Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4)
Akreditasyon Kapsamı
GTS TEST LABORATUVARLARI SAN.TİC.A.Ş
Özel Gıda Kontrol Lab
Akreditasyon No: AB-0736-T
Revizyon No: 02 Tarih: 4 Eylül 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0736-T
Adresi :
Evren Mh.Fevzi Çakmak Cad.
Emrah Sok.No:2 Bağcılar Güneşli 34212
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 212 550 04 54
Faks
: 212 550 04 74
E-Posta : [email protected]
Website : www.gtslab.com
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Bebek Maması
Nitrat Tayini
AOAC 993.03
Tahıl ve Tahıl
Ürünleri
Okratoksin A Tayini
AOAC 2003.03
Yem ve Yem Katkı
Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Arsenik (As),
Cıva (Hg), Kalsiyum (Ca), Fosfor (P) Tayini
ICP-MS kullanılarak
NMKL 186,
NMKL 191
1734 sayılı Yem Kanunu
Gıda, Gıda Katkı ve
Aromalar
Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Arsenik (As),
Cıva (Hg) Tayini
ICP-MS kullanılarak
NMKL 186,
NMKL 191
Bebek Maması
Zearalenone (ZON) Tayini
R Biofarm Aplication Note
Ref NO: A4-RP91.V1
Bebek Maması
Deoxynivalenol (DON) Tayini
R-Biofarm Application Note
Donprep Product Code :
P5O/P5O8A2P5OV7
Aflatoksin B₁ Tayini
AOAC 2000.16
Tahıl ve Tahıl
Ürünleri
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin (
B₁+B₂+G₁+G₂) Tayini
AOAC 991.31
Yemler
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin (
B₁+B₂+G₁+G₂) Tayini
AOAC 2003.02
Gıda, Gıda Katkı
Maddeleri ve
Yemler
Koliform Sayımı
ISO 4832
Koagulaz pozitif stafilokokların sayımı
(S. Aureus ve diğer türler)
lSO 6888-1
Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı
(Clostridium spp.)
lSO 15213
Listeria monocytogenes Aranması
ISO 11290-1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/4)
Akreditasyon Kapsamı
GTS TEST LABORATUVARLARI SAN.TİC.A.Ş
Özel Gıda Kontrol Lab
Akreditasyon No: AB-0736-T
Revizyon No: 02 Tarih: 4 Eylül 2014
AB-0736-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Escherichia coli Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 16649-2
Escherichia coli Sayımı
EMS Tekniği
ISO 16649-3
Küf ve Maya Sayımı
(Su aktivitesi 0,95'ten büyük olan ürünler
için)
ISO 21527-1
Küf ve Maya Sayımı
(Su aktivitesi 0,95'ten küçük veya eşit olan
ürünler için)
ISO 21527-2
Enterobacteriaceae Sayımı
ISO 21528-2
Escherichia coli O157 Aranması
ISO 16654
Aerobik Koloni Sayımı
ISO 4833-1
Bacillus cereus Sayımı
ISO 7932
Campylobacter spp. Aranması
ISO 10272-1
Vibrio spp.
Vibrio cholerae
Vibrio parahaemolyticus Aranması
ISO/TS 21872-1
Salmonella spp. Aranması
ISO 6579
Gıda ve Gıda Katkı
Maddeleri
Genetik Modifiye Organizmaların Kalitatif
Tespiti
Real Time PCR kullanılarak
Eurofins GeneScan GMO
Screen RT 35S/ NOS/ FMV
IPC Test Kit Manual
ISO 24726
Süt, süt tozu ve
bebek mamaları
Cronobacter sakazakii Aranması
ISO/TS 22964
Süt, Süttozu ve
Bebek Maması
Aflatoksin M₁ Tayini
TS EN ISO 14501
Gıdalar
Benzoik Asit ve Sorbik Asit Tayini
NMKL 124
Su Ürünleri
Histamin Tayini
RIDASCREEN R1601-1604
Şarap ve Bira
Ürünleri
Okratoksin A Tayini
AOAC 2001.01
(Gıda, Gıda Katkı
Maddeleri ve
Yemler Devam)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/4)
Akreditasyon Kapsamı
GTS TEST LABORATUVARLARI SAN.TİC.A.Ş
Özel Gıda Kontrol Lab
Akreditasyon No: AB-0736-T
Revizyon No: 02 Tarih: 4 Eylül 2014
AB-0736-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Fındık, Antep fıstığı
ve bunlardan elde
edilen ürünler
Toplam Aflatoksin (B₁+B₂+G₁+G₂) Tayini
AOAC 991.31
Su Ürünleri, Bebek
maması, Süt ve Süt
ürünleri
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (BaA,
BeA, BeP, BkF, Chr) Tayini
Analysis of PAH in fish with
Agilent SampliQ QuEChERS
AOAC Kıt and HPLC-FLD
app.note /2010
Tahıl ve Tahıl
Ürünleri
Deoxynivalenol (DON) Tayini
DONPREP Product Code: P50
/P508 Ref No: A7-P50.V1 /
Ref No:A3-P50.V7
Yemler, Tahıl
Ürünleri
Zearalenone (ZON) Tayini
Ref No:A2-RP91.V2, Ara.01
Su Ürünleri
TVB-N Tayini
Commission Decision
95/149/EC
Gıdalar ve Yemler
Nem Tayini
İşletme içi metot- SOP 2.038
(Modifiye edilen
metot/standart)
Bebek maması, süt
ve süt ürünleri
Melamin Tayini
Quantitative Liquid
Chromatography Analysis of
Melamine in Dairy Products
Using Agilent's 1120
Compact LC and 1200 Rapid
Resolution LC App. Note
Gıdalar ve Yemler
Selüloz Tayini
Crude Fibre in Animal
Feed-Fibretherm, TS 6932
Yem ve Yem
Hammaddeleri
Ham Kül Tayini
Commission Regulation (EC)
No 152/2009 Annex-III-M
Gıdalar ve Yemler
Salmonella spp Aranması
AOAC 2013.01 BioMérieux
VIDAS UP SPT
Gıdalar
Listeria monocytogenes Aranması
AOAC 2013.11 BioMérieux
VIDAS LMX
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/4)
Akreditasyon Kapsamı
GTS TEST LABORATUVARLARI SAN.TİC.A.Ş
Özel Gıda Kontrol Lab
Akreditasyon No: AB-0736-T
Revizyon No: 02 Tarih: 4 Eylül 2014
AB-0736-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Escherichia coli 0157:H7 Aranması
BioMérieux VIDAS UP O157
ECPT
Isıya Dirençli Campylobacter spp.
Aranması
BioMérieux VIDAS CAM
Gıdalar
Stafilokokların Enterotoksinlerinin
Aranması
AOAC 993.06
Bebek Maması ve
Bebek Ek Gıdaları
Okratoksin A Tayini
AOAC 2000.03
Gıda, Gıda Katkı,
Gıda Takviye ve
Bebek Mamaları
Yün ipi ile sentetik boyar madde aranması
Gıda Maddeleri Muayene ve
Analiz Metotları,1988.
Tarım, Orman ve Köyişleri
Bakanlığı Koruma ve Kontrol
Genel Müdürlüğü, Bursa,
Sayfa: 94-97.
(Gıdalar Devam)
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı