İÇİNDEKİLER
1. VALİLİK BİRİMLERİ ..................................................................................................... 1
1.1 İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ .......................................................................1
1.2 İL BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................................1
1.3 İL YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .........................................................................................................2
1.4 İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ...................................................................................................3
1.5 İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜ ..........................................................................................3
1.6 İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ........................................................................................................4
1.7 İL HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ....................................................................................................5
1.8 İL SOSYAL ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ.....................................................................................5
1.9 ŞEHİT VE GAZİ İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................................5
1.10 BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................................................6
1.11 AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON BÜROSU ......................................................................................7
2. İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ .......................................................... 8
3. İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................ 9
4. MERKEZ İLÇE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ..... …………………… 14
5. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI............................................... 20
6. KAYMAKAMLIKLAR ................................................................................................... 20
6.1. ONİKİŞUBAT KAYMAKAMLIĞI ................................................................................................... 20
6.2. DULKADİROĞLU KAYMAKAMLIĞI ............................................................................................. 21
6.3. AFŞİN KAYMAKAMLIĞI .............................................................................................................. 21
6.4. ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI.......................................................................................................... 22
6.5. ÇAĞLAYANCERİT KAYMAKAMLIĞI ............................................................................................ 25
6.6. EKİNÖZÜ KAYMAKAMLIĞI ......................................................................................................... 27
6.7. ELBİSTAN KAYMAKAMLIĞI........................................................................................................ 28
6.8. GÖKSUN KAYMAKAMLIĞI .......................................................................................................... 30
6.9. NURHAK KAYMAKAMLIĞI.......................................................................................................... 35
6.10. PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI..................................................................................................... 36
6.11. TÜRKOĞLU KAYMAKAMLIĞI .................................................................................................. 38
7. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ............................................ 43
8. İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ................................................................................ 46
9. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ....................................................................................... 49
10. VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ......................................................................... 52
11. GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ......................................... 52
12. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ ........................................... 56
I
13. İL MÜFTÜLÜĞÜ ......................................................................................................... 61
14. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU YURT MÜDÜRLÜĞÜ 63
15. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................................ 64
16. DEFTERDARLIK ........................................................................................................ 70
17.VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI…………………………………………...………………..…70
18. TAPU VE KADASTRO XIII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ............................................. 71
19. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................ 72
20. İLLER BANKASI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................... 75
21. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ......................................................................................... 80
22. KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRFETERLİĞİ ............................... 83
23. İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ........................................................................... 85
24. KARAYOLLARI 5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................. 91
25. TCDD. 6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................................. 94
26. İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ........................................... 94
27. TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MÜDÜRLÜĞÜ ................................................. 113
28. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ AJANS MÜDÜRLÜĞÜ .................................... 114
29.TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
KAHRAMANMARAŞ İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ………………………………………….114
30. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ............................................ 117
31.ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ..................................................... 117
32. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ .......................................... 118
33. KAHRAMANMARAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ...................................... 120
34.TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ KAHRAMANMARAŞ TEMSİLCİLİĞİ121
35.AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İL MÜDÜRLÜĞÜ..................................... 121
36. MTA IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ........................................................................... 122
37. TEİAŞ 12. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ ...................... 122
38. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................ 125
39. ORMAN VE SU İŞLERİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ............. 135
40. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ............................................................................ 136
41. DSİ. 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................................ 138
42. METEOROLOJİ İSTASYON MÜDÜRLÜĞÜ........................................................ 145
43. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ………………………………………………………………..…..146
II
44. KOSGEB(MERKEZ İŞLETME GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ………………………………..…..146
45. YEREL YÖNETİMLER ............................................................................................ 146
45.1 İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ ............................................................. 146
45.2 .BELEDİYELER ................................................................................................................. 153
45.2.1. KAHRAMANMARAŞ MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ........................ 153
45.2.2. AFŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI........................................................................ 165
45.2.3. ANDIRIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI.................................................................. 166
45.2.4. ÇAĞLAYANCERİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ................................................ 167
45.2.5. EKİNÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ................................................................. 167
45.2.6. ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ............................................................... 168
45.2.7. GÖKSUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI................................................................... 169
45.2.8. NURHAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI .................................................................. 170
45.2.9. TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI............................................................. 171
46. BİRLİKLER ............................................................................................................... 171
46.1 KARTALKAYA SAĞ SAHİL SULAMA BİRLİĞİ......................................................................... 171
46.2 KARTALKAYA SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ.......................................................................... 172
46.3 GÖKSUN SULAMA BİRLİĞİ ..................................................................................................... 172
47. KAMU İKTİSADİ TEŞEKKÜLLERİ ..................................................................... 173
47.1 EÜAŞ AFŞİN-ELBİSTAN A TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ............................... 173
47.2 EÜAŞ AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ............................... 173
47.3 EÜAŞ AFŞİN-ELBİSTAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ ....................... 174
47.4 K.MARAŞ ELBİSTAN ŞEKER FABRİKASI A.Ş. ........................................................................ 175
47.5 PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ ........................................................................................................... 175
47.6 EÜAŞ MENZELET HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ..................................................................... 176
47.7 HAVA LİMANI MÜDÜRLÜĞÜ .................................................................................................. 177
47.8 HAVA LİMANI METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ......................................................................... 177
48. KAHRAMANMARAŞ İLİ 2014 YILI KAMU YATIRIM PROGRAMI............. 178
III
2013 Yılı
İl Faaliyet Raporu
Yayımcı
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
adına
Şükrü KOCATEPE
Vali
Yayım Kurulu
Hüsamettin BULUT
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü
Halil Hikmet VİCDAN
İl Planlama Uzmanı
Barış Savaş
İl Planlama Uzman Yardımcısı
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Tel: (344) 223 76 10 – Faks: (344) 223 39 90
[email protected]
SUNUŞ
Kahramanmaraş tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri, zengin su kaynakları ve
elverişli iklim koşulu ile Ülkemizin yaşanabilecek güzide illerinden birisidir. Özellikle
son yıllarda yapılan kamu ve özel sektör yatırımları ile sanayi - ticaret alanında önemli
ilerleme kaydeden Kahramanmaraş; önemli istihdam artışı sağlayarak, yaşam
standardını her geçen yıl yükseltmiş Bölge ve Ülkemizin cazibe merkezlerinden birisi
haline gelmiştir.
6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehir statüsüne kavuşan Kahramanmaraş;
Önümüzdeki yıllarda, artan kaynaklara paralel, yapılacak yeni yatırımlar ve sunulacak
kurumsal hizmetler yanında sosyal ve kültürel yaşam alanları ile Ülkemizin önemli
metropollerinden biri olacaktır.
Eğitim, sağlık ve altyapı gibi temel hizmetlerde İl genelinde önemli mesafe
alınmıştır. Çağdaş bir metropol olma iddiası doğrultusunda, bundan sonra hedefimiz
gerek şehir merkezinde ve gerekse kırsalda yaşayan ilimiz insanının yaşam kalitesinin
evrensel ölçekte ve birbiriyle entegre şekilde iyileştirilmesi ve geliştirilmesidir.
2013 yılında İlimizde; ulaşım, enerji, madencilik, tarım, kırsal altyapı, eğitim,
sağlık ve tüm sektörlerde önemli projeler tamamlanmış, yeni ve büyük ölçekte önemli
projeler uygulamaya geçirilmiş, kültür çalışmaları, sosyal hizmetler ve yardım
faaliyetleri ile hizmet alanında önemli çalışmalar yürütülmüştür. Sanayi alanında mevcut
organize sanayi bölgesine ek olarak 3 Islah Organize Sanayi Bölgesi Kuruluşu ve 3 yeni
Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluş ve altyapı çalışmalarına başlanmıştır. İlimizde
faaliyeti bulunan tüm kurum ve kuruluşlarca Kahramanmaraş’a sağlanan yerel, ulusal ve
uluslararası kaynaklar etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak önemli projeler hayata
geçirilmiştir.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2013 yılında da İlimizde yürütülen belli başlı
çalışma ve faaliyetleri bu kitapta yayınlıyoruz. İlimizde yürütülen bu çalışma ve
faaliyetlerde gayret ve başarılı çalışmaları olan tüm kamu kurumlarının yönetici ve
personeline, yaptıkları yeni yatırımlar, sağladıkları istihdam, yarattıkları katma değer ile
özel sektör kuruluşlarının yönetici ve çalışanlarına, İlimizde yürütülen çalışmalara her
zaman büyük desteği olan sayın milletvekillerimiz ile bu yayının hazırlanmasında
emeği geçen herkese teşekkür eder, 2014 yılının yatırım ve hizmetler yönünden de daha
başarılı bir yıl olmasını temenni ederim.
Saygılarımla.
Şükrü KOCATEPE
Kahramanmaraş Valisi
1.VALİLİK BİRİMLERİ
Bakanlık personelinin il kademesinde izlenmesi gereken özlük işleri ile birim
personeli ve sözleşmeli personelin atanma, yer ve görev değiştirme, kademe ilerlemesi, derece
yükselmesi, askerliğinin ertelenmesi ve diğer özlük işleri yürütülmektedir. İçişleri Bakanlığı
birimlerinin personel eksiği il merkezindeki diğer kurumlardan geçici görevlendirmelerle
tamamlanmıştır. Valiliğimiz demirbaşına kayıtlı araç bulunmamaktadır.
1.1 İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2013 yılı Ana Çalışma ve İş Programı
hazırlanarak makam onayı ile yürürlüğe girmiştir.
“İl Faaliyet Raporu Kitapçığı” hazırlanarak, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere;
Başbakanlığa, İçişleri Bakanlığına, komşu il Valilerine gönderilmiştir.
2013 yılında Valiliğimize yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mal edinimi
kapsamında 2 adet başvuru ve 1 adet geçici intifa hakkı başvurusu yapılmış, 1 adet taşınmaz
edinim talebi ile ve 1 adet geçici intifa hakkı başvurusu 2013 yılı içerisinde sonuçlandırılmış,
1 adet taşınmaz edinimi talebi ile ilgili işlemler 2014 yılına devretmiştir.
Üçer aylık dönemler halinde İçişleri Bakanlığı birimleri bütçe harcama izleme
formları, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir.
“2013 Yılı İl Yatırım Programı Kitapçığı” hazırlanarak Valiliğimiz resmi web
adresinde duyurusu yapılmıştır.
2013 yılında İlimizde; KÖYDES (Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi) ve
bölünmüş yol yatırım ve hizmetlerinin izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla il yatırım izleme
toplantıları düzenlenmiştir.
İçişleri Bakanlığı’nın sorumlu olduğu konulara ilişkin Valiliğimizce yapılan çalışmalar
raporlar halinde İçişleri Bakanlığı’na gönderilmiştir. 2013 yılı Ocak ve Temmuz aylarında
Kahramanmaraş İli Brifing Raporu hazırlanarak İçişleri Bakanlığına sunulmuştur.
2013 yılında 4 adet İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlenmiştir. Toplantı
esnasında sunulacak bilgiler; İl Yatırım İzleme Sistemi’ne girilmiştir. Toplantı tutanakları her
toplantıdan sonra http://ikis.dpt.gov.tr/ adresinden “Toplantı Yönetimi” kısmına yüklenmiştir.
Ayrıca toplantıda alınan kararlar, ilgili kurumlara gönderilerek, sonuçları takip edilmiştir.
Valilik Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezi’ne gelen yayın ve kitapların günlük kaydı
tutulmakta olup, 2013 yılında 99 adet kitap sisteme kayıt edilmiştir. Kitaplık ve
Dokümantasyon Merkezleri Yönergesinin Ayırma İşlemleri başlıklı 21. maddesi gereğince
düşüm komisyonunca yalpan çalışma sonucu 191 adet kitap, dergi vs. düşümü yapılmıştır.
2013 yılı sonu itibarıyla Valilik Kütüphanesinde toplam 1771 adet kitap elektronik
ortamda kayıtlı bulunmaktadır.
1.2 İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Basın Yayın Kuruluşları/Resmi İlan İşlemleri
Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan basın bültenleri İl Merkezi ve
ilçelerimizde bulunan basın kuruluşlarına e-mail olarak gönderilmekte ve aynı zamanda
büromuzdan da alınabilmektedir. Ayrıca Valiliğimiz resmi web sitesine haberler günlük
olarak girilmektedir.
195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun çerçevesinde yayınlatılması zorunlu
olan ilanların vasıflı gazetelerde yayınlatılmasına aracılık etmektedir.
İlimiz Merkezinde uydu üzerinden yayın yapan Aksu TV. İlimize bağlı Elbistan İlçesinde
karasal olarak yayın yapan Er TV ve Best TV olmak üzere 3 adet televizyon ile 4 adedi
merkezde olmak üzere toplam 11 adet de radyo bulunmaktadır.
1
İlimiz genelinde ilan yayınlama hakkı olan 30 adet gazete bulunmaktadır. Resmi ilan
yayınlama hakkı bulunan 22 adet gazetenin 17 adedi günlük vasıflı. 5 adedi haftalık
vasıfsızdır. Bu gazetelerin 11 adedi İlimiz merkezinde.7'si Elbistan. 2'si Afşin. 2'si Pazarcık,
l'i Türkoğlu, Göksun ve l'i de Andırın İlçesinde yayınlanmaktadır.
İlimiz Merkezinde 11 adet günlük. 9 adet haftalık olmak üzere toplam 20 adet gazete
yayınlanmaktadır. İlçelerimizde Elbistan'da 7 adet günlük, Afşin'de 2 adet günlük. Göksun'da
1 adet haftalık. Andırında 1 adet haftalık. Pazarcık'ta 2 adet haftalık ve Türkoğlu'nda 1 adet
haftalık gazete yayınlanmaktadır.
Resmi ilan yayınlayan İlimizdeki gazetelere 2013 yılı içinde yaklaşık olarak toplam
2.105.000-TL.(KDV hariç) tutarında resmi ilan dağıtımı yapılmıştır.
Bilgi Edinme Faaliyetleri
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince bilgi edinme hakkına konu olan
olabilecek gerçek ve tüzel kişiler için elden, posta ve faks yolukla başvuruların yanı sıra
Bakanlığımız tarafından yönlendirilen ve Valiliğimizi ilgilendiren [email protected]
internet adresindeki bilgi edinme linkine mail adresi elektronik ortamda da başvuruların
alınması için kamunun istifadesine sunulmuş olup, 2013 yılında Valiliğimize toplam 72 adet
bilgi edinme başvurusu yapılmıştır.
BİMER (Doğrudan Başbakanlık) Faaliyetleri
Vatandaşlar tarafından Başbakanlığa yapılacak başvuruların tüm yurt genelinde kabul
edilmesi ve Bakanlıklar ile Valiliklere yapılan müracaatların Başbakanlıktan izlenmesi
amacıyla Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) kurulmuştur.
BİMER'den gönderilen elektronik postanın cevaplandırılması, alt birimlerimize
gönderilmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulan sistemde Valiliğimiz ve bağlı
birimlerinde de BİMER yetkilileri tarafından başvurular yönlendirilmekte ve süresi içinde
sonuçlandırılmaktadır.
Valiliğimize BİMER yoluyla 2013 yılı içinde 11.921 adet sonuçlandırılmış başvuru
bulunmaktadır.
1.3 İl Yazı İşleri Müdürlüğü
Valiliğimizin kanun, tüzük, yönetmelik ve Bakanlar Kurulu kararlarının yayımlanması
ile ilgili görevleri yerine getirilmiştir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 24 üncü Maddesi
gereğince yapılan İl İdare Şube Başkanları Toplantılarının takibi sağlanmıştır. İçişleri
Birimleri ile ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları Valiliğimizce denetlenmiş ve
raporları denetlenen kurumlara gönderilmiştir. 2013 yılı için iki dönem halinde İçişleri
Birimlerine Hizmet İçi Eğitim Programı hazırlanmıştır.
Valiliğe posta veya elektronik ortamda gönderilen; kişilerce veya kurum ve kuruluşların
görevli dağıtıcılarınca elden getirilen her nevi dilekçe kabul edilerek ve İmza Yetkileri
Yönergesi gereğince yetki verilen görevlilerin havalesine ve imzasına hazırlanarak
imzalanması takip edilmiş ve ilgili yerlere intikali sağlanarak ve sonuçlanması izlenmektedir.
İldeki kamu personelinin günlük çalışma saatlerinin tespiti ile ilgili konularda gerekli
düzenlemeler yapılmıştır.
Personelin fiziki çalışma ortamları iyileştirilmiştir. Resmi Gazete’de yayımlanan
kanun, tüzük ve yönetmelikler ile Valilik Makamınca yayımlanan genelgeler ilimiz kamu
kurum ve kuruluşlarına duyurulmuştur.
Hükümet Konağının bakım ve onarımı kapsamında binanın komple iç boyama, çatı
bakımı, kapı-pencere bakımları, klimaların komple bakımları, birinci kat taban döşeme ve sair
bakım ve onarımları yapılmıştır.
2
1.4. İl İdare Kurulu Müdürlüğü
İl İdare Kurulu her hafta Perşembe günleri saat 09.00’da toplanmaktadır. 2013 yılı
içinde alınan karar sayısı 2421 adet olup; bu kararlardan 1766 adedi İdari Yaptırım Kararı ve
655 adedi ise Muhtaçlık, askerlik idari para cezası kararları, idari karar, OSB gibi çeşitli
kararlardan oluşan idari kararlardır. İl Disiplin Kurulu Perşembe günleri dosya bulunması
halinde toplanmaktadır. 2013 yılı içinde İl Disiplin Kurulunca 17 adet karar verilmiş olup, 8
adet disiplin cezasına yapılan itiraz sonuçlandırılmıştır.
3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliği ne Yapılan Tecavüzün Önlenmesi hakkında kanun
uygulaması ile ilgili yapılan 5 başvurudan 1’i hakkında karar verilmiştir. 4 başvuru hakkında
ise tarafların evrak takibinin yapılmaması ve kendi arasında anlaşmaları nedeniyle işlem
yapılmamıştır.
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması hakkında kanun
Gereğince,20 adet Soruşturma izni Verilmesine, 105 adet soruşturma izni verilmemesine ve 5
adet Soruşturma izni Verilmesine/Verilmemesine yönünde olmak üzere 2013 yılında verilen
toplam karar sayısı ise 130 ‘dur.
1.5. İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
2013 yılında ilimiz ve ilçelerimizden gelen muhtelif konularda tereddüde düşülen 20
hususta İçişleri Bakanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevaplar ilgili belediye ve mahalli
idare birliklerine iletilmiştir.
Toplam 20 Köy ve Mahalle Muhtarının yurt dışı izin talepleri sonucu gerekli izinleri
verilmiştir.
1194 Belediye Meclis ve Birlik Meclis Kararı ile 172 İl Genel Meclis Kararı onay
işlemi yapılmıştır.
2013 yılında Birliklere ait 4 Tüzük değişikliği onay işlemi yapılmıştır. Cadde, sokak
ve parklara isim verilmesi için Belediye Meclisinin almış olduğu kararlara, Belediye
Kanununun 81 inci maddesi gereğince işlem yapılmıştır.
2013 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı tarafından cevaplandırılmak üzere
Milletvekillerimiz tarafından gönderilen 21 adet soru önergesine cevap verilmiştir.
Köy ve mahalleye ait 2 adet mühür yenilenmesi ile ilgili işlemler yapılmış olup,
herhangi bir usulsüz işleme meydan verilmemesi için, kamu kurum ve kuruluşları ile 80 İl
Valiliği bilgilendirilmiştir.
2013 yılında 119 köyün bütçe ve kesin hesap icmalleri çıkarılmıştır.
2013 yılında geçici köy korucularının maaş dışı iş ve işlemleri ile ilgili olarak
korucular ve yakınları tarafından verilen dilekçelerin gereği yapılmıştır.
6360 sayılı Kanun gereğince, 30 Mart 2014 tarihinden itibaren İlimizin Büyükşehir
statüsüne kavuşacak olması nedeniyle Tüzel Kişilikleri sona erecek olan İl Özel İdaresi, Belde
Belediyeleri, Köyler ile Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Kanun kapsamında kurulan devir,
tasfiye ve paylaştırma komisyonunca başlatılan çalışmalar devam etmektedir.
Mahalli İdare Birimlerinin taleplerinin ve sorunlarının ilgili dairelere intikali
sağlanmış ve alınan cevapların da ilgili birimlere duyurusu yapılmıştır. Belediyeler, Köyler ve
Mahallelerle ilgili istatistiki bilgiler tutulmakta, Belediye Başkanlarında olan değişiklik
içişleri Bakanlığına, Köy ve Mahalle Muhtarlarında olan değişiklikler ise İl Seçim Kurulu ile
ilgili kurumlara bildirilmektedir
3
1.6. İl Dernekler Müdürlüğü
-Hizmet Verdiğimiz Derneklerin Dağılımı
Faal Dernek Sayısı
Şube Sayısı
Federasyon Sayısı
Derneklerin Nevilerine Göre Dağılımı
Dini Hizmetlerin Gerçekleştirilmesine Yönelik
Hizmet Veren Dernek Sayısı
Eğitim ve Araştırma Derneği Sayısı
Çevre Derneği Sayısı
Sağlık Hizmetlerine Yönelik Dernek Sayısı
Sosyal Hizmetlere Yönelik Dernek Sayısı
Spor Kulübü Sayısı
İmar Derneği Sayısı
Türk Hava Kurumu Derneği Sayısı
Basın Derneği Sayısı
Güzel Sanatlar Derneği Sayısı
İnsan Hakları Derneği Sayısı
Kızılay Derneği Sayısı
Özürlü Gruplara Yönelik Faaliyet Gösteren Dernek
Sayısı
Soydaş Dernek Sayısı
Sanayi Derneği Sayısı
Ziraat Derneği Sayısı
Kültür Derneği Sayısı
820
62
1
201
83
36
13
220
124
22
4
1
11
2
5
10
7
8
5
75
-Faaliyetler
Kurulan Dernek Sayısı
Genel Kurul Kararı ile Feshedilen Dernek Sayısı
Kendiliğinden Sona Erdiği Tespit Edilen Dernek Sayısı
Kamu Yararına Çalışan Dernek Sayısı (Şube)
İlimiz Merkezindeki Lokal Sayısı
Derneklere Ait Yurt Sayısı
Valiliğimizce Verilen Yardım Toplama İzni Sayısı
Derneklere Uygulanan İdari İşlem Sayısı
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununa Muhalefet
4
91
Merkez: 51
İlçe: 40
22
Merkez: 12
İlçe: 10
3
Merkez: İlçe: 3
29
Merkez: 15
İlçe: 14
16
içkili: 1
İçkisiz: 15
36
Merkez: 15
İlçe: 21
46
Merkez: 35
İlçe: 11
35
6
1.7. İl Hukuk İşleri Müdürlüğü
2013 yılı içinde; 628 adet gelen evrak, 186 adet giden evrak, 27 adet 5233 sayılı kanun
kapsamında yapılan maaş başvurusu, 95 adet Bakım Belgesi, 754 adet Apostil evrakı ve 9
adet yaşam belgesi 22 insan hakları kutularından çıkan başvurular olmak üzere toplam 1721
evrak işlem görmüştür.
1.8. İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
2013 Yılında;
1- Her dört ayda bir Eylem planı ile ilgili raporlar ilgili kurumlardan alınarak İçişleri
Bakanlığı’na rapor halinde gönderilmiştir.
2- İç Göç uygulama Planı ile ilgili raporlar kurumlardan alınarak İçişleri Bakanlığı’na altı
ayda bir gönderilmiştir.
3- Yol kontrol noktaları, yayla ve meralarla ilgili raporlar üç ayda bir yine ilgili kurumlardan
toplanan bilgiler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’na bildirilmiştir.
4- Müdürlüğe Makam emri ile tevdi edilen diğer görevler zamanında yapılarak takip
edilmiştir.
1.9. Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü
1- Şehit aileleri ve gazilerimizin sorunları ile yakından ilgilenilmiş ve talepleri yerine
getirilmiştir.
2- Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında şehitlerimizin aileleri ile gazilerimize ziyarette
bulunulmuştur.
3- Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek
Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik
gereği 12.04.1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun Ek 1 nci maddesi
kapsamına girenlerden 56 adet yapılan iş başvurusundan37 başvuru sahibi İçişleri
Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Atama Şube Müdürlüğünce işe yerleştirilmiş, 14
başvuru İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Atama Şube Müdürlüğünce
incelenmekte olup, 5 adet başvuruda İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce
reddedilmiştir. 20 adet sivil vatandaş iş başvurusu alınmıştır.
4- 6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik yapılmasına dair
kanun kapsamında Valiliğimize Talep Formu ile iş istihdam talebinde 52 adet İş
Başvurusu alınmıştır.
5- 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Gereğince yapılan 21 adet
dilekçe alınmıştır.
6- Sistemden gelen 55 adet Bilgi Edinme ve Bimer Başvurusu alınmıştır.
7- İlimiz merkez ilçe nüfusuna kayıtlı ve ilimiz merkezinde şehitliği bulanan 76 şehidimizin
resimleri ailelerinden temin edilerek ilimiz merkez ilçeye bağlı Piri Reis İlköğretim
Okulu panosuna asılmıştır.
8- İlimiz merkez ilçe nüfusuna kayıtlı ve ilimiz merkezinde şehitliği bulunan 76 şehidimizin
resimleri ve ilimiz merkezde ikamet eden 59 gazimizin resimleri Kahramanmaraş
Valiliğinin kahramanmaras.gov.tr internet sitesinde yayınlanmaktadır.
9- 18 Mart Şehitler Günü Anma Programında Devlet Övünç Madalyası Verilmesi Töreni
Müdürlüğümüzce düzenlenmiş olup; ilimiz ve ilçelerinde ikamet eden 8 şehit ailesi ve 3
gaziye ilimiz valisi Şükrü KOCATEPE tarafından Devlet Övünç Madalyası verilmiştir.
10- Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanmakta olan İftar yemeği programına İlimizden
katılan 6 şehit ailesinin Ankara İline gidiş-dönüş hizmetleri yürütülmüştür
5
1.10. Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
a) 2009 yılında e- dönüşüm e-devlet projesi kapsamında Valiliğimiz ve Kaymakamlık
personeline toplam 228 adet elektronik imza talebi yapılarak personelin kullanıma
verilmiştir. Kullanıma verilen bu e-imza cihazlarından süresi dolacak olan 125
personelin elektronik imza sertifikaları Tübitak Kamu Sertifikasyon Merkezi aracılığı ile
kullanıcılara süre uzatım işlemi yapılarak kullanıcılara kullanımına 2013 yılı içerisinde
sorunsuz devam edilmiştir.
b) 2013 yılı içerisinde e-İçişleri Projesi uygulamalarının etkin ve verimli kullanılması
çerçevesinde mevcut sistem altyapısında ve yazılımlarda çeşitli iyileştirmeler yapılarak
kullanıcı dostu hale getirilmesi amacıyla hizmet ve süreçlerin kalite düzeyinin artırılması,
maliyetlerin düşürülmesi, güvenlik hususunda katma değerlerin sağlanması, izleme ve
değerlendirme
yapısının
kurulabilmesi
amacıyla İnternet
Bağlantılarının
Standardizasyonu Projesi kapsamda, Valilik ve 11 İlçe Kaymakamlıkların internet servis
sağlayıcıları ile yapılan protokol kapsamında ve İçişleri Bakanlığı’nın 25.11.2013 tarih ve
2725 sayı ilgi yazıları doğrultusunda Valilik ve Kaymakamlıkların tüm İnternet
sözleşmeleri yenilenmiştir.
c) 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Yapılması ve 26 İlçe Kurulması
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Kapsamında İlimiz Büyükşehir olduğundan yeni İki İlçe kurulmuş ve bu ilçelerin
masaüstü Bilgisayar yazıcı ve tarayıcı ve bilgi işlem konularında destek verilerek
işlemleri tamamlanmıştır.
d) Valilik birimlerinin bilişim hizmet ve işlemlerinin; etkin, verimli, hızlı ve güvenli bir
biçimde yürütülmesini sağlayacak sistemler ve ağlar kurmak, sürekli ve kesintisiz
işleyişini sağlamak için hükümet konağının tüm ağ alt yapı kablolama çalışması yapılarak
bitirilmiştir. Valiliğimiz web sitesi yeniden yapılarak dizayn edilmiştir. Ayrıca web
sitesinde Şehit ve Gaziler ile ilgili bölüm web sitesine eklenmiştir. Kurumsal e-posta
uygulamasına geçilmiştir.
e) 2013 yılı içerisinde Valilik birimlerinin ve 11 İlçe Kaymakamlıklarının bilgisayar,
yazıcı, tarayıcı, faks, fotokopi, modem ve benzeri bilişim cihazları ve sarf malzemeleri
ihtiyacını İçişleri Bakanlığı’nca belirlenen standartlara uygun olarak tespit ederek ihtiyacı
olan birimlere dağıtımı sağlanmıştır.
f) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarına izin belgesi verilmesi, işletmecilerin
eğitimi ve denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak amacı ile yıl içerisinde 22
İnternet Kafe salonuna izin belgesi verilmiştir. İlimiz merkezde kayıtlı 269 internet kafe
salonu bulunmaktadır.
g) Yine yıl içerisinde 38 internet kafe salonuna İdari yaptırım kararı uygulanmıştır.
İş yerlerine uygulanan idari yaptırım kararları 5651 sayılı İnternet Toplu Kullanım
Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliği gereği;
1- Mülki idare amirinden izin belgesi almamak, İç IP adreslerine göre Log kayıtlarının
tutulmaması ve Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri alınmaması
maddelerine muhalefetten dolayı 3 iş yeri sahibine idari yaptırım kararı uygulanmıştır.
2- Yaşı küçük çocukların işyerine alınması ve İşyerlerinde 1117 sayılı Küçükleri Muzır
Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı hareket edilmesinden dolayı 35 iş yeri sahibine
idari yaptırım kararı uygulanmıştır.
2013 yılı içerisinde toplam 3 İş yeri karara itiraz etmiştir. Uygulanan bu idari
yaptırım kararlarından Bilgi İşlem Müdürlüğü’nce yapılan itiraz neticesinde 1 karar
mahkemece görevsizlik kararı verilmiştir. 1 adet karar onaylandı. Bekleyen 1 adet karar
bulunmaktadır. Halen mahkemede devam etmekte olan 3 karar bulunmaktadır.
Müdürlüğe yıl içerisinde 510 Gelen evraktan 127 evraka işlem yapılmıştır.
6
1.11. Avrupa Birliği Koordinasyon Bürosu
- AB Hibe Programları
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans)
tarafından koordine edilen Hayatboyu Öğrenme Programlarından ilimizde 22 adet proje kabul
edilmiş olup bunlardan 5 tanesi hizmetiçi eğitim kursudur. Gençlik Programlarında ise Eylem
1.2 Gençlik Girişimleri’nden 4, Eylem 1.3 Gençlik Demokrasi Projeleri’nden 1 ve Eylem 1.1
Gençlik Değişimlerinden 7 olmak üzere toplam 12 adet proje kabul edilmiştir.
- Avrupa Birliği’ne Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu
26.01.2010 tarihli 2010/6 sayılı genelge ile oluşturulması istenen Avrupa Birliği’ne
Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu 2013 yılında yenilerek çalışmalarına başlamıştır ve
yıl içerisinde 3 adet toplantı yapılmıştır. 2013 yılında yapılan toplantılarla ilgili
http://abburo.kahramanmaras.gov.tr ve www.ab.gov.tr web sitelerinde görsel ve yazılı bilgi
bulmak mümkündür.
- AB, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi Faaliyetleri
Büroya ait http://abburo.kahramanmaras.gov.tr
adında bir internet sitesi
bulunmaktadır. Günlük olarak çeşitli kaynaklar araştırılarak projeler ile ilgili olarak haberler
ve duyurular yayınlanmakta ve site üyelerine e-mail ile anında bilgilendirmeler yapılmaktadır.
Şu anda e-mail ile bilgilendirme yapılan 309 adet site kullanıcısı bulunmaktadır. Ayrıca
sosyal medyada da büronun duyurulabilmesi ve ilimizdeki faaliyetler hakkında farkındalığın
arttırılabilmesi amacıyla www.facebook.com/valilik.abburosu adında bir hesap ve aynı
zamanda www.facebook.com/euoffice46 adında bir sayfa oluşturulmuştur.
Merkezin koordinatörlüğünde ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığı’ndan 1 uzmanın desteğinde, farklı ilçelerden ve farklı kurumlardan olmak
üzere toplam 63 kişiye, Valiliğimiz Fikret Kiraz Toplantı Salonunda, Gençlik Programları
konusunda 1 günlük eğitim verilmiştir.
Yine Merkezin koordinatörlüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak,
2013 Yılında Hayatboyu Öğrenme Programlarından projesi kabul edilen kurumların
personelinden oluşan toplam 37 kişi ile “Proje Öncesi İstişare Toplantısı” düzenlenmiştir.
- AB, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi Projeleri
VABpro-Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi
Amacı Valiliklerin Avrupa Birliği ile ilgili konularda hizmet kapasitesinin
artırılmasıdır. Projenin süresi 24 ay olup toplam bütçesi 1.950.000 €’dur
Proje kapsamında eğitim ihtiyaç analizi çalışması yapılması, sertifikalı uzmanlık
eğitimi, eğiticilerin eğitimi, kapasite geliştirme faaliyetleri, bölgesel çalıştaylar, şehir
eşleştirme programı, Brüksel çalışma ziyareti gibi faaliyetlerin yapılması planlanmaktadır.
Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi ile ilgili çalışmalar
tamamlanmış olup gerekli protokoller imzalanmıştır. Teknik açılış toplantısı 19.12.2012
tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Mart 2013’te Ankara’da AB Bakanı ve Başmüzakereci Sayın
Egemen Bağış, İl Valileri, İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcıları ve valilik AB birimi
personelinin katılımları ile Proje Açılış Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Daha sonraki süreçler ise şu şekildedir:
1- Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması: Nisan ayında Avrupa Birliği uzmanları ve teknik
destek ekibi ve ildeki paydaş kurumlar katılımı ile ilimizin ihtiyaçları saptanarak rapor
haline getirilmiştir.
2- AB Uzmanlık Eğitimi: Mayıs-Haziran aylarında Ankara’da 2 hafta süren AB Uzmanlık
Eğitimi Düzenlenmiştir. Eğitime Bürodan 4 personel katılmıştır.
7
3- Brüksel Çalışma Ziyareti: Haziran ayında 20 pilot ilin AB Temas Noktası Vali
Yardımcısı Brüksel’e çalışma ziyaretinde bulunarak AB’nin kurumlarını ve işleyişini
yerinde görmüşlerdir.
4- Kapasite Geliştirme Faaliyetleri: 26 Haziran 2013 tarihinde 20 pilot ilin başvurabileceği
Kapasite Geliştirme Faaliyetleri Teklif Çağrısı’na çıkılmıştır. Bu kapsamda valiliklerden
eğitim ihtiyaç analizi sonuçları göz önüne alarak 4 adet teklif sunmaları istenmiştir. Büro
tarafından, AB’nin Günlük Hayata Etkisi, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
Semineri, Projelerde İdari ve Mali Esaslar, Kahramanmaraş Proje Fuarı başlıklı 4 adet
teklif hazırlanmış ve bakanlığa sunulmuştur. Bu teklifler içerisinden sadece
Kahramanmaraş Proje Fuarı elenmiş, diğer 3 teklif desteklenmeye değer görülmüştür.
Eğiticilerin Eğitimi: Kasım ayında Ankara’da 1 haftalık Eğiticilerin Eğitimi programı
yapılmıştır. İllerde eğitmen havuzu oluşturmak, gerektiğinde çevre illerden gelen eğitim
taleplerine cevap vermek amacıyla yapılan eğitime AB bürosundan 2 personel katılmıştır.
5- Şehir Eşleştirme: İllerin uluslararası işbirliği olanakları yaratabilmelerine yönelik olarak
tasarlanan “Eşleştirme Programı” ile 20 pilot il AB’deki muadilleri ile seçecekleri konular
üzerinde eşleşeceklerdir. “AB-Türkiye Ağ Oluşturma Konferansı”nda bir araya gelecek
pilot ile ve AB üyesi yerel yönetimler temsilcileri konferans sonrasında beşer kişinin
katılımı ile karşılıklı çalışma ziyaretleri gerçekleştireceklerdir.
Geleceğin Bürokratları (Future Büreaucrats) Projesi
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından koordine
edilen, Gençlik Programı Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri kapsamında hazırlanmıştır. Bütçesi
12.300 € olup süresi 6 aydır. Proje 09.09.2013 tarihinde başlamış olup 09.02.2014 tarihinde
sona erecektir.
Proje kapsamında Polonya Vistula Üniversitesi’nden 11 katılımcı 04.11.2013 tarihinde
ilimize gelmişlerdir. 12 türk katılımcının da dahil olduğu program boyunca çeşitli kamu
kurum ve kuruluşlarından bilgi alınmış, kurumlardan farklı meslek dallarına sahip gençler,
meslekleri ile ilgili katılımcı gençlere bilgi aktarımı yapmışlardır. Şehrin tarihi ve turistik
yerlerinin de ziyaret edildiği program 13.11.2013 tarihinde sona ermiştir.
2. İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
8
9
10
a
Vatandaşlıktan
Çıkma
12 Çifte Uyrukluluk
Toplam
11
279
141
0
74
0
177
1.808
751
212
345
67
784
1.358
671
73
181
41
689
1.289 15.007
4.796
1.188
7.940
6.415 109.036
2.641
2.155
676
512
4.675
3.265
3.650
2.765
271
141
0
64
0
112
Göksun
Toplam
Türkoğlu
908
489
65
240
34
412
Elbistan
3.040
1.275
301
747
115
1.344
Ekinözü
Çağlayan
cerit
Andırın
Pazarcık
7
Doğum
Evlenme
Boşanma
Ölüm
Kayıt Tashihi
Diğer Olaylar
Verilen Nüfus
Cüzdanları
Erkek
Kadın
Nüfus Kayıt
Örneği
Yerleşim Yeri
Belgesi
VatandaşlığaAlınm
Nurhak
1
2
3
4
5
6
Afşin
S.
İlçe adı olaylar
N
Merkez
2013 Yılı İçinde Yapılan Yatırım, Hizmet ve Faaliyetler:
13.510
4851
833
2605
280
2059
1.656
695
108
614
39
1.053
390
211
25
122
29
751
500
282
0
107
0
124
59.547
7950
2.771
2.133
33.500
26.047
4.550
3400
1.562
1.209
1.193
940
163.835 22.606 14.751
5.887
3.559 45.465 11.699
5.763 16.517 16.726 306.808
2.414 18.426
9.833
1.316
714
575
8.715
6.292
23.720
9.507
1.617
5.099
605
7.505
61.876
47.160
69.403
6.532
4.322
2.868
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
132
98
11
41
317.065 41.351 23.383 11.942
8
30
310
14
7.880 86.030 28.490
6.429 13.637 135.180
53
274
25
988
8.991 35.127 39.816 600.075
3. İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
1- Planlamalar
1) İlçe Sivil Savunma Planlarının Güncellenmesi
2) Kurumlara ait Sivil Savunma Planlarının Güncellenmesi
3) Seferberlik Sevk Planının güncellenmesi
4) Sabotaj Planı Yapacak Kurumların Tespit Komisyonu
Seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına yönelik olarak hazırlanan planların güncelliğiyle
ilgili çalışmalar 2013 yılı içerisinde de sürdürülmüştür.
2- Eğitim
2013 yılı içinde eğitim programında 20 okulda toplam 5.000 öğrenciye afet ve acil durum
davranış bilinci oluşturmaya yönelik eğitim verilmiştir.
Ayrıca, 3 Sivil Toplum Örgütünde 250 ve 20 kamu kuruluşunda 5000 kişi olmak üzere
toplam da 2.750 kişiye eğitim verilmiştir.
3- Seferberlik Ve Savaş Hazırlıkları Toplantısı
Seferberlik ve savaş hazırlıkları ile ilgili olarak mevzuat gereği 03/04/2013 tarihinde
toplanılmış ve konuyla ilgili karar alınarak ilgili kurumlara dağıtımı yapılmıştır.
Ayrıca yılda bir defa kurum ve kuruluşlar seferberlik ve savaş hazırlıkları bakımından
denetimleri yapılmaktadır.
4- Haberalma İkaz Ve Alarm Hizmetleri
İlçelere ait İkaz-Alarm planları yaptırılmıştır.
5- Araç Seferberliği İşlemleri
İlimizde Milli Savunma Bakanlığınca Sefer Görev Emri verilen 331 araç bulunmakta
olup, bu araçlarla ilgili (Nakil, İptal, Tebliğ) işlemler sürdürülmüştür.
6- Milli Müdafaa Mükellefiyeti İşleri:
3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu ve MSY 82-5 (A) İl İlçe Kaynak Sayım
Yönergesi gereği toplanan Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu seferberlik ve savaş hali
planlamalarına yönelik kararlar almıştır.
Planlama Ve Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü Faaliyetleri:
1- Risk analizlerinin yapılabileceği Afet Bilgi Sisteminin oluşturulması: Kahramanmaraş
Afet Bilgi Sistemi oluşturuldu. Sistem üzerinde bütünleşik olarak görüntülenebilen zemin
verileri, afet türleri, tehlike durumları analiz edilebilmekte ve makro ölçekte risk haritaları
oluşturulabilmektedir.
2- Risk ve tehlike haritalarının oluşturulması: Afet risklerini oluşturan faktörlerden
yararlanılarak, makro ölçekte risk ve tehlike haritaları oluşturulmuştur.
3- Yapı Stoku çalışmaları: Olası bir deprem felaketine karşı Merkez, Türkoğlu ve Pazarcık
ilçelerinde yapı stoku tespit çalışmalarına başlanmıştır. Öncelikle P25 yöntemi yardımıyla
gözlemsel olarak puanlandırılacak binalardan sağlam olmayanlar ikinci aşamada numune
alıp testlere tabii tutulmak suretiyle değerlendirilmiş olup, çalışmalara 1999 yılından önce
yapılmış kamu binalarına öncelik vermek suretiyle saha çalışmaları ve teknik analizler
bitmiştir.
4- Deprem risklerini azaltmaya yönelik eğitimler: Olası bir depremde nasıl davranılması
gerektiğini anlatan, toplum bilincini artırmaya yönelik eğitimler Müdürlüğümüz tarafından
eğitim kurumlarında verilmektedir.
5- İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün yapı ruhsatı ve imar planı yapım
çalışmalarında değişik kurumlardan oluşturulan komisyonda çalışmalarımızı sürdürüp,
yerinde inceleme yapılarak kurum görüşümüz iletilmektedir.
6- K.Maraş ili sel, taşkın riski yönetim planı çalışmaları teknik personel tarafından hazırlandı.
7- KADSEP K.Maraş Deprem Strateji Eylem Planı Çalışmaları devam etmektedir.
9
8- K.Maraş İlimizde Mayıs ayı içerinde kamuyu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için Afet
Sergisi düzenlenmiştir.
9- K.Maraş ve İlçelerimizde olası deprem afeti sonrası kurulması planlanan konteynır kent
alanlarının tespiti başlatılmış ve devam etmektedir.
10- Geçici iskan merkezleri ve çadırkent alanlarının planlanması: Deprem öncesi alınacak
önlemlerden biri de, deprem sonrasında oluşturulacak geçici iskan merkezlerinin yerlerinin
belirlenmesi ve bu alanların kent nüfusuna yeterliliğinin hesaplanması olmalıdır.
Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak sekiz adet çadırkent alanı
belirlenmiş, ayrıca afet sırasında depo, sığınak, yemekhane, barınak, v.b. olarak
kullanılacak yerler tespit edilmiştir.
11- Kentteki nüfus üzerinde afetin sosyal ve psikolojik etkilerini azaltacak önlemlerin
alınması: Topluma Kahramanmaraş ilindeki muhtemel afetler, oluşabilecek etkileri, doğal
afet sigortası, afet risklerini azaltmak amacıyla alınan önlemler gibi konularda sık sık
broşürler ve basın duyuruları ile bilgi verilmektedir.
12- Suriye’deki iç savaştan kaçarak ülkemize sığınan mülteciler için ilimizde oluşturulan
geçici barınma merkezi olan Çadır kentle ilgili olarak verilen çeşitli görevler yerine
getirilmiştir.
13- İlimizden geçen Doğu Anadolu fayı aktivitelerinin takibi yapılmıştır, ilimizde meydana
gelen büyüklüğü 25
olan depremler tespit edilerek arşiv şeklinde dosyalanmış,
Müdürlüğümüzce oluşturulan KABİS sistemine aktarılmıştır.
14- İlimiz genelinde meydana gelmiş çeşitli afetlerden sonra meydana gelmiş, hasarın tespiti
çalışmalarına katılarak, gerekli, hasar tespit çalışmaları yapılmıştır.
15- Deprem konusunda öncelikle fay hattı boyunca tespit edilmiş ilgili Muhtarlıklar,
Belediyelere ve Kurum ve Kuruluşlara teknik elemanlarımızca bilinçlendirme
çalışmalarına da başlanılmıştır.
16- İlimiz İl Afet Acil Yardım Planı çalışmaları ve hazırlıkları yürütülmektedir.
İlimiz Merkez ve İlçelerinde ‘YORA EĞİTİMİ’ çerçevesinde aşağıdaki çalışmalar
yapılmıştır;
İlimiz Merkez ve İlçelerini kapsayan ‘Müdürlüğümüz teknik personelince, Yapısal
Olmayan Risklerin Azaltılması’ eğitimi, 5902 Sayılı Kanun ve Valilik Makamı 05.03.2013
tarih ve 755.03/70 Sayılı Olurları ile başlatılmış olup, aciliyetleri göz önüne alınarak
hazırlanan, Yıllık Plan çerçevesinde, 12 Yatılı-Pansiyonlu Okul, 6 Hastane, 3 Resmi devlet
kurumunda, Yapısal olmayan Risklerin Azaltılması eğitimi verilmiş ve söz konusu kurum ve
kuruluşlarda, , deprem esnasında risk oluşturan (Ölüm, yaralanma, maddi kayıp ve iş zaman
kaybı sebep olacak ) riskler konusunda tespitler yapılmış, bu tespitler sonucu hazırlanan
teknik raporlar gereğinin yapılması için ilgili kuruluşlara gönderilmiştir.
Deprem Kayıt İstasyonlarının Yapım ve Bakımı Çalışmaları
İlimiz ve ilçelerimizde, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi başkanlığına bağlı 15
adet tamamlanmış ve çalışır durumda, 1 adet tahrip edilmiş jandarma takibi devam eden, 1
adet Kandilli Rasathanesi Ulusal Deprem İzleme Müdürlüğüne bağlı olmak üzere, Aşağıda
gösterilen Deprem Kayıt İstasyonumuz mevcut olup, bu istasyonların bakım ve işletimi
müdürlüğümüz personeli tarafından yapılmaktadır.
10
Planlama Ve Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü 2013 Yılı Faaliyetleri
1- Lojistik Merkezi çalışmaları kapsamında Türkoğlu ilçesi Çakallıhasanağa köyünde 1/5000
ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapım işini ait teknik
şartname hazırlanması ve uygulanacak yapım alanına ait kontroller yapılması ve onamaya
esas hale getirilmesine ait iş ve işlemler yapıldı.
2- 2013 yılı İl Afet ve acil yardım planı hazırlanması maksadıyla İlimizde meydana
gelebilecek tüm tehlikeleri göz önüne alarak, afet yönetiminin tüm evreleri (hazırlık, zarar
azaltma, müdahale, iyileştirme) uygulamayı, kaynakların tümünü verimli ve sistemli bir
şekilde kullanmayı amaçlayan plan hazırlanmıştır.
3- Ulusal Müdahale Afet Planının hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır.
4- İl Afet ve acil yardım planı kapsamında ilimizin sel/taşkın yönetim planı hazırlanmıştır.
5- Kahramanmaraş Afet bilgi sisteminde yapılan güncelleştirme ve veri sistemi girişi
işlemleri yapılmıştır.
6- Yasak bölgelerin sayısallaştırma işlemleri yapılmış olup KABİS’ e kaydedilmiştir.
7- Toplumun bilinçlendirilmesi ve eğitim faaliyeti olarak yapılacak Afet Sergisi çalışmaları
tamamlanarak en kısa sürede sergilenmeye hazır duruma getirilmiştir.
8- İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün yapı ruhsatı ve imar planı yapım
çalışmalarında değişik kurumlardan oluşturulan komisyonda çalışmalarımızı sürdürüp,
İlimiz genelinde 95 mevkide, yerinde inceleme yapılarak kurum görüşü iletilmektedir.
9- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki komisyonda görevli olunan Jeolojik- Jeoteknik Etüt
raporları onay işlemi yapılmıştır.
10- İlimiz Merkez ve İlçelerini kapsayan ‘Müdürlük teknik personelince, Yapısal Olmayan
Risklerin Azaltılması eğitimi, 5902 Sayılı Kanun ve Valilik Makamı 05.03.2013 tarih ve
755.03/70 Sayılı Olurları ile başlatılmış olup, aciliyetleri göz önüne alınarak hazırlanan,
Yıllık Plan çerçevesinde, 15 Yatılı-Pansiyonlu Okul, 13 Hastane, 3 Resmi devlet
kurumunda, yapısal olmayan risklerin azaltılması eğitimi verilmiş ve söz konusu kurum ve
kuruluşlarda, deprem esnasında risk oluşturan (Ölüm, yaralanma, maddi kayıp ve iş zaman
kaybı sebep olacak ) riskler konusunda tespitler yapılmış, bu tespitler sonucu hazırlanan
teknik raporlar gereğinin yapılması için ilgili kuruluşlara gönderilmiştir. Ayrıca, Kurum ve
Kuruluşlara Yapısal Risklerin azaltılması ile ilgili olarakta toplumun bilinçlendirilmesine
yönelik sunum ve eğitim çalışması tamamlanarak eğitime başlanmıştır.
11- İlimizde 11 yeni deprem kayıt istasyonu kurularak işletime açılmıştır;
a- Necip Fazıl Kültür Merkezi Bahçesi
b- Bin evler İlköğretim Okulu Bahçesi
c- Ticaret meslek Lisesi Bahçesi,
d- Ayser Çalık Ortaokulu bahçesi
e- Kız İmam Hatip Lisesi Bahçesi,
f- Tarımsal Araştırma Müdürlüğü Bahçesi
g- KSÜ Avşar kampusu
h- TOKİ Doğu kent Duran Karabuğaş Anadolu Lisesi Bahçesi
i- Meteoroloji Müdürlüğü Bahçesi
j- DSİ XX. Bölge Müdürlüğü Bahçesi
k- Pazarcık Yatılı Bölge Ortaokulu Bahçesi
12- İlimiz ve ilçelerimizde, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı 11
adet yeni kurulan toplam 21 çalışan kayıt istasyonun tamir bakım ve yenileme çalışması
yapılmaktadır. 1 adet Kandilli Rasathanesi Ulusal Deprem İzleme Müdürlüğüne bağlı
deprem kayıt istasyonlarının bakım ve işletimi müdürlüğümüz personeli tarafından
yapılmaktadır.
11
13- Doğu Anadolu Fayı Deprem Aktivitesinin takibi; İlimizin hemen güneyinden geçen ve
uzun dönemden beri suskunluğunu koruyan Doğu Anadolu Fayı deprem etkinliği yakından
takip edilmekte olup, oluşan 4 ve üzeri depremler Müdürlüğümüzce işletilmekte olan
KABİS’ e aktarılmaktadır.
14- İlimiz, Andırın İlçesi, Kuzgun Köyünde 15.04.2009 tarihinde meydana gelen heyelan afeti
nedeniyle konutları zarar gördüğünden dolayı hak sahibi kabul edilen 12 hak sahibine EYY
(Evini Yapana Yardım) yöntemiyle yapılması planlanan afet konutlarına ait statik projeleri
revize edilerek ruhsat başvurusunda bulunuldu.
15- Kuzgun Köyü ruhsata altlık işlemleri yapıldı.
16- Kuzgun Köyünde sonradan hak sahibi olan 2 kişi için yer seçimi raporu hazırlandı.
17- İlimiz, Merkez Suluyayla Köyünde 28.01.1987 tarihinde meydana gelen heyelan afeti
nedeniyle konutları zarar gördüğünden dolayı hak sahibi kabul edilen 2 afetzedeye EYY
yöntemiyle köy sınırları içerisinde afet konutları yaptırılarak teslim edilmiştir.
18- İlimiz, Merkez İlçeye bağlı Kozludere Köyünde 08.03.2010 tarihinde meydana gelen
heyelan afeti nedeniyle konutları zarar gördüğünden dolayı hak sahibi kabul edilen 7
afetzedeye EYY yöntemiyle İlimiz, Merkez, Erkenez Mahallesinde arsa sınırı aplikasyonu
Kurumumuzca yapılan afet konutlarının yapımına devam edilmektedir.
19- İlimiz Merkez ve Afşin, Elbistan, Göksun, Türkoğlu, Andırın ve Pazarcık İlçelerinde
geçici iskanı sağlamaya yönelik konteyner kent yeri belirleme çalışmaları yapılmıştır.
20- İlimiz, Merkez İlçeye bağlı Soğukpınar köyünde meydana gelen heyelan afeti nedeniyle
hak sahibi kabul edilen 15 hak sahibine afet konutu yapılabilmesi için maliye hazinesi ve
köy tüzel kişiliği listesi alınarak köyde uygun yer arandı.
21- 1. İlimiz, Merkez, Kuzucak Köyünde bulunan 3 afet konutunun İmar Plan tadilatı yapıldı.
22- 2. Kuzucak Köyü imar uygulaması yapılarak arsalar hazine adına çıkarıldı.
23- İlimiz, Merkez, Ilgız Köyünde hak sahiplerinin yapılan afet konutlarına ait tapularını
alabilmesi için Mülkiyet v.b. çalışmalara başlanıldı.
24- İlimiz, Topçalı, Kuzgun ve Kozludere (2) Köylerinde afet konutlarının yapılacağı yer
seçimi çalışmaları yapılmıştır.
25- Genellikle kimlik bilgisi ve afet konutlarının mevcut durumu hakkında kurum arşivinden
gerekli araştırmalar yapılarak gelen yazılara cevap verildi.
26- İlimiz merkezinde yapılarak Suriyeli sığınmacıların ikametinin sağlandığı Çadırkent
alanının son hali plana işlendi.
27- İlimiz merkezinde yeni afet konutların yapılabileceği alanlar ile ilgili stok taşınmazlar
çalışmaları yapıldı.
28- Afete maruz bölgelerin sayısallaştırma işlemlerine devam ediliyor.
İyileştirme Şube Müdürlüğü 2013 Yılı Faaliyetleri
1- İlimiz, Merkez, Kozludere (1) Köyündeki yedi hak sahibi ailenin afet konutları Merkez
Erkenez Mahallesinde yapımı tamamlanarak teslim edildi.
2- İlimiz, Andırın-Kuzgun Köyünde bulunan 12 hak sahibine ait afet konutlarının yapımına
devam edilmektedir.
3- İlimiz, Andırın-Kuzgun Köyünde yapımı devam eden afet konutlarına ait (ihalesi
Müdürlüğümüzce yapılmıştır) alt yapı, içme suyu ve drenaj yapım işi tamamlanmıştır.
4- İlimiz, Merkez İlçeye bağlı Soğukpınar köyünde bulunan 13 afetzedeye banka nezdinde
açık borçlandırılması yapılmıştır.
5- İlimiz, Merkez, Topçalı, Döngel ve Kozludere (2) Köylerinde bulunan toplam 36 hak
sahibi için yer seçimi merkez, Erkenez Mahallesinde yapılmış olup, ihaleli olarak
yapılması düşünülen konutların 2014 yatırım programına alınması için Başkanlığı’na bu
yönde teklif yapılacaktır.
12
Afet Ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü Faaliyetleri,
- Kahramanmaraş Afad 2013 Yılı Arama Ve Kurtarma Faaliyet Çizelgesi
Ölü
Gün
Çalışma
(Gün)
5
1
Ölü
0
1
1
5
7
6
7
0
1
21
1
0
5
2
7
0
1
1
1
7
1
0
1
1
1
4
4
1
0
1
1
4
0
0
Kim.seyrekleştiril
di.
0
1
1
4
0
0
Koordine edildi.
1
1
1
5
0
1
0
1
1
7
1
0
0
2
0
1
1
1
1
1
1
6
4
4
1
7
2
0
2
0
Olay
Tarih
Yer
1
2
3
4
5
6
Boğulma
Trafik Kazası
Yangın
Kayıp
Kayıp
Trafik Kazası
19.01.2013
02.02.2013
17.02.2013
03.04.2013
11.04.2013
19.04.2013
1
5
5
1
1
0
5
2
1
1
2
1
1
7
Kayıp
23.04.2013
1
2
8
Kayıp
14.05.2013
0
9
Trafik Kazası
23.05.2013
10
KBRN
30.05.2013
11
Yangın
19.06.2013
Sır Barajı
Pazarcık
Afş.Elb.Ter.S.
Göksun-Çamurlu
Şahinkayası
Merkez-Çakallı
EkinözüAltınyaprak
ÇağlayanceritÇatna
G.Antep Yolu 10
Km.
Kılılı- Boya Kasar
Fab.
Türkoğlu
Fab.Depo
12
Kuyuda
Boğulma
25.06.2013
Çukurhisar Köyü
13
İntihar Girişimi
04.07.2013
14
15
16
Kayıp
Trafik Kazası
Dağda Mahsur
05.07.2013
18.10.2013
15.12.2013
Sır BarajıKızıldamlar
Narlı-Karabıyıklı
Tekir Kasabası
Tömek Röleler
Person
el
15
5
Sağ
S.N
Açıklama
Koordine edildi.
1- Dönem içerisinde çığda arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet Kar
Motoru alınarak Arama Kurtarma envanterine dâhil edilmiştir.
2- Afet halinde kesintisiz acil haberleşmenin sağlanması amacıyla ve Afet acil Yardım
Hizmet Gruplarının koordinasyonu ve çalışma toplantıları yapılmıştır.
3- İlimizde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığınca kurulmuş olan çadırkentte
mahalle birimleri şeklinde yönetim kurulmuş olup, alt bilimlerden itibaren gerekli
koordinasyon ve yönetim sağlanmaktadır.
4- İlimize gelen Suriyelilerin ibate ve iaşelerinin sağlanması, eğitim, sağlık, güvenlik gibi
hizmetlerin verilmesi gibi faaliyetlerde gerçekleştirilmiştir.
13
4. MERKEZ İLÇE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
- 2013 Yılı KÖYDES Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler
İçmesuyu Çalışmaları
Proje
Yeri
(köy/ünite)
Adı
1 K.Maraş Merkez Sarımollalı Köyü
2 K.Maraş Merkez Çınarpınar Köyü
Niteliği
("Yeni Tesis", "Tesis
Geliştirme" Veya
"Bakım Onarım)
Harcama
Tutarı
(TL)
Merkez Mah.
Çardaklı Mah.
Edikli
Gözükara
Mahalleleri
Elbistanlılar
Mah.
Tebdiller Ve
Ağa Çifliği
Mah.
Doksanlar
Mah.
Merkez
Merkez
Tesis Geliştirme
Tesis Geliştirme
129.163,71
70.248,76
Yeni Tesis
551.577,18
Yeni Tesis
193.779,86
Tesis Geliştirme
133.340,00
Tesis Geliştirme
61.360,00
Yeni Tesis
Yeni Tesis
362.260,00
240.329,59
Merkez
Tesis Geliştirme
165.188,17
Merkez
Tesis Geliştirme
164.626,95
11 K.Maraş Merkez Kurtlar Köyü İçme Suyu
Merkez
Tesis Geliştirme
32.947,92
Hartlap köyü ilave (Orman İşletme
Müdürlüğü Tarafından Verilmesi
12 K.Maraş Merkez Gereken İzinlerin Verilmemesi ve
Birliğin Fesih Sebebiyle İş Tasfiye
Edilmiştir.
Merkez
Tesis Geliştirme
11.636,20
13 K.Maraş Merkez Kazanlıpınar içme suyu
Merkez
Tesis Geliştirme
87.320,00
3 K.Maraş Merkez Elmalar Köyü
4 K.Maraş Merkez Çokyaşar Köyü
5 K.Maraş Merkez Kapukaya Köyü
6 K.Maraş Merkez Kaynar Köyü
7 K.Maraş Merkez Çukurhisar Köyü
8 K.Maraş Merkez Çatmayayla Köyü
Topçalı Köyü
9 K.Maraş Merkez
(KÖYDES Yedek)
Bulanık Köyü
10 K.Maraş Merkez
(KÖYDES Yedek)
Toplam Harcama
2.203.778,34
Yol Standartlarının Geliştirilmesi Çalışmaları
1- I. Kat Asfalt Sathi Kaplama
S.No
İli
İlçesi
1
K.Maraş
Merkez
2
K.Maraş
Merkez
3
K.Maraş
Merkez
Yeri Ve Bağlısı
Yapılan İşlem
Süleymanlı Yol AyrımıIlıca Köy Yolu
Çukurhisar- KaynarKumarlı Grup Yolu
Baydemirli- Karamanlı
Köyü Grup Yolu
Toplam
I. Kat Asfalt Sathi
Kaplama
I. Kat Asfalt Sathi
Kaplama
I. Kat Asfalt Sathi
Kaplama
14
Miktarı
(KM)
Harcama
Tutarı (TL)
4,7
642.945,40
3,2
315.858,86
6
561.321,28
1.520.125,54
2- Köy İçi Kilit Parke Taşı Yapım İşi
S.No
İli
İlçesi
Yeri Ve Bağlısı
1
K.Maraş
Merkez
Dereboğazı Köyü
2
K.Maraş
Merkez
Akyar Köyü
3
K.Maraş
Merkez
Budaklı Köyü
4
K.Maraş
Merkez
Dereboğazı Köyü İlave
5
K.Maraş
Merkez
Hartlap Köyü
6
K.Maraş
Merkez
Hacımustafa Köyü
Yapılan İşlem
Kilit Parke Taşı İle
Yol Yapılması
Kilit Parke Taşı İle
Yol Yapılması
Kilit Parke Taşı İle
Yol Yapılması
Kilit Parke Taşı İle
Yol Yapılması
Kilit Parke Taşı İle
Yol Yapılması
Kilit Parke Taşı İle
Yol Yapılması
Toplam
Miktarı
(M2)
Harcama
Tutarı
(TL)
7.182
157.681,59
4.241
79.216,44
3.738
106.200,00
3.500
72.984,02
4.000
104.941,84
3.000
73.807,94
25.661
594.831,83
Köydes Ortak Alım Ödeneğinden Yapılan Harcamalar
ORTAK ALIM
İşlerin Niteliği
Yönetim Gideri
Asfalt
Akaryakıt
Sayısal Harita
Trafik İşaretleri
Yedek Parça
Araç Kiralama
Etüt- Proje
İl Geneli Köy Yolları Yama Yapım İşi (5.660 Ton)
İl Geneli Köy Yollarında Kullanılmak Üzere Korige Boru Alımı
İl Geneli Klorlama Cihazı Alımı
(86 Adet)
Toplam
Ödeneği
(TL)
Yapılan
harcama
(TL)
282.983,00
34.017,00
956.000,00
150.000,00
282.983,00
34.017,00
956.000,00
150.000,00
250.000,00
250.000,00
1.673.000,00 1.673.000,00
- SODES Projesi Kapsamında Yapılan Çalışmalar
1.Benimle Oynarmısın Projesi
Kırsalda yaşayan 4-12 yaş aralığındaki okul çağındaki çocuklar okul haricinde kalan
zamanlarını, okul çağına gelmeyenler ise günlerinin büyük bir bölümünü yerleşim yerinin
çevresinde bulunan boş alanlarda doğaya atık olarak bırakılmış maddeler ile oynayarak,
kendilerine veya çevrelerine zararlı davranışlar sergileyerek veyahut televizyon izlerken
hareketsiz kalarak obezite gibi çeşitli hastalıklara maruz kalmaktadırlar. Bu çocuklarımıza
sağlıklı ve güvenli ortamlarda oyun oynamalarına imkân sağlamak amacıyla; Belirlenen 13
köye Çocuk oyun parkı kurulması ile ilgili, Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal Destek
Programı (SODES) kapsamında, Birlik Başkanlığımızca ‘Sevgi Kadar Gerekili’ projesi
hazırlanarak, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansına(DOĞAKA) sunulmuş ve proje DOĞAKA
tarafından uygun bulunarak destek almaya hak kazanmıştır. Proje faaliyetleri kapsamında;
103.250,00 TL harcama ile, aşağıda isimleri belirtilen 13 Adet Köyümüze Çocuk Oyun Parkı
kurulmuştur.
15
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Köy Adı
Suluyayla Köyü İÖO Bahçesi
Köseli Köyü İÖO Bahçesi
Kümperli Köyü İÖO Bahçesi
Çevrepınar Köyü İÖO Bahçesi
Hacılar Köyü İÖO Bahçesi
Başdevrişli Köyü İÖO Bahçesi
Şerefoğlu Köyü İÖO Bahçesi
Boyalı Köyü İÖO Bahçesi
Kurtlar Köyü İÖO Bahçesi
Kurucuova Köyü
Kızıldamlar Köyü İÖO Bahçesi
Sarıgüzel Köyü, Ekizce İÖO Bahçesi
Altınova Köyü, Kokar Mahallesi İÖO Bahçesi
- 2013 Yılı Protokollü Yapılan Yatırım Çalışmaları
Proje
S.No
İli
İlçesi
1
K.Maraş
Merkez
Yayla üstü Köyü
Merkez
2
K.Maraş
Merkez
Demirkapı Mh. Sondaj
3
K.Maraş
Merkez
4
K.Maraş
Merkez
Beşen Köyü
Hacıağalar Köyü
İlave Tes.
Çamlıbel Köyü
İçme suyu
Toplam
Yeri
Adı
(köy/ünite)
İçmesuyu Çalışmaları
Merkez
Merkez
Niteliği
Tesis
Geliştirme
Yeni
Tesis
Geliştirme
Tesis
Geliştirme
İli
1
K.Maraş
1
2
3
S.No
1
2
3
4
5
6
7
İlçesi
Yeri
Adı
(köy/ünite)
İller Bankası Destekli İçmesuyu Çalışmaları
Merkez
Payamlı Köyü
Merkez
Küçük Ölçekli Sulama İşleri
Niteliği
Yeni Tesis
Tesis
Karamanlı Köyü
Merkez Mah.
Geliştirme
Kumarlı Köyü
Tesis
K.Maraş
Merkez
(İlave)
Merkez Mah.
Geliştirme
Kaynar Köyü (Yol
Tesis
K.Maraş
Merkez
Şevi Kanalı)
Merkez Mah.
Geliştirme
Toplam
Yol Standartlarının Geliştirilmesi Çalışmaları
Köy İçi Kilit Parke Ve Çevre Düzenleme İşleri
Miktarı
İli
İlçesi
Yeri ve bağlısı
Yapılan işlem
M2
Kilit Parke Taşı İle
K.Maraş Merkez
Abbaslar Köyü Kilit Parke
Yol Yapılması
8.470
K.Maraş Merkez Yeniyurt Fit Uşağı Kilit Parke
“
900
K.Maraş Merkez
Süleymanlı Köyü Kilit Parke
“
4.750
K.Maraş Merkez
Kozcağız Köyü Kilit Parke
“
2.850
K.Maraş Merkez
Sarıçukur Köyü Kilit Parke
“
3.500
K.Maraş Merkez
Kapıçam Okul
“
700
Kertmen Tilkiler mh. Kilit
K.Maraş Merkez
“
Parke
2.866,00
Toplam
24.036
K.Maraş
118.928,72
20.000,00
34.810,00
28.784,60
202.523,32
Proje
S.No
Harcama
Tutarı
(TL)
Merkez
16
Harcama
Tutarı
(Tl)
275.000,00
17.700,00
50.150,00
30.680,00
98.530,00
Harcama
Tutarı
152.743,21
20.000,00
113.280,00
44.403,27
117.599,33
18.006,80
105.663,97
571.696,58
S.
No
İlçesi
İller Bankası Destekli Köy İçi Kilit Parke Ve Çevre Düzenleme İşleri
Miktarı
Yeri ve bağlısı
Yapılan işlem
M2
Harcama
Tutarı (TL)
1
Merkez Sarıkaya Köyü
Kilit Parke Taşı İle Çevre Düzenlemesi
4.311
105.149,47
2
Merkez Küpelikız Köyü
Kilit Parke Taşı İle Çevre Düzenlemesi
9.856
170.500,27
3
Merkez Yolyanı Köyü
Kilit Parke Taşı İle Çevre Düzenlemesi
7.858
179.253,53
4
Merkez Kızıldamlar Köyü
Kilit Parke Taşı İle Çevre Düzenlemesi
Toplam
8.713
30.738
182.470,61
637.373,88
Güzergahı
Kahramanmaraş Göksun
Bölünmüş Yol Yapım Çalışmaları
Başangıç Bitiş
Sözleşme Tarihi
Durumu
KM
Yol Yapım Çalışmaları
13+900-25+015
18.11.2011
Devam Ediyor
Yapılan Ödeme
Tutarı (TL)
Diğer Yapılan İşler
S.No
1
Tür
Yaşlı
Zeytin
Fidanı
2
Tür
1. Boy
Çilek
Fidesi
Fresh
3
Tür
Yapılan İşin Adı
Durumu
İlimiz Geneli Çiftçilerimize Dağıtılmak Üzere Zeytin Fidanı Alım İşi
Miktarı
Çeşit
Durumu
(Adet)
Dağıtımı
Gemlik
211.850
Sağlanmıştır
Dağıtımı
Ayvalık
23.000
Sağlanmıştır
Toplam
234.850
İlimiz Geneli Çiftçilerimize Dağıtılmak Üzere Çilek Fidesi Alım İşi
Miktarı
Çeşit
Durumu
(Adet)
Dağıtımı
Kabarla
200.000
Sağlanmıştır
Dağıtımı
Albion
50.000
Sağlanmıştır
Toplam
250.000
İlimiz Geneli Çiftçilerimize Dağıtılmak Üzere Ceviz Fidanı Alımı İşi
Miktarı
Çeşit
Durumu
Tüplü Maraş-18 (Ana Çeşit)
2.700
Tüplü Sütyemez-1 (Tozlayıcı)
Ceviz
Fidanı
300
Tüplü Chandler (Ana Çeşit)
1.350
Franquette (Tozlayıcı)
150
Toplam
4
Dağıtımı
Sağlanmıştır
Dağıtımı
Sağlanmıştır
Dağıtımı
Sağlanmıştır
Dağıtımı
Sağlanmıştır
4.500
Bağcılığın Geliştirilmesi Ve Mevcut Bağların
Modern Bağcılığa Entegrasyonu Sağlanması
Amacı İle Bertiz Yöresinde Örnek Teşkil
Edecek "Bağda Telli Terbiye Sistemi
Kurulması"
17
Tamamlandı
Yapılan Ödeme
Tutarı (TL)
Yapılan Ödeme
Tutarı (TL)
377.125,74
40.943,56
418.069,30
Yapılan Ödeme
Tutarı (TL)
38.178,00
13.988,50
52.166,50
Yapılan Ödeme
Tutarı (TL)
32.724,00
3.636,00
16.362,00
1.818,00
54.540,00
28.505,85
Döngel Mağraları ve Mesire Alanı, İlimizin
Turzim Potansiyeli Açısından Gerek Yerli
Gerekse Yapancı Turist Açısından Önemli
Mekanlar İçerisinde Yer Almaktadır. Bu nednle
İhtiyaç Bulunan WC ve Mescit Yapımı
Hacıağlar Köyü Merkez Camii WC Yapımı
Kahramanmaraş İli Merkez İlçesi, Kızılseki
Köyü, İmar Planına Esas Jeoloji-Jeoteknik Etüt
Raporu Hazırlanması İşi
Melek İPEK İÖO Kütüphane Kurulması İşi
Çakmakcı Sait İÖO WC Yapımı İşi
Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Pansiyon
Binası Mutfak Kurulması İşi
5
6
7
8
9
10
Göllü Köyü Kanalizasyon Tam
11
Tamamlandı
44.250,00
Tamamlandı
17.936,00
Devam Ediyor
0,00
Tamamlandı
Tamamlandı
21.765,38
21.240,00
Tamamlandı
21.500,00
Tamamlandı
17.464,00
697.436,73
Toplam
Köy Muhtarlıklarına Yapılan Yardımlar
S.
No
1
2
İli
İlçesi
Köy Adı
Yardımın Türü
K.Maraş
K.Maraş
Merkez
Merkez
Ağabeyli
Aliyebuşağı
3
K.Maraş
Merkez
Altınova
4
5
K.Maraş
K.Maraş
Merkez
Merkez
Avcılar
Ayaklıcaoluk
6
K.Maraş
Merkez
Beşenli
7
K.Maraş
Merkez
Boyalı
8
K.Maraş
Merkez
Bulanık
9
K.Maraş
Merkez
Bulutoğlu
10
K.Maraş
Merkez
Çağlayan
11
K.Maraş
Merkez
Çatmayayla
12
K.Maraş
Merkez
Çokran
13
K.Maraş
Merkez
Dereboğazı
14
K.Maraş
Merkez
Dereköy
15
K.Maraş
Merkez
Döngel
16
K.Maraş
Merkez
Göllü Köyü
17
K.Maraş
Merkez
Gölpınar
18
K.Maraş
Merkez
Güzelyurt
15 mt. Q63 mm. PE 10 atü. HDPE boru ve 2 adet Q63 mm. BKV rogarı
36 Mt. 200 lük korige boru ve 2 adet C parçası
100 mt. 63 lük boru, 7 Ad. Q 50 mm. 10 atü.vana ve 1 adet Q 100 mm. 10 atü
vana
200 Mt. 200 lük korige boru
120 mt. 150 lik korige boru
750 mt. 50/63 PE 100, 1290 mt. 65/75 PE 100, 4060 mt. 80/90-10/Pe 100
boru, 6 adet 80/90 vantuz ve 6 adet 80/90 tahliye 4 adet 65/75 vantuz
1.930 Mt. Q40/50 10 atü HDPE boru, 2 ad. Vantuz, 2 ad. Tahliye, 35 Ad.
Q40/50 10 atü HDPE elektrofizyon maşon, 10 mt. 2” galvanizli çelik boru, 7
ad. 50 lik vana, 23 ad. 50 lik flanş, 13 ad. 50 lik flanş adaptörü flanşlı, 5 ad. 1
X 1 X 1,30 maşon bacası, 5 adet kapak
78 mt. Q300 MM. Muflu PVC boru, 1 adet tahliye için Q 100 mm. Volanlı
vana ve 1 adet Q300/100 mm. TE parçası
1 Ad. 200/125 mm. İnegal Te, 4 adet 125 mm. 40 atü vana, 2 ad. 125 mm.
Pislik tutucu, 1 ad. 200 mm. 40 atü vana, 4 ad. 200 mm. 40 atü flanş, 8 ad. 125
mm. 40 atü flanş, 2 ad. 125 mm. Kör flanş, 10 ad. 200 mm. Conta, 15 ad. 125
mm. Conta, 200 ad. Cıvata, 400 mt. 125/140 PE-100-32 Atü boru
100 Mt. 300 lük. Korige boru ve aparatları
1- 30 mt. Q63 mm. PE 16 atü. HDPE boru, 2 adet Q63 mm. BKV
rogarı
2- 720 Mt. 50/63 mm. 10 atü HDPE boru, 8 adet 50/63 mm.
Elektrofizyon maşonu. Ümmetli Mahallesi için 1300 Mt. 32/40 mm.
10 atü HDPE boru, 13 adet elektrofizyon maşon
1- Cami Çatısı için 11 adet 1/315 6 lık saç, 7 adet ½ boyunda caç, 40
adet 6 mt. Boyunda saç ve 1000 vida
2- Okul çatısı için 20 Ad. 4 Mt. 0,5 mm. lik. Çatı kaplama sacı
Okul Bahçesinde biriken suların tahliyesi için 48 Mt. 200. Lik korige boru
1- Kanalzasyon için 200 Mt. Korige boru
2- 7000 m2 + 1550 m2 kilit parke
Döngel Mağaraları ve mesire alanı içerisine Birlik Başkanlığımızca yapılan
mescit ve WC nin çevre düzenlemesi için ihtiyaç duyulan 200 m2 lik kilit
parke
1- Sağlık evi içme suyu için 200 mt. 50/63 10 atü PE içme suyu borusu
ve 1 adet 50 volanlı vana rögarı
2- İçme suyu isale hattı için 360 Mt. Q90 mm. Boru
3- İçme Suyu Şebekesi tamiri için 100 mt.HDPE 63/10 boru ve 100 mt.
