BURSA GIDA VE YEM KONTROL MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ
2014 ANALİZ FİYATLARI
AMBALAJ LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ
*
Analiz Adı
Ambalaj Laboratuvarı
Ambalaj malzemelerinde-yarı niceliksel olarak metal tarama tayini
Ambalaj malzemelerinde-yarı niceliksel olarak metal tayiniAmbalaj malzemelerinde-yarı niceliksel olarak metal tayiniAmbalaj malzemelerinde-yarı niceliksel olarak metal tayiniAmbalaj malzemelerinde-yarı niceliksel olarak metal tayiniAmbalaj malzemelerinde-yarı niceliksel olarak metal tayini-Civa(Hg)
Ambalaj malzemelerinde-yarı niceliksel olarak metal tayiniAmbalaj malzemelerinde-yarı niceliksel olarak metal tayiniAmbalaj malzemelerinde-yarı niceliksel olarak metal tayiniAmbalaj malzemelerinde-yarı niceliksel olarak metal tayiniAmbalaj malzemelerinde-yarı niceliksel olarak metal tayiniAmbalaj malzemelerinde-yarı niceliksel olarak metal tayiniAmbalaj malzemelerinde-yarı niceliksel olarak metal tayiniCam kaplarda-ani sıcaklık değişimine dayanım
* Kalay Kaplama Ağırlığı (alt kapak-dış yüzey)
* Kalay Kaplama Ağırlığı (alt kapak-iç yüzey)
* Kalay Kaplama Ağırlığı (gövde-dış yüzey)
* Kalay Kaplama Ağırlığı (gövde-iç yüzey)
* Kalay Kaplama Ağırlığı (Tüm Yüzeyler)
* Kalay Kaplama Ağırlığı (üst kapak-dış yüzey)
* Kalay Kaplama Ağırlığı (üst kapak-iç yüzey)
Konserve kutularda-conta kontrolü
Konserve kutularda-vakum miktarı
Polimer Malzemelerde Yapı Tayini
Teneke kutularda-kalınlık tayini
Teneke kutularda-kapama kenet kontrolü-alt kapak
Teneke kutularda-kapama kenet kontrolü-üst kapak
Teneke kutularda-kavrama oranı-alt kapak
Teneke kutularda-kavrama oranı-üst kapak
Teneke kutularda-kutu boyutlarının tespiti
Teneke kutularda gözenek kontrolü-alt kapak-İç Yüzey
Teneke kutularda gözenek kontrolü-gövde-İç Yüzey
Teneke kutularda gözenek kontrolü-üst kapak-İç Yüzey
Teneke kutularda-lak kaplama ağırlığı-alt kapak-İç Yüzey
Teneke kutularda-lak kaplama ağırlığı-gövde-İç Yüzey
Teneke kutularda-lak kaplama ağırlığı-üst kapak-İç Yüzey
Teneke kutularda-lak kaplama ağırlığı-alt kapak-Dış Yüzey
Yumurtada PEG kalıntısı tespiti
Toplam Migrasyon Analizi (Yağlı Gıdalar-İzooktan)
Teneke kutularda-lak kaplama ağırlığı-gövde-Dış Yüzey
Toplam Migrasyon Analiz (Yağlı Gıdalar-%50 EtOH)
Toplam Migrasyon Analizi (Sulu Gıdalar)
Teneke kutularda-lak kaplama ağırlığı-üst kapak-Dış Yüzey
Toplam Migrasyon Analizi (Asitli Gıdalar)
Teneke kutularda gözenek kontrolü-üst kapak-Dış Yüzey
FİYAT
208
104
104
104
104
104
104
104
105
104
104
104
104
32,5
115,5
115,5
115,5
115,5
231
115,5
115,5
32,5
22
99
22
28
28
42
42
22
57
57
57
73
73
73
73
0
151
73
151
151
73
151
57
Toplam Migrasyon Analizi (Alkollü Gıdalar)
Teneke kutularda gözenek kontrolü-gövde-Dış Yüzey
Toplam Migrasyon Analizi (Yağlı Gıdalar-%95 EtOH)
Teneke kutularda gözenek kontrolü-alt kapak-Dış Yüzey
BİTKİSEL ÜRÜNLER ANALİZ LİSTESİ
Analiz Adı
*
Bitkisel Ürünler
% 10'luk HCl'de Çözünmeyen Kül
% 10'luk HCl'de Çözünmeyen Kül (K.M'de)
Acılık
Alkol Miktarı (Alkolimetre)
Alkol Miktarı (Destilasyon)
Alkolde Çözünmeyen Madde Miktarı
Ambalaj ve İşaretleme
Asetil Metil Karbinol Testi
Asit değeri(Kuru Maddede, Sülfirik Asit Cins.)
* Asit Miktarı
* Asit Miktarı (100g Yufkanın.asitliğini nöt. için sarf edilen 1M NaOH
* Asitlik
Asitlik (Asetik Asit Cinsinden)
Asitlik (Kuru Maddede Sülfürik Asit Cinsinden)
Asitlik (Özütlenen Yağda Oleik Asit Cinsinden)
* Asitlik (Özütlenen Yağda Oleik Asit Cinsinden,Kuru Maddede)
* Asitlik (Sitrik Asit Cinsinden)
Asitlik (Susuz Sitrik Asit Cinsinden Kuru Maddede)
Asitlik (Sülfirik asit cinsinden))
Asitlik(Laktik Asit Cinsinden)
Asitlik(Meyvede)
Asitlik(Oleik Asit Cinsinden)
Asitte Çözünmeyen Kül (Yağsız Kuru Maddede)
Asitte Çözünmeyen Madde
Azot
Bağlı Kükürt dioksit
Bin Tane Ağırlğı
Bombeleşme ve Sızıntı
* Boş Tane
Boy
Bozuk Tane
Böcek Aranması
Böcek ve parçaları ile yumurtaları Aranması
Böcek Yeniği
Briks
Briks (Tuz Hariç)
Bromat Aranması
Brüt Ağırlık Tayini
* Bulanıklık (Spectrofotometrik)
Cılız ve Buruşuk Tane
Cilalanmış (Parlatılmış)Tane
Çekirdek ve Parçası
Çikolata Kısmı
* Çözelti Rengi Tayini (ICUMSA)
Çözülebilme Oranı
151
57
151
57
FİYAT
50
78
28
28
40
54
22
28
56
31
56
31
28
56
70
98
28
56
28
31
28
31
112
22
68
54
22
22
22
22
22
22
22
22
25
50
22
22
22
22
22
22
22
42
22
*
*
*
*
*
*
Çözünebilir Kuru Madde Miktarı
Çözünür Katı Madde (Refraktometrik)
Çürük ve Küflüler Hariç Olmak Üzere Genel Özellikler
Dacus Zararı
Dane İriliği
Değirlenmemiş tane,Beyaz pirinç
Diastas Sayısı
Diğer Çeşitlerden Taneler
Diğer Sınıf Ve Alt Sınıflardan Taneler
Diğer Türlerden Kabak Çekirdeği
Dolgu Sıvısı
Dolum Oranı
Dönmeli Tane
Duyusal Muayene
Duyusal Muayene-Zeytinyağında
Elek Analizi
Elek Analizi
Elektiriksel İletkenlik
En-Boy
Enerji (kcal)
Enerji (kj)
Ester Sayısı
Et/Çekirdek Oranı
Etanol'da çözünen madde
Etanol'da çözünmeyen madde
Etiket ve Ambalaj kontrolü
Etiket(İşaretleme)
Formol Sayısı
Fosfor (Spektrofotometrik)
Fruktoz (HPLC)
Fruktoz(HPLC)
Fruktoz/Glikoz (HPLC)
Fruktoz+Glikoz (HPLC)
Genel Özellikler Uymayan Ceviz İçleri
Gevşeklik
Glikoz (HPLC)
Görünüş
Hafif Tane
Ham Selüloz
Ham Selüloz (Kuru Maddede)
Ham Selüloz (Yağsız Kuru Maddede)
Ham ve Kusurlu Meyve
Ham ve Tebeşirleşmiş Tane
Hamur Tatlısı Asitliği (100g Kemalpaşa Tat.asitliğini nöt. için sarf
Hamur ve Domates Sosu İçeriği
Hasarlı Tane
Hektolitre Tayini
Her Çeşit Sebzenin Süzme Ağırlığına Oranı
İç Oranı
İç Özürleri
İletkenlik Külü
İletkenlik Külü Puanı
İnorganik Yabancı Madde
İnvert Şeker
İnvert Şeker (Kuru Madde)
50
25
22
22
22
22
90
22
22
22
22
22
22
22
156
22
22
22
22
262
262
34,5
22
28
54
22
22
34,5
54
132
120
132
132
22
22
132
22
22
65
93
135
22
22
56
22
22
22
22
22
22
22
22
22
60
91
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
İşaretleme ve Etiket Kontrolü
İyodat Aranması
Kabın Dolma Oranı
Kabuk Kusurları
Kabuk Oranı
Kabuk Özürleri
Kakao Yağı Miktarı
Kakao Yağı Miktarı (Kuru mad.)
