2013-2014
PROJELER
1
Aktif Projeler ve Tamamlanmış Projeler Birlikte Ele
Alınmıştır.
İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ
HİBE(SODES-ÇKA-AB) PROJE BİLGİLERİ
Aladağ
Ceyhan
Çukurova
Feke
İmamoğlu
Karaisalı
Karataş
Kozan
Pozantı
Saimbeyli
Sarıçam
Seyhan
Tufanbeyli
Yumurtalık
Yüreğir
İLÇE TOPLAM
Büyükşehir
İL GENELİ TOPLAM
Kalkınma
Ajansı
SODES
Avrupa
Birliği
Toplam Proje
Sayısı
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
5
4
0
3
1
1
1
1
0
1
1
2
0
2
2
0
0
9
0
0
1
0
2
0
0
4
21
0
1
12
5
4
9
3
1
2
1
4
0
1
5
24
0
3
14
549.250,00 TL
572.945 TL
193.000 Euro
328.418 TL
103.000 TL
23.000 Euro + 209.424 TL
220.600 TL
30.550 Euro + 141.450 TL
0
78.000 TL
92.000 Euro + 50.100 TL
460.000 Euro + 18.500 Dolar + 172.873 TL
0
293.870 TL + 23.000 Euro
265.763 Euro
2
24
50
76
2.719.930 TL + 1.087.313 Euro + 18.500 Dolar
(5.692.036 TL)
1
2
0
3
494.070 TL
3
26
50
79
6.406.706 TL
Hibe Tutarı
2
AR-GE Birimi Tarafından Yürütülen Projeler
Mevcut Proje Sayısı(SODES, Kalkınma Ajansı, Ulusal ve Yerel Projeler,
Ortaklıklar)
: 49
Tasarlanan Proje Sayısı
: 13
Toplam Proje Sayısı
: 62
3
AB PROJELERİ
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bağlı Kurumların
Yıllara Göre Kabul Edilen AB Proje Türleri Ve Sayıları
2011
2012
2013
Comenius Okul Ortaklığı Projeleri
12
18
17
Comenius Hizmetiçi Eğitim Projeleri
8
7
10
Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projeleri
1
3
-
Grundtvig Hizmetiçi Eğitimı Projeleri
6
-
2
LDV Ortaklık- Hareketlilik Projeleri
7
3
7
34
31
36
TOPLAM
4
ERASMUS + Bilgilendirme Toplantıları
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Avrupa Birliğinin 20142020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ programının İl
Bilgilendirme Toplantıları 8-9 Mart 2014 tarihlerinde Seyhan Kültür
Merkezi ve Adana Öğretmenevinde, 12 Mart 2014 tarihinde ise
Yüreğir Semerkant İlkokulunda yapıldı. Katılım talebinin yoğun
olması sebebi ile 5 grupta gerçekleşen toplantılara 15 ilçeden
toplamda 900’den fazla öğretmen katıldı.
5
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2014 Yılı Başvurusu
Program
Eylem
Alan
Teklif Çağrısı Dönemi
Proje Süresi
Ortaklar
: ERASMUS+
: Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği
: Bölgeler Arası Eğitim Ortaklığı
: 2014
: 36 ay
: 1) DIEUTHINSI DEUTEROVATHMIAS EKPAIDEUSIS PIERIAS (Yunanistan)
2) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SAN PAOLO (İtalya)
3) ADANA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Türkiye)
Proje Toplam Bütçesi
: 105,000 Avro
Proje Konusu
: Proje Akdeniz Bölgesinin üç ülkesi olan Türkiye, Yunanistan ve İtalya’nın
tarihi, dil ve kültürel bağlarını, coğrafi ve iklim şartlarını göz önünde bulundurarak, bu bölgelerde yaşayan
toplulukların yaşam biçimlerini sosyolojik açıdan incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda 3 ülkenin de
toplumsal yaşamları üzerinde etkisi olan dağlar, ovalar ve ırmaklar ele alınacaktır. Bu coğrafi etkenlerin
toplumlar üzerindeki etkisi geçmişten günümüze çeşitli aktivitelerle irdelenerek kültürlerarası diyalogun
gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.
6
İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
KALKINMA AJANSI
(1)
7
Eğitim Engel Tanımaz
PROJE BİLGİLERİ
Projenin Adı
: Eğitim Engel Tanımaz
Dönemi
: 2013 Yılı Mali Destek Programı
Proje Bütçesi
: 272.740 TL
Uygulama Bölgesi: Aladağ, Çukurova, Sarıçam, Seyhan, Yüreğir
İlçeleri.
Proje Ortakları
: Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Dünya Sakatlar Derneği
8
Eğitim Engel Tanımaz
PROJE AMACI
Projemiz ile Aladağ, Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir
ilçelerimizde bulunan 38 okula «Engelli Rampası» ile «Engelli WC»
yapılarak bu okullarımızı «Engelsiz Yaşam Alanı» haline dönüştürmek
amaçlanmaktadır.
EŞ FİNANSMAN
65.000 TL
9
İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
SODES
(2)
10
Eğitimde Kültür ve Sanata Sosyal Destek
11
Eğitimde Kültür ve Sanata Sosyal Destek
PROJE BİLGİLERİ
Projenin Adı
Dönemi
Proje Süresi
Proje Bütçesi
Proje Türü
Uygulama Bölgesi
Uygulama Okulları
: Eğitimde Kültür ve Sanata Sosyal Destek
: 2013 Yılı Teklif Çağrısı
: 12 ay
: 121,290 TL
: Kültür, Sanat ve Spor
: Yüreğir İlçesi
: Medine Müdafii Fahreddin Paşa İmam Hatip Lisesi
Şehit Ali Gaffar Okkan İlkokulu
12
Eğitimde Kültür ve Sanata Sosyal Destek
PROJE GENEL AMACI:
Projemiz Adana'nın sosyo-ekonomik seviyesi düşük mahallelerde bulunan
okullarda konferans salonları oluşturup bu alanlarda sosyal ve kültürel
faaliyetler yürüterek toplumun dezavantajlı kesimlerinin kente uyum
sağlamalarını amaçlamaktadır.
PROJE ÖZEL AMACI:
Konferans salonlarını oluşturmadaki özel amacımız eğitim kalitesini
arttırmak, öğrencilerin sosyal ve sanatsal yönlerini ortaya çıkararak,
onların özgüvenlerini yükseltmelerine ve yaratıcılıklarının gelişmesine
katkıda bulunmaktır.
13
Eğitimde Kültür ve Sanata Sosyal Destek
PROJE DURUMU:
Yapılması planlanan 2 adet salondan ilki Yüreğir – Medine Müdafii
Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde tamamlanarak açılışı
yapılmış olup, faaliyete geçmiş durumdadır.
Diğer salon yapımı Yüreğir – Şehit Ali Gaffar Okkan İlkokulu’nda
gerçekleştirilecek olup, 2014-2015 Eğitim öğretim yılı açılışına kadar
bitirilmesi planlanmaktadır.
14
SODES ile Sosyal Hayata Merhaba
PROJE BİLGİLERİ
Projenin Adı
Dönemi
Proje Süresi
Proje Bütçesi
Proje Türü
Uygulama Bölgesi
Proje Ortakları
: SODES ile Sosyal Hayata Merhaba
: 2013 Yılı Teklif Çağrısı
: 12 ay
: 100,040 TL
: Sosyal İçerme
: Seyhan ve Yüreğir İlçeleri
: İl Emniyet Müdürlüğü
Çukurova Üniversitesi
15
SODES ile Sosyal Hayata Merhaba
PROJE AMACI:
Projemiz okullarında çeşitli disiplin cezası almış veya sivil hayatta çeşitli suçlara
karışmış veya karışma tehlikesiyle karşı karşıya olan 75 ortaöğretim öğrencisinin
kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler içerisinde olmalarını sağlayıp sosyalleşerek
dış tehditlerden uzaklaşmalarını ve topluma kazandırılmalarını sağlamayı
amaçlamaktadır.
Proje kapsamında oluşturulacak bir gençlik merkezi projemizin amacına yönelik
hizmetler sunacaktır.
16
SODES ile Sosyal Hayata Merhaba
PROJE DURUMU:
Proje kapsamında oluşturulacak «Gençlik Merkezi» yapımı Yüreğir Halıcılar
Anadolu Lisesi bünyesinde devam etmekte olup 2014-2015 Eğitim öğretim yılı
açılışına tamamlanması planlanmaktadır.
17
İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
ULUSAL/YEREL PROJELER
(11)
18
I. Çocuk Kongresi
Uygulayan Kurum :İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ortak Kurumlar
:Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (Ana
Sponsor)
Başlangıç Tarihi
:2013.
Proje Amacı
:Bilim ve sanat merkezleri öğrencilerinde somut
olmayan kültürel miras bilincini geliştirmek.
Uygulama Alanı
:81 il genelinden projeye başvuruda bulunan Bilim ve
Sanat Merkezlerine devam eden ilkokul ve ortaokul öğrencileri.
Proje Çıktısı
:19 Farklı ilden 55 öğrenci ve 30 danışman öğretmen
kutılmış. Sunumlar 200 öğretmen ve veli tarafından izlenmiştir.
19
01 Sanat Günleri
Uygulayan Kurum :İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ortak Kurumlar
:Başlangıç Tarihi
:2014.
Proje Amacı
:Araştıran, inceleyen, sorgulayan, hoşgörülü, geniş ve
özgür düşünceli bireylerin yetişmesine olanak sağlanması, sanatsal
etkinlik ve yaratıcılığın benimsenmesi.
Uygulama Alanı
:Müdürlüğümüze bağlı tüm kurumlar.
Proje Çıktısı
:Proje kapsamında 2 resim sergisi ve 1 müzik dinletisi
etkinliği gerçekleştirilmiştir. 1 resim sergisi tarihi Adana Kız Lisesi’nde, 1
resim sergisi ile 1 müzik dinletisi müdürlüğümüz girişindeki fuaye alanında
gerçekleştirilmiştir. 14 Şubat 2014 tarihinde başlayan etkinliklerin
sonuncusu 8 Mart 2014 tarihinde düzenlenmiştir.
20
Annemi Destekliyorum Sorumluluk Alıyorum
Uygulayan Kurum :İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ortak Kurumlar
:Başlangıç Tarihi
:2013.
Proje Amacı
:Anne ve çocuklar arasında bir öğrenme ortamı
oluşturmak, okunan kitabı aralarında ve sınıfta tartışarak bilgi
paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
Uygulama Alanı
:Pilot uygulama okulları ve yaygınlaştırılmasında il
genelinden gönüllü ilkokul öğretmenleri.
Proje Çıktısı
:Öğrenci ve velilerin kişisel gelişimlerine katkıda
bulunulması ve sosyal sorumluluk bilincinin oluşması için çalışmalar yapıldı.
İlçelerde öğretmenlere yönelik eğitimler verildi.
21
Okul Temelli Mesleki Gelişim Adana
Uygulaması
Uygulayan Kurum :İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ortak Kurumlar
:Başlangıç Tarihi
:2013.
Proje Amacı
:Öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerine katkı
sağlamak.
Uygulama Alanı
:30 Pilot okul yönetici ve öğretmenleri.
Proje Çıktısı
:8 hafta boyunca sanal eğitim yapıldı. Adana İMKB
Anadolu Öğretmen Lisesinde 6 saat yüzyüze eğitim yapıldı. Pilot
okullardan Cafer Recai Gizer ve Şehit Erhan Taştimur İlkokulunda haziran
döneminde 3'er saatlik yüzyüze eğitimler yapıldı. 2013 Eylül ayının 3.
haftasında Dr. Feyyaz Etiz And. Lisesinde yüzyüze eğitim gerçekleştirildi.
22
Disleksiyi Keşfediyorum
Uygulayan Kurum
:İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ortak Kurumlar
:Çukurova Üniversitesi
Başlangıç Tarihi
:2013.
Proje Amacı
:Ülkemizde çok bilinmeyen bir öğrenme güçlüğü olan
disleksi sorunu ve bu sorunu yaşayan öğrencilerin fark edilmesine olanak
sağlanması, dislektik öğrencilerin gerekli eğitimi ve sosyal desteği almalarına
yardımcı olunması, böylece öğrenme güçlüğü çerçevesinde disleksi sorunu
yaşayan öğrencilerin sosyal, duygusal ve toplumsal uyumlarının arttırılması
amaçlanmaktadır.
Uygulama Alanı
:İlimiz merkez ilçelerindeki ilkokul 1. sınıfları okutan
öğretmenler ve maarif müfettişleri.
Proje Çıktısı
:Katılımcı öğretmenlerin okullarındaki dislektik öğrencilerin
tespiti, bu öğrencilerin okul hayatına ve topluma uyumu konusunda
bilgilendirme yapılmıştır.
23
Öğrenen Organizasyon
Uygulayan Kurum :İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ortak Kurumlar
:Başlangıç Tarihi
:2013.
Proje Amacı
:İl Millî Eğitim Müdürlüğünde çalışan yönetici ve
şeflerin mesleki bilgilerinin, becerilerinin, değerlerinin ve tutumlarının
gelişimini desteklemek, etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmada
katkı sağlamak.
Uygulama Alanı
:İl Millî Eğitim Müdürlüğünde çalışan müdür
yardımcıları, şube müdürleri ve şefler.
Proje Çıktısı
:Her hafta Salı ve Perşembe günü 2'şer saatlik
gerçekleştirilen uygulama ve yapılan anket çalışmaları ile İl Millî Eğitimde
görevli şeflerin bilgi, beceri ve tutumlarının gelişimi desteklenmektedir.
24
Proje Tabanlı Öğrenmeyle Başarıya
Uygulayan Kurum :İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ortak Kurumlar
:Başlangıç Tarihi
:2013.
Proje Amacı
:2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren "Bu Benim
Eserim" proje çalışmalarında öğrenci projelerinin nitelik ve başarı sayısını
arttırmak.
Uygulama Alanı
:İlçe
çalışma
gruplarında
görevlendirilecek
öğretmenler ve İlimiz ilkokul ve ortaokul okullarında öğrenim gören
öğrenciler.
Proje Çıktısı
:2013 yılı Eylül ayının 2. haftasında 15 İlçeden toplam
74 fen ve teknoloji öğretmeni ile Adana Bilim ve Sanat Merkezinde 30
saatlik hizmetiçi eğitim verilmiştir.
25
INOPAC(İnovasyon ve Patent Kulübü)
Uygulayan Kurum :İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ortak Kurumlar
:Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği
Başlangıç Tarihi
:2013.
Proje Amacı
:İnovasyon ve patent kültürünü yaygınlaştırmak,
Demokrasi Kültürü ve Dünya vatandaşlığı geliştirmek.
Uygulama Alanı
:İl genelinde gönüllü pilot okullar.
Proje Çıktısı
:2013-2014 eğitim-öğretim yılı için örnek etkinlikler
hazırlanmış, kulübü kuran okullarda etkinlik uygulamaları ve örnek olay
incelemeleri yapılmıştır. Proje kapsamında il genelinden 200 öğretmene
«Buluşlar ve Patent Sistemi» eğitimi, patent kanunu ve 10. Kalkınma Planı
hazırlayıcılarından ODTÜ ve TOBB öğretim üyesi M. Kaan DERİCİOĞLU
tarafından Adana Özel Bahçeşehir Kolejinde verilmiştir.
26
TEDxTepebağED(MEB Bünyesindeki ilk
TEDx Konferansı)
Uygulayan Kurum
:İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ortak Kurumlar
:Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği
Başlangıç Tarihi
:2013.
Proje Amacı
:Eğitim ile iligili konularda vizyon sunumları gerçekleştirerek,
eğitimde değişim ve reform politikalarını belirlemek, stratejiler geliştirmek.
