BOTANİK ANABİLİM DALI
Y.Lisans/Doktora Gün/Saat
Y.Lisans
Pazartesi 10:00-12:00
Öğretim Üyesi Adı-Soyadı
Dersin Adı
Prof.Dr.Gül Cevahir Öz
Prof.Dr.Gül Cevahir Öz
Prof.Dr.Gül Cevahir Öz
Prof.Dr.Gül Cevahir Öz
Prof.Dr.Orhan Küçüker
Prof.Dr.Orhan Küçüker
Prof.Dr.Muammer Ünal
Prof.Dr.Muammer Ünal
Prof.Dr.Mahmut Çalışkan
Doku Kültüründe Bitki Hormonlarının
Uygulanması
Bitkilerde Yaşlanma
Bitkilerde Savunma Stratejileri
Bitkilerde Sinyal Reseptör Sistemleri
Bitki Taksonomisinde Özel Konular
Sistematik Botanikte Preparasyon Tekniği
Tohum Çimlenmesi
Pestisit Kullanımı ve Çevresel Riskleri
Genetik Mühendisliği Teknikleri dersi
Prof.Dr.Mahmut Çalışkan
DNA Dizileme Yöntemleri
Doç.Dr.Gülriz Bayçu
Doç.Dr.Gülriz Bayçu
Doç.Dr.Gülriz Bayçu
Kök Ekofizyolojisi
Bitki Ekolojisi
DOKTORA
DOKTORA
DOKTORA
DOKTORA
Y.Lisans
Y.Lisans
DOKTORA
Doktora
Y.Llisans
Y.Lisans
Y.Lisans
Doktora
Salı 10:00-12:00
Çarşamba 14:00-16:00
Perşembe 14:00-16:00
Pazartesi 09:00
Çarşamba 09:00
Cuma 10:00-13:00
Perşembe 13:00-16:00
Perşembe 09.00-12.00
Dersin Yapılacağı Yer
BAD
BAD
BAD
BAD
BAD
BAD
BAD
BAD
BAD
Cuma
09.00-12.00
BAD
Salı 11:00
Salı 13:00
Perşembe
13:00
BAD
BAD
BAD
Fitoremediasyonda Özel Konular
Paleobotanik
Y.lisans
Herbaryum Tekniği
Bitkisel Çeşitliliğin Genetik Potansiyeli
Y.Lisans
DOKTORA
Salı 11:00-13:00
Salı 14:00-17:00
Pazartesi 10:00-12:00
BAD
BAD
Doç.Dr.Osman Erol
Geofit Biyolojisi,
Y.Lisans
Çarşamba 13:00
BAD
Y.Doç.Dr.Serap Çağ
Bitkilerde Senesens
Y.Lisans
Perşembe 14:00-16:00
BAD
Y.Doç.Dr.Erdal Üzen
Çiçek Biyolojisi
Y.Lisans
Perşembe 13:00-17:00
BAD
Y.Doç.Dr.Mine SarsağGümüş
Y.Doç.Dr.Fadime
Eryılmaz Pehlivan
Bitkilerde Su dengesi
Y Lisans
Cuma 11:00-13:00
BAD
Bitkilerde Abiyotik Stres
Y.Lisans
Çarşamba 14:00-16:00
BAD
Doç.Dr.Aliye Aras-Perk
Doç.Dr.Tamer Özcan
Doç.Dr.Tamer Özcan
HİDROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Dersin Adı
Y.Lisans/Doktora
Günü
Saat
Dersin Yapılacağı Yer
DENİZ YENGEÇLERİNİN TAKSONOMİSİ VE EKOLOJİSİ
DOKTORA
Cuma
BİYOİSTATİSTİK ANALİZ
DOKTORA
Çarşamba
14:00
10:00
BELLİ DEĞİL
BELLİ DEĞİL
BİYOİSTATİSTİK ANALİZ (Uygulama)
DOKTORA
Çarşamba
SEMİNER
DOKTORA
Çarşamba
SEMİNER
YÜKSEK LİSANS
Çarşamba
KIYISAL SİSTEMLERDE VE GÖLLERDE OTRİFİKASYON
DOKTORA
BELLİ DEĞİL
BELLİ DEĞİL
BELLİ DEĞİL
BELLİ DEĞİL
AKDENİZ'DEKİ EGZOTİK BİVALV TÜRLERİ
YÜKSEK LİSANS
AKDENİZ'DEKİ EGZOTİK BİVALV TÜRLERİ (Lab)
YÜKSEK LİSANS
KIZILDENİZ GÖÇMENİ BALIKLAR VE BİYOLOJİLERİ
DOKTORA
BALIK DAVRANIŞLARI
BALIK BİYOLOJİSİ ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN YAYGIN
YÖNTEMLER VE STANDARTLAR
TÜRKİYE İÇSULARINDAKİ ENDEMİK VE YABANCI BALIK
TÜRLERİ
YÜKSEK LİSANS
Perşembe
Salı
Salı
Pazartesi
Çarşamba
13:00
16:00
16:00
14:00
10:00
14:00
10:00
14:00
YÜKSEK LİSANS
Çarşamba
10:00
BELLİ DEĞİL
DOKTORA
PLANKTON KÜLTÜRÜ
YÜKSEK LİSANS
BİYOMONİTÖR VE BİYOİNDİKATÖR DENİZ CANLILARI
YÜKSEK LİSANS
Perşembe
Salı
Cuma
10:00
10:00
10:00
BELLİ DEĞİL
BELLİ DEĞİL
BELLİ DEĞİL
BELLİ DEĞİL
BELLİ DEĞİL
BELLİ DEĞİL
GENEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Öğretim Üyesi Adı Soyadı
Dersin Adı
Y.Lisans/Doktora
Günü
Saat
Dersin Yapılacağı Yer
Prof. Dr. Tuncay ORTA
İyonizan Olmayan Radyasyonun Biyolojik Etkileri
Y.Lisans
Pazartesi
Prof. Dr. Tuncay ORTA
Klinik Radyobiyoloji
Doktora
Perşembe
Prof. Dr. Tuncay ORTA
Uzmanlık Alan Dersi
Doktora
Perşembe
Prof. Dr. Tuncay ORTA
Doç. Dr. Gül ÖZCAN ARICAN
Doç. Dr. Gül ÖZCAN ARICAN
Doç. Dr. Ömür BULAN
Doç. Dr. Ömür BULAN
Murat BELİVERMİŞ
Murat BELİVERMİŞ
Doç.Dr. Önder KILIÇ
Doç.Dr. Önder KILIÇ
Uzmanlık Alan Dersi
Radyasyondan Korunma (Doktora)
Apoptoz (PHÖ)
Tümör İmmünolojisi
Elementlerin Organizmalardaki Etkileri
Radyoekolojik Yöntemler
Deniz Radyoekolojisi
Radyonüklidlerin Ekosistem İçindeki Hareketleri
Ekotoksikoloji
Y.Lisans
Doktora
Y. Lisans
Doktora
Doktora
Y.Lisans
Y.Lisans
Y. lisans
Y. lisans
Cuma
09:0012:00
09:0013:00
13:0016:00
09:0012:00
Salı
Salı
Salı
Perşembe
Salı
Cuma
11:00
14:00
14:00
10:00
9:30-10:30
9:30-10:30
Belli değil
Belli değil
Belirsiz
Belirsiz
Belirsiz
Belirsiz
Y.Doç.Dr. Mehmet TOPÇUL
Biyolojide Nanoteknoloji
Y. Lisans
Pazartesi
1300-1600
Uygun bulunan bir mekanda
Öğretim üyesinin odasında
Öğretim üyesinin odasında
Öğretim üyesinin odasında
Öğretim üyesinin odasında
ZOOLOJİ ANABİLİM DALI
Öğretim Üyesi Adı Soyadı
Dersin Adı
Derecesi
Günü
Saat
Dersin Yapılacağı Yer
Prof. Dr. Şehnaz BOLKENT
Doç Dr. Füsun ÖZTAY
Doç Dr. Füsun ÖZTAY
Doç Dr. Füsun ÖZTAY
Prof. Dr. Melike ERKAN
