ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
: Nihal Sarıer
Doğum Tarihi
: 14 Mart 1954
Öğrenim Durumu
:
Derece
Bölüm/Program
Lisans
Üniversite
Kimya
ODTÜ
Yıl
(1971-76)
1978
Ege Üniversitesi (1977-78)
Y. Lisans
Kimya
Fen Bilimleri Ens. Kimya
(Fizikokimya bilim dalı)
Doktora
Ege Üniversitesi
1982
Ege Üniversitesi
1986
İstanbul Kültür Üniversitesi
2010
Doçentlik Alanı:
201 KİMYA
Anahtar Sözcük:
Doçentlik
1.075 Katıhal
Kimyası
ve
Malzeme
1.092 Malzeme Bilimi
Yabancı dili: İngilizce
Görevler:
Görev
Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Ar.Gör.
Kimya Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Ege Üni.
1979-1982
Ar.Gör.
Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Ege Üni.
1982-1986
Dr.Ar.Gör.
Fen Fakültesi Ege Üni.
1986-1987
Dr.
Kültür Koleji Fen Lisesi (Okul Müdürü, Fen Bölüm Başkanı
ve Kimya Öğretmeni) (Bu dönemde Kültür Okullarının
Kimya, Fizik, Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmen Yetiştirme
Programlarını yürüterek, 15 yılda 300 ün üstünde
öğretmenin hizmet içi eğitimine katkıda bulunmuştur.)
1987-2001
Öğ.Gör.Dr.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İstanbul Kültür Üni.
1997-2001
Yrd.Doç.Dr.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İstanbul Kültür Üni.
2001-2010
Doç.Dr.
Mühendislik Fakültesi İstanbul Kültür Üni.
2010-devam
İdari Görevler:
Görev Unvanı
Bölüm
Başkan Yrd.
Fakülte
Yönetim
Kurulu Üyesi
Fakülte
Kurulu Üyesi
Dekan Yrd.
Görev Yeri
İstanbul Kültür Üniversitesi, İnşaat Müh. Bölümü
Yıl
2001-2004
İstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık
Fak.
2001-2010
İstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik Fak.
2010-devam
İstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik Fak.
İstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık
Fak.
2010-devam
2007-2012
Projelerde Yaptığı Görevler:
1. “The Design and Development of Nanocomposite Webs and Nonwovens
with Dynamic Thermal Management Capability”, TÜBİTAK Projesi, MAG
213M281, Yürütücü, Mart 2014-devam
2. “Design and Development of Nanocomposite Structured Multi-functional
Technical Textiles”, TÜBİTAK Projesi, MAG 107M126, Araştırmacı, Aralık
2007-Temmuz 2011.
3. “Design of Smart Textiles with Temperature Regulation Function”,
TÜBİTAK Projesi, MİSAG 238 (MAG 102M083 ), Araştırmacı, 2003–2006.
Yönetilen Doktora Tezleri :
1. Ukuşer, G., “Nanocomposite Structured Technical Textiles" İTÜ, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2012-devam ediyor. Eş başkanlar:
Prof.Dr. Metin Hayri ACAR (İTÜ)-Doç.Dr. Nihal SARIER (İKÜ)
2. Özay, S., “Synthesis and Characterization of Poly(methyl methacrylate)Montmorillonite Nanocomposites “ Marmara Üni, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2012-devam ediyor. Eş başkanlar: Prof.Dr.
Mehmet EROĞLU (Marmara Üni)-Doç.Dr. Nihal SARIER (İKÜ)
Yönetilen Yüksek Lisans Tezi :
Elbuaishi, N.M., “Effect of Particle Size on Some Physical Properties of
Glass Ceramic Tiles”, Master Thesis, 41 s., İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul,Türkiye, 2005.
Doktora Tez İzleme Jüri Görevi:
Ersoy, M.S., “Nanokompozit Yapılı Elektriksel İletken ve Elektromanyetik
Kalkan Özellikli Teknik Tekstillerin Tasarımı ve Geliştirilmesi”, İTÜ, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2007- 2012.
2
Dural, A., “Nanokompozit Yapılı Antimikrobiyal Özellikli Teknik
Tekstillerin Tasarımı ve Geliştirilmesi”, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil
Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2008- 2012.
Doktora Jüri Görevi:
Ersoy, M.S., “Nanokompozit Yapılı Elektriksel İletken ve Elektromanyetik
Kalkan Özellikli Teknik Tekstillerin Tasarımı ve Geliştirilmesi”, İTÜ, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 27 Nisan 2012.
Dural, A., “Nanokompozit Yapılı Antimikrobiyal Özellikli Teknik
Tekstillerin Tasarımı ve Geliştirilmesi”, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil
Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 14 Eylül 2012.
Yüksek Lisans Jüri Görevi:
Uludağ, Burcu, “Isıya Duyarlı ve Isı Yönetimi Yapabilen Akıllı Tekstillerin
geliştirilmesi” İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı,
24 Ocak 2014.
Ceylan, S., “Mikrokapsül Üretimi İle Tekstil Yüzeylerinin Isıl Özelliklerini
İyileştirme Olanakları” İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Ana
Bilim Dalı, 2010.
SCI Dergilerde ve Bilimsel Projelerde Hakemlikler:
1. Sarier,N., (17 Apr. 2014) Solar Energy,
01579R1, http://ees.elsevier.com/se/
Manuscript number: SE-D-13-
2. Sarier, N., (12 Apr. 2014) Solar Energy Materials and Solar Cells,
Manuscript Number: SOLMAT-D-14-00351, http://ees.elsevier.com/solmat/
3. Sarier, N., (12 Apr. 2014) Solar Energy Materials and Solar Cells,
Manuscript Number: SOLMAT-D-14-00244, http://ees.elsevier.com/solmat/
4. Sarier, N., (5 Apr. 2014) Energy, Manuscript number: EGY-D-1303064R1, http://ees.elsevier.com/egy/
5. Sarier,N., (19 Feb. 2014) Solar Energy,
01579, http://ees.elsevier.com/se/
Manuscript number: SE-D-13-
6. