GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 YILI FAALİYET TAKVİMİ
KONU
SORUMLU
PLANLANAN
YAPILACAKLAR
MALİYET TAHMİNİ
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUMLAR
EYLEM TARİHİ&
SÜRESİ
AÇIKLAMA
ÜYE İLİŞKİLERİNİN
GELİŞTİRLMESİ, MEMNUN
İYETİN % 90 SAĞLANMASI
YÖNETİM
KURULU/GENEL
SEKRETER
MÜŞTERİ
MEMNUNİYET
AKETLERİNİN
YAPILMASI
ARALIK 2014 YILI
SONUNA KADAR
MEMNUNİYET
ANKETLERİNİN
DĞERLENDİRİLMESİ
1500 TL
ÜYELER
ARALIK 2014
-
2014 YILI FAALİYET RAPORUNUN
HAZIRLANMASI
GENEL SEKRETERAKREDİTASYON
SORUMLUSU
5000 TL
DİĞER ODA VE
BORSALAR
ŞUBAT 2015
-
OCAK 2014
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI
VE GÜVENLİĞİ
KANUNUNUN
GETİRDİĞİ YETKİ
SORUMLULUKLARIN
ÖĞRENİLMESİ
-
İŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ
ELEKTRONİK İMZA EĞİTİMİ
ÇANAKKALE İLİ ODA BORSA
ORTAK YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI
İÇ DENETİM
GENEL SEKRETERAKREDİTASYON
SORUMLUSU
YÖNETİM
KURULU/GENEL
SEKRETER
YÖNETİM
KURULU/GENEL
SEKRETER
YÖNETİM
TEMSİLCİSİ
2014 YILI
İÇERİSİNDE
YAPILAN TÜM
FAALİYETLER
RAPORLANARAK
BİR KİTAPÇIK
HALİNE
GETİRİLMESİ
ÜYELERİMİZE İŞ
SAĞLIĞI İLE İLGİLİ
BİLGİLERİN
AKTARILMASI
ÜYELERİMİZE
ELEKTRONİK
İMZANIN
TANITILMASI
ODA BORSA ORTAK
TOP.ODAMIZ
TARAFINDAN
YAPILMASI
İÇ DENETİM PLANI
TÜM FAALİYETLERİN
KİTAPÇIK HALİNDE
GETİRİLMESİ
BİLİNÇLENDİRMEK
ÜYELERİMİZE
ODAMIZDA BİREBİR
EĞİTİMİN VERİLMESİ
2000 TL
KEŞAN
-
NOTERLER BİRLİĞİ
OCAK 2014
10.000 TL
ÇANAKKALE İLİ ODA
VE BORSALAR
ŞUBAT 2014
-
-
İÇ DENETİM
-
-
EYLÜL.2014
-
GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 YILI FAALİYET TAKVİMİ
KONU
TSE BELGELENDİRME TETKİKİ
ULUSAL GELİBOLU’ YA VE
ULUSLAR ARASI FUARLARDA
ÖZGÜ ÜRÜNLERİMİZİN
SERGİLENMESİNİ STANDT
BAZINDA DESTEK
ÜYELERİMİZE YURT DIŞI GEZİ
DÜZENLENMESİ
ODAMIZ ÜYELERİNE KİMLİK
KART BASIMI
SORUMLU
PLANLANAN
YÖNETİM
TEMSİLCİSİ
ISO 9001
UYGULAMALARI
KONTROLÜ
YÖNETİM
KURULU/GENEL
SEKRETER
YÖNETİM
KURULU/GENEL
SEKRETER
YÖNETİM
KURULU/GENEL
SEKRETER
ÇANAKKALE
VALİLİĞİNİN
HİMAYELERİNDE
ÇANAKKALE İLİ ODA
VE BORSALARININ
ÜYELERİNİN
İŞTİRAKİYLE GIDA
ÜRETİMİNİ
YAPMAKTA OLAN
FİRMALARIN
ÜRÜNLERİN
TANITILMASI
GEZİ PROGRAMI
KİMLİK
KARTLARININ
BASILIP TESLİM
EDİLMESİ
YAPILACAKLAR
MALİYET TAHMİNİ
GÖZETİM DENETİMİ
5000 TL
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUMLAR
EYLEM TARİHİ&
SÜRESİ
AÇIKLAMA
TSE BURSA BÖLGE
MÜD.
MART 2014
-
ÇANAKKALE
VALİLİĞİ ÇANAKKALE
TİCARET BORSASI
ARALIK.2014
GTSO ÜYELERİ
ARALIK.2014
GTSO ÜYELERİNE
ŞUBAT 2014
ODAMIZ
ÜYELERİNDEN
KATILIMININ
SAĞLANMASI
ODAMIZ
ÜYELERİNDEN
KATILIMININ
SAĞLANMASI
ODAMIZ ÜYELERİNE
KİMLİK KARTLARININ
TESLİMİ
6.000 TL
-
Download

2014 Faaliyet Takvimi - Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası