PV Paneller Performans Testleri
STANDARTLAR
1. IEC 61215 ;
o Kristalin Silikon Karasal Fotovoltaik (PV) Modüller – Tasarım Değerlendirmesi
ve Tip Kabulü
2. IEC 61646
o İnce filmli düz alanlı fotovoltaik modüler- Tasarım nitelikleri ve tip onayı
3. IEC 61730 -1 ve IEC 61730 -2
o Fotovoltaik (pv) modül güvenlik niteliği - Bölüm 1- Yapım özellikleri
o Fotovoltaik (pv) modül güvenlik niteliği - Bölüm 2- Deney özellikleri
Performans Testleri
1. IEC 61215 Silikon Tabanlı PV Paneller ve IEC 61646 İnce Film
Bazlı PV Paneller
o STC Testleri – Standart Test Koşulları Altında Testler
o Sıcaklık Katsayı Ölçümü
o Maksimum Güç Tayini
o NOCT- Nominal Çalışma Sıcaklığı
o Düşük Işıma Altında Performans Testi (200 W/m2)
o Işığa Doyurma Deneyi (İnce Filmler için)
2. Elektroluminans Analizi
o Kırık, çatlak, performans değerlendirmesi
Standarta Göre Testler
• İç Saha
• Steady State Solar Simulator
• IV Ölçüm Cihazları
• Elektriksel ve Çevresel Testler
STC- Standart Test Koşulları Testleri
• 1000 W/m² ve 25 ºC
• Sadece 8 + 2 panel
• Sınırsız sayı
Elektroluminans Testi
Taşıma
Dış Saha Yerinde Performans
Testleri
•
•
•
•
•
•
•
Kurulum Öncesi ve Sonrası Testler
Taşıma
Kurulum ve Montaj Hataları
Özelliklerin karşılanmaması
Yerinde Ölçüm
%20 si uygunsuz
Yatırımcının Korunması
Elektolüminans Test Sistemi
Tespit
•
•
•
•
•
•
•
Gözle Gözükmeyen Hatalar
Şönt Hataları
Micro Hatalar
Ölü Hücreler
Kırık Hücreler
Hot Spotlar
Hücre üzerindeki kirlilik ve homojen olmayan
durumlar
Elektroluminans Testi
Tespit
Line- Powered Sistem
• String Testi
• Maks 10 kW
• Üç Faz Gereklidir.
Pv Paneller
•
•
•
•
•
•
•
Mono-Si
Poly-Si
Amorphous Silicon (a-Si)
CIS – Copper Indium Sulfide
CIGS – Copper Indium Gallium Selenide
CdTe – Cadmium Telluride
HIT – Heterojunction with Instrinsic Thin Layer
Geçti Kaldı Analizi
•
•
•
Hafif
Kusurlu
GEÇTİ
Kritik
Seviyede
•
•
•
•
Finger Defect
Edge hataları (Limitler Dahilinde)
En fazla 2 hücrede hücre boyutunun
yarısından düşük mikro kırıklar
Rotated Hücreler/ Hizalı olmayan hücreler
2 ile 10 arası hücrede hücre boyutunun
yarısından düşük mikro kırıklar
%5 den küçük aktif olmayan alan
Düşük yoğunluklu hücreler (eşik değeri
mertebesinde)
Geçti Kaldı Analizi
KALDI
• Aktif olmayan hücre – Ölü Hücre
• Bir hücrede % 5 den büyük aktif
olmayan alan
• Modül başına 10 dan fazla mikro kırık
• Bir hücrede hücrenin yarısından uzun
mikro çatlak
• Düşük Yoğunluklu Hücre (Limitler
Dahilinde)
STC- Standart Test Koşulları Testleri
• 1000 W/m² ve 25 ºC
• Sadece 8 + 2 panel
• Sınırsız sayı
Yerinde IV Ölçümü
• PV Panel Performans Testleri
• Kurulum Öncesi Kontrol
• Güvenirlik
• Periyodik Kontrol
• Etiket Değerleri
IV Tracer
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Taşınabilir yapı
Tek bir Pv Panel ve String Ölçümü
String ölçümü
Otomatik ölçüm
Modul Sıcaklık Sensörü ve Piranometre sensörü
Referans Hücre Bağlayabilme Özelliği
Bilgisayardan kontrol
Vmax, Imax, Pmax, Voc, Isc, FF, Tmod
Verimlilik ölçümü
IV grafiği
Hafıza
IV Tracer
•
•
•
•
PV Panel IV Ölçümü
IV Grafiği çıkartılması
Hava Şartlarına Göre IV karakteristikleri
Gölgelendirme Durumlarında IV etkisi
Hot Spot Etkisi
Termal Analiz
•
•
•
•
Kurulum Sonrası Hata Tespiti
Hot Spot Etkisi
Yangın Tehlikesi
Uzun Süreli İzleme
Elektroluminans
• Hatalı Panel
• Önceden Tespit
Dinlediğiniz için teşekkür ederim…
Download

semih karagöz – “pv paneller performans testleri”