Kakao Yağı ve Süt Yağı
Kalbur Altı Miktarı
Kalibrasyon
Karbonhidrat
Kargo Pirinç
Kaşar Peyniri Oranı
Kg'da Dane Sayısı
Kırık Tane Miktarı
Kırılma İndisi
Kırılmış Cips Miktarı
Kırmızı Çizgili Tane
Kıvam
Kızışmış ve Çimlenmiş Tane
Koku
Koku ve Aromatik Madde
Koyu Ceviz İçleri
Kuru Gluten(Öz)Miktarı(Kuru mad.)
Kuru Madde
Kurutma Kaybı
Kusurlu Cips Miktarı
Kutuların Durumu
Küflü İçler
Kükürtdioksit
Kül Miktarı
Kül Miktarı
Kül Miktarı ( Kuru maddede)
Kül Miktarı ( Yağsız Kuru maddede)
Kül Miktarı (Tuz hariç kuru mad.)
Kül Miktarı (Tuz Hariç)
Külde Alkalilik
Külde Tuz Miktarı
Lekeli Yaprak
Lif (Selüloz) Miktarı
Mandık Yada Kırmızı Tane
Meyve Ağırlığı Oranı
Meyve Oranı
Net Ağırlık Tayini
Nişasta Aranması
Nişasta Miktarı (Polarimetrik)
Oksidasyon Sayısı
Okside olmamış parça oranı
Oleuropein(Zeytinde Acılık)
Organik Yabancı Maddeler
Organoleptik Muayene
Organoleptik Muayene(Tat,Koku,Renk ve Görünüş)
Özgül Ağırlık
pH
22
22
22
22
22
22
81
109
81
22
22
140
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
51
28
28
22
22
22
60
47
42
77
112
108
70
70
70
22
65
22
22
250
22
32
90
34,5
22
42
42
45
45
22
25
*
*
*
*
*
*
*
pH (Danede)
pH (Salamurada)
Polarizasyon Değeri
Potasyum İyodat
Potasyum İyodür
Protein Miktarı
Protein Miktarı (Kuru Maddede)
Renk (CIE)(Hunter-Lab)
Renk (Duyusal)
Renk (Spectrofotometrik)
Renk ve görünüş
Rutubet Miktarı
Rutubet Miktarı
Rutubet Miktarı(Toluen Met.)
Saflık Kontrolü (Titrimetrik)
Sakkaroz (HPLC)
Sakkaroz (Titrimetrik)
Sap Kusuru
Sap ve Çanak Yapraklı Meyve En Çok
Selüloz
Selüloz (Kuru Maddede)
Serbest Kükürt Dioksit
Sert Yapılı Tane
Siyah Leke
Siyah Tane
Sodyum Klorür
Su Aktivitesi
Su Ekstraktı
Su Ekstraktı (Kuru Maddede)
Sucuk, Salam ,Sosis oranı(Kaşar peyniri hariç toplam çeşni
Suda Çözünen Katı Madde Miktarı
Suda Çözünen Katı Madde Miktarı(Tuz Hariç )
Suda Çözünen Kül Miktarı (Toplam Küle Göre)
Suda Çözünen Külde Alkalilite KOH
Suda Çözünmeyen madde
Suda Çözünürlük
Suni Boya Aranması
Susam Yağı Miktarı
Suya Geçen Madde
Suya Geçen Madde (Kuru Maddede)
Sülfatlandırılmış Kül
Süt Yağı Miktarı (Kuru Maddede)
Süzme Ağırlığı Oranı
Tahin Miktarı
Tane Boyu
Tane Eti Kusurları
Tat
Tat ve Koku
Tendonometre Değeri (Sertlik)
Tepe Boşluğu
Ticari Glikoz Aranması
Titre Edilebilir Asitlik
Toplam Şeker
Toplam Şeker (kuru maddede)
Toplam Şeker(Sakkaroz Cinsinden)
25
25
28
68
68
75
106
37
22
22
22
31
28
42
28
132
57
22
22
65
93
54
22
22
22
28
28
33,5
62
22
22
50
42
42
22
22
60
47
22
50
60
109
22
42
22
22
22
22
34,5
22
28
31
55
78
55
Toplam Kakao Kurumaddesi (k.m.de)
Toplam Şeker Oranı (Sakkaroz Cinsinden-Kuru Maddede)
* Toplam Toz Çay Miktarı
Toplam Yenilebilir Kısım Hasarları(Kütlece % olarak)
Tortu
Tuz
Tuz (Kuru Maddede)
Tuz (Salamurada)
Tuz (Tanede)
Tuzsuz Kuru Madde Miktarı
Tuzsuz Kül Miktarı (K.M.)
Uçar Asitlik
UV'de Özgül Absorbans
Uygun Olmayan Renk
Vanilin
Viskozite (Bostwick)
Viskozite (Bostwick) 12 Bx
Viskozite (Bostwick) 12,5 Bx, 30 sn/cm
Yabancı Madde Aranması
Yabancı Madde Miktarı
Yağ Tayini
Yağ Tayini (Çekirdeksiz Kuru Üzüm)
Yağ Tayini (Kuru Maddede)
Yağsız Kakao Kitlesi
Yağsız Kakao Kitlesi (KM'de)
Yağsız Kuru Madde
Yapı
Yaprak (taç) Miktarı
Yaş Gluten Miktarı (Öz) Miktarı
Yenikli İçler
Yoğunluk
Zararsız Yabancı Madde Miktarı
Zeytin İriliği
Züccacı Tane
Bitkisel Sıvı Yağ ve Margarin
Acılık Tayini
Acılık Tayini (Ekstrakte Edilen Yağda)
Asit Sayısı
Asit Sayısı (Ekstrakte Edilen Yağda)
Bağıl Yoğunluk
Bitkisel Yağ Aranması
Çoklu Doymamış Yağ Asitleri(Yağ Asitleri İçindeki)
Çözünmeyen Safsızlıklar
Doymamış Yağ Asitleri (Yağ Asitleri İçindeki)
Doymamış Yağ Asitleri Miktarı
Doymuş Yağ Asitleri Miktarı
Doymuş Yağ Asitleri(Yağ Asitleri İçindeki)
* Duyusal Muayene (Tortu)
Duyusal Muayene -Zeytinyağında
* Eterde Çözünmeyen Yabancı Madde ve Kül Miktarı
* Görünüş
Hayvansal İç Yağı Aranması
İyot Sayısı (Wijs Met.)
