BORZ
alüminyum
www.borzaluminyum.com
BORZ
alüminyum
Alüminyum Profiller
Aluminium Profiles
B01
B02
B03
B04
16 x 2,0 mm Alüminyum Boru
16 x 2,0 mm Aluminium Pipe
16 x 1,5 mm Alüminyum Boru
16 x 1,5 mm Aluminium Pipe
19 x 1,5 mm Alüminyum Boru
19 x 1,5 mm Aluminium Pipe
B06
B07
B08
B09
50 x 1,5 mm Alüminyum Boru 50 x 2,0 mm Alüminyum Boru
50 x 1,5 mm Aluminium Pipe
50 x 2,0 mm Aluminium Pipe
50 x 2,5 mm Alüminyum Boru
50 x 2,5 mm Aluminium Pipe
B11
B13
B12
Camlı korkuluk Alt Profili
Bottom Profile For Glazing
Balustrude
40 mm İnce Dikme Kapağı
40 mm Thin Strut Cover
B133
B134
Cam Balkon Alt Profil
2 I www.borzaluminyum.com
Cam Balkon Üst Profil
35 x 2 mm Alüminyum Boru
35 x 2 mm Aluminium Pipe
50 mm Tek Kanallı Boru
50 mm Strut With One Slot
B14
40x40 Dikme
15x15 Emniyet Çubuğu
B05
40 mm x 2,0 mm Tek Kanallı Dikme
40 mm x 2,0 mm Strut With One Slot
B10
40 mm x 2,0 mm Çift Kanallı
Kalın Dikme
40 mm x 2,0 mm Thick Strut With Two Slot
B15
25x60 Kare Küpeşte
BORZ
alüminyum
B16
B17
16’lık Küre Dirsek (Dolu)
16 mm Adjustable Bend
B21
B26
16’lık Çiftli Ara Bağlantı
16 mm Pipe holder standard
B31
35’lik Dikme Flanşı
35 mm strut Flange
B18
16’lık Dirsek 135º
16 mm Bend 135º
B22
19’luk Bilezik
19 mm Collar
Alüminyum Küpeşte Aksesuarları
Aluminium Handrail Accessories
16’lık Üçlü Dekor
16 mm Triple decor
B27
16’lık Üç Delikli Flanş
16 mm Wall Flange
B32
19’luk Küre Dirsek
19 mm Adjustable Bend
B19
16’lık Dirsek 90º
16 mm Bend 90º
B23
16’lık Tekli Dekor
16 mm single decor
B28
16’lık Tekli Ara Bağlantı
16 mm Pipe holder single
B33
16’lık Bilezik
16 mm Collar
B37
B38
40’lık Dikme Flanşı Tırnaksız
40 mm Flange for Pipe
40’lık Dikme Flanşı Tek Tırnak (Eko)
40 mm Flange for single
channel strut (Eco)
40’lık Boru 50’lik Dekorlu Kurtağzı
50 mm decorative Joint for
40 mm Pipe
16’lık Boru Flanşı
16 mm Pipe Flange
B24
B25
16’lık Dolu Boru Tapası
16 mm Cap for thick pipe
16’lık Boru Tapası
16 mm cap
B29
B30
Jumbo Borudan
16 mm decorative safety Pipe
B34
Küpeşte Kapı Menteşesi
Door Handle for Handrail
B36
B20
19’luk Boru Tapası
19 mm cap
B35
Kapı Sürgü
Door Slide
B39
35 mm Dikme Flanşı
35 mm Strut Flange
35’lik Bilezik
35 mm Collar
B40
35 mm Dikme Yarıklı
Tapa Ay Bağlantı
35 mm swivel set for 50 mm strut
www.borzaluminyum.com I 3
BORZ
alüminyum
B41
B42
35’lik Boru 50’lik Dekorlu Kurtağzı
50 mm decorative Joint for
35 mm Pipe
B46
Çiftli Cam Tutacağı
Glaze holder double
B47
İnce Tekli Cam Tutacağı
Glaze holder single (Thin)
40’lık Boruya Cam Tutacağı
Glaze holder for 40 mm Pipe
B51
B52
Cam Takozu
Glaze wedge
B56
40’lık Boru Flanşı