Hücre Biyolojisinde Seçme Konular II
İleri Mikroskopi Teknikleri
Solunumun Hücre ve Moleküler Biyolojisi
Doku Remodellemesi
HÜCRE İSKELETİ YAPI VE FONKSİYONU
HAYVANLARDA GELİŞİMİN HÜCRESEL
MEKANİZMASI
HAYVANLARDA GELİŞİMİN MOLEKÜLER
ORGANİZASYONU
HİSTOFİZYOLOJİ
MOLEKÜLER ENDOKRİNOLOJİ
ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ
HÜCRE VE DOKU PATOOJİSİ
HAYVANSAL HÜCRELERDE BİYOLOJİK RADİKALLER
VE DETOKSİFİKASYON MEKANİZMALARI
METAMORFOZ BİYOLOJİSİ
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
Doktora
Y.Lisans
Cuma
Pazartesi
Salı
Salı
Çarşamba
10.00-12.00
14.00
10.00
14.00
10:30-12:30
Belli değil
Belli değil
Belli değil
Belli değil
Melike Erkan'ın Odası
Doktora
Çarşamba
8:30-10:30
Melike Erkan'ın Odası
Doktora
Y. Lisans
Y. Lisans
Doktora
Doktora
Çarşamba
Pazartesi
Salı
Pazartesi
Cuma
13:00-15:00
Melike Erkan'ın Odası
ÖĞRETİM ÜY.OD.
ÖĞRETİM ÜY.OD.
ÖĞRETİM ÜY.OD.
ÖĞRETİM ÜY.OD.
Doktora
Y.Lisans
pazartesi
Salı
10.00-12.00
İLERİ FİZYOLOJİ II
Y. Lisans
Salı
10:00-12:00
HAYVAN DOKULARINDA YAŞLANMA
Doktora
14:00-17:00
Doç.Dr. Uğur AKSU
BİYOMEDİKAL CİHAZ UYGULAMALARI
Doktora
Henüz belirli değildir.
Henüz belirli değildir.
Doç.Dr. Uğur AKSU
SİNİR SİSTEMİNDE SEÇME KONULAR
OMURGALI HAYVANLARIN PREPARASYON
METOTLARI
GÜNCEL HAYVANAT BHAÇELERİNDEKİ TÜRLERİN
BİYOLOJİLERİ
GENEL OMURGALI ZOOCOĞRAFİK DAĞILIMI VE
OMURGALILLARIN TÜRKİYE ZOOCOĞRAFYASI
TATLI SU OSTRAKODLARINDA KETOTAKSİ
Y.Lisans
Y. Lisans
(bahar)
Doktora
(bahar)
Y. Lisans
(bahar)
Y.Lisans
Salı
Henüz belirli
değildir.
Henüz belirli
değildir.
ÖĞRETİM ÜY.OD.
Ofis
Tadilat nedeniyle belli
değildir.
Tadilat nedeniyle belli
değildir.
Henüz belirli değildir.
Henüz belirli değildir.
Pazartesi
13-17
Belli değil
Çarşamba
(11-13)(14-16)
Belli değil
Cuma
Salı
13-17
10:00
Belli Değil
Prof. Dr. Melike ERKAN
Prof. Dr. Melike ERKAN
ZO-4 PROF.DR.K.AKGÜN DAR
ZO-4 PROF.DR.K.AKGÜN DAR
ZO-4 PROF.DR.K.AKGÜN DAR
ZO-4 PROF.DR.K.AKGÜN DAR
ZO-4 PROF.DR.K.AKGÜN DAR
Doç.Dr. Meliha İnceli
Prof. Dr. Cihan DEMİRCİTANSEL
Prof. Dr. Cihan DEMİRCİTANSEL
Cüneyt KUBANÇ (2-0-2)
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt KUBANÇ
(2-0-2)
Yrd. Doç. Dr.Simten Nerdin
KUBANÇ (2-0-2)
Yrd. Doç. Dr. Oya ÖZULUĞ
Download

Biyoloji - Fen Bilimleri Enstitüsü