Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8)
Akreditasyon Kapsamı
EKOSMYRNA
Analiz Gıda Araştırma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (gıda Analiz Lab.)
Akreditasyon No: AB-0765-T
Revizyon No: 00 Tarih: 06-Mayıs-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0765-T
Adresi : 6166 Sok. No:27/A Karacaoğlan
Mh. Işıkkent/Bornova
İZMİR / TÜRKİYE
Tel
: 0 232 472 13 23
Faks
: 0 232 472 13 22
E-Posta : [email protected]
Website : www.ekosmyrna.com
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Tüm gıdalarda ve yemlerde
E.coli sayımı
ISO 16649-2
E.coli Sayımı (EMS)
ISO 16649-3
Salmonella aranması
ISO 6579
Listeria monocytogenes
ISO 11290-1
Aranması
Enterobacteriaceae Sayımı
ISO 21528-2
Enterobacteriaceae Sayımı
ISO 21528-1
(EMS)
Küf-Maya Sayımı
ISO 21527-1
ISO 21527-2
Koliform Sayımı
ISO 4832
Koliform Sayımı (EMS)
ISO 4831
Bacillus Cereus sayımı
ISO 7932
Koagulaz Pozitif Staphylococci
ISO 6888-1
Sayımı
Süt ve Süt ürünlerinde
Aerobik Koloni Sayımı
TS 7703 EN ISO 4833
Enterobacter sakazakii
ISO/TS 22964
Aranması
Tüm gıdalarda ve yemlerde
Clostrıdıum Perfringens Sayımı
ISO 7937
Vibrio cholerae ve Vibrio
ISO/TS 21872-1
parahaemolytıcus Aranması
E.coli 0157 Aranması
ISO 16654
Termotolerant Campylobacter
ISO 10272-1
Aranması
Sularda (T.C. Sağlık Bakanlığı
E.coli ve Kolifrom Bakteri
İnsani Tüketim Amaçlı Sular
Sayımı
Hakkındaki Yönetmelik Kapsamı
Hariç
TS EN ISO 9308-1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/8)
Akreditasyon Kapsamı
EKOSMYRNA
Analiz Gıda Araştırma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (gıda Analiz Lab.)
Akreditasyon No: AB-0765-T
Revizyon No: 00 Tarih: 06-Mayıs-2014
AB-0765-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Sularda (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı Sular
Hakkındaki Yönetmelik Kapsamı
Hariç Devam)
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
İntestinal Enterokok Sayımı
TS EN ISO 7899-2
Aerobik koloni sayımı (22 °C ve
TS EN ISO 6222
36 °C)
Sülfit İndirgeyen Anaerob
TS 8020 EN 26461-2
Bakteri Sporlarının Sayılması
Patojen stafilokok sayımı
XP T 90-412
Pseudomonas aeruginosa
ISO 16266
sayımı
Tüm gıdalarda ve yemlerde
GDO Tarama Analizi(35S,
ISO 24276 TSE/EN ISO 21569
NOS, FMV)
EUROFINS GMO screen RT 35S,
NOS, FMV, IPC Kit prosedürü
Kuru İncir,Tahıllar
B1-B2-G1-G2 Toplam
AOAC-999.07
Aflatoksin Tayini
Kuru Üzüm,Tahıllar
Okratoksin A Tayini
AOAC 2000.03
Yemlerde
ICP-OES ile Metal ve Mineraller
TS EN 15510
Tayini
Gıdalarda
ICP-OES ile Metal(Al
TS EN 14082
,Hg,Pb,Sn,As,Fe,Cu,Cd,Cr)veM
AOAC 974.14
ineraller(Na,K,Ca,Mg,Mn,P,Zn,
Ni) Tayini
Meyve-Sebze Ürünleri
pH Tayini
TS 1728 ISO 1842
TS EN 1132
Briks Tayini
TS 4890
TS EN 12143
Yem ve Ürünleri
Tüm Gıdalar,Gıda Katkı Maddeleri
Asitlik Tayini
TS 1125 ISO 750
Ham Yağ Miktarı Tayini
EC No:152/2009
Ham Protein Tayini
TS EN ISO 5983 1-2
Azot (Protein) Miktarı Tayini
TS ISO 1871
TS 1748 ISO 937
Yem ve Ürünleri
Ham Selüloz Tayini
EC No:152/2009
Meyve-Sebze Suları
Kül Tayini
TS EN 1135
Yem ve Ürünleri
Ham Kül Tayini
EC No:152/2009
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/8)
Akreditasyon Kapsamı
EKOSMYRNA
Analiz Gıda Araştırma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (gıda Analiz Lab.)
Akreditasyon No: AB-0765-T
Revizyon No: 00 Tarih: 06-Mayıs-2014
AB-0765-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Tahıl ve Tahıl Ürünleri
Rutubet Tayini
TS EN ISO 712
Meyve,Sebze ve Mamulleri
Kükürtdioksit Tayini
TS 8131
Bitkisel ve Hayvansal Yağlar
Asidite (Serbest Yağ Asitliği)
TS EN ISO 660
Tayini
Tüm Gıdalar,Gıda Katkı Mad
Peroksit Tayini
TS EN ISO 3960
UV de Özgül Absorbans Tayini
COI T.20. Doc.No.19
Sorbik Asit-Benzoik Asit Analizi
Journal of Chromatography A.1073
(2005),393-397
NMKL No:124
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/8)
Akreditasyon Kapsamı
EKOSMYRNA
Analiz Gıda Araştırma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (gıda Analiz Lab.)
Akreditasyon No: AB-0765-T
Revizyon No: 00 Tarih: 06-Mayıs-2014
AB-0765-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yüksek su içerikli ürünler
LC/MS/MS ile seçilmiş
AOAC 2007.01 (Quechers)
Yüksek su+asit içerikli ürünler
pestisitlerin analizi (115 aktif
madde)
(2,4-D; Acetamiprid; Amitraz;
Azoxystrobin; Bendiocarb;
Benfuracarb; Bentazone;
Boscalid; Bromoxynil;
Bromuconazole; Butocarboxim;
Carbaryl; Carbendazim/
Benomyl; Carbofuran;
Carbosulfan; Chlorantraniliprole;
Chlorfluazuron; Chloridazon;
Chloroxuron; Clofentezine;
Clomazone; Clothianidin;
Cycloate; Cyhexatin;
Cymoxanil; Desmedipham;
Desmetryn; Diafenthiuron;
Diethofencarb; Difenoconazole;
Diflubenzuron; Dimethenamid;
Dimethoate; Dimethomorph;
Dinocap; Diphenamid;
Ditalimfos;Dithianon; Diuron;
Dodine; Epoxiconazole; EPTC;
Ethiofencarb; Ethofumesate;
Etofenprox; Etoxazole;
Famoxadone; Fenhexamid;
Fenoxycarb; Fenpropimorph;
Fenpyroximate; Fenuron;
Flufenoxuron; Flutriafol;
Furathiocarb; Haloxyfop
ethoxyethyl; Haloxyfop methyl;
Hexaflumuron; Hexazinone;
Hexythiazox;
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/8)
Akreditasyon Kapsamı
EKOSMYRNA
Analiz Gıda Araştırma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (gıda Analiz Lab.)
Akreditasyon No: AB-0765-T
AB-0765-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Yüksek su içerikli ürünler
Yüksek su+asit içerikli ürünler
Devam)
Revizyon No: 00 Tarih: 06-Mayıs-2014
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Imazalil; Imazamox;
AOAC 2007.01 (Quechers)
Imidacloprid; Indoxacarb;
Ioxynil; Linuron; Lufenuron;
Mecoprop (MCPP); Mefenpyr
diethyl; Mepanipyrim;
Metaflumizone; Methomyl;
Methoxyfenozide; Metolachlor;
Metobromuron; Metoxuron;
Monolinuron; Nicosulfuron;
Norfluazuron; Omethoate;
Oxamyl; Paclobutrazol;
Phenmedipham; Phorate
sulfoxide; Phoxim;
Picoxystrobin; Pirimicarb;
Prochloraz; Propamocarb;
Propaquizafop; Propargite;
Propazine; Prosulfuron;
Pymetrozine; Pyraclostrobin;
Quizalofop-p-ethyl;
Rimsulfuron; Spinosyn A;
Spinosyn D; Spiroxamine;
Tebufenozide; Thiabendazole;
Thiacloprid; Thiamethoxam;
Thifensulfuron methyl;
Thiophanate methyl;
Triadimenol; Triallate;
Trichlorfon; Tricyclazole;
Trifloxystrobin; Triforine;
Triticonazole; Vamidothion
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/8)
Akreditasyon Kapsamı
EKOSMYRNA
Analiz Gıda Araştırma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (gıda Analiz Lab.)
Akreditasyon No: AB-0765-T
Revizyon No: 00 Tarih: 06-Mayıs-2014
AB-0765-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yüksek su içerikli ürünler
GC/MS/MS ile seçilmiş
AOAC 2007.01 (Quechers)
Yüksek su+asit içerikli ürünler
pestisitlerin analizi (130 aktif
madde)
(2,4-DDE; 4,4-DDE;
Acrinathrin; Alachlor; Aldrin;
Atrazine; Benalaxyl;
Benfluralin; Bifenthrin;
Bitertanol; Bromophos ethyl;
Bromophos methyl;
Bromopropylate; Bupirimate;
Buprofezin; Captan;
Carbophenothion; Chlordane;
Chlorfenapyr; Chlorothalonil;
Chlorpropham; Chlorpyrifos
ethyl; Chlorpyrifos methyl;
Chlortaldimethyl; Cyfluthrin;
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/8)
Akreditasyon Kapsamı
EKOSMYRNA
Analiz Gıda Araştırma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (gıda Analiz Lab.)
Akreditasyon No: AB-0765-T
Revizyon No: 00 Tarih: 06-Mayıs-2014
AB-0765-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Yüksek su içerikli ürünler
Yüksek su+asit içerikli ürünler
Devam)
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Cyhalothrin lambda;
AOAC 2007.01 (Quechers)
Cypermethrin; Cyproconazole;
Cyprodinil; DDT (Toplam);
Deltamethrin; Diazinon;
Dichlofluanid; Dichlorvos;
Dicloran; Dicofol;
Difenoconazole; Dimethomorph;
Diniconazole; Dinobuton;
Diphenylamine; Endosulfan
sulfate; Endosulfan alpha;
Endosulfan beta; Ethion;
Ethoxyquin; Fenarimol;
Fenazaquin; Fenitrothion;
Fenoxaprop-p-ethyl;
Fenpropathrin; Fenthion;
Fenvalerate-Esfenvalerate;
Fipronil; Fludioxonil; Folpet;
Formothion; HCH-Alpha;
HCH-Beta; HCH-Delta;
HCH-Gamma (Lindane);
Heptachlor; Heptenophos;
Hexachlorobutadiene;
Iodofenphos; Iprodione;
Kresoxim-methyl; Lenacil;
Malathion;
Metalaxyl/Metalaxyl-M;
Metazachlor; Methidathion;
Methoxychlor; Metribuzin;
Mirex; Myclobutanil;
Napropamide; Nuarimol;
Orthophenylphenol; Oxadixyl;
Oxyfluorfen; Parathion-ethyl;
Parathion-methyl; Pebulate;
Penconazole; Pendimethalin;
Permethrin; Phenthoate;
Phosalone; Phosmet; Piperonyl
butoxide; Pirimicarb; Pirimiphos
ethyl; Pirimiphos methyl;
Procymidone; Profenofos;
Prometryn; Propham;
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/8)
Akreditasyon Kapsamı
EKOSMYRNA
Analiz Gıda Araştırma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (gıda Analiz Lab.)
Akreditasyon No: AB-0765-T
Revizyon No: 00 Tarih: 06-Mayıs-2014
AB-0765-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Deney Adı
Propiconazole; Propyzamide;
Prothiofos; Pyrazophos;
Pyridaben; Pyridaphenthion;
Pyrimethanil; Pyriproxyfen;
Quinomethionate; Quinoxyfen;
AOAC 2007.01 (Quechers)
Simazine; Spiromesifen; Tau
fluvalinate; Tebuconazole;
Tebufenpyrad; Teflubenzuron;
Terbacil; Terbufos;
Terbumeton; Terbuthylazine;
Terbutryn; Tetrachlorvinphos;
Tetraconazole; Tetradifon;
Tolyfluanid; Triadimefon;
Triadimenol; Triazophos;
Triflumizole; Trifluralin;
Vinclozolin)
Yüksek su içerikli Ürünler ve
Ditiokarbamat Tayini (CS₂
Yüksek Su+Asit içerikli Ürünler
cinsinden)
Journal of AOAC, Vol 52, No.1, 1969
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

AB-0765-T