2012 –2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİ
Etkinliğin Konusu
1. Yeni Anayasa ve Demokrasi
Türü
Tarihi
Sempozyum
12 Ekim 2012
Panel
5 Aralık 2012
Konferans
7 Aralık 2012
Konferans
16 Aralık 2012
Konferans
24 Aralık 2012
Konferans
13 Mart 2013
Şiir Dinletisi
3 Nisan 2013
Katılımcılar:
Prof. Dr. Burhan KUZU (İstanbul Milletvekili TBMM
Anayasa Komisyonu Başkanı)
Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU (RTÜK Üyesi)
Prof. Dr. Zehra OD YAKMAZ (Mevlâna Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Ömer ULUKAPI (Selçuk Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekanı)
Doç. Dr. Murat YANIK (İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Faruk BİLİR (Selçuk Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Hüseyin ÖZCAN (İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Yüksel METİN (Süleyman Demirel Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Erdal ABDÜLHAKİMOĞULLARI (19 Mayıs Üniversitesi
Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
2. Engelliler Günü
Katılımcılar:
Prof. Dr. Zehra OD YAKMAZ (Mevlâna Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekanı)
Yrd. Doç. Dr. Yalçın BOSTANCI (Mevlâna Üniversitesi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi)
Saime TOPTAN Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı
(ÖZEV) Mütevelli Heyeti Başkanı
3. Mevlâna, Hukuk ve İnsan Hakları
Konuşmacı:
Dr. Ergin ERGÜL
4. Başkanlık Sistemi
Konuşmacı:
Mustafa AKIŞ (Konya Milletvekili
İçişleri Komisyonu Üyesi Millî Savunma Komisyonu
Kâtip Üyesi)
5. Neden Yeni Anayasa
Konuşmacı:
Prof. Dr. Sacit ADALI
(Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı,
Anayasa Mahkemesi Önceki Üyesi)
6. Hukuk Fakültesi Kariyer Günleri-I
(Avukatlık Mesleği)
Konuşmacı:
Av. Fevzi KAYACAN (Konya Barosu Başkanı)
7. Gönlüme Sevda Değdi
Katılımcılar:
Hukuk Fakültesi Öğrencileri
8. Mevlâna Üniversitesi Uluslararası Ekonomi
ve Hukuk Sempozyumu (Hukuk ve İşletme
Fakülteleri birlikte düzenledi.)
Sempozyum
13 – 14 Haziran 2013
Katılımcılar:
1.ABAKIROVA, Prof. Kazak Ekonomi Üniversitesi, Almatı/KAZAKİSTAN
2.A.U. ABİSHOVA, PhD, Güney Kazakistan Devlet Üniversitesi, M.Auezov, "Ekonomik teori" öğretim görevlisi, KAZAKİSTAN
3.Abbas SHERMUKHAMEDOV, KH, Rektor, AT, Prof. Dean of International Relation of Tashkent branch of Russian Economic University/ÖZBEKİSTAN
4.Abdulkadir BULUŞ, Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölüm Başkanı Konya / TÜRKİYE
5.Abishov NU, Doktora Öğrencisi, A.Yasavi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi, KAZAKİSTAN
6.Ahmet Tayfur AKCAN, Namık Kemal Üniversitesi Şarköy M.Y.O. Çorlu Tekirdağ/ TÜRKİYE
7.Algın OKURSOY, Yrd. Doç. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Aydın / TÜRKİYE
8.Alper YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümü, Aydın / TÜRKİYE
9.Ayhan ÖZER, Yrd. Doç. Dr. Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi, Konya/ TÜRKİYE
10.Ayşe KOCABACAK, Yrd. Doç. Dr. Mevlâna Üniversitesi, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi, Konya / TÜRKİYE
11.Berrin BÖLEK, Öğr. Gör. Qafqaz Üniversitesi İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Bakü AZERBAYCAN
12.Bilge AFŞAR, Yrd.Doç.Dr., KTO Karatay Üniversitesi, Uluslar arası Ticaret Bölümü, Konya/ TÜRKİYE
13.Bülent AÇMA, Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Eskişehir / TÜRKİYE
14.Damıra JAPAROVA, Doç.Dr. KTU, Manas, KIRGIZİSTAN
15.David APTSIAURI, PhD, Professor of International Black Sea University, GÜRCİSTAN
16.Elçin SÜLEYMANOV, PhD. Qafqaz Üniversitesi, Maliye Bölümü Öğr. Gör. Bakü / AZERBAYCAN
17.Elnura ABYLKASYMOVA, Doktora Öğrencisi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat AD, KIRGIZİSTAN
