2014 Kataloğu
Kıymetli yükleriniz için:
Sistemli güvenlik.
Tekstil yük emniyet sistemleri
Mekanik yük emniyet sistemleri
Güvenlik
Kapı kilit sistemleri
Tüm Avrupa genelinde yaygın uygulama
Lütfen web sitemizden bize ulaşın
Web sitemizde en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.Tüm
ürünler ve şirketimiz ile ilgili tüm haberler düzenli bir
şekilde sitemizde mevcuttur.
Ayrıca tüm ürün grupları için PDF dosyaları hazırlanmış
durumdadır, bu dosyaları kolayca bilgisayarınıza indirebilirsiniz. www.wistra.eu
Sürüm, Şubat 2014
Teknik değişiklik yapma hakkımız saklıdır, telif hakkına tabidir. Teslimatlar, münhasıran satış ve teslim şartlarımıza tabidir. Bu katalog fikri mülkiyet hakkına tabidir!
Katalogun bütünüyle veya kısmen yeniden basılması ve çoğaltılması, aynı zamanda içerisindeki resimlerin kullanılması, sadece ön yazılı iznimiz sonrası mümkündür. Bu katalog içerisinde yer alan veriler, açıklamalar, beyanlar, notlar ve tavsiyelerden, aynı zamanda sunduğumuz parçaların kullanımından ötürü tarafımızca
herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. Esasen buna dayalı olarak hukuki taleplerde bulunulamaz, çünkü genel olarak dağıtım ve kullanım kontrolümüz
dışındadır. Ayrıca, firmamız tarafından sunulan parçaların her uygulama durumu için kullanılıp kullanılamayacağının incelenmesi ve bu yönde karar verilmesi bizzat kullanıcının sorumluluğundadır.
WISTRA GmbH
İçindekiler
Giriş
Güvenlik
Wistra - hakkımızda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Yük emniyeti seminerleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wistra eğitim aracı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Güvenlik mühürleri / ileri güvenlik mühürleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Hırsızlığa karşı koruma sistemleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Tekstil yük emniyet sistemleri
Yük bağlama kayışları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Araba ile taşımaya yönelik yük bağlama kayışları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Tokalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Tutma kilitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Kelepçe kilitleri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Uç bağlantı elemanları.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Kaldırma teknolojisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Yük bağlamalı kaldırma sistemi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
„Ladebox“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Köşe koruyucu elemanlar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Aşınma koruyucular, yük bağlama kayışı dolama sistemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Kaymaz paspaslar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Konteyner yük fileleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Wistra Safecon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Wistar Safetainer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Wistra tek yönlü yük bağlama sistemleri
WIS kasnağı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Anahtarlı kilit.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Yük bağlama kayışları.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
LogiStrapTM.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Mekanik yük emniyet sistemleri
Yük sabitleme rayları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Destek kirişleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Yük sabitleme parçaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Ayırıcı duvarlar ve ayırıcı ızgaralar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Soğuk emniyet duvarı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Kargo barlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Taşıma kirişleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Uzunlamasına çubuklar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Sürgülü taşıma kirişleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Ayırıcı kirişler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Elbise taşıma askıları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Kapı kilit sistemleri & Karoser imalat parçaları
Powerbrace kapı kilit sistemleri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Karoser İmalat Parçaları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Genel koşullar ve hükümler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Giriş
Sahip olduğumuz tecrübe ile güvenliğiniz emin ellerde!
Peter Wiskow
Mark Zubel
Sayın müşterilerimiz,
2012 Kataloğumuzu sizlere takdim etmenin
mutluluğunu yaşıyoruz.
Takip eden sayfalarda WISTRA GmbH’yi yakından
tanıma şansınız olacak.
Her bir kategoride, modern şirketimizin sahip olduğu
yetkinlikler ve ayrıca ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili
bilgi sahibi olacaksınız.
Mevcut ürünlerimizin yanı sıra, geliştirdiğimiz en
yeni ürünleri ve ürün gamımıza ait aksesuarları da
sizlere sunmaktayız.
Sizinle işbirliği yapmayı arzu ediyor ve katalogumuzu
incelerken keyif almanızı diliyoruz.
Lübeck-Selmsdorf’taki WISTRA şirket binası
Şirket
WISTRA GmbH İdari Direktörü
4
25 yıldan daha uzun bir WISTRA GmbH geçmişi. 25 yıldan
daha uzun bir kalite, kesintisiz gelişim ve teknik modernizasyon geçmişi. Bu süreçte, müşterilerimizin ürünlerimize
olan ilgisi sayesinde ürün gamımızı sürekli olarak
genişlettik. Müşterilerimizle olan bu yakın işbirliği çok
sayıda özel ürünün geliştirilmesine zemin hazırlamış ve bu
ürünler ürün gamımızda standart ürünler olarak yerini
almıştır. Bu sayede siz müşterilerimize, uygulamada
etkinliğini ispat etmiş olan yük sabitleme ve emniyet sistemlerinin her yönüne hitap eden ürünler sunabilmekteyiz.
Uluslararası ve global iş ve nakliye süreçlerinde, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin her daim yeni gereksinimlere
uygun olması bizim için çok önemlidir. Bu artan gereksinimleri
karşılayabilme
adına,
50
kadrolu
personelden oluşan ekimizde yüksek yetkinliklere sahip
uzmanlarımız yer almaktadır. Bu uzmanlarişimize
adanmışlıklarıyla gelecekte de şirketimizin piyasada kusursuz ürünlerle başarısının devamını sağlayacaktır.
1986
1988
1991
1993
1994
1997
1998
WISTRA firmasının Sayın
Peter Sayın Peter Wiskow
tarafından kurulması
Powerbrace kapı kilit
sistemleri lisansı altında
tüm dünya genelinde
satışlar.
WISTRA GmbH TransportSicherheit-Systeme’nin
kurulması. Yük emniyet
sistemlerinin piyasaya
sunulması.
Lübeck-Selmsdorf sanayi
bölgsindeki yeni şirket
merkezinin ve yük emniyet
sistemleri üretim tesisinin
bulunduğu yeni binaya
taşınılması.
WISTRA, Alman gümrük
sahalarında resmi gümrük
mühürleri üreticisi oldu.
Uzak Doğu iş birliğinin
ek üretim sahası olarak
hayata geçmesi.
DIN EN ISO 9002
sertifikasının alınması.
Kendi Kalite Yönetimimizin
hayata geçirilmesi.
Üretim departmanının
Lübeck-Selmsdorf sahasında
tekstil yük emniyet sistemlerini bünyesine alacak
şekilde genişletilmesi ve
geliştirilmesi.
Giriş · Sahip olduğumuz tecrübe ile güvenliğiniz emin ellerde!
Giriş
Ürün geliştirme ve üretim süreçlerinde sertifikalandırılmış
iş güvenliği
İmalat
Firmamız tarafından hemen her tip tekstil ve mekanik yük
emniyet ürünleri geliştirilmekte ve tasarlanmaktadır.
Yetkin uzmanlarımız, tüm ürünlerimizin
modern makine parkurumuz sayesinde kalite kriterlerine
uygun şekilde montajını ve imalatını temin etmektedir.
Güvenlik mühürleri ve hırsızlık önleme sistemleri alanında,
uygulamada etkinliği ispatlanmış geniş kapsamlı ürünler
sunmaktayız
WISTRA’da kesinlikle her ihtiyacınıza yönelik doğru çözümü
bulabileceksiniz!
Uzak Doğu ve Doğu Avrupa’daki firmalarla yaptığımız uzun
yıllara dayalı işbirliği, siz müşterilerimize mükemmel bir
fiyat performans oranı sunmamıza olanak vermektedir.
Bu işbirliği neticesinde, örneğin tarafımızca Amerikan ürün
geliştirme lisansı altında imal edilen ve satışı yapılan POWERBRACE kapı kilit sistemleri serisi ürünleri gibi, çok geniş
bir yelpazede özel ürünler sunabilmekteyiz.
İmalatımızdan bir görünüm
Kalite
WISTRA ürün gamı içerisinde yer alan tüm ürünler en katı
güvenlik testlerine tabi tutulmaktadır.
Kalite Yönetimimiz, istikrarlı kalitemizin güvence altına
alınmasına esas teşkil etmektedir.
Programımız bünyesinde yer alan ürünlerin birçoğu çok
sayıda kesintisiz yükleme prosesine tabi tutulmaktadır. Bu
nedenle tarafımızca işleme tabi tutulan malzemeler, tüm
süreç genelinde kapsamlı testlerden geçirilmiştir.
İşte bu da müşterilerimiz için tam manasıyla güvenlik
anlamına gelmektedir.
Materialprüfung bei WISTRAWISTRA
2002
2004
2006
2007
2008
2009
2012
Doğu Avrupa’da daha ileri
bir işbirliğinin tesis edilmesiyle birlikte satış ağının
geliştirilmesi.
Daha ileri otomatik dikiş
makinelerinin satın
alınması vasıtasıyla
üretim kapasitesinin
arttırılması.
Mark Zübel’in şirket
yönetimine seçilmesi.
Baltık devletlerinde Wistra
u.a.b iştirakinin
Depo ve imalat
alanının 1.600 m2 daha
genişletilmesi.
Rusya pazarı için satış
iş birliği
Üretim kapasitesinin ve esnekliğinin
genişletilmesi için en
modern tam otomatik
dikiş makinelerinin
hayata geçirilmesi
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
5
Giriş
Ana hatlarıyla güvenlik programımız
Tekstil yük emniyet sistemleri
Yıllara dayanan tecrübemiz ve ürün gamımızı ara vermeden daha da geliştirmemiz ve büyütmemiz, size, tekstil
yük emniyet sistemlerine yönelik olarak çok özel şekilde
tasarlanmış çözümler sunmamıza olanak vermektedir.
İster hava, ister su, ister demiryolu isterse karayolu
taşımacılığı için olsun, şirketinizin yük emniyet sistemlerine ilişkin her ihtiyacına yönelik çözümlerimiz mevcuttur.
Patentli SAFEGUARD yük emniyet fileleri, özel olarak nakliye ürünlerine yönelik geliştirilmekte, tek tek uygulamaya
adapte edilmekte ve bir araya getirilmektedir.
Aralarında Deutsche Post, GLS ve Hermes dahil olmak
üzere birçok lojistik firması demiryolu, posta, kargo servisi
ve genel yük nakliyesi alanlarında SAFEGUARD filelerimizi
başarılı bir şekilde kullanmaktadır.
Ürünlerimizin her gün çok farklı koşullar altında günlük uygulamalarda yer alması ürünlerimizin ileri düzeyde güvenilir olmasını sağlamakta ve en yeni termal proseslerin
uygulanmasında etkinliğimizi teyit etmektedir.
WISTRA yük bağlama kayışları, DIN EN 12 195-2 standardı
çerçevesinde mevcut en gelişmiş teknolojiye uygun imal
edilmekte ve hemen her özelliği itibariyle GS sertifikalı
olmaktadır.
Çok bilinen birçok lojistik firması WISTRA ürünlerine güvenmektedir.
Örnek: Yükleri sabitlemek için kullanılan yük fileleri
6
Giriş · Ana hatlarıyla güvenlik programımız
Giriş
Mekanik yük emniyet sistemleri
Panelvan ve çekicilere yönelik
Gümrük Suçları İdaresi ile işbirliği halinde, gümrük
uygulamaları açısından etkinliği ispatlanmış en yüksek düzeyde yük güvenliği sistemleri geliştirmiş bulunuyoruz..
Bilhassa SAFEGUARD serisine ait yük bağlama kayışları ve
yük fileleri gibi tekstil yük emniyet elemanları, panelvan ve
çekicilere yönelik yük emniyet sistemleri arasında yer
almaktadır. Bu fileler, uygulama esnasında kendisini ispat
etmiş birçok standart model olarak, ve ayrıca müşteri
ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş özel çözümler olarak
sunulmaktadır.
Patentli WISTRA destek kirişi POWERSTOP bu çalışmadan
doğmuştur. Bu ürün, araçlarda boşlukları kapatmak için
kullanılmakta ve 2,5 tona varan yüklere mukavemet
edebilmektedir.
POWERSTOP, yük emniyet sistemleri arasında gerçek anlamda bir Herkül ve temel olarak karayolu ve demiryolunda kombine olarak gerçekleşen yük taşımacılığı süreçlerinde kullanılmaktadır.
Dayanıklı yük emniyet tertibatları genellikle mekanik yük
emniyet ürünleri grubu altında yer almaktadır. Tüm
araçlarda yüklerinizi güvenli ve şekilleri bozulmayacak
şekilde koruyoruz.
WISTRA, bu ürünlerden birçoğunu birim imalat sistemleri
olarak tasarlamıştır. Bu durum, çeşitli yük emniyet sistemlerinin hali hazırda araçlardaki yan paneller ve raylarda
kullanılabilmesini sağlamaktadır.
Size özel bir yük emniyet sistemi için firmamızdan
rahatlıkla bir çözüm teklifi talep edebilirsiniz. Uzman ekibimiz size bu konuda danışmanlık yapmaktan ve ihtiyacınıza
yönelik bir teklif hazırlamaktan memnuniyet duyacaktır.
WISTRA yük fileleri yük alanını bölümlere ayırmak, araç
arka bölümlerindeki yüklerin güvenliği ve yükleri
bağlamak için kullanılabilir. Bu fileler araç üreticisi
tarafından monte edilmiş standart yük bağlama
noktalarına sabitlenebilir. Bu filelere karşılık gelen
bağlantı elemanları bu katalogun “bağlantı elemanları”
bölümü içerisinde bulunabilir.
Elbette destek kirişleri ve yük bağlama kayışları gibi diğer
tüm yük emniyet sistemleri de ayrıca panelvanlara ve
çekicilere uyarlanabilir. Tüm WISTRA sistemleri, araçlara
hali hazırda monte edilmiş olan raylara ve duvar panellerine kolaylıkla monte edilebilir. Böylelikle WISTRA, panelvanlarda ve çekicilerde yük emniyetinin sağlanması için eksiksiz ve özel bir çözüm sunmaktadır.
Kayar kirişler ikiz kılavuz raylar
Askı boruları Yük bağlama rayları
Hava kargo rayları
Kauçuk yastıklı kargo bar
Kilit yuvalı yük bağlama rayı
Yuvarlak destek kirişi
PVC kaplamalı ve kaplamasız yuvarlak destek kirişi
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
7
Giriş
Kapı kilit sistemleri
Bir POWERBRACE kapı kilit sistemi son derece incedir ve
ana özelliği hem yatay hem de dikey olarak mekanizmayı
uç noktada bir araya getirmektir.
22,5
2
3
73
13
4
114,5
WISTRA kapı kilit sistemleri, ağır koşullar altında çalışmaya
uygun tasarlanmakta ve imal edilmektedir. Bir kapı uygun
şekilde kapatılmış olmasa dahi bu sistemler sayesinde
açılması mümkün olmamaktadır. “Tutma” özelliği, kapının
açılmasını önler.
71,4
1
73
94
Patentli kilitleme mekanizmasına sahip Powerbrace kapı kilit sistemleri
9
5
33
POWERBRACK serisine ait kapı kilit sistemleri, yük
konteynırlarına, swap body konteynırlarına ve kompakt
araçlara son derece uygundur.
6
73
POWERBRACE - mallar yüklenmeden önce dahi nakliye
ünitelerinde güvenliğin eş anlamıdır.
10
44
54
9
7
11
8
177
3
363
4
13
40
1
12
Uzman makine mühendisliği
Güvenlik mühürleri/hırsızlığa karşı koruma
sistemleri
Kaldırma teknolojisi
WISTRA’nın kaldırma teknolojisi bağlamında sunduğu
ürünler kapsamında takviyeli uç askılara sahip yuvarlak sapanlar ve kaldırma sapanları yer almaktadır.
Yurt içi ve yurt dışındaki birçok sınır kapısının açılmasıyla
birlikte güvenli mal taşımacılığı kriterleri gittikçe
artmaktadır.
Bu ürünler en ileri talepleri karşılayabilmek üzere sadece
test edilmiş malzemelerden imal edilmektedir.
WISTRA, uzun bir zamandır bu duruma karşı hazırlıklıdır ve
yük emniyet sistemleriyle ilgili talep ve kriterlerinize yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.
Yuvarlak sapan ve kaldırma sapanı ürünlerimiz, 1.000 ila
10.000 kg arasında bir yük taşıma kapasitesine sahiptir.
WISTRA, Alman Gümrük Yasası yürürlük sahasında
koparılabilir tip mini(Mini Breakaway) mühürlerin birkaç
yetkili tedaikçisinden birisidir.
Kaldırma sapanlarımız ve yuvarlak sapanlarımız en yeni
standartlara göre imal edilmekte ve çeşitli boylarda
sunulmaktadır.
Wistra, hırsızlığı ve manipülasyonu önlemek amacıyla
geniş kapsamlı bir hırsızlık önleme sistemleri programı
geliştirmiştir. Bu sistemler, uygulanan tüm nakliye usulleri
korunacak ve aynı zamanda taşınan yüke yetkisi olmayan
kişilerin erişimi önlenecek şekilde tasarlanmaktadır.
Her tip nakliye usulüne yönelik hırsızlığa karşı
koruma sistemi
8
Giriş · Ana hatlarıyla güvenlik programımız
Giriş
Konsültasyon, analiz ve uygulama
WISTRA, zorlu taşımacılık uygulamaları için özel çözümler
söz konusu olduğunda ikna edici bir performansa sahiptir.
WISTRA ürün geliştirme mühendisleri, müşteri ile birlikte
özel uygulamaları yerinde analiz eder ve her uygulamaya
özel yük emniyet çözümleri geliştirir.
Nakliye firmaları ve üreticiler ile olan yakın iletişimimiz
sayesinde hızlı ve spesifik çözümler geliştirebilecek bir
pozisyondayız.
WISTRA, nakliye ve yük emniyet sistemlerine ilişkin yüksek
standartlı bir teknik uzmanlığa sahip olmakta, ürünler ve
nakliye güzergahları konusundaki engin deneyimiyle optimal güvenlik sistemleri tasarlaya bilmektedir.
Yerinde veya kendi tesislerimizde profesyonel ve
ayrıntılı konsültasyon
Wistra eğitimi
Özel talepler
Tüm yönleriyle yük emniyet sistemlerinin 25 yılı aşan bir
süredir kapsamlı şekilde analiz edilmesi, büyük miktarda
bir teknik know-how ve deneyim birikimi meydana
getirmiştir.
Geliştirdiğimiz muhtelif özel ürünler sizin için özel bir avantaj anlamına gelmektedir. Örneğin WISTRA, bu katalog içerisinde yer almayanlar da dahil olmak üzere her renk ve
boyda yük bağlama kayışları temin edebilmektedir.
Talebiniz üzerine, şirket logonuzu ve/veya şirket isminizi
taşıyan pek çok ürün imal edebiliriz. Müşteriye has özel
ürünler dahi bizim için kolaylıkla çözümlenebilir
unsurlardır. Bu katalog içerisinde aradığınız ürünü
bulamıyorsanız lütfen bizimle irtibat kurunuz.
Sizin için en doğru çözümü birlikte kesinlikle bulacağız.
2700 (a) sayılı VDI Yönergesi çerçevesinde yük emniyet sistemleri konusunda düzenlediğimiz seminerlerimizde
müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimiz ile teknik
know-how’umuzu ve deneyimimizi büyük bir memnuniyetle paylaşıyoruz.
Bu seminerler genellikle, hangi yük emniyet sistemlerinin
ilgili ihtiyaçlar için en iyi tercih olacağı konusunun netliğe
kavuşturulmasına yardımcı olmaktadır.
Sizin için şu konu başlıklarını hazırladık:
· “StVO”, “StVzo”, “HGB”, “UVV”, “VDI”of veya “DIN” ve “EN”
alanında temel teorik bilgiler Temel fiziksel bilgiler
. Uygulamalı danışmanlık ve demonstra Eğitim programlarımız için bizi arayınız. programlarımız için bizi arayınız.
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
9
Giriş
Wistra eğitim aracı
Etkinliklerinize yönelik teknik bilgi
Diğer rakiplerinizden ayrılın ve bir sonraki müşteri
etkinliğiniz için WISTRA demonstrasyon aracını bir cazibe
unsuru olarak kullanın.
Aracımızı ve nitelikli danışmanlarımızı kullanarak potansiyel ve mevcut müşterilerinizin dikkatini çekin.
Ziyaretçilerinize ücretsiz faydalı teknik bilgiler sunun ve
akıllarında kalın.
Sadece WISTRA demonstrasyon aracımızı kullanarak, çok
geniş kapsamlı bir etkinlik düzenlemeden dahi ziyaretçileriniz için büyük oranda katma değer yaratabilir ve bu özel
hizmet sayesinde rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz.
Aracımızda, her satış ve teşhir standı için katma değer yaratabilme adına eğitim amaçlı nitelikli danışmanlar
bulunmaktadır. Masraflar fiili uygulama masraflarına
dayalıdır. Bizi arayarak randevu alın!
Sadece birkaç dakika içerisinde çok büyük miktarda broşür, numune ve eğitim materyali ziyaretçilerinize
takdim edilecektir.
WISTRA Servİsİ
Güncel konular ile ilgili dikkat çekici bilgilerin
sunulması etkin bir cazibe yaratma şeklidir. Nitelikli
danışmanlarımızın bulunduğu eğitim aracımız her
türlü etkinliğiniz için emrinizdedir.
10
Giriş · Wistra eğitim aracı
Giriş
WISTRA Uygulaması– yük bağlama kayışı hesaplama uygulaması
Stabil bir yükü bağlamak için gerekli olan bağlama kayışı
sayısını hesaplayabilir veya yük kenetleme sisteminin maksimum blokaj kapasitesine dayalı olarak maksimum yük
birim ağırlıklarını saptayabilirsiniz.
http://itunes.apple.com/de/app/wistraapp/
id442392262?mt=8
Uygulama menüsü son derece anlaşılır ve pratiktir. Programa entegre edilmiş olan açı ölçme uygulamasındaki veriler
doğrudan alınarak tam hesaplama yapılabilmekte ve etkin
bir uygulama sağlanabilmektedir.
Her iki alandaki bilgiler içerisinde, yük emniyet sistemlerine
ilişkin daha fazla yardım ve destek bulabilirsiniz. Amacımız,
varış noktanıza güvenli bir şekilde ulaşmanızı sağlamaktır!
WISTRA uygulama ikonu
Yük bağlama kayışı hesaplama uygulaması
Yük kenetleme sistemi hesaplayıcısı
stabil yüklerin bağlanması
· 10.000 daN blokaj kapasitesine kadar yük kenetleme sistemi hesaplayıcısı
· 2.000 daN ilk gerilim değerine kadar ek STF değerlerinin seçimi
. 30 tona kadar yük ağırlıkları – Yeni –0,1 ton
kademelerinde sonsuz değişken
. Bilgi için, kayma sürtünmesi katsayılarını gösteren
referans tablo yer almaktadır
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
· Kayma sürtünmesi katsayısı için 0,1’lik kademelerle
0,0 ila 0,6 µD aralığına kadar ayarlama
· Bilgi için, kayma sürtünmesi katsayılarını gösteren
referans tablo yer almaktadır.
11
Tekstil yük emniyet sistemleri
Takip eden sayfalarda geniş bir bağlama kayışı ürün yelpazesi bulabilirsiniz. Esasen, bağlama kayışlarının
uygulamasına dayalı olarak sizin için iki performans özelliği
önem arz etmektedir.
Klasik bağlamada temel olarak STF gerilim kuvvetleri
(Standart Gerdirme Kuvveti) sizin için önemlidir.
Eğer bağlama kayışlarını kullanarak düz / çapraz bağlama
yapacaksanız, lütfen gerekli LC yük bağlama kapasitesine
uygun yük bağlama kayışını seçiniz.
Yük bağlama kayışlarının yanı sıra, örneğin yük bağlama
kayışlarına şirket bilgilerinin basılması ve ayrıca çok farklı
aksesuarların temin edilmesi gibi ek opsiyonlar da sunuyoruz.
Hesaplamada yardımcı olmak için iki farklı versiyonumuz
mevcuttur:
· WISTRA yük bağlama kayışları için kaydırma aparatı uygulaması
· WISTRA APP yük bağlama kayışı hesaplama uygulaması
Tekstil yük emniyet sistemleri
Yük bağlama kayışları
WIS etiketi
User information, Additional label and User
Manual
Yeniden kullanılabilir polyester yük bağlama kayışları üzerinde; tek parça kayışlar için bir mavi etiket, iki parça
kayışlar için gevşek uçta ve sabit uçta birer tane etiket yer
almakta ve bu etiketlerin üzerinde şu bilgiler
bulunmaktadır.
WIS etiketi - kısa uç
· Yük Bağlama Kapasitesi:
daN cinsinden LC değeri
· Standart Manüel Kuvvet: SHF 50 daN
· Standart Gerdirme Kuvveti:
daN cinsinden STF değeri
· Uyarı:
Yük kaldırma amacıyla kullanılmamalıdır!
· Malzeme teknik özellikleri:
PES (polyester dokumalı yük bağlama kayışları için)
· Yük bağlama kayışı % esneme değerleri
LC değeri
· Üreticinin adı veya sembolü
· WIS takip kodu
· Standart teknik özellikler: EN 12195-2
Arka yüz
· Üretim yılı
Uzun uçtaki WIS etiketi
· Yük Bağlama Kapasitesi:
daN cinsinden LC değeri
· Uyarı:
Yük kaldırma amacıyla kullanılmamalıdır!
WIS etiketi (örnek WTL 5550-006, kısa uç, 0,5 m)
Ön yüz
· Malzeme teknik özellikleri:
ES (polyester dokumalı yük bağlama kayışları için)
· Yük bağlama kayışı % esneme değerleri
LC değeri
· WIS takip kod
· Üreticinin adı veya sembolü
· Üretim yılı
· Standart teknik özellikler: EN 12195-2
Lashing strap types
1 Tek parça yük bağlama kayışları kayıştan ve gerdirme
elemanı olarak bir tokadan meydana gelmektedir. Yüklerin
bir araya getirilmesi veya bir yükleme ünitesine
bağlanması amacıyla kullanılır.
1
14
2 İki parça yük bağlama kayışı, sabit uçtan ve gevşek
uçtan meydana gelmektedir. Sabit uçta kısa, ayarlanabilir
olmayan, tokanın ve kancanın bağlantı elemanı olarak
bağlandığı bir kayış yer almaktadır.
Gevşek uç, bağlantı elemanı olarak bir kancanın takılı
olduğu yaklaşık 7,5 metre uzunluğunda bir bağlama
kayışıdır.
2
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları
Tekstil yük emniyet sistemleri
Kayışların uygulamada kullanılması
Sadece üzerinde okunabilir etiketlerin bulunduğu yük
bağlama kayışları kullanılabilir. Etikette, kayışın DIN
EN12195-2 standardına uygun olduğu bilgisi yer almalıdır.
Gerdirme elemanına ait olmayan çubuk veya kol gibi hiçbir
mekanik vasıta kullanılamaz. Yük bağlama kayışları
düğümlenmiş olmamalıdır. Yük bağlama kayışları sürtünmeye ve aşınmaya ve aynı zamanda keskin kenarlara karşı
korunmalıdır (bkz, kenar koruyucuları, sayfa 62-64).
Yük bağlama kayışları yük kaldırma amacıyla
kullanılmamalıdır.
1.
Tokaların doğru kullanılması
1. Kaydırma aparatı çekildikten sonra toka kolunu yukarı kaldırınız ve daha sonra kayışı geçiriniz.
Tokaların uygulamada kullanılması
Gevşek kayış ucu, tokanın sarım milinden geçirilir. Toka
kolu kullanılarak kayış sarılır ve milin dönmesiyle gerdirilir.
Yük bağlama kayışı, kayışın gergin şekilde oturmasını
sağlayacak şekilde sarım mili etrafında en az 1,5 tur
sarılmalıdır. Ancak kayış üç kattan daha fazla
sarılmamalıdır, aksi takdirde kaydırma aparatı sıkışabilir.
Kayışı çözmek için kaydırma aparatı çekilmeli ve toka kolu
durma sınırına kadar yaklaşık 180 derece sarılmalıdır. Buna
bağlı olarak kayışın ilk gerginliği bir anda çözülür. Bu
nedenle yük, olası bir tehlikeye karşı önceden kontrol edilmelidir.
2.
2. Kayışı çözmek için kaydırma aparatını çekiniz ve toka kolunu yaklaşık 100 derece çeviriniz.
Yük bağlama kayışlarının ve yük emniyet tertibatlarının kontrol edilmesi.
VDI 2700 Yönergesi gerekleri çerçevesinde, yükü emniyete almak için kullanılan tüm tertibatlar esasen vasıflı ve yetkili bir kişi tarafından yıllık teste tabi tutulmalıdır. DIN EN 12 195-2
standardı bağlamında ek bir tedbir olarak, kimyasal elyaftan imal edilmiş yük bağlama kayışlarının her kullanımdan önce ve sonra test edilmesi tavsiye edilir. WISTRA bunun tüm yük emniyet tertibatları için yapılmasını tavsiye etmektedir.
Halat bertarafı, belirtilen aşınma izleri görünür hale geldiğinde bir yük bağlama kayışının kullanımının durdurulması gerektiği anlamına gelmektedir.
Yük bağlama kayışlarının bertarafına ilişkin bazı kriterler:
· Kayış etiketleri üzerindeki bilgilerin okunaklı olmaması
· Malzeme genişliğinde %10’u aşan kesikler - örn. 50 mm genişliğindeki bağlama kayışlarında yaklaşık 5 mm kesikler olması
· Isı etkileri veya kimyasal etkiler nedeniyle kayışın zarar görmüş olması
· Bağlantı elemanları ve aynı zamanda gerdirme elemanı (toka) üzerinde artan pas, çatlak ve/veya diğer deformasyon unsurlarının oluşması
Not: Sarım elemanları özel olarak kontrol edilmelidir.
· Bir yük bağlama kayışını değiştirme kriteri sadece kayışın üretim yılı olmamalıdır!
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
15
Tekstil yük emniyet sistemleri
Terimler
Yük bağlama tertibatları
İki parça yük bağlama kayışı
Manüel kuvvet - HF
Gerdirme tertibatından (örn. kayış, zincir, kablo), gerdirme elemanından (örn. toka, sarım mekanizması, emniyet
mandalı) ve imkân dâhilin de bağlantı elemanından (uç
bağlantı elemanı, kanca) meydana gelir.
İki dokuma kayıştan meydana gelen yük bağlama
tertibatıdır. Bu kayışların birinde bir gerdirme elemanı, her
ikisinde de uç bağlantı elemanı bulunmaktadır.
Gerdirme elemanına uygulandığında yük bağlama
kayışında çekme mekanizması oluşturan kuvvettir.
Standart manüel kuvvet - SHF
Yük bağlama kayışı
Gerdirme elemanından veya kayış mandalından ve
bağlantı elemanına sahip olan veya olmayan bir bağlama
kayışından oluşan bir yük bağlama tertibatıdır.
Kayış
Dokuma tekstil ürünü kayıştır.
IG uzunluğu - tek parça yük bağlama kayışı
Yük bağlama kayışının ucundan,gerdirme elemanı
bağlantısının dış dönme yarıçapına kadar olan ölçülen
mesafedir.
Etiket üzerinde belirtilen 500 N = 50 daN’lik manüel kuvvettir.
Standart gerdirme kuvveti - STF
IGF uzunluğu - sabit uç
Bir tokanın kavraması belirtilen 50 daN’lik manüel kuvvette serbest bırakıldığında kalan kuvvet değeridir.
Uç mesnedinin yük taşıma noktasından, gerdirme elemanı
bağlantısının dış dönme yarıçapına kadar olan ölçülen
mesafedir.
Gerdirme elemanı
Bir yük bağlama tertibatına gerdirme kuvveti uygulamak
için kullanılan mekanik tertibattır.
IGF uzunluğu - gevşek uç
Kayışın ucundan uç mesnedinin yük taşıma noktasına kadar ölçülen mesafedir.
Uç bağlantı elemanı
Minimum kopma kuvveti – BFmin
Yük bağlama kayışını veya gerdirme elemanını bağlama
noktasına veya yük emniyet noktasına bağlamak için
kullanılan tertibattır.
Bir yük bağlama kayışının tasarımında esas alınan kopma
kuvvetidir.
İlk gerilim göstergesi
Yük bağlama kapasitesi - LC
Yük bağlama sistemindeki ilk gerilimi gösteren tertibattır.
Bir yük bağlama kayışının tasarımında esas alınan, kayışın
düz çekiş düzeninde kullanılacak en büyük kuvvettir.
Tek parça yük bağlama kayışı
Dokuma kayıştan ve bir gerdirme elemanından oluşan
tertibattır (serbest şekilde hareket edebilen uç bağlantı
elemanlarının kullanılması mümkündür).
Çalışma faktörü
BFmin sabit minimum kopma kuvveti ile LC yük bağlama
kapasitesi arasındaki ilişkidir
2 – gerdirme elemanı ve uç mesnedi için
3 – kayış için
16
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları
Tekstil yük emniyet sistemleri
Yük bağlama kayışları · Ağır şartlara uygun yük bağlama kayışları
WISTRA yük bağlama kayışları, geçerli DIN EN 121952:2000 standardının 2 no’lu “Kimyasal elyaftan imal
edilmiş yük bağlama kayışları” Güvenlik Maddesine uygun
şekilde imal edilir.
Geniş bir yelpazede sunduğumuz bağlama kayışlarımız,
taşıdığınız yükleri güvenli ve yönetmeliklere uygun
şekilde bağlamanızı sağlamak üzere her uygulamaya
yönelik çok farklı çözümler sunmaktadır.
Standart kayışların yanı sıra aynı zamanda istenen
uzunluğa ve tercih ettiğiniz uç bağlantı elemanlarına
sahip özel imal edilmiş bağlama kayışları da sunuyoruz.
Kayışlara istenen tokalar, tutma kilitleri veya kilit
mandalları takılabilmektedir.
Ana hatlarıyla yük bağlama kayışı çeşitleri
İlk gerdirme kuvvetine (STF) göre sıralanmış halde
350 daN
450 daN
550 daN
700 daN
900 daN
1100 daN
WTQ 5350
WTQ 5450
WTU 10550
WTN 3700
WTE 545A
WTL 555A
WTR 535A
WTQ 4350
WTQ 4450
WTQ 5550
WTR 5000
WTE 5450
WTQ 4550
WTR 4000
WTE 4450
WTL 5550
WTF 5350
WTF 5450
WTL 4550
WTF 5550
Düz bağlama geriliminde LC’ye göre sıralanmış halde
1600 daN
2000 daN
2500 daN
5000 daN
WTN 3700
WTQ 4550
WTQ 5550
WTR 10000
WTQ 4450
WTQ 5450
WTU 10550
WTQ 4350
WTQ 5350
WTL 4550
WTL 5550
WTE 4450
WTE 5450
WTR 4000
WTR 5000
WTF 5000
WTR 535A
WTE 545A
WTL 555A
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
17
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTR 10000 basma tokalı yük bağlama kayışı
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 5.000 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, toka 975
· Kayış – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
Uç bağlantı elemanları:
067
Sayfa 90 ila 98 arasında daha fazla uç bağlantı
elemanı çeşidi mevcuttur.
Standart model
Kısa tanım
Parça no
067 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
18
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 3,5 m sarı dokuma
WTR 10000-067 0.5+3.5 sarı
1750535
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 7,5 m sarı dokuma
WTR 10000-067 0.5+3.5 sarı
1750575
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 9,5 m sarı dokuma
WTR 10000-067 0.5+9.5 sarı
1750595
Sabit uçlu 0,5 m sarı dokuma
WTR 10000-067 FE 0.5 sarı
1750580
Gevşek uçlu 9,5 m sarı dokuma
WTR 10000-067 FE 9.5 sarı
1750590
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · Ağır şartlara uygun yük bağlama kayışları · WISTRA WTQ 5550 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTR 10550 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
· Normal gerdirme kuvveti STF 550 daNSHF 50 daN normal manüel kuvvet için
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 5.000 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, toka 818
· Kayış 50 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
Uç bağlantı elemanları :
067
Sayfa 90 ila 98 arasında daha fazla uç bağlantı
elemanı çeşidi mevcuttur.
Standart model
Kısa tanım
Parça No.
067 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
tek parçalı uygulama, 1,0 m ila 4,0 m arası kırmızı dokuma
WTU 10550-067 1.0/4.0 kırmızı
1501031
tek parçalı uygulama, 1,0 m ila 8,0 m arası kırmızı dokuma
WTU 10550-067 1.0/8.0 kırmızı
1501032
19
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTQ 5550 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
· Normal gerdirme kuvveti STF 550 daN
SHF 50 daN normal manüel kuvvet için
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.500 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, toka 818
· Ek özet etiketine sahip model
· Müşteriye fabrika sertifikası / test sertifikası ile birlikte tedarik edilebilir
Etiket hızlı görünümü
Aksesuarlar
WISTRA WTQ 555K gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Kumaşlı model
Kayış 50 mm - bedene yapışan özel teknoloji ve modern ultra dayanıklı yenilenmiş
dokusu, bu polyester dokuma (PES) için ciddi düzeyde daha yüksek bir aşınma direnci ve bu sayede daha uzun bir hizmet ömrü sağlamaktadır.
WISTRA WTQ 555W gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Su itici dokumalı model
Kayış 50 mm - özel yüzey kaplaması sayesinde su polyester dokuma (PES) içerisine
nüfuz edemez. Bu dokuma, kış döneminde dahi optimal uygulama özellikleri
sağlamaktadır.
Kenar koruması
WISTRA WTQ 555R gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Dokuma içerisinde iki reflektif şeritli model
Kayış 50 mm - iki reflektif şerit sayesinde daha vurgulu görünüm
Kaymaz paspas
Uç bağlantı elemanları
006
206
065
014
Minimum kopma kuvveti (MBL) 5.000 daN olan ek uç bağlantı elemanları Sayfa 90 ila 98
arasında mevcuttur.
20
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · Ağır şartlara uygun yük bağlama kayışları · WISTRA WTQ 5550 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTQ 555K gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Standart model
Kısa tanım
Parça no.
tek parçalı - 8,0 m
WTQ 555K tek parçalı 8,0 limon sarısı
1501033
WTQ 555K-006 0.5+7.5 limon sarısı
1501034
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 7,5 m limon sarısı dokuma
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 8,5 m limon sarısı dokuma
WTQ 555K-006 0.5+8.5 limon sarısı
1501035
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 9,5 m limon sarısı dokuma
WTQ 555K-006 0.5+9.5 limon sarısı
1501036
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 11,5 m limon sarısı dokuma
WTQ 555K-006 0.5+11.5 limon sarısı
1501037
WISTRA WTQ 555W tension ratchet lashing strap
Standart mode
Kısa tanım
Parça no
tek parçalı - 8,0 m
WTQ 555W tek parçalı 8,0 m turuncu
1501038
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 7,5 m turuncu dokuma
WTQ 555W-006 0.5+7.5 turuncu
1501039
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 8,5 m turuncu dokuma
WTQ 555W-006 0.5+8.5 turuncu
1501040
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 9,5 m turuncu dokuma
WTQ 555W-006 0.5+9.5 turuncu
1501041
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 11,5 m turuncu dokuma
WTQ 555W-006 0.5+11.5 turuncu
1501042
WISTRA WTQ 555R gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Standart model
Kısa tanım
Parça no.
tek parçalı - 8,0 m
WTQ 555R tek parçalı 8,0 turuncu
1501043
WTQ 555R-006 0.5+7.5 turuncu
1501044
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 7,5 m turuncu dokuma
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 8,5 m turuncu dokuma
WTQ 555R-006 0.5+8.5 turuncu
1501045
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 9,5 m turuncu dokuma
WTQ 555R-006 0.5+9.5 turuncu
1501046
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 11,5 m turuncu dokuma
WTQ 555R-006 0.5+11.5 turuncu
1501047
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
21
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTQ 5450 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
· Normal gerdirme kuvveti STF 450 daN SHF
50 daN normal manuel kuvvet için
. Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.500 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, toka 814
· Ek özet etiketine sahip model
· Müşteriye fabrika sertifikası / test sertifikası ile birlikte tedarik edilebilir
Etiket Hızlı Görünümü
Aksesuarlar
WISTRA WTQ 545K gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Kumaşlı mode
Kayış 50 mm - bedene yapışan özel teknoloji ve modern ultra dayanıklı yenilenmiş
dokusu, bu polyester dokuma (PES) için ciddi düzeyde daha yüksek bir aşınma direnci ve bu sayede daha uzun bir hizmet ömrü sağlamaktadır.
WISTRA WTQ 545W gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Su itici dokumalı model
Kayış 50 mm - özel yüzey kaplaması sayesinde su polyester dokuma (PES) içerisine
nüfuz edemez. Bu dokuma, kış döneminde dahi optimal uygulama özellikleri
sağlamaktadır.
Strap rolling-up system
WISTRA WTQ 545R gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Dokuma içerisinde iki reflektif şeritli model
Kayış 50 mm - iki reflektif şerit sayesinde daha vurgulu görünüm.
Parking device
End-fittings:
006
206
065
014
Minimum kopma kuvveti (MBL) 5.000 daN olan ek uç bağlantı elemanları Sayfa 90 ila 98
arasında mevcuttur.
22
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · Ağır şartlara uygun yük bağlama kayışları · WISTRA WTQ 5450 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTQ 545K gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Standart model
Kısa tanım
Parça no.
tek parçalı - 8,0 m
WTQ 545K tek parçalı 8,0 limon sarısı
1501048
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 7,5 m limon sarısı dokuma
WTQ 545K-006 0,5+7,5 limon sarısı
1501049
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 8,5 m limon sarısı dokuma
WTQ 545K-006 0,5+8,5 limon sarısı
1501050
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 9,5 m limon sarısı dokum
WTQ 545K-006 0,5+9,5 limon sarısı
1501051
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 11,5 m limon sarısı dokuma
WTQ 545K-006 0,5+11,5 limon sarısı
1501052
WISTRA WTQ 545W gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Standart model
Kısa tanım
IParça no
tek parçalı - 8,0 m
WTQ 545W tek parçalı 8,0 m turuncu
1501053
WTQ 545W-006 0.5+7.5 turuncu
1501054
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 7,5 m turuncu dokuma
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 8,5 m turuncu dokuma
WTQ 545W-006 0.5+8.5 turuncu
1501055
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 9,5 m turuncu dokuma
WTQ 545W-006 0.5+9.5 turuncu
1501056
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 11,5 m turuncu dokuma
WTQ 545W-006 0.5+11.5 turuncu
1501057
WISTRA WTQ 545R gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Standart model
Kısa tanım
Parça no.
tek parçalı - 8,0 m
WTQ 545R tek parçalı 8,0 turuncu
1501058
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 7,5 m turuncu dokuma
WTQ 545R-006 0.5+7.5 turuncu
1501059
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 8,5 m turuncu dokuma
WTQ 545R-006 0.5+8.5 turuncu
1501060
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 9,5 m turuncu dokuma
WTQ 545R-006 0.5+9.5 turuncu
1501061
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 11,5 m turuncu dokuma
WTQ 545R-006 0.5+11.5 turuncu
1501062
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
23
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTQ 5350 basma tokalı yük bağlama kayışı
· Normal gerdirme kuvveti STF 350 daN
Normal manüel kuvvet için SHF 50 daN
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.500 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, toka 811
· Kısa özet etiketine sahip model
· Müşteriye fabrika sertifikası / test sertifikası ile birlikte tedarik edilebilir.
Etiket Hızlı Görünümü
Aksesuarlar
WISTRA WTQ 535K basma tokalı yük bağlama kayışı
Kumaşlı model
Kayış 50 mm - bedene yapışan özel teknoloji ve modern ultra dayanıklı yenilenmiş
dokusu, bu polyester dokuma (PES) için ciddi düzeyde daha yüksek bir aşınma direnci ve bu sayede daha uzun bir dayanım ömrü sağlamaktadır
WISTRA WTQ 535W basma tokalı yük bağlama kayışı
Su geçirmez dokumalı model
Kayış 50 mm - özel yüzey kaplaması sayesinde su polyester dokuma (PES) içerisine
nüfuz edemez. Bu dokuma, kış döneminde dahi optimal uygulama özellikleri
sağlamaktadır.
Yük bağlama kayışı kaydırma aparatı
WISTRA WTQ 535R basma tokalı yük bağlama kayışı
Dokuma içerisinde iki reflektif şeritli model
Kayış 50 mm - iki reflektif şerit sayesinde daha dikkat çekici görünüm.
