Uzm. Ebru YILDIZ
BİLİMSEL ÇALIŞMALARI
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 Yıldız, Ebru (2014), “A Study on the Relationship between Organizational Culture and
Organizational Performance and a Model Suggestion”, International Journal of Research
in Business and Social Science - IJRBS, Vol.3 No.4, pp. 52-67, ISSN: 2147-4478
 Yükselen, Cemal, Ebru Yıldız (2014), “The Role of the Family Constitution in the
Sustainability of Family Businesses and an Evaluation in Light of Implementation
Problems”, Research Journal of Business & Management - RJBM, Vol.1 (1), pp. 14-28,
ISSN: 2148-6689.
 Yıldız, Ebru (2013), “Enigma of Silence in Organizations: What Happens To Whom and
Why?”, Beykent University Journal of Social Sciences - BUJSS, Vol.6, No.2, pp. 30-44,
ISSN: 1307-5063.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 Yıldız, Ebru (2014), “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışı Işığında Eğitim ve
Geliştirmenin Rolü, İşlevleri ve Bir Örnek Olay, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Öneri Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 41, s. 215-236, ISSN:1300-0845.
 Kutanis, Rana, Ebru Yıldız (2014), “Pozitif Psikoloji İle Pozitif Örgütsel Davranış
İlişkisi ve Pozitif Örgütsel Davranış Boyutları Üzerine Bir Değerleme”, Süleyman
Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 11, s. 135-154, ISSN: 1308-9552.
 Yıldız, Ebru (2013), “İnsan Kaynakları Yönetiminde Davranış Boyutu ve Bir Örnek
Olay”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 40,
s. 103-113, ISSN: 1300-0845.
 Yıldız, Ebru (2012), “Mesleki Tükenmişlik ve Rehber Öğretmenler Üzerine Bir
Araştırma”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 33, s. 37-61,
ISSN: 1300-1582.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
 Yıldız, Ebru, Cemal Yükselen (2014), “İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine
Bir İşletmede Araştırma”, 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 8-10 Mayıs Antalya, s. 219227.
 Yükselen, Cemal, Ebru Yıldız (2014), “Aile İşletmelerinin Sürdürülebilirliğinde Aile
Anayasasının Rolü ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Işığında Bir Değerlendirme”,
13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 8-10 Mayıs Antalya, s. 77-83.
1
Uzm. Ebru YILDIZ
Kitaplar
 Yıldız, Ebru (2011), “Kariyerinize İlk Adım”, Portakal Basım, İstanbul.
ISBN: 978-605-89016-1-2
Diğer
 Yükselen, Cemal, Ebru Yıldız (2013), “Aile Anayasası İle Gelen Aile Bütünlüğü ve
Kurumsal Yönetim”, Rapor Dergisi, Yıl: 21, Sayı: 247, s. 182-183.
2
Download

Uzm. Ebru YILDIZ - CyLogosGroup Yönetim Danışmanlığı