Uygulama Alanı
:81 ile ve yurtdışından gelen başvurular neticesinde seçilen
kişiler. Etkinlik sonrası web üzerinden 1,500,000 kişiye erişim.
Proje Çıktısı
:3 Mayıs 2014 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilk
TEDx konferansı ilimizde gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe 17 ilden öğretmen, akademisyen,
iş adamı, öğrenci vb. gönüllü olarak katılmıştır. 12 konuşmacı ile «Geleceği Tasarla,
Dünya’yı Değiştir» sloganı eşliğinde vizyon sunumları gerçekleştirilmiştir. Sunumlar şu
anda uluslararası platformlarda, TED, TEDx, Youtube ve VitaminÖğretmen
platformlarında tüm eğitim camiasının erişimine sunulmaktadır.
27
Şimdi Düşünme Zamanı – 2013 Adana
Sergisi
Uygulayan Kurum
:İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ortak Kurumlar
:Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği
Başlangıç Tarihi
:2013.
Proje Amacı
:Şimdi Düşünme Zamanı Projesi, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Türk Patent Enstitüsü tarafından
düzenlenen ortaokullarda “Teknoloji ve Tasarım Dersi”nde yapılan öğrenci etkinliklerinin
sergilendiği bir projedir.
Uygulama Alanı
:Ortaokul düzeyindeki “Teknoloji ve Tasarım Dersi” öğrencileri.
Proje Çıktısı
:5 İlçedeki Bölge kurulllarından 30 öğretmen ve 5 İl Yürütme
Komisyonu üyesi koordinesinde bütün ilçelerden katılımcılara yönelik bilgilendirme toplantısı
yapılmıştır. M1 Tepe Alışveriş Merkezinde 25 görevli öğretmen, ve 100 okuldan 100 danışman
ve 100 proje sahibi öğrencinin katılımıyla sergi yapılmıştır. Proje yerel düzeyde ulusal
standartlarda düzenlenen ilk sergi olma özelliğini taşımaktadır. 120 Öğrenci projesi sergilenmiş,
sergi kataloğu ve kitapçıklar bastırılarak Bakanlığımız birimlerine sunulmuştur. Proje kapsamında
ilimizde toplam 300.000 öğrenci projesi üretilmiş ve bunlardan sergilenmeye seçilen 100
projeden de 2 tanesi ilimizi Ulusal Sergi’de temsil etmişlerdir.
28
Öğretmenler Buluşuyor
Uygulayan Kurum
:İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ortak Kurumlar
:Başlangıç Tarihi
:2013.
Proje Amacı
:İlimizde iyi bir yönetişim sistemi tesis edebilmek,
eğitimciler ile İl yönetimi arasında sürekli bir iletişim sağlamak, hesap verilebilir
bir yönetim anlayışı oluşturmak.
Uygulama Alanı
:İlimizde görev yapan öğretmen ve yöneticiler.
Proje Çıktısı
:"İyi Bir Yönetişim Sürekli İletişim, Hesap Verilebilir Yönetim
ve Öğretmenler Buluşması" projesi kapsamında, ilimiz genelindeki tüm
öğretmenlere yönelik 2016 yılı Haziran ayına kadar cumartesi günleri sohbet
ortamında toplantılar yapılacaktır. Toplantılar her ayın son Cumartesi gününde
yapılması ve her toplantıya 50 öğretmenin katılması planlanmıştır.. 2014 yılı
Mart ayı ve sonraki toplantıları yapılamamıştır.
29
TÜBİTAK
ULUSAL
PROJELER
(3)
30
Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri
Yarışması - 2014
31
Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri
Yarışması - 2014
• Bölge Finalinde toplam 100 proje yarışırken, bu projelerin 20
tanesi Adana’dan seçilmiştir.
• 20 projeden 11 tanesi ödül almıştır.
• Bölge finalinde 7 birincilik, 1 ikincilik, 3 üçüncülük elde edilmiştir.
• Toplam 19 ödülün verildiği bölge finalinde 11 ödül Adana’ya
kazandırılarak büyük bir başarı elde edilmiştir.
• 2015 yılında başarının arttırılarak devamı için öğretmenlere yönelik
bilimsel proje uygulama ve atölye çalışmalarının yaptırılması önem
arz etmektedir.
32
Bu Benim Eserim Proje Çalışması - 2014
Başvuru Sayısı
Bölge Sergisi
Türkiye Finali
1.lik Ödülü
2.lik Ödülü
2011-2012
409
6
0
0
0
2012-2013
416
20
4
2
2
2013-2014
496
27
5
4
1
33
Bu Benim Eserim Proje Çalışması - 2014
• Türkiye finalinde toplam 100 proje yarışırken, bu projelerin 5
tanesi Adana’dan seçilmiştir.
• Türkiye finalinde 4 birincilik, 1 ikincilik elde edilmiştir.
• Yarışmaya 81 ilden katılım olmuştur.
• 2015 yılında başarının arttırılarak devamı için öğretmenlere yönelik
bilimsel proje uygulama ve atölye çalışmalarının yaptırılması önem
arz etmektedir.
34
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları - 2014
4006 BF
Başvuru Sayısı
Düzenlenen Fuar Sayısı
Hibe
2011-2012
-
-
-
2012-2013
22
17
85.000 TL
2013-2014
43
41
205.000 TL
35
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları - 2014
• 2013 yılında ilimizden 22 okulun başvurduğu TÜBİTAK 4006 Bilim
Fuarı düzenleme programına, 2014 yılında 43 okulumuz
başvurmuştur. Sonradan 2 okulumuzun geri çekildiği projede 2014
yılında 41 okulumuz bilim fuarı düzenleyerek toplamda 205.000 TL
proje hibesi almışlardır.