Kenar koruması
End-fittings:
006
206
065
014
Minimum kopma kuvveti (MBL) 5.000 daN olan ek uç bağlantı elemanları Sayfa 90 ila 98
arasında mevcuttur.
24
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · Ağır şartlara uygun yük bağlama kayışları · WISTRA WTQ 5350 basma tokalı yük bağlama kayışı
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTQ 535K basma tokalı yük bağlama kayışı
Standart model
Kısa tanım
Parça no.
tek parçalı - 8,0 m
WTQ 535K tek parçalı 8,0 limon sarısı
1501002
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 7,5 m limon sarısı dokuma
WTQ 535K-006 0.5+7.5 limon sarısı
1501003
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 8,5 m limon sarısı dokuma
WTQ 535K-006 0.5+8.5 limon sarısı
1501004
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 9,5 m limon sarısı dokuma
WTQ 535K-006 0.5+9.5 limon sarısı
1501005
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 11,5 m limon sarısıdokuma
WTQ 535K-006 0.5+11.5 lemon yellow
1501006
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
WISTRA WTQ 535W basma tokalı yük bağlama kayışı
Standart model
Kısa tanım
Parça no
tek parçalı - 8,0 m
WTQ 535W tek parçalı 8,0 m turuncu
1501007
WTQ 535W-006 0.5+5.5 turuncu
1500688
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 5,5 m turuncu dokuma
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 7,5 m turuncu dokuma
WTQ 535W-006 0.5+7.5 turuncu
1501008
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 8,5 m turuncu dokuma
WTQ 535W-006 0.5+8.5 turuncu
1501009
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 9,5 m turuncu dokuma
WTQ 535W-006 0.5+9.5 turuncu
1501010
Standart model
Kısa tanım
Parça no.
tek parçalı - 8,0 m
WTQ 535R tek parçalı 8,0 turuncu
1501012
WISTRA WTQ 535R basma tokalı yük bağlama kayışı
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 7,5 m turuncu dokuma
WTQ 535R-006 0.5+7.5 turuncu
1501013
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 8,5 m turuncu dokuma
WTQ 535R-006 0.5+8.5 turuncu
1501014
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 9,5 m turuncu dokuma
WTQ 535R-006 0.5+9.5 turuncu
1501015
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 11,5 m turuncu dokuma
WTQ 535R-006 0.5+11.5 turuncu
1501016
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
25
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTQ 4550 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
· Normal gerdirme kuvveti STF 550 daN
Normal manüel kuvvet için SHF 50 daN
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.000 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, toka 818
· Kısa özet etiketine sahip model
. Müşteriye fabrika sertifikası / test sertifikası ile birlikte tedarik edilebilir
Hızlı gözat penceresi
Aksesuarlar
WISTRA WTQ 455K gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Kumaşlı model
Kayış 50 mm - bedene yapışan özel teknoloji ve modern ultra dayanıklı yenilenmiş
dokusu, bu polyester dokuma (PES) için ciddi düzeyde daha yüksek bir aşınma direnci ve bu sayede daha uzun bir dayanım ömrü sağlamaktadır.
WISTRA WTQ 455W gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Su geçirmez dokumalı model
Kayış 50 mm - özel yüzey kaplaması sayesinde su polyester dokuma (PES) içerisine
nüfuz edemez. Bu dokuma, kış döneminde dahi optimal uygulama özellikleri
sağlamaktadır.
Edge protection, steel
WISTRA WTQ 455R gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Dokuma içerisinde iki reflektif şeritli model
Kayış 50 mm - iki reflektif şerit sayesinde daha dikkat çekici görünüm
Kenar koruma borusu, kauçuk kaplamalı
Uç bağlantı elemanları
006
206
065
014
Minimum kopma kuvveti (MBL) 4.000 daN olan ek uç bağlantı elemanları Sayfa 90 ila 98
arasında mevcuttur.
26
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · Ağır şartlara uygun yük bağlama kayışları · WISTRA WTQ 4550 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTQ 455K gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Standart model
Kısa tanım
Item No.
tek parçalı - 8,0 m
WTQ 455K tek parçalı 8,0 limon sarısı
1501063
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 7,5 m limon sarısı dokuma
WTQ 455K-006 0.5+7.5 limon sarısı
1501064
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 8,5 m limon sarısı dokuma
WTQ 455K-006 0.5+8.5 limon sarısı
1501065
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 9,5 m limon sarısı dokuma
WTQ 455K-006 0.5+9.5 limon sarısı
1501066
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 11,5 m limon sarısı dokuma
WTQ 455K-006 0.5+11.5 limon sarısı
1501067
WISTRA WTQ 455W gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Standart model
Kısa tanım
Parça no.
tek parçalı - 8,0 m
WTQ 455W tek parçalı 8,0 m turuncu
1501068
WTQ 455W-006 0.5+7.5 turuncu
1501069
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 7,5 m dokuma turuncu
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 8,5 m dokuma turuncu
WTQ 455W-006 0.5+8.5 turuncu
1501070
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 9,5 m dokuma turuncu
WTQ 455W-006 0.5+9.5 turuncu
1501071
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 11,5 m dokuma turuncu
WTQ 455W-006 0.5+11.5 turuncu
1501072
WISTRA WTQ 455R gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Standart model
Kısa tanım
Parça no
tek parçalı - 8,0 m
WTQ 455R tek parçalı 8,0 turuncu
1501073
006 no’lu uç bağlantı elemanlı -sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 7,5 m dokuma turuncu
WTQ 455R-006 0.5+7.5 turuncu
1501074
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 8,5 m dokuma turuncu
WTQ 455R-006 0.5+8.5 turuncu
1501075
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 9,5 m dokuma turuncu
WTQ 455R-006 0.5+9.5 turuncu
1501076
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 11,5 m dokuma turuncu
WTQ 455R-006 0.5+11.5 turuncu
1501077
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
27
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTQ 4450 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
· Normal gerdirme kuvveti STF 450 daN
Normal manüel kuvvet için SHF 50 daN
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.000 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, toka 814
· Kısa özet etiketine sahip model
· Müşteriye fabrika sertifikası / test sertifikası ile birlikte tedarik edilebilir
Hızlı gözat penceresi
Aksesuarlar
WISTRA WTQ 445K gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Kumaşlı model
Kayış 50 mm - bedene yapışan özel teknoloji ve modern ultra dayanıklı yenilenmiş
dokusu, bu polyester dokuma (PES) için ciddi düzeyde daha yüksek bir aşınma direnci ve bu sayede daha uzun bir dayanım ömrü sağlamaktadır
WISTRA WTQ 445W gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Su geçirmez dokumalı model
Kayış 50 mm - özel yüzey kaplaması sayesinde su polyester dokuma (PES) içerisine
nüfuz edemez. Bu dokuma, kış döneminde dahi optimal uygulama özellikleri
sağlamaktadır
Yük bağlama kayış uygulaması
WISTRA WTQ 445R gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Dokuma içerisinde iki reflektif şeritli model
Kayış 50 mm - iki reflektif şerit sayesinde daha dikkat çekici görünüm
Toka tabanı
Uç bağlantı elemanları:
006
206
065
014
Minimum kopma kuvveti (MBL) 4.000 daN olan ek uç bağlantı elemanları Sayfa 90 ila 98
arasında mevcuttur.
28
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · Ağır şartlara uygun yük bağlama kayışları · WISTRA WTQ 4450 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTQ 445K gerdirme tokalı yük bağlama kayış
Standart model
Kısa tanım
Parça no
tek parçalı - 8,0 m
WTQ 445K tek parçalı 8,0 limon sarısı
1501078
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 7,5 m limon sarısı dokuma
WTQ 445K-006 0.5+7.5 limon sarısı
1501079
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 8,5 m limon sarısı dokuma
WTQ 445K-006 0.5+8.5 limon sarısı
1501080
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 9,5 m limon sarısı dokuma
WTQ 445K-006 0.5+9.5 limon sarısı
1501081
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 11,5 m limon sarısı dokuma
WTQ 445K-006 0.5+11.5 limon sarısı
1501082
WISTRA WTQ 445W gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Standart model
Kısa tanım
Parça no
tek parçalı - 8,0 m
WTQ 445W tek parçalı 8,0 m turuncu
1501083
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 7,5 m dokuma turuncu
WTQ 445W-006 0.5+7.5 turuncu
1501084
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 8,5 m dokuma turuncu
WTQ 445W-006 0.5+8.5 turuncu
1501085
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 9,5 m dokuma turuncu
WTQ 445W-006 0.5+9.5 turuncu
1501086
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 11,5 m dokuma turuncu
WTQ 445W-006 0.5+11.5 turuncu
1501087
WISTRA WTQ 445R gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Standart model
Kısa tanım
Item No.
tek parçalı - 8,0 m
WTQ 445R tek parçalı 8,0 turuncu
1501088
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 7,5 m dokuma turuncu
WTQ 445R-006 0.5+7.5 turuncu
1501089
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 8,5 m dokuma turuncu
WTQ 445R-006 0.5+8.5 turuncu
1501090
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 9,5 m dokuma turuncu
WTQ 445R-006 0.5+9.5 turuncu
1501091
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 11,5 m dokuma turuncu
WTQ 445R-006 0.5+11.5 turuncu
1501092
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
29
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTQ 4350 basma tokalı yük bağlama kayışı
· Normal gerdirme kuvveti STF 350 daN
Normal manüel kuvvet için SHF 50 daN
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.000 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir.
· Gerdirme elemanı, toka 811
· Kısa özet etiketine sahip model
· Müşteriye fabrika sertifikası / test sertifikası ile birlikte tedarik edilebilir.
Quick View Label
Aksesuarlar
WISTRA WTQ 435K basma tokalı yük bağlama kayışı
Kumaşlı model
Kayış 50 mm - bedene yapışan özel teknoloji ve modern ultra dayanıklı yenilenmiş
dokusu, bu polyester dokuma (PES) için ciddi düzeyde daha yüksek bir aşınma
direnci ve bu sayede daha uzun bir dayanım ömrü sağlamaktadır.
WISTRA WTQ 435W basma tokalı yük bağlama kayışı
Su geçirmez dokumalı model
Kayış 50 mm - özel yüzey kaplaması sayesinde su polyester dokuma (PES) içerisine
nüfuz edemez. Bu dokuma, kış döneminde dahi optimal uygulama özellikleri
sağlamaktadır.
Kenar koruması
WISTRA WTQ 435R basma tokalı yük bağlama kayışı
Dokuma içerisinde iki reflektif şeritli model
Kayış 50 mm - iki reflektif şerit sayesinde daha dikkat çekici görünüm.
Dolama sistemi
Uç bağlantı elemanları:
006
206
065
014
Minimum kopma kuvveti (MBL) 4.000 daN olan ek uç bağlantı elemanları Sayfa 90 ila 98
arasında mevcuttur.
30
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · Ağır şartlara uygun yük bağlama kayışları · WISTRA WTQ 4350 basma tokalı yük bağlama kayışı
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTQ 435K basma tokalı yük bağlama kayışı
Standart model
Kısa tanım
Parça No.
tek parçalı - 8,0 m
WTQ 435K tek parçalı 8,0 limon sarısı
1501017
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0.5 m + LE 7.5 m limon sarısı dokuma
WTQ 435K-006 0.5+7.5 limon sarısı
1501018
iki parçalı – FE 0.5 m + LE 8.5 m limon sarısı dokuma
WTQ 435K-006 0.5+8.5 limon sarısı
1501019
iki parçalı – FE 0.5 m + LE 9.5 m limon sarısı dokuma
WTQ 435K-006 0.5+9.5 limon sarısı
1501020
iki parçalı – FE 0.5 m + LE 11.5 m limon sarısı dokuma
WTQ 435K-006 0.5+11.5 limon sarısı
1501021
WISTRA WTQ 435W basma tokalı yük bağlama kayışı
Standart model
Kısa tanım
Parça No.
tek parçalı - 8,0 m
WTQ 435W tek parçalı 8,0 m turuncu
1501022
WTQ 435W-006 0.5+7.5 turuncu
1501023
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0.5 m + LE 7.5 m dokuma turuncu
iki parçalı – FE 0.5 m + LE 8.5 m dokuma turuncu
WTQ 435W-006 0.5+8.5 turuncu
1501024
iki parçalı – FE 0.5 m + LE 9.5 m dokuma turuncu
WTQ 435W-006 0.5+9.5 turuncu
1501025
iki parçalı – FE 0.5 m + LE 11.5 m dokuma turuncu
WTQ 435W-006 0.5+11.5 turuncu
1501026
Standart mode
Kısa tanım
Parça No.
tek parçalı - 8,0 m
WTQ 435R tek parçalı 8,0 turuncu
1501027
WISTRA WTQ 435R basma tokalı yük bağlama kayışı
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 7,5 m dokuma turuncu
WTQ 435W-006 0.5+7.5 turuncu
1501028
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 8,5 m dokuma turuncu
WTQ 435W-006 0.5+8.5 turuncu
1501029
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 9,5 m dokuma turuncu
WTQ 435W-006 0.5+9.5 turuncu
1501093
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 11,5 m dokuma turuncu
WTQ 435W-006 0.5+11.5 turuncu
1501094
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
31
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTL 5550 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
· Normal gerdirme kuvveti STF 550 daN
Normal manüel kuvvet için SHF 50 daN
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.500 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, toka 818
. Kayış 50 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
Uç bağlantı elemanları:
006
206
065
046
Minimum kopma kuvveti (MBL)4.000 daN
olan ek uç bağlantı elemanları Sayfa 90 ila
98 arasında mevcuttur.
Özet bilgi etiketi taşıyan model opsioneldir.
Standart model
Kısa tanım
Parça No
tek parçalı - 6,0 m kırmızı dokuma
WTL 5550 single-part 6.0 red
1506986
tek parçalı - 8,0 m kırmızı dokuma
WTL 5550 single-part 8.0 red
1502588
tek parçalı - 10,0 m kırmızı dokuma
WTL 5550 single-part 10.0 red
1506987
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 5,5 m kırmızı dokuma
WTL 5550-006 0.5+5.5 red
1506988
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 7,5 m kırmızı dokuma
WTL 5550-006 0.5+7.5 red
1502589
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 8,5 m kırmızı dokuma
WTL 5550-006 0.5+8.5 red
1502590
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 9,5 m kırmızı dokuma
WTL 5550-006 0.5+9.5 red
1502591
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 11,5 m kırmızı
WTL 5550-006 0.5+11.5 red
1502592
Sabit uçlu 0,5 m kırmızı dokuma
WTL 5550-006 FE 0.5 red
1500714
Gevşek uçlu 5,5 m kırmızı dokuma
WTL 5000-006 FE 5.5 red
1506990
Gevşek uçlu 7,5 m kırmızı dokuma
WTL 5000-006 FE 7.5 red
1506989
Gevşek uçlu 8,5 m kırmızı dokuma
WTL 5000-006 FE 8.5 red
1506991
Gevşek uçlu 9,5 m kırmızı dokuma
WTL 5000-006 FE 9.5 red
1506992
Gevşek uçlu 11,5 m kırmızı dokuma
WTL 5000-006 FE 11.5 red
1506993
006 - uç bağlantı elemanına (sivri uçlu kanca), özel “baskılı” gevşek uçlara sahip
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 5,5 m kırmızı dokuma
WTL 5550-006 0.5+5.5
kırmızı “baskı”
1506994
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 7,5 m kırmızı dokuma
WTL 5550-006 0.5+7.5
kırmızı “baskı”
1506995
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 8,5 m kırmızı dokuma
WTL 5550-006 0.5+8.5
kırmızı “baskı”
1506996
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 9,5 m kırmızı dokuma
WTL 5550-006 0.5+9.5
kırmızı “baskı”
1506997
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 11,5 m kırmızı
dokuma
WTL 5550-006 0,5+11,5
kırmızı “baskı”
1506998
Diğer uç bağlantı elemanlarına, diğer dokuma renklerine, baskısı yapılacak özel firma bilgilerine veya diğer özelliklere
sahip modeller talep üzerine temin edilebilir
32
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · Ağır şartlara uygun yük bağlama kayışları · WISTRA WTL 5550 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTE 5450 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
· Normal gerdirme kuvveti STF 450 daN
Normal manüel kuvvet için SHF 50 daN
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.500 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, toka 814
· Kayış 50 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı)
Uç bağlantı elemanları:
006
206
065
046
Minimum kopma kuvveti (MBL) 4.000daN
olan ek uç bağlantı elemanları Sayfa 90 ila 98
arasında mevcuttur.
Özet bilgi etiketi taşıyan model
opsiyoneldir
Standart model
Kısa tanım
Parça No
tek parçalı - 6,0 m kırmızı dokuma
WTE 5450 single-part 6.0 kırmızı
1501496
tek parçalı - 8,0 m kırmızı dokuma
WTE 5450 single-part 8.0 kırmızı
1506606
tek parçalı - 10,0 m kırmızı dokuma
WTE 5450 single-part 10.0 kırmızı
1506607
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 5,6 m kırmızı dokuma
WTE 5450-006 0.4+5.6 kırmızı
11814090060456
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 7,6 m kırmızı dokuma
WTE 5450-006 0.4+7.6 kırmızı
11814090060476
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 8,6 m kırmızı dokuma
WTE 5450-006 0.4+8.6 kırmızı
11814090060486
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 9,6 m kırmızı dokuma
WTE 5450-006 0.4+9.6 kırmızı
11814090060496
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 11,6 m kırmızı
WTE 5450-006 0.4+11.6 kırmızı
118140900604116
Sabit uçlu 0,4 m kırmızı dokuma
WTE 5450-006 FE 0.4 kırmızı
11814090060400
Gevşek uçlu 5,6 m kırmızı dokuma
WTR 5000-006 FE 5.6 kırmızı
11000090060056
Gevşek uçlu 7,6 m kırmızı dokuma
WTR 5000-006 FE 7.6 kırmızı
11000090060076
Gevşek uçlu 8,6 m kırmızı dokuma
WTR 5000-006 FE 8.6 kırmızı
11000090060086
Gevşek uçlu 9,6 m kırmızı dokuma
WTR 5000-006 FE 9.6 kırmızı
11000090060096
Gevşek uçlu 11,6 m kırmızı dokuma
WTR 5000-006 FE 11.6 kırmızı
110000900600116
006 - uç bağlantı elemanına (sivri uçlu kanca), özel “baskılı” gevşek uçlara sahip
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 5,6 m kırmızı dokuma
WTE 5450-006 0.4+5.6
kırmızı “baskı”
1506632
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 7,6 m kırmızı dokuma
WTE 5450-006 0.4+7.6
kırmızı “baskı”
1500691
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 8,6 m kırmızı dokuma
WTE 5450-006 0.4+8.6
kırmızı “baskı”
1506626
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 9,6 m kırmızı dokuma
WTE 5450-006 0.4+9.6
kırmızı “baskı”
1506621
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 11,6 m kırmızı dokuma
WTE 5450-006 0.4+11.6
kırmızı “baskı”
1506614
Diğer uç bağlantı elemanlarına, diğer dokuma renklerine, baskısı yapılacak özel firma bilgilerine veya diğer özelliklere
sahip modeller talep üzerine temin edilebilir
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
33
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTL 4550 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
· Normal gerdirme kuvveti STF 550 daN
Normal manüel kuvvet için SHF 50 daN
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.000 daN
. EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, toka 818
. Kayış 50 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı Uç bağlantı elemanları
Uç bağlantı elemanları::
006
206
065
046
Standart model
Kısa tanım
Parça no
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 7,5 m sarı dokuma
WTL 4550-006 0.5+7.5 sarı
1502630
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 9,5 m sarı dokuma
WTL 4550-006 0.5+9.5 sarı
1502632
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 11,5 m sarı dokuma
WTL 4550-006 0.5+11.5 sarı
1502633
Sabit uç 0,5 m
WTL 4550-006 FE 0.5 sarı
1507050
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu
kanca
Minimum kopma kuvveti (MBL) 4.000daN
olan ek uç bağlantı elemanları Sayfa 90 ila
98 arasında mevcuttur.
Gevşek uçlar - bkz, WTR 4000 - sayfa 37
006 - uç bağlantı elemanına (sivri uçlu kanca), özel “baskılı” gevşek uçlara sahip
Özet bilgi etiketi taşıyan model opsiyoneldir.
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 7,6 m sarı dokuma
WTL 4550-006 0.5+7.6
sarı “baskı”
1507051
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 9,6 m sarı dokuma
WTL 4450-006 0.5+9.6
sarı “baskı”
1507052
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 11,6 m sarı dokuma
WTL 4450-006 0.5+11.6
sarı “baskı”
1507053
Diğer uç bağlantı elemanlarına, diğer dokuma renklerine, baskısı yapılacak özel firma bilgilerine veya diğer özelliklere
sahip modeller talep üzerine temin edilebilir.
34
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · Ağır şartlara uygun yük bağlama kayışları · WISTRA WTL 4550 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTE 4450 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
· Normal gerdirme kuvveti STF 450 daN
Normal manuel kuvvet için SHF 50 daN
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.000 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, toka 814
· Kayış 50 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
Uç bağlantı elemanları:
006
206
065
046
Standart model
Kısa tanım
Parça no
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 7,6 m sarı dokuma
WTE 4450-006 0.4+7.6 sarı
11814060060476
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 9,6 m sarı dokuma
WTE 4450-006 0.4+9.6 sarı
11814060060496
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 11,6 m sarı dokuma
WTE 4450-006 0.4+11.6 sarı
118140600604116
Sabit uç 0,4 m
WTE 4450-006 FE 0.4 sarı
11814060060400
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu
kanca
Minimum kopma kuvveti (MBL) 4.000 daN
olan ek uç bağlantı elemanları Sayfa 90 ila
98 arasında mevcuttur.
Gevşek uçlar - bkz, WTR 4000 - sayfa 37
006 - uç bağlantı elemanına (sivri uçlu kanca), özel “baskılı” gevşek uçlara sahip
Özet bilgi etiketi taşıyan model opsiyoneldir
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 7,6 m sarı dokuma
WTE 4450-006 0.4+7.6
sarı “baskı”
1507060
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 9,6 m sarı dokuma
WTE 4450-006 0.4+9.6
sarı “baskı”
1507061
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 11,6 m sarı dokuma
WTL 4450-006 0.4+11.6
sarı “baskı”
1507062
Diğer uç bağlantı elemanlarına, diğer dokuma renklerine, baskısı yapılacak özel firma bilgilerine veya diğer özelliklere
sahip modeller talep üzerine temin edilebilir.
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
35
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTR 5000 basma tokalı yük bağlama kayışı
· Normal gerdirme kuvveti STF 350 daN
Normal manüel kuvvet için SHF 50 daN
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.500 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, toka 811
· Kayış 50 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
Uç bağlantı elemanları:
006
206
065
046
Minimum kopma kuvveti (MBL) 4.000 daN
olan ek uç bağlantı elemanları Sayfa 90 ila
98 arasında mevcuttur.
Özet bilgi etiketi taşıyan model opsiyoneldir
Standart model
Kısa tanım
Parça No.
tek parçalı - 6,0 m kırmızı dokuma
WTR 5000 single-part 6.0 kırmızı
11811090006000
tek parçalı - 8,0 m kırmızı dokuma
WTR 5000 single-part 8.0 kırmızı
11811090008000
tek parçalı - 10,0 m kırmızı dokuma
WTR 5000 single-part 10.0 kırmızı
118110900010000
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 7,6 m kırmızı dokuma
WTR 5000-006 0.4+5.6 kırmızı
11811090060456
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 7,6 m kırmızı dokuma
WTR 5000-006 0.4+7.6 kırmızı
11811090060476
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 8,6 m kırmızı dokuma
WTR 5000-006 0.4+8.6 kırmızı
11811090060486
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 9,6 m kırmızı dokuma
WTR 5000-006 0.4+9.6 kırmızı
11811090060496
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 11,6 m kırmızı
WTR 5000-006 0.4+11.6 kırmızı
118110900604116
Sabit uçlu 0,4 m kırmızı dokuma
WTR 5000-006 FE 0.4 kırmızı
11811090060400
Gevşek uçlu 5,6 m kırmızı dokuma
WTR 5000-006 FE 5.6 kırmızı
11000090060056
Gevşek uçlu 7,6 m kırmızı dokuma
WTR 5000-006 FE 7.6 kırmızı
11000090060076
Gevşek uçlu 8,6 m kırmızı dokuma
WTR 5000-006 FE 8.6 kırmızı
11000090060086
Gevşek uçlu 9,6 m kırmızı dokuma
WTR 5000-006 FE 9.6 kırmızı
11000090060096
Gevşek uçlu 11,6 m kırmızı dokuma
WTR 5000-006 FE 11.6 kırmızı
110000900600116
006 - uç bağlantı elemanına (sivri uçlu kanca), özel “baskılı” gevşek uçlara sahip
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 5,6 m kırmızı dokuma
WTR 5000-006 0.4+5.6
kırmızı “baskı”
1507069
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 7,6 m kırmızı dokuma
WTR 5000-006 0.4+7.6
kırmızı “baskı”
1507070
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 8,6 m kırmızı dokuma
WTR 5000-006 0.4+8.6
kırmızı “baskı”
1507071
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 9,6 m sarı dokuma
WTR 5000-006 0.4+9.6
kırmızı “baskı”
1507072
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 11,6 m sarı dokuma
WTR 5000-006 0.4+11.6
kırmızı “baskı”
1507073
Diğer uç bağlantı elemanlarına, diğer dokuma renklerine, baskısı yapılacak özel firma bilgilerine veya diğer özelliklere
sahip modeller talep üzerine temin edilebilir
36
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · Ağır şartlara uygun yük bağlama kayışları · WISTRA WTR 5000 basma tokalı yük bağlama kayışı
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTR 4000 basma tokalı yük bağlama kayışı
· Normal gerdirme kuvveti STF 350 daN
Normal manüel kuvvet için SHF 50 daN
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.000 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, toka 811
· Kayış 50 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
Uç bağlantı elemanları:
006
206
065
046
Minimum kopma kuvveti (MBL) 4.000 daN
olan ek uç bağlantı elemanları Sayfa 90 ila
98 arasında mevcuttur.
Özet bilgi etiketi taşıyan model opsiyoneldir
Standart model
Kısa tanım
Parça No.
tek parçalı - 6,0 m sarı dokuma
WTR 4000 single-part 6.0 sarı
11811060006000
tek parçalı - 8,0 m sarı dokuma
WTR 4000 single-part 8.0 sarı
11811060008000
single-part - 10.0 m yellow webbing
WTR 4000 single-part 10.0 sarı
1501673
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 5,6 m sarı dokuma
WTR 4000-006 0.4+5.6 sarı
11811060060456
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 7,6 m sarı dokuma
WTR 4000-006 0.4+7.6 sarı
11811060060476
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 8,6 m sarı dokuma
WTR 4000-006 0.4+8.6 sarı
11811060060486
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 9,6 m sarı dokuma
WTR 4000-006 0.4+9.6 sarı
11811060060496
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 11,6 m sarı dokuma
WTR 4000-006 0.4+11.6 sarı
118110600604116
Sabit uçlu 0,4 m sarı dokuma
WTR 4000-006 FE 0.4 sarı
11811060060400
Gevşek uçlu 5,6 m sarı dokuma
WTR 4000-006 FE 5.6 sarı
1504414
Gevşek uçlu 7,6 m sarı dokuma
WTR 4000-006 FE 7.6sarı
11000060060076
Gevşek uçlu 8,6 m sarı dokuma
WTR 4000-006 FE 8.6 sarı
11000060060086
Gevşek uçlu 9,6 m sarı dokuma
WTR 4000-006 FE 9.6 sarı
11000060060096
Gevşek uçlu 11,6 m sarı dokuma
WTR 4000-006 FE 11.6 sarı
110000600600116
006 - uç bağlantı elemanına (sivri uçlu kanca), özel “baskılı” gevşek uçlara sahip
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 5,6 m sarı dokuma
WTR 4000-006 0.4+5.6
sarı “baskı”
1507063
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 7,6 m sarı dokuma
WTR 4000-006 0.4+7.6
sarı “baskı”
1507064
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 8,6 m sarı dokuma
WTR 4000-006 0.4+8.6
sarı “baskı”
1507065
tiki parçalı – FE 0,4 m + LE 9,6 m sarı dokuma
WTR 4000-006 0.4+9.6
sarı “baskı”
1507066
iki parçalı – FE 0,4 m + LE 11,6 m sarı dokuma
WTR 4000-006 0.4+11.6
sarı “baskı”
1507067
Diğer uç bağlantı elemanlarına, diğer dokuma renklerine, baskısı yapılacak özel firma bilgilerine veya diğer özelliklere
sahip modeller talep üzerine temin edilebilir.
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
37
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTN 3700 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Yükün aşağı bağlanması için yüksek gerilim kuvvetli model
· Normal gerdirme kuvveti STF 704 daN
Normal manüel kuvvet için SHF 50 daN
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 1.600 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, toka 818
· Kayış 50 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
Uç bağlantı elemanları:
006
206
065
046
Standardausführung
Kurzbezeichnung
Artikelnr.
zweiteilig – FE 0,5 m + LE 7,5 m
WTN 3700-006 0,5 + 7,5 gelb
1502672
zweiteilig – FE 0,5 m + LE 8,5 m
WTN 3700-006 0,5 + 8,5 gelb
1502673
zweiteilig – FE 0,5 m + LE 9,5 m
WTN 3700-006 0,5 + 9,5 gelb
1502674
zweiteilig – FE 0,5 m + LE 11,5 m
WTN 3700-006 0,5 + 11,5 gelb
1502675
mit Endbeschlag 006 – Spitzhaken
Minimum kopma kuvveti (MBL) 1.600 daN
olan ek uç bağlantı elemanları Sayfa 90 ila
98 arasında mevcuttur.
Diğer uç bağlantı elemanlarına, diğer dokuma renklerine, baskısı yapılacak özel firma bilgilerine veya diğer özelliklere
sahip modeller talep üzerine temin edilebilir
Özet bilgi etiketi taşıyan model opsiyoneldir
38
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · Ağır şartlara uygun yük bağlama kayışları · WISTRA WTN 3700 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Tekstil yük emniyet sistemleri
Stabil yüklerin aşağı bağlanması
· DIN EN 12195-1:2004 ve VDI 2700 çerçevesinde 0,8 ivme değeri ile hesaplanmıştır.
· Aktarma katsayısı = 1,5 - STF 350 daN, 450 daN, 550 daN ve 700 daN için
· 1.100 daN STF için (k = 2 - her iki sabit uç için STF 550 daN)
· μD = dinamik kayma sürtünmesi katsayısı
· STF = yük bağlama kayışı etiketine göre normal ilk gerdirme kuvveti (sabit uç)
Load weight
Eğim açısı (alfa) 30° - 44°
100 kg
250 kg
500 kg
750 kg
1t
1,25 t
1,5 t
2t
2,5 t
3t
3,5 t
4t
5t
6t
7t
8t
9t
10 t
Eğim açısı (alfa) 45° - 79°
Eğim açısı (alfa) 80° - 90°
STF değeri için
μD
350 daN
450 daN
550 daN
700 daN
1100 daN
350 daN
450 daN
550 daN
700 daN
1100 daN
350 daN
450 daN
550 daN
700 daN
1100 daN
μD
Calculated number of required lashing straps
0,2
2
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
0,2
0,4
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
0,4
0,6
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
0,6
0,2
3
3
2
2
2
2
2
2
1 *)
1 *)
2
2
1 *)
1 *)
1 *)
0,2
0,4
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
0,4
0,6
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
0,6
0,2
6
5
4
3
3
4
4
3
2
2
3
3
2
2
2
0,2
0,4
2
2
2
1 *)
1 *)
2
2
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
0,4
0,6
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
0,6
0,2
9
7
6
5
5
6
5
4
3
3
5
4
3
3
3
0,2
0,4
3
3
2
2
2
2
2
2
1 *)
1 *)
2
2
1 *)
1 *)
1 *)
0,4
0,6
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
0,6
0,2
12
9
8
6
6
8
7
6
4
4
6
5
4
3
3
0,2
0,4
4
3
3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
1 *)
1 *)
0,4
0,6
2
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
0,6
0,2
15
11
9
8
7
10
8
7
5
5
8
6
5
4
4
0,2
0,4
5
4
3
3
3
4
3
3
2
2
3
2
2
2
2
0,4
0,6
2
2
1 *)
1 *)
1 *)
2
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
0,6
0,2
17
14
11
9
9
12
10
8
6
6
9
7
6
5
5
0,2
0,4
6
5
4
3
3
4
4
3
2
2
3
3
2
2
2
0,4
0,6
2
2
2
1 *)
1 *)
2
2
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
0,6
0,2
23
18
15
12
11
16
13
11
8
8
12
9
8
6
6
0,2
0,4
8
6
5
4
4
6
5
4
3
3
4
3
3
2
2
0,4
0,6
3
2
2
2
2
2
2
2
1 *)
1 *)
2
1 *)
1 *)
1 *)
1 *)
0,6
0,2
29
22
18
15
14
20
16
13
10
10
15
12
10
8
7
0,2
0,4
1 *)
8
6
5
5
7
6
5
4
4
5
4
4
3
3
0,4
0,6
4
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1 *)
1 *)
0,6
0,2
34
27
22
17
17
24
19
16
12
12
18
14
11
9
9
0,2
0,4
12
9
8
6
6
8
7
6
4
4
6
5
4
3
3
0,4
0,6
4
3
3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
1 *)
1 *)
0,6
0,2
40
31
25
20
19
28
22
18
14
14
20
16
13
10
10
0,2
0,4
14
11
9
7
7
10
8
6
5
5
7
6
5
4
4
0,4
0,6
5
4
3
3
3
4
3
2
2
2
3
2
2
2
2
0,6
0,2
45
35
29
23
22
32
25
21
16
16
23
18
15
12
11
0,2
0,4
15
12
10
8
8
11
9
7
6
6
8
6
5
4
4
0,4
0,6
5
4
4
3
3
4
3
3
2
2
3
2
2
2
2
0,6
0,2
57
44
36
29
27
40
31
26
20
19
29
23
19
15
14
0,2
0,4
19
15
12
10
9
14
11
9
7
7
10
8
7
5
5
0,4
0,6
7
5
4
4
3
5
4
3
3
3
4
3
3
2
2
0,6
0,2
68
53
43
34
33
48
37
31
24
23
35
27
22
18
17
0,2
0,4
23
18
15
12
11
16
13
11
8
8
12
9
8
6
6
0,4
0,6
8
6
5
4
4
6
5
4
3
3
4
3
3
2
2
0,6
0,2
79
62
50
40
38
56
44
36
28
27
40
31
26
20
20
0,2
0,4
27
21
17
14
13
19
15
12
10
9
14
11
9
7
7
0,4
0,6
9
7
6
5
5
7
5
4
4
3
5
4
3
3
3
0,6
0,2
90
70
58
45
43
64
50
41
32
31
46
36
29
23
22
0,2
0,4
30
24
20
15
15
22
17
14
11
11
16
12
10
8
8
0,4
0,6
10
8
7
5
5
8
6
5
4
4
6
4
4
3
3
0,6
0,2
101
79
65
51
49
72
56
46
36
35
52
40
33
26
25
0,2
0,4
34
27
22
17
17
24
19
16
12
12
18
14
11
9
9
0,4
0,6
12
9
8
6
6
8
7
6
4
4
6
5
4
3
3
0,6
0,2
113
88
72
57
54
80
62
51
40
38
57
45
37
29
28
0,2
0,4
38
30
24
19
18
27
21
17
14
13
19
15
13
10
10
0,4
0,6
13
10
8
7
6
9
7
6
5
5
7
5
5
4
4
0,6
*) En az iki yük bağlama kayışının kullanılması, yük bağlama elemanlarının olası bir bükülmesini önler.
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
39
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTF 5000-306/006 tokalı yük bağlama kayışı
Sabit uç uzunluğunun ayarlanabildiği model
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.500 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Kayış 50 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
· Kısa özet bilgi etiketine sahip model
· Müşteriye fabrika sertifikası / test sertifikası ile birlikte tedarik edilebilir
Quick View Label
Aksesuarlar
WISTRA WTF 5550-306/006 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
· Normal gerdirme kuvveti STF 550 daN
· Normal manüel kuvvet SHF 50 daN
· Gerdirme elemanı, toka 818
WISTRA WTF 5450-306/006 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
· Normal gerdirme kuvveti STF 450 daN
· Normal manüel kuvvet SHF 50 daN
· Gerdirme elemanı, toka 814
Toka tabanları
WISTRA WTF 5350-306/006 baskı tokalı yük bağlama kayışı
· Normal gerdirme kuvveti STF 350 daN
· Normal manüel kuvvet SHF 50 daN
· Gerdirme elemanı, toka 811
Etiket kaplaması
Uç bağlantı elemanları:
306
006
206
065
046
Minimum kopma kuvveti (MBL) 1.600 daN olan ek uç bağlantı elemanları
Sayfa 90 ila 98 arasında mevcuttur.
40
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · Ağır şartlara uygun yük bağlama kayışları · WISTRA WTF 5000-306/006 tokalı yük bağlama kayışı
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTF 5550-306/006 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Standart model
Kısa tanım
Parça no.
306 no’lu uç bağlantı elemanlı (sivri uçlu kanca) sabit uç, 006 no’lu uç bağlantı elemanlı (sivri uçlu kanca) gevşek uç
iki parçalı – FE 0,3 m ila 1,5 m arası + LE 7,6 m
WTF 5550-306/006 0,3/1,5 m + 7,6 m
1502796
iki parçalı – FE 0,3 m ila 1,5 m arası + LE 9,6 m
WTF 5550-306/006 0,3/1,5 m + 9,6 m
1502797
iki parçalı – FE 0,3 m ila 1,5 m arası + LE 11,6 m
WTF 5550-306/006 0,3/1,5 m + 11,6 m
1502795
WISTRA WTF 5450-306/006 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Standart model
Kısa tanım
Parça no.
306 no’lu uç bağlantı elemanlı (sivri uçlu kanca) sabit uç, 006 no’lu uç bağlantı elemanlı (sivri uçlu kanca) gevşek uç
iki parçalı – FE 0,3 m ila 1,5 m arası + LE 7,6 m
WTF 5450-306/006 0,3/1,5 m + 7,6 m
1502827
iki parçalı – FE 0,3 m ila 1,5 m arası + LE 9,6 m
WTF 5450-306/006 0,3/1,5 m + 9,6 m
1502828
iki parçalı – FE 0,3 m ila 1,5 m arası + LE 11,6 m
WTF 5450-306/006 0,3/1,5 m + 11,6 m
1502826
WISTRA WTF 5350-306/006 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Standart model
Kısa tanım
Parça no
306 no’lu uç bağlantı elemanlı (sivri uçlu kanca) sabit uç, 006 no’lu uç bağlantı elemanlı (sivri uçlu kanca) gevşek uç
iki parçalı – FE 0,3 m ila 1,5 m arası + LE 7,6 m
WTF 5350-306/006 0,3/1,5 m + 7,6 m
1502860
iki parçalı – FE 0,3 m ila 1,5 m arası + LE 9,6 m
WTF 5350-306/006 0,3/1,5 m + 9,6 m
1502861
iki parçalı – FE 0,3 m ila 1,5 m arası + LE 11,6 m
WTF 5350-306/006 0,3/1,5 m + 11,6 m
1502858
Diğer uç bağlantı elemanlarına, diğer dokuma renklerine, baskısı yapılacak özel firma bilgilerine veya diğer özelliklere sahip modeller talep üzerine temin
edilebilir.
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
41
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTL/E/R 500A-006 tokalı yük bağlama kayışı
Her iki tarafta sabit uçlar olacak şekilde yüklerin aşağıda bağlanması için yüksek gerilim kuvvetli model - Tip A
· Sistem - normal ilk gerdirme kuvveti STF x 2 (Aktarma katsayısı k=2)
Normal manüel kuvvet 2 x SHF 50 daN
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.500 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Kayış 50 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
Aksesuarlar
WISTRA WTL 555A-006 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
· Sistem - normal gerdirme kuvveti STF 550 daN x 2 = 1.100 daN
(Aktarma katsayısı k=2)
· Normal manüel kuvvet 2 x SHF 50 daN
· Gerdirme elemanı, toka 818
WISTRA WTE 545A-006 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
· Sistem - normal gerdirme kuvveti STF 450 daN x 2 = 900 daN
(Aktarma katsayısı k=2)
· Normal manuel kuvvet 2 x SHF 50 daN
· Gerdirme elemanı, toka 814
Kenar koruması
WISTRA WTR 535A-006 basma tokalı yük bağlama kayışı
· Sistem - normal gerdirme kuvveti STF 350 daN x 2 = 700 daN
(Aktarma katsayısı k=2)
· Normal manuel kuvvet 2 x SHF 50 daN
· Gerdirme elemanı, toka 811
Kenar koruma köşebendi
Uç bağlantı elemanları:
006
206
065
046
Minimum kopma kuvveti (MBL) 1.600 daN olan ek uç bağlantı elemanları
Sayfa 90 ila 98 arasında mevcuttur.
42
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · Ağır şartlara uygun yük bağlama kayışları · WISTRA WTL/E/R 500A-006 tokalı yük bağlama kayışı
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTL 555A-006 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Standart model
Kısa tanım
Parça no
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca sabit uçlar
üç parçalı – 2 x FE 0,5 m + LE 7,0 m kırmızı dokuma
WTL 555A-006 2x0,5+7.0 kırmızı
1502923
üç parçalı – 2 x FE 0,5 m + LE 9,0 m kırmızı dokuma
WTL 555A-006 2x0,5+9.0 kırmızı
1502924
üç parçalı – 2 x FE 0,5 m + LE 11,0 m kırmızı dokuma
WTL 555A-006 2x0,5+11.0 kırmızı
1502925
WISTRA WTE 545A-006 gerdirme tokalı yük bağlama kayışı
Standart model
Kısa tanım
Parça no
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca sabit uçlar
üç parçalı – 2 x FE 0,4 m + LE 7,0 m kırmızı dokuma
WTE 545A-006 2x0,4+7.0 kırmızı
1502953
üç parçalı – 2 x FE 0,4 m + LE 9,0 m kırmızı dokuma
WTE 545A-006 2x0,4+9.0 kırmızı
1502954
üç parçalı – 2 x FE 0,4 m + LE 11,0 m kırmızı dokuma
WTE 545A-006 2x0,4+11.0 kırmızı
1502955
WISTRA WTR 535A-006 basma tokalı yük bağlama kayışı
Standart model
Kısa tanım
Parça no
006 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca sabit uçlar
üç parçalı – 2 x FE 0,4 m + LE 7,0 m kırmızı dokuma
WTR 535A-006 2x0,4+7.0 kırmızı
1502983
üç parçalı – 2 x FE 0,4 m + LE 9,0 m kırmızı dokuma
WTR 535A-006 2x0,4+9.0 kırmızı
1502984
üç parçalı – 2 x FE 0,4 m + LE 11,0 m kırmızı dokuma
WTR 535A-006 2x0,4+11.0 kırmızı
1502985
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
43
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTB 5000 yük tepesi bağlama kayışları
· Çapraz kavislere sahip yuvarlak sapanlar
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.500 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Kayış 50 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
D- kasnagi
D- kasnagi
Standart model
her ikisi serbest hareket eden D halkalı
Kısa tanım
Parça no
2,4 m genişliğindeki yükler için yuvarlak sapan
WTB 5000-2400-018
1503026
1,2 m genişliğindeki yükler için yuvarlak sapan
WTB 5000-1200-018
1503027
0,8 m genişliğindeki yükler için yuvarlak sapan
WTB 5000-0800-018
1503028
Diğer uç bağlantı elemanlarına, diğer dokuma renklerine, baskısı yapılacak özel firma bilgilerine veya diğer özelliklere
sahip modeller talep üzerine temin edilebilir/üzerine temin edilebilir
44
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · Ağır şartlara uygun yük bağlama kayışları · WISTRA WTB 5000 yük tepesi bağlama kayışları
Tekstil yük emniyet sistemleri
Yük bağlama kayışları · LC 1,000 daN’ye kadar
Takip eden sayfalarda, en farklı uygulama alanlarına yönelik geniş bir bağlama kayışı ürün yelpazesi bulabilirsiniz.
