T.C.
Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI (STA)
ve
“DERİN ENTEGRASYON”
“Dış ticaretin ötesinde kurumsal ekonomik bütünleşme”
Prof. Dr. Jean-Marc SIROËN
Sosyal Bilimler Lisansüstü Direktörü
Not: Sunum dili Fransızca olup, Türkçe’ye çevirisi yapılacaktır.
 Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve “çok taraflı” ticari serbestleşmeye bir alternatif olarak
Bölgesel Ticaret Anlaşmaları ve “Derin Entegrasyon”
 STA’larda “yeni” alanlar: DTÖ kapsamındaki ve dışındaki konular
 “Derin Entegrasyon”un dış ticaret üzerindeki etkileri
 AB -Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması’nın “derinliği”
 AB’nin üçüncü ülkelerle anlaşmaları ve Türkiye için “Domino Etkisi”
 AB-ABD Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı
Aizanoi Antik Kenti Mozaikleri (Kütahya)
Konferans Tarihi ve Yeri
24 Ekim 2014 Cuma
15:00-17:00
Mavi Salon, DEÜ İİBF Dokuzçeşmeler Kampüsü
Buca İzmir
Download

(STA) ve “DERİN ENTEGRASYON”