40 mm Pipe Flange
B57
40’lık Dikme Tapası
40 mm Strut Cap
40’lık Düz Boru Tapası
40 mm Pipe Cap (Flat)
B61
B62
40’lık Boru Yarıklı Tapa Ay Bağlantı
40 mm swivel set for Pipe
40’lık Dikmeye 50’lik Kurtağzı
50 mm Joint for 40 mm strut
4 I www.borzaluminyum.com
Alüminyum Küpeşte Aksesuarları
Aluminium Handrail Accessories
B43
Kapaklı Cam Tutucu (Fitilli)
Glaze holder two pieces with cord
B44
40’lık Dikmeye Göre Cam
Tutacağı Vidalı
Glaze holder for 40 mm strut with
screw slot
B45
40’lık 10 cm Dekorlu Flanş
40 mm decor
B48
40’lık Boru Ay Bağlantı
40 mm Pipe connection
B53
40’lık Üç Delikli Boru Flanşı
40 mm Wall Flange
B58
40’lık Düz Dikme Tapası
40 mm Strut Cap (Flat)
B63
40’lık Dikme Yarıklı Tapa Ay
Bağlantı
40 mm swivel set for 50 mm Pipe
B54
40’lık Üç Delikli Flanş Kapağı
40 mm Wall Flange cap
B59
40’lık Boru Yandan Ara
Bağlantı Parçası
40 mm strut connector
B64
40’lık Dikmeye Duvar Ara Bağlantı
40 mm Wall connector
B55
40’lık Boru Tapası
40 mm Cap
B60
40’lık Dikme Yandan Ara Bağlantı
40 mm Strut Wall connection
B65
40’lık Dikmeye Yandan Özel
Ara Bağlantı
40 mm Pipe Wall connection
BORZ
alüminyum
B66
B67
Duvar Dibi Ay Bağlantı Çelik
Dübel Tkm
Wall connection swivel set
50’lik Küre Dirsek (Boş Küre
Çift Kulak)
50 mm Ball Bend (Empty Ball
double Collar)
B71
B72
50’lik Küre Köşe Dirsek
(Boş Küre Üç Kulak)
50 mm Ball Bend
(Empty Ball Triple Collar)
B76
50’lik Bilezik 2,5 mm
50 mm Collar 2,5 mm
B81
50’lik Boruya Dekorlu Tapa
50 mm decorative cap for Pipe
B85
40’lık Boş Ankraj Demiri 20 cm
50’lik Şişme Dirsek 135º
50 mm 135º Bend Collared
B77
50’lik Boru Yarıklı Tapa
50 mm breach plug for Pipe
B82
Duvar Dibi Bağlantısı
Wall bottom connection
B86
M8 BİJON (100CM)
M8 Bijon (100 cm)
Alüminyum Küpeşte Aksesuarları
Aluminium Handrail Accessories
B68
50’lik Küre Dirsek
(Dolu Küre Çift Kulak)
50 mm Ball Bend
(Full Ball double Collar)
B73
50’lik Şişme Dirsek 90º
50 mm 90º Bend Collared
B78
50’lik Dikme Yarıklı Tapası
50 mm breach plug for strut
B83
Duvar L Bağlantı
L type Wall connector
B69
B70
50’lik Küre Dirsek
(Dolu Küre İçten Bağlantı)
50 mm Ball Bend inner conc
(Empty Ball double Collar)
50’lik Küre Dirsek
(Boş Tek Kulak)
50 mm Ball Bend
(Empty Ball single Collar)
B75
B74
50’lik Takozlu Dirsek 135º
50 mm 135º Bend wedged
B79
50’lik Takozlu Dirsek 90º
50 mm 90º Bend wedged
B80
50’lik Boru Ay Bağlantı
50 mm Pipe connection
Açılı Duvar L Bağlantı
L type Wall connector (Angled)
B84
Duvar Pulu
Wall ring
B87
40’lık Dikme Ankraj Demiri 18 cm
Anchor bar for 40 mm Pipe 18 cm
www.borzaluminyum.com I 5
BORZ