Herhangi bir sorunuz olduğunda WISTRA ekibi size memnuniyetle yardımcı olacaktır
WTK 600-605/025
WTR 2000
Ana hatlarıyla yük bağlama kayışı çeşitleri
Düz bağlama geriliminde LC’ye göre sıralanmış halde
1000 daN
750 daN
500daN
400 daN
300 daN
250 daN
175 daN
WTR 2000
WTR 1500
WTR 1000
WTR 800
WTK 600
WTK 500
WTK 350
WTR 2200
WTK 1000
WTS 1000
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
45
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTR 2000 basma tokalı yük bağlama kayışı
· Normal gerdirme kuvveti STF 240 daN
Normal manüel kuvvet için SHF 50 daN
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.500 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, toka 908
· Kayış 35 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
Uç bağlantı elemanları:
520
536
380
311
Minimum kopma kuvveti (MBL) 2.000 daN
olan ek uç bağlantı elemanları Sayfa 90 ila
98 arasında mevcuttur.
Standard version
Short designation
Item No.
tek parçalı - 3,0 m turuncu dokuma
WTR 2000 single-part 3.0 turuncu
1350995
tek parçalı - 4,0 m turuncu dokuma
WTR 2000 single-part 4.0 turuncu
1350996
tek parçalı - 5,0 m turuncu dokuma
WTR 2000 single-part 5.0 turuncu
1350997
single-part - 6.0 m orange webbing
WTR 2000 single-part 6.0 turuncu
1350998
tek parçalı - 8,0 m turuncu dokuma
WTR 2000 single-part 8.0 turuncu
1351000
520 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,3 m + LE 3,7 m turuncu dokuma
WTR 2000-520 0.3+3.7 turuncu
1350592
iki parçalı – FE 0,3 m + LE 5,7 m turuncu dokuma
WTR 2000-520 0.3+5.7 turuncu
1350593
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 5,5 m turuncu dokuma
WTR 2000-520 0.5+5.5 turuncu
1350607
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 7,5 m turuncu dokuma
WTR 2000-520 0.5+7.5 turuncu
1350609
Diğer uç bağlantı elemanlarına, diğer dokuma renklerine, baskısı yapılacak özel firma bilgilerine veya diğer özelliklere
sahip modeller talep üzerine temin edilebilir
46
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · LC 1,000 daN’ye kadar · WISTRA WTR 2000 basma tokalı yük bağlama kayışları
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTR 2200 basma tokalı yük bağlama kayışı
· Normal gerdirme kuvveti STF 200 daN
Normal manüel kuvvet için SHF 50 daN
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.500 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, toka 917
· Kayış 35 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
Uç bağlantı elemanları:
520
536
380
311
Minimum kopma kuvveti (MBL) 2.000 daN
olan ek uç bağlantı elemanları Sayfa 90 ila
98 arasında mevcuttur.
Standart model
Kısa tanım
Parça No.
tek parçalı - 3,0 m turuncu dokuma
WTR 2200 single-part 3.0 turuncu
1353006
tek parçalı - 4,0 m turuncu dokuma
WTR 2200 single-part 4.0 turuncu
1353007
tek parçalı - 5,0 m turuncu dokuma
WTR 2200 single-part 5.0 turuncu
1353008
tek parçalı - 6,0 m turuncu dokuma
WTR 2200 single-part 6.0 turuncu
1353009
tek parçalı - 8,0 m turuncu dokuma
WTR 2200 single-part 8.0 turuncu
1353010
520 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,3 m + LE 3,7 m turuncu dokuma
WTR 2200 520 0.3+3.7 turuncu
1353002
iki parçalı – FE 0,3 m + LE 5,7 m turuncu dokuma
WTR 2200 520 0.3+5.7 turuncu
1353003
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 5,5 m turuncu dokuma
WTR 2200 520 0.5+5.5 turuncu
1353004
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 7,5 m turuncu dokuma
WTR 2200 520 0.5+7.5 turuncu
1353005
Diğer uç bağlantı elemanlarına, diğer dokuma renklerine, baskısı yapılacak özel firma bilgilerine veya diğer özelliklere
sahip modeller talep üzerine temin edilebilir.
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
47
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTR 1500 basma tokalı yük bağlama kayışı
· Normal gerdirme kuvveti STF 210 daN
Normal manüel kuvvet için SHF 50 daN
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.500 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, toka 916
· Kayış 50 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
Uç bağlantı elemanları:
826
828
007
008
Minimum kopma kuvveti (MBL) 1.500 daN
olan ek uç bağlantı elemanları Sayfa 90 ila
98 arasında mevcuttur.
Standart model
Kısa tanım
Item No.
tek parçalı - 1,0 m yeşil dokuma
WTR 1500 single-part 1.0 yeşil
1504467
tek parçalı - 2,0 m yeşil dokuma
WTR 1500 single-part 2.0 yeşil
1504474
tek parçalı - 3,0 m yeşil dokuma
WTR 1500 single-part 3.0 yeşil
1504475
tek parçalı - 4,0 m yeşil dokuma
WTR 1500 single-part 4.0 yeşil
1501838
tek parçalı - 5,0 m yeşil dokuma
WTR 1500 single-part 5.0 yeşil
1504476
tek parçalı - 6,0 m yeşil dokuma
WTR 1500 single-part 6.0 yeşil
1504477
tek parçalı - 7,0 m yeşil dokuma
WTR 1500 single-part 7.0 yeşil
1504478
tek parçalı - 8,0 m yeşil dokuma
WTR 1500 single-part 8.0 yeşil
1504479
uç bağlantı elemanlı 826 - ankrajlı kombi uç bağlantı elemanı
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 0,8 m yeşil dokuma
WTR 1500-826 0.2+0.8 yeşil
1504225
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 1,8 m yeşil dokuma
WTR 1500-826 0.2+1.8 yeşil
1504226
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 2,8 m yeşil dokuma
WTR 1500-826 0.2+2.8 yeşil
1504232
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 3,8 m yeşil dokuma
WTR 1500-826 0.2+3.8 yeşil
1501344
two-part – FE 0.3 m + LE 3.0 m blue webbing
WTR 1500-826 0.3+ 3.0 mavi
1501786
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 1,5 m yeşil dokuma
WTR 1500-826 0.5+1.5 yeşil
1504244
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 2,5 m yeşil dokuma
WTR 1500-826 0.5+2.5 yeşil
1504250
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 4,5 m yeşil dokuma
WTR 1500-826 0.5+4.5 yeşil
1504252
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 5,5 m yeşil dokuma
WTR 1500-826 0.5+5.5 yeşil
1504253
iki parçalı – FE 1,0 m + LE 3,0 m yeşil dokuma
WTR 1500-826 1.0+3.0 yeşil
1504271
iki parçalı – FE 1,0 m + LE 4,0 m yeşil dokuma
WTR 1500-826 1.0+4.0 yeşil
1504273
iki parçalı – FE 1,2 m + LE 2,4 m yeşil dokuma
WTR 1500-826 1.2+2.4 yeşil
1508001
Diğer uç bağlantı elemanlarına, diğer dokuma renklerine, baskısı yapılacak özel firma bilgilerine veya diğer özelliklere
sahip modeller talep üzerine temin edilebilir
Yük bağlantı kayışı içerisindeki etiket
Parça no 981002
48
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · LC 1,000 daN’ye kadar · WISTRA WTR 1500 basma tokalı yük bağlama kayışı
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTR 1000 basma tokalı yük bağlama kayışı
· Normal gerdirme kuvveti STF 200 daN
Normal manüel kuvvet için SHF 50 daN
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 500 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, toka 909
· Kayış 25 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
Uç bağlantı elemanları:
002
025
311
382
Minimum kopma kuvveti (MBL) 1.000 daN
olan ek uç bağlantı elemanları Sayfa 90 ila
98 arasında mevcuttur.
Standart model
Kısa tanım
Parça no
tek parçalı - 1,0 m kırmızı dokuma
WTR 1000 single-part 1.0 kırmızı
1251318
tek parçalı - 2,0 m kırmızı dokuma
WTR 1000 single-part 2.0 kırmızı
1257834
tek parçalı - 3,0 m kırmızı dokuma
WTR 1000 single-part 3.0 kırmızı
1257835
tek parçalı - 3,5 m kırmızı dokuma
WTR 1000 single-part 3.5 kırmızı
1250015
tek parçalı - 4,0 m kırmızı dokuma
WTR 1000 single-part 4.0 kırmızı
1257836
tek parçalı - 5,0 m kırmızı dokuma
WTR 1000 single-part 5.0 kırmızı
1257837
tek parçalı - 6,0 m kırmızı dokuma
WTR 1000 single-part 6.0 kırmızı
1257838
tek parçalı - 8,0 m kırmızı dokuma
WTR 1000 single-part 8.0 kırmızı
1257840
002 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 0,8 m kırmızı dokuma
WTR 1000-002 0.2+0.8 kırmızı
1255086
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 1,8 m kırmızı dokuma
WTR 1000-002 0.2+1.8 kırmızı
1255087
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 2,8 m kırmızı dokuma
WTR 1000-002 0.2+2.8 kırmızı
1251242
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 3,8 m kırmızı dokuma
WTR 1000-002 0.2+3.8 kırmızı
1255093
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 1,5 m kırmızı dokuma
WTR 1000-002 0.5+1.5 kırmızı
1255100
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 2,5 m kırmızı dokuma
WTR 1000-002 0.5+2.5 kırmızı
1250144
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 3,5 m kırmızı dokuma
WTR 1000-002 0.5+3.5 kırmızı
1255106
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 4,5 m kırmızı dokuma
WTR 1000-002 0.5+4.5 kırmızı
1255107
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 5,5 m kırmızı dokuma
WTR 1000-002 0.5+5.5 red
1255108
gevşek ucun tokadan dışarı kaymasını önlemek amacıyla güvenlik dikişi
ve raylar için 025 uç bağlantı elemanlı
iki parçalı – FE 0,3 m + LE 3,2 m mavi dokuma
WTR 1000-025 0,3+3,2 mavi SN
1251293
gevşek ucun tokadan dışarı kaymasını önlemek amacıyla güvenlik dikişi
ve sustalı kanca için 311 uç bağlantı elemanlı
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 3,2 m mavi dokuma
WTR 1000-311 0,2+3,2 mavi SN
1251306
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 5,8 m mavi dokuma
WTR 1000-311 0,2+5,8 mavi SN
1251307
gevşek ucun tokadan dışarı kaymasını önlemek amacıyla güvenlik dikişi ve hava
kargo sabitleme rayları için 382 uç bağlantı elemanlı
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 0,7 m mavi dokuma
WTR 1000-382 0.2+0.7 mavi SN
1251286
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 3,2 m mavi dokuma
WTR 1000-382 0.2+3.2 mavi SN
1251308
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 5,8 m mavi dokuma
WTR 1000-382 0.2+5.8 mavi SN
1251309
Diğer uç bağlantı elemanlarına, diğer dokuma renklerine, baskısı yapılacak özel firma bilgilerine veya diğer özelliklere
sahip modeller talep üzerine temin edilebilir.
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
49
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTR 800 basma tokalı yük bağlama kayışı
· Normal gerdirme kuvveti STF 160 daN
Normal manüel kuvvet için SHF 50 daN
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.500 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, toka 906
· Kayış 25 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
Uç bağlantı elemanları:
002
025
311
382
Minimum kopma kuvveti (MBL) 800 daN
olanek uç bağlantı elemanları Sayfa 90 ila 98
arasında mevcuttur.
Standart model
Kısa tanım
Parça no
tek parçalı - 1,0 m sarı dokuma
WTR 800 tek parçalı 1,0 sarı
1259465
tek parçalı - 2,0 m sarı dokuma
WTR 800 tek parçalı 2,0 sarı
1259472
tek parçalı - 3,0 m sarı dokuma
WTR 800 tek parçalı 3,0 sarı
1259473
tek parçalı - 4,0 m sarı dokuma
WTR 800 tek parçalı 4,0 sarı
1259474
tek parçalı - 5,0 m sarı dokuma
WTR 800 tek parçalı 5,0 sarı
1259475
tek parçalı - 6,0 m sarı dokuma
WTR 800 tek parçalı 6,0 sarı
1259476
tek parçalı - 8,0 m sarı dokuma
WTR 800 tek parçalı 8,0 sarı
1259477
002 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 0,8 m sarı dokuma
WTR 800-002 0,2+0,8 sarı
1257964
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 1,8 m sarı dokuma
WTR 800-002 0,2+1,8 sarı
1257965
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 2,8 m sarı dokuma
WTR 800-002 0,2+2,8 sarı
1257971
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 3,8 m sarı dokuma
WTR 800-002 0,2+3,8 sarı
1257972
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 1,5 m sarı dokuma
WTR 800-002 0,5+1,5 sarı
1257980
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 2,5 m sarı dokuma
WTR 800-002 0,5+2,5 sarı
1257986
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 3,5 m sarı dokuma
WTR 800-002 0,5+3,5 sarı
1257987
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 4,5 m sarı dokuma
WTR 800-002 0,5+4,5 sarı
1257988
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 5,5 m sarı dokuma
WTR 800-002 0,5+5,5 sarı
1257989
Diğer uç bağlantı elemanlarına, diğer dokuma renklerine, baskısı yapılacak özel firma bilgilerine veya diğer özelliklere
sahip modeller talep üzerine temin edilebilir
50
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · LC 1,000 daN’ye kadar · WISTRA WTR 800 basma tokalı yük bağlama kayışı
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTK 1000 kelepçe kilitli yük bağlama kayışı
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.500 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, kelepçe kilidi 907
· Kayış 50 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
Uç bağlantı elemanları:
826
828
007
Minimum kopma kuvveti (MBL) 800 daN
olan ek uç bağlantı elemanları Sayfa 90 ila
98 arasında mevcuttur.
Standart model
Kısa tanım
Parça no
tek parçalı - 1,0 m yeşil dokuma
WTK 1000 tek parçalı 1,0 yeşil
1504014
tek parçalı - 2,0 m yeşil dokuma
WTK 1000 tek parçalı 2,0 yeşil
1504021
tek parçalı - 3,0 m yeşil dokuma
WTK 1000 tek parçalı 3,0 yeşil
1504022
tek parçalı - 4,0 m yeşil dokuma
WTK 1000 tek parçalı 4,0 yeşil
1504023
tek parçalı - 5,0 m yeşil dokuma
WTK 1000 tek parçalı 5,0 yeşil
1504024
tek parçalı - 6,0 m yeşil dokuma
WTK 1000 tek parçalı 6,0 yeşil
1504025
tek parçalı - 8,0 m yeşil dokuma
WTK 1000 tek parçalı 8,0 yeşil
1504027
uç bağlantı elemanlı 826 - ankrajlı kombi uç bağlantı elemanı
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 0,8 m yeşil dokuma
WTK 1000-826 0.2+0.8 yeşil
1503782
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 1,8 m yeşil dokuma
WTK 1000-826 0.2+1.8 yeşil
1503783
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 2,8 m yeşil dokuma
WTK 1000-826 0.2+2.8 yeşil
1503789
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 3,8 m yeşil dokuma
WTK 1000-826 0.2+3.8 yeşil
1503790
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 1,5 m yeşil dokuma
WTK 1000-826 0.5+1.5 yeşil
1503798
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 2,5 m yeşil dokuma
WTK 1000-826 0.5+2.5 yeşil
1503804
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 3,5 m yeşil dokuma
WTK 1000-826 0.5+3.5 yeşil
1503805
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 4,5 m yeşil dokuma
WTK 1000-826 0.5+4.5 yeşil
1501571
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 5,5 m yeşil dokuma
WTK 1000-826 0.5+5.5 yeşil
1503806
iki parçalı – FE 1,0 m + LE 3,0 m yeşil dokuma
WTK 1000-826 1.0+3.0 yeşil
1501627
iki parçalı – FE 1,0 m + LE 4,0 m yeşil dokuma
WTK 1000-826 1.0+4.0 yeşil
1503826
iki parçalı – FE 1,2 m + LE 2,4 m yeşil dokuma
WTK 1000-826 1.2+2.4 yeşil
1508004
Diğer uç bağlantı elemanlarına, diğer dokuma renklerine, baskısı yapılacak özel firma bilgilerine veya diğer özelliklere
sahip modeller talep üzerine temin edilebilir.
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
51
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTK 600 hızlı gerdirmeli kelepçe kilitli yük bağlama kayışı
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.500 daN · EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, kelepçe kilidi 605
· Kayış 25 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
Uç bağlantı elemanları:
002
311
382
025
Minimum kopma kuvveti (MBL) 1.600 daN
olan ek uç bağlantı elemanları Sayfa 90 ila
98 arasında mevcuttur.
Standart model
Kısa tanım
Parça no
tek parçalı - 1,0 m kırmızı dokuma
WTK 600 - tek parçalı 605/025 1,0 kırmızı
1255071
tek parçalı - 2,0 m kırmızı dokuma
WTK 600 - tek parçalı 605/025 2,0 kırmızı
1255078
tek parçalı - 3,0 m kırmızı dokuma
WTK 600 - tek parçalı 605/025 3,0 kırmızı
1255079
tek parçalı - 4,0 m kırmızı dokuma
WTK 600 - tek parçalı 605/025 4,0 kırmızı
1255080
tek parçalı - 5,0 m kırmızı dokuma
WTK 600 - single-part 605/025 5,0 red
1255081
tek parçalı - 6,0 m kırmızı dokuma
WTK 600 - tek parçalı 605/025 6,0 kırmızı
1255082
tek parçalı - 8,0 m kırmızı dokuma
WTK 600 - tek parçalı 605/025 8,0 kırmızı
1255084
002 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
Avantajları
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 0,8 m kırmızı dokuma
WTK 600-605/025-002 0.2+0.8 kırmızı
1254982
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 1,8 m kırmızı dokuma
WTK 600-605/025-002 0.2+1.8 kırmızı
1254983
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 2,8 m kırmızı dokuma
WTK 600-605/025-002 0.2+2.8 kırmızı
1254984
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 3,8 m kırmızı dokuma
WTK 600-605/025-002 0.2+3.8 kırmızı
1254985
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 1,5 m kırmızı dokuma
WTK 600-605/025-002 0.5+1.5 kırmızı
1254986
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 2,5 m kırmızı dokuma
WTK 600-605/025-002 0.5+2.5 kırmızı
1254987
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 3,5 m kırmızı dokuma
WTK 600-605/025-002 0.5+3.5 kırmızı
1254988
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 4,5 m kırmızı dokuma
WTK 600-605/025-002 0.5+4.5 kırmızı
1254989
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 5,5 m kırmızı dokuma
WTK 600-605/025-002 0.5+5.5 kırmızı
1254990
Diğer uç bağlantı elemanlarına, diğer dokuma renklerine, baskısı yapılacak özel firma bilgilerine veya diğer özelliklere
sahip modeller talep üzerine temin edilebilir.
· saniyeler içerisinde gerdirme
· dokuma tabakasının sarılması söz konusu değildir
· hızlı gerdirme tertibatı kolay açılabilir
52
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · LC 1,000 daN’ye kadar · WISTRA WTK 600 hızlı gerdirmeli kelepçe kilitli yük bağlama kayışı
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTK 500 kelepçe kilitli yük bağlama kayışı
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.500 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, kelepçe kilidi 805
· Kayış 25 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
Uç bağlantı elemanları:
002
311
382
Minimum kopma kuvveti (MBL) 500 daN
olan ek uç bağlantı elemanları Sayfa 90 ila
98 arasında mevcuttur.
Standart model
Kısa tanım
Parça no
tek parçalı - 1,0 m sarı dokuma
WTK 500 single-part 1.0 sarı
1254970
tek parçalı - 2,0 m sarı dokuma
WTK 500 single-part 2.0 sarı
1254977
tek parçalı - 3,0 m sarı dokuma
WTK 500 single-part 3.0 sarı
1254124
tek parçalı - 3,5 m mavi dokuma
WTK 500 single-part 3.5 mavi
1251304
tek parçalı - 4,0 m sarı dokuma
WTK 500 single-part 4.0 sarı
1250001
tek parçalı - 5,0 m sarı dokuma
WTK 500 single-part 5.0 sarı
1254184
tek parçalı - 6,0 m sarı dokuma
WTK 500 single-part 6.0 sarı
1254978
tek parçalı - 8,0 m sarı dokuma
WTK 500 single-part 8.0 sarı
1254980
002 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 0,8 m sarı dokuma
WTK 500-002 0.2+0.8 sarı
1253680
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 1,8 m sarı dokuma
WTK 500-002 0.2+1.8 sarı
1251366
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 2,8 m sarı dokuma
WTK 500-002 0.2+2.8 sarı
1253686
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 3,8 m sarı dokuma
WTK 500-002 0.2+3.8 sarı
1251344
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 1,5 m sarı dokuma
WTK 500-002 0.5+1.5 sarı
1253694
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 2,5 m sarı dokuma
WTK 500-002 0.5+2.5 sarı
1253700
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 3,5 m sarı dokuma
WTK 500-002 0.5+3.5 sarı
1250002
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 4,5 m sarı dokuma
WTK 500-002 0.5+4.5 sarı
1253701
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 5,5 m sarı dokuma
WTK 500-002 0.5+5.5 sarı
1253702
gevşek ucun tokadan dışarı kaymasını önlemek amacıyla güvenlik dikişi ve hava kargo
sabitleme rayları için 382 uç bağlantı elemanlı için 382 uç bağlantı elemanlı
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 1,9 m mavi dokuma
WTK 500-382 0.2+1.9 mavi SN
1251305
Diğer uç bağlantı elemanlarına, diğer dokuma renklerine, baskısı yapılacak özel firma bilgilerine veya diğer özelliklere
sahip modeller talep üzerine temin edilebilir.
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
53
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTK 350 kelepçe kilitli yük bağlama kayışı
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.500 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, kelepçe kilidi 804
· Kayış 25 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
Uç bağlantı elemanları:
002
311
382
Minimum kopma kuvveti (MBL) 350 daN
olan ek uç bağlantı elemanları Sayfa 90 ila
98 arasında mevcuttur.
Standart model
Kısa tanım
Parça no
tek parçalı - 1,0 m sarı dokuma
WTK 350 tek parçalı 1.0 sarı
1253665
tek parçalı - 2,0 m sarı dokuma
WTK 350 tek parçalı 2.0 sarı
1253672
tek parçalı - 3,0 m sarı dokuma
WTK 350 tek parçalı 3.0 sarı
1253673
tek parçalı - 4,0 m sarı dokuma
WTK 350 tek parçalı 4.0 sarı
1253674
tek parçalı - 5,0 m sarı dokuma
WTK 350 tek parçalı 5.0 sarı
1253675
tek parçalı - 6,0 m sarı dokuma
WTK 350 tek parçalı 6.0 sarı
1253676
tek parçalı - 8,0 m sarı dokuma
WTK 350 tek parçalı 8.0 sarı
1253678
002 no’lu uç bağlantı elemanlı - sivri uçlu kanca
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 0,8 m sarı dokuma
WTK 350-002 0.2+0.8 sarı
1252504
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 1,8 m sarı dokuma
WTK 350-002 0.2+1.8 sarı
1252505
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 2,8 m sarı dokuma
WTK 350-002 0.2+2.8 sarı
1252511
iki parçalı – FE 0,2 m + LE 3,8 m sarı dokuma
WTK 350-002 0.2+3.8 sarı
1252512
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 1,5 m sarı dokuma
WTK 350-002 0.5+1.5 sarı
1252520
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 2,5 m sarı dokuma
WTK 350-002 0.5+2.5 sarı
1252526
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 3,5 m sarı dokuma
WTK 350-002 0.5+3.5 sarı
1252527
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 4,5 m sarı dokuma
WTK 350-002 0.5+4.5 sarı
1252528
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 5,5 m sarı dokuma
WTK 350-002 0.5+5.5 sarı
1252529
Diğer uç bağlantı elemanlarına, diğer dokuma renklerine, baskısı yapılacak özel firma bilgilerine veya diğer özelliklere
sahip modeller talep üzerine temin edilebilir
54
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · LC 1,000 daN’ye kadar · WISTRA WTK 350 kelepçe kilitli yük bağlama kayışı
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTS 1000 tutma kilitli yük bağlama kayışı
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.500 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, kelepçe kilidi 912
· Kayış 50 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
Uç bağlantı elemanları:
826
828
007
Minimum kopma kuvveti (MBL) 350 daN
olan ek uç bağlantı elemanları Sayfa 90 ila
98 arasında mevcuttur.
Standard version
Short designation
Item No.
tek parçalı - 1,0 m yeşil dokuma
WTS 1000 tek parçalı 1,0 yeşil
1505332
tek parçalı - 2,0 m yeşil dokuma
WTS 1000 tek parçalı 2,0 yeşil
1505339
tek parçalı - 3,0 m yeşil dokuma
WTS 1000 tek parçalı 3,0 yeşil
1505340
tek parçalı - 4,0 m yeşil dokuma
WTS 1000 tek parçalı 4,0 yeşil
1505341
tek parçalı - 5,0 m yeşil dokuma
WTS 1000 tek parçalı 5,0 yeşil
1505342
tek parçalı - 6,0 m yeşil dokuma
WTS 1000 tek parçalı 6,0 yeşil
1505343
tek parçalı - 8,0 m yeşil dokuma
WTS 1000 tek parçalı 8,0 yeşil
1505345
uç bağlantı elemanlı 826 - ankrajlı kombi uç bağlantı elemanı
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 1,5 m yeşil dokuma
WTS 1000-826 0.5+1.5 yeşil
1505114
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 2,5 m yeşil dokuma
WTS 1000-826 0.5+2.5 yeşil
1505120
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 3,5 m yeşil dokuma
WTS 1000-826 0.5+3.5 yeşil
1505121
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 4,5 m yeşil dokuma
WTS 1000-826 0.5+4.5 yeşil
1505122
iki parçalı – FE 0,5 m + LE 5,5 m yeşil dokuma
WTS 1000-826 0.5+5.5 yeşil
1505123
iki parçalı – FE 1,0 m + LE 3,0 m yeşil dokuma
WTS 1000-826 1.0+3.0 yeşil
1505144
iki parçalı – FE 1,0 m + LE 4,0 m yeşil dokuma
WTS 1000-826 1.0+4.0 yeşil
1505146
iki parçalı – FE 1,2 m + LE 2,4 m yeşil dokuma
WTS 1000-826 1.2+2.4 yeşil
1508005
Diğer uç bağlantı elemanlarına, diğer dokuma renklerine, baskısı yapılacak özel firma bilgilerine veya diğer özelliklere
sahip modeller talep üzerine temin edilebilir.
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
55
Tekstil yük emniyet sistemleri
Nakliyede kullanılan yük bağlama kayışları
WISTRA WTA 3135 basma tokalı yük bağlama kayışı
· Normal gerdirme kuvveti STF 240 daN - normal manüel kuvvet SHF 50 d
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.500 daN
· VDI 2700 - Sayfa 8’e uygun model - esneme %4, EN 12195-2’nin son sürümüne göre imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, toka 908
Parça no
Uzunluk LE m
Uzunluk FE m
Kanca
Gevşek uç
Kanca Gevşek
FE kanca
Koruma
Toka
Tip
Parça no
Uzunluk LE m
Uzunluk FE m
Kanca
Gevşek uç
Kanca Gevşek
FE kanca
Koruma
Toka
Tip
· Mavi kayış 35 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
WTA 3
908
A35
520
520
520
0,2
1,8
1350188
WTA 3
908
C35
531
531
531
0,2
1,8
1350217
WTA 3
908
A35
520
520
520
0,2
2,3
1350189
WTA 3
908
C35
531
531
531
0,2
2,3
1350218
WTA 3
908
A35
520
520
520
0,2
2,8
1350190
WTA 3
908
C35
531
531
531
0,2
2,8
1350219
WTA 3
908
A35
531
531
531
0,2
1,8
1350191
WTA 3
908
D35
520
520
520
0,2
1,8
1350226
WTA 3
908
A35
531
531
531
0,2
2,3
1350192
WTA 3
908
D35
520
520
520
0,2
2,3
1350227
WTA 3
908
A35
531
531
531
0,2
2,8
1350193
WTA 3
908
D35
520
520
520
0,2
2,8
1350228
WTA 3
908
B35
520
520
520
0,2
1,8
1350201
WTA 3
908
D35
531
531
531
0,2
1,8
1350229
WTA 3
908
B35
520
520
520
0,2
2,3
1350202
WTA 3
908
D35
531
531
531
0,2
2,3
1350230
WTA 3
908
B35
520
520
520
0,2
2,8
1350203
WTA 3
908
D35
531
531
531
0,2
2,8
1350231
WTA 3
908
B35
531
531
531
0,2
1,8
1350205
WTA 3
908
E50
520
520
520
0,2
1,8
1350238
WTA 3
908
B35
531
531
531
0,2
2,3
1350206
WTA 3
908
E50
520
520
520
0,2
2,3
1350239
WTA 3
908
B35
531
531
531
0,2
2,8
1350207
WTA 3
908
E50
520
520
520
0,2
2,8
1350240
WTA 3
908
C35
520
520
520
0,2
1,8
1350214
WTA 3
908
E50
531
531
531
0,2
1,8
1350241
WTA 3
908
C35
520
520
520
0,2
2,3
1350215
WTA 3
908
E50
531
531
531
0,2
2,3
1350242
WTA 3
908
C35
520
520
520
0,2
2,8
1350216
WTA 3
908
E50
531
531
531
0,2
2,8
1350243
Tip A35
161021000040
Tip B35
161021000072
Tip C35
161035000041
Tip D35
161035000040
Tip E50
#165070-800
Diğer uç bağlantı elemanlarına, diğer dokuma renklerine, baskısı yapılacak özel firma bilgilerine veya diğer özelliklere sahip modeller talep üzerine temin edilebilir
56
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · Nakliyede kullanılan yük bağlama kayışları · WISTRA WTA 3135 basma tokalı yük bağlama kayışı
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTA 3435 basma tokalı yük bağlama kayışı
· Normal gerdirme kuvveti STF 240 daN - normal manüel kuvvet SHF 50 daN
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.500 daN
· VDI 2700 - Sayfa 8’e uygun model - esneme %4, EN 12195-2’nin son sürümüne göre imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, toka 908
· Mavi kayış 35 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
Parça no
Uzunluk LE m
Uzunluk
Kanca
Gevşek uç
Kanca Gevşek
FE kanca
Koruma
Toka
Tip
Parça no
Uzunluk LE m
Uzunluk
Kanca
Gevşek uç
Kanca Gevşek
FE kanca
Koruma
Toka
Tip
· Mavi dokuma
WTA 3
908
A35
371
531
531
FE
1,8
1350185
WTA 3
908
C35
356
531
531
FE
1,8
1350208
WTA 3
908
A35
371
531
531
FE
2,3
1350186
WTA 3
908
C35
356
531
531
FE
2,3
1350209
WTA 3
908
A35
371
531
531
FE
2,8
1350187
WTA 3
908
C35
356
531
531
FE
2,8
1350210
WTA 3
908
A35
356
531
531
FE
1,8
1350184
WTA 3
908
D35
371
531
531
FE
1,8
1350223
WTA 3
908
A35
356
531
531
FE
2,3
1350182
WTA 3
908
D35
371
531
531
FE
2,3
1350224
WTA 3
908
A35
356
531
531
FE
2,8
1350183
WTA 3
908
D35
371
531
531
FE
2,8
1350225
WTA 3
908
B35
371
531
531
FE
1,8
1350198
WTA 3
908
D35
356
531
531
FE
1,8
1350220
WTA 3
908
B35
371
531
531
FE
2,3
1350199
WTA 3
908
D35
356
531
531
FE
2,3
1350221
WTA 3
908
B35
371
531
531
FE
2,8
1350200
WTA 3
908
D35
356
531
531
FE
2,8
1350222
WTA 3
908
B35
356
531
531
FE
1,8
1350194
WTA 3
908
E50
371
531
531
FE
1,8
1350235
WTA 3
908
B35
356
531
531
FE
2,3
1350195
WTA 3
908
E50
371
531
531
FE
2,3
1350236
WTA 3
908
B35
356
531
531
FE
2,8
1350196
WTA 3
908
E50
371
531
531
FE
2,8
1350237
WTA 3
908
C35
371
531
531
FE
1,8
1350211
WTA 3
908
E50
356
531
531
FE
1,8
1350232
WTA 3
908
C35
371
531
531
FE
2,3
1350212
WTA 3
908
E50
356
531
531
FE
2,3
1350233
WTA 3
908
C35
371
531
531
FE
2,8
1350213
WTA 3
908
E50
356
531
531
FE
2,8
1350234
Tip A35
161021000040
Tip B35
161021000072
Tip C35
161035000041
Tip D35
161035000040
Tip E50
#165070-800
Diğer uç bağlantı elemanlarına, diğer dokuma renklerine, baskısı yapılacak özel firma bilgilerine veya diğer özelliklere sahip modeller talep üzerine temin edilebilir üzerine temin
edilebilir.
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
57
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTA 3150 basma tokalı yük bağlama kayışı
· Normal gerdirme kuvveti STF 240 daN - normal manüel kuvvet SHF 50 daN
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.500 daN
· VDI 2700 - Sayfa 8’e uygun model - esneme ≤ %4, EN 12195-2’nin son sürümüne göre imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, toka 918
Parça no.
Uzunluk LE
Uzunluk FE
Kanca
Gevşek Gevşek
Kanca
Gevşek uç
FE kanca
Koruma
Toka
Tip
Parça no.
Uzunluk LE
Uzunluk FE
Kanca
Gevşek Gevşek
Kanca
Gevşek uç
FE kanca
Koruma
Toka
Tip
· Mavi kayış 50 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
WTA 3
918
A50
006
006
006
0,2 m
1,8
1503141
WTA 3
918
C50
014
014
014
0,2 m
1,8
1503162
WTA 3
918
A50
006
006
006
0,2 m
2,3
1503142
WTA 3
918
C50
014
014
014
0,2 m
2,3
1503163
WTA 3
918
A50
006
006
006
0,2 m
2,8
1503143
WTA 3
918
C50
014
014
014
0,2 m
2,8
1503164
WTA 3
918
A50
014
014
014
0,2 m
1,8
1503144
WTA 3
918
D50
006
006
006
0,2 m
1,8
1503168
WTA 3
918
A50
014
014
014
0,2 m
2,3
1503145
WTA 3
918
D50
006
006
006
0,2 m
2,3
1503169
WTA 3
918
A50
014
014
014
0,2 m
2,8
1503146
WTA 3
918
D50
006
006
006
0,2 m
2,8
1503170
WTA 3
918
B50
006
006
006
0,2 m
1,8
1503150
WTA 3
918
D50
014
014
014
0,2 m
1,8
1503171
WTA 3
918
B50
006
006
006
0,2 m
2,3
1503151
WTA 3
918
D50
014
014
014
0,2 m
2,3
1503172
WTA 3
918
B50
006
006
006
0,2 m
2,8
1503152
WTA 3
918
D50
014
014
014
0,2 m
2,8
1503173
WTA 3
918
B50
014
014
014
0,2 m
1,8
1503153
WTA 3
918
E50
006
006
006
0,2 m
1,8
1503177
WTA 3
918
B50
014
014
014
0,2 m
2,3
1503154
WTA 3
918
E50
006
006
006
0,2 m
2,3
1503178
WTA 3
918
B50
014
014
014
0,2 m
2,8
1503155
WTA 3
918
E50
006
006
006
0,2 m
2,8
1503179
WTA 3
918
C50
006
006
006
0,2 m
1,8
1503159
WTA 3
918
E50
014
014
014
0,2 m
1,8
1503180
WTA 3
918
C50
006
006
006
0,2 m
2,3
1503160
WTA 3
918
E50
014
014
014
0,2 m
2,3
1503181
WTA 3
918
C50
006
006
006
0,2 m
2,8
1503161
WTA 3
918
E50
014
014
014
0,2 m
2,8
1503182
Tip A50
161020000040
Tip B50
161020000071
Tip C50
161020000041
Tip D50
161050000040
Tip E50
#165070-800
Diğer uç bağlantı elemanlarına, diğer dokuma renklerine, baskısı yapılacak özel firma bilgilerine veya diğer özelliklere sahip modeller talep üzerine temin edilebilir
58
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · Nakliyede kullanılan yük bağlama kayışları · WISTRA WTA 3150 basma tokalı yük bağlama kayışı
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTA 3450 basma tokalı yük bağlama kayışı
· Toka 918 Normal gerdirme kuvveti STF 240 daN - normal manüel kuvvet SHF 50 daN
· Toka 811 Normal gerdirme kuvveti STF 350 daN - normal manüel kuvvet SHF 50 daN
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.500 daN
· VDI 2700 - Sayfa 8’e uygun model - esneme %4, EN 12195-2’nin son sürümüne göre imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, toka 918/811
014
FE
1,8
1503147
WTA 3
811
A50
353
014
014
FE
1,8
1503099
WTA 3
918
A50
361
014
014
FE
2,3
1503148
WTA 3
811
A50
353
014
014
FE
2,3
1503100
WTA 3
918
A50
361
014
014
FE
2,8
1503149
WTA 3
811
A50
353
014
014
FE
2,8
1503101
WTA 3
918
B50
361
014
014
FE
1,8
1503156
WTA 3
811
B50
353
014
014
FE
1,8
1503108
WTA 3
918
B50
361
014
014
FE
2,3
1503157
WTA 3
811
B50
353
014
014
FE
2,3
1503109
WTA 3
918
B50
361
014
014
FE
2,8
1503158
WTA 3
811
B50
353
014
014
FE
2,8
1503110
WTA 3
918
C50
361
014
014
FE
1,8
1503165
WTA 3
811
C50
353
014
014
FE
1,8
1503117
WTA 3
918
C50
361
014
014
FE
2,3
1503166
WTA 3
811
C50
353
014
014
FE
2,3
1503118
WTA 3
918
C50
361
014
014
FE
2,8
1503167
WTA 3
811
C50
353
014
014
FE
2,8
1503119
WTA 3
918
D50
361
014
014
FE
1,8
1503174
WTA 3
811
D50
353
014
014
FE
1,8
1503126
WTA 3
918
D50
361
014
014
FE
2,3
1503175
WTA 3
811
D50
353
014
014
FE
2,3
1503127
WTA 3
918
D50
361
014
014
FE
2,8
1503176
WTA 3
811
D50
353
014
014
FE
2,8
1503128
WTA 3
918
E50
361
014
014
FE
1,8
1503183
WTA 3
811
E50
353
014
014
FE
1,8
1503135
WTA 3
918
E50
361
014
014
FE
2,3
1503184
WTA 3
811
E50
353
014
014
FE
2,3
1503136
WTA 3
918
E50
361
014
014
FE
2,8
1503185
WTA 3
811
E50
353
014
014
FE
2,8
1503137
Tip A50
161020000040
Tip B50
161020000071
Tip C50
161020000041
Tip D50
161050000040
Parça no
Uzunluk LE
Uzunluk FE
Kanca
Gevşek uç
Kanca Gevşek
FE kanca
014
Koruma
361
Toka
Tip
A50
Koruma
918
Toka
WTA 3
Tip
Parça no
Uzunluk LE
Uzunluk FE
Kanca
Gevşek uç
Kanca Gevşek
FE kanca
· Mavi kayış 50 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
Tip E50
#165070-800
Diğer uç bağlantı elemanlarına, diğer dokuma renklerine, baskısı yapılacak özel firma bilgilerine veya diğer özelliklere sahip modeller talep üzerine temin edilebilir.
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
59
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA araba ile taşımaya yönelik basma tokalı yük bağlama kayışları
· Toka 917 Normal gerdirme kuvveti STF 200 daN - normal manuel kuvvet SHF 50 daN
· Toka 908 Normal gerdirme kuvveti STF 240 daN - normal manuel kuvvet SHF 50 daN
· Bağlama kapasitesi, düz bağlama geriliminde LC 2.500 daN
· EN 12195-2’nin en güncel haline uygun olarak imal ve test edilmiştir
· Gerdirme elemanı, toka 917/908
· Kayış 35 mm – PU kaplı dokuma (PES) sayesinde dayanıklı
· Mavi dokuma
· Müşteriye fabrika sertifikası / test sertifikası ile birlikte tedarik edilebilir
Aksesuarlar
WISTRA WTA 2135 basma tokalı yük bağlama kayışı
· Çapraz kavisli standart model (flaman kavis)
WISTRA WTA 2235 basma tokalı yük bağlama kayışı
· Ağzı raylı standart model
Etiket kaplaması
WISTRA WTR 2000 basma tokalı yük bağlama kayışı
· Ağzı kancalı standart model
Uç bağlantı elemanları:
520
536
371
016
Minimum kopma kuvveti (MBL) 350 daN olan ek uç bağlantı elemanları Sayfa 90 ila 98
arasında mevcuttur.
60
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · Nakliyede kullanılan yük bağlama kayışları · WISTRA araba ile taşımaya yönelik basma tokalı yük bağlama kayışları
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA WTA 2135 basma tokalı yük bağlama kayışı
Tip
Toka
Koruma
Kanca FE
Çapraz kavis
Kanca
Gevşek uç
Uzunluk FE
Uzunluk LE
Parça No.
Çapraz kavisli standart model (flaman kavis) 350 mm uzunluğunda
WTA 2
917
035
520
888
520
0.2 m
2.5 m
1358741
WTA 2
917
035
536
888
536
0.2 m
2.5 m
1357412
Çapraz kavisli özel model (flaman kavis) 350- 800 mm uzunluğunda
WTA 2
917
035
520
877
520
0.2 m
2.5 m
1350023
WTA 2
917
035
536
877
536
0.2 m
2.5 m
1350024
WISTRA WTA 2235 basma tokalı yük bağlama kayışı
Tip
Toka
Koruma
Kanca FE
Orta kanca
Kanca
Gevşek uç
Uzunluk
FE
Uzunluk
LE
Parça no
WTA 2
917
B35
536
536
016
0.2 m
1.5 m
1350025
WTA 2
908
B35
371
536
016
FE
1.5 m
1351235
WISTRA WTR 2000 basma tokalı yük bağlama kayışı
Tip
Toka
Koruma
Kanca FE
Kanca orta
Kanca Gevşek
uç
Uzunluk FE
Uzunluk LE
Parça No.
WTA 2
908
035
536
000
536
0.3 m
1.7 m
1350852
Diğer uç bağlantı elemanlarına, diğer dokuma renklerine, baskısı yapılacak özel firma bilgilerine veya diğer özelliklere sahip modeller talep üzerine temin
edilebilir.
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
61
Tekstil yük emniyet sistemleri
Kaldıraç Kemer Sistemi
Profesyonel yük emniyeti için süreyi önemli ölçüde
kısaltan sistem!
· yükleme alanına tırmanma ihtiyacı yok
· gerdirme kayışının yerden kolay konumlandırılabilmesi
· kayışları kancalar içerisinde ayrı olarak sabitleme ihtiyacı yok
· kayışları yükün üzerinden atarak geçirme külfeti artık yok
· %50‘den daha fazla zamandan tasarruf
62
Tanıtım
Miktar birimi
Parça No.
„Hamburger Tavan“ için Kaldıraç Kemer
Sistemi“
6 parça yük bağlama kayışı seti
160101
12 parça yük bağlama kayışı
160103
„Kayar tavan“ için „ Kaldıraç Kemer Sistemi“
6 parça yük bağlama kayışı seti
160100
12 parça yük bağlama kayışı
160102
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · Kaldıraç Kemer Sistemi
Tekstil yük emniyet sistemleri
„LadeBOX“
· Sendzimir-galvanizli 1 mm kalınlığında çelik sac
Tanıtım
Miktar birimi
Parça No.