HDPE 75/10 boru
Okula su çekilmesi için 450 Mt. 25/32 P;E 10 atü boru, 4 Adet Kaplin Maşon
ve 2 tonluk depo
1- Nacarlar Oabası içme suyu için 650 Mt. 63 lük boru ve 7 adet maşon
2- Bertizliler Mahallesi Kanalizasyon için 500 Mt. 150 lik korige boru
3- Bertizliler Oabası kanalizasyon ilavesi için 696 Mt. 150 lik korige
boru
18
19
K.Maraş
Merkez
Hacıağalar
20
K.Maraş
Merkez
Hacıbudak
21
K.Maraş
Merkez
Halkaçayırı
22
K.Maraş
Merkez
Kabasakal
23
K.Maraş
Merkez
Kalekaya
24
K.Maraş
Merkez
Kapıkaya
25
K.Maraş
Merkez
Kertmen
26
K.Maraş
Merkez
Kızılseki
27
K.Maraş
Merkez
Köseli
28
K.Maraş
Merkez
Kumarlı
29
K.Maraş
Merkez
Küpelikız
30
K.Maraş
Merkez
Muratlı
31
K.Maraş
Merkez
Öksüzlü
32
K.Maraş
Merkez
Sarıgüzel
33
K.Maraş
Merkez
Saygılı
34
K.Maraş
Merkez
Suçatı
35
K.Maraş
Merkez
Suluyayla
36
K.Maraş
Merkez
Topçalı
37
K.Maraş
Merkez
Yolyanı
İçme suyu şebekesi için 1 Ad. 250 mm. 16 atü.vana ve 4 adet 150 mm. 16 atü
vana
1- Kuzdamlar Mahallesi şebeke hattından Kendizler evlerinin
faydalanabilmesi için 650 Mt. Pe 32/40 10 atü boru, Toyolan
mahallesinde eksik kalan şebekenin tamamlanabilmesi için 250 mt.
PE 25/32 10 atü bru
2- 6 adet evin kanalizasyon şebekesine bağlanabilmesi için ihtiyaç
duyulan 350 Mt. Korige boru
3- içme suyu şebekesinden kullanılmak üzere 900 METRE 63/16 ATÜ
boru ve 15 adet maşon
içme suyu tesisinde, isale hattındaki kot kritikliği nedeniyle 250 Mt. 100/110.
PE boru
Gökçeler Obasının içme suyu şebekesine bağlanması için ihtiyaç duyulan 700
mt. 63/10 Boru, 150 mt. 25 pprc boru, 7 adet su sayacı, 7 ad. ¾ filtre, 7 ad. 63.
Kolye, 14 ad. ¾ küresel vana, 14 ad. 25 mm. Dd adaptör, 14 ad. ¾ nipel. 2 ad.
50 lik BKV, 2 ad. 50 lik filtre, 2 ad. 50/3216 vana
içme suyu tesisi ve deposunun tamir ve bakımı için ihtiyaç duyulan 10 Ad. 80
mm çelik boruya çelik flanş yapmı, 10 mt. 3” galvanizli çelik boru, 1 Ad. 80
mm 10 atü volanlı vana, 2 ad. 90 mm. Jlanş adaptörü, 20 mt. 90 mm. 10 atü
HDPE boru, 2 ad. 90 mm. HDPE boru
İçme Suyu şebekesi için 1100 mt. Q50/63 mm. 10 atü boru, 1 adet Q63-63
vanalı ayrım rogarı, 4 adet Q63 tahliye rogarı, 3 adet elektrofüzyon T parçası,
2 adet depo içerisine Q 80 mm. Vana
Tilkiler Obası sulama sisteminin toprak kanaldan boruya alınması için 1.300
Mt. Q110 mm. 10 atü HDPE boru ve 13 adet Q110 mm. Atü kaplin maşon
içme suyu tesisinde kullanılmakta olan pompanın eskimiş olduğundan dolayı
20 Hp 6” dalgıç motor
1- İsale hattı değişikliği için 200 Mt. 60 lik içme suyu borusu
2- Menbaa için 100 torba çimento, 600 kg. demir ve 300 mt. 63 mm. Boru
Okul bahçesini çevirmek için 200 mt. 1.5 mt. Yüksekliğinde kafes tel , 22 kg.
çelik gerdirme teli.
kanlizasyon şebekesi beton büz olarak döşenmiş olduğundan büzler kırılarak
meydana gelen çökmeler nedeni ile 200 Mt. 200 lük. Korige boru
içme suyu şebekesi’nin tadilatı için ihtiyaç suyulan 500 mt. Q63 PE 100 boru
ve 20 maşon
Köy Konağının önüne 11 Ad. 100 X 100 3 mm. 80 ad. 40X 40 2 mm., 20 ad. 4
lük köşebent, 65 Ad. 056 11 mm. 7 ad. 1X3 1,5 mm. Galvanizli saç. 2 Ad. 1X2
düz bordo saç, 40 ad. 5 mt. Bordo saç 0,5 mm.
Ekizce Obasında bulunan Enerjisa’nın yaptığı Okula içme suyu çekilmesi için
ihtiyaç duyulan 1600 mt. 63/10 HDPE içme suyu borusu, 5 Adet vana ve 12
adet 63 EF maşon
Kalebaşı Derindere obasına içme suyu çekilmesi için ihtiyaç duyulan 1000 Mt.
Q 50 mm HDPE boru ve Q50 mm. 11 adet maşon
1- İçme Suyu şebekesi için 400 Mt. Lik Q63 PE 100 boru
2- 50 Mt. 400 lük pvc sulama borusu
İçmesuyu Temini İçin Çeşitli Cins ve Miktarlarda Malzeme Yardımı
Yapılması
İçmesuyu Temini İçin Çeşitli Cins ve Miktarlarda Malzeme Yardımı
Yapılması
İçme Suyu şebekesi için 500 Mt. 50 lik boru
19
5. SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI
- 2013 Yılı Yardımları
Yardım Türü
Şartlı Nakit Yardımı
Ayni Yardımlar
Nakdi Yardımlar
Gelir Getirici Proje Destekleri
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik
Yardım Programı
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
Engelli Aylığı
Yaşlı Aylığı
TOPLAM
Kişi Sayısı
5908
12.179
7.849
4
Yardım Tutarı
( TL )
2.416.930,00
4.781.910,00
3.005.911,24
60.000,00
1.368
3.419.750,00
107
5.270
7.658
96.500,00
17.380.769,00
10.742.643,90
41.904.414,14
- Yürütülen Gelir Getirici Projeler
Projenin Adı
Yararlanan
Aile Sayısı
Yatırımın
Tamamlanma Durumu
1
Tamamlandı
15.000,00
1
1
1
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
15.000,00
15.000,00
15.000,00
60.000,00
Ahmet Yılmaz Endüstriyel Bakım ve
Onarım Projesi
Halil Necati Ciğerlioğlu Terzi Atölyesi
Hikmet Cemek Çilekçilik Projesi
Bayram Doğan Kivi Yetiştiriciliği Projesi
TOPLAM
Proje Maliyeti
(TL)
6. KAYMAKAMLIKLAR
6.1. ONİKİŞUBAT KAYMAKAMLIĞI
İlçe, 6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir ile 27 İlçe Kurulması Hakkında Kanun ile
kurulmuştur. Onikişubat Kaymakamlığı hizmet binası olarak İl Özel İdaresi İş Merkezinin 12.
katı tahsis edilmiştir. Kaymakamlığımız hizmet, iş ve işlemlerinin 8 personel tarafından
yürütülmesi sağlanmaktadır.
İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarından Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü,
Malmüdürlüğü, Müftülük, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,
Sağlık Müdürlüğü ve Nüfus Müdürlüğü İlçe teşkilatını kurmuş hizmetlerini yürütmektedir.
Bu kuruluşlardan hizmet binası, personel ve araç-gereç temin işlemleri devam
etmektedir. Henüz İlçe teşkilatları kurulamayan kamu kurum ve kuruluşlarınca kuruluş
çalışmaları devam etmektedir. Onikişubat Belediyesi 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri
sonucunda kurulumunu tamamlayacaktır.
İlçe sınırları içerisinde 47’si İl merkezinde olmak üzere toplam 128 mahalle
bulunmaktadır. (Kahramanmaraş Belediyesi sınırları içerisinde 47 merkez mahalle ve 30 Mart
2014 Mahalli İdareler Seçimlerini müteakip tüzelkişiliği kalkarak mahalleye dönüşecek olan
10 Belde ve 71 köy)
20
6.2 DULKADİROĞLU KAYMAKAMLIĞI
İlçemiz 6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir ile 27 İlçe Kurulması Hakkında Kanun ile
kurulmuştur. Dulkadiroğlu Kaymakamlığı hizmet binası olarak İl Özel İdaresi İş Merkezinin
13. katı tahsis edilmiştir. Kaymakamlığımız hizmet, iş ve işlemlerinin 8 personel tarafından
yürütülmesi sağlanmaktadır.
İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarından Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü,
Malmüdürlüğü, Müftülük, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,
Sağlık Müdürlüğü ve Nüfus Müdürlüğü İlçe teşkilatını kurmuş hizmetlerini yürütmektedir.
Bu kuruluşlarımızın hizmet binası, personel ve araç-gereç temin işlemleri devam etmektedir.
Henüz İlçe teşkilatları kurulamayan kamu kurum ve kuruluşlarınca kuruluş çalışmaları devam
etmektedir. Dulkadiroğlu Belediyesi 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda
kurulumunu tamamlayacaktır.
İlçe sınırları içerisinde 43’si İl merkezinde olmak üzere toplam 101 mahalle
bulunmaktadır.
6.3. AFŞİN KAYMAKAMLIĞI
Yardımlar
Teslimat
Türü
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Yardım Türü
Şartlı Eğitim Yardımı
Şartlı Sağlık Yardımı
Diğer Aile Yardımı (Aile Yardımları)
Gıda Yardımı (Aile Yardımları)
TKİ Kömür Yardımı (Yakacak Yardımı)
Ev Yapım Yardımı (Barınma Yardımı)
Muhtaç Asker Aile Yardımı
Eğitim Materyali Yardımı (Eğitim Yardımları)
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı
Engelli Yakını Aylığı
Engelli Aylığı
Yaşlı Aylığı
Tek Seferlik Yardım
Ev Onarım Yardımı (Barınma Yardımı)
Vakfın Öz kaynaklarından Yapılan Yardımlar
Tolamı:
Merkezi Olarak Yapılan Yardımlar Toplamı:
YARDIMLAR GENEL TOPLAM:
Amaca Yönelik Giderler Toplamı: 1.117.546,98 TL
21
Kişi Sayısı
665
0
130
0
2051
0
1616
0
0
1302
14
0
79
0
762
0
446
0
103
0
1054
0
2050
0
1
27
13
0
4.457
1329
4.527
0
10.313
Tutarı (TL)
Gerçekleşen Teslimatlar
344.785,00
0,00
9.450,00
0,00
392.030,00
0,00
180.450,00
0,00
0,00
227.779,63
138.804,00
0,00
117.500,00
0,00
77.200,00
0,00
1.042.000,00
0,00
302.970,88
0,00
3.744.289,88
0,00
2.925.948,60
0,00
100,00
6.809,94
61.738,00
0,00
825.322,00
234.589,57
8.468.944,36
0,00
9.555.855,93
SODES
Proje Adı
Herkes için
mesleki eğitim
Sokakta
kaybolma
sporla hayata
tutun
Sodesle
kütüphanesiz
okul kalmasın
Gelecegimi
sodesle
kuruyorum
Yapılan
Destek
Tutarı TL
Proje Özeti
122.000
Toplam 100 genç Argon Kaynakçılığı ve Bilgisayar işletmenliği meslek alanında
eğitim alacaktır. Kaynakçılık kursuna katılan kursiyerler proje iştirakçilerinin
atölyesinde iş başı eğitim /staj yapacaktır. Kursu başarıyla tamamlayan
kursiyerlerin %25'i iştirakçilerimiz tarafından istihdam edilecektir.
112.000
150 öğrenciyze sporla yaşamayı öğretip bu öğrencilerin yetenek taramsı yapılarak
kişisel becerisi hangi branşa uygunsa o branşta öz güven kazanmalarını, zararlı
alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayıp, öğrencilerin spor faaliyetlerine karşı
ilgilerini artırıp, öğrenciler sportif faaliyetlere yönlendirilecektir.
69.000
Taşımalı eğitim yapan özellikle köy ve kasaba okullarını tespit edip kütüphane ve
kitap eksiği olan 15 okula kitap alıp,kitaplık yaptırıp öğrenci,öğretmen ve velilere
kitap okuma alışkanlığı kazandırılacaktır.
102.500
Büyük tatlı ilköğretim okulunda 110 öğrenciye SBS ders takviyesi ve Büyük tatlı
ÇPL 73 öğrenciye YGS ve LYS ders takviyesi yapılarak öğrencilerin kendilerin
zihinsel,bedensel olarak gelişmelerine katkı sağlanacak tır..
6.4. ANDIRIN KAYMAKAMLIĞI
2013 Yılı İçinde Gelen Ödenekler :
- Köydes Ödeneği
- İl Özel İdaresi Programı
- İl Özel İdaresinden gönderilen ödenekler
:1.514.000,00 TL
:1.275.000,00 TL
: 887.377,45 TL
Köydes Yatırımları
1- İçme Suyu Çalışmaları
Proje
S.No
Adı
1
İçme suyu Tesisi Yapımı
2
3
İçme suyu Tesisi Yapımı
İçme suyu Tesisi Yapımı
4
İçme suyu Tesisi Yapımı
5
İçme suyu Tesisi Yapımı
6
7
8
İçme suyu Tesisi Yapımı
İçme suyu Tesisi Yapımı
İçme suyu Tesisi Yapımı
Yeri-Bağlısı
Kaynağın bulunduğu
Orhaniye Köyü
Torlar köyü
Akgümüş köyü
Hacıveliuşağı köyü
Karataşlı bağlısı
Torun köyü-Arifler
bağlısı
Yeniköy
Kızık köyü
Çokak köyü
9
İçme suyu Tesisi Yapımı
Köleli köyü
10
11
İçme suyu Tesisi Yapımı
İçme suyu Tesisi Yapımı
Başdoğan Gr. İçme suyu tevzi
maslakları ile karahamzalı
içme suyu isale hattı yapımı
12
Akifiye köyü
Alınoluk köyü
Başdoğan-ÇiçekliAlınoluk-TorunHacıveliuşağı köyleri
Toplam Harcama
22
Niteliği
Harcama Tutarı
(TL)
Bakım Onarım
23.241,11
Bakım onarım
Bakım onarım
219.747,36
185.084,16
Bakım onarım
59.000,00
Bakım onarım
Bakım onarım
Bakım onarım
Bakım onarım
Yeni tesis+Bakım
onarım
Bakım onarım
Bakım onarım
Yeni tesis+Bakım
onarım
50.740,00
23.600,00
94.400,00
289.100,00
29.790,70
89.157,21
279.660,00
1.373.403,83
2- Yol Ve Altyapı Çalışmaları
S.No
1
Yeri ve bağlısı
Yapılan İşlem
Miktarı
(Km/Adet)
Akifiye-Rifatiye-Karapınar Grup
Sanat Yapısı
yolu
Toplam Harcama
6 Adet
Harcama Tutarı
(TL)
164.020,00
164.020,00
Proje ödeneğinden eksik kalan ihale bedelleri İl Özel İdaresinden aktarılan ödenek ve
faiz geliri kullanılarak karşılanmıştır.
İl Özel İdaresi Programı Yatırımları
1- İçme Suyu Çalışmaları
S.No
Niteliği
Proje
1
Adı
İçme suyu Tesisi Yapımı
Yeri-Bağlısı
Altınyayla köyü Köyü
2
İçme suyu Tesisi Yapımı
3
İçme suyu Tesisi Yapımı
4
5
İçme suyu Tesisi Yapımı
İçme suyu Tesisi Yapımı
Toplam Harcama
Başdoğan köyü
Sarıveliler bağlısı
Efirağızlı köyü-Çatal
bağlısı
Köleli köyü
Akgümüş köyü
Harcama Tutarı
(TL)
Yeni tesis+Bakım
Onarım
Bakım onarı
354.405,06
Yeni tesis+Bakım
onarım
Bakım onarım
Yeni Tesis
83.662,00
6.490,00
109.976,00
54.481,80
609.014,86
2- Yol Ve Altyapı Çalışmaları
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yeri ve bağlısı
Yapılan İşlem
Akifiye-Rifatiye-Karapınar Grup
yolu
Andırın-Çiçekli köy yolu
Sanat Yapısı
I.kat Sathi Kaplama
Yapımı
Altunboğa-Yeşiltepe köy yolu
I.kat Sathi Kaplama
Yapımı
Boşdoğan köyü soku bağlısı
Menfez
Kızık köyü
Menfez
Canbaz köyü Torunlar bağlısı
Menfez
Arıklar köyü
Menfez
Camuzluk köyü
Menfez
Efirağızlı köyü Çınkırlı obası
Menfez
Alanlı köyü
Köprü
Toplam Harcama
Miktarı
(km/Adet)
5 Adet
Harcama Tutarı
(TL)
123.900,00
3 km
231.224,90
4.5 km
322.261,93
1 adet
1 adet
1 Adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
64.451,60
70.800,00
123.900,00
80.240,00
80.240,00
38.940,00
185.306,70
1.321.265,13
3- Tarımsal Sulama Çalışmaları
S.No
1
Yeri ve bağlısı
Alameşe köyü
Yapılan İşlem
Sulama havuzu
Miktarı
(km/Adet)
1 Adet 180
tonluk depo
Toplam Harcama
43.096,46
4- Malzemeli-Greyderli Bakım Çalışmaları
S.No
1
2
3
Yeri ve bağlısı
Muhtelif köy yolları
Muhtelif köy yolları
Muhtelif köy yolları
Harcama Tutarı
(TL)
43.096,46
Yapılan İşlem
Malzemeli bakım çalışması
Greyderli bakım çalışması
Büz atılması
23
Miktarı (km/Adet)
303 km
667 km
391 adet
- İl Özel İdaresinden gönderilen;
1-15.000,00 TL Köydes Programında bulunan Akgümüş içme suyu projesine,
2-13517,25 TL ödenek Köydes Programında bulunan Akifiye köyü içme suyu projesine
aktarılmıştır.
- Botaş International Ve İl Özel İdaresi İle Uygulanan 1.000.000 TL ödenekli Altınyayla
Köyü 8 Derslikli İlköğretim Okulu Yapımı’nın kaba inşaatı tamamlanmıştır.
- Sodes Programı Kapsamında Yapılan Çalışmalar
1-“İlçemizde Kütüphanesiz Köy Okulu Bırakmıyoruz” projesi ile 15 okulun
kütüphanesine kitaplıkları ile birlikte ayrı ayrı 600 kitap dağıtıldı ve kitap okuma kampanyası
başlatıldı. Proje bütçesi 60.000 TL.
2-“Yaşasın! Benim Köyümde De Park Var” projesi ile 6 köyümüz daha modern
spor aletleri ile birlikte, rengarenk oyun parkları ile şenlendi. Proje bütçesi 65.000,00 TL.
3-“SODESLE SAĞLIKLI VE MUTLU YAŞAM” projesi ile Andırın’lı 25 işsiz
gencimiz sertifikalı “Hasta ve Yaşlı Bakım” kursuna katılıyor. Bütçesi 60.000 TL olup, Proje
devam ediyor.
- Andırın İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliğince Köy Muhtarlıklarına Yapılan
Yardımlar
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
Köyün Adı
Efirağızlı
Kargaçayırı
Boztopraklı
Akifiye köyü
Camuzluk köyü
köklü köyü
Kuzgun köyü
Alınoluk köyü
Beşbucak köyü
Bostanlı köyü
Boynuyoğunlu köyü
Karapınar köyü
Boğazören köyü
Çiçekli köyü
Çiçekli köyü
Orhaniye köyü
Torun köyü
Alanlı köyü
Karapınar köyü
Hacıveliuşağı köyü
Canbaz köyü
Hacıveliuşağı köyü
Ne için Yapıldığı
Kanal kazısı içme suyu JCB kirası
Büz atma işi JCB kira bedeli
JCB kira bedeli anaokulu çatı tamiri
Çamtepe mahallesine köprü yapımı
Büz atma büz ağızlarının temizliği
Merkez obasına imamevi yapımı
İçme suyu borusu alımı
İçme suyu kaptajı 2 ek derslik yapımı
Fetene deresine dolgu yapımı JCB kira bedeli
Menfez dolgusu için JCB kira bedeli
Büz ağızlarının temizliği JCB kira bedeli
Heyelan nedeniyle JCB kira bedeli
Çimento alımı yola taş duvar örülmesi
İlköğretim okuluna 2 adet demir kapı
Tankerle içme suyu taşınması
İlköğretim okuluna ihata duvarı yapımı
İlköğretim okuluna odunluk ve kömürlük yapımı
JCB kira bedeli yolda heyelan olması
Köprü yapımı
Çakırcı obasına içme suyu borusu alımı
Torun obasına içme suyu kaptajı yapımı
Camii yolu yapımı
Toplam
- Andırın İlçesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
Yardım Türü
Şartlı Nakit Yardımı
Ayni Yardımlar
Nakdi Yardımlar
Gelir Getirici Proje Destekleri
Sosyal Hizmet Proje Destekleri
Toplam
Aile Sayısı
1.612
6.251
5.310
100
13.273
Yardım Tutarı (TL)
726.865,00
1.192.284,84
557.395,00
3.157.566,00
5.634.110,84
24
Tutarı (TL)
Tarih
2000,00 15.01.2013
1800,00 15.01.2013
1800,00 29.01.2013
3000,00 30.01.2013
1500,00 07.02.2013
1700,00 19.02.2013
4000,00 25.02.2013
3000,00 25.02.2013
2000,00 21.03.2013
2000,00 25.03.2013
2000,00 25.03.2013
2000,00 02.04.2013
500,00 22.05.2013
500,00 01.07.2013
1.000,00 16.07.2013
500,00 03.10.2013
500,00 04.10.2013
500,00 21.10.2013
2500,00 21.10.2013
500,00 23.10.2013
1750,00 31.10.2013
1000,00 20.11.2013
34.050,00
- SYDV Tarafından Yürütülen Projeler
Sosyal Hizmet Projeleri
Sosyal Hizmet Projesi kapsamında 100 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdu projesi
hazırlanmış olup Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Fon Kurulu kararı ile 3.165.000,00
TL bütçeli proje onaylanmıştır.
- 2013 Yılı Vakıf Tarafından Yürütülen Sosyal Hizmet Projeleri
Projenin Adı
Ortaöğretim Kız Öğrenci Pansiyonu
Projesi
Toplam
Yararlanan Aile
Sayısı
Yatırımın
Tamamlanma Durumu
100
Devam ediyor
100
Proje Maliyeti
(TL)
3.157.566,00
3.157.566,00
- Sodes Projesi
Projenin Adı
Sağlıklı ve Mutlu Yaşam Projesi
Toplam
Yararlanan Aile
Sayısı
25
25
Yatırımın
Tamamlanma Durumu
Devam ediyor
Proje Maliyeti
(TL)
61.000,00
61.000,00
6.5. ÇAĞLAYANCERİT KAYMAKAMLIĞI
- SODES Kapsamında Uygulanan Projeler
Projenin Adı
Projenin Amacı
Projenin
Bütçesi
(TL)
Açıklama
Mahallenin
Gençleri Sporda
Buluşuyor
Köylerde Oyun
Parkıyla Büyüsün
Çocuklar
Çocukların ve gençlerin topluma daha yararlı olacak şekilde
yetişmelerini, kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı, boş zamanlarını
spor yaparak değerlendirmelerini sağlamak.
84.775,00
Tamamlandı
İlçemize bağlı 9 köyde oyun alanları yapılarak çocukların rahatça
oynayabilecekleri oyun parkları kurulması
149.775,00
Tamamlandı
Sporu toplumun bütün kitlelerine yaymak, çocuk ve gençlerimizi
içki, sigara ve tüm zararlı alışkanlıklardan korumak, mahalledeki
halkın, gençlerin, çocuklara ve engelli çocuklara hitap edecek
tesis yapmak
105.275,00
Tamamlandı
Mevcut sahası toprak saha olan ilçemizde sentetik çim saha
yapılması
128.700,00
Tamamlandı
Köylerimizde ve İlçe Merkezinde gelir seviyesi düşük öğrencilere
SBS ve LYS kursları düzenlemek.
80.000,00
Devam
ediyor
3-Adet Voleybol ve Basketbol Sahası Yapılması
100.000,00
Devam
ediyor
5 İlköğretim Okuluna Kütüphane kurulması, Kitap, Bilgisayar
alınması ve Egitim panali düzenlenmesi
54.750,00
Devam
ediyor
Hepimiz İçin
Sağlıklı Yaşa
İlçemizdeki
Yıldızlar
Sönmesin
Çocuklarımız
Geleceğimiz
Köylerimizde
Yıldızı Parlayan
Gençler
Sodesle Okuyan
Nesiller
25
-İl Özel İdaresi Ödenekleri ile Birligimiz Tarafından Yapılan Yatırım,Hizmet ve Faaliyetler
Yeri Köy veya Bağlısı
Yapılan
Harcama
Açıklama
( TL )
507.398,89 Tamamlandı
128.523,31 Tamamlandı
Proje Konusu
Soğukpınar Köyü
Bozlar Kasabası
Boylu-Zeyenepuşağı-Küçükcerit
Köyü
Kale Köyü
Boylu Köyü
Çağlayancerit Tüm Köyler
Çağlayancerit İlçesi
Çağlayancerit İlçesi
Soğukpınar Köyü İlk/Orta Okul Yapımı
Bozlar Kasabası İlk/Orta Okul Yapımı
İçmesuyu Tesisi Yapımı İşi
92.883,11
İçmesuyu Tesisi Yapımı İşi
Kanalizasyon Tesisi Yapımı İşi
Malzemeli Bakım Onarım Yapılması
Fidan alımı
İlköğretim Okulları Zemin Etütü Yapılması
Toplam
100.000,00
194.907,43
35.000,00
55.575,00
18.880,00
1.113,167,64
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı.
Tamamlandı.
Tamamlandı
- KÖYDES (Yol Çalışmaları)
Yeri Köy veya Bağlısı
Küçükcerit-Zeynepuşağı-Helete
ll.Kat Asfalt Sathi Kaplama Yol
Yapımı
Proje Konusu
Yol Miktarı
ll.Kat Asfalt Yol Yapımı
10-Km
Yapılan
Harcama
( TL )
Açıklama
273.739,23 Tamamlandı
Toplam
273.739,23
2013 Yılı Köydes projeleri kapsamında planlanan bir yol projesi tamamlanmıştır.
- KÖYDES (Kilit Parke Yapımı Çalışmaları)
Yeri Köy veya Bağlısı
Proje Konusu
Miktarı
Yapılan
Harcama( TL )
Açıklama
119.200,00
Tamamlandı
Kilit Parke Yapımı
4.000-m2
Toplam
119.200,00
2013 Yılı Köydes projeleri kapsamında planlanan bir Kilit Parke yapımı projesi tamamlanmıştır.
Küçükcerit Köyü
- KÖYDES (Kanalizasyon Tesisi Çalışmaları)
Yapılan
Konusu
Harcama( TL )
Açıklama
Kanalizasyon Tesisi Yapımı İşi
23.483,90 Tamamlandı
Toplam
23.483,90
2013 Yılı Köydes projeleri kapsamında planlanan bir Kanalizasyon projesi tamamlanmıştır.
Yeri Köy veya Bağlısı
Boylu Köyü
- Köylere Hizmet Götürme Birliği Bütçesinden Köylere Yapılan Yatırım Hizmet ve
Faaliyetler
Yeri Köy veya Bağlısı
Kale Köyü Cemal Obası
Küçükcerit Köyü
Oruçpınarı Köyü
Boylu Köyü
Küçüküngüt Köyü
Oruçpınarı Köyü
Çağlayancerit Köyler
Konusu
İçmesuyu Tesisi Yapımı İşi
Kilit Parke Yapımı İşi
İçmesuyu Borusu alımı
Çimento Alımı
Koruge Boru Alımı
Sulama Borusu Alımı
Malzemeli Bakım Onarım Yapılması
Toplam
26
Yapılan
Harcama( TL )
29.636,35
19.804,00
2.837,90
1.604,80
1.425,90
5.192,00
10.643,58
71.114,53
Açıklama
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
- Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Vakıftan yardım alan kayıtlı hane sayısı
2013YILINDA YAPILAN YARDIMLARIN DAĞILIMI
Yardım türü
Diğer Aile Yardımı (Aile Yardımı)
Gıda Yardımı (Aile Yardımı)
Eğitim Materyali Yardımı (Eğitim Yardımları)
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı
Ev Onarım Yardımı (Barınma Yardımı)
Engelli Yakını Aylığı
Engelli Aylığı
Yaşlı Aylığı
TKİ Kömür Yardımı (Yakacak Yardımı)
Şartlı Eğitim Yardımı
Şartlı Sağlık Yardımı
Şartlı Gebelik Yardımı
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
TOPLAM
4810
Kişi sayısı
834
786
712
408
18
68
713
934
3897
1575
1247
301
51
11544
Harcama Tutarı (TL)
241.935,00
112.700,00
53.280,00
1.116.500,00
25.258,71
234.757,65
2.457.812,33
1.393.093,40
973.294,17
756.495,00
497.850,00
57.640,00
43.750,00
7.964.366,26
Gelir Tespiti Yapılan Kişi Sayısı
İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca 2981 Ailenin gelir tespiti
yapılarak Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmiştir
Sodes Projesi
“Genç Dokunuşlarla Sanat Atölyesi Projesi Kapsamında 50 öğrenciye resim ve ebru kursu
15 öğrenciye grafik tasarım kursu 30 öğrenciye bağlama 20 öğrenciye keman kursu verilmeye
başlanılmıştır.
6.6. EKİNÖZÜ KAYMAKAMLIĞI
- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Faaliyetleri
2013 Yılında Yapılan Yardımların Dağılımı
Yardım türü
Kişi Sayısı Harcama Tutarı (TL)
Diğer Aile Yardımı ( Aile Yardımı )
556
185.730,00
Gıda Yardımı
543
100.824,00
Tek Seferlik Yardım
379
139.058,07
Eğitim Materyali Yardımı ( Eğitim Yardımları )
130
30.900,00
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı
222
578.500,00
Ev Yapım Yardımı ( Barınma Yardımı )
8
97.418,08
Ev Onarım Yardımı ( Barınma Yardımı )
17
29.350,00
Engelli Yakını Aylığı
24
67.457,63
Engelli Aylığı
319
1.115.948,06
Yaşlı Aylığı
662
934.884,73
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
36
44.750,00
TKİ Kömür Yardımı ( Yakacak Yardımı )
1167
514.326,97
Toplam
4063
3.839.147,54
- Gelir Tespiti İşlemi Yapılan Kişi Sayıları
GELİR
TESPİTİ
SAYI
G0
G1
G2
G3
TOPLAM
275
11
1
3
290
27
- 2013 Yılında Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımından Faydalanan Kişi Sayısı
Eğitim Yardımı Yapılan Kişi
Sayısı
506
Sağlık Yardımı Yapılan Kişi
Sayısı
294
Toplam
Harcama Tutarı
800
347.723,88
- Sağlık Yardımı
Doğum Yardımı
Yapılan Kişi Sayısı
53
Diğer Sağlık Yardımı
Yapılan Kişi Sayısı
57
Toplam
Harcama Tutarı
110
29.485,00
6.7. ELBİSTAN KAYMAKAMLIĞI
- Elbistan İlçesi Ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği
2013 Yılı içinde Gelen Ödenekler
-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden : 3.592.214,11 TL
-Köydes Toplam
: 1.461.600,00 TL
-Birlik Maden Katkı Payı
: 644.814,45 TL
-Diğer Gelirler(DOĞAKA)
: 132.568,29 TL
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden
-Köydes (yol)
: 901.600,00 TL
-Köydes (İçme suyu)
: 460.000,00 TL
-Köydes (Atık su)
: 100.000,00 TL
Birliğin Faiz ve Diğer Gelirlerinden
-Faiz Gelirleri
:
59.835,28 TL
-Diğer Gelirler
:
21.977,01 TL
- 2013 Yılı İçinde Yapılan Yatırım, Hizmet ve Faaliyetler
Asfalt Sathi Kaplama Ve Stabilize Yol İle Köprü Ayağı Güçlendirme Yapımı
Miktarı
Köyün Adı
Yeri Ve Bağlısı
Yapılan İşlem
(Km)
Kışla-Kalacık köyleri
Kışla-Kalaycık
2.Kat Asfalt Sathi Kaplama
13
Kışla-Kalacık köyleri
Ören-Beyyurdu Köyü
Tapkıran-TapkırankaleArmutalan
Höplek Yolu
Ağlıca köyü yolu
Aksakal-Baştepe-Yalıntaş
köy yolu
İkizpınar-Domalar Mezrası
Anayol
Karahüyük grup köy yolu
Kayageçit köyü köprü
güçlendirme işi
Elbistan İlçesine bağlı 31
köyün yol bakım çalışması
Tutarı
312.759,00
Kışla-Kalaycık
1.Kat Asfalt Sathi Kaplama
2
160.928,40
Ören-Beyyurdu
1.Kat Asfalt Sathi Kaplama
2,3
203.845,00
Tapkıran-TapkırankaleArmutalan
1.Kat Asfalt Sathi Kaplama
4
348.100,00
Höplek Yolu
1.Kat Asfalt Sathi Kaplama
2
168.441,70
Ağlıca
1.Kat Asfalt Sathi Kaplama
1
89.176,84
1.Kat Asfalt Sathi Kaplama
4
343.040,16
1.Kat Asfalt Sathi Kaplama
2
153.739,84
1.Kat Asfalt Sathi Kaplama
13
1.451.400,00
Aksakal-BaştepeYalıntaş
İkizpınar-Domalar
Mezrası Anayol
Karahüyük grup köy yolu
Kayageçit köyü
Köprü ayağı güçlendirme
Araç kiralaması
Araç kiralama hizmet alım
işi
28
21.240,00
72
183.279,61
İçme Suyu İşleri
Köyün Adı
Ovacık (Ferhatpınar) köyü
Kangal Köyü
Sevdilli Köyü Han ve Pasolar
Mezrası
Akarca Köyü
Tapkırankali Köyü
Çiçek köyü
Yalıntaş köyü (Sreçekuyusu
mezrası)
Alkayaoğlu köyü
Bağlısı
Niteliği
Tutarı (TL)
Merkez
Bakım Onarım
97,911.84
Merkez
Bakım Onarım
65,734.79
Sevdilli Köyü Han ve
Pasolar Mezrası
Tesis Geliştirme
274,637.58
Merkez
Bakım Onarım
22,167.36
Merkez
Bakım Onarım
13,206.27
Merkez
Bakım Onarım
Devam ediyor
Yalıntaş köyü (Sreçekuyusu
mezrası)
Bakım Onarım
Devam ediyor
Merkez
Bakım Onarım
Devam ediyor
Küçük Ölçekli Sulama İşleri
Köyün Adı
Uncular köyü
Gökçek köyü
Eldelek köyü
B.Yapalak Kasabası
Izgın Kasabası
Gündere köyü
Uncular köyü Tamamlama
Eldelek köyü tamamlama
Izgın Kasabası tamamlama
Sultankorusu köyleri için
Bağlısı
Yapılan İş
Körpınar mezrası
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Körpınar mezrası
Merkez
Merkez
Yaylalara Su temini için
Yer üstü sulama
Yer üstü sulama
Yer üstü sulama
Yer üstü sulama
Yer üstü sulama
Yer üstü sulama
Yer üstü sulama
Yer üstü sulama
Yer üstü sulama
Jeofizik Etüt yapımı
Tutarı (TL)
46.634,76
33.242,63
100.300,00
87.743,42
42.480,00
43.660,00
47.993,00
78.000,00
109.977,62
5.310,00
Kanalizasyon İşleri
Köyün Adı
Bağlısı
Yapılan İş
Gökçek köyü Kökez mezrası kanalizasyon tesisi
yapımı
Kökez
mezrası
2910 mt.Koruge boru döşeme
Tutarı (TL)
99.532,73
Diğer Yapılan İşler
Yapılan İşlem Ve Yeri
Stabilize yol yapımı yapan
çalışma ekibine destek sağlamak
amacıyla Kamyon kiralanması
Gıda Tarım ve İlçe Müdürlüğü
Fidan alımı
Doğaka Projesi
Doğaka Projesi
Tutarı (TL)
4 adet kamyon kiralama
275.383,68
6000 adet elma ve 6250 adet ceviz fidanı alımı
49.982,38
(Döküman Donanım Sodesten Kültür ve Gençlik
Evi Bizden)
(Okul Bahçem Oyun Bahçem)
75.000,00
29
90.000,00
- Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
- ŞEY-ŞSY Yardımları
Aile sayısı
Eğitim Yardımı Çocuk
Sayısı
Eğitim Yardımı Çocuk Sayısı
Yardım Tutarı
2300
2528
1547
1.820.515,00
- Ayni ve Nakdi Yardımlar
İlçe Adı
Elbistan
Ayni Yardımlar
7037
Nakdi Yardımlar
11.476.391,00
- Barınma Yardımı
İlçe Adı
Kişi Sayısı
Elbistan
9
- Kömür Yardımı
İlçe Adı
Yardım Tutarı
164.300,00
Kömür Yardımı (Ton)
Yardım Yapılan Kişi Sayısı
5000
5000
Elbistan
6.8. GÖKSUN KAYMAKAMLIĞI
- 2013 Yılında Birliğimize Ayrılan Köydes Ödeneği İle Yapılan Projeler;
A-İçme Suları:
1- Korkmaz Köyü İçme Suyu Proje yapım işi- Proje 40.000,00 TL ye ihale edilmiş firmaya
35.902,43TL ödenmiş olup, 1 adet Kaptaj ve isale hattı yapılarak Proje tamamlanmış ve
507 kişi faydalanmaktadır. (Proje Ödeneği: KÖYDES)
2- Kalesalyan Köyü İçme Suyu Depo Bakım Onarım Yapım İşi - Proje 30.000,00TL ye
ihale edilmiş, firmaya 30.000,00TL ödenmiş olup, 2 adet İçme suyu deposunun bakım
onarım işi yaptırılmış ve 65 kişi faydalanmaktadır. (Proje Ödeneği: KÖYDES)
3- Yiricek Köyü İçme Suyu Depo Yapım İşi- Proje 50.000,00 TL ye ihale edilmiş olup,
firmaya 50.000,00TL ödenmiş olup,75 tonluk yeni bir depo yapılmıştır. Proje
tamamlanmış ve 195 kişi faydalanmaktadır. (Proje Ödeneği: KÖYDES)
4- Kızılöz Köyü Depo Bakım Onarım işi: Proje 12.000,00TL’ye ihale edilmiş olup,
firmaya 12.000,00TL ödenmiş olup, mevcut deponun bakım onarım işi tamamlanmıştır.
Projeden 102 kişi faydalanmaktadır.(Proje Ödeneği KÖYDES)
5- 43 Köyde İçme suyu Depo Çatı yapım işi: Proje 22.050,00TL’ye ihale edilmiş olup,
Mevcut depoların manevra odalarının çatı yapım işi bitirilmiştir (Proje Ödeneği KÖYDES)
6- Aslanbeyçifliği Köyü Depo Yapım İşi: Proje 25.000,00TL ihale edilmiş olup, firmaya
25.000,00TL ödenmiş olup, köye 75 tonluk yeni bir içme suyu deposu yapılmıştır Projeden
303 kişi faydalanmaktadır. .(Proje Ödeneği KÖYDES)
7- Küçükçamurlu Köyü İçme Suyu Depo Bakım Onarım: Proje 6.000,00TL’ye ihale
edilmiş olup,firmaya 4.127,37TL ödenmiş olup, Köyde bulunan mevcut deponun bakım
onarım yaptırılmıştır. Projeden 190 kişi faydalanmaktadır.(Proje Ödeneği KÖYDES)
30
8- Kaleboynu Köyü İçme Suyu Kaptaj ve Havalandırma Yapım İşi: Proje
14.000,00TL’ye ihale edilmiş olup,firmaya 14.000,00TL ödenmiş olup, mevcut yerde 2
adet kaptaj ve 2 adet havalandırma yapılmıştır. Projeden 610 kişi faydalanmaktadır. .(Proje
Ödeneği KÖYDES)
9- Mahmutbey Köyü Kaptaj ve İsale Hattı Yapım İşi: Proje 23.633,57TL’ye Birlik
Başkanlığı tarafından yaptırılmış olup, olup,1615mt isale hattı, 1 adet kaptaj, çift taraflı
drenaj, tahliye, vantuz hava bacası ve dere geçidi yapılmıştır. Projeden 125 kişi
faydalanmaktadır. (Proje Ödeneği KÖYDES)
10- Çamdere Köyü İçme Suyu Proje yapım işi: Proje 88.500,00TL’ye ihale edilmiş firmaya
88.500,00TL ödeme yapılmış olup, mevcut yerde 50m3’lük yeni bir içme suyu depo, isale
ve şebeke yapımı işi yaptırılmıştır. Projeden 134 kişi faydalanmaktadır.(Proje Ödeneği
KÖYDES)
11- Yantepe Köyü Kaynak, Kaptaj ve İsale yapım işi: Proje 50.000,00TL’yi ihale edilmiş
olup,firmaya 50.000,00TL ödeme yapılmış olup, mevcut depo için ek kaynak yapımı
kaptaj ve 1800mt isale hattı yapım işi tamamlanmıştır. Projeden 140 kişi
faydalanmaktadır.(Proje Ödeneği KÖYDES)
12- Esenköy Köyü İçme Suyu Ek Kaynak kaptaj ve İsale Hattı Yapım işi: Proje
75.000,00TL’ye ihale edilmiş firmaya 73.205,84TL ödeme yapılmış olup, mevcut köy için
ek kaynak 1 adet kaptaj, 48 mt drenaj,1 adet maslak,1ade tahliye,1 adet vantuz, 25mt
deregeçidi ve 1612mt isale hattı yapım işi yaptırılmıştır. Projeden 1003 kişi
faydalanmaktadır.(Proje Ödeneği KÖYDES)
B-Yol Projeleri:
1- Kızılöz-Yeşilköy Grup Yolunda Asfalt Yol Yapım İşi - Proje 398.840,00TL ye ihale
edilmiş, Firmaya 395.473,13TL’ödenmiş olup 5km 1. Kat sathi kaplama asfalt yol
yaptırılmıştır. Proje tamamlanmış ve 576 kişi faydalanmaktadır. (Projenin Ödeneği:
KÖYDES)
2- Karaahmet Köyü 2.Kat Asfalt Yol Yapım İşi - Proje 40.00,00TL ye ihale edilmiş, olup
firmaya 27.776,14TL ödenmiş olup 2km 2. Kat sathi kaplama asfalt yol yaptırılmıştır.
Proje tamamlanmış ve 89 kişi faydalanmaktadır. (Projenin Ödeneği: KÖYDES)
3- Fındıklıkoyak Köyü Stabilize Yol yapım İşi: Proje 6.507,53TL’ye Birlik başkanlığı
tarafından Fındıklıkoyak –Küçükçamurlu Köyleri Grup yolunda güzergah değişikliği
yapılan ham yolun stabilize yol yapım işi tamamlanmıştır. Projeden 873 kişi
faydalanmaktadır. (Projenin Ödeneği: KÖYDES)
4- Muhtelif Köylerde Stabilize Yol Yapım İşi –Birliğimiz tarafından kiralanan araçlar ile İl
Özel İdaresi araçları tarafından İlçemizin muhtelif köylerinde 5 km yol bakım onarım işi
için ödenek miktarı 80.000,00TL olduğu ancak artan ödeneklerden dolayı 96.750,73TL
harcanmıştır.(Projenin Ödeneği: KÖYDES)
5- Temurağa Köyü Kilitparke Yol Yapım İşi: Proje 76.700,00TL’ye ihale edilmiş olup,
firmaya 76.092,47TL ödenmiş olup, Mevcut köyde 2500m2 köy içi kilitparke yol yapım işi
bitirilmiştir.Projeden 222 kişi faydalanmaktadır.(Projenin Ödeneği: KÖYDES)
- Ödeneği İl Özel İdaresi Tarafından Gönderilen Projeler
A-İçme Suları:
1- Fındık Köyü İçme suyu ve Sulama suyu Proje Yapım İşi: Proje 501.155,00TL’ye ihale
edilmiş olup,mevcut köyde baraj altında kalan evlerin yeni bir yerleşik alan yapılarak
Stabize yolu,içme suyu ve sulama suyu yapımı bitirilmiştir.Proje tamamlanmış olup,446
kişi faydalanmaktadır.(Projenin Ödeneği: İl Özel İdaresi)
31
2- Sırmalı Köyü İçme Suyu ENH Tesisi Yapım İşi: Proje 35.000,00TL’ye ihale edilmiş
olup,mevcut köyde 2012 yılında yapılan sondaj tesisinin çalıştırılması için ENH tesisi
yaptırılmıştır.Ödeneğinin 30.000,00TL’si İl özel İdaresi tarafından 5.000,00TL’si Birlik
tarafından karşılanmıştır.Proje tamamlanmış olup,51 kişi faydalanmaktadır.(Projenin
Ödeneği:İl Özel İdaresi)
3- Alıçlıbucak Köyü Armutlu Mezrası İçme Suyu Kaptaj ve İsale Hattı yapım işi: Proje
67.658,54TL’ye Birlik Başkanlığı tarafından yaptırılmıştır. Ödeneğinin 30.000,00TL’si İl
Özel İdaresi tarafından diğer 37.658,54TL’si ise Birlik tarafından karşılanmıştır. Mevcut
köyde 1adet kaptaj,5.750mt boru döşeme, vantuz, maslak yapım işi yapılmış olup,
projeden 35 kişi faydalanmaktadır.(Projenin Ödeneği: İl Özel İdaresi)
B-Yol Projeleri:
1- Acıelma Köyü Grup Yolunda 3km1.Kat Sathi Kaplama Asfalt Yol Yapım İşi: Proje
229.882,41 TL ye ihale edilmiş olup,2012 yılında stabilizesi yapılan Acıelma Köyü grup
yolunda (yeni açılan güzergâh) 3km,1.Kat Sathi kaplama asfalt yol yaptırılmıştır. Proje
tamamlanmış olup,1.379 kişi faydalanmaktadır.(Projenin Ödeneği: İl Özel İdaresi)
2- Kavşut Köyü Köy İçi Kilit Parke Yapım İşi: Proje 76.700,00TL’ye ihale edilmiş
olup,Kavşut Köyü Köy meydanı
içinde 2.340m2 kilit parke yaptırılmıştır.Proje
tamamlanmış olup,568 kişi faydalanmaktadır.(Projenin Ödeneği: İl Özel İdaresi)
3- Hacıkadol ve Yoğunoluk Köyleri Stabilize Yol Çalışması: Ödeneği 10.000,00TL olup,
Birlik Başkanlığı tarafından İlçemiz Hacıkodal ve Yoğunoluk köyleri yolunda stabilize yol
bakım onarım çalışmaları yapılmış olup, 507 kişi bu yoldan faydalanmaktadır. (Projenin
Ödeneği: İl Özel İdaresi)
4- Muhtelif Köy Yolları Stabilize Bakım Onarım İşi: Ödeneği 20.000,00TL’si araç
kiralama ve ayrıca yol bakım onarım için gönderilen 55.000,00Tl olmak üzere toplam
75.000,00TL olup, Birliğimiz tarafından kiralanan İl Özel İdaresine ait araçların
çalışmaları ile birlikte İlçemize bağlı Hacıkodal, Yoğunoluk, Küçükçamurlu, Payamburnu,
Tombak, Kavşut (Güldağı-Köyyeri Topaktaş), Kamışcık, Mahmutbey, Doğankonak,
Altınoba, Alıçlıbucak (Armutlu Mez), Kaleboynu (Kırkkuyu,Hallopınarı,Çakallıkoyak),
Esenköy (Kötümazı,Poyrazlı), Yantepe (Aliağaçifliği), Tahirbey Köyü, Doğankonak,
Soğukpınar, Mürsel (Akpınar), Büyükçamurlu,Kireç , Karadut (Ağılobası), Yeşilköy
(Otamış,sinse), Fındık ,Sırmalı, Yiricek, ve Gölpınar Köyleri 26 köy ve bağlılarında
147,5km stabilize yol bakım onarım işleri yapılmıştır. (Projenin Ödeneği: İl Özel İdaresi)
C-Kanalizasyon Projeleri
1- Tombak Köyü Kanalizasyon Tesisi Proje Yapım işi: Proje 439.793,11TL’ye ihale
edilmiş ve Proje tamamlanmıştır. Projeden 1.957 kişi faydalanmaktadır.(Projenin
Ödeneğinin 30.000,00TL’si Köy Katkısı, 409.793,11TL’si İl Özel İdaresi)
2- Kamışcık Köyü Kanalizasyon Tesisi Proje Yapım İşi: Proje 236.000,00 TL’ye İhale
edilmiş ve Proje tamamlanmıştır. Projeden 230 kişi faydalanmaktadır.(Proje ödeneğinin
50.000,00TL’si İller Bankası Kalkınma payından, 5.000,00TL’si Köy katkısı ve
181.000,00TL’si İl özel İdaresi tarafından )
D-Tarımsal Sulamave Elma Fidanı Projeleri
1- Ericek Kasabası Tarımsal Sulama Suyu Proje Yapım İşi: Proje 138.650,00 TL’ye
İhale edilmiş olup, Proje tamamlanmıştır. Projeden 2.374 kişi faydalanmaktadır.(Projenin
Ödeneği: İl Özel İdaresi)
2- Fındıklıkoyak Köyü Tarımsal Sulama Suyu Proje Yapım İşi: Proje 120.704,77 TL’ye
İhale edilmiş olup, Proje tamamlanmıştır. Projeden 2.081 Kişi faydalanmaktadır.(Projenin
Ödeneği: İl Özel İdaresi)
32
3- İlçemiz Çiftçileri için Elma Fidanı Dağıtım İşi: Proje 50.000,00TL’ye ihale edilmiş
olup,ilçemizin muhtelif köylerinde çiftçilik yapan vatandaşlara İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü kontrolünde %50 Devlet-vatandaş katkılı sertifikalı elma fidanı
dağıtılmıştır. Projeden 130 kişi faydalanmaktadır.(Projenin Ödeneği: İl Özel İdaresi)
E-Okul Yapımı:
1- Esenköy İlkokul ve Ortaokul Yapım işi - Proje 1.097,400 TL ye ihale edilmiş olup 8
derslik 2 katlı İlkokul/Ortaokul yapımı ve çevre düzenlemesi yapımını kapsamaktadır.
Proje hava şartlarının elverişsizliğinden dolayı 2013 yılına ertelenmiş ve 2013 yılı
içerisinde okul yapımı bitirilmiştir. mevcut okulda projede olmayan sonradan eklenen
10.000,00TL ödenek gönderilen fosseptik kuyusu da bitirilmiştir. Fosseptik kuyusu ile
beraber toplam harcama 1.107.400,00TL’ye tamamlanmış olup, Projeden 1.0003 kişi
faydalanmaktadır. (Projenin Ödeneği: İl Özel İdaresi)
- Göksun Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
Vakıf tarafından 2013 yılında 1.188 kişiye 144.500,00 TL gıda yardımı, 68 kişiye
329.095,00 TL barınma yardımı, 9 kişiye 2.150,00 TL tutarında kira yardımı, 1.572 kişiye
316.510,00 TL şartlı sağlık yardımı, 2.419 kişiye 883.855,00 TL şartlı eğitim yardımı, 862
öğrenciye 171.950,00 TL eğitim materyal yardımı, 1.256 kişiye 285.050,00 TL nakit yardımı,
969 kişiye 2.590.750,00 TL eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, 87 kişiye 120.000,00
TL muhtaç asker ailesi yardımı, 1.891 kişiye 2.765.338,10 TL yaşlılık aylığı yardımı, 720
kişiye 3.942.343,38 TL özürlü aylığı yardımı, 96 kişiye 295.020,95 TL özürlü yakını aylığı
yardımı, 12 kişiye 136.774,00 TL proje yardımları, 5.500 kişiye 1.801.241,29 TL kömür
yardımı olmak üzere toplam 16.649 kişiye 13.784.577,72 TL tutarında yapılmıştır.
- Şartlı Nakit Transferi
Ekonomik sosyal yoksunluk içindeki ailelerin 0-6 yaş grubundaki çocukların sağlık
giderleri ve 1-11. Sınıfta okuyan çocukların eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla Şartlı
Nakit Transferi uygulanmaktadır. 01.07.2003 tarihinde başlamış olan uygulama kapsamında
3.058 hak sahibi aileye eğitim ve sağlık yardımı yapılmaktadır.
Şartlı Nakit Transferi uygulamasında yapılan yardımlar;
1.Şartlı sağlık yardımı uygulaması; Program kapsamında halen 1.572 çocuğa,1.115 aileye,
316.510,00 TL sağlık yardımı yapılmaktadır.
2.Şartlı Eğitim yardımı uygulaması; Program kapsamında halen 2.419 öğrenciye, 1.943
aileye 883.855,00 TL eğitim yardımı yapılmaktadır.
- ŞNT Yardımları
Aile
Eğitim Yardımı
Sayısı
Öğrenci Sayısı
3.058
2.419
Sağlık Yardımı Çocuk
Sayısı(0-6)
1.572
Yardım Tutarı
1.200.365,00 TL
- Proje Destekleri
Meslek sahibi olan ancak maddi imkansızlıklar nedeni ile mesleğini icra etme imkanı
bulamayan vatandaşlara iş ve gelir elde etme imkanı tanınması için gelir getirice proje
uygulamaları yapılmaktadır. Kırsal Gelir Getici Proje hazırlama işlemlerine ilişkin olarak İlçe
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile iş birliği yapılmaktadır.
33
- Gelir Getirici Projeler ve Sosyal Hizmet Projeleri
2013 yılı içerisinde Vakfımız Başkanlığınca 25 gelir getirici proje hazırlanarak Sosyal
Yardımlar Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Ayrıca Vakfımız Başkanlığı tarafından
SODES kapsamında 1 proje hazırlanmıştır.
Proje Adı
Faydalanan Kişi
Sayısı
Proje
Desteği
Destek Miktarı
Çiftçi’nin Emeği Göksun’un
Çileği Projesi
17
SYDGM
221.799,00 TL
Fotoğraf Dükkanı Projesi
Örtü Altı Sebze
Yetiştiriciliği Projesi
1
SYDGM
14.500,00 TL
5
SYDGM
70.350,00 TL
Sırık Domates Yetiştiriciliği
1
SYDGM
14.251,00 TL
Oto Yıkama Dükkanı
1
SYDGM
7.350,00 TL
Mobilya İmalatçısı
Yetiştirme Kursu
20
SODES
83.000,00 TL
Proje Uygulama
Durumu
11 Proje uygulandı.
6 Proje uygulama
aşamasında.
Uygulandı.
Uygulama
Aşamasında
Uygulama
Aşamasında
Uygulama
Aşamasında
Uygulama
Aşamasında
- 2013 Yılı Yardımları
Yardım Türü
Kişi Sayısı
Gıda Yardımı
Barınma Yardımı
Kira Yardımı
Şarı Sağlık Yardımı
Şarı Eğitim Yardımı
Eğitim Materyali Yardımı
Nakdi Yardım
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik
Düzenli Nakdi Yardım
Muhtaç Asker Ailesi Yardım
Yaşlılık Aylığı
Engelli Aylığı
Engelli Yakını Aylığı
Kömür Yardım
Proje Yardımları
Toplam
1.188
68
9
1.572
2.419
862
1.256
Yardım Tutarı (TL)
144.500,00
329.095,00
2.150,00
316.510,00
883.855,00
171.950,00
285.050,00
969
2.590.750,00
87
1.891
720
96
5.500
12
16.649
120.000,00
2.765.338,10
3.942.343,38
295.020,95
1.801.241,29
136.774,00
13.784.577,72
SYDV Tarafından Yürütülen Projeler
-Aşevi Projesi
Aşevi 2000 yılında kurulmuş olup, yatalak ve mağdur hastaların evlerine diğer
vatandaşla ise 15 dağıtım noktası aracılığıyla toplam 137 aileye(553) her gün bir öğün sıcak
yemek verilmektedir. Bu faaliyet 2013 yılı boyunca devam edilmiş olup,2014 yılı için Sosyal
Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden ödenek tahsisi talebinde bulunulmuştur.
34
6.9. NURHAK KAYMAKAMLIĞI
Yardım Türü
Teslimat Türü
Şartlı Eğitim Yardımı
Özürlü Diğer Araç-Protez-Cihaz Yardımı
(Özürlü Araç-Protez-Cihaz Yardımı)
Şartlı Sağlık Yardımı
Şartlı Gebelik Yardımı
Diğer Aile Yardımı
Yardımları)
(Aile
Giyim Yardımı (Aile Yardımları)
Gıda Yardımı (Aile Yardımları)
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
Eğitim Materyali Yardımı (Eğitim Yardımları)
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım
Programı
Engelli Yakını Aylığı
Engelli Aylığı
Yaşlı Aylığı
Diğer Özürlü Yardımı (Özürlü Yardımları)
Tek Seferlik Yardım
Ev Onarım Yardımı (Barınma Yardımı)
TKİ Kömür Yardımı (Yakacak Yardımı)
Diğer Sağlık Yardımı (Sağlık Yardımları)
Vakfın Özkaynaklarından Yapılan Yardımlar
Toplamı:
Merkezi Olarak Yapılan Yardımlar Toplamı:
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Nakdi
Ayni
Yardımlar Genel Toplam :
Yönetim Giderleri
Personel Giderleri
Kira, su, aydınlatma, yakıt, kırtasiye, demirbaş vb. giderler
Yönetim Giderleri Genel Toplam:
35
Kişi Sayısı
616
0
5
0
325
0
25
0
477
0
0
188
390
0
44
0
163
0
191
0
15
0
368
0
531
0
3
0
4
0
1
884
1
0
1.044
1.073
2.115
0
4.232
Kişi Sayısı
5
Gerçekleşen
Teslimatlar (TL)
314.225,00
0
7.500,00
0
97.920,00
0
2.580,00
0
216.300,00
0
0
18.436,88
88.100,00
0
65.500,00
0
33.700,00
0
498.750,00
0
64.593,39
0
1.345.209,23
0
818.864,48
0
3.750,00
0
1.700,00
0
5.000,00
320.956,61
700,00
0
356.750,00
339.523,84
3.207.642,10
0
3.903.915,94
Tutarı (TL)
247.262,53
16.310,50
263.573,03
Açıklama
6.10.PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI
2013 Yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği Çalışmaları:
- 2013 Yılı İçinde Gelen Ödenekler:
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
KÖYDES
KÖYDES Nema Geliri
Kipaş Bağış (Lise Yapımı İçin)
SODES
Toplam
2.497.380,00
1.598.000,00
13.714,26
543.557,99
96.934,90
4.749.587,15
2013 Yılı İçinde Harcanan:
- İl Özel İdaresi Su ve Kanalizasyon Programı
S.N.
1.
2.
3.
4.
İşin Adı
Tetirlik Köyü Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi.
Beşçeşme Köyü Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi.
Şallıuşağı-Yeşilkent İlave İsale Hattı Yapım İşi.
Akdemir Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi.
Toplam
Harcama Tutarı (TL)
315.514,74
279.411,17
105.897,87
126.989,51
827.813,29
2013 Yılı İl Özel İdaresi yatırım programı kapsamında İlçemize bağlı Beşçeşme ve
Tetirlik köylerinde yaklaşık 11.250 metre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi döşenmiştir.
- İl Özel İdaresi Yol Yapım ve Bakım Programı:
S.N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
İşin Adı
Karaağaç Oruçlar - Sakarkaya Kısık Yolu 6,5 km 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama
Şahintepe Köyü Ortaköy Yolu 1,5 km 1. Kat Asfalt Kaplama
Salmanlı Köyü 3 km 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama
Şahintepe - Tetirlik Bahçeçiftliği 500 mt. 1. kat Asfalt Sathi Kaplama
Maksutuşağı Köyü 3 km. 2. kat Asfalt Sathi Kaplama
Sakarkaya Köyü Köy İçi Yolları Kilit Parke Döşeme İşi
Payamlıbağ Köyü Köy İçi Yolları Kilit Parke Döşeme İşi
Ulubahçe Köyü Köy İçi Yolları Kilit Parke Döşeme İşi
Demirciler Köyü Köy İçi Yolları Kilit Parke Döşeme İşi
Yukarımülk Köyü Köy İçi Yolları Kilit Parke Döşeme İşi
Damlataş Köyü Köy İçi Yolları Kilit Parke Döşeme İşi
Karaağaç Köyü Velikler Yolu Menfez Yapımı
Pazarcık-Kızkapanlı-Yiğitler (Grup 60) Yolu 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama
Tilkiler Köyü Hörük-Kendiroba Yolu Stabilize Yapımı
Malzemeli Yol Bakımı (Araç kiralama, stabilize ve asfalt altı temel malzeme
alımı)
Toplam
Harcama Tutarı (TL)
565.382,60
178.654,76
43.858,33
47.017,39
44.259,76
45.747,69
46.322,72
45.853,80
90.477,66
166.820,00
48.380,00
39.967,50
1.362.742,21
2013 Yılı İl Özel İdaresi yatırım programı kapsamında toplam 15 km asfalt sathi
kaplama yol, 17.600 m2 kilit parke döşeme yapılmış ve yaklaşık 85 km malzemeli yol bakımı
yapılmıştır. Ayrıca Karaağaç Köyü Velikler Yolu üzerine 3 adet kutu menfez yapılmıştır.
36
- İl Özel İdaresi Okul Yapım ve Onarım Programı
İşin Adı
S.N.
1.
2.
Evri Kasabası Pınarbaşı Mahallesi 8 Derslikli Prefabrik Okul Yapım İşi.
Karahöyük Köyü 4 Derslikli İlköğretim Okulu İmal İnşaatı Yapım İşi. (Yapımı devam
etmekte.)
Toplam
Harcama Tutarı
Henüz Ödeme
Yapılmamıştır.
Henüz Ödeme
Yapılmamıştır.
-
İl Özel İdaresi yatırım programı kapsamında 2013 yılı içersinde;
Yapımına 2012 yılında başlanan ve ilk sözleşmesi feshedilen Karahöyük Köyü 4
Derslikli Okul İkmal İnşaatı Yapım işinin yapımına başlanmıştır.
Evri Kasabası Pınarbaşı Mahallesine 8 derslikli prefabrik okul yapılmıştır.
İl Özel İdaresi tarafından gönderilen ödenekler ve Birlik bütçesinden yukarıdaki
listede yer almamakla birlikte, ilçemize bağlı okulların küçük onarımları için 85.349,46 ₺
tutarında malzeme yardımı yapılmıştır. Ayrıca, ilçemiz köylerinde bulunan içme suyu,
kanalizasyon, köy evi, mezarlık v.b. tesislerin onarımı için yaklaşık 65.000,00 TL tutarında
yardım yapılmıştır.
- KÖYDES Su ve Kanalizasyon Programı:
İşin Adı
S.N.
5.
Tilkiler Köyü Hındo ve Bektaş Bağlısı İçme Suyu Tesisi ve Solar Sistem
Enerji Yapımı
Maksutuşağı Köyü Şebeke Değişimi
Eğrice Köyü İçme Suyu Depo ve İsale Hattı Değişimi
Aşağımülk, Damlataş, Körkuyu, Hasankoca, Payamlıbağ, Çiğdemtepe,
Karaçay ve Karahöyük Köyü Depo Onarımları
Yukarımülk, Karagöl, Çatalyurt Sondaj Kuyusu Açılması
6.
Ganidağıketiler İçme Suyu Şebekesi ve Depo Değişimi
1.
2.
3.
4.
Toplam
Harcama
Tutarı (TL)
152.170,02
96.998,93
137.774,61
71.575,53
82.080,58
Henüz Ödeme
Yapılmamıştır.
540.599,67
2013 Yılı KÖYDES yatırım programı kapsamında 16 ünitenin içme suyu tesisinde
yaklaşık 730 mt terfi hattı, 12.100 mt şebeke hattı, 5.000 mt isale, 220 ev abonesi bağlantısı, 1
adet güneş enerjili klorlama cihazı, 1 adet güneş enerjili pompa sistemi, 7 adet depo onarımı
ve 2 adet yeni depo yapılmıştır.
-KÖYDES Yol Yapım Programı:
S.N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
İşin Adı
Karaçay-Osmandede-Ördekdede-Evri Yolu 9,4 km 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama
Kızkapanlı-Haydolar Yolu 1 km 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama
Kuzkent Köyü Yolu 1,5 km 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama
Aslanbey Köyü Yolu 1,7 km 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama
Yeşilkent Köyü Yolu 1,5 km 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama
Kizirli Köyü Yolu 2 km 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama
İğdeli Köyü Yolu 2 km 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama
Sadakalar Köyü 2 km 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama
Hasankoca-Çolakali Bağlısı Yolu 1,5 km 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama
Bölükçam Köyü Ortadehliz Yolu 1,5 km 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama
Pazarcık-Kızkapanlı-Yiğitler (Grup 60) Yolu 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama
Toplam
37
Harcama
Tutarı (TL)
530.211,07
363.000,00
893.211,07
2013 Yılı KÖYDES yatırım programında toplam 30 km asfalt sathi kaplama yol
yapılmıştır.
-SODES Projesi:
İşin Adı
S.N.
1.
2.
SODES Engelsiz Park Projesi
SODES KÖYPARK Projesi
Toplam
Harcama
Tutarı (TL)
95.000,00
74.965,40
169.965,40
SODES tarafından finanse edilmekte olan “Engelsiz Park Projesi” kapsamında ilçemiz
merkezinde yaklaşık 5 dönüm arazi üzerine engellilere yönelik park yapılmıştır. Yine SODES
tarafından finanse edilmekte olan “KÖYPARK Projesi” kapsamında 7 köyümüzde çocuk
oyun alanı kurulmuştur.
-Bağış
İşin Adı
S.N.
1.
2.
Harcama
Tutarı
Narlı Hanefi Öksüz Lisesi 24 Derslikli Okul Yapım İşi. (Sözleşmesi
Feshedildi.)
Narlı Hanefi Öksüz Lisesi 24 Derslikli Okul İkmal İnşaatı Yapım İşi.
(Yapımı devam etmekte.)
Toplam
16.369,40
527.188,59
543.557,99
2011 Yılında yapımına başlanan Narlı Hanefi Öksüz Lisesi 24 Derslikli Okul Yapım
İşinin ilk sözleşmesi feshedildiğinden ikmal inşaatı olarak yeniden ihale edilerek yapımına
başlanmıştır.
- Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Çalışmaları
Pazarcık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2013 yılında 398 kişiye 39.900,00
TL tutarında yiyecek yardımı, 6000 kişiye 3000 ton kömür yardımı, 20 kişiye barınma
ihtiyacı için 152.497,87 TL tutarında barınma yardımı, 1729 kişiye 167.996,97 TL tutarında
eğitim yardımı, 3181 kişiye 532.206,00 TL tutarında bir defaya mahsus yardım, 2 kişiye
1.200,00 TL tutarında diğer yardım (Çamaşır makinesi ve buzdolabı) olmak üzere toplam
6320 kişiye 674.738,20 TL tutarında yardım yapmıştır.
6.11. TÜRKOĞLU KAYMAKAMLIĞI
2013 yılı Köydes Projesi Kapsamında ;
A- Köy Yolları (Asfalt) :
1- İlçemiz Kılılı – Kuyumcular arasında 0.5 km 1. Kat asfalt sathi kaplama,
2- Kızıleniş köyünde 4 km 2. Kat asfalt sathi kaplama,
3- Kumçatı köyünde 2 km 2. Kat asfalt sathi kaplama yol yapılmıştır.
B- Köy Yolları (Kilit Parke) :
İlçemize bağlı 4 köyümüze toplam 4.000 m2 köy içi kilit parke yol yapılmıştır.
1234-
Uygulama Yeri (Köyü)
Avşarlı
Doluca
Aydınkavak
Tahtalıdedeler
İşin Niteliği
Köy içi Kilit Parke yol yapım işi
Köy içi Kilit Parke yol yapım işi
Köy içi Kilit Parke yol yapım işi
Köy içi Kilit Parke yol yapım işi
Toplam
38
Miktarı (m²)
1.000
1.000
1.000
1.000
4.000
C- İçme Suyu İşleri :
1- Avşarlı köyümüzde 150 tonluk içme suyu deposu, ENH ve terfi hattı,
2- Küçükimalı köyüne içme suyu şebeke yenileme işi yapılmıştır.
İlçemiz 2013 yılı İl Özel İdaresi Yatırım Programı Kapsamında İlçeye Tahsis Edilen
630.000.TL Ödenekle ;
Yol İşleri Asfalt, Stabilize ve Malzemeli Bakım)
1- İlçemiz Hacıbebek köyü bağlantılı, Minehöyük köy yolunda 4.8 km stabilize yol yapılmış
olup, kış aylarında köy yolu ulaşımının burdan yapılması sağlanmıştır.
2- İl Özel İdaresi 2013 yılı yatırım programı kapsamında Türkoğlu merkez – Yeşilyöre
kasabası arasında 2 km 1. Kat, 8.5 km 2. Kat olmak üzere toplam 10.5 km asfalt sathi
kaplama yol yapılmıştır.
3-Yine İl Özel İdaresi İlçemiz yatırım programı ödeneği ile İlçemiz Yeşilyöre kasabası –
Kırmakaya, Yolderesi ve Doluca Grup köy yolunda 6 km 2. Kat asfalt sathi kaplama yol
yapılmıştır.
2013 yılı Ek Köydes Projesi Kapsamında İlçemize Tahsis Edilen 237.000.TL
Ödenekle;
A- Köy Yolları (Kilit Parke) :102.600.TL
İlçeye bağlı 5 köyümüz programa dahil edilmiş ve toplam 4.000 m2 köy içi kilit parke
yol yapım işine başlanılmıştır.
12345-
Uygulama Yeri (Köyü)
Yeniköy
Avşarlı
Pınarhöyük
Çobantepe
Yenipınar
İşin Niteliği
Köy içi Kilit Parke yol yapım işi
Köy içi Kilit Parke yol yapım işi
Köy içi Kilit Parke yol yapım işi
Köy içi Kilit Parke yol yapım işi
Köy içi Kilit Parke yol yapım işi
Toplam
Miktarı (m²)
1.000
5.00
1.000
1.000
5.00
4.000
B- İçme Suyu İşleri :135.000.TL
2013 Yılı EK KÖYDES Yatırım programı ile İlçemiz Dedeler, Kaledibi, Yolderesi ve
Küçükimalı köyleri İçme suyu tesisi bakım onarım işleri programa alınmış ve işlerin yapımına
başlanılmıştır.
3- 2013 yılı İl Özel İdaresi Ek Yatırım Programı Kapsamında İlçemize Tahsis Edilen
165.000.TL Ödenekle ;
A-Yol İşleri (Kilit Parke) :
1- İlçe 2013 yılı İl Özel İdaresi Ek programı kapsamında 5 köy programa dahil edilmiş olup,
6.750 m2 köy içi kilit parke yol yapım çalışmalarına başlanılmıştır.
Uygulama Yeri (Köyü)
12345-
Yavuzlar
Doluca
Uzunsöğüt
Göllühöyük- Körkocalar
Dedeler
İşin Niteliği
Köy içi Kilit Parke yol yapım işi
Köy içi Kilit Parke yol yapım işi
Köy içi Kilit Parke yol yapım işi
Köy içi Kilit Parke yol yapım işi
Köy içi Kilit Parke yol yapım işi
Toplam
39
Miktarı (m²)
1.000
2.000
2.000
750
1.000
6.750
4- İl Özel İdaresi kaynaklı, Birliğimizce aşağıda belirtilen ilçeye bağlı köylerze 17.000
m2 kilit parke yol yaptırılmıştır.
Uygulama Yeri (Köyü)
123456789-
Çullu
Hasanağa
Yenipınar
Yeniköy
Büyükimalı
Akçalı
Kadıoğluçiftliği
Çobantepe
Kumçatı
İşin Niteliği
Miktarı (m²)
Köy içi Kilit Parke yol yapım işi
Köy içi Kilit Parke yol yapım işi
Köy içi Kilit Parke yol yapım işi
Köy içi Kilit Parke yol yapım işi
Köy içi Kilit Parke yol yapım işi
Köy içi Kilit Parke yol yapım işi
Köy içi Kilit Parke yol yapım işi
Köy içi Kilit Parke yol yapım işi
Köy içi Kilit Parke yol yapım işi
Toplam
7.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
17.000
2013 yılı içerisinde 19 köye toplam 34.750 m2 köyiçi kilit parke yapılmıştır.
2013 yılı Birlik Tarafından Yapılan İşler ;
1- Ödeneği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından karşılanmak üzere, İlçemiz merkez
İstasyon mahallesinde 300 Yataklı Kız Öğrenci Yurdu inşaatı ihalesi Birlikçe yapılmış olup,
yüklenici firma tarafından çalışmalar devam etmektedir.
2- Ülker Ak Gıda tarafından Birliğimize okul yapımı için aktarılan 500.000,00.TL şartlı bağış
ile Kılılı Cumhuriyet 16 derslik okul yapım işi ihalesi birlikçe yapılmış olup, yüklenici firma
tarafından çalışmalara başlanılmıştır.
3- DOĞAKA – SODES PROJESİ kapsamında 2013 yılında İlçeye bağlı 6 köy ilköğretim
okulu bahçelerine çocuk parkı oyun gurubu alımı, montajı ve çevre düzenlemesi işi ihalesi
birlikçe yapılmış olup, okulların listesi aşağıya çıkartılmıştır.
Sıra No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Okul Adı
Yeşilyöre Fakılar İlkokulu
Yeşilyöre Demirciler İlkokulu
Kızıleniş İlkokulu
Beyoğlu Kemalpaşa İlkokulu
Göllühöyük (Körkocalar) İlkokulu
Şekeroba İlkokulu
İl Özel İdaresi araçları ile aşağıda belirtilen köy yolları Asfalt Yama ve Malzemeli
Programına Alınmış ve Bakımı Yapılmıştır.
1- Asfalt Yama ;
İl Özel İdaresince İlçeye bağlı, Akçalı, Avşarlı, Kızıleniş, Büyükimalı, Kaledibi,
Muratçakıroğlu, Hacıbebek, Kadıoğluçiftliği, Minehöyük, Çobantepe, Ceceli, Tahtalıdedeler,
Küçükimalı, Şekeroba- Dedeler, Göllühöyük, Hasanağa, Çullu, Aydınkavak, Yenipınar,
Önsenhopuru, Pınarhöyük ve Yeşilyurt köy yolları asfalt yama programına teklif edilmiş
olup, İlçeye tahsis edilen yama istihkakı doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
40
2-Malzemeli Bakım ;
S.No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
İlçesi
Türkoğl U
Türkoğlu
Türkoğlu
Türkoğlu
Türkoğlu
Türkoğlu
Türkoğlu
Türkoğlu
Türkoğlu
Türkoğlu
Türkoğlu
Türkoğlu
Türkoğlu
Köy
Akçalı
Avşarlı
Büyükimalı
Ceceli
Çullu
Hasanağa
Dedeler
Doluca
Kaledibi
Kırmakaya
Muratçakıroğlu
Minehöyük
Uzunsöğüt
Toplam
Bağlısı
Köyiçi
Köyiçi
Çakmak
Köyiçi
Köyiçi
Köyiçi
Köyiçi
Köyiçi
Pazar Alanı-Bahçe
Köyiçi
Köyiçi
Köyiçi
Köyiçi
Km
1
2
3
3
1
1
3
2
4
3
3
3
3
32
Köylere Yapılan Birlik Yardımları :
1- İlçeye bağlı 11 ova köyünde sivrisinekle mücadele ile ilgili % 50 köy katkısı, % 50
Birlik katkısı olmak üzere ilaçlama yaptırılmıştır.