İyot Sayısı (Eks.ed.Yağda) (Wijs Met. )
Kırılma İndisi (20 ºC)
237
78
22
22
42
31
56
31
31
56
98
28
54
22
81
44
44
44
22
22
47
68
70
81
109
70
22
22
22
22
22
22
22
22
28
70
28
70
22
172
135
54
135
177
177
135
42
156
81
22
156
55
97
24
Kırılma İndisi (40 ºC)
Methanol
Mineral Yağ Aranması
Oksi Yağ Asitleri Miktarı
* Oksi Yağ Asitleri Miktarı (Ekstra Edilen Yağda)
Omega 3
Omega 6
Özgül Ağırlık (Piknometre)
* Özgül Soğurma (UV Işığında, 232 nm)
Özgül Soğurma (UV Işığında, 270 nm)
Peroksit Sayısı
* Peroksit Sayısı (Eks.ed.Yağda)
Renk ve Görünüş
Sabun Deneyi
Sabunlaşma Sayısı
Sabunlaşmayan Madde Miktarı
Serbest Yağ Asitliği (Ekstrakte edilen yağda oleik asit cinsinden)
Serbest Yağ Asitliği(Oleik asit cinsinden)
* Sterol Kompozisyonu
* Sterol Kompozisyonu(Ekstrakte edilen ürünlerde)
Tekli Doymamış Yağ Asitleri(Yağ Asitleri İçindeki)
Toplam Sterol
Trans Yağ Asitleri (Yağ Asitleri İçindeki)
Uçucu Madde ve Nem(105 ºC' de )
Yabancı Madde
Yağ Asitleri Kompozisyonu (Ekstra edilecek yağda)
Yağ Asitleri Kompozisyonu
Yağ Asitleri Kompozisyonu
Yağ Miktarı
Yoğunluk
Sterol Kompozisyonu
Sterol Kompozisyonu(Zeytinyağı)
Brassikasterol
Delta 7 stigmasterol
Kampesterol
Kolesterol
Stigmasterol
Toplam Beta-sitosterol
Sterol Kompozisyonu (Ayçiçeği)
Sterol Kompozisyonu (Ayçiçek)
Beta-sitosterol
Brassikasterol
Delta 5 avenasterol
Delta 7 avanesterol
Delta 7 stigmasterol
Kampesterol
Kolesterol
Stigmasterol
Yağ Asitleri Kompozisyonu
Yağ Asitleri Kompozisyonu
(C 4:0)Butyric asit
(C 6:0)Caproic asit
(C 8:0)Caprylic asit
(C10:0)Capric asit
(C11:0)Undecanoic asit
24
120
28
104
146
135
135
22
54
54
38
77,5
22
28
38
60
77,5
38
146
188
135
146
135
47
22
177
149
135
54
22
146
0
0
0
0
0
0
146
0
0
0
0
0
0
0
0
149
0
0
0
0
0
(C12:0)Lauric asit
(C13:0)Tridecanoic asit
(C14:0)Myristic asit
(C14:1)Myristoleic asit
(C15:0)Pentadecanoic asit
(C15:1)cis-10-Pentadecanoic asit
* (C16:0)Palmitic asit
* (C16:1)Palmitoleic asit
* (C17:0)Heptadecanoic asit
* (C17:1)cis-10-Heptadecanoic asit
* (C18:0)Stearic asit
* (C18:1)Oleic asit
(C18:1trans)Elaidic asit
* (C18:2 )Linoleic asit
(C18:2 trans)Linoleelaidicic asit
* (C18:3 )Linolenic asit
(C18:3n3)Alfa Linolenic asit
(C18:3n6)Gamma Linolenic asit
* (C20:0)Arachidic asit
* (C20:1)cis-11-eicosenoic asit
(C20:2)cis-11,14 eicosadienoic asit
(C20:3)cis-8,11,14 eicosatrienoic asit
(C20:3n3)cis-11,14,17 eicosatrienoic asit
(C20:4n-6)Arachidonic asit
(C20:5n-3)cis-5,8,11,14,17 eicosapentaenoic asit(EPA)
(C21:0) Heneicosanoic asit
* (C22:0) Behenic asit
(C22:1n-9) Erusic asit
(C22:2) cis-13,16 docosadienoic asit
(C22:6n-3) cis-4,7,10,13,16,19 docosahexaenoic asit(DHA)
(C23:0) Tricosanoic asit
* (C24:0) Lignoceric asit
(C24:1n-9) Nervonic asit
Zeytinyağı Duyusal Analizi
Zeytinyağı Duyusal Özellikleri
Acılık
Meyvemsi( Yeşil-Olgun)
Yakıcılık
Kızışma/Çamurlu Tortu
Küflü-Rutubetli
Metalik
Ransid
Şarabımsı-Sirkemsi/Asidik-Ekşimsi
Diğerleri
SU VE ATIKSU ANALİZ LİSTESİ
Analiz Adı
*
Su ve Atıksu
Alkalinite
Amonyak
Amonyum
Amonyum Azotu
Askıda Katı Madde (AKM)
Bikarbonat
Biyolojik Oksijen İhtiyacı ( BOİ )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FİYAT
28
44
57
44
52
28
68
* Bromat
* Bromür
Buharlaşma Sonrası Toplam Katı Madde
Bulanıklık (NTU)
Duyusal Muayeneler
* Florür (İyon Kromatografi)
Fosfat
Fosfat (İyon Kromatografi)
İletkenlik
Karbonat
* Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
* Klorat (İyon Kromatografi)
Klorit (İyon Kromatografi)
Klorür
* Klorür (İyon Kromatografi)
* Koku
* Nitrat (İyon Kromatografi)
Nitrat (Spektrofotometrik)
Nitrit (İyon Kromatografi)
Nitrit (Spektrofotometrik)
Ortafosfat (İyon Kromatografi)
* Ortofosfat Fosforu (Spektrofotometrik)
pH (Hidrojen İyon Konsantrasyonu)
Renk
RSC (Sodyum Karbonat Kalıntısı)
SAR (Sodyum Absorbsiyon Oranı)
Serbest Klor
Silisik Asit
Silisyum
Silisyum Dioksit
Siyanür (Serbest)
Suda Tuz Tayini
Sulama Suyu Sınıfı
Sülfat (İyon Kromatografi)
Sülfat (Spektrofotometrik)
Tat
Toplam Azot Miktarı
Toplam Azot Miktarı (Kjeldahl Metodu)
Toplam Çözünmüş Madde
Toplam Fosfor
Toplam Katı Madde(Buharlaştırma Kalıntısı)
Toplam Kuru Katı Madde
Toplam Organik Karbon ( TOC )
Toplam Organik Madde
* Toplam Sertlik
* Tortu
* Tuz
Yağ-Gres
ZSF (Zehirlilik Seyreltme Faktörü)
Çevre atık su
Alkalinite
Amonyak
Amonyum
Amonyum Azotu
Askıda Katı Madde (AKM)
70
70
28
22
0
143
54
143
22
28
80
143
143
34,5
143
22
143
101
143
54
143
54
22
22
34,5
0
35
63
63
63
54
22
22
143
63
22
68
68
42
54
28
56
68
34,5
34,5
42
28
115
172
0
145
145
145
55
Bikarbonat
Biyolojik Oksijen İhtiyacı ( BOİ )
Bromat
Bromür
Buharlaşma Sonrası Toplam Katı Madde
Bulanıklık (NTU)
Duyusal Muayeneler
Florür (İyon Kromatografi)
Fosfat
Fosfat (İyon Kromatografi)
İletkenlik
Karbonat
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
Klorat (İyon Kromatografi)
Klorit (İyon Kromatografi)
Klorür
Klorür (İyon Kromatografi)
Koku
Nitrat (İyon Kromatografi)
Nitrat (Spektrofotometrik)
Nitrit (İyon Kromatografi)
Nitrit (Spektrofotometrik)
Ortafosfat (İyon Kromatografi)
Ortofosfat Fosforu (Spektrofotometrik)
pH (Hidrojen İyon Konsantrasyonu)
Renk
RSC (Sodyum Karbonat Kalıntısı)
SAR (Sodyum Absorbsiyon Oranı)
Serbest Klor
Silisik Asit
Silisyum
Silisyum Dioksit
Siyanür (Serbest)
Suda Tuz Tayini
Sulama Suyu Sınıfı
Sülfat (İyon Kromatografi)
Sülfat (Spektrofotometrik)
Tat
Toplam Azot Miktarı
Toplam Azot Miktarı (Kjeldahl Metodu)
Toplam Çözünmüş Madde
Toplam Fosfor
Toplam Katı Madde(Buharlaştırma Kalıntısı)
Toplam Kuru Katı Madde
Toplam Organik Karbon ( TOC )
Toplam Organik Madde
Toplam Sertlik
Tortu
Tuz
Yağ-Gres
ZSF (Zehirlilik Seyreltme Faktörü)
Numune Alma
Anlık Numune
Her Km başına
Kompozit Numune (2 saatlik)
0
100
0
0
55
0
0
0
70
70
0
0
120
0
0
70
70
30
70
70
70
70
70
70
0
0
0
0
45
0
0
0
75
0
0
70
70
30
215
160
55
175
55
55
95
0
0
0
0
160
160
75
0
160
Kompozit Numune (24 saatlik)
Çevre numune alma
Çevre numune alma
KATKI KALINTI LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ
Analiz Adı
*
Katkı Kalıntı
Ethephon
Naftalin
Nikotin
Pest- Rusya
Pestisit (Rusya Federasyonu)
2,4-D Acid
* Acetamiprid
* Alachlor
* Alpha-cypermethrin
* Amitraz
* Atrazine
* Azoxystrobin
Benomyl
* Beta-cyfluthrin
