BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2014- 2015 (GÜZ) DERS PROGRAMI (Örgün Eğitim)
1. Sınıf
Ders
Saati
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
BYL 101
Genel Biyoloji I
Prof. Dr. Fevzi BARDAKÇI
B-Z05
BYL 103
Biyolojide Temel Yöntemler
Doç. Dr. Gamze BAŞBÜLBÜL
Bio 3 Lab
BYL 101
Genel Biyoloji I
Prof. Dr. Fevzi BARDAKÇI
B-Z05
Kİ 153
Genel Kimya Lab. I
Yrd. Doç. Dr. Cem ESEN
Kimya Öğrenci lab. I
B128
Kİ 153
Genel Kimya Lab. I
Yrd. Doç. Dr. Cem ESEN
Kimya Öğrenci lab. I
B128
Kİ 103
Genel Kimya I
Yrd. Doç. Dr. Cem ESEN
B Z05
BYL 103
Biyolojide Temel Yöntemler
Doç. Dr. Gamze BAŞBÜLBÜL
Bio 3 Lab
BYL 101
Genel Biyoloji I
Prof. Dr. Fevzi BARDAKÇI
B Z05
Kİ 103
Genel Kimya I
Yrd. Doç. Dr. Cem ESEN
B Z05
08:3009:15
09:3010:15
10:3011:15
11:3012:15
Cuma
BYL 151
Genel Biyoloji Lab. I
Prof. Dr. Fevzi BARDAKÇI
BİO III LAB.
13:3014:15
BYL 151
Genel Biyoloji Lab. I
Prof. Dr. Fevzi BARDAKÇI
BİO III LAB.
14:3015:15
15:3016:15
16:3017:15
Program Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. M. Evrim DEMİR
13.10.2014
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Murat BİLECENOĞLU
2. Sınıf
Ders
Saati
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08:3009:15
Kİ 235
Organik Kimya
Yrd. Doç. Dr. İlknur BABAHAN
B-Z05
09:3010:15
Kİ 235
Organik Kimya
Yrd. Doç. Dr. İlknur BABAHAN
B-Z05
10:3011:15
11:3012:15
13:3014:15
BYL 201
Sitoloji
Doç. Dr.Yücel KOCA
B-Z05
BYL 207
Omurgasız Hayvanlar
Prof. Dr. Fatih M. ŞİMŞEK
B-Z05
BYL 209
Tohumsuz Bitkiler Sist.
Prof. Dr. Adnan ERDAĞ
B-Z05
BYL 205
Moleküler Biyoloji
Prof. Dr. Celal ÜLGER
B-Z05
14:3015:15
BYL 201
Sitoloji
Doç. Dr.Yücel KOCA
B-Z05
BYL 207
Omurgasız Hayvanlar
Prof. Dr. Fatih M. ŞİMŞEK
B-Z05
BYL 209
Tohumsuz Bitkiler Sist.
Prof. Dr. Adnan ERDAĞ
B-Z05
BYL 205
Moleküler Biyoloji
Prof. Dr. Celal ÜLGER
B-Z05
15:3016:15
BYL 251
Sitoloji Lab
Doç. Dr.Yücel KOCA
BİO III LAB.
BYL 257
Omurgasız Hayvanlar Lab.
Prof. Dr. Fatih M. ŞİMŞEK
BİO I LAB.
BYL 259
Tohumsuz Bitkiler Sist. Lab.
Prof. Dr. Adnan ERDAĞ
BİO I LAB.
BYL 203
Bitki Ekolojisi
Prof. Dr. Sabri KILINÇ
B-Z05
16:3017:15
BYL 251
Sitoloji Lab.
Doç. Dr.Yücel KOCA
BİO III LAB.
BYL 257
Omurgasız Hayvanlar Lab.
Prof. Dr. Fatih M. ŞİMŞEK
BİO I LAB.
BYL 259
Tohumsuz Bitkiler Sist. Lab.
Prof. Dr. Adnan ERDAĞ
BİO I LAB.
BYL 203
Bitki Ekolojisi
Prof. Dr. Sabri KILINÇ
B-Z05
Program Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. M. Evrim DEMİR
13.10.2014
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Murat BİLECENOĞLU
3. Sınıf
Ders
Saati
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08:3009:15
BYL 303
Bitki Fizyolojisi
Doç. Dr. Bengi ERDAĞ
A-Z13
BYL 317
Genetik I
Doç. Dr. Ali ÖZMEN
A-124
BYL 305
Genel Biyokimya I
Doç. Dr. Kubilay METİN
A-124
BYL 307
Mikrobiyoloji
Doç. Dr. Halil BIYIK
A- 124
BYL 313
Müzeoloji
Prof. Dr. Kurtuluş OLGUN
A-124
09:3010:15
BYL 303
Bitki Fizyolojisi
Doç. Dr. Bengi ERDAĞ
A-Z13
BYL 317
Genetik I
Doç. Dr. Ali ÖZMEN
A-124
BYL 305
Genel Biyokimya I
Doç. Dr. Kubilay METİN
A-124
BYL 307
Mikrobiyoloji
Doç. Dr. Halil BIYIK
A-124
BYL 313
Müzeoloji
Prof. Dr. Kurtuluş OLGUN
A-124
10:3011:15
BYL 353
Bitki Fizy. Lab.