2- Ceceli köyüne 2.000 m2 köy içi kilit parke yapılmıştır.
3- Ceceli köyünde İçme suyu sondaj kuyusunun onarımı ve Uzun yalı pınarının köy içme
suyuna bağlanması için boru alımı,
4- İl Özel İdaresi Bitkisel üretimi geliştirme projesi kapsamında % 50’ si Birliğimize aktarılan
ödenekle (Kiraz, Asma Fidanı, Armut, Zeytin, Erik, Ceviz ve Çilek) çeşitli meyve fidanı
alımı,
5-Merkez Türkoğlu ortaokulu, Fatih ilköğretim okulu ve Doluca ilköğretim okuluna boya ve
inşaat malzemesi alımı,
6- Kumçatı köyü taşkın önleme, Dadaloğlu mesire alanı çevre düzenlemesi, Hükümet konağı
civarına çim toprağı, Kadıoğluçiftliği okul bahçesine çakıl nakli, Türkoğlu ortaokulu çevre
düzenlemesi, Göllühöyük Çamrak ilkokuluna malzeme nakli ve Büyükimalı köyü ilk/orta
okuluna kum nakli işleri yapılmıştır.
7-Uzunsöğüt köyünde arızalı olan kanalizasyon hattına korige boru alımı,
8-Hasanağa köyünde içme suyu dalgıç pompasının onarımı yapılmıştır.
9-Kızıleniş köyünde masa ve sandalyelerin muhafazası için yaptırılan depoya yardım
yapılması,
10- Tahtalıdedeler köyüne yaptırılan köyiçi kilit parkeden dolayı eksik kalan kısma kilit parke
taşı alımı,
11- Büyükimalı köyü, Çakmak obasında mevcut eski köprü yıkılarak, yenisi yapılmış olup
hizmete sunulmuştur.
12- Büyükimalı köyü merkez yerleşim yerinde heyelan nedeniyle tehlike arz eden bölgede 20
mt uzunluğunda, 6 mt yüksekliğinde Beton istinat duvarı yapım işi ihalesi yapılmış olup,
yüklenici firma tarafından çalışmalara başlanılmıştır.
13- İlçemiz Kılılı Balsuyu Çok Programlı lisesi ve atölyesi çevre ihata duvarı ve himaye çiti
(450 mt) yapım işi ihaleşi yapılmış olup, yüklenici firma tarafından çalışmalara başlanılmıştır.
41
- Türkoğlu Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
Vakıf tarafından 2013 yılında 2.258 aileye 225.800 TL gıda yardımı, 25 aileye
409.983 TL ev yapım yardımı, 77 aileye 401.198 TL tutarında ev onarım yardımı, 5 aileye
1.550 TL kira yardımı, 1.038 aileye 366.690TL şartlı sağlık yardımı, 1.737 aileye 948.485
TL şartlı eğitim yardımı, 1.129 öğrenciye 120.550 TL eğitim materyal yardımı, 749 aileye
298.090 TL nakit yardımı, 780 aileye 1.859.500 TL eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım,
1.547 aileye 2.302.064 TL yaşlı aylığı yardımı, 935 aileye 3.185.926 TL engelli aylığı
yardımı, 165 aileye 464.897 TL engelli yakını aylığı yardımı, 47 aileye 37.750 TL Muhtaç
Asker Ailesi Yardımı 5.000 aileye 680.000 TL kömür yardımı olmak üzere toplam 15.492
aileye 11.302.483 TL tutarında yardım yapılmıştır.
- Şartlı Nakit Transferi
Şartlı sağlık yardımı uygulaması; Program kapsamında halen 1.038 çocuğa, 366.690 TL
sağlık yardımı yapılmaktadır.
Şartlı Eğitim yardımı uygulaması; Program kapsamında halen 1.737 öğrenciye, 948.485
TL eğitim yardımı yapılmaktadır.
- 2013 Yılı Yardımları
Yardım Türü
Aile Sayısı
Gıda Yardımı
Barınma Yardımı
Kira Yardımı
Şartlı Sağlık Yardımı
Şartlı Eğitim Yardımı
Eğitim Materyali Yardımı
Nakdi Yardım
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakdi Yardım
Programı
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
Yaşlı Aylığı
Engelli Aylığı
Engelli Yakını Aylığı
Kömür Yardımı
Toplam
Yardım Tutarı (TL)
2.258
102
5
1.038
1.737
1.129
749
1.547
225.800
811.181
1.550
366.690
948.485
120.550
298.090
2.302.064
47
1547
935
165
5000
15.492
37.750
2.302.064
3.185.926
464.897
680.000
11.302.483
- SYDV Tarafından Yürütülen Projeler:
1- Sodes "ANASINIFIMIZDA" Projesi (SODES Kapsamında): 82.000,00 TL’lik proje
kapsamında belirlenen 10 ana sınıfının zemininin parke yapılması, klima takılması, oyuncak
alımı, kitaplık alımı, perde alınması v.b. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile okul öncesi
eğitimin önemine vurgu yapılması planlanmıştır.
2- Sosyal Hizmet Projesi: 300 kişilik Ortaöğretim Kız Öğrenci Pansiyonu Projesi 3.250.000
TL ödenekle Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce onaylanmış olup proje devam
etmektedir.
3- Ortaöğretim Kız Öğrencilerine Yurt Yapılması Projesi: Proje ile Türkoğlu merkez
İstasyon Mahallesinde inşa edilecek 300 Yataklı kız yurdu binası yapılması ile her yıl artan
nüfusla oluşan kız çocuklarının yeme içme ve barınma sorununun çözülmesi ve böylece
okullarla intibaklarının önündeki engellerin kaldırılması hedeflenmekte olup proje
3.250.000,00 TL Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden onaylanarak eğitime destek
sağlanmıştır. Yurt binasının yapım çalışmaları devam etmektedir.
42
7. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
İnsan Kaynakları, Öğrenci, Araç-Gereç Durumu
Öğrenci Bilgileri
a)2012-2013 Öğrenci sayıları (önlisans-lisans-yüksek lisans-doktora)
Önlisans
Lisans
Yüksek lisans
Doktora
TOPLAM
10.733
11.815
3.368
230
26.146
b) 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında Bir Öğrencinin Maliyeti
2013 Yılı Mali Bütçesi
Öğrenci Sayısı
Öğrenci Maliyeti
182.471.588,35
26.146
6.978,94
3
39
2
2
1
1
6
1
2
9
7
1
5
5
1
29
72
25
20
15
11
9
7
11
2
8
11
22
14
126
17
12
18
13
1
5
4
2
4
3
2
Toplam
Okutman
1
26
18
17
42
52
23
21
15
1
1
Arş.Gör.
Öğr.Gör.
17
4
8
22
27
11
5
4
Uzman
Genel Toplam
37
9
4
21
27
3
7
1
Yrd.Doç
Rektörlük
Ziraat Fak.
Orman Fak.
İ.İ.B.F.
Fen-Ed.Fak.
Tıp Fak.
Müh.Mim.Fak.
İlahiyat Fak.
Eğitim Fakültesi
Güzel San.Fak.
Elbistan Teknoloji F.
Elbistan Myo
K.Maraş Myo
Göksun Myo
Afşin Myo
Andırın Myo
Pazarcık Myo
Sağ.Hiz.Myo
Türkoğlu Myo
Sağlık Yüksek Ok.
Bed.Eğt.Ve Spor Yo.
Yabancı Diller Yo
Göksun Uyg.Bilim.Yo.
Fen Bil.Ens.
Sos.Bil.Ens.
Sağ.Bil.Enst.
Yabancı Uy.Per.
2547 S.K.16/A
2547 S.K.40/B Mad.
Doçent
Birimler
Prof
- Akademik Personel İle İlgili Bilgiler
2
1
1
1
45
89
44
63
109
233
60
50
39
14
1
37
88
27
27
19
13
10
7
12
9
11
1
52
28
0
11
1
45
25
1.100
3
2
1
1
3
10
11
1
52
28
3
11
1
110
99
230
43
233
82
321
- 2013 Yılı İçinde Yapılan Yatırım, Hizmet ve Faaliyetler
Projenin Adı
2013 Yılı
Ödeneği
(BinTL)
Çeşitli Ünitelerin EtüdProjesi
Kampus Alt Yapısı
Derslik ve Merkezi Birimler
Muhtelif İşler
(Eğitim Sektörü)
Hastane İnşaatı
(400 Yatak 98.562 m2)
Muhtelif İşler
(Sağlık Sektörü)
Açık ve Kapalı Spor
Tesisleri(GAP)
Rektörlük Bilimsel Araştırma
Projeleri
Toplam
410
2.900
11.600
5.210
221
2.589
7.788
4.621
Nakdi
Gerçekleşme
Yüzdesi (%)
54
89
67
89
60.780
57.549
95
100
750
0
0
-
1.113
11
1
82
1.177
1.177
100
100
83.940
73.956
Harcaması
(Bin TL)
Fiziki
Gerçekleşme
Yüzdesi (%)
-96
42
89
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite Hastanesi tamamlanarak 02.12.2013 tarihinde
açılarak hizmet sunmaya başlamıştır.
- Yatırım Ödeneklerinin Projelere Göre Dağılımı
Toplam Ödenek
(Bin TL)
410
2.900
11.600
5.210
60.780
750
1.113
1.177
83.940
Projenin Adı
Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi
Kampus Alt Yapısı
Derslik ve Merkezi Birimler
Muhtelif İşler (Eğitim Sektörü)
Hastane İnşaatı (400 Yatak 98.562 m2)
Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü)
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(GAP)
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
Toplam
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
İşin Adı
Sözleşme Bedeli(TL)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Göksun
Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Yüksekokulu 225.000,00+10.098,39
Ulaşılabilirlilik Yapım İşi
Toplam : 235.098,39 +KDV
- Kamulaştırma
Bugüne kadar Avşar Kampüsünde yukarıdaki kamulaştırma da dahil toplam 2.685
dekar alan kamulaştırılmıştır.
Köyü
SN
1
2
3
4
5
Toplam
Parsel no Alanı( m²)
Ödenecek Toplam Bedel TL
Avşar
Avşar
Avşar
Avşar
167
168
169
149
1.400,00
1.568,00
2.632,00
11.300,00
18.900
21.168
35.532
199.671
Avşar
527
48.114,11
65.014,11
850.176
1.125,447
44
Ödeneklerin Bütçe Kaynaklarına Göre Dağılımı
- 2013 Yılı Gelirleri
Bütçe Kaynağı
Ödenek Miktarı (TL)
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
8.860,00
870,03
593.331,50
5.072.291,85
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
1.198.356,00
Yurt Yatak Ücreti Gelirleri
Uzaktan Öğretimden elde Edilen gelirler
Uzaktan Öğretim Materyal gelirleri
12.705,00
53.025,70
12.925,00
Diğer hizmet gelirleri
1.041.506,05
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
227.933,94
Diğer Çeşitli teşebbüs ve mülkiyet gelirleri
52.213,43
Hazine yardımı (Cari)
138.975.121,59
Hazine yardımı (Sermaye)
28.275.520,52
Kurumlardan Alınan Bağış Ve Yardımlar
56.050,46
Kişilerden Alınan Bağış Ve Yardımlar
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış Ve Yardımlar
2.993,00
322.866,68
Kişilerden Alacaklar Faizleri
Mevduat Faizleri
Diğer Faizler
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları
0,00
551.169,95
796,00
2.009.065,03
2.300,00
0,00
Kişilerden Alacaklar
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri
108.104,30
3.871.366,00
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
649,65
Diğer İdari Para Cezaları
Kişilerden Alacaklar
4.890,04
16.676,63
Toplam
182.471.588,35
45
8. İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
- Meydana gelen olaylar
Yıllar
Suç Türleri
Terör Olayları
Kişilere Karşı
Suçlar
Malvarlığına
Karşı Suçlar
Topluma
Karşı Suçlar
Asayiş
Millete ve
Olayları Devlete Karşı
Suçlar
Kabahatler
Takibi
Gereken
Olaylar
Toplam
Trafik Olayları
Cezaevi Olayları
Kaçakçılık ve Organize
Suçlar
İnsan Kaç. ve İnsan
Ticaret Olayı
Toplam
Aydınlatılan
2012
2013
2
5
Toplam
Aydınlatma %’si
2012
2013
20
38
2012
10
2013
8
1664
1607
3271
1651
1591
99
99
598
493
1091
372
304
62
62
475
632
1107
469
628
99
99
43
22
65
43
22
100
100
1013
678
1691
1013
678
100
100
1231
1471
2702
1231
1471
100
100
5024
474
189
4903
516
89
9927
990
278
4779
-
4694
-
95
-
96
-
184
360
544
181
357
98
99
5
-
5
5
5
100
100
5.886
5.876
11.762
4.967
5.061
84
86
18
2012’de 5024 olayın 4779’u, 2013’de ise 4903 olayın 4694’ü aydınlatılmış, olayları
aydınlatma başarısı 2012’de % 95, 2013’de ise % 96’dır. 2012’den 245, 2013’den 209 olayın
takibine devam edilmektedir.
2012’de meydana gelen 5024 olaya karışan 4396 şahıs yakalanmış, bunlardan 86’sı
tutuklanmış,
2013’de meydana gelen 4903 olaya karışan 4122 şahıs yakalanmış, bunlardan 111’i
tutuklanmıştır.
2012’den 21, 2013’den ise 35 şahsın takibine devam edilmektedir.
- Önemli Asayiş Olaylar
2012 Yılı
Suç türleri
2013 Yılı
Aydınlatıl Aydınlatma
an
Yüzdesi
10
100
38
67
7
33
Aydınlatma
Yüzdesi
100
77
Olay
Miktarı
10
116
48
22
54
44
17
61
20
11
45
19
13
32
1
1
100
-
-
-
137
78
43
85
27
68
352
152
57
264
105
60
5
5
100
8
8
100
Aydınlatılan
Öldürme
Evden Hırsızlık
Olay
Miktarı
7
146
İşyerinden Hırsızlık
Hayvan Hırsızlığı
Boru Hattından
Hırsızlık
Diğer hırsızlıklar
Hırsızlık Olayları
Toplamı
Gasp (Yağma)
Önem arz eden asayiş olaylarından; 2012’de meydana gelen 200 hırsızlık olayı
2013’de meydana gelen 78 hırsızlık olayının takibine devam edilmektedir.
46
- Çevre Suçları
Suçlar
2012 Yılı
141
39
30
179
22
49
20
38
70
4
7
609
Çevre Kirliliği
İmar Kanunu’na Muhalefet
Orman Kanunu’na Muhalefet
Su Ürünleri Kanunu’na Muhalefet
Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na Muhalefet
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na Muhalefet
Maden Kanunu’na Muhalefet
Mera Kanunu’na Muhalefet
Kara Avcılığı Kanunu’na Muhalefet
Yeraltı Suları Kanunu’na Muhalefet
Gürültü Kirliliği
Toplam
2013 Yılı
140
35
50
72
21
34
17
8
70
1
14
462
Çevre suçları; Çevre Kirliği, Su Ürünleri Kanunu, Kara Avcılığı Kanunu, İmar
Kanunu (Kaçak Yapılaşma) ve Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
olaylarında yoğunlaşmaktadır.
2012’da çevre suçlarına 584,650 TL para cezası uygulanmasına karşılık, 2013’de
656,500 TL idari para cezası uygulanmıştır.
- Trafik Faaliyetleri
2012 Yılı
2013 Yılı
142.768 156.020
5.288 6.630
1.417.865 2.279.550
2013 Yılında yapılan Değişiklik ile
778
Mahkemeye Sevk Yapılmamaktadır.
2.562 2.515
61 98
Kontrol edilen araç sayısı
Ceza yazılan sürücü sayısı
Ceza miktarı (TL)
Mahkemeye sevk edilen
Trafikten men edilen
Geri alınan sürücü belgesi
Artış/Azalış %
10
25
61
0
-2
61
- 2013 yılında Jandarma Trafik timlerince yapılan kontrollerde; 156.020 araç kontrol
edilmiş, bu kontroller neticesinde;
1456 sürücüye araç muayenesini yaptırmamak ve araç üzerindeki teknik değişiklikleri
işletmemek, 322 sürücüye trafik güvenliği ile ilgili yasaklara uymamak, 164 sürücüye azami
yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığından fazla taşımak, 358 sürücüye emniyet
kemeri takmamak ve araç seyir halinde iken cep telefonu ile görüşme yapmak, 856 sürücüye
sürücü belgesiz araç kullanmak, 582 sürücüye hız kurallarına riayet etmemek, 438 sürücüye
taşıma sınırları üzerinde yolcu taşımak, 418 mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak, 64
sürücüye sürücü belgesini yanında bulundurmamak, 98 sürücüye alkollü araç kullanmak, 385
sürücüye ışık donanımını teknik şartlara uydurmamak, 6.630 sürücüye 2.279.550 TL tutarında
ceza tutanağı düzenlenmiş, 2.515 araç trafikten men edilmiş, 138 sürücü belgesi geçici olarak
geri alınmıştır.
1.362
5.453
243
554
372
990
690
1.187
28
38
1.533
2.367
Diğer
Kamyo
net
Tanker
Minibü
s
Biçerdö
ver
299
418
Traktö
r
2012
2013
Kamyo
n
Seminer
noktası
Otobüs
Yıllar
Otomo
bil
Seminere Katılan Sürücü Sayıları
66 443
139
186 1.878 347
Seminere
Katılan
Yaya ve
Öğrenci
Sayısı
14.243
18.477
Sürücülerin ve yayaların eğitim ve bilinçlendirilmesine büyük önem verilmekte ve bu
maksatla ilçelerde ve köylerde seminer düzenlenmekte ve konferanslar verilmektedir. 2013
yılı çalışmalarında Traktör römorklarına reflektör takılması ve motosiklet sürücülerinin kask
kullanımının denetlenmesi konularına ağırlık verilmesi planlanmaktadır.
47
- Yakalama emri durumu:
Dönemi
2012 Yılı
Yakalama Emri Durumu
Mevcut
819
2013 Yılı
İnfaz edilme
İnfaz edilen
oranı %
564
%69
Mevcut
İnfaz edilen
642
406
İnfaz edilme
oranı %
%63
2012 yılında 819 yakalama emri mevcut iken, 564 yakalama emri infaz edilmiş olup, infaz
edilme oranı % 69’dur.
2013 yılında 642 yakalama emri mevcut iken, 406 yakalama emri infaz edilmiş olup, infaz
edilme oranı % 63’dür.
- Tutuklama kararı durumu
Dönemi
2012 Yılı
Tutuklama Kararı Durumu
Mevcut
63
2013 Yılı
İnfaz edilme
İnfaz edilen
oranı %
50
%79
Mevcut
İnfaz edilen
14
9
İnfaz edilme
oranı %
%64
2012 yılında 63 tutuklama kararı mevcut iken 50 tutuklama kararı infaz edilmiş olup,
infaz edilme oranı % 79’ dur.
2013 yılında 14 tutuklama kararı mevcut iken, 9 tutuklama kararı infaz edilmiş olup, infaz
edilme oranı % 64’ dür.
- Bilgisayar sorgulama durumu:
2012 Yılı
Sorgulanan
625.497
2013 Yılı
Yakalanan
874
Sorgulanan
709.614
Yakalanan
1.016
2012 yılında 625.497 şahsın bilgisayar sorgulaması yapılmış olup, çeşitli suçlardan aranan
874 şahıs yakalanmıştır.
2013 yılında 709.614 şahsın bilgisayar sorgulaması yapılmış olup, çeşitli suçlardan aranan
1.016 şahıs yakalanmıştır. Sorgulanan şahıs miktarında 2012 yılında, 2013 yılına oranla % 13
artış meydana gelmiş, yakalama miktarlarında ise %16 artış olmuştur.
- Kaçakçılık olayları
2013’de uyuşturucu maddeye yönelik İcra edilen 55 operasyonda; 262.422 gr. kubar
esrar, 8 gram bonzai, 16193 adet sentetik hap, 1889 kök kenevir ve 141 gr. Kenevir tohumu
ele geçirilmiş, yakalanan 96 şüpheli hakkında yasal işlem yapılarak C.Başsavcılığına sevk
edilmiştir.
Narkotik gezi planı kapsamında icra edilen faaliyetlerde 4 olayda 780 kök kenevir ele
geçirilerek imha edilmiş, yakalanan 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapılarak C.Başsavcılığına
sevk edilmiştir.
Mali suç konularında icra edilen 8 operasyonda; 69 adet sahte para, (2) adet sahte plaka,
30 litre ele geçirilmiş, yakalanan 11 şüpheli hakkında yasal işlem yapılarak C.Başsavcılığına
sevk edilmiştir.
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol gazları Kanunu
kapsamında icra edilen 8 operasyonda toplam 66.311 litre kaçak akaryakıt ve 2 adet tüp
dolum aparatı ele geçirilmiş olup, 9 şüpheli hakkında yasal işlem yapılarak Cumhuriyet
Başsavcılığına sevk edilmiştir.
48
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunları kapsamında icra edilen 250 operasyonda
toplam 488.254 paket kaçak sigara, 2.520 paket kaçak puro, 3.876 paket viagra,101 adet
kaçak cep telefonu, 8.839 kg. kaçak çay, 7.300 kg tütün, 100.00 paket, sigara filitre kağıdı,
9.500 kg toz şeker ele geçirilmiş olup, 285 şüpheli hakkında yasal işlem yapılarak
Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir.
- Organize Suçlar
18 Şubat 2013 günü örgüt kurmak suretiyle Bankacılık kanununa muhalefet suçunu
işleyen organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyon sonucu yakalanan (8) şüpheli
hakkında yasal işlem yapılarak adli makamlara sevk edilmiş ve (3) şüpheli tutuklanarak
cezaevine teslim edilmiştir.
05 Mart 2013 günü örgüt kurmak suretiyle Göçmen Kaçakçılığı ve Resmi Belgede
Sahtecilik suçlarını işleyen suç örgütüne yönelik yapılan operasyon sonucu yakalanan (7)
şüpheli hakkında yasal işlem yapılarak adli makamlara sevk edilmiş ve (3) şüpheli haklarında
Adli Kontrol Kararı verilmiştir. (4) şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
05 Kasım 2013 günü örgüt kurmak suretiyle uyuşturucu madde imal ve ticareti,
kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarını örgütlü olarak isleyen şahıslara
yönelik icra edilen operasyon sonucu yakalanan (12) şüpheli hakkında yasal işlem yapılarak
adli makamlara sevk edilmiş, (11) Şüpheli haklarında adli kontrol kararı verilmiştir. (1)
şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır .
01 Ekim 2013 günü örgüt kurmak suretiyle uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak
için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarını örgütlü olarak isleyen şahıslara yönelik icra
edilen operasyon sonucu yakalanan (18) şüpheli hakkında yasal işlem yapılarak adli
makamlara sevk edilmiş, (8) Şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. (10) şüpheli ise
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.
9. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Asayiş Olayları
İl Merkezi
Olay Sayısı
3608
2178
5786
2013 Yılı
Şahsa Karşı İşlenen Suçlar
Mala Karşı İşlenen Suçlar
Toplam
İl Geneli
Olay Sayısı
5638
3112
8750
- Suçta Ve İdari Aramalarda Ele Geçirilen Silah Ve Malzemeler:
Malzemenin Cinsi
Tabanca (Ruhsatlı)
Tabanca (Ruhsatsız)
Tüfek (Ruhsatlı)
Tüfek (Ruhsatsız)
Kurusıkı Tabanca
Bıçak
Diğer (Tornavida, Levye, Fişek Vb.)
Asayiş
Şube Müdürlüğü
49
2013 Yılı
14
79
16
33
30
104
919
Malzemenin Cinsi
Esrar
Kenevir Bitkisi Kök
Eroin
Sentetik Uyuşturucu
Tabanca (Uzun Namlulu Kurusıkı )
Fişek
Şarjör
Tütün Mamülleri (Sigara)
Sahte Türk Lirası (100-50-20)
Sahte Dolar
Kaçakçılık Ve Organize
Sahte Euro
Suçlarla Mücadele
Akaryakıt (İnceltici-Benzin-Motorin)
Şube Müdürlüğü
Tarihi Eser (Taban MozaiğiHeykel…Vb)
Araç Ruhsatı
Nüfus Cüzdanı
Sürücü Belgesi
Sahte Çek
Senet
Fatura
Kaçak İçki
Gümrük Kaçağı Cep Telefonu
Malzemenin Cinsi
2013 Yılı
597 Kg 64 Gr
1918 Kök
324 Gr
4837
10
815
2
1.956.362 Paket
259
2
1
23.845 Lt.
4
2
6
5
5
25
2
411
4239
2013 Yılı
Örgütsel İçeriğe Ait Defter
1
Harddisk
Fişek
6
90
Malzemenin Cinsi
Korsan+Porno+Müzik Ve Oyun Cd
Bilgisayar Kasası
Korsan Kitap
Usb Bellek
Harddisk
Digitürk Kartı
Program Cd-Dvd’si
Basın Açıklaması
Kanuna Uygun Toplantı Ve Gösteri
Yürüyüşü
Güvenlik Şube Müdürlüğü
Yasaklı Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü
Yapılan Adli İşlemler
Hakkında Toplatma Kararı Bulunan Yayın
Siyasi Parti Genel Kurul Toplantısı
Gelen Yakalama Müzekkeresi
Yapılan Güvenlik Soruşturması
Sendika Genel Kurul Toplantısı
556 Sayılı Khk’ye Muhalefet (Markalar
Kanunu)
Kapsamında El Konulan Materyal
-Araç Ve Şahıs Sorgulaması – İş Yeri Kontrolü:
Sorgulanan Araç
Sorgulanan Şahıs
Yakalanan Şahıs
97.848
286.005
2.165
50
2013 Yılı
2842
3
1636
16
5
3
87
83
12
1
Olay:29 Yakalanan:91
168
14
5
2730
6
1058
-Kabahatler Kanunu:
Kabahati İşleyen
Kabahatin Cinsi
Gerçek Kişi
94
282
121
180
9288
157
366
2
4
10.494
Emre Aykırı Davranış (Md.32)
Dilencilik (Md.33)
Kumar (Md.34)
Sarhoşluk (Md.35)
Gürültü (Md.36)+Rahatsız Etme (Md.37)
Tütün Mamüllerinin Tüketilmesi (Md.39)
Kimliği Bildirmeme (Md.40)
Afiş Asma(Md.42)
Silah Taşıma (Md.43)
2013 Yılı Toplam
Uygulanan Para
Cezası Miktarı
Gerçek Kişiye (TL)
17.108
24.816
2202
15.840
817.344
13.816
32.208
364
352
943.870
İlimizde 2013 yılı sonu itibarı ile (142) kahvehane (9) öğrenci pansiyonu (149)
internet salonu, (10) içkili lokanta, (6) elektronik oyun salonu, (15) otel, (4) sinema
bulunmaktadır.
- İl Geneli Kaçakçılık Olayları İstatistiği
2013
Narkotik
Mali
Organize
Kaçakçılık
Toplam
Olay
902
154
4
896
1956
Şüpheli
1332
207
18
1149
2706
Yakalanan
1328
202
18
1148
2696
Firar
4
5
0
1
10
Tevkif
188
2
5
13
208
- Trafik Hizmetleri
- 2013 Yılı Trafik Kazaları
Maddi Hasarlı
1562
Yaralamalı
1740
Ölümlü
21
Ölü Sayısı
39
Yaralı Sayısı
3067
Genel Kaza Toplamı
3273
- Ekip Faaliyetleri
Kontrol Edilen Araç Sayısı
Ceza Yazılan Sürücü Sayısı
Ceza Miktarı (TL)
Mahkemeye Sevk
Trafikten Men
Alkollü Sürücü
381.952
88.830
19.337.820
2.332
10.595
1553
- Tescil ve Sürücü Belgesi Faaliyetleri
2013 Yılı İçerisinde (35.773) tescil belgesi, (23.147) trafik belgesi ve (27.487) sürücü
belgesi işlemi yapılarak, toplam (86.407) değerli kağıt karşılığı 7.866.086.50 TL
Kahramanmaraş Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
51
10.VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
- 2013 Yılı Yatırım Çalışmaları
S.
No
İlçesi
1
Merkez
2
Merkez
3
Merkez
4
Merkez
5
Merkez
6
Merkez
7
Merkez
8
Merkez
9
Merkez
10
11
12
Merkez
Merkez
Merkez
Taşhan Bitişiği İşyerleri 2012-2013 Yılı
Onarım İşi
Taşmescit 2012-2013 Yılı Restorasyonu
Çığçığ (Arasa) 2012-2013 Yılı
Restorasyonu
Bey Cami 2013-2014 Yılı Restorasyon
İşi
Duraklı Camii 2013-2014 Yılı
Retorasyon İşi
Bektutiye (Çınarlı) Camii 2013-2014
Yılı Restorasyon İşi
Çukuroba Çamii 2013-2014 Yılı
Restorasyon İşi
Boğazkesen Camii 2013-2014 Yılı
Restorasyon İşi
Saraçhane Camii Çatısı 2013 Yılı Basit
Onarımı
Sarayaltı Camii 2013 Yılı Basit Onarımı
Şekerli Camii 2013 Yılı Proje Temini
Saraçhane Cami Proje Temini İşi
13
Elbistan
Ceyhan Camii 2012-2013 Yılı Rest. İşi
14
Pazarcık
15
Pazarcık
İhale
Tarihi
İşin adı
İstasyon (Ulu) Cami Minaresi 2013 Yılı
Onarımı
Bağdınısağır Cami 2013 Yılı Basit
Onarımı
Sözleşme
Bedeli (TL)
Yapılan
Harcama
(TL)
309.868,00
İş Bitim
Tarihi
06.05.2013
18/09/2012
309.871,00
18/09/2012
252.250,00
248.178,00
Devam Ediyor
18/09/2012
255.295,00
258.308,00
Devam Ediyor
28/06/2013
656.873,00
361.322,00
17/07/2014
12/11/2013
601.682,00
0,00
13/10/2014
29/11/2013
466.100,00
0,00
18/10/2014
17/12/2013
--
0,00
İhale süreci
devam ediyor
29/11/2013
488.992,00
0,00
12/10/2014
23/09/2013
19.290,00
20.167
21/11/2013
27/11/2013
13/06/2013
18/06/2013
12.692,00
45.312,00
45.194
13.115,00
0,00
0,00
09/11/2012
530.712,00
113.936,00
27/12/2013
10/07/2014
02/08/2014
S.Uz.
verilecek
20/07/2012
56.168,00
39.066,00
06/5/2013
27/11/2013
7.779,00
8.038,00
27/12/2013
11. GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
- İl Müdürlüğü Bütçesinden Yapılan Yatırımlar
S.
No
İşin Adı
Tutarı (TL)
1
Çağlayancerit Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası yapımı
2
Andırın Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası yapımı
917.000,00
3
Elbistan Spor Salonu Çatı Onarımı
114.460,00
4
12 Şubat Stadyumu Bakım-Onarım ve Aydınlatma işi
5
12 Şubat Stadyumu Bakım-Onarım İlave İşleri
879.545,00
6
Pazarcık Spor Salonu Çevre Düzenleme ve İkmal
İnşaatı
529.000,00
7
Merkez Gençlik Merkezi Yapımı
8
Elbistan Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası yapımı
9
Göksun Spor Salonuna Radyan Sistemi Kurulması
10
Elbistan Gençlik Merkezi yapımı
2.090.000,00
11
Merkeze 2500 Seyircili Spor Salonu yapımı
9.749.552.00
12
Merkez Atletizm Stadyumu (Tartan Atletizm pisti,
Sentetik Futbol Sahası, Tenis Kortları ve Açık Spor
Tesisleri) yapımı
2.844.000,00
1.001.201,36
4.508.474,58
2.886.000,00
643.000,00
43.700,00
52
Açıklamalar
16.10.2012 tarihinde İhalesi yapılmış ve 09.09.2013
tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
17.05.2013 tarihinde İhalesi yapılmış ve 15.11.2013
tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
16.11.2012 tarihinde İhalesi yapılmış ve 07.08.2013
tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
11.07.2013 tarihinde İhalesi yapılmış ve 15.11.2013
tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
12 Şubat Stadyumu Muhtelif işlerin yapımında
kullanılmıştır.
26.06.2013 tarihinde İhalesi yapılmış ve iş devam
etmektedir.
15.11.2011 Tarihinde ihalesi yapılmış ve İş devam
etmektedir.
11.10.2013 Tarihinde ihalesi yapılmış ve İş devam
etmektedir.
03.01.2014Tarihindesözleşme mzalanmıştır.
05.09.2013 Tarihinde İhalesi yapılmıştır. İş Devam
etmektedir.
08.03.2012 Tarihinde İhalesi yapılmıştır. İş devam
etmektedir.
17.01.2013 Tarihinde İhalesi yapılmıştır. İş devam
etmektedir.
- İl Özel İdaresi 2013 Bütçesinden Yapılan Yatırımlar
S. N.
İşin Adı
Kılavuzlu Su Sporları
Merkezi
1
Tutarı (Tl)
843.000,00
Açıklamalar
Orman Genel Müdürlüğünden tahsis edilen alan üzerine İl Özel
İdaresi tarafından su sporları merkezi yapım işi ihalesi
27.09.2013 tarihinde yapılmış ve 03.12.2013 tarihinde iş yeri
teslimi yapılmış olup, 22.06.2013 tarihinde işin bitirilmesi
planlanmaktadır.
- İlimizde Gerşekleşen Baranşlara Göre Faaliyet Sayıları
2012
Branş
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2013
Faaliyet Sayısı
Katılım Sayısı
Faaliyet Sayısı
Katılım Sayısı
Atıcılık Ve Avcılık
Atletizm
Badminton
Basketbol
Bedensel Engelliler
Bilardo
Boks
Dağcılık
Geleneksel Spor Dal.
Görme Engelliler
Güreş
Halk Oyunları
Hentbol
Halter
Herkes İçin Spor
Judo
Masa Tenisi
Oryantiring
Satranç
Tenis
Voleybol
Wushu
Yüzme
6
5
2
7
0
2
2
7
7
4
6
1
6
1
4
3
2
4
10
3
8
2
7
347
682
115
390
0
84
47
503
1016
48
425
75
435
450
104
64
56
250
687
281
800
67
261
4
4
3
6
1
4
0
6
8
3
13
2
6
0
5
5
7
2
10
5
9
3
6
380
557
135
270
54
140
0
490
1200
45
780
100
440
0
170
120
270
105
750
390
925
160
245
Toplam:
99
7187
112
7726
2013 Yılında İlimizde Yapılan Uluslar arası Spor Organizasyonları
- 05-06 şubat 2013 tarihinde yapılan 7.Uluslar arası Güreş Turnuvası 18 Ülkeden yaklaşık 150
Sporcunun katılımıyla Batıpark Spor Salonunda yapılmıştır
- 5 Nisan Madalya Günü 4. Uluslar arası Satranç Turnuvası 02-07 Nisan 2013 tarihleri
arasında Batıpark Spor Salonunda 8 Ülke ve 500 Satranç Sporcunun katılımıyla yapılmıştır.
2013Yılndaı İlimizde yapılan Ulusal Spor Organizasyonları
- Türkiye Grup Güreş müsabakaları Yıldızlar Güreş Milli Takım Kampı,atıcılık Milli Takım
Kampı,Okul Sporları Gurup müsabakaları,Görme Engelliler Milli Takım Kampı yapılmıştır.
- Kurs Faaliyetleri
2013 Yılında; Bağlama, Gitar, Resim, Ney, Yabancı Dil (İngilizce),Tiyatro, Mangala
ve satranç alanlarında toplamda 568 gencimize kurs verilmiştir.
53
- 2013 Yılında Yapılan Projeler
Proje Adı
Maliyeti (TL)
Engelliyim Ama
Spor Yapabilirim
(SODES )Hibe
Projesi
Gözlerimle
Değil,Yüreğimle
Oynuyorum
(SODES) Hibe
Projesi
Dedem, Yürürdü
Edem
Madalyalı Şehir
Olimpik

Yaz Kuran
Kurslarında yapılan
spor aktiviteleri
Sosyal Hizmetler ile
yapılan proje
Bedenim Mahkum
Ama
10 ay
K.sayısı
Katılan Gruplar

Gör Görme,İşitme
Zihinsel, Bedensel
Engelliler
Sporcu

Goalball

Atletizm
7 Ay
Sporcu
Süresiz

Görme Engelliler
Judo
-
Yürüyüş

Tüm Branşlarda
Yetenek Seçimi
Taraması
-
-
1 yıl
Çağındaki Çocuklar

sporcu
08-20 yaş arası
Gençler ve Çocuklar

06-18 yaş arası
1 yıl
sporcu

Sporcu
Gençler ve Çocuklar
10 -18 yaş arası
Genç ve çocuklar
10 Ay
75 Mahkum
Tüm Branşlar
1 yıl
15 farklı branşta
1 yıl
Güreş,Judo,Yüzme
Taekwondo
69.000.00
Voleybol,
Badminton
Yüzme
7’den 70’e
Tüm Vatandaşlar
İlk Öğretim ve Orta
Okul
Çocuk
Masa Tenisi,
66.000.00
Ruhum Sporla Özgür
Yüzmeme Engel
Olma Destek Ol
Voleybol
Proje
süresi
Atletizm
Sporcusunu Arıyor
Koşabiliyorken Koş
Yapılan
Aktiviteler
Masa Tenisi
Ceza Evinde Bulunan
Mahkumlar
10 Ay
Sporcu
Bedensel Engelli
Çocuklar
Sosyal Sorumluluk Projeleri
- Kuşaklar Buluşuyor Projesi
İlimiz bu projede 15-20 yaş kategorisinde ‘Tarihe Tanıklık Etmek’ ve ‘Mazisini
Arayan Nesil’ isimli projelerde birinci ve ikinci olarak ödül almaya hak kazanmıştır.
- Genç Dönüşüm Projesi
Genç dönüşüm projesi kapsamında ‘Tek Kullanımlık Sanma Çöpe Atmaya Kalkma’
sloganıyla ÖSYM tarafından İlimizde yapılan sınavlarda sınava giren öğrencilere dağıtılan
kalem, silgi, kalemtıraşlar toplanıp ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmaktadır.
2013 yılında yaklaşık olarak 3500 kutu sınav gereci toplanmış olup köy okullarına
dağıtılmıştır
- Ceza Ve Tutukevinde Bulunan Gençlere Yönelik Proje
Bu proje kapsamında ceza ve tutuk evinde buluna gençlere moral günü düzenlenmiş
olup şarkılar ve şiirlerde dolu bir gün geçirilmiştir.
- Lösemili Çocuklara Yönelik Proje
Bu projemizde ise lösemili çocuklarımızın bol eğlenceli, eğitici oyunlar eşliğince
müzik ve danslarla çeşitlendirilmiş Moral pikniği programı uygulanmıştır.
- Huzur Evi Projesi
Bu projemizde huzur evine toplu ziyarette bulunulmuş olup müzikli bir eğlence
programı yapılmıştır. Aynı zamanda huzur evinde bulunan yaşlılarımızla muhabbet ortamı
oluşturulmuş onlardan geçmişe dair olaylar dinlenmiş, dersler çıkarılmıştır.
54
- Genç Aile Bütünleşmesi (Sinema Günleri)
Gençlik merkezimizde bulunan üyelerimiz ve aileleriyle birlikte 2 haftada bir sinema
etkinliği yapılmıştır ve yapılmaktadır.
- Hatim Programı
Gençlerden Şehitlere 1.000 Hatim sloganıyla yola çıkılmış olup, 949 Hatime
ulaşılmıştır.
- Deniz Ve Doğa Kampları
Gençlik ve Spor Bakanlığından gençlere yarıyıl hediyesi olarak ilimizden 5 Yıldızlı
Kış kampına Antalya’ya gitmek üzere 13 Kız ve 14 Erkek gencimiz gönderilmiştir.
- ‘Seyyahbizim İller’ Projesi
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve gençlerin; İlçelerimizin
ve yakın komşu illerimizin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini tanımaları amacıyla Seyyah
Bizim İller Projesi başlatılmış ve ilimize 400 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Görülen ilgi
üzerine bu sayı ilimiz için 5.016kontenjana çıkartılmış ve kontenjanımız başarılı bir şekilde
tamamlanmıştır.
- ‘Seyyah Ulu Çınarın İzinde’ Projesi
Ev Sahipliğimiz:
Bu proje kapsamında Ankara, Batman, Çorum, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Konya
illerinden ilimize gelen yaklaşık 1000 gencimizi ağırladık.
Sosyal ve Kültürel
zenginliklerimizin tanıtımında bulunduk.
Gezilerimiz:
Farklı şehirler olarak Adana, Ankara, Diyarbakır, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlıurfa
illerine toplamda 1000 kişilik kontenjan verilmiş olup Kahramanmaraş’taki gençlerimizi bu
illere gezilere gönderilmiştir.
- ‘Gençlerden Ecdada Mektup’ Projesi
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Gençlerde Ecdada Mektup
yarışması için kapsamlı bir çalışma programı ortaya konularak İlimizden projenin elektronik
sistemine 4.358 mektup gönderilmesi sağlanmıştır. Bu mektup sayısı ile Gençlik Merkezi
Türkiye Birincisi olmuştur
- ‘Genç Kalemler Hikaye Yarışması’ Projesi
Bu projede Gençlerimizden saygı, şükür, empati, hoşgörü, vefa ve sabır konularıyla
alakalı hikayeler yazılması istenmiştir. İlimiz bu projeye de 388 Adet Hikâye ile katılmış olup
resmi sonuçları beklemektedir.
- ‘Gençlerin İyilik Ağacı’ Projesi
Gençlerimize bireylere ve topluma iyilik yapma alışkanlıkları kazandırmak amacıyla
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ‘Gençlerin iyilik Ağacı Projesi’
faaliyetleri başarılı bir şekilde yürütüldü.
2013 yılı itibariyle 4017 Bayan , 4303 Erkek olmak üzere toplamda Gençlik
Merkezinin 8320 üyesi vardır.
55
12. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
- Yatırımlar
1. Binevler Mevkiinde 154 kapasiteli Huzurevi Yapımı 2012-2014 yatırım programına
alınmış olup İlimiz İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından ihalesi yapılmıştır. İş teslim
süresi 550 gün dür. Teslim tarihi Mayıs 2015 olarak öngörülmektedir.
2. Hizmet dönüşümü kapsamında kapan Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü hizmet
binasının yıkılarak yerine Sevgi Evleri Yapımı 2012-2014 yatırım programına alınmış olup
İlimiz İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından ihalesi yapılmıştır. Teslim tarihi Ocak
2015 olarak öngörülmektedir.
- Hizmet Ve Faaliyetler
- Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
1. İlimizde Vatani görevini yapan er ve erbaşlara;
a) Elbistan ve çevre İlçeler
b) Çağlayancerit ve çevre İlçeler
c) İl Merkezi ile Andırın, Türkoğlu, Dulkadiroğlu İlçe, Oniki Şubat İlçemiz
Deki askerlere yönelik “Evlilik Öncesi Eğitim” semineri düzenlendi,
2. Nisan 2013’te Safron Otelde İlimize çevre İllerden on ilden eğiticiler ile Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanımızın da katılımıyla “Evlilik Öncesi Eğitici Eğitimi” düzenlendi,
3. Eylül 2013’te İlimiz Öğretmen Evinde “Aile Eğitim Programı Eğiticilerin Eğitimi”
programı düzenlendi,
4. Aralık 2013’te İlimiz Öğretmen Evi ile Garnizon Komutanlığında “Aile İçi İletişim
Semineri” düzenlendi,
5. Ankara İlinde düzenlenen “Kadın El Emeği Sergisine” katılım sağlandı,
6. Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde 15 Mayıs 2013’te İlimiz Mehmet Akif Ersoy Kültür
Merkezinde Aile Haftası Semineri düzenlendi
7. Gönül Elçileri Projesi kapsamında İlimizde bulanan Koruyucu Ailelere yönelik olarak
Mado Sarayında yemek programı düzenlendi,
8. Gönül Elçileri Projesi kapsamında İlimizde bulanan Koruyucu Ailelere yönelik olarak
Mado Sarayında iftar yemeği programı düzenlendi,
9. Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Kahramanmaraş Çocuk Yuvası
Müdürlüğü Bakanlığımızın başlattığı hizmet dönüşümü doğrultusunda yapılan çalışlara
doğrultusunda korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımız aile odaklı hizmet
modellerinden faydalanmaları sağlanmış kuruluştan hizmet alan çocuğumuz kalmaması
nedeniyle Haziran 2013’de kapatılmıştır.
10. Bağlı Kuruluşumuz Kahramanmaraş Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Bakanlığımızın
başlattığı hizmet dönüşümü doğrultusunda yapılan çalışlara doğrultusunda korunma ve
bakım altında bulunan çocuklarımız aile odaklı hizmet modellerinden faydalanmaları
sağlanmış kuruluştan hizmet alan çocuğumuz kalmaması nedeniyle Ağustos 2013’de
kapatılmıştır.
11. Bağlı Kuruluşumuz Kahramanmaraş Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Bakanlığımızın
başlattığı hizmet dönüşümü doğrultusunda yapılan çalışlara doğrultusunda korunma ve
bakım altında bulunan çocuklarımız aile odaklı hizmet modellerinden faydalanmaları
sağlanmış ve kuruluşun kapanması için çalışmalarımız sürmektedir.
56
- Bağlı Kuruluşlar
A)Çocuk Koruma İlk Müdahale Ve Değerlendirme Birimi
Birimin faaliyet alanı korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında
mahkeme kararı alınıncaya ve/veya uygun hizmet modeli belirleninceye kadar barınma ve
temel gereksinimleri karşılanmak üzere faaliyet göstermektedir.
Birim 22.08.2013 tarihinde çocuk kabulüne başlamıştır.
Aileye teslim edilen Çocuk sayısı
:16
Çocuk Evlerine Yerleştirilen Çocuk Sayısı
:1
Koruyucu Aile Yanına Yerleştirilen Çocuk sayısı
:6
Nakil
:2
Kuruluştan izinsiz ayrılan Çocuk sayısı
:2
Soysal ekonomik destek ile aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı :5
Birimde Fiilen Kalan Çocuk Sayısı
:3
çocuğumuza hizmet verilmiştir.
B)Çocuk Evler Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
6 adet çocuk evinde 36 çocuğumuza hizmet verilmektedir. Çocuklarımıza yönelik
olarak yıl içerisinde aşağıdaki etkinlikler düzenlenmiştir.
1. 04.01.2013 tarihinde Batıpark Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Ulusal Galaksi Sirkine
katılım sağlandı.
2. 01.18.2013 tarihinde Arnelia AVM’de eğlence düzenlendi.
3. 01.31.2013 tarihinde Gaziantep İline gezi düzenlendi.
4. 10.02.2013 tarihinde Necip Fazıl Kültür Merkezinde düzenlenen Kurtuluş Destanı adlı
tiyatro oyununa katılım sağlandı.
5. 12.02.2013 tarihinde Arnelia AVM’de yarıyıl eğlence programı düzenlendi.
6. 09.03.2013 tarihinde Batıpark Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Uluslararası Türkiye
Sirki gösterimine katılım sağlandı.
7. 20.03.2013 tarihinde Necip Fazıl Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda sergilenen Bir Hilal
Uğruna adlı tiyatro oyununa katılım sağlandı.
8. 30.03.2013 tarihinde Necip Fazıl Kültür Merkezinde düzenlenen Keloğlan Masalları
Müzikaline Katılım sağlandı.
9. 24.04.2013 tarihinde Arsan Center da sinemaya gidildi.
10. 01.05.2013 tarihinde Kapıçam Mesire Alanında piknik düzenlendi.
11. 20.05.2013 tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Parkında piknik düzenlendi.
12. 18 – 19/06/2013 tarihlerinde Piazza AVM’de etkinlik (yemek – sinema) düzenlendi.
13. 25.06.2013 tarihinde Piazza AVM’ye sinemaya gidildi.
14. 02.07.2013 tarihinde Başkonuş Yaylasında piknik düzenlendi.
15. 18.07.2013 tarihinde Atatürk Parkında piknik düzenlendi.
16. 24.07.2013 tarihinde Klavuzlu Mesire Alanında piknik düzenlendi.
17. Yaz dönemi boyunca Batıpark Yüzme Havuzunda yüzme kursuna katılım sağlandı.
18. 06.08.2013 tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Parkında piknik düzenlendi.
19. 14.08.2013 tarihinde Kahramanmaraş Kalesine ve Müzesine gezi düzenlendi.
20. 21.08.2013 tarihinde Şanlıurfa İline gezi düzenlendi.
21. 31.08.2013 tarihinde Malatya ve Adıyaman İline gezi düzenlendi.
22. 04.10.2013 tarihinde Lunapark’a gezi düzenlendi.
23. 16.10.2013 tarihinde Klavuzlu Mesire Alanında piknik düzenlendi.
24. 28.11.2013 tarihinde Gaziantep Hayvanat Bahçesine gezi düzenlendi.
25. 21.12.2013 tarihinde halı sahada futbol maçı düzenlendi.
57
C)Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü
1. Müdürlükte koruma ve bakım altında bulunan 13 gencimiz hizmet dönüşümü kapsamında
sosyal ve ekonomik destek verilerek ailelerinin yanına yerleştirilmiştir.
2. Müdürlükte koruma ve bakım altında bulunan 12 gencimiz hizmet dönüşümü kapsamında
koruyucu aile modelinden yararlandırılmaktadır.
3. Müdürlükte koruma ve bakım altında bulunan 10 gencimiz hizmet dönüşümü kapsamında
çocuk evlerine yerleştirilmiştir.
4. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Müdürlükte açılan halk oyunları çalışması
yapılmıştır.
5. İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen Din Hizmetleri Uzmanı tarafından çocuklarla
haftanın bir günü sohbet yapılmıştır.
6. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Müdürlükte açılan tezhip kursu çalışmaları
devam etmektedir.
7. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Müdürlükte Bilgisayar okur yazarlığı ve
işletmenliği kursu açılmıştır.
8. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Müdürlükte pasta börek kursu açılmış ve
katılan çocuklarımıza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından belge verilmiştir.
9. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Müdürlükte Judo kursu çalışmaları yapılmıştır.
10. Müdürlük personelleri ve çocuklarımız yaz döneminde piknik ve gezilere katılmışlardır.
11. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol
çerçevesinde dershanelerin ücretsiz kontenjanından faydalanılarak 5 gencimizin
dershaneye gitmeleri sağlanmıştır.
D)Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü
1- Necip Fazıl KISAKÜREK Kültür Merkezinde sahnelenen devlet tiyatrolarına Ahu
ZALHA adlı tiyatro başta olmak üzere 5 farklı tiyatro izlenmiştir.
2- 18-24 Mart tarihleri arasında Yaşlılar Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler
çerçevesinde; çocukları arasında yaşlıları konu alan resim, şiir, ve kompozisyon
yarışması düzenlenmiştir.
3- Müdürlükte korunma altında bulunan çocuklar Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde
yapılan Sıra Gecesine götürüldü.
4- Müdürlükte korunma altında bulunan çocuklardan bir grubu Mehmet Akif ERSOY
Kültür Merkezinde verilen Çanakkale Konferansına götürüldü.
5- Müdürlükte korunma altında bulunan çocuklar Mehmet Akif ERSOY Kültür Merkezinde
Kutlu Doğum Haftası Programı kapsamında panele götürüldü.
6- Müdürlükte korunma altında bulunan tüm çocuklarımızın katılımıyla Emniyet
Müdürlüğümüz koordinesinde “14 bin fidan 14 bin çocuk” kampanyası kapsamında
Hatıra Ormanı Fidan Dikimi yapılmıştır.
7- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce görevlendirilen güreş antrenörünün
çalıştırdığı Güreş takımımız, Antalya İlinde gerçekleştirilen Türkiye Yıldız Erkekler
Serbest Güreş Şampiyonasına katılmış olup, çeşitli derecelere girilmiştir.
8- 26.05.2013 tarihinde Aşık Mahsuni Şerif Parkında piknik yapıldı.
9- 31.05.2013 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğünce ‘’Yükselen Yeni Nesil Projesi’’
kapsamında Kılavuzlu Parkında piknik düzenlendi,
58
E)Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü
Huzurevi 90 kişi kapasiteli olup 2013 yılında ortalama 99 yaşlıya hizmet verilmiştir.
1. 18-24 Mart tarihleri arasında Kutlanan Yaşlılar Haftası kapsamında 22-24 Mart 2013
tarihleri arasında Kayseri ve Nevşehir illerinde gezi yapılmıştır,
2. 19.03.2013 günü Huzurevi Salonunda kutlama yapıldı,
3. 8.Mart Dünya Kadınlar Gününde Huzurevi havuzlu salonunda kutlama yapıldı,
4. 17.03.2013 tarihinde belediye başkanımız Sayın Mustafa POYRAZ Bey tarafından,
yaşlılarımıza, Kervan Handa dondurma pasta ikramı yapıldı,
5. 21.03.2013 tarihinde, Huzurevi Salonunda Mevlidi Şerif okutuldu,
6. 22.04.2013 tarihinde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri yapıldı,
7. 25.04.2013 tarihinde.Necip Fazıl Kültür Merkezinde moral ve motivasyon amaçlı tiyatro
seyredildi,
8. 11.05.2013 tarihinde Kapıçam Mesire alanında piknik ve gezi faaliyeti yapıldı,
9. 06.06.2013 tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Parkında piknik yapıldı,
10. 21.06.2013 tarihinde, 19.Kiraz Kültür ve Spor Festivaline katılındı,
11. 06.07.2013 tarihinde Yeşilgöz Mesire alanında piknik ve kır gezisi yapıldı,
12. 01.08.2013 tarihinde, Serintepe Mahallesi Tacettin POYRAZ tarafından evinde İftar
Yemeği verildi,
13. 21.08.2013 tarihinde Fırnız mevkiinde gezi ve piknik yapıldı,
14. 09.05.2013 tarihinde Muhsin Yazıcıoğu Parkında gezi ve piknik yapıldı,
15. Huzurevi Salonunda 1 Ekim Dünya yaşlılar günü kutlaması yapıldı,
F)Elbistan Nuri Taphasanoğlu Huzurevi Müdürlüğü
1.
2.
3.
4.
Huzurevi 60 kapasiteli olup 57 yaşlımıza hizmet verilmektedir,
15.01.2013 tarihinde yaşlılarımıza yönelik olarak eğlence programı düzenlendi,
22.01.2013 tarihinde İlçe Müftülüğü yetkilileri tarafından ziyaret edildi,
25.08.2013 tarihinde huzurevi sakinleri Ekinözü İçmeler ve Nergele Göze pikniğe
götürüldü,
26.12.2013 tarihinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince müzikli eğlence programı
düzenlendi.
G)Elbistan Aile Ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü
İlçe Müdürlüğü; Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Göksun İlçelerimize hizmet
vermektedir.
1. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti
214 müracaatçının sosyal ve ekonomik destek dosyasının işlemini tamamlamış ve ilgili
birimlere göndermiştir.
2. Engelli Hizmeti
1017 müracaatçının engelli evde bakım dosyasının işlemini tamamlamış ve ilgili
birimlere göndermiştir.
3. Evlat Edinme Hizmeti
Müdürlüğe 2 aile evlat edindirme hizmeti için müracaata bulunulmuştur.
4. Özel Kuruluşlar
Müdürlüğe bağlı olarak faaliyet gösteren 4 özel kreş ve gündüz bakım evi ile bir adet özel
bakım merkezi bulunmaktadır.
5. Korunmaya Muhtaç Çocuk Hizmeti
13 korumaya muhtaç çocuğa hizmet verilmiştir
59
H)Onikişubat Hatice Tanrıverdi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü
1. Başvuru, Tespit ve İzleme Birimi
Müdürlük tarafından gelen müracaatçıların başvuruları alınır, vaka ile ilgili olarak
vaka sorumlusu atanır, vaka sorumlusu tarafından ön değerlendirme ve acil müdahale
yapılır hangi birim hizmetine uygun ise o birime yönlendirilir. 2013 yılında
Müdürlüğümüze 3544 müracaat olmuştur
2. Uygulama Birimi
a) Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti:
İlimiz ve bağlı İlçelerinden ekonomik yoksunluk nedeniyle Müdürlüğe müracaat eden
korunmaya muhtaç çocuğu olan ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla 2013
yılında toplam 6.834.626,11 TL Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapılmıştır. 2013
yılı Aralık ayı itibariyle 1145 aile halen bu desteği almaktadır.
b) Koruyucu Aile Hizmeti:
İl Müdürlüğümüze bağlı Kuruluşlarda korunma ve bakım altında 134 çocuğumuz, 99
koruyucu ailenin yanına yerleştirilmiştir. 2013 yılında koruyucu ailelere toplam
1.018.703,70 TL koruyucu aile ücreti ödemesi yapılmıştır.
c) Engelli Hizmeti:
2013 yılında İlimizden 8421 engelli için toplam (aralık ayı hariç) 73.136.936,76 TL evde
bakım ücreti ödemesi yapılmıştır.
Özel Bakım Merkezleri:
İl Merkezinde 2, Afşin İlçemizde de 1 olmak üzere toplam 3 özel bakım merkezi
faaliyet göstermektedir. 2013 yılında özel bakım merkezinde toplam 166 engelliye hizmet
götürülmüş olup, toplam 2.730.863,28 TL engelli bakım ücreti ödemesi yapılmıştır.
Ayrıca bu bakım merkezlerinde kalan ve hiçbir geliri olmayan 78 engelli için toplam
67.944,98 TL harçlık ödemesi yapılmıştır.
2013 yılı içerisinde İlimizde toplam 393 vatandaşımıza engelli kimlik kartı verilmiştir.
d) Evlat Edinme Hizmeti:
2013 yılı içerisinde 23 çocuk evlat edinmek üzere aile yanına yerleştirilmiştir.
3. Eğitim ve Danışmanlık Birimi
a) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında 18 suça sürüklenen çocuğa
danışmanlık tedbiri,
b) Çocuk yetiştirme konusunda 50 aileye rehberlik,
c) Bireysel başvurulardan 10 kişiye psikolojik,
d) Müdürlüğümüze resmi kanallarla gönderilen 12 aileye psiko-sosyal yardım,
Tedbir kararları uygulanmıştır.
4. Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi
2013 yılında 5 Şehit yakını ziyaret edilmiş ve 5 Şehit ve Gazi yakını kreş hizmeti,
elektrik, su, servis ücreti indirimi için Kuruluşumuza başvuruda bulunmuştur.
60
13. İL MÜFTÜLÜĞÜ
- Hutbe
a) Toplumun Dinî Konularda aydınlatılmasında önemli bir yeri bulunan hutbelerin çevre
şartları ve problemleri göz önünde bulundurularak İl Müftülüğü tarafında kurulan Hutbe
Komisyonu tarafından hazırlanmaktadır.
b) Dinî, millî özel gün ve gecelerde millî birliğimizi ve dinî bütünlüğümüzü pekiştirme
amacına yönelik özel hutbeler hazırlanarak bütün camilerimizde okutulmaktadır.
c) Daha geniş halk kitlelerinin istifade edebilmesi için hutbelerimiz Müftülüğün Web
sayfasında yayımlanmaktadır.
- Vaaz Ve İrşat
a) İlimizde İl Müftüsü başkanlığında ilçelerde İlçe Müftüsünün başkanlığında ve 3 üyeden
müteşekkil “Vaaz ve İrşat Kurulları” oluşturulmuştur.
b) Vaaz ve İrşad kurulu 1.2.3. ve 4. dönem olmak üzere yıl boyunca vaaz programları
yaparken İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden, İmam-Hatip Lisesi Öğretmenlerinden ve
emekli Din Görevlilerinden istifade ederek bu programa onları da katmaktadır.
c) Vatandaşlarımızı dinî ve millî konularda aydınlatmak amacıyla, il ve ilçe
müftülüklerimizde vaaz ve irşat ekipleri oluşturmakta, bu ekipler bölgedeki camilerimizi
belli bir program dâhilinde ziyaret ederek vaaz ve irşat hizmeti sunmaktadırlar.
d) Vaaz ve İrşat Kurulu her ay il müftülüğünde toplanarak il düzeyinde aylık hizmet
değerlendirmelerinde bulunmaktadır.
- Ezan
Görevlilerin güzel ezan okuyabilmelerini sağlamak amacıyla İl müftülüğümüzün
imkânlar ölçüsünde “Ezanı Güzel Okuma Kursları” düzenlenmektedir.
- Konferans, Panel Ve Sempozyumlar
Özellikle dinî ve millî gün ve gecelerde, Ramazan Ayı, Kutlu Doğum Haftası ve
Camiler haftasında İlahiyat Fakültelerinin öğretim üyeleri, alanlarında temayüz etmiş ilim ve
din adamları ve müftülerimizden oluşturulan özel ekipler aracılığı il merkez, ilçe, kasaba ve
köylerimizde çeşitli konferans, panel, sohbet toplantıları ile radyo ve televizyon programları
düzenlenmektedir.
- Dini Sorular
Müftülüğe yazılı veya sözlü olarak intikal eden dinî sorulara verilecek cevaplar; muteber
kaynaklara istinat ettirilmekte, bizzat müftüler veya görevlendirecekleri bir yetkili tarafından
hazırlanmaktadır. Sözlü sorulardan önemli görülenler, cevaplarıyla birlikte “Şifahî Sorular
Defteri’ne kaydedilmekte, yazılı sorulara verilen cevapların birer nüshası ilgili dosyada
saklanmaktadır.
İlçe müftülüklerince çözülemeyen meseleler, önce il müftülüklerinden sorulmakta, il
müftülüklerince de cevaplandırılamayan sorular Başkanlığa gönderilmektedir.
- İhtida İşlemleri
İslam dinini tercih eden yabancıların müracaatlarında, gerekli ihtida merasimi yaparak
mühtediye ihtida belgesi verilmektedir
- Kutlu Doğum Haftası
Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Peygamberimizin Doğum Yıldönümü münasebetiyle,
Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği halinde, 1989 yılından bu yana ülkemizde ve yurt dışında,
her yıl daha da artan bir ilgi ve katılımla Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri düzenlenmektedir.
61
- Şehitler Ve Gaziler Günü
18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Gününde, vatanımızın ve milletimizin ebedî
varlığını ve Devletimizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek amacıyla ülkemizin her
karış toprağına kanlarını akıtan şehit ve gazilerimiz dualarla anılmakta.
Ayrıca Şehitler ve Gaziler Gününde;
a) İlimizdeki merkezî camilerde hatim ve mevlit merasimi tertip edilmektedir.
b) Şehitler ve Gaziler Gününe takaddüm eden cuma günü yapılacak vaaz ve hutbelerde,
şehitlik ve gaziliğin şeref ve yüceliğini anlatan konular işlenmektedir.
c) Mahallî radyo ve televizyonlarla işbirliği yapılarak, programların daha geniş halk
kitlelerine duyurulması sağlamaktadır.
- Kadın Ve Aile
a) İl Müftülüğümüz bünyesinde 6 bayan 1ceazaevi vaizi ve 1 bayan din hizmetleri uzmanı
bulunmaktadır.
b) Nüfusumuzun yarısını aşan bayanların camiye ve cemaate katılımını teşvik ve bununla
ilgili tedbirleri alma konusunda din görevlilerine özel görevler verilmiştir.
c) İl, ilçe, kasaba ve köylerimizde aile ve kadın sorunları üzerine konferanslar, paneller,
vaazlar ve sohbet toplantıları düzenlenmektedir.
d) Mübarek gün ve gecelerde kadınlar için özel programlar düzenlenmektedir.
e) Cezaevinde haftalık ders programları düzenlenmektedir
f) Muharrem ayı ve aşure günüde kadınlar için özel programlar düzenlenmektedir
g) Kadın sağlığı konusunda seminerler düzenlenmektedir
h) Hac ve Umre konusunda seminerler düzenlenmektedir
i) Yetiştirme Yurdu kız bölümünde çeşitli programlar düzenlenmektedir
- Hacc ve umre
a) Ülkemize tanınan kontenjana göre hacca gidecekler bilgisayar ortamında, noter
huzurunda ve merkezi sistemle çekilen kur’a ile belirlenmiştir.
b) Hacca gidecek vatandaşlarımızın hac ibadetlerini sağlık ve güvenlik şartları içerisinde,
Devletimizin ve milletimizin onuruna yaraşır bir şekilde, her türlü çıkar ve istismardan
uzak olarak yerine getirmelerini sağlamak amacıyla, Hac ve Umre Organizasyonunda
ibadet, eğitim, hizmet ve sağlık eksenli bir anlayış öne çıkarılmıştır.
c) 2013 yılında ilimizden toplam 1396 kişi umre ziyaretine gitmiştir.
d) 21113 kişi ön kayıt yaptırmış olup ilimize verilen 837 kontenjan doğrultusunda kesin
kayıt yaptırarak Hacca gitmiştir.
62
14. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU
KAHRAMANMARAŞ YURT MÜDÜRLÜĞÜ
- Kahramanmaraş İl Merkezinde Bulunan Yurtlarımızın Kapasiteleri
Yurdun Adı
Kapasite
Toplam
Kız
Erkek
Kahramanmaraş Yurdu
408
1224
1632
İstiklal Yurdu
778
0
778
Toplam
1186
1224
2410
- 2013Yılı İçinde Yapılan, Yatırım ve Faaliyetler
2011 Yılı içerisinde inşaatına başlanılan KSÜ Avşar Kampüsü içerisindeki 1000
kişilik öğrenci yurdu 2014 yılı içerisinde hizmete açılacaktır.
Öğrencilere yönelik olarak oryantasyon programı, Kişisel Gelişim Seminerleri,
eğlence programları, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmiş olup, katılan öğrenci sayıları
aşağıya çıkarılmıştır.
Yapılan Turnuva ve Faaliyetler
Futbol
Voleybol
Satranç
Basketbol
Bilardo
Liderlik Eğitimleri
Yüzme Kursu
Bölücü Faaliyetlere Yönelik
Toplantılar
Kur-an-ı Kerim Kursu
Kişisel Gelişim Seminerleri
Oryantasyon
Kan Bağışı
Önemli Gün ve Haftalar
Katılan Öğrenci Sayısı
43
30
7
33
28
524
35
50
60
223
350
142
100
63
15. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Zihinsel Engelliler III.
Özel Eğitim Uygulama Merkezi (I. Kademe)
Özel Eğitim Uygulama Merkezi (II. Kademe)
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Üstün veya Özel Yetenekliler
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Anaokulu (Okul Öncesi Eğit. Gen. Müd.)
İlkokul
Ortaokul
Yatılı Bölge Ortaokulu
Genel Toplam
64
5
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
3
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
9
1
1
1
1
5
2
1
1
3
1
1
1
1
2
2
1
7
3
3
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
6
3
1
2
1
1
1
1
3
2
1
2
1
1
87
3
55
28
1
111
78
1
58
18
1
88
31
1
19
9
2
38
38 92
1
4
33 54
3 33
1
1
42 114
65
2
47
15
1
80
Nurhak
Pazarcı
k
Türkoğ
lu
Genel
Toplam
1
1
3
1
2
2
1
1
12
Merkez
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Akşam Sanat Okulu (DHGM)
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
İmam Hatip Lisesi
İmam Hatip Ortaokulu
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Halk Eğitim Merkezi
Mesleki Eğitim Merkezi
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Anadolu İletişim Meslek Lisesi
Anadolu Meslek Lisesi (ETÖGM)
Anadolu Otelcilik ve Turizm Mes. Lisesi
Çok Programlı Lise (ETÖGM)
Çok Programlı Lise (Kız Tek. Öğ. Gn. M)
Çok Programlı Lise (Tic. Tur. Öğ. Gn. M)
Endüstri Meslek Lisesi
Kız Meslek Lisesi
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (ETÖGM)
Sağlık Meslek Lisesi
Ticaret Meslek Lisesi
Milli Eğitim Bakanlığı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Anadolu Lisesi
Anadolu Öğretmen Lisesi
Fen Lisesi
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
Lise
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İlkokul (Görme Engelliler)
İlkokul (Hafif Düzeyde Zihinsel Engelliler)
İlkokul (İşitme Engelliler)
Ortaokul (Görme Engelliler)
Ortaokul (Hafif Düzeyde Zihinsel Engelliler)
Ortaokul (İşitme Engelliler)
Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi ( III. Kademe)
Çağlıya
n Cerit
Ekinöz
ü
Elbista
n
Göksun
Afşin
Genel Müdürlükler Bazında Kurum Türleri
Andırın
- İlçelere Göre Resmi Kurum Sayıları
1
1
7
4
3
3
2
1
18
1
1
1
1
2
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
3
1
1
1
3
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
20
13
1
1
1
4
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
22
10
12
14
11
3
59
1
1
1
11
10
13
7
3
3
5
4
10
1
9
43
24
4
1
1
13
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
374 17 82 80 944
16 2 1 1
32
243 9 58 50 626
112 6 22 28 274
3
1 1
12
436 22 91 92 1114
- 2013 Yılında Protokolü Yapılan Hayırsever Kaynaklı Yatırımlar:
S.N
Proje Adı
Derslik
Başlama
Tarihi
Bitiş Tarihi
Proje Durumu
1
KİPAŞ Anaokulu
2
24.09.2012
25.02.2013 Tamamlandı.
2
Karacasu M.
(Melek İpek)
Karacsu
M.(Saadet
İlkokulu
Arifoğlu)
Sarıgüzel
OrtaokuluKöyü Ali
KOCA
Mimar
Sinan M.
İlk/Ortaokulu
Mado Kadriye
Hacı
Osman
Arıkan
Kanbur
İlkokulu
İlkokulu-İHO
Yaşar Gölcü
İlkokulu
Serhan Çalık
Ortaokulu
Sevim Şirikçi Kız
Meslek Lisesi
Melek İpek Kız
İman Hatip Lisesi
Ertuğ
Göktuğ
Pansiyonu
Kapalı
Spor
Salonu
EnerjiSA
Soysallı
İlk/Ortaokulu
13
12.07.2012
09.12.2012 Tamamlandı.
13
17.08.2012
02.04.2013 Tamamlandı.
10
01.09.2012
12.08.2013 Tamamlandı
24
27.01.2011
16.08.2013 Tamamlandı.
24
27.01.2011
16.08.2013 Tamamlandı.
24
22.03.2012
16.08.2013 Tamamlandı.
16
05.06.2012
15.09.2013 Tamamlandı.
24
26.04.2011
10.07.2013 Tamamlandı.
30.06.2012
27.11.2012 Tamamlandı.
10
11.03.2013
07.01.2012
19.04.2013 Tamamlandı.
08.10.2013 Tamamlandı.
Türkoğlu Anaokulu
3
09.08.2012
31.12.2012 Tamamlandı.
8
15.09.2013
13.05.2014 İnşaat devam ediyor.
24
13.08.2010
2013
8
01.04.2013
30.06.2013
24
07.06.2013
30.07.2014 İnşaat devam ediyor.
13
15.09.2013
30.09.2014 İnşaat devam ediyor.
16
15.09.2013
30.08.2014 İnşaat devam ediyor.
24
08.11.2013
15.08.2015
18
2013
2015
24
08.04.2011
02.02.2013 İnşaat devam ediyor.
24
29.02.2012
13.02.2015 İnşaat devam ediyor.
24
22.02.2007
15.09.2013 İnşaat devam ediyor.
24
2013
8
25.06.2012
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Necati Çetinkaya
Anaokulu (Aksu
Kervan
Pastanesi
M.)
Turgut PEKEL
Kurucuova
İlkokulu Köyü
Ömer S.Doğan
Arif
Balduk
İlkokulu
İlkokulu (Akif İnan
Ökkaş
M.) Gümüşer
İlkokulu
(Haydarbey M.)
Ali Galip Çalık
İlkokulu (12 Şubat
Hüseyin
NARLI
M.)
İlkokulu - İmam
Melek
İpek
Hatip Ortaokulu
İlkokulu
(Yavuz
(Üngüt Mah.)
Narlı
SelimKipaş
Mah.)Lisesi
İkmali (Kipaş
Kız
İmam Hatip
Holding)
Lisesi Ek Bina
(Dernek)
BALSUYU Endüstri
Meslek Lisesi
TOBB Teknik ve
Endüstri Meslek
Lisesi, Atölye ve
Çiçek
İlköğretim
Pansiyon
(Binevler
Okulu
M.) (Elbistan
TSO)
İnşaat devam ediyor.
Okul binasının karkası
tamamlandı.
İnşaatın yapımına
başlanılacak.
İnşaat devam ediyor.
Yaklaşık maliyet ve proje
çalışmaları
tamamlandı.bekleniyor…
2014 yılı içerisinde
01.07.2013 yapımına başlanılacağı
bilgisine ulaşıldı…
2015
65
Hayırsever
KİPAŞ Anaokulu
Geliştirme Ekibi
KOZAİPEK
Holding A.Ş.
Karacasu
Tekstil
Ticaret ve Sanayi
A.Ş.
EnerjiSA
Atilla Kanbur
Yaşar Dond. Gıda
Mahmut
Mad. A.Ş.Arıkan
Maraş San. Ve
Has
San.
Tic. Dokuma
İşlt. T.A.Ş.
Tic. Ltd. Şti.
Yet Yapı Endüstri
Tic.Ltd.Şti.
Şirikçioğlu
Mensucat Sanayi
ve
Ticaret
A.Ş.
KOZA
+ SYDV
SARAN
HOLDİNG
EnerjiSA A.Ş.
TOPLUMSAL
GELİŞİM
MERKEZİ
EĞİTİM VE
RÖNESANS
SOSYAL
YÖNETİM
A.Ş &
DAYANIŞMA
Kervan
EĞİTİM
VAKFI
DERNEĞİ
Dondurma
(TOGEM) A.Ş
İsmail DOĞAN
Duygu
NAZAR
Mühendislik
TEXTİLE
SAN.
İnşaat
TEKSAN
TİC . A.Ş.
AMBALAJ.
TEKSTİL. SAN
Yet
Yapı A.Ş.
Endüstri
VE TİC.
Tic.Ltd.Şti.
NARTEKS
TEKSTİL SAN.
Koza
Anadolu
Ve TİC.A.Ş.
Metal Madencilik
KİPAŞ
Mensucat
İşletmeleri
A.Ş.
A.Ş. Hanefi
Türkoğlu
Öksüz Sos.
Kül. Hizm. Ve
İmam Hatip Yaşt.
BALSUYU
Derneği
Mens.Loj.San ve
Tic. A.Ş.
