Çağdaş Türk Tarihi
İKİ DÜNYA SAVAŞ ARASI DÖNEMDE DÜNYADA YAŞANAN
BAZI BİLİMSEL VE KÜLTÜREL GELİŞMELER
-Frederic et İrene, Joliet Curie ve Enrico Fermi tarafından yapay
radyoaktiviteyi keşfedilmiştir.
-Mimaride Bauhaus Akımı ortaya çıkar.
1929’da tarihte Fransız ekolu ortaya çıkdı. Yeni tarih anlayışında
savaş tarihi ,kral ve imparator tarih anlayışı önemini kaybetti. Yerel
tarih, sosyal , ekonomik ve medeniyet tarihi önem kazandı.
-New york’ta Empite State Binası ile gökdelenlerin sayısı artar.
-1920 yılında ABD’de ilk radyo yayını başlar. Radyonun mucidi
Guglielmo Marconi.
-Radyonun önem kazanması ile konuşan basın dönemi başlar.
-Tenten, Temel Reis,Süperman ve Barbar gibi çizgi film
kahramanları bu dönemde doğdu.
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ GELİŞMELERİ
-1950’de ezanın Türkçe okunmasına son verildi.
-14 Temmuz 1950’de genel Af Kanunu kabul edildi
-Türk Sınai Kalkınma Bankası kuruldu.
-Sinema filmlerinin seslenmesini sağlayan kişi Lee de Forest.
-Kore’ye asker gönderildi.
-İlk sesli sinema filmi 1927’de yapılmıştır.
-25 Temmuz 1951’de Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında
Kanun çıkarılmıştır.
-Almanya’da rejim değişikliğine bağlı olarak bilim adamları ülke
dışına çıktılar bilim milletlerarası bir kimlik kazandı.
-CHP’nin mallarına el konulmuş,
-Verem aşısı Fransa’da uygulandı.
-Halkevleri ve Halk odaları devletleştirilmiştir.
-1919 yılında Rutherford tarafından nükleer proton,1931’de
Anderson tarafından pozitif elektron,1934’te Chadwick tarafından
nötron keşfedildi.
-Tarımda gelimle ve makineleşme dönemi başlamıştır.
-1939’da Almanya’da uranyum fizyonu gerçekleştirilmiştir.
-Calmette ve Guerin tarafından 1921’de BCG aşısı bulundu.
-Banting ve Best tarafından 1922’de insülin ayrıştırıldı.
-İlk buzdolabı 1923’te üretildi. (Frigidaire toplu üretim)
-1926’da başarılı roket denemesi ABD’de gerçekleştirildi.
-Ekonomide kullanılmak üzere Marshall Planı fonlarından yardım
sağlanmıştır.
-Türkiye 1952’de NATO’ya üye oldu.
-Anayasanın dili 24 Aralık 1952’de tekrar eski haline getirilmiştir.
-19 Mayıs 1952’de Türkiye Köylü Partisi kurulmuştur.
-Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) kuruldu.
-1928’de C vitamini keşfedildi.
-Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşı Etnografya Müzesi’ndeki geçici
kabrinden alınarak Anıtkabir’e taşındı.
-Aleksander Fleming tarafından 1929’da penisilin keşfedilmiştir.
-8 Temmuz 1953 Millet Partisi kapatılmıştır.
-İlk televizyon 1923-1926 yılları arasında John Loige Baird
tarafından icat edildi. 1936 ise ilk tv yayını İngiltere’de yapıldı.
-Yeşilköy Hava Alanı 1 Ağustos 1953’te hizmete açılmıştır.
-1923’te elektrikli trafik ışıkları ABD’de geliştirildi.
-14 Aralık 1953’te CHP’nin mal varlığı haksız kazanç gerekçesi ile
hazineye devredilmiştir.
-İlk helikopter 1939’da Rus mühendis İgor Sıkorsky tarafından
yapılmıştır.
-Bu dönemde kara yolu yapımı önem kazanmış, demir yolu yapımı
durmuştur.
-Einstein’in izafiyet teorisi yeni bir çığır açtı, 1922’de Albert Einstein
Nobel Fizik ödülünü aldı.
-Balkan İttifakı ve Bağdat Paktına bu dönemde üye olunmuştur.
-1933’te insandan insana ilk organ nakli Dr. Voronov tarafından
SSCB’de kadavra böbrek ile gerçekleştirildi.
-Türkiye tarımsal üretiminin düşmesi sonucu buğday ithal etmek
zorunda kalmıştır.
-1935’te Alman şirketi AEG, teyp bandını geliştirdi.
-27 Ocak 1954’te Köy Enstitüleri ilköğretmen okullarına
dönüştürülmüştür.
-1935’te Alman Donanma Şefi Dr. Rudopph Kühnold radarı
geliştirdi.
-Kıbrıs sorunu 1954 yılından itibaren dış politikada Türkiye’yi
rahatsız etmeye başlamıştır.
-Bu dönemde ortaya çıkan akımlar ise şunlar; Fenemoloji,
Varoluşculuk, Sürrealizm ve Ekspresyonizm.
-Kırşehir 30 Haziran 1954’te DP’ye oy vermediği gerekçesi ile ilçe
haline getirilmiştir.
Çağdaş Türk Tarihi
-19 Eylül 1954’te Konya Şeker Fabrikası açılmıştır.
-1952’de ilk trafik ışıkları New York da kullanılmaya başlandı.
-6-7 Eylül olayları yaşanmış.( Atatürk’ün Selanik’deki evinin
bombalandığı üzerine yönündeki haberler üzerine İstanbul’daki
yaşanmış ve Rumlara ait iş yerleri ve evler tahrip edilmiştir.
-1951’de Akdeniz Oyunları ilk kez Mısır/İskenderiye şehrinde
düzenlendi.
-İzmir’de Ege Üniversitesi, Trabzon’da Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Erzurum’da Atatürk Üniversitesi , İstanbul’da Orta
Doğu Teknik Üniversitesi açılmıştır.
-16 Ocak 1958 yılında İstanbul’da darbe yapacakları gerekçesi ile
dokuz subay Aralık 1957’de tutuklanması olarak bilinen Dokuz
Subayı Olayı yaşanır.
-1958 yılında IMF’den ilk dış borç alındı.
-Muhalefetin faaliyetlerine karşı Vatan Cephesi kurulmuştur.
-Adnan Menderes ve Türk heyetini Londra’ya götüren uçak
Gatwick Havalanı yakınlarında düşmüştür. Adnan Menderes’in
kurtulduğu kazada 14 kişi hayatını kaybetmiştir.
-James Watson tarafından DNA’nın yapısı çözülmüştür.
-1954’te çocuk felci aşısı geliştirilmiştir,1958’de kalp pili icat
edilmiştir.
-1960’da lazer icat edilmiştir.
-Avrupa ve ABD’de soyut resim anlayışı gelişme göstermiştir.
Pollack ve Bordaus bu sanatın temsilcilerindendir.
-Reklam sektörü gelişme göstermiştir.
-1953’te sigaranın akciğer kanserine yol açtığı anlaşılmıştır.
-1953’te SSCB ilk hidrojen bombasını patlatmıştır.
-İlk denizaltı Nautilus 1954’te ABD tarafından suya indirilmiştir.
-19 Şubat 1959’da Kıbrıs Cumhuriyeti Zürih Antlaşması ile
kurulmuştur.
-1955-56 sezonunda ilk kez UEFA Şampiyon kulüpler kupası
düzenlenmiş ve bu kupanın ilk sahibi Real Madrid olmuştur.
-CHP lideri İsmet İnönü’nün yurt içi gezileri engellenmeye
çalışılmıştır.
-1956’da ilk bilgisayar dili olan Fortran geliştirilmiştir.
-İsmet İnönü Uşak ve İstanbul Topkapı Sarayın’da saldırıya
uğramıştır.
-18 Nisan 1960’da CHP’nin yasadışı faaliyetlerini engellemek için
basını soruşturmak üzere Tahkikat Komisyonu kurulmuştur.
-1957’de SSCB ilk kıtalararası balistik füzeyi denemiştir.
-1957’de SSCB Sputnik 1 uydusunu uzaya göndermiştir.1957’de
SSCB bu kez uzaya giden ilk canlı olan Layka adlı köpeği taşıyan
Sputnik 2 uydusunu başarı ile fırlatmıştır.
-8 Ocak 1960’da Hirfanlı Barajı hizmete açılmıştır.
-1958’de ABD’de uzay alanında bu gelişmelere Explorer 1 aracını
göndererek cevap vermiştir.
-5 Mayıs 1960’da Ankara Kızılay’da ‘555k’ diye adlandırılan
gösteriler yapılmıştır.
-1959’da XEROX ilk fotokopi makinesini icat etmiştir.
-Osmanlı Devleti’nden kalan dış borçların son taksidi 1954 yılında
ödenmiştir
-İthal otomobil ve kamyon sayısı artmıştır.
-Köy Enstitüleri kapatıldı.
-Din dersi zorunlu hale getirildi.
-Verem hastaneleri , Ankara Ebe ve Hemşire okulları açıldı.
-21 Mayıs 1960’ta Ankara’da Harp Okulu öğrencileri iktidara karşı
sessiz bir yürüyüş düzenlediler.
-27 Mayıs 1960 darbesi ile ordu yönetime el koydu ve Demokrat
Parti dönemi sona erdi.
SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ’NDE DÜNYA’DA YAŞANAN SOSYAL
VE KÜLTÜREL GELİŞMELER
-Müzik alanında Amerikan hayat tarzını sorgulayan rock and rool
müzik ortaya çıkmıştır . En önemli temsilcisi Elvis Presley oldu.
-1951’de ENIAC adlı ilk bilgisayar yapılmıştır.
-1959’da SSCB Luna 2 adlı ilk insansız uyduyu Ay’a gönderdi.
-Bu dönemde birçok kadın hareketi ortaya çıkar.
-Sürrealizmin temsilcilerinden Breton, Duchamps, Masson gibi
edebiyatçılar ve sanatçılar ABD’ye göç ederek yaşamalarını
burada devam ettirmeye başlamışlardır.
-Fransa ile İngiltere arasında 1952 yılında ilk uluslar arası
televizyon bağlantısı kurulmuştur.
-1942 ilk nükleer reaktörün kurulması ABD.
-İlk atom bombasının yapılması ve kullanılması ABD.
-İlk video kayıt aygıtının geliştirilmesi 1956 yılında gerçekleşir.
-New York Paris için o zamana kadar kullanılan Batı’nın Başkenti
unvanını almıştır.
-Dünya’da hızlı bir nüfus artışı var.
Download

Çağdaş Türk Tarihi