• 2015 yılında da finanse edilecek olan TÜBİTAK 4006 Bilim
Fuarlarına önümüzdeki yıl içinde en az 100 okulumuzun başvuru
yapması, okullarımıza bilimsel çalışmalar için 500.000 TL’lik bir
kaynağın girişi açısından da önemlidir.
36
ORTAKLIKLAR
ULUSAL
PROJELER
(3)
37
Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi
Uygulayan Kurum :Milli Eğitim Bakanlığı
Ortak Kurum
:Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başlangıç Tarihi :2004
Proje Amacı
:Öğrencilerimizde demokrasi, seçme, seçilme ve
oy kullanma kültürünün oluşturulması.
Uygulama Alanı :İlimize bağlı tüm okul müdürlükleri.
Proje Çıktısı
:İl Öğrenci Meclis Başkanı seçilerek Eskişehir ilinde
yapılan ve bütün illerin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Öğrenci
Meclisine katılım sağlanmıştır.
38
iTEC(Katılımcı Sınıflar için Yenilikçi
Teknolojiler) Projesi
Uygulayan Kurum :Milli Eğitim Bakanlığı - YEGİTEK
Ortak Kurum
:AB – 18 Ortak ülke Eğitim Bakanlıkları
Başlangıç Tarihi
:2011
Proje Amacı
:Yerleşik ve ortaya çıkmakta olan teknolojilerin
gelecek 5-10 yılda sınıflarda yeteri kadar kullanılabilirliğinin araştırılması.
Uygulama Alanı
:Proje kapsamında gönüllü pilot okullar.
Proje Çıktısı
:Proje tabanlı ve tasarım tabanlı öğrenme ile daha
kalıcı öğrenme sağlandı. 270 öğretmene «Yenilikçi Ders Planı» yaptırıldı.
Örnek olay çalışmasında MEB-YEGİTEK tarafından Adana’da 3
okulumuzda ders çekimleri yapıldı. Haziran-2014 seminerinde 62
öğretmene 2 haftalık eğitim düzenlenmektedir.
39
Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri
Uygulayan Kurum :Milli Eğitim Bakanlığı
Uygulama Birimi :Strateji Geliştirme Başkanlığı
Başlangıç Tarihi
:2012
Proje Amacı
:Yenilikçi
uygulamaların
eğitim
sistemimize
kazandırılması, öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi eğitim ve öğretim
imkanlarının sunulması ve 2023 Türkiye Vizyonunun gerektirdiği hedeflerin
yakalanmasını desteklemek.
Uygulama Alanı
:Belirlenen alanlarda yerleşik uygulamalara göre
farklı ve üstün başarı elde eden yönetici ve öğretmenler.
Proje Çıktısı
:2011-2012 / 2012-2013 eğitim-öğretim yıllarında
ilimizden toplamda 4 kurumumuz Türkiye geneli değerlendirmede ödüle
layık görülmüştür. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı için başvuru takvimi ilan
edilmemiştir.
40
ORTAKLIKLAR
PROJELER
(1)
41
Benim Mahallem, Canım Mahallem
Uygulayan Kurum
Ortak Kurumlar
:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
:Adana Valiliği
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Başlangıç Tarihi
:2013
Proje Amacı
:Adana’nın merkez ilçelerindeki 4 mahallede sosyal,
ekonomik ve kültürel sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar.
Uygulama Alanı
:Proje kapsamında belirlenen mahallelerde yer alan
okullar.
Proje Çıktısı
:1 okulda ağaç dikimi çalışması yapıldı, 1 okula zihinsel
engelliler alt sınıfı kazandırıldı, 1 okulda tenis, dağcılık eğitimi verildi, 320 aileye
ramazan ayında yardım yapıldı, 7 okulun tuvalet, lavabo ve kabin
kazandırılması ve mevcutların iyileştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.
42
ORTAKLIKLAR
SODES-ULUSAL
PROJELER
(8)
43
11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik
Eğitimi Kongresi
Uygulayan Kurum :Çukurova Üniversitesi
Ortak Kurumlar
:Milli Eğitim Bakanlığı ÖYEGM
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Başlangıç Tarihi
:2014
Proje Amacı
:Fen Bilimleri ve Matematik alanlarında faaliyet
gösteren eğitimcileri bir araya getirerek, akademik düzeyde paylaşımda
bulunmalarını sağlamak.
Uygulama Alanı
:Ülkemizde fen ve matematik eğitim üzerine çalışan
öğretmen, akademisyen, eğitimci, vb.
Proje Çıktısı
:11-14
Eylül
2014
tarihleri
arasında
gerçekleştirilecektir.
44
Gençler Gülümsüyor Projesi
Uygulayan Kurum :Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Ortak Kurumlar
:İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Başlangıç Tarihi
:2013
Proje Amacı
:Göç ile İlimize gelen ve dezavantajlı bölgelerde
yaşayan, sosyal ve kültürel olanaklara ulaşmakta güçlük çeken, risk
altındaki, disiplin sorunu olan ve şiddete eğilimi olan gençlerin çeşitli
etkinliklerle topluma ve okula uyumlarının arttırılması amaçlanmaktadır.