18.Emine FIRAT, Yrd.Doç.Dr., Aksaray Üniversitesi, MYO İktisadi ve İdari Programlar Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Aksaray / TÜRKİYE
19.Ercan EKMEKÇİOĞLU, Doç. Dr. University of Economy and Enterprise, KIRGIZİSTAN
20.ERKİSHEVA ZH. S Profesör, Uluslararası Ahmet Yesevi Kazak-Türk Üniversitesi, "Matematiksel Modelleme" öğretim görevlisi, KAZAKİSTAN
21.G.MUKHANOVA, Ph.D., lecturer of Economic Sciences, faculty of Economic and Management, Turar Ryskulov Kazakh Economic University,
KAZAKİSTAN
22.Gandilova Saadet TAĞI, Doç.Dr. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Menejment (İşletme) Fakültesi, Bakü / AZERBAYCAN
23.Giorgi BAGATURIA, PhD, Associate professor of International Black Sea University (IBSU), Management program coordinator, GÜRCİSTAN
24.Hakan KARAGÖZ, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi, Konya/ TÜRKİYE
25.Haşmet SARIGÜL, Yrd. Doç. Dr. Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi, Konya/ TÜRKİYE
26.Hülya GÖKTEPE, Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yunus Emre Kampusu Eskişehir/ TÜRKİYE
27.Ilia BOTSVADZE, lecturer on business management faculty at International Black Sea University, Tbilisi, GÜRCİSTAN
28.İrfan KALAYCI, Doç. Dr. İnönü Üniversitesi İİBF İktisat Bl. Öğretim Üyesi, Malatya/ TÜRKİYE
29.Kakhaber DJAKELI, Associated Professor, International Black Sea University (IBSU) - Faculty of Business Administration, GÜRCİSTAN
30.Ketevan LAPACHI, Prof. Dr. International Black Sea University, GÜRCİSTAN
31.Kübra YENİŞEN, Anadolu Üniversitesi, İ.İ.B.F İktisat Böl.,4. Sınıf öğrencisi, Eskişehir / TÜRKİYE
32.Kydyrova ZH.SH. Doçent, Güney Kazakistan Devlet Üniversitesi, "Ekonomi", KAZAKİSTAN
33.M.K. SEİDAKHMETOV, Doçent, Güney Kazakistan Devlet Üniversitesi M.Auezov "Ekonomi ve Finans" Fakülte Dekanı, KAZAKİSTAN
34.Mahmut KİZİR, Yrd. Doç. Dr. Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konya / TÜRKİYE
35.Marziye MEMMEDLİ, Yar. Doç. Dr. Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Karabük / TÜRKİYE
36.Mehmet Furkan TAMKOÇ, Araştırma Görevlisi, Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Konya / TÜRKİYE
37.Metin MERCAN, Assoc. Prof. Dr, lecturer on business management faculty at International Black Sea University, Tbilisi, GÜRCİSTAN
38.N. HAYDAROV, Prof. Taşkent Finansal Enstitüsü Başkan Yardımcısı, ÖZBEKİSTAN
39.N.U. ABİSHOV, Doktora, A.Yasavi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi, KAZAKİSTAN
40.Natick Hüseyin KURBANOV, Doç.Dr., Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi. Yönetim Bilimleri Fakültesi, Bakü, AZERBAYCAN
41.Natig GURBANOV, Doç. Dr. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, İşletme Fakültesi, TDİF Dekan Yardımcısı, Bakü /AZERBAYCAN
42.Neriman HANAHMEDOV, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi, AZERBAYCAN
43.Nickolas George MAKHARASHVILI, Prof.Dr. International Black Sea University (IBSU), Tbilisi, GÜRCİSTAN
44.Nurcan ABİŞOV, Doktora Öğrencisi, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak üniversitesi araştırma görevlisi, KAZAKİSTAN
45.Nurhodja AKBULAEV, Dr. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, TDİF, İktisat ve İşletme Bölümü, Bakü / AZERBAYCAN
46.Nuryagdy ROZYYEV, Selçuk Üniversitesi İktisat Bilim Dalı Doktora Öğrencisi, Konya / TÜRKİYE
47.Osman Nuri ARAS, Doç. Dr. Fatih Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE
48.Rasim ABUTALIBOV, Assoc. Prof. University of Qafqaz, Lecturer, Baku / AZERBAYCAN
49.Rufat MAMMADOV University of Qafqaz, Lecturer, Baku / AZERBAYCAN
50.Rustam ABDURAUPOV, Tashkent Financial Institute, Department of Financial Analysis, ÖZBEKİSTAN,
51.S.U. ABDİBEKOV, Zhetysuskij I.Zhansugurov Devlet Üniversitesi Öğretim Görevlisi, "Finans" Bölümü Başkanı, KAZAKİSTAN.
