T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI
I.YARIYIL ( Güz)
DERS
KODU
DERS ADI
II.YARIYIL (Bahar)
DERS
KODU
T P
K
AKTS
BIO 101 GENEL BİYOLOJİ- I
3 0
3
7
BIO 102
BIO 151 GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI- I
0 3
2
3
BIO 152
BIO 105 BİLGİSAYAR KULLANIMI
2 2
3
6
KIM 105 GENEL KİMYA
3 0
3
FIZ 105
2 0
2
BİYOFİZİK- I
T P
K
AKTS
GENEL BİYOLOJİ- II
3 0
3
7
GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI- II
0 3
2
3
BIO 104
SİSTEMATİĞİN ESASLARI
2 0
2
3
4
BIO 106
BİYOİSTATİSTİK
2 0
2
3
4
KIM 106
ORGANİK KİMYA
3 0
3
4
BİYOFİZİK- II
2 0
2
4
14
24
2 0
2
2
13
24
FIZ 106
DERSİN ADI
TD 101
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - I
2 0
2
2
Aİ 101
ATATÜRK İLK. VE INK. TAR.-I
2 0
2
2
TD 102
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - II
YD 101
YABANCI DİL- I
2 0
2
2
Aİ 102
ATATÜRK İLK. VE INK. TAR.-II
2 0
2
2
YD 102
YABANCI DİL- II
2 0
2
2
20
30
3
2
3
2
3
1
2
1
5
2
6
3
5
2
5
2
17
30
3
1
3
2
3
2
3
2
2
2
4
2
4
2
4
2
4
2
3
3
23
30
TOPLAM
19
TOPLAM
30
III.YARIYIL
BIO 201
BIO 251
BIO 203
BIO 205
BIO 255
BIO 207
BIO 257
BIO 209
BIO 259
SİTOLOJİ
SİTOLOJİ LABORATUVARI
GENEL EKOLOJİ
OMURGASIZLAR
OMURGASIZLAR LABORATUVARI
MİKROBİYOLOJİ - I
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI - I
BİTKİ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ
BİTKİ A. VE MORFOLOJİSİ LAB.
IV.YARIYIL
3
0
4
3
0
3
0
3
0
0
2
0
0
3
0
2
0
3
TOPLAM
3
1
4
3
2
3
1
3
2
4
2
5
4
2
4
2
5
2
22
30
BIO 204
BIO 254
BIO 212
BIO 262
BIO 208
BIO 258
BIO 210
BIO 260
GENETİK - I
GENETİK LABORATUVARI -I
BİTKİ FİZYOLOJİSİ
BİTKİ FİZYOLOJİSİ LAB.
BİYOKİMYA- I
BİYOKİMYA LAB- I.
TOHUMSUZ BİTKİ TAKSONOMİSİ
TOHUMSUZ BİTKİ TAK. LAB.
SEÇMELİ
SEÇMELİ
TOPLAM
3
0
3
0
3
0
2
0
0
3
0
3
0
2
0
2
TOPLAM
V.YARIYIL
BIO 301
BIO 351
BIO 303
BIO 353
BIO 305
BIO 355
BIO 307
BIO 357
BIO 3..
BIO 3..
HAYVAN HİSTOLOJİSİ
HAYVAN HİSTOLOJİSİ LAB.
OMURGALILAR
OMURGALILAR LABORATUVARI
MİKROBİYOLOJİ - II
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI - II
BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ
BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ LAB.
VI.YARIYIL
3
0
3
0
3
0
3
0
2
2
0
2
0
3
0
3
0
3
0
0
3
1
3
2
3
2
3
2
2
2
4
2
4
2
4
2
4
2
3
3
23
30
BIO 302
BIO 352
BIO 304
BIO 354
BIO 306
BIO 356
BIO 308
BIO 358
BIO 3..
BIO 3..
GENETİK - II
GENETİK LABORATUVARI -II
HAYVAN FİZYOLOJİSİ
HAYVAN FİZYOLOJİSİ LAB.
BİYOKİMYA- II
BİYOKİMYA LAB- II
TOHUMLU BİTKİ TAK.
TOHUMLU BİTKİ TAK. LAB.
SEÇMELİ
SEÇMELİ
TOPLAM
3
0
3
0
3
0
3
0
2
2
0
2
0
3
0
3
0
3
0
0
VII.YARIYIL
BIO 403
BIO 453
BIO 405
BIO 455
BIO 407
BIO 409
BIO 411
BIO 427
BIO 4..
BIO 4..
DENİZ BİYOLOJİSİ
DENİZ BİYOLOJİSİ LAB.
HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ
HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ LAB.
ÇEVRE BİYOLOJİSİ
EVRİM
MOLEKÜLER BİYOLOJİ- I
BİYOTEKNOLOJİ
SEÇMELİ
SEÇMELİ
TOPLAM
VIII.YARIYIL
3
0
2
0
2
3
2
2
2
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
3
1
2
1
2
3
2
2
2
2
4
2
3
2
3
4
3
3
3
3
20
30
BIO 404
BIO 454
BIO 406
BIO 456
BIO 408
BIO 410
BIO 426
BIO 4..
BIO 4..
LİMNOLOJİ
LİMNOLOJİ LABORATUVARI
BÜYÜME GELİŞME FİZYOLOJİSİ
BÜYÜME GELİŞME FİZ. LAB.
BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ
BİYOCOĞRAFYA
MOLEKÜLER BİYOLOJİ- II
SEÇMELİ
SEÇMELİ
3
0
2
0
2
2
2
2
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
TOPLAM
3
1
2
1
2
2
2
2
2
5
2
3
2
4
4
4
3
3
17
30
TOPLAM ORTAK DERSLER
12
12
TOPLAM SEÇMELİ DERSLER
16
24
TOPLAM LİSANS DERLERİ
133
204
GENEL TOPLAM
161
240
T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS LİSTESİ
V- VI. YARIYIL
VII- VIII. YARIYIL
DERS
KODU
BIO 309
AKUATİK MİKROBİYOLOJİ
BIO 310
TÜRKİYE BİTKİ ÖRTÜSÜ
2
0
2
BIO 313
BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİ
2
0
BİO 314
BİTKİ EKOFİZYOLOJİSİ
2
BIO 315
PLANKTON BİLGİSİ VE KÜLTÜRÜ
BIO 316
DERS ADI
ULUSAL
KREDİ
2 0 2
AKTS
ULUSAL
KREDİ
DERS KODU
DERS ADI
AKTS
3
BIO 412
SU KİRLİLİĞİ
2
0
2
3
2
3
BIO 413
KARYOLOJİ
2
0
2
3
0
2
3
BIO 414
GENEL TOPRAK BİLİMİ
2
0
2
3
2
0
2
3
BIO 415
BİTKİ SOSYOLOJİSİ
2
0
2
3
VİROLOJİ
2
0
2
3
BIO 416
MOLEKÜLER BİYOLOJİDE
TEMEL TEKNİKLER
2
0
2
3
BIO 317
ZOOLOJİDE LABORATUVAR
TEKNİKLERİ
2
0
2
3
BIO 417
DOĞA KORUMA
2
0
2
3
BIO 318
ZOOCOĞRAFYA
2
0
2
3
BIO 418
2
0
2
3
BIO 319
İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
2
0
2
3
BIO 419
MİKROBİYAL HASTALIKLAR
VE EPİDEMİYOLOJİ
BALIKÇILIK BİYOLOJİSİ
2
0
2
3
BIO 320
AKUATİK EKOLOJİ
2
0
2
3
BIO 420
2
0
2
3
BIO 321
ARTHROPODA
2
0
2
3
BIO 421
KARŞILAŞTIRMALI
ENDOKRİNOLOJİ
HAYVANLARDA DAVRANIŞ
VE MİMİKRİ
2
0
2
3
BIO 322
BAKTERİYOLOJİ
2
0
2
3
BIO 422
BİTKİ ISLAH YÖNTEMLERİ
2
0
2
3
BIO 323
GENETİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
BIO 423
SEKONDER METABOLİTLER
2
0
2
3
BIO 424
HİDROBOTANİK
2
0
2
3
BIO 425
2
0
2
3
BIO 428
SU EKOSİSTEMLERİNDE
BİYOLOJİK İNDİKATÖRLER
HERBARYUM TEKNİĞİ
2
0
2
3
BIO 429
ENTOMOLOJİ
2
0
2
3
BIO 430
MESLEKİ İNGİLİZCE
2
0
2
3
BIO 431
İMMÜNOLOJİ
2
0
2
3
BIO 433
EKONOMİK BİTKİLER
2
0
2
3
BIO 434
DENİZEL BENTİK ÇEŞİTLİLİK
2
0
2
3
BIO 436
MÜZE TEKNİĞİ
2
0
2
3
3
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ
Dersin Adı ve İçeriği
BIO 101 Genel Biyoloji I
Biyolojinin konusu, tarifi ve bölümleri, canlıların kimyasal içeriği, karbonhidratlar, proteinler, lipidler, nükleik asitler,
metabolizma ve enerji, enzimler, hücrenin yapısı, zar yapısı, sitoplazma ve organeller, bitki ve hayvan hücresi,
fotosentez, hücre solunumu, hücreler arası iletişim, hücre döngüsü, mitoz ve mayoz bölünme, bitki yapısı, büyüme
ve gelişme, bitkilerde taşınım mekanizmaları, beslenme ve üreme.
BIO 151 Genel Biyoloji Laboratuarı-I
Mikroskobun tanıtımı, kullanımı ve bakımı, mikroskoptan şekil çizme, bitki materyallerinden kesit alma, bitki
hücresinin mikroskopta incelenmesi, plastidler, nişasta taneleri, kristaller, epidermis ve parankima dokusu, tüyler,
stomalar, destek doku, salgı dokusu ve kök, gövde, yaprak gibi bitki organel ve organlarının yapılarının mikroskopta
incelenmesi, bir angiosperm çiçeğinin morfolojik yapısının incelenmesi
BIO 102 Genel Biyoloji-II
Canlıların fiziksel ve kimyasal özellikleri, hücre ve dokular, hücre metabolizması, üreme, gelişme, farklılaşma, kalıtım
prensipleri, evrim kavramı, sinir, sindirim, solunum, dolaşım ve ürogenital sistem, duyu organları, hormonlar,
hayvanların sınıflandırılması, protozoonlar, süngerler, sölenterler, eklembacaklılar, yassı ve yuvarlak kurtlar,
annelidler, kordalılar ve omurgalıların genel karakterleri
BIO 152 Genel Biyoloji Laboratuarı-II
Hayvan hücresine örnek olarak yassı epitel hücresinin incelenmesi, hücre zarının seçici geçirgenlik özelliğinin tayini,
hayvansal dokular: Epitel, Özbağ, Kas, Kıkırdak, Kemik, Kan ve Sinir doku. Temel organik besin maddelerinin kalitatif
tayini. Kurbağada gonatları. Protozoonlara örnek olarak Paramecium. Bir hücrelilerden Paramecium’da kemotaksi ve
termotaksi hareketleri. Eklembacaklılardan böceklerde vücudun morfolojik yapısı. öceklerde ağız aygıtları ve
ekstremiteler. Yuvarlak ve yassı kurtlara ait örneklerin incelenmesi
BIO 104 Sistematiğin Esasları
Sistematik nedir, biyolojiye olan katkıları nelerdir? Biyolojik anlamda tür kavramı ve tür kavramı üzerine yürütülen
farklı düşünceler; takson ve taksonomik kategori kavramları; geçmişten günümüze biyoloji alanında uygulanan
sınıflandırma sistemleri ve karşılaştırılması; sınıflandırma sistemlerinde kullanılan bazı taksonomik kategoriler;
nümerik taksonomi, isimlendirme kuralları, sinonim ve homonim kuralları
BIO 105 Bilgisayar Kullanımı
Bilgisayarın tanım, tür ve kullanımının öğrenilmesi, işletim sistemleri, Windows altında çalışan bazı paket
programların kullanımı
BIO 106 Biyoistatistik
Bu ders kapsamında ortanca, standart sapma, standart hata, kuartil, kitle ortalamasının güven sınırları, kitle
ortalamasına ilişkin testler, teorik dağılımlar, gruplar arası farkın önemi, yüzdeler arası farkın önemi, Khi-Kare analizi,
korelasyon, regresyon
FIZ 105 Biyofizik-I
Birimler, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket, kuvvet, Newton yasaları, iş ve enerji, korunumlu
kuvvetler, atomun yapısı, temel biyofizik kavramlar, elektromanyetik spektrum ve özellikleri, basınç, sıvıların
kaldırma kuvveti ve radyoaktivite
FIZ 106 Biyofizik-II
Işık kaynakları, ışığın yayılması, ışığın yansıması ve kırılması, mercekler, dalga hareketi, elektriksel iletkenlik,
elektroliz, elektrik alan, elektriksel potansiyel, elektrik akımı, Ohm kanunu, direnç, elektrikte güç, elektromotor
kuvvet, Kirchhoff kanunları, elektrik devreleri ve manyetizma
KIM 105 Genel Kimya
Atomun yapısı, periyodik cetvel, ana grup elementleri, kimyasal bağlar, molekül geometrisi, kimyasal denklemler ve
denkleştirme yöntemleri, gazlar, asitler ve bazlar, çözeltiler, kimyasal termodinamik, kimyasal kinetik ve kimyasal
denge, sulu çözeltilerde denge, elektrokimya
KIM 106 Organik Kimya
Organik kimyanın tanımı ve temel kavramlar, bağlanma ve izomerlik, doymuş ve doymamış hidrokarbonlar, halkalı
alifatik hidrokarbonlar, aromatik bileşikler, benzen ve aromatiklik; elektrofilik aromatik substitusyon tepkimeleri;
nükleofilik aromatik subsitusyon tepkimeleri, stereoizomerlik, organik halojen bileşikleri; yerdeğiştirme ve ayrılma
tepkimeleri, alkoller, fenoller ve tiyoller, eter ve epoksitler, aldehitler ve ketonlar, karboksilli asitler ve türevleri,
aminler ve ilgili azot bileşikleri, heterohalkalı bileşikler, polimerler, lipitler ve deterjanlar, karbonhidratlar, amino
asitler, peptidler ve proteinler, nükleotitler ve nükleik asitler
YBD 101 Yabancı Dil-I
To be: am, is, are Plurals, What is/are. To be: questions and negatives, Possessive adj. Possessive‘s,Present Simple:
Positive, questions and negatives, A/an, some, any, have got, Verbs + ing, There is/are, Adverbs of frequency,
Prepositions of place.
TIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
Türk İnkılap tarihi ve Atatürkçülük Dersini Okumanın Amacı ve İnkılap Kavramı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını
ve Türk İnkılabını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı İmparatorluğu’nun Parçalanması, Mondros Ateşkes
Antlaşması, İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemal paşa’nın Tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’ nın
Samsun’ a Çıkışı, Milli Mücadele İçin İlk Adım, Kongreler Yolu İle Teşkilatlanma, Kuvayi Milliye ve Misak-ı Milli.
TDK 101 Türk Dili-I
Dilbilgisinin Bölümleri, Ses ve Ses Uyumları, Kelime Bilgisi, Yapım ve Çekim Ekleri, Kelime Çeşitleri, Filer Fiil Çekimleri,
Birleşik Fiil Çekimleri.
YBD 102 Yabancı Dil-II
Present Continuous Tense, Can for ağabeylity, Questions with How + Adjective, Expressions of quantity, Linking
words: because, so, but, although, Revision.
TIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savaşı’nın Yönetimini Ele Alması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele,
Sakarya Savaşı ve Büyük Taaruz, Eğitim ve Kültür Alanında Milli Mücadele, Sosyal ve İktisadi Alanda Milli Mücadele,
Mundanya’dan Lozan’a
TDK 102 Türk Dili II
Çatılarına Göre Filer, Kelime Grupları, İmla Kuralları, Noktalama İşaretleri, Cümle Bilgisi, Kompozisyon Türleri.
BIO 201 Sitoloji
Hücre ve hücre teorisi; Sitolojide kullanılan mikroskobik ve biyokimyasal metotlar; Zarlar ve zar sistemleri, çekirdek,
çekirdekçik, ribozomlar, mikrotübüller; Flagella, Silia, Lizozomlar, Peroksizomlar; Mitokondri ve plastidler; Virüsler ve
Prokaryotik hücreler; Alg, Mantar ve bitkilerde hücre tipleri, Hayvanlarda hücre tipleri, Hücre devri ve bölünmeleri
BIO 251 Sitoloji Laboratuvarı
Işık mikroskobunun kullanılması ve mikroskopta ölçme yapılması, Sitolojide kullanılan teknikler, çeşitli hücre
tiplerinin karşılaştırmalı olarak gösterilmesi
BIO 203 Genel Ekoloji
Ekolojinin konusu, tanımı, tarihi gelişimi ve ekolojide kullanılan bazı temel kavramlar; abiyotik ve biyotik ekolojik
faktörler ve canlılara etkileri; birey ekolojisi; populasyon ekolojisi; populasyon dinamiği; populasyon dağılış
modelleri; enerji dağıtımı: R-stratejist ve K-stratejistler; ekosistem ekolojisi; ekolojik süksesyon ve klimaks kavramı;
ekosistemlerin genel özellikleri ve işlevleri, biyomlar; biyolojik çeşitlilik; ekosistemlerde madde ve enerji döngüleri;
biyojeokimyasal döngü; uygulamalı ekoloji; doğa ve çevre koruma
BIO 205 Omurgasızlar
Protozoonların sınıflandırılmaları ve biyolojileri: Flagellata, Rhizopoda, Sporozoa ve Ciliata üyeleri; Metazoonların
sınıflandırılmaları ve biyolojileri: Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Nemertini, Nematoda, Annelida,
Mollusca, Arthropoda, Echinodermata üyeleri ve bazı Protostomia ve Deuterostomia grupları
BIO 255 Omurgasızlar Laboratuarı
Protozoa’dan Flagellata, Rhizopoda, Sporozoa ve Ciliata örnekleri; Metazoa’dan Porifera'ya ait Demospongia
örnekleri; Cnidaria’ya ait Hydrozoa, Scyphozoa ve Anthozoa örnekleri; Platyhelminthes örnekleri, Nematoda
örnekleri; Mollusca’dan Polyplacophora, Gastropoda, Bivalvia ve Cephalopoda örnekleri; Annelida’dan Oligochaeta,
Polychaeta ve Hirudinea örnekleri; Arthropoda’dan Chelicerata’dan Scorpionida, Pseudoscorpionida, Acarina
örnekleri; Myriapoda’dan Diplopoda, Chilopoda örnekleri; Insecta örnekleri; Crustacea’den Branchiopoda, Cirripedia,
Copepoda, Isopoda, Amphipoda, Decapoda örnekleri; Echinodermata'dan Echinoidea, Asteroidea, Holothuroidea
örnekleri
BIO 207 Mikrobiyoloji- I
Mikrobiyoloji tanımı ve mikroplar dünyası, protistalar, prokaryotlar, evrimsel ilişkiler, bakteriyel hücre bilimi,
ökaryotik hücre yapısı, prokaryotik hücre yapısı, boyama teknikleri, üreme sırasında morfolojik değişmeler, önemli
bakteri gruplan, sınıflandırmanın temelleri, önemli bakteri gruplarının tanımlanması, mikroorganizmaların
beslenilmesi ve üretilmesi, beslenme ve beslenme için gerekli maddeler, üremeyi etkileyen çevresel etmenler,
üretme yöntemleri, mikroorganizmaların üremesi ve ölmesi, üremenin tanımlanması ve ölçülmesi, üreme eğrisi ve
dönemleri, hücrelerin logaritmik üreme döneminde tutulması, antibiyotikler ve etki mekanizmaları ve konakçıparazit ilişkilerinin incelenmesi
BIO 257 Mikrobiyoloji Laboratuarı-I
Mikrobiyoloji laboratuarında uyulması gereken kurallar, mikroorganizmalar hakkında genel bilgi, mikrobiyoloji
laboratuarında kullanılan araç ve gereçlerin tanımı, dezenfeksiyon, sterilizasyon ve sterilizasyon şekilleri,
mikroorganizmaların üretilmesinde kullanılan besi yerleri, besi yerlerin hazırlanması, katı besi yerleri ve yatık agar
hazırlanması, sıvı besi yerleri, ekim teknikleri, katı besi yerine ekim, sıvı besi yerine ekim, saf kültür üretmek ve saf
kültürlerin tanıtımında kültür özelliklerinin incelenmesi, katı besi yerlerinde kültür özellikleri, bakterilerde hareket,
boyalar ve bakterileri boyama yöntemleri, Gram boyama ve mekanizması, kültürel sayım yöntemleri, antibiyotiklerin
in-vitro etkileri
BIO 209 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi
Bitki yapısı-bitki dokusunun kısımları, hücre çeperi, bitki dokularının sınıflandırılması; meristematik dokular; sürekli
dokular (epidermis, parankima, iletim doku, destek doku, salgı doku), kök, gövde, yaprak, çiçek, meyva tipleri ve
tohumun yapısı
BIO 259 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Laboratuarı
Bitki hücresinin kısımları, hücre çeperi, geçitler, stoma tipleri, destek doku, salgı doku, mantarlaşmış örtü dokulentisel, kök, gövde kesitleri, yaprak ve çiçek morfolojisi, meyve tipleri ve tohumun yapısı
BIO 204 Hayvan Histolojisi
Mikroskopi, Dokuların preparasyonu; genel histolojik prensipler ve primer dokular; Epitelyum doku: basit Epitelyum,
yalancı çok tabakalı epitelyum, çok tabakalı epitelyum, epitelde hücre yüzeyindeki özelleşmeler; Bağ ve destek doku:
Doku sıvısı, hücreler arası maddeler, bazal tabaka, bağ dokusu hücreleri, öz bağ dokusu tipleri; Özelleşmiş bağ
dokuları: yağ, kıkırdak, kemik, kan (eritrositler, lökositler, kan plateletleri, plazma); Kan hücrelerinin oluşumu; Kas
doku: çizgili kas, kalp kası, düz kası; Sinir dokusu: nöron, refleks yayı, nöroglia, ganglionlar, sinir fibrilleri, merkezi
sinir sistemi, periferal sinir sistemi
BIO 254 Hayvan Histolojisi Laboratuarı
Epitelyum doku (Örtü epiteli, Bez epiteli), Bağ doku (Bağ dokusu hücreleri, Bağ dokusu fibrilleri), Kıkırdak doku
(Hiyalin kıkırdak, Elastik kıkırdak, Fibröz kıkırdak), Kemik doku (Kompakt kemiklerin mikroskobik yapısı, Kemik
hücreleri), Kan doku (Alyuvarlar, Akyuvarlar, Agranülositler, Granülositler, Trombositler), Kas doku (Düz kasın yapısı,