· Kapak RAL 9016 renginde toz kaplı /diğer RAL renkleri ek ücrete tabidir
„Ladebox“seti, tip A
Bileşenleri:
Özet Bilgi etiketli 20 × WTL 5550-046 FE 0,5 m + LE 7.5 m
mavi + LE “Ladepartner” baskısı
40 × kenar koruyucu kırmızı 50 mm ağır yük
60 × kaymaz paspaslar 200 × 8 × 300 mm
2 × y uvarlak sapanlar 3,000 kg, sarı,
Set
190001
„Ladebox“seti, Konstrüksiyon tip
Bileşenleri:
Özet Bilgi etiketli 20 × WTL 5550-046 FE 0,5 m + LE 7.5 m
mavi + LE “Ladepartner” baskısı
26 × kenar koruyucu turuncu, 190 × 190 mm,
uzunluk yaklaşık 800 mm
60 × kaymaz paspaslar 200 × 8 × 300 mm
2 × y uvarlak sapanlar 3,000 kg, sarı,
Set
190002
PK 3000 için „Ladebox“
bileşenleri:
Bilyalı rulman kılavuzlu 2 x çekme oluğu
2 × plastik konteynır 600 × 400 × 130 mm
Set
1921001421
„Ladebox“ stepne yuvası EK 1000 şasi
Toz kaplı
Yükseklik 490 mm, 30 μm +/−%10
aksesuarsız
emniyet tırnakları dahil
M16 vidaları tedarik kapsamında yer almamaktadır
Parça
1921006120
„Ladebox“ LED lamba 135 mm çap,
manyetik
Parça
1936745130
„Ladebox“ plastik konteynır
Sandıklı, 600 × 400 × 130 mm
Parça
1970305050
Çelik, EK 1000 için „Ladebox“
1,080 × 450 × 965 mm
x1 kapaklı, tabana oturtulabilir
Standart renk RAL 9016
Yanlarda 2 x PK kilitli
EK 1000‘e tespit için 3 x toka
Bilyeli rulman kılavuzlu 2 x çekme oluğu
2 × plastik konteynır 600 × 400 × 130 mm
EK 1000‘de maksimum yük 130 kg
Net ağırlık yaklaşık 75 kg
Parça
1971701080
· Patentli PK3000 kapak kılavuz sistemli kolay açılabilir tip
· Kapak tabana oturtulabilir
· Yanlarda 2 x PK kilitler
· EK 1000‘e sabitleme için 3 x toka
· Stepne yuvası EK 1000 içerisinde ürünle birlikte gelen
3 toka ve 2 emniyet vidası ile herhangi bir delme işlemi yapmadan kolay montaj
„LadeBOX“ gömme parçası
· 20‘ye kadar yük bağlama kayışına ve 20 tokaya kadar bilyeli rulman kılavuzlu 2 çekme oluğu, galvanizli
· ayarlanabilir ayırıcı duvarlar, galvanizli
· 26 adete kadar kenar koruyucu ve 60 kaymaz paspas için x2 plastik konteynır 600 x 400 x 130 mm
· 1 OSB plakası 400 × 930 mm
· İsteğe bağlı: Pilli manyetik LED lamba (piller tedarik kapsamında yer
LadeBOX EK1000 (yük emniyet setleri yok
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
LadeBOX gömme parçası PK3000
63
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA yük bağlama kayışı aksesuarları
Kenar koruması 5500
Malzeme: Plastik
Renk: Siyah
Ağırlık: 0,250 kg
Tanım
Miktar birimi
Parça no
Kenar koruması, siyah 50 mm
Parça
165500000040
Kenar koruması 6660
Malzeme: Plastik
Renk: Kırmızı
Ağırlık: 0,205 kg
150 mm
140 mm
150 mm
185 mm
Tanım
Miktar birimi
Parça no
Kenar koruması, kırmızı 50 mm
Parça
166600000040
Kenar koruması 7000
70 mm
Malzeme: çelik
Renk: galvanizli
Ağırlık: 0,380 kg
95 mm
126 mm
75 mm
Tanım
Miktar birimi
Parça no
Kenar koruması, çelik 50 mm
Parça
167000000012
Kenar koruması 2200
Malzeme: Polietilen
Renk: beyaz
Ağırlık: 0,060 kg
90 mm
130mm
90 mm
64
Tanım
Miktar birimi
Parça no
Kenar koruması, beyaz, 50 mm açık
Parça
162200000240
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · WISTRA yük bağlama kayışı aksesuarları
Tekstil yük emniyet sistemleri
Kenar koruması 3000
190 mm
5,0
00
mm
190 mm
ka
da
r
Malzemen: Plastik
Renk: turun Ağırlık: 2,510
kg/m
Uzunluk: 5.000 mm’ye kadar
Tanım
Miktar birimi
Parça No
Kenar koruması 190x190 turuncu 500 mm
Parça
16300040-0500
Kenar koruması 190x190 turuncu 800 mm
Parça
16300040-0800
Kenar koruması 190x190 turuncu 1000 mm
Parça
16300040-1000
Kenar koruması 190x190 turuncu 1,200 mm
Parça
16300040-1200
Kenar koruması 190x190 turuncu 2,000 mm
Parça
16300040-2000
Kenar koruması 190x190 turuncu 2,400 mm
Parça
16300040-2400
Kenar koruması 190x190 turuncu 2,500 mm
Parça
16300040-2500
Kenar koruması 190x190 turuncu 3,000 mm
Parça
16300040-3000
Kenar koruması 190x190 turuncu 4,000 mm
Parça
16300040-4000
Kenar koruması 190x190 turuncu 5,000 mm
Parça
163000000040
Kenar koruması 3010
mm
00
120mm
5.0
120mm
ka
da
r
Malzeme: Plastik
Renk: mavi
Ağırlık: 0,990 kg/m
Uzunluk: 5.000 mm’ye kadar
Tanım
Miktar birimi
Parça No
Kenar koruması 120x120 mavi 500 mm
Parça
16301040-0500
Kenar koruması 120x120 mavi 800 mm
Parça
16301040-0800
Kenar koruması 120x120 mavi 1000 mm
Parça
16301040-1000
Kenar koruması 120x120 mavi 1,200 mm
Parça
16301040-1200
Kenar koruması 120x120 mavi 2,000 mm
Parça
16301040-2000
Kenar koruması 120x120 mavi 2,400 mm
Parça
16301040-2400
Kenar koruması 120x120 mavi 2,500 mm
Parça
16301040-2500
Kenar koruması 120x120 mavi 3,000 mm
Parça
16301040-3000
Kenar koruması 120x120 mavi 4,000 mm
Parça
16301040-4000
Kenar koruması120x120 mavi 5,000 mm
Parça
163010000040
Kenar koruması, düz profil 3006
Malzeme: Plastik
Renk: mavi/siyah
Ağırlık: 1,000 kg/m
Uzunluk: 6.000 mm’ye kadar
Tanım
Miktar birimi
Parça No.
Kenar koruması, düz profil 190x190 mavi/siyah 2,000 mm
Parça
163006190-0500
Kenar koruması, düz profil 190x190 mavi/siyah 2,000 mm
Parça
163006190-0800
Kenar koruması, düz profil 190x190 mavi/siyah 1,000 mm
Parça
163006190-1000
Kenar koruması, düz profil 190x190 mavi/siyah 1,200 mm
Parça
163006190-1200
Kenar koruması, düz profil 190x190 mavi/siyah 2,000 mm
Parça
163006190-2000
Kenar koruması, düz profil 190x190 mavi/siyah 2,400 mm
Parça
163006190-2400
Kenar koruması, düz profil 190x190 mavi/siyah 2,500 mm
Parça
163006190-2500
Kenar koruması, düz profil 190x190 mavi/siyah 3,000 mm
Parça
163006190-3000
Kenar koruması, düz profil 190x190 mavi/siyah 4,000 mm
Parça
163006190-4000
Kenar koruması, düz profil 190x190 mavi/siyah 5,000 mm
Parça
163006190-5000
Kenar koruması, düz profil 190x190 mavi/siyah 6,000 mm
Parça
163006190-6000
Diğer uzunluklar talep üzerine temin edilebilir
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
65
Tekstil yük emniyet sistemleri
Toka tabanı
Malzeme: Plastik
Tanım
Miktar birimi
Parça no
Kenar koruması/toka tabanı 50 mm
Parça
163001
Kenar koruması/toka tabanı 50 mm, oluklu
Parça
163003
Kenar koruma borusu, kauçuk kaplamalı
Tanım
Miktar birimi
Parça no
Kenar koruma borusu, 35mm mavi kauçuk
m
161021000040
Kenar koruma borusu, 50mm mavi kauçuk
m
161020000040
Tanım
Miktar birimi
Parça no
Kenar koruma borusu, polyester
Kenar koruma borusu, 35 mm, PES violet
m
161021000072
Kenar koruma borusu, 50 mm, PES sarı
m
161020000071
Kenar koruma borusu, 50 mm, PES turuncu
m
161030000071
Kenar koruma borusu, 50 mm, PES siyah
m
161020000171
Kenar koruma borusu, 50 mm, PES doğal beyaz
m
1610271
Kenar koruyucu kontrol elemanı,
profilli, kauçuk boru
66
Tanım
Miktar birimi
Parça no
Kenar koruyucu kontrol elemanı profilli,35 mm kauçuk boru 700 mm
Parça
161035000041
Kenar koruyucu kontrol elemanı profilli,50 mm kauçuk boru 700 mm
Parça
161020000041
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · WISTRA yük bağlama kayışı aksesuarları
Tekstil yük emniyet sistemleri
Kenar koruması kontrol elemanı
Tanım
Miktar birimi
Parça no
Kenar koruyucu kontrol elemanı, 50 mm kauçuk/tekstil 800 mm
Parça
165070-800
Kenar koruyucu kontrol elemanı, 50 mm kauçuk/tekstil 1200 mm
Parça
165070-1200
Aşınma önleme bloğu
Malzeme: Plastik
Renk: mavi
Tanım
Miktar birimi
Parça no
WTRA için kenar koruyucu, aşınma koruyucu, 35 mm
Parça
161035000040
WTRA için kenar koruyucu, aşınma koruyucu, 50 mm
Parça
161050000040
Tanım
Miktar birimi
Parça no
Yük bağlama kayışları için etiket koruyucu, 35 mm ve 50 mm -100 mm
uzunluk
Parça
160010000000
Yük bağlama kayışları için etiket koruyucu, 35 mm ve 50 mm -250 mm
uzunluk
Parça
160004
Etiket koruyucu
Park tertibatı
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
Tanım
Miktar birimi
Parça no
Sabit uç park tertibatı için kavisli boru
Parça
1250011
67
Tekstil yük emniyet sistemleri
Yük bağlama kayışı kaydırma elemanı / yük kenetleme aparatı
Tanım
Miktar birimi
Parça no
Yük bağlama kayışı kaydırma aparatı EN 12195:2004
Parça
160009
WISTRA iPhone uygulaması - yük bağlama kayışı hesaplayıcısı / yük kenetleme sistemi hesaplayıcısı
WISTRA Uygulaması– yük bağlama kayışıkaydırma
aparatları uygulaması
Stabil bir yükü bağlamak için gerekli olan bağlama kayışı
sayısını hesaplayabilir veya yük kenetleme sisteminin
maksimum blokaj kapasitesine dayalı olarak maksimum
yük birim ağırlıklarını saptayabilirsiniz.
Uygulama menüsü son derece anlaşılır ve pratiktir.
Programa entegre edilmiş olan açı ölçme
uygulamasındaki veriler doğrudan alınarak tam
hesaplama yapılabilmekte ve etkin bir uygulama
sağlanabilmektedir.
Her iki alandaki bilgiler içerisinde, yük emniyet sistemlerine ilişkin daha fazla yardım ve destek bulabilirsiniz.
http://itunes.apple.com/de/app/wistraapp/
id442392262?mt=8
Genişliği 50 mm’ye kadar olan yük bağlama kayışları için kayış dolama sistemi
Malzeme: Çelik, siyah toz boyalı
Tanım
Miktar birimi
Parça no
Kayış dolama sistemi
Parça
160020000000
WIS toka gerdirme desteği
68
Tanım
Miktar birimi
Parça no.
WIS toka gerdirme desteği
SHF’yi 50 daN ile sınırlayan manuel kuvvet
Parça
160050
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · WISTRA yük bağlama kayışı aksesuarları
Tekstil yük emniyet sistemleri
Kaymaz malzeme
Kaymaz paspaslar, DIN EN 12195-1:2004 ve VDI 2700’de
yer alan hesaplama esasları çerçevesinde sürtünme
katsayısını μD 0,6’ya kadar arttırmak için kullanılır.
WIS kaymaz paspaslar, sürtünme katsayısı μD 0,6.
“VDI 2700” direktifi - sayfa 5’e uygun ölçme prosedürü
Bu paspaslar kullanıldığında, yükü bağlama hesabına
göre gerekli olan ilk gerdirme kuvvetleri azalır ve yük
kenetleme alanında, kullanılan yük emniyet sistemlerinin
ve araç aparatlarının performansı artar.
3 mm RH paspaslar
8 mm RH paspaslar
Tanım
Ölçüler
Miktar birimi
Parça no.
3 mm RH paspas
150 mm x 150 mm
Parça
161503015081
3 mm RH paspas
150 mm x 600 mm
Parça
166003015081
3 mm RH paspas
150 mm x 1250 mm
Makara
161503125081
3 mm RH paspas
150 mm x 20,000 mm
Makara
161503020081
3 mm RH paspas
250 mm x 5,000 mm
Makara
162503500081
Tanım
Ölçüler
Miktar birimi
Parça No.
8 mm RH paspas
100 x 2400mm
Parça
1601008240081
8 mm RH paspas
110 x 130 mm
Parça
161108013081
8 mm RH paspas
200 x 300 mm
Parça
162008030081
8 mm RH paspas
250 x 5000 mm
Makara
162508500081
8 mm RH paspas
500 x 5,000 mm
Makara
165008500081
8 mm RH paspas
1250 x 10,000 mm
Makara
161250810081
Diğer uzunluklar talep üzerine temin edilebilir
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
69
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA Safeguard yük emniyet fileleri
WISTRA GmbH, 17 yılı aşkın bir süredir ürün gamında yük
emniyet fileleri sunmaktadır.
Kapsamlı ürün gamımız içerisinde yük emniyet
uygulamalarının yanısıra çok sayıda uygulama opsiyonu yer almaktadır. Araç veya treyler için bağlantı=
adaptörleriyle kombine olarak kullanılacak şekilde
tasarlanmış 25mm, 35 mm ve 50mm genişliklerine ve
farklı file gözü büyüklüklerine sahip standart bağlama
kayışları çok farklı seçenekler sunmaktadır.
Bugüne kadar müşterilerimiz için 300’ün üzerinde farklı
model geliştirmiş bulunuyoruz. Safeguard yük emniyet
fileleri, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda planlanmakta
ve imal edilmektedir.
70
Birçok bağımsız ürünün yanısıra, müşteriye özel çözümler
de uygulamada kenisini ispat etmiş ve 10.000 kezden fazla imal edilmiştir. Uygulama şu alanlara odaklanmaktadır:
· Kapalı yapılar, farklı değiştirilebilir konteynerler,
standart konteynerler ve özel konteynerler içerisinde arka yük emniyet sistemleri
· Yan yük emniyet sistemleri, örn.Perdeli-Tenteli için
· Yerdeki yüklerin üzerinden ve yanlardan yük sabitleme sistemleri
· Kısa tomrukların taşınmasına yönelik yük emniyet
fileleri
· Yük kamyonları için yük emniyet fileleri
· Bağlanan yükler için emniyet fileleri
Tekstil yük emniyet sistemleri · WISTRA Safeguard yük emniyet fileleri
Tekstil yük emniyet sistemleri
İşte çok sayıda uygulama seçeneği buradan kaynaklanmakta olup bu seçenekler, müşterilerin ihtiyaç profillerine
dayalı olarak uzun yıllara dayalı WISTRA deneyimi baz
alınarak tayin edilmelidir.
· Kullanım, taşıma ve yükleme özellikleri
· File gözü açıklığı ve dokuma kullanımı
· Yük bağlama elemanı ve bağlantı aparatı sayısı ve türü
· Zincir kullanımı
· Ek hırsızlık önleyici tertibat kullanımı
WISTRA ekibi, sahip olduğu köklü deneyim ile hizmetinizdedir.
Safeguard yük emniyet fileleri Deutsche Post, GLS, Hermes,
vb. gibi pek çok bilinen firma için imal edilmektedir
ve tüm Avrupa genelinde uygulamada etkinliği
kanıtlanmıştır.
Takip eden sayfalarda geniş bir yük emniyet filesi ürün yelpazesi bulabilirsiniz. Bu modellerin ihtiyaçlarınıza cevap
vermemesi durumunda lütfen bizimle irtibat kurunuz.
Daha önce belirtildiği gibi 1 adetten başlayarak istenen
sayıda file imal edilebilmektedir.
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
71
Tekstil yük emniyet sistemleri
Dikey modeller
25 mm’lik dokuma için standart file gözü açıklıkları
Dokuma minimum kopma kuvveti 2.000 daN
File gözü açıklığı 150 mm
Örnek ölçü: 725 mm x 725mm
File gözü açıklığı 250 mm
Örnek ölçü: 850 mm x 850mm
File gözü açıklığı 350 mm
Örnek ölçü: 775 mm x 775 mm
50 mm’lik dokuma için standart file gözü açıklıkları
Dokuma minimum kopma kuvveti 4.000 daN
File gözü açıklığı 200 mm
Örnek ölçü: 1050 mm x 1050mm
File gözü açıklığı 350 mm
Örnek ölçü: 850 mm x 850mm
File gözü açıklığı 450 mm
Örnek ölçü: 1050 mm x 1050 mm
Aynı yük emniyet filesi içerisinde dahi bağımsız göz açıklıkları kullanılması mümkündür!
Dokuma renkleri
72
Firma işareti
Tekstil yük emniyet sistemleri · WISTRA Safeguard yük emniyet fileleri · Dikey modeller
Tekstil yük emniyet sistemleri
Yan bağlantı elemanları
25 mm,
50 mm
25 mm,
50 mm
Aksesuar, dayanıklı
Teknik özelliklerde belirtilen boy
Tip A
Tip A2
uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip A EB025 - 200 mm
iki adet uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip A2 EB025/002 - 200 mm
Ekler
Teknik özelliklerde belirtilen boy
Tip B
uç bağlantı elemansız
örn. Tip B - 150 mm
50 mm
25 mm
25 mm
25 mm
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
Aksesuar, toka ile
ayarlanabilir 806
Uzunluk - teknik özellikler çerçevesinde (en az 100 mm + mm olarak ayar aralığı)
Tip C 806
Tip C2 806
uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip C EB826 le - 100 mm
iki adet uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip C2 EB826/828 le - 100 mm
Kelepçe kilitli
gerdirme tertibatı 805
Uzunluk - teknik özellikler çerçevesinde (en az 200 mm + mm olarak ayar aralığı)
Tip K 805
Tip K2 805
uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip K 805 EB025 - 250 mm
iki adet uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip K2 805 EB025/002 - 250 mm
Kelepçe kilitli pratik
gerdirme tertibatı 605/025
Uzunluk - teknik özellikler çerçevesinde (en az 200 mm + mm olarak ayar aralığı)
Tip SK 605/025
Tip A2 605/025
uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip SK 605/025 EB025 - 300 mm
iki adet uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip SK2 605/02 EB025/002 - 300 mm
Tokalı
gerdirme tertibatı 909
Uzunluk - teknik özellikler çerçevesinde (en az 200 mm + mm olarak ayar aralığı))
Tip R 906
Tip R2 906
uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip R 909 EB379 - 300 mm
iki adet uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip R2 909 EB025/002 - 300 mm
73
Tekstil yük emniyet sistemleri
50 mm
50 mm
Kelepçe kilitli
gerdirme tertibatı 907
Uzunluk - teknik özellikler çerçevesinde (en az 200 mm + mm olarak ayar aralığı)
Tip K 907
Tip K2 907
uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip K 907 EB025 le - 250 mm
iki adet uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip K2 907 EB026/828 le - 250 mm
Tokalı
gerdirme tertibatı 916
Uzunluk - teknik özellikler çerçevesinde (en az 200 mm + mm olarak ayar aralığı)
Tip R 916
Tip R2 916
uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip R 916 EB828 le - 300 mm
iki adet uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip R2 EB826/828 le - 300 mm
Orta bağlantı elemanları
25 mm
Kelepçe kilitli orta
gerdirme tertibatı 605/025
Uzunluk - teknik özellikler çerçevesinde (en az 100 mm + mm olarak ayar aralığı)in mm
Tip MSK
örn. Tip MSK 605/025 MW VS 100-300 mm
25 mm
Tokalı orta
gerdirme tertibatı 909
Uzunluk - teknik özellikler çerçevesinde (en az 100 mm + mm olarak ayar aralığı) mm
Tip MR 909
örn. Tip MR 909 MW VS 100-400 mm
50 mm
Kelepçe kilitli orta
gerdirme tertibatı 907
Uzunluk - teknik özellikler çerçevesinde (en az 80 mm + mm olarak ayar aralığı) mm
Tip MK 907
örn. Tip MK 907 MW VS 80-400 mm
50 mm
Tokalı orta gerdirme
tertibatı 916
Uzunluk - teknik özellikler çerçevesinde (en az 120 mm + mm olarak ayar aralığı) in mm
Tip MR 916
örn. Tip MR 916 MW VS 120-400 mm
74
Tekstil yük emniyet sistemleri · WISTRA Safeguard yük emniyet fileleri · Dikey modeller
Tekstil yük emniyet sistemleri
Dikey modeller - Sipariş şablonu / örnek
150
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Typ A EB 379 -­‐ 150 mm
150
Typ SK 605/025 EB 379
-­‐ 150 mm
MW ca. 150 mm
x 150 mm
MSK 605/025
MW VS 100-­‐300
Typ A EB 025 -­‐ 150 mm
MSK 605/025
Typ A EB 025 -­‐ 150 mm
Lütfen ölçüleri giriniz
MW VS 100-­‐300
MSK 605/025
MW VS 100-­‐300
MSK 605/025
MW VS 100-­‐300
MSK 605/025
-­‐ 150 mm
Typ A EB 379 -­‐ 150 mm
Typ SK 605/025 EB 379
MW VS 100-­‐300
-­‐ 150 mm
Typ SK 605/025 EB 379
Typ A EB 379 -­‐ 150 mm
Lütfen ölçüleri giriniz
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
75
Tekstil yük emniyet sistemleri
Yatay modeller
25 mm’lik dokuma için standart file gözü açıklıkları
Dokuma minimum kopma kuvveti 2.000 daN
File gözü açıklığı 150 mm
Örnek ölçü: 725 mm x 725mm
File gözü açıklığı 250 mm
Örnek ölçü: 850 mm x 850mm
File gözü açıklığı 350 mm
Örnek ölçü: 775 mm x 775 mm
50 mm’lik dokuma için standart file gözü açıklıkları
Dokuma minimum kopma kuvveti 4,000 daN, 6,000 daN, 7,600 daN
File gözü açıklığı 300 mm
Örnek ölçü: 1450 mm x 1450mm
File gözü açıklığı 400 mm
Örnek ölçü: 1400 mm x 1400mm
File gözü açıklığı 500 mm
Örnek ölçü: 1700 mm x 1700 mm
Aynı yük emniyet filesi içerisinde dahi bağımsız göz açıklıkları kullanılması mümkündür!
Dokumarenkleri
76
Firma işareti
Tekstil yük emniyet sistemleri · WISTRA Safeguard yük emniyet fileleri · Yatay modeller
Tekstil yük emniyet sistemleri
Yan bağlantı elemanları
25 mm,
50 mm
25 mm,
50 mm
Aksesuar, dayanıklı
Teknik özelliklerde belirtilen boy*)
Tip A
Tip A2
uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip A EB002 - 200 mm
iki adet uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip A2 EB025/002 - 200 mm
Ekler
Teknik özelliklerde belirtilen boy
Tip B
Bu model için sabit uçlar kullanabilirsiniz.
uç bağlantı elemansız
örn. Tip B - 1000 mm
50 mm
25 mm
25 mm
Aksesuar, toka ile
ayarlanabilir 806
Uzunluk - teknik özellikler çerçevesinde (en az 100 mm)
Tip C 806
Tip C2 806
uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip C EB007 - 500 mm
iki adet uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip C2 EB381/007 - 500 mm
Kelepçe kilitli
gerdirme tertibatı 805
Uzunluk - teknik özellikler çerçevesinde (en az 150 mm + mm olarak ayar aralığı)
Tip K 805
Tip K2 805
uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip K 805 EB025 - 250 mm
iki adet uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip K2 805 EB025/002 - 250 mm
Kelepçe kilitli pratik
gerdirme tertibatı 605/025
Uzunluk - teknik özellikler çerçevesinde (en az 150 mm + mm olarak ayar aralığı)
Tip SK 605/025
Tip SK2 605/025
uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip SK 605/025 EB025 - 300 mm
iki adet uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip SK2 605/02 EB025/002 - 300 mm
*)
2.000 daN minimum kopma kuvvetine sahip 25 mm’lik dokuma: en az + 100 mm uç bağlantı elemanı
4.000 daN minimum kopma kuvvetine sahip 50 mm’lik dokuma: en az + 200 mm uç bağlantı elemanı
6.000/7.500 daN minimum kopma kuvvetine sahip 50 mm’lik dokuma: en az + 230 mm uç bağlantı elemanı
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
77
Tekstil yük emniyet sistemleri
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Benzeri
50 mm
Benzeri
50 mm
Benzeri
78
Tokalı
gerdirme tertibatı 909
Uzunluk - teknik özellikler çerçevesinde (en az 200 mm + mm olarak ayar aralığı)
Tip R 909
Tip R2 909
uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip R 909 EB379 - 300 mm
iki adet uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip R2 909 EB025/379 - 300 mm
Kelepçe kilitli
gerdirme tertibatı 907
Uzunluk - teknik özellikler çerçevesinde (en az 200 mm + mm olarak ayar aralığı)
Type K 907
Tip K2 907
uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip K 907 EB007 - 250 mm
iki adet uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip K2 907 EB007/381 - 250 mm
Tokalı
gerdirme tertibatı 916
Uzunluk - teknik özellikler çerçevesinde (en az 200 mm + mm olarak ayar aralığı)
Tip R 916
Tip R2 916
uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip R 916 EB007 - 300 mm
iki adet uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip R2 916 EB007/381 - 300 mm
Tokalı
gerdirme tertibatı 811
Uzunluk - teknik özellikler çerçevesinde (en az 400 mm + mm olarak ayar aralığı)
Tip R 814
Tip R2 814
uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip R 814 EB006 - 400 mm
iki adet uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip R2 814 EB006/065 - 400 mm
Tokalı
gerdirme tertibatı 814
Uzunluk - teknik özellikler çerçevesinde (en az 400 mm + mm olarak ayar aralığı)
Tip R 814
Tip R2 814
uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip R 814 EB006 - 400 mm
iki adet uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip R2 814 EB006/065 - 400 mm
Tokalı
gerdirme tertibatı 818
Uzunluk - teknik özellikler çerçevesinde (en az 500 mm + mm olarak ayar aralığı)
Tip R 818
Tip R2 818
uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip R 818 EB006 - 500 mm
iki adet uç bağlantı elemanlı (bkz, sayfa 88-96)
örn. Tip R2 818 EB006/065 - 500 mm
Tekstil yük emniyet sistemleri · WISTRA Safeguard yük emniyet fileleri · Yatay modeller
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA Safeguard yük emniyet filesi
Parça No. 27 222 00 000 01
Ölçüler: Göz açıklığı: Dokuma: Renk: Kopma mukavemeti: 1375 mm x 1225 mm
125 mm x 125 mm
25 mm genişlik
mavi
2.000 daN
Her köşede emniyet tertibatlı 1 düz kanca (14 000 00
025 00)
Filede ek olarak içe doğru diyagonal
Set içerisinde 1,00 m uzunluğunda kilit mandalına (12 605
00 000 12) ve emniyet tertibatlı düz kancaya (14 000 00
025 00) uyumlu 4 gevşek uç yer almaktadır
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
79
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA Safeguard yük emniyet filesi
Parça No. 27 213 00 000 00
Ölçüler: Göz açıklığı: Dokuma: Renk: Kopma mukavemeti: 1.575 mm
200 mm x 200 mm
25 mm geniş
kırmızı
2.000 daN
dahil olan elemanlar: 4 bağlama kayışı WTR
parça 4,00 m, 4 gevşek standart ikiz pamak kancalı
File çevresine 14 D-halkası dikilmekte, ayrıca kısa kenarlara güvenlik tertibatlı 4 düz kanca (14 000 00 025 00)
dikilmiş durumdadır.
80
Tekstil yük emniyet sistemleri · WISTRA Safeguard yük emniyet fileleri · Yatay modeller
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA örtme fileleri
Kenar rötuşlu ve 6 mm dairesel lastik halatlı WISTRA
örtme fileleri
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
Tanım
Ölçüler
Miktar birimi
Parça no
WIS örtme filesi 2 mm MW 30
1.4 m x 2.3 m
Parça
275200312314
WIS örtme filesi 2 mm MW 30
1.6 m x 2.8 m
Parça
275200312816
WIS örtme filesi 2 mm MW 30
1.8 m x 3.3 m
Parça
275200313318
WIS örtme filesi 2 mm MW 30
2.0 m x 3.0 m
Parça
275200312030
WIS örtme filesi 2 mm MW 30
2.0 m x 3.5 m
Parça
275200312035
WIS örtme filesi 2 mm MW 30
2.5 m x 3.5 m
Parça
275200313525
WIS örtme filesi 2 mm MW 30
2.5 m x 4.5 m
Parça
275200314525
WIS örtme filesi 2 mm MW 30
3.0 m x 4.5 m
Parça
275200314530
Tanım
Ölçüler
Miktar birimi
Parça no
WIS örtme filesi 3 mm MW 50
1.5 m x 2.2 m
Parça
275300511522
WIS örtme filesi 3 mm MW 50
1.5 m x 2.5 m
Parça
275300511525
WIS örtme filesi 3 mm MW 50
1.5 m x 2.7 m
Parça
275300512715
WIS örtme filesi 3 mm MW 50
2.0 m x 3.0 m
Parça
275300512030
WIS örtme filesi 3 mm MW 50
2.5 m x 3.5 m
Parça
275300512535
WIS örtme filesi 3 mm MW 50
2.5 m x 4.5 m
Parça
275300514525
WIS örtme filesi 3 mm MW 50
3.0 m x 3.5 m
Parça
275300513035
WIS örtme filesi 3 mm MW 50
3.0 m x 4.0 m
Parça
275300513040
WIS örtme filesi 3 mm MW 50
3.5 m x 5.0 m
Parça
275300513550
WIS örtme filesi 3 mm MW 50
3.5 m x 5.5 m
Parça
275300515535
WIS örtme filesi 3 mm MW 50
3.5 m x 6.0 m
Parça
275300513560
WIS örtme filesi 3 mm MW 50
3.5 m x 7.0 m
Parça
275300513570
WIS örtme filesi 3 mm MW 50
3.5 m x 8.0 m
Parça
275300513580
Tanım
Ölçüler
Miktar birimi
Parça no
Lastik halat
Ø 6 mm
m
2756000G0000
Lastik halat
Ø 12 mm
m
27512000G0000
81
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA yük tutma fileleri
Modeller
Malzeme PPM kalınlığı 4,5 mm, göz açıklığı 60 mm, renk
kırmızı, standart ölçüler 2,80 x 3,30 m, kenar ek takviyeli.
Açıklama
Parça no
Dikerek kapatılmış kenar halatlı Tip 1
275450622833
Dış file gözü sırası içerisinden geçirilen PA halatlı, ve
her biri köşelere sabitleme için içerisinden tel bobin
geçirilmiş 2 çelik yüksüklü Tip 2
275450612833
Kayışla tamamen kuşatılmış Tip 3
275450632833
Tek parça tokalı yük bağlama kayışı WTR 1000, halkalı
toka 2,0 m
11909020002000S
Değiştirilebilir özel kancalı kolay taşıma sağlayan GFK
teleskopik çubuk Uygulama aralığı 1.500 - 2.800 mm
160050000040
Uygulama örneği
Kısa tomrukların taşınmasına yönelik yük tutma fileleri.
· Yükleri yeraltı geçişlerinde/tünel yapılarında
- palangalarda
- vagon dikmelerinde
- yük bağlama mekanizmasının ulaşamadığı tabanlar üzerinde sabitler.
· Kullanım esnasında güvenilir, yeterli mukavemet
· Kolay ve hızlı kullanım
· Etkin maliyetli ve uzun hizmet ömrü
· Net bir şekilde görülebilme ve fark edilebilme
· İşaretleme
82
Tekstil yük emniyet sistemleri · WISTRA yük tutma fileleri
Tekstil yük emniyet sistemleri
Yük emniyet sistemleri
WISTRA yük emniyet sistemi, SAFECON
WISTRA SAFECON, Oktabin konteynerlerinin güvenli bir
şekilde taşınmasını ve ekstra bir planlama yapmadan
yükün hızlı yüklenmesini ve indirilmesini sağlayan yeni ve
modüler bir yük emniyet sistemidir.
Tanım
Parça no
WIS SAFECON sistem kodu XL - 2480 mm
Yan yük bağlama raylarına uyumlu model
- 22 oktabin için,
- ayrı ayrı 1.200 kg’ya ulaşan ağırlık
200001
bileşenleri:
16 parça boylamsal çubuk
11 parça Safecon döşeme kirişi
2 parça Safecon diyagonal kayış, mavi
1 parça Safecon yük bağlama kayışı, mavi
8 parça Safecon yük sarma kayışı, sarı
8 parça Safecon yük sarma kayışı, kırmızı
2 parça Safecon yük sarma kayışı, turuncu
WIS SAFECON sistem kodu XL - 2480 mm
Döşeme üstü yük bağlama noktalarına uyumlu model
- 22 oktabin için,
- ayrı ayrı 1.200 kg’ya ulaşan ağırlık
SAFECON için kaymaz paspas gerekmemektedir. SAFECON,
oluklu mukavvadan imal edilmiş IBC oktabinlerinin CP3
ahşap düz paletler üzerinde emniyete alma sistemidir.
Safecon özel olarak platformlu kamyolar için geliştirilmiş
ve DEKRA tarafından onaylanmıştır.
Safecon aynı zamanda, bilhassa Curtainsider kamyonlar
dahil olmak üzere (kod L) herhangi bir araç gövdesine hızlı
ve ekonomik bir şekilde uyarlanabilmektedir.
Kullanımı hızlı ve kolay:
· Yükün sabitlenmesi araç tabanından gerçekleştirilir
· Aracın perdelerinin kaldırılmasına gerek yoktur
200003
bileşenleri:
16 parça boylamsal çubuk
11 parça Safecon döşeme kirişi
2 parça Safecon diyagonal kayış, mavi
1 parça Safecon yük bağlama kayışı, mavi
8 parça Safecon yük sarma kayışı, sarı
8 parça Safecon yük sarma kayışı, kırmızı
2 parça Safecon yük sarma kayışı, turuncu
Tanım
Parça no
Safecon çubukları, maksimum 3.500 mm uzunluk
22639-3500
Safecon geçme çubukları
160003
Safecon döşeme kirişleri / serbest iç ölçü 2.480 mm
22183903
Safecon diyagonal kayış - Ürün no 7
1507018
Safecon park tertibatı bileşenleri
221839990001
Safecon yük sabitleme kayışı, Ürün no 3, eksiksiz, sarı
1507011
Safecon yük sarma kayışı, Ürün no 4 FE, sarı
1507012
Safecon yük sarma kayışı, Ürün no 4 LE 006, sarı
1507021
Safecon yük sarma kayışı, Ürün no 4 LE 206, sarı
1507015
Safecon yük sarma kayışı, Ürün no 5 FE, kırmızı
1507013
Safecon yük sarma kayışı, Ürün no 5 LE 006, kırmızı
1507020
Safecon yük sarma kayışı, Ürün no 5 LE 206, kırmızı
1507016
Safecon yük sarma kayışı, Ürün no 6 FE, turuncu
1507014
Safecon yük sarma kayışı, Ürün no 6 LE 006, turuncu
1507019
Safecon yük sarma kayışı, Ürün no 6 LE 206, turuncu
1507017
WISTRA Info
Kaymaz paspaslara gerek yoktur!
WISTRA ekibiniz, sistem bileşenlerinin seçilmesinde size memnuniyetle yardımcı olacaktır.
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
83
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA yük emniyet sistemi, SAFETAINER
Palmtainer veya oktabin gibi oluklu mukavvadan imal
edilmiş olan IBCler ve ayrıca diğer yükler. Bu üç boyutlu
file, çapraz yük bağlama kayışlarıyla yükü her yönden
sabitler.
Sistemin uygun şekilde kullanılabilmesi için DIN EN
12640’ye uygun yük bağlama noktalarının bulunması
şarttır..
WISTRA SAFETAINER için kaymaz paspas gerekmemektedir.
SAFETAINER yük emniyet sistemleri yüke özel olarak
tasarlanmakta ve imal edilmektedir.
Size danışmanlık yapmaktan mutluluk duyarız!
No anti-slip mats are required for WISTRA SAFETAINER.
84
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük emniyet sistemleri · WISTRA yük emniyet sistemi, SAFETAINER
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA yük emniyet sistemi, GTS
Basit uygulama
WISTRA GTS meşrubat kasalarının ve konteynerlerin
platformlu kamyonlar üzerinde korunmasına yönelik bir yük · GTS yük emniyet elemanları, aynı yüksekliğe sahip iki emniyet sistemidir.
zıt palet yuvası üzerinden çiftli olarak döşenir.
Avantajlar:
WISTRA GTS şu standart ölçülere yönelik kullanılabilir:
· Kalıp biçimli yük bağlama kayışları yardımıyla yapılan kolay döşeme ve sabitleme sayesinde oldukça pratik kullanım
Dış çapı 381 mm olan, 30 ve 50 litre hacimlerinde çelik
SUDEX KEG
· Güvenli kayış yönlendirme özelliği
Dış çapı 395 mm olan, 300 x 400 mm poliüretan köpük
kaplamalı PLUS KEG meşrubat kasaları
· GTS yük emniyet sistemi, tüm meşrubat çeşitlerinin
standart platformlu kamyonlar üzerinde taşınmasında kullanılabilir
· İstiflenmiş meşrubat kasaları ve aynı zamanda
konteynerler emniyete alınabilir.
· 50 litrelik konteynerler için iki kademeli, 30 litrelik
konteynerler için üç kademeli olarak kullanınız.
· Tüm platformlu kamyonlar için kullanılabilir
· Güvenilir yük bağlama kayışları sayesinde yükler, araç
üzerinde herhangi özel bir ekipman dahi kullanmadan
güvenli bir şekilde taşınabilir.
·
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
Yükleri nakliyeye uygun hale getirmeki için pahalı yük
emniyet yöntemlerine gerek yoktur: tek yönlü yük bağlama sistemleri veya sarma folyosu veya şrink film
kullanarak zahmetli yük sabitleme işlemlerinden
kurtulun!