52.Sanjar OBİDOV, Uluslararası İlişkiler Başkanı, Taşkent Finansal Enstitüsü, ÖZBEKİSTAN
53.SARSENOV BT Uluslararası Ahmet Yesevi Kazak-Türk Universitesi, "Matematiksel Modelleme" öğretim görevlisi, KAZAKİSTAN.
54.Şeyda SERTÇAKAR, KTO Karatay Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi, Konya / TÜRİYE
55.Süleyman YALMAN, Prof. Dr. Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yrd. Konya / TÜRKİYE
56.Sümeyra Alpaslan DANİSMAN, PhD, Mevlana University, Management Department, Konya /TÜRKİYE
57.Tatiana PAPIASHVILI, Prof. Dr. International Black Sea University, Tbilisi, GÜRCİSTAN
58.Teimuraz BERIDZE Invited Professor Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Professor, International Black Sea University, GÜRCİSTAN
59.Uğur Arif BÖLEK, Öğr. Gör. Qafqaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bakü AZERBAYCAN
60.Ümit Süleyman ÜSTÜN, Yrd. Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konya / TÜRKİYE
61.Urazbayeva G.ZH. M. Öğretim Görevlisi, Güney Kazakistan Devlet Üniversitesi, "Ekonomi" Bölümü, KAZAKİSTAN
62.V. CHITANOVA, PhD, Kazak Ekonomi Üniversitesi, Almatı/KAZAKİSTAN
63.Valeri MODEBADZE, Prof. Dr. International Black Sea University and American University for Humanities, GÜRCİSTAN
64.Wahidullah Yare MOMENZADA, Yüksek Lisans Öğrencisi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat AD, AFGANİSTAN
65.Zhetysuskij ABDİBEKOV, Öğretim Görevlisi, I.Zhansugurov Devlet Üniversitesi, "Ekonomi" Bölümü, KAZAKİSTAN
2013 –2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİ
Etkinliğin Konusu
1. Hukuk Fakültesi Kariyer Günleri-II
Türü
Tarihi
Söyleşi
13 Kasım 2013
Şiir Dinletisi
14 Kasım 2013
Katılımcı:
Muammer EROL (Konya Valisi)
2. Sombahar
Katılımcılar:
Abdurrahim KARAKOÇ (Şair)
Hukuk Fakültesi Öğrencileri
3. Hukuk Fakültesi 1. ve 2. Sınıf
Öğrencileri Sohbet Toplantısı
Sohbet Toplantısı
6 Aralık 2013
4. Seçim Sistemleri Tartışmaları
ve Demokratikleşme (Anayasa Hukuku)
Panel
6 Aralık 2013
Söyleşi
10 Aralık 2013
Söyleşi
15 Şubat 2014
Katılımcılar:
Prof. Dr. Faruk BİLİR
Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ
Doç. Dr. Murat YANIK
Yrd. Doç. Dr. Murat TÜMAY
5. İnsan Hakları Günü, Mevlâna ve Barış Anma
(Bildiri, Şiir, Konser)
Katılımcı:
Ahmet ÖZHAN (Sanatçı)
6. Hukuk Fakültesi Kariyer Günleri-III
Katılımcılar:
Adem ÖNAY (Konya Cumhuriyet Başsavcı Vekili)
Av. Fevzi KAYACAN (Konya Barosu Başkanı )
Bayram EROL ( Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Hakimi )
Ali CAN (Konya 9. Noteri )
2014 –2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİ
Etkinliğin Konusu
1.Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
Türü
Sempozyum
Tarihi
5 Aralık 2014
Katılımcılar:
Prof. Dr. Zehra OD YAKMAZ (Mevlâna Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Süleyman YALMAN (Mevlâna Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Yüksel METİN (Süleyman Demirel Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Kemal ŞAHİN (Yalova Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Faruk BİLİR (Selçuk Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Erdal ABDULHAKİMOĞULLARI (Gazi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Murat YANIK (İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Ali Tarık GÜMÜŞ (Selçuk Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
2. Güncel Gelişmeler Işığında Tüketici Hukuku
Mehmet Akif TUTUMLU (Ankara 6. Tüketici Mahkemesi Hâkimi )
Candaş İLGÜN (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Üyesi Candaş İLGÜN )
Yakup GÜZEL (Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı)
Av. Çağrı Selçuk DİNÇAY (Avukat)
Panel
26 Aralık 2014
Download

2012 –2013 eğitim-öğretim yılı etkinlikleri