İskelet kasının yapısı, Kalp kasının yapısı), Sinir doku (Sinir hücreleri, Nöroglia hücreleri)
BIO 212 Omurgalılar
Omurgalılardan, sürüngenler, kuşlar ve memelilerin genel özellikleri, sınıflandırılmaları, çeşitlilikleri, önemli türleri ve
biyolojileri, ekoloji ve etolojileri, evrimleri, ticari önemleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilmekte, tür ve cins düzeyinde
tanımlamalar yapılmaktadır
BIO 262 Omurgalılar Laboratuarı
Hemikordat örnekleri ile Omurgalılar’dan yuvarlak ağızlı balıklar, kıkırdaklı balıklar, kemikli balıklar, kurbağalar,
sürüngenler, kuşlar ve memeli örnekleri üzerinde tür ve cins düzeyinde tanımlamalar yapılmaktadır
BIO 208 Mikrobiyoloji-II
Bakteri genetiği, kalıtımın moleküler temeli, prokaryotik kromozom yapısı, mutasyon, bakterilerde hücreler arası
aktarma ve yeni bileşim, transformasyon, transdüksiyon, yapı ve düzenleme genleri, ilaca direncin genetiği, mikrop
metabolizması, küçük moleküllerin biyosentezi, düşük molekül ağırlıklı organik moleküllerin biyosentezi, feed-back
inhibisyonu, büyük moleküllerin biyosentezi, bakteriyel DNA replikasyonu, RNA biyosentezi, protein biyosentezi,
polipeptit zincirinin biyosentezi, biyosentez yollarının düzenlenmesi, mikroorganizmalarda enerji metabolizması,
bağışıklığın temelleri, antijenler- antikorlar, immünoglobulinlerin yapılan, serolojik tepkimeler, presipitasyon,
aglütinasyon, toksin-antitoksin, komplemin birleşmesi tepkimeleri ve diğer tepkimeler, alerji ve asin duyarlılığa toplu
bakış, funguslar, yapılan, aktinomycetes'ler, yüzeysel funguslar, derin funguslar, mikotoksinler, viroloji, virüslerin
genel özellikleri, sınıflandırılmaları, üretilmeleri, virüs genetiği ve virüs etkileşimleri, mikroorganizma-kanser ilişkileri
BIO 258 Mikrobiyoloji Laboratuarı-II
Maya invertazinin (Sucrase) elde edilmesi ve şekerlere etkisinin gözlenmesi, Enzimin aktivitesine etki eden
etmenlerin denenmesi, Ekimi yapılan bakterilerin teşhisinde kullanılan teknikler, Gram boyama mekanizması; Gram
negatif barsak bakterilerinin ayrılmasında kullanılan teknikler, E. coli ve E.aerogenes'in birbirinden ayrılması, IMVIC
testleri: Indol deneyi, Metil kırmızısı deneyi, Voges proskauer deneyi, Sitrate deneyi; Bakterilerin biyokimyasal
aktiviteleri: Karbonhidratlann Fermantasyonu, Protein, lipit ve polisakaritlerin hidrolizi; İmmünoloji ve sereloji
deneyleri: Presipitasyon, Aglutinasyon, Aglutinasyon, Kompleman bileşmesi; Fungusların morfolojileri ve kültürel
karakterizasyonu; Mayaların morfolojileri; Alkolik fermantasyonu; Alglerin morfolojisi ve kültüre edilmesi; Bitkilerde
bakteriyel enfeksiyonlar.
BIO 210 Bitki Embriyolojisi
Angiospermlerin embriyolojik özellikleri: çiçek yapısı, mikrosporang, anter çeperi ve sporogen doku, erkek gametofit,
vegetatif ve generatif hücre ile spermin oluşumu, megasporang, dişi gametofit, dişi gametofit tipleri ve olgun
embriyo kesesi, tozlaşma, anter açılması ve polenlerin taşanımı, avtogami ve allogami. Döllenme, polen çimlenmesi,
polen tüpünün tohum taslağına girişi, çifte döllenme. Embriyo, Monokotillerde embriyogeni, Dikotillerde
embriyogeni. Embriyonun beslenmesinde rol oynayan besi dokular, endosperma ve tipleri, yalancı embriyo kesesi,
perisperma, kalazosperma, Poliembriyoni, poliembriyoninin nedenleri ve sınıflandırılması. tohum, tohum gelişimi,
tohumların sınıflandırılması ve dağılımı. Gymnospermlerin embriyolojik özellikleri: Erkek gametophyte, dişi
gametofit. Tozlaşma, döllenme özellikleri, embriyo gelişimi ve besi doku.
BIO 260 Bitki Embriyolojisi Laboratuarı
Angiosperm çiçeğinin yapısı: Ovaryum enine kesitleri, stigma ve stilusun yapısı, plasentalanma tipleri, tohum taslağı
tipleri, anter enine kesitleri, anter çeperi tabakaları ve mikrospor tetrad Embriyo: Monokotil embriyoları, Graminae
embriyoları, dikotil embriyoları. Endosperma: Serbest nukleuslu, hücreli ve ara tip Endosperma,Tohum tipleri:
Endosperma ve endospermasiz tohumlar, tohum kabuğu üzerindeki özel yapılar, tohum çimlenme
tipleri.Gymnosperm çiçeğinin yapısı: Erkek ve dişi kozalaklar, polen tanesinin yapısı, dişi gametofitin yapısı.
BIO 301 Genetik-I
Genetik maddenin kalıtımı; Mendel prensipleri, alleller arası ilişkiler (Dominant - resesif ilişki, çoklu alleller,
kodominans, letalite), genler arası ilişkiler, cinsiyet genetiği, cinsiyetle ilişkili karakterler, genetik maddenin
düzenlenmesi; linkaj ve rekombinasyon, genetik haritalama, genetik maddenin yapısı ve değişimler; kromozom
sayısında değişimler (Öploidi, Anöploidi), kromozom segment sayısında değişmeler (Delesyon, Duplikasyon,
Translokasyon, İnversiyon), insan genetiği ve kalıtsal hastalıklar; karyotip analizi, sendromlar, gen ekspresyonu-çevre
etkileşimi
BIO 351 Genetik Laboratuarı-I
Mitoz ve mayoz bölünme ile ilgili preparat hazırlamak ve mikroskop altında incelemek, Mendel Yasaları ve soyağacı
analizleri; genetikte kullanılan istatistik yöntemleri; gen ifadesinin kalitatif ve antitatif analizi; kromozom haritalama
metotları; anöploidlik ve poliploidligin incelenmesi; populason genetiği ve doğal populasyonlarda gen frekanslarının
hesaplanması
BIO 303 Bitki Fizyolojisi
Bitkilerde su dengesi, su ve bitki hücreleri, çözünmüş maddelerin taşınması, mineral besinlerin asimilasyonu, mineral
beslenme, floemde taşınım, fotosentez ve solunum
BIO 353 Bitki Fizyolojisi Laboratuarı
Bitkilerde kuru ağırlık, çimlenme, difüzyon ve ozmoz olaylarının incelenmesi, solunum hızının ölçülmesi, bitki
pigmentlerinin ayrılması, fotosentez olayının incelenmesi, bitkilerde suyun topraktan alınması ve organlara iletilmesi
BIO 305 Biyokimya-I
Biyokimyanın tanımı ve tarihçesi, canlıların temel özellikleri, biyomoleküllerin kökeni ve evrim, hücrelerin moleküler
organizasyonu, proteinler ve biyolojik işlevleri, aminoasitler, optiksel ve kimyasal özellikleri, kimyasal tepkimeleri.
nükleik asitler, yapısal ve işlevsel özellikleri, karbonhidratlar, lipitler, yapısal ve işlevsel özellikleri
BIO 355 Biyokimya Laboratuarı-I
Biyokimyasal analizlere giriş, deneysel biyokimyada temel teknikler, aminoasitlerin titrasyonu, tamponlar ve pH,
önemli biyolojik tamponlar hazırlanması, karbonhidratlar için nitel ve nicel testler, proteinlerin çözünürlüğüne pH ve
iyonik şiddetin etkisi, enzim aktivitesine etki eden etmenler, lipitlerle ilgili deneyler, Besinlerin C vitamini içeriğinin
belirlenmesi
BIO 307 Tohumsuz Bitki Taksonomisi
Tohumsuz bitki çeşitliliği, bitkilerde üreme ve üreme tipleri, Alglerin morfolojileri, önemi ve ekonomik değeri,
sistematiği, Cyanophyta, Chlorophyta, Charophyta, Euglenophyta, Dinophyta, Bacillariophyta, Xanthophyta,
Chrysophyta, Cryptophyta, Phaeophyta, Rhodophyta divizyoları, Mantarların genel özellikleri, üremeleri, yayılışları
ve
sistematiği,
Myxomycota,
Chytridiomycota,
Oomycota,
Zygomycota,
Ascomycota,
Basidiomycota,
Deuteromycota, Likenler, Karayosunları ve Eğreltiler
BIO 357 Tohumsuz Bitki Taksonomisi Laboratuarı
Örneklerle siyanobakteri, alg, mantar, liken ve eğreltiotu gruplarının sistematiğinin açıklanması, morfolojik
çizimlerinin yapılması, genel özelliklerinin, yayılışlarının ve hayat döngülerinin öğrenilmesi
BIO 302 Genetik-II
Kromozom- DNA yapılarının organizasyonu, nükleik asitlerin topolojisi, bakteri genetiği, virüs genetiği, bakterilerde
gen aktarımı mekanizmaları (Transformasyon, Konjugasyon, Transdüksiyon), prokaryotlarda gen haritalama,
ekstrakromozomal elementler (Epizom, Plazmit, IS elementler, Transpozonlar), prokaryotlarda gen ekspresyonunun
düzenlenmesi ve regülasyonu, ökaryotlarda genomun organizasyonu, kromatin yapısı, nükleozom yapısı, genin
organizasyonu, satalit DNA, ökaryotlarda gen ekspresyonu, ökaryotlarda gen ekspersyonunun düzenlenmesi, genetik
mühendisliği ve rekombinat DNA teknolojisi
BIO 352 Genetik Laboratuarı- II
DNA’nın izolasyonu, konsantrasyonunun spektrofotometrik belirlenmesi, nükleik asitlerin elektroforezi, DNA’nın
invitro amplifikasyonu (PCR tekniği) ve Restriksiyon Fragment Uzunluk Polimorfizmi (RFLP) yöntemi, RNA izolasyonu
ve konsantrsyonunun spektrofotometrik belirlenmesi, RNA'nın farklı jellerde yürütülmesi, Jellerin analizi, Poimeraz
Zincir Reaksiyonu (PZR) yöntemiyle DNA ve RNA'nın çoğaltılması, protein izolasyonu, protein konsantrasyonunun
spektrofotometrik belirlenmesi, proteinlerin ayrımında kullanılan elektroforetik metodlar (SDS-PAGE ve NativePAGE)i, proteinlerin blotlanması ve blotların incelenmesi, Southern ve Northern Blotlma teknikleri ve kullanım
alanları (DNA ve RNA için)
BIO 304 Hayvan Fizyolojisi
Vejatatif ve Hayvansal Fonksiyonlar, Beslenme, Sindirim ve Emilim, Solunum Sistemi. Dolaşım Sistemi. Boşaltım
Sistemi. Duyu Fizyolojisi. Nöronlar ve Sinir Sistemi. Kas ve diğer icra organları. Endokrin ve Neuroendokrin Fizyolojisi
BIO 354 Hayvan Fizyolojisi Laboratuarı
Fizyolojinin tanımı, hayvan fizyolojisi laboratuar dersinin amacı, metabolizma ve bazal metabolizma kavramlarının
açıklanması. Karbonhidrat sindirimi. Yağ sindirimi. Protein sindirimi. Enzim aktivitesi üzerine sıcaklık ve pH’in etkisi.
Hemoliz. Kan gruplarının tayini. Solunum ve solunum faaliyetlerinin incelenmesi. Renk körlüğünün tayini. Arterial kan
basıncının ölçülmesi. Decerebre ve spinal kurbağa aktivitelerinin karşılaştırmalı incelenmesi. Kurbağada refleks
faaliyetlerinin ve fizyoanatomik özelliklerin incelenmesi
BIO 306 Biyokimya- II
Enzimler, yapısal ve işlevsel özelllikleri, metabolizma ve enerjinin kullanımı, termodinamik yasalar ve biyolojik
tepkimelerde enerjinin kullanımı, biyoenerjetikler, karbon-Oksijen döngüsü, azot döngüsü ve canlıların beslenme
açısından birbirine bağımlılığı karbonhidrat metabolizması-Sindirim ve emilimi, glikojen sentez ve yıkımı, Glikolizis,
sitrik asit döngüsü pentoz fosfat yolu, elektron transportu ve oksidatif fosforilasyon, lipid Metabolizması, yağ
asitlerinin oksidasyonu, protein metabolizması, amino asitlerin biyosentezi ve katabolizması, nükleik asit
metabolizması
BIO 356 Biyokimya Laboratuarı- II
Spektrofotometrenin esasları, pH metrenin esasları, protein tayin yöntemleri, kalitatif karbonhidrat tayini,
aminoasitlerin kağıt kromatografisi ile ayrılmaları, besin maddelerinde organik madde tayini, Kanda toplam
kolesterol tayini, idrar deneyleri
BIO 308 Tohumlu Bitki Taksonomisi
Sistematik ve taksonominin amacı, bitkilerin isimlendirilmesi, sistematik kategoriler, açık tohumluların
(Gymnospermae) özellikleri ve sınıflandırılması, açık tohumlu bitki familyalarının özellikleri ve cinslerinin tanıtımı,
Kapalı tohumlu (angiospermae) bitkilerin özellikleri ve sınıflandırılması, Türkiye florasında ter alan familyaların
özellikleri ve cinslerin tanıtılması
BIO 358 Tohumlu Bitki Taksonomisi Laboratuarı
Tohumlu bitkilerin yaprak, çiçek, meyva yapılarının tanıtımı, Gymnospermae (Coniferales), Angiospermae
(dicotylodones- monocotyledones) familyalarına ait cinslerin teşhis anahtarları ile tayini
BIO 403 Deniz Biyolojisi
Yer yuvarı ve okyanusların genel özellikleri, okyanus ve denizlerin oluşumu ve genel özellikleri, okyanus ve denizlerin
jeomorfolojik özellikleri, deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri, deniz ekolojisinde kullanılan temel tanımlar,
denizel ortamın ekolojik bölümleri, denizel canlıların ekolojik sınıflandırılması, ekolojik faktörlerin denizel canlılar
üzerine etkileri, pelajik bölgenin canlı toplulukları, bentik bölgenin canlı toplulukları, özel ekosistemler ve canlı
toplulukları, denizlerin biyocoğrafyası
BIO 453 Deniz Biyolojisi Laboratuarı
Denizlerde su ve sediment örnekleme araçları, planktonik, nektonik ve bentik organizmaların örneklenmesinde
kullanılan araç-gereç ve metotlar, fitoplankton, zooplankton, makroalg, fanerogam, makrobentik omurgasız, tunikat,
kıkırdaklı ve kemikli balık örnekleri
BIO 405 Hayvan Embriyolojisi
Gelişme, farklılaşma, üreme organları, gametogenez, dişi üreme siklusu, yumurta, sperma, döllenme, organizasyon,
BIO 455 Hayvan Embriyolojisi Laboratuarı
Yumurta tipleri; Üreme organları; Cinsiyet hücreleri; Genital siklus; Segmentasyon ve segmentasyon tipleri;
Amphixous, kurbağa, kanatlılar, memelilerde zigottan sonraki gelişmeler; Organ ve sistemlerin meydana gelişi;
Plasenta, ikizlik; dış gebelik; Kanatlılarda kuluçka devresine ait gelişmeler
BIO 407 Çevre Biyolojisi
Ekolojik çevre kavramı, çevre sorunları ve çözüm yolları, Çevre korunmasında bazı yeni yaklaşımlar, çevre ekonomisi
ve planlanması.