* Bifenthrin
* Bromopropylate
* Bupirimate
* Buprofezine
* Captan
* Carbaryl
* Carbendazim
* Carbofuran
Carbosulfan
* Chlofentezine
* Chlorfluazuron
* Chlorothalonil
Chlorpropham
* Chlorpyrifos
* Cycloate
* Cymoxanyl
* Cypermethrin
* Cyproconazole
* Cyprodinil
* Deltamethrin
* Diazinon
* Dichlofluanid
* Dichlorvos(DDVP)
* Dicofol
* Difenconazole
* Dimethoate
Dimethomorph
Dinobuton
Dinocap
Dithianon
* Endosulfan
400
0
FİYAT
220
265
208
0
0
413
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Epoxiconazole
Esfenvalerate
Ethiofencarb
Ethofumesate
Famoxadone
Fenarimol
Fenazaquin
Fenitrothion
Fenoxycarb
Fenpropathrin
Fenthion
Fenvalerate
Fludioxonyl
Fluvalinate (tau)
Folpet
Formothion
Furathiocarb
Hexythiazox
Ioxynil
Iprodione
İmidacloprid
Kresoxim-methyl
Lamda-cyhalothrin
Lufenuron
Malathion
Metalaxyl, Metalaxyl M
Metolachlor
Metribuzine
Monolinuron
Oxadixyl
Oxamyl
Oxyfluorfen
Parathion-methyl
Penconazole
Pendimethalin
Permethrin
Phasolone
Phenthoate
Phosmet
Pirimicarb
Pirimiphos-methyl
Procymidone
Profenefos
Propargite
Propiconazole
Propyzamide
Prothiophos
Pyrazophos
Pyridaben
Pyridaphenthion
Pyriproxyfen
Quinomethionate
Simazine
Tebuconazole
Terbutryn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*
*
*
*
Tetradifon
Thiamethoxam
Thiophonate-methyl
Tolyfluanide
Triadimefon
Triadimenol
Triallate
* Trichlorfon
* Trifloxystrobin
* Triflumizole
* Trifluralin
* Vinclozolin
Pestisit
Pestisit (GC, GC/MS)
Pestisit (LC/MS-MS)
* 2,4-DDD
* 2,4-DDE
* 2,4-DDT
* 4,4-DDD
* 4,4-DDE
* 4,4-DDT
* Acephate
* Acetamiprid
Acetochlor
* Acrinathrin
* Alachlor
* Aldrin
* Alpha-Endosulfan
* Alpha-HCH
* Amitraz
* Atrazine
* Azinphos-ethyl
* Azinphos-methyl
* Aziprotryne
* Azoxystrobin
* Benalaxyl
* Bendiocarb
Benomyl
* Bensulfuron-methyl
* Beta-Endosulfan
* Beta-HCH
* Bifenthrin
* Bitertanol
* Boscalid
* Bromacil
* Bromophos-ethyl
* Bromophos-methyl
* Bromopropylate
Bromuconazole
* Bupirimate
* Buprofezin
* Butylate
* Cadusafos
* Captan
* Carbaryl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
* Carbendazim
* Carbofuran
Carbosulfan
* Carboxin
* Carfentrazone-ethyl
* Chlorbromuron
Chlorfenapyr
Chlorfenson
* Chlorfenvinphos
* Chlorfluazuron
* Chloridazon
* Chlorothalonil
Chlorpropham
* Chlorpyrifos-ethyl
* Chlorpyrifos-methyl
* Chlorsulfuron
* Chlorthal-dimethyl
Chlozolinate
* Clethodim
* Clodinafop-propargyl ester
* Clofentezine
* Clomazon
* Coumaphos
* Cycloate
* Cyfluthrin
* Cymoxanil
* Cypermethrin
* Cyproconazole
* Cyprodinil
Dazomet
* Delta-HCH
* Deltamethrin
* Demeton-S-methyl
* Diafenthiuron
* Diazinon
* Dichlofluanid
* Dichlorvos (DDVP)
Diclofop methyl
Dicloran
* Dicofol
* Dicrotophos
* Dieldrin
* Diethofencarb
* Difenconazole
* Dimefox
* Dimethenamid
Dimethipin
* Dimethoate
* Dimethomorph
* Diniconazole
* Diphenamid
* Disulfoton
* Ditalimfos
* Diuron
* Endosulfan sulfate
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Endrin
Epoxiconazole
EPTC
Esfenvalerate
Ethalfluralin
Ethiofencarb
Ethion
Ethofumesate
Ethoprophos
Etofenprox
Etridiazole
Etrimfos
Famoxadone
Fenamidone
Fenamiphos
Fenarimol
Fenazaquin
Fenbuconazole
Fenchlorphos
Fenhexamid
Fenitrothion
Fenoxaprop-P-ethyl
Fenoxycarb
Fenpropathrin
Fenpropidine
Fenpropimorph
Fenpyroximate
Fenson
Fenthion
Fenvalerate
Fipronil
Fluazifop-P-butyl
Flucythrinate
Fluopyram
Flurochloridone
Flusilazole
Flutolanil
Flutriafol
Folpet
Fonofos
Formetanate
Formothion
Fosthiazate
Furalaxyl
Furathiocarb
Gamma-HCH
Haloxyfop-2-etoxy ethyl
Haloxyfop-R-methyl
Heptachlor
Heptachlor-endo-epoxide
Heptachlor-exo-epoxide
Heptenophos
Hexachlorobenzene
Hexaconazole
Hexythiazox
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
* Imazalil
* Imidacloprid
* Indoxacarb
Iodofenphos
* Iodosulfuron-methyl-sodium
* Iprodione
* Isazofos
* Isofenphos
* Isoxaflutole
* Kresoxim-methyl
* Lambda-Cyhalothrin
* Lenacil
Leptophos
* Lufenuron
* Malaoxon
* Malathion
* Mecarbam
* Mefenpyr-diethyl
* Mepanipyrim
* Mephosfolan
* Mepronil
Merphos
Mesotrione
* Metalaxyl
* Metamitron
* Metazachlor
Methacrifos
* Methamidophos
* Methidathion
* Methiocarb
* Methomyl
Methoxychlor
* Metobromuron
* Metolachlor
* Metribuzin
* Metsulfuron-methyl
* Mevinphos
* Monocrotophos
* Monolinuron
* Myclobutanil
* Napropamide
* Nicosulfuron
* Nuarimol
* Ofurace
* Omethoate
* Oxadiazone
* Oxadixyl
* Oxamyl
Oxyfluorfen
* Paraoxon ethyl
* Paraoxon methyl
* Parathion-ethyl
* Parathion-methyl
* Penconazole
Pendimethalin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Pentanochlor
Permethrin
Phenmedipham
Phenthoate
Phorate
Phosalone
Phosmet
Phosphamidon
Pirimicarb
Pirimiphos-ethyl
Pirimiphos-methyl
Prochloraz
Procymidone
Profenofos
Profoxydim-lithium
Prometryn
Propachlor
Propamocarb
Propaquizafop
Propargite
Propazine
Propham
Propiconazole
Propoxur
Propyzamide
Prothiophos
Pyrazophos
Pyridaben
Pyridaphenthion
Pyridate
Pyrifenox
Pyrimethanil
Pyriproxyfen
Quinalphos
Quinoxyfen
Quintozene
Quizalofop-P-ethyl
Rimsulfuron
Sethoxydim
Simazine
Spiroxamine
Sulfotep
Sulprofos
Tau-Fluvalinate
Tebucanazole
Tebufenpyrad
Tepraloxydim
Terbacil
Terbufos
Terbufos-sulfone
Terbumeton
Terbuthylazine
Terbutryn
Tetrachlorvinphos
Tetraconazole
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Tetradifon
Thiabendazole
Thiacloprid
Thiamethoxam
Thifensulfuron-methyl
Thiodicarb
Thiometon
Thiophanate-methyl
Tolclofos-methyl
Tolyfluanid
Tralkoxydim
Triadimefon
Triadimenol
Tri-allate
* Triasulfuron
* Triazophos
Tribenuron-methyl
* Trichlorfon
* Trifloxystrobin
* Triflumizole
* Trifluralin
* Triticonazole
* Vernolate
* Vinclozolin
Pestisit Su
Pestisit (GC, GC-MS)
Pestisit (LC-MS/MS)
* 2,4-DDD
* 2,4-DDE
* 2,4-DDT
* 4,4-DDD
* 4,4-DDE
* 4,4-DDT
* Alachlor
* Aldrin
* Alpha-Endosulfan
* Alpha-HCH
* Beta-Endosulfan
* Beta-HCH
* Bifenthrin
* Bromophos-ethyl
* Bromophos-methyl
* Bromopropylate
* Cadusafos
* Chlorfenvinphos
* Chlorpyrifos-ethyl
* Chlorpyrifos-methyl
* Chlorthal-dimethyl
* Cyfluthrin
* Delta-HCH
* Demethon-S-methyl
* Diazinon
Dichlorvos
* Dicrotophos
* Dieldrin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230
230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
* Dimethoate
Disulfoton
* Ditalimfos
* Endosulfan sulfate
* Endrin
Esfenvalerate
* Ethion
* Ethoprophos
* Etrimfos
Fenamiphos
* Fenarimol
Fenchlorphos
Fenitrothion
* Fenpropathrin
* Fenthion
* Fenvalerate
Fonofos
* Gamma-HCH
* Heptachlor
* Heptachlor-endo-epoxide(Trans-,İso A)
* Heptachlor-exo-epoxide(Cis-,İso B)
* Heptenophos
* Hexachlorobenzene
* Iodofenphos
* Isazofos
* Isofenphos
* Lambda-Cyhalothrin
* Leptophos
* Malathion
* Mecarbam
* Mephosfolan
Merphos
* Methacrifos
* Methidathion
* Paraoxon-ethyl
* Paraoxon-methyl
* Parathion-ethyl
Parathion-methyl
Penconazole
* Phenthoate
* Phorate
* Phosalone
* Phosmet
* Pirimiphos-ethyl
* Pirimiphos-methyl
* Procymidone
* Propyzamide
* Prothiophos
* Pyrazophos
* Pyridaphenthion
* Quinalphos
* Quintozene
* Sulfotep
* Sulprofos
* Terbufos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Terbufos-sulfone
* Tetrachlor vinphos
* Tetraconazole
Tetradifon
Thiometon
Tolclofos-methyl
* Triadimefon
* Triazophos
* Trifloxystrobin
* Trifluralin
* Vinclozolin
Pestisit-Yağlı Gıdalar
Pestisit-Yağlı Gıdalar
2,4-DDD
2,4-DDE
2,4-DDT
4,4-DDD
4,4-DDE
4,4-DDT
Acetochlor
Alachlor
Aldrin
Alpha-Endosulfan
Alpha-HCH
Azinphos-ethyl
Azinphos-methyl
Beta-Endosulfan
Beta-HCH
Bifenthrin
Bromophos-ethyl
Bromophos-methyl
Bromopropylate
Bromuconazole
Cadusafos
Captan
Chlorfenapyr
Chlorfenvinphos
Chlorothalonil
Chlorpropham
Chlorpyrifos-ethyl
Chlorpyrifos-methyl
Chlorthal-dimethyl
Chlozolinate
Coumaphos
Cyfluthrin
Cypermethrin
Dazomet
Delta-HCH
Deltamethrin
Demeton-S-methyl
Diazinon
Dichlofluanid
Dichlorvos
Diclofop methyl
Dicloran
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dicofol
Dicrotophos
Dieldrin
Dimefox
Dimethipin
Dimethoate
Disulfoton
Ditalimfos
Endosulfan sulfate
Endrin
Esfenvalerate
Ethalfluralin
Ethion
Ethoprophos
Etridiazole
Etrimfos
Fenamiphos
Fenarimol
Fenchlorphos
Fenhexamid
Fenitrothion
Fenpropathrin
Fenthion
Fenvalerate
Fipronil
Folpet
Fonofos
Formothion
Fosthiazate
Gamma-HCH
Heptachlor
Heptachlor-endo-epoxide
Heptachlor-exo-epoxide
Heptenophos
Hexachlorobenzene
Hexaconazole
Imazalil
Iodofenphos
Iprodione
Isazofos
Isofenphos
Lambda-Cyhalothrin
Leptophos
Malaoxon
Malathion
Mecarbam
Mephosfolan
Merphos
Methacrifos
Methidathion
Methoxychlor
Metolachlor
Mevinphos
Monocrotophos
Myclobutanil
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Omethoate
Oxyfluorfen
Paraoxon ethyl
Paraoxon methyl
Parathion-ethyl
Parathion-methyl
Penconazole
Pendimethalin
Permethrin
Phenthoate
Phorate
Phosalone
Phosmet
Phosphamidon
Pirimiphos-ethyl
Pirimiphos-methyl
Procymidone
Propyzamide
Prothiophos
Pyrazophos
Pyridaben
Pyridaphenthion
Quinalphos
Quintozene
Sulfotep
Sulprofos
Tau-Fluvalinate
Terbacil
Terbufos
Terbufos-sulfone
Terbutryn
Tetrachlorvinphos
Tetraconazole
Tetradifon
Thiometon
Tolclofos-methyl
Tolyfluanid
Triadimefon
Triadimenol
Tri-allate
Triazophos
Trichlorfon
Trifloxystrobin
Vinclozolin
Pestisit-Yem
Pestisit (Yem)(GC)
Pestisit (Yem)(LC-MS/MS)
2,4-DDD
2,4-DDE
2,4-DDT
4,4-DDD
4,4-DDE
4,4-DDT
Aldrin
Alpha-Endosulfan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
416
0
0
0
0
0
0
0
Alpha-HCH
Beta-Endosulfan
Beta-HCH
Dieldrin
Endosulfan sulfate
Endrin
Gamma-HCH
Heptachlor
Heptachlor-endo-epoxide
Heptachlor-exo-epoxide
Hexachlorobenzene
SU
* Akrilamid
* 1,2 dikloretan
* Benzen
* Epikloridin
* Tetrakloreten ve Trikloreten
* Trihalometanlar-Toplam
* Vinilklorür
Pestisit (GC, GC/MS)
Pestisit (GC, GC/MS)
* 2,4-DDD
* 2,4-DDE
* 2,4-DDT
* 4,4-DDD
* 4,4-DDE
* 4,4-DDT
* Acephate
Acetochlor
* Alachlor
* Aldrin
* Alpha-Endosulfan
* Alpha-HCH
* Azinphos-ethyl
* Beta-Endosulfan
* Beta-HCH
* Bifenthrin
* Bromophos-ethyl
* Bromophos-methyl
* Bromopropylate
Bromuconazole
* Cadusafos
* Captan
Chlorfenapyr
Chlorfenson
* Chlorfenvinphos
* Chlorothalonil
Chlorpropham
* Chlorpyrifos-ethyl
* Chlorpyrifos-methyl
* Chlorthal-dimethyl
Chlozolinate
* Coumaphos
* Cyfluthrin
* Cypermethrin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
294,8
275
236,5
269,5
275
275
275
230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Dazomet
Delta-HCH
Deltamethrin
Demeton-S-methyl
Diazinon
Dichlorvos
Diclofop methyl
Dicloran
Dicofol
Dicrotophos
Dieldrin
Dimefox
Dimethipin
Dimethoate
Disulfoton
Ditalimfos
Endosulfan sulfate
Endrin
Esfenvalerate
Ethalfluralin
Ethion
Ethoprophos
Etridiazole
Etrimfos
Fenamiphos
Fenarimol
Fenchlorphos
Fenitrothion
Fenpropathrin
Fenson
Fenthion
Fenvalerate
Fipronil
Flucythrinate
Folpet
Fonofos
Formothion
Fosthiazate
Gamma-HCH
Heptachlor
Heptachlor-endo-epoxide
Heptachlor-exo-epoxide
Heptenophos
Hexachlorobenzene
Hexaconazole
Iodofenphos
Iprodione
Isazofos
Isofenphos
Lambda-Cyhalothrin
Leptophos
Malaoxon
Malathion
Mecarbam
Mephosfolan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Merphos
Methacrifos
* Methamidophos
* Methidathion
Methoxychlor
* Mevinphos
* Monocrotophos
* Omethoate
Oxyfluorfen
* Paraoxon ethyl
* Paraoxon methyl
* Parathion-ethyl
* Parathion-methyl
Pendimethalin
* Permethrin
* Phenthoate
* Phorate
* Phosalone
* Phosmet
* Phosphamidon
* Pirimiphos-ethyl
* Pirimiphos-methyl
* Procymidone
* Propyzamide
* Prothiophos
* Pyrazophos
* Pyridaphenthion
* Quinalphos
* Quintozene
* Sulfotep
* Sulprofos
Tau-Fluvalinate
Terbacil
* Terbufos
* Terbufos-sulfone
Terbutryn
* Tetrachlorvinphos
* Tetraconazole
* Tetradifon
* Thiometon
* Tolclofos-methyl
Triadimefon
Triadimenol
Tri-allate
* Triazophos
* Trifloxystrobin
* Trifluralin
* Vinclozolin
Pestisit(LC-MS/MS)
Pestisit (LC/MS-MS)
* Acetamiprid
* Acrinathrin
* Amitraz
* Atrazine
* Azinphos-methyl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230
0
0
0
0
0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Aziprotryne
Azoxystrobin
Benalaxyl
Bendiocarb
Benomyl
Bensulfuron-methyl
Bitertanol
Boscalid
Bromacil
Bupirimate
Buprofezin
Butylate
Carbaryl
Carbendazim
Carbofuran
Carbosulfan
Carboxin
Carfentrazone-ethyl
Chlorbromuron
Chlorfluazuron
Chloridazon
Chlorsulfuron
Clethodim
Clodinafop-propargyl ester
Clofentezine
Clomazon
Cycloate
Cymoxanil
Cyproconazole
Cyprodinil
Diafenthiuron
Dichlofluanid
Diethofencarb
Difenconazole
Dimethenamid
Dimethomorph
Diniconazole
Diphenamid
Diuron
Epoxiconazole
EPTC
Ethiofencarb
Ethofumesate
Etofenprox
Famoxadone
Fenamidone
Fenazaquin
Fenbuconazole
Fenhexamid
Fenoxaprop-P-ethyl
Fenoxycarb
Fenpropidine
Fenpropimorph
Fenpyroximate
Fluazifop-P-butyl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Fluopyram
Flurochloridone
Flusilazole
Flutolanil
Flutriafol
Formetanate
Furalaxyl
Furathiocarb
Haloxyfop-2-etoxy ethyl
Haloxyfop-R-methyl
Hexythiazox
Imazalil
Imidacloprid
Iodosulfuron-methyl-sodium
Isoxaflutole
Kresoxim-methyl
Lenacil
Lufenuron
Mefenpyr-diethyl
Mepanipyrim
Mepronil
Mesotrione
Metalaxyl
Metamitron
Metazachlor
Methiocarb
Methomyl
Metobromuron
Metolachlor
Metribuzin
Metsulfuron-methyl
Monolinuron
Myclobutanil
Napropamide
Nicosulfuron
Nuarimol
Ofurace
Oxadiazone
Oxadixyl
Oxamyl
Penconazole
Pentanochlor
Phenmedipham
Pirimicarb
Prochloraz
Profenofos
Profoxydim-lithium
Prometryn
Propachlor
Propamocarb
Propaquizafop
Propargite
Propazine
Propham
Propiconazole
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Propoxur
Pyridaben
Pyridate
Pyrifenox
Pyrimethanil
Pyriproxyfen
Quinoxyfen
Quizalofop-P-ethyl
Rimsulfuron
Sethoxydim
Simazine
Spiroxamine
Tebucanazole
Tebufenpyrad
Tepraloxydim
Terbumeton
Terbuthylazine
Thiabendazole
Thiacloprid
Thiamethoxam
Thifensulfuron-methyl
Thiodicarb
Thiophanate-methyl
Tolyfluanid
Tralkoxydim
Triasulfuron
Tribenuron-methyl
Trichlorfon
Triflumizole
Triticonazole
Vernolate
MİKROBİYOLOJİ ANALİZ LİSTESİ
Analiz Adı
*
Mikrobiyoloji
Aerobik Koloni Sayısı
* Aerobik Koloni Sayısı (Hızlı Test)
Alicyclobacillus Acidoterrestris
* Bacillus cereus
Bombaj ve Sızıntı Kontrolü (inkübasyon hariç)
* Clostridium perfringens
* E. coli Sayımı (EMS)
* E. coli Sayımı (MFY)
* E.coli (Hızlı Test)
E.coli (Katı Ortam)
* E.coli O157 Aranması (Hızlı Test)
* E.coli O157:H7 Aranması (Hızlı Test)
Enterobacter Sakazakii (Cronobacter spp.) (klasik)
Enterobacteriaceae sayımı ( Ön zenginleştirmeli EMS)
Enterobacteriaceae Sayımı (Klasik)
Enterobacteriaceae sayımı (Ön Zenginleştirmeli Saptama Metodu
* Enterobacteriaceae Sayımı (Hızlı Test)
* Fekal Koliform Bakterilerinin Sayımı (EMS)
* Fekal Koliform Bakterilerinin Sayımı (MFY)
Fekal Streptococcus (Enterecoccus) Sayımı (EMS)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FİYAT
47
100
120
66
22
83
92
92
92
47
150
150
73
47
47
47
92
92
92
47
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
İnkübasyon Öncesi pH
İnkübasyon Öncesi pH
İnkübasyon sonrası pH (30 ºC'de)
İnkübasyon sonrası pH (35 ºC'de)
İnkübasyon sonrası pH (55 ºC'de)
İnkübasyon Testi (30 ºC de 10 gün)
İnkübasyon Testi (30 ºC de 15 gün)
İnkübasyon Testi (35 ºC'de 10 gün )
İnkübasyon Testi (55 ºC'de 5-7 gün )
İnkübasyon Testi (55 ºCde 7 gün)
Koliform Bakteri Sayımı (Klasik)
Koliform Bakteri Sayımı (EMS)
Koliform Bakteri Sayımı (Hızlı Test)
Koliform Bakteri Sayımı (MFY)
Koliform, Fekal Koliform, E.coli (EMS)
Küf Sayımı
Küf Sayımı (Howard Lamı ile)
Laktik Asit Bakterileri Sayımı (Hızlı Test)
Laktik Asit Bakterileri Sayımı (Klasik)
Lipolitik Bakteri Sayımı
Listeria monocytogenes (Klasik)
Listeria Monocytogenes Aranması (Hızlı Test)
Listeria spp.(Klasik)
Maya Sayımı
Maya ve Küf (Hızlı Test)
Maya ve Küf Sayımı 30 ºC de
Maya ve Küf Sayımı (Klasik)
Mesofilik aerobik bakteri sayımı (30 ºC de)
Mesofilik aerobik bakteri sayımı 35 ºC de
Mesofilik aerobik bakteri sayımı 35 ºC de
Mesofilik anaerobik bakteri sayımı 30 ºC de
Mesofilik anaerobik bakteri sayımı 35 ºC de
Mesofilik anaerobik bakteri sayımı 35 ºC de
Osmofilik Maya
Psikrofilik Bakteri (5 ºC de)
Rope sporu sayısı/g
Salmonella spp. Aranması (Hızlı Test)
Salmonella spp. Aranması (Klasik)
Sıcaklığa dayanıklı Koliform Bakteri Sayımı (44C'de Katı ortamda)
Somatik Hücre Sayımı (Delaval)
Somatik Hücre Sayımı (Mikroskobik Yöntemle)
ß- Glucuronidase Pozitif E.coli Sayımı (EMS)
Staphylococcal Enterotoksin Analizi (Hızlı Test)
Staphylococcus aureus (Koagülaz Pozitif Staphylococ) (Hızlı Test)
Staphylococcus Aureus (Koagülaz Pozitif Staphylococ) (Klasik)
Sülfit indirgeyen Anaerob (Clostridium spp.)
Termofilik aerobik bakteri sayımı (55 ºC de)
Termofilik aerobik bakteri sayımı (55 ºC de)
Termofilik aerobik bakteri sayımı (55 ºC de)
Termofilik anaerobik bakteri sayımı (55 ºC de)
Termofilik anaerobik bakteri sayımı (55 ºC de)
Termofilik anaerobik bakteri sayımı (55 ºC de)
Termotolerant Campylobacter Aranması
Toplam Bakteri (22 ºC de)
Toplam Bakteri (37 ºCde)
22
22
22
22
22
49
62
62
44
44
47
92
94
94
92
47
34,5
83,5
47
57
90
132
90
47
94
47
47
47
47
47
48
48
48
50
50
60
121
99
47
34,5
34,5
92
151
94
60
72
47
47
47
48
48
48
104
100
100
* Vibrio cholera
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio spp.
DENETİM-İTHALAT 5'Lİ
* Aerobik Koloni Sayımı N1
* Aerobik Koloni Sayımı N2
* Aerobik Koloni Sayımı N3
* Aerobik Koloni Sayımı N4
* Aerobik Koloni Sayımı N5
* Bacillus cereus N1
* Bacillus cereus N2
* Bacillus cereus N3
* Bacillus cereus N4
* Bacillus cereus N5
Campylobacter spp. N1
Campylobacter spp. N2
Campylobacter spp. N3
Campylobacter spp. N4
Campylobacter spp. N5
* Clostridium perfringens N1
* Clostridium perfringens N2
* Clostridium perfringens N3
* Clostridium perfringens N4
* Clostridium perfringens N5
* E.coli O157 N1
* E.coli O157 N2
* E.coli O157 N3
* E.coli O157 N4
* E.coli O157 N5
* E.coli/g N1
E.coli/g N2
E.coli/g N3
E.coli/g N4
E.coli/g N5
* Enterobacteriaceae N1
* Enterobacteriaceae N2
* Enterobacteriaceae N3
* Enterobacteriaceae N4
* Enterobacteriaceae N5
Fekal koliform/g N1
Fekal koliform/g N2
Fekal koliform/g N3
Fekal koliform/g N4
Fekal koliform/g N5
* Fekal Streptococcus N1
* Fekal Streptococcus N2
* Fekal Streptococcus N3
* Fekal Streptococcus N4
* Fekal Streptococcus N5
L.monocytogenes N1
L.monocytogenes N2
L.monocytogenes N3
L.monocytogenes N4
L.monocytogenes N5
Laktik Asit Bakterileri N1
82
82
82
100
100
100
100
100
66
66
66
66
66
111
111
111
111
111
82
82
82
82
82
150
150
150
150
150
92
92
92
92
92
83
83
83
83
83
92
92
92
92
92
92
92
0
47
47
132
132
132
132
132
47
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Laktik Asit Bakterileri N2
Laktik Asit Bakterileri N3
Laktik Asit Bakterileri N4
Laktik Asit Bakterileri N5
Lipolitik Bakteri N1
Lipolitik Bakteri N2
Lipolitik Bakteri N3
Lipolitik Bakteri N4
