2014 – 2015 AKADEMİK YILI
ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ
1. TEKLİF ÇAĞRISI
Başvuru Tarihleri
: 28 Ocak 2015 - 13 Şubat 2015
Başvuru
: Dış İlişkiler Birimi Ön Başvuru Formu (http://dib.kafkas.edu.tr) ya da
Başvuru Formuna Ulaşmak için Lütfen tıklayınız:
http://dib.kafkas.edu.tr/erasmus_egitim_alma_giden_ogretim_elamani_belgeleri/egitimalmaonbasvuruformu.doc
Kalan Eğitim Alma Değişim Kontenjan : 8 (5 Akademik – 3 İdari Personel olmak üzere)
NOT: Öğretim Elemanlarımızın seçmeleri KPDS / ÜDS / YDS Puan sıralaması temel alınarak yapılacaktır. Öngörülen değişim
sayısından fazla Öğretim Elemanının başvurması durumunda Dış İlişkiler Birimi’nin Ulusal Ajans’ın belirlediği çerçeve Katılım
Şartlar temel alınarak hazırladığı seçme kriterleri uygulanacaktır. (AB Ulusal Ajans Seçme Kriterleri ve Hibelere www.ua.gov.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.)
ÖNEMLİ NOKTALAR (BAŞVURU ve HİBE)

Erasmus Plus Personel Eğitim Alma Hareketliliği programı sadece eğitim alabilecek (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent,
Öğretim Görevlisi ve Okutman, Araştırma Görevlisi ve İdari Personel vb.) akademik ya da idari personele açıktır.

Başvuracak öğretim elemanlarımız “Personel Eğitim Alma Hareketliliği Ön Başvuru Formu, Eğitim Almak istediği alanla
ilgili en az 8 Saatlik Eğitim Alma ve Özgeçmişleriyle birlikte Dış İlişkiler Birimine iletmeleri önemle arz olunur.

Değişim faaliyetinin en geç 30 Eylül 2015 tarihinde tamamlanması gerekmektedir. (Karşı kurumdan alınan davet mektupları
bu tarih göz önünde bulundurularak alınmalıdır)

Erasmus hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra Eğitim Alma
Hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Avro hesabına yatırılır.

Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık
harcırah ile ilgili ödemeler seyahat planlanan ülkeye kat edilecek Kilometre üzerinden seyahat gideri ödemesi yapılır.
Seyahatin ekonomik seyahat alternatifleri kullanılarak gerçekleştirilmiş olması şartıyla, gerçekleşme değeri üzerinden ve
seyahat ile ilgili belgelerin Dış İlişkiler Birimi’ne teslimi sonrasında seyahat giderleri karşılanır.

Gidecek personel sayısı, kontenjanlar ve Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen bütçe ile sınırlıdır. Kontenjan sayıları, gerekli
belgeler ve benzer konularda bilgi edinmek için lütfen http://dib.kafkas.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

Üniversitemizin anlaşmalı olduğu AB Üniversitelerinin Listesi, http://dib.kafkas.edu.tr sayfasında “Anlaşmalarımız”
kolonunda yer alan “Erasmus” butonu altında “Anlaşmalı Üniversiteler ve İletişim Bilgileri Listesi” olarak yer almaktadır.
Liste, fakülteler ve bağlı bulunan bölümlere göre düzenlenmiştir. Lütfen bölümünüze ait anlaşmaları ve bu anlaşmaların
kontenjanlarını kontrol ediniz. Ancak bu program kapsamında alanınızla ilgili farklı bir kurumda da eğitim almanız mümkün
olabilir.

Başvuru süresi sonunda Dış İlişkiler Birimi yararlanıcı listesinin son halini http://dib.kafkas.edu.tr ve www.kafkas.edu.tr
sayfasında duyuracaktır.

İsteyen personel hibe almaksızın “Non-Grant Staff Mobility” olarak değişim faaliyetinde bulunabilir.
Seçilen Öğretim üyeleri gitmeden önce
 Gideceği üniversiteden gideceği tarihleri belirten davet/kabul yazısı alır ve alacağı ders/seminer programını ders
planını gideceği kuruma imzalatıp Dış İlişkiler Ofisine teslim eder.
 Hareketliliğe başlamadan Dış İlişkiler Ofisi ile sözleşme imzalar. ( Sözleşme ofis tarafından hazırlanır)
Hareketliliği tamamlayıp dönerken;

Dönerken Hareketliliği tamamladığına dair gittiği üniversiteden belge alır, dönen öğretim üyesi rapor formunu
doldurur, yolculuk dokümanları (biletler, biniş kartları, pasaportun çıkış ve giriş tarihlerini gösteren sayfalarının
fotokopisi) ile birlikte Dış İlişkiler Ofisine teslim eder.
Ulaşım gideri için;

100 ila 499 km arasındaki seyahat mesafeleri için
: 180 Avro

500 ila 1999 km arasındaki seyahat mesafeleri için
: 275 Avro

2000 ila 2999 km arasındaki seyahat mesafeleri için : 360 Avro

3000 ila 3999 km arasındaki seyahat mesafeleri için : 530 Avro

4000 ila 7999 km arasındaki seyahat mesafeleri için : 820 Avro

8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için
: 1100 Avro
Harcırah hesaplama yöntemi:

Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları
ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Ülke Grupları
Ülke
Günlük Hibe Miktarı (Avro)
Grup A
Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, İngiltere
144
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs
Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti,
Finlandiya, Fransa, Yunanistan,
126
Grup B
Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn,
Lüksemburg, Norveç, Polonya,
Romanya, Türkiye*
Makedonya, Almanya, Letonya, Malta,
108
Grup C
Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya
Grup D
Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya
90
Download

Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru ve Kontenjan Bilgileri