Tanım
Miktar birimi
Parça no
WISTRA GTS kendinden yapışkanlı kaymaz paspaslar
Malzeme: çelik, sarı renkli toz kaplı yüzey
Ağırlık: 6,0 kg
Parça
160060000015
85
Tekstil yük emniyet sistemleri
Toka
D
B
A
C
A = Dokuma genişliği
B = Tüm uzunluk
C = Tüm genişlik
D = Tutamaç geniş
FB = Kopma kuvveti
1) WISTRA yük bağlama kayışlarında kullanılır sapmalarına tabi olarak kilit ve uç
bağlantı elemanları temin edilir
75 mm
Minimum breaking
kuvveti: 10.000 daN
Parça No. 129750000013
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk: Tüm genişlik:
Tutama k genişliği:
75 mm
325 mm
137 mm
118 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Minimum kopma kuvveti:
5.000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 5.000 daN
Minimum kopma kuvveti:
5.000 daN
Parça No. 128180000013
Dokuma genişliği:
50 mm
Tüm uzunluk:
410 mm
Tüm genişlik:
90 mm
Tutamak genişliği:
110 mm
STF1):
704/550 daN
Parça No. 128140000013
Dokuma genişliği::
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik:
Tutamak genişliği:
STF1):
50 mm
331 mm
94 mm
105 mm
450 daN
Parça No.128110000013KG
Dokuma genişliği:
50 mm
Tüm uzunluk:
230 mm
Tüm genişlik:
95 mm
Tutamak genişliği:
98 mm
STF1):
350 daN
50 mm
50 mm
50 mm
Minimum kopma
kuvveti: 5.000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 3,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 2,000 daN
Parça No. 129100000013
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik:
Tutamak genişliği:
50 mm
163 mm
95 mm
76 mm
Parça No.129180000013A
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik:
Tutamak genişliği:
STF :
1)
86
50 mm
180 mm
98 mm
95 mm
240 daN
Parça No. 129160000013
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik:
Tutamak genişliği:
STF :
1)
50 mm
133 mm
76 mm
84 mm
210 daN
Tekstil yük emniyet sistemleri · Toka
Tekstil yük emniyet sistemleri
35 mm
35 mm
Minimum kopma
kuvveti: 3,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 2,000 daN
Parça No. 129080000013
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik:
Tutamak genişliği:
STF1):
35 mm
153 mm
85 mm
55 mm
240 daN
Parça No. 129170000013
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik:
Tutamak genişliği:
STF1):
35 mm
132 mm
62 mm
65 mm
200 daN
25 mm
25 mm Niro
25 mm
Minimum kopma
kuvveti: 1,500 daN
Minimum kopma
kuvveti: 1,500 daN
Minimum kopma
kuvveti: 1,500 daN
Parça No. 129090000013
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik:
Tutamak genişliği:
STF1):
25 mm
120 mm
55 mm
56 mm
200 daN
Parça No. 129090000030
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik:
Tutamak genişliği:
25 mm
128 mm
55 mm
64 mm
Parça No.129190000013
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik:
Tutamak genişliği:
25 mm
131 mm
55 mm
56 mm
25 mm
Minimum kopma
kuvveti: 800 daN
Parça No. 129060000013
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik:
Tutamak genişliği:
STF1):
25 mm
115 mm
53 mm
35 mm
120 daN
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
87
Tekstil yük emniyet sistemleri
Tutma kilitleri
A
C
B
A = Dokuma genişliği
B = Tüm uzunluk
C = Tüm genişlik
FB = Kopma kuvveti
50 mm
50 mm Niro
Minimum kopma
kuvveti: 1,500 daN
Minimum kopma
kuvveti: 1,500 daN
Parça No. 129120000013
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk: Tüm genişlik: 50 mm
140 mm
65 mm
Parça No. . 129510000030
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk: Tüm genişlik: 1) WISTRA yük bağlama kayışlarında kullanılır Ölçü sapmalarına tabi olarak kilit
ve uç bağlantı elemanları temin edilir
50 mm
140 mm
60 mm
50 mm
50 mm Vinil kaplı
45 mm
Minimum kopma
kuvveti: 900 daN
Minimum kopma
kuvveti: 700 daN
Minimum kopma
kuvveti: 2,250 daN
Parça No. 129600000013
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk: Tüm genişlik: 50 mm
185 mm
68 mm
Parça No. 129600000016
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk: Tüm genişlik: 50 mm
185 mm
68 mm
Parça No. 129130000013
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk: Tüm genişlik: 45 mm
156 mm
65 mm
45 mm
Minimum kopma
kuvveti: 1,450 daN
Parça No. 129700000030
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk: Tüm genişlik: 88
45 mm
160 mm
60 mm
Tekstil yük emniyet sistemleri · Tutma kilitleri
Tekstil yük emniyet sistemleri
Kelepçe kilitleri
C
A
B
C
A
B
A=Dokuma genişliği
B=Tüm uzunluk
C=Tüm genişlik
FB=kopma kuvveti
50 mm
50 mm
50 mm
Minimum kopma
kuvveti:1,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 1,800 daN
Minimum kopma
kuvveti: 600 daN
Parça No. 129070000012
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik: 50 mm
74 mm
65 mm
Parça No. 128060000016
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik: 50 mm
45 mm
75 mm
Parça No. 128020000012
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik: 35 mm
25 mm
25 mm
Minimum kopma
kuvveti: 900 daN
Minimum kopma
kuvveti: 680 daN
Minimum kopma
kuvveti: 500 daN
Parça No. 128350000020
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik: 35 mm
60 mm
52 mm
Parça No. 126050000013
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik: 25 mm
65 mm
40 mm
Parça No. 128050000020
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik: 50 mm
57 mm
68 mm
25 mm
50 mm
34 mm
25 mm
Minimum kopma
kuvveti: 350 daN
Parça No. 128040000020
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik:
25 mm
53 mm
32 mm
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
89
Tekstil yük emniyet sistemleri
Uç bağlantı elemanları
A = Dokuma genişliği
B = Tüm uzunluk
C = Tüm genişlik
D = Tutamaç genişliği
E = Malzeme kalınlığı
FB = Kopma kuvveti
Ölçü sapmalarına tabi olarak kilit ve uç bağlantı elemanları temin edilir
75 mm
75 mm
Sivri uçlu kanca
Kayış kasnaklı
kanca
Kayış kasnağı
Minimum kopma
kuvveti: 10,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 10,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 10,000 daN
Parça No. 140000006700
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk:
Açıklık: Malzeme kalınlığı:
90
75 mm
142 mm
31 mm
15 mm
Parça No.140000006600
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk:
Açıklık: Malzeme kalınlığı:
80 mm
75 mm
168 mm
31 mm
16 mm
Parça No.. 14000006800
Dokuma genişliği: Açıklık: Malzeme kalınlığı: 80 mm
85 mm
16 mm
Tekstil yük emniyet sistemleri · Uç bağlantı elemanları
Tekstil yük emniyet sistemleri
50 mm
50 mm
50 mm
Sivri uçlu
kanca
Sivri uçlu
kanca
Sivri uçlu kanca
kırpılmış
Minimum kopma
kuvveti: 5,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 3,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 5,000 daN
Parça No. 140000000600
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık: Malzeme kalınlığı: 50 mm
70 mm
71 mm
30 mm
11 mm
50 mm
Tek parmaklı
Sivri uçlu kanca
Minimum kopma
kuvveti: 5,000 daN
Parça No. 140000001400
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık: Malzeme kalınlığı: 50 mm
130 mm
80 mm
25 mm
15 mm
50 mm
emniyet aksamlı sivri uçlu
kanca
Minimum kopma
kuvveti: 5.000 daN
Parça No. 14000002060001
Dokuma genişliği:
50 mm
Tüm uzunluk: 118 mm
Tüm genişlik: 74 mm
Açıklık: 29 mm
Malzeme kalınlığı: 13 mm
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
Parça No. 140000000700
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık: Malzeme kalınlığı: 50 mm
70 mm
71 mm
20 mm
10 mm
Parça No.140000004600
Dokuma genişliği: 5
Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık: Malzeme kalınlığı: 50 mm
50 mm
flat hook
flat hook
Minimum kopma
kuvveti: 5,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 3,000 daN
Parça No.140000001300
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık: Malzeme kalınlığı: 50 mm
112 mm
77 mm
15 mm
11 mm
Parça No.140000001200
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik:
Açıklık: Malzeme kalınlığı: 50 mm
50 mm
halkalı kanca
göbekli sivri uçlu
kanca
Minimum kopma
kuvveti: 4,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 5,000 daN
Parça No. 140000000800
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik:
Açıklık: Malzeme kalınlığı: 50 mm
72 mm
68 mm
28 mm
8 mm
Parça No.140000030600
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık: Malzeme kalınlığı: 0 mm
80 mm
76 mm
25 mm
12 mm
50 mm
75 mm
66 mm
14 mm
4,2 mm
50 mm
137 mm
80 mm
30 mm
11 mm
91
Tekstil yük emniyet sistemleri
A = Dokuma genişliği
B = Tüm uzunluk
C = Tüm genişlik
D = Tutamaç genişliği
E = Malzeme kalınlığı
FB = Kopma kuvveti
Ölçü sapmalarına tabi olarak kilit ve uç bağlantı elemanları temin edilir
50 mm
50 mm
üçgen yaylı
kanca
yaylı kanca
Minimum kopma
kuvveti: 5,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 5,000 daN
Parça No 140000007500
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık: 50 mm
165 mm
84 mm
29 mm
50 mm
ankrajlı kanca
Minimum kopma
kuvveti:5,000 daN
Parça No.140000083400
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Malzeme kalınlığı: 92
50 mm
120 mm
50 mm
Parça No 140000021000
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık: Malzeme kalınlığı: 50 mm
yaylı kanca
Minimum kopma
kuvveti: 5,000 daN
50 mm
153 mm
72 mm
25 mm
6 mm
Parça No 140000005000
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık: Malzeme kalınlığı:
50 mm
50 mm
pençeli kanca
kanca
üçgen
Minimum kopma
kuvveti: 5,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 5,000 daN
Parça No.140000006500
Dokuma genişliği: Tüm uzunlk: Tüm genişlik: Açıklık: Malzeme kalınlığı: 50 mm
60 mm
78 mm
14 mm
12,5 mm
Parça No. 140000001800
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Malzeme kalınlığı: 50 mm
152 mm
72 mm
25 mm
6 mm
50 mm
78 mm
80 mm
6 mm
Tekstil yük emniyet sistemleri · Uç bağlantı elemanları
Tekstil yük emniyet sistemleri
50 mm
50 mm
50 mm
Tepe kancası
D halka
D halka
Minimum kopma
kuvveti: 2,500 daN
Minimum kopma
kuvveti: 5,000 da
Minimum kopma
kuvveti: 2,270 daN
Parça No 140000084012
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık: Malzeme kalınlığı: 50 mm
86 mm
85 mm
9 mm
6,5 mm
Parça No 140000070800
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Malzeme kalınlığı: 50 mm
69 mm
80 mm
10 mm
Parça No 140000070600
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Malzeme kalınlığı: 45 mm
50 mm
50 mm
D halka
Sivri uçlu kanca
811 için sivri uçlu kanca
Minimum kopma
kuvveti: 1,700 daN
Minimum kopma
kuvveti: 5,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 3,000 daN
Parça No 140000070500
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk:
Tüm genişlik: Malzeme kalınlığı: 45 mm
60 mm
67 mm
7 mm
Parça No 140000035000
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık: Malzeme kalınlığı: 50 mm
95 mm
50 mm
18 mm
16 mm
Parça No 140000035300
Tüm uzunluk: Tüm genişlik:
Açıklık: Malzeme kalınlığı: 50 mm
50 mm
50 mm
918 için sivri uçlu
kanca
Sivri uçlu
kanca
Sivri uçlu kanca
Minimum kopma
kuvveti: 3,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 3,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 3,000 daN
Parça No 140000036100
Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık: Malzeme kalınlığı: 106 mm
52 mm
24 mm
15 mm
Parça No 140000035100
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık: Malzeme kalınlığı: 50 mm
80 mm
82 mm
24 mm
13 mm
Parça No 140000036000
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık:
Malzeme kalınlığı: 35 mm
35 mm
35 mm
908 için sivri uçlu
kanca
908 için sivri
uçlu kanca
Sivri uçlu kanca
Minimum kopma
kuvveti: 3,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 3,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 3,000 daN
Parça No. 140000035600
Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık: Malzeme kalınlığı: 108 mm
60 mm
24 mm
13 mm
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
Parça No 140000037100
Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık: Malzeme kalınlığı: 98 mm
38 mm
24 mm
15 mm
Parça No 140000035400
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık: Malzeme kalınlığı: 50 mm
62 mm
64 mm
8 mm
108 mm
51 mm
24 mm
13 mm
50 mm
108 mm
82 mm
24 mm
15 mm
35 mm
108 mm
65 mm
24 mm
13 mm
93
Tekstil yük emniyet sistemleri
A = Dokuma genişliği
B = Tüm uzunluk
C = Tüm genişlik
D = Tutamaç genişliği
E = Malzeme kalınlığı
FB = Kopma kuvveti
Ölçü sapmalarına tabi olarak kilit ve uç bağlantı elemanları temin edilir
35 mm
35 mm
35 mm
Minimum kopma
kuvveti: 3,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 3,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 3,000 daN
Sivri uçlu kanca
Parça No 140000037000
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık:
Malzeme kalınlığı: Sivri uçlu kanca
35 mm
72 mm
82 mm
24 mm
15 mm
Parça No 140000035200
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik:
Açıklık:
Malzeme kalınlığı: Sivri uçlu kanca
50 mm
112 mm
81 mm
24 mm
13 mm
Parça No 140000035500
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık: Malzeme kalınlığı: 50 mm
50 mm
50 mm
ankrajlı kombi yük
bağlama rayları için uç
bağlantı elemanı
ankrajlı kombi yük
bağlama rayları için uç
bağlantı elemanı
ankrajlı kombi yük
bağlama rayları için uç
bağlantı elemanı
Minimum kopma
kuvveti: 1,500 daN
Minimum kopma
kuvveti: 2,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 2,000 daN
Parça No 140000082600
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk:
Tüm genişlik: 50 mm
75 mm
34 mm
Parça No 140000082200
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: 50 mm
50 mm
Uç bağlantı elemanı Kılavuz raylar için
Uç bağlantı elemanı Kilit ağzı
Minimum kopma
kuvveti: 500 daN
Minimum kopma
kuvveti: 1,500 daN
Parça No. 140000087100
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Malzeme kalınlığı: 94
50 mm
65 mm
35 mm
4 mm
Parça No 140000082800
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Malzeme kalınlığı: 50 mm
74 mm
24 mm
Parça No 140000082100
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Tüm genişlik (halka): 35 mm
112 mm
60 mm
24 mm
13 mm
50 mm
80 mm
13 mm
66 mm
50 mm
80 mm
37 mm
6 mm
Tekstil yük emniyet sistemleri · Uç bağlantı elemanları
Tekstil yük emniyet sistemleri
25 mm
25 mm
50 mm
Hava yükleri için uç
bağlantı elemanı
Hava yükleri için uç
bağlantı elemanı
Hava yükleri için uç
bağlantı elemanı
Minimum kopma
kuvveti: 1,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 1,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 2,000 daN
Parça No. 140000038200
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik:
25 mm
60 mm
45 mm
Parça No. 140000037900
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik:
25 mm
34 mm
61 mm
Parça No. 140000038000
Dokuma genişliği:
50 mm’ye kadar
Tüm uzunluk:
62 mm
Tüm genişlik:
24 mm
35 mm
50 mm
35 mm
Hava yükleri için
uç bağlantı elemanı
Hava yükleri için uç
bağlantı elemanı
Sivri uçlu kanca
Minimum kopma
kuvveti: 800 daN
Minimum kopma
kuvveti: 5,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 3,000 daN
Parça No. 140000038100
Dokuma genişliği:
35 mm’ye kadar
Tüm uzunluk:
97 mm
Tüm genişlik:
24 mm
Parça No. 140000038300
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik:
50 mm
113 mm
20 mm
Parça No. 140000052000
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik:
Açıklık:
Malzeme kalınlığı:
35 mm
35 mm
35 mm
Tek parmaklı
kanca
Tek parmaklı
kanca
Kopça
Minimum kopma
kuvveti: 3,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 2,500 daN
Minimum kopma
kuvveti: 2,500 daN
Parça No. 140000053100
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik:
Açıklık:
Malzeme kalınlığı:
35 mm
94 mm
61 mm
23 mm
14 mm
Parça No. 140000053600
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik:
Açıklık:
Malzeme kalınlığı:
35 mm
91 mm
60 mm
23 mm
12 mm
Parça No. 140000053200
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik:
Açıklık:
Malzeme kalınlığı:
35 mm
35 mm
35 mm
Yaylı kanca
D halka
Spring hook
Minimum kopma
kuvveti: 3,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 3,000 daN
Minimum kopma
kuvveti: 2,000 daN
Parça No. 140000053000
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik:
Açıklık:
Malzeme kalınlığı:
35 mm
130 mm
55 mm
16 mm
5 mm
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
Parça No. 140000001600
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk:
Tüm genişlik:
Malzeme kalınlığı:
35 mm
47 mm
50 mm
5 mm
35 mm
83 mm
54 mm
22 mm
9 mm
35 mm
50 mm
60 mm
19 mm
10 mm
Parça No. 140000031100
Dokuma genişliği:
35 mm’ye kadar
Tüm uzunluk:
90 mm
Tüm genişlik:
48 mm
Açıklık:
16 mm
Malzeme kalınlığı:
12.5 mm
95
Tekstil yük emniyet sistemleri
A = Dokuma genişliği
B = Tüm uzunluk
C = Tüm genişlik
D = Tutamaç genişliği
E = Malzeme kalınlığı
FB = Kopma kuvveti
Ölçü sapmalarına tabi olarak kilit ve uç bağlantı elemanları temin edilir
25 mm
25 mm
25 mm
Sivri uçlu kanca
S kanca
S kanca
Minimum kopma
kuvveti: 1,500 daN
Minimum kopma
kuvveti: 500 daN
Minimum kopma
kuvveti: 800 daN
Parça No. 140000000200
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık: Malzeme kalınlığı: 25 mm
60 mm
40 mm
18 mm
7 mm
Parça No. 140000072500
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık: Malzeme kalınlığı: 25 mm
104 mm
37 mm
38 mm
6 mm
Parça No. 140000072600
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık: Malzeme kalınlığı: 25 mm
25 mm
25 mm
Düz kanca - Kilit yuvalı
yük bağlama kuşağı
Yaylı kanca
düz kanca
Minimum kopma
kuvveti: 1,500 daN
Minimum kopma
kuvveti: 1,360 daN
Minimum kopma
kuvveti: 340 daN
Parça No. 140000002500
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık: Malzeme kalınlığı: 25 mm
55 mm
45 mm
10 mm
3 mm
Parça No. 140000020100
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık: Malzeme kalınlığı: 25 mm
95 mm
47 mm
13 mm
3,5 mm
Parça No. 140000021300
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık:
Malzeme kalınlığı: 25 mm
25 mm
25 mm
Kopça
Askılı düz kanca
Platform kancası
Minimum kopma kuvveti:
ohne Kennzeichnung
Minimum kopma
kuvveti: 500 daN
Minimum kopma
kuvveti: 250 daN
Parça No.140000052500
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik:
Açıklık: Malzeme kalınlığı: 96
25 mm
55 mm
42 mm
24 mm
6 mm
Parça No. 140000039000
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık: Malzeme kalınlığı: 25 mm
63 mm
35 mm
8 mm
4 mm
Parça No. 140000052600
Dokuma genişliği: Tüm uzunluk: Tüm genişlik: Açıklık:
Malzeme kalınlığı: 25 mm
104 mm
40 mm
38 mm
8 mm
25 mm
30 mm
40 mm
8 mm
2,5 mm
25 mm
63 mm
38 mm
28 mm
6 mm
Tekstil yük emniyet sistemleri · Uç bağlantı elemanları
Tekstil yük emniyet sistemleri
25 mm
25 mm
25 mm
D halkası -delme
delikli
D-halka
D-halka
Minimum kopma
kuvveti: 1,500 daN
Minimum kopma
kuvveti: 1,050 daN
Minimum kopma
kuvveti: 1,050 daN
Parça No. 140000031400
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik: Delme deliği: Malzeme kalınlığı:
25 mm
28 mm
36 mm
8 mm
3 mm
Parça No. 140000070300
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik:
Malzeme kalınlığı:
25 mm
32 mm
36 mm
6 mm
Parça No. 140000070400
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik:
Malzeme kalınlığı:
50 mm
50 mm
25 mm
Uç bağlantı elemanı Yuvarlak delik Ø 25mm
Uç bağlantı elemanı Yuvarlak delik Ø 25mm
Uç bağlantı elemanı Yuvarlak delik Ø 20 mm
Minimum kopma
kuvveti: 680 daN
Minimum kopma
kuvveti: 680 daN
Minimum kopma
kuvveti:1,000 daN
Parça No. 140000081700
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik: 50 mm
71 mm
27 mm
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
Parça No. 140000081800
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik: 50 mm
71 mm
27 mm
Parça No. 140000081900
Dokuma genişliği:
Tüm uzunluk:
Tüm genişlik: 25 mm
46 mm
39 mm
6 mm
25 mm
71 mm
27 mm
97
Tekstil yük emniyet sistemleri
Loop version
Model A
Model B
Cıvata halka
Halka koruma tertibatlı cıvata halka
Parça No. 14999A
Halka uzunluğu: teknik özelliklere uygun Referans değer:
Cıvata Ø x 4 = Halka uzunluğu
Parça No. 14999B
Halka uzunluğu: teknik özelliklere uygun
Referans değer:
Cıvata Ø x 4 = Halka uzunluğu
Model C
Model D
Dönüş halkası
Halka koruma tertibatlı dönüş halkası
Parça No. 14999C
Halka uzunluğu: teknik özelliklere uygun
Parça No. 14999D
Halka uzunluğu: Model K
Model I
düzgün kesimli
kavisli, düzgün kesimli
Parça No. 14999K
98
teknik özelliklere uygun
Parça No. 14999I
Tekstil yük emniyet sistemleri · Loop version
Tekstil yük emniyet sistemleri
25 mm dokuma
Rulo tip
Minimum kopma kuvveti
Renk
Miktar birimi
Parça No.
1200 daN
mavi
m
000565
1200 daN
sarı
m
000105
1200 daN
gri
m
000314
1200 daN
yeşil
m
000108
1200 daN
gök mavisi
m
000102
1200 daN
siyah
m
000122
1200 daN
açık mavi
m
000569
2000 daN
mavi
m
000564
2000 daN
gri
m
000118
2000 daN
gök mavisi
m
000114
2000 daN
kırmızı
m
000131
35 mm dokuma
Minimum kopma
Renk
Miktar birimi
Parça No.
3000 daN
gri
m
000502
3000 daN
yeşil
m
000142
3000 daN
turuncu
m
000145
3000 daN
siyah
m
000150
4500 daN
mavi
m
000506
Minimum kopma kuvveti
Renk
Miktar birimi
Parça No.
4000 daN
mavi
m
000563
4000 daN
gri
m
000459
4000 daN
yeşil
m
000192
4000 daN
zeytin yeşili
m
000571
4000 daN
açık mavi
m
000166
6000 daN
mavi
m
000203
6000 daN
sarı
m
000220
6000 daN
yeşil
m
000222
6000 daN
turuncu
m
000231
6000 daN
kırmızı
m
000327
6000 daN
siyah
m
000238
7600 daN
mavi
m
000249
7600 daN
sarı
m
000269
7600 daN
turuncu
m
000288
7600 daN
kırmızı
m
000347
Rulo tip
50 mm webbing
Rulo tip
Diğer dokuma renkleri talep üzerine temin edilebilir.
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
99
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA tek yönlü yük bağlama sistemleri
WIS kasnağı
TWIS kasnağı yüksek mukavemetli polyesterden imal
edilmiştir ve şu avantajları sunmaktadır:
· düşük maliyetli tek yönlü kayış
· yüksek elastiklik, çok ileri düzeyde darbe emici özellik
· paslanmaz yapı
· yaralanma riski yok
· kolaylıkla yeniden gerdirilebilir
· çelik kayış olarak taşıma kapasitesi, 2 tona kadar
· her türlü hava koşuluna karşı dayanıklı
· çelikten çok daha hafif
Tanım
Genişlik
Kopma kuvveti Miktar birimi
Parça No.
WIS kasnağı 30 S
9 mm
300 kP
1500 m/rulo
420080300000
WIS kasnağı 40 S
13 mm
400 kP
1100 m/rulo
420080400000
WIS kasnağı 50 S
16 mm
500 kP
850 m/rulo
420080500000
WIS kasnağı 60 S
19 mm
600 kP
600 m/rulo
420080600000
WIS kasnağı 45 S
13 mm
520 kP
800 m/rulo
420080450000
WIS kasnağı 55 S
16 mm
700 kP
600 m/rulo
420080550000
WIS kasnağı 65 S
19 mm
830 kP
500 m/rulo
420080650000
WIS kasnağı 85 S
25 mm
950 kP
500 m/rulo
420080850000
WIS kasnağı 95 S
30 mm
1170 kP
150 m/rulo
420080950000
WIS kasnağı 105 S
32 mm
1350 kP
150 m/rulo
420081050000
Tanım
Dokuma
Miktar birimi
Parça No.
WIS toka B-3
9 mm
1000 parça/kutu
420300000012
WIS toka B-4
13 mm
1000 parça/kutu
420400000012
WIS toka B-5
16 mm
1000 parça/kutu
420500000012
WIS toka B-6
19 mm
1000 parça/kutu
420600000012
WIS tokaB-8
25 mm
500 parça/kutu
420800000012
WIS toka B-10
35 mm
250 parça/kutu
421000000012
Tanım
Dokuma
Miktar birimi
Parça No.
Wiin dlass gerdirme elemanı, AVT
20 mm’ye kadar
Parça
420000000615
kesme tertibatlı
100
Tekstil yük emniyet sistemleri · WISTRA tek yönlü yük bağlama sistemleriı · WIS kasnağı
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA tek yönlü yük bağlama kayışları, anahtarlı kilitli hızlı yük bağlama sistemi
WISTRA tek yönlü yük bağlama sistemi, piyasada
bulunan yük bağlama kayışları için ekonomik bir alternatif
olmakta ve polipropilen dokumadan, kilitleme tokasından
ve bir gerdirme elemanındanmeydana gelmektedir.
Yeniden kullanılabilir özellikteki gerdirme tertibatları,
yük bağlama işleminin kolay ve hızlı bir şekilde
gerçekleştirilmesini sağlar.
ANAHTARLI KİLİT sistemi temel olarakyükün konteynerler içerisinde,gemide,uçakta, nakliye kamyonunda ve
trende sabitlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Tanım
Genişlik
Kopma
kuvveti
Miktar birimi
Parça No.
Kilit anahtarlı şerit dokuma
50 mm
2000 daN
100 m/rulo
410013850070
Tanım
Genişlik
Kopma
kuvveti
Miktar birimi
Parça No.
Kilit anahtarlı toka
50 mm
2000 daN
50 parça
411800000015
Tanım
Şerit dokuma
genişliğine kadar
Miktar birimi
Parça No.
El gergisi
50 mm
1 parça
410000008120
El gergisi Tip AVT 50
50 mm
1 parça
410000004215
Toka gergisi
50 mm
1 parça
418110000112
Şerit Dokuma
Toka
El gergisi
El gergisi
Tip AVT 50
Toka gergisi
Gewebe
Schnalle
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
101
Tekstil yük emniyet sistemleri
WISTRA tek yönlü yük bağlama kayışları
WISTRA kemerleri, yük bağlama kayışlarının etkin
maliyetli bir alternatifidir.
5.000 daN’ye kadar olan yüksek kopma kuvveti sayesinde
sistemin kullanımı son derece kolaydır ve konteyner, gemi,
tren veya kamyon taşımacılığı şartlarına uygun çok yönlü
bir uygulama söz konusudur.
Tanım
Dokuma
genişlikleri
Düz bağlamada
kopma
Miktar birimi
Parça No.
WIS yük bağlama kayışı
32 mm
1600 daN
250 m/poşet
42321600
WIS yük bağlama kayışı
32 mm
2000 daN
250 m/poşet
42322000
WIS yük bağlama kayışı
32 mm
2300 daN
250 m/poşet
42322300
WIS yük bağlama kayışı
40 mm
5000 daN
250 m/poşet
42405000
WIS yük bağlama kayışı
50 mm
5000 daN
250 m/poşet
42505000
Tanıtım
Dokuma
genişlikleri
Düz bağlama
kopma
Miktar birimi
Parça No.
WIS yük bağlama tokası, dövme
32 mm
3000 daN
70 parça/kutu
413230001
WIS yük bağlama tokası, dövme
40 mm
4000 daN
50 parça/kutu
414040001
WIS yük bağlama tokası, dövme
50 mm
5000 daN
40 parça/kutu
415050001
Tanıtım
Dokuma
genişlikleri
Düz bağlama
kopma
Miktar birimi
Parça No.
WIS yük bağlama tokası, bükülmüş
40 mm
3000 daN
70 parça/kutu
414030002
WIS yük bağlama tokası, bükülmüş
50 mm
5000 daN
50 parça/kutu
415050002
Tanıtım
Dokuma
genişlikleri
Düz bağlama
kopma
Miktar birimi
Parça No.
WIS yük bağlama tokası, bükülmüş
35 mm
1600 daN
220 parça/kutu
413516003
WISyük bağlama tokası, bükülmüş
50 mm
2000 daN
125 parça/kutu
415020003
Yük bağlama kayışını tokaya geçiriniz:
102
Tekstil yük emniyet sistemleri · WISTRA tek yönlü yük bağlama sistemleriı · WISTRA tek yönlü yük bağlama kayışları
Tekstil yük emniyet sistemleri
LogiStrapTM
LogistrapTM yükleri nakliye esnasında paletler üzerinde
sabitlemek için kullanılan yeniden kullanılabilir tipte bir
kayış olup tek kullanımlık paketleme sistemlerine göre
birçok avantaj sunmaktadır:
· Şrink folyo veya plastik ve metal şerit gibi tek kullanımlık ambalajlama sistemlerinin maliyetleri azaltılır.
· Daha az israf
· Hızlı ve kolay çalışma
· Çok amaçlı
Malzeme: Genişliği: Toplam kopma kuvveti:
Polyamid
50 mm
105 daN
Açıklama
Parça No
Logistrap 4 m yellow
43 00 01-4000
Logistrap 5 m orange
43 00 02-5000
Logistrap 6 m green
43 00 03-6000
Logistrap 7 m blue
43 00 04-7000
Wistra notu
Talep üzerine diğer genişliklerde, uzunluklarda,
renklerde veya müşteri logosunu taşıyan modeller
temin edilebilir.
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
103
Tekstil yük emniyet sistemleri
Kaldırma teknolojisi
BGR 500-Bölüm 2.8’e uygun Kaldırma ekipmanları / yük emniyet tertibatları EN 1492-1’e uygun kaldırma sapanları ve EN 1492-2’ye uygun polyesterden
imal edilmiş 1492-2 yuvarlak sapanlar
WIS Kullanım Kılavuzu
Kaldırma ekipmanları kullanılmadan önce Kullanım
Kılavuzu okunmalı ve anlaşılmalıdır.
Ayrıca kullanıcı, yasal ve yürürlükte olan yönetmeliklere ve
ayrıca kabul edilmiş esaslara mutlak suretle aşina olmalıdır.
Kaldırma ekipmanlarının hatalı bir şekilde kullanılması
kişiler açısından hayati risk vemallar açısından zarar görme
riski taşır.
Tesis sahibi ve kullanıcı tarafından hayatiriskin veya yükün
ve/veya teknik tesislerinzarar görmesi riskinin önlenmesi
gereklidir.
Tesis sahibi, kaldırma ekipmanlarının ayrı ayrı çalıştırılması
için sadece eğitimli kişileri görevlendirmelidir
Prensip olarak çevresel parametreler kontrol edilmelidir.
Bu durum bilhassa doğrudan veya dolaylı olarak kaldırma
ekipmanları ile temas halinde olabilecek kimyasallar için
geçerlidir.
Doğru kaldırma ekipmanının / yük emniyet tertibatlarının
seçilmesi
. Kaldırma ekipmanlarının taşıma kapasitesi aşılmamalıdır.
·
Ek kenar koruyucular olmadan kaldırma sapanları ve yuvarlak sapanlar keskin kenarlı yükler için uygun değildir. Herhangi bir hasar meydana gelmesine izin verilmemelidir.
·
Kaldırılacak olan yüklere ait teknik bilgiler bilinmelidir: ağırlık ve aynı zamanda ağırlık merkezi - taşıyıcı noktaların taşıma kapasitesi - eğim açısına dikkat
ediniz yükün olası kıvrılmasına/bel vermesine dikkat ediniz.
· Kaldırma ekipmanlarının güvenli şekilde sabit hale
getirilmesi - kayma veya bağlantının çözülmesi yükün düşmesine veya savrulmasına neden olabilir.
· Kaldırma sapanları için, maksimum 20° halka açıklığı (yük mukavemet genişliği (vinç kancasının) x 3,5 =
minimum halka uzunluğu) aşılmamalıdır.
· Kaldırma sapanları ve yuvarlak sapanlar,yükü tüm yüzey üzerinde taşıyacak şekilde bağlanmalıdır.
· Yuvarlak sapanlar veya kaldırma sapanları kesinlikle bükülmemeli veya düğümlenmemelidir.
· Prensip olarak etiketler mevcut ve okunaklı olmalıdır.
· Etiket üzerinde şu bilgiler yer almalıdır: Nominal taşıma kapasitesi, malzeme, üretici bilgisi, takip kodu, ilgili standart, üretimtarihi, uzunluk ve CE markası.
Yükün ve kaldırma ekipmanlarının kaldırma işlemi
esnasında dinamik yüklere maruz kaldığı bilinmelidir.
. Kaldırma noktası ile yük sabitleme tertibatı arasında sadece uygun şekilde ölçüleri ayarlanmış bağlantılar kullanınız.
Uygulama alanındaki ve depolama boyunca söz konusu
olan ortam sıcaklığı izlenmelidir! -40°C ila maksimum
100°C aralığı. Buzlanma, kirlenme gibi negatif etkiler önlenmelidir.
. Yük emniyet tertibatları, simetrik veya asimetrik yükler için farklı oranlarda gerilir Eğim açısı 60°’yi aşmamalıdır.
İlk kullanım öncesinde kaldırma ekipmanlarının vasıflı ve
yetkili bir kişi tarafından test edilmesi yazılı hale getirilmelidir.
·
· Uzunluk seçilirken, taşıma kapasitesinin farklı tip kaldırma ekipmanlarına uygun olmasına dikkat ediniz.
Farklı kaldırma ekipmanları için uygun uzunluk ve
malzeme kullanmaya dikkat ediniz, farklı uzunluklar veya esneme özellikleri yük dağılımının asimetrik olmasına neden olabilir.
Yuvarlak sapanlar
· Şekil 1:7
Tip
Nominal taşıma
kapasitesi
Art.Nr.
NL
Çevresi
0,5 m
1,0 m
1,0 m
1,5 m
2,0 m
2,0 m
3,0 m
4,0 m
2,5 m
3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m
5,0 m
6,0 m
5,0 m
6,0 m
7,0 m
8,0 m
9,0 m
10 m
12 m
Item number XX
SX 10
1000 kg
61010 XX 00027
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
SX 20
2000 kg
61020 XX 00027
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
SX 30
3000 kg
61030 XX 00027
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
SX 40
4000 kg
61040 XX 00027
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
SX 50
5000 kg
61050 XX 00027
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
SX 60
6000 kg
61060 XX 00027
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
SX 80
8000 kg
61080 XX 00027
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
SX 100
10000 kg
61100 XX 00027
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
104
Tekstil yük emniyet sistemleri · Yük bağlama kayışları · Kaldırma teknolojisi
Tekstil yük emniyet sistemleri
Farklı sapan tipleri için taşıma kapasitesi WLL
Tip
Nominal
taşıma
kapasitesi
doğrudan tekli
bağlantı 1.0
İlmik
Faktörü 0.8
tek büküm
Faktörü 2
45°’ye kadar
büküm faktörü
60°’ye kadar
büküm faktörü
SX 10
1000 kg
1000 kg
800 kg
2000 kg
1400 kg
1000 kg
SX 20
2000 kg
2000 kg
1600 kg
4000 kg
2800 kg
2000 kg
SX 30
3000 kg
3000 kg
2400 kg
6000 kg
4200 kg
3000 kg
SX 40
4000 kg
4000 kg
3200 kg
8000 kg
5600 kg
4000 kg
SX 50
5000 kg
5000 kg
4000 kg
10000 kg
7000 kg
5000 kg
SX 60
6000 kg
6000 kg
4800 kg
12000 kg
8400 kg
6000 kg
SX 80
8000 kg
8000 kg
6400 kg
16000 kg
11200 kg
8000 kg
SX 100
10000 kg
10000 kg
8000 kg
20000 kg
14000 kg
10000 kg
Kaldırma sapanları
.Şekil 1:7
Tip
Nominal taşıma kapasites
Şerit dokuma
genişliği
Ürün No
Uzunluk
1m
2m
3m
4m
5m
6m
7m
8m
9m
10 m
12 m
Parça no XX
MC 10
1000 kg
30 mm
62010 XX 03021
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
MC 20
2000 kg
60 mm
62010 XX 06021
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
MC 30
3000 kg
90 mm
62010 XX 09021
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
MC 40
4000 kg
120 mm
62010 XX 12021
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
MC 50
5000 kg
150 mm
62010 XX 15021
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
MC 60
6000 kg
180 mm
62010 XX 18021
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
MC 80
8000 kg
240 mm
62010 XX 24021
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
MC 100
10000 kg
300 mm
62010 XX 30021
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
Farklı sapan tipleri için taşıma kapasitesi WLL
Tip 2
Nominal taşıma kapasitesi
doğrudan tekli
bağlantı Faktörü 1
İlmik
Faktörü 0,8
tek büküm
Faktörü 2
45°’ye kadar büküm
faktörü 1,4
60°’ye kadar büküm
faktörü 1,0
MC 10
1000 kg
1000 kg
800 kg
2000 kg
1400 kg
1000 kg
MC 20
2000 kg
2000 kg
1600 kg
4000 kg
2800 kg
2000 kg
MC 30
3000 kg
3000 kg
2400 kg
6000 kg
4200 kg
3000 kg
MC 40
4000 kg
4000 kg
3200 kg
8000 kg
5600 kg
4000 kg
MC 50
5000 kg
5000 kg
4000 kg
10000 kg
7000 kg
5000 kg
MC 60
6000 kg
6000 kg
4800 kg
12000 kg
8400 kg
6000 kg
MC 80
8000 kg
8000 kg
6400 kg
16000 kg
11200 kg
8000 kg
MC 100
10000 kg
10000 kg
8000 kg
20000 kg
14000 kg
10000 kg
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
105
Mekanik yük emniyet sistemleri
Mekanik yükün söz konusu tüm alanlarda WISTRA ürünlerimiz ile en özellikli nakliyesistemleri için bile hızlı ve güvenli şekilde yük taşıma emniyeti sağlıyoruz.
Bu ürün gamı içerisinde yer alan bir çok ürün karoser üreticileri, demiryolu ve nakliye şirketleri, posta, kurye firmaları,
sevkiyat birimleri ve diğer ilgili kuruluşlar ile yakın işbirliği
dahilinde geliştirilmiştir. Bu ürünlerin etkinliği uygulamada kanıtlanmıştır. Bu ürünler hızlı ve kolay kullanım özellikleriyle fark yaratmakta ve yük sabitleme sistemi
vasıtasıyla kusursuz bir yük emniyeti sunmaktadır.
Mekanik yük emniyet sistemleri
Yük sabitleme rayları
Hava kargo sabitleme rayları
Wistra Info
1
2
4
3
6
5
7
8
Alüminyum hava kargo sabitleme rayı 5500, lastik korumalı
A
A
Tanım
20
11,5
3,5
25
C
D
1,000 mm
21550025-1000
Hava kargo sabitleme rayı 5500
1,500 mm
21550025-1500
Hava kargo sabitleme rayı 5500
1,975 mm
21550025-1975
Hava kargo sabitleme rayı 5500
2,000 mm
21550025-2000
Hava kargo sabitleme rayı 5500
3,000 mm
21550025-3000
4,000 mm
21550025-4000
Hava kargo sabitleme rayı 5500
5,000 mm
21550025-5000
Hava kargo sabitleme rayı 5500
6,000 mm
21550025-6000
Tanım
Uzunluk
Parça No.
Hava kargo sabitleme rayı 5501
500 mm
21550125-0500
Hava kargo sabitleme rayı 5501
1,000 mm
21550125-1000
Hava kargo sabitleme rayı 5501
1,500 mm
21550125-1500
Hava kargo sabitleme rayı 5501
1,975 mm
21550125-1975
Hava kargo sabitleme rayı 5501
2,000 mm
21550125-2000
Hava kargo sabitleme rayı 5501
3,000 mm
21550125-3000
Hava kargo sabitleme rayı 5501
4,000 mm
21550125-4000
Hava kargo sabitleme rayı 5501
5,000 mm
21550125-5000
Hava kargo sabitleme rayı 5501
6,000 mm
21550125-6000
C
Hava kargo sabitleme rayı 5500
Material/ Treatment/ Finish
E
Z 90°
Y-Z 45°
21550025-0500
Hava kargo sabitleme rayı 5500
D
LC Yük Bağlama
Kapasitesi
X-Z 45°
Parça No.
500 mm
C
12,5
3000
WIS uç bağlantı
Uzunluk
Hava kargo sabitleme rayı 5500
B
34
B
F
1
379
380
500 daN
500 daN
500 daN
500 daN
Verwendungsbereich
2
3
4
400 daN
Zust
(zul. Abweichung)
(Oberfläche)
DIN ISO 2768
mittel
DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES
Datum
Maßstab
SCALE: 1:10
DO NOT SCALE DRAWING
Gewicht
Werkstoff
Rohteilnummer
Modell-Nr
Name
(Benennung)
Schiene
Bearb.
Gepr.
TITLE:
Norm
A3
(Zeichnungsnummer)
Katalog 21 5500 25 Airlineschiene mit Schutz
www.wistra.eu
Änderung
Name
Datum
(Urspr.)
(Erst. d.)
(Erst. f.)
400 daN
Aksesuar için bağlama kapasitesi: M6 DIN 7991 10.9 havşa başlı vida ile her 75 mm’de bir
merkezi olarak
Alüminyum hava kargo sabitleme rayı 5501
1
2
4
3
6
5
7
8
A
20
A
30
2,5
65
B
52
B
C
C
2,5
25
3000
10
12,5
D
D
LC Yük Bağlama
Kapasitesi
C
Material/ Treatment/ Finish
E
AlMgSi0,8 F28
Verwendungsbereich
Wis
Projekt
(zul. Abweichung)
(Oberfläche)
DIN ISO 2768
mittel
DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES
Datum
Bearb.
WIS uç bağlantı
F
379
1
2
3
4
380
Gewicht
6005 T6 F27
Airlineschine
Airlinetrack
(Zeichnungsnummer)
Text B
...
Text A
...
21 5501 25 - 3000
Ändg B
Bo
Datum
Z 90°
500 daN
500 daN
X-Z 45°
500 daN
500 daN
Y-Z 45°
400 daN
400 daN
Name
www.wistra.eu
(Urspr.)
Aksesuar için bağlama kapasitesi: M6 DIN 7380 8.8 havşa başlı vida ile her 75 mm’de bir
karşılıklı olarak
108
DO NOT SCALE DRAWING
2.07 kg
(Benennung)
TITLE:
Norm
A
Änderung
Name
Werkstoff
Rohteilnummer
Modell-Nr
Born
Gepr.
B
Zust
02.09.2010
Maßstab
SCALE: 1:20
(Erst. f.)
(Erst. d.)
A3
Talep üzerine özel uzunluklarda imalat yapılabilir
Mekanik yük emniyet sistemleri · Yük sabitleme rayları · Hava kargo sabitleme rayları
Mekanik yük emniyet sistemleri
1
2
4
3
6
5
7
8
A
A
Alüminyum hava kargo sabitleme rayı 5502
B
Uzunluk
Parça no
500 mm
21550225-0500
Hava kargo sabitleme rayı 5502
1000 mm
25
9,5
12,5
11,5
21550225-1000
Hava kargo sabitleme rayı 5502
1500 mm
21550225-1500
Hava kargo sabitleme rayı 5502
1975 mm
21550225-1975
Hava kargo sabitleme rayı 5502
2000 mm
21550225-2000
Hava kargo sabitleme rayı 5502
3000 mm
21550225-3000
Airlineschiene
4000 mm
21550225-4000
Hava kargo sabitleme rayı 5502
5,000 mm
21550225-5000
Hava kargo sabitleme rayı 5502
6,000 mm
21550225-6000
uzunluk
Parça no
Hava kargo sabitleme rayı 5503
500 mm
21550325-0500
Hava kargo sabitleme rayı 5503
1,000 mm
21550325-1000
Hava kargo sabitleme rayı 5503
1,500 mm
21550325-1500
Hava kargo sabitleme rayı 5503
1,975 mm
21550325-1975
Hava kargo sabitleme rayı 5503
2,000 mm
21550325-2000
Hava kargo sabitleme rayı 5503
3,000 mm
21550325-3000
Hava kargo sabitleme rayı 5503
4,000 mm
21550325-4000
Hava kargo sabitleme rayı 5503
5,000 mm
21550325-5000
Hava kargo sabitleme rayı 5503
6,000 mm
21550325-6000
Hava kargo sabitleme rayı 5502
44
4
34
C
C
3000
D
D
C
LC Yük Bağlama
Kapasitesi
Material/ Treatment/ Finish
E
AlMgSi0,8 F28
Verwendungsbereich
Wis
Projekt
(zul. Abweichung)
(Oberfläche)
DIN ISO 2768
mittel
DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES
Datum
Bearb.
WIS uç bağlantı
379
F
2
3
4
Maßstab
SCALE: 1:20
Werkstoff
Rohteilnummer
Modell-Nr
Name
Gewicht
DO NOT SCALE DRAWING
2.19 kg
6005 T6 F27
(Benennung)
Born
23.11.10
Gepr.
380
1
B
Tanım
20
Hava kargo sabitleme rayı 5502
TITLE:
Norm
Airlinetrack
A3
(Zeichnungsnummer)
B
Text B
...
A
Text A
...
Zust
Änderung
Z 90°
500 daN
1000 daN
X-Z 45°
500 daN
1000 daN
Y-Z 45°
400 daN
900 daN
Katalog 21 5502 25 Airlineschiene zum Einlassen
Ändg B
Bo
Datum
www.wistra.eu
Name
(Urspr.)
(Erst. f.)
(Erst. d.)
Aksesuar için bağlama kapasitesi: M6 DIN 7991 10.9 havşa başlı vida ile her 75 mm’de bir
merkezi olarak
1
2
4
3
6
5
7
8
A
A
Alüminyum hava kargo sabitleme rayı 5503
B
20
Tanım
3,5
50
C
25
C
11,5
12,5
3000
D
B
D
C
Material/ Treatment/ Finish
E
LC Yük Bağlama
Kapasitesi
AlMgSi0,7 F27
Verwendungsbereich
Lieferant
Fahrzeugbau
(zul. Abweichung)
(Oberfläche)
DIN ISO 2768
mittel
DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES
Datum
Bearb.
Name
WIS uç bağlantı
1
379
2
3
380
4
6063-T6
(Benennung)
Text B
....
A
Text A
....
Änderung
Bo
Z 90°
500 daN
1000 daN
X-Z 45°
500 daN
1000 daN
Y-Z 45°
400 daN
900 daN
www.wistra.eu
Name
2.07 kg
Airlinetrack
(Urspr.)
A3
21 5503 25 - 3000 Kat
Ändg B
Datum
Gewicht
Airlineschine
TITLE:
(Zeichnungsnummer)
B
Zust
DO NOT SCALE DRAWING
Werkstoff
Rohteilnummer
Modell-Nr
Born
26.10.2010
Gepr.
Norm
F
Maßstab
SCALE: 1:20
(Erst. f.)
(Erst. d.)
Aksesuar için bağlama kapasitesi: M6 DIN 7991 10.9 havşa başlı vida ile her 75 mm’de bir
merkezi olarak
1
2
4
3
6
5
7
8
A
A
Aluminium airline lashing track 5504
B
B
Tanım
20
2,7
34
C
9,6
25
Parça no
500 mm
21550425-0500
Hava kargo sabitleme rayı 5504
1,000 mm
21550425-1000
Hava kargo sabitleme rayı 5504
1,500 mm
21550425-1500
Hava kargo sabitleme rayı 5504
1,975 mm
21550425-1975
2,000 mm
21550425-2000
3,000 mm
21550425-3000
Hava kargo sabitleme rayı 5504
4,000 mm
21550425-4000
Hava kargo sabitleme rayı 5504
5,000 mm
21550425-5000
Hava kargo sabitleme rayı 5504
6,000 mm
21550425-6000
C
12,5
3000
D
uzunluk
Hava kargo sabitleme rayı 5504
D
C
Hava kargo sabitleme rayı 5504
Material/ Treatment/ Finish
E
Al Mg Si 0,8 F28 Rm 270 N/mm2
LC Yük Bağlama
Kapasitesi
Verwendungsbereich
(zul. Abweichung)
...
DIN ISO 2768
mittel
Schiene
Datum
Bearb.
05.01.2011
(Oberfläche)
DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES
Name
Maßstab
SCALE: 1:20
Werkstoff
Rohteilnummer
Modell-Nr
(Benennung)
Born
Gepr.
TITLE:
Norm
F
379
Z 90°
500 daN
500 daN
X-Z 45°
500 daN
500 daN
Y-Z 45°
400 daN
400 daN
2
3
4
380
B
Text B
...
A
Text A
...
Zust
Änderung
21 5504 25 Kat
Ändg B
Bo
Datum
Name
www.wistra.eu
(Urspr.)
Gewicht
1.63 kg
6063-T6
Airlinetrack
(Zeichnungsnummer)
WIS uç bağlantı
1
DO NOT SCALE DRAWING
Hava kargo sabitleme rayı 5504
Airline FL 9,6x34
(Erst. f.)
A3
(Erst. d.)
Aksesuar için bağlama kapasitesi: M6 DIN 7991 10.9 havşa başlı vida ile her 75 mm’de bir
merkezi olarak
Talep üzerine özel uzunluklarda imalat yapılabilir
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
109
Mekanik yük emniyet sistemleri
Hava kargo sabitleme rayları, işlenmiş
Alüminyum hava kargo sabitleme rayı 5500, lastik korumalı
Tanım
Uzunluk
Parça No.
her 75 mm’de bir 6,5 mm’lik havşa delikli
Hava kargo sabitleme rayı 5500B75
3,000 mm
215500B75-3000
Hava kargo sabitleme rayı 5500B75
6000 mm
215500B75-6000
her 25 mm’de bir 6,5 mm’lik havşa delikli
Hava kargo sabitleme rayı 5500B25
3000 mm
215500B25-3000
Hava kargo sabitleme rayı 5500B25
6000 mm
215500B25-6000
Tanım
Uzunluk
Parça No.