Uygulama Alanı
:İlimiz Çukurova, Seyhan, Sarıçam ve Yüreğir
İlçelerinde öğrenim gören 150 öğrenci ve ailesi.
Proje Çıktısı
:Hedef gruba yönelik bilgilendirme çalışmaları
yapılmıştır.
45
Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri
Uygulayan Kurum :Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Ortak Kurumlar
:İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Başlangıç Tarihi
:2013
Proje Amacı
:Adana Valiliğince İlimizde toplumun bilinçlendirilmesi,
sevgi evlerindeki çocuklara koruyucu aileler bulunması hedeflenmektedir.
Uygulama Alanı
:Toplumun tüm kesimi ve özellikle sevgi evlerindeki
çocuklar.
Proje Çıktısı
:Proje için 9 kişilik görsel tasarım ekibi oluşturulmuştur.
12, 14, 19 Mart 2013 tarihlerinde toplantılar düzenlenmiştir. Projenin
Adana uygulamasındaki tanıtım, afiş, reklam vb. görselleri tarafımızdan
hazırlanmıştır.
46
Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum II
Uygulayan Kurum :Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ortak Kurumlar
:İl Milli Eğitim Müdürlüğü(12 İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
Başlangıç Tarihi
:2012
Proje Amacı
:Temel astronomi kavramlarının öğretimini içeren
alternatif bir yöntemle gezegenimize ilişkin bilgiler edinmek.
Uygulama Alanı
:Proje kapsamında belirlenen uygulama okulları.
Proje Çıktısı
:Proje kapsamında görevlendirilen 14 öğretmen
koordinesinde İlimiz Seyhan İlçesi Bilim ve Sanat Merkezinde Samsun Adana İlleri arasında eş zamanlı olarak dünyanın çevresi ölçülmüştür.
47
ARTinED
Uygulayan Kurum :Çukurova Üniversitesi YADİM.
Ortak Kurumlar :İl Milli Eğitim Müdürlüğü(Proje Desteği)
Başlangıç Tarihi :2011
Proje Amacı
:Sanat aracılığı ile eğitime yeni bir yaklaşım
getirmek.
Uygulama Alanı :Proje kapsamında belirlenen ilkokul öğrencileri.
Proje Çıktısı
:Proje kapsamında belirlenen ilkokul öğrencileri ile
eğitime yeni bir yaklaşım getirilmiş olup, eğitimde sanat kullanımı
yaygınlaştırılmıştır.
48
Portakal Çiçekleri
Uygulayan Kurum :İl Emniyet Müdürlüğü
Ortak Kurumlar :İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Başlangıç Tarihi :2013
Proje Amacı
:Çocuklarımızın bağımlılık yapıcı maddelerden uzak
tutulması.
Uygulama Alanı :Lise ve dengi okullardan 7000 öğrenci, 1000 veli.
49
Cezaevinden Topluma Sorunsuz Yarınlara
Uygulayan Kurum :Adana Cumhuriyet Başsavcılığı(DSM)
Ortak Kurumlar :İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Başlangıç Tarihi :2013
Proje Amacı
:Aile içi iletişim ve Aile içi şiddetle mücadele konulu
seminerler düzenlenmesi.
Uygulama Alanı :60 kişilik hükümlü grupları.
50
Sporun Yıldızları
Uygulayan Kurum :Çukurova Üniversitesi
Ortak Kurumlar :İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Başlangıç Tarihi :2013
Proje Amacı
:600 öğrencinin sporla tanışması, sporla yaşaması
ve yaşama biçimine dönüştürmesi amaçlanmıştır.
Uygulama Alanı :12-15 yaş arası 600 öğrenci.
51
ORTAKLIKLAR
SODES-ULUSAL
PROJELER
(20)
52
Eğitimin Temeli SODESle
Uygulayan Kurum :Adana Eğitim Gönüllüleri Derneği
Ortak Kurumlar :İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Başlangıç Tarihi :2014
Proje Amacı
:Dezavantajlı
bölgelerde
öğrenim
gören
öğrencilere yönelik eğitim ve rehberlik çalışmaları yapılması, sosyal
etkinlikler düzenlenmesi, öğrenci ailelerinin verilecek konferanslarla
çocuk ve ergen ile iletişim konusunda bilinçlendirilmeleri.
Uygulama Alanı :Dezavantajlı bölgelerde öğrenim gören ve proje
kapsamında belirlenecek öğrenciler ile aileleri.
53
Geçmişten Günümüze Türk Mutfağı
Uygulayan Kurum :Geleneksel El Sanatlarını Yaşatma Derneği
Ortak Kurumlar :İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Başlangıç Tarihi :2014
Proje Amacı
:Geleneksel Türk Mutfağının gelecek nesillere
aktarılması, turizm ili olarak gelişmekte olan Adana'nın yiyecekiçecek, catering sektörüne sertifikalı eğitimlerle nitelikli ara
elemanlar yetiştirilmesi ve istihdamın arttırılması, aşçı yardımcısı
eğitimi ile dezavantajlı kadınlara mesleki nitelik kazandırılması.
Uygulama Alanı :Adana Olgunlaşma Enstitüsünde öğrenim gören
dezavantajlı kadınlar.