TOBB
Elbistan Ticaret
ve Sanayi Odası
4
1
1
6
1
1
1
15
7
4
2
1
85
3
1
20
7
2
9
2
4
4
33
2
5
4
1
23
11
7
2
6
85
7
6
2
2
2
1
1
3
2
7
6
Genel
Toplam
3
2
5
Türkoğlu
1
4
4
33
1
Pazarcık
1
Merkez
6
Göksun
15
Elbistan
Çağlıyance
rit
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Özel Anadolu Lisesi
Özel Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Özel Dershane
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Özel Etüd Eğitim Merkezi
Özel Fen Lisesi
Özel Genel Lise
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu
Özel Muhtelif Kurslar
Özel Türk İlkokulu
Özel Türk Okul Öncesi Kurumu
Özel Türk Ortaokulu
Genel Toplam
Andırın
Genel Müdürlük Bazında Kurum Türleri
Afşin
- İlçelere Göre Özel Kurum Sayıları
158
4
2
40
21
1
4
3
45
13
12
2
11
158
- Yatırımların Kaynaklarına Göre Dağılımı:
2013 Yılı
Proje
Sayısı
Yeni
Bina
Devlet/Vatandaş
Biten Projeler
Devam eden
Eğitime %100
Biten Projeler
Devam eden
Yeni Proje
Genel Bütçe (Özel İdare)
Biten Projeler
Devam eden
Yeni Proje
Genel Bütçe (Yatırım
Programı)
Biten Projeler
Devam eden
Yeni Proje
İl Özel İdaresi
Biten Projeler
Devam eden
Yeni Proje
Köye Hizmet Birliği
Biten Projeler
Devam eden
Yeni Proje
SYDV
Devam eden
Yeni Proje
TOKİ
Biten Projeler
Devam eden
Yeni Proje
Genel Bütçe (Artan Ödenek)
Devam eden
Yeni Proje
Genel Toplam
3
1
2
25
12
9
4
71
10
42
19
32
32
402
163
165
74
768
106
489
173
10
2
2
6
14
10
3
1
4
1
1
2
2
1
1
14
6
7
1
2
1
1
145
Ek
Bina
Toplam
Pansiyon
506
506
158
22
70
66
32
0
32
402
163
165
74
926
128
559
239
200
8
208
600
48
48
104
147
127
12
8
32
8
4
52
48
108
159
131
20
8
32
8
0
24
0
0
0
236
68
144
24
8
0
8
2.003
4
12
4
8
24
232
64
144
24
8
8
1.821
4
4
182
66
200
Spor
Salonu
Atölye
1
1
1
200
Lojman
1
1
1
600
300
300
600
300
300
900
500
400
3
1
2
3
3
1
1
3.106
5
4
1
- Yatırımların Okul Türüne Göre Dağılımı
Yılı
2013 Yılı Biten
Projeler
Anaokulu
Ortaöğretim
İlk_Ortaokul
İlkokul
Ortaokul
Ortaöğretim+Anaokulu
Devam eden
Anaokulu
Ortaöğretim
İlk_Ortaokul
İlkokul
Ortaokul
Tesis-Pansiyon
Yeni Proje
Anaokulu
Ortaöğretim
İlk_Ortaokul
İlkokul
Ortaokul
Ortaöğretim+Anaokulu
Tesis-Pansiyon
Genel Toplam
Proje
Sayısı
Yeni
Bina
Ek
Bina
Toplam
Pansiyon
Spor
Salonu
Atölye
42
516
34
550
1.006
2
3
5
9
13
7
6
2
68
2
17
26
13
9
1
35
2
6
13
3
6
1
4
145
26
88
148
92
114
48
890
13
284
304
180
109
1006
2
3
1.000
3
700
3
415
13
93
142
35
84
24
24
1.821
26
88
161
105
114
56
968
13
300
340
194
121
0
485
13
137
164
35
84
28
24
2.003
13
13
8
78
16
36
14
12
70
44
22
4
182
Lojman
1
1
300
1.100
1
200
1
900
3.106
5
4
1
- 2013 Yılı Biten Projeler
S.
İlçesi
No
Proje Adı
11 Merkez
Haydarbey M.(Şirinler) Anaokulu
Şehit Abdullah Çavuş M.(Çiğdem)
Anaokulu
KİPAŞ Anaokulu
Piri Reis M. (Şehitler) İlkokulu
Karacasu M. (Melek İpek) İlkokulu
Kümperli Köyü İlk/Ortaokulu
Şeyh Adil M. Ziya Gökalp İlkokulu
Ek Bina
Karacsu M.(Saadet Arifoğlu)
Ortaokulu
Sarıgüzel Köyü Ali KOCA
İlk/Ortaokulu
Mimar Sinan M. Mado Kadriye
Kanbur İlkokulu
Sergentepe Ortaokulu
12 Merkez
Hacı Osman Arıkan İlkokulu-İHO
13 Merkez
14 Merkez
Yaşar Gölcü İlkokulu
Serhan Çalık Ortaokulu
Abdülhamithan M.(Kocatepe
İlkokulu) (2012)
Gayberli M.(Zafer) Ortaokulu
Büğlek M.(Deniz Bitmiş) Ortaokulu
1
Merkez
2
Merkez
3
4
5
6
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
7
Merkez
8
Merkez
9
Merkez
10 Merkez
15 Merkez
16 Merkez
17 Merkez
Ek
Derslik
Ders
Açıklama
Sayısı
lik
01.08.2012 17.02.2013
8
Tamamlandı.
Başlama
Tarihi
Bitiş
Tarihi
31.07.2012 15.02.2013
8
Tamamlandı.
24.09.2012
29.11.2011
12.07.2012
20.07.2011
2
24
13
8
Tamamlandı.
Tamamlandı.
Tamamlandı.
Tamamlandı.
25.02.2013
24.09.2012
09.12.2012
27.07.2012
14.08.2012 21.04.2013
13
Tamamlandı.
17.08.2012 02.04.2013
13
Tamamlandı.
01.09.2012 12.08.2013
10
Tamamlandı
16.08.2013
27.01.2011
13.07.2012 01.08.2013
24
Tamamlandı.
24
Tamamlandı.
16.08.2013
27.01.2011
22.03.2012 16.08.2013
05.06.2012 15.09.2013
24
Tamamlandı.
24
16
08.01.2013 24.12.2013
13
11.01.2013 26.12.2013
14.11.2012 10.09.2013
24
13
Tamamlandı.
Tamamlandı.
Geçici kabul
aşamasında.
Tamamlandı.
Tamamlandı.
67
Piri Reis M.(Sümbüllü) Ortaokulu
Şehit Mıllış Nuri İÖO. İnşaatı (2012)
Dereboğazı Kadılı Köyü Atatürk
İÖO.
16.11.2012 21.12.2013
18.03.2013 12.01.2014
24
08.03.2013 02.12.2013
12
21 Merkez
Altınova Köyü Kokar Obası İÖO.
08.03.2013 02.12.2013
12
22 Merkez
TOKİ Karacasu M.İlköğretim Okulu
22.04.2010 30.08.2013
24
23 Merkez
Sümer M.İlköğretim Okulu İnşaatı
(2012)
10.12.2012 25.11.2013
24
24 Merkez
Kemallı Köyü İlk/Ortaokulu (2013/1)
12.07.2013 08.05.2014
6
25 Merkez
Sevim Şirikçi Kız Meslek Lisesi
Mükrime Hatun Anadolu Kız Meslek
Lisesi ve Uyg. Anaokulu
26.04.2011 10.07.2013
24
08.09.2011 16.02.2013
24
18 Merkez
19 Merkez
20 Merkez
26 Merkez
9
4
Tamamlandı.
Tamamlandı.
Geçici kabul
aşamasında.
Geçici kabul
aşamasında.
Tamamlandı.201
3 yılının sonunda
teslimi
öngörülmektedir.
Geçici kabul
aşamasında.
Geçici kabul
aşamasında.
Tamamlandı.
Tamamlandı.
Kasım (2013)
ayında teslim
edilmesi
öngörülmektedir.
Kasım (2013)
ayında teslim
edilmesi
öngörülmektedir.
Kasım (2013)
ayında teslim
edilmesi
öngörülmektedir.
Tamamlandı.
Kasım ayında
teslim edilmesi
öngörülmektedir.
27 Merkez
TOKİ Yönetim Binası
31.08.2010 09.09.2012
28 Merkez
TOKİ Ticaret Meslek Lisesi
31.08.2010 09.09.2012
24
29 Merkez
TOKİ Kız Meslek Lisesi ve
Uyg.Anaokulu
31.08.2010 09.09.2012
24
30 Merkez
Aksu Mahallesi Anadolu Lisesi
10.07.2012 25.08.2013
24
31 Merkez
TOKİ Endüstri Meslek Lisesi + 3
Atölye
31.08.2010 09.09.2012
16
32 Merkez
Melek İpek Kız İman Hatip Lisesi
Pansiyonu
30.06.2012 27.11.2012
33 Merkez
TOKİ Kız ve Erkek Öğrenci
Pansiyonu
31.08.2010 09.09.2012
34 Merkez
Ertuğ Göktuğ Kapalı Spor Salonu
11.03.2013 19.04.2013
35 Merkez
TOKİ Büyük Tip Spor Salonu
31.08.2010 09.09.2012
36 Afşin
Nadır İlk/Ortaokulu
23.10.2012 24.10.2013
8
21.06.2013
07.01.2012
02.08.2012
30.01.2012
28.08.2012
05.10.2012
11.07.2012
09.11.2012
18.10.2012
24.02.2012
09.08.2012
28.11.2013
08.10.2013
10.03.2013
06.12.2012
15.01.2013
03.05.2013
28.08.2013
21.09.2013
15.02.2013
30.04.2013
31.12.2012
4
10
5
8
4
8
24
8
16
3
Kasım ayında
teslim edilmesi
öngörülmektedir.
Tamamlandı.
Kasım ayında
teslim edilmesi
öngörülmektedir.
Geçici kabul
aşamasında.
Tamamlandı.
Tamamlandı.
Tamamlandı.
Tamamlandı.
Tamamlandı.
Tamamlandı.
Tamamlandı.
Tamamlandı.
Tamamlandı.
Tamamlandı.
Tamamlandı.
19.11.2012 24.12.2013
18
Tamamlandı.
Bozlar İlk ve Ortaokulu
EnerjiSA Soysallı İlk/Ortaokulu
KızılcaobaM.Papatyam Anaokulu
Akbayır İlk/Ortaokulu
Karamağara İlk/Ortaokulu
Karahüyük İlk/Ortaokulu
İstiklal İlk/Ortaokulu (2012)
Esenköy İlk/Ortaokulu
Karaçar İlk/Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy İlk/Ortaokulu
MNG Anaokulu
Beyoğlu Yeni Mah. İlköğretim Okulu
48 Türkoğlu
İkmali
TOPLAM
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Ç.cerit
Ekinözü
Elbistan
Elbistan
Elbistan
Elbistan
Elbistan
Göksun
Nurhak
Pazarcık
Türkoğlu
Tamamlandı.
4
602
68
4
34
3
4
Taşımalı Eğitim
(Ortaöğretim)
Taşımalı Eğitim
(Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrenciler)
2
Taşımalı Eğitim Kapsamında(İlkOrtaokul ve Ortaöğretim
öğrencilerine Yemek verilmesi)
Öğle Yemeği
1
Taşımalı Eğitim
(İlköğretim)
- Taşımalı Eğitim
İlimiz Merkez İlçeye bağlı 198 köy ve yerleşim birimindeki 6280 ilk/Ortaokul öğrencisinin 2013-2014
eğitim-öğretim yılında Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği doğrultusunda taşıma kapsamına alınarak fiziki
kapasitesi uygun, dersliği ve iklim ile ulaşım sorunu bulunmayan 42 Taşıma Merkezi İlk/Ortaokullarda
eğitim ve öğretimlerini sürdürmeleri sağlanmıştır.
Ayrıca; İlimiz genelinde ulaşımı, fiziki yapısı ve kapasitesi uygun 138 taşıma merkezi ilk/ortaokula
747 köy, köyaltı yerleşim yerlerinden 8367 Kız, 8813 Erkek olmak üzere toplam 17180 İlk/ortaokul
öğrencilerinin taşıma kapsamına alınarak il değerlendirme komisyonuna sunulmuştur.
Sunulmuş olan taşımalı eğitim İl planlaması “İl Değerlendirme Komisyonunun 29.04.2013 tarih ve
1 nolu kararı ile uygun görülmüş ve Valilik Makamının 15.05.2013 tarihli ve 980069 sayılı Olur’ları ile
yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren planlama gereği;
Taşımalı İlk-ortaokul taşıma ihaleleri yapılmış ve yüklenici firmalarla sözleşmeler imzalanarak
taşıma işlemi başlamıştır. Yüklenici firmalara Eylül, Ekim, Kasım ayı hakkedişleri ödemesi yapılmıştır.
2012-2013 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyılında taşımalı ortaöğretim kapsamına alınmış olan
yerleşim yeri öğrencilerinin taşıma işi tamamlanmış olup yüklenicilerin hak edişleri zamanında
tahakkuk ettirilmiştir.
Taşıma işinin son bulması ile teminatlar iade edilmiştir.
2013-2014 eğitim-öğretim yılında İlimiz Merkez İlçe ortaöğretim öğrencileri Taşımalı İlköğretim
Yönetmeliği ve MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.08.2013 tarihli ve 1975143 sayılı
Genelge emirleri doğrultusunda taşıma kapsamına alınarak fiziki kapasitesi uygun, dersliği, iklim ile
ulaşım sorunu bulunmayan Taşıma Merkezi Ortaöğretim Okulunda(Kurumunda) eğitim ve
öğretimlerini sürdürmeleri planlanmış, İl Değerlendirme Komisyonunun 04.10.2013 tarih ve 1 nolu
kararı ile uygun görülmüş olup Valilik Makamının 08.10.2013 tarihli ve 2879511 sayılı Olurları ile
yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren planlama gereği;
Taşımalı ortaöğretim taşıma ihaleleri yapılmış ve yüklenici firmalarla sözleşmeler imzalanarak
taşıma işlemi başlamıştır. Yüklenici firmalara Eylül, Ekim, Kasım ayı hakkedişleri ödemesi yapılmıştır.
2012-2013 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyılında özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin
taşıma işi tamamlanmış olup yüklenicilerin hak edişleri zamanında tahakkuk ettirilmiştir.
Taşıma işinin son bulması ile teminatlar iade edilmiştir.
Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 29.07.2013
tarih ve 1922207 sayılı emir yazı ve ekleri, Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 7.07.2013 tarih ve 1773869 sayılı emir yazı ve ekleri ve Özel Eğitime
İhtiyacı olan öğrencilerin okullara ve kurumlara erişimin ücretsiz sağlanması hakkında Uygulama
Esaslarında ;
Özel Eğitim gerektiren ve özel eğitim okullarında gündüzlü öğrenim gören öğrenciler ile
İlk/ortaokulları bünyesinde açılan Özel Eğitim sınıflarındaki öğrencilerin, okullara erişiminin
sağlanarak devamlarının teşviki amacıyla ücretsiz taşınacağı bildirilmektedir. Bu doğrultuda 43 mahalle
ve yerleşim yerinden 764 km den 508 Öğrencinin 49 araç ve 49 rehber personelle taşınmasına
planlanmıştır. Yapılan Planlama gereği;
Taşımalı ortaöğretim taşıma ihaleleri yapılmış ve yüklenici firmalarla sözleşmeler imzalanarak
taşıma işlemi başlamıştır. Yüklenici firmalara Eylül, Ekim, Kasım ayı hakkedişleri ödemesi yapılmıştır.
2012-2013 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyılında taşımalı ilköğretim ve ortaöğretim kapsamına
alınmış olan yerleşim yeri öğrencilerine öğle yemeği hizmet alım işi tamamlanmış olup yüklenicilerin
hak edişleri zamanında tahakkuk ettirilmiştir.
Öğle Yemeği Hizmet Alım işinin son bulması ile teminatlar iade edilmiştir.
2013-2014 eğitim öğretim yılında taşımalı ilk-ortaokul kapsamında İlimiz Merkez İlçede 19 taşıma
merkezi okulda toplam 3341 öğrenciye, taşımalı ortaöğretim kapsamında ise 9 taşıma merkezi okulda
toplam 1338 öğrenciye öğle yemeği verilmesi planlanmıştır.Yapılan planlama gereği;
Taşımalı ilk/ortaokul ve ortaöğretim öğle yemeği ihaleleri yapılmış ve yüklenici firmalarla
sözleşmeler imzalanarak öğle yemeği hizmet alım işi başlamıştır.
Yüklenici firmalara Eylül, Ekim, Kasım ayı hakkedişleri ödemesi yapılmıştır.
Ayrıca; Taşımalı eğitim kapsamında yapılmış olan taşıma planlamaları ve ihale sonuçları MEB.
Öğrenci taşıma modülüne girilerek aylar bazında taşıma merkezi okullardan taşıma ve yemek
puantajları istenilmektedir.
69
16.DEFTERDARLIK
- 2013 Yılı Aralık Ayı İtibariyle İlimiz Bütçe Giderleri (TL)
Personel
Giderleri
K.Maraş
1.020.610.983
Sosyal
Güvenlik
Kur.
Ödemeleri
166.721.940
Mal ve
Hizmet
Alım
Giderleri
174.688.047
Cari
Transferler
Sermaye
Giderleri
Sermaye
Transferleri
Toplam
106.993.239
50.391.931
12.663.530
1.532.069.671
Milli Emlak Müdürlüğü sorumluluğunda 7.003.118.119,46 m² miktarında 86.984
adet Tescilli taşınmaz, 148.732.254,34 m² miktarında 1.912 adet İlişikli taşınmaz ve
84.503.887,55 m² miktarında 1.584 adet Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında taşınmaz
olmak üzere toplam 7.236.354.261,38 m² miktarında 90.480 adet Hazineye ait taşınmaz
bulunmaktadır. Bu taşınmazların 2.015.696.488,91 m² miktarında 13.141 adedi Tahsisli
taşınmazdır.
17.VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
- Vergi Gelirleri (TL)
Dönemi
Tahakkuk
Tahsilat
Tahsilat Oranı (%)
2012
1.078.678.143,27
933.819.153,33
86,57
2013
1.234.232.050,37
1.061.657.424,89
86,02
Artış Oranı (%)
14,42
13,69
2012
270.966.376,73
96.113.990,83
35,47
2013
318.828.210,62
103.660.566,86
32,51
Artış Oranı (%)
17,66
7,85
2013
1.553.060.260,99
1.165.317.991,75
75,03
Artış Oranı (%)
15,07
13,15
- Vergi Dışı Gelirler (TL)
Dönemi
Tahakkuk
Tahsilat
Tahsilat Oranı (%)
- Genel olarak Tüm Vergi Gelirleri (TL)
Dönemi
Tahakkuk
Tahsilat
Tahsilat Oranı (%)
2012
1.349.644.520,00
1.029.933.144,16
76,31
31/12/2013 sonu itibariyle İlimizde tahakkuk eden tüm gelirler toplamı
1.553.060.260,99 TL tahsil edilen miktar 1.165.317.991,75 TL’dir. Tahsilat Oranı %
75,03’dür. Bir önceki yıla göre tahakkukta % 15,07, tahsilatta % 13,15 artış gerçekleşmiştir.
Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergi gelirlerinin 01.01.2012-31.12.2012 ve
01.01.2013-31.12.2013 tarihleri itibariyle Tahakkuk, Tahsilât miktarları ve tahsilât oranı ile
Tahakkuk ve Tahsilat artış oranları aşağıdaki gibidir.
- Gelir Vergisi ( Beyana Dayanan, Basit Usul, Tevkifat Toplamı )(TL)
Dönemi
Tahakkuk
Tahsilat
Tahsilat Oranı (%)
2012
417.808.538,99
375.808.695,64
89,95
2013
482.452.143,83
434.134.046,66
89,98
70
Artış Oranı (%)
15,47
15,52
- Kurumlar Vergisi (TL)
Dönemi
Tahakkuk
Tahsilat
Tahsilat Oranı (%)
Artış Oranı (%)
-1,93
3,68
2012
19.668.620,78
8.072.178,29
41,04
2013
19.288.800,64
8.369.106,39
43,39
2012
258.292.204,05
200.003.307,36
77,43
2013
267.979.237,49
201.601.979,94
75,23
Artış Oranı (%)
3,75
0,80
2012
189.912.956,96
169.119.628,68
89,05
2013
257.400.300,70
230.486.982,47
89,54
Artış Oranı (%)
35,54
36,29
- Katma Değer Vergisi (TL)
Dönemi
Tahakkuk
Tahsilat
Tahsilat Oranı (%)
- Diğer Vergi Gelirleri (TL)
Dönemi
Tahakkuk
Tahsilat
Tahsilat Oranı (%)
Tahakkuk eden vergi gelirlerinin tahsilat oranları, Gelir Vergisinde % 89,98,Kurumlar
Vergisinde % 43,39, Katma Değer Vergisinde % 75,23, Diğer Vergi Gelirlerinde % 89,54
olarak gerçekleşmiştir.
İlimizde toplam 36.943 Gelir Vergisi, 4.125 Kurumlar Vergisi mükellefi
bulunmaktadır.
18. TAPU VE KADASTRO XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
- 2013 Yılı İçinde Yapılan Yatırım, Hizmet ve Faaliyetler
Özel İdareye ait binanın ikinci katında hizmet verilmekte iken asansör bulunmadığı
için engelli, hasta ve yaşlı kişilerin merdivenlerden çıkamayacağı ve daha iyi hizmet
sunabilmek için İl Genel Meclisinden alınan karar gereğince kütüphanenin kullandığı hizmet
mekanı ile karşılıklı yer değişikliği yapılarak Türkoğlu Tapu Müdürlüğü tadilatı ve tefrişatı
yapılarak, zemin kata taşınarak vatandaşlarımıza daha kaliteli bir hizmet sunmaya
başlanmıştır.
Kahramanmaraş merkez, Nurhak, Çağlayancerit, Andırın, Türkoğlu, Pazarcık,
Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Göksun Tapu Müdürlüklerinde TAKBİS sisteminde hizmet
verilmektedir.Ayrıca Takbis sistemi üzerinden hizmet veren IP telefonları Tapu ve Kadastro
Müdürlüklerine verilmiştir.
Kahramanmaraş İlinde, toplam 19 birim, Elbistan ilçesinde toplam 10 birim ve Afşin
ilçesinde toplam 25 birim olmak üzere toplam da 54 birimin 22-a uygulama çalışmaları
tamamlanmıştır.
Kahramanmaraş ili 1.Grupta toplam 58 köyün 22-a uygulama çalışmalarının ihalesi
Genel Müdürlüğümüzce yapılmış olup, çalışmalara başlanmıştır.
Kahramanmaraş İli Merkez, Andırın, Pazarcık, Göksun, Afşin, Çağlayancerit ve
Ekinözü ilçelerinde toplam 28 birimde 2/B kadastro çalışmaları yapılmış, 25 birim bitirilerek
3 birimin programdan çıkarılması için Genel Müdürlüğe yazı yazılmıştır.
- Tesis Kadastro Çalışmaları:
2013 yılı içerisinde kadastro müdürlükleri kendi imkânları ile;
Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesine bağlı Sarıl Köyünde Tamamlama Kadastro
çalışmaları yapılmış olup, Askı ilanına alınmıştır. Diğer birimdeki çalışmalar Orman Kadastro
Çalışmaları hatalı olduğundan orman kadastro çalışmalarının düzeltilmesi beklenilmekte olup,
düzeltme işlemi tamamlandığında bu biriminde tamamlama kadastro çalışmaları en kısa süre
içerisinde bitirilecektir.
71
2013 yılı içersinde vatandaşlar ve kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen işlemler
Kadastro Birimi
Elbistan
(Elbistan, Ekinözü, Nurhak)
Afşin
(Afşin, Göksun)
Pazarcık
(Pazarcık, Ç.cerit)
K.Maraş
(Merkez, Türkoğlu, Andırın)
Toplam
Aplikasyon
Cins Değişikliği
Plan Örneği(Kroki)
263
90
7215
348
76
114
290
92
354
437
186
476
1338
444
8159
- Talebe Bağlı İşlemler
2013 yılında vatandaş ve kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerce talebe bağlı
olarak yapılan işlemler:
Tapu
Müdürlüğü
K.Maraş
Göksun
Nurhak
Türkoğlu
Pazarcık
Elbistan
Ç.Cerit
Ekinözü
Afşin
Andırın
Toplam
Yevmiye
Tapu Harcı (TL)
37106
4000
908
4582
5011
10915
1382
1076
5927
2612
73519
Döner Sermaye (TL)
35.152.118
796.042
98.927
2.144.366
2.444.876
6.565.144
155.799
130.747
2.144.716
370.710
50.003.449
Toplam Harç (TL)
3.862.057
208.707
23.575
173.033
328.479
1.029.332
34.467
19.324
306.808
68.967
6.054.749
19.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
- Yapım Şube Müdürlüğü Faaliyetleri
1- 2013 Yılında Tamamlanan Yapım İşleri
-Göksun 300 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı.
2- 2011 ve 2012 Yılında Başlayıp 2013 Yılında Devam Eden Yapım İşleri
-Kahramanmaraş Merkez 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı.
3- Yapı Kooperatifleri Faaliyetleri
1- Temsilci gönderilen kooperatif sayısı
2- Denetim yapılan kooperatif sayısı
3- Kuruluşuna izin verilen kooperatif sayısı
: 91
:1
:6
4- Devlet Eliyle iskan Faaliyetleri
1- Çalışması yapılan baraj sayısı
:4
5- Fiziksel Yerleşim Faaliyetleri
1- Çalışma yapılan köy sayısı
2- Rezerv arsa satışı
:7
:6
72
39.014.175
1.004.749
122.502
2.317.399
2.773.355
7.594.476
190.266
150.071
2.451.524
439.677
56.058.198
- ÇED, İzin ve Denetim Şube Müdürlüğü Faaliyetleri
2013 yılı ilk altı ayı içerisinde 3 faaliyet hakkında “ÇED Olumlu” kararı, 53 faaliyet
hakkında “ÇED Gerekli değildir” kararı verilmiştir.
İl Çevre Durum Raporu her yıl düzenli olarak hazırlanıp Çevre ve Şehircilik
Bakanlığına sunulmaktadır.
Çevre izin/lisans başvurusuna esas olarak 24 firmaya Geçici Faaliyet Belgesi, 10 firmaya
çevre izin ve lisansı verilmiştir.
Müdürlüğün teknik elemanları tarafından 2013 yılında 80 adet şikayet denetimi, 36 adet
rutin denetim ve 84 adet planlı denetim işlemi gerçekleştirilmiştir.
İlimiz genelinde çevre kirliliği ile mücadele kapsamında Müdürlükçe sürekli denetimler
yapılmakta olup, yapılan denetimler neticesinde 4 adet hava kirliliği ihlali tespit edilmiş
toplam 83.801,75 TL, 11 adet atıklarla çevreyi kirletmekten 490.996,00 TL ve anız yaktıkları
tespit edilerek Müdürlüğümüze gönderilen 36 kişiye toplam 14.635,49 TL. idari para cezası
uygulanmıştır.
Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan 37 adet Egzozemisyon denetiminde toplam 4627 adet araç kontrol edilmiştir.
- Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü Faaliyetleri
İlimizde kullanım standartlarını sağlayan kömür üretici ve ithalatçılarından 28 firmaya
228 Kömür Satış İzni, 2012-2013 ısınma döneminde 389 satıcıya Katı Yakıt Satıcısı Kayıt
Belgesi verilmiştir. Söz konusu kömürlerden denetim amaçlı 4 numune alınarak analizleri
yaptırılmıştır. Analizi yaptırılan kömürlerden standart dışı olana rastlanılmamıştır.
İlimiz merkez ilçe Türkoğlu, Pazarcık ve Andırın İlçelerinin Katı Atıklarını toplayacağı
düzenli depolama tesisi için Kürtül Beldesi Deliömer mevkiinde Kahramanmaraş Belediyesi
ve Çevre Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği tarafından yapımı
tamamlanan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 17.01.2013 tarihinde açılışı yapılarak
faaliyete geçmiştir. Bu tesis ile 565.621 kişilik nüfusun evsel atıkları bu tesiste toplanarak
bertaraf edilmektedir.
İlimizde arıtma tesisi bulunan ve işlemlerini tamamlayan dört ayrı işletmeye Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından 171.638,69 TL. enerji teşvik uygulama desteği verilmiştir.
İlimizde, 03.04.2007 tarih ve 16482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin
Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik” ‘in 7. maddesi kapsamında çevre kirliliğinin giderilmesi
gayesiyle 2013 yılı içerisinde 13 ü Belediye için toplamda 1.735.000,00 TL, şartlı nakdi
yardım yapılmıştır.
İlimiz “Temiz Hava Eylem Planı” hazırlanarak Mahalli Çevre Kurulunda görüşülmesinin
ardından onaylanmıştır.
-Yapı Denetim Şube Müdürlüğü Faaliyetleri
1. Yapı Denetim Büroları Denetim Sayısı
: 11
2. Şantiye Denetim Sayısı
: 44
3. Hakediş Sayısı
: 530
4. Müteahhit Yetki No Sayısı
: 2297
5. Ustalık Belgesi
: 11631
- Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü Faaliyetleri
1. PGD Denetim Sayısı
2. Zemin Etüd ve Beton Test Lab. Deney Sayısı
3. Deprem Dayanım Raporu
4. Deprem Dayanım Ön İncelemesi Yapılan Binalar
73
: 25
: 20
:8
: 5
- Proje Şube Müdürlüğü Faaliyetleri
1- Özel Kuruluşlarda ( Okul, dershane, hastane, sürücü kursu)
Yapılan İnceleme ve Denetim İşleri
2- Yatırım Programı Kapsamında Yapılan Arsa Çalışmaları ile
Vaziyet Planı Çalışmaları
3- İncelemesi Yapılarak Onaylanan Harici Projeler
4- Rölevesi Yapılan Bina İşleri
: 45
: 10
: 24
: 79
- İmar Planlama Şube Müdürlüğü Faaliyetleri
1- Yapılan İmar Planları
- Pazarcık TOKİ ( Dar Gelirliler) İmar Planı Hazırlanması
- Göksun Fındık Köyü Yerleşim Planı
- Göksun Gücüksu Köyü Gelişme Alanı İmar Planı
2- İncelenen İmar Planları
: 8 Adet
3- Tabiat Varlıkları Faaliyetleri : Savruk, Döngel Mağara ve Şelaleleri ile Bağlama
Gölü’nün incelenmesi ve tescil edilmesi çalışmaları devam etmektedir.
4- Kıyı Kenar Çizgisi Onayı
- Çokran Köyü (Merkez) ( 1 Pafta)
- Kılavuzlu Köyü ( Merkez ) ( 2 Pafta)
5- Plankote Faaliyetleri
- Elbistan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Binası Plankote
- Pazarcık Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Binası Plankote
6- İdari sınırların sayısallaştırılması : 1 Adet
7- İhdas, Yolaterk, Yoldan İhdas, Hazine Adına Tescil, Tevhid ve İmar Uygulaması
Dosyaları : 13 Adet
- Altyapı Hizmetleri ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü Faaliyetleri
1- Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri
- Afşin İlçesi Pınarbaşı ve Beyceğiz Mahallerinde Yapılan Çalışmalar Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na bildirilmiştir.
- Kahramanmaraş Merkez Gayberli, Malikejder, Hacıbayramveli ve Yusuflar Mahalleleri
Riskli Alan İlan Edilmiştir.
2- Nurhak Halihazır Harita Kontrolü Çalışması
- İşin Sözleşme Bedeli 847.000 TL olup 2630 ha(hektar) alanda yapılan Nurhak Halihazır
Kontrolünde GPS ölçüleri Tamamlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmiştir.
74
20. İLLER BANKASI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
- Yatırım Programındaki İşler
Projenin
Adı
Beyoğlu
İmar
Program yılı
Ödeneği ( BİN TL)
Proje Bedeli
24
Açıklama
(BİN TL)
Şehircilik Dairesinin 09.04.2012 tarih ve 13744 sayılı yazısı ile
imar planı çalışmalarının tamamlandığını belirtilmiştir. İmar planı
Belediyesince 02.03.2012 tarih ve 18 sayılı meclis kararı ile
onaylanmıştır.
80
- Yatırım Programı Dışında Yürütülen İşler
Yapım İşleri
Ortak İdare
Adı
Kredi
Miktarı
İşin Adı
Denetim
Pazarcık
Belediyesi
Pazarcık (K. Maraş) 6 cm Parke Taşı ile
Kaldırım Döşenmesi, Bordür Taşı Döşenmesi
ve 8 cm Parke Taşı ile Yol Döşenmesi İnşaatı
Döngele
Belediyesi
Döngele (Kahramanmaraş) Kilitli Parke Taşı ile
Yol ve Kaldırım Düzenlemesi İşi
Narlı
Belediyesi
1.500
İzleme
200
İzleme
Narlı (Kahramanmaraş) Kilitli Parke Taşı ile
Yol ve Kaldırım Düzenlemesi
2.500
İzleme
Beyoğlu
Belediyesi
Beyoğlu (Kahramanmaraş) Kilitli Parke Taşı ile
Yol ve Kaldırım Düzenlemesi
1.500
Müşterek
Kahramanm
araş
Belediyesi
Kahramanmaraş (Merkez) Belediyesi Katı Atık
Bertaraf Tesisi İnşaatı
3.800
Müşterek
Büyüknacar
Belediyesi
Büyüknacar (Kahramanmaraş) Kilitli Beton
Parke Yol Kaplaması İnş.
1.695
Büyüknacar
Belediyesi
Büyüknacar (Kahramanmaraş) Belediyesi 1.Kat
asfalt Sathi Kaplama Yapım İşi
Pazarcık
Belediyesi
Pazarcık (Kahramanmaraş) Beton Parke Yol
Kapl., DDY Alt Geçidi İnş.
Pazarcık
Belediyesi
Pazarcık (Kahramanmaraş) Moloz Taş Duvar
Yapım İnşaatı
Pazarcık
Belediyesi
Pazarcık (Kahramanmaraş)Şehir Stadı Suni
Çim İnş.
354
Pazarcık (Kahramanmaraş) Taziye Evi İnşaatı
250
2.000
Pazarcık
Belediyesi
Kürtül
Belediyesi
Kale
Belediyesi
HeleteBeledi
yesi
K.Maraş
Belediyesi
Durumu
(BİN TL)
Kürtül (Kahramanmaraş) Kilitli Beton Parke
Yol Kaplaması İnş.
Kale (Kahramanmaraş) Kilitli Beton Parke Yol
ve Kaldırın İnş.
Helete (Kahramanmaraş) Kilitli Beton Parke
Yol ve Kaldırın İnş.
Kahramanmaraş (Merkez) Cephe iyileştirme ve
kentsel tasarım İnş.
75
Kredinin, ihale+Kdv toplamına oranı
dikkate alınarak ödendi. 3. hk.
ödendi. Geçici kabul yapıldı :
04.04.2012
KDV dahil kredinin ihale bedeline
oranı kadar ödeme (%100) İzleme
görevi 2. hk ödendi
Kredinin, KDV dahil ihale bedeline
oranı = %100 ödeniyor.
Belediyesince ihale. 4 hk ödendi:
31.12.2012
KDV dahil kredinin ihale bedeline
oranı kadar %92 ödeniyor.
Belediyesince ihale. 4. hk ödendi:
26.12.2012
5 nolu hk den itibaren Bankamızca
kredi kullandırılıyor. 7. hk ödendi
KDV dahil kredinin ihale bedeline
oranı kadar ödeniyor :%100, 2 nolu
Müşterek
hk. ödendi : 28.11.2012, Geçici
kabul bld. Onayı : 09.11.2012
KDV dahil kredinin ihale bedeline
oranı kadar ödenecek. %100
Müşterek
Belediye ihalesi .Müşterek denetim.
2. hk ödendi :09.10.2012
KDV dahil kredinin ihale bedeline
Müşterek oranı kadar ödenecek. 6. hk ödendi
26.12.2012
KDV dahil kredinin ihale bedeline
oranı kadar ödeniyor. 2. hk.(son)
Müşterek
Ödendi :07.08.2012 Geçici kabul :
23.07.2012
Belediyesince ihale edildi. %86
Müşterek ödeme oranı HK NO :1 ödendi
:13.11.2012
İnşaat devam ediyor. %89 ödeme
İzleme
oranı 1 nolu hk. Ödendi :05.12.2012
İhale Aşamasında
İhale Aşamasında
İhale Aşamasında
İhale Aşamasında
- İçmesuyu İşleri
Ortak İdare Adı
İşin Adı
Kredi
Miktarı
(BİN TL)
Denetim
Durumu
Önsen Belediyesi
Önsen (Kahramanmaraş)
İçmesuyu İnşaatı
590
Müşterek
%50 kısmı kredi, %50 Banka karından hibe
olarak ödeniyor. Keşif artışı yapıldı. 6. hk
(Son) ödendi. :08.10.2012, Geç Kabul
:10.10.2012, onay:15/11-47848
Tanır Belediyesi
Tanır (Kahramanmaraş)
İçmesuyu İnşaatı
590
Müşterek
%50 kısmı kredi, %50 Banka karından hibe
olarak ödeniyor. Çalışmalar devam ediyor. 6.
hk düzenlendi. (Gecikme cezası)
1.050
Müşterek
Çağlayancerit
Belediyesi
Arıtaş Belediyesi
Afşin Belediyesi
Fatih Belediyesi
Tatlar Belediyesi
Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
İçmesuyu İnşaatı
Arıtaş (Kahramanmaraş)
İçmesuyu Kesin Projesi Yapım
İşi
Afşin (Kahramanmaraş)
İçmesuyu Kesin Projesi Yapım
İşi (Şebeke)
Fatih (Kahramanmaraş)
İçmesuyu İnşaatı
Tatlar (Kahramanmaraş)
İçmesuyu İnşaatı
Bölge
İBGM
1.750
Müşterek
%50 kısmı kredi, %50 Beldes Ödeneğinden
hibe olarak karşılanıyor. 3. hk ödendi :
04.10.2012
İhalesi Belediyesince yapılmış olup,Genel
Müdürlüğümüzden tasdik yetkisi alındı. Proje
A etabı çalışmaları devam ediyor.
İhalesi Genel Müdürlüğümüzce yapılmıştır..
Proje Etap B+C+D çalışmaları devam ediyor.
%50 kredi, %50 SUKAP ödeneği
İhale Aşamasında
- Kanal İşleri
Ortak İdare Adı
İşin Adı
Kredi Miktarı
(BİN TL)
Denetim
Durumu
%50 kısmı kredi, %50 Beldes Ödeneğinden
hibe olarak karşılanıyor. Çalışmalar devam
ediyor. 7. hk. Ödendi : 27.12.2012
%100 kredi ile yapılmak üzere Belediyesince
İhale edildi. 9. hk. Ödendi : 19.12.2012
%50 kredi, %50 Banka karı hibe olarak
ödeniyor(5.000.000.-TL den üstü ödeneği aşan
%20 işler için Bld. ne 1.288.417.-TL ek kredi
tahsis edildi. 06.09/28901 Ödenen hk no:7
%50 kısmı kredi, %50 Beldes Ödeneğinden
hibe olarak karşılanıyor. Ödenen hk: 3 29.11.2012
%50 kısmı kredi, %50 Beldes Geçici kabul
yapıldı. Onay: 20.12.2012/53430 Ödenen hk
:6, 24.12.2012
%50 kısmı kredi, %50 Beldes Ödeneğinden
hibe. Bölge md. geç kabul yapıldı : 11.09.2012
%50 kısmı kredi, %50 Banka karından hibe
olarak ödeniyor. 8. hk yapıldı Geçici kabul tar
:03.04.2012
%50 kısmı kredi, %50 Banka karından hibe
olarak ödeniyor.İş bitmiş olup 12.01.2012'de
Geçici Kabulü yapılmış olup 19.01.2012 tarih
ve 2897 sayı ile onaylanmıştır.
%50 kısmı kredi, %50 Banka karından hibe
olarak ödeniyor. Çalışmalar devam ediyor.
Ödenen hk: 10, 19.12.2012
Türkoğlu
Belediyesi
Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Kanalizasyon İnşaatı
6.500
Müşterek
Beyoğlu
Belediyesi
BEYOĞLU (Kahramanmaraş)
Kanalizasyon İnşaatı
6.000
Müşterek
Şekeroba
Belediyesi
ŞEKEROBA
(Kahramanmaraş)
Kanalizasyon İnşaatı***
3.788
Müşterek
Büyükkızılcık
(Kahramanmaraş)
Kanalizasyon İnşaatı
2.600
Müşterek
950
Müşterek
1.250
Müşterek
1.829
Müşterek
1.000
Müşterek
1.829
Müşterek
20
Bölge
Proje 21.02.2012 tarih ve 203 sayı ile tasdik
edilrek dağıtımı yapılmıştır.
İBGM
Proje A etabı çalışmaları 12.09.2012 TARİH
VE 1766 sayı ile kayda alınmıştır. Etap A
yersel tetkiki yapıolmıştır. A teabı çalışmaları
04.12.2012 tarih ve 3284 sayı ile vize edilerek
gönderildi.B etabı çalışmaları devam ediyor.
Büyükkızılcık
Belediyesi
Izgın Belediyesi
Demircilik
Belediyesi
Kanlıkavak
Belediyesi
Değirmendere
Belediyesi
Büyükyapalak
Belediyesi
Söğütlü
Belediyesi
Elbistan
Belediyesi
Izgın (Kahramanmaraş)
Kanalizasyon İnşaatı
Demircilik (Kahramanmaraş)
Kanalizasyon İnşaatı
KANLIKAVAK
(Kahramanmaraş)
Kanalizasyon İnşaatı
DEĞİRMENDERE
(Kahramanmaraş)
Kanalizasyon İnşaatı
BÜYÜKYAPALAK
(Kahramanmaraş)
Kanalizasyon İnşaatı ***
Söğütlü (Kahramanmaraş)
Kanalizasyon Şebekesi Kesin
Projesi Yapım İşi
Elbistan (Kahramanmaraş)
Kanalizasyon Şebekesi Kesin
Projesi Yapım İşi
59
76
Bakraç (Kahramanmaraş)
Kanalizasyon Şebekesi Kesin
Projesi Yapım İşi
Bakraç
Belediyesi
Fatmalı
Belediyesi
İğde Belediyesi
Bozlar Belediyesi
Kullar Belediyesi
Nurhak
Belediyesi
Tatlar Belediyesi
Arıtaş Belediyesi
Bakış Belediyesi
Kürtül Belediyesi
Söğütlü
Belediyesi
Fatmalı(Kahramanmaraş)
Kanalizasyon İnşaatı
İğde (Kahramanmaraş)
Kanalizasyon İnşaatı
Bozlar (Kahramanmaraş)
Kanalizasyon İnşaatı
Kullar (Kahramanmaraş)
Kanalizasyon İnşaatı
Nurhak (Kahramanmaraş)
Kanalizasyon İnşaatı
Tatlar (Kahramanmaraş)
Kanalizasyon İnşaatı
Arıtaş (Kahramanmaraş)
Kanalizasyon İnşaatı
Bakış (Kahramanmaraş)
Kanalizasyon İnşaatı
Kürtül (Kahramanmaraş)
Kanalizasyon İnşaatı
Söğütlü (Kahramanmaraş)
Kanalizasyon İnşaatı
İBGM
3.500
Müşterek
1.000
Müşterek
1.500
Müşterek
1.550
Müşterek
4.000
Müşterek
1.000
Müşterek
İhalesi Genel Müdürlüğümüzce yapılmıştır A
etabı çalışmaları 06.12.2012 tarih ve 2418 sayı
ile kayda alınmıştır. Etap A Proje çalışmları
devam ediyor.
%100 kredi ile yapılmak üzere Belediyesince
İhale edildi. 3. hk. Ödendi : 15.11.2012
%50 kredi, %50 SUKAP ödeneği. Çalışmalar
devam ediyor. 1.hk ödendi:27.11.2012
%50 kredi, %50 SUKAP ödeneği. Çalışmalar
devam ediyor.
%50 kredi, %50 SUKAP ödeneği. Çalışmalar
devam ediyor. 2. hk ödendi: 20.12.2012
%50 kredi, %50 SUKAP ödeneği. Çalışmalar
devam ediyor. 1.hk ödendi: 31.12.2012
%50 kredi, %50 SUKAP ödeneği. Çalışmalar
devam ediyor.
İhale Aşamasında
İhale Aşamasında
1.114
Müşterek
%50 kredi, %50 SUKAP ödeneği. Yüklenici
henüz başlamadı
İhale Aşamasında
- Harita
İşin Adı
Kürtül
Yeşilyöre
Bozhüyük
Açıklama
28.08.2006 tarihinde tahdit ve keşfe esas doneler hazırlanarak Genel Müd.gönderildi.Henüz ihale edilmedi.
15.01.2007 tarihinde tahdit ve keşfe esas doneler hazırlanarak Genel Müd.gönderildi.Henüz ihale edilmedi. Şehiriclik
Dairesi Başkanlığı 15.07.2011 tarih ve 31471 sayılı yazısı ile Belediyesinin 2007 yılında yapılan tahdidtine ilave
istemektedir.Yeni tahdit krokisi ve keşfe esas doneler düzenelenerek Genel Müdürlüğe gönderilmesi talep
edilmektedir.Genel Müdürlük ve Belediye ile görüşüldü.Tahdiditin yeterli olduğu ve ek bir çalışma yapmaya gerek
olmadığı bildirldi.
28.08.2006 tarih ve 4152 sayılı yazı ile ilave tahdit ve keşfe esas doneler hazırlanarak Genel Müd.gönderildi.Henüz
ihale edilmedi.
Kale
19.03.2007 tarihinde tahdit ve keşfe esas doneler hazırlanarak Genel Müd.gönderildi.Henüz ihale edilmedi.
Döngele
02.11.2009 tarihinde tahdit ve keşfe esas doneler hazırlanarak Genel Müd.gönderildi.Henüz ihale edilmedi.
Büyükkızılcık
Arazi çalışmaları tamamlandı. Kabulü yapıldı.25.11.2011 tarihinde halihazırharita bankamızca tasdik edilerek
02.01.2012/184 sayı ile dağıtımı yapılmıştır.
Nurhak
30.11.2010 tarih ve 2446 sayılı yazı ile tahdit ve keşfe esas doneler hazırlanarak Genel Müd.gönderildi.Henüz ihale
edilmedi.
Bozlar
19.03.2010 tarihinde tahdit ve keşfe esas doneler hazırlanarak Genel Müd.gönderildi.Henüz ihale edilmedi.
Akbayır
18.08.2010 tarihinde tahdit ve keşfe esas doneler hazırlanarak Genel Müd.gönderildi.Henüz ihale edilmedi.
Kullar
26.11.2010 tarih ve 2428 sayılı ayazı ile tahdit ve keşfe esas doneler hazırlanarak Genel Müd.gönderildi.Henüz ihale
edilmedi.
Barış
Harita Çalışmaları tamamlanmış olup.02-06.04.2012 tarihleri arasında harita kabulüyapılmıştır
Ekinözü
28.08.2006 tarih ve 4154 sayı ile tahdit ve keşfe esas doneler hazırlanarak Genel Müd.gönderildi.TAU (Teknik
Araştrıma Uygulama Genel Müdürlüğü) yeni adı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
Alemdar
Şehiriclik dairesi 02.12.2011/52673 sayılı yazısı ile Alemdar Belediyesi Halihazır haritasını 1 takım halinde Bölgemize
göndermiştir. Haritalar arşivde muhafaza edilmektedir.
77
- İmar
İşin Adı
Andırın
Geben
Açıklama
Jeolojik etüdü yapılmamış olup,planlama öncesi 06.07.2010 tarih ve 31721 sayılı yazı ile kurum görüşleri
istenmiştir..Bölgemizin 20.12.2011/1862 sayılı yazısı ile eksik olan TARIM, ORMAN görüşünün tamamlananarak
bölgemize gönderilmesi halinde imar planı çalışmalarına başlanabileceği bildirlmiştir.
22.12.2008 tarihinde On Planlama Tic.Ltd.Şti. ne ihale edilmiş ve 11.02.2009 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Kesin
imar planları 04.05.2010 gün ve 14 sayılı belediye meclis kararı ile onanmıştır.
Göksun
07.04.2011 de ihalesi yapılmış olup, 56.750 Tl bedelle ARVESA İMAR İNŞ.MÜH.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. İle
29.06.2011 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.İşe başlama tarihi 06.07.2011 olup süresi 180 gündür.Devam ediyor.
Elbistan
İmar planı ve jeolojik etüt için Genel yetki belgesi Genel Müdürlüğümüz tarafından Belediyesine gönderilmiştir.
Altınelma
06.08.2007 tarih 65 sayılı yazı ile Genel Müdürlüğümüze Belediyesi tarafından yetki verilmiş olup Planlama öncesi
kurum görüşleri istenmiştir.
07.01.2010 tarihinde Sedat Tacer Planma ya ihale edilmiş olup 18.02.2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.25.02.2010
Kanlıkavak tarihinde işe başlanmış olup süresi 105 gündür.02.11.2010 tarih ve 46268 sayılı yazı ile planlar, onanması için
belediyesine gönerilmiştir.11.03.2011 tarih ve 9058 sayılı yazı ile Kesin planlar belediyesine gönderilmştir.
Baydemirli
Afşin
Kahraman
maraş
Evri
Bakış
Bozlar
Karacasu
Kürtül
Belediyesi tarafından Genel yetki belgesi Genel Müdürlüğümüze gönderilmiş ve Jeolojik etüdü yapılmış olup ihale
aşamasındadır.
Belediyesi Genel yetki belgesini Genel Müdürlüğümüze göndermiş olup 06.06.2008 tarih itibariyle plan öncesi kurum
görüşleri istenmiştir.
Şehiriclik dairesi 13.08.2012/27072 sayılı yazısı ile 1/500 lik imar planı taslağı onaylanmıştır.Kesin imar planı
çalışmalarına 16.08.2012 tarihinde başlanılmıştır.1/500 ölçekli imar planları tamamlanmıştır. İş devam ediyor.
İmar planı ve jeolojik etüt için Genel yetki belgesi 04.01.2010 tarih ve 03 sayılı yazı ile Genel Müdürlüğümüze
gönderilmiş olup,11.04.2010 tarih ve 15693 sayılı yazı ile daha önce istenen kurum görüşlerinin belediyesi tarafınadan
takip edilmesi için belediyesine bilgi verilmiştir.
26.12.2008 tarih ve 744 sayılı yazı ile Belediyesi Bölge Müdürlüğümüze İmar Planlaının yaptırılması için Bölge
Müdürlüğümüze mürcat edilmiştir. Bölgemizin 21.12.2011/1886 sayılı yazısı ile eksik olan tarım görüşünün
tamamlananarak bölgemize gönderilmesi halinde imar planı çalışmalarına başlanabileceği bildirilmiştir.
İlave imar planı talebi ve bununla ilgili meclis kararı Bozlar Belediye başkanlığı tarafından Bölge müdürlüğümüze
bildirilmiştir. 30.03.2009 sayılı Genel müdürlüğümüz yazısı ile de Belediyesine yetki belgesi ve taahhütname
gönderilmiştir.
İmar Planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt çalışamaları 31.08.2009 tarihinde ihale edilmiş olup,08.10.2009 tarihinde
sözleşme imzalanmıştır.İşin Kontrollüğü İmar Planlama Dairesi tarafından yapılmaktadır.
05.01.2010 tarih ve 2010/2 sayılı Belediyesinin ek imar planı talebi Şehircilik Dairesi Başkanlığına bildirilmiştir.İmar
planı ve jeolojik etüt için Genel yetki belgesi ve tahütname Belediyeye gönderilmiştir.
İmar planı ve jeolojik etüt için Genel yetki belgesi ve taahütname 26.01.2010 tarih ve 3559 sayılı yazı ile Genel
Müdürlüğümüz tarafından Belediyesine gönderilmiştir. Bölgemizin 20.12.2011/1864 sayılı yazısı ile eksik olan
Tekir
DSİ,TARIM, MİLLİ SAVUNMA, MTA görüşünün tamamlananarak bölgemize gönderilmesi halinde imar planı
çalışmalarına başlanabileceği bildirlmiştir.
10.02.2010 tarih ve 5686 sayılı yazı ile İmar aplanalarına ait ön çalışmalar başlatılmış olup kurum görüşleri
Çağalayanc istenmiştir..Bölgemizin 20.12.2011/1863 sayılı yazısı ile eksik olan TARIM,KARAYOLLARI,KÜLTÜR TURİZM ,
erit
MİLLİ SAVUNMA
görüşünün tamamlananarak bölgemize gönderilmesi halinde imar planı çalışmalarına
başlanabileceği bildirlmiştir.
Kılılı
Taşoluk
Ilıca
İmar planı ve jeolojik etüt için Genel yetki belgesi ve taahütname 03.02.2010 tarih ve 4680 sayılı yazı ile Genel
Müdürlüğümüz tarafından Belediyesine gönderilmiştir. Bölgemizin 21.12.2011/1885 sayılı yazısı ile eksik olan tarım
görüşünün tamamlananarak bölgemize gönderilmesi halinde imar planı çalışmalarına başlanabileceği bildirlmiştir.
İmar planlarına başlanabilmesi için kurum görüşleri istenmiş olup 19.07.2010 tarih eve 33987 sayılı yazı ile Belediyesine
bilgi verilmiştir..Bölgemizin 20.12.2011/1870 sayılı yazısı ile eksik olan TARIM,MADEN ve Jandarma Genel Kom.
görüşünün tamamlananarak bölgemize gönderilmesi halinde imar planı çalışmalarına başlanabileceği bildirilmiştir.
İmar planlarına başlanabilmesi için kurum görüşleri istenmiş olup 15.02.2011 tarih ve 5329 sayılı yazı ile bilgi
verilmiştir..Bölgemizin 20.12.2011/1865 sayılı yazısı ile eksik olan TARIM, KÜLTÜR TURİZM ve Jandarma Genel
Kom. görüşünün tamamlananarak bölgemize gönderilmesi halinde imar planı çalışmalarına başlanabileceği bildirilmiştir.
Beyoğlu
Şehircilik Dairesinin 09.04.2012 tarih ve 13744 sayılı yazısı ile imar planı çalışmalarının tamamlandığını belirtilmiştir.
İmar planı Belediyesince 02.03.2012 tarih ve 18 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.
Barış
Şehircilik Dairesi 03.07.2012 tarih ve 22833 sayılı yazısı ile imar planı ön çalışmalarının başlatıldığını, yazı ekindeki
kurumlara halihazır haritanın CD ortamında gönderildiğini belirterek listedeki kurumlardan kurum görüşlerinin istendiği
belirtilmiştir. İmar planı çalışmalrına bir an önce başlanbilmesi için kurum görüşü istenilen kurumlarla irtibata geçirilerek
görüşlerin bir an önce tamamlatılması istenilmiştir.
78
- Malzeme Alım İşleri
Ortak İdare
Adı
İşin Adı
Kredi
Miktarı (TL)
Kılılı
Belediyesi
Sosyal tesis
inşaatı
mallzemem alımı
230.000
Pazarcık
Belediyesi
inşaatı malzeme
alımı
180.000
Elbistan
Belediyesi
Bakış
Belediyesi
Bitüm alımı için
kredi talebi
(3.kredi talebi)
Sulama Havuzu
ve sulama
boruusu malzeme
talebi
3.000.000
70.000
Kahramanma
raş Belediyesi
Bitüm alımı için
kredi talebi
10.000.000
Kahramanma
raş Belediyesi
Yusuflar Mah.
Dere ıslahı için
Acele
Kamulaştırma
33.000.000
Çardak
Belediyesi
Kılılı
Belediyesi
Akbayır
Belediyesi
Kilitli Beton
Parke Taşı ile yol
kaplaması yapım
işi
Kilitli Beton
Parke Taşı ile yol
kaplaması yapım
işi-Asfalt sathi
kaplama
Asfalt Malzemesi
ve Düğün Salonu
inşaat malzemesi
250.000
Durumu
10.01.2012 tarih ve 75 sayılı yazımızla Proje Değerlendirme
Başkanlığına gönderildi. Tedarik uygulama dairesinin
27.02.2012 tarih ve 6302 sayılı yazısı ile 230.000 TL kredinin
uygun bulunduğu Bölgemize bildirildi.
17.01.2012 tarih ve 136 sayılı yazımızla Proje Değerlendirme
Başkanlığına gönderildi. Tedarik uygulama dairesi 04.04.2012
tarih ve 11410 sayılıyazsıyla 180.000 TL kredi tahsis edildiğini
bölgemize bildirilmiştir.Malzeme alımı tamamlandı.
Proje Değerlendirme Başkanlığına gönderildi. Tedarik uygulama
dairesinin 23.02.2012 tarih ve 5707 sayılı yazısı ile 3.000.000 TL
kredinin uygun bulunduğu Bölgemize bildirildi.
16.02.2012 tarih ve 418 sayılı yazımızla Proje Değerlendirme
Başkanlığına gönderildi.Tedarik uygulama dairesinin 30.04.2012
tarih ve 14277 sayılı yazısı ile 70.000 TL kredinin uygun
bulunduğu Bölgemize bildirildi.
05.03.2012 tarih ve 580 sayılı yazımızla Proje Değerlendirme
Başkanlığına gönderildi. Tedarik uygulama dairesinin
24.05.2012 tarih ve 17915 sayılı yazısı ile 10.000.000 TL
kredinin uygun bulunduğu Bölgemize bildirildi.
Kahramanmaraş Merkez ilçe Yusuflar Mahallesindeki dere ıslahı
çalışmaları için kredi talebinde bulunulmuştur. 20.03.2012 tarih
ve 712 sayılı yazımızla Proje Değerlendirme Başkanlığına
gönderildi. 24.05.2012 tarih ve 17913 sayılı yazısı ile 33.000.000
TL kredinin uygun bulunduğu Bölgemize bildirildi.
29.03.2012 tarih ve 789 sayılı yazımızla Proje Değerlendirme
Başkanlığına gönderildi. .Tedarik uygulama dairesinin
07.05.2012 tarih ve 15568 sayılı yazısı ile 250.000 TL kredinin
uygun bulunduğu Bölgemize bildirildi.
1.250.000
Proje Değerlendirme Başkanlığına gönderildi.Tedarik uygulama
dairesinin 18.04.2012 tarih ve 13099 sayılı yazısı ile 1.250.000
TL kredinin uygun bulunduğu Bölgemize bildirildi.
150.000
26.04.2012 tarih ve 1027 sayılı yazımızla Proje Değerlendirme
Başkanlığına gönderildi.
Yumaklıcerit
Belediyesi
Kilitli Beton
Parke Taşı ile yol
kaplaması yapım
işi
1.000.000
Pazarcık
Belediyesi
Altyapı
çalışmaları Boru
Malzemesi Alımı
216.000
Pazarcık
Belediyesi
Çöp konteynır
Malzemesi Alımı
132.000
Kılılı
Belediyesi
Taziye evi inşaatı
malzeme kredi
talebi
250.000
26.04.2012 Tarih 1016 Sayı ile Değerlendirme raporu Genel
Müdürlüğe yapım kredi olarak gönderildi. Ancak .Tedarik
uygulama dairesinin 23.05.2012 tarih ve 17720 sayılı yazısı ile
300.000 TL malzeme kredisinin uygun bulunduğu Bölgemize
bildirildi.
10.07.2012 tarih ve 1743 sayılı yazımızla Proje Değerlendirme
Başkanlığına gönderildi. Tedarik uygulama dairesinin
27.09.2012 tarih ve 31358 sayılı yazısı ile 216.000 TL malzeme
kredisinin uygun bulunduğu Bölgemize bildirildi.
Proje Değerlendirme Başkanlığına gönderildi.Tedarik uygulama
dairesinin tarihli yazısı ile 132.000 TL malzeme kredisinin
uygun bulunduğu Bölgemize bildirildi.
05.12.2012 tarih ve 3303 sayılı yazımızla Proje Değerlendirme
Başkanlığına gönderildi.
79
- Araç Gereç Alım Kredileri
Ortak İdare Adı
Pazarcık Belediyesi
Kahramanmaraş Belediyesi
Kahramanmaraş Belediyesi
Kahramanmaraş Belediyesi
Kahramanmaraş Belediyesi
Kahramanmaraş Belediyesi
Yumaklıcerit Belediyesi
Elbistan Belediyesi
Çağlayancerit Belediyesi
Kahramanmaraş Belediyesi
Çağlayancerit Belediyesi
Şekeroba Belediyesi
Bakraç Belediyesi
Büyükkızılcık Belediyesi
Barış Belediyesi
İşin Adı
1 adet Çöp Konteynırı kredisi
2 adet İş Makinesi
1 adet Greyder ve Riper
5 adet Kamyon alımı
2 adet İş Makinesi alımı
Kırıcı alımı
1 adet kazıcı yükleyici iş makinesi alımı
1 adet kazıcı yükleyici
1 adet Yükleyici
1 adet İş Makinesi
1 adet İş Makinesi
1 adet İtfaiye aracı
1 adet Pikap alımı
1 adet Çöp Kamyonu alımı
1 adet Kazıcı Yükleyici alımı
Kredi Miktarı (TL)
121.894
787.972
478.525
729.659
842.376
78.653
137.196
283.487
328.816
61.423
368.076
146.545
70.000
102.599
133.263
21. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- 2013 Yılında Yapımı Tamamlanan Hastane, Sağlık Ocağı, Köy Sağlık Evi ve Diğer Sağlık
Kuruluşları
Sıra
No
1
2
3
4
Kuruluşun Adı
Açıklamalar
Yeri
Merkez Doğukent Aile
Sağlığı Merkezi İnşaatı
Merkez Tekir Aile
Sağlığı Merkezi İnşaatı
Afşin Devlet Hastanesi
Ek Bina İnşaatı
Türkoğlu İlçesi Ale
Sağlığı Merkezi İnşaatı
Merkez
Merkez
Afşin
Türkoğlu
TOKİ tarafından yaptırılan 2 katlı bina inşaatı bitti. Fiziki
durumu % 100. 15 Temmuz 2013 itibariyle geçici kabulü
yapıldı.
İnşaatın %10 Keşif artışı dahilinde yapımı tamamlandı.
Geçici kabule hazırlanıyor. Fiziki durumu %108 civarında.
İnşaat bitti. 25.11.2013 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
Kesin hesap alacağı olarak 307 Bin TL ödenek talep edildi.
TOKİ tarafından yaptırılan 2 katlı bina inşaatı bitti.Fiziki
durumu % 100. 15 Temmuz 2013 itibariyle geçici kabulü
yapıldı.
2013 Yılında Yapımına Başlanıp Devam Eden Hastane, Sağlık Ocağı,Köy Sağlık Evi ve
Diğer Sağlık Kuruluşları
-
Sıra
No
Kuruluşun Adı
1
Göksun İlçesi
Devlet Hastanesi
Yeni Blok İnşaatı
Göksun
2
Ekinözü 10
Yataklı Devlet
Hastanesi İnşaatı
Ekinözü
Açıklamalar
Yeri
TOKİ tarafından yaptırılan binanın 4. kat karkas inşaatı bitti. Fiziki
durumu %30 civarında. Haziran 2013 ayından beri İnşaatın yapımı
durmuştur. Sağlık Bakanlığından 25.10.2013 tarihinde TOKİ tarafından
sözleşmenin fesih edildi. 2014 yılı Mart-Nisan ayında yeniden ihale
edileceği bildirildi.
22.10.2013 tarihinde ihalesi, 26.11.2013 tarihinde sözleşmesi ve
29.11.2013 tarihinde Yer teslimi yapılarak inşaata başlanıldı. Temel
hafriyat işi yapılıyor. İnşaatın yapım süresi 200 gün. 16.06.2014 tarihinde
bitirilmesi planlanmaktadır.
80
- Hayırseverlerce Yapımına Başlanıp daha önce veya 2013 yılında başlanıp 2013 Yılında
Devam Eden veya Bitirilen Hastane, Aile Sağlığı Merkezi, Köy Sağlık Evi ve Diğer Sağlık
Kuruluşları
Sıra
No
Kuruluşun Adı
Fiziki
Durum
Yeri
1
Sanayi 112 Ash
İstasyonu
Merkez
%100
2
Kılılı 112 Ash İstasyonu
Merkez
%100
Hastane 112 Ash
İstasyonu
Mercimekler 112 Ash
İstasyonu
Yemliha Kıraç 112 Ash
İstasyonu
Afşin
%100
Afşin
%100
Afşin
%60
3
4
5
6
Merkez Arif Burak
Balduk 112 Ash
İstasyonu
Merkez
7
Merkez Ali Kurtul 112
Ash İstasyonu
Merkez
Açıklamalar
Hayırsever Tarafından Yaptırılan Bina Tamamlanarak
Hizmete Açılmıştır.
Hayırsever Tarafından Yaptırılan Bina Tamamlanarak
Hizmete Açılmıştır.
Hayırsever Tarafından Yaptırılan Bina Tamamlanarak
Hizmete Açılmıştır.
Hayırsever Tarafından Yaptırılan Bina Tamamlanarak
Hizmete Açılmıştır.
Hayırsever Tarafından Yaptırılan Tek Katlı Binanın
İnşaatı Devam Etmektedir.
Merkez Karamanlı Mahallesinde (Ağcalı Mevki)
Belediye Tarafından Tahsis Edilen Arsada Hayırsever
Tarafından Yaptırılması İçin Protokol İmzalandı. Proje
Çalışmaları Devam Etmektedir.
Merkez Selçuklu Mahallesinde Belediye Tarafından
Tahsis Edilen Arsada Hayırsever Tarafından Yaptırılması
İçin Protokol İmzalandı. Proje Çalışmaları Devam
Etmektedir.
- 2013 Yılında Döner Sermaye Bütçesinden yapılarak bitirilen yatırım ve onarım
çalışmaları
Sıra
No
Kuruluşun Adı
Sağlık Müdürlüğü Ve
Lojmanlar
1
Maliyeti (TL)
Döner
Sermaye Büt.
Yeri
İl Ve
İlçeler
52,984.44
Açıklamalar
Hizmet Alımı Kapsamında İl Sağlık Müd.Ve
Lojmanlarının Deprem Güçlendirme Testi, Proje Ve
Maliyetlerin Hazırlanması, Ozalit Çekimi, 112 Çatı
Onarım İşçiliği Ve İhale İlan Giderleri Olarak
Harcanmıştır.
- 2013 Yılında Genel Bütçeden Yapılarak Bitirilen Yatırım ve Onarım Çalışmaları
Sıra
No
Kuruluşun Adı
Yeri
1
İl Sağlık Müd.Hizmet Binası
Çatı Onarımı
2
112 Ash İstasyonları
Maliyeti (TL)
Genel Bütçe
Açıklamalar
Merkez
54,598.60
Çatı Onarımı Tamamlandı.
Afşin
30,000.00
112 İstasyonlarının Çatı Yapımları Ve
Kalorifer Tesisat Onarımları Yapıldı.
- Donanım Ve Teçhizat Alımları
- 2013 Yılında Genel Bütçeden Yapılan Donanım Ve Teçhizat Alımları
Sıra No
Maliyeti (TL)
Genel Bütçe
1
81,501.34
Açıklamalar
Bilgisayar, Elbise Dolabı, Yazıcı Vb. Alımları Yapıldı.
- 2013 yılında Döner Sermaye Bütçesinden Yapılan Donanım Ve Teçhizat Alımları
Sıra No
1
Maliyeti (TL)
Genel Bütçe
124,496.07
Açıklamalar
Büro Mefruşat, Bilgisayar, Tıbbi Cihaz, Diğer Makina Ve Teçhizat
Alımları Yapıldı.
81
- 2014 Yılında Yapılacak Yatırımlar (Genel Bütçe ve Döner Sermaye Kaynaklı)
Sıra
No
Kuruluşun Adı
1
Merkez Dulkadiroğlu İlçe Sağlık
Müdürlüğü Ve Toplum Sağlığı
Merkezi
2
3
4
Merkez 300 Yataklı Kadın
Doğum Ve Çocuk Hastalıkları
Hastanesi Ek Binası
100 Yataklı Fizik Tedavi Ve
Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı
Merkez 100 Yataklı Akıl Ve Ruh
Sağlığı Hastalıkları Hastanesi
Yeri
Merkez
Binanın 30.000 m².lik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi arsası
içinde yapımı planlanmakta olup, Zemin Etüdü yapıldı.
Projeleri hazırlandı.Yaklaşık Maliyet ilimiz Çevre ve
Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlandı ve projelerle
birlikte Sağlık Bakanlığı’na onaya sunuldu.
Merkez
Kamu Özel Ortaklığı kapsamında Necip Fazıl Şehir
Hastanesi arazisi içinde yapımı planlanmaktadır.
Merkez
Merkez
5
Merkez Yenicekale Köyü Sağlık
Evi Yapımı
Merkez
6
Merkez Ayaklıcaoluk Köyü
Sağlık Evi Yapımı
Merkez
7
8
9
10
11
12
Açıklamalar
Kamu Özel Ortaklığı kapsamında Necip Fazıl Şehir
Hastanesi arazisi içinde yapımı planlanmaktadır.
Kamu Özel Ortaklığı kapsamında Necip Fazıl Şehir
Hastanesi arazisi içinde yapımı planlanmaktadır.
Eski Sağlık Ocağının bulunduğu arsada yapımı
planlanmaktadır. Projeleri ve Yaklaşık Maliyet hazırlanarak
Sağlık Bakanlığının onayına sunuldu.
Eski Sağlık Evinin bulunduğu arsanın zemini iyi
olmadığından, yeni arsa temini çalışmaları devam ediyor.
Mevcut hastanenin bulunduğu 218 ada, 134 nolu parselde
kayıtlı Yola terk işleminden sonra çıkan yeni tapuya göre
Andırın Devlet Hastanesi Ek Bina
Andırın 10.973,41 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yapımı
İnşaatı (30 Yataklı)
planlanmaktadır. Arsa bilgileri Sağlık Bakanlığına sunuldu.
Bakanlığımız bünyesinde proje işleri devam etmektedir.
1 Nolu ASM bahçesinde yapımı planlanmakta olup, zemin
Elbistan İlçe Sağlık
etüdü yapıldı. Projeleri hazırlandı. Yaklaşık Maliyet ilimiz
Müdürlüğü+Toplum Sağlığı
Elbistan
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlandı ve
Merkezi
projelerle birlikte Sağlık Bakanlığına onaya sunuldu.
Karaelbistan Kasabası’nda Devlet Hastanesi Ek Binası
yapımı için hastane arazisi bitişiğinde bulunan hazine
Elbistan 300 Yataklı Devlet
arazileri ile birleştirilerek yeni oluşan 216 ada, 1 nolu
Elbistan
Hastanesi Ek Bina İnşaatı
parselde kayıtlı 124.523,17 m². yüzölçümlü arsada yapımı
planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nca 12.12.2013 tarihinde
yapım ihalesi yapıldı. Kanuni süreçler devam ediyor.
Yeni bina Pazarcık ilçesi Yukarıpazarcık Mahallesi 339 ada,
Pazarcık Devlet Hastanesi Yeni
Pazarcık 108 nolu parselde kayıtlı, mülkiyeti hazineye ait 123.672,80
Binası
m² yüzölçümlü arsaya yaptırılacaktır.
Yeni Hastane inşaatının 567 ada, 1 nolu parselde kayıtlı
22.762,75 M².yüzölçümlü Maliye Hazinesine ait, Sağlık
Türkoğlu Devlet Hastanesi Ek
Türkoğlu Bakanlığı’na tahsisli taşınmaz üzerinde yapımı planlanmakta
Binası
olup, arsa bilgileri Sağlık Bakanlığı’na sunuldu.
Bakanlığımız bünyesinde proje işleri devam etmektedir.
2014 yılı ilk 3 ayında Özel İdare bütçesinden 5 adet
Tam Donanımlı Ambulans Alımı
ambulans alımı için 800.000 tl ödenek talep edilmiştir.
82
22. KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
- Mevcut Durum
Kurum Adı
K.Maraş Necip
Fazıl Şehir
Afş.Dev.Hast.
Andırın İlçe
Devlet
Hastanesi
Çağlayancerit
Devlet
Hastanesi
Elbistan Devlet
Hastanesi
Pazarcık Devlet
Hastanesi
Göksun Devlet
Hastanesi
Türkoğlu
Fiz.Ted.Ve
Reh.Merkezi
İl Toplamı
Aktif
Toplam Toplam Part-time
Klinisyen
Aktif
Çalışan Uzm.Dr.
Uzm.Dr.
Uzman Sayısı ve Toplam
Sayısı ve
Hekim Uzm.Dr. Sayısına Polik. Odası
Sayısı
Oranı (%)
Olanların
Oranı (%)
Aktif
Aktif
Pratisyen
Hemşire Hekim
Ebe Sayısı
Sayısı
Yatak
Sayısı
Poliklinik
Oda
Sayısı
Poliklinik
Hasta
Sayısı
854
141
1.024.193
222
0
0
163
87
34
504
240
101
26
339.487
26
26
100
26
100
9
66
17
24
4
35.916
4
0
0
4
100
3
26
8
20
5
56644
3
0
0
0
60%
4
7
12
234
46
560.027
54
0
0
46
100
13
115
32
100
16
260.479
21
0
0
0
1.600
45
23
53
19
206,831
14
0
0
0
0
3
43
16
50
4
38.713
4
0
5
26
2
1.436
261
2.315.666
348
109
71
832
350
0
26
7
239
- Muayene Bilgileri
Kurum Adı
Necip Fazıl
Şehir
Hastanesi
Afş.Dev.
Hast.
Andırın
Devlet
Hastanesi
Ç.Cerit Devlet
Hastanesi
Elbistan
Devlet
Hastanesi
Pazarcık
Devlet
Hstanesi
Göksun Dr.
Süreyya
Adanalı
Devlet
Hastanesi
Türkoğlu
Fiz.Ted.Ve
Reh.Merkezi
İl Toplamı
Toplam
Muayene
Saysı
Dahili
Cerrahi
Poliklini
Poliklinik
k
Muayene
Muayene
Sayısı
Sayısı
Kadın
Doğum
Pol.
Muayene
Sayısı
Acil Po.
Muay.
Sayısı
Diğer
Muay.
Sayısı
Pratisyen
Hekim
Pol.
Muayene
Sayısı
5 Li
Heyet
Rapor
u
3 Lü
Heyet
Rapor
12.146
2.398
Tek
Hekim
Rapor
u
1.471.925
549.522
385.504
89.215
447.684
298.669
30.080
10.625
21.441
76.149
160.374
0
718
726
15.099
80.021
13.026
8.000
5.744
40.113
13.138
0
0
23
375
54644
7538
0
1140
38223
9743
38223
0
10
1264
560.027
206.804
122.846
33.686
196.691
0
0
2.481
0
0
260.479
79.926
78.600
23.964
68.601
9.388
68.601
619
664
206,831
52.379
55.982
13.293
80.224
18.246
0
0
0
0
114.079
33.762
0
0
80.317
0
0
0
0
0
2.840.051
973.037
661.557
188.483
1.028.002
210.889
106.824
15.345
3.776
17.402
83
- Hastane Yatak Dağılımı
Yoğun Bakım Yatağı
Kurum Adı
Necip Fazıl Şehir Hastanesi
Afş.Dev.Hast.
Andırın İlçe Devlet Hastanesi
Çağlayancerit Devlet Hastanesi
Elbistan Devlet Hastanesi
Pazarcık Devlet Hastanesi
Göksun Devlet Hastanesi
Türkoğlu Fiz.Ted.ve
Reh.Merkezi
İl Toplamı
Toplam
Hastane
Yatak
Sayısı
854
101
24
20
234
121
53
Toplam
Hasta
Yatak
Sayısı
Servis
Yatağı
101
36
20
234
121
53
97
24
20
234
100
53
Diyaliz
Erişkin
Yatağı
21
6
4
0
9
4
6
Yeni Doğan
(Sadece
Küvöz)
Acil
Müşahade
Yatağı
20
0
0
0
0
5
0
38
15
8
6
23
6
5
38
4
0
0
8
6
0
50
4
1.457
565
528
50
56
25
105
Toplam Yatan Hasta
Acil Servis Doktoru
Başına Düşen
Günlük Hasta Sayısı
Acil Servise
Müracaatın Toplam
Poliklinik Sayısına
Oranı
20
6
26
61
43,7
209
6.022
1
0
1
209
25,5
298.699
2.444
6.371
111
2.318
1
0
1
111
50,0
80.021
24
2.339
104
1.100
1
0
1
104
0,67
56644
0
491
539
7.082
3
0
3
180
35,1
560.027
188
2.869
6
6
31.32
26,3
260.579
49
10.526
223
2.076
1
1
223
100,0
80.224
1.256
3.545
220
0
5
5
44
100,0
80.317
2.820
41.072
38
44
932
42,1
Uzman
Sayısı
Toplam
0
6
84
Acil Servisten
Yatırılan Hasta
Sayısı
19.605
Pratis
.Heki
m
Sayısı
Toplam Poliklinik
Sayısı
1.226
Acil
Servis
Günlük
Nöbetçi
Hekim
Sayısı
(Aktif
Hasta
Bakan)
Sevk Edilen Toplam
Hasta Sayısı
Necip Fazıl
447.684
Şehir
Hastanesi
76.149
Afş.Dev.Has
Andırın İlçe
40.113
Devlet
Hastanesi
Çağlayancer
38223
it Devlet
Hastanesi
Elbistan
196.691
Devlet
Hastanesi
Pazarcık
68.612
Devlet
Hastanesi
Göksun
80.224
Devlet
Hastanesi
Türkoğlu
80.317
Fiz.Ted.Ve
Reh.Merkezi
Toplam
1.028.013
Acil Servise
Müracaat Sayısı
(Günlük)
Acil Poliklinik
Muayene Sayısı
Krum Adı
- Acil Sağlık Hizmetleri
1.024.193 18.229 45.961
3.778 14.817
2.440.704 25.780 84.050
23. İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
- Evde Sağlık Hizmetleri
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
105
105
106
94
103
86
87
77
76
82
89
83
Hastaneye
Taşınan
Vaka
Sayısı
26
19
38
63
31
48
57
43
44
39
53
54
Aktif
Hasta
Sayısı
1841
1931
2063
2062
2165
2234
2377
2389
2427
2399
2469
2531
Kayıtlı
Hasta
Sayısı
3697
3895
4157
4355
4569
4719
4993
5154
5345
5498
5683
5868
1093
515
2531
5868
Çıkılan
Vaka
Sayısı
Yapılan
Enjeksiyon
Sayısı
Yapılan
Pansuman
Sayısı
Takılan
Serum
Sayısı
Takılan
Sonda Sayısı
1293
1461
1762
1660
1717
1458
1758
1271
1565
1390
1500
1372
422
491
497
323
334
326
373
265
282
277
275
236
512
584
717
445
386
316
445
864
894
858
1064
955
94
88
118
107
123
95
91
69
59
50
35
32
18207
4101
8040
961
- Lepra Çalışmaları
Çalışmalar
Eski Kayıtlı Vaka Sayısı
Yeni Tesbit Edilen Vaka Sayısı
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı
Ölen Hasta Sayısı
Bölge Dışına Çıkan Hasta Sayısı
Bölgeye Gelen Hasta Sayısı
Mevcut Hasta Sayısı
Lepra
5
5
5
- Frengi - Lepra Laboratuvar Çalışmaları
Çalışmalar
Poliklinik Sayısı
HIV Ag.Testi
Hbs Ag.Testi (Toplam)
Anti Hbs
Hcv
VDRL Testi
Toplam
Sayı
59
6218
6218
5167
6218
6218
30.098
Müsbet
Menfi
59
6218
6176
5116
6218
6218
30.005
42
51
93
- Deterjan Denetim Sayıları
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
4
10
12
12
20
12
11
13
15
12
-
-
121
- Biyosidal Denetim Sayıları
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
6
12
11
5
8
7
9
5
12
7
20
15
117
- Oyuncak Denetim Sayıları
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
5
8
9
14
10
12
14
14
10
11
-
-
107
85
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
3
4
1
1
2
Kanalizasyon ve atık su
İçme ve kullanma suyu
1
-
2
1
4
-
6
3
4
4
4
10
3
1
4
3
2
-
Toplam
Haziran
14
Aralık
Mayıs
4
2
1
34
4
2
2
34
26
Kasım
Nisan
Hayvan besiciliği
2
Şubat
Ocak
Şikayet konusu
Mart
- Şikayetlerile İlgili Veriler
Çöplük ve gübrelik
1
-
4
-
-
1
2
1
2
2
-
-
13
Baz istasyonu
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
2
Gürültü
1
-
-
-
2
1
-
-
1
-
-
-
5
Gıda
1
-
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
3
Diğer
1
2
-
-
-
2
7
4
2
1
3
-
22
7
3
9
8
26
15
28
11
13
7
9
3
139
Toplam
- Kontrol İzlemesi İçin Alınan Su Numune Sayıları
Analiz türü
Mik. Kim.
Kimyasal
Mikrobiyolojik
Uygun
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
87
130
63
145
73
129
74
150
80
130
137
184
44
140
56
104
62
158
38
100
86
196
21
49
821
1615
87
63
73
74
80
137
44
56
62
37
86
21
820
Uygun değil
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
Uygun
97
103
107
121
97
102
101
77
106
80
96
31
1118
Uygun değil
33
42
22
29
33
82
39
27
52
20
100
18
497
- Denetim İzlemesi İçin Alınan Su Numune Sayıları
Analiz türü
Mik. Kim.
Kimyasal
Mikrobiyolojik
Uygun
Uygun değil
Uygun
Uygun değil
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
-
13
13
13
9
4
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
5
3
7
16
7
7
9
-
20
32
20
13
19
27
45
27
13
32
29
39
29
24
15
7
16
7
6
10
24
33
24
18
15
153
220
153
113
107
- Bakiye Klor Ölçüm Sayıları
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
Temmuz
Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
Toplam
688
555
687
654
713
689
718
629
686
577
743
665
8004
Yeterli
624
493
636
584
633
574
668
559
621
544
619
645
7200
Yetersiz
64
62
51
70
80
115
50
70
65
33
124
20
804
86
9
Kim.
Mik.
Uygun
Uygun değil
Uygun
4
4
Uygun değil
5
1
3
1
5
1
4
Toplam
7
Aralık
5
1
Kasım
1
Ekim
Eylül
Kimyasal
Mikrobiyolojik
Ağustos
3
Temmuz
Mayıs
5
Haziran
Nisan
Analiz türü
Mart
Ocak
Şubat
- Kaplıca Denetimi Ve Alınan Numune Sayıları
6
3
28
6
3
19
3
9
Analiz türü
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
Mik.
Kim.
- Yüzme Havuzu Denetimi Ve Alınan Numune Sayıları
Kimyasal
6
4
4
3
3
18
9
7
6
3
1
3
67
Mikrobiyolojik
1
2
1
3
59
3
1
3
42
2
1
2
53
1
6
4
3
4
3
3
19
9
7
Uygun
2
4
2
2
3
14
4
4
Uygun değil
4
2
1
4
5
3
6
Uygun
4
3
3
3
17
7
7
1
2
2
3
Uygun değil
1
25
- İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Araç Durumu
İlçeler
Merkez ilçe
Afşin
Andırın
Çağlayancerit
Ekinözü
Elbistan
Göksun
Nurhak
Pazarcık
Türkoğlu
Toplam
Toplam araç
sayısı
14
2
1
1
4
2
1
1
26
- Akıl Ve Ruh Sağlığı Çalışması
Hastaların gönderdikleri ya da geldikleri
bölge hastaneleri
Rs10'la bölge hastanelerine gönderilen
hastalar
Rs20 ile yaşadığı ile gelen
hastalar
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
İlin Bağlı Olduğu Bölge Hastanesi
422
114
536
789
123
912
Diğer Bölge Hastaneleri
1
Genel Toplam
423
789
123
912
1
114
87
537
- Obezite, Diyabet Ve Metabolik Hastalıklar Birimi Verileri
Sıra
Değerlendirme Ölçütleri
No
1 Sağlıklı Beslenme Eğitimi Konusunda İlköğretim Öğrencilerine Verilen Eğitim Sayısı
Beslenme Dostu Okul Sertifikası İle Ödüllendirilen Okul Oranı (Beslenme Dostu Okul
2
Sertifikası Almış Okul Sayısı/Toplam Okul Sayısı)
3 İlde Açılan Diyabet Eğitim Merkezi Sayısı
4 Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı Kapsamında Eğitim Verilen Toplam Kişi
5 Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı Kapsamında Eğitim Verilen Toplam Kişi Sayısı
6 Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programında Eğitim Verilen Toplam Kişi Sayısı
2013 yılı
17.228
1
267
220
22.584
22.584
- Genel Bütçeden Yapılarak Bitirilen Yatırım Ve Onarım Çalışmaları
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
Kuruluşun Adı
Asm Merkezleri Onarım İşi (Merkez
Kavlaklı Asm Onarımı)
Asm Merkezleri Onarım İşi (Afşin
Arıtaş Asm Onarımı)
Asm Merkezleri Onarım İşi (Afşin
Merkez 1 Nolu Asm Onarımı)
Asm Merkezleri Onarım İşi (Elbistan
Demircilik Asm Onarımı)
Asm Merkezleri Onarım İşi (Elbistan
Merkez 2 Nolu Asm Onarımı)
Asm Merkezleri Onarım İşi (Elbistan
Büyükyapalak Asm Onarımı)
Asm Merkezleri Onarım İşi (Elbistan
Akbayır Asm)
Fiziki
Durum
Genel Bütçe
Yeri
Maliyeti (TL)
Merkez
44.688,15
100%
Afşin
37.856,36
100%
Afşin
24.026,07
100%
Elbistan
24.748,88
100%
Elbistan
37.348,41
100%
Elbistan
32.397,99
100%
Elbistan
28.093,13
100%
Açıklamalar
03.10.2013 tarihinde
bitirilmiştir.
29.08.2013 tarihinde
bitirilmiştir.
13.10.2013 tarihinde
bitirilmiştir.
13.09.2013 tarihinde
bitirilmiştir.
29.08.2013 tarihinde
bitirilmiştir.
29.08.2013 tarihinde
bitirilmiştir.
21.10.2013 tarihinde
bitirilmiştir.
- 2013 Yılı Teklif Edilen Yatırımlar (Ek Bina-Yeni Bina)
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Yatırımın adı
Yatırımın gerekçesi
Arsa bilgileri
Halk Sağlığı
Müdürlüğü Hizmet
Binası
Türkoğlu Tsm
Binası
Afşin Tsm Kat
İlavesi
İhtiyaç tespiti (Yapının eski ve
kargir bina olması)
İhtiyaç tespiti (mevcut binanın
yetersizliği)
Kaynar Köyü
Sağlık Evi
İhtiyaç tespiti (fiziki şartların
yetersizliği)
Murat Çakıroğlu
Köyü Sağlık Evi
Çağlayancerit Tsm
+Asm Binası
İhtiyaç tespiti (yeni sağlıkevi
ihtiyacı)
İhtiyaç tespiti (yeni bir TSM ve
ASM ihtiyacı)
İhtiyaç tespiti (fiziki şartların
yetersiz ve binanın eski olması)
Andırın Tsm Binası
Elbistan
Büyükyapalak
Kasabası Asm
Elbistan İğde
Kasabası Asm
İhtiyaç tespiti (mevcut binanın
yetersizliği)
İhtiyaç tespiti (binanın yığma
kargir olması)
İhtiyaç tespiti (binanın yığma
kargir olması)
88
Yörükselim mah. pafta:75
ada:719 parsel:1
11428 m2 lik arsa
Türkoğlu ada:404 parsel:1
5815 m2 lik arsa
Afşin ada:341 parsel:25
1809 m2 lik arsa
Kaynar köyü ada:138 parsel:7
876,25 m2 lik arsa Zemin etüt
raporuna göre hazırlatılan projeler
Sağlık bakanlığına gönderildi.
Murat çakıroğlu köyü ada:119
parsel:19 645,19 m2 lik arsa
Çağlayancerit ada:190 parsel:149
3000 m2 lik arsa
Andırın ada:152 parsel:1
2979 m2 lik arsa
Elbistan Büyükyapalak kasabası
parsel:44
2958 m2 lik
arsa
Elbistan İgde kasabası pafta:2
parsel:521 5096 m2 lik arsa
Hizmete Geçeceği
Tahmini Tarih
2015
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
- 2013 Yılında Yapımına Başlanıp Devam Eden Hastane, Sağlık Ocağı, Köy Sağlık Evi Ve
Diğer Sağlık Kuruluşları
Sıra
No
Kuruluşun Adı
1
Merkez Tekir
Kasabası Aile
Sağlığı Merkezi
İnşaatı
2
3
4
5
6
7
8
Merkez Bulanık
Köyü Sağlık Evi
İnşaatı
Merkez Doğukent
6 Hekimlik
Prefabrik Aile
Sağlığı Merkezi
Türkoğlu Merkez
6 Hekimlik
Prefabrik Aile
Sağlığı Merkezi
Merkez
Dulkadiroğlu
Tsm+Asm İnşaatı
Elbistan Tsm+İlçe
Sağlık Müdürlüğü
İnşaatı
Merkez Yeniköy
(Yenicekale)
Sağlık Evi İnşaatı
Merkez
Ayaklıcaoluk
Sağlık Evi İnşaatı
Maliyeti (TL)
Genel Bütçe
775.493,90
414.719,26
Fiziki
Durum
109%
-
Açıklamalar
603.000,00 Tl Bedel İle İhale Edildi. % 9,99 Keşif Artışı İle Yapılan İnşaatın
% 108,99’luk Kısmı Hakediş Bazında Bitirilmiş ,İş Bitimi Dilekçesi İl Özel
İdaresi’ne Verilmiş Olup, Son Hakedişi (Kesin Hesap) Bağlanmadığından İş
Teslim Alınamamıştır.185.280,74 Tl’lik Ödenek Bakanlık Oluru İle Bulanık
Sağlık Evi Ödeneğinden Aktarıldı. 2013 Yılında Hiçbir Hakediş Ödemesi
Yapılmadı.
Arsa Arama Çalışmaları Devam Ediyor.Geriye Kalan Ödeneği 2013 Yılı
Yatırım Proğramına Dahil Edilen Merkez Dulkadiroğlu İlçe Sağlık
Müdürlüğü+Tsm İnşaatı İşine Aktarıldı.
-
100%
İnşaat Tamamlandı.19/10/2013- 29/10/2013 Tarihleri Arasında Yapılan
İncelemede 15/07/2013 Tarihi İtibar Alınarak Toki Tarafından Geçici
Kabülü Yapılmıştır.
-
100%
İnşaat Tamamlandı.19/10/2013- 29/10/2013 Tarihleri Arasında Yapılan
İncelemede 15/07/2013 Tarihi İtibar Alınarak Toki Tarafından Geçici
Kabülü Yapılmıştır.
-
-
Yatırım Proğramına Dahil Edildi. Zemin Etüdü Yapıldı. Projeler Hazırlandı,
Onaylatılmak Üzere Bakanlığa Gönderildi.
-
Yatırım Proğramına Dahil Edildi.Henüz Ödeneği Gelmedi.Zemin Etüdü
Yapıldı. Projeler Hazırlandı, Onaylatılmak Üzere Bakanlığa Gönderildi.
-
-
Yatırım Proğramına Dahil Edildi.Henüz Ödeneği Gelmedi.Zemin Etüdü
Yapıldı. Projeler Hazırlandı, Onaylatılmak Üzere Bakanlığa Gönderildi.
-
-
Yatırım Proğramına Dahil Edildi.Henüz Ödeneği Gelmedi.Arsa Arama
Çalışmaları Devam Ediyor.
-
- 2013 Yılında Döner Sermaye Bütçesinden Yapılarak Bitirilen Yatırım Ve Onarım
Çalışmaları
Sıra
No
1
2
3
Maliyeti (TL)
Kuruluşun Adı
Soğuk Oda Yapımı (1. Kısım Merkez
Toplum Sağlığı Merkezi)
Soğuk Oda Yapımı (2.Kısım Elbistan
Toplum Sağlığı Merkezi)
Merkez Halk Sağlığı Laboratuarının
Ketem'e Dönüştürülmesi Tadilatı
Yeri
Döner Serm.
Büt.
Fiziki
Durum
Açıklamalar
Merkez
49.265,00
100%
27.05.2013 tarihinde bitirilmiştir.
Elbistan
54.138,97
100%
20.06.2013 tarihinde bitirilmiştir.
Merkez
9.314,74
100%
26.07.2013 tarihinde bitirilmiştir.
Göksun
17.334,20
100%
09.07.2013 tarihinde bitirilmiştir.
Merkez
88.217,34
100%
26.12.2013 tarihinde bitirilmiştir.
6
7
Göksun Kömür Sağlık Evi Onarımı
Merkez Halk Sağlığı Laboratuarı Ve
Ketem Onarımı
Türkoğlu Büyük İmalı Asm Onarımı
Merkez Fatih Kasabası Asm Onarımı
Türkoğlu
Merkez
38.626,84
36.256,45
100%
100%
8
Göksun Büyük Kızılcık Asm Onarımı
Göksun
14.900+KDV
26.12.2013 tarihinde bitirilmiştir.
26.12.2013 tarihinde bitirilmiştir.
05.11.2013 tarihinde yer teslimi yapılıp
işe başlandı. Henüz bitmedi.
Merkez
24.653,85
100%
26.12.2013 tarihinde bitirilmiştir.
Merkez
40.002,00
100%
12.12.2013 tarihinde bitirilmiştir.
Merkez
42.437,58
100%
26.12.2013 tarihinde bitirilmiştir.
4
5
9
10
11
Asm Doğlagaz Sistemi Dönüşümü İşi
(Kısım Merkez Faruk Arıkan Asm)
Asm Doğlagaz Sistemi Dönüşümü İşi
(Kısım Merkez Ortaseki Asm)
Asm Doğlagaz Sistemi Dönüşümü İşi
(Kısım Merkez İsmail Kurtul Asm)
89
- 2013 Yılında Genel Bütçeden Yapılarak Bitirilen Yatırım Ve Onarım Çalışmaları
S.
No
Maliyeti (TL)
Genel Bütçe
Fiziki
Durum
Açıklamalar
Merkez
44.688,15
100%
03.10.2013 tarihinde bitirilmiştir.
Afşin
37.856,36
100%
29.08.2013 tarihinde bitirilmiştir.
Afşin
24.026,07
100%
13.10.2013 tarihinde bitirilmiştir.
Elbistan
24.748,88
100%
13.09.2013 tarihinde bitirilmiştir.
Elbistan
37.348,41
100%
29.08.2013 tarihinde bitirilmiştir.
Elbistan
32.397,99
100%
29.08.2013 tarihinde bitirilmiştir.
Elbistan
28.093,13
100%
21.10.2013 tarihinde bitirilmiştir.
Kuruluşun Adı
Yeri
Asm Merkezleri Onarım İşi (Merkez
Kavlaklı Asm Onarımı)
Asm Merkezleri Onarım İşi (Afşin
Arıtaş Asm Onarımı)
Asm Merkezleri Onarım İşi (Afşin
Merkez 1 Nolu Asm Onarımı)
Asm Merkezleri Onarım İşi (Elbistan
Demircilik Asm Onarımı)
Asm Merkezleri Onarım İşi (Elbistan
Merkez 2 Nolu Asm Onarımı)
Asm Merkezleri Onarım İşi (Elbistan
Büyükyapalak Asm Onarımı)
Asm Merkezleri Onarım İşi (Elbistan
Akbayır Asm Onarımı)
1
2
3
4
5
6
7
- 2013 Yılında Döner Sermaye Bütçesinden Yapılan Onarım Çalışmaları
S.
No
Kuruluşun Adı
Yeri
Maliyeti
(TL)
Genel Bütçe
Açıklamalar
1
Halk Sağlığı Md.
Birimleri
K.Maraş
812.762,06
Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binalarında Kullanılmak
Üzere Alınan Demirbaş Malzemeler Grubu
- 2013 Yılında Döner Sermaye Bütçesinden Yapılan Onarım Çalışmaları
Sıra
No
Kuruluşun
Adı
Yeri
1
Halk Sağlığı
Md.Birimleri
K.MARAŞ
Maliyeti (TL)
Döner
Serm.Büt.
514.982,47
Açıklamalar
Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binalarının Bakım, Onarım ve
Tadilat İşlerinde Kullanılmak Üzere Alınan Malzemeler Grubu
- 2014 Yılında Yapılacak Yatırımlar(Genel Bütçe Ve Döner Sermaye Kaynaklı)
S.
N
o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kuruluşun Adı
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Hizmet Binası
Türkoğlu Tsm Binası
Afşin Tsm Kat İlavesi
Kaynar Köyü Sağlık Evi
Murat Çakıroğlu Köyü
Sağlık Evi
Çağlayancerit Tsm +Asm
Binası
Andırın Tsm Binası
Elbistan Büyükyapalak
Kasabası Asm
Elbistan İğde Kasabası Asm
Yeri
Maliyeti
(TL)
Fiziki
Durum
Döner
Serm.Büt.
Açıklamalar
Merkez
6.000.000
0%
2014 Tılı Yatırım Proğramına Teklif Edildi.
Türkoğlu
Afşin
Merkez
3.000.000
504.000
150.000
0%
0%
0%
2014 Tılı Yatırım Proğramına Teklif Edildi.
2014 Tılı Yatırım Proğramına Teklif Edildi.
2014 Tılı Yatırım Proğramına Teklif Edildi.
Türkoğlu
150.000
0%
2014 Tılı Yatırım Proğramına Teklif Edildi.
Çağlayancerit
4.000.000
0%
2014 Tılı Yatırım Proğramına Teklif Edildi.
Andırın
3.000.000
0%
2014 Tılı Yatırım Proğramına Teklif Edildi.
Elbistan
500.000
0%
2014 Tılı Yatırım Proğramına Teklif Edildi.
Elbistan
500.000
0%
2014 Tılı Yatırım Proğramına Teklif Edildi.
- 2013 Yılında İl Özel İdaresince Yapılacak Yatırımlar
Sıra No
1
Kuruluşun Adı
Ortaseki Asm,Yavuzselim Asm,Faruk Arıkan
Asm,Fatma Kral Asm,Şahinkayası Asm
Yeri
Açıklamalar
K.Maraş
Merkez
Özürlü Asansör Ve Rampası Yapımı İçinözel İdarede
İhale Aşamasındadır.
90
24. KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
- Yol Ağı Durumu
Kahramanmaraş İlimizde Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında 25
km Otoyol, 398 km Devlet Yolu, 533 km İl Yolu olmak üzere Toplam 956 km yol ağı
bulunmaktadır.
Bu yollarımızın 72 km.si Bitümlü Sıcak Karışım Kaplaması, 2 km.si parke, 857 km.si
Sathi Kaplamalı Yollardır. Yollarımızın 274,2 km.si Bölünmüş Yol dur.
-2013 Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler:
-Narlı-Pazarcık-8.Bl.Hd. : 45,5 Km.
-K.Maraş-Narlı-G.Antep (GAP) : 63 Km.
-Kahramanmaraş-Nurdağ : 48 Km.
- Kahramanmaraş-Göksun-6.Bl.Hd. : 124 Km.
-Kahramanmaraş-Süleymanlı Ayr.
-Süleymanlı Ayr.-Göksun
-Göksun-6.Bl.Hd.
-K.Maraş-Andırın Ayr. : 48 Km.
-Kadirli-Andırın-Göksun : 103 Km.
-(K.Maraş-Göksun)Ayr.-Süleymanlı: 25 km
- Muhtelif Köprü Onarımları (Aksu Köprüsü Onarımı )
Karayolları 5.Bölge Müdürlüğüne bağlı Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde Ulaşım
sektöründe 11 adet proje mevcuttur.
Bu projelerden 3 adedi tamamlanmış, 8 adedinde çalışmalar devam etmektedir. Bu
projelerin toplam proje bedeli 1.713.625.000 TL olup, bugüne kadar yapılan harcama
686.771.000 TL tutarındadır. ( 2013 Yılı harcaması 249.000.000 dir.)
a) K.Maraş-Narlı-G.Antep Yolu:
Toplam 63 km uzunluğunda ve BY standardındaki yolumuzun 61,6 km’lik kısmı
BSK’lı
(Bitümlü Sıcak Karışım) olarak tamamlanmıştır. (2013 yılında 3,4 km’si
tamamlanmıştır.)
Kalan kesimlerde çalışmalarımız devam etmektedir.
b) Narlı-Pazarcık-8.Bl. Hd. Yolu:
Toplam 45,5 km uzunluğunda ve BY standardındaki yolumuzun tamamı sathi kaplamalı
olarak tamamlanmıştır. (2013 yılında 2,8 km’si tamamlanmıştır.)
c) K.Maraş-Göksun-6.Bl. Hd. Yolu:
Toplam 89 km. uzunluğundaki Kahramanmaraş-Göksun arasında 77 km.’de proje
revizyonu yapılarak, 6 adet toplam 6480 m. uzunluğunda Tünel ve 8 adet toplam 2937 m.
uzunluğunda Viyadük ilave edilmiştir. Yapılan değişiklikle standartlar yükseltilmiş, işletme
maliyetleri azaltılarak trafik güvenliği ve konfor arttırılmış olup güzergah 13 km. kısalmıştır.
5 kesimde yapım çalışmaları devam etmektedir;
1- Km: 13+900-25+025 Arası (Toplam 11,1 Km Valilik) Toprak işleri ve sanat yapılarında
çalışmalarımız devam etmektedir.
91
2-Km: 36+983-52+600 ve Km: 56+000-60+577 Arası (Toplam 20,2 Km)Yapılan proje
revizesinden dolayı Km: 36+693-44+300 arasının(7,6 km) bu ihale kapsamında
tamamlanması, geriye kalan kısımların ise Genel Müdürlüğümüzce yapılan Km: 13+90060+577 arası (46,6 km) ikmal ihalesi kapsamında tamamlanması planlanmaktadır. 2013
yılında muhtelif kesimlerde toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılmıştır.
3- Km:13+900-60+577 Arasının (K.Maraş Ceyhan Köprüsü – Tekir arası) BSK’lı olarak
yapılması için çalışmalara başlanmıştır.
4- Km: 60+577-83+660 Arasının (Göksun-Tekir Arası) (23,08 Km) Toprak işleri, sanat
yapıları, tünel ve viyadüklerde çalışmalarımız devam etmektedir. 2013 yılında 2 km’lik
kesimin BSK’lı (Bitümlü Sıcak Karışım) olarak tamamlanması hedeflenmiş olup, tünelli
kesimlerde çalışılmıştır.
5- Km: 85+500-119+800 Arası (Göksun-6.Bl. Hd. Yolu arası) ve Km:0+000-5+500 GöksunElbistan Çıkışı Önceki yıllarda sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak hizmete açılan yolun
Göksun geçişi ile Göksun-Elbistan çıkışı arasındaki toplam 11,5 km’ lik kesim BSK’lı
(Bitümlü Sıcak Karışım) olarak, diğer kesimlerin ise ikmal işi çalışmalarına 20.06.2013
tarihinde başlanmıştır. 2013 yılında 0,7 km sathi kaplama seviyesinde Bölünmüş Yol olarak
tamamlanmıştır.
d) K.Maraş-Nurdağı Yolu (BSK):
Toplam 48 km uzunluğunda BY standardındaki yolumuzun tamamı sathi kaplamalı
olarak tamamlanmıştır.
Bu yolumuzun tamamının BSK’lı olarak yapılması için 04.05.2011 ve 30.01.2012
tarihlerinde ihale yetkisi talep edilmiştir. İhale yetkisi verildiği taktirde ihalesi yapılarak
çalışmalara başlanabilecektir.
e) Kadirli-Andırın-Göksun Yolu:
Toplam 103 km uzunluğunda TY standardındaki yolumuzun 36,6 km’lik kesimi
tamamlanarak trafiğe açılmıştır.
Söz konusu yolun 79 km’si Kahramanmaraş ili
sınırlarındadır.
Bu projede çalışmalar 2 kesim halinde devam etmektedir.
1-Km:2+000-41+183 Arasında (39,2 Km) 2013 yılında 5 km’lik kesimin sathi
kaplamalı olarak tamamlanması hedeflenmiş olup toprak işlerinde çalışmalarımız devam
etmektedir.
2-Km:27+050-40+953 Arasında (13,9 Km) kamulaştırma çalışmaları tamamlanma
aşamasına gelmiş olup ara verilen yapım çalışmalarına yeniden başlanılacaktır.
Geri kalan kesimlerin yapılması için ihale hazırlıkları devam etmektedir. 2013 yılı
içerisinde ihalesi yapılacaktır.
f) K.Maraş-Andırın Ayr. Yolu:
Toplam 48 km uzunluğunda ve 3A standardındaki yolumuzun tamamı sathi kaplamalı olarak
tamamlanmıştır. 2013 yılı içerisinde kesin hesap çalışmaları tamamlanacaktır.
92
g) Göksun - Elbistan – 8. Blg. Hud. Yolu:
Toplam 122 km uzunluğunda ve BY standardındaki yolumuzun 23,7 km’lik kesimi sathi
kaplamalı olarak tamamlanmıştır.
İhaleli olarak devam eden işimiz tamamlanmış olup, 2013 yılında kesin hesap
işlemlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.
1-Göksun-Elbistan Devlet Yolu: Yatay düşey hattı onaylanmış olup Kavşak tasarım
çalışmaları ve Araştırma Mühendislik Hizmetleri devam etmektedir.
2-Elbistan-8.Bl.Hd. Devlet Yolu: Uygulama projeleri tamamlanmış olup Genel
Müdürlüğümüzün Onay’ına sunulmuştur. ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) çalışmaları
tamamlanma aşamasındadır.
ğ) K.Maraş Çevre Yolu (Bsk):
Toplam 16,5 km uzunluğunda Bölünmüş Yol standardındaki yolumuzun 14,5 km’si
BSK’lı (Bitümlü Sıcak Karışım ) olarak tamamlanmıştır.
Bu yolda yapılmasına karar verilen 3 adet köprülü kavşak (Ağabeyli Kavşağı,
Üniversite Kavşağı, Madalyalı Kavşağı) ve yola üçüncü şerit ilavesi işinde çalışmalara
başlanmıştır.
h) Elbistan Şehir Geçişi :
Toplam 14,8 km uzunluğunda BY standardındaki yolumuz önceki yıllarda Sathi
Kaplamalı olarak tamamlanmıştır.
Şehir geçişinin BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) ihalesi yapılmış olup 2013 yılında
tamamı BSK’lı (Bitümlü Sıcak Karışım) olarak tamamlanmıştır.
Eksik kalan bordür ve parke işlerinde çalışmalar devam etmektedir.
- İl Yollarında Fiziki Ve Geometrik Standartların Yükseltilmesine Yönelik Yapılan Yol
Yapım Çalışmaları
No
İli
K.K.
No
Yolun Adı
2012 Yılı GerçekleşTirilen (Km)
2013 Yılı
Hedefi(Km)
2013 Yılı
Yapılan (Km)
10
8
8
7
7
15
15
1 K. Maraş 46-02
Afşin-Çobanbeyli-Tanır Yolu
(Afşin-Tanır yolu) Çobanbeyli
2 K. Maraş 46-02
Geçişi
3 K. Maraş 46-03 Elbistan-Nurhak-Kapıdere Yolu
Süleymanlı Yolu
4 K. Maraş 46-76
Toplam
1
11
- Kahramanmaraş İli Bakım-Onarım, Asfalt, Trafik Güvenliği Hizmetleri:
a) Global Asfalt Programı
2013 yılında Kahramanmaraş ilinde 344 km asfalt çalışması yapılmıştır.
b) Trafik Hizmetleri:
Harcanan bu ödenekle şu ana kadar 488.780 m2 yatay işaretleme, 1.985 m2 düşey
işaretleme,13 km oto korkuluk çalışması yapılmıştır.
93
25. TCDD 6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
- 2013 Yılı İçinde Yapılan Hizmet ve Faaliyetler: Kahramanmaraş, Narlı ve Türkoğlu
işyerleriNE yurt içi ve yurt dışından 3.966 adet vagon ile 110.056 ton yük gelmiş olup, yine
bu işyerlerinden yurt dışı ve yurt içine 872 adet vagon ile 27.849 ton muhtelif yük giderek,
toplam 4.838 adet vagon ile 137.905 ton taşıma yapılmıştır.
- Yürütülen Faaliyetler:
1)Türkoğlu Lojistik Merkezinde oluşturulacak yollara ait proje hazırlatılması işi;
17/10/2012 tarihinde 141.000,00 TL.ye sözleşmesi imzalanarak 09/11/2012 tarihinde işe
başlanmış olup 31/12/2013 tarihi itibariyle 140.000,00 TL harcanarak proje alımı işi
tamamlanmıştır. Projeler incelenmekte olup yapım ihalesi hazırlık çalışmalarına
başlanacaktır.
2) Beyoğlu-Narlı-Salmanlı arası 52 km. yol yenilemesi işi; 19/02/2013 tarihinde başlayan
yol yenileme çalışmaları 03/05/2013 tarihinde 6.851.119,42 TL harcanarak tamamlanmıştır.
26.İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
- Kahramanmaraş İli Tarım Arazilerinin Dağılımı
Arazilerin Niteliklerine Göre Dağılımı (ha)
Tarım Alanı
322.308
Orman-Fundalık Alan
500.419
Çayır-Mera Alanı
181.751
Diğer
414.487
Su Yüzeyi
15.635
Toplam
1.434.600
Tarım Alanlarının Dağılımı (ha)
Tarla
216.473
Meyve
66.855
Sebze
10.369
Nadas
28.609
Süs Bitkisi
2
Toplam
322.308
2012 Tuik Verisidir.
- Tarım Alanlarının İlçelere Göre Dağılımı (da)
Tahıllar ve diğer
Sebze
Meyveler, içecek
Süs
bitkisel ürünlerin Nadas alanı
bahçeleri
ve baharat
Bitkileri
ekilen alanı
alanı
bitkilerinin alanı
Alanı
Merkez
581.443
318.402
17.000
43.317
202.706
18
Afşin
530.784
412.413
65.000
19.869
33.502
0
Andırın
148.369
99.322
25.000
3.400
20.647
0
Çağlayancerit
57.250
39.886
1.500
682
15.182
0
Ekinözü
57.445
41.572
3.340
980
11.553
0
Elbistan
794.268
533.172
145.000
17.559
98.537
0
Göksun
441.439
388.802
10.250
6.511
35.876
0
Nurhak
31.151
19.024
9.000
682
2.445
0
Pazarcık
444.334
207.080
5.000
7.508
224.746
0
Türkoğlu
136.596
105.054
5.000
3.185
23.357
0
3.223.079
2.164.727
286.090
103.693
668.551
18
Kaynak:Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı.
Not:2012 verileri geçicidir.
Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
2011 yılından itibaren tarım alanlarına süs bitkileri alanları da dahil edilmiştir.
Meyve alanları plantasyon (toplu) alanlar olup, dağınık ağaçların alanları dahil edilmemiştir.
Sebze bahçeleri ve süs bitkileri alanına örtü altı alanları da dahildir.
İlçe Adı
Toplam
Alan
94
- 2012-2013 Yıllarına Ait Destek Ödemeleri
- Alan Bazlı Destekler
Alan Bazlı Destekler
Destekleme İsmi
2012’de Tespit Edilip 2013’de Ödenen
İşletme
Sayısı
Ödenen Destek
Miktarı (TL)
Alan (da)
Mazot Desteği
29.636
1.962.708
Kimyevi Gübre Desteği
29.481
1.852.954
Toprak Analizi Desteği
3.247
385.416
Organik Tarım Desteği¹
51 4231 da/3742 ad.
Toplam
62.415
4.201.078
¹Aynı yıl ödenmiştir. (Sebze, Meyve ve Arıcılık)
8.086.239
9.358.147
963.544
120.747
18.528.677
2013’de Tespit Edilip 2014’de
Ödenen / Ödenecek
Ödenen
İşletme
Alan (da)
Destek
Sayısı
Miktarı (TL)
D.E.
D.E.
D.E.
17
3742
14.968
17
14.968
- Fark Ödemesi Destekleri
Fark Ödemesi Destekleri
Destekleme İsmi
Kütlü Pamuk Desteği
Dane Mısır Desteği
Soya Fasulyesi Desteği
Yağlık Ayçiçeği Desteği
Hububat Desteklemeleri
Toplam
2013’de Tespit Edilip 2014’de Ödenen /
Ödenecek
Ödenen Destek
İşletme
Ödenen Destek
Alan (da)
Miktarı (TL)
Sayısı
Miktarı (TL)
13.494.927
D.E.
8.202.677
D.E.
145.769
D.E.
40.578
D.E.
9.588.805
3.427
5.039.522
31.472.756
3.427
0
5.039.522
2012’da Tespit Edilip 2013’de Ödenen
İşletme
Alan (da)
Sayısı
1.022
67.297
3.260
222.435
20
178
12
1.111
6.097
498.862
10.411
789.883
- Hayvancılık Destekleri
Hayvancılık Destekleri
Destekleme İsmi
2012’de Tespit Edilip 2013’de
2013’de Tespit Edilip 2014’de
Ödenen
Ödenen / Ödenecek
Ödenen
Ödenen
İşletme
İşletme
Miktarı
Destek
Miktarı
Destek
Sayısı
Sayısı
Miktarı (TL)
Miktarı (TL)
3.464
114.055
4.568.171
3.419
119.683
5.616.827
27
1.452.186
27
2.305
1.452.168
2.438 42.565.289
2.451.100
3.259 29.206.532
1.902.913
2.801
324.924
5.848.632
1.492
12.790
3.429.795
837
6.872
259.834
Yem Bitkileri Desteği
Su Ürünleri Desteği****
Süt Desteklemesi***
Anaç Koyun-Keçi Desteği**
Anaç Sığır Desteği**
Buzağı Desteği**
Hastalıktan Ari İşletme
Desteklemesi
Hayvan Hastalık Tazminatları**
10
1.329
Besilik Erkek Sığır Desteği**
913
12.052
Arılı Kovan (Koloni) Desteği³
592
61.902
Toplam
12.574
³Miktarı sütunu, koloni sayısıdır.
*Miktar sütunu, aşılanan hayvan sayısını temsil etmektedir.
**Miktarı sütunu, baş'ı ifade etmektedir.
***Miktarı sütunu, Litre'yi ifade etmektedir.
****Miktar sütunu Ton ifade etmektedir.
95
1
976.348
3.608.556
495.216
23.089.838
1.099
702
8.507
304.125
5.092
17.722
73.825
707.494
5.187.728
590.600
15.761.855
- Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler
Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler
Destekleme İsmi
Sertifikalı Tohumluk Kullanımı Desteği
Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği
Sertifikalı Tohumluk Üretim Desteği
Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin
Korunması Desteği(ÇATAK)
MakineKırsal Kalkınma Yat. Ekipman
Dest. Proğ.
Ekonomik
Yatırım
İl Özel İdare Destekli Harcamalar
Toplam
Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler
Destekleme İsmi
2012’de Tespit Edilip 2013’de
2013’de Tespit Edilip 2014’de
Ödenen
Ödenen / Ödenecek
Ödenen
Ödenen
İşletme
Destek
İşletme
Alan
Destek
Alan (da)
Sayısı
Miktarı
Sayısı
(da)
Miktarı
(TL)
(TL)
1.416
116.677
713.213
120
5.921
114.538
136
3.510
395.360
91
1.456
166.225
1.078,7
4
94.112
Ton
234
5.827
786.661
302
189
1.502.910
813
4.127.723
18
3.400.627
14
2.905.985
1.997
411.606
7.304.489
1.340
124.777
2012’de Tespit Edilip 2013’de
Ödenen
İşletme
Sayısı
Alan (da)
Genel Bütçe
Tarımsal Kalkınma
Koop. Kredileri*
KASDEP¹
Gelir Getirici Bireysel Projeler (SYDV)
67
Bitkisel Ürün
510
Sig.
Tarımsal Siğortaları
Havuzu (TARSİM)** Hayvan Hayat
169
Sig.
Tabi Aft. Dest. (2090 Kuraklık
say. kanun kap. Yap.
Don / Yağış
öd.)
Toplam
746
*2011 yılı işletme sayısı koop. İfade etmektedir.
** Poliçe sayısı
-
Ödenen
Destek
Miktarı (TL)
611.978
3.308
10.685
1.022.426
8.336.897
2013’de Tespit Edilip 2014’de
Ödenen / Ödenecek
İşletme
Sayısı
Ödenen
Destek
Miktarı (TL)
Alan (da)
-
-
-
1.286.227
1.115.424
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
3.013.629
- 26.2.5.2012-2013 Yıllarına Ait Tarımsal Destekler
Tarımsal Destekler, Proje, Proğram Ve Yatırımlar
2012'de Tespit Edilip
2013’da Tespit Edilip 2014’de
2013’de Ödenen
Ödenen/Ödenecek
18.528.677
14.968
1.Alan Bazlı Destekler
31.472.756
5.039.522
2.Fark Ödemesi Destekleri
23.089.838
15.761.855
3.Hayvancılık Desteklemeleri
10.318.118
8.336.897
4.Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler
4.923.371
7.033.708
4.1.Kırsal Kalkınma Yatırımları¹*
786.661
1.022.426
4.2. Çatak¹*
611.978
4.2.Gelir Getirici Sydv Projeleri¹
0
4.3.Tarımsal Amaçlı Koop. Kredileri¹
411.606
4.4.İl Özel İdare Destekli Harcamalar¹
Toplam
83.409.389
29.153.242
¹Tespit ve ödeme yılı aynıdır.
¹*Destek tutarı Diğer Tar. Amaçlı Dest. İçerisine dahildir.
96
- Mera Tespit, Tahdit, Tahsis ve Tescil Çalışmaları
355 yerleşim yerinde toplam 176.360 hektar mera, yaylak, kışlak, umuma ait otlak ve
çayır tespit edilerek 2013 Yılı sonu itibarı ile tespit çalışmaları tamamlanmıştır.
206 yerleşim alanında 58.513 hektar mera alanının tahdidi tamamlanmıştır.
195 yerleşim alanında 55.372 hektar mera alanının tahsisi yapılmıştır.
Tahsis çalışmaları tamamlanan 23 yerleşim yerinde Mera Yönetim Birliği kurulmuştur
- Mera Tescil Çalışmaları
İlimiz genelinde Merası olan 355 yerleşim biriminin 207 sinde toplam 428.955,187
dekar alanda Tescil çalışmaları tamamlanmıştır.
- Mera Islah ve Amenajman Projesi Çalışmaları
4342 sayılı Mera Kanunu gereğince, İlimizde uygulanan Mera Islah ve Amenajman
Projeleri, 2004 yılından 2008 yılına kadar İl Müdürlüğümüz, Doğu Akdeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden bu konuda
görevli öğretim üyeleri tarafından ortaklaşa hazırlanmakta ve İl Müdürlüğünce
uygulanmaktaydı. 2008 yılından itibaren ise sadece ilgili Araştırma Enstitüsü ile beraber
projeler hazırlanmakta ve yine uygulaması İl Müdürlüğünce yapılmaktadır.
Mera Islah ve Amenajmanı Projesi onaylanan mera alanlarında gübreleme, sulama, suni
mera tesisi, yabancı ot mücadelesi, temizlik biçimi, mera çevresine hendek veya tel çit
yapımı, otlatmanın kontrol altına alınması ve otlatma sistemi uygulaması gibi çalışmalar
yapılmaktadır.
İlimizde Mera Islahı ve Amenajmanı Projelerinin Uygulanmasına 2004 yılında
başlanmıştır. Söz konusu projenin başlangıcından günümüze kadar 13 yerleşim birimi ve
16307 dekar mera alanı ıslah kapsamına alınmıştır.
Şuana kadar toplam 9 köyde 10096 dekar alanda Mera Islah ve Amenajmanı projesi
tamamlanmıştır. Halihazırda 4 köyde toplam 6211 dekar alanda ise mera ıslah çalışmaları
devam etmektedir.
Bu kapsamda 2013 yılı içerisinde toplam 39500 kg. kimyevi gübre kullanılmıştır. Mera
Islah ve Amenajman Projeleri için başlangıçtan bugüne kadar toplam 814924 TL. harcama
yapılmıştır.
- Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (Çatak) Çalışmaları
2013 yılında ‘Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) Programını
Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’
kapsamında, 302 adet işletmeye 3.308 da alan için 1.022.426 TL. destekleme ödemesi
yapılmıştır.
- Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi
İlimiz meyveciliğinin geliştirilmesi, % 50 İl Özel İdaresi desteği sağlanarak çiftçilerimizin
kapama meyve bahçesi kurmalarını teşvik için ilimiz genelinde 700.000 TL bütçeli 2013 Yılı
''Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi'' uygulanmıştır.
Proje kapsamında talep eden çiftçilerimize muhtelif türlerde meyve fidanı temini,
sertifikalı tohum, örnek çilek plantasyonu ve Bertiz Havzasında örnek bağ telli terbiye sistemi
kurulması çalışmaları yapılmıştır.
97
Projenin toplam bütçesi 700.000,00 TL olup, meyve fidanı ve tohum temininde %50,
örnek çilek plantasyonunda % 100 ve Bağ telli terbiye sistemlerinde %70 İl Özel İdaresi
desteği sağlanmış geri kalan tutarlar ise çiftçinin kendi öz kaynaklarından karşılanmıştır.
2013 yılı bitkisel üretimi geliştirme projesi kapsamında, İl Özel idaresi tarafından İl
Müdürlüğümüze 450.000 TL daha ek ödenek sağlanmış olup, İlçeler bazında ödenek dağılımı
yapılmıştır. Ek ödenek İle Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında İlçeler bazında
çalışmalar devam etmektedir.
- 2013 Yılı İlçeler Bazında İl Özel İdaresi Destekli Ödenek Kullanım Durumu
Merkez
Afşin
Andırın
Tahsis
Edilen
105.000
20.000
15.000
Ç.Cerit
10.000
Ekinözü
Elbistan
Göksun
Nurhak
20.000
50.000
50.000
10.000
Pazarcık
20.000
İlçeler
Türkoğlu
TOPLAM
2012 Yılından
Devreden
Kullanılan Tutar
Kullanılmayan Ödenek (Tl)
(TL)
105.000 + 13.125 5.000
25.000 15.000 13.125 (Merkez ilçe köy. Hiz. Götürme
25.000
21.875
Birliğine aktarıldı)
12.500
31.900 600
50.000 50.000 750
10.750 6.044 (Sonbahar alımı için hazırlık
25.000
38.956
aşamasında)
50.000 68.250
411.606
6.644 TL.
50.000
350.000
- 2013 Yılı İlçeler Bazında İl Özel İdaresi Destekli Yapılan Alımlar
İlçeler
Merkez
Afşin
Andırın
Ç.Cerit
Ekinözü
Elbistan
Göksun
Nurhak
Pazarcık
Türkoğlu
Toplam
Zeytin
Fidanı
(Adet)
40.000
Ceviz
Fidanı
(Adet)
4.500
900
2.500
1.900
2.600
6.250
9.600
20.000
69.600
2.000
2.200
1.440
24.290
Elma
Fidanı
(Adet)
Çilek Fidesi
(Adet)
Muhtelif
Meyve Fidanı
Ayçiçeği
Tohumu (Kg.)
190.000
560
1.500
530
1.458
11.900
6.000
40.000
58.460
100.000
290.000
9.300
6.305
17.105
530
- Tahmin Ve Erken Uyarı
İlçesi
Hitap Ettiği Ürün
Göksun
Elma ve Armut
Andırın
Pazarcık
Kiraz
Bağ
Sılajlık Mısır
Tohumu (Kg.)
İstasyon Yeri (Belde/Köy)
Ericek
Çardak
Korkmaz
Saraycık
Temurağa
Ortatepe
Çokak
Büyüknacar, Narlı, Yumaklıcerit
98
İstasyon Sayısı (Adet)
3
3
1
1
2
1
1
3
1.458
Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi; kısaca hastalık şartlarının oluşmasını takiben ve
zararlıların ortaya çıkışını önceden tahmin ederek gerekli uyarıların yapılarak tedbirlerin
alınması prensibine dayanmaktadır.
İlimizde Tahmin ve Erken Uyarı çalışmaları elmada olmak üzere 1984 yılında Göksun
ve Afşin ilçelerinde başlatılmış olup, 2001 yılına kadar çalışmalar mekanik aletler ile
sürdürülmüştür.
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak İlimizde de 2001 yılında Özel İdare Bütçesinden
sağlanan finansman ile Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi kurulmuştur.
İlimiz Göksun ilçesinde 11, Andırın ilçesinde 1 ve Pazarcık İlçesinde de 3 olmak üzere
toplam 15 adet meteorolojik veri istasyonları mevcuttur.
Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi, meyve bahçelerine yerleştirilen ve
meteorolojik verileri tespit eden ve bu verileri bilgisayarda değerlendiren bir programdan
ibaret olup, hastalık şartlarının oluşması durumunda alarm vermekte, sonucunda da çiftçilerin
uyarılarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktadır.
Bu şekli ile yıl boyu ağaçların ilaçla kaplanmasını önleyerek gerekli olduğu
durumlarda, dolayısı ile daha az ilaçlama, daha az iş gücü ve daha temiz çevre oluşumuna
katkıda bulunmaktadır. Ayrıca ürünlerimiz ilaçsız veya daha az ilaç kalıntısı içermektedir.
İlimizde Tahmin ve Erken Uyarı Sisteminden elma ve armutta Karaleke ile
mücadelede doğrudan, Elma İç Kurdu ile mücadelede ise dolaylı olarak yararlanılmaktadır.
- Meyve Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Çalışmaları
İlimizin rakımının değişken olması ve geniş bir coğrafyada bulunması farklı ekolojilere sebep
olmaktadır. Bu yüzden hem meyvecilik potansiyeli hem de çeşit bazında bir zenginlik söz
konusudur. Belli yerlerde belli çeşitlerin üretimi yoğunlaşmış bulunmaktadır. Elma
yetiştiriciliği Göksun ilçesinde yoğunlaşır iken, Kayısı Elbistan’da, Kiraz Andırın’da,
Trabzon Hurması Türkoğlu’nda ve Antepfıstığı üretimi Pazarcık ilçemizde yoğunlaşmıştır.
2013 yılında ‘Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı’ çerçevesinde kiraz ve elmada
pestisit analizleri için hasat öncesi numuneler alınmış olup sonuçlar Türk Gıda Kodeksine
uygun çıkmıştır.
- Entegre Mücadele Çalışmaları
Entegre Zararlı Kontrolü veya Entegre Zararlı Yönetimi olarak ifade edilmekte ve kısaca
zararlıların idare ve yönetim sistemi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım çerçevesinde, zararlı
türlerin populasyon değişimlerinde rol oynayan tüm faktörlerin, çevresi ile birlikte
düşünülerek, zararlı populasyonlarını ekonomik zarar düzeylerinin altında tutulabilmesi için
bütün tekniklerin ve metotların birbiri ile uyum içerisinde kullanımı konusunda girişilen
çabaların tümü olarak tanımlanabilir.
- Entegre Mücadelede Amaçlar
1- Bitkisel üretimin arttırılması, kaliteli ve pestisit kalıntısı bulunmayan ürün elde edilmesi,
2- Doğal düşmanların korunması ve teşvik edilmesi,
3- Tarla, bahçe veya bağların düzenli olarak kontrol edilmesi,
4- Çiftçilerin kendi tarlası, bahçesi veya bağının uzmanı haline getirilmesi hedeflenmektedir.
Entegre Mücadele programına dahil edilen bahçe sahipleri ile sürekli iletişim
kurularak ve bahçeleri en az haftada bir kez ziyaret edilerek yapması gereken tarımsal
faaliyetler ve zirai mücadele işlemleri konusunda uyarılar yapılmaktadır.
99
- Elmada Entegre Mücadele Çalışması
2013 Yılında üçüncü 5 yıllık program doğrultusunda Göksun ilçesinde 12 çiftçiye ait 240 da
alanda uygulanmıştır.
Eğitimin Konusu
Eğitim sayısı
Katılımcı Sayısı
Elma hastalık ve zararlıları
6
100
Sonuç Ve Değerlendirme
Eğitim çalışmalarımıza katılım ve
ilgi yoğun olmuştur
- Kirazda Entegre Mücadele Çalışması
2013 Yılında üçüncü 5 yıllık program doğrultusunda Andırın ilçesinde 12 çiftçiye ait
194 da alanda uygulanmıştır.
Eğitimin Konusu
Eğitim Sayısı
Katılımcı Sayısı
Kiraz hastalık ve zararlıları
6
140
Sonuç Ve Değerlendirme
Eğitim çalışmalarımıza katılım ve
ilgi yoğun olmuştur
- Bağcılık
İlimizde bağ alanı 334193dekardır. Yaklaşık üretim 256.279 ton civarındadır( TUİK
2012). Bunun 274843 da alanda 200804 tonu sofralık, 59350 da alanda 55475 tonu
kurutmalık üzümdür.
2013 yılında ‘Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı’ çerçevesinde üzümde pestisit
analizleri için hasat öncesi 4 numune alınarak Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğüne analize gönderilmiştir. Numunelerin tamamında kalıntıya rastlanmamıştır.
2013 yılında 6 üreticimizin toplam 110 da bağ alanında entegre çalışması yürütülmüş
olup 2014 yılı için 500 da alanda uygulanması planlanmaktadır.
- Antepfıstığı
İlimizde Antepfıstığı ağacı sayısı 1.073.000’dür. İlimiz Merkez, Pazarcık ve Türkoğlu
İlçelerinde üretim yapılmaktadır. Antepfıstığı yaş iken firik fıstık olarak, genellikle kurutulup
veya kavrulup çerezlik olarak tüketilmektedir. Ayrıca gıda sanayinde de kullanılmaktadır.
İlimizde öne çıkan hastalık ve zararlıları; Antepfıstığında Şıralızenk, Antepfıstığında Karagöz
Kurdu, Antepfıstığında Karazenk’dir. Mücadele çalışmaları yönetimli çiftçi şeklinde
yapılmaktadır.
- Zeytin
İlimizde zeytin ağacı sayısı 1.438.280 adettir. Merkez, Pazarcık, Türkoğlu ilçelerinde
yağlık ve sofralık olarak zeytin üretimi yapılmaktadır. Öne çıkan hastalık ve zararlıları;
Zeytinde Verticilium, Zeytin Pamuklu Biti, Zeytin Kabuklu Biti ve Zeytin Sineği’dir.
Mücadele çalışmaları yönetimli çiftçi mücadelesi şeklinde yürütülmektedir.
- Hububat Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Çalışmaları
İlimizde 2013 yılı itibarı ile 1.082.075 da alanda Buğday ekimi yapılmaktadır. En fazla
ekim alanı Merkez, Pazarcık, Türkoğlu, Göksun, Afşin, Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde
bulunmaktadır. Buğdayda Sürme, Pas, Septorya, Süne, Hububat Hortumlu Böceği ile Mısırda
ise; Bozkurt, Çizgili Yaprak Kurdu, Mısır Kurdu ve Mısır Koçan Kurdu ile yönetimli çiftçi
mücadelesi şeklinde mücadele çalışmaları yapılmaktadır.
100
- Süne Mücadelesi Çalışmaları
2013 yılında ilimizin Buğday ekili sahası yaklaşık 1.082.075 da’dır. Bunun 256.000
da’lık alanında 9 ekiple süne sürveyi yapılmıştır.
Süne mücadelesi ile ilgili 20 teknik eleman ve 500 üretici bilgilendirilmiştir.
Kıymetlendirme sürveyleri neticesinde 0.8 ve yukarısı alan 36.000 da olup,toplam
7.000 da alanda ilaçlama yapılmıştır.
Parazitoid üretimi amacıyla Tarla şartlarında 5.250 adet kışlamış ergin toplanarak
Bölge Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğüne gönderilmiştir.
GENEL ZARARLILAR
- Tarla Faresi Mücadele Çalışmaları
Tarla Faresi mücadelesi 2013 yılı için 25.000 da alanda gerçekleştirilmiştir. Bunun
için 1 Ton buğday 20 kg çinko fosfür kullanılmıştır.
- Yerli Çekirge Mücadele Çalışmaları
Devlet Yardım Mücadelesi şeklinde yürütülen Yerli Çekirge Mücadelesi için 2013
yılında 7.000 da alan programa alınmış olup, yıl içerisinde 6.250 da olarak gerçekleşmiştir.
İlimiz Merkez ve ilçelerinde mücadele için etkili maddesi Cypermethrin 250g/l olan 250 litre
ilaç kullanılmış olup Göksun İlçe müdürlüğümüz ambarında 30 lt ilaç bulunmaktadır.
- Ambar Zararlıları
Ambar Zararlıları ile ilgili olarak 2013 yılında 2.000 ton Hububat ilaçlaması, 200 ton
Baklagil ilaçlaması, ayrıca 50 adet boş ambar ilaçlaması programa alınmış ve uygulama
çalışmaları yapılmıştır.
Ambar zararlılarına karşı Fumigasyon uygulamaları İl ve İlçe Müdürlüklerimizde
bulunan Fumigasyon Operatörleri nezaretinde yapılmaktadır. Ayrıca Fumigasyon kursuna
katılarak Fumigasyon Operatör Belgesi alan özel şahıslarca da uygulama yapılmaktadır.
İlimiz Merkez ve İlçe Müdürlüklerimizde 5 adet Fümigasyon Operatörü bulunmaktadır.
İHRAÇ VE İTHAL EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER
- 2013 Yılı İthalat Bilgileri
Ürün Grubu
Düzenlenen
Belge Sayısı
İthal Edilen Ülke
Toplam İthal Edilen
Miktar (Ton)
Düzenlenen Belge
Pamuk
( Balya- Telef)
827
Türkmenistan Tacikistan
Suriye Yunanistan
42.690,20
Firmaya uygunluk/uygunsuzluk yazısı
- 2013 Yılı İhracat Bilgileri
Ürün Grubu
Çerezlik Ayçekirdeği
Pamuk (Balya,Telef,
İplik, Ağartılmış)
Düzenlenen
Bel. (Adet)
298
83
Dondurma-Tatlı
33
Kağıt Ambalaj
Kağıt Konik Masura
Soğan
Çeşitli Bit. Ürün
Toplam
2
3
1
7
427
İhraç Edilen Ülke
Rusya
Rusya, Bulgaristan PolonyaYunanistan,
Çin, Belarus,Sırbistan, İtalya
Azerbeycan, S.Arabistan, Belçika,
Malezya, Dubai, Irak
Azerbaycan
Azerbaycan
Moldovya
Almanya –İngiltere
101
İhraç Ed.Mik.
(Ton)
6.058
1372
241
25
37
20
0,172
7.753,17
Düzenlenen
Belge
Form1+BSS
Bitki Sağlık
Sertifikası
Bitki Sağlık
Sertifikası
BSS
BSS
BSS
BSS
- Serbest Veteriner Hekimlik Faaliyetleri
İlimizde; 53 Veteriner Hekim muayenehanesi 1 Veteriner Ecza Deposu bulunmaktadır.
Bunlardan 4 muayenehane ve 1 ecza deposu 2013 yılı içerisinde ruhsatlandırılmıştır. Diğer 49
Veteriner Hekim muayenehanesinin ruhsatı “Veteriner Tıbbi Ürünler Yönetmeliği” gereği
yenilenmiştir. “Veteriner Tıbbi Ürünler Yönetmeliği”ne bağlı 12.03.2013 tarihinde
yayınlanan 2013/10 nolu talimat gereği 01.05.2013 tarihinden itibaren Veteriner İlaçları satışı
reçete kullanılarak yapılmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli Veteriner
Hekimlere il müdürlüğümüzce, serbest Veteriner Hekimlere il müdürlüğümüz kontrolünde
Veteriner Hekimler Odası’nca reçete dağıtımı yapılmaktadır.
- İlimizdeki Birlikler
Kahramanmaraş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Kahramanmaraş Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği, Kahramanmaraş Arı Yetiştiricileri Birliği, Elbistan, Afşin, Göksun,
Nurhak, Ekinözü Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Kahramanmaraş Merkez, Andırın, Türkoğlu,,
Pazarcık, Çağlayancerit, Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Kahramanmaraş Süt Üreticileri Birliği,
Kahramanmaraş İç Su Ürünleri Yetiştiricileri, Kahramanmaraş Bölge Hayvancılık
Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP), Kahramanmaraş Orman Köyleri Kooperatifleri Birliği
(ORKOOP), Afşin Süt Üreticileri Birliği ve Nurhak Süt Üreticileri Birliği bulunmaktadır.,
Büyükbaş hayvanların küpelenmesi için 2013 yılı için Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği ile sözleşme yapılmıştır.
- İlde Kurulu Hayvancılık Tesisleri
İlde Kurulu Olan Hayvansal Gıda İşletmeleri
Ruhsatlı Kesimhane, Et İşleme Tesis Sayısı
Rendering Tesisi
Kanatlı Parçalama Tesisi
10
1
7
- İlçeler Bazında Hayvan Sayıları
İlçe Adı
B.Baş
Küçükbaş
Merkez
Afşin
Andırın
Ç.Cerit
Ekinözü
Elbistan
Göksun
Nurhak
Pazarcık
Türkoğlu
Sığır Buzağı Manda Toplam Koyun
20.700 12.242
8 32.950 24.000
8.600 6.380
20 15.000 40.000
7.325 7.000
10 14.335
6.200
1.350
400
0
1.750 13.500
1.800 1.100
0
2.900
4.700
15.000 4.500
10 19.510 55.000
9.045 3.600
5 12.650 27.670
1.700
300
0
2.000
8.250
8.200 1.653
0
9.853 108.000
6.020 1.980
0
8.000 30.000
Toplam
79.740 39.155
Tek Tırnaklı
Keçi Toplam At Katır Eşek Köpek Kedi
77.000 101.000 1.360
520 2.950
980
70
3.650 43.650 350
150 100
650
50
29.800 36.000
60
130
60
270
80
14.600 28.100
85
65
35
180
30
3.600
8.300
22
37
44
120
80
5.000 60.000
32
0
30
550
50
20.220 47.890 210
50 380
250 100
14.225 22.475
15
80
35
90
50
42.000 150.000
40
12
30
650 100
7.000 37.000 140
8
85
225
25
53 118.948 317.320 217.095 534.415 2314 1.052 3.749
102
Kedi-Köpek
3.965
635
AŞILAMA FAALİYETLERİ
- Şap Aşılaması
İlçe Adı
Program
Afşin
Andırın
Ç.cerit
Ekinözü
Elbistan
Göksun
Merkez
Nurhak
Pazarcık
Türkoğlu
Toplam
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012 Yılı
Gerçekleşme
Aşılanan
%
325
0
0
0
0
0
0
0
10.739
0
0
0
0
0
400
0
200
0
0
0
11.664
0
Program
11050
12375
1900
2950
21200
10400
30450
1350
6950
7625
106250
2013 Yılı
Gerçekleşme
Aşılanan
10900
10748
1742
2500
18650
9030
26011
1150
5978
6740
93.626
%
98
86
92
85
88
87
85
85
86
88
88
2012 yılında aşılama programı olmayıp, hastalık çıkışları nedeniyle mihrak aşılaması
yapılmıştır. 2013 yılında Sonbahar döneminde program başlatılmıştır.
- Brucella (Konjektival) Aşılaması
İlçe Adı
Afşin
Andırın
Ç.cerit
Ekinözü
Elbistan
Göksun
Merkez
Nurhak
Pazarcık
Türkoğlu
Toplam
2012 Yılı
2013 Yılı
Aşılanan
Aşılanan
375
519
30
8
324
253
832
253
111
171
2.876
1.965
2.487
436
733
8.380
2.020
2.367
627
724
869
20.680
- PPR Aşılaması
İlçe Adı
Afşin
Andırın
Ç.Cerit
Ekinözü
Elbistan
Göksun
Merkez
Nurhak
Pazarcık
Türkoğlu
Toplam
Program
20.000
7.250
7.750
2.750
27.000
22.000
40.500
12.500
76.000
10.500
226.250
2012 Yılı
Gerçekleşme
Aşılanan
19.950
22.095
17.761
5.246
40.300
24.491
130.974
10.750
113.943
26.029
411.539
103
%
100
304
229
190
149
111
323
86
150
248
189
Program
21.825
9.500
7.750
4.000
54.000
20.000
52.000
8.000
85.000
16.000
278.075
2013 Yılı
Gerçekleşme
Aşılanan
%
20.000
91,6
11.374
119,7
16.454
212,3
1.234
30,85
43.700
80,9
19.774
98,8
67.280
129,3
6.700
83,7
80.686
94,9
18.770
117,3
285.972
102,8
- Brucella Melitensis Rev-1 Aşılaması
2012 Yılı
Aşılanan
7.750
7.241
6.122
2.618
2.604
900
36.503
1.950
55.432
7.011
128.131
İlçe Adı
Afşin
Andırın
Ç.cerit
Ekinözü
Elbistan
Göksun
Merkez
Nurhak
Pazarcık
Türkoğlu
Toplam
2013 Yılı
Aşılanan
23.550
8.030
11.789
2.335
53.675
28.850
26.185
7.660
35.169
26.089
223.332
- Mavi Dil (Küçükbaş) Aşılaması
2013 Yılı
İlçe Adı
Gerçekleşme
Aşılanan
888
Koyun-Keçi
Andırın
900
%
98.6
- Kuduz Aşılaması
İlçe Adı
Program
Afşin
Andırın
Ç.cerit
Ekinözü
Elbistan
Göksun
Merkez
Nurhak
Pazarcık
Türkoğlu
Toplam
250
300
220
250
500
400
590
140
600
250
3.500
2012 Yılı
Gerçekleşme
Aşılanan
%
250
100
216
72
210
95
120
48
4.524
904
390
97
804
136
2.149
1.535
567
95
260
104
9.274
319
Program
250
300
200
170
500
350
590
140
700
250
3.450
2013 Yılı
Gerçekleşme
Aşılanan
%
300
120
206
68,6
181
90,5
39
22,9
313
62,6
300
85,7
765
129,6
117
83,5
568
81,1
232
92,8
3.021
87.5
- Anthrax Aşılaması
2013 Yılı
İlçe Adı
Afşin
Andırın
Ç.cerit
Ekinözü
Elbistan
Göksun
Merkez
Nurhak
Pazarcık
Türkoğlu
Toplam
Sığır
Gerçekleşme
Aşılanan
%
Küçükbaş
Gerçekleşme
Aşılanan
%
850
30
150
307
16
827
36.1
53.3
551
1.150
1.700
1.150
1.963
1.731
428
170.6
101.8
37,2
400
235
58.7
2.000
2.000
100
1.430
1.414
98.8
6.000
5.694
94.9
Merkez İlçenin 53 Tektırnaklı için anthrax aşısı programı olup, 7 adet yapılmıştır (%13,2).
Andırın İlçesinin 50 Tektırnaklı için anthrax aşısı programı olup, uygulanmamıştır.
104
- 2013 Yılı İdari Para Cezaları
Yakalanan Büyükbaş Adet
Yakalanan Küçükbaş Adet
Yakalanan Tek tırnaklı Adet
Yakalanan Diğer Adet
Yakalanan B.baş Eti (kg)
Yakalanan K.baş Eti (kg)
Yakalanan Sakatat (kg)
Diğer (kg)
105 Defada;
Yakalanan Hayvan Sahiplerine
Yakalanan Araç Sahiplerine
Toplam
Canlı
Sakatat
Olay Sayısı
117
2.153
10
402
3.179
7.187
3.850
402
210.902
79.582
290.484
SU ÜRÜNLERİ
- Su Ürünleri Avcılık Kontrol Ve Denetim Çalışmaları
Su ürünleri denetim kontrol ve izleme çalışmaları kapsamında karaya çıkış noktaları,
toptan ve perakende satış yerleri, işleme tesisleri ve muhafaza depoları, balıkçı barınakları ve
kayık çekek yerlerinde, boy ve zaman yasakları yönünden denetimler yapılmakta olup 2013
yılında toplam 403 adet denetim yapılmıştır.
- Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Sayıları
Ocak
33
Şubat
33
Mart
37
Nisan
52
Mayıs Haziran Temmuz
56
59
28
Ağustos
21
Eylül
33
Ekim
22
Kasım Aralık
14
15
2013 yılında boy, zaman, av aracı yasaklarına aykırı hareket eden 64 (28 adet ticari, 36
adet amatör) kişiye İdari yaptırım kararı uygulandı. 2013 yılında toplam 45.899,00 TL’ lik
idari yaptırım kararı uygulandı.
Cezanın Türü
Amatör
Ticari
Toplam
Ceza Sayısı
36
28
64
Ceza Tutarı
9.792,00 TL
36.107,00 TL
45.899,00 TL
- Balıklandırma Çalışmaları
2013 yılı içerisinde Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan Balıklandırma
Programı çerçevesinde İlimiz genelinde bulunan 8 adet gölet ve göle yine Bakanlığımıza
Bağlı Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Eğitim ve Üretme Enstitü Müdürlüğünden
alınan 43.000 adet pullu sazan balığı bırakılarak balıklandırma yapılmıştı
- Su Ürünleri İşleme Ve Değerlendirme Tesisleri;
İlimiz Merkezinde 1 adet Su Ürünleri İşleme ve Değerlendirme Tesisi bulunmaktadır.
Tesiste gerekli denetimler yapılmakta olup “Su Ürünlerinde İşleme ve Değerlendirme
Tesislerinde Su Kullanımı ve Kalite Kontrolü Genelgesi” ve “Su Ürünlerinde Parazit,
Histamin, Toplam Uçucu Bazik Azot (TVB-N) İzlenmesi ve Kontrolüne İlişkin Uygulama
Talimatı” gereği yılda dört dönem olarak su ve balık numunesi alınmaktadır. 2013 yılında
toplam 6 adet su numunesi ve 15 adet balık numunesi alınmıştır. Aylık rutin denetim
kapsamında da işleme tesisi 2013 yılında 12 kez denetlenmiştir.
105
- Halk Elinde Kıl Keçisinin Islahı Projesi
Destek Alan Anaç Sayısı
(Erkek Dahil)
3.282
Anaç Desteği
Tutarı (35 TL)
114.870
Destek Alan
Oğlak Sayısı
2.028
Destek Tutarı (20
TL)
40.560
Toplam (TL)
155.430
- Toprak Koruma Kurulu Çalışmaları
5403 sayılı Kanunun 5. maddesi gereği kurulan İl Toprak Koruma Kurulu, 2013 yılı
içerisinde 28 adet başvuruda toplam 1506,3913 ha alan için görüş verilmiş, 511,6092 ha’lık
kısmı uygun görülmeyerek reddedilmiş, geriye kalan 994,7821 ha’lık kısmı uygun görülerek
değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza gönderilmiştir.
KAHRAMANMARAŞ’TA TARIM REFORMU ÇALIŞMALARI
- Tarım Reformu Uygulama İlanına Yönelik Etüt Raporlarını Hazırlama Çalışmaları.
Kahramanmaraş genelinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu
Genel Müdürlüğünün ortofoto (havadan alçak ve yakın çekim resimleme) resimlerine ve DSİ
envanterindeki sulama projelerine göre yaklaşık 166.000 ha. alanda acil tarım reformu
çalışması yapılacak alan bulunduğu belirtilmektedir.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2011 Haziranında 639 sayılı Kanun
Hükmündeki Kararname ile yeniden yapılanması ve tarım reformu çalışmalarının İl
Müdürlüklerine devredilmesiyle çalışmalar hızlanmış sorunların çözümü noktasında
çalışmalara başlanmıştır. Bu bağlamda;
- Pazarcık Narlı Ovasında uygulama projesi devam ederken,
- Andırın Geben-Sisne Ovası,
- Kılavuzlu II. Kısım Türkoğlu (sağlık ) Ovası,
- Afşin Karkuz-Büget-Yeşiloba bölgelerinin etüt raporları hazırlanarak uygulama alanı ilanı
için Bakanlığımıza gönderilmiştir.
- Göksun, Afşin, Elbistan ve Ekinözü ilçelerindeki Adatepe ve Kalealtı sulama bölgelerinin
ise etüt raporu hazırlama çalışmaları devam etmektedir..
- Gıda Üretim, Gıda Satış ve Toplu Tüketim Yerleri Denetimi
2013
Yapılan İşlemler
Sayısı
Denetim Sayısı
Alınan Numune Sayısı
İdari Para Cezası Verilen İş Yeri Sayısı
İdari Para Cezası Miktarı (TL)
Gıda Üretim
Yeri
706
1298
219
46
574.791
Gıda Satış
Yeri
3891
1900
14
11
16.631
Toplu
Tüketim Yeri
2185
1656
11
10
17.730
Toplam
6782
4854
244
67
609.152
- Alo Gıda 174 Hattına Gelen Bildirimler
2013 yılı içerisinde Alo Gıda 174 hattına toplam 413 adet şikâyet başvurusu
yapılmıştır. Bu başvurulardan 400 adedi sonuçlandırılmış olup, 13 adet başvurunun işlemleri
devam etmektedir. Bu şikayetlerden 9 işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. İki işletme
faaliyetten men edilmiştir.
106
10
3
Türkoğlu
35
-
Pazarcık
3
-
Nurhak
4
2
1
3
-
Göksun
19
4
7
5
-
21 5
17 4
24 4
1
1
14
10
3
1
2
4
2
2
1
4
2
1
1
1
107 18
3
2
-
11
5
10
1
1
4
1
1
2
4
4
3
5
4
1
2
3
-
Elbistan
Ekinözü
64 11
41 5
54 6
72 1
53 1
3
19 2
25
9
1
22
4
1
21 1
5
1
6
2
1
18 1
1
1
3
5
3
1
431 33
Ç.Cerit
Pide
Fırın
Pastane (Tatlı İmalat. Dahil)
Baharat(çemen-bah.paketleme-sumak)
Un ve Unlu Mamul (Yufka ve Kadayıf Dahil)
Meyve ve Sebze İşleme
Kuruyemiş – Şekerleme, Cips İmalathanesi
Tarhana
Mandıra
Dondurma
Un Fabrikaları
Bulgur – Dövme
Yumurta Pak
Hububat Bakliyat Paketleme
Et-Tavuk Parçalama
Tuz İşleme
Tabldot Yemek
Çemen
Yağ Fab.
Ambalaj Fab.
Bal Paketleme İmalathaneleri
Şeker Fab.
Balık İşleme Tesisi
TOPLAM
Andırın
İlçeler/Sektör
Afşin
Merkez
- İl ve İlçelerdeki Gıda Üretim Yerleri Sayıları
1
1
7
36
26
Toplam
139
88
111
80
69
3
31
26
26
22
13
29
8
3
6
4
26
3
7
7
4
1
1
706
1
549
139
Şarkuteri
49
8
2
Şekerlemeci
90
-
-
15
69
2146
262
78
110
Toptancı Halleri
Unlu Mamul Satış Yeri
Toplam
107
2
-
Toplam
15
2
84
8
8
-
Türkoğ
lu
3
3
50
12
7
4
-
Pazarcı
k
6
2
2
3
3
40
2
165
9
30
-
1- Gıda Satış Yeri
Aktar
Balık Satış Yeri
Büfe
Diğer Satış Yerleri
Gıda Depoları
Her Türlü Market
Kasap
Kuruyemiş
Manav
Mandıra
Soğuk Hava Deposu
Nurhak
20
-
40
16
72
55
74
1479
146
9
30
1
1
İlçeler/Sektör
Ekinöz
ü
Elbista
n
-
Ç.Cerit
8
Andırı
n
4
7
91
7
4
13
2
2
Afşin
7
2
4
-
7
4
33
7
12
363
35
16
49
-
Merkez
Göksun
- İl ve İlçelerdeki Gıda Satış Ve Toplu Tüketim Yerleri Sayıları
5
28
9
3
4
-
5
1
46
2
184
15
6
5
-
1
9
220
12
2
-
59
24
182
180
90
2614
244
35
149
3
3
1
2
2
90
-
10
2
115
50
1
15
292
2
250
17
86
3891
Merkez
Afşin
Andırın
Ç.Cerit
Ekinözü
Elbistan
Göksun
Nurhak
Pazarcık
Türkoğlu
Toplam
42
49
94
65
136
168
139
356
2
85
1136
3282
1
19
8
1
19
45
15
12
16
136
398
2
11
5
10 18
10
4
12
7
8
42 45
120 155
10
2
3
15
30
14
6
81
6
4
15
140
57
27
34
384
933
1
4
3
54
9
24
2
1
104
243
4
1
12
2
10
2
31
81
8
10
8
4
1
24
56
16
58
11
196
488
2
4
8
34
10
29
9
96
346
72
84
213
76
5
210
547
264
538
4
65
2185
6076
İlçeler/Sektör
2- Toplu Tüketim Yeri
Cafe –Bar
Diğer Toplu Tüketim Yerleri
Dönerci
Fastfood
Hazır Yemek
Her Türlü Yemekhane
Kahvehane-Çay Ocağı
Kantin
Lokanta
Otel
Pastacılık Ürünleri Satış Yeri
Toplam
Genel Toplam
- Konu Bazında Kooperatif Sayısı
TÜRÜ
Tarımsal
Sulama
Su Ürünleri
Pancar
TOPLAM
ÜYE SAYISI
9.129
1684
196
51041
62.050
SAYISI
85
21
3
1
110
- İlçeler Bazında Kooperatif Dağılımı
İlçe Adı
Merkez
Elbistan
Afşin
Göksun
Andırın
Türkoğlu
Çağlayancerit
Pazarcık
Nurhak
Ekinözü
Toplam
Tarımsal Kalkınma
Koop.
25
13
6
17
11
5
4
3
0
1
85
Sulama
Koop.
4
4
4
2
0
3
1
0
3
0
21
Su Ürünleri
Koop.
2
Pancar Ekicileri
Koop.
1
1
3
108
1
Toplam
31
18
10
19
11
8
5
4
3
1
110
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP)
- Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi
Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin
yapımı,
b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan
veya
olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,
c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış
yatırımların tamamlanması,
ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,
d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya
yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz,
güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımı,
e) Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
Destekleme oranı
- Gerçek kişi başvuruları (Üst limit 300.000 TL)
% 50
- Tüzel kişi başvuruları (Üst limit 800.000 TL)
% 50
KKYDP Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı
Proje kapsamında; anıza direkt ekim makinesi, arıcılık makine ve ekipmanı, balya
makinesi, bireysel basınçlı sulama sistemi kurulması, canlı balık nakil tankı, çayır biçme
makinesi, çeltik fide dikim makinesi, el traktörü, file sistemi kurulması, biçer bağlar, hububat
harman makinesi, lazerli tesviye aleti, mısır hasat tablası, mibzer, motorlu tırpan, pamuk
toplama makinesi, pancar söküm makinesi, patates söküm makinesi, pülverizatör, rüzgâr
makinesi, sap parçalama makinesi, sap toplamalı saman makinesi, silaj makinesi, soğuk hava
tesisatlı taşıma aracı, süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, gübre dağıtma makinesi, taş toplama
makinesi, diskaro-goble, yem hazırlama makinesi, zeytin hasat makinesi, tambur filtre
alımlarına yönelik hibe desteği verilmektedir.
Hibeye Esas Tutar(Üst limit)
Makine ve Ekipman Alımı
Gerçek Kişi Başvuruları
Tüzel Kişi Başvuruları
Basınçlı sulama sistemleri
Gerçek Kişi Başvuruları
Tüzel Kişi Başvuruları
Hibe Oranı
50.000 TL
100.000 TL
% 50
% 50
100.000 TL
200.000 TL
% 50
% 50
2013 Yılında KKYD Proğramı Kapsamında Verilen Makine ve Ekipmanlar
Makine İsmi
Anıza doğrudan ekim makinesi
Balyalama makinesi
Biçer Bağlar
Çayır Biçme Makinası
Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinesi
Diskli tırmık
El Traktörü ve Ekipmanları
Mibzer
Pancar Söküm Makinesi
Pülverizatör kendi yürür veya traktörle
çekilen atomizör, sisleyiciler ve ulv mak.
4
10
18
13
3
102
112
234
2
Fatura Tutarı TL
58.500
449.402
273.450
35.450
96.500
999.372
600.066
2.564.402
78.100
133
638.753
Adet
109
Hibe
Tutarı TL
29.250
223.775
133.775
17.575
47.000
499.086
294.782
1.273.955
39.050
317.460
Pülverizatör sabit veya el arabası ile
taşınan motorlu ve tabancalı makineler
Sap parçalama makinası
Sap toplamalı saman makinası
Sıra Arası Çapa Makinesi
Silaj makinesi
Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı
Tamburlu Sistem Yağmurlama Sulama
Tarla İçi Damla Sulama
Tarla İçi Yağmurlama Sulama
Taş toplama Makinesi
Toprak frezesi
Yem hazırlama araçları
TOPLAM
4
6.940
2.920
4
6
70
5
14
1
13
11
4
37
13
39.340
92.450
382.544
126.420
151.773
54.630
657.423
463.878
124.000
293.680
303.640
19.670
46.175
190.747
63.210
75.785
25.795
276.094
191.009
62.000
146.790
151.820
4.127.723
813
8.490.713
- VII. Etap
Tesis Cinsi
Hububat Depo. Çelik Silo
Koyun Keçi Ağılı
Ayçiçeği Eleme Paketleme
Bakliyat Eleme Tesisi
Un Fabrikası-Çelik Silo
Bitkisel Yağ Tesisi
Yem Fabrikası-Çelik Silo
Kırmızı Et İşleme Tesisi
TOPLAM
Adedi
3
3
2
1
1
2
1
1
14
Toplam Proje Verilen Toplam Hibe
Bedeli (TL)
Tutarı(TL)
1.925.425
864.198
601.000
150.500
1.187.675
593.838
544.750
272.375
321.648
160.824
1.316.500
583.250
562.000
281.000
442.000
0
6.900.998
2.905.985
Durumu
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
- Etaplar Bazında Ekonomik Yatırımlar
Etap No
Proje sayısı
I.Etap
II.Etap
III.Etap
IV.Etap
V. Etap
VI.Etap
VII. Etap
Toplam
5 İşletme
19 İşletme
12 İşletme
9 İşletme
13 İşletme
18 İşletme
14 İşletme
90 İşletme
Proje Toplam Tutarı (TL)
1.740.815
6.096.188
3.975.534
4.231.884
5.496.985
6.813.792
6.905.998
35.261.196
Verilen Hibe Miktarı (TL)
842.912
2.921.977
1.908.361
1.933.069
2.295.887
3.400.627
3.011.110
16.313.943
- Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmeti Sunan Kurum Ve Kuruluşlar
2013 yılı itibari ile Kahramanmaraş merkez ve ilçelerde 47 danışman 6 yönetici
Kurum/ Kuruluşlarla sözleşme imzalayarak göreve başlamışlardır. Toplamda 2.525 çiftçiye
hizmet vermektedirler. Bakanlığımız tarafından Toplam destekleme miktarı ise 1.515.000
TL’dir.
110
- 2013 Yılı Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmeti Sunan Serbest Tarım Danışmanları
2013 yılı itibari ile Kahramanmaraş merkez ve ilçelerde 8 tane Serbest Tarım
Danışmanı göreve başlamıştır. Toplamda 570 çiftçiye hizmet vermektedirler. Bakanlığımız
tarafından destekleme miktarı ise 342.000TL’dir.
1- Merkez ilçe toplam 13 danışman 1 yönetici ile 736 kişiye
2- Andırın toplam 3 danışman 1 yönetici ile 150 kişiye
3- Çağlayancerit toplam 2 danışman ile 120 kişiye
4- Göksun 1 danışman ile 80 kişiye
5- Pazarcık toplam 28 danışman 3 yönetici ile 1.541 kişiye
6- Türkoğlu toplam 8 danışman 1 yönetici ile 468 kişiye Tarımsal Danışmanlık Hizmeti
vermektedir.
2013 yılı itibari ile merkez ve ilçelerde 55 danışman 3.095 çiftçiye Kurum/Kuruluş ve
Serbest Tarım Danışmanlarınca danışmanlık hizmeti verilmektedir. Toplam destekleme tutarı
ise 1.857.000 TL’dir
Yönetmelik gereği destekleme alan kurum / kuruluş ve çiftçilerin ilk dönem
denetlenmesinin % 20’si yapılmıştır.
- Kahramanmaraş İli Merkez Tar-Gel Projesi Faaliyetleri (2013 Yılı)
A- Yayım Faaliyetleri
Demonstrasyonlar (metot/sonuç)(adet)
Çiftçi Toplantıları (adet/çiftçi sayısı)
Çiftçi Ziyaretleri (çiftçi sayısı)
B- Bitkisel Üretimi Arttırmaya Yönelik Çalışmalar
Yem Bitkisi Ekilişi (dekar)
Kapama Meyve Bahçesi Tesisi (dekar)
Kullanılan Sertifikalı Fidan/Fide (Adet)
Toprak ve Yaprak Analizi (Adet)
Zirai Mücadele Yapılan Alan (dekar)
C- Hayvansal Üretimi Arttırmaya Yönelik Çalışmalar
Barınak Modernizasyonu Sayısı (adet)
Büyük Baş Hayvan Aşılamaları (adet)
Küçük Baş Hayvan Aşılamaları (adet)
Kanatlı Hayvan Aşılamaları (adet)
Teşhis, Tedavi, Doğum vb. uygulamalar (adet)
D- Su Ürünleri Faaliyetleri
İşletme Sayısı
Toplam Kafes/Havuz Alanı (m2)
Üretim Miktarı (Ton)
İşletme Ziyaret Sayısı (Adet)
111
8/5
116/2 196
7 946
125
5
10.000 fide
3
4 210
1
9 885
51 051
2 300
452
8
338 / 24.000
1 611
108
İL YAYIM PROGRAMI
- Eğitim-Yayım Çalışmaları
Eğitim-Yayım Çalışmaları
Sayıyı (Adet)
4234
7675
549
210
45
19
50
12
24
9
4
3
Sirküler Mektup
Liflet
Çiftçi Toplantısı
Broşür
Demonstrasyon (Metot)
Demonstrasyon (Sonuç)
Afiş
Tarla Günü
Teşvik Müsabakası
Diğer Benzeri Faaliyetler
Açılan kurs
Çiftçi inceleme gezisi
Konferans
- 2013 Yılında Açılan Kurslar
1
Yapıldığı
Yer
Göksun
2
Elbistan
3
4
5
6
7
Göksun
Elbistan
Elbistan
Göksun
Merkez
S.No
Süresi
(Gün)
60
Konusu
Arıcılık kursu
Arıcılık hakkında teknik ve bilimsel bilgiler
vermek
Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu
Arı Yetiştiriciliği
Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği
Mantar yetiştiriciliği kursu
Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu
Toplam
Açılan Kurs Kursa Katılan
Sayısı
Çiftçi Sayısı
1
25
20
1
15
26
40
15
38
13
212
1
1
1
1
3
9
65
59
45
12
170
391
- 2013 Yılı Çiftçi Toplantıları
S. No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Toplantının Yapıldığı Yer
Nurhak
Çağlayancerit
Andırın
Ekinözü
Elbistan
Afşin
Göksun
Pazarcık
Türkoğlu
TOPLAM
Toplantı Sayısı
Katılan Çiftçi Sayısı
Dağıtılan Basılı Yayın
23
23
44
26
50
43
63
84
27
383
415
282
989
342
668
886
1.096
955
250
5883
555 S. Mektup
126 S. Mektup
727 S. Mektup
269 S. Mektup
474 S. Mektup
893 S. Mektup
1.026 S. Mektup
245 S. Mektup
114 S. Mektup
4429
112
- Yerel ve Bölgesel Projeler
Proje Adı:
Finanse Eden
Kurum/Kuruluş
Proje Tutarı (TL)
Hibe Miktarı (TL)
Başlama Tarihi
Bitiş Tarihi
Özet
Proje Adı:
Finanse Eden
Kurum/Kuruluş
Proje Tutarı (TL)
Hibe Miktarı (TL)
Başlama Tarihi
Bitiş Tarihi
Özet
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü
Yatırım Teşvik Belgesi Alınmasına Yönelik Eğitimler
DOĞAKA
100%
06.05.2013
10.05.2013
T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının 2012 yılı Aralık ayında çıkmış olduğu “Teknik
Destek” hibe çağrısına İl Müdürlüğümüz “Yatırım Teşvik Belgesi Alınmasına Yönelik
Eğitimler” konulu proje ile başvurmuştur. Söz konusu eğitim projemiz DOĞAKA tarafından
desteklenmeye layık görülmüştür. Bu kapsamda gerekli hazırlıklar yapılarak 06-10 Mayıs
2013 tarihlerinde 5 gün süreli eğitim programı düzenlenmiştir. Eğitime, İl ve İlçe
Müdürlüklerimizden teknik elemanlar katılmıştır.
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü
Tanıtım Grubu Oluşturma
DOĞAKA
100%
12.11.2013
16.11.2013
T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının 2012 yılında çıkmış olduğu “Teknik
Destek” hibe çağrısına İl Müdürlüğümüz ve Ticaret Borsası tarafından hazırlanan
“Tanıtım Grubu Oluşturma” konulu proje ile başvurmuştur. İl Müdürlüğümüzün
İştirakçisi olduğu proje DOĞAKA tarafından desteklenmeye layık görülmüştür.
Ticaret Borsası Toplantı salonunda hazırlıklar yapılarak 12-16 Kasım 2013
tarihlerinde 5 gün süreli eğitim programı düzenlenmiştir. Eğitime, İl ve İlçe
Müdürlüklerimizden teknik elemanlar katılmıştır.
27.TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MÜDÜRLÜĞÜ
- İlimizdeki Kooperatif Sayısı
İlimiz ve ilimize bağlı ilçelerde K.Maraş, Narlı, Pazarcık, Tevvekkeli, Türkoğlu,
Yeniköy, Yeşilova, Afşin, Alemdar, Andırın, Çardak, Büyükyapalak, Ekinözü, Elbistan,
Göksün, Arıtaş ve Tanır olmak üzere 17 tane birim kooperatifi bulunmaktadır. Her kooperatif
birim müdürlük olup, Gaziantep Bölge Birliğine bağlı bulunmaktadır.Kahramanmaraş iline
bağlı 17 kooperatifte toplam 54 personel görev yapmakta olup 5 tane resmi hizmet aracı
bulunmaktadır.
- 2013 Yılı İçinde Yapılan Yatırım, Hizmet Ve Faaliyetler
Kooperatif 2013 yılı içerisinde ortaklarımızın tarımsal ihtiyaçları yanında diğer zaruri
tüketim maddeleri ve Groupama Sigorta Acentesi olarakta sigortacılık konusunda ihtiyaçları
karşılanmıştır.
113
28. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ AJANS MÜDÜRLÜĞÜ
- 2013 Yılı Faaliyetleri
Alım
Buğday
Peşin
Emanet
Alım
Peşin Alım
Miktar
Miktar
Tutar (TL)
(Ton)
(Ton)
7,03
4,830,212.27
0
Emanet
Miktar
(Ton)
0
Mısır
Peşin
Alım
Peşin Alım
Miktar
Tutar (TL)
(Ton)
77,505 47,575,472.50
2013 Yılı Satış
Yağ
Miktar
Tutar (TL)
Tutar (TL)
(Ton)
438,937.50
6
122,736,00
Pirinç
Satış
Miktar
(TON)
176
Toplam
Peşin
Alım
Peşin Alım
Miktar
Tutar (TL)
(Ton)
84,518 52,377,684,77
Emanet
Miktar
(Ton)
0
Buğday
Miktar
(Ton)
17,086
Toplam
Miktar
Tutar. (TL)
Tutar (TL)
(Ton)
22,919
13,767,309.03
10,75,621.19
- Depo Tesis Ve Cihaz Durumu
Miktarı
8
3
2
1
1
Cinsi
Çelik Silo
Quansit Çelik Hangar
Elektronik Vasıta Baskülü
Yatay Depo
Mısır Kurutma Cihazı
Kapasitesi
15.000
3.000
60
1.000
50 Ton/Saat
29. TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
KAHRAMANMARAŞ İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
- 2013 Yılı İçinde Proje Kabulü İçin Çıkılan Teklif Çağrıları
Başvuru Çağrı
No
9
10
11
Çağrı İlan Tarihi
23.01.2013
19.04.2013
26.08.2013
Başvuru Paketi İlk
Teslim Tarihi
15.02.2013
26.04.2013
30.09.2013
Başvuru Paketi Son
Teslim Tarihi
26.03.2013
06.05.2013
08.11.2013
Alınan Başvuru
Sayısı
52
19
73
- 2013 Yılında Sözleşme İmzalanan Projeler
No Faydalanıcının Adı
1
2
3
4
5
6
7
Samet Aksu
Mayet Tarım Ve Hayvancılık Gıda
San. Ltd. Şti
Gürçöl İnşaat Madencilik Gıda Tarım
Hayvancılık Yakıt Taşımacılık Orman
Ürünleri San. Ltd. Şti
Öz Coşman Gıda Tarım Hayvancılık
İnşaat Akaryakıt Taşımacılık San. Ltd.
Yenice Bizimet Ve Etürünleri
Hayvancılık Tarım Gıda İnşaat Sanayi
Ticaret Limited Şirketi
Akalp Süt Ve Süt Ürünleri Tarım
Hayvancılık Gıda San. Ltd. Şti
Beysan Alaybeyoğlu İnşaat
Madencilik Sanayi Ve Tic An. Şti
8
İbrahim Uyan
9
Öz Taşoluk Hayvancılık Turizm Gıda
Süt Tarım Taşımacılık Pazarlama San.
Ltd. Şti
Yatırımın Adı
Yatırımın Adresi
Aksüt Süt Sığırcılığı Projesi
Küçük Yapalak Köyü Elbistan
Mayet Süt Sığırcılığı Projesi
Altunelma Kasabası Afşin
300 Başlık Keçi Sütü Üretim İğdeli Köyü 9 Ada 759 Parsel
Çiftliği
Pazarcık
Çağrı
Yatırım Konusu
Dönemi
Süt Üreten Tarımsal
6
İşletmelere Yatırım
Süt Üreten Tarımsal
6
İşletmelere Yatırım
7
Süt Üreten Tarımsal
İşletmelere Yatırım
Özcoşman Süt Sığırcılığı
Projesi
Nefsidoğanlı Köyü 1047 Parsel
Pazarcık
7
Süt Üreten Tarımsal
İşletmelere Yatırım
Yenice Bizimet Kesimevi
Projesi
Önsen Kasabası Yeşilyurt
Mevkii Uluyol Üzeri 2809 Parsel
7
Et Ve Et Ürünlerinin
İşlenmesi ve Paz.
Önsen Beldesi Yeşilyurt
Mahallesi Kalaycı Sokak No:8/3
Keçi Çiftliği Modernizasyon Gavurgölü Mevkii 3705 Parsel
Projesi
Türkoğlu
Cumhuriyet Mahallesi Kümeköz
250 Baş Kapasiteli Et
Kümesi 160 Ada 23 Parsel
Sığırcılığı Yatırım Projesi
Çağlayancerit
Taşoluk Kasabası Mevlana
Öz Taşoluk Süt Sığırcılığı
Mahallesi 156 Ada 1303 Parsel
Projesi
Göksun
Akalp Süt Üretim İşletmesi
114
8
8
Süt Üreten Tarımsal
İşletmelere Yatırım
Süt Üreten Tarımsal
İşletmelere Yatırım
8
Et Üreten Tarımsal
İşletmelere Yatırım
9
Süt Üreten Tarımsal
İşletmelere Yatırım
10
Mehmet Yücel Yüzbaşı
11
Markim Danışmanlık Metal Kimya
Tarım Hayvancılık Yapı San. Ltd. Şti
12
13
Eğricek Çiftliği Tavuk Hayvancılık
Gıda Turizm Tarım Ürünleri İnşaat
Malzemeleri San. Ltd. Şti
Kahramanmaraş Kervan Pastanesi
Dondurma Gıda Tarım Turizm San.
Ltd. Şti
14
Tamer Elmas
15
Hüseyin Sarıbıyık
16
Ramazan Kura
17
Adem Gürlek
18
Necmettin Ölmez
19
Muzaffer Topuz
20
Ali Çağman
21
Osman Sakınmaz
22
İsmail Kaynar
23
Mümtaz Bal
24
Durdu Demir
25
Mustafa Doğan
26
İsmail Arslantaş
27
Celal Er
28
Nebi Yılmaz
29
Ökkeş Bakır
30
Arıkan Çırçır Pamuk Tarım Gıda
Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
31
Mustafa Çolak
32
Bomeks Kimya Tekstil Gıda San. Tic.
Ltd.Şti
33
Ertunç Spor Tesisleri Temizlik Turizm
Gıda İnşaat Taşımacılık Hayv.k san.
Ltd. şti.
34
Havva Durmaz
35
Arif Gevrek
36
Cömert Tavukçuluk Hayvancılık Gıda
Temizlik San. Ltd. Şti
37
Vefa Bulut
38
İrfan Binboğa
39
Ayhan Erdoğan
40
Cuma Güzel
Markim 210 Büyükbaşlık
Modern Et Üreten Besi
Çiftliği
Mutdere Mevkii Yağmurlu Köyü
280 Parsel
Göksun
Önsen Kasabası Yeşilyurt
Mahallesi Çeltikargı Cad. No:8,
322 Ada 10 Parsel
Eğricek Broiler Tavuk
Çiftliği
Eğrice Köyü Kızılağıl Mevkii 29
Ada 10 Parsel Pazarcık
Yüzbaşı Süt Üretim
İşletmesi
Kervan Pastanesi
Modernizasyon Projesi
Tıbbi Ve Aromatik Bitki
Yetiştiriciliği
Sarıbıyık Tıbbi Aromatik
Bitki Üretimi Projesi
Kargaçayırı Köyü Tıbbi
Aromatik Bitkiler Üretimi
Geben Aromatik Bitki
Üretim Projesi
Bektaşlı Tıbbi Aromatik
Bitki Üretimi
Muzaffer Topuz
Cennetpınarı Köyü Tıbbi
Aromatik Bitki Üretimi
Tıbbi Ve Aromatik Bitki
Yetiştiriciliği
İsmail Kaynar Tıbbi Ve
Aromatik Bitki
Yetiştiriciliği Projesi
Mümtaz Bal Tıbbi Ve
Aromatik Bitki
Yetiştiriciliği Projesi
Tıbbi Ve Aromatik Bitki
Yetiştiriciliği
Mustafa Doğan Çörekotu
Yetiştirciliği Projesi
İsmail Arslantaş Çörekotu
Yetiştirciliği Projesi
Celal Er Çörekotu
Yetiştirciliği Projesi
Aspir Yetiştirciliği Projesi
Ökkeş Bakır Kırmızı Biber
Yetiştiriciliği Projesi
Arıkan Kırmızı Biber
Yetiştiriciliği Projesi
Mustafa Çolak Kırmızı
Biber Yetiştiriciliği Projesi
Bomeks Zeytinyağı
Paketleme Ve Şişeleme
Yatırım Projesi
Çağlayancerit Köyevleri
Kırsal Turizm Projesi
Şehr-İ Ayn 15 Odalı Apart
Otel
Kevser Alabalık
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı
No:136 240 Parsel Adana Yolu
Üzeri
Akveren Köyü
Elbistan
Başdoğan Köyü
Andırın
Kargaçayırı Köyü
Andırın
Geben Kasabası
Andırın
Başdoğan Köyü
Andırın
Karabıyıklı Köyü Narlı Bucağı
Pazarcık
Evri Kasabası
Pazarcık
Karahüyük Köyü Mağracık
Mevkii 507 Parsel Pazarcık
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Et Üreten Tarımsal
İşletmelere Yatırım
(Kırmızı Et)
Et Üreten Tarımsal
İşletmelere Yatırım
(Kanatlı Eti)
Süt Ve Süt Ürünlerinin
İşlenmesi Ve
Pazarlanması
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Doğanlıkarahasan Köyü
Pazarcık
9
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Darıovası Köyü Düzlek Mevkii
Andırın
9
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Çobanbeyli Köyü Kepir Mevkii
Afşin
9
Camuzluk KöyüAndırın
9
Akçakoyunlu Köyü İmirli
Mevkii 329 Parsel
Andırın
Darıovası Köyü
Andırın
Beşbucak Köyü
Andırın
Ekberoğlu Köyü
Merkez
Yusufhacılı Köyü
Merkez
Elmalar Köyü
Merkez
İstasyon Mah. Adana Asfaltı
No:35, 549 Ada 13 Parsel
Türkoğlu
Fatih Mahallesi Göz Mevkii 231
Ada 3 Parsel
Çağlayancerit
Ilıca Kasabası Şifa Mahallesi 26.
Sok 1136 Ada 7 Parsel Merkez
Menzelet Baraj Gölü
Merkez
9
9
9
9
9
9
9
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Yerel Ürünlerin Ve
Mikro İşletmelerin
Geliştirilmesi
Kırsal Turizm
9
Kırsal Turizm
9
Gavurgölü Mevkii 450 Parsel
Türkoğlu
10
Vefa Bulut Sarımsak
Yetiştiriciliği
İrfan Binboğa Sarımsak
Yetiştiriciliği
Ayhan Erdoğan Sarımsak
Yetiştiriciliği
Cuma Güzel Sarımsak
Yetiştiriciliği
Büyükyapalak Kasabası
Elbistan
10
Altunelma KasabasıAfşin
10
Kalaycık Köyü
Elbistan
Yazıdere Köyü
Afşin
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
9
Cömert Et Tavuğu Üretim
Projesi
115
Süt Üreten Tarımsal
İşletmelere Yatırım
10
10
Kültür Balıkçılığının
Geliştirilmesi
Et Üreten Tarımsal
İşletmelere Yatırım
(Kanatlı Eti)
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Salman Özgür Çiftlik
Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
Projesi
Tıbbi Ve Aromatik Bitki
Yetiştiriciliği
Tıbbi Ve Aromatik Bitki
Yetiştiriciliği
Karahüyük Tıbbi Aromatik
Bitki Üretimi
Gök Tıbbi Aromatik Bitki
Üretimi
Hamit Yıldız Sarımsak
Yetiştiriciliği Projesi
İbrahim Cinkara Çörek Otu
Yetiştiriciliği Projesi
Çokyaşar Köyü
Merkez
41
Salman Özgür
42
Mehmet Kılınç
43
Sıddık Şahin
44
Halil Sakınmaz
45
Mehmet Teyfik Gök
46
Hamit Yıldız
47
İbrahim Cinkara
48
Marbes Tarım Süt Ürünleri
Hayvancılık Gıda San. Ltd. Şti
Marbes Et Üretim Tesisi
Yusufhacılı Köyü 630 Parsel
Merkez/Kahramanmaraş
11
49
Doru Entegre Tarım Besi Hayvancılık
Gıda San. Ltd. Şti
Doru Entegre Et Üretim
Tesisi Projesi
Dereköy Köyü 636 Parsel
Merkez/Kahramanmaraş
11
50
Taybah Gıda San. Ltd. Şti
Kavlaklı Mahallesi Çonu Mevkii
500 Parsel
Merkez/Kahramanmaraş
11
51
Samioğulları Gıda Tarım Akaryakıt
Nakliyat San. Ltd. Şti
52
Behlil Ateş
53
Kemal Ateş
54
Ali Ateş
55
Veli Özgür
56
Şaban Şahinoğlu
57
Ramazan Kazankıran
Kazankıran Kırmızı Biber
Yetiştiriciliği Projesi
58
Hatice Kaya
Hatice Kaya-Kırmızı Biber
Üretimi
59
Mehmet Ali Suna
60
Fikri Coşkun
Taybah Süt Ürünleri İşleme
Tesisi
Ab Standartlarında Soğuk
Hava Deposu Yatırım
Projesi
Behlil Ateş Kırmızı Biber
Yetiştiriciliği Projesi
Kemal Ateş Kırmızı Biber
Yetiştiriciliği Projesi
Ali Ateş Kırmızı Biber
Yetiştiriciliği Projesi
Çiftlik Faaliyetlerinin
GelşiştirilmesiKahramanmaraş Örneği
Şaban Şahinoğlu Kırmızı
Biber Yetiştiriciliği Projesi
Suna Kırmızı Biber
Yetiştiriciliği Projesi
Tıbbi Ve Aromatik Bitki
Yetiştirciliği
116
Çobanbeyli Beldesi
Afşin
Çatova Köyü
Elbistan
Karahüyük Köyü
Pazarcık
Geben Kasabası
Andırın
Keçemağara Köyü
Elbistan
Arıklar Köyü
Andırın
Bağdınısağır Mahallesi Malatya
Asfaltı Üzeri No:498 720 Parsel
Pazarcık/Kahramanmaraş
Kelesikli/Özbek Köyü 607 Parsel
Merkez/Kahramanmaraş
Kelesikli/Özbek Köyü 610 Parsel
Merkez/Kahramanmaraş
Tahtalıdedeler Köyü 177 Parsel
Ve Kelesikli/Özbek Köyü 603
Parsel Merkez/Kahramanmaraş
Çokyaşar Köyü 744 Parsel
Merkez/Kahramanmaraş
Ayaklıcaoluk Köyü, Üçtutu
Mevkii Merkez/Kahramanmaraş
Karahüyük Köyü Mağracık
Mevkii 87 Ve 1011 Parsel
Pazarcık/Kahramanmaraş
Kuyumcular Köyüyarbaşı
Mevkii 410 Parsel
Türkoğlu/Kahramanmaraş
Alibeyuşağı Köyü Yolunaltı
Mevkii No: 138
Merkez/Kahramanmaraş
Esence Köyü Kepir Mevkii 1191
Parsel Afşin/Kahramanmaraş
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Et Üreten Tarımsal
İşletmelere Yatırım
(Kırmızı Et)
Et Üreten Tarımsal
İşletmelere Yatırım
(Kırmızı Et)
Süt Ve Süt Ürünlerinin
İşlenmesi Ve
Pazarlanması
Meyve Ve Sebze
Ürünlerinin İşlenmesi Ve
Pazarlanması
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
11
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
11
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
11
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
11
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
11
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
11
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
11
Çiftlik Faal. Çeşit. ve
Geliştirilmesi
30. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
-27.02.2013 tarihinde İlköğretim öğrencilerine Sosyal Güvenlik Bilinci Konulu eğitim verildi.
-17.05.2013 tarihinde Türkoğlu Sosyal Güvenlik Merkezi resmi açılışı yapıldı.
-01.03.2013 tarihinde SMMM Odası yetkilileri ile toplantı yapıldı.
-28.03.2013 ‘deKSS Yapı Koop. Yön. kurulu üyeleri ile SGDP bilgilendirme toplantısı yapıldı.
-03.04.2013 tarihinde K.Maraş Esnaf ve Sanatkar Od. ziyaret edilerek bilgilendirme top.yapıldı
-24.04.2013 tarihinde Cesur FM(SGDP,5335 S. Kanun,6385 S. Kanun hakkında bilgi verildi.)
-24.04.2013 tarihinde Basın mensupları ile SGDP bilgilendirme toplantısı yapıldı.
-24.04.2013-16.05.2013 Kahramanmaraş İl içerisinde Kurum ve Kuruluşların takımlarından
oluşan takımlarla futbol turnuvası düzenlendi
-17.05.2013 tarihinde İlköğretim öğrencilerine Sosyal Güvenlik Bilinci Konulu eğitim verildi.
-18-19.05.2013 Kahramanmaraş Piazza AVM de stand açılarak alışverişe gelen vatandaşlara
bilgilendirme yapıldı, soruları cevaplandı.
-25-26.11.2013 tarihinde Türk Kızılayı kan bağış merkezi işbirliği ile kurumumuzda kan bağış
kampanyası düzenlendi.
31. ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 Yılı içerisinde İl Müdürlüğümüz çalışma alanı içerisinde bulunan işyerlerinde
çalışırken kendi kusuru olmaksızın işsiz kalan kişilere aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere
işsizlik ödeneği ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Kahramanmaraş Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
İşsizlik Ödemesine Başvuran Kişi Sayısı
İşsizlik Ödemesi Hak Eden Kişi Sayısı
Hak Etmeyen
Toplam Ödenen Tutar
6422 Kişi
4080 Kişi
2342 Kişi
9.434.230 TL
Kurslar:
İl Müdürlüğümüzce 2013 Yılı içerisinde düzenlenen kurslar ve bu kurslarda aşağıdaki
tabloda belirtildiği üzere kişilere çeşitli eğitimler verilmiştir.
Kurs Türü
İş.Yet.Kurs/ İstihdam Garantili
Özürlü Kursları
İş.Yet.Kurs/Genel
İş.Yet.Kurs/Typ
Girişimcilik
İşbaşı Eğitim Programı ( İep)
Umem Projesi/İep
Toplamlar
Acılan Kurslar Ve Kursiyer Sayısı Listesi
Kursiyer Sayısı
Kurs Sayısı
Erkek
Kadın
Toplam
20
213
222
435
12
63
39
102
9
79
97
176
92
1505
995
2500
5
230
120
350
260
359
277
636
3
5
5
401
2454
1750
4204
117
Bütçe (TL)
739.511.00
325.198.72
183.803.95
20.720.000.00
72.774.84
2.005.114.44
9.236,90
24.055.639.85
32. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
- Denetim Faaliyetleri
4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına
Dair Kanun İle İlgili Denetimler
Denetlenen
Denetim Sayısı
Denetim Türü
Ürün Miktarı
(Adet)
(Adet)
Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesi
13
798
Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında
7
998
kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesi
Olağan Denetimler
12
442
Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipman ve
7
9
Koruyu Malzeme
Diğer il Müdürlüklerinden Yapılan Bildirimler
9
65
Asansörler
1
1
Basınçlı Ekipmanlar (Düdüklü Tencere)
9
2585
Sanayi Makinaları
3
13
Kaplama Lastik İmalatı
6
6
TSE tarafından Gümrükte Denetimi Yapılan Fakat
Tali Eksiklik Nedeniyle İzin Verilen Ürünler
Araçların İmal Tadil ve Montajı
22
560
5
5
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle İlgili Denetimler
Denetim Sayısı
Denetlenen Ürün
Denetim Türü
(Adet)
Miktarı (Adet)
Asansör Bakım Ve İşletme
16
16
Uygulanan İdari Yaptırım
-Bir İşyerine 3.000 TL İdari
Para Cezası ve Bir İşyerine
Piyasaya Arz Yasağı
Uygulanan İdari Yaptırım
43.950,00 TL
1705 Sayılı Ticarette Tağşişin Men'i Ve İhracatın Murakabesi Ve Korunması Hakkında Kanun İle İlgili
Denetimler
Denetim Sayısı
Denetlenen Ürün
Denetim Türü
Uygulanan İdari Yaptırım
(Adet)
Miktarı (Adet)
Taşınabilir Basınçlı Ek.
7
64
7.325,00 TL
- Ölçü ve Ayar İşletmeleri ile İlgili Çalışmalar
Tartı Aletleri
Periyodik
Muayene
Damgalanan
Reddedilen
Toplam
Tanker Sayacı
Akaryakıt
Sayacı
LPG Sayacı
H. Tartı
Aletleri
Elektronik
Tartılar
7
7
773
773
178
47
225
77
77
108
1
109
Ölçü Aletleri İlk
Muayene
Damgalanan
Reddedilen
Toplam
Akaryakıt Sayacı
Tanker Sayacı
LPG Sayacı
223
10
233
3
3
170
47
217
Ölçü Aletleri Şikayetli Muayene
Damgalanan
Reddedilen
Toplam
Su Sayacı
69
43
112
118
Elektrik Sayacı
31
43
74
- Ölçü Ayar Teşkilatı Yıllık Çalışma Çizelgesi
Cinsi
Su Sayacı
Şikayetli Elk. Sayacı
Akaryakıt Sayacı
Tanker Sayacı
Terazi
Taksimetre
LPG Sayacı
Toplam
Bölge Merkezi
Damga
Ret
3748
39
31
69
43
773
50
4
3
92
178
47
8760
171
Toplam
3748
70
112
823
7
92
225
8931
- Sanayi Sicil Çalışmaları
Sanayi Sicil Belgesi
Sanayi Sicil Belgesi Vizesi
Yıllık İşletme Cetveli İnternet Girişi
Verilen Sanayi Sicil Belgesi
Toplam Sanayi Sicil Belgesi
Sanayi Sicil Belgesi İptali
6948 Sayılı Kanunun 9. Maddesine Aykırılık Nedeniyle
İdari Para Ceza Miktarı
2013 Yılı
341
320
85
797
25
39.474 TL
- Enerji Desteği Çalışmaları
Yıl içinde 2012 yılı ve önceki dönemleri kapsayan 57 dosya değerlendirmeye
alınmış ve bir adet toplantı yapılarak 5.271.305,96 TL tahakkuk ettirilmiştir.Enerji desteği
uygulaması 31.12.2012 tarihinde sona ermiştir.
- Organize Sanayi Bölgeleri İle İlgili Çalışmalar:
- Kahramanmaraş OSB
Kahramanmaraş OSB’de 56 adet sanayi parselinden; 49 adet üretimde, 7 adet inşaatı
devam eden parsel mevcuttur. Bölgedeki faaliyet gösteren firmalarda tekstil, teknik tekstil,
madeni mutfak eşyaları, bakalit kulp, alüminyum levha, alüminyum profil,mobilya, bina
yalıtım malzemesi, endüstriyel klima, endüstriyel yumuşatıcı, oluklu mukavva, bulgur,
polistiren ambalaj , yalıtım malzemesi ve WPC odun plastik kompozit panel malzeme
üretilmektedir.Bölgemizde üretimde olan firmalarda 7116 kişi çalışmakta olup, ayrıca inşaatı
devam eden firmaların inşaatlarında 250 kişi çalışmaktadır.Bölgede 2013 yılında
477.085.465,00 KW elektrik tüketimimiz ve 1.295.406,00 metreküp su tüketim olmuştur.
Bölgede tamamlanan yatırım miktarı 607.292.080,00 $, inşaatı devam eden ve proje
aşamasında olan firmaların yatırım tutarı ise 300.000.000,00 $ olacaktır.
- Türkoğlu OSB
Bölgenin yer seçimi 08/10/2008 tarihinde yapılmış ve 19/11/2009 tarih ve 269 sicil no
ile tüzel kişilik kazanmıştır. Alt yapı yapımı 2012 Yılı programına alınmış ve ihale edilen
altyapı çalışmaları yüklenici firmaya teslim edilmiştir.Yol kazı çalışmaları büyük oranda
tamamlanmış ve firmaya ilk hakediş olarak 343.696,24 TL ödenmiştir.Bölgede 4 adet içme
suyu kuyusu da bitirilmek üzeredir.
Bölgenin 83 ha alanı sanayi alanı olarak ayrılmış ve 36 parsele bölünmüştür.Bunlardan
7 parsel teknik altyapı, yeşil alan, arıtma ve idari sosyal tesis olarak planlanmış, 29 adet
parsel ise yatırım alanı olarak tahsis edilecektir.
119
- Elbistan OSB
Elbistan Organize Sanayi Bölgesine ait "Kuruluş Protokolü" Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığınca 10.02.2009 tarihinde onaylanmış, sicil kayıt defterine "Sicil No:266"
ile işlenerek, tüzel kişiliği tescil edilmiştir.
112 ha alan üzerinde 84 sanayi parseli planlanmaktadır.1.etap yapım çalışmaları
yaklaşık 62 ha alan üzerinde devam etmekte olup, 35 adet sanayi parseli yer almaktadır.1 etap
kamulaştırma çalışmaları tamamlanmış ve parselasyon yapım çalışmaları Bakanlık tarafından
onaylanmıştır.Altyapı proje ihalesi yapılmıştır.
- Islah OSB
4562 Sayılı Organize Sana yi Bölgeleri Kanununun geçici 8. maddesi ve
OrganizeSanayi Bölgeleri Yönetmeliğinin geçici 5.maddesi hükmü gereği İlimizde 3 Bölgede
IslahOrganize Sanayi Bölgesi kurulması için hazırlanan komisyon raporları ve haritalar Eylül
2012 ayında Bakanlığımıza gönderilmiştir.Bakanlık tarafından bölgeler üzerinde tespit edilen
eksikliklerin giderilmesi amacıyla 2013 yılı içerisinde çalışmalar devam etmiştir.
Kurulması talep edilen bölgelerin büyüklüğü 1520,48 ha. olup, 184 sanayi işletmesi
mevcuttur.
1- Aksu Islah Organize Sanayi Bölgesi 397,32 ha. 55 sanayi işletmesi
2- Erkenez Islah Organize Sanayi Bölgesi 758,65 ha. 95 sanayi işletmesi
3- Kılılı Islah Organize Sanayi Bölgesi 364,51 ha. 34 sanayi işletmesi
- Tekstil İhtisas OSB
Ayrıca İlimizde yeni bir OSB kurulması amacıyla merkez ilçe Çınarlı-Yeniyurt köyleri
arasında yaklaşık 532 ha. alan "Kahramanmaraş Tekstil İhtisas OSB" yeri olarak 08/07/2013
tarihinde yer seçim komisyonunca yer seçimi yapılmıştır.Alan üzerinde kurum görüşleri
tamamlanmış ve mera vasıflı araziler üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
- Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce Hazırlanan Raporlar
-Yıllık İl Sanayi Durum Raporu (takip eden yılın mayıs ayı sonuna kadar)
- AR-GE ve Yenilikçilik potansiyeli hakkında rapor (takip eden yılın mart ayı sonuna kadar)
- AR-GE programlarını izl. ve Denet. sonuç raporu (takip eden yılın mart ayı sonuna kadar)
33.KAHRAMANMARAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan Yatırım, Hizmet ve Faaliyetler:
Bölgemizde 2013 yılı içerisinde; 6 nolu yolun iyileştirme ve betonarme kilitli parke
kaplamaları, kaldırım kaplamaları yapılmıştır. 6 nolu yola 229 ada 2 nolu parselden gelen
heyelanın kontrol ve ıslah çalışması yapımı tamamlanmıştır.
Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi son durum:
2014 Yılında Yapılacak Yatırımlar:
Bölgede 2013 yılı sonu itibariyle 56 sanayi parselinden 49 adet parselde üretim, 7 parsel
üzerinde inşaat devam etmektedir. Bölgede çalışan firmalarda 7116 kişi çalışmaktadır.
Bölgede tamamlanan yatırım miktarı 607.292.080,00 TL, İnşaatı devam eden 7 adet firmanın
üretime başladıklarında yatırım tutarları 300.000.000,00 TL olacaktır. Bölgemizde 2013
yılında 477.085.465,00 kw elektrik tüketimi ve 1.295.406,00 m³ su tüketimi olmuştur. Ayrıca
1 ve 13 nolu yolların yol aydınlatması yapılacak olup camii inşaatının yapımına devam
edilecektir. Atıksu arıtma tesisine ait proje Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı onayından sonra
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ihalesi ile yapımına başlanacaktır.
120
34. TÜRK STANDARTLARI ENSTİTİÜSÜ KAHRAMANMARAŞ
TEMSİLCİLİĞİ
- Firma Müracaatlarına Göre TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Verilen ve Yenilenen Firmalar
2013
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Ara Kontrol
15
22
24
27
29
14
12
3
25
15
10
9
Kapsam Genişletme
-
3
-
3
-
2
1
-
1
10
2
1
Yeni Müracaat
2
3
9
8
5
15
14
3
2
3
4
6
Standard Değişikliği
10
14
19
13
20
8
3
-
10
7
10
5
Adres Değişikliği
-
-
5
1
-
2
1
-
1
1
Toplam
27
42
57
52
54
41
31
6
39
36
Not: 01.01.2013 / 31.12.2013 Tarihleri Arası 93 Adet Firmanın Hizmet Yeterlilik Belgesi Fesih Edilmiştir.
Ocak 2014 Ayı İtibariyle Araç Proje Onay İşlemlerine Başlanacaktır.
Aralı 2013 Ayı İtibariyle Topraklama, Paratoner Ve Katodik Koruma Ölçüm Faaliyetlerine Başlanılmıştır.
2014 Yılı İçerisinde Asansör Muayene Faaliyetlerine Başlamak İçin Çalışmalar Devam Etmektedir.
-
-
26
21
35. AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM. A.Ş. İL MÜDÜRLÜĞÜ
- Yapılan Faaliyetler
- Yatırım programında toplam 149 adet proje bulunmaktadır. Bu projeler için 2013 yılında
toplam 25 adet tesis ihalesi yapılmıştır.
- 2013 yılında Kahramanmaraş İli elektrik şebekesine toplam gücü 20.990 kVA olan 82 Adet
trafo ile 8.789 Adet direk ilavesi yapılmıştır.
- 375,068 km havai, 41,446 km yeraltı hatlı elektrik şebekesi ve 19,38 km Aydınlatma tesis
edilmiştir
Proje Adı
Şehir Şebekeleri
Köy Şebekeleri
İşletim Sistemi & IT Yatırımları***
Diğer Yatırım Harcamaları***
Toplam
İhale Bedeli (TL)
14.174.874,77
9.923.260,95
17.407.962,36
1.958.154,35
43.464.252,43
Toplam Harcama (TL)
15.241.143,21
9.068.930,79
4.285.432,19
1.285.687,81
29.881.194,00
***Bu gruplar altında yer alan ihaleler, 2013 yılında yapılmış olup; gerçekleşmeleri yıllara sarih olacaktır.
Belirtilen harcama miktarları sadece 2013 yılsonu harcamalarıdır.
- Abone ve Sayaç Bakım İşlemleri
- Müşteri Hizmetleri Başmühendisliği olarak Kahramanmaraş İli genelinde 2013 yılında
15.811 adet elektrik abonesi yapılmıştır.
- İlimiz genelinde 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu gereğince, 10 yıllık damga süresi dolan
15.399 adet müşteri sayacı yenisi ile değiştirilmiştir.
- OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) kapsamında Serbest Tüketicilerden 1.106 Adetinin;
Aydınlatma Abonelerinden ise 1.702 Adetinin sayacı değiştirilmiştir.
- Dilekçe ile sayaç arızası bildirilen 17.253 adet müşterinin sayacı yeni sayaç ile
değiştirilmiştir.
121
Kaçak Kontrol İşlemleri
- İlimizde enerji tasarrufu çalışmaları ve kaçak elektrikle mücadele tüm Türkiye’de olduğu
gibi işbirliği içinde sürdürülmektedir.
- Kaçak elektrikle mücadele çerçevesinde müşterilerimize ait tesislerin ölçü devreleri
periyodik olarak kontrol edilmektedir.
- 2013 yılında 2749 adet orta ölçekli sanayi abonesinin ölçü devresi kontrolü yapılmıştır.
- 2013 yılında yapılan abone denetimleri sonucunda toplam 154.435 adet abonenin kontrolü
yapılmış ve 2985 adet kaçak kullanım tespit edilmiştir.
- Kahramanmaraş İli Merkez İlçesinde toplam 3.241 adet abonenin bina içinde olan sayaç
panosu bina dışına alınmıştır.
36. MTA IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MALATYA)
- Yapılan Yatırım Ve Faaliyetler
S.No
1
Proje Adı
K.Maraş-Osmaniye Polimetal Maden Aramaları
Ödenek (TL)
3.770.000
Harcama (TL)
2.778.524
- Yapılan Ücretli Projeler
S.No
1
2
Proje Adı
Eüaş Adına Afşin-Elbistan Hidrojeolojik Etüt Ve
Sondaj Çalışması
Eüaş Adına K.Maraş Afşin-Elbistan Kömür
Havzası E Sektörü Jeoteknik Etüt Çalışması
Sözleşme Bedeli (TL)
3.329.796
Harcama (TL)
787.923
3.382.840
140.316
- Kahramanmaraş İlinde 2014 Yılında Devam Edecek Yatırım Ve Faaliyetler
S. No
1
2
Proje Adı
K.Maraş-Osmaniye Polimetal Maden Aramaları
Eüaş Adına K.Maraş Afşin-Elbistan Kömür Havzası E Sektörü Jeoteknik Etüt Çalışması
37.TEİAŞ 12.İLETİM TESİS ve İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
- Afşin-Elbistan A TES Salt’ta 154 kV Oto Trafo 1 ve Doğanköy fiderlerinin EMEK marka
fazları Akım Trafoları Yağ sızdırıyordu, yine EMEK marka Akım Trafoları ile 03.01.2013
tarihinde yenileri ile değiştirildi.
- 154 kV Doğanköy TM Trafo B ‘nin Bara 2' ye ait değişen Kesicinin A fazı kutbu yoktu,
ALSTOM Marka olan Kesici 15.01.2013 tarihinde ELİMSAN Marka Kesici ile değiştirildi.
- K.Maraş TM 2 ‘deki 33 kV PİAZZA (AVM).’yi besleyecek fider 18.01.2013 Tarihinde
devreye alınarak enerjilendi.
- 154 kV Çağlayan TM ‘nin yıllık kodlu bakımları 13.01.2013 tarihinde yapılmıştır.
- K.Maraş TM 2 Sanayi-4 Arsan fideri Otoprodüktör fiderine dönüştürülüp 25.01.2013
tarihinde enerjilendi.
- 380 kV Atatürk-Yeşilhisar (Güney) E.İ.H.’ nın 406-413 direkler arası deplase işinin
04.01.2013 tarihinde 2 H ‘ı yapıldı. Aynı zamanda geçici kabulü yapılarak hat devreye alındı.
- 380 kV Atatürk-Yeşilhisar (Kuzey) E.İ.H.’ nın Adatepe Barajı nedeniyle 407-408-411-412
nolu direkler için açılarak, 04.01.2013 tarihinde Geçici kabulü yapılarak hat yeniden devreye
alındı.
- 154 kVMenzelet-Göksun E.İ.H. nın 117 ve 127 direkler arasında deplase işi yapılarak
10.02.2013 tarihinde hattın geçici kabulü yapıldı ve devreye alındı.
- DSİ Pompa 3’de 50 MVA Trafo yerinden çıkarılıp, yerine 100 MVA trafo 14.02.2013
tarihinde yerine çekildi.
122
- K.Maraş Merkez, Kör sulu mevkiinde Torlar Hes (Kam enerji) in bağlanacağı Kılavuzlu
TM’deki Fider Otoprodüktör fiderine dönüştürülüp 08.02.2013 tarihinde devreye alındı.
- Narlı TM’de 10 Yıllık ömrünü tamamlayan 12 Volt 4 Adet(100 Ah) 48 V. DC Aküler
yenileri ile 28.02.2013 tarihinde değiştirildi.
- K.Maraş TM 2 ’de 10 Yıllık ömrünü tamamlayan, 12 Volt 24 Adet (100 Ah) 48 V. DC
Aküler yenileri ile 27.02.2013 tarihinde değiştirildi.
- Andırın TM’de 10 Yıllık Akü ömrünü tamamlayan 12 Volt 24 Adet (100 Ah) 54 Adet 110
V DC Aküler yenileri ile 06.03.2013 tarihinde değiştirildi.
- K.Maraş TM 2, Kılavuzlu, Narlı ve Andırın TM deki 380 ve 154 kV tüm Kesici
Kompresörlerinin yağları 12.13.14/03/2013 tarihlerinde değiştirildi.
- 154 kV Narlı TM ‘deki G.Antep 2,G.Antep 1, Gölbaşı Hat 1, fiderlerinin yıllık bakımları
25.28/03/2013 tarihlerinde yapıldı.
- Afşin-Elbistan A TES Şalt ‘ında 154 kV Ayırıcılar değiştirildi.
- 154 kV Doğanköy TM ’de Fider-12 DSİ Kale Altı Sulama Otoprodüktör fiderine
dönüştürülüp 24.03.2013 tarihinde devreye alındı.
- Afşin-Elbistan B ŞALT (Çobanbeyli) TM’de 10 Yıllık Akü ömrünü tamamladığından 24
Adet (100 Ah) 48 V. DC Aküler 12.03.2013 tarihinde değiştirildi.
- 380 ve 154 kV Saltlarda Röle Ölçü Aletleri ve Koruma Servisi tarafından (RÖA) Rutin
olarak her ay BTP-SCADA çalışmaları ve ayrıca kesici, ayırıcı ayar ve montaj çalışmaları
yapılmaktadır.
- Andırın TM de Feke- 1 HES A-C fazları ve Feke-2 HES A fazı, EMEK Marka gerilim
Trafoları 04.03.2013 tarihinde yenileri ile değiştirildi.
- Narlı TM ‘de 10 Yıllık Akü ömrünü tamamladığından Sabit Tesisli Kurşun Asitli 54 Adet
(100 Ah) 110 V. DC Aküler yenileri ile 14.04.2013 tarihinde değiştirildi.
- 154 kV Kılılı TM‘de 33 kV Aksu-1 Fideri, Otoprodüktör Fiderine 14.04.2013 tarihinde
dönüştürüldü ve devreye alındı.
- K.Maraş TM-2‘de 33 kV Sanayi-4 Fideri, Otoprodüktör Fiderine 07.04.2013 tarihinde
dönüştürüldü ve devreye alındı.
- 154 kV K.Maraş TM‘de 33 kV Sanayi-1 Fideri, Otoprodüktör fiderine 28.04.2013 tarihinde
dönüştürüldü ve devreye alındı.
- K.Maraş TM-2,Narlı TM, Kılılı, Kılavuzlu TM’lerde deprem güçlendirme çalışmaları
bitirilmiştir.
- Afşin-Elbistan TES A Salt’ta 33 kV Pompa-1 kesicisine ait hücreye Sansar girmesi
nedeniyle TEMSAN Marka kesici patladı. 24.05.2013 tarihinde Trafolar servis harici oldu.
Trafonun bir tanesi servise alınarak sistem normale getirildi ve 27.05.2013 tarihinde 33 kV
Pompa 1 kesicisi değiştirildi.
- Kılılı TM ‘de Aküler 10 Yıllık ömrünü tamamladığından Sabit Tesisli Kurşun Asitli 54 Adet
(100 Ah) 110 V. DC Aküler yenileri ile 30.05.2013 tarihinde değiştirildi.
- 154 kV Doğanköy TM’ de 33 kV Şaltın yıllık kodlu bakımları 02.06.2013 tarihinde yapıldı.
- 380 kV Andırın TM ‘de 154 kV Feke-1, Feke-2, Sır-1 HES fiderlerinin kodlu yıllık
bakımları 17.06.2013 tarihinde yapıldı. Ayrıca Ayırıcı, Kesici, akım ve gerilim trafolarının
testleri yapıldı.
- 380 kV Andırın TM ‘de Şaltın kodlu yıllık bakımı 21.06.2013 tarihinde yapıldı. Kesici,
ayırıcı, akım ve gerilim trafolarının testleri yapıldı.
- 154 kV Afşin-Elbistan B TES de 154 kV Çöllolar Hat1, 2 Göksun, Afşin A hat 1, 2
fiderlerinin Ayırıcı, Kesici, Toprak ayırıcıları, Koruma Röleleri, hareket sonu kontaklarının,
mekanik kilitleme siviçlerinin yıllık kodlu bakımları Haziran-2013 ayı içerisinde yapıldı.
- 380 kV Afşin Elbistan B Şaltta 380 kV; Afşin B Santralı, Ürgüp –Sincan, Reaktör, Kublaj,
Andırın, Transfer fiderlerinin Ayırıcı, Kesici, Toprak ayırıcıları, Koruma Röleleri, hareket
123
sonu kontaklarının, mekanik kilitleme siviçlerinin, yıllık kodlu bakımları Haziran-2013 ayı
içerisinde yapılmıştır.
- 380 kV Andırın TM ‘de 154 kV Kale altı, Kargılık fiderlerinin yıllık kodlu bakımları
yapıldı. Trafo A, B, C ‘nin kodlu bakımları yapılarak 30.06.2013 tarihinde Trafolar Servise
alındı.
- 380 kV Afşin-Elbistan B (Çobanbeyli) TM – Tufanbeyli E.İ.H. tesisi yapım ve kontrollük
işleri devam etmektedir.
- 380 kV G.Antep 2- K.Maraş E.İ.H ihalesi yapılmış olup yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
- Kapıçam bölgesine yapılacak 380 kV K.Maraş TM Genel Müdürlükçe ihale edilmiş, ancak
İhale iptal olduğundan yeniden ihaleye çıkılacaktır.
- Kahramanmaraş Ilıca yolu üzerinde Suçatı mevkiinde 154 kV Çağlayan TM ‘nin yeni Şalt
Tesisi yapım işi tamamlanma aşamasındadır.
- 380 kV Andırın TM‘de 33 kV Kale HES-1 , Kale HES-2 ve Gökgedik Otoprodüktör
fiderlerinin 06.05.2013 tarihinde kesi kabulleri yapılmıştır.
- Afşin Elbistan TES Şaltta bulunan 154 kV Maden-1 ve 154 kV Maden-2 Fiderlerinin
Gerilim Trafoları ve mesafe koruma röleleri değiştirilmiştir.
- ENERJİSA Firmasına ait 154 kV Kandil HES şalt sahasının 08.07.2013 tarihinde geçici
kabulü yapıldı.
- 154 kV Kılılı TM‘de 33 kV Kipaş Kağıt-1 ve Kağıt-2 Fiderleri, Otoprodüktör fiderine
26.09.2013 tarihinde dönüştürüldü ve devreye alındı.
- Kalealtı HES 1-2 ‘ye ait 154 kV Şalt sahasının geçici kabulü 04.11.2013 tarihinde yapıldı.
- Afşin Elbistan Linyitleri Kömür İşletmelerine ait 154 kV Kışlaköy Şalt sahasının geçici
kabulü 12.11.2013 tarihinde yapıldı.
- ENERJİSA Firması tarafından yaptırılan 154 kV 2 x 1272 MCM Kandil Barajı ve HES Güç
Trafosun- Kandil TM EİH 1-2 Nolu direklerin 08.07.2013 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
- 154 kV Kandil HES - Afşin Elbistan B TES EİH ‘nin nihayet direği ile şalt sahası arasında
tesis edilen 154 kV 1600 mm², 685 mt yer altı yüksek gerilim güç kablosu 19.09.2013
tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
124
38.İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
- İl Turizm Konseyi Ve İl Turizm Eylem Planı
Kahramanmaraş’ın sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenerek istihdamın
artırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmin öncü sektörler arasına ulaştırılmasının
sağlanması amacıyla, kamu kurum kuruluşları, özel sektör ve STK’lar ile iletişimi geliştirmek
suretiyle işbirliği yapmak üzere; 2007 yılı Mayıs ayında kurulan İl Turizm Konseyi
çalışmaları kapsamında; İlimizin Kültür, Turizm ve Tanıtımı üzerine hazırlanan İl Turizm
Eylem Planı 2008 yılı Temmuz ayında yürürlüğe girmiştir. İl Turizm Eylem Planı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı birimleri başta olmak üzere İl İdaresi içerisinde yer alan sorumlu ve ilgili
kamu kurum kuruluşları ile STK da gönderilmiştir.
İl Turizm Eylem Planı Komisyonu tarafından yapılan 6 toplantı sonunda
güncellenmesi tamamlanarak 28 Haziran 2013 yılında yapılan Turizm Konseyi toplantısında,
revize edilen İl Turizm Eylem Planı ile ilgili olarak 6 tamamlanman, 6 devam eden, 3
sürekliliği olan, 5 yeni olmak üzere toplam: 20 Kültür Projesi, 6 tamamlanan, 8 devam eden,
6 sürekliliği olan, 2 yeni olmak üzere toplan: 22 Turizm Projesi, 1 tamamlanan, 3 devam
eden, 9 sürekliliği olan, 1 yeni olmak üzere toplam: 14 Tanıtım Projeleri olmak üzere
toplam: 56 Eylem Planı maddesi ile ilgili çalışmalar hakkında konsey üyelerine bilgi
verilmiştir.
- Turizm Eylem Planı (56 Proje)
Durum
Kültür Projeleri
(20 Eylem)
Turizm Projeleri
(22 Eylem)
Tanitim Projeleri
(14 Eylem)
Sonuç
Tamamlanan
6
6
1
13
Devam Eden
6
8
3
17
Sürekliliği
Olan
3
6
9
18
5
2
1
8
Yeni
- Turizm Merkezi İlanı
Şehrimizde sağlık ve termal turizmi, kültür ve inanç turizmi ile eko turizmi açısından
önem arz eden yerleri kent turizmine kazandırmak amacı ile “Turizm Merkezi” ilan edilmesi
için 22.03.2005 tarihli ve 649 sayılı yazımız ile başvuru yapılarak süreç başlatılarak Kültür ve
Turizm Bakanlığına müracaat edildi.
Bakanlık tarafından ilgili yerlerde yapılan çalışmalar neticesinde; Ilıca Kaplıcası'nın
“Turizm Merkezi” ilan edilmesi uygun görüldü. Turizm tesisleri için teklif edilen yaklaşık
150 dönümlük Hazine, Orman ve İl Özel İdaresi'ne ait arazi ve arsalar için, Bakanlık
tarafından Belediye meclis kararı ve imar çalışması yapılması istendi. Ilıca Kasabası'nın imar
planı haritasının hazırlanması için Ilıca Belediyesi tarafından İller Bankası'na yetki verildi.
Yapılan protokol üzere çalışmalar devam etmektedir.
Ekinözü İlçesi İçmeler ve yakın çevresinin turizm potansiyeli tespit edilerek
22.03.2005 tarihli ve 649 sayılı yazımız ile başvuru yapılarak süreç başlatıldı. Ekinözü
İçmeleri'nde bulunan Hazine ve Orman arazilerinin turizm tesisleri için ayrıldığını gösteren
1/25,000 ölçekli harita ile MTA ve Sağlık Bakanlığı teknik raporları Kültür ve Turizm
Bakanlığı'na gönderildi.
Ekinözü ilçesinin imar planı haritasının hazırlanması için Ekinözü Belediyesi
tarafından İller Bankası'na yetki verildi. Yapılan protokol üzere çalışmalar devam etmekte
125
iken 16.02.2012 tarihinde Ekinözü Kaymakamlığının güncel talebi üzerine Bakanlığımız
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne 05.03.2012 tarihli ve 796 sayılı yazı ile öncelik
verilmesi hususunda talepte bulunuldu.
TANITIM ÇALIŞMALARI;
- Ulusal Ve Uluslararası Fuar Ve Festivaller
İl Turizm Eylem Planı çerçevesinde ulusal ve uluslararası fuarlara katılım
gerçekleştirilmektedir. 2013 yılında 8 adet ulusal ve uluslararası fuarlara katılım yapılmıştır.
Katılmış olduğumuz fuarlarda; İlimizin görsel ve yazılı tanıtım materyalleri dağıtılmış,
geleneksel el sanatlarımızdan olan Maraş işi Sim-Sırma, Ağaç Oyma Bakırcılık, Çarıkçılık
tanıtılmış, dondurma başta olmak üzere biber, tarhana, fıstık ezmesi gibi yöresel gıda
ürünlerimizin tanıtımı yapılmıştır.
Fuarın Adı
Uluslararası Doğu Akdeniz Seyahat ve
Turizm Fuarı (EMITT)
Trabzon tanıtım Günleri
(Kardeş Şehir)
Kadın El Emeği Ürünleri Sergisi
Kahramanmaraş Günleri
Kahramanmaraş 1. İstihdam Fuarı
“KAMİF”
Kahramanmaraş Tanıtım Günleri
Kahramanmaraş Tanıtım Günleri
Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX)
Stand / Kira
Özel Stand
(DOĞAKA)
Standart Stand
Alan / Şehir
Tarihi
Tüyap/ İstanbul
24-27 Ocak 2013
Akm / Ankara
21-24 Şubat 2013
Standart Stand
Standart Stand
Ato / Ankara
Bahçeşehir Ünv.
Beşiktaş Yerleşkesi
Standart Stand
Kafum / K.Maraş
Standart Stand
Standart Stand
Standart Stand
(Ticaret Borsası)
Akm / Ankara
Feshane / İSTANBUL
30 Mayıs01 Haziran 2013
20-23 Haziran 2013
04-08 Eylül 2013
Expo Center /Antalya
19-22 ylül 2013
08-11 Mayıs 2013
18 Mayıs 2013
- Turizm Haftası
15-22 Nisan 2013 tarihleri arasında, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde,
gösteriler eşliğinde, Konserler, slâyt gösterisi ve “Geleneksel El Sanatları Fuarı” açılmıştır.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sunuculuk yapmak üzere Öğretmen görevlendirilmesi,
Öğrenciler arasında Resim, Şiir, Kompozisyon, Hikâye ve Afiş dalında yarışmalar
düzenlenmesi, El Sanatları Fuarı Sergisi açılması, Halk Oyunları gösterisi, Açış Konuşmaları,
Fotoğraflarla Kahramanmaraş Tanıtım Filmi gösterimi, Belediye Başkanlığı Bandosu Maraş
Türküleri Konseri, Turizm Haftasında dereceye giren öğrencilerin Ödül Töreni, Geleneksel El
Sanatları Fuarı Sergisi açılmıştır.
- Yerel Ve Ulusal Tv / Radyo Kanallarında Yapılan Programlar
2013 yılı içerisinde Kahramanmaraş’ın turizm’i ve tanıtılması için Kültür, Sanat,
Turizm, Tanıtım vb. konular üzerine; yerel kanallardan AKSU TV de canlı TV programı ve
ulusal kanallardan TRT, TRT HABER, TRT BELGESEL, HABERTÜRK TV,
SAMANYOLU TV‘de program konuğu olunmuştur.
126
- Kurtuluş Haftası Etkinlikleri
09 Şubat 2013 tarihlerinde Milli Piyango İdaresi tarafından İlimizden canlı piyango
bileti çekimi yapılmıştır. Ayrıca TRT Genel Müdürlüğü TRT Müzik Kanalı tarafından
İlimizden canlı kurtuluş konseri düzenlenmiştir.
- Uluslararası Necip Fazıl Sempozyumu
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Türk Dil Kurumu tarafından 23-25
Mayıs 2013 tarihleri arasında “Uluslararası Necip Fazıl Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir.
27 Mayıs 2013 tarihinde KSÜ yerleşkesinde kitap fuarı gerçekleştirilmiştir.
- Uluslararası Mozaik Sempozyumu Kitabı
Valiliğimiz öncülüğünde 28-30 Haziran 2011 tarihleri arasında Kahramanmaraş
Ramada Otelde, 5.Uluslararası Türkiye Mozaik Corpus’u Sempozyumu düzenlenmiştir.
Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Merkezi ile yürütülen çalışmalar kapsamında; 2012
yılı Aralık ayında Kahramanmaraş Mozaiklerini Dünya Literatürüne dâhil eden JOURNAL
OF MOSAIC RESEARCH dergisi tarafından “Sempozyum Kitabı” bastırılarak, 2013 yılı
içerisinde dağıtımı yapılmıştır.
- Somut Olmayan Kültürel Miras (Soküm) Çalışmaları
İlimizde Somut Olmayan Kültürel Miras Çalışmalarını yürütmek üzere valiliğimiz
onayıyla oluşturulan Somut Olmayan Kültürel Miras Kurulunun 2010-2012 yılları arasında
almış olduğu kararlar kapsamında; geleneksel el sanatlarımızdan "semercilik, yorgancılık,
saraçlık, oymacılık, sim sırma, keçecilik, köşkerlik, külekçilik, bakırcılık, abacılık;
geleneklerimizden çocuk oyunları, âşıklık, kız bakma, söz kesme, nişan, düğün, Hıdrellez;
geleneksel sporlarımızdan şalvar güreşleri ve yöresel mutfak kültürümüzde önemli bir yeri
olan aşure ve Maraş tarhanası ile ilgili olarak hazırlanan 20 dosya, Somut Olmayan Kültürel
Miras Envanterine dâhil edilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilmiştir.
2013 yılı içinde geleneksel el sanatlarımızdan "oya işlemeciliği" ve yöresel mutfak
kültürümüzün önemli unsurlarından "şıra yapımı" ile ilgili SOKÜM tespit formları ve ek
dokümanlar Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
Müdürlük Folklor araştırmacısı tarafından taş işlemeciliği, halk oyunları ve iğne
oyaları konularında yapılan araştırmalar sonucu elde edilen 2 adet yazılı belge, 2 adet ses CD,
1 adet video CD içerisinde 39 adet yöresel halk oyunu, 24 adet fotoğrafın Araştırma ve Eğitim
Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine girişi yapılmıştır.
- Prestij Kitabı Çalışması
Kahramanmaraş'ın sosyal ve kültürel yapısını, ekonomisini, tarihini, edebiyatını,
coğrafyasını, turizm değerlerini içeren tanıtım amaçlı bir kitabın hazırlanması için 2012 yılı
Ağustos ayından beri yürütülen çalışmalar sonucunda birçok yazar ve akademisyenin
yazılarının yer aldığı kitabın yazım süreci tamamlanmıştır. Tasarım çalışması ve görsellerin
eklenmesinden sonra sayfa sayısının ortalama 450 sayfa olması planlanmaktadır. İhale ve
basım için hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
4982 Bilgi Edinme / 3071 Dilekçe Hakkı Kanunu
İlgili kanunlar gereği Başbakanlık Bilgi İşlem Merkezi’ne (BİMER) 5 adet,
Valiliğimizden gelen 7 adet başvuru ile toplam 12 adet Bilgi Edinme başvurusu olmuştur.
127
KÜLTÜR MERKEZLERİ FAALİYETLERİ;
- Necip Fazıl Kısakürek Devlet Tiyatrosu Sahnesi
2010 yılı Mart ayında KTB Müsteşarı Sayın İsmet Yılmaz’ın katılımı ile Bakanlığımız
Devlet Tiyatrolarının 51. sahnesi ilimiz Kahramanmaraş’ta açılmıştır. Necip Fazıl Kısakürek
Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Genç Osman" adlı oyunla sanatseverlere merhaba diyen
Kahramanmaraş Devlet Tiyatrosu her hafta Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzere
haftada 2 gün perde açmaktadır.
Ayrıca 2013 yılı içerisinde 26+26=52’i Devlet Tiyatrosu, 3’ü da özel tiyatro olmak
üzere toplam 55 seansta 29 adet oyun sergilenmiştir. 21.644 kişi oyunları izlemiştir.
- Sabancı Kültür Merkezi İstatistik
Sabancı Kültür Merkezi
Çeşitli Toplantı
Gösteri
Konferans
Seminer
Sempozyum
Tiyatro Opera Bale
Yarışma
Konser
Toplam
Adet
3
8
2
4
3
2
1
23
Katılımcı Sayısı
980
2.380
640
1.400
920
620
200
7.140
ÖNEMLİ PROJE VE ÇALIŞMALAR;
- Turizm Enformasyon Hizmetleri Kalitesinin Artırılması Proesi
2012 yılı içinde İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve İl Özel İdaresinin de ortak
olarak yer aldığı "Kahramanmaraş'ta Turizm Enformasyon Hizmetleri Kalitesinin Artırılması"
projesi Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli
Mali Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.
Proje kapsamında; turizm açısından önem arz eden doğal, tarihi, kültürel yer ve eserler
üzerine bilgi tabelaları, yol güzergâhlarına yönlendirme tabelaları yerleştirilmesi;
enformasyon bürosunun iç tefrişatının yapılması, teknolojik donanım eksikliğinin giderilmesi;
enformasyon hizmetlerinde kullanılmak üzere Türkçe/İngilizce olarak Tanıtım Broşürü,
Kültür-Turizm Rehberi, Kent Planı İl Haritası bastırılması, faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
2012 yılı Temmuz ayı başında sözleşmenin imzalanması ile başlayan projenin bütçesi
135.000 TL olup, 18 aylık bir süreçte tamamlanması öngörülmektedir. İl Özel İdaresi de ortak
olarak yer aldığı projeye, proje bütçesinin %15'i tutarında destek sağlamaktadır.
DİĞER FAALİYETLER;
- Sertifika Denetim Komisyonu Faaliyetleri
2012 Yılı içerisinde “Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum,
Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin” 12. maddesi gereğince; Sertifika Denetim Komisyonu
çalışmalarına devam etmiştir.
128
- Sertifika Denetim Komisyonu
- Boş taşıyıcı materyalleri üreten veya ithal eden, dağıtan veya satan yerler,
- Fikir ve sanat eserleri ile bu eserleri içeren yapımların, taşıyıcı materyalleri tespit ederek
çoğaltımını yapan dolum tesisleri,
- Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltım, dağıtım veya satışını yapan matbaalar ve yayınevleri,
- Sinema filmlerinin gösterim ve iletimini yapan salonlar ve benzeri yerler,
- Fikir ve sanat eserlerinin ve bu eserleri içeren yapımlara ilişkin taşıyıcı
Materyallerin tespit, satış, dağıtım, ithalat ve pazarlamasını yapan veya bunları kiraya veren
yerler için Sertifikalandırma çalışmaları kapsamında; 2013 yılı içerisinde; 6’sı Matbaa, 5’i
Satış Yeri ve 1’i Dağıtım Yeri olmak üzere; toplam: 12 adet Sertifika verilmiştir.
- 1618 Sayılı Kanun Ve Yönetmelik Kapsamında Kaçak Seyahat Acent. Ve Tur Faaliyetleri
1618 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikler kapsamında İlimiz ve İlçelerimizde kaçak
tur yapanlarla ilgili olarak İlimiz Kayseri, Gaziantep ve Adana Karayollarının belirli
mevkilerinde TURSAB ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ile birlikte denetimler
yapılmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızdan belge almaksızın kaçak yollarla seyahat acentacılığı
faaliyeti yapanlar hakkında da kanuni işlemler yapılmaktadır.
- Müze Çalışmaları;
1977 yılında temeli atılan Kahramanmaraş Müzesi ek inşaatının tamamlanması için
2003 yılı Eylül ayında başlatılan yeniden projelendirme çalışmaları kapsamında; öncelikle
mimari projesi hazırlanarak onaylanmış, ardından statik, inşaat, elektrik, iklimlendirme ve
çevre düzeni projeleri tamamlanmış, 2006 yılı ikmal programına alınmış ve ödenek
tahsislerinin yapılmasının ardından ihale süreci tamamlanarak inşaat çalışmalarına başlanmış
ve de son olarak teşhir-tanzim çalışmaları da sonuçlandırılarak, 2012 yılı Mayıs ayında
yeniden hizmete açılmıştır. Müzemiz teşhir salonlarının tanıtımını yapmak amacıyla 2013 yılı
içerisinde 10.000 Adet Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi tanıtım broşürü bastırılmıştır.
Ziyarete açılan Müzemizde, ilgi çekici detaylarla ve görsellikle donatılan 7 adet teşhir
salonu ile birlikte, ön-arka bahçe teşhir alanları, çocuklar için aktivite odası, eğitimler için
konferans salonu, danışma ve güvenlik mevcuttur.
Kahramanmaraş Arkeoloji Müzemizi, 2013 yılı içerisinde, yerli ve yabancı toplam
61.662 kişi ziyaret etmiştir.
Yüzey Araştırmaları ve Kazı Çalışmaları:
- Direkli Mağarası Kazı Çalışmaları
İlimiz, Merkez, Tekir Kasabası, Döngel Köyü, Direkli Mağarasında; Gazi Üniversitesi
Fen-Edb. Fak. Ark. Böl. den Yrd. Doç. Dr. Cevdet Merih EREK’ in Başkanlığında belirlenen
takvim doğrultusunda 2013 yılı yaz döneminde kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca,
kazı evi-deposu ve çevresi düzenlenerek, kazı alanına yönlendirici levhalar konulmuştur.
- Domuztepe Höyük Kazı Çalışmaları
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün
11.07.2013 tarih ve 136144 sayılı yazılarına istinaden, İlimiz, Pazarcık İlçesi, Narlı
Beldesinde yer alan Domuztepe Höyükte kazı çalışmalarının yeniden başlaması amacıyla
Müze Müdürlüğümüz Başkanlığında Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Halil
TEKİN ve heyet üyeleri ile birlikte söz konusu alanda inceleme yapılmıştır ve 2013 yılı
çalışmaları kapsamında; Domuztepe Höyüğün sayısallaştırma çalışmaları ve kazı için lojistik
alımlar (konteynır vb.) gerçekleştirilmiştir.
129
KAZILAR;
- Merkez, Bağlarbaşı Mahallesi, 2424 ada, 2 - 3 Parseller
22.03.2013 tarihinde İlimiz, Merkez İlçe, Bağlarbaşı Mahallesi, 8008 Sokak, No:15
adresinde, 2424 ada, 2 - 3 nolu parsellerde yer alan ve Adana Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulunun 24.11.2008 tarih ve 4405 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı
olarak tescil edilerek koruma altına alınan mozaikli alanlar 2014 yılında yapılması
planlanan Kurtarma Kazısına esas olmak üzere incelenerek kazı için gerekli ön çalışmalar
başlatılmıştır.
- Merkez, Dulkadiroğlu Mahallesi, 461 Ada, 4-5 Parseller
Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.09.2007 tarih ve 3054 sayılı
kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilerek koruma altına alınan,
Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce Kamulaştırılması,
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 14.10.2009 tarih ve 880-881 sayılı tahsis belgeleri ile
de Bakanlığımıza tahsisi yapılan söz konusu Mozaikli alanda 01-31.12.2009 tarihleri ve
25.11-25.12.2010 tarihleri arasında Müze Müdürlüğümüzce Kurtarma Kazısı yapılmış olup,
2012 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün eski eser bakım ve onarım
bütçesinden göndermiş olduğu ödenek çerçevesinde taban mozaiklerinin restorasyon
çalışmaları yapılmıştır. Söz konusu mozaikli alanın 2014 yılında rölöve, restorasyon ve çevre
düzenleme projelerinin hazırlanarak alanın Açık Hava Müzesi kimliğine kavuşturulması
gerekmektedir.