Alüminyum hava kargo sabitleme rayı 5502
her 75 mm’de bir 6,5 mm’lik havşa delikli
Hava kargo sabitleme rayı 5501B75
3,000 mm
215501B75-3000
Hava kargo sabitleme rayı 5501B75
6000 mm
215501B75-6000
her 25 mm’de bir 6,5 mm’lik havşa delikli
Hava kargo sabitleme rayı 5501B25
3,000 mm
215501B25-3000
Hava kargo sabitleme rayı 5501B25
6000 mm
215501B25-6000
Tanım
Uzunluk
Parça No.
Alüminyum hava kargo sabitleme rayı 5502
her 75 mm’de bir 6,5 mm’lik havşa delikli
Hava kargo sabitleme rayı 5502B75
3,000 mm
215502B75-3000
Hava kargo sabitleme rayı 5502B75
6000 mm
215502B75-6000
her 25 mm’de bir 6,5 mm’lik havşa delikli
Hava kargo sabitleme rayı 5502B25
3,000 mm
215502B25-3000
Hava kargo sabitleme rayı 5502B25
6000 mm
215502B25-6000
Tanım
Uzunluk
Parça No.
Alüminyum hava kargo sabitleme rayı 5503
her 75 mm’de bir 6,5 mm’lik havşa delikli
Hava kargo sabitleme rayı 5503B75
3,000 mm
215503B75-3000
Hava kargo sabitleme rayı 5503B75
6000 mm
215503B75-6000
her 25 mm’de bir 6,5 mm’lik havşa delikli
Hava kargo sabitleme rayı 5503B25
3,000 mm
215503B25-3000
Hava kargo sabitleme rayı 5503B25
6000 mm
215503B25-6000
Tanım
Uzunluk
Parça No.
Alüminyum hava kargo sabitleme rayı 5504
her 75 mm’de bir 6,5 mm’lik havşa delikli
Hava kargo sabitleme rayı 5504B25
3,000 mm
215504B75-3000
Hava kargo sabitleme rayı 5504B25
6000 mm
215504B75-6000
her 25 mm’de bir 6,5 mm’lik havşa delikli
Hava kargo sabitleme rayı 5504B25
3,000 mm
215504B25-3000
Hava kargo sabitleme rayı 5504B25
6000 mm
215504B25-6000
Talep üzerine özel uzunluklarda imalat yapılabilir
110
Mekanik yük emniyet sistemleri · Yük sabitleme rayları · Hava kargo sabitleme rayları, işlenmiş
Mekanik yük emniyet sistemleri
Hava kargo sabitleme rayları, işlenmiş
Alüminyum hava kargo sabitleme rayı 5100
Tanım
Uzunluk
Parça No.
Hava kargo sabitleme rayı 5100
1956 mm
215100252020
Tanım
Uzunluk
Parça No.
Hava kargo sabitleme rayı 5120
1956 mm
215120252020
Tanım
Uzunluk
Parça No.
Hava kargo sabitleme rayı 5000
1956 mm
215000252020
Tanım
Uzunluk
ParçaNo.
Hava kargo sabitleme rayı 5020
1956 mm
215020252020
Alüminyum hava kargo sabitleme rayı 5120
Alüminyum hava kargo sabitleme rayı 5000
Alüminyum hava kargo sabitleme rayı 5020
Çelik hava kargo sabitleme rayı 5001
Tanım
Parça No.
Çelik galvanizli
215001312012
Standart uzunluk: 2400 mm
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
111
Mekanik yük emniyet sistemleri
Pimli ray
Lastik korumalı, pimli alüminyum ray 4710
Pim çapı 8 mm
Tanım
Uzunluk
Parça No.
Pimli ray 4710
500 mm
21471020-0500
Pimli ray 4710
1000 mm
21471020-1000
Pimli ray 4710
1500 mm
21471020-1500
Pimli ray 4710
1980 mm
21471020-1980
Pimli ray 4710
2000 mm
21471020-2000
Pimli ray 4710
3000 mm
21471020-3000
Pimli ray 4710
4000 mm
21471020-4000
Pimli ray 4710
5000 mm
21471020-5000
Pimli ray 4710
6000 mm
21471020-6000
Tanım
Uzunluk
Parça No.
Pimli ray 4720
500 mm
21472020-0500
Pimli ray 4720
1000 mm
21472020-1000
Pimli ray 4720
1,500 mm
21472020-1500
Pimli ray 4720
1,980 mm
21472020-1980
Pimli ray 4720
2,000 mm
21472020-2000
Pimli ray 4720
3000 mm
21472020-3000
Pimli ray 4720
4000 mm
21472020-4000
Pimli ray 4720
5000 mm
21472020-5000
Pimli ray 4720
6000 mm
21472020-6000
Pimli alüminyum ray 4720
Pim çapı 8 mm
112
Mekanik yük emniyet sistemleri · Pimli ray
Mekanik yük emniyet sistemleri
Yük sabitleme rayları
Ankrajlı kombi yük sabitleme rayı 3009
Tanım
Ebat C
Parça No.
Çelik galvanizli
2.5 mm
213009250012
Çelik galvanizli
3.0 mm
213009300012
Sıcak daldırılmış çelik galvanizli
2.5 mm
213009250014
Sıcak daldırılmış çelik galvanizli
3.0 mm
213009300014
Paslanmaz çelik
2.5 mm
213009250030
Alüminyum
3.0 mm
213009300020
Tanım
Ebat C
Parça No.
Çelik galvanizli
2.5 mm
213008252012
Çelik galvanizli
3.0 mm
213008302012
Sıcak daldırılmış çelik galvanizli
2.5 mm
213008252014
Sıcak daldırılmış çelik galvanizli
3.0 mm
213008302014
Paslanmaz çelik
2.5 mm
213008252030
Alüminyum
3.0 mm
213008302020
Tanım
Ebat C
Parça No.
Çelik galvanizli
2.5 mm
213008252512
Çelik galvanizli
3.0 mm
213008302512
Sıcak daldırılmış çelik galvanizli
2.5 mm
213008252514
Sıcak daldırılmış çelik galvanizli
3.0 mm
213008302514
Paslanmaz çelik
2.5 mm
213008252530
Alüminyum
3.0 mm
213008302525
Standart uzunluk: 3000 mm
20 mm delik ölçülü ankrajlı kombi sabitleme rayı 3008
Standart uzunluk: 3000 mm
25 mm delik ölçülü ankrajlı kombi sabitleme rayı 3008
Standart uzunluk: 3000 mm
Talep üzerine özel uzunluklarda imalat yapılabilir
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
113
Mekanik yük emniyet sistemleri
Ankrajlı kombi yük sabitleme rayı 3109
Tanım
Ebat C
Parça No.
Çelik galvanizli
2.5 mm
213109250012
Paslanmaz çelik
2.5 mm
213109250030
Ebat C
Parça No.
Çelik galvanizli
2.5 mm
213108252012
Paslanmaz çelik
2.5 mm
213108252030
Çelik galvanizli
2.5 mm
213108252512
Paslanmaz çelik
2.5 mm
213108252530
Tanım
Ebat C
Parça No.
Çelik galvanizli
2.5 mm
212010250812
Standart uzunluk: 3000 mm
Ankrajlı kombi yük sabitleme rayı 3108
Tanım
20 mm delik ölçülü
25 mm delik ölçülü
Standart uzunluk: 3000 mm
Ankrajlı kombi yük sabitleme rayı 2010
Standart uzunluk: 2400 mm
Talep üzerine özel uzunluklarda imalat yapılabilir
114
Mekanik yük emniyet sistemleri · Yük sabitleme rayları
Mekanik yük emniyet sistemleri
Yuvarlak delikli yük sabitleme rayı 1805
Tanım
Ebat C
Parça No.
Çelik galvanizli
1.8 mm
211805182012
Çelik galvanizli
2.0 mm
211805202012
Çelik galvanizli
1.8 mm
211805182512
Çelik galvanizli
2.0 mm
211805202512
Ebat C
Parça No.
2.0 mm
211805122512
Ebat C
Parça No.
Çelik galvanizli
2.5 mm
211806251212
Çelik galvanizli
3.0 mm
211806301212
Paslanmaz çelik
2.0 mm
211806201230
Çelik galvanizli
2.0 mm
211806201552
Çelik galvanizli
2.5 mm
211806251512
Paslanmaz çelik
2.0 mm
211806201530
20 mm delik ölçülü
25 mm delik ölçülü
Standart uzunluk: 3000 mm
Tanım
25 mm delik ölçülü
Çelik galvanizli
Standart uzunluk: 3000 mm
Yuvarlak delikli kesik yük sabitleme rayı 1806
Tanım
12 mm montaj yüksekliği (ölçü B)
15 mm montaj yüksekliği (ölçü B)
Standart uzunluk: 3000 mm
Talep üzerine özel uzunluklarda imalat yapılabilir
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
115
Mekanik yük emniyet sistemleri
Yuvarlak delikli yük sabitleme rayı 3004
Tanım
Ölçü C
Parça No.
Çelik galvanizli
5 mm
213004502512
Alüminyum
6 mm
213004602520
Tanım
Ölçü C
Parça No.
Çelik galvanizli
2,3 mm
211803200852
Tanım
Ölçü C
Parça No.
Çelik galvanizli
2,5 mm
211803200152
Standart uzunluk: 3.000 mm
Kilit yuvalı sabitleme rayı 1803, yatay
Standart uzunluk: 3.000 mm
Kilit yuvalı sabitleme rayı 1803, dikey
Standart uzunluk: 3.000 mm
Talep üzerine özel uzunluklarda imalat yapılabilir
116
Mekanik yük emniyet sistemleri · Yük sabitleme rayları
Mekanik yük emniyet sistemleri
Yük sabitleme parçaları
Yük sabitleme parçası
Parça no: 24 315 00 000 12
Yük sabitleme parçası
Parça no: 24 317 00 000 12
Yük sabitleme parçası
Parça no: 24 361 00 000 12
LC = 800 daN
Malzeme: Elektrolitik çelik kaplı
Ağırlık: 0,5 kg
LC = 2.000 daN
Malzeme: Elektrolitik çelik kaplı
Ağırlık:
LC = 2.200 daN
Malzeme: Elektrolitik çelik kaplı
Ağırlık: 0,4 kg
Yük sabitleme parçası
Parça no: 24 360 00 000 12
Yük sabitleme parçası
Parça no: 24 370 00 000 10
Yük sabitleme parçası
Parça no: 24 320 00 000 14
LC = 350 daN
Malzeme: Elektrolitik çelik kaplı
Ağırlık:
0,18 kg
LC = 2,500 daN
Malzeme: çelik
Ağırlık: 0,88 kg
LC = 1.000 daN
Malzeme: Sıcak daldırılmış çelik galvanizli
Ağırlık: 0,36 kg
Yük sabitleme parçası
Parça no: 24 330 00 000 14
Zeminde sabitleme parçası
Parça no: 24 340 00 000 14
LC = 1.000 daN
Malzeme: Sıcak daldırma çelik galvanizli
Ağırlık: 0,54 kg
LC = 3.048 daN
Malzeme: Galvanizli çelik, yük taşıma bölümünün kaynaklanması için döner balgama noktaları
Ağırlık: 0,38 kg
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
117
Mekanik yük emniyet sistemleri
Hava kargo modeli, alüminyum noktası
Hava kargo sabitleme parçası bağlama
Hava Kargo sabitleme rayı Kapak Profili
Parça No. 21 5400 00 10 20
Standart uzunluk: 45 mm
Ağırlık: 0,037 kg
Parça No 21 5600 25
Malzeme: Alüminyum, 2 delikli
20 mm, yuvarlak şekilli
Parça No 21 5109 -1975
Standart uzunluk: 1975 mm
Ağırlık: 0,275 kg
Plastik, gri RAL 7035
LC Yük Sabitleme Kapasitesi
LC Lashing Capacity
WIS uç bağlantı elemanı
379
WIS uç bağlantı elemanı
379
Z 90°
300 daN
Z 90°
500 daN
X-Z 45°
300 daN
X-Z 45°
500 daN
Y-Z 45°
300 daN
Y-Z 45°
500 daN
Aksesuar için sabitleme kapasitesi: 4 adet M4 DIN 7380
8.8 vida ile birlikte
118
Aksesuar için sabitleme kapasitesi: 2 adet M4 DIN 7991
10.9 havşa başlı vida ile birlikte
Mekanik yük emniyet sistemleri · Yük sabitleme parçaları
Mekanik yük emniyet sistemleri
Yük sabitleme rayı aksesuarları
Hava kargo sabitleme rayı için uç parça
Hava kargo sabitleme rayı için uç parça
Hava kargo sabitleme rayı için uç parça
Parça No. 21510341040
Plastik, gri RAL 7001
Miktar birimi: Parça
Parça No. 215106501340
Plastik, mavi
Miktar birimi: Parça
Parça No. 215106501240
Plastik, gri RAL 7001
Miktar birimi: Parça
Sabitleme rayı için pimli uç parçası 4710
Sabitleme rayı için pimli uç parçası 4720
Parça No. 212106662240
Plastik, gri RAL 7001
Miktar birimi: Parça
Parça No. 212106462040
Plastik, gri RAL 7001
Miktar birimi: Parça
Sabitleme rayı için uç parçaları
Sabitleme rayı için uç parçaları
Parça No 212109951240
Plastik, gri RAL 7001
örn. 3008, 3009 sabitleme rayları için
Miktar birimi: Parça
Parça no 212106501240
Plastik, gri RAL 7001
örn. 1806 sabitleme rayları için
Miktar birimi: Parça
Flanşlı vidalı rakor
Parça No 21510725
Hava kargo rayı için M8 vidalı rakor 8.8, galvanizli Zn,
bileşenleri emniyet mandalı, vida, somun
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
119
Mekanik yük emniyet sistemleri
WISTRA ayırıcı duvarlar ve ayırıcı ızgaralar
WISTRA ayırıcı duvarları ve ayırıcı ızgaraları özel müşteri
taleplerine ve uygulama amaçlarına uygun şekilde imal
edilmiştir.
Bu elemanlar aşağıda belirtilen farklı işlevlere sahiptir:
· çerçeve ve branda vasıtasıyla bölgesel ayırma
· makaralar ile yönlendirilen, yukarı yatma mekanizmalı delikli saç panel
· yük kontrol görevi gören ayırıcı ızgaralar
WISTRA Info
Tüm ölçülerde tedarik edilebilmektedir
Başarılı uygulama:
I N T E R N A T I O N A L E
S P E D I T E U R E
WISTRA Safepart
Yük alanının hırsızlığa karşı korumalı şekilde
bölümlendirilmesi
Model
· sisteme entegre hırsızlık önleme tertibatı
· kısmi yüklerin düşük maliyetlerde kolay
bölümlendirilmesi
· yersel ve görsel bölümlendirme
· kolay montaj ve demontaj
· piyasada mevcut delikli pano duvarlarına ve yük bağlama raylarına uyum sağlayacak şekilde alternatifli çözümler
· hafif tasarım - kullanılmadığında sarılarak kaldırılabilir
120
Mekanik yük emniyet sistemleri · WISTRA ayırıcı duvarlar ve ayırıcı ızgaralar
Mekanik yük emniyet sistemleri
WISTRA Soğuk Emniyet Duvarı
Büyük soğuk emniyet duvarları için bölümlendirme yapılması mümkündür. Burada gösterilen soğuk emniyet duvarı ek olarak mevcut yük sabitleme raylarına
sabitlenir.
Yeni soğuk emniyet duvarı, soğuk hava depolu
araçları farklı sıcaklık bölgelerine ayırır. Örneğin
dondurulmuş ürünlerin ve taze meyvelerin tek bir araçta
taşınabilmesinin sağlanmasıyla, kullanılan araçların
esnekliği de bu sayede arttırılmış olmaktadır.
Enerji tüketimi, farklı sıcaklık bölgelerine ihtiyaca dayalı
bölümleme yapmak suret iyle daha da azaltılmaktadır.
· Hareketli hafif soğuk emniyet duvarı
· İstenen parça sayısı olarak özel tasarım
· İki taraftan taşıma kayışlarına sahip
· Hijyenik PVC dış kaplaması
· Yüke tam oturma sağlayan yan keçeler
· Herhangi bir alet kullanmadan araç gövdesine
sabitlenebilme
Gıda maddelerinin taşınması için dipfriz, buzdolabı özel
sıcaklık bölgeleri ve normal sıcaklıklar gerekli olmaktadır.
N: Normal ısı yalıtımı
K değeri </=0.7 Wm2K
Kolay bozulabilir gıda maddelerinin ülkeler arası
taşınması, araçların geçerli bir ATP belgesine sahip
olmasını gerektirmektedir,örn. bu amaçla bir FRC
sınıflandırması kullanılmaktadır.
R: Yüksek ısı yalıtımı
K değeri </=0.4 Wm2K
WISTA soğuk emniyet duvarları 0.4 Wm2K‘lik bir K
değerine sahiptir
Ortadaki harf ısı yalıtımını ifade etmektedir.
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
121
Mekanik yük emniyet sistemleri
Çok katmanlı yapı sayesinde soğuk emniyet duvarlarının
taşınması kolaydır ve uygulamada dayanıklıdır. Alt kenar
darbeye dayanıklı taban kenarı olarak imal edilmektedir.
Soğuk emniyet duvarları siparişe özel imal edilmektedir.
Talep üzerine özel renk ve işaretler mümkündür.
Toplam duvar kalınlığı 70 mm olup iç tarafta 50 mm
kalınlığında PUR dayanıklı köpük bulunmaktadır.
Yan keçeler aynı zamanda soğuk emniyet duvarını
sabitlemektedir.
Sipariş verirken lütfen şu bilgileri belirtiniz:
B
İç duvarlar arasında iç net genişlik
H
Tavan ve döşeme arasında iç net yükseklik
H1 varsa orta yük sabitleme rayı yüksekliği ve bu ray tipine ait teknik özellikler
H2 aynı
Ayırma: 1/2 ve 1/2 veya 2/3 ve 1/3, varsa çizimi ekleyiniz
B ve H açıklığında bulunan tüm bileşenlerin konum ve
çıkış ölçüleri ile birlikte çizimi.
Üretim ve uygulama için gerekli olan tüm teknik özelliklerin açıklanması.
Eğri duvarlı araçlar ve yapılar için lütfen dış hatları doğru
bir şekilde ölçülendiriniz ve bir şablon iletiniz.
122
Mekanik yük emniyet sistemleri · WISTRA Soğuk Emniyet Duvarı
Mekanik yük emniyet sistemleri
WISTRA yük kenetleme sistemi hesapları
Yük emniyet sistemleri
yükü doğrudan örneğin ön cephe duvarına, yan duvarlara,
döşeme kirişlerine, destek kirişlerine, yük kilit çubuklarına
sabitlemek, yükü birbirlerine dayanacak şekilde
yerleştirmek, boşlukları diğer ara yük emniyet elemanları
ile doldurmak ve ayrıca eğik/çapraz/yatay bağlama
elemanları kullanmak suretiyle gerçekleştirilir.
· yüklerin dikey hareketi, ek yük emniyet tertibatlarının kullanılmasını gerektirebilir!
· Maksimum yük kapasitesine ve müsaade edilen yük dağılımına uyunuz..
· yükler, yük emniyet sisteminin bulunduğu noktalarda olası basınç değerlerine göre tasarlanır!
DIN EN 12191-1:2004/VDI 2700’e uygun yük emniyeti (homojen yükleme esasına göre)
· 0,8 ve 0,5’lik ivme katsayıları ile hesaplanmıştır
· μD = dinamik kayma sürtünmesi katsayısı
Yük emniyet sisteminin
blokaj kapasitesi
Maksimum yük ağırlığı
μD 0,2 için
0,8
μD 0,4 için
0,5
0,8
μD 0,6 için
0,5
0,8
0,5
50 daN
80 kg
160 kg
120 kg
500 kg
250 kg
*)
100 daN
160 kg
330 kg
250 kg
1000 kg
500 kg
*)
150 daN
250 kg
500 kg
370 kg
1500 kg
750 kg
*)
200 daN
330 kg
660 kg
500 kg
2000 kg
1000 kg
*)
250 daN
410 kg
830 kg
620 kg
2500 kg
1250 kg
*)
300 daN
500 kg
1000 kg
750 kg
3000 kg
1500 kg
*)
350 daN
580 kg
1160 kg
870 kg
3500 kg
1750 kg
*)
400 daN
660 kg
1330 kg
1000 kg
4000 kg
2000 kg
*)
450 daN
750 kg
1500 kg
1120 kg
4500 kg
2250 kg
*)
500 daN
830 kg
1660 kg
1250 kg
5000 kg
2500 kg
*)
550 daN
910 kg
1830 kg
1370 kg
5500 kg
2750 kg
*)
600 daN
1000 kg
2000 kg
1500 kg
6000 kg
3000 kg
*)
650 daN
1080 kg
2160 kg
1620 kg
6500 kg
3250 kg
*)
750 daN
1250 kg
2500 kg
1870 kg
7500 kg
3750 kg
*)
800 daN
1330 kg
2660 kg
2000 kg
8000 kg
4000 kg
*)
900 daN
1500 kg
3000 kg
2250 kg
9000 kg
4500 kg
*)
1000 daN
1660 kg
3330 kg
2500 kg
10000 kg
5000 kg
*)
1250 daN
2080 kg
4160 kg
3120 kg
12500 kg
6250 kg
*)
1500 daN
2500 kg
5000 kg
3750 kg
15000 kg
7500 kg
*)
1750 daN
2910 kg
5830 kg
4370 kg
17500 kg
8750 kg
*)
2000 daN
3330 kg
6660 kg
5000 kg
20000 kg
10000 kg
*)
3000 daN
5000 kg
10000 kg
7500 kg
30000 kg
15000 kg
*)
4000 daN
6660 kg
13330 kg
10000 kg
40000 kg
20000 kg
*)
5000 daN
8330 kg
16660 kg
12500 kg
50000 kg
25000 kg
*)
*) Maksimum yük ağırlığı doğrudan maksimum yük kapasitesi ile ve aracın müsaade edilen yük dağılımı ile ilgilidir. Hızlanma katsayısı μD dinamik kayma
sürtünmesi katsayısından küçüktür.
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
123
Mekanik yük emniyet sistemleri
Destek kirişleri
WISTRA standart alüminyum destek kirişi 1850
9
ø24
ø40
ø24
ø19
9
Uç pimli çeşitler
9
19 mm pimli, silindirik
Model: 09
24 mm pimli, konik
Model: 24
24 / 33 mm kombi
pimli, konik
Model: 43
19/24 mm pimli kilit
Silindirik
Model: 45
19 / 24 / 33 mm
kombi pimli, konik
Model: 44
Talep üzerine ek pimli çeşitler
temin edilebilir
24 mm pimli kilit yuvalı
konik
Model: 49
Blokaj Kapasitesi BC 700 daN
ø 50 mm
Kollu yük sabitleme rayı modeli farklı özelliktedir
Standart model
Parça no
pimli model için XX
Araç iç ölçüleri için
Aluminyum destek kirişi 185015 XX
22185015 XX 20
2400-2480 mm
Aluminyum destek kirişi 185020 XX
22185020 XX 20
2440-2520 mm
Aluminyum destek kirişi 185025 XX
22185025 XX 20
2500-2580 mm
Müşteriye özel model
Parça no
pimli model için XX
Alüminyum destek kirişi 185080 XX-3000
22185080 XX 20
Lütfen siparişinizle birlikte aşağıdaki bilgileri de belirtiniz
- Yük sabitleme ray paneli modeli
- raylar arasındaki serbest iç ölçüler
Seçenekler
Firma işaretini taşıyan PVC
kaplama
124
Ek firma işaretleri
İğne kabartma
Toz boyalı modeller
Teleskopik borular için ipli
döngü
Mekanik yük emniyet sistemleri · Destek kirişleri · WISTRA standart alüminyum destek kirişi 1850
Mekanik yük emniyet sistemleri
WISTRA standart destek kirişleri
9
ø24
ø40
ø24
ø19
9
Uç pimli çeşitler
9
Talep üzerine ek pimli temin edilebilir
19 mm pimli, silindirik
Model: 09
24 mm pimli, konik
Model: 24
24 / 33 mm kombi pimli,
konik
Model: 43
19 / 24 / 33 mm
kombi pimli, konik
Model: 44
19/24 mm pimli kilit
Silindirik
Model: 45
24 mm pimli kilit yuvalı ray
için konik
Model: 49
400 daN’lik aluminyum model için blokaj
kapasitesi BC, 500daN’lik çelik model için
Kollu yük sabitleme rayı modeli farklı özelliktedir
Standart model
Parça no
pimli model için XX
Araç iç ölçüleri için
Alüminyum destek kirişi 1813 XX
22181300 XX 20
2000-2080 mm
Çelik destek kirişi 1813 XX
22181300 XX 12
2000-2080 mm
Alüminyum destek kirişi 1818 XX
22181800 XX 20
2400-2480 mm
Çelik destek kirişi 1818 XX
22181800 XX 12
2400-2480 mm
Alüminyum destek kirişi 1817 XX
22181700 XX 20
2440-2520 mm
Çelik destek kirişi 1817 XX
22181700 XX 12
2440-2520 mm
Alüminyum destek kirişi 1819 XX
22181900 XX 20
2500-2580 mm
Çelik destek kirişi 1819 XX
22181900 XX 12
2500-2580 mm
PVC kaplamalı standart modeller
Parça no
pimli model için XX
Araç iç ölçüleri için
Alüminyum destek kirişi 1813 XX PVC
22181300 XX 20Ü
2000-2080 mm
Çelik destek kirişi 1813 XX PVC
22181300 XX 12Ü
2000-2080 mm
Alüminyum destek kirişi 1818 XX PVC
22181800 XX 20Ü
2400-2480 mm
Çelik destek kirişi 1818 XX PVC
22181800 XX 12Ü
2400-2480 mm
Alüminyum destek kirişi 1817 XX PVC
22181700 XX 20Ü
2440-2520 mm
Çelik destek kirişi 1817 XX PVC
22181700 XX 12Ü
2440-2520 mm
Alüminyum destek kirişi 1819 XX PVC
22181900 XX 20Ü
2500-2580 mm
Çelik destek kirişi 1819 XX PVC
22181900 XX 12Ü
2500-2580 mm
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
125
Mekanik yük emniyet sistemleri
WISTRA özel boy destek kirişleri
ø24
ø40
ø24
ø19
9
9
Uç pimli çeşitler
9
Talep üzerine ek pimli temin edilebilir.
19 mm pimli, silindirik
Model: 09
24 mm pimli, konik
Model: 24
24 / 33 mm kombi pimli,
konik
Model: 43
19 / 24 / 33 mm
kombi pimli, konik
Model: 44
19/24 mm pimli kilit
Silindirik
Model: 45
24 mm pimli kilit yuvalı ray
için konik
Model: 49
400 daN’lik aluminyum model için blokaj kapasitesi BC, 500
daN’lik çelik model için
Kollu yük sabitleme rayı modeli farklı özelliktedir
Pimli boru askısı
kenarı üzerinde kısaltılmış model, teleskopik kenar monte edilmiş halde
Parça no
pimli model için XX
Alüminyum destek kirişi 1898 XX-2380 mm taşıyıcılı
221898 XX 20-2380
Çelik destek kirişi 1898 XX-2380 mm taşıyıcılı
221898 XX 12-2380
Alüminyum destek kirişi 1898 XX-3000 mm taşıyıcılı
bkz, model 1850
Çelik destek kirişi 1898 XX-3000 mm taşıyıcılı
221898 XX 12-3000
Pimli boru askısı ucu üzerinde kısaltma için
PVC kaplamalı modeller, teleskopik kenar monte edilmiş halde
Parça no
pimli model için XX
Alüminyum destek kirişi 1898 XX-2380 mm taşıyıcılı, PVC
221898 XX 20Ü-2380
Çelik destek kirişi 1898 XX-2380 mm taşıyıcılı, PVC
221898 XX 12Ü-2380
Alüminyum destek kirişi 1898 XX-3000 mm taşıyıcılı, PVC
talep üzerine
1898 XX-3000 mm taşıyıcılı PVC
221898 XX 12Ü-3000
Müşteriye özel model
Parça no pimli model için XX
Alüminyum destek kirişi 1899 XX- maks. 2380 mm taşıyıcılı
221899 XX 20-2380
Çelik destek kirişi 1899 XX- maks. 2380 mm taşıyıcılı
221899 XX 12-2380
Alüminyum destek kirişi 1899 XX- maks. 3000 mm taşıyıcılı
See version 1850
Çelik destek kirişi 1899 XX- maks. 3000 mm taşıyıcılı
221899 XX 12-3000
Lütfen siparişinizle birlikte aşağıdaki bilgileri de belirtiniz
- Yük sabitleme ray paneli modeli
- raylar arasındaki serbest iç ölçüler
Lütfen siparişinizle birlikte aşağıdaki bilgileri de belirtiniz
- Yük sabitleme ray paneli modeli
- raylar arasındaki serbest iç ölçüler
PVC kaplamalı müşteriye özel model
Parça no pimli model için XX
Alüminyum destek kirişi 1899 XX- maks. 2380 mm taşıyıcılı, PVC
221899 XX 20Ü-2380
Çelik destek kirişi 1899 XX- maks. 2380 mm taşıyıcılı, PVC
221899 XX 12Ü-2380
Alüminyum destek kirişi 1899 XX- maks. 3000 mm taşıyıcılı, PVC
bkz, model 1850 - talep üzerine
Çelik destek kirişi 1899 XX- maks. 3000 mm taşıyıcılı, PVC
221899 XX 12Ü-3000
Seçenekler
Firma işaretini taşıyan PVC kaplama
126
Ek firma işaretleri
İğne kabartma
Toz boyalı modeller
Mekanik yük emniyet sistemleri · Destek kirişleri · WISTRA özel boy destek kirişleri
Mekanik yük emniyet sistemleri
Van tipi araçlar için WISTRA özel boy destek kirişleri
9
ø24
ø40
ø24
ø19
9
Uç pimli çeşitler
9
19 mm pimli, silindirik
Model: 09
24 mm pimli, konik
Model: 24
24 / 33 mm kombi
pimli, konik
Model: 43
19 / 24 / 33 mm
kombi pimli, konik
Model: 44
Talep üzerine ek pimli
temin edilebilir
19/24 mm pimli kilit yuvalı 24 mm pimli kilit yuvalı ray
ray için için, silindirik
için konik
Model: 45
Model: 49
400 daN’lik aluminyum model için blokaj kapasitesi BC, 500 daN’lik çelik
model için
Kollu yük sabitleme rayı modeli farklı özelliktedir
Müşteriye özel model
Parça no
pimli model için XX
Alüminyum destek kirişi 1888 XX- maks. 2380 mm taşıyıcılı
221888 XX 20
Çelik destek kirişi 1888 XX- maks. 2380 mm taşıyıcılı
221888 XX 12
PVC kaplamalı müşteriye özel model
Parça no
pimli model için XX
Alüminyum destek kirişi 1888 XX- maks. 2380 mm taşıyıcılı, PVC
221888 XX 20Ü
1888 XX-maks. 2380 mm taşıyıcılı PVC
221888 XX 12U
Lütfen siparişinizle birlikte aşağıdaki bilgileri de belirtiniz
- Yük sabitleme ray paneli modeli
- raylar arasındaki serbest iç ölçüler
Lütfen siparişinizle birlikte aşağıdaki bilgileri de belirtiniz
- Yük sabitleme ray paneli modeli
- raylar arasındaki serbest iç ölçüler
Seçenekler
Firma işaretini taşıyan PVC
kaplama
Ek firma işaretleri
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
İğne kabartma
Toz boyalı modeller
Teleskopik borular için
ipli döngü
127
Mekanik yük emniyet sistemleri
WISTRA standart destek kirişleri, ayarlanabilir
9
ø24
ø40
ø24
ø19
9
Uç pimli çeşitler
9
Talep üzerine ek pimli temin edilebilir
19 mm pimli, silindirik
Model: 09
24 mm pimli, konik
Model: 24
24 / 33 mm kombi pimli,
konik
Model: 43
19 / 24 / 33 mm
kombi pimli, konik
Model: 44
19/24 mm pimli kilit yuvalı 24 mm pimli kilit yuvalı ray
ray ray için, silindirik
için konik
Model: 45
Model: 49
Alüminyum model için BC blokaj kapasitesi 400 daN, çelik
tip için 500 daN
Kollu yük sabitleme rayı modeli farklı özelliktedir
Standart model
Parça no
pimli model için XX
Araç iç ölçüleri için
Alüminyum destek kirişi 1808 XX
22180800 XX 20
2220 – 2650 mm
Çelik destek kirişi 1811 XX
22181100 XX 12
2220 – 2650 mm
PVC kaplamalı standart modeller
Parça no
pimli model için XX
Araç iç ölçüleri için
Alüminyum destek kirişi 1808 XX PVC
22180800 XX 20Ü
2220 – 2650 mm
Çelik destek kirişi 1811 XX PVC
22181100 XX 12Ü
2220 – 2650 mm
128
Mekanik yük emniyet sistemleri · Destek kirişleri · WISTRA standart destek kirişleri, ayarlanabilir
Mekanik yük emniyet sistemleri
WISTRA özel boy ayarlanabilir destek kirişleri
ø24
ø40
ø24
ø19
9
9
Uç pimli çeşitler
9
Talep üzerine ek pimli temin edilebilir
19 mm pimli, silindirik
Model: 09
24 mm pin, conical
Model: 24
24 / 33 mm kombi pimli,
konik
Model: 43
19/24 mm pimli kilit yuvalı 24 mm pimli kilit yuvalı ray
ray için, silindirik
için konik
Model: 45
Model: 49
19 / 24 / 33 mm
kombi pimli, konik
Model: 44
Alüminyum model için BC blokaj kapasitesi, 400 daNçelik model için 500 daN,
serbest iç ölçü 2.650 mm
Müşteriye özel model
Parça no
pimli model için XX
Maksimum genişlemiş uzunluk
Alüminyum destek kirişi 180899 XX
22180899 XX 20
maks. 2650 mm‘lik araç iç ölçüsüne kadar
Alüminyum destek kirişi 180899 XX-3000
talep üzerine
daha uzun modeller için
Çelik destek kirişi 181199 XX
22181199 XX 12
maks. 2650 mm‘lik araç iç ölçüsüne kadar2650 mm
Çelik destek kirişi 181199 XX-3000
talep üzerine
daha uzun modeller için
PVC kaplamalı müşteriye özel model
Parça no
pimli model için XX
Maksimum genişlemiş uzunluk
Alüminyum destek kirişi 180899 XX PVC
22180899 XX 20Ü
maks. 2650 mm‘lik araç iç ölçüsüne kadar
Alüminyum destek kirişi 180899 XX-3000
talep üzerine
daha uzun modeller için
Çelik destek kirişi 181199 XX PVC
22181199 XX 12Ü
maks. 2650 mm‘lik araç iç ölçüsüne kadar
Çelik destek kirişi 181199 XX-3000 PVC
talep üzerine
daha uzun modeller için
Lütfen siparişinizle birlikte
aşağıdaki bilgileri de
belirtiniz
- Yük sabitleme ray paneli modeli
- aradaki serbest iç ölçü
Lütfen siparişinizle birlikte
aşağıdaki bilgileri de
belirtiniz
- Yük sabitleme ray paneli modeli
- aradaki serbest iç ölçü
Seçenekler
Firma işaretini taşıyan PVC
kaplama
Ek firma işaretleri
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
İğne kabartma
Toz boyalı modeller
Teleskopik borular için
ipli döngü
129
Mekanik yük emniyet sistemleri
WISTRA standart kare destek kirişleri
9
ø24
ø40
ø24
ø19
9
Uç pimli çeşitler
9
Talep üzerine ek pimli temin edilebilir
19 mm pimli, silindirik
Model: 09
24 mm pin,conical
Model: 24
24 mm pimli, konik
Model: 24
19 / 24 / 33 mm
kombi pimli, konik
Model: 44
19/24 mm pimli kilit yuvalı 24 mm pimli kilit yuvalı ray
ray için silindirik
için, konik
Model: 45
Model: 49
40x40 500 daN model için BC Blokaj Kapasitesi,
50x50’lik model için talep üzerine
Kollu yük sabitleme rayı modeli farklı özelliktedir
Standart model 40x40 mm
Parça no
pimli model için XX
Araç iç ölçüleri için
Çelik destek kirişi 1828 XX
22182800 XX 12
2400-2480 mm
Çelik destek kirişi 1827 XX
22182700 XX 12
2440-2520 mm
Çelik destek kirişi 1829 XX
22182900 XX 12
2500-2580 mm
Standard version 50x50
Parça no
pimli model için XX
Çelik destek kirişi 1852 XX
talep üzerine
130
Lütfen siparişinizle birlikte aşağıdaki bilgileri de belirtiniz
- Yük sabitleme ray paneli modeli
- raylar arasındaki serbest iç ölçüler
Mekanik yük emniyet sistemleri · Destek kirişleri · WISTRA standart kare destek kirişleri
Mekanik yük emniyet sistemleri
WISTRA standart kare destek kirişleri, ayarlanabilir
9
ø24
ø40
ø24
ø19
9
Uç pimli çeşitler
9
Talep üzerine ek temin edilebilir
19 mm pimli, silindirik
Model: 09
24 mm pimli, konik
Model: 24
24 / 33 mm kombi pimli,
konik
Model: 43
19 / 24 / 33 mm
kombi pimli, konik
Model: 44
19/24 mm pimli kilit yuvalı 24 mm pimli kilit yuvalı
ray için, silindirik
ray konik
Model: 45
Model: 49
Blokaj Kapasitesi BC 500 daN
Standart model 40x40 mm
Parça no
pimli model için XX
Araç iç ölçüleri için
Çelik destek kirişi 1812 XX
22181200 XX 12
2220 – 2650 mm
Seçenekler
talep üzerine müşteriye özel
tasarlanmış modeller mevcuttur
İğne kabartma1812 XX
Toz boyalı modeller
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
Teleskopik borular için ipli
döngü
131
Mekanik yük emniyet sistemleri
WISTRA destek kiriş sistemi kilidi
WISTRA destek kiriş kilidi, yük sabitleme rayları içerisinde
pimli bağlama mekanizmasına sahip yük emniyet
sistemidir.
Sistem temel olarak kapaklı dikey yük kenetleme sistemlerine yönelik olarak geliştirilmiştir.
Avantajlar:
· kolay yerleştirme ve sabitleme sayesinde hızlı kullanım
· yük bağlama raylarına güvenli bağlantı
· uygulama esnasında kolay kullanım sağlayan yay basıncı
· 50 x 50 mm’lik çelik profil, galvanizli
· 24 mm çapında, her iki kenarda yük sabitleme uç
pimleri
· Sabit hat yükünde 1.000 daN’lık yüksek blokaj
kapasitesi (BC)
· Müşterinin spesifik ihtiyaçlarına özel hassas tasarım
132
Tanım
Miktar birimi
Parça No.
WISTRA destek kiriş sistemi kilidi
Parça
talep üzerine
Yük sabitleme rayları 3004, düz
Parça
talep üzerine
Yük sabitleme rayları 3004, U profil
Parça
talep üzerine
Mekanik yük emniyet sistemleri · Destek kirişleri · WISTRA destek kiriş sistemi kilidi
Mekanik yük emniyet sistemleri
WISTRA destek kiriş sistemi, Power Stop
Bilhassa kombine taşımacılıkta yüksek yük kapasiteli nakliye sistemlerinin kullanılması, yük sabitleme tertibatları
ile ilgili aşırı yüksek bir talep doğurmaktadır.
WISTRA POWER Stop destek kirişi sistemi, kağıt rulo asit
testinden büyük başarıyla geçmiştir.
Çift delikli ray sistemi ve çiftli pimler, kare boruların 30°
derece dönebilmesine olanak vermektedir. Bu sayede
geniş bir alanda kırılabilir nitelik taşıyan yük ile temas ve
aşırı basıncın neden olduğu hasar önlenir. VDI yönetmeliği
2700, Sayfa 9’da kağıt ruloların nakliyesine yönelik
kaymaz paspasların kullanımı açıklanmaktadır.
Avantajlar:
Tanım
Miktar birimi
Parça No
· kolay yerleştirme ve sabitleme sayesinde hızlı kullanım
WISTRA destek kiriş sistemi, POWER Stop
Parça
talep üzerine
· 50 x 90 mm’lik çelik profil, galvanizli
Yük sabitleme rayları 3004 53, düz
Parça
talep üzerine
· 24 mm çapında, her iki kenarda çiftli uç pimleri
Yük sabitleme rayları 3004 53, U profil
Parça
talep üzerine
· Sabit hat yükünde 2.500 daN’lık yüksek blokaj
kapasitesi (BC)
· Müşterinin spesifik ihtiyaçlarına özel hassas tasarım
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
133
Mekanik yük emniyet sistemleri
WISTRA destek kiriş sistemi, Power Stop, kılavuz makaralı
Park konumu
Power Stop destek kirişi - kılavuz makaralı ülke içi
ve uluslararası Avrupa trafiğinde gittikçe önemi
artan kombine “karayolu demiryolu” trafiğine özel
olarak geliştirilmiştir. Sistem swapbody yükler ve diğer
konteynırlar için kullanılabilir.
Özel çözüm, makaralar ile hareketli raylar ile yönlendirilen
dikey bağlı destek kirişlerinden meydana gelmektedir.
Yük sabitleme rayları 3004, düz parça
Parça
talep üzerine
Yük sabitleme rayları 3004 50, U profil
Parça
talep üzerine
Tanım
Miktar birimi
Parça No.
WISTRA destek kiriş sistemi, Power Stop, kılavuz makaralı
Malzeme profili çelik
Parça
talep üzerine
WISTRA destek kiriş sistemi, Power Stop, kılavuz makaralı
Malzeme profili alüminyum
Parça
talep üzerine
Bu da uygulama kolaylığı sağlamaktadır.
Bileşenlerin kontrol dışı yerinden çıkması veya çalınması
da aynı şekilde önlenmektedir.
Avantajlar:
· kılavuz makara sayesinde pratik uygulama
Konumlama, döşemede ve tavada yer alan delikli raylar
vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.
· isteğe bağlı galvanizli çelik profil veya alüminyum profil
Standart bir swapbody içerisinde kılavuz makaralı dörde
kadar Power Stop kirişi kullanılabilir.
· Sabit hat yükünde 2.500 daN’lık yüksekblokaj
kapasitesi (BC)
Dayanıklı yapısı sayesinde bu yeni çözüm aynı zamanda
WISTRA Safeguard yük emniyet filelerine de uygundur.
Power Stop destek kirişi yukarı kaldırılarak hareketli ray
altına sabitlenebilmektedir.
· Müşterinin spesifik ihtiyaçlarına özel hassas tasarım
134
· 24 mm çapında, her iki kenarda çiftli uç pimleri
Mekanik yük emniyet sistemleri · Destek kirişleri · WISTRA destek kiriş sistemi, Power Stop, kılavuz makaralı
Mekanik yük emniyet sistemleri
Kargo bar
WISTRA alüminyum kargo bar
Yaylı sistemli model
38 mm’lik standart modeller
Parça No.
Uygulama aralığı
Ağırlık
Kargo bar 1867
2218670003
1,300 - 1,670 mm
3.1 kg
Kargo bar 1867
2218670004
1,680 - 2,050 mm
3.5 kg
Kargo bar 1867
221867010020TW
2,260 – 2,630 mm
4.2 kg
42 mm’lik standart modeller
Parça No.
Uygulama aralığı
Ağırlık
Kargo bar 1843
2218430003
1,300 - 1,670 mm
4.3 kg
Kargo bar 1843
2218430004
1,680 - 2,050 mm
4.4 kg
Kargo bar 1842
221842010020TW
2,100 – 2,470 mm
4.6 kg
Kargo bar 1843
221843010020TW
2,350 – 2,720 mm
4.7 kg
Kargo bar 1844
221844010020TW
2500 - 2870 mm
4.8 kg
Kargo bar 1845
221845010020TW
2,650 - 3,020 mm
4.9 kg
710 mm
320 mm
Uygulanabilir basınç 175
Blokaj kapasitesi *)
150 daN’a kadar
Blokaj kapasitesi *)
up 150
to 150
bis
daNdaN
Yedek parçalar
Parça No.
38 mm’lik modele yönelik gergili ve dişli raflı gövde
221867991000
42 mm’lik model için
221867991000TW
Kauçuk yastık
221867990300
Aksesuarlar
Parça No.
Kasnak seti
38 mm’lik model için
226700000012
42 mm’lik model için
224300000012
Seçenekler
İğne kabartma
Toz boyalı modeller
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
*) Blokaj kapasitesi araç karoserinin sağlamlığına ve tabanın kaymayı önleyici
niteliklerine bağlıdır
135
Mekanik yük emniyet sistemleri
WISTRA alüminyum kargo bar
Yaylı sistemli model
42 mm’lik modeller
ø24
ø40
ø24
ø19
9
9
Uç pimli çeşitler
9
Kauçuk yastık
Model: 01
19 mm pim, silindirik
Model: 09
24 mm pim, konik
Model: 24
24 / 33 mm kombi pim
konik
Model: 43
19 / 24 / 33 mm kombi
konik
Model: 44
9 / 24 mm pim, kilit yuvalı
yuvalı ray için, silindirik
Model: 45
Talep üzerine ek pimli
çeşitler
24 mm pim kilit yuvalı
yuvalı ray için, konik
Model: 49
Sipariş verirken lütfen uç pimlerin pozisyonuna dikkat ediniz: ilki boru askısı üzerinde, ikincisi de teleskopik boru üzerinde yer almaktadır!
38 mm’lik standart modeller
Parça No.
Kargo bar 1867 kauçuk yastık/pim XX
22186701 XX 20
Kargo bar 1867 pim XX/kauçuk yastık
221867 XX 0120
Kargo bar 1867 pim XX/pim XX
221867 XX XX 20
42 mm’lik standart modeller
Parça No.
Kargo bar 1842 kauçuk yastık/pim XX
22184201 XX 20
Kargo bar 1842 pim XX/kauçuk yastık
221842 XX 0120
Kargo bar 1842 pim XX/pim XX
221842 XX XX 20
Kargo bar 1843 kauçuk yastık/pim XX
22184301 XX 20
Kargo bar 1843 pim XX/kauçuk yastık
221843 XX 0120
Kargo bar 1843 pim XX/pim XX
221843 XX XX 20
Kargo bar 1844 kauçuk yastık/pim XX
22184401 XX 20
Kargo bar 1844 pim XX/kauçuk yastık
221844 XX 0120
Uygulama aralığı
Ağırlık
Blokaj kapasitesi *)
4,2 kg
2260 – 2630 mm
4,2 kg
150 daN’a kadar
4,2 kg
Uygulama aralığı
Ağırlık
Blokaj kapasitesi *)
4,6 kg
2100 – 2470 mm
4,6 kg
4,6 kg
4,7 kg
2350 – 2720 mm
4,7 kg
4,7 kg
4,8 kg
2500 – 2870 mm
Kargo bar 1844 pim XX/pim XX
221844 XX XX 20
4,8 kg
Kargo bar 1845 kauçuk yastık/pim XX
22184501 XX 20
4,9 kg
Kargo bar 1845 pim XX/kauçuk yastık
221845 XX 0120
Kargo bar 1845 pim XX/pim XX
221845 XX XX 20
2650 – 3020 mm
up to 150 daN
4,8 kg
4,9 kg
4,9 kg
Seçenekler
İğne kabartma
136
Toz boyalı modeller
*) Blokaj kapasitesi araç karoserinin sağlamlığına ve tabanın kaymayı önleyici
niteliklerine bağlıdır
Mekanik yük emniyet sistemleri · Kargo bari · WISTRA alüminyum kargo bar
Mekanik yük emniyet sistemleri
WISTRA çelik kargo bar
Model
Parça No.
Uygulama aralığı
Ağırlık
Kargo bar 1868, sonsuz değişken
2218680
2,260 - 2,650 mm
4.85 kg
Model
Parça No.
Uygulama aralığı
Ağırlık
Kargo bar 1840
221840000012
1,900 - 2,800 mm
7.0 kg
Model
Parça No.
Uygulama aralığı
Ağırlık
Kargo bar 1938
221938010012
2,300 - 2,900 mm
6.6 kg
Model
Parça No.
Uygulama aralığı
Ağırlık
SmartBar TM Cargo Bar
220550100012
1,220 - 2,740 mm
7.0 kg
Model
Parça No.
Uygulama aralığı
Ağırlık
BabyBar TM Cargo Bar
220552250012
1,220-1,980 mm
2.0 kg
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
137
Mekanik yük emniyet sistemleri
Taşıma kirişleri
WISTRA alüminyum taşıma kirişi 1839 HQ
Uç pimli çeşitler
Tip A
Her iki uçta uç parçalarının tamamen
uzaması mümkündür
Tip AS
Tip C
Tip B
Bir kenarda uç parçası sabit, diğer
kenarda tamamen uzayabilir durumdadır
Bir kenarda uç parçası sabit, diğer
kenarda boyuna sabitleme sistemiyle
tamamen uzayabilir durumdadır
kilit yuvası için: Her iki uçta uç parçalarının
tamamen uzaması mümkündür
2.250 mm uzunluğunda boru askılı model
Parça No.
Uygulama aralığı
Blokaj kapasitesi / yük taşıma *)
Taşıma kirişi1839 Tip A
22183900-2250
2,310-2,530 mm
1,100/1,300 daN
Taşıma kirişi1839 Tip B
22183901-2250
2,310-2,400 mm
1,100/1,300 daN
Taşıma kirişi1839 Tip C
22183902-2250
2,310-2,400 mm
1,100/1,300 daN
Taşıma kirişi1839 Tip AS
22183930-2250
2,310-2,530 mm
1,100/1,300 daN
2,350 mm uzunluğunda boru askılı model
Parça No.
Uygulama aralığı
Blokaj kapasitesi / yük taşıma*)
Taşıma kirişi1839 Tip A
22183900-2350
2,410 - 2,630 mm
1,100/1,300 daN
Taşıma kirişi1839 Tip B
22183901-2350
2,410 - 2,500 mm
1,100/1,300 daN
Taşıma kirişi1839 Tip C
22183902-2350
2,410 - 2,500 mm
1,100/1,300 daN
Taşıma kirişi1839 Tip AS
22183930-2350
2,410 - 2,630 mm
1,100/1,300 daN
2.250 mm uzunluğunda boru askılı ve
paletler için monte edilmiş üç güvenlik aksamlı
Parça No.
Uygulama aralığı
Blokaj kapasitesi / yük taşıma
kapasitesi *)
Taşıma kirişi1839 Tip B - PL3
22183901-2250-3
2,310-2,400 mm
1,300/1,000 daN
Taşıma kirişi1839 Tip C - PL3
22183902-2250-3
2,310-2,400 mm
1,300/1,000 daN
Taşıma kirişi1839 Tip AS - PL3
22183930-2250-3
2,310-2,530 mm
1,300/1,000 daN
2,350 mm uzunluğunda boru askılı model
paletler için monte edilmiş üç güvenlik aksamlı
Parça No.
Uygulama aralığı
Blokaj kapasitesi / yük taşıma
kapasitesi *)
Taşıma kirişi1839 Tip B - PL3
22183901-2350-3
2,410 - 2,500 mm
1,300/1,000 daN
Taşıma kirişi1839 Tip C - PL3
22183902-2350-3
2,410 - 2,500 mm
1,300/1,000 daN
Taşıma kirişi1839 Tip AS - PL3
22183930-2350-3
2,410 - 2,630 mm
1,300/1,000 daN
Taşıma kirişleri ve sürgülü taşıma kirişleri için palet
Çift katlı yükleme sistemleri, istiflenebilir olmayan
yükler için paletlerin 2. kademeye yüklenmesine olanak
vermektedir. Bu sayede taşıma kirişi yükleri destekleyen
ve sabitleyen bir eleman gibi kullanılır. Belli durumlarda,
yer elverişliliğinden ötürü kapının yakınında sadece
tek döşeme kirişinin kullanılması mümkündür. Taşıma
kirişi üzerinde WISTRA palet sabitleme istemi, aracın
yavaşlaması ve hızlanması esnasında yüklerin kaymasını
önleyen etkin maliyetli ve güvenli bir seçenektir.
138
Mekanik yük emniyet sistemleri · Taşıma kirişleri · WISTRA alüminyum taşıma kirişi 1839 HQ
Mekanik yük emniyet sistemleri
WISTRA alüminyum taşıma kirişi 1838
Uç pimli çeşitler
Typ A
Her iki uçta uç parçalarının tamamen
uzaması mümkündür
Typ B
Typ AS
Typ C
Bir kenarda uç parçası sabit, diğer
kenarda tamamen uzayabilir durumdadır
Bir kenarda uç parçası sabit, diğer kenarda boyuna
bağlama sistemiyle tamamen uzayabilir durumdadır
Kilit yuvası için: Her iki uçta uç parçalarının
tamamen uzaması mümkündür
2.250 mm uzunluğunda boru askılı ve
Parça No.
Uygulama aralığı
Blokaj kapasitesi / yük taşıma *)
Taşıma kirişi1838 Tip A
22183800-2250
2,310-2,530 mm
1,000/1,000 daN
Taşıma kirişi1838 Tip B
22183801-2250
2,310-2,400 mm
1,000/1,000 daN
Taşıma kirişi1838 Tip C
22183802-2250
2,310-2,400 mm
1,000/1,000 daN
Taşıma kirişi1838 Tip AS
22183830-2250
2,310-2,530 mm
1,000/1,000 daN
*) Maksimum 2.500 mm’lik uygulama aralığına kadar olan blokaj kapasiteleri
Taşıma kirişi AS modelin uygun olduğu uygulama:
A, B ve C tip döşeme kirişlerinin uygun olduğu uygulamalar:
ek seçeneklert
ek seçenekler
A/B Tip 221839/221838 taşıma kirişi için WIS onarım seti
bileşenleri:
· taşıma kirişi için x1 uç parçası
· x1 rakor somunu
· x2 I-6 Kt. başlı vida
· Miktar birimi: set
Parça no 22183905
Resimde gösterilen destek kirişleri için seçenekler
Oyma
İğne kabartma
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
Toz boyalı modeller
139
Mekanik yük emniyet sistemleri
Boyuna Raylar
Boyuna Raylar
24,5
max 3500
50,8
61
120
25
2,5
Parça No 22 6030 09 XXXX
Uygulama: mandal tutucu ile birlikte
Malzeme: çelik, çinko kaplı
Uygunluk: kenetlemeli yük emniyet sistemlerine yönelik taşıma kirişlerine sahip
boyuna raylar ve 826 ile 822 no‘lu uç bağlantı elemanlı yük sabitleme tertibatları
Standart uzunluk: 3500 mm
Önemli: sipariş verirken lütfen istenen uzunluk değerini belirtiniz
15
Boyuna Raylar
Parça No 22 4030 09 XXXX
Uygulama: mandal tutucu ile birlikte
Malzeme: Ankrajlı kombi raylı alüminyum profil, 3009 çelik, çinko kaplı - diğer yük sabitleme rayları opsiyoneldir
Uygunluk: kenetlemeli yük emniyet sistemlerine yönelik taşıma kirişlerine sahip boyuna raylar ve 826 ile 822 no‘lu uç bağlantı elemanlı yük sabitleme tertibatları
Standart boy: talep üzerine
Önemli: sipariş verirken lütfen istenen uzunluk değerini belirtiniz
Sürgülü boyuna raylar
Parça No 22 4130 09 XXXX
Uygulama: 21 5001 312012 no‘lu hava kargo çelik raylı olarak
Malzeme: Ankrajlı kombi raylı alüminyum profil, 3009 çelik, çinko kaplı - diğer yük sabitleme rayları opsiyoneldir
Uygunluk: kenetlemeli yük emniyet sistemlerine yönelik taşıma kirişlerine sahip yüksekliği ayarlanabilir boyuna raylar ve 826 ile 822 no‘lu uç bağlantı elemanlı yük sabitleme tertibatları
Standart boy: talep üzerine
Önemli: sipariş verirken lütfen istenen boy değerini ve çıtalar arasındaki iç ölçüyü belirtiniz
140
Mekanik yük emniyet sistemleri · Boyuna Raylar
Mekanik yük emniyet sistemleri
Ayırıcı Kirişler
WISTRA alüminyum ayırıcı kirişi 7452
Model
Parça No.
Uygulama aralığı
Ağırlık
Blokaj kapasitesi *)
Dökme uç parçalı ayırıcı kiriş
237452900020
2,400-2,700 mm
10.0 kg
400 daN
Kutuda ayrı ayrı ambalajlanmış, dökme uç parçalı ayırıcı kiriş
237452900020K
2,400-2,700 mm
10.3 kg
400 daN
Dökme uç parçalı ayırıcı kiriş
2374529-2100
2,100-2,400 mm
9.1 kg
400 daN
Dökme uç parçalı ayırıcı kiriş
2374529-1800
1,800-2,100 mm
8.9 kg
400 daN
Aksesuarlar
Parça No.
Geçme manşon profil
237459900440
WISTRA alüminyum ayırıcı kiriş 7453
Model
Parça No.
Uygulama aralığı
Ağırlık
Blokaj kapasitesi*)
ayırıcı kiriş
237453000020
2400-2700 mm
7,7 kg
400 daN
*) Blokaj kapasitesi (BC): 2.700 mm’lik uygulama aralığına sabit yüzey yüklemesi için 400 daN
Seçenekler
İğne kabartma
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
141
Mekanik yük emniyet sistemleri
WISTRA çelik ayırıcı kiriş
Ayırıcı kiriş S4
Model
Parça No.
Uygulama aralığı
Ağırlık
Kare ayırıcı kiriş S4
237430000012
1,920-2,720 mm
7.5 kg
Model
Parça No.
Uygulama aralığı
Ağırlık
CurtainBarTM
237552000020
1,140 - 2,720 mm
8.0 kg
Parting wall lock CurtainBarTM
Seçenekler
İğne kabartma
142
Mekanik yük emniyet sistemleri · Ayırıcı Kirişler · WISTRA çelik ayırıcı kiriş
Mekanik yük emniyet sistemleri
WISTRA ayırıcı kiriş seçenekleri
Vario uç parçası
Kelepçe aralığı 21 - 36 mm
Düz germede maksimum 2.000 daN’ye kadar LC
Tanım
Miktar birimi
Ağırlık
Parça No.
Vario uç parçası
Parça
3.0 kg
237420000012
Ankrajlı kombi uç
bağlantı elemanlı yük
sabitleme kayışı
Sivri uçlu kancalı yük
sabitleme kayışı
Tek parça yük
sabitleme kayışı
BoardClampTM
Kelepçe aralığı 8 - 54 mm
LC 500 daN’a kadar
Tanım
Miktar birimi
Item No.
BoardClamp WTR 1000 0.5+3.0 yeşil
Parça
237552001
BoardClamp WTR 1000 0.5+3.5 yeşil
Parça
237552002
BoardClamp WTR 1000 0.5+4.5 yeşil
Parça
237552003
BoardClamp WTR 1000 0.5+5.5 yeşil
Parça
237552004
BoardClamp WTR 1000 0.5+6.5 yeşil
Parça
237552005
BoardClamp WTR 1000 0.5+7.5 yeşil
Parça
237552006
Miktar birimi
ParçaNo.
Mandal tutucu - sol
Parça
235001000012
Mandal tutucu - sağ
Parça
235000000012
Mandal tutucular
Çelik, galvanizli
Tanım
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
143
Mekanik yük emniyet sistemleri
WISTRA çift katlı sistemler
WISTRA sürgülü taşıma kirişleri, 66 x 84 mm’lik yüksek
dayanımlı alüminyum profilden imal edilmiştir. Yüksek
taşıma kapasiteleri sayesinde sürgülü kirişler hem arka
yüklerin emniyeti için, hem de ikinci bir yükleme katı
oluşturulmasında kullanılabilir.
Dişli profil yüzeyi, yükün sabit şekilde durmasını
sağlamaktadır. Sürgülü taşıma kirişleri, çift katlı sistemler
olarak kılavuz raylar ile bağlantılı şekilde uygulanan farklı
uç parçalara sahip olacak şekilde imal edilmektedir.
Dayanıklı olarak monte edilen geçme parçalar, içe içe
geçme özelliği sayesinde içteki boş alanda çok geniş
uygulama alternatifleri sunmaktadır.
WISTRA çift katlı sistemleri farklı modellerde imal edilmekte ve farklı yüksekliklerde bağlanabilmektedir.
WISTRA sürgülü taşıma kirişleri, kullanılmadıklarında
sürgülenerek tavanın altına saklanabilmektedir.
WISTRA palet emniyet sistemi ayrıca sürgülü taşıma kirişi
üzerine monte edilebilmektedir. Bir palet profil kenarı
üzerinde kolaylıkla ittirilebilmekte ve yük kenetleme sistemi tarafından boylamsal doğrultuda sabitlenebilmektedir.
144
Arkadan görünüş:
Yandan görünüş:
Sürgülü taşıma kirişlerinin çift katlı sistem olarak ve
arka yük emniyet sistemi olarak kullanılması
Sürgülü taşıma kirişlerinin çift katlı sistem olarak
kullanılması
Mekanik yük emniyet sistemleri · WISTRA çift katlı sistemler
Mekanik yük emniyet sistemleri
WISTRA sürgülü taşıma kirişleri
Sürgülü taşıma kirişi 7007 (Kılavuz raylar 7002, 7003 + 7103)
Model
Parça No.
Uygulama aralığı
Ağırlık
Blokaj kapasitesi /
yük taşıma kapasitesi *)
Sürgülü taşıma kirişi 7007
227007000020
2,450- approx. 2,530 mm
7.7 kg
1,000 daN / 1,000 daN
3 kat palet sabitleme sistemli sürgülü taşıma kirişi 7007
227007000020-PL3
2,450- approx. 2,530 mm
10.7 kg
1,000 daN / 1,000 daN
Sürgülü taşıma kirişi 7907 (Kılavuz raylar 7002, 7003 + 7103)
Model
Parça No.
Uygulama aralığı
Ağırlık
Blokaj kapasitesi /
yük taşıma kapasitesi *)
Sürgülü taşıma kirişi 7907
Bir tarafında tavan rayı/park braketi için 90°’ye kadar kaydırma
yapabilen kaydırma elemanı
227907000020
2,450- approx. 2,675 mm
7.7 kg
1,000 daN / 1,000 daN
3 kat palet sabitleme sistemli sürgülü taşıma kirişi 7907
227907000020-PL3
2,450- approx. 2,675 mm
10.7 kg
1,000 daN / 1,000 daN
*) Sabit yüzey yüklemesi için blokaj kapasitesi / taşıma kapasitesi
Resimde gösterilen destek kirişleri için seçenekler
Oyma
İğne kabartma
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
Toz boyalı modeller
PL3
Kilit çözme çubuğu
145
Mekanik yük emniyet sistemleri
WISTRA sürgülü taşıma kirişleri 7007, 7907 için kılavuz raylar
Sürgülü taşıma kirişlerine yönelik kılavuz raylar ağırlıklı
olarak yüksekliği ayarlanabilir tipte bir çift katlı sistem için
kullanılır. Monte edilmiş olan raylar 12mm / 17mm’lik bir
montaj yüksekliğine sahiptir.
Rayların yerleştirilebilmesi için taşıma ve süpürgelik ile
arada yaklaşık 75 mm’lik bir açıklık bırakılmalıdır ya da
freze kanallı bir model seçilmelidir.
İç yüksekliğin verimli kullanımı için, Izgara deliğinin alt
kenarı ile tavan arasındaki mesafe optimal olarak 65 mm
olmalıdır.
freze kanallı
freze kanalsız
Tekli alüminyum kılavuz ray 7002
Tanım
Ağırlık
Uzunluk
Parça No.
Freze kanalsız tekli alüminyum kılavuz ray
2.4 kg
1,960 mm
227002000020
Freze kanallı tekli alüminyum kılavuz ray
2.4 kg
1,960 mm
227002010020
Tanım
Ağırlık
Uzunluk
Parça No.
Freze kanalsız ikili alüminyum kılavuz ray
4.7 kg
1,960 mm
227002040020
Freze kanallı ikili alüminyum kılavuz ray
4.7 kg
1,960 mm
227002050020
Tanım
Ağırlık
Uzunluk
Parça No.
Freze kanalsız, astarlı ikili çelik kılavuz ray
4.7 kg
2,500 mm
227003010015
Freze kanallı, astarlı ikili çelik kılavuz ray
4.7 kg
2,500 mm
227103010015
Tanım
Ağırlık
Uzunluk
Parça No.
Freze kanalsız, astarlı ikili çelik kılavuz ray
9.9 kg
2,500 mm
227003020015
Freze kanallı, astarlı ikili çelik kılavuz ray
9.9 kg
2,500 mm
227103020015
İkili alüminyum kılavuz ray 7002
Tekli çelik kılavuz ray 7003
Tandem steel guiding track 7003
146
Mekanik yük emniyet sistemleri · WISTRA sürgülü taşıma kirişleri · WISTRA sürgülü taşıma kirişleri 7007, 7907 için kılavuz raylar
Mekanik yük emniyet sistemleri
Sürgülü taşıma kirişi 5003/5003
5003
5002
Model
Parça No.
Uygulama aralığı/
maksimum uzama
Ağırlık
Blokaj kapasitesi /
yük taşıma kapasitesi *)
Sürgülü taşıma kirişi 5002
225002000012
2.450- yakl. 2.530 mm
10.9 kg
1,000 daN / 1,000 daN
3 kat palet sabitleme sistemli sürgülü taşıma kirişi 5002
225002000012-3
2.450- yakl. 2.530 mm
10.9 kg
1,000 daN / 1,000 daN
Konik sürgü elemanlı sürgülü taşıma kirişi 5003
225003000012
2.450- yakl. 2.530 mm
13.9 kg
1,000 daN / 1,000 daN
Konik sürgü elemanlı ve 3 katlı palet sabitleme
mekanizmalı sürgülü taşıma kirişi 5003
225003000012-3
2.450- yakl. 2.530 mm
13.9 kg
1,000 daN / 1,000 daN
*) Sabit yüzey yüklemesi için blokaj kapasitesi / taşıma kapasitesi
Tekli çelik kılavuz ray 7004
Tanım
Ağırlık
Uzunluk
Parça No.
Freze kanalsız, astarlı tekli çelik kılavuz ray
6.3 kg
2,480 mm
talep üzerine
Freze kanalsız, çelik galvanizli tekli çelik kılavuz ray
6.3 kg
2,480 mm
talep üzerine
Tanım
Ağırlık
Uzunluk
Parça No.
Freze kanalsız, astarlı ikili çelik kılavuz ray
13.0 kg
2,480 mm
talep üzerine
Freze kanalsız, çelik galvanizli ikili çelik kılavuz ray
13.0 kg
2,480 mm
talep üzerine
İkili çelik kılavuz ray 7004
Seçenekler
Oyma
İğne kabartma
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
Toz boyalı modeller
PL3
Kilit çözme çubuğu
147
Mekanik yük emniyet sistemleri
Sürgülü taşıma kirişi 5001
90° Version
Model
Parça No.
Uygulama aralığı
Ağırlık
Blokaj kapasitesi /
yük taşıma kapasitesi *)
Sürgülü taşıma kirişi 5001
225001000012
2.450- yakl. 2.530 mm
10.7 kg
1,000 daN / 1,000 daN
3 kat palet sabitleme sistemli sürgülü taşıma kirişi 5001
225001000012-3
2.450- yakl. 2.530 mm
13.7 kg
1,000 daN / 1,000 daN
Sürgülü taşıma kirişi 5001
Bir tarafında tavan rayı/park braketi için 90°’ye kadar kaydırma
yapabilen kaydırma elemanı
225001009012
2.450- yakl. 2.530 mm
10.7 kg
1,000 daN / 1,000 daN
3 kat palet sabitleme sistemli sürgülü taşıma kirişi 5001
Bir tarafında tavan rayı/park braketi için 90°’ye kadarkaydırma
yapabilen kaydırma elemanı
225001009012-3
2.450- yakl. 2.530 mm
13.7 kg
1,000 daN / 1,000 daN
*) Sabit yüzey yüklemesi için blokaj kapasitesi / taşıma kapasitesi
Tekli çelik hava kargo sabitleme rayı 5001
Tanım
Ağırlık
Uzunluk
Parça No.
Tekli çelik hava kargo sabitleme rayı
ikili çelik kılavuz ray
13.0 kg
2,400 mm
215001312012
Seçenekler
Oyma
148
İğne kabartma
Toz boyalı modeller
PL3
Kilit çözme çubuğu
Mekanik yük emniyet sistemleri · WISTRA sürgülü taşıma kirişleri · Sürgülü taşıma kirişi 5001
Mekanik yük emniyet sistemleri
Sürgülü taşıma kirişi 7104
4
Tekli sabitleme düzenekli model
Parça No.
Uygulama aralığı
Ağırlık
Blokaj kapasitesi /
yük taşıma kapasitesi *)
Sürgülü taşıma kirişi 7104
227104000020
2.370- yakl. 2.600 mm
7.3 kg
1,000 daN / 1,000 daN
3 kat palet sabitleme sistemli sürgülü taşıma kirişi 7104
227104000020-3
2.370- yakl. 2.600 mm
10.3 kg
1,000 daN / 1,000 daN
Sürgülü taşıma kirişi 7104
227104001020
2.470- yakl. 2.700 mm
7.3 kg
1,000 daN / 1,000 daN
3 kat palet sabitleme sistemli sürgülü taşıma kirişi 7104
227104001020-3
2.470- yakl. 2.700 mm
10.3 kg
1,000 daN / 1,000 daN
6
5
7
8
*) Sabit yüzey yüklemesi için blokaj kapasitesi / taşıma kapasitesi
A
Balıksırtı hava kargo sabitleme rayına uygun
20
B
50
3,5
25
C
11,5
12,5
0
D
5000
5503
5020
C
Material/ Treatment/ Finish
AlMgSi0,7 F27
Verwendungsbereich
Lieferant
Fahrzeugbau
(zul. Abweichung)
(Oberfläche)
DIN ISO 2768
mittel
DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES
Datum
Bearb.
26.10.2010
Name
Maßstab
SCALE: 1:20
Werkstoff
Rohteilnummer
Modell-Nr
Born
Gepr.
Gewicht
Airlinetrack
(Zeichnungsnummer)
4
B
Text B
....
A
Text A
....
Zust
Änderung
Ändg B
Bo
Datum
Name
www.wistra.eu
(Urspr.)
2.07 kg
6063-T6
Airlineschine
TITLE:
Norm
DO NOT SCALE DRAWING
(Benennung)
21 5503 25 - 3000 Kat
(Erst. f.)
A3
(Erst. d.)
Seçenekler
Oyma
İğne kabartma
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
Toz boyalı modeller
PL3
Kilit çözme çubuğu
149
Mekanik yük emniyet sistemleri
Sürgülü taşıma kirişi 7105
Tekli sabitleme düzenekli model
Ağırlık
Blokaj kapasitesi /
yük taşıma kapasitesi *)
227105000020
2.370- yakl. 2.600 mm
7.3 kg
1,000 daN / 1,000 daN
227105000020-3
2.370- yakl. 2.600 mm
10.3 kg
1,000 daN / 1,000 daN
Sürgülü taşıma kirişi 7105
227105001020
2.370- yakl. 2.600 mm
7.3 kg
1,000 daN / 1,000 daN
227105001020-3
2.470- yakl. 2.700 mm
10.3 kg
1,000 daN / 1,000 daN
6
7
8
A
3 kat palet sabitleme sistemli sürgülü taşıma kirişi 7105
4
3
Uygulama aralığı
3 kat palet sabitleme sistemli sürgülü taşıma kirişi 7105
Sürgülü taşıma kirişi 7105
5
Parça No.
6
5
7
8
A
*) Sabit yüzey yüklemesi için blokaj kapasitesi / taşıma kapasitesi
B
B
Düz hava kargo sabitleme rayına uygun
20
20
9,6
25
9,5
12,5
11,5
44
4
34
34
2,7
C
C
3000
D
5502
5504
5501
5100
D
5120
C
Material/ Treatment/ Finish
AlMgSi0,8 F28
Verwendungsbereich
Material/ Treatment/ Finish
Wis
(zul. Abweichung)
(Oberfläche)
DIN ISO 2768
DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES
Al Mg Si 0,8 Projekt
F28 Rm 270 N/mm2 mittel
Datum
Verwendungsbereich
(zul. Abweichung)
(Oberfläche)
...
Schiene
DIN ISO 2768
mittel
DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES
Datum
3
Bearb.
4
Gepr.
05.01.2011
B
Text B
Name
A
BornText A
Zust
...
(Benennung)
...
Datum
TITLE:
23.11.10
DO NOT
SCALE DRAWING
Gepr.
Maßstab
SCALE: 1:20
Text B
...
Ändg B
A
Text A
...
Bo
Zust
Änderung
Datum
Name
(Urspr.)
(Erst. f.)
2.19 kg
Airlinetrack
A3
(Zeichnungsnummer)
Katalog 21 5502 25 Airlineschiene zum Einlassen
Airline FL 9,6x34
Ändg B
Bo
Name
www.wistra.eu
(Urspr.)
(Erst. f.)
(Erst. d.)
Airlinetrack
21 5504 25 Kat
www.wistra.eu
Gewicht
6005 T6 F27
Airlineschiene
1.63 kg
TITLE:
6063-T6
(Zeichnungsnummer)
B
DO NOT SCALE DRAWING
Werkstoff
Rohteilnummer
Modell-Nr
(Benennung)
Born Gewicht
Norm
Werkstoff
Rohteilnummer
Modell-Nr
Änderung
Norm
Bearb.
Maßstab
SCALE: 1:20
Name
C
A3
(Erst. d.)
Seçenekler
Oyma
150
İğne kabartma
Toz boyalı modeller
PL3
Kilit çözme çubuğu
Mekanik yük emniyet sistemleri · WISTRA sürgülü taşıma kirişleri · Sürgülü taşıma kirişi 7105
Mekanik yük emniyet sistemleri
WISTRA elbise taşıma askıları
Yüksek mukavemetli çelikten imal edilmişolan WISTRA
elbise askıları, yüksek taşıma kapasitesine sahip son
derece hafif ürünlerdir.
Sabit hat yükü için 400 kg’ye varan taşıma kapasitesi. 7 kg’lık hafif modelin ağırlığı, patentli uç parçası
kullanılarak %16 oranında azaltılabilir.
Bu sayede yeni elbise askısı KST L6, aynı taşıma kapasitesine sahip olmakla birlikte sadece 6 kg ağırlığında
olmaktadır.
Yüksek dayanımlı özel çelikten imal edilmiş 35-mm’lik
asma boru krom kaplıdır ve aracın iç mekan genişliğinin
optimal düzeyde kullanılmasını sağlar.
15 x 15 mm’lik emniyet mili 2 adet Velcro bant ile sabitlenmektedir..
Standart modelde montaj
· Krom kaplı asma boru - uzunluk: 2.370 mm, talep
üzerine farklı ölçüler temin edilebilir
· Alüminyum emniyet mili - siyah, toz kaplı - 15 x 15 mm talep üzerine diğer ölçüler temin edilebilir
· 2 parça Velcro bant talep üzerine farklı adetler temin edilebilir
· Uç parçaları ve yay fonksiyonu, uç parçasına / nakliye sistemine uygun
Seçenek
Plastik spiral boru ile kaplı emniyet mili askıların sağa sola
kaymasını önler.
Elbise askıları kendi test tesislerimizde düzenli aralıklarla
yük taşıma testlerine tabi tutulmaktadır.
Bu sayede, WISTRA elbise askıları, uyglamada sahip
olduğu ileri işlevsellik ile öne çıkmaktadır.
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
151
Mekanik yük emniyet sistemleri
Yük sabitleme rayları ve delikli plakalar
612
712
KST L6
KST K7
KST L6
KST K7
4319
KST U71
KST S7
1805
KST talep üzerine:
KST talep üzerine:
812
U71
S7
7102
KST U71
1007
KST L6
KST K7
1803
U71
S7
3008
KST U71
1806
KST talep üzerine
KST talep üzerine
KST talep üzerine
KST talep üzerine
KST F7
KST TA
KST U71
KST S7
3009
KST U71
1807
KST talep üzerine
KST talep üzerine
267
KST C7
Plakalarda ufak ebatsal sapmalar olabilir.
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen WISTRA ekibi ile irtibat kurunuz. Size özel çözümler sunmaktan memnuniyet duyacağız.
152
Mekanik yük emniyet sistemleri · WISTRA elbise taşıma askıları · Yük sabitleme rayları ve delikli plakalar
Mekanik yük emniyet sistemleri
Elbise askısı L6
· Plastik uç parçaları
· Krom kaplı asma boru - 2.370 mm
· Gerdirme yayı mekanizmalı
Model
Parça no
Uygulama aralığı
Ağırlık
Taşıma kapasitesi *)
Elbise askısı L6
268011237017
2,420 – 2,500 mm
6.0 kg
400 kg
Özel boylarda L6 elbise askısı - 2.370 mm’den daha kısa asma boru
talep üzerine
D) teknik özelliklere uygun
400 kg
Özel boylarda L6 elbise askısı - 2.370 mm’den daha kısa asma boru
talep üzerine
D) teknik özelliklere uygun
**)
Elbise askısı K7
· Çelik göbekli plastik uç parçaları
· Krom kaplı asma boru - 2.370 mm
· Gerdirme yayı mekanizmalı
Model
Parça No.
Uygulama aralığı
Ağırlık
Taşıma kapasitesi *)
Elbise askısı K7
267191237017
2,420 – 2,500 mm
7.0 kg
400 kg
Özel boylarda K7 elbise askısı - 2.370 mm’den daha kısa asma boru
talep üzerine
D) teknik özelliklere uygun
400 kg
Özel boylarda K7 elbise askısı - 2.370 mm’den daha uzun asma boru
talep üzerine
D) teknik özelliklere uygun
**)
Uygun olduğu modeller
612
712
812
*) Sabit yükleme için taşıma kapasitesi
*) Taşıma kapasitesi bu model için ayrı olarak tespit edilmelidir.
D) Müşteri tarafından şu bilgilerin temin edilmesi gereklidir: yük sabitleme rayları arasındaki boş ölçüler
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
153
Mekanik yük emniyet sistemleri
U71 elbise askısı
· Çelik uç parçası
· Krom kaplı asma boru - 2.370 mm
· Gerdirme yayı mekanizmasız
Model
Parça No.
Uygulama aralığı
U71 elbise askısı
267382137017
2,420 – 2,500 mm
Ağırlık
400 kg
Taşıma kapasitesi *)
Özel boy U71 elbise askısı 2370 mm’den kısa asma boru
talep üzerine
D) teknik özelliklerine
uygun
400 kg
Özel boy U71 elbise askısı2370 mm’den uzun asma boru
talep üzerine
D) teknik özelliklerine
uygun
**)
*) Sabit yükleme için taşıma kapasitesi
**) Taşıma kapasitesi bu model için ayrı olarak tespit edilmelidir.
D) Müşteri tarafından şu bilgilerin temin edilmesi gereklidir: yük sabitleme rayları arasındaki boş ölçüler
Uygun olduğu modeller
*
*
*
*
* sınırlı kullanımlı
3008
3009
712
812
1803
4319
7102
Seçenekler
Velcro bant seçenekleri
154
İğne kabartma
Spiral borulu emniyet mili
Mekanik yük emniyet sistemleri · WISTRA elbise taşıma askıları · U71 elbise askısı
Mekanik yük emniyet sistemleri
S7 elbise askısı
· Çelik uç parçası
· Krom kaplı asma boru - 2.370 mm
· Gerdirme yayı mekanizmalı/mekanizmasız
Model
Parça No.
Uygulama aralığı
Yay özelliği bulunmayan S7 elbise askısı
267390337017
2,420 – 2,500 mm
Ağırlık
400 kg
Taşıma kapasitesi *)
Baskılı yay özellikli S7 elbise askısı
267290337017
2,420 – 2,500 mm
400 kg
Yay özelliği olmayan özel boylarda S7 elbise askısı 2.370 mm’den daha kısa asma boru
talep üzerine
D) teknik özelliklerine
uygun
400 kg
Baskılı yay özelliği olan özel boylarda S7 elbise askısı 2.370 mm’den daha kısa asma boru
talep üzerine
D) teknik özelliklerine
uygun
400 kg
Yay özelliği olmayan özel boylarda S7 elbise askısı 2.370 mm’den daha uzun asma boru
talep üzerine
D) teknik özelliklerine
uygun
**)
Baskılı yay özelliği olan özel boylarda S7 elbise askısı 2.370 mm’den daha uzun asma boru
talep üzerine
D) teknik özelliklerine
uygun
**)
*) Sabit yükleme için taşıma kapasitesi
**) Taşıma kapasitesi bu model için ayrı olarak tespit edilmelidir.
D) Müşteri tarafından şu bilgilerin temin edilmesi gereklidir: yük sabitleme rayları arasındaki boş ölçüler
Uygun olduğu modeller
712
812
1803
Diğer kombinasyon seçenekleri talep üzerine temin edilebilir.
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
155
Mekanik yük emniyet sistemleri
F7 elbise askısı
· Alüminyum uç parçası
· Krom kaplı asma boru - 2.300 mm
· Yay mekanizmasız
Model
Parça No.
Uygulama aralığı
Ağırlık
Taşıma kapasitesi *)
F7 elbise askısı
267382230017
2,460 – 2,500 mm
7.4 kg
400 kg
Özel boylarda F7 elbise askısı - 2.300 mm’den daha kısa asma boru
talep üzerine
D) teknik özelliklerine
uygun
400 kg
Özel boylarda F7 elbise askısı - 2.300 mm’den daha uzun asma boru
talep üzerine
D) teknik özelliklerine
uygun
**)
*) Sabit yükleme için taşıma kapasitesi
**) Taşıma kapasitesi bu model için ayrı olarak tespit edilmelidir.
D) Müşteri tarafından şu bilgilerin temin edilmesi gereklidir: yük sabitleme rayları arasındaki boş ölçüler
Uygun olduğu modeller
7002
Seçenekler
Velcro bant seçenekleri
156
İğne kabartma
Spiral borulu emniyet mili
Mekanik yük emniyet sistemleri · WISTRA elbise taşıma askıları · F7 elbise askısı
Mekanik yük emniyet sistemleri
Balıksırtı ve düz hava kargo sabitleme rayları için A6 elbise askısı
· Alüminyum uç parçası
· Krom kaplı asma boru - 2.300 mm
· Yay mekanizmasız
Balıksırtı hava kargo sabitleme raylarına uygun model
Parça No.
Uygulama aralığı
Ağırlık
Taşıma kapasitesi *)
A6H elbise askısı
268710037017
2,460 – 2,500 mm
7.4 kg
400 kg
Özel boylarda A6H elbise askısı - 2.300 mm’den daha kısa asma boru
talep üzerine
D) teknik özelliklerine
uygun
400 kg
Özel boylarda A6H elbise askısı - 2.300 mm’den daha uzun asma
boru
talep üzerine
D) teknik
özelliklerine uygun
**)
Düz hava kargo sabitleme raylarına uygun model
Parça No.
Uygulama aralığı
Ağırlık
Taşıma kapasitesi *)
A6FL elbise askısı
268720037017
2,460 – 2,510 mm
7,4 kg
400 kg
Özel boylarda A6FL elbise askısı - 2.300 mm’den daha kısa asma boru talep üzerine
D) teknik özelliklerine
uygun
400 kg
talep üzerine
D) teknik özelliklerine
uygun)
**)
Özel boylarda A6FL elbise askısı - 2.300 mm’den daha uzun asma
boru
*) Sabit yükleme için taşıma kapasitesi
**) Taşıma kapasitesi bu model için ayrı olarak tespit edilmelidir.
D) Müşteri tarafından şu bilgilerin temin edilmesi gereklidir: yük sabitleme rayları arasındaki boş ölçüler
Uygun olduğu modeller
Balıksırtı hava kargo sabitleme rayları için A6H
5503
5000
Düz hava kargo sabitleme rayları için A6H
5020
5504
5100
5120
5501
Diğer kombinasyon seçenekleri talep üzerine temin edilebilir.
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
157
Mekanik yük emniyet sistemleri
Hava kargo sabitleme rayları için TA elbise askısı
· 380 uç bağlantı elemanı için çelik uç parçası
· Krom kaplı asma boru - 2.370 mm
· Gerdirme yayı mekanizmasız
· Her iki uçta iç içe geçme fonksiyonu
Hava kargo sabitleme raylarına uygun model
Parça No.
Uygulama aralığı
Özel boylarda TA elbise askısı - 2.370 mm’den daha kısa asma boru
267500000000
D) teknik özelliklerine
uygun
Ağırlık
400 kg
Taşıma kapasitesi *)
Özel boylarda TA elbise askısı - 2.370 mm’den daha uzun asma boru
talep üzerine
D) teknik özelliklerine
uygun
**)
*) Sabit yükleme için taşıma kapasitesi
**) Taşıma kapasitesi bu model için ayrı olarak tespit edilmelidir.
D) Müşteri tarafından şu bilgilerin temin edilmesi gereklidir: yük sabitleme rayları arasındaki boş ölçüler
Uygun olduğu modeller
Yük sabitleme rayları için TA - bağlantılı olduğu sistem:
EB 380
Seçenekler
Velcro bant seçenekleri
158
İğne kabartmaing
Spiral borulu emniyet mili
Diğer kombinasyon seçenekleri talep üzerine temin edilebilir.
Mekanik yük emniyet sistemleri · WISTRA elbise taşıma askıları · Hava kargo sabitleme rayları için TA elbise askısı
Mekanik yük emniyet sistemleri
“CONSTAR” C7 elbise askısı
· Kauçuk yastık ile kombine edilmiş kancalar
· Krom kaplı asma boru - 2.280 mm
· 3 Velcro bant
· Plastik spiral borulu emniyet mili
· Baskı yayı mekanizması
· Ek CONSTAR elbise taşıma askılarının tutulması için
opsiyonel CONSTAR kademelendirme bantları
Balıksırtı hava kargo sabitleme raylarına uygun
Parça No.
CONSTAR C7 elbise askısı
267286728017
Uygulama aralığı
Ağırlık
Taşıma kapasitesi *)
7.3 kg
400 kg
Özel boylarda C7 CONSTAR elbise askısı 2.370 mm’den daha kısa asma boru
talep üzerine
D) teknik özelliklerine
uygun
400 kg
Özel boylarda C7 CONSTAR elbise askısı 2.370 mm’den daha uzun asma boru
talep üzerine
D) teknik özelliklerine
uygun
**)
D halkalı CONSTAR kademelendirme bandı
talep üzerine
CONSTAR kademelendirme bandı
talep üzerine
E) teknik özelliklerine
uygun
-
*) Sabit yükleme için taşıma kapasitesi
**) Taşıma kapasitesi bu model için ayrı olarak tespit edilmelidir.
D) Müşteri tarafından şu bilgilerin temin edilmesi gereklidir: yük sabitleme rayları arasındaki boş ölçüler
E) Müşteri tarafından şu bilgilerin temin edilmesi gereklidir: D halkalarının talep edilen konumları ve ayrıca tüm uzunluk
Uygun olduğu modeller
Çıtalı iç duvar ve üstte yerleştirilmiş bağlama noktalarına
sahip konteynır ve swap body modeli Plastik spiral boru
ile kaplı emniyet mili askıların sağa sola kaymasını önler.
267
WISTRA ekibi, konteynırların ve swap body’lerin manifoldlu modelleri için size memnuniyetle destek verecektir.
Seçenekler
Velcro bant seçenekleri
İğne kabartma
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
159
Güvenlik
WISTRA güvenlik mühürleri, ambalajlarınızın ve ambalaj
ünitelerinizin açık bir şekilde tanımlanmasında kullanılan
ürünlerdir.
Güvenlik mühürleri üzerinde açık bir şekilde bir seri
numarası yer alır. Ayrıca bu mühürlere ayrı ayrı işaret
basma hizmetimiz de mevcuttur.
İleri güvenlik mührü ürünleri nakliye ünitelerinin kimlik
bilgilerinin korunması görevini görür. Bu modeller üzerinde aynı zamanda isteğe bağlı olarak ayrı ayrı da eklenebilen bir seri numarası bulunmaktadır.
Kırılıp sökülebilen mini gümrük mührü ile, ürün
gamımızda gümrük makamları tarafından denetlenen bir
model yer almaktadır.
Güvenlik
Güvenlik mühürleri
Ok Tip Mühür
Seri Kilit
Çiftli Kilit
Uzunluk: 220 mm
Uzunluk: 25 cm
Kayış ölçüsü:
1 mm x 5.5 mm
Uzunluk: 210 mm
Parça No 034 030 5
Parça No. 034 209 1
Parça No. 034 030 4
· dayanıklı ve pratik mühür
· polipropilenden imal edilmiştir (gıdada kullanılabilir)
· ABS plastikten imal edilmiştir
· Malzeme: Polipropilen
· seri numarası ve firma ismini taşıyan lazer kod
· birçok farklı renk çeşidi mevcuttur
· barkodlu olarak da tedarik edilebilir
· barkodlu olarak da tedarik edilebilir
· sıralı numaralandırma
· sıralı numaralandırma
· gerilme mukavemeti: 19+ kg
· firma isminin yer aldığı özel işaret eklenmesi
mümkündür
· çekiciler, tankerler, vb. için ekonomik sızdırmazlık mührü
· firma isminin yer aldığı özel işaret eklenmesi
mümkündür
Dişli Kilit
Plast Mühür
Uzunluk: 48 cm
Kayış ölçüsü:
2 mm x 8 mm
Uzunluk: 190 mm
· uygulaması kolay ve hızlıdır
Üçlü Sızdırmaz
Mühür
Kayış ölçüsü:
3 mm - 5 mm
Parça No. 034 203 1 19 cm’lik uzunluk için
Parça No. 034 208 1
Parça No. 035 000 2
· polipropilenden imal edilmiştir (gıdada kullanılabilir)
· kimlik tanıtıcı mühür
2 27 cm’lik uzunluk için
· üzerinde seri numarası bulunan lazer kodlama
· hafif plastik mühür
3 32 cm’lik uzunluk için
· firma isminin yer aldığı özel işaret eklenmesi
mümkündür
· uygulaması kolay ve hızlıdır
· gerilme mukavemeti: 40+ kg
· firma isminin yer aldığı özel işaret eklenmesi
mümkündür
· tüm poşetler ve torbalar için yırtılmaz özelliğe sahip olacak şekilde tasarlanmıştır
· 7 haneli seri numaralama
· standart renk olarak kırmızı, talep üzerine diğer renkler temin edilebilir
· polipropilenden imal edilmiştir (yiyecek sınıfı), ABS geçme parçalı (kilit)
· kopma mukavemeti 30+ kg
· üç katlı kilit mekanizması sayesinde yetkisiz kişilerin müdahalelerine karşı en iyi koruma
· yük kenetleme sistemi için en ideal mühür
Chinch-up Mühür
S 306
Simulock Halka
Mühür
SP Kablo Kilidi
MCL 200
Uzunluk: 375 mm
Uzunluk: 220mm
Kayış ölçüsü:
1 mm x 8 mm
Uzunluk: 15 cm veya müşteri
talebine göre
Kablo çapı: 2,0 mm
Parça No. 034 030 6
Parça No. 034 210 1
Parça No 034 219 1
· kalem ile işaretleme yapılması mümkün
· polipropilenden imal edilmiştir (gıdada kullanılabilir)
· pratik kullanım
· kopma mukavemeti 30 kg
· ABC kilit gövdesi, çinko kalıp döküm kilit sistemi ve çinko kaplı tel kablo
· farklı renk çeşitleri
· tüm halka mühür uygulamaları için kontrol pencereli dış mühür
· sıralı numaralandırma
· firma isminin yer aldığı özel işaret eklenmesi
mümkündür
162
· üzerinde seri numarası bulunan lazer kodlama
· firma isminin yer aldığı özel işaret eklenmesi
mümkündür
· nakliye esnasında farklı uygulamalara yönelik etkin maliyetli mühür
Güvenlik · Güvenlik mühürleri
Güvenlik
Drago Mühür
Plastik Tabanlı
Asma Kilit Tip
Mühür
Domino
Uzunluk: 20 cm
Parça No. 034 206 1 34 cm’lik uzunluk için
Parça No 034 030 3
Parça No. 034 1010
· ABS plastikten imal edilmiş iki parça plastik kilit
· çelik saç ve polipropilenden imal edilmiştir
(gıdada kullanılabilir)
2 40 cm’lik uzunluk için
· en yüksek düzeyde güvenlik için metal geçme kilit
· galvanizli veya paslanmaz çelik kasnaklı model
mevcuttur
· barkodlu olarak da tedarik edilebilir
· kasnak ek koruma sağlamak amacıyla çentikli olabilir
· barkodlu olarak da tedarik edilebilir
· uzun logo şeridi
· sıralı numaralandırma
· gerilme mukavemeti: 90 kg
· gerilme mukavemeti: 45+ kg
· firma isminin yer aldığı özel işaret eklenmesi
mümkündür
· yetkisiz kullanıma karşı maksimum koruma sağlar
· polipropilenden imal edilmiştir (gıdada kullanılabilir)
· tüm poşetler ve torbalar için yırtılmaz özelliğe sahip olacak şekilde tasarlanmıştır
· üzerinde seri numarası bulunan lazer kodlama
· birçok farklı renk çeşidi mevcuttur
Kırılabilir Tİp
Kablo
Ufak kablo: Parça No 034 010 3
kablo çapı: 1,5 mm | uzunluk: 180 mm
Mini kablo: Parça No 034 010 4
kablo çapı: 2,5 mm | uzunluk: 180 mm
Maksi kablo: Parça No 034 010 1
kablo çapı: 5,0 mm | uzunluk: 250 mm
· metal güvenlik mührü
· kilit ve yüksek dayanımlı çelik kablo barındıran
alüminyum gövde
· sıralı numaralandırma
· standart renk olarak mavi, talep üzerine diğer renkler temin edilebilir
· firma isminin ve barkodun yer aldığı özel işaret
eklenmesi mümkündür
· kopma mukavemeti 290+ kg - 1.000 kg arası
· tUzunluk: Standart veya müşteri talebine göre
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
163
Güvenlik
İleri güvenlik mührü
Mini Koparılabilir
gümrük mührü
Containersiegel
S 201
Damgalama
Kilidi
Uzunluk: 180 mm
Kablo çapı: 1,6 mm
Uzunluk: 230 mm
Kablo çapı: 1,2 mm
Uzunluk: 76 mm
Çap: 10 mm
Parça No. 034 003 0
Parça No. 034 020 1
Parça No. 034 010 8
· metal güvenlik mührü
· gövde, mil ve kablodan meydana gelmektedir
· ABS plastik kapaklı metal muhafaza
· yüksek dayanımlı çelik şerit barındıran alüminyum gövde
· mil çinko kaplı pasifleştirilmiş çelikten imal edilmiştir
· ABS plastik kapaklı metal cıvata
· kopma mukavemeti 3 kN
· sıralı numaralandırma
· sıralı numaralandırma
· sıralı numaralandırma
· sıkıştırıldıktan sonra koparılması gereken kilitten ve
gövdeden meydana gelmektedir
· firma isminin yer aldığı özel işaret eklenmesi
mümkündür
· firma isminin yer aldığı özel işaret eklenmesi
mümkündür
· kablo örgülü telden meydana gelmiştir
· silindir biçimli
· 4 t’dan fazla kopma mukavemetine sahip iki parçalı cıvatalı mühür
Konteyner mührü
S 204
Konteyner mührü
S 102
Konteyner kilidi
302
Uzunluk: 205 mm
Kayış ölçüsü: 1,5 mm
Uzunluk: 85 mm
Çap: 9 mm
Gövde:
32 x 20 x 10 mm
Parça No. 034 208 1
Parça No 034 010 2
Parça No 034 030 2
· çelik vida dişli gövde
· plastik kapaklı yaylı çelikten oluşan gövde
· ABS plastikten imal edilmiş dikdörtgen gövde
· plastik kaplamalı gövde yüzeyi
· polikarbonat plastikten imal edilmiş dış kapak
· sıralı numaralandırma
· ABS plastik kaplamalı çelik cıvata
· çinko kaplı pasifleştirilmiş çelikten imal edilmiş U şekilli kelepçe
· firma isminin yer aldığı özel işaret eklenmesi
mümkündür
· sıralı numaralandırma
· 4 kN’e kadar kopma mukavemeti
· firma isminin yer aldığı özel işaret eklenmesi
mümkündür
· sıralı numaralandırma
· kilit sıkıştırma sonrası koparılmalıdır
· 4 kN’e kadar kopma mukavemeti
· firma isminin yer aldığı özel işaret eklenmesi
mümkündür
Konteyner mührü
S 105
Mega Kablo
Kilit
Klicker”
Uzunluk: 94mm
Çap: 9 mm
Uzunluk: 125 mm veya
müşteri talebine göre
Kilitleme uzunluğu 45 cm
Çap: 9 mm
· polikarbonat plastik kapaklı genleşme çeliğinden
meydana gelen gövde
Parça No. 034 224 2 2,5 mm’lik uzunluk için
3 3,0 mm’lik uzunluk için
5 5,0 mm’lik uzunluk için
· sıralı numaralandırma
· alüminyum ve çelikten imal edilmiştir
· firma isminin yer aldığı özel işaret eklenmesi
mümkündür
· seri numarası ve firma ismini taşıyan lazer kod
· mil çinko kaplı pasifleştirilmiş çelikten imal edilmiştir
· C-TPAT’a uygun, konteynırlara ve çekicilere yönelik çiftli kilit
Parça No. 034 010 5
· emniyetli ve güvenilir
164
· gerilme mukavemeti: 580 - 1,275 kg
Parça No 034 221 1
· çelik ve ABS’den imal edilmiştir
· bükülmeyi önleme özelliği
· konteynırlara ve çekicilere uygun
· ayrıca çift kanallı kilit pimli model de mevcuttur
· ISO/PAS 17712 ve C-TPAT’a uygun
Güvenlik · İleri güvenlik mührü
Güvenlik
Kablo Kilidi
Ufak kablo: Parça No 034 010 6
kablo çapı: 2,5 mm | uzunluk: 200 mm
Mini kablo: Parça No 034 010 9
kablo çapı: 3,0 mm | uzunluk: 200 mm
Maksi kablo: Parça No 034 010 7
kablo çapı: 5,0 mm | uzunluk: 250 mm
· metal güvenlik mührü
· kilit ve yüksek dayanımlı çelik kablo barındıran
alüminyum gövde
· üzerinde seri numarası bulunan lazer kodlama
· firma isminin yer aldığı özel işaret eklenmesi
mümkündür
· kopma mukavemeti 580+ kg - 1.275 kg arası
· çekiciler, konteynırlar, tankerler, hava navlunu, vb için ideal
· ISO/PAS 17712 ve C-TPAT’a uygun
· Uzunluk: Standart veya müşteri talebine göre
Hırsızlığa karşı koruma sistemleri
King Pin
Kilit Kilidi
Sabit
WIS TubeSecure 230/460
3 anahtarlı
Parça No 034 422 40
Parça No 034 225 0
Parça No 034 226 2
· yarı römorklar için king pin
· dış konteynır kapı emniyeti için güvenlik kilidi
· uygulama aralığı 230 - 460 mm
· alttan king pine doğru ittirilir
· 33 mm’ye kadar boru çapı
· kolay ve emniyetli yapı
· konteyner/swap body/kompakt aracın açılmasına karşı ek güvenlik
· güvenlik kartlı anahtar
· kolay ve güvenlik kullanım
· patentli güvenlik sistemi
Yakıt tankı için
koruma kilidi
Ürün kodu 034 226 3
· Çap 105mm, galvanizli
· Orijinal durdurma için ikili yakalayıcı
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
165
Kapı kilit sistemleri &
Karoser imalat parçaları
Quad Finger serisi POWERBRACE kapı kilit sistemleri, araç
ve konteynır imalatında uzun yıllardır kalitesini ispat etmiş
sistemlerdir.
Kamlar ile kombine patentli tutucu sistemi kapı kilit sisteminin burulmasını önlemektedir.
Araç bileşenleri 2013 yılında muhtelif ürünlerle birlikte tedarik programımızı tamamlayacaktır.
Kapı kilit sistemleri
1” borular için Powebrace QF serisi
· Kompakt araçlar ve römorklar, swap body ve konteynırlar vb için dayanıklı kapı kilit sistemi
· Patentli tutucu sistemi ve kamlar, kapı kilit sisteminin burulmasını önlemektedir.
· Kam üzerindeki “buz kırıcı” burun, buz tutmuş kapıların dahi kolaylıkla açılmasına olanak verir.
· Araç ve konteynır imalatında uzun yıllar kalitesini ispatlamıştır.
Powerbrace seti 3491
bileşenleri:
3491000
1 seti
25,8
71,4
1
22,5
2
Unsur
Tanım
Parça No.
Miktar
1
Tutucu, siyah
34237.01
2 parça
2
Kam parçası, siyah
34202.01
1 parça
73
3
Kol kılavuzu, sıcak daldırma
36008.05
2 parça
94
4
3 no’lu parça için plastik rakor
36009.01
2 parça
5
Kol tutucu, sıcak daldırma usulü
36010.05
1 parça
6
5 no’lu parça için plastik rakor
36011.01
1 parça
7
Kol montaj parçası
33071.01
1 parça
5
8
Sızdırmazlık plakası
34011.05
1 parça
6
9
Sızdırmazlık pimi, sıcak
34012.05
1 parça
10
Perçin galvanizli
33085.03
1 parça
11
kol, sıcak daldırılmış çelik
34090.05
1 parça
12
Kam parçası, siyah
34201.01
1 parça
13
Deformasyon önleyici halka,
33901.01
4 parça
3
73
13
4
Do
Miktar
116,5
Parça No.
114,5
Tanım
33
9
A
73
10
44
54
9
7
11
8
177
Miktar birimi
1” boru - standart boy
talep üzerine
Parça
1” boru - boy kesim / (lütfen boy)
talep üzerine
Parça
Kilit kolu tamamen kaynaklı ve sıcak daldırma usulü
ile galvanizlenmiş
talep üzerine
Parça
4
13
Du
Parça No.
1
40
B
Diğer opsiyonlar tanıtım
168
363
3
weitere Optionen
12
46,5
Kapı kilit sistemleri · 1” borular için Powebrace QF serisi
Karoser imalat parçaları
Diğer Araç Komponentleri
Takım çantaları
Malzeme: Enjeksiyon kalıplı
PEHD Renk: Siyah
1) 3 noktadan kilit sistemi
Tanım
Ölçüler G/Y/D
Ağırlık
Miktar Birimi
Parça No.
Takım çantası
400/350/350 mm
3,0 kg
Pieces
391001
Takım çantası 1)
500/340/450 mm
4,1 kg
Pieces
391002
Takım çantası 1)
600/400/470 mm
6,0 kg
Pieces
391003
Takım çantası 1)
790/480/470 mm
7,6 kg
Pieces
391004
Takım çantaları, Black Dog
Malzeme: Polietilen, döner tip Renk: Siyah
tek kilitli
çift kilitli
3)
üç kilitli
1)
2)
Tanım
Ölçüler G/Y/D
Miktar Birimi
Parça No.
Takım çantası, Black Dog 1)
400/350/400 mm
Parça
391006
Takım çantası, Black Dog 2)
500/350/400 mm
Parça
391007
Takım çantası, Black Dog 2)
600/450/470 mm
Parça
391008
Takım çantası, Black Dog 2)
600/450/650 mm
Parça
391009
Takım çantası, Black Dog 2)
600/550/650 mm
Parça
391010
Takım çantası, Black Dog
2)
700/450/470 mm
Parça
391011
Takım çantası, Black Dog 2)
700/450/650 mm
Parça
391012
Takım çantası, Black Dog
2)
750/350/360 mm
Parça
391013
Takım çantası, Black Dog 2)
800/450/470 mm
Parça
391014
Takım çantası, Black Dog
2)
1000/500/470 mm
Parça
391015
Takım çantası, Black Dog 3)
1000/500/650 mm
Parça
391016
Takım çantaları için braket
Malzeme: Çelik, sıcak daldırılmış galvanizli
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
Tanım
Miktar Birimi
Parça No.
Takım çantaları için braket, yükseklik: 350 mm
Parça
391040
Takım çantaları için braket, yükseklik: 450 mm
Parça
391041
Takım çantaları için braket, yükseklik: 500 mm
Parça
391042
Takım çantaları için braket, yükseklik: 600 mm
Parça
391043
169
™
™
Karoser imalat parçaları
Yangın söndürme kutusu
Malzeme: Polipropilen, −40 °C ila +80 °C aralığında sıcaklığa dayanıklı
Renk: Kapak kırmızı renk, kontrol penceresi mevcut, siyah gövde
Ağırlık: 3,0 kg
Tasarım
· Hızlı kilitleme mekanizmalı
· Üç menteşe ve bir mühür gözü
· Bağlantı tokası
Tanım
Miktar Birimi
Parça No.
6 kg‘lık yangın söndürme kutusu
Parça
391025
•‚
•‚
Palet sandıkları
Malzeme: Alüminyum-çinko sac (Galvalume ®)
Model
· Komple montaj setli kit (vidalar, cıvatalar ve sabitleme elemanları)
· Keskin kenar yok, kusursuz şekilde imal edilmiş köşeler ve kenarlar
· Ön monteli - herhangi bir kaynak veya delme işi gerekmez
· Kolay montaj (montaj planları ve ayrıntılı montaj talimatları)
· Ön açılı şekilde tedarik edilmektedir (genişlik 2.300 mm)
· Yan tamponun yerine geçer
· Farklı şasi tipleri için kullanılabilir
· Paletli maksimum yükleme: 1.000
Tanım
Miktar Birimi
Parça No.
24 paleti içine alabilen tavanlı palet sandıkları, ağırlık 280 kg
Parça
391049
30 paleti içine alabilen tavanlı palet sandıkları, ağırlık 290 kg
Parça
391050
36 paleti içine alabilen tavanlı palet sandıkları, ağırlık 300 kg
Parça
391051
•‚†
•‚†
–…—
–…—
Teknik veriler
Parça No.
İç ölçüler mm
A
170
…™
—™
…™
—™
‡
–
‡
“Š‹’
“Š‹’
“‹‹ “š‹
“‹‹ “š‹
–
šž’
šž’
Kapak mm
B
C
Orta mesafe mm
D
E
F
Dış yükseklik mm
G
H
391049
2625
430
2445
2710
575
1305
100/140
485
391050
2625
555
2445
2710
700
1305
100/140
610
391051
2625
605
2445
2710
750
1305
100/140
660
Karoser imalat parçaları · Yangın söndürme kutusu
Karoser imalat parçaları
Kapı tutucu
Malzeme: Yağlama amaçlı galvanizli çelik
kauçuk tapa
Ağırlık: 2,1 kg
Tanım
Miktar Birimi
Parça No.
Düz bağlama tertibatlı kapı tutucu
Parça
392001
Erişim merdiveni
Malzeme: Çelik, sıcak daldırılmış galvanizli
Açı: 110°
Tanım
Miktar Birimi
Parça No.
Erişim merdiveni, 2 basamaklı
Parça
392002
Tanım
Miktar Birimi
Parça No.
Kauçuk kayışlı kova braketi
Parça
392003
Kova braketi
Malzeme: Çelik, sıcak daldırılmış galvanizli
Dış yüzey işaretleri
REFLEXITE VC 104+
Genişlik 50 mm
Tek kat
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
Tanım
Renk
Miktar Birimi
Parça No.
Dış yüzey işaretleri
sarı
Pieces = 50 m
392501
Dış yüzey işaretleri
kırmızı
Pieces = 50 m
392502
Dış yüzey işaretleri
beyaz
Pieces = 50 m
392503
171
Karoser imalat parçaları
Lastik takozu
Malzeme: Plastik PP DAPLEN
Renk: Sarı
B
R
C
A
D
TÜV-testinden geçmiştir
Çelik takoza kıyasla ağırlıkta 2-2,5 kg‘lık azalma
30°C ila +50°C aralığında UV- ve hava şartlarına dayanıklı
Geri dönüşümlü malzeme
Gömülü, galvanizli çelik ray sayesinde optimum yer kavraması
Kolay kullanım sağlayan orta kavrama
Yarı römorklu çekiciler, yarı römorklar, kamyonlar ve çekiciler için uygundur
Genişlikten bağımsız maksimum lastik yarıçapı TR,
Tanım
DIN
MR
Miktar Birimi
Parça No.
Lastik takozu
76051-53
530 mm
Parça
393001
Lastik takozu
76051-46
460 mm
Parça
393002
Teknik veriler
Parça No.
Ölçüler
R
A
B
Takviye rayı
C
Ağırlık
D
393001
530 mm
325 mm
145 mm
220 mm
200 mm
-
1,6 kg
393002
460 mm
260 mm
125 mm
180 mm
155 mm
2
1,1 kg
Takoz braketi
Malzeme: Çelik sac, sıcak daldırılmış galvanizli
Tutma yaylı
Tanım
Ağırlık
Miktar Birimi
Parça No.
Takoz braketi no 393001
0,8 kg
Pieces
393004
Takoz braketi no 393002
1,3 kg
Pieces
393003
Tanım
Ağırlık
Miktar Birimi
Parça No.
Takoz braketi
0,8 kg
Pieces
393005
Takoz braketi
Malzeme: Çelik, galvanizli
172
Karoser imalat parçaları · Lastik takozu
Notlar
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
Notlar
Genel koşullar ve hükümler
1. Genel
1.1.
Mevcut sürümdeki bu koşullar; teslimatlara ve hizmetlere ilişkin tüm ticari işlemler ve hatta
gelecekte firmamızla, girişimcilerle, kamu hukukuna tabi yasal makamlarla ve özel kamu
finansmanlı tüzel kamu makamları ile kurulacak ticari ilişkiler üzerinde geçerlidir. Müşteri
tarafında gerçekleşen ve tarafımızca yazılı olarak teyit edilmemiş farklı koşullar, sarıhen
itirazda bulunmasak dahi firmamız üzerinde bağlayıcı değildir.
1.2.
Personelimiz tarafından yapılmış sözlü beyanlar sadece yazılı tedimiz akabinde geçerlilik arz eder. Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 305 sayılı Maddesi çerçevesindeki
münferit sözleşmeler mevcut yönetmelikler kapsamında değildir.
2.
Teklifler ve sipariş kabulü
2.1. Tekliflerimiz her zaman teyide tabidir. Ön satışa tabidir.
2.2.1. Teklifler, maliyet tahminleri ile çizim ve broşürler ve ilgili tüm belgeler üçüncü şahıslara
ifşa edilemez. Tarafımıza teklifte bulunulmadıkça bu belgelerin telif hakkı hatta mülkiyeti
firmamıza aittir.
2.2.2. Diğer konularla ilgili olarak, iş ilişkilerinden hasıl olan tüm bilgiler gizli bilgi niteliğindedir.
2.3.1. Kalite, miktarlar ve ağırlıklar, sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle yürürlükte olan DIN/
EN standartları çerçevesinde veya bu standartlar bulunmadığında ticari kullanım teamülleri,
bilhassa Incoterms çerçevesinde tayin edilir ve doğrulama sertifikaları, üretici beyanları ve CE
ve GS gibi ilgili işaretler şeklinde herhangi bir garanti veya taahhüt mahiyetinde değildir.
2.3.2. Tarafımızca tespit edilmiş olan miktar ve ağırlık spesifikasyonları katidir ve aynı zamanda
standart sapmalara tabidir. Herhangi bir miktardan önce yer alan “yaklaşık” ibaresi, ölçülerde,
tarafımızca teslim edilecek üründe +/- %10’luk bir tolerans hakkı tanımaktadır.
2.4.1. Hizmet kapsamı için teklifimiz veya kabul beyanımız katidir. Bu beyanlara ilişkin itirazlar,
sipariş işleme alınmadan önce ve en geç kabul sonrası bir hafta içerisinde derhal yazılı olarak
tarafımıza bildirilmelidir.
2.4.2. Müşteri, ilgili tavsiyelerde bulunmuş olsak dahi ürünlerimizin kullanımına ilişkin yasal ve
teknik izinlerden her durum ve şartta sorumludur. Herhangi bir tereddüt durumunda teknik
veri formlarımız ve proses spesifikasyonlarımız baz alınacaktır.
3.
Fiyatlar ve ödeme
3.1.
Fiyatlar, nakliye bedelleri ve malın teslim alınması ve ambalajların bertarafı masrafları ve
KDV bedelleri hariç olmak üzere fabrikadan ya da depodan teslim net peşin fiyatları olarak
anlaşılacaktır. Hizmetlerin gerçekleştirilmesinden doğan ve ek bedeller üzerinde karşılıklı
mutabakatın tesis edilmiş olmadığı öngörülmeyen ilave harcamalar, bu harcamaların
tahakkukundan biz sorumlu olmadıkça müşteri tarafından karşılanacaktır.
3.2. Ödemeler, herhangi bir kesinti olmaksızın Euro cinsinden yapılacaktır. Üzerinde mutabık
kalınmış olması durumunda nakit indirimler, müşterinin haklı olarak itirazda bulunmuş
olduğu faturalar hariç, tüm eski faturaların ödenmiş olması şartıyla verilecektir. Nakit indirimin hesaplanmasında indirimler, navlun bedeli, vb. kesildikten sonra kalan net fatura tutarı
esas alınacaktır. Tüm ödemeler, fatura tutarının hesabımıza geçtiği gün itibariyle yapılmış
kabul edilecektir.
3.3. Müşteri, alıkoyma hakkı veya diğer işlemlerden ve mevcut ticari ilişkiden mahsup hakkı talep
edemez. Mukabil talep kabul görmediği müddetçe müşteri tarafından kesilecek ücretlerin
hükmü yoktur.
3.4. Teslimat itibariyle en geç 14 gün sonra veya kabul edilmiş olan bir alacak döneminin belirtilen
tarih kadar aşılması durumunda müşteri temerrüde düşmüş olacaktır. Böyle durumlarda, baz
faiz oranı üzerinde %8 oranında faiz kesme hakkımız bulunmaktadır. Herhangi sair bir
talepte bulunma hakkımız mahfuzdur.
3.5. Sözleşmenin imzalanmasından sonra, müşterinin aczi nedeniyle maddi hakkımızın riske
girmesi durumunda, BGB’nin 321 maddesinde öngörülen haklar işleyecek ve aynı zamanda
müşteri ile aradaki ticari ilişkiden hasıl olan tüm bakiye ödemeler muaccel olacaktır.
Müşterinin ödeme yapmaması ve/veya makul bir süre içerisinde teminat verememesi durumunda, bu ticari ilişkiden doğan tüm müktesep hakları talep etme hakkımız olacaktır.
3.6. Madde 3.4 ve 3.5’te belirtilen hususların hasıl olması durumunda, mülkiyeti elinde bulundurma (5.3) hakkına tabi olarak tüm ürünleri geri alma, otomatik ödeme iznini iptal etme
(5.5) ve yapılmamış olan teslimatlardan ötürü peşin ödeme talep etme hakkımız doğacaktır.
3.7. 3.5 ve 3.6 sayılı maddelerde belirtilen neticeler, müşteri tarafından, risk altında olan maddi
hakkımızın değerinde teminat yatırılması suretiyle giderilebilir.
3.8. Kalan durumlar için, yapılmamış ödemeye ilişkin hukuki prosedürler aynen kalacaktır.
4.
Teslimat
4.1.1. Mallar, tarafımızca, riskleri müşteriye ait olmak üzere, sevkiyat güzergahına ve nakliye şekline
ve aynı zamanda sevkiyat acentesine veya nakliye firmasına bağlı olarak fabrikadan veya
depodan teslim edilir. Müşterinin sevkiyat adresine ücretsiz teslimat, ağır yük kamyonunun
erişebileceği bir erişim yolunun bulunması şartına tabi olarak, yükün indirilmesinin söz
konusu olmadığı teslimatı ifade eder. Müşteri teslim edilen malı derhal ve uygun şekilde
indirmelidir. Bekleme sürelerinin bedeli müşteriye aittir.
4.1.2. Planlanan güzergah veya noktada ve belirtilen süre içerisinde, tarafımıza ait herhangi bir
hata olmaksızın taşımanın mümkün olmaması veya ciddi oranda zorlu bir nitelik arz etmesi
durumunda, malları başka bir güzergah veya nokta kullanmak suretiyle, bu durum müşteri
kapsamında olduğu müddetçemasrafları kendisine ait olmak kaydıyla teslim etme hakkımız
bulunmaktadır.
4.2.
Nakliye esnasında meydana gelen nakliye hasarları ve kayıpları, sadece müşterinin kendi
namına sarih talepte bulunması durumunda karşılanabilecektir. Zayiat bildirimi, mallar
ulaştıktan hemen sonra yapılmalı ve durumun niteliğine ve kapsamına bağlı olarak derhal
yazılı şekilde iletilmelidir.
4.3. Sevkiyata hazır olduğu bildirilen mallar derhal alınmalıdır. Aksi halde bu malları, kendi tercih
hakkımız çerçevesinde masrafları ve riski müşteriye ait olacak şekilde gönderme veya yine
kendi tercih hakkımıza tabi olarak depolama ve bedelini derhal yansıtma hakkımız doğacaktır.
4.4.1. Müşteri, yasal olarak zorunlu olmadığını ispat etmedikçe kısmi teslimatları kabul etmelidir.
Ticari süreçte mutat olan hizmetlerin verilmesinde ufak sapmalar yapmamıza müsaade
edilecektir.
4.4.2. Kesintisiz teslimatların yapılmasını öngören sözleşmeler için, tarafımıza, hemen hemen aynı
ay sayıda aylık dilimler için ara siparişler verilmelidir.
4.4.3. Eğer müşterinin münferit ara siparişleri taraflarca kararlaştırılmış adetleri aşarsa, fazla
miktarı teslim etme hakkımız olmakla birlikte bu durum tarafımızda bir yükümlülük teşkil
etmeyecektir. Fazla miktarı ilk olarak kararlaştırılmış olan fiyatlar veya teslimata esas olan
fiyatlar üzerinde hesaplama hakkımız bulunmaktadır.
4.5. Sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve aynı zamanda teslimat ve hizmet temrinlerine
riayet edilmesi aşağıdaki hususlara tabidir:-teslimat yapılmamasından veya gecikmeden
ötürü sorumluluk tarafımıza ait olmadıkça, tedarikçilerimiz tarafından bize vaktinde ve doğru
teslimat yapılması,- bilhassa hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgilerin,belgelerin
ve onayların temin edilmesi olmak üzere, işbirliğinin müşteriye düşen tarafının uygun şekilde
ve vaktinde yerine getirilmesi,- hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi için gerekli ön çalışmanın
müşteri veya üçüncü bir şahıs tarafından uygun şekilde ve vaktinde tamamlanması, bilhassa
malın indirilmesi için gerekli işgücünün temini.
[email protected] · Telephone 038823 258-0 · Fax 038823 258-23
4.6.
5.
Teslimat süreleri, sadece yazılı bir teyide istinaden tarafımız üzerinde bağlayıcıdır. Teslimat
ve hizmet terminleri, müşterinin bize karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmediği süre
kadar ve mücbir sebepler durumunda ve ayrıca meydana gelen bir işçi-işveren anlaşmazlığı
durumunda hasıl olan kesinti kadar uzatılır. Aynı durum teslimat ve hizmet takvimleri için de
geçerlidir.
Mülkiyet haklarının saklı olması
5.1.1. İş ilişkisi kapsamına giren haklarımız, bilhassa ilgili ödeme haklarımız yerine getirilene
kadar, teslim edilen tüm mallar (mülkiyet hakkının muhafaza edilmesine tabi olan) kendi
mülkiyetimiz altında kalmaya devam edecektir. Aynı durum geleceğe yönelik ve şartlı talepler
içinde, örn. muhatapta vaki olan değişiklikler için, çek/kambiyo senedi işlemlerinde müşteri
tarafından bu senet ödenene kadar, ve bilhassa belirtilen talepler için yapılmış ödemeler için
de geçerli olacaktır.
5.1.2. Mülkiyetin muhafazasına tabi olan malların kıymeti, tarafımızca teslim edilmiş olan malların
net fatura bedeli + üçüncü şahıs haklarını ihlal etmesi durumunda dikkate alınmamak
kaydıyla; %50 oranında bir teminat bedeli (%22 kıymet düşmesi, %4 İflas Yasası’nın 171 I
sayılı maddesi gereğince, %5 aynı Yasanın 171 II sayılı maddesi gereğince, ve %19 ciro vergisi
olmak üzere) olacaktır.
5.1.3. Mülkiyetin muhafazası nihai olarak, ödeme zamanı itibariyle halen yerine getirilmemiş olan
ve işbu mülkiyet muhafazası esası kapsamında yer alan taleplerin yerine getirilmesiyle birlikte
sona erecektir.
5.2. Biz, üreticiler olarak, malları, herhangi bir taahhüt altına girmeden BGB’nin 950 sayılı maddesi
çerçevesinde mülkiyetin muhafazasına tabi olarak işleme almaktayız. İşleme alınmış olan
malların, 1 no’lu maddede tanımlanan şekliyle mülkiyetin muhafazasına tabi olduğu kabul
edilir. Mülkiyetin muhafazası esasına tabi olan malların müşteri tarafından işleme alınması,
kullanılması veya başka mallarla karıştırılması durumunda, mülkiyetin muhafazasına tabi
olan malların fatura değerinin kullanılan diğer malların fatura değerine oranı nispetinde yeni
mal üzerinde ortak mülkiyet hakkımız olacaktır. Mülkiyetin kullanımdan veya diğer mallarla
birleştirilmesinden ötürü sona ermesi durumunda müşteri, mülkiyetin muhafazasına tabi
olan malların kıymeti kapsamındaki yeni stok veya yeni ürün üzerindeki mülkiyet haklarını
derhal tarafımıza devreder ve bu yeni ürünü tarafımıza herhangi bir ücret yansıtmadan
depolar. Ortak mülkiyet haklarımızın, 1 no’lu maddede tanımlanan şekliyle mülkiyetin
muhafazasına tabi olduğu kabul edilir
5.3.1. Müşteri, sadece madde 4.3 ve 4.4’te belirtilen durumlardan herhangi birinin meydana
gelmemiş olması ve ürünlerin yeniden satışından doğan hakların Madde 4-6 çerçevesinde
tarafımıza devredilmesi şartıyla, normal iş koşulları gereğince normal ticari muameleler
esnasında mülkiyetin muhafazası esasına tabi olan malları satabilir. Müşteri, mülkiyetin
muhafazasına tabi olan malların mülkiyeti üzerinde herhangi bir şekilde hak sahibi değildir.
5.3.2. Mülkiyetin muhafazasına tabi olan mallar diğer mallardan ayrı olarak saklanmalı ve/veya
mülkiyeti bize ait mal olarak işaretlenmelidir. Mallar üzerinde, masrafları müşteriye ait
olmak üzere garanti verme ve bu amaçla müşterinin binasına veya tesislerine girme hakkımız
bulunmaktadır. Müşteri, teslim edilen malları özenle kullanmakla ve bu malları zayiata,
zarara veya tahrip olmaya karşı, masrafları kendisine ait olmak üzere ikame değeri üzerinden
sigorta etmekle yükümlüdür. Müşteri, bu çerçevede ilgili sigortalardan doğan haklarını
tarafımıza devreder. Bu devir tarafımızca kabul edilir. İflas Yasasının yönetmelikleri bundan
etkilenmeden geçerli kalacaktır.
5.4.1. Müşterinin, bir bölgenin önemli bir parçası olarak montaj sürecinde olsa dahi, mülkiyetin
muhafazasına tabi olan malların yeni satışından doğan hakları, tüm teminatlarla birlikte
bu aşamada tarafımıza devrolur. Bunlar, mülkiyetin muhafazasına tabi olan mallar ile aynı
ölçüde teminat amacı taşımaktadır. Eğer mülkiyetin muhafazasına tabi olan mallar müşteri
tarafından tarafımızca satılmayan diğer mallar ile birlikte yeniden satılırsa, bu satıştan doğan
hak, mülkiyetin muhafazasına tabi olan malların kıymetine eşit oranda tarafımıza devrolur.
5.4.2. Madde 5.2 gereğince ortak mülkiyeti tarafımıza ait olan malların yeni satışı durumunda, ortak
mülkiyetimize isabet eden kısım tarafımıza devredilir.
5.5.1. Müşteri, 3.5 ve 3.6 sayılı bentlerde belirtilen durumlarda tahsilat yetkisi tarafımızca feragat
edilmedikçe, malların yeni satışından doğan ücretleri tahsil etmeye yetkilidir. Rücu hakkımız
sadece, sözleşmenin icra edilmesinden sonra maddi hakkımızın işbu sözleşmeden veya
müşteri ile aradaki sair bir sözleşmeden ötürü müşterinin aczi nedeniyle risk altında olduğunu
görmemiz durumunda tarafımızca tatbik edilecektir.
5.5.2. Talebimiz üzerine müşteri, eğer bizim tarafımızdan yapılmamışsa müşterilerine derhal
tarafımıza yapılan devri bildirmekle ve çekilme için gerekli olan bilgi ve belgeleri tarafımıza
temin etmekle yükümlüdür. Müşteri hiçbir durumda doğan hakların başkaca devrini
gerçekleştirme hakkına sahip değildir. Bu durum aynı zamanda, ilgili devir, tarafımıza varlığı
ispat edilen ve faktöring kıymetinin teminat altına alınmış hakkımızın değerini aştığı geleneksel faktöring seyri içerisinde gerçekleşmedikçe, faktöring işlemleri için de geçerlidir. Faktöring
gelirinin alacak dekontu ile birlikte talebimiz derhal muaccel olacaktır. Eğer müşteri, hakkın
devrinin yasaklanmasını kabul ettiyse, bu haklardan vazgeçme hakkını tarafımıza vermiş olur.
5.6. Müşteri, herhangi bir el koyma veya üçüncü şahısların benzeri bir müdahalesi ile ilgili olarak
derhal tarafımızı bilgilendirmelidir. Müşteri, bu müdahalenin sonuç vermesi ve borçluya karşı
yürütülen icranın başarısız olması durumunda, mülkiyetin muhafazasına tabi olan malların
tazmini için maruz kalınmış olan tüm masrafları karşılayacaktır.
5.7. Eğer, madde 5.1’de açıklandığı anlamıyla mülkiyetin muhafazasına tabi olan mallar dahil
olmak üzere mevcut menkul kıymetlerin değeri teminat altına alınmış hakların değerini
%50’den daha fazla aşıyorsa, müşteri tarafından talep edilmesi durumunda tercih ettiğimiz
menkul kıymetleri serbest bırakmakla yükümlü olacağız.
6.
Garanti
6.1.1. Görünür somut kusurlar derhal yazılı olarak, teslimatı takip eden en geç 7 gün içerisinde
bildirilmelidir. Girişimciler, kamu hukukuna tabi yasal makamlar ve özel kamu finansmanlı
tüzel kamu makamları da aynı zamanda gizli somut kusurları, bu kusurlar uygun bir inceleme
suretiyle tespit edilebiliyorsa, bu tespitten hemen sonra, en geç belirtilen zaman aşımı süresinden önce yazılı olarak bildirmelidir; Alman Ticaret Yasasının (HGB) 377 sayılı Maddesinin
diğer maddeleri aynen geçerlidir.
6.1.2. Taraflarca kararlaştırılmış veya kanunen öngörülmüş olan bir sipariş, sorumlu olmadığınız
nedenlerden ötürü kabul edilmezse, bu çerçevede herhangi bir somut kusur talebinde
bulunulamaz.
6.1.3. Eğer somut kusurlar sadece kullanım esnasında fark edilebilirse, şikayetler sadece, bu kusurlu
ürünlerin kullanımına derhal son verilmesi durumunda dikkate alınabilir.
6.1.4. Müşterinin tarafımıza ilgili somut kusurdan emin olmamız için yeterli fırsatı tanımaması
durumunda veya talep üzerine bu kusurlu ürünleri veya numuneleri hemen tarafımıza temin
etmemesi durumunda, somut kusur talepleri geçersiz olacaktır.
6.2. İlgili zaman dilimi içerisinde bir kusur bildiriminde bulunulması durumunda, ya ilk olarak
kusuru giderme ve malı teslim etme yönünde, ya da kusur taşımayan bir ürünle değiştirme
(müteakip ifa) yönünde tercihte bulunabiliriz.
6.3.1. Müteakip ifanın yerine getirilmemesi veya reddedilmesi durumunda müşteri, kusurun ihmal
edilebilir düzeyde olmaması veya ürünün halihazırda satılmış, kullanılmış veya yeniden
tasarlanmış durumda olması şartıyla, alış fiyatını düşürebilir veya sözleşmeden cayma hakkını
kullanabilir.
6.3.2. Müşteri, madde 7 hükümleri çerçevesinde hasar talebinde bulunmaya yetkilidir.
6.4.1. Müteakip ifa ile bağlantılı olan masraflar tarafımızca sadece, bu masrafların her durumda
uygun olması, bilhassa ifa bedeliyle mütenasip olması şartıyla karşılanacaktır.
6.4.2. Malların teslim yeri dışındaki bir noktaya aktarılmasından doğan masraflar, bu işlem sözleşme
çerçevesinde malların kullanımına uygun olmadıkça tarafımıza karşılanmayacaktır.
6.5.1. Müşterinin somut kusurdan doğan hakları, mallar bir imalat için kullanılsa dahi, bu kullanım
şekli yazılı olarak kabul edilmiş olmadıkça, malların müşteriye teslim edilmesi itibariyle bir yıl
içerisinde sona erecektir.
6.5.2. Müteakip ifa durumunda, zorunlu zaman aşımı süresinin yeni başlangıcı söz konusu
olmayacaktır.
6.6. Müşterinin, kasten veya ağır ihmal, somut kusurların yanıltıcı şekilde gizlenmesi veya
tarafımızca bir garanti yükümlülüğünün üstlenilmiş olmasından doğan hakları ve müşterinin
BGB’nin 478. maddesinden rücu hakları, bu haklar yasal somut kusurdan doğal haklar
kapsamında olduğu müddetçe, önceki yönetmeliklerden etkilenmeden kalacaktır.
6.7. Müşteri, zararın azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
Diğer yükümlülükler
Akdi ve akdi olmayan yükümlülüklerin ihlal edilmesinden ötürü aynı zamanda idari personelimizden ve diğer acentelerden ötürü, sadece kasti niyet ve ağır ihmal durumunda, sözleşme
kapsamında olan ve sözleşme icra edilirken öngörülebilir nitelik taşıyan zararlar ile sınırlı
olmak kaydıyla yükümlüyüz.
Zaman aşımına ilişkin olarak Madde 6.5 hükümleri geçerlidir.
Sınırlamalar, sözleşmenin amacının yerine getirilmesinin risk altında olması, Ürün Mesuliyet
Yasası çerçevesinde zorunlu yükümlülük durumu, yaşamın, bedenin ve sağlığın zarar
görmesi veya hileli olarak kusurları gizlemiş veya taahhüt üstlenmiş olmamız durumunda
sözleşmeden doğan yükümlülüklerimiz kusurlu olarak çiğnenirse bu sınırlamalar geçerli
değildir.
İspat yüküne ilişkin hükümler bundan etkilenmeden kalacaktır.
Amir yasa, yetkili yargı
Yabancı ticari ilişkiler dahil olmak üzere tüm ticari işlemlerde Alman yasası geçerlidir.
Uluslararası Mal Satışına ilişkin Sözleşmelerle ilgili BM Konvansiyonunun yürürlüğü hariç
tutulmaktadır.
Eğer hukuk usulü yasasının 38. maddesi çerçevesinde bir yargı sözleşmesi mevcutsa, sözleşme
taraflarının tüm haklarına esas olan yargı sahası Lübeck’tir.
Ancak ihtilafların dostane şekilde çözümlenmesini de talep etme hakkımız mevcuttur.
[email protected]
2014 Kataloğu
Ek bilgiler
Web sitemizde en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu
katalog içerisinde tanıtılan ürünleri ve bu ürünlerle ilgili haberleri bulabilirsiniz. Ayrıca tüm ürün grupları
için PDF dosyaları hazırlanmış durumdadır, bu
dosyaları kolayca bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
Özel konular ve yeni ürün geliştirmeleri ile ilgili katalog, klasör, el broşürleri ve diğer bilgi talebinde bulunabilirsiniz. Bunun için sadece bizi aramanız yeterlidir,
size ilgili belgeleri sunmaktan memnuniyet duyarız.
Sayfamızı ziyaret etmenizi ve bizi aramanızı umut ediyoruz.
www.wistra.eu
BizeFacebook’tanda ulaşabilirsiniz.
www.facebook.com/wistra.eu
WISTRA GmbH Cargo Cotrol
An der Trave 11 · 23923 Selmsdorf
Tel +49 (0) 388 23 / 258-0
Faks +49 (0) 388 23 / 258-23
E-posta [email protected]
www. wistra.eu
UAB “Wistra Cargo Control” Pramones 8A
LT-94102, Klaipeda
GSM Tel +370 61024943
GSM Tel +370 69565282
E-posta [email protected]
www.wistra.eu
Tarih: Şubat 2014
Download

Ürün Kataloğu tamamlandı PDF (Tarih: Şubat 2014)