BIO 409 Evrim
Evrim kavramı ve gelişimi, evrimi destekleyen kanıtlar, evrimin kullandığı ham materyaller, adaptasyon, varyasyon ve
modifikasyonlar, evrimi sağlayan düzenekler, izolasyon mekanizmaları, genetik sürüklenme, göçler, Lamarkizm,
Darwinizm, yeni türlerin meydana gelişi, insanın evrimi
BIO 411 Moleküler Biyoloji-I
Hücredeki moleküler organizasyon basamaklari, organik ve anorganik biyokimyasal bilesikler, Islevsel gruplar,
kovalan ve kovalan olmayan bag tipleri, Amino asitler, peptidler ve proteinler hakkinda genel bilgi, Proteinlerdeki
modifikasyonlar, parçalanmalar, peptid baginin özellikleri, N ve C uç kökleri saptama yöntemleri, Proteinlerde
tekrarlanan düzenli yapilar, proteinlerin biçim kazanmalari, protein mimarisindeki yapinin düzeyleri, Peptid ve
proteinlerin asitik ve bazik karakterleri, pI degerinin saptanmasi, Makroiyonlar arasindaki etkilesimler, bu
etkilesimlere küçük iyonlarin etkisi, iyonik güç ve poliamfolitler, Nükleik asitler, yapisal birimlerve makromoleküler
yapi, DNA formlari ve özellikleri, DNA çift sarmalinin tersinir olarak çözülmesi, RNA dan yapilan genler, RNA
virüslerive retrovirüsler
BIO 427 Biyoteknoloji
Biyoteknolojiye giriş, biyoteknoloji nedir, günümüz dünyası ve biyoteknoloji, substratlar ve biyoteknoloji, genetik ve
biyoteknoloji, rekombinant DNA teknolojisi, molekular biyoteknoloji, prokaryotik ve ökaryotik organizmalar,
Escherchia coli ve Saccharomyces cerevisiae, DNA, RNA ve protein sentezi, bioproses ve biyoteknoloji, enzim
teknolojisi, gen ekspresyonlarının manüplasyonu, rekombinat protein üretimi, direk mutagenez, protein
mühendisliği, moleküler diagnosis, aşılar, antibiyotikler, transgenik bitki ve hayvanlar ve gen terapisi
BIO 404 Limnoloji
Limnolojinin temel kavramlarını öğrenme, suyun özellikleri, iç suların sınıflandırılması, göllerin fiziksel ve kimyasal
özellikleri, göllerin limnolojik olarak sınıflandırılması, akarsuların fiziksel ve kimyasal özellikleri, akarsu sistemlerinin
sınıflandırılması, tatlı su canlılarının sınıflandırılması, iç sularda enerji ve prodüktivite, iç sularda kirlenme, limnolojik
araştırma araç ve yöntemleri
BIO 454 Limnoloji Laboratuarı
Limnolojik araştırmalarda kullanılan araç ve gereçler, arazide yapılacak ölçümler, laboratuvarda yapılacak ölçümler,
limnolojik çalışma planı hazırlama, pH ölçümü, fiksatifler, klorofil-a tayini, fosfor, toplam sertlik, nitrat, nitrit,
amonyak, organik madde analizi, örnek alınan alanlardan fitoplanktonun tespit ve incelemesi, zooplanktonun tespit
ve incelemesi, bentik örnekleri toplama, inceleme yöntemi, yorumlama
BIO 406 Büyüme Gelişme Fizyolojisi
Bitkilerde büyüme ve farklılaşma kavramları, bitkisel hormonlar (Oksinler, Sitokininler, Gibberillik asit, Etilen) ve bitki
büyüme ve gelişmesine etkileri, tohumdan meyvelenmeye kadar gerçekleşen gelişim olayları
BIO 456 Büyüme Gelişme Fizyolojisi Laboratuarı
Çeşitli faktörlerin çimlenme ve bitki büyümesi üzerine etkilerinin gözlenmesi, bitkilerde fototropizma ve jeotropizma
hareketlerinin gözlenmesi
BIO 408 Bitki Biyoteknolojisi
Doku kültürü temel laboratuvar teknikleri, bitki doku kültürlerinin tarihi gelişimi ve uygulama alanları, bitki
ıslahındaki uygulama alanları, organogenesis, somatik embriogenesis, sekonder metabolit üretimi, hastalıksız bitki
üretimi, protoplast kültürü ve somatik melezleme, haploid bitki üretimi, mikro çoğaltım
BIO 410 Biyocoğrafya
Biyocoğrafya ve biyocoğrafik ekoller, biyocoğrafyanın veri kaynakları, karaların evrimi, biyocoğrafik bölgeler ve
canlıları (Palearktik, Nearktik, Etopya, Orientalis, Avusstralya, Neotropik, Antartika).
BIO 426 Moleküler Biyoloji-II
DNA’nın replikasyonu, polimerazlar, replikasyon çatalı, replikasyon orjini, telomer ve telomerazlar, DNA tamir
mekanizmaları, rekombinasyon ve DNA’nın yeniden düzenlenmeleri, prokaryotlarda transkripsiyon, ökaryot RNA
polimerazları ve genel transkripsiyon faktörleri, ökaryotlarda RNA’nın düzenlenmesi, repressörler, DNA
metillenmesi, ribozomal ve transfer RNA'ların işlenmesi, kesilip-eklenmesi (splicing) mekanizmaları, RNA düzeltme
(editing) ve yıkımı, ribozomlar, m(RNA)’nın organizasyonu, translasyonun başlaması, ilerlemesi ve düzenlenmesi,
protein katlanmaları ve buralarda görev alan enzimler, proteinlerin kırılması, glikozilasyonu ve lipidlerin eklenmesi,
proteinlerin fonksiyonlarının düzenlenmesi ve proteinlerin yıkımı
SEÇMELİ DERSLER
ÜÇÜNCÜ SINIF
BIO 309 Akuatik Mikrobiyoloji
Tarihsel gelişim, mikrobiyal evrim, sucul ortamda yaşayan mikroorganizmalar ve karşılıklı ilişkileri, sucucul
ortamlarda gelişen mikroorganizmalar diğer canlılarla olan ilişkileri (bitki ve hayvan), sucul ortama kontamine olan
patojen mikroorganizmalar, sucul ortama bulaşan patojenlerin neden olduğu hastalıklar, mikroorganizmaların çevre
koşullarına
adaptasyonları,
mikroorganizma
habitat
tipleri,
biyojeokimyasal
devreler,
atık
arıtımında
mikroorganizmaların rolü, katı atık arıtımı, ksenobiotik ve inorganik kirleticilerle mikrobiyal etkileşimler,
biyotransformasyon,
biyoremediasyon,
metallerin
geri
kazanımında,
enerji
ve
biyokütle
üretiminde
mikroorganizmaların kullanımı ve zararlıların mikrobiyal kontrolü
BIO 310 Türkiye Bitki Örtüsü
Türkiye florasının özellikleri, zenginliğinin nedenleri, fitocoğrafik bölgeler, endemizm ve nedenleri, ülkemizdeki doğal
bitkilerin kullanım alanları, bitki formasyonları, ülkemizdeki bitkileri koruma yöntemleri
BIO 313 Bitki Büyüme Düzenleyicileri
Bitki büyüme düzenleyicilerinin tanımı, tarihçesi, sınıflandırılması, özellikleri, uygulama şekilleri ve alanları, görevleri,
avantaj ve dezavantajları ile ülkemizdeki kullanım durumu ve öneriler
BIO 314 Bitki Ekofizyolojisi
Bitki ekofizyolojisi tanımı, bitki gelişimini etkileyen çevresel faktörler, sıcaklık, ışık, rüzgar, toprak, biyolojik etmenler
BIO 315 Plankton Bilgisi ve Kültürü
Plankton kavramı, sınıflandırılması, planktonun besin zincirindeki önemi, fitoplankton ve zooplanktonun genel
özellikleri ve canlı grupları, plankton örnekleme ve değerlendirme yöntemleri, plankton kültürü çalışmaları ile
plankton izolasyon yöntemleri
BIO 316 Viroloji
Virüs tanımı ve virüsleri konumu, virüslerin yapı taşları ve organizasyonu, viral enfeksiyon safhaları (tutunma ve
peretrasyon, nükleik asit replikasyonu ekipasyonunun kontrolü, viral parçacıkların montajı), lizojeni, virüs konak
ilişkileri, virüs hastalıkları, immün tepki, interfeton ağı ve kemoterapi, tümor virüsleri ve kanserleşme, bakteri
virüsleri, bitki virüsleri, hayvan virüsleri, HIV ve AIDS, virolojide yeni eğilimler
BIO 317 Zoolojide Laboratuar Teknikleri
İnceleme Yöntemleri: Canlı (Vital) İnceleme, Tespit Ederek (Postmortem) İnceleme; Genel Bilgiler, Laboratuvar
Malzemeleri, Mikroskoplar, Total Preparasyon, Sitolojikl-Histolojik Preparasyon Teknikleri: Fiksasyon-Fiksatifler,
Yıkama, Dehidrasyon, Şeffaflaştırma, Gömme, Trimleme, Kesit Alma (Bıçaklar- Mikrotomlar), Deparafinizasyon,
Boyama (Boyalar, Boyaların Sınıflandırılması, Boyanma Mekanizması, Boyaların Kimyasal Özellikleri, Dokulara Özel
Boya Prosedürleri) Empregnasyon, Sitoplazmik Yapıların Boyanması, Hücre İçindeki Makromoleküllerin Gösterilmesi,
Embriolojik Teknikler, Omurgasızların Boyanmasında Bazı Önemli İpuçları, Mikroorganizmaların Gösterilmesi,
Elektron Mikroskopi Yöntemleri, Doku Kültürü, (Özet olarak Otoradyografi, Kromotografi, Elektroforez).
