Neden Fotoğraf Çekeriz
???
• Dünyayı değiştirmek için…
• Düşlediğim, hayalini kurduğum bir dünyayı
yaratabilmek için fotoğraf çekiyorum…
• Fotoğraf çekmek için önce Fotoğraf
makinemizi tanımamız gerekir..
Fotoğraf makineleri 2’ye ayrılır.
SLR ve DSLR
• SLR (Single-lens
reflex), objektifi
değiştirilebilen
filmli makinalara
verilen isimdir.
• . DSLR (Digital singlelens reflex), yine
objektifi değiştirilebilen
dijital makinalara
verilen isimdir. Diğer bir
ifadeyle DSLR teknolojik
değişimin profesyonel
fotoğraf makinalarına
yansımasıdır. DSLR‘ de
CCD veya CMOS sensör
üzerine algılama
yapılırken SLR‘de film
üzerine algılama yapılır.
SLR VE DSLR
ARASINDAKİ FARKLAR
• DSLR ile çekmiş olduğumuz karemizi anlık izleyebilir ve
silebiliriz. SLR’da bu mümkün değildir. Sonucu ancak tab
ettirdikten sonra görebilirsiniz.
• DSLR’da fotoğraflarımızı harici depolama alanlarında
saklayabiliriz (SD kart). Depolama sınırımız SD kart
kapasitesi kadardır. SLR’da film kapasitesi kullanılır.
• DSLR’da fotoğraf üzerinde oynama imkanımız vardır. İster
makina üzerinde istersek çekim sonrasında bilgisayarımızda
istediğimiz değişiklikleri yapabiliriz. SLR’da bu karanlık oda
teknikleri ile kadrajlama, parlatma, yakma, ve bazı özel
teknikler ile fotoğraf üzerinde oynama yapılabilir. Ancak bu
sistemler tamamen kimyasal tepkilerle meydana gelir ve
farklı uzmanlık ister.
• Artık çoğu DSLR’da video çekim olanağı dahi vardır. SLR ile
bu mümkün değildir.
Fotoğraf makinelerinin 3 temel taşı…
Diyafram
Enstantane
ISO
DİYAFRAM
Diyafram olarak kullandığımız terimin
İngilizcede iki farklı şekilde kullanılıyor olması
biraz kafa karıştırıcıdır.’Diaphraam’ ile anlatılan
geçen ışık miktarının ayarlayan yapraklı
mekanizma iken bizim burada kullandığımız
diyafram ‘Aparture’ terimine karşılık gelir ve
‘Açıklık ‘ kelimesi ile ifade edilebilir. Açıklık çapını,
dolayısıyla da geçen ışığın miktarını belirleyen bu
yaprakların hareketidir.
Filme(veya CCD’ye ) düşecek ışık miktarının
ne kadar geniş veya dar bir aralıktan objektif
yardımı ile makineye gireceğini belirler.
Diyaframı ne kadar çok
açarsak, filmin üzerine o
kadar fazla ışık düşer.
Diyafram “stop” olarak
tanımlanan bir “F” değeri
ile ifade edilir. ”F” değeri
küçüldükçe diyafram daha
fazla açılır, değer
büyüdükçe diyafram daha
fazla kısılır.
Fotoğraf makinelerin de diyafram
1,1.4,1.8,2.0,2,8,4.0,5.6,8,11,16,22,… sayısal
şeklinde gider. Bu değerlere ek olarak ara
duraklar vardır.( örn; 3.5). Her bir değer, bir
önceki değerden iki kat fazla ışık anlamına gelir.
Açık diyafram(sayısal
olarak küçük değer)
odakladığımız objeyi
netleştirirken, bu
odak mesafesi dışında
kalan objeleri ise
mesafe ile orantılı
olarak uzaklaştıkça
bulanıklaşır(blur).
Kapalı
diyafram(sayısal
olarak büyük
değer)kadrajımızın
içindeki objelerin
net alanın daha
fazla olmasına
olanak sağlar.
ENSTANTANE(perde hızı)
Film veya sensör(CCD) üzerine düşecek olan
ışığın süresini belirler.Bu işlev için bir perde
kullanılır ve çekim şartlarına göre belirlediğimiz
zaman periyodu içinde açık tutulur ve ardından
da kapanır. Bu zaman dilimi içinde lens ve
diyaframdan giren ışık, film( sensör,CCD) üzerine
yansıtılır.
Enstantane,
obtüratör, perde,
shutter, pozlama
süresi ve örtücü
gibi isimler
anlatımlarda biri
kullanılır.
Genelde pozlama
süresi kullanılır.
• 30,15,8,4,2,1,1/2,1/4,1/8,1/15,1/30,1/60,1/12
5,1/250,1/500,1/1000,… dizesi şeklinde gider
ve fotoğraf filmi ya da CCD üzerine ışığın kaç
saniye boyunca düşeceğini belirler.
