Journal of Life Economics
2/2014
İÇİNDEKİLER / CONTENT
THE SIGNIFICANCE OF INFRASTRUCTURE FOR FDI INFLOW IN DEVELOPING COUNTRIES
Mumtaz Hussain SHAH………………………………………………………………………………………………………….…1-16
THE UKRAINE AND CHINA INTERNATIONAL TRADE COOPERATION: IMPACT ON THE
UKRAINE TRADE DEFICIT
Oleksii O. KIM……………………………………………………………………………………………...…………………..17-24
ECONOMIC VALUE OF UKRAINIAN POLICY ON STANDARTIZATION IN THE CONTEXT OF
EURO INTEGRATION PROCESS
Maryna KATRAN………………………………………………………………………………………………………….….25-36
DEVELOPMENT OF INFORMATION SERVICES AND PRODUCTS IN UZBEKISTAN DURING
GLOBALIZATION
Feruza Khayrullaevna SIDIKOVA & Bobur Abbasovich SHERMUKHAMEDOV………………….….37-42
VERGİ BİLGİ DEĞİŞİM ANLAŞMALARI VE VERGİ CENNETLERİ
Ömer Faruk BATIREL………………………………………………………………………………………………………...….43-50
KAMUSAL ALANIN OLUŞUMU, DÖNÜŞÜMÜ VE İKTİSADİ BOYUT
Nihat FALAY…………………………………………………………………………………………………………..………..51-70
A CUT VIEW CONCERNING THE ECONOMIC TRANSFORMATION GENERATED BY THE
WEALTH TAX:
SEIZURE FOR BAHTIYAR HAN
Başak Ergüder………………………………………………………………………………………………………..………..71-86
MARKA FARKINDALIĞINDA MASKOT KULLANIMININ ETKİSİ
Nurhan Babür TOSUN & Zeynep Özge KALYONCU…………………………………………………...……..87-114
TÜRKİYE’DE ENFLASYON HEDEFLEMESİNİN KAMU CARİ (TÜKETİM) HARCAMALARINA VE
ÇIKTI AÇIĞINA ETKİSİ
Özge UYSAL ŞAHİN……………………………………………………………………………………………….……..115-124
BALIKESİR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNİN YÖNETSEL VE ÖRGÜTSEL
ANALİZİ
Yavuz Tansoy YILDIRIM…………………………………………………………………………………………..…..125-132
THE NEXUS AMONG FINANCIAL DEVELOPMENT AND POVERTY REDUCTION: AN
APPLICATION OF ARDL APPROACH FROM THE MENA REGION
Leila CHEMLI……………………………………………………………………………………………………………….133-148
SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YOKSULLARA YÖNELİK SOSYAL
POLİTİKALARI: VAN ÖRNEĞİ
Sevgi IŞIK EROL……………………………………………………………………………………………...…………………149-170
TÜRKİYE’DE AR-GE & İNOVASYON HARCAMALARININ GELİŞİM SÜRECİ VE EKONOMİK
ETKİLERİ
Murat DEMİR & Osman GEYİK………………………………………..…………………………………………….171-190
KENTİÇİ OTOPARK HİZMETLERİNDE ÖZEL SEKTÖR KATILIMININ SÜRÜCÜLERİN PARK
ETME TERCİHLERİ VE TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Burak KOZALI………………………………………………………………………………………………………..…….191-230
Download

İÇİNDEKİLER / CONTENT - Journal of Life Economics