BIO 318 Zoocoğrafya
Zoocoğrafyanın tarihçesi, Hayvanlarda yayılım mekanizmaları, Yayılıma ket vuran faktörler, Simbiyotik ilişkiler,
Philopatri olayı, Zoocoğrafik bölgeler, Köprü teorisi, Plaka tektoniği, Permonens teorisi, Notogea’nın memli ve kuş
faunası, Neogea’nın memeli ve kuş faunası, Arktogea’nın memeli ve kuş faunası, Jeolojik çağlar, Geçmiş jeolojik
şartlarda zoocoğrafik bölgelerin durumları, Tatlısu balıklarının zoocoğrafyası, Türkiye zoocoğrafyasına genel bakış,
Türkiye zoocoğrafyası “Kara kısmının jeolojik değişimi”, Türkiye kara canlılarının zoocoğrafyası, Türkiye
sürüngenlerinin zoocoğrafyası, Karadeniz’in fauna tarihi, Anadolu’da yakın jeolojik dönemlerin ekolojik yorumu ve
fosilleri
BIO 319 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
İnsan Vücuduna Giriş, Sinir Sistemi, Kas Sistemi, Sindirim Sistemi, Kan, Kalp, Kan damarları ve Dolaşım, Solunum
Sistemi, Boşaltım Sistemi
BIO 320 Akuatik Ekoloji
Ekoloji ile ilgili kavramlar, ekosistemi oluşturan öğeler, ekosistemin işlevleri, ekolojik enerji, besin zincirleri,
prodüktivite ve ölçüm yöntemleri, su kirliliği, ekosistemin sınıflandırılması, sucul ortamda madde döngüleri, tatlısu
ekosistemi, iç su bitkilerinin sucul ortamdaki önemi, denizel ekosistemler ve canlıları
BIO 321 Arthropoda
Sınıflandırılmaları ve biyolojileri: Üç temel eklem bacaklı grubunun, yani keliseratların, krustaselerin ve
mandibulatların sınıflandırılması; değişik eklembacaklı gruplarının dış iskeletleri, vücut boşlukları ve dolaşım,
sindirim, nöromuskular ve üreme sistemleri ile duyu organları, ayrıca bu grupların gelişim biyolojileri ile
sınıflandırılmaları ele alınmaktadır
BIO 322 Bakteriyoloji
Bakterilerin sınıflandırılması, bakteri hücresinin genel yapısı, evrimi, fizyolojisi, ekolojisi, genetiği, üreme özellikleri,
gereksinimleri, antijenik yapıları, identifikasyonlarında kullanılan klasik ve moleküler teknikler
BIO 323 Genetik Mühendisliğine Giriş
Genetik Mühendisliğinin tanimi ve çalışma konuları, DNA ve RNA nın yapısı, gen organizasyonu, genlerin ifadesi,
DNA, RNA izolasyonu, nükleik asitlerin etiketlenmesi ve hibridlenmesi, DNA sekanslama, gen manipulasyon
metotları, konakçı hücreler ve vektörler, klonlama stratejileri, rekombinantların seçimi ve analizi, genom
sekanslama, insan genom projesi
DÖRDÜNCÜ SINIF
BIO 412 Su Kirliliği
Kirleticilerin sınıflandırılması, Biyolojik pollusyon, Planktonik pollusyon, radyoaktif pollusyon, asitli maddelerin
pollusyonu.Denizleri kirleten kaynaklar, Gol kirlenmesi, Akarsu kirlenmesi, Pestisidler hakkında genel bilgi,
gübrelemenin çevre kirlenmesine etkisi, turizmin çevreye etkisi. Su kirliliği kontrolü yönetmeliği, Su kirlenmesi ile
ilgili hükümler.
BIO 413 Karyoloji
Hücre çekirdeği ve kromozom yapısı, kromozomların tanımlanması, kromozom yapı değişiklikleri, eşem
kromozomları, kromozom bantları, kromozomlardaki hareket edebilen elementler
BIO 414 Genel Toprak Bilimi
Genel toprak bilimine giriş, toprak ana materyali, toprak bitki ilişkisi, toprağın oluşumu, topraklara özellik kazandıran
etmenler, toprak örneklerinin alınması ve analizi, toprak sınıflandırma sistemleri
BIO 415 Bitki Sosyolojisi
Bitki sosyolojisinin tanımı, kapsamı, temel kavramlar, vejetasyon araştırma metodları, vejetasyonun sınıflandırılması
ve vejetasyon birimlerinin isimlendirilmesi
BIO 416 Moleküler Biyolojide Temel Teknikler
Farklı canlı dokularından nükleik asit ve proteinlerin saflaştırılması, saflaştırmada kullanılan temel teknikler,
elektroforez ve elektroforetik metodlar, DNA ve RNA blotlama (transfer) teknikleri, protein blotlama (transfer)
teknikleri, rekombinant DNA teknikler, PCR ve PCR ile DNA çoğaltılması, DNA-DNA hibridizasyon teknikleri, DNA
sekans analizi (Sanger yöntemi), DNA sekans analizi (Maxam-Gilbert yöntemi)
BIO 417 Doğa Koruma
Doğa korunmasının geçmişi ve görevleri, Canlı Toplulukları ile ilgili kavramlar, Doğa korumada evrensellik, insanlığın
ekolojik sorunları, Doğanın korunması, Sürdürülebilir dünya, Ekolojik denge, Biyolojik çeĢitliliğin korunması, Planlı
doğa koruma, Doğa korumadaki yasalar, çevresel etki değerlendirilmesi, Doğa korumada organizasyon ve ortak
geleceğimiz
BIO 418 Mikrobiyal Hastalıklar ve Epidemiyoloji
İnsan mikrobiyal florası, normal mikrofloranın fonksiyonu ve önemi, hastalık oluşum basamakları, infeksiyon ve
toksinlerin etkisi, kişiden kişiye bulaşan hastalıklar, solunum yoluyla bulaşan, besinler yoluyla bulaşan hastalıklar,
viral hastalıklar, cinsel yolla bulaşanlar, hayvanlar ve böcekler yoluyla bulaşan hastalıklar, su yoluyla bulaşan
hastalıklar, hastalıkların epidemiyoloji ve immünolojileri, enfeksiyon hastalıklarına karşı aşılama programlarıı ve
mikrobiyolojide moleküler tanı yöntemleri
BIO 419 Balıkçılık Biyolojisi
Balıkçılık biyolojisi ve populasyon dinamiği ile ilgili terimler, populasyon büyüklüğü, yenilenme oranı, yaş, büyüklük
ve eşey kompozisyonu, büyüme oranı ve ölüm oranı örnekleme çeşitleri; yaş tayini, yaş-boy, yaş-ağırlık, boy-ağırlık
ilişkileri, kondisyon faktörü; gonosomatik indeks, üreme dönemi, üreme yaşı ve boyu; büyümeye ilişkin matematiksel
modeller; ölüm oranı ve yaşama oranı tahmin yöntemleri; populasyon büyüklüğünü tespit metotları
BIO 420 Karşılaştırmalı Endokrinoloji
Endokrinolojinin tarihi ve temel metodlar, Hormon salınım ve etki mekanizmaları, Omurgasız ve omurgalı