alüminyum
B90
B91
50’lik Boruya Cam Tutacağı
Glaze holder for 50 mm Pipe
50’lik Dikme Yarıklı Tapa
Ay Bağlantı
50 mm swivel set for 50 mm strut
B95
B96
50’lik Uzun Boru Flanşı
50 mm Pipe Flange (Long)
50’lik Üç Delikli Boru Flanş
Kapağı
50 mm Wall Flange
B101
Alüminyum Küpeşte Aksesuarları
Aluminium Handrail Accessories
B92
50’lik Çift Delik Boru Flanşı
50 mm Pipe Flange
(Double hole)
B97
50’lik Boru Tapası Boş
50 mm Cap (Eco)
B102
50’lik Dikme Tapası
50 mm Strut Cap
B105
19’luk Küre Dirsek (Dolu)
19 mm Adjustable Bend
50’lik Dekorlu Tapa
50 mm decorative cap
B106
B107
50’lik Dikmeye Göre Dekorlu Tapa
50 mm decorative cap for strut
50’lik Boru
Yandan Ara Bağlantı Parçası
50 mm strut connector
6 I www.borzaluminyum.com
B93
50’lik Üç Delikli Boru Flanşı
50 mm Pipe Wall Flange
B98
50’lik Boru Tapası
50 mm Cap
B94
50’lik Ayarlı Duvar Flanşı
50 mm Adjustable Wall rosette
B99
50’lik Düz Boru Tapası
50 mm Cap (Flat)
B103
B104
50’lik Dekorlu Kristal Tapa
50 mm Crystal decorative cap
50’lik Boru Yarıklı Tapa Ay
Bağlantı
50 mm swivel set for 50 mm Pipe
B108
B109
50’lik Dikmeye
Duvar Ara Bağlantı
50 mm Wall connector
50’lik Boru Dikme
Yandan Ara Bağlantı
50 mm Pipe Wall connection
BORZ
alüminyum
B110
19’luk Dirsek 135º
19 mm Bend 135º
B115
B111
B120
16 mm Dekorlu Tapa
16 mm Decorative Cap
B125
14x14 Kare Profil 135 Dirsek
B130
25x60 Çok Amaçlı
Dönüş Takımı
B112
19’luk Dirsek 90º
19 mm Bend 90º
B116
35’lik Düz Boru Tapası
35 mm Cap (Flat)
B117
50’lik Bilezik
50 mm Collar
16 mm Dekorlu Tapa
16 mm Decorative Cap
Alüminyum Küpeşte Aksesuarları
Aluminium Handrail Accessories
B121
16 mm Emniyet Çubuk
Aksesuarı
16 mm Pipe Accessory
B126
14x14 Kare Profil 90 Dirsek
B131
25x60 90o
Bilezikli Dönüş Takımı
50’lik Tırtırlı Boru Flanşı
Döküm
50 mm Decorative Flange (Cast)
B122
50 mm Çamaşırlık
(Kare Profil)
50 mm Cloth Hanger (Square
Profile)
B127
25x60 135o Dönüş Takımı
B113
B114
50’lik Dekorlu Kristal Tapa
50 mm Crystal Decorative Cap
B118
Akemi Mermer Yapıştırıcı
Akemi Marble Glue
B123
16 mm Emniyet Çubuk
Aksesuar Tapası
16 mm Pipe Accessory Cap
B128
40x40 Kare Dikme Flanşı
50’lik Dekorlu Tapa
50 mm Decorative Cap
B119
Epoksi Yapıştırıcı 410 ml
Epoxi Adhesive 410 ml
B124
16 mm Emniyet Çubuk
Tutucu
16 mm Pipe Holder
B129
25x60 2 Delikli Duvar Flanşı
B132
14x14 Kare Profil
Hareketli Dönüş Takımı
www.borzaluminyum.com I 7
BORZ
alüminyum
150 Evler Mahallesi 29 Mayıs Caddesi Küçük Sanayi Sitesi 8. Blok No: 16
Ayvalık / Balıkesir Tel: 0266 331 58 88
www.borzaluminyum.com
Download

Pleksi dışındaki ürünlerimizi incelemek için pdf