Lipolitik Bakteri N5
Maya ve Küf N1
Maya ve Küf N2
Maya ve Küf N3
Maya ve Küf N4
Maya ve Küf N5
Mesofilik Aerobik Bakteri N1
Mesofilik Aerobik Bakteri N2
Mesofilik Aerobik Bakteri N3
Mesofilik Aerobik Bakteri N4
Mesofilik Aerobik Bakteri N5
Mesofilik Anaerobik Bakteri N1
Mesofilik Anaerobik Bakteri N2
Mesofilik Anaerobik Bakteri N3
Mesofilik Anaerobik Bakteri N4
Mesofilik Anaerobik Bakteri N5
Psikrofilik Bakteri N1
Psikrofilik Bakteri N2
Psikrofilik Bakteri N3
Psikrofilik Bakteri N4
Psikrofilik Bakteri N5
Rope sporu sayısı N1
Rope sporu sayısı N2
Rope sporu sayısı N3
Rope sporu sayısı N4
Rope sporu sayısı N5
Salmonella spp./ 25 g N1
Salmonella spp./ 25 g N2
Salmonella spp./ 25 g N3
Salmonella spp./ 25 g N4
Salmonella spp./ 25 g N5
Staphylococcus aureus Enterotoksini N1
Staphylococcus aureus Enterotoksini N2
Staphylococcus aureus Enterotoksini N3
Staphylococcus aureus Enterotoksini N4
Staphylococcus aureus Enterotoksini N5
Staphylococcus aureus N1
Staphylococcus aureus N2
Staphylococcus aureus N3
Staphylococcus aureus N4
Staphylococcus aureus N5
Termofilik Aerobik Bakteri N1
Termofilik Aerobik Bakteri N2
Termofilik Aerobik Bakteri N3
Termofilik Aerobik Bakteri N4
Termofilik Aerobik Bakteri N5
Termofilik Anaerobik Bakteri N1
47
47
47
47
57
57
57
57
57
110
110
110
110
110
103
103
103
103
103
51
51
51
51
51
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
121
121
121
121
121
151
151
151
151
151
94
94
94
94
94
47
47
47
47
47
48
Termofilik Anaerobik Bakteri N2
Termofilik Anaerobik Bakteri N3
Termofilik Anaerobik Bakteri N4
Termofilik Anaerobik Bakteri N5
* Toplam Bakteri (37 ºCde) N1
* Toplam Bakteri (37 ºCde) N2
* Toplam Bakteri (37 ºCde) N3
* Toplam Bakteri (37 ºCde) N4
* Toplam Bakteri (37 ºCde) N5
* Toplam bakteri N1
* Toplam bakteri N2
* Toplam bakteri N3
* Toplam bakteri N4
* Toplam bakteri N5
* Toplam Koliform/g N1
* Toplam Koliform/g N2
* Toplam Koliform/g N3
* Toplam Koliform/g N4
* Toplam Koliform/g N5
* Toplam Küf Sayısı N1
* Toplam Küf Sayısı N2
* Toplam Küf Sayısı N3
* Toplam Küf Sayısı N4
* Toplam Küf Sayısı N5
* Toplam Maya Sayısı N1
* Toplam Maya Sayısı N2
* Toplam Maya Sayısı N3
* Toplam Maya Sayısı N4
* Toplam Maya Sayısı N5
* TPC 21 C N1
* TPC 21 C N2
* TPC 21 C N3
* TPC 21 C N4
* TPC 21 C N5
* TPC 30 C N1
* TPC 30 C N2
* TPC 30 C N3
* TPC 30 C N4
* TPC 30 C N5
* Vibrio cholera/25 g N1
* Vibrio cholera/25 g N2
* Vibrio cholera/25 g N3
* Vibrio cholera/25 g N4
* Vibrio cholera/25 g N5
Vibrio parahaemolyticus/25g N1
Vibrio parahaemolyticus/25g N2
Vibrio parahaemolyticus/25g N3
Vibrio parahaemolyticus/25g N4
Vibrio parahaemolyticus/25g N5
İHRACAT 5'Lİ
* Aerobik Koloni Sayısı
* Bacillius cereus
* Clostridium perfringens
* E.coli
* E.coli O157:H7
48
48
48
48
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
94
94
94
94
94
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
300
198
249
276
450
Fecal streptococ
* Fekal koliform/g
* Listeria Monocytogenes
Listeria spp. / 25 g
* Maya ve Küf
* Mesofilik Aerobik Bakteri
* Salmonella spp./ 25 g
Sıcaklığa Dayanıklı Koliform (44ºC)
* Staphylococcus aureus
* Toplam Koliform/g
* Toplam Küf Sayısı
* Toplam Maya Sayısı
* Vibrio cholera/25 g
* Vibrio parahemolyticus/25 g
TİCARİ STERİLİTE KONTROLÜ
Ticari Sterilite Kontrolü
İnkübasyon Öncesi pH
İnkübasyon sonrası pH (30 ºC'de)
İnkübasyon sonrası pH (35 ºC'de)
İnkübasyon sonrası pH (55 ºC'de)
İnkübasyon Testi (30 ºC de 10 gün)
İnkübasyon Testi (35 ºC'de 10 gün )
İnkübasyon Testi (55 ºC'de 5-7 gün )
Maya ve Küf Sayımı 30 ºC de
Mesofilik aerobik bakteri sayımı 35 ºC de
Mesofilik anaerobik bakteri sayımı 35 ºC de
Termofilik aerobik bakteri sayımı (55 ºC de)
Termofilik anaerobik bakteri sayımı (55 ºC de)
HPLC ANALİZ LİSTESİ
Analiz Adı
*
HPLC Laboratuvarı
* Acesulfam K
* Aspartam
Benzo(a)pyren
* Benzoik Asit
Benzoik Asit
Benzoyl Peroksit(Ağartıcı)
Bisphenol A
Ergosterol
Hidrojen Peroksit
* Hidroksimetilfurfural (HMF)
* Kafein
* Kafein (Kuru Maddede)
Karoten
Likopen
Natamisin (HPLC)
Natamisin (HPLC)-Peynirde
* Nitrat
Nitrit
Oleuropein
* Potasyum Sorbat(Sorbik Asit Cins.)
Potasyum Sorbat(Sorbik Asit Cins.)
Prolin
* Sakarin
141
276
396
249
282
156
363
141
281
282
115
115
271
271
0
22
22
22
22
49
62
44
47
47
48
47
48
FİYAT
132
132
240
132
120
120
125
115
192
132
132
160
160
160
120
240
132
120
160
132
120
120
132
Saponin
* Sodyum Benzoat (Benzoik Asit Cinsinden)
Sodyum Benzoat (Benzoik Asit Cinsinden)
Sodyum Benzoat (Benzoik Asit Cinsinden)+Potasyum Sorbat(Sorbik
* Sorbik Asit
Sorbik Asit
Sudan 1
Sudan 2
Sudan 3
Sudan 4
Sudan Black B
Sudan Orange
Sudan Red 7 B
Sudan Red B
Tokoferol (Vitamin E)
Vitamin A (Retinolasetat)
Vitamin C
Vitamin D3 (Kolekalsiferol)
Vitamin E (DL alfa-tokoferol)
Vitamin K3 (Menadion)
ANTİOKSİDAN
Butillendirilmiş hidroksianisol (BHA) E320
Butillendirilmiş hidroksitolien (BHT) E321
Dodesil gallat E312
Oktil gallat E311
Propil gallat E310
Mikotoksin Analizleri
* Aflatoksin Toplam(B1+B2+G1+G2)
* Aflatoksin B1
* Aflatoksin B2
* Aflatoksin G1
* Aflatoksin G2
* Aflatoksin M1
* Deoksinivalenol
* Okratoksin A
Okratoksin A
* Patulin
* Zearalenon
Aflatoksin B1
* Aflatoksin Toplam(B1+B2+G1+G2)
Aflatoksin Toplam(B1+B2+G1+G2)
Organik Asitler
Asetik Asit
Askorbik Asit
Formik Asit
Kuinik Asit
Laktik Asit
Malik Asit
Propiyonik Asit
Sitrik Asit
Tartarik Asit
PAH 'lar
* Benzo (a)piren
* Benzo(b)floranten
* Benzo(ghi)perilen
230
132
120
264
132
120
120
0
0
0
120
0
0
0
156
169
169
169
156
169
120
120
120
120
120
154
0
0
0
0
198
198
198
180
165
198
185
185
146
120
169
120
120
120
120
120
120
120
264
0
0
* Benzo(k)floranten
* İndeno(1,2,3-cd)piren
* Toplam PAH
Suda Eriyen Gıda Boyaları
Alura Red E 129
Amarant E 123
Azorubin E 122
Brillant Black BN-(E 151)
Brillant Blue E 133
Eritrosin E 127
Indigotine E 132
Kinolin Sarısı E 104
Patent blue-V-(E-131)
Ponceon 4 R E124
Sunset Yellow E 110
Tartrazin E 102
AkrediteSİZ Aflatoksin
Aflatoksin Toplam(B1+B2+G1+G2)
Aflatoksin B1
Aflatoksin B2
Aflatoksin G1
Aflatoksin G2
MİNERAL ANALİZ LİSTESİ
Analiz Adı
*
Mineral Laboratuvarı
1-Gıda Maddeleri
* Alüminyum (Al)
* Arsenik (As)
* Bakır (Cu)
* Civa (Hg)
* Çinko (Zn)
* Demir (Fe)