- Tespit ve Tescil Çalışmaları
2013 yılı içerisinde 2863 ve 3386 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu” çerçevesinde İlimizde Merkez ve İlçelerinde bulunan kültür varlıklarının tespit ve
tescil çalışmaları yapılmıştır. Bunlardan 23 adedinin düzenlenen belge ve evrakı Adana
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna gönderilmiştir.
Bunlardan: 16 âdeti tescil edilmiştir. Diğer 7’sinin işlemleri sürmektedir.
Türü
Sivil Mimari
Dini Mimari
Arkeolojik Sit Alanı
Taşınmaz Kültür Varlığı
Toplam
Sayısı
1
1
8
6
16
2013 yılı içerisinde tescil edilen 16 adet taşınmaz kültür varlığı ile 2013 sonunda
toplam 500 adet tescil edilmiş taşınmaz kültür varlığına ulaşılmıştır.
2013 yılı itibari ile toplam 7.162 adet Arkeolojik Eser, 2.312 adet Etnografik Eser ve
19.901 adet Sikkenin Envanter kaydı bulunmaktadır.
130
- Müdürlüğe değişik arazi ve etüt çalışmalarıyla ilgili yapılan başvurular
(Özel Ağaçlandırma, İmara Açma, Maden Ocağı İşletmeleri…vs.)
Milli Emlak Müdürlüklerince satışına, kiralanmasına veya tahsisine karar verilen
arazilerine ve Bayındırlık ve İskân Müdürlüklerince imara açılacak alanların inceleme
çalışmaları ile ilgili olarak, İlimiz Orman Bölge Müdürlüğüne Özel Ağaçlandırma Talebi için
başvuran vatandaşlarımıza ve değişik arazi etütleri için ilgili alanın 2863 Sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 248 adet inceleme yapılarak rapor
düzenlenmiştir.
- Koleksiyoner Denetimi
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında
değerlendirilmesi için Müze Müdürlüğü Uzmanları tarafından 2013 yılı içerisinde Müze
Müdürlüğüne bağlı toplam 12 koleksiyonerin denetlemeleri yapılmıştır.
- Değer Takdir Komisyonunca Değerlendirilen Eserler
2013 yılı içerisinde 216 adet eser değer takdir komisyonunca değerlendirilmiş olup
işlemler sürmektedir.
- Kültürel Faaliyetler
15.04.2013 tarihinde Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından
"Turizm Haftası" dolayısıyla Necip Fazıl Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa katılım
sağlanmıştır.
18-20.04.2013 tarihlerinde Gazi Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve
Uygulama Merkezi ve Kahramanmaraş Belediyesi işbirliğinde düzenlenen “Uluslararası Türk
ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu”nda “Germanicia Antik Kenti ve Kenti
Anlatan Yaşam Mozaiği”, “Kahramanmaraş Germanicia Antik Kenti Mozaikli Alanın
Arkeoparka Dönüşümü”, “Germanicia Antik Kenti Mozaiklerine Ait Bağlarbaşı Mahallesi
8008 sokak, 2424 ada, 1-2-3 parselde yer alan Roma Dönemi Villası Taban Mozaiği ve Kente
Ait Diğer Taban Mozaikler”i ile “Milli Mücadele Döneminde Maraş Sancağı” konulu
bildiriler sunulmuştur.
İlimiz Belediyesi ve Gazi Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama
Merkezi İşbirliği ile İlimizde 18-20 Nisan 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası
Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu” çerçevesinde Müze
Müdürlüğümüz konferans salonunda El Nakışları ve Can’dan Cama Yansımalar II-Cam Takı
Sergisi düzenlenmiştir.
13 - 17 Mayıs 2013 ve 21 - 24 Mayıs 2013 tarihleri arasında; 18 Mayıs Müzeler
Günü olması nedeni ile İlimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğümüz
ortaklığında, bir program hazırlanarak çevre okullardan öğrenci gruplarının Müzemizi ziyareti
sağlanmış ve Germanicia Antik Kenti Mozaikli Alanda okul öğrencilerine bilgilendirme
seminerleri verilmiştir.
19.06.2013 - 29.07.2013 tarihleri arasında Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğünün 10.06.2013 tarih ve 112422 sayılı yazıları gereği Osmaniye İli ve
İlçelerinde yapılacak arkeolojik yüzey araştırmasına Bakanlık temsilcisi olarak Müzemiz
Uzmanı Özgür HACIKERİMLİ katılmıştır.
131
21.06. 2013 tarihinden itibaren Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğünün 22.05.2013 tarih ve 100349 sayılı yazısına istinaden Yozgat İli Sorgun İlçesi,
Peyniryemez Köyü Çadır Höyükte çevre düzeni, koruma,restorasyon, konservasyonve yayın
ağırlıklı olarak kazı çalışmalarına Bakanlık temsilcisi olarak Müzemiz Uzmanı Süleyman
CAN katılmıştır.
29.07.2013-16.09.2013 tarihleri arasında Uzman Murat KIRBAŞ Bakanlığımız
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 25.07.2013 tarih ve 145652 sayılı yazıları
gereği Hatay Arkeoloji Müzesinin sorumluluk bölgesine giren alanlarda kazı ve sondaj
çalışmalarına katılmak üzere geçici görevlendirilmiştir.
19.08.2013-27.09.2013 tarihleri arasında Müze Araştırmacısı İlhami KILINÇKAYA
Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.07.2013 tarih ve 138731
sayılı yazıları gereği Mersin İli, Tarsus İlçesi, Donuktaş Tapınağında, yapılacak arkeolojik
yüzey araştırmasında Bakanlık Temsilcisi olarak görev almıştır.
03.09.2013-05.09.2013 tarihleri arasında Arkeolog Yakup ÜNLÜ Bakanlığımız
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 23.07.2013 tarih ve 143770 sayılı yazıları
gereği Malatya Müzesindeki 15 Arkeolojik Eser ve İ.84.105 kazı envanter numaralı eserin
kıymet takdirinin yapılması için Malatya Müzesinde geçici görevlendirilmiştir.
11.08.2013-10.10.2013 tarihleri arasında Arkeolog Ahmet ERZURUMLU
Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 30.07.2013 tarih ve 148790
sayılı yazıları gereği Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Dülük Antik Kenti Kutsal Alanı 2013
yılı Kazısında Bakanlık Temsilcisi olarak görev almıştır.
05.10.2013 tarihinde, İlimiz kültür varlıklarının gün yüzüne çıkarılarak
değerlendirilmesi amacıyla, Vali Şükrü Kocatepe, Ak Parti Grup Başkanvekili ve
Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Sanayi Genel Müdürü Süfyan Emiroğlu, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Abdullah Kocapınar ve diğer ilgililerin katılımıyla geniş
kapsamlı bir toplantı yapılmış olup, toplantıda ilimizin ve ilçelerimizin sahip olduğu tarihi ve
kültürel değerlerin koruma altına alınması, restore edilerek gün yüzüne çıkarılması ve kültür
yolu programına dâhil edilerek tur operatörlerinin faaliyetine açılması konusunda yapılacak
çalışmalar ve öncekiler belirlenmiştir. Daha sonra Vali Şükrü Kocatepe, Ak Parti Grup
Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Sanayi Genel Müdürü Süfyan
Emiroğlu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Abdullah Kocapınar ve beraberindeki
heyet Müzemizi ziyaret etmiştir.
09-11.10.2013 tarihleri arasında Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğünden gelen Uzman ekip ile birlikte Müze Müdürlüğü Uzmanları, İlimiz Elbistan
İlçesi, Merkez Ulu Cami ve çevresi ile birlikte Elbistan Karahöyük’ün turizme
kazandırılmasına yönelik incelemeler gerçekleştirmiştir.
- Kütüphane Haftası Etkinlikleri
Ülkemizde her yıl Mart ayının son Pazartesi günü başlayan ve tüm hafta boyunca
çeşitli etkinliklerle kutlanan, Kütüphane Haftası bu sene 25-31 Mart 2013 tarihleri arasında
49. kez kutlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu sene “Yenileşim Ve
Kütüphaneciler” teması vurgulanarak tüm illerde çeşitli etkinlikler ve ödül törenleri
düzenlenmiştir.
132
İlimizde, 25 Mart 2013 Pazartesi günü saat 14.30’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür
Merkezinde düzenlenen açılış programı ardından “Kütüphane Haftası” dolayısıyla yapılan
yarışmalarda dereceye girenlere ve Kütüphanelerde en çok kitap okuyan okurlara çeşitli
ödüller verilmiştir. Kütüphaneler Haftasının geleneksel organizasyonu haline gelen ve kitap
firmalarının katılımı ile “Kitap Fuarı” açılmıştır.
2013 yılı Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında, Kahramanmaraş Ticaret ve
Sanayi Odası tarafından 700 adet, Ticaret Borsası tarafından 500 adet Dünya klasiklerinden
oluşan kitap Kahramanmaraş ilimizdeki 12 adet okula dağıtılmıştır.
- Gezici Kütüphane
Gezici Aracı Adet
Kitap Sayısı
Kayıtlı Üye Sayısı
Hizmet Götürülen Semt ve Köy Sayısı
Ödünç Verilen Kitap Sayısı
1
3.303
713
30
846
Gezici Kütüphane aracının 1’i teknik sorunlardan dolayı kullanılamadığından, tek
araçla 2013 yılı Temmuz ayından itibaren hizmet vermektedir.
- Kahramanmaraş Geneli Kitap Okuyucu Sayıları (2013)
Kütüphaneler, Kitap ve Okuyucu Sayılarındaki Gelişim
Kütüphane(adet)
1
Halk Kütüphanesi
Erkek
50148
Okuyucu
Kadın
60702
Toplam
110850
Kütüphane(adet)
1
Çocuk
Erkek
1310
Kütüphanesi
Okuyucu
Kadın
1670
Toplam
5.380
- Kahramanmaraş Geneli Kütüphane İstatistikleri
Halk Kütüphanesi
Çocuk Kütüphanesi
Konularına Göre Kitap Sayısı ile Süreli Yayınlar
Süreli Yayınlar (adet)
Genel Konu
Felsefe Ahlak
Din İlahiyat
Toplumsal Bilimler
Konularına Göre Kitap Sayıları Dil
Kuramsal Bilimler
Uygulamalı Bilimler
Güzel Sanatlar, Spor, Turizm
Edebiyat
Tarih, Coğrafya, Biyografya
Toplam
Süreli Yayınlar (adet)
Genel Konu
Felsefe Ahlak
Din İlahiyat
Konularında Göre Kitap
Toplumsal Bilimler
Sayıları
Dil
Kuramsal Bilimler
Uygulamalı Bilimler
Güzel Sanatlar, Spor, Turizm
Edebiyat
Tarih, Coğrafya, Biyografya
Toplam
133
254
4680
1222
1283
7170
343
433
819
1365
14564
3961
36094
7
67
19
78
4040
4
49
77
47
1411
137
5.936
İlçe Kütüphaneleri
Afşin İlçe Halk Kütüphanesi
Elbistan İlçe Halk Kütüphanesi
Göksun İlçe Halk Kütüphanesi
Türkoğlu İlçe Halk Kütüphanesi
Pazarcık İlçe Halk Kütüphanesi
Nurhak İlçe Halk Kütüphanesi
Ekinözü İlçe Halk Kütüphanesi
Yeşilyöre Belde Halk Kütüphanesi
Fatih Belde Halk Kütüphanesi
Beyoğlu Mustafa OKUMUŞ Belde Halk
Kütüphanesi
Kitap
Sayısı
19.176
12.195
10.388
10.095
6.224
3.538
4.600
1.738
2.458
3.967
Okuyucu Sayısı
(2013)
27.385
4.765
10.047
18.860
6.518
2.357
2.941
2.464
2.250
3.939
- Yatırımlar;
- 2013 Yılı Ödenekleri
4
2013 Yılında Kültür Ve Turizm Bakanlığınca
İlimize Gönderilen Hizmet Ve Yatırım Ödenekleri
Geldiği Birim
İşin Niteliği
Sabancı Kültür Merkezi Özel Güvenlik Hizmeti
Yatırım ve İşletmeler Genel Md.
Alımı
Yatırım ve İşletmeler Genel Md.
İlçe ve Belde Belediyelerine Alt Yapı Yardımı
Turizm ve Yatırım Belgeli İşletmelere Elektrik
Yatırım ve İşletmeler Genel Md.
Enerjisi Destek Miktarları (29.06. 2010/478
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)
Yatırım ve İşletmeler Genel Md.
Temizlik Hizmet Alımı
5
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md. Mozaikli Alanların Kamulaştırılması
6
Kültür Varlıkları Müzeler Genel Md.
Sıra No
1
2
3
Ödeneği
52.392,00
705.000,00
26.196,00
26.196,00
40.000,00
Döngel Direkli Mağaraları Kurtarma Kazıları
70.000,00
(Yrd. Doç. Dr. Cevdet Merih EREK)
Toplam 919.784,00
- Germanıcıa Antik Kenti Taban Mozaikleri
İlimizde 2007 yılı Ağustos ayında kaçak kazı sonucu ortaya çıkarılan Mozaikli Alan
çalışmaları devam etmektedir. MS 400-700 yılları arasında olduğu tespit edilen Geç Roma/
Erken Bizans Dönemi Antik Germanicia Kenti Taban Mozaiklerinde şu ana kadar:
Tespit ve Tescil Edilen Mahalle; Merkez Karamaraş Mevkii Dulkadiroğlu,
Bağlarbaşı, Namık Kemal ve Şeyhadil Mahalleleri belirlenen harita ile Adana Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2010 yılı başından 3.Derece Arkeolojik Sit
Alanı olarak tescil edilmiş olup, Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarını
belirlenmiştir.
Tespit/Tescil Edilen Parsel Sayısı; Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
tarafından tescil edilen alanlar listelenmiştir. Bunların 25 adedinde mozaik tespit edilmiştir. 4
Parsel II.Derece Sit Alanı diğer 36 parsel ise 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil
edilmiştir.
134
39. ORMAN VE SU İŞLERİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TABİAT PARKLARI
1-Kapıçam Tabiat Parkı: Merkez İlçemizde 26.09.2008 tarihinde ilan edilmiş olup 179 Ha lık
bir alana sahiptir. Tabiat Parkı içerisinde Halkımızın piknik ihtiyaçlarını karşılamak üzere
Günübirlik dinlenme alanı, Kınalıkeklik üretim istasyonu bulunmaktadır. Ayrıca Tabiat parkı
içerisinde yer alan Botanik Bahçesinde yer alan doğa tanıtım merkezinde Müdürlüğümüzce
ilk ve orta öğretimdeki öğrencilere doğa tanıtmı bilgilendirmeleri yapılmaktadır.
Tabiat Parkı içerisinde yer alan günübirlik dinlenme alanının 1/1000 ve 1/5000 imar planları
tamamlanarak kurum görüşleri ile birlikte onay için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
gönderilmiştir. Onaylanmasının ardından uzun devreli gelişme planında öngörülen spor
kompleksi, üçlü alışveriş ünitesi, kır gazinosu ve at bini alanları yapılması planlanmaktadır.
2-Yavşan Yaylası Tabiat Parkı
Yavşanyaylası Tabiat Parkı: Merkez İlçemizde 16.12.2009 tarihinde ilan edilmiş olup 340 Ha
alana sahiptir. Tabiat Parkı içerisine tuvalet, çocuk oyun alan ları, çeşme, bulaşık yıkama ve
piknik üniteleri yapılmış, alanın meydan ve yolunun bir kısmı 6200 m² kilit parke taşı ile
kaplanmıştır. Alanın uzun devreli gelişme planı ve halihazır haritası yapılmış olup 2014
yılında zemin etütleri ve 1/1000 ve 1/5000 imar planı yapımına başlanacaktır.
- Sulak Alan İzinleri
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Kapsamında 2013 yılı içerisinde 11 tesise
yenileme yada yeni sulak alan izni verilmiştir.
Sulak alan izinleri ile ilgili faaliyetlerimiz müracaatlar kapsamında devam etmektedir.
- Kınalı Keklik Üretme Faaliyetlerimiz
Kapıçam Kınalı keklik Üretme İstasyonu Ülkemizin ilk keklik üretme istasyonu olma
özelliğini taşımaktadır. Tesisin kapasitesi 7500 adet/yıl olmasına rağmen sürekli sirkülasyon
ile 2013 yılında 11.250 adet keklik üretimi gerçekleşmiştir. Tesisin kuruluşundan bu yana
100.000adet’in üzerinde kınalı keklik üretilerek sürdürülebilir av ve yaban hayatının
devamlılığı için ilimizde ve diğer illerde doğaya salınmıştır.
- Av Koruma Kontrol Faaliyetlerimiz
2013 yılı içerisinde 4 adet araca yasaklanan usullerle avlandıkları için el konulmuştur.
İlimizde yapılan denetimlerde 142 kişi hakkında yasa dışı avlanmadan dolayı idari işlem
yapılarak el konulan 20 otomatik av tüfeği mülkiyeti kamuya geçirilerek açık artırmalı ihale
usulü ile satılmıştır. İlimizde bu şekilde bu güne kadar toplam 158 adet av tüfeği müsadere
edilmiştir.
- Avcı Eğitim Kursları
İlimizde kayıtlı 2514 avcı bulunmaktadır. 2’si merkez de, 10 tanesi de diğer
ilçelerimizde olmak üzere İlimizde 12 avcı derneği bulunmaktadır. 2013 yılında açılan 11 adet
avcı eğitim kursunda 364 kursiyer avcılık sertifikası almaya hak kazanmıştır.
- Yaban Hayatı Yemleme Faaliyetleri
İlimizde 2013 Yılında ağır kış şartlarında yaban hayatı yemleme faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler kapsamında 25.000 Kğ. Kırık Buğday, Sakatat, Balya
Saman vs. Yaban hayatı yaşam alanlarına uygun bir şekilde bırakılmıştır.
135
40. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
I- Silvikültür Çalışmaları: 2013 yılında ilimizde 676,1 Ha alanda Tabii Gençleştirme,
110,2 Ha alanda Suni Gençleştirme, 3623 Ha alanda Gençlik Bakımı, 7727 Ha alanda Kültür
Bakımı, 6825 Ha alanda Sıklık Bakımı çalışmaları planlanmıştır. Yıl sonu itibarıyla 382,8 Ha
Tabi Gençleştirme, 128,4 Ha Suni Gençleştirme, 3708 Ha Gençlik Bakımı, 7401 Ha Kültür
Bakımı, 3393 Ha Sıklık Bakımı ve 457 Ha YARDOP çalışması yapılmıştır.
II- Rehabilitasyon Çalışmaları: İlimizde 835 Ha alanda Rehabilitasyon çalışması
planlanmış ve 140 Ha gerçekleşme sağlanmıştır.
III-Orman Kadastro Çalışmaları: 2013 yılında ilimizde 30.000 Ha alanda orman
kadastrosu programlanmış olup, 24863 Ha alanda gerçekleşme sağlanmıştır.
IV-Mesire Yerleri : İlimizde 2005-2013 yıllarında Çamlık, Pınarbaşı , Yeşilgöz ,
Malikejder , Beyoğlu, Orman çeşmesi, Döngele, Türkoğlu, Halimingölü, Andırın,
Değirmendere, Şekeroba, Cephanelikdere, Menzelet Barajı ve Ceceli olmak üzere 15 Adet
C Tipi Mesire Yeri kurulmuştur. Ayrıca Kahramanmaraş Kent Ormanı (D Tipi) ve
Kahramanlar Kent Ormanı kurularak hizmete açılmıştır.
V-Diğer Proje ve Çalışmalar:
1) Üretim Faaliyetleri: 2013 yılı sonu itibarıyle işletme müdürlüklerimizce 126000 m3
endüstriyel odun programına karşılık 69459 m3, 67000 ster yakacak odun programına karşılık
31082 ster yakacak odun üretimi yapılmış olup, ürünler satışa sunulmuştur.
2) Orman Zararlılarıyla Mücadele Faaliyetleri: Bölgemizde Çamkese böceği, Çam sürgün
bükücü, Altın kıçlı kelebek, Göknar kabuk böceği gibi orman zararlıları mevcuttur. Bu
zararlılara karşı 2013 yılında 2810 Ha alanda Biyolojik, Biyoteknik, Kimyasal ve Mekanik
mücadeleler programlanmış olup, 1792 Ha alanda çalışma yapılmıştır.
3) Kuş Yuvası: Orman zararlısı olan Çamkese böceği ile mücadele kapsamında 1000 adet kuş
yuvası yapımı programlanmıştır. Tamamı gerçekleşmiştir.
4) Bina İnşaatları (D.S): 2013 yılında 2 adet bina programlanmış olup gerçekleşmiştir.
1- Göksun İşletme Müd. Binası Büyük Onarım
2- Suçatı İdare Binası Büyük Onarım
5) İnşaat ve İkmal Faaliyetleri : 52 km yangın emniyet yolu yapımı, 14 km traktör yolu
yapımı, 70 km kule kulübe yolları bakımı, 233 km yangın emniyet yolu bakımı ve 2480 km
üretim yolu bakımı programlanmış olup; buna karşılık, 44,4 km Yangın emniyet yolu yapımı,
14 km traktör yolu yapımı, 70 km kule kulübe yolları bakımı, 233 km yangın emniyet yolu
bakımı ve 2410 km üretim yolları bakımı yapılmıştır.
6) Tesisler : İlimizde 2013 yılında 4 adet tesis programlanmış olup, tamamı gerçekleşmiştir.
- Suçatı İlk Müdahale Ekip Binası Büyük Onarım
- Ceceli İlk Müdahale Ekip Binası Büyük Onarım
- Yeşilova Yangın Kulesi Büyük Onarım
- Yangın Önleme Tesisi
7) Tesisler (D.S): 2013 yılında 3 adet tesis (K.maraş doğalgaz, Kaykut elektrik, Pazarcık
ihata) programlanmış olup, 3 adet gerçekleşme sağlanmıştır.
8) Makine Teçhizat Alımları(Ö.B): 1 adet jeneratör programa alınmış, gerçekleşme
sağlanmamıştır.
9) Makine Teçhizat Alımları(D.S): 4 adet jeneratör programa alınmış, tamamı
gerçekleşmiştir.
10) Orman Yol Aplikasyonu : 2013 yılında 56 km orman yolu aplikasyonu programa alınmış
olup, 41+2 km yapılmıştır.
11) Yeni Yol : İlimizde 25 km yeni yol programlanmış olup, 26+2 km yapılmıştır.
136
12) Büyük Onarım : İlimizde 12 km büyük onarım programlanmış olup, 12 km gerçekleşme
sağlanmıştır.
13) Sanat Yapısı : 2013 yılında 12 km sanat yapısı programlanmış olup,12 km
gerçekleşmiştir.
14) Üst Yapı : 2013 yılında 10 km üst yapı programlanmış olup, 3 km gerçekleşme
sağlanmıştır.
15) Harita Fotogrametri:393000 Ha programlanmış olup, tamamı yapılmıştır.
16) Amenajman Çalışmaları (Yeni): 393.000 Ha programlanmış olup, tamamı
gerçekleşmiştir.
17) Orköy Etüd Planlama : Orköy Etüd Planlama çalışmaları programlanmış olup,
gerçekleşme sağlanamamıştır.
18) Orköy Faaliyetleri: 440 adet güneş enerji sistemi ve 39 adet süt sığırcılığı programlanmış
olup, 440 adet güneş enerjisi, 39 adet süt sığırcılığı ve 642 adet de diğer faaliyetler olarak
gerçekleşme sağlanmıştır.
19) Fidan Üretimi: 7564320 adet fidan üretimi programlanmış ve 7,000,000 adet
gerçekleşmiştir.
20) Fidan Bakımı: 8.900.000 adet fidan bakımı programlanmış, 9.000.000 adet
gerçekleşmiştir.
21) Tohum Üretimi: 3 ton tohum üretimi programlanmış olup, 4 ton gerçekleşme
sağlanmıştır.
22) Mak. Teç. Alımı (Fidanlık): 2 adet jeneratör programlanmış olup, 1 adet gerçekleşmiştir.
23) Yeni Ağaçlandırma: 400 Ha program yapılmış olup, 640,7 Ha gerçekleşmiştir.
24) Ağaçlandırma Bakımı: 3970 Ha programlanmış, 7859 Ha gerçekleşmiştir.
25) Yeni Rehabilitasyon: 250 Ha programlanmış, tamamı gerçekleşmiştir.
26) Rehabilitasyon Bakımı: 1800 Ha programa karşılık, 1800 Ha gerçekleşme sağlanmıştır.
27) Toprak Muh. Ağaç. Tesis : 2050 Ha programa karşılık 2220 Ha gerçekleşme
sağlanmıştır.
28) Toprak Muh. Ağaç. Bakım: 7950 Ha programlanmış, 11020 Ha gerçekleşmiştir.
29) Mera Islahı: 200 Ha programa karşılık, gerçekleşme olmamıştır.
30) Etüd Proje: 4100 Ha programa alınmış, 3451 Ha gerçekleşmiştir.
31) Fidan Üretimi (Ö.B): 862.118 adet programlanmış, 653.656 adet üretilmiştir.
32) Fidan Bakımı (Ö.B): 600.000 adet programlanmış, 600.000 adet üretilmiştir.
33) Tohum Üretimi (Ö.B): 2.6 ton üretim programlanmış, tamamı üretilmiştir.
34) Ağaç ve Tohum Islahı: 24 Ha programa alınmış, tamamı gerçekleşmiştir.
35) Ağaçlandırma Tesisler: Tekir ve Göksun sundurma programı olup, tamamı
gerçekleşmiştir.
36) Mak. Teçhizat Alımı (Ağaçlandırma): 1 adet dal kesme makinası programı olup,
gerçekleşme sağlanmıştır.
37) Odundışı Ürün ve Hizmetler: Programların tamamı gerçekleşmiştir.
38) Koruma Çalışmaları: Orman Bölge Müdürlüğümüz personeli tarafından ormanların
korunması ve geliştirilmesi yönünde, düzenli olarak orman köylerinde ormanların önemi
hakkında çeşitli bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş, broşür, dergi vb. kitapçıklar
dağıtılmıştır. Köy okulları ve köy camilerinin fidan ihtiyaçları karşılanmıştır. Orman
yangınlarıyla etkin bir şekilde mücadele edilmiştir. İlimizde 2013 yılında meydana gelen 118
adet (58,76 Ha) orman yangınına tüm kaynaklar seferber edilerek müdahale edilmiş ve
yangınlar fazla büyümeden önlenmiştir.
137
41. DSİ. 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1-BÜYÜK SU İŞLERİ
S.
N
1
Sektör
İşin Adı
Tarım
ORTA CEYHAN
KARTALKAYA 2.
MR. (1986A010380)
(1986-2013)
(Pazarcık ve
Sireşanlı Pompaj )
Yeri
Pazarck
Proje Bedeli
(TL)
59 350 998
2013 Yılı
Ödeneği
(TL)
2 521 000
2013 Yılı
Harcaması
(TL)
Mevcut durumda Kartalkaya Barajından yeterli
su temin edilemediğinden Çetintepe Barajına
2 499 696
paralel olarak iş ikmal edilecektir. Çalışmalara
başlanmıştır.
Tarım
ADATEPE
PROJESİ
(1991A010290)
(1991-2015)
(Adatepe Barajı )
Göksun
170 940 180
Tarım
GAP-ORTA
CEYHAN
MENZELET
2..MERHALE
(1993A010480)
(1993-2016)
(Klavuzlu Sulaması
1.Kısım)
Merkez
428 928 051 88 690 000
Tarım
GAP-ORTA
CEYHAN
MENZELET
Merkez
2..MERHALE
(Klavuzlu Sulaması
Ana Kanalı 1. Kısım)
184 890 453
3 110 000
3 107 662
5
Enerji
GAP-ORTA
CEYHAN.
MENZELET.II.
MERHALE.KLAVU
ZLU BARAJI VE
Merkez
HES.(1993D020090)
(1993-2009)
(Klavuzlu Barajının
Elektromekanik
İşleri)
45 508 889
5 498 000
5 237 362
6
Tarım
AYVALI PROJESİ
(Ayvalı Sulaması)
12 780 551
4 950 000
2
3
4
Merkez
14 642 000
138
İşin Durumu ve Faydası
14 399 688
88 640 346
4 749 408
Barajın yapımı ile 31 554 ha arazi sulanacak ve
Afşin-Elbistan Termik santrali D ünitesine 1.5
m3/s soğutma suyu verilecektir. Gövde inşaatı ve
dolusavak imalatları,ENH ve dipsavak ve
rölekasyon yolu inşaatı tamamlandı.. Kısmen yol
altında kalan Fındık ve Gücüksu köyleri için
yerleşim yerli tahsis çalışması devam etmektedir.
Fiziki gerçekleşme %98 seviyesindedir. Barajda
11.12.2013 tarihinde su tutularak açılışı
yapılmıştır.
78.090 dekar zirai arazi sulanacaktır. İnşaat
çalışmaları devam eden işin fiziki gerçekleşmesi
%73’tür. 19.06.2014 tarihinde tamamlanacaktır.
37,8 km iletim kanalının
36 km’sinin kazısı tamamlanmıştır. 31 km’lik
kısmın ise kaplaması yapılmıştır. Çalışmalar
devam etmektedir. Deveboynu ana kanalının 8
km tamamlanmıştır. Y-1, Y-12 arası
tamamlanarak işletmeye açılarak şu anda sulama
yapılmaktadır. Bu yıl deveboynu sulamasında P1
ve P2 terfi merkezi, kanal ve borulu şebekeleri,
DC kanalı ile borulu şebekesi tamamlanarak
28.290 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Ayrıca,
37 km’lik KS ana kanalının tamamlanması
hedeflenmektedir.
Orta Ceyhan Menzelet II. Merhale Projesi
Kılavuzlu Sulaması 1. Kısım İnşaatı
Kapsamında, yaklaşık 86 km uzunluğundaki KS
Anakanalının ilk
37,8 km'lik kısmı yer almaktadır. 2013 yılında
KS Anakanalının ilk 37,8 km’sinin
tamamlanması hedeflenmektedir. Geri kalan 48,5
km’nin temeli 24.11.2013 tarihinde atılmıştır.
Projenin tamamlanması ile Kahramanmaraş
(177.270 dekar), Gaziantep ve Hatay illerinde
toplam
982.820 dekar zirai arazinin sulanması
sağlanacaktır. Ayrıca 72.000 dekar zirai arazisi
taşkınlardan korunacaktır.
Kılavuzlu Barajı’nda 08.05.2011 tarihinde su
tutulmuştur. Baraj kapsamında yapılan Klavuzlu
HES; açık santral tipinde olup toplam 54 MW
kurulu güce sahip 4 üniteden oluşmaktadır.
18.12.2012 tarihinde 1. 3. ve 4. ünitelerin geçici
kabulü yapılmış, 2. ünitenin geçici kabulü ise
01.02.2013’de yapılarak tesis tamamen EÜAŞ’a
devredilmiştir. Kılavuzlu HES'te sulama
projeleri işletmeye açılmadan önce yıllık 248
milyon kiloWatt.saat enerji, sulama projeleri
tamamlanarak işletmeye açıldıktan sonra yıllık
144 milyon kiloWatt.saat enerji üretilecektir.
HES'te üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık
90 milyon TL katma değer sağlanacaktır. Tesis
bugüne kadar 184 milyon kiloWatt.saat enerji
üretmiştir. 11.12.2013 tarihinde santral
ünitesinin açılışı yapılmıştır..
Ayvalı Barajı 2007 yılında tamamlanmıştır.
Ayvalı Barajından borulu şebeke ile 1680 ha
arazi sulanacaktır. 24.11.2013 tarihinde temeli
atılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.
7
8
Hizmet
Enerji
KAHRAMANMAR
AŞ AFŞİN
İÇMESUYU
PROJESİ
(KahramanmaraşAfşin İçmesuyu
Tesisleri)
BARAJ
REZERVUARLARI
NIN
AĞAÇLANDIRILM
ASI PROJESİ
(Çetintepe Barajı
Havzası K.Maraş
Düzbağ Kas.
Ağaçlandırma ve
Erozyon Kontrolü)
Afşin
Ç.Cerit
51 812 000
2 000
6 522 859
2 495 059
Afşin ilçesi, Altınelma, Tanır, Bakraç,
Çobanbeyli, Arıtaş ve Çolhan Beldeleri ile 24
köyün 2045 yılına kadar içme ve kullanma suyu
ihtiyacı Hurman Çayı yatağındaki Kurudere
kaynaklarından karşılanacaktır. Söz konusu proje
0 ile 1 ilçe, 6 Belde ve
25 köye yılda 16 milyon m3 içmesuyu, yapılacak
147 km isale hattıyla verilecektir. İşin projeleri
tamamlanarak 28.05.2013 tarihinde inşaat ihalesi
yapılmış olup 20.11.2013 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır.
20.02.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanarak
çalışmalara başlanılmıştır.
İş kapsamında 8.270 dekar alanda, 927.000 adet
fidan dikimi için 3.510 dekar makinalı arazi
hazırlığı, 1.054 km teras açılması çalışmaları
planlanmıştır. 2012 yılında 1.100 dekar makinalı
2 472 398
arazi hazırlığı, 561.000 adet fidan dikimi ve 6
adet tersip bendi gerçekleştirilmiştir. İşin kalan
tesis kısımları ile bakım ve tamamlama işleri
2014 ve 2015 yıllarında da devam edecektir.
2- KÜÇÜK SU İŞLERİ
A) Taşkın Koruma
Sır
a
Sektör
1
Tarım
2
Tarım
Tarım
4
Tarım
5
Tarım
6
Tarım
7
Tarım
8
Tarım
9
Tarım
10
Tarım
11
Tarım
İşin Adı
K.Maraş Ovası Erkenez
Çayı I. Kısım Islahı
İkmali
K.Maraş-Merkez
Şehiriçi Dereleri ıslahı
K.Maraş-Afşin Arıtaş
Kasabası. Kızılyar
Deresi İkmali.
K.Maraş-Göksun İlçe
Merkezinin Törbizek
Göksun ve Çinipınarı
Dereleri
KahramanmaraşTürkoğlu Şekerobası
Kasabası Meskun Mahal
Kar Deresi ve Kolları.İle
Öz Deresi
Kahramanmaraş-Afşin
Çobanbeyli Kasabasının
Hunu Deresi
Kahramanmaraş-Merkez
Sarıçukur Köyünün
Koca ve Kuru Dereleri
KahramanmaraşAndırın Geben Kasabası
Derin, Baran, Sivrice,
Çamlıca, Ayşe, Fevziye
ve Kurudere 2.Kısım
KahramanmaraşAndırın Camuzlu Köyü
Goyak, Şekerpınar ve
Çatak Dereleri
KahramanmaraşGöksun Büyükkızılcık
Kasabasının Kurudere
KahramanmaraşElbistan Karahasanuşağı
Köyünün Söğütlü Çayı
ile Şavağı D.
Proje Bedeli (TL)
2013 Yılı
Ödeneği
(TL)
2013 Yılı
Harcaması (TL)
İşin Durumu ve Faydası
1 434 398
783 906
371 234 2013 sonu itibariyle ikmal edilmiştir.
1 433 992
654 000
653 828 2013 sonu itibariyle ikmal edilmiştir.
652 400
70 182
34 917 2013 Yılı sonu itibariyle ikmal edilmiştir.
2 600 000
901 000
899 728 2013 yılı sonu itibariyle ikmal edilmiştir.
1 924 181
405 000
400 592 2013 yılı sonu itibariyle ikmal edilmiştir.
1 050 908
621 312
466 763 2013 yılı sonu itibariyle ikmal edilmiştir.
1 865 868
1 038 000
2 009 709
537 000
4 Mahalle taşkınlardan korunacaktır. İnşaatı
520 735 devam etmekte olup, fiziki gerçekleşmesi
%42’dur.
731 285
731 285
250 065
229 970
132 618
109 145 2013 yılı sonu itibariyle ikmal edilmiştir.
985 597
985 597
Karahasanuşağı Köyü taşkınlardan
447 658 korunacaktır. İnşaat çalışmaları devam
etmekte olup, fiziki gerçekleşmesi %50’dir.
139
Sarıçukur Köyü taşkınlardan korunacaktır.
1 033 573 İnşaatı devam etmekte olup, fiziki
gerçekleşmesi %97’dir.
1 köy 630 dekar arazi taşkından
korunacaktır. 04.10.2012 tarihinde ihale
edilmiş olup, 23.11.2012 tarihinde
sözleşmesi imzalanarak işe başlanmıştır.
12
Tarım
13
Tarım
14
Tarım
15
Tarım
16
Tarım
17
Tarım
18
Tarım
19
Tarım
20
Tarım
21
Tarım
22
Tarım
23
Tarım
24
Tarım
25
Tarım
26
Tarım
27
Tarım
Kahramanmaraş-Nurhak
ilçe Merkezinin
Değirmen ve Aktaş
Dereleri
Kahramanmaraş-Nurhak
Kullar Kasabasının Çay
Deresi
KahramanmaraşGöksun İlçesi Çağlayan
Köyünün Hafinmal
Deresi
KahramanmaraşPazarcık Ufacıklı Deresi
2. Kısım
K.Maraş-Türkoğlu Kılılı
Kasabası Arazileri
Kaçkırt Deresi
K.Maraş-Türkoğlu İlçe
Merkezi İmalı Çayı,
Kanlı Dere ve Kuru
Dere
K.Maraş-Türkoğlu
Beyoğlu Kasabası
Arazileri Sarılar ve
İnönü Deresi
K.Maraş-Ç.Cerit
Kücükcerit Köyü
Oturum Deresi
K.Maraş-Ç.Ceritt Helete
(Düzbağ) Kas. Yalankoz
D.
369 700
369 700
Nurhak ilçesi taşkından korunacaktır. İnşaat
156 468 çalışmaları devam etmekte olup, fiziki
gerçekleşmesi %65’dir.
180 000
215 920
195 492 2013 yılı sonu itibariyle ikmal edilmiştir.
65 980
80 000
79 765 2013 yılı sonu itibariyle ikmal edilmiştir.
277 554
277 554
205 955 2013 yılı sonu itibariyle ikmal edilmiştir.
893 825
571 000
570 350
Türkoğlu İlçesi taşkınlardan korunacaktır.
24.11.2013 tarihinde temeli atılmıştır.
1 305 135
1 000
0
Türkoğlu İlçesi taşkınlardan korunacaktır.
24.11.2013 tarihinde temeli atılmıştır.
2 630 000
1 000
615 245
405 000
723 400
1 000
0
2 mahalle taşkınlardan korunacaktır.
24.11.2013 tarihinde temeli atılmıştır.
K.Maraş-Afşin Tanır
Kas. Hurman Çayı
İkmali Tamamlaması
993 984
1 000
0
Tanır Kasabası taşkınlardan korunacaktır.
İşin ihalesi 13.09.2013 tarihinde yapılmış
olup, 26.11.2013 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır.
K.Maraş-Merkez
Selimiye Köyü Kuru
Dere
395 453
530 000
525 178 2013 yılı sonu itibariyle ikmal edildi
K.Maraş-Pazarcık
Sakarkaya Köyü
Arazileri Üngüt Çayı
1 117 926
191 000
189 037
Kahramanmaraş-Merkez
Şehiriçi Kanuni Deresi
1 170 368
312 000
74 956
600 000
0
K.Maraş-Pazarcık
Hürriyet Köyü Payamlı
Deresi Kuru Dere
K.Maraş-Türkoğlu
Çakallı Çullu Köyünün
Kutluk Deresi
Kahramanmaraş-İl
Merkezinin
Domuz(Boğaz) Deresi
879 355
0
3 500 000
0
140
0
4 köy taşkınlardan korunacaktır. 24.11.2013
tarihinde temeli atılmıştır.
Küçükcerit Köyü taşkınlardan korunacaktır.
403 415 İnşaat çalışmaları devam etmekte olup,
fiziki gerçekleşmesi %54'dir.
20 dekar arazi taşkınlardan korunacaktır.
24.11.2013 tarihinde temeli atılmıştır.
1 mahalle taşkınlardan korunacaktır.
24.11.2013 tarihinde temeli atılmıştır.
1 mahalle taşkınlardan korunacaktır. İşin
0 ihalesi 26.11.2013 tarihinde yapılmış olup
ihale süreci devam etmektedir.
1 mahalle taşkınlardan korunacaktır. İşin
ihalesi 30.09.2013 tarihinde yapılmış olup
0
20.11.2013 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır.
1 mahalle taşkınlardan korunacaktır.
İşin ihalesi 31.10.2013 tarihinde yapılmış
0
olup 09.12.2013 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır.
B) Taşkın ve Rusubat Kontrolü
Proje
Bedeli
(TL)
2013 Yılı
Ödeneği
(TL)
S.
Sektör
N
İşin Adı
1 Tarım
Kahramanmaraş-Merkezi
Şehiriçi Yandereleri
Merkez
2 106 972
1 076 744
2 Tarım
Kahramanmaraş-Göksun
Ericek Kasabası ve
Arazilerinin Esen Dere
Göksun
2 459 608
800 000
3 Tarım
Kahramanmaraş-Andırın
Yeşilova Kasabası ve
Arazilerinin Andırın Çayı
Andırın
2 741 774
726 000
Merkez
5 393 922
1 646 000
Türkoğlu
4 240 573
760 000
Andırın
1 763 992
1 695 000
4 Tarım
5 Tarım
6 Tarım
7 Tarım
8 Tarım
Yeri
Kahramanmaraş-Merkez
Fatih Kasabası Deliçay
Deresi ve Kolları 1.Kısım
Kahramanmaraş-Türkoğlu
Şekeroba Kasabası Kar
Deresi ve Kolları İkmali
Kahramanmaraş-Andırın
Sulaması Yan Dereleri
İkmali
Kahramanmaraş-Andırın
Kızık ve Anacık Köyleri
Kızıkönü, Anacık ve Kuru
Dereleri
Kahramanmaraş-Andırın
Emirler Köyü Kuru
Deresi
1
0
İşin Durumu ve Faydası
2013 yılı sonu itibariyle ikmal
edildi
130 dekar arazi taşkınlardan
korunacaktır. İnşaat çalışmaları
262 505
devam etmekte olup, fiziki
gerçekleşmesi %40’dır.
3.000 dekar alan ve Yeşilova
Kasabası taşkınlardan
724 255
korunacaktır. İnşaat çalışmaları
devam etmekte olup, fiziki
gerçekleşmesi %97’dir.
Fatih Kasabası taşkınlardan
1 643 705 korunacaktır. 24.11.2013
tarihinde temeli atılmıştır.
Şekeroba Kasabası taşkınlardan
727 640
korunacaktır. 24.11.2013
tarihinde temeli atılmıştır.
571 521
1 694 153
Andırın
586 751
1 000
0
Andırın
195 469
1 000
0
998 946
574 000
573 338
352 693
1 000
0
Kahramanmaraş-Merkez
Beşenli Köyü ve
Arazilerinin Cacık,
Merkez
Gücük, Akbayır ve Kandil
Dereleri İkmali
Kahramanmaraş-Merkez
Döngel Köyü Döngel
Merkez
Deresi İkmali
9
2013 Yılı
Harcaması
(TL)
2013 yılı sonu itibariyle ikmal
edilmiştir.
12 dekar arazi ve
2 köy taşkınlardan
korunacaktır. 24.11.2013
tarihinde temeli atılmıştır.
1 dekar arazi ve 1 köy
taşkından korunacaktır.
24.11.2013 tarihinde temeli
atılmıştır.
780 dekar arazi taşkınlardan
korunacaktır. 24.11.2013
tarihinde temeli atılmıştır.
Döngel Köyü taşkınlardan
korunacaktır. 24.11.2013
tarihinde temeli atılmıştır.
C) Yerüstüsuyu Sulamaları
Sıra Sektör
1
Tarım
İşin Adı
Yeri
K.Maraş-Mrk. Kale
Kasabası. Hartlap
Köyü. Araz.Sır Barajı
Gölünden Pompaj
Sulaması
Merkez
Proje Bedeli (TL) 2013 Yılı Ödeneği (TL)
2 364 509
141
802
2013 Yılı
Harcaması
(TL)
-
İşin
Durumu
ve Faydası
iz ödenek
D) Alçak Barajlar (Göletler)
S.N Sektör
İşin Adı
1
Tarım
K.Maraş-Ç.Cerit
Merk Göleti
Sulaması
2
Tarım
K.Maraş-Ç.Cerit
Zorkun Göleti
Sulaması
Yeri
Proje
Bedeli
(TL)
Ç.Cerit
3 786 573
Ç.Cerit
3 909 031
3
Tarım
KahramanmaraşElbistan Sarsap
Göleti Sulaması
Elbistan
6 500 000
4
Tarım
KahramanmaraşMerkez Yenicekale
(Meydan) Göleti
Sulaması
Merkez
683 000
Tarım
K.MaraşÇağlayancerit
Zeynepuşağı Göleti
ve Sulaması
Tarım
KahramanmaraşMerkez Püren
Göleti ve
Kurucaova
Sulaması İkmali
5
6
KahramanmaraşAndırın Hapisağzı
Göleti ve Sulaması
7
Ç.Cerit
Merkez
2013 Yılı
Ödeneği
(TL)
1 835 000
920 000
1 000
293 000
11 936 605
1 321 000
6 082 928
2013 Yılı
Harcaması
(TL)
İşin Durumu ve Faydası
Gölet 2008 yılında
tamamlanmıştır. 2.800 dekar arazi
1 833 310
sulanacaktır. 2013 yılı sonu
itibariyle ikmal edilmiştir.
Gölette depolanacak 1,55 milyon
m³ su ile 1.930 dekar arazi
sulanacaktır. Gölet inşaatı 2012
857 168
yılında tamamlanmıştır. Sulama
şebekesinin temeli 24.11.2013
tarihinde atılmıştır.
Gölette depolanacak 4,23 milyon
m³ su ile 5.570 dekar arazi
sulanacaktır. Gölet inşaatı 2012
yılında tamamlanmıştır. Sulama
şebekesinin inşaat ihalesi
29.11.2013 tarihinde yapılmıştır.
İhalece süreci devam etmektedir.
0
580 dekar arazi sulanacaktır.
Sulama şebekesinin temeli
24.11.2013 tarihinde atılmıştır.
67 001
1 318 801
Zeynepuşağı Köyüne 2 km
mesafede bulunan Armutlu deresi
üzerinde inşa edilen gölet ile
1.710 dekar arazi sulanacaktır.
24.11.2013 tarihinde temeli
atılmıştır.
646 910
183 dekar arazi sulanacaktır.
09.05.2011 tarihinde işe başlanmış
577 395
olup, iş ikmal edilecektir. Fiziki
gerçekleşmesi %96’dır.
Andırın
11 671 002
332 000
3.280 dekar arazi sulanacaktır.
Gölet ve sulama şebekesinin
321 725
temeli 24.11.2013 tarihinde
atılmıştır.
Ç.Cerit
7 588 387
986 000
1.640 dekar arazi sulanacaktır.
954 226 24.11.2013 tarihinde temeli
atılmıştır.
Tarım
8
Tarım
KahramanmaraşÇağlayancerit
Düzbağ Göleti ve
Sulaması
9
Tarım
KahramanmaraşAndırın Göleti ve
Sulaması
Andırın
15 000 000
1 000
10
Tarım
KahramanmaraşMerkez Ağabeyli
Göleti ve Sulaması
Merkez
20 000 000
1 000
142
2.580 dekar arazi sulanacaktır.
Sulama şebekesinin proje
hazırlama ihalesi yapılarak
0 19.07.2012 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. Çalışmalar
tamamlanarak Proje yapımı raporu
onaylanmıştır..
2.830 dekar arazi sulanacaktır.
Gölet ve sulama şebekesinin
0
inşaat ihalesi 21.01.2013 tarihinde
ihalesi yapılacaktır.
- 2013 Yılında Yapılan İşler:
Etüt Plan İşleri:
S.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Proje Adı
Proje Durumu
Amacı
Akarsu Adı
Adatepe Sulaması
Karakuz Sulaması
Kavaktepe Projesi
Söğütlü ve Hasanali Projesi
Geben Projesi
Klavuzlu Projesi (GAP Eylem)
Elbistan-Sarsap Göleti Sulaması Proje
Merkez- Kumarlı 1,2 ve Çukurhisar
Göletleri ve Sulamaları
Proje Yapımı
Proje Yapımı
Planlama+Proje
Planlama
Proje Yapımı
Proje Yapımı
Proje Yapımı
Planlama
Revizyonu+Proje
Yapımı
Proje Yapımı
Planlama+Proje
Yapımı
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Göksun Çayı
Hurman Çayı
Söğütlü Çayı
Söğütlü Çayı
Körsulu Çayı
Ceyhan Nehri
Üçpınar Deresi
Kumarlı Deresi
Horozeriği Deresi ve
Fenk Kaynağı
Korubucağı Deresi
Bağlama Deresi
Çay Deresi
Kuyuçınar Deresi
Çayırı Deresi
Balıça Deresi
İmalı Deresi
Ulusu Deresi
12
Andırın-Çığşar Göleti ve Sulaması
Göksun-Büyükkızılcık ve Nurhak
Kullar Göletleri ve Sulamaları
Merkez-Çokyaşar, GöksunBüyükkızılcık-Güller, PazarcıkBüyüknacar, Türkoğlu-İmalı Göletleri
Sulamaları
Andırın Göleti ve Sulaması Projesi
13
Merkez-Ağabeyli Göleti ve Sulaması
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Kahramanmaraş-Afşin İçmesuyu
Tesisleri(İsale Hattı)
Göksun Sulaması Projesi
Rehabilitasyonu ve Salyan Barajı
Kahramanmaraş-Aksu Projesi
Kahramanmaraş-Helete (Düzbağ)
Projesi
Kahramanmaraş-Kartalkaya Sağ Sahil
Sulaması rehabilitasyonu Planlama
Revizyonu Teknik Raporu ve Proje
Kahramanmaraş-Kalealtı Sulaması
Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı
Kahramanmaraş-Göksun
Göletleri(Değriendere, Kemalpaşa ve
Kamışcık)
Kahramanmaraş-Nurhak Kullar Göleti
ve Sulaması
Kahramanmaraş-Merkez Başdervişli
ile Pazarcık Sakarkaya Göletleri ve
Sulamaları Proje Yapımı
Kahramanmaraş-Göksun Bozhüyük
ile Andırın Geben Kaleboynu
Göletleri ve Sulamaları
Kahramanmaraş-Merkez Kumarlı
Göleti ve Sulaması
Kahramanmaraş-Göksun Güller
Göleti ve Sulaması
Kahramanmaraş-Nurhak Göleti ve
Sulaması
Kahramanmaraş-Merkez Çamlıbel,
Göksun Yeniyapan, ve Afşin Binboğa
Göletleri ile Sulamaları
Kahramanmaraş-Merkez Çokyaşar ve
Pazarcık Büyüknacar Göletleri ile
Sulamaları
Sulama
Sulama
Sulama
Planlama+Proje
Yapımı
Sulama
Proje Yapımı
Sulama
Proje Yapımı
Sulama
Bertiz Çayı
Hurman Çayı
Kurudere Kaynağı
Törbüzek ÇayıSalyan Deresi
Aksu Çayı
Sulama Alanı
Brüt ha
31 554
13 174
10 118
10 468
4 044
17 727
557
800
398
320
1 006
258
283
3
16 milyon m /yıl
içmesuyu
6 160
Proje Yapımı
Sulama
Planlama
Sulama
Planlama
Sulama
Planlama
İçmesuyu
Göksu Çayı
Sulama
Aksu Çayı
Planlama+Proje
Sulama
Ceyhan Nehri
Proje Yapımı
Sulama
-
Proje Yapımı
Sulama
Çay Deresi
Proje Yapımı
Sulama
Proje Yapımı
Sulama
Proje Yapımı
Sulama
Kumarlı Deresi
818
Proje Yapımı
Sulama
Çayır Deresi
174
Proje Yapımı
Sulama
İnce Dere
249
Planlama
Revizyonu+Proje
Yapımı
Sulama
Suludere, Büngüldek
ve Çukurpınar
Dereleri
Proje Yapımı
Sulama
Küçükçınar DeresiBallıca Deresi
3 000
184,46 hm3/yıl
9 580
Planlama+Proje
4 170
3 338
Merkboğazı
Deresi/Ünüfun
Deresi
Çukurpınar
Deresi,Asma Deresi
ve Kızılgöl Deresi
TOPLAM
143
306
Başdervişli 250,
Sakarkaya 542
Bozhüyük 211,
Kaleboynu 300
Çamlıbel 210,
Yeniyapan 180,
Binboğa 1 080
Çokyaşar 153 ha,
Büyüknacar
121 571
- İşletme Bakım İşleri:
1-Sulama Tesisleri
Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan ve Bölge Müdürlüğümüz tarafından
işletmeye açılan toplam sulama alanı 76 739 ha’dır. Bu alanın % 50’si (38 676 ha) 6 adet
yerüstü sulaması kapsamında Kahramanmaraş ilinde yer almaktadır. Sulamaların işletme,
bakım ve yönetim sorumluluğu su kullanıcı örgütlerine devredilmiştir.
- 2013 yılı içerisinde DSİ tesisleri ile; 23 267 ha (19 084 ha yerüstü + 4183 ha Yeraltı
kuyuları) tarım alanı sulanmıştır.
- Sulamada toplam 220,59 milyon hm³ (2173.1 milyon hm³ yerüstü + 47,49 milyon hm³
yeraltı suyu) kullanılmıştır.
- Sulama faaliyetleri ve sonuçlarına ait istatistiki çalışmalar ile izleme ve değerlendirme
çalışmaları yürütülmüştür.
- Sulama Birliklerinin Bütçeleri Kuruluşumuzca onaylanmıştır.
- Valiliğimiz Başkanlığında, Sulama Birliklerinin denetimi çalışmaları yürütülmüştür.
- Sulama Birlikleri ile Özel HES’ler arasında işletme esaslarının belirlenmesi amacıyla
protokol imzalanmıştır.
2- İşletme Hidrolojisi
- Kahramanmaraş ilinde işletmede olan 5 adet barajın Genel Müdürlüğümüzle koordineli
olarak işletme hidrolojisi çalışmaları yürütülmüştür.
3-Taşkın Tesisleri
Kahramanmaraş ilinde 72 adet taşkın koruma tesisi işletmeye açılmıştır.
- 2013 yılı Taşkın Planı hazırlanmıştır.
- Dere yatakları ve taşkın tesislerine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Kahramanmaraş İl Taşkın
Tesisleri İşletme Tebliği uyarınca, 2013 yılında, Valiliğimiz Başkanlığında, 3 adet İl Taşkın
Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılmıştır.
- Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi maksadıyla, Sağlık Ovası Islah Tesislerine
yönelik, Çalışmalar yapılmıştır.
4.-Bakım-Onarım Çalışmaları
Kahramanmaraş ilinde yer alan; Kahramanmaraş 201. Şube Taşkın ve Kurutma
Tesisleri Bakım Onarımı, DSİ 20. Bölge ve 201. Şube Tesisleri Bakım Onarımı,
Kahramanmaraş Afşin 204. Şube Taşkın Koruma Tesisleri Onarımı İnşaatı ve
Kahramanmaraş 20. Bölge BAK-ONAR 2 Projesi(Kartalkaya Sağ Sahil ve Sol Sahil
Sulaması) kapsamında bulunan işler yapılmıştır.
5-Park-Bahçe, Balıklandırma Çalışmaları
- DSİ 20. Bölge Müdürlüğü ve Bağlı tesislerinde Park Bahçe bakımı ve düzenlenmesi işleri
yapılmıştır.
- Balıklandırma faaliyetleri; 30 Eylül-06 Ekim 2013 tarihleri arasında tamamlanmıştır.
- Kartalkaya Baraj gölüne :110 000 adet
- Menzelet Baraj gölüne :200 000 adet
- Sır Baraj gölüne
:220 000 adet olmak üzere; toplam 530 000 adet Pullu sazan yavrusu
bırakılmıştır.
144
- Yer Altı Suyu İşleri:
Kahramanmaraş ili sınırlarında 2013 yılında 1625 adet yeraltısuyu arama belgesi
verilmiştir. 2013 yılı içinde Kahramanmaraş ili sınırlarında toplam derinliği 240 m olan 3
adet kuyu açılmıştır. Bu kuyular Kahramanmaraş-Kılılı 60 m (gözlem), KahramanmaraşTürkoğlu 100 m (gözlem) ve Kahramanmaraş-Afşin 80 m (bedelli) olarak açılmıştır.
Bölge Müdürlüğü genelinde 20 adet sulama kooperatifi bulunmaktadır.
K.Maraş il sınırları içerisinde ise 12 adet sulama kooperatifi ile 4 183 ha alan
sulanmaktadır. Göksun kombine sulaması ile de 1 863 ha alan yeraltı suyu ile sulanmaktadır.
Tesis Adı
1- Akbayır Kooperatifi
2- Bakış Kooperatifi
3- Tanır Kooperatifi
4- Çobanbeyli Kooperatifi
5- Arıtaş Kooperatifi
6- Şekeroba Kooperatifi
7- Kılılı Kooperatifi
8- Ambarcık Kooperatifi
9- Yeşilyöre Kooperatifi
10- Önsen Kooperatifi
11- Fatih Kooperatifi
12- Altınelma Kooperatifi
İli
Kuyu (Adet)
Fayda Ha (Net)
İşletmeye Açıldığı Yıl
K.Maraş
K.Maraş
K.Maraş
K.Maraş
K.Maraş
K.Maraş
K.Maraş
K.Maraş
K.Maraş
K.Maraş
K.Maraş
K.Maraş
İl Toplamı
14
5
3
11
10
15
6
8
8
13
5
5
103
615
225
100
521
480
486
300
460
180
516
100
200
4 183
1982-1994
2009
1982
1986-1994
1987-1994
1984-1994
1998
1997
1997
2005
2006
2003
- Toplu Makinalı Çalışmalar:
1
2
3
4
İşin Adı
Aksu çayı –V. Kısım Taşkın Koruma Tesisi
Sağlık Ovası Kurutması IV. Kısım
Erkenez Çayı Islahı III. Kısım
Kahramanmaraş Merkez Deliçay Deresi ıslah
Hizmet Türü
Toplu Çalışma
Toplu Çalışma
Toplu Çalışma
Toplu Çalışma
İşin Durumu ve Faydası
2 773 m3 taş tahkimat yapıldı.
2 696 m3 kanal temizliği yapıldı.
3 000 m3 sette kazısı yapıldı.
12 500 m sedde oluşturuldu ve 7 725 m3 taş tahk. yapıldı.
42. METEOROLOJİ İSTASYON MÜDÜRLÜĞÜ
2013 Yılı İçinde Yapılan Yatırını, Hizmet ve Faaliyetler
Pazarcık ve Andırın İlçelerimize kurulumu yapılan Otomatik Meteoroloji Gö/.lem
İstasyonları (OMGİ) faaliyete geçirilmiştir. 2013 yılı içerisinde toplam 5 (Beş) ilçemizde
(Afşin, Andırın, Elbistan, Göksün ve Pazarcık) Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu
(OMGİ) ile Meteorolojik ölçümler yapılmıştır.
2013 yılı son aylarında 4 (Dört) ilçemize de (Çaglayancerit, EkinÖzü, Nurlıak ve
Türkoğlu) Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kurulması için yer seçicimi ve
protokolleri yapılmıştır.
Müdürlük tarafından görevlendirilen teknik personel tarafından, her ay düzenli olarak
OMGİ'lerin bakımı, kontrolü ve temizlik işleri yapılmıştır.
Günlük olarak yayınlanan hava (ahmin raporları île olağan durumlarda yayınlanan
Meteorolojik Uyarı ve İhbarlar ilgili kamu kurum ve kuruluşların mail adreslerine
gönderilmiştir.
Müdürlüğe müracaatta bulunan kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların her lürlü
meteorolojik bilgi talepleri karşılanmıştır.
Bunların dışında yıl içerisinde yapılması gereken müdürlüğümüzün teknik ve İdari işleri
lamanı lanmıştır.
145
43. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Malatya Fırat Gümrük ve
Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak 08.04.1989 tarihinde kurulan ve faaliyet icra eden
Müdürlüğümüz Gıda Maddeleri ihracı ile Tekstil ürünleri Tekstil Makinaları Gümrük
işlemlerini ve Posta yoluyla gelen Gümrüklü Posta koli işlemlerini yapmaya yetkilidir. İlçe
teşkilatımız yoktur. İşlemler merkezi proğrama bağlı olarak BİLGE sisteminde
yürütülmektedir.
İthalat, Müdürlüğümüzde Yatırım Teşvikli Tekstil makineleri, Pamuk, Viskon Elyaf,
Hurda Kâğıt ve ihracat, Tekstil Ürünleri, Bakır Çelikten Mutfak Eşyaları, Alüminyum Mutfak
Eşyalarının Gümrük işlemleri yapılmaktadır.
44. KOSGEB (MERKEZ İŞLETME GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ)
KOSGEB Destek Yönetmeliği Kapsamında Verilen Destekler
Yıllar
2003 - 2012
2013
Program Adı
2003-2011
Yıllar
2011-2013
Destek/İşletme Adedi
Destek Miktarı (TL)
762 Destek
7.000.000
304 İşletme
4.000.000
11.000.000
Toplam
KOSGEB KOBİ Finansman Destek Kredileri (Faizsiz Krediler)
İşletme Sayısı
Oluşan Kredi Hacmi
2.611 (21)
121.849.100 (22)
İlde Düzenlenen Girişimcilik Eğitimleri
Eğitim Adedi
Katılımcı Sayısı
74 Eğitim
3200 Kişi
45. YEREL YÖNETİMLER
45.1 İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Özel İdare Yol Uygulamaları
Sektörü
Programlanan
I.Kat Asfalt
II. Kat Asfalt
Asfalt Bakım (Yama)
Onarım/Stabilize
Malzemeli Bakım
Köy İçi Düzenleme
Projeli Yol Çalışması
Köprü/Menfez
Köprü Korkuluğu
Kutu Menfez
Betonarme Boru
Plastik Boru (Korige)
İstinat Duvarı
Greyderli Bakım
Kar Mücadelesi
Yapılan
76,90
41,90
16,727
18,60
833,70
149.482
19
26
37
1,715
3,591
1
3157
-
Uygulama %
Km
Km
Ton
Km
Km
m²
Km
Adet
Adet
Adet
Adet
Metre
Adet
Km
-
146
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-
- I. Kat Asfalt programı 76,90 km olup, 76,90 km yol asfalt sathi kaplama yapılmış planlanan
işler gerçekleşmiş, %100 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
- II. Kat Asfalt programı 41,90 km olup, 41,90 km yol asfalt sathi kaplama yapılmış planlanan
işler gerçekleşmiş, %100 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
- Asfalt yama programı 16727 ton olup, 16727 ton ile asfalt yolların bakım ve onarımı
yapılmıştır. %100 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
- Malzemeli bakım programı 833,70 km olup 833,70 km yolun bakımı tamamlanmıştır. %100
fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
- Onarım stabilize programı 18,6 km yapılmış olup, %100 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
- Greyderli bakım 3157 km olup, %100 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
- 26 Adet köprü korkuluğu yapılmıştır.
- 1715 Adet betonarme boru köy yollarına yerleştirilmiştir.
- 3591 Mt Korige boru köy yollarına yerleştirilmiştir.
- 1 Adet istinat duvarı yapılmış olup, köy yollarına yerleştirilmiştir.
KÖYDES programlarının kontrollük hizmetleri yürütülmüştür.
- 2013 Yılı Özel İdare İçmesuyu ve Kanalizasyon Hizmetleri Uygulamaları
Sektörü
İçmesuyu İşleri
Kanalizasyon işleri
Toplam
Programlanan İş
24
9
33
Yapılan İş
24
9
33
Ödenek (TL)
2.347.884,62
Uygulama(%)
100
100
100
2013 yılı İçmesuyu projelerimizden olan24 adet muhtelif işten, 24 adet içmesuyu işi
bitirilmiştir. Program gerçekleşmesi % 100 dür.
Kanalizasyon projelerimizden 9 adet muhtelif işten, 9 adet kanalizasyon işi
bitirilmiştir. Program gerçekleşmesi % 100 dür.
- 2013Yılı Özel İdare Tarımsal Sulama Hizmetleri Uygulamaları
Sektörü
Tarımsal Sulama İşleri
Programlanan İş
40
Yapılan İş
40
Ödenek (TL)
3.700.363,45
Uygulama(%)
100
2013 yılı performans programında yer alan 40 adet Sulama suyu tesisi inşaatı
tamamlanmıştır. Program gerçekleşmesi % 100’dür.
İl İcmali
Toplam
Sektör
Yol
İçmesuyu İşleri
Kanalizasyon
işleri
Tarımsal Sulama
İşleri
Prog
4128
24
km
iş
9
iş
41
iş
Sektör
Yapılan
Yol
4128
İçmesuyu İşleri
24
Kanalizasyon
9
işleri
Tarımsal Sulama
40
İşleri
km
iş
Ödenek (TL) Uyg. (%)
17.639.207
2.347.884
İş
2.548.651
İş
3.700.363
Toplam
26.236.107
100
- 2013 Yılı Köydes Yol Uygulamaları
Sektörü
Programlanan
Yapılan
I. Kat Asfalt
II.Kat Asfalt
Stabilize ve Asfalt Alt Yapı Hazırlığı
Kilit Parke
Yol Toplamı
34,50
59,00
90
35.400
183,5
34,30
69,00
85
58.616
188,3
km.
km.
km.
m2
km.
147
Ödenek (TL)
km.
km.
km.
m2
km.
7.554.859,79
Uygulama
Yüzdesi %
99
117
94
165
102
I. Kat Asfalt programı, sene başında 34,50 km. olarak planlanmış, 34,30 km.lik I. Kat asfalt
çalışması tamamlanmıştır. Fiziksel olarak % 99’luk gerçekleşme sağlanmıştır.
II. Kat Asfalt programı, sene başında 59 km. olarak planlanmış, 69 km.lik II. Kat
asfalt çalışması tamamlanmıştır. Fiziksel olarak % 117’lik gerçekleşme sağlanmıştır.
Stabilize ve Asfalt altyapı hazırlığı olarak 90 km.lik yol programlanmış toplam 85 km.
yolda asfalt alt yapı ve stabilize çalışması yapılmıştır. Fiziksel olarak % 94 lük gerçekleşme
sağlanmıştır. 58.616 m2 kilit parke çalışması gerçekleştirilmiştir.
Köydes programındaki 183,5 km.lik yolun tamamı ihale ile yapılmış olup, sene
başında planlanan işlerin üzerinde bir çalışma gerçekleşmiş, genel olarak % 102’lik bir başarı
elde edilmiştir.
- 2013 Yılı Köydes Sulama Uygulamaları
Sektörü
Sulama
Yapılan
Programlanan
1
1
Ödenek (TL)
Uygulama(%)
59.000,00
100
- 2013 Yılı Köydes Kanalizasyon Uygulamaları
Sektörü
Kanalizasyon
Yapılan
Programlanan
3
3
Ödenek (TL)
Uygulama(%)
161.260,77
100
- 2013 Yılı Köydes İçmesuyu Uygulamaları
Programlanan
Yapılan
(Ünite)
(Ünite)
İçmesuyu
67
67
Ortak Alım Giderleri
Ortak Alım Hizmetlerinde ise 396.800,00 TL. ödenek ayrılmıştır..
Sektörü
İl İcmali
Toplamı
Yol
İçmesuyu
Kanalizasyon
Sulama
183,5
67
3
1
km
Ünite
Ünite
Ünite
Yol
İçmesuyu
Kanalizasyon
Sulama
188,3
67
3
1
Ödenek (TL)
Uygulama %
6.276.079
396.800
km
Ünite
Ünite
Ünite
Ödenek
Ödenek
Ödenek
Ödenek
100
7.554.859,79
6.276.079,44
161.260,77
59.000,00
2013 yılında ilimize toplam 14 milyon 448 bin TL ödenek gönderilmiş olup, 01 Ocak
2014 tarihi itibariyle bu ödeneğin 13 milyon 022 bin 706,92 TL’si harcanmıştır. 34,3 km 1.
kat asfalt, 69 km 2. kat asfalt, 85 km stabilize, 58.616 m2 kilit parke yapılmış olup, 3 üniteye
kanalizasyon tesisi, 1 üniteye sulama tesisi, 66 köy ve 74 bağlısı ise sağlıklı içme suyuna
kavuşturulmuştur. 2013 yılından 6 yol projesi, 5 içme suyu projesi ise devam etmektedir.
148
- 2013 Yılı Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyetleri
BİRİM ADI
Bilgi İşlem Müd.
Destek Hiz.Müd.
Emlak İstimlak Müd.
Etüt Proje Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği
İl Afet ve Acil Durum Müd.
İnsan Kay. ve Eğitim Müd.
İşletme Müd.
Kültür ve Sosyal İşler Müd.
Özel Kalem Müd
Strateji Glş Müd.
Su ve Kanal Müd.
Tarımsal Hizmetler Müd.
Yatırım ve İnşaat Müd.
Yazı İşleri Müd.
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
Afşin İlçe Özel İdaresi
Andırın İlçe Özel İdaresi
Ç.Cerit İlçe Özel İdaresi
Ekinözü İlçe Özel İdaresi
Elbistan İlçe Özel İdaresi
Göksun İlçe Özel İdaresi
Nurhak İlçe Özel İdaresi
Türkoğlu İlçe Özel İdaresi
Pazarcık İlçe Özel İdaresi
TOPLAM
Net Bütçe
Ödeneğı
Toplamı
234.000
29.108.542
1.055.000
19.828
199.149
3.633.617
40.764.724
13.885.496
975.748
120.000
36.428.141
3.578.084
2.667.078
105.068.501
1.085.000
11.594.755
4.565.555
3.597.559
1.150.074
1.074.276
3.951.277
3.516.959
1.162.406
3.648.932
2.707.384
275.792.084
Bütçe Gideri
Toplamı
178.505
25.740.876
890.253
16.060
132.530
3.321.935
36.724.325
13.813.574
845.520
115.508
36.044.248
3.431.430
2.659.959
57.373.301
1.082.006
11.594.454
4.146.816
3.399.017
943.906
853.320
3.816.896
3.373.766
1.021.820
3.277.409
2.624.352
217.421.786
(TL)
İptal Edilen
Ödenek
55.495
0
164.747
404
66.619
15.844
103.897
9.045
0
4.492
383.893
0
5.041
5.486
2.994
301
3.023
3.050
8.825
29.203
2.464
15.307
11.316
4.878
13.057
909.381
Sonraki Yıla
Devreden
Ödenek
0
3.367.666
0
3.364
0
295.837
3.936.503
62.877
130.228
0
0
146.654
2.078
47.689.713
0
0
415.716
195.492
197.343
191.753
131.917
127.887
129.270
366.644
69.975
57.460.918
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Faaliyetleri
- 2013 Yılı İmar Çalışmaları
Yapı İzin İşlemleri
-Önizin Ve Kurum Görüşleri Aşaması
2013 Aktif Dosyalar (İşlem Yapılmış, Yapılmakta Olan) : 254 Adet (Önceki Yıllardan
Devreden Dosyalar Dahil)
Önizin Aşamasında Olanlar
: 106
Eksik Evrakları Belirtilmiş-Beklenenler
: 9
Kurum Görüşü Beklenenler
: 84
Kurum Görüşü Tamamlanmış
: 148
Olumsuz
: 37
- İmar Planı (Özel Veya Tüzel Kişilere Ait) Aşaması
: 26 Adet
İşlemi devam eden
:5
Meclise sevk edilmiş olan
:3
Onaylanmış olan
:18
- Köy Yerleşim Planı Aşaması
: 14 adet
Onaylanmış olan
:3
İşlemi devam eden
: 11
149
- Proje Ön İnceleme Aşaması
: 29 adet
-Proje Ön İncelemesi Devam Eden
: 12
Mimari
Kotlu Aplikasyon,
Zemin Etüt,
Statik,
Elektrik ve Mekanik Proje Eksiklikleri tarafımızca belirtilmiş ilgisince
düzeltilmesi beklenen
-Proje Ön İncelemesi Tamamlanmış
: 17
Mimari,
Kotlu Aplikasyon,
Zemin Etüt,
Statik,
Elektrik ve Mekanik Projeleri
- Yapı Ruhsatı Ve Proje Uygunluk Onayı (648 Khk)
İşlemi Devam Eden
: 4
(Eksik evrak nedeni ile)
Yapı Ruhsatı Verilen
: 131
Proje Uygunluk Onayı Verilen
: 23
(Kotlu (aplikasyon) inşaat istikamet Krokisi, Zemin Etüd Raporu, Mimari, Statik,
Elektrik, Mekanik Proje İnceleme-onayından sonra düzenlenmektedir.)
- Yapı Kullanma Ve Fen Sağlık Kurallarına Uygunluk İşlemleri (648 Khk)
İşlemi Devam Eden
:4
Yapı Kullanma İzni Verilen
: 13
Fen ve Sağlık Kuralları Raporu Verilen(648 KHK)
:6
- Fen Sağlık Kurallarına Uygunluk İşlemleri (Mayıs/2009 Genelgesi)
Eksik evrak
:8
İşlemi devam eden
:1
Rapor verilen
:24
- İl Çevre Düzeni Planı İşlemleri
3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin b fıkrası uyarınca tespit edilen ücret
karşılığında talep edenlere pafta verilmesi
: 35
(Pafta bedeli=300,00TL, 35x300=10.500,00TL gelir elde edilmiştir.)
- Kaçak Yapılar
İdari Birimin Adı
Adet
Merkez Ve Bağlı Köyler
Göksun Ve Bağlı Köyler
Pazarcık Ve Bağlı Köyler
Andırın Ve Bağlı Köyler
Elbistan Ve Bağlı Köyler
Afşin Ve Bağlı Köyler
Toplam
3
2
1
2
1
9
İl Encümenince
Verilen Toplam
Para Cezası (TL)
11.572
392
17.204
22.999
392
52.561
150
İl Encümenince
Verilen Yıkım
Cezası (Adet)
3
2
1
1
7
- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Faaliyetleri
1- İlimiz sınırları içerisinde 1 (a) grubu maden ocaklarına 8 adet maden ruhsatı verilmiştir.
2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının alt yapı hizmetlerinde kullanılmak üzere 47 adet
hammadde üretim izni verilmiştir.
3- 1 (a) grubu maden ocaklarına sevk irsaliyesiz, ruhsat sınırı dışında çalışma ve ruhsatsız
çalışma konularında denetimler yapılmıştır.
- Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine göre:
1- Belediye mücavir alan içinde ve dışında faaliyet gösteren maden ocakları ve tesislerine 21
adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir.
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre:
1-Gayri sıhhi müesseselere 10 adet,
2-Sıhhi müesseselere 5 adet, işyeri açma ve çalışma ruhsatları verilmiştir.
3-Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine 1 adet ruhsat verilmiştir.
4-İşyeri açma ve çalışma ruhsat sayısı kadar denetim yapılmıştır.
5-1 Adet 1. Sınıf gayri sıhhi müesseseye yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiştir.
- 1 a grubu maden ocaklarına verilen ruhsat sayısı kadar teknik nezaretçi ataması yapılmıştır.
- Jeotermal ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine göre;
1- 6 adet arama ruhsatı verilmiştir.
- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Faaliyetleri
- Yayın Alımları
1- İlimiz kültürünü yansıtan “journal of mosaics” Dergiden 100 adet alınmıştır.
2- Okuma Bayramı dolayısıyla okullarımıza dağıtılma üzere “Dünya Klasikleri” adlı eserden
120 adet alınmıştır.
- Baskı ve Cilt Yapımı
1. İlimiz tarihini anlatan “Şubat 1920” adlı eserin 1000 adet basımı yaptırılmıştır.
2. İlimiz kültürünü yansıtan “Maraş Abası” adlı eserin 1000 adet basımı yaptırılmıştır.
3. İl Emniyet Müdürlüğünün 5.000 Adet Halkı “Kışa Hazırlık” Bilgilendirme broşürleri
bastırılmıştır. Birim müdürlüklerimizin ihtiyacı olan (Arazi oluru, Malzeme talep fişi,
Faaliyet raporu kitapçığı, defter vb.) basım işleri yaptırılmıştır.