54
Hayata Sağlam Kaynak ile Tutunmak
Uygulayan Kurum :Çukurova Teknik Elemanlar Derneği (ÇUTED)
Ortak Kurumlar :İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Başlangıç Tarihi :2014
Proje Amacı
:Yeşilevler Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde
"Fırın Boya Ünitesi" kurularak öğrencilere kurs düzenlenmesi.
Uygulama Alanı :Yeşilevler Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve bu
okulda öğrenim gören öğrenciler.
55
Mutlu Aileler Umutlu Yarınlar
Uygulayan Kurum :Çukurova Çalışanları Kültür Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği
Ortak Kurumlar :İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Başlangıç Tarihi :2014
Proje Amacı
:Halk Eğitim Merkezlerinde projenin yaygınlaşma
ve görünürlük faaliyetleri çerçevesinde tamamlayıcı tiyatro, satranç
ve bilgisayar eğitimleri verilmesi.
Uygulama Alanı :Proje kapsamında belirlenecek katılımcılar.
56
Sevgi ile Bakan Eller
Uygulayan Kurum :Darendeliler Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı
Ortak Kurumlar :İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Başlangıç Tarihi :2014
Proje Amacı
:Dezavantajlı bölgede yer alan bir okulda tahsis
edilecek bir anasınıfı ve kreş vasıtasıyla eğitime katkı sağlamak.
Uygulama Alanı :Proje
kapsamında
dezavantajlı
bölgede
belirlenecek bir okul müdürlüğü.
57
SODESle Açan Güller
Uygulayan Kurum :Adana Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği
Ortak Kurumlar :İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Başlangıç Tarihi :2014
Proje Amacı
:Adana
İlinin
dezavantajlı
bölgelerinden
Şakirpaşa, Ova, Onur ve Uçak Mahallelerinde ikamet eden 100
öğrenciye, her öğrenci için 432 saat olmak üzere takviye ders ve
etüt verilmesi.
Uygulama Alanı :Adana
İlinin
dezavantajlı
bölgelerinden
Şakirpaşa, Ova, Onur ve Uçak Mahallelerinde ikamet eden ve proje
kapsamında belirlenecek 100 öğrenci.
58
Spor, Sevgi, Barış ve Huzur
Uygulayan Kurum :Star Academy Spor Kulübü
Ortak Kurumlar
:İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Başlangıç Tarihi
:2014
Proje Amacı
:Adana İlinin Seyhan ve Yüreğir İlçelerindeki
dezavantajlı bölgelerde yer alan ortaokul ve liselerde öğrenim gören,
spor alanında yetenekli, maddi imkanlar açısından kısıtlı gençlere 4 ay
süre ile Kickboks ve Muay Thai spor dallarında eğitim verilmesi.
Uygulama Alanı
:Adana İlinin Seyhan ve Yüreğir İlçelerindeki
dezavantajlı bölgelerde yer alan ortaokul ve liselerde öğrenim gören,
spor alanında yetenekli, maddi imkanlar açısından kısıtlı gençler.
59
Suya Atılan İmza
Uygulayan Kurum :Adana Kano Sporları Kulübü Derneği
Ortak Kurumlar :İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Başlangıç Tarihi :2014
Proje Amacı
:Dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilerin su
sporları ile tanıştırılarak spor kültürlerinin geliştirilmesi.
Uygulama Alanı :Dezavantajlı bölge okullarından belirlenecek 100
öğrenci.
60
Türkiye Bilinçli Gençlik
Uygulayan Kurum :Bilinçli Gençler Derneği
Ortak Kurumlar :Millî Eğitim Bakanlığı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
Başlangıç Tarihi :2011
Proje Amacı
:Türkiye’deki
üniversiteler,
ortaöğretim
ve
ilköğretimdeki öğrencilerin çevrelerindeki sosyal sorunlara karşı
projeler üretmelerini sağlamak.
Uygulama Alanı :İlköğretim ve ortaöğretim okulları.
61
İnovasyon Atölyeleri
Uygulayan Kurum :YGA Hayal Ortakları Derneği
Ortak Kurumlar
:Millî Eğitim Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Türkiye İhracatçılar Meclisi
Başlangıç Tarihi
:2013
Proje Amacı
:Ortaokul öğrencilerinin; Okuyan, araştıran, yaratıcı
düşünen, düşündüğünü anlamlı ve anlaşılır şekilde ifade eden bireyler
olarak yetişmelerini sağlamak.
Uygulama Alanı
:Seyhan ve Yüreğir ilçelerimizden toplamda 2
ortaokul.
Proje Çıktısı
:YGA tarafından ilgili okullarda belirlenen öğrencilere
eğitim programları uygulanmaktadır.
62
Geleceğin Lider Kadınları
Uygulayan Kurum :İş Kadınları Derneği
Ortak Kurumlar :İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Başlangıç Tarihi :2013
Proje Amacı
:Girişimcilik ve İnovasyon eğitimi verilmesi.
Uygulama Alanı :Proje kapsamında belirlenen okulların 9,10 ve 11.
sınıf öğrencileri.
63
Öğrencilerin Toplumsal Hayata Hazırlanması ve
Öğrenci Başarılarının Arttırılması Projesi
Uygulayan Kurum :Çukurova İlim Vakfı
Ortak Kurumlar :İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Başlangıç Tarihi :2013
Proje Amacı
:İlimiz genelindeki ortaokullarda ve liselerde
öğrenim gören öğrencilerin kişiliklerinin geliştirilmesi, millî ve manevi
değerlerin arttırılması, ahlaki davranışların iyileştirilmesi, ailesine,
çevresine duyarlı, ülkesine hizmet etme aşkına sahip, sorumluluk
sahibi fertler yetiştirilmesine katkıda bulunmak.
Uygulama Alanı :Proje kapsamında belirlenen uygulama okulları.
64
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Bilinçlendirme
Uygulayan Kurum :ÇÖZÜMDER
Ortak Kurumlar :İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Başlangıç Tarihi :2013
Proje Amacı
:DEHB olan öğrencilerin eğitim imkanlarından
yararlanabilmesi
ve
sosyalleşebilmeleri
için
faaliyetler
gerçekleştirmek.
Uygulama Alanı :İlkokul / ortaokul öğrencileri.
65
Gazi Murat Caner'le Çok Özel Değerlere
Uygulayan Kurum :Gazi Murat Caner
Ortak Kurumlar :İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Başlangıç Tarihi :2013
Proje Amacı
:Öz değerlerine sahip çıkan, üretken bireyler
yetiştirilmesi.
Uygulama Alanı :İlimizde belirlenen liseler ve buralarda öğrenim
gören öğrenciler.
66
Mavi Çocuk Utku Oyuncak Odaları ve Oyun
Parkları
Uygulayan Kurum :Gazeteci Kemal Yücel
Ortak Kurumlar :İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Başlangıç Tarihi :2013
Proje Amacı
:Dezavantajlı anaokullarına oyuncak odası ve
oyun parkı kazandırarak eğitimin niteliğini arttırmak.
Uygulama Alanı :Anaokulları, anasınıfları ve bu düzeyde öğrenim
gören öğrenciler.
67
Geri Dönüşüm Eğitime Dönsün
Uygulayan Kurum :Vatanda Eğitim Derneği
Ortak Kurumlar :İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Başlangıç Tarihi :2013
Proje Amacı
:Sosyal Sorumluluk, Geri dönüşüm ve çevre bilinci,
işbirliği ve iletişim becerileri gibi değerlerin toplumda, okullarda ve
öğrencilerde gelişmesini sağlamak. Okullardan toplanan geri
dönüşümlerden elde edilecek maddi değerleri ihtiyacı olan okullara
aktarmak.
Uygulama Alanı :İlimizde gönüllü olan tüm okullar.
68
Minik Ellerden Büyük İşler, Tohumdan
Fidana
Uygulayan Kurum :ÇEKÜD(Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği)
Ortak Kurumlar
:İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Adana Orman Bölge Müdürlüğü
İhsan Çevre ve Gelişim Derneği
Başlangıç Tarihi
:2013
Yaşanabilir çevreye somut katkı anlamında, yanan ve yok olan
ormanlarımızı yeniden kazanmak amacıyla her yıl ağaçlandırma
kampanyaları düzenleyerek yüzbinlerce fidanın toprakla buluşmasına
öncülük eden ÇEKÜD, başlattığı‘Minik Ellerden Büyük İşler; Tohumdan
Fidana’kampanyası ile öğrencilerin kendi fidanlarını yetiştirmelerine
olanak sağlıyor
69
Dünya Bize Katılıyor
Uygulayan Kurum :Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Staj
Komitesi Derneği
Ortak Kurumlar :İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Başlangıç Tarihi :2014.
Proje Amacı
:Farklı Ülkelerden kültür elçisi üniversite
öğrencilerinin İlimizdeki lise öğrencileriyle biraraya getirilmesi ve
farklı ülke kültürlerinin tanınması.
Uygulama Alanı :Projenin uygulanacağı yıllar için belirlenecek okul
müdürlükleri.
Proje Çıktısı
:2014-2015.
70
Bayer Genç Bilim Elçileri
Uygulayan Kurum :Toplum Gönüllüleri Vakfı
Ortak Kurumlar :İl Millî Eğitim Müdürlüğü(Ceyhan Arif Hasan Bilici
İHO)
Başlangıç Tarihi :2014.
Proje Amacı
:Çocuklara
bilimi
sevdirmek,
bilim
için
laboratuvarların mutlak bir ihtiyaç olmadığını anlatmak.
Uygulama Alanı :Ceyhan Arif Hasan Bilici İHO öğrencileri.
Proje Çıktısı
:Belirlenen okuldaki öğrencilere bilimi sevdirecek
bilimsel etkinlikler yaptırılmıştır.
71
JetOku
Uygulayan Kurum :JetOku Eğitim Merkezi
Ortak Kurumlar
:İl Millî Eğitim Müdürlüğü(TOKİ Şehit Fikret Yükseler
Ortaokulu)
Başlangıç Tarihi
:2014.
Proje Amacı
:Sınavlara hazırlanan öğrencilerin zamanı iyi
kullanmalarını sağlamak. Dikkat ve konsantrosyan seviyesini geliştirmek.
Hızlı okuma ve anlama eğitimi ile doğru okuma becerisi kazandırarak
daha çok kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve okullarda seminerler
vererek bilinçlendirmek.
Uygulama Alanı
:TOKİ Şehit Fikret Yükseler Ortaokulu öğrencileri.
Proje Çıktısı
:Belirlenen okuldaki öğrencilere ilgili etkinlikler
düzenlenmiştir.
72
Download

PowerPoint Sunusu - Adana Milli Eğitim Müdürlüğü