NiGDE ÜNİvERSİTESi
FEN-EDEBiYAT FAKÜLTESi
SANAT TARİHi BÖLÜMÜ
2014-2015 EGiTİM-ÖGRETiM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
TARİH
DERS KODU
03.11.2014
TDLlOI i
ENF1021
04.11.2014
YDLlO13
ATA1015
02.11.2014
SANI007
05.11.2014
SAN 1003
06.11.2014
SANı 005
07.11.2014
SANlO09
08.11.2014
SANlOOI
ı. sıNıFLAR
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
TARİH
DERS KODU
03..ı 1.2014
SAN2001
04.11.2014
SAN2005
05.11.2014
SAN201 i
06.11.2014
SAN2009
ii.sıNıFLAR
07.11.2014
08.11..2014
SAN2003
SAN2007
DERSLER
ORTAK ZORUNLU DERSLER
SAAT
10.00
ORTAK ZORUNLU DERSLER
10.00
OSMANLı TÜRKÇESi I
MİMARLIK TARiHi i
MİTOLOJİ I
İLKÇAG TARİHİ ve MEDENİYETi
SANAT TARİHi i
DERSLER
BA Tl SANA Tl i
TÜRK SANATı ve ARKEOLOJisi
i
TEKNiK RESiM RÖLÖVE i
BiliMSEL ARAŞTIRMA ve KAZı
TEKNiKLERİ i
iSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATı
iSLAM SANA Tl i
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
TARİH
DERS KODU
SAN3001
03.11.2014
04.11.2014
SAN3011
05.11.2014
SAN3005
06.11.2014
SAN3009
07.11.2014
SAN3019
08.11.2014
SAN3003
III. sıNıFLAR
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
TARİH
DERS KODU
03.11.2014
SAN4001
04.11.2014
SAN4005
05.11.2014
SAN4009
ıv. sıNıFLAR
06.11.2014
SAN4015
07.11.2014
SAN4021
1.
4.
i
DERSLER
TÜRK REsiM SANA TL i
SANAT ve ESTETiK
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARı
BizANS SANATı i
ÇAGDAŞ SANAT i
ANADOLU SELÇUKLULARı ve
BEYLİKLERi SANATı i
DERSLER
OSMANLı SANA Tl i
MÜZEOLOJİ i
TÜRK SANATıNDA MOTiF ve
SEMBOLLER
BA TlLlLAŞMA DÖNEMİ OSMANLı
SANATl
KİT AP SANATLARı i
14.00-15.00
10.00-11.00
10.00-11.00
10.00-11.00
10.00-11.00
YER
GÖREVLİ
401-113
401-113
401-113
401-113
401-113
SAAT
12.00- i3.00
12.00-13.00
12.00-13.00
12.00-13.00
YER
AMFİ
AMFİ
AMFİ
AMFİ
12.00-13.00
12.00-13.00
AMFİ 1
AMFİ 1
SAAT
i4.00- i5.00
14.00- 15.00
i 14.00-15.00
14.00-15.00
14.00-15.00
14.00-15.00
GÖREVLİ
i
1
i
1
YER
113-1l5
113-115
113-115
113-115
1l3-115
113-115
GÖREVLİ
SAAT
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
YER
1l3-115
113-115
113-115
GÖREVLİ
16.00-17.00
1l3-115
16.00-17.00
113-115
Doç.Dr. Mehmet EKİz 2. Yrd.Doç.Dr. Huriye ALTUNER. 3. Yrd.Doç.Dr. Sibel YIL
Yrd.Doç.Dr. Erdinç DEMİRA Y 5.Yrd.Doç.Dr. M. Vehbi GÖKÇE 6. Yrd.Doç.Dr. S
Download

NiGDE ÜNİvERSİTESi FEN-EDEBiYAT FAKÜLTESi SANAT TARİHi