- Spor Malzemeleri Alımı
1. İlimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme yardımı (Futbol , Güreş,
Basketbol,Boks dallarında; Ayakkabı 396 Adet, Forma Takım halinde 29 Adet, Eşofman
Takımı 891 Adet , Kısbet 20 Adet, Yüzme mayosu 30Adet, bone 30 Adet vs.) yapılmıştır.
2. İlimiz amatör spor kulüplerinin müsabakalarını yaptığı 4 adet sahamıza Skorbort ve Oyuncu
değiştirme tabelası alımı yapılmıştır.
3. Kurumumuzu temsilen Futbol turnuvasında oynayacak olan futbol takımına ihtiyaçları olan
spor malzemelerinin alımı yapılmıştır.
151
- Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
1. İl Özel İdaremiz tarafından yürütülen Projelerin organizasyonlarının yapılması
2. DOGAKA ile ortak olarak; Dedeoğlu konağı ve Tefrişatı Projesi , Spor yap Zararlı
Alışkanlıklardan Uzak Dur Projesi kapsamında Çok Amaçlı Spor Sahası yapımı
gerçekleştirilmiştir.
-Kültür Hizmetleri
1. DOGAKA ile ortak olarak; Dedeoğlu konağı ve Tefrişatı Projesi , Spor yap Zararlı
Alışkanlıklardan Uzak Dur Projesi kapsamında Çok Amaçlı Spor Sahası yapımı
gerçekleştirilmiştir.
Hukuk Müşavirliği Faaliyetleri
- İdari ve Adli Yargı Dosyaları
Dosya
Dava
541adet
178 adet
224 adet
68 adet
17 adet
23 adet
31 adet
Toplam Dosya
Devam Eden Dosya
Kazanılan Dava Sayısı
Kaybedilen dava sayısı
Temyiz Edilen dava sayısı
Kısmi Kabul, Kısmi ret
Yetkisizlik veya Görevsizlik verilen Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü Faaliyetleri
- Özel İdare 2013 Yılı Proje Çalışmaları
Sektör
Program
Biten Olumsuz
İçme suyu
8
8
-
Kanalizasyon
7
7
-
Tarımsal Hizmetler
31
31
-
Kilit Parke
5
17
-
Toplam
51
63
-
- Köydes 2013 Yılı Proje Çalışmaları
Sektör
İçme suyu
Kanalizasyon
Sulama
Kilitparke
Toplam
Tamamlanan Proje Sayısı
67
3
1
34
105
- Toprak Ve Su Laboratuvarı Çalışmaları
Analiz Adı
İçme suyu analizi
Bünye analizi
Verimlilik analizi
Toplam
Yapılan Analiz Sayısı
38
22
16
76
152
- Diğer Çalışmalar
1. Yolağı Komisyon çalışması kapsamında 26 adet dilekçe arazide incelenerek 8 adet
komisyon dosyası hazırlanmıştır.
2. 5403 Sayılı Yasa kapsamında 145 Adet talep arazide ve büroda değerlendirilerek
cevaplanmıştır.
3. Kiralık sular, Kıyı Kanunu, Toprak Etütleri kapsamında 5 adet talep değerlendirilerek
cevaplanmıştır.
4. İhtilafsız memba tahsis çalışması kapsamında 17 adet tahsis alınmıştır.
5. İl Özel İdaresi ve KÖYDES Projeleri kapsamında Orman Bölge Müdürlüğüne
gönderilmek üzere 17 Adet izin – irtifa dosyaları hazırlanarak gönderilmiştir.
6. İlimizde bulunan 1(a) grubu ruhsatlı kum-çakıl ocaklarının rutin olarak faaliyetlerinin
incelenmesi
ve
denetlenmesi
çalışmalarına
müdürlüğümüz
personelleri
görevlendirilmiştir.
7. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne 2 Adet, Kum-Çakıl ocaklarının ihaleleri için hali hazır
harita hazırlanmıştır.
8. Kaçak kum-çakıl malzemesi alınan yerlerin ölçümü ve malzeme miktarı hesaplaması
yapılmıştır.
9. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne ve şahıslara ait 19 adet Lisansız elektrik üretimi(HES)
dilekçeleri incelenerek cevap verilmiştir.
10. Mahkemelerce istenen Tarımsal Sulama amaçlı
32 adet yazıya gerekli incelemeler
yapılarak cevap verilmiştir.
45.2. BELEDİYELER
45.2.1. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ
- İl Encümeni
Encümen Karar Sayısı
: 381adet
Kurumu
İl Özel İdaresi’nden
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden
İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü’nden
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 7 adet
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 29 adet
İl Özel İdaresi 345 adet
Yazı İşleri Müdürlüğü 1 adet
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 45 adet
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 3 adet
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 154
adet
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4 adet
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 70 adet
Etüt Proje Müdürlüğü 17 adet
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 50 adet
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 1 adet
:
Karar Sayısı
345 Adet
29 Adet
7 Adet
Ödenek talebi(6) – Kamulaştırma(1)
Eski İ.Ö.O.Binalarının Yıkılması (24) Kamulaştırma (3), Ödenek aktarımı(2)
Encümen Toplantı Gün ve Saatinin Tespiti (1)
Kamulaştırma (1) - Taşınmaz Malların İhaleye Çıkarılması ve Kiraya Verilmesi
(30) - Su Kiralama ve İhaleye Çıkarılması (13) - Diğer Yıkım ve Para Cezaları(1)
Disiplin Kuruluna Üye Seçimi(1) - Memur Personele Performans Ödeme(2)
Kaçak Yapı Yıkım Cezası (25) - İfraz (15) - Yola ve Parka Terk (5) - Tevhit (5) Köy Yerleşik Alan ve İmar Planı Uygulaması (61) - Kaçak Yapı Para Cezası (43)
Ödenek Aktarımı (4)
Köylere Hiz. Göt. Birliği Ödenek Aktarımı ve Yardım Yapılması ( 56) - Bütçe
ile İlgili Diğer (14)
İçme Suyu Memba Tah. Kararı (17)
Jeotermal Kay.Arama Ruhs.Ver. (7) - 1 (a) Grubu Ruh. Ver. (8) - Hammadde
Üretim Ruhsat Süre Uzatımı (13) - Kum Ocağı Ceza Verilmesi (9) - İşletme
Kural.Uymayan Yerlere Ceza Ver. (4) - Kum Ocağı İhalesi (6) - Ruh. İpt. (3)
Ödenek Talebi (1)
153
- İl Genel Meclisi
Ocak 2013 İle Aralık 2013 Tarihleri Arasında İl Genel Meclisimiz Bu Toplantı
Dönemlerinde Yapmış Olduğu Birleşimlerde 177 Adet Karar Alınmıştır. Bu Kararların 8
Adeti Oy Çokluğu İle, 169 Adeti Oy Birliği İle Kabul Edilmiştir. 26.12.2013 Tarihinde
Bir Olağanüstü Toplantı Yapıldı.
İl Genel Meclisi Toplantı Sayısı
: 11
İl Genel Meclisi Birleşim Sayısı
: 72
2013 Yılında Alınan Kararların Dağılımı
:177 Adet
Kurumu:
Karar Sayısı:
İl Özel İdaresi
87 Adet
Sosyal Yar. Ve Dayn. Vakfı Başk.
2 Adet
Seçim Kararları
14 Adet
Önerge, Seçim Ve Tavsiye Kararları
75 Adet
- 2013 Yılında Alınan Kararların Komisyonlara Dağılımı : 168 Adet
1- İmar Ve Bayındırlık Komisyonu
: 33 Adet
2- Plan Ve Bütçe Komisyonu
: 47 Adet
3- Tarım, Çeşitli İşler Ve Mülki Teşkilat Komisyonu
: 13 Adet
4- Eğitim, Kültür Ve Sosyal Hizmetler Komisyonu
: 11 Adet
5- Çevre Ve Sağlık Komisyonu
: 11 Adet
6- Dış İlişkiler Ve Araştırma-Geliştirme(Ar-Ge)
Basın Ve Halkla İlişkiler Komisyonu
: 12 Adet
7- Kültür Varlıklarını Koruma Ve Turizm Komisyonu
: 11 Adet
8-Köy Hizmetleri Komisyonu
: 11 Adet
- İl Genel Meclisinde Kabul Edilen Yönetmelikler : 1 Adet
1- Kahramanmaraş İl Özel İdaresi İşçi Pozisyon Nitelik Ve Görev Tanım Yönetmeliği
28.11.2013 Tarih Ve 175 Numaralı Kararı İle Kabul Edilmiştir.
Yatırım Faaliyetleri
Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Sıra
No
1
2
Faaliyetin Adı
Belediye Faaliyetlerini Tanıtıcı El İlanı veya Broşür Hazırlamak
Kahramanmaraş Belediyesi İnternet Sitesi İçin Haber, Video, Fotoğraf
Vermek
Gerçekleşme
Oranı/Adedi
18 Adet
9636 Adet
Maliyet
(TL)
198.237
-
3
Ulusal Düzeyde Yayın Yapan Kanallara Görüntülü Haber Göndermek
9 Adet
44.840
4
5
6
7
8
9
10
11
Belediye Hizmetleri ile İlgili Basın Toplantıları Düzenlemek
Belediye Faaliyetlerini Tanıtıcı Video Film CD’leri Hazırlamak
İnternet Ortamında Online Kitap Hizmeti Sağlamak
İlimizi Tanıtıcı Kitap ve Dergi Hazırlamak
Ramazan Etkinlikleri Düzenlemek
Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Organize Etmek
Mesleki ve Sanatsal-Kültürel Kurslar Düzenlemek
Yaz Spor Okulu Düzenlemek
12 Şubat Kurtuluş Bayramı Dolayısıyla Şiir, Kompozisyon ve Resim
Yarışmaları Düzenlemek
Geleneksel Karakucak Güreş Festivali Düzenlemek
Kütüphane Hizmeti Vermek
Konser Düzenlemek
Sergi, Tiyatro ve Konferans Düzenlemek
Toplam
14 Adet
2 Adet
35 Adet
8 Adet
1 Adet
2 Adet
19 Adet
1 Adet
65.431
718.873
150.000
550.000
18.000
257.920
1 Adet
50.000
1 Adet
10 Adet
34 Adet
14 Adet
110.000
145.000
89.000
107.230
2.504.531
12
13
14
15
16
154
Sıra No
1
2
4
5
6
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Faaliyetin Adı
Gerçekleşme Oranı/Adedi
Otomasyon Ve Yazılım
97,80%
Faaliyetleri
Sistem Ve Ağ Faaliyetleri
95,70%
Lisanslama Faaliyetleri
700 Adet
İnteraktif Uygulamalar
2 Adet
Donanım Hizmetleri
98,40%
Toplam
Maliyet
(TL)
144.000
93.500
75.000
34.500
134.000
481.000
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
Gerçekleşme
Faaliyetin Adı
Maliyet (TL)
Oranı/Adedi
Bulvar, Cadde ve Sokakların Süpürülmesi
100%
Katı Atıkların Toplanması Ve Nakli
100%
Semt Pazarlarının Temizliği (Günde 2 Adet, Haftada 14 Adet Semt
100%
Pazarı Kurulmaktadır)
17.855.358
Yol Süpürme Araçları İle Cadde ve Sokakların Temizliği
100%
Molozların Kaldırılması (Kim Tarafından Döküldüğü Belli Olmayan
100%
Küçük Çaplı Evsel Tadilat Atıkları
Boş Arsa Ve Arazi Temizliği
100%
Uygun Görülen Sokaklarda Görüntü ve Çevre Kirliliğine Sebep
Olmayacak, Trafiği Aksatmayacak Noktalara, Resmi Kurum ve
690 Adet
210.450
Kuruluşlarda Kullanılmak Üzere Evsel Atıkların Toplanması İçin
Konteynerlerin Dağıtımı Hizmeti
Geri Dönüşüm Malzemelerinin (Kâğıt, Metal, Cam, Plastik)
40 Adet
Toplanması İçin Toplama Kumbaralarının Dağıtılması
Kahramanmaraş Kâğıt
Sanayi İle Protokol
Şehrimizde Toplanan Evsel Atıkların Ve Geri Kazanımı Mümkün Olan
Yapılmış Olup, Giderler
Ambalaj Türü Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması Hizmetleri İçin
100%
Firma Tarafından
Düzenli Site Ve Apartmanlara Bilinçlendirme Çalışmaları
Karşılanmaktadır.
Geri Dönüşüm Malzemelerinin (Kâğıt, Metal, Cam, Plastik) Toplanıp
130%
Taşınması Hizmeti
Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Bulunan Mahallerde ULV (Sulu
Sistem) İle, Kışlak Mücadelesi Larva Oluşumunu Engellemek Adına
142%
298.550
Larvasit İle, Tüm Çöp Konteynerlerinde ve Apartman Temellerinde
Biriken Suların İse Tulumba İle İlaçlanması Hizmetleri
TAP İle Protokol
Yapılmış Olup Giderler
Atık Pil Toplama Kumbaralarının Dağıtımı ve Toplanması Hizmetleri
250 Adet
Dernek Tarafından
Karşılanmaktadır.
Kolza Biodizel A.Ş. İle
Protokol Yapılmış Olup,
Bitkisel Atık Yağların Kaynağında Ayrı Toplanması İçin Toplama
65 Adet
Giderler Firma
Varillerinin Dağıtımı Hizmetleri
Tarafından
Karşılanmaktadır.
Wesmed İle Protokol
Yapılmış Olup, Ücret
Karşılığında Toplandığı
Tıbbi Atıkların Tüm Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından Toplanıp
74 Adet
İçin Belediyemize
Taşınması Hizmetleri
Maliyet Teşkil
Etmemekle Birlikte
Gelir Sağlanmaktadır.
Lasder Tarafından
Yetkilendirilmiş
Lokman Geri Kazanım
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplama ve Taşıma Hizmetleri
100%
İle Protokol Yapılmış
Olup, Giderler Firma
Tarafından
Karşılanmaktadır.
Toplam
18.364.358
155
S. No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Faaliyetin Adı
Gerçekleşme Oranı/Adedi
İş Makineleri Tamir İşleri
302 Adet
Kamyon Tamir İşleri
229 Adet
Otobüs Tamir İşleri
399 Adet
Hafif Tamir İşleri
108 Adet
Elektrik Tamir İşleri
393 Adet
Lastik Tamir İşleri
680 Adet
Tornahane İşleri
886 Adet
Kaynak İşleri
167 Adet
Kaporta Tamir İşleri
162 Adet
Yağhane Bakım İşleri
2640 Adet
Lastik Alımı
724 Adet
Toplam
S. NO
1
2
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2.551.798
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü
Faaliyetin Adı
Gerçekleşme
Park, Yol, Otopark, Su Deposu, Kanal, Belediye Hizmet
158 Adet
Tesisi, Fuar Alanı Kamulaştırma
Hisseli Arsa-Müstakil Arsa Satışı (Gelir)
131 Adet
Toplam
Etüd Proje Müdürlüğü
Faaliyetin Adı
Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi
Gıda ve Malzeme Deposu Yapım İşi
Bahçelievler Camii WC ve Şadırvan Yapımı
3D Animasyon Film Hazırlatma İşi
Kılavuzlu Rekreasyon Alanı
Atıksu Arıtma Tesisi Projesi
Çukurhamam Restorasyon
Derdimend Dede Camii Yapımı
Belediye Pasajı Yapım İşi
İtfaiye Daire Başkanlığı
Cumhuriyethan (Katiphan)
Kafum Spor Salonu Ek Bina Yapım İşi
Pazarcık Taziye evi ve Çevre Düzenlemesi
Erkenez Mahallesi Kütüphanesi
Kayseri-Adana Karayolu Betonarme Menfez Yapımı
Belediye Çarşısı
Bakırcılar Çarşısı
Saraçhane Çarşısı
Semerciler Çarşısı
Mazman Çarşısı
Hizmet Binası Isıtma Soğutma Bakım
Maraş Çarşısı Ahşap Görünüm
Dini Tesis Yapımı
Dini Tesis Onarım Yapım İşi
Tel Örgü Yaptırılması
GNBS Cihaz Alımı
Belediye Binası D Blok İkmal İnşaatı
Zabıta Nöbet Binası Yapımı
Toplam
156
Maliyet (TL)
655.336
217.695
168.158
130.874
67.672
44.651
11.788
300.463
38.036
230.139
686.981
Gerçekleşme
100%
44%
34%
100%
100%
100%
100%
100%
56%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
54%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Maliyet (TL)
7.269.867
14.026.525
7.269.867
Maliyet (TL)
21.214
107.048
45.164
51.800
74.000
423.000
Yap-İşlet-Devret
750.000
1.131.025
3.068.035
1.777.981
1.042.446
359.000
243.869
287.769
3.433.382
528.522
742.645
1.318.853
282.500
303.930
635.666
112.679
303.238
52.934
61.077
175.006
51.368
17.384.152
S. No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Fen İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin Adı
Gerçekleşme Oranı / Adedi
Adana-Kahramanmaraş Servis Yolları
100%
Batı Çevre Yolu
100%
Tekerek Yolu-Üniversite Yolu
80%
Bayazıtlı Mahallesi Yol Yapılması
88%
Yavuz Selim Mah.Diş Hastanesi-Sanayi Arası
100%
Gedemenli Mahallesi Uygulama Gören Yollar
50%
Haydarbey Mahallesi 96.Sokak
100%
Karacasu/Karaziyaret Mah. Uygulama Gören Yollar
80%
Bağlarbaşı Mahallesi Uygulama Gören Yollar
60%
Kanuni Mah. Göllülü Yusuf Çavuş Cad. Yol Yapımı
80%
Genç Osman Mahallesi Uygulama Gören Yollar
80%
Kavlaklı Mahallesi Yol Yapılması
74%
Cumhuriyet Mahallesi Yol Yapılması
81%
Haydarbey Mahallesi Yol Yapılması
100%
Aslanbey Mahallesi Yol Yapılması
90%
Karaziyaret Mahallesi
100%
Hasancıklı Mezarlık Yolu
100%
Hürriyet Mahallesi Yol Yapılması
100%
Karacasu/Kırım Mahallesi Yol Yapılması
95%
Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Yol Yapılması
80%
Yahya Kemal Mahallesi Yol Yapılması
84%
5 Nisan Mahallesi
100%
Gayberli Mahallesi Canlı Hayvan Pazarı Yolu
85%
Ballıca Mahallesi Yol Yapılması
80%
Odun Ambarı-Kayseri Yolu Yapılması
75%
Karacasu Kırım Mahallesi
100%
Üngüt Mahallesi
100%
Haydarbey Mahallesi
100%
Büğlek Mahallesi Yol Yapılması
96%
Sütçü İmam Mahallesi Yol Yapılması
85%
Eyüp Sultan Mahallesi Yol Yapılması
80%
Kanuni Mahallesi Yol Yapılması
97%
Piri Reis Mahallesi Yol Ypılması
97%
Şazibey Mahallesi Yol Yapılması
93%
Üngüt Mahallesi Üniversite Yolu
80%
Hürriyet Mahallesi Yol Yapılması
97%
Osman Sayın Kapalı Spor Salonu
100%
Genç Osman Toplu Konut İnşaatı
80%
Büğlek Mahallesi Kütüphane İnşaatı
70%
Şeyhadil Mahallesi Kütüphane İnşaatı
80%
Malik Ejder Mahallesi Canlı Hayvan Pazarı
100%
K.Maraş Belediye Spor Tesisleri
100%
Doğukent Mahallesi Taziye Evi
100%
Dereköy Taziye Evi inşaatı
100%
Binevler Mahallesi Spor Salonu İnşaatı
25%
Piri Reis Mahallesi Menfez Çalışması
100%
Bayazıtlı Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi
100%
Sakarya-Duraklı Taziye Evi
100%
Haydar Bey Mahallesi Menfez Çalışması
100%
Kahramanmaraş-Gaziantep Servis Yolu Menfez
100%
Çalışması
Toplam
157
Maliyet (TL)
100.000
70.000
500.000
20.000
20.000
40.000
250.000
50.000
50.000
30.000
30.000
40.000
40.000
25.000
20.000
20.000
12.000
12.000
50.000
20.000
50.000
25.000
40.000
30.000
50.000
40.000
32.000
50.000
15.000
15.000
20.000
20.000
20.000
30.000
20.000
30.000
3.000.000
200.000
75.000
50.000
150.000
480.000
500.000
40.000
750.000
200.000
300.000
350.000
250.000
200.000
8.431.000
Hal Müdürlüğü
Sıra
No
1
2
3
4
Faaliyetin Adı
Gerçekleşme Oranı/Adedi
Dükkân Devir İşlemleri Yapılması
Satılan Mal Miktarının Kayıt Altına
Alınması
Hal Gelirlerinin Takibi
Hatay Bölge İstatistik Kurumuna Sebze Ve
Meyve Formu Tanzimi
Toplam
5 Adet
Maliyet (Gelir)
(TL)
60.000
100.472.411,00 Kg
-
100%
1.172.217
12 Adet
1.232.217
Hukuk İşleri Müdürlüğü
S. No
Faaliyetin Adı
Gerçekleşme Oranı/Adedi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Açılan Dava (2013)
Açılan İcra (2013)
Cumhuriyet Savcılığı Suç Duyuruları (2013)
İcra Takibi (2007-2013)
İdare Mahkemesi Davaları (2013)
Asliye Hukuk Mahkemesi Davaları (2013)
Asliye Ceza Mahkemesi Davaları (2013)
İcra Ceza Mahkemesi Davaları (2013)
Cumhuriyet Savcılığındaki Soruşturmaları (2013)
İş Mahkemesi Davaları (2013)
306 Adet
735 Adet
224 Adet
1324 Adet
212 Adet
327 Adet
123 Adet
101 Adet
8 Adet
129 Adet
229.500
367.500
2.240
180.000
2.626
32.250
11
İş Mahkemesi Karara Çıkan Dosyalar (2013)
83 Adet
24.900
12
13
Sulh Hukuk Mahkemesi Davaları (2013)
İcra Hukuk Mahkemesi Davaları (2013)
Toplam
15 Adet
40 Adet
1.950
8.000
848.966
Maliyet
(TL)
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Faaliyetin Adı
Gerçekleşme Oranı/Adedi Maliyet
1.277 Adet
1.277 Adet
1.161 Adet
115 Adet
80 Adet
35 Adet
752 Adet
70 Adet
123 Adet
393 Adet
43 Adet
15 Adet
27 Adet
18 Adet
789 Adet
464 Adet
81 Adet
144 Adet
686 Adet
741 Adet
-
İmar Çapı
Aplikasyon Krokisi
İmar Durumları Verilmesi
Tevhit
İfraz
Yola Terk
Kaçak İnşaat İşlemleri
Mühürlenen İnşaat
Encümene Sevk Edilen Dosya
Resmi Kurum Yazışmaları
775 Sayılı Karar İle Alınan Yıkım Kararı
Ruhsata Uygun Hale Getirilen İnşaat
3194 Sayılı Karar İle Alınan Yıkım Kararı
Uygulanan Yıkım
İnşaat Ruhsatı
Yapı Kullanma İzni
Tadilat-Kat İrtifakı-Yıkım Ruhsatı
Yenileme Ruhsatı
Nüfustan Gelen Adres Teyidi
Yeni Bina
158
(TL)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Dış Kapı Numarası Bulvar-Cadde-Sokak Levhası
Takılan Mahalleler
Yeni Yapı Ruhsatı
İlave Yapı Ruhsatı
Yeniden Yapı Ruhsatı
İstinat Duvar Ruhsatı
Temel ve Tabla Demir Kontrol Vizesi İşlemleri
Gözlemsel Zemin Etüt Raporu
Belediye Çarşısı-Restorasyon Uygulama İşi-Uygulama
Kontrollüğü
Mazman-Kazzaz Çarşısı-Restorasyon Uygulama İşiUygulama Kontrollüğü
Bakırcılar Çarşısı-Restorasyon Uygulama İşiUygulama Kontrollüğü
Semerciler Çarşısı-Restorasyon Uygulama İşiUygulama Kontrollüğü
Saraçhane Çarşısı-Restorasyon Uygulama İşiUygulama Kontrollüğü
Tarihi Çukur Hamamı Restorasyon Uygulama İşiUygulama Kontrollüğü
Belediye Konuk Evi-Cumhuriyet Han Restorasyon
Uygulama İşi-Uygulama Kontrollüğü
Kudeb Kitap Çalışmaları
Kurtuluş ve Ekmekçi Mahallelerini İçine Alan (Nakıp
Cami-Dedeoğlu Konakları-Büyüksu Cami-Zabun
Konağı ve Hatuniye Cami Çevresi) Bölgede Bakımsız
Halde Bulunan Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları ve
Bunların Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Binaların
Cepheleri Projelendirme İşi
Gayberli-Malik Ejder-H. Bayram Veli Kentsel
Dönüşüm Projesi
Menderes Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi
Yusuflar Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi
Kahramanmaraş Merkez 1/5000 Ölçekli Nazım Ve
1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan
Toplam
100%
-
789 Adet
10 Adet
78 Adet
149 Adet
1.102 Adet
381 Adet
-
100%
4.535.686
100%
423.750
100%
1.459.500
100%
1.250.000
100%
1.113.000
100%
-
100%
1.697.167
100%
267.000
95%
-
5%
-
20%
1%
-
100%
10.746.103
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Faaliyetin Adı
Memur Terfileri
244 SKHK 37. Madde Uygulaması
Öğrenim Değişikliği Nedeniyle İntibak
İşçi – Memur Emekliliği
Naklen Giden-Gelen Personel
Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel İstifası
Memurluktan Çekilenlerin Tekrar Ataması
Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Alımı
İkramiye Ödemeleri
Meslek Lisesi Öğrencisi Staj İşlemleri
Hizmet Değerlendirmesi
Hizmet İçi Eğitim
İşçi-Memur-Sözleşmeli Maaşlarının Ödenmesi
Toplam
159
GerçekleşmeOranı/Adedi
499 Adet
3 Adet
4 Adet
İşçi:18 Memur:2
Giden:4 Gelen:8
68 Adet
20 Adet
71 Adet
4 Adet
33 Öğrenci
47 Adet
5 Adet
12 Ay
Maliyet
(TL)
1.403.521
1.333.500
59.538
25.396.809
28.193.367
İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü
S.No
1
2
3
4
5
6
Faaliyetin Adı
Normal Ekmek, Pide, Kepekli Ekmek, Tuzsuz
Ekmek, Mısır unlu Ekmek, Papatya Ekmek (250 Gr)
Tam Buğday Unlu Ekmek (250 Gr)
Simit, Poğaça (100 Gr)
Kandil Simidi (5'li Bağ) (80 Gr)
Peksimet (200 Gr)
Bayat Ürün
Toplam
Gerçekleşme Oranı/Adedi
Maliyet (TL)
3.465.894 Adet
2.079.536
283.699 Adet
2.719.793 Adet
6.189 Adet
23.079 Adet
25.511 Kg
212.774
1.087.917
7.427
13.847
7.653
3.409.155
İtfaiye Müdürlüğü
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Faaliyetin Adı
Yangınlara Müdahale
Su Baskınlarına Müdahale
Yangına Hassas Yerlerin Denetimi
Trafik Kazalarına Müdahale
Kurtarma Olaylarına Müdahale
Personele Verilen Eğitimler
AKMOD Gönüllülerine Eğitim, Tatbikat ve Gezi
Faaliyetleri
Okullarda Farkındalık Eğitimleri Verilmesi (İtfaiyeAKMOD ve Sivil Savunma)
Orman Yangınlarına Gönüllüler ile Müdahale
(AKMOD)
Gönüllü İtfaiyecilik Projesi (AKMOD)
Sivil Savunma Uzmanlığının hazırlamış olduğu
Planlar
İtfaiye-Sivil Savunma Uzmanlığı-AKMOD Kurum ve
kuruluşlarda yangın güvenliği eğitimi
Toplam
Gerçekleşme Oranı/Adedi
1085 Adet
31 Adet
513 Adet
76 Adet
45 Adet
906 Saat
Maliyet(TL)
-
4 Adet
3.000
16 Adet
-
1 Adet
-
1 Adet
-
9 Adet
-
89 Adet
3.000
Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
S.No
1
2
3
4
5
6
7
Faaliyetin Adı
Gerçekleşme Oranı/Adedi
Sempozyum Düzenlemek
2 Adet
Yayın Faaliyetleri
2 Adet
Elektronik Yayın Faaliyetleri
30 Adet
Konferans
4 Adet
Nikâh İşlemleri
3807 Adet
Felsefe Söyleşileri
1 Adet
Mesnevi Sohbetleri
1 Adet
Toplam
S.No
1
2
3
4
5
6
7
Faaliyetin Adı
Cenaze Defin Hizmeti
Cenaze Gasil Hizmeti
Cenaze Nakil Hizmeti
Taziye Çadırı Tahsisleri
Taziye Evleri Tahsisleri
Taziye Ziyaretleri
Ulaşım Hizmeti Verilmesi
Toplam
Maliyet(TL)
75.087
162.252
2.102
239.441
Mezarlıklar Müdürlüğü
Gerçekleşme Oranı/Adedi
1314 Adet
1219 Adet
1999 Adet
511 Adet
574 Adet
1340 Adet
302 Adet
160
Maliyet (TL)
-
Özel Kalem Müdürlüğü
Sıra
No
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Gerçekleşme
Oranı/Adedi
9 Kişi
16 Kişi
930 Adet
1.653 Kişi
10 Adet
20 Adet
36 Adet
28 Adet
80 Adet
54 Adet
55 Adet
65 Adet
24 Adet
82 Adet
128 Adet
42 Adet
69 Adet
Faaliyetin Adı
Belediyeyi Ziyarete Gelen Önemli Kişiler
İl Dışından Ziyarete Gelen Misafirler
Randevu Sayısı
Ziyaretçi Sayısı
Okul Ziyaretleri
Esnaf Ziyaretleri
Kurum İçi Ziyaretler
Mahalle Ziyaretleri
Resmi Kurum Ziyaretleri
STK Ziyaretleri Ve Toplantıları
Basınla Buluşma
Açılışlar
Konser
Faaliyet İncelemeleri
Kurum İçi Toplantılar
Resmi Kurumlarla Toplantılar
Taziye Ziyaretleri
Toplam
Maliyet
(TL)
-
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
Gerçekleşme
Oranı/Adedi
Faaliyetin Adı
Muhsin Yazıcıoğlu Rekreasyon Alanı Düzenleme
Çalışması (2.Etap)
Arslanbey Kent Ormanı Düzenleme Çalışmaları
(1.Etap)
Mahalle Parkları, Yeşil Alan ve Yeniden Düzenleme
Çalışmaları
Yapımı Devam Eden Park, Yeşil Alan ve Çevre
Düzenleme Çalışmaları
Kavşak ve Refüj Düzenleme, Yol Ağaçlandırma
Çalışması
Diğer Çevre Düzenleme Çalışmaları
Fidanlık ve Sera Faaliyetleri
Toplam
(TL)
95%
3.865
100%
3.782
23 Adet 54.205 m²
2.750
10 Adet 23.796 m²
400.000
71.164 m² 4500 Adet
Fidan
11 Adet 16.754 m²
100%
Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü
Gerçekleşme
Faaliyetin Adı
Oranı/Adedi
Sıhhi Ruhsatlar
915 Adet
G.S.M Ruhsatlar
101 Adet
Um. Aç. İst. Ruhsatlar
55 Adet
Haf. Tat. Ruhsatları
409 Adet
Mesul Müd. Tanzimi
27 Adet
Ölçü-Tartı Muayenesi
377 Adet
Canlı Müzik İzni
1 Adet
Toplam
161
Maliyet
2.000
250.000
1.500
663.897
Maliyet (Gelir)
(TL)
127.367
67.102
17.633
97.074
1.350
7.575
150
318.251
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Sıra
No
1
2
Faaliyetin Adı
Gerçekleşme Oranı/Adedi
Gıda bankasından ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
yapılması
Yardıma muhtaç ailelere gıda yardım paketi
dağıtılması
3
Buğday Ve Odun Yardımı
4
Öğrencilere Kırtasiye, Okul Kıyafeti, Ayakkabı,
Okul Seti vb. Yardımı
8
9
10
Memur Personele Öğle Yemeği Verilmesi
Öğrenci Çamaşırhanesi
Şekerdere (Gönül Dostları), Saçaklızade Yaşlılar
Dinlenme Salonu
Sütçü İmam Okuma ve Dinlenme Salonu
Pınarbaşı Bayanlar Lokali
Pınarbaşı Misafirhane
11
Ev Eşyası ve Soba Yardımı Yapılması
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Evde Bakım Hizmetleri
Engelliler Danışma Merkezi
Misafirhane (Erguvan Konukevi)
Kadın Yaşam ve Spor Merkezi
Muhtaç Asker Aylığı Yardımı
Akülü/Tekerlekli Sandalye Yardımı
Ev Tamiratı ve Tadilat Hizmetleri
Ramazan Erzak Dağıtımı
Ramazan İftar Çadırları
Banyo Fişi Hizmeti
İkram Çeşmesi
Aşure ve Toplu Yemekler
Aşevinde Yardıma Muhtaç Vatandaşlarımıza Günlük
Çorba Verilmesi
5
6
7
24
25
Eşya Toplama ve Dağıtım Hizmetleri
26
27
28
29
30
Cami Temizliği
Yol Parası Yardımı
Pınarbaşı Yeşil Vadi Lokantası
Çamlıca Et Lokantası
Orkide Düğün Salonu
Kafeteryalar
Necip fazıl kültür merkezi
Atatürk park büfe
Çamlıca kafeterya
Kale kafeterya
Kılavuzlu kafeterya
Muhsin yazıcıoğlu kafe
Belediye kafe
Aile Danışma Merkezi
Müdürlüklere Kırtasiye Malzemesi Dağıtımı
Toplam
31
32
33
162
Maliyet
(TL)
7.774 Kişi
516.822
2.034 Kişi
162.720
1968 Aileye Odun
1311 Aileye Buğday
2.579 Kıyafet
601 Kırtasiye
7.000 Ayakkabı
49.422 Kişi
450 Kişi
380.100
858.173
178.877
3.500
52.835 Kişi
8.496
21.603 Kişi
1.480 Kişi
588 Kişi
706 Aileye Ev Eşyası
277 Aileye Soba
490 Kişi
50 Kişi
877 Kişi
1.404 Kişi
70 Aile
34 Akülü, 23 Manuel
25 Aile
15.396 Aile
75.000 Kişi
652 Kişi
215.330 Kişi
103.561 Kişi
4.300
1.440
15.000
138.000 Kişi
221.401
2.400
276.000
5.771
9.000
653.623
88.500
212.417
1.231.680
353.250
7.824
89.785
95.711
114.768
Gelen Malzeme: 33.359 Adet
Dağıtılan Malzeme: 26.707
220 Adet
30 Kişi
12.432 Kişi
47.657 Kişi
19 Düğün
2.500
1.000
20.000
490.263
36.400
97.268 Kişi
331.297
1.585 Kişi
980 İşlem
427.386
6.800.403,35
-
Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Faaliyetin Adı
Şebeke Arıza Yapımı
Abone Arıza Yapımı
Kaçak Su Şebeke Arıza Yapımı
Kaçak Su Abone Arıza Yapımı
Hat Çekim Çalışmaları
İhale İle Yaptırılan Hatlar
Kaçak Su Tespiti (Gelir)
Abonesiz Sayaç Tespiti (Gelir)
Abonesiz Kuyu Tespiti (Gelir)
Mühür Feki (Gelir)
Su Kapama (Gelir)
Su Açma (Gelir)
Abonesiz Sayaç Kapama (Gelir)
Su Sayaç Takma (Gelir)
Endeks Okunması
Su Kesme İhbarname Dağıtımı
Yıllık Su Tahakkuku Yapılması
İçme Suyu Aboneliği
İçme Sularının Dezenfeksiyonu
Kanalizasyon Şebeke Döşeme Ve Yenileme
35
Yağmur Suyu Şebeke Döşeme Ve Yenileme
Kanal Tamiri
Muayene Bacası Yapımı, Bakım ve Onarımı
Izgara Tamiri Ve Yapımı
Kanalizasyon Tıkanıklığı Giderilmesi
Su Şebekesi Hattının Koordinat Alımı
Kanalizasyon Hattının Koordinat Alımı
Yağmursuyu Hattının Koordinat Alımı
Vana Yeri Koordinatları Alımı
Baca Yeri Koordinatları Alımı
Yağmursuyu Izgarası Koordinat Alımı
Sayısallaştırma Çalışması
Günlük Depo Kontrolleri
Terfi Merk, Elektrik Sayaç Ve Kompanzasyon Bakımı Ve
Kontrolleri
İçme Suyu Motor Ve Pompalar Bakım Onarım ve Kontrolleri
36
Metal İşleri Kaynak, Montaj Ve Demontajı (Sökme)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Toplam
163
Gerçekleşme
Oranı/Adedi
2.038 Adet
3.198 Adet
153 Adet
526 Adet
45.728 m
64.675 m
83 Adet
1.949 Adet
20 Adet
70 Adet
32.172 Adet
29.416 Adet
937 Adet
7.826 Adet
1.363.667 Adet
21.813.852 m³
91.014 Adet
5.661 Adet
105.000 kğ
38.780 m
14.728 m
1.562 Adet
3.219 Adet
1.320 Adet
14.006 Adet
89.708 m
47.150 Adet
32.050 m
155 Adet
1.650 Adet
1.215 Adet
4 Mahalle
8.640 Adet
Maliyet
(TL)
917.100
1.118.600
68.850
184.100
1.371.840
1.506.494
154.440
294.146
1.330
7.000
535.965
441.240
42.165
228.249
846.837
21.159.416
56.520
711.101
88.000
1.551.200
898.400
702.900
1.482.150
171.600
2.146.200
67.281
35.263
24.038
233
1.238
911
150
278.800
104 Adet
267.781
24 Adet
35.299
60 Adet
71.090
37.467.926
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Faaliyetin Adı
Gerçekleşme adedi
Özel Halk Otobüsü Çalışma Ruhsatı Düzenlenmesi (H Plaka)
103 Adet
Dolmuş Çalışma Ruhsatı Düzenlenmesi (M Plaka)
427 Adet
Personel Taşımacılığı Çalışma Ruhsatı Düzenlenmesi (S Plaka)
997 Adet
Öğrenci Taşımacılığı Çalışma Ruhsatı Düzenlenmesi (J Plaka)
215 Adet
Taksi Taşımacılığı Çalışma Ruhsatı Düzenlenmesi (T Plaka)
139 Adet
Yol Geçiş İzin Belgesi Düzenlenmesi
9 Adet
Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetleri
7 Adet
Paso Düzenlenmesi
624 Adet
Sinyalizasyon Hizmetleri
100%
Şehir Trafik Kameraları
9 Adet
Fiber Optik Kablo
6 Km/%100
Toplam
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Sıra
Faaliyetin Adı
No
1
Mezbaha Tesisimizde Kasaplık Hayvan Kesimi (Küçükbaş-Büyükbaş)
Mezbaha Tesisimizde Kesim Yaptıran Kasap Esnaf Bilgilerinin
2
Güncellenmesi
Sağlıksız Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin İmha Edilmesi
3
(Karkas Şeklinde)
4
Ev Ve Süs Hayvanı Satışı Yapan Esnafa Verilen Eğitim
5
Zararlı Haşere İlaçlaması (İlaçlanan Yer Sayısı)
6
Müdürlüğe Gelen Ve Değerlendirilen Şikâyet Sayısı
7
Sokak Hayvanları Rehabilite Çalışması (Tedavi Edilen Hayvan Sayısı)
8
Sok Hayvanları Rehabilite Çalışması (Kuduz Aşısı Yaplan Hyvan Says)
9
Sokak Hayvanları Rehabilite Çalışması (Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı)
10 Sokak Hayvanları Rehabilite Çalışması (Sahiplendirilen Hayvan Sayısı)
Toplam
Gerçekleşme
Oranı/Adedi
58.162 Adet
Maliyet (TL)
2.635.000
1.200.000
3.835.000
Maliyet
(TL)
286.549
37 Adet
-
44 Adet
-
3 Adet
1.124 Nokta
950 Adet
162 Adet
785 Adet
475 Adet
363 Adet
21.839
14.560
31.689
68.088
Zabıta Müdürlüğü
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Faaliyetin Adı
Diğer Kamu Kurumlarıyla Ortak Denetim Yapılması
Halka Yönelik Önleyici Faaliyet Kapsamında Çalışma Yapılması
Sıhhi İşyerine Yönelik Olarak Denetimlerin Yapılması
GSM İşyerine Yönelik Olarak Denetimlerin Yapılması
Umuma Açık İstirahat ve Denetim Yerlerine Yönelik Denet. Yapılm
Resmi Gün ve Bayramlara Ait Törenlerin Gereğinin Yapılması
Semt Pazarları, Mezbaha ve Canlı Hayvan Pazarının Günlük Olarak
Denetiminin Yapılması
Dilencilik, Seyyar Satıcılık ve Kaldırım İşgallerini Önleme
Çalışması Yapılması
Yeni Sanayi Sitesi İçerisindeki Hurda Araçları Kaldırma Çalışması
Yapılması
Şikâyet ve İhbarların Zamanında Değerlendirilmesi
Kabahatlerinde Israr Edenler Hakkında Zabıt ve İdari Yaptırım
Tutanakları Düzenlenmesi
Zabıta Personellerine Hizmet İçi Eğitim Semineri Düzenlenmesi
Müdürlüğümüze Bilgisayar Alımı Yapılması
Şehir içi Toplu Taşıma Araçlarına Yönelik Denetimler Yapılması
Toplam
164
Gerçekleşme
Oranı/Adedi
1.210 Adet
2 Adet
12.550 Adet
2.000 Adet
1.000 Adet
9 Adet
Maliyet
(TL)
-
100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
100%
4 Adet
100%
4.575
4.575
45.2.2.AFŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Toplam Personel Sayısı
I. Belediye Personeli
II. Belediye İş
Makinaları Ve Binek
Araçları
İş Makinaları
Binek Araçları
Dolu
102
Memur
64
Daimi İşçi
38
Boş
Sözleşmeli
D.Kamyon (Adet)
Arazöz (Adet)
Kepçe (Adet)
Greyder (Adet)
Silindir (Adet)
Loder (Adet)
Yükleyici (Adet)
Traktör (Adet)
İtfaiye Aracı (Ford Kamyon-BMC Pro)
Kamyonet (50 NC)
Ekskavatör
Finişer E.Mak.
Binek Tenezzüh (Adet) (Fiat Fiorıno)
Hizmet Aracı Otomobil (Adet)
Pikap
6
2
2
3
2
2
3
2
2
2
1
1
1
2
3
Toplam
32
Iıı. Belediyeye Ait Lojman, Tesis Ve İşletmeler
1. Belediyeye Ait 1 Adet Hizmet Binası Vardır.
Iv. Yatırım Faaliyetleri
Yatırımın Adı
Toplam Bütçe Tutarı
Personel
Cari Harcamalar
Diğer Cariler
Yatırım Harcamalrı
Transfer Harcamalrı
Proje Tutarı
V.2012 Yılı Bütçesi
Bütçe (TL)
Kesin Hesap (TL)
Bütçe (TL)
Kesin Hesap (TL)
Bütçe (TL)
Kesin Hesap (TL)
Bütçe (TL)
Kesin Hesap (TL)
Bütçe (TL)
Kesin Hesap (TL)
165
Fiziki Gerçekleştirme
%
20.000.000
19.462.679
3291.750
3.845.822
486.000
16.708,250
15.616.857
--
45.2.3.ANDIRIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
I-Belediye Personeli
Toplam Personel sayısı
Memur
Daimi İşçi
Sözleşmeli personel
İş Makineleri
II-Belediye İş Makineleri ve Binek Araçları
Binek Araçlar
Toplam
III- Belediyeye Ait Lojman, Tesis ve
İşletmeler
Hizmet binası
V- 2013 Yılı Bütçesi (TL)
Toplam Bütçe Tutarı
Cari Harcamalar
Personel
Diğer Cariler
Yatırım Harcamaları
Transfer Harcamaları
Dolu
44
18
26
D.Kamyon (Adet)
Vidanjör(Adet)
Arasöz (Adet)
Ekskavatör(Adet)
Greyder(Adet)
Kepçe (Adet)
Silindir (Adet)
Dozer (Adet)
Çekici (Adet)
Yükleyici (Adet)
Treyler (Adet)
Kurtarıcı (Adet)
Kompresör(Adet)
Minibüs (Adet)
Binek tenezzüh (Adet)
Binek Station (Adet)
Pikap (Adet)
17
1 Adet
Bütçe:
Kesin Hesap:
Bütçe:
Kesin Hesap:
Bütçe:
Kesin Hesap:
Bütçe:
Kesin Hesap:
Bütçe:
Kesin Hesap:
166
7.250.000,00
4.136.945,10
1.773.252,12
1.532.268,68
325,340,45
270.857,69
3.272.152,60
1.665.761,69
294.610,54
121.647,12
45.2.4. ÇAĞLAYANCERİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1- Belediye Personeli
Toplam Personel Sayısı
Memur
Daimi İşçi
2- Belediye İş Makinaları Ve Binek
Araçları
D.Kamyon
İş Makinaları
Dolu
39
30
09
Boş
68
41
27
İş Makinaları
Diğer Araçlar
D.Kamyon
Arazöz (Adet)
Greyder (Adet)
Kepçe (Adet)
Silindir (Adet)
Yükleyici (Adet)
Binek Tenezzüh (Adet)
Binek Station (Adet)
Toplam
4- Yatırım Faaliyetleri
Yatırımın Adı
Parke Taşı ile Yol Yapımı
5-2013 Yılı Bütçesi (TL)
Toplam Bütçe Tutarı
Cari Harcamalar
Proje Tutarı
Adet
2
2
1
1
1
2
1
1
11
Fiziki Gerçekleşme %
87,77
Bütçe
Kesin Hesap
Personel
9.200.000,00.8.069.755,76.Bütçe
Kesin Hesap
Bütçe
Kesin Hesap
Diğer Cariler
Yatırım Harcamalar
Bütçe
Kesin Hesap
İmar Planı Yürürlük Tarihi 11.05.1990
2.017.322,73
1.871.795,69
4.419.013,20
4.353.701,61
2.763.664,07
1.844.258,46
45.2.5. EKİNÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1- Meclis
Çalışmaları.
Meclis, 01.01.2012-31.12.2013 Tarihleri arası 11 (Defa) defa toplanarak 42 (Kırk iki )
adet karar almıştır.Alınan kararlar karar defterine işlenerek, Bilgi için zimmetle Ekinözü
Kaymakamlığına ve Daire içi İlgili servislere zimmetle verilmiş olup;.Dosyalanarak
arşivlenmiştir.
2- Encümen Çalışmaları
Belediye Encümenince 01.01.2012-31.12.2013 tarihleri arası 38(Otuzsekiz) defa
toplanarak 54(Ellidört) karar almıştır.Alınan kararlar Encümen zimmet defteri ile ilgili
ünitelerine gönderilmiş,olup, encümen karar kayıt defterine işlenmiş, asıl ve yedek suretleri
dosyalanarak arşivlenmiştir.
3- Evrak Kayıt Çalışmalrı
Resmi gelen evrak :
2013 yılı içinde 101(Yüzbir) adet resmi gelen evrak kaydedilerek ilgili olanları
ünitelerine zimmet defterine kaydedilerek gönderilmiş.
Resmi giden evrak :
2013 yılı içerisinde 111( Yüz on bir) resmi yazı Belediye üniteleri tarafından harici
kurum ve Kuruluşlara yazılmış olup, bu yazılar Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından tutulan ana
kayıt defterine kaydedilerek birer sureti dosyalanmak sureti ile dağıtım personeli ve posta ile
ilgili kişi ve Kuruluşlara gönderilmiştir.
167
45.2.6. ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
I – Belediye Personeli
İş Makinaları
II – Belediye İş
Makinaları Ve
Binek Araçları
Binek Araçları
Ulaştırma Araçları
Toplam Personel sayısı
Memur
İşçi
D.Kamyon (Adet)
Arasöz (Adet)
Greyder(Adet)
Kepçe (Adet)
Silindir (Adet)
Yükleyici
Pick-up (kamyonet)
Traktör
Minibüs
Çöp kamyonu
Çekici
Ağaç sökme-dikme aracı
Ambulans(arazi hizm.)
Kanal temizleme aracı
Yarı römork
Vinç (kamyon üzerine montajlı)
Asfalt finişeri
Forklift
Yol süpürge aracı
Binek Tenezzüh (Adet)
Binek Station (Adet)
Otobüs Otokar
Toplam
III – Belediyeye Ait Lojman, Tesis Ve İşletmeler
1- Belediye Hizmet Binası
2- Belediye Aile Çay Bahçesi , -Mehmet İnan Parkı Büfe , -Belediye Pınarbaşı Büfe
-Belediye Ceyhan Parkı Büfe
3-Belediye Halk Ekmek Fabrikası
IV – Yatırım Faaliyetleri
Yatırımın Adı
Proje Tutarı
1 – Elbistan kültür sitesi yapımı
3.000.000 TL
2 - Pınarbaşı Sosyal Tesisler
4.000.000 TL
3 - Kaynarca Sosyal Tesisler
2.000.000 TL
4 – Gariplik mezarlığı bahçe duvar yapımı ve revizyonu
500.000 TL
5 - Kanalizasyon Şebeke Yenileme
500.000 TL
6 - Kaldırım Bakım Onarım
1.000.000 TL
7 - Yol-Asfalt İşleri
5.000.000 TL
8 - Ceyhan Nehri Düzenleme ve peyzaj çalışması
300.000 TL
9 - Sera, ağaçlandırma ve çevre düzenleme
1.000.000 TL
10 –Hocazade mezarlığı bahçe duvar yapımı ve revizyonu
250.000 TL
11- Yeni Hal Binası Kompleksi
2.750.000 TL
V – 2013 Yılı Bütçesi
Bütçe (TL)
Toplam Bütçe Tutarı (TL)
Kesin Hesap (TL)
Bütçe (TL)
Personel
Kesin Hesap (TL)
Cari Harcamalar
Bütçe (TL)
Diğer Cariler
Kesin Hesap (TL)
Bütçe (TL)
Yatırım Harcamaları
Kesin Hesap (TL)
Bütçe (TL)
Transfer Harcamaları
Kesin Hesap (TL)
VI-İmar Durumu (İmar Planı Yürürlülük tarihi ve uygulamaları)
İmar Planı Yürürlük Tarihi: 1987 ilk imar planı 2006 Genel revizyon
168
Boş
-
Dolu
220
106
114
26
4
2
9
4
2
14
3
2
7
1
1
2
3
2
1
2
1
2
6
4
5
104
Fiziki Gerçekleşme (%)
10
tamamlandı
25
tamamlandı
20
tamamlandı
tamamlandı
tamamlandı
tamamlandı
90
tamamlandı
62.557.000,00
60.618.303,65
11.865.694,00
11.778.820,99
39.704.156,00
38.834.967,70
10.146.016,00
8.325.698,97
842.134,00
-
45.2.7 GÖKSUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Toplam Personel Sayısı
Memur
Daimi İşçi
D.Kamyon (Adet)
Çöp Aracı ( Adet)
İtfaiye Aracı (Adet)
Kepçe ( Adet)
Dresser İş Makinesi ( Adet)
Liber 902 İş Makinesi (Adet)
Yükleyici (Adet)
Rok (Adet)
Gasil Aracı ( Adet)
Kartal Kaza Ekipman Aracı
Minibüs 14+1 (Adet)
Binek Tenezzüh (Adet)
Binek Station (Adet)
TOPLAM
I- Belediye Personeli
II- Belediye İş
Makineleri
Ve Binek
Araçları
İş Makineleri
Binek Aracı
BOŞ
21
17
4
DOLU
111
71
40
6
3
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
24
III- Belediyeye Ait Lojman, Tesis Ve İşletmeler
1- Belediye Hizmet Binası
2- Belediye İş Merkezi
3- Harbiye Mahallesi Belediye Lojmanları
4- Alparslan Türkeş Mesire Yeri
5- Semt Pazarı
6- Mesire Yeri Bungalov Evleri
7- Yenimahalle Kapalı Hayvan Borsası
IV- Yatırım Faaliyetleri
Yatırımın Adı
Proje Tutarı (TL)
Kaldırım Düzenleme (Kilit Parke)
Yol Düzenleme
Kapalı Hayvan Borsası
Taşkın Önleme Dere Islahı
Bungalov Evleri
Köprü Yapımı
V- 2013 Yılı Bütçesi (TL)
Toplam Bütçe Tutarı
Personel
Cari Hesaplar
Diğer Cariler
Yatırım Harcamaları
Transfer Harcamaları
270.000
705.000
550.000
2.250.000
408.000
50.000
Bütçe
Kesin Hesap
Bütçe
Kesin Hesap
Bütçe
Kesin Hesap
Bütçe
Kesin Hesap
Bütçe
Kesin Hesap
Vı- İmar Durumu
1/5000 Ölçekli İmar Planı 2013- 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 2013
169
Fiziki Gerçekleşme (%)
%50
%70
%100
%100
%100
%100
12.530.000
8.419.038
3.532.400
4.113.756
4.232.100
2.834.606
2.424.500
603.972
2.341.000
806.702
45.2.8. NURHAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Toplam Personel sayısı
Memur
I – Belediye Personeli
İşçi
D.Kamyon (Adet)
Arasöz (Adet)
İş Makinaları
Greyder(Adet)
Kepçe (Adet)
II – Belediye İş
Otobüs
Makinaları Ve
Binek Araçları
Binek Araçları
Binek Tenezzüh (Adet)
Binek Station (Adet)
Ulaştırma Araçları
TOPLAM
III – Belediyeye Ait Lojman, Tesis Ve İşletmeler
1- Belediye Hizmet Binası
3- Eski Belediye Hizmet Binası
IV – Yatırım Faaliyetleri
Yatırımın Adı
Proje Tutarı
1 – Kanalizasyon projesi İnşaası
4.716.396 TL
2 - İmar Uygulaması (Halihazır Harita)
1.007.930 TL
V – 2013 Yılı Bütçesi
Bütçe (TL)
Toplam Bütçe Tutarı
Kesin Hesap (TL)
Bütçe (TL)
Personel
Kesin Hesap (TL)
Cari Harcamalar
Bütçe (TL)
Diğer Cariler
Kesin Hesap (TL)
Bütçe (TL)
Yatırım Harcamaları
Kesin Hesap (TL)
VI-İmar Durumu (İmar Planı Yürürlülük tarihi ve uygulamaları)
İmar Planı Yürürlük Tarihi: 02.12.1998
170
BOŞ
66
42
24
DOLU
27
20
7
4
1
1
2
1
2
2
13
Fiziki Gerçekleşme (%)
36
100
6.008.196
3.772.215
1.063.000
1.142,338
1.369.100
1.321.567
887.300
1.308.309
45.2.9.TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
I- Belediye Personeli
II- Belediye İş
Makineleri
Ve Binek Araçları
İş Makineleri
Binek Aracı
Boş
83
74
9
Dolu
49
14
35
Toplam Personel Sayısı
Memur
Daimi İşçi
D.Kamyon (Adet)
Arzöz ( Adet)
Kepçe ( Adet)
Yükleyici (Adet)
Minibüs 14+1 (Adet)
Binek Tenezzüh (Adet)
Pikap (Adet)
TOPLAM
2
1
1
2
1
3
9
III- Belediyeye Ait Lojman, Tesis Ve İşletmeler
Belediye Hizmet Binası, 18 Adet İş Yeri, 1 Adet Düğün Salonu,1 Adet Halı Saha
IV- Yatırım Faaliyetleri
Yatırımın Adı
Kanalizasyon İnşaatı
Parke Taşı ile Yol
Asfalt
Mesire Alnı Çalışması
Atık Su Arıtma Tesisi
V- 2013 Yılı Bütçesi
Proje Tutarı (TL)
7.146.146
2.015.000
1.800.000
900.000
9.995.000
Toplam Bütçe Tutarı
Personel
Cari Hesaplar
Diğer Cariler
Yatırım Harcamaları
Transfer Harcamaları
Fiziki Gerçekleşme (%)
%100
%100
%100
%50
İhalesi ve Yer Teslimi yapıldı
Bütçe (TL)
Kesin Hesap (TL)
Bütçe (TL)
Kesin Hesap (TL)
Bütçe (TL)
Kesin Hesap (TL)
Bütçe (TL)
Kesin Hesap (TL)
Bütçe (TL)
Kesin Hesap (TL)
8.750.000,00
7.698.886,00
6.013.500,00
5.901.560,00
2.456.500,00
1.587.796,00
250.000,00
209.527,00
VI- İmar Durumu
İmar Planı Yürürlük Tarihi : 05.07.2011
46. BİRLİKLER
46.1. KARTALKAYA SAĞ SAHİL SULAMA BİRLİĞİ
Hizmet ve Faaliyetler
1- 2013 yılı içinde 1000 m3 ana kanal ve yedek kanal bakım onarım beton yenileme çalışması
yapılmıştır.
2- Ana kanalda 5000 m3 temizlik çalışması yapılmıştır.
3- Menfez, alt geçit ve yol geçişleri için 200 m. büz boru döşemesi yapılmıştır.
4- 4000 Kg. çek, priz kapakları, mil ve somun bakım onarım ve yenileme çalışması
yapılmıştır.
5- 70000 dekar arazinin sulama işlemi gerçekleştirilmiştir.
6- Ana ve Yedek Drenaj-Tahliye kanalları büyük oranda temizlenerek açıldı.
7- Ana ve Yedek kanallarda 12000 m servis yolu bakımı işi yapılmıştır.
8- 250 Kg. göztaşı ilacı kullanılarak Ana kanalda yosun temizliği yapılmıştır.
171
46.2. KARTALKAYA SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ
- Yatırımlar;
2013 yılında 2012 model 4x2 Ford Ranger marka pikap alınmıştır.Ayrıca 2013 model
MTS marka 1 adet kazıcı yükleyici kepçe alınmıştır.Ayrıca 7 adet Kanuni marka motosiklet
alınmıştır.2000 model Ford Ranger pikap alınmıştır.
Diğer Hizmet ve Faaliyetler:
1-2013 yılı içerisinde 285 torba çimento sarf edilerek, 57 m3 beton ile ana yedek ve
tersiyer kanallarda bakım-onarım ve betonlama çalışması yapılmıştır.
2-2013 yılında 1834 m3 hazır beton kullanılarak aciliyet arz eden ana ve yedek kanallarda
yenileme çalışması yapılmıştır.
3-Ana ve yedek kanallarda toplam 129320 metre el ile makine ile temizlik çalışması
yapılmıştır.
4-Menfez alt geçit ve yol geçişleri için çeşitli ebatlarda Büz boru döşemesi yapılmıştır.
5-2500 Kg çek, priz kapakları , mil ve somun bakım onarım ve yenileme çalışması
yapılmıştır.
6-Ana kanal ve yedek kanallarda 32000 tonluk malzeme serilerek servis yolu bakımı ve
stabilize işi yapılmıştır.
7-84 023 dekar arazinin sulama işlemi gerçekleştirilmiştir.
46.3 GÖKSUN SULAMA BİRLİĞİ
- Hizmet ve Faaliyetler
1- 2013 yılı içinde 500 adet anakanal ve yedek kanal bakım onarımı ile kanelet değişimi
yapılmıştırKanalet üretimi olmadığından şebeke sonlarından alınarak üst kısma
yapılmıştır.Değişen kanaletlerin birleşim yerleri betonlama yapılarak sızdırmazlık sağlanmıştır.
2- Ana kanalda 400 m3 temizlik çalışması yapılmıştır.
3- 11.656 dekar arazinin sulama işlemi gerçekleştirilmiştir.
4-sulama sisteminin kapalı sisteme geçilrilmesi amacıyla DSİ. 20. Bölge Müdürlüğünce 2013 yılı
içerisinde proje hazırlanması amacıyla ölçümler ve analizler yapılmıştır.
172
47. KAMU İKTİSADİ TEŞEKÜLLERİ
47.1 EÜAŞ AFŞİN-ELBİSTAN A TERMİK SANTRALİ İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
- 2013 Yılında Yapılan Yatırımlar
S.
No
1
2
3
4
5
6
Projenin Adı
Afşin-Elbistan A I-IV.Üniteler Baca Gazı
Tesisi
Afşin-Elbistan A T.S.Müşavirlik
Hizmetleri ve Rehabilitasyon İşleri.
Afşin-Elbistan A T.S.3.Ünite Türbogeneratör rehabilitasyonu
Afşin-Elbistan A T.S.Hidrojen üretim ve
dolum ünite kurulması.
Afşin-Elbistan A T.S.Site I ve Site 3 'te
bulunan dairelerin mutfak dolapları ve
tezgahlarının değiştirilmesi ile daire giriş
kapılarının çelik kapı ile değiştirilmesi
Afşin-Elbistan A T.Santrali brüden
elektrofiltre bakımı.
Program
Ödeneği
(Bin TL)
2.000
195.956
26.000
2.000
Nakit
İhale Bedeli
Uygulamada
Ortaya
Çıkan
Harcaman
(Bin TL)
Problemler İle İlgili Açıklamalar
(TL)
EÜAŞ Genel Müdürlüğümüzün İlgili
588.639
Yok
Birimlerince Yürütülmektedir.
EUAŞ Genel Müdürlüğümüzün İlgili
562.000
Yok
Birimlerince Yürütülmektedir.
03.09.2012. tarihinde işin yapımı için
36.000
6.847.643
sözleşme imzalandı devam etmektedir.
18.09.2013 tarihinde ihale edildi
2.000
Yok
sözleşme imzalandı devam etmektedir.
400
1.950.000
02.12.2013
08.01.2014
İmzalandı.
Yok
59.800
tarihinde İhalesi yapıldı
Sözleşme
Yatırımda
olmayıp
kendi
bütçemizden harcama yapılmıştır.
iç
47.2. EÜAŞ AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALİ İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
- 2013 Yılı İçinde Yapılan Yatırım, Hizmet ve Faaliyetler;
Eüaş Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 2013
Yılı Toplam Elektrik Üretim Miktarları (Kwh)
Toplam Brüt Üretim
2.197.018.000
Öngörülen Brüt Üretim
3.079.296.000
İç Tüketim
214.849.180
İç Tüketim Yüzdesi
9,78
Net Üretim
1.982.168.810
Eüaş Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 2013
Yılı Toplam Kömür Tüketim Miktarları (Ton)
I. UNITE
3.007.533
II. UNITE
293.446
III. UNITE
0
IV. UNITE
2.000.899
TOPLAM
5.301.878
S.
No
1
Projenin Adı
Program
Ödeneği (Tl)
1.665.000
Uygulamada Ortaya Çıkan Problemler İle
İlgili Açıklamalar
1.665.000
17.12.2013 tarihinde ihalesi yapılmış olup
değerlendirme aşamasındadır.
4
Afşin Elbistan B TS Kazan Bakım Servisi Atölye Binası yap.
Afşin Elbistan B TS Türbin Bakım Servisi Atölye Binası
yapılması
Afşin Elbistan B TS Elektrik Bakım ve Ölçü Test Kontrol
Bakım Servisleri Atölye Binası yapılması
Afşin Elbistan B TS Ek Kimya Laboratuvarı Binası yapılm.
5
Afşin Elbistan B TS de Merkezi Soğutma Sistemi yapılması
315.000
6
Afşin Elbj stan B Termik Santralından Bölge Isıtma
Sistemine Isı vermek üzere dönüşüm yapılması
7.375.000
2
3
173
1.670.000
300.000
Proje ve teknik şartname hazırlıkları devam
etmekte olup 2014 yılı yatırım programına
aktarılmıştır.
Yatırım programından gerçekleştirilmeyecektir.
Isı satışını alacak yükleniciye dönüşüm yapması
istenecektir
47.3. AFŞİN-ELBİSTAN LİNYİT İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1- a) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında yapılan kazı miktarı 33.106.403 m3
( Dekapaj Kazı miktarı : 24.003.050 m3 - Kömür Kazı Miktarı : 9.103.353 m3)
b) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında üretilen kömür miktarı 11.620.868 ton
2-Tesisin açılışından 31.12.2013 tarihine kadar yapılan kazı miktarı 1218,3 milyon m3.
3-Tesisin açılışından 31.12.2013 tarihine kadar üretilen kömür miktarı 368,4 milyon ton.
- Tesisin açılışından 31.12.2013 tarihine kadar dikilen ağaç sayısı
Döküm sahasının işletmecilik faaliyetlerinin tamamlandığı kısımlarında 1987 yılından bu
yana ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir. 31.12.2013 itibari ile 907,6 hektarlık bir
alan ağaçlandırılarak 508.981 adedi iğneli ve 239.334 adedi yapraklı olmak üzere toplam
748.315 adet ağaç dikilmiştir .
Yatırımlar
2013 yılı yatırım programı 69.514.000 TL olarak onaylanmış olup 31.12.2013 tarihi itibari
ile 30.957.380 TL harcama yapılmıştır.
S.
NO
Sektörü
1 Madencilik
2 Madencilik
3 Madencilik
4 Madencilik
5 Madencilik
6 Madencilik
Proje Adı
Yeri
BaşlamaProje Bedeli
Bitiş
(TL)
Tarihi
Önceki
Yıllar
Harcama
(TL)
Program
Yılı
Ödeneği
(TL)
Dönem Sonuna
Kadar
Nakdi
Fiziki
Harcama Gerç.
(TL)
(%)
Kışlaköy Ana
Şalt Merkezi
Elbistan
2006-2013 20.226.000 18.726.000 1.500.000
0
Yapımı
Afşin-Elbistan
Kömür Havzası
Üst Akifer
Afşin
2011-2014 58.200.000 33.475.000 16.000.000 7.119.430
Drenajı ve
Susuzlaştırma
Projesi
Makine-Teçhizat Afşin-Elbistan 2013-2013 5.704.000
0
5.704.000 3.914.000
Araç ve İş
Afşin-Elbistan
2013-2013
27.925.000
0
27.925.000
15.746.000
Makinaları
İdame Yenileme Afşin-Elbistan 2013-2013 383.000
0
383.000
224.000
Taşıt Listesi
Elbistan
2013-2013 582.000
0
582.000
492.000
7 Madencilik
Etüt
8 Madencilik
İnşaat İşleri
Afşin-Elbistan 2013-2013 4.500.000
90 Devam ediyor.
45
Devam ediyor.
69
Alındı.
56
Alındı.
65
85
Alındı.
Alındı.
MTA ile
sözleşme
imzalandı.
Bitti
Bu proje
Enerji Sektörü
yatırımlarına
transfer
edilmiştir.
0
4.500.000
378.000
8
2013-2013 6.870.000
0
5.920.000
2.251.500
38
9 Madencilik Linyitleri Yedek Afşin-Elbistan 2013-2014 10.000.000
0
2.000.000
0
0
Afşin-Elbistan
kömür havzası
Gözlem Kuyuları
10 Madencilik ve E Sektörü Afşin-Elbistan
Hidrojeoloji
Çalışması
0
5.000.000
832.450
17
Elbistan
Afşin-Elbistan
Kül hattı Yapımı
TOPLAM
2013-2014 16.000.000
150.390.000 52.201.000 69.514.000 30.957.380
174
Uygulamada
Ortaya Çıkan
Problemlerle
İlgili
Açıklamalar
45
MTA ile
sözleşme
imzalandı.
47.4. KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
- 2013 Yılı İçinde Yapılan Yatırım, Hizmet ve Faaliyetler
2013 Yılında demirbaş alımları için, 26.350,44 TL,Çuval ağzı dikiş makinası için
129.750,00 TL,Turba generatör grupları ikaz sisteminin iyileştirilmesi için,506.051,77
TL,Kireç ocağı otomasyonu için,299.983,92 TL,Ham fabrika ve şerbetle temas eden
yüzeylerin paslanmaz malzeme olarak değişimi için 60.629,92 TL,Hassas dikişli paslanmaz
çelik boru alımı için,35.280,00 TL,Kazan dairesi beslenme suyu pompaları için 1 adet
Asenkron motoru alımı için,8.772,00 TL olmak üzere toplam,1.066.818,05 TL lik yatırım
harcaması yapılmıştır.
- 2014 Yılında Yapılacak Yatırımlar
Adı ve Özelliği Miktarı Adedi,tutarı TL (KDV hariç)
1-Biyolojik atık su arıtım tesisi için:6.500.000,00 TL
2-Pres filtre (2 adet) 1.900.000,00 TL
3-Akışkan yataklı buhar kazanı için:8.500.000,00 TL
4-Kömür hazırlama sahasına beton dökümü için:150.000,00 TL
5-Çamur havuzlarının taban ve yan seddelerinin kil dolgu ile kaplanması için:2.300.000,00
TL
6-4.Tephir borularının cr-ni olarak yenilenmesi için:600.000,00 TL
7-Meydan sahası silo araları betonlama vs.için:650.000,00 TL
8-Melas ve fuel –oil tanklarına ihata duvarı örülmesi için:120.000,00 TL.
9-Yüzdürmeli yer silosu için :1.500.000,00 TL
TOPLAM: 22.220.000,00(x)
(x):Bu tutarlar için Genel Müdürlüğümüzden ödenek talep edilmiş olup,henüz ödenek tefriki
yapılmamıştır.
47.5. PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
PTT’de yürütülen işlerde zaman tasarrufu sağlamak için 2002 yılında 8 adet olan
otomasyona açık işyeri sayısını 2013 yılı itibariyle 48’e yükselmiştir.
Kurumun, haberleşme hizmetlerinin yanında bankacılık alanında da faaliyetlerini daha
nitelikli hale getirmek amacıyla 48 PTT işyerini PTT Bank konseptine uygun olarak
düzenlendi.
175
47.6. EÜAŞ MENZELET HİDROELEKTRİK SANTRALİ İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
2013 Yılı İçinde Yapılan Yatırım Hizmet ve Faaliyetler
Eüaş Menzelet Hidroelektrik Santrali İşletme Müdürlüğü
2013 Yılı Yıllık Elektrik Üretim Miktarları (kwh)
Toplam Brüt Üretim
471.933.786
Öngörülen Brüt Üretim
606.300.000
İç Tüketim
1.314.848
İç Tüketim Yüzdesi
0,27
Net Üretim
464.955.733
Eüaş Kılavuzlu Hidroelektrik Santrali 2013 Yılı Yıllık
Elektrik Üretim Miktarları (Kwh)
Toplam Brüt Üretim
220.789.150
Öngörülen Brüt Üretim
İç Tüketim
55.870
İç Tüketim Yüzdesi
0,03
Net Üretim
214.999.380
- 2013 Yılı İçinde Yapılan Yatırımlar
NO
1
2
3
Proje Adı
Santral Binası Yangın
Alarm Sistemi
CCTV ve Kartlı Geçiş
Sistemi
Seyyar Vinç
Proğram
Ödeneği(TL)
İhale
Bedeli(TL)
Nakit
Harcanan(TL)
Fiziki Gerçekleşme %
25.000
7.880
7.880
100
200.000
190.000
190.000
100
3.500
900
900
100
Havalı Kaldırma Yastığı
(20 Ton)
Tavan Gezer Vinci (5 Ton
- Ambar için)
Demir ve Beton Kesma
Makinası
5.000
-
-
-
40.000
-
-
-
3.000
2.350
2.350
100
7
İnvertör Kaynak Makinası
1.000
1.000
1.000
100
8
Seyyar Kaynak Duman
Emme Sistemi
5.000
4.550
4.550
100
9
El Telsizi
27.000
12.375
12.375
100
10
Telsiz Rölesi
21.000
7.900
7.900
100
11
Klima Sistemi
50.000
4.500
4.500
100
12
Raylı Raf Sistemi (Arşiv)
20.000
8.800
8.800
100
30.000
-
-
-
50.000
38.000
38.000
100
1.450
800
800
100
4
5
6
13
14
15
Seyyar Ayırma Cihazı
(Tilki Kuyruğu)
Dizel Mobil Jeneratör
(Römorklu)
Teleskobik Seyyar
Projektör
176
47. 7. HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
Kahramanmaraş Havalimanını kullanan iç hat uçak sayıları değerlendirildiğinde, uçak
sayısının 2013 Aralık sonunda 1690’a ulaştığı görülmektedir. Kahramanmaraş Havalimanı iç
hat uçuşlara açık bir Havalimanı olarak 2013 yılında toplam 1690 uçak ve 141.043 yolcuya
hizmet vermiş olup, yolcu sayısı bakımından bir önceki yılın aynı dönemine göre
değerlendirildiğinde % 38’lik bir artış yaşanmıştır.
KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI YOLCU VE UÇAK SAYILARI
YIL
2011
2012
2013
YOLCU SAYISI
95.740
102.046
141.043
UÇAK SAYISI
1492
1638
1690
Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu üzerinde bulunan Havalimanına ulaşım özel araç
ve taksilerin yanı sıra halk otobüsü ve minibüslerle karayolu üzerindeki kavşağa kadar
sağlanmakta iken, Eylül 2013 itibariyle tarifeli sefer saatlerine göre Şehir Merkezi –
Havalimanı – Şehir Merkezi arasında belediye otobüsü seferleri ile hizmet verilmeye
başlanmış olup, bu konuda yaşanan mağduriyetler büyük ölçüde giderilmiştir.
47.8. HAVALİMANI MEYDAN METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ
- 2013 Yılı İçerisinde Yapılan Yatırım, Hizmet Ve Faaliyetler:
-Bölgemize Hatay Meteorolojik Radarı kurulmuş ve buna ilaveten Gaziantep’e ikinci bir radar
kurulması planlanmış ve radar kurulum sözleşmesi Bakanımız Sayın Prof.Dr.Veysel
EROĞLU’nun katılımları ile 04.12.2013 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.
- Müdürlük, Genel Müdürlük tarafından harcama birimi olmaktan çıkartılmış ve 2014
yılından itibaren harcama ile ilgili iş ve işlemlerini İl Meteoroloji Müdürlüğü yapacaktır.
-Havacılık amaçlı Havalimanındaki tüm Kurum ve Kuruluşlar ile Pilotların her türlü
meteorolojik
talepleri karşılanmış. Talep edilen brifingler verilmiştir.
- Müdürlüğe müracaat eden özel ve tüzel kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların her türlü
meteorolojik bilgi talepleri karşılanmıştır.
-Genel Müdürlüğümüzün yeniden yapılanması çalışmaları çerçevesinde, Müdürlüğümüz
açısından gerekli ve önemli olan, öneriler ilgili Makamlara yapılmıştır.
- İdari ve teknik konularda 2013 yılında açılan 4 Hizmet içi Eğitime Müdürlük personelleri
katılmıştır.
- Müdürlüğüün statüsünün 24 saat çalışma düzenine göre değiştirilmesi için gerekli girişimler
yapılmıştır.
177
48. KAHRAMANMARAŞ İLİ 2014 YILI KAMU YATIRIM PROGRAMI
14 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2014 Yılı Yatırım programında yer
alan müstakil proje numaralı toplam 33 Projenin 29’u doğrudan Kahramanmaraş ili yatırımı
iken, 4 proje müşterek iller kapsamında programa alınmıştır.
Doğrudan İlimiz yatırımı olan 29 projenin toplam proje tutarı 4.064.749 TL olup, 2014
yılı toplam yatırım tutarı 198.825.000 TL dir.
- Kahramanmaraş İli 2014 Yılı Kamu Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı
Sektörü
TARIM
MADENCİLİK
ENERJİ
ULAŞTIRMA
EĞİTİM- YÜKSEK
ÖĞRETİM
EĞİTİM (BEDEN
EĞİTİM VE SPOR)
SAĞLIK
DKH (Diğer Kamu
Hizmetleri)
GENEL TOPLAM
Proje Tutarı
(Bin TL)
2.753.441
81.500
1.560.893
3.193.915
2013 Sonuna Kadar Yapılan
Harcama (Bin TL)
573.009
47.047
272.166
544.489
2014 Yılı Yatırımı
(Bin TL)
72.000
34.426
53.147
130.250
4
133.100
80.036
18.400
1
2.500
2.498
2
5
333.250
226.000
39.750
3
92.309
-
10.350
33
8.150.908
1.745.245
358.325
Proje
Sayısı
4
4
6
6
178
Download

içindekiler 1. valilik birimleri