Doç. Dr. Bengi ERDAĞ
BİO III LAB.
BYL 367
Genetik I Lab
Doç. Dr. Ali ÖZMEN
BİO III LAB.
BYL 355
Genel Biyokimya Lab. I
Doç. Dr. Kubilay METİN
BİO III LAB.
BYL 357
Mikrobiyoloji Lab.
Doç. Dr. Halil BIYIK
BİO II LAB
BYL 313
Müzeoloji
Prof. Dr. Kurtuluş OLGUN
MÜZE
11:3012:15
BYL 353
Bitki Fizy. Lab.
Doç. Dr. Bengi ERDAĞ
BİO III LAB.
BYL 367
Genetik I Lab
Doç. Dr. Ali ÖZMEN
BİO III LAB.
BYL 355
Genel Biyokimya Lab. I
Doç. Dr. Kubilay METİN
BİO III LAB.
BYL 357
Mikrobiyoloji Lab.
Doç. Dr. Halil BIYIK
BİO II LAB
BYL 313
Müzeoloji
Prof. Dr. Kurtuluş OLGUN
MÜZE
13:3014:15
BYL 331
Koruma Biy. Giriş
Prof. Dr. O. TÜRKOZAN
A-124
BYL 327
Mikroteknik
Doç. Dr. Yücel KOCA
A-124
BYL 335
Bitki Coğrafyası
Doç. Dr. Mesut KIRMACI
A-124
BYL 333
Ekonomik Botanik
Yrd. Doç. Dr. Özkan EREN
C-118
BYL 323
Vektör Biyolojisi
Prof. Dr. F. M. ŞİMŞEK
A-124
14:3015:15
BYL 331
Koruma Biy. Giriş
Prof. Dr. O. TÜRKOZAN
A-124
BYL 327
Mikroteknik
Doç. Dr. Yücel KOCA
A-124
BYL 335
Bitki Coğrafyası
Doç. Dr. Mesut KIRMACI
A-124
BYL 333
Ekonomik Botanik
Yrd. Doç. Dr. Özkan EREN
C-118
BYL 323
Vektör Biyolojisi
Prof. Dr. F. M. ŞİMŞEK
A-124
15:3016:15
BYL 327
Mikroteknik
Doç. Dr. Yücel KOCA
BİO III LAB.
16:3017:15
BYL 327
Mikroteknik
Doç. Dr. Yücel KOCA
BİO III LAB.
Program Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. M. Evrim DEMİR
13.10.2014
BYL 323
Vektör Biyolojisi
Prof. Dr. F. M. ŞİMŞEK
BİO I LAB
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Murat BİLECENOĞLU
4. Sınıf
Ders
Saati
08:3009:15
09:3010:15
10:3011:15
11:3012:15
13:3014:15
14:3015:15
Pazartesi
Salı
Çarşamba
BYL 447
Türkiye’nin Geofitleri
Yrd. Doç. Dr. Özkan
EREN
B-Z05
BYL 447
Türkiye’nin Geofitleri
Yrd. Doç. Dr. Özkan
EREN
B-Z05
BYL 439
Kanser Genetiği
Prof. Dr. Celal ÜLGER
C Z01
BYL 401
Karşılaştırmalı Hayvan Anatomisi
Prof. Dr. Oğuz TÜRKOZAN
C Z01
BYL 423
Herpetoloji
Prof. Dr. Kurtuluş OLGUN
C Z01
BYL 431
Özel Parazitoloji
Doç. Dr. Gamze BAŞBÜLBÜL
C Z01
BYL 401
Karşılaştırmalı Hayvan Anatomisi
Prof. Dr. Oğuz TÜRKOZAN
C Z01
BYL 423
Herpetoloji
Prof. Dr. Kurtuluş OLGUN
C Z01
BYL 431
Özel Parazitoloji
Doç. Dr. Gamze BAŞBÜLBÜL
C Z01
BYL 401
Karşılaştırmalı Hayvan Anatomisi
Prof. Dr. Oğuz TÜRKOZAN
MÜZE
BYL 423
Herpetoloji
Prof. Dr. Kurtuluş OLGUN
MÜZE
BYL 429
Vektör Kontrol Yöntemleri
Prof. Dr. F.M. ŞİMŞEK
C Z01
BYL 431
Özel Parazitoloji
Doç. Dr. Gamze BAŞBÜLBÜL
BİO III LAB.
BYL 439
Kanser Genetiği
Prof. Dr. Celal ÜLGER
C Z01
BYL 401
Karşılaştırmalı Hayvan Anatomisi
Prof. Dr. Oğuz TÜRKOZAN
MÜZE
BYL 423
Herpetoloji
Prof. Dr. Kurtuluş OLGUN
MÜZE
BYL 429
Vektör Kontrol Yöntemleri
Prof. Dr. F.M. ŞİMŞEK
C Z01
BYL 431
Özel Parazitoloji
Doç. Dr. Gamze BAŞBÜLBÜL
BİO III LAB.
BYL 409
Biyoteknoloji
Doç. Dr. Halil BIYIK
C Z01
BYL 409
Biyoteknoloji
Doç. Dr. Halil BIYIK
C Z01
BYL 443
Hücresel Haberleşme
Yrd. Doç. Dr. Tülay ÇELİK
C Z01
BYL 443
Hücresel Haberleşme
Yrd. Doç. Dr. Tülay ÇELİK
C Z01
BYL 441
Davranış Biyolojisi
Doç. Dr. Nazan ÜZÜM
C Z01
BYL 441
Davranış Biyolojisi
Doç. Dr. Nazan ÜZÜM
C Z01
BYL 429
Vektör Kontrol Yöntemleri
Prof. Dr. F.M. ŞİMŞEK
BİO I LAB.
BYL 407
Zoocoğrafya
Prof. Dr. Oğuz
TÜRKOZAN
C Z01
BYL 407
Zoocoğrafya
Prof. Dr. Oğuz
TÜRKOZAN
C Z01
Perşembe
Cuma
15:3016:15
16:3017:15
Program Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. M. Evrim DEMİR
13.10.2014
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Murat BİLECENOĞLU
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2014- 2015 (GÜZ) DERS PROGRAMI (İkinci Öğretim)
4. Sınıf
Ders
Saati
Pazartesi
15:3016:15
16:3017:15
17:3018:15
18:2019:05
19:1019:55
20:0020:45
BYL 407
Zoocoğrafya
Prof. Dr. Oğuz
TÜRKOZAN
C Z01
BYL 447
Türkiye’nin
Geofitleri
Yrd. Doç. Dr. Özkan
EREN
C-118
BYL 407
BYL 447
Zoocoğrafya
Türkiye’nin
Prof. Dr. Oğuz
Geofitleri
TÜRKOZAN
Yrd. Doç. Dr. Özkan
C Z01
EREN
C-118
BYL 439
Kanser Genetiği
Prof. Dr. Celal ÜLGER
C Z01
BYL 439
Kanser Genetiği
Prof. Dr. Celal ÜLGER
C Z01
Salı
Çarşamba
BYL 443
Hücresel Haberleşme
Yrd. Doç. Dr. Tülay ÇELİK
C Z01
BYL 441
Davranış Biyolojisi
Doç. Dr. Nazan ÜZÜM
C Z01
Perşembe
Cuma
BYL 443
Hücresel Haberleşme
Yrd. Doç. Dr. Tülay ÇELİK
C Z01
BYL 441
Davranış Biyolojisi
Doç. Dr. Nazan ÜZÜM
C Z01
BYL 401
Karşılaştırmalı Hayvan Anatomisi
Prof. Dr. Oğuz TÜRKOZAN
C Z01
BYL 423
Herpetoloji
Prof. Dr. Kurtuluş OLGUN
C Z01
BYL 425
Endokrinoloji
Doç. Dr. Yücel KOCA
C-Z01
BYL 431
Özel Parazitoloji
Doç. Dr. Gamze BAŞBÜLBÜL
C 118
BYL 401
Karşılaştırmalı Hayvan Anatomisi
Prof. Dr. Oğuz TÜRKOZAN
C Z01
BYL 423
Herpetoloji
Prof. Dr. Kurtuluş OLGUN
C Z01
BYL 425
Endokrinoloji
Doç. Dr. Yücel KOCA
C-Z01
BYL 431
Özel Parazitoloji
Doç. Dr. Gamze BAŞBÜLBÜL
C 118
BYL 401
Karşılaştırmalı Hayvan Anatomisi
Prof. Dr. Oğuz TÜRKOZAN
MÜZE
BYL 423
Herpetoloji
Prof. Dr. Kurtuluş OLGUN
MÜZE
BYL 429
Vektör Kontrol Yöntemleri
Prof. Dr. F.M. ŞİMŞEK
C Z01
BYL 431
Özel Parazitoloji
Doç. Dr. Gamze BAŞBÜLBÜL
BİO III LAB.
BYL 401
Karşılaştırmalı Hayvan Anatomisi
Prof. Dr. Oğuz TÜRKOZAN
MÜZE
BYL 423
Herpetoloji
Prof. Dr. Kurtuluş OLGUN
MÜZE
BYL 429
Vektör Kontrol Yöntemleri
Prof. Dr. F.M. ŞİMŞEK
C Z01
BYL 431
Özel Parazitoloji
Doç. Dr. Gamze BAŞBÜLBÜL
BİO III LAB.
20:5021:35
21:4022:25
BYL 409
Biyoteknoloji
Doç. Dr. Halil BIYIK
C Z01
BYL 429
Vektör Kontrol Yöntemleri
Prof. Dr. F.M. ŞİMŞEK
BİO I LAB.
BYL 409
Biyoteknoloji
Doç. Dr. Halil BIYIK
C Z01
22:3023:15
Program Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. M. Evrim DEMİR
13.10.2014
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Murat BİLECENOĞLU
Download

Ders Programı