•
Bir stop noktası, kendinden önceki veya
sonrakinin iki katı veya yarısı kadar ışığı sağlar
film üstüne.
• Kısa pozlama:
Hareketi
dondurma, çok
ışığın olduğu
durumlarda optik
algılayıcıya düşen
ışığı azaltmak için
hızlı enstantane
değeri kullanarak
çekim yapılmasıdır.
Uzun pozlama: Kaydırma (İng: ‘Panning’) gibi
hareketin devamlılığını fotoğrafa yansıtmak için,
ortamda az ışık olduğunda optik algılayıcıya
düşen ışığı arttırmak için yavaş enstantane
değeri kullanarak çekim yapılmasıdır.
Bulb: (Türkçe karşığı sınırsızdır; Kısaltması: B): Enstantane
değerinin makinenin izin verdiği en yavaş enstantaneden
daha da yavaş olmasını istediğiniz durumlarda makinanın
B modunu devreye sokarak istediğiniz kadar uzun
pozlama yapabilirsiniz. Kimi modellerin mod tekerinde
‘Bulb’ için ayrı bir konum bulurken çoğu DSLR modelinde
enstantaneyi 30 veya 60 saniyeden bir kademe daha
yukarı aldığınızda karşınıza çıkar. Bu şekilde çekim
yaparken uzaktan kumanda veya deklanşör kablosu
kullanılması yararlı olacaktır çünkü doğrudan deklanşör
düğmesini kullanmak makinede titreşime neden olacaktır.
Fotoğraf çekerken uzun
pozlama gerekirse 1/50sn
veya daha uzun olan bir süre
pozlama yapılacaksa,
makineyi sabitlemek
gerekmektedir. Tripod 3 ayak
sistemi kullanmalıyız.
Sabitlemezsek, aksi takdirde
fotoğraf bozulmuş bir şekilde
çekilir.
Diyafram ve enstantane birbirlerine
bağımlıdır ve birbirlerine yardımcı olurlar.
Birbirlerine ters orantılıdır ama makineden içeri
giren ışığı dengelemek amaçlı arttırılıp veya
azaltılabilir. Işık doğru ayarlanmaz veya
dengelenemez ise, overexpose(patlama) ya da
underexpose(eksik pozlama, fotoğrafın karanlık
olması) oluşur.
ISO
• ASA – ISO : Eski fotoğrafçıların ASA olarak tanımladığı ISO,
filmin ışığa duyarlılık hassasiyetini belirler. ISO değerleri,
genel olarak 50,100,200,400,800,1600,.. katları şeklinde
gider. Ama çoğunlukla ara değerler de kullanılır (
80,125,160 gibi. Profesyonel makinelerde çoğunlukla
görülür.) Kimyasal fotoğrafçılıkta (günümüz de özel çekimler
haricinde kullanılmıyor), fotoğraf üzerindeki kimyasal
yapının daha duyarlı olması, dijital fotoğrafçılıkta ise,
elektronik olan ışığa duyarlı sensörlerin daha duyarlı olması
ile sağlanır. 200 ISO ile çekilen bir fotoğraf, tüm diğer
parametrelerin aynı olması koşulunda ( diyafram,
enstantane, ışık koşulları), 100 ISO ile çekilmiş olana göre
iki kat fazla değerde ışık alır.
• Filmin veya CCD’nin ışığa olan duyarlılığı yükseldikçe yani ISO değeri
arttıkça, fotoğrafta “grain” adı verilen kumlanmalar oluşacaktır.
Dijital fotoğraflarda oluşan bu kumlanmanın adı ise “noise” yani çok
küçük noktacıkların oluşmasıdır. Bu pozisyonda yüksek ISO değerleri
bize hızı sağlarken, düşük ISO değerleri de fotoğrafta netlik
sağlayacaktır. Ama bazı durumlarda netlik yerine, hız ve ışıktan
kazanım daha gerekli olup önem kazanır. Örnek olarak gece
çekmemiz gereken bir fotoğraf, ama yanımızda tripod da yok. Bu
pozisyonda uzun pozlama yapılmaz. Yapılması takdirde görüntüyü
net olarak elde edilmez. Fakat ISO’yu birkaç stop arttırıp, pozlama
süresini de birkaç stop düşürerek, böylece kısa bir zaman diliminde
titretmeden fotoğrafı çekilebilir. Ama sonuçta küçük
kumlanma(noise) razı olmak şartıyla. Gerekli olmadıkça fotoğrafın
netliği açısından yüksek ISO değerlerini tercih etmemeliyiz.
Fotoğraf çekmek
insanın
gözünü,aklını ve
yüreğini aynı hizaya
getirmesidir.
Download

fotoğraf neden çekilir