Eray AKDAĞ
TÜSİAD
2003 yılından bu yana TÜSİAD’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi ile
İlişkiler Sorumluğunu yürütmekte olan Eray AKDAĞ, 2009 yılından
itibaren
TÜSİAD’ın
Ankara
Daimi
Temsilciliği
görevini
de
üstlenmiştir.
Görevi pek çok farklı alanda eşanlı faaliyet gerektirmekle birlikte
öncelikli
sorumlulukları
doğrultusunda;
yasama
ve
yürütme
süreçlerini yakından takip ederek, TÜSİAD’ın politika belirleme ve karar alma süreçlerine etkili ve
zamanında katılımına odaklanmaktadır. Bu doğrultuda; katılımcı demokrasi bağlamında ve Türkiye’nin AB
üyelik perspektifini gözeterek ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör resmi temsil yapılarıyla açık
iletişim kanalları geliştirerek Türkiye’de ve uluslararası platformlarda gerek iki yönlü, gerek çok taraflı
istişare süreçlerinde yer almaktadır.
Bugüne kadar Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın Türkiye Cumhuriyeti ortaklığıyla gerçekleştirdiği
“Türkiye’de Yasama Süreçlerine Etkin Sivil Katılım Projesi", “ Kamu Görevlileri için Konsültasyon Eğitimi",
T.C. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı’nın "Kamu Yönetiminde Bürokrasinin ve Kırtasiyeciliğin
Azaltılması" ile "Kamu Kesiminde Kaynakları Etkin Kullanma ve Maliyetlerin Düşürülmesi" projeleri gibi çok
sayıda çalışmaya katılım ve katkı sağlamıştır.
Geniş bir yelpazedeki konularda araştırmalarının yanı sıra, İngilizce ve Türkçe yayınları da bulunan AKDAĞ
2011 yılından bu yana Ankara Üniversitesi’nde “AB’de Politika Savunuculuğu ve Demokratik Katılım”
konusunda yüksek lisans dersini düzenli olarak, ODTÜ, Bilkent ve TOBB ETÜ dahil farklı üniversitelerde ise
çeşitli başlıklarda misafir olarak dersler vermektedir ve AB Bilgi Merkezleri Ağı ile A.Ü. Jean Monnet
Kürsüsü konuşmacıları arasında da yer almıştır.
Sadece profesyonel olarak değil, sivil toplumun bir parçası olarak da aktif biçimde faaliyetlerde bulunan
AKDAĞ aynı zamanda; Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Yasama Derneği (YASADER), Ankara
Yelken Kulübü Derneği (AYK), TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği ve Mülkiyeliler Birliği Derneği üyesidir.
Ayrıca Davos toplantılarıyla tanınan Dünya Ekonomi Forumu Küresel Şekillendiriciler Ankara Ağı Kurucu
Küratör Seçici Komitesi ve TEDx Tunalı Danışma Kurulu üyesi olan AKDAĞ Türkiye Teknoloji Geliştirme
Vakfı Denetim Kurulu ve A.Ü. Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Mezkez Kurulu üyeliği
görevlerini de sürdürmektedir.
Download

Eray AKDAĞ TÜSİAD