Ferro Glukonat veya ferro laktat(Demir Cinsinden)
Fosfor(P)
* Kadmiyum (Cd)
* Kalay (Sn)
* Kalsiyum (Ca)
* Kurşun(Pb)
* Magnezyum (Mg)
Mikrodalgada Çözünürleştirme
* Potasyum (K)
Selenyum (Se)
* Sodyum (Na)
2-Su Analizleri
* Alüminyum(Al)
* Antimon(Sb)
* Arsenik(As)
* Bakır(Cu)
* Baryum(Ba)
* Berilyum(Be)
* Bor (B)
* Civa(Hg)
* Çinko(Zn)
* Demir(Fe)
0
0
292
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
146
0
0
0
0
FİYAT
150
150
150
150
150
150
135
135
150
150
150
150
150
27,5
150
135
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
* Kadmiyum(Cd)
* Kalay(Sn)
* Kalsiyum(Ca)
* Kobalt (Co)
* Krom(Cr)
* Kurşun(Pb)
* Magnesium (Mg)
* Mangan(Mn)
* Nikel(Ni)
* Potasyum(K)
* Selenyum(Se)
* Sodyum(Na)
* Vanadyum(V)
3-Yemler ve Yem Katkı maddeleri
Arsenik (As)
Bakır (Cu)
Civa (Hg)
Çinko (Zn)
Demir (Fe)
Kadmiyum (Cd)
Kalsiyum (Ca)
Kobalt (Co)
Kurşun(Pb)
Magnezyum (Mg)
Mangan(Mn)
Potasyum (K)
Selenyum (Se)
Sodyum (Na)
4-Atık Su
* Alüminyum(Al)
* Antimon(Sb)
* Arsenik(As)
* Bakır(Cu)
* Bor (B)
* Civa(Hg)
* Çinko(Zn)
* Demir(Fe)
* Gümüş(Ag)
* Kadmiyum(Cd)
* Kalay(Sn)
* Krom(Cr)
* Kurşun(Pb)
* Nikel(Ni)
5-Gıda Katkı Maddeleri
* Arsenik (As)
* Civa (Hg)
* Kadmiyum (Cd)
* Kurşun(Pb)
* Nikel (Ni)
* Selenyum (Se)
Toplam Ağır Metal (Pb Cinsinden)
6-Gıda Takviyeleri
* Arsenik (As)
* Kadmiyum (Cd)
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
86
86
150
86
150
150
86
86
150
86
86
86
86
86
150
150
150
150
150
150
56
150
150
BİYOTEKNOLOJİ VE BİYOGÜVENLİK ANALİZ LİSTESİ
*
Analiz Adı
Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik
GMO Miktar Tayini (35S Corn)
GMO Miktar Tayini (35S Soya)
GMO Miktar Tayini (A2704-12 Soya / ACS-GM-005-3)
GMO Miktar Tayini (Bt 11 Corn)
GMO Miktar Tayini (Bt 176 Corn)
GMO Miktar Tayini (GTS 40 3-2, Roundup Ready Soya)
GMO Miktar Tayini (Libertylink Kanola)
GMO Miktar Tayini (MON810 Corn)
GMO Miktar Tayini (NK603)
GMO Miktar Tayini (T 25 Corn)
* GMO Tarama/Saptama (35 S promotor Analizi)
* GMO Tarama/Saptama (35 S promotor/Nos Terminatör Analizi)
* GMO Tarama/Saptama (35 S promotor/Nos Terminatör/BAR/FMV
* GMO Tarama/Saptama (NOS Terminatör Analizi)
Mısır Geni Aranması
*
Et
*
*
*
*
*
*
HAYVANSAL ÜRÜNLER ANALİZ LİSTESİ
Analiz Adı
Ağırlık(Yumurtada)
Amonyak Miktarı
Asitlik
At Eti Aranması
Azot Miktarı
Bağ Doku
Chloramfenikol Antibiyotiği
Clenbuterol
DES (Dietilstilbestrol)
Domuz Eti Aranması
Domuz Eti ve Türevleri Aranması
Duyusal Muayene
Enerji
Eşek Eti Aranması
Fosfor
Gluten Miktarı
Gluten Miktarı (Kuru Maddede)
Hidroksiprolin
Hindi Eti Aranması
İnek Sütü Aranması
Karbonhidrat
Keçi Eti Aranması
Keçi Sütü Aranması
Kokuşma Testi
Kollojen
Koyun Eti Aranması
Koyun Sütü Aranması
Kuru Madde Miktarı
Kükürtdioksit
Kül
Kül Miktarı (Tuz hariç K.M. de)
Maserasyon Deneyi(Yabancı Madde Aranması)
Mısır Geni Aranması
FİYAT
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
781
781
781
781
770
FİYAT
22
42
28
341
68
120
146
154
154
341
341
22
252
341
54
245
273
120
341
341
130
341
341
22
0
341
341
28
54
42
98
22
847
Net Ağırlık
Nişasta Miktarı
Nitrofuran (AOZ) Antibiyotiği
Östradiol-17 ßParazit Kontrolü
Peroksit Sayısı
Peroksit Sayısı (Ekstrakte edilen yağda)
pH
Protein (İç Malzemede)
Protein Miktarı
Rutubet Miktarı
* Sığır Eti Aranması
Sodyum Nitrat Miktarı
Sodyum Nitrit Miktarı
Sosda Yağ Oranı Tayini
* Soya Aranması
Streptomisin Antibiyotiği
Suni Boya Aranması
Sülfamethazin Antibiyotiği
* Tavuk Eti Aranması
TBA Miktarı
Testosteron
Tetrasiklin Grubu Antibiyotikler
Toksikolojik Muayene(Hayvan Yedirme Deneyi)
Toplam Azot
Toplam Şeker
Trenbolon
Tuz Miktarı
Yabancı Madde
Yabancı Madde(Böcek aranması)
Yağ Miktarı
Yağ Miktarı (Sıvıdaki)
Zeranol
Histamin
Histamin
Histamin N1
Histamin N2
Histamin N3
Histamin N4
Histamin N5
Histamin N6
Histamin N7
Histamin N8
Histamin N9
Su Ürünleri Bio
Ağırlık
* Asitlik (Asetik Asit Cinsinden)
ASP (Amnesic Shellfish Poisoning)
Ayıklama ve Temizleme Özürleri
Boy
Boy Toleransı
Doku
DSP (Okadaik asit-Diarrhetic Shellfish Poisoning)
Fiziki Özürler
Fosfor
22
80
146
154
22
34,5
89
22
68
68
28
341
101
54
54
847
146
60
146
341
35
154
146
130
68
50
154
28
22
22
54
54
154
120
1080
0
0
0
0
0
0
0
0
22
28
151
22
22
22
22
130
22
54
Genel Görünüş
Görünüş
Gözler
Histamin
Karın ve İç Organlar
Koku
Kükürt dioksit (SO2)
Organoleptik Muayene
Ortalama Özür Puanı
PSP (Paralytic Shellfish Poisoning)
Renk ve Koku
Saxitoksin (dinoflagellateler tarafından üretilen)
Sınıf Özellikleri
TBA (Tiyobarbitürik asit)
TVB-N (Toplam Uçucu Bazik Azot)
Yabancı Madde
Yüzey Özürleri
28
22
22
120
22
22
54
45
22
135
22
0
22
35
54
22
22
Süt
Görünüş
Kıvam (Ağızla)
Koku
Tat
%10 luk HCL'de Çözünmeyen Kül
Acılık Tayini (Kreiss)
Akreditesiz_Süt_Analizleri
Ambalaj ve İşaretleme
Asitlik
Asitlik (SH Cinsinden)
Boyut Muayenesi
* Çözünebilme Oranı
Donma Noktası Tayini---DURUDURULDU
Duyusal Muayene
Enerji (k.cal/100)
Enerji (kj/100)
Erime (Kayma) Noktası
Fiziksel Muayene
Formaldehit Aranması
Fosfotaz Testi
Homojenizasyon Deneyi
İnvert Şeker
İşaretleme Kontrolü
Jelatin Aranması
Karboksimetil Selüloz (CMC)Aranması
Karbonat Aranması
Karbonhidrat
Katı Madde (Yağsız)
Kesit ve Görünüş
Kıvam (Kaşıkla)
Kitle ve Yapı
Kuru Madde (Yağsız)
Kuru Madde Miktarı
Kül (tuz hariç) (k.m.'de)
Kül Miktarı
Laktoz Miktarı
Meyve Ağırlığı Oranı
22
22
22
22
50
28
0
22
28
28
22
22
0
22
0
0
22
22
22
34,5
42
54
22
33,5
120
33,5
130
56
22
22
22
56
28
98
42
35
22
Nişasta Aranması
Nişasta Miktarı
Nitrat Miktarı (Spektrofotometrik)
Nitrit Miktarı (Spektrofotometrik)
Oksitleyici Madde Aranması
Peroksidaz Deneyi
Peroksit Sayısı
Peroksit Sayısı (Ekstrakte edilen yağda)
pH
Protein
Reichert-Meissle Sayısı
Renk
Rutubet
Sakkaroz(Titrimetrik)
Sedimantasyon Testi (Sütün Temizlik Derecesi)
Su Aktivitesi
Su Miktarı
Suni Boya Aranması
Tat ve Koku
Titre Edlebilir Asitlik(Laktik asit Cinsinden)
Toplam Şeker
Tuz Miktarı
Tuz Miktarı
Tuz Miktarı (Kuru Maddede)
Üre Aranması
Üre Miktarı
Ürün İçi Sıcaklık
Yabancı madde
Yağ Miktarı
Yağ Miktarı
Yağ Miktarı (Kuru Maddede)
Yağsız Süt Kuru Maddesi
Yapı
Yoğunluk
(*) AKREDİTE ANALİZLER
31,5
80
101
54
22
34,5
34,5
63
22
68
42
22
28
57
21
28
28
60
22
28
50
28
28
56
22
54
22
22
28
28
56
56
22
22
Download

Analysis List