hayvanların endokrin sistemleri, Endokrin organların gelişimi, morfolojisi, histolojisi ve işleyişleri
BIO 421 Hayvanlarda Davranış ve Mimikri
Antipredatör davranış ekolojisi, av lokalizasyonunu daha da zorlaştırmak, kanıtları ortadan kaldırmak, avlanmayı
zorlaştırmak, predatörün saldırısını püskürtmek, predatör nasıl caydırılır, savunma, predatör caydırıcılarının
karşılaştırmalı analizi, vertebratların kimyasal caydırıcıları, Batesian mimikri, korunan türler ile ilişkilendirilmesi,
predatörlere karşı ortaklaşa savunma, sosyallik ve alarm sinyalleri, sosyalleşme ve dikkat gelişimi, bencil sürü
hipotezi, dilüsyon etkisi, Monarch kelebekleri ve mimik tipleri predatöre karşı savunma ve türler arası rekabet,
simbiyotik ilişkiler
BIO 422 Bitki Islah Yöntemleri
Bitki ıslahının kapsamı, amacı ve tarımsal üretimde etkisi, ıslah yöntemleri bakımından bitkilerde üreme sistemleri,
klasik bitki ıslah yöntemleri, moleküler işaretleyiciler, doku kültürü ve gen aktarımı gibi biyoteknolojik yöntemlerin
ıslahta kullanımı
BIO 423 Sekonder Metabolitler
Bitkilerde sekonder metabolit üretimi, tarihçesi ve önemi, fenolik bileşikler, favonoidler, terpenler, tanenler, uçucu
yağlar
BIO 424 Hidrobotanik
Hidrobotanik tanımı, suların sınıflandırılması, akarsular, oluşumu, kaynaklar ve dereler, akarsularda çevre etmenleri,
durgun sular, göl suyunun fiziki ve kimyevi özellikleri, su bitkilerinin sucul ortamdaki önemi, su bitkilerinde ekolojik
ilişkiler, sucul ve bataklık ortamlardaki çeşitli bitki grupları, sucul ortamda yabani ot sorunları, yabani otlarla
mücadele yöntemleri, su bitkilerinin genel biyolojik özellikleri, üremeleri, iç su bitkilerinin sınıflandırılması deniz
bitkilerinin ekolojisi, deniz bitkilerinin biyolojisi, deniz bitkilerinin sınıflandırılması
BIO 425 Su Ekosistemlerinde Biyolojik İndikatörler
Biyoindikatör nedir, indikatör olarak seçilen organizmalar ve özellikleri, besin zinciri, biyomastaki değişimler ve
kirlilik, varlık veya yokluk kriterlerini kullanarak su kalitesinin belirlenmesi, indikatör olarak tespit edilen türler,
canlıların biriktirdikleri maddelere bakılarak çevresel kontaminasyonun belirlenmesi, biyoindikatör canlılar üzerine
yapılan araştırmalar, su ve sediment kalitesinin belirlenmesinde kullanılan biyoindikatör canlılar, sucul ortamların
ayrılmasında çeşitli canlı gruplarının oransal miktarlarının kriter olarak kullanılması
BIO 428 Herbaryum Tekniği
Herbaryum (kurutulmuş bitki örnekleri koleksiyonu), bitki toplanması, bitki toplamada bilinmesi gereken bilgiler ve
teknikler, gerekli olan malzemeler, presleme ve kurutma, araziden gerekli notları alma ve etiketleme, bitkilerin
korunması ve saklanması için kartonlara yapıştırma, zehirleme, herbaryum dolaplarına yerleştirme (Kartoteks), bazı
özel bitki gruplarının herbaryumu (sukkulent, hidrofit, açıktohumlu, suyosunları, mantarlar, likenler, eğreltiler, kara
yosunları)
BIO 429 Entomoloji
Entomoloji nedir? Arthropoda’nın sınıflarını tanıtımı ve sınıflar arasındaki farklılıkların belirlenmesi, Böceklerin genel
özellikleri, böcekleri diğer canlılardan üstün kılan özellikleri, Böcek morfolojisi: Baş, göğüs ve karın, bu bölümlerdeki
önemli yapıların tanıtımı, organ sistemleri, üreme ve post-embriyonik gelişim, böcek ekolojisi ve böcek taksonomisi
konularına değinilecektir
BIO 430 Mesleki İngilizce
İngilizcede kullanılan temel zamanlar, cümle yapısı ve cümle kalıpları, noun clause yapısı, relative clause yapısı,
adjective clause yapısı, basit cümle yapılarının analizi, bileşik cümle yapılarının analizi, İglizice'den Türkçe'ye çeviri
teknikleri, Türkçe'den İngilizce'ye çeviri teknikleri, hızlı ve doğru okuma-anlama teknikleri, gramer yapılarına uygun
cümle yazma teknikleri ve biyolojiyle ilgili makale yazma teknikleri
BIO 431 İmmünoloji
İmmünolojinin tanımı ve immünolojinin tarihçesi, doğuştan ve kazanılmış bağışıklık, bağışıklıkta görev alan esas ve
yardımcı hücreler, bağışıklıkta görev alan dokular, antijenler, immonoglubulinler, antijen-antikor ilişkileri, B
lenfositlerin olgunlaşması, aktivasyonu ve farklılaşması, T lenfositlerin olgunlaşması, aktivasyonu ve farklılaşması, T
hücresi reseptörleri, doku uygunluk antijenleri, sitokinler, komplemanlar, hümoral ve hücresel bağışıklık,
hipersensitivite reaksiyonları, aşılar, çeşitli etkenlere karşı oluşan immün cevaplar, otoimmünite ve doku
transplantasyonu
BIO 433 Ekonomik Bitkiler
Bitkisel ürünlerin özellikleri ve önemi, besin bitkileri, endüstri bitkileri, baharat bitkileri, uyarıcı bitkiler, tıbbi bitkiler,
süs bitkileri
BIO 434 Denizel Bentik Çeşitlilik
Ergin dönemlerini deniz tabanında geçiren organizmaların taksonomik, ekolojik, üreme ve beslenme özellikleri, bu
canlıların bentik bölgede oluşturdukları toplulukların yapıları
BIO 436 Müze Tekniği
Müze nedir? Türkiye’de ve dünyada bilimsel müzeciliğin durumu. Arazide bilimsel bir çalışma nasıl yapılır. Arazi
çalışmasında dikkat edilmesi gereken unsurlar. Omurgasız ve omurgalı hayvan örneklerinin toplanması. Örneklerin
etiketlenmesi ve etiket çeşitleri. Örnekler üzerinde araştırma yöntemleri. Örneklerin muhafaza edilmesi ve
katalogların hazırlanması. Kolleksiyonların; amacı, önemi, değeri, bakımı, korunması, büyüklüğü ve tanıtma işlemleri.
Koleksiyonların tertip ve tasnifi, revizyon ve monografik çalışmalarda kolleksiyonların önemi. Kolleksiyonların takası.
Bilimsel müzecilikteki son gelişmeler.
Download

Lisans Programı - Fen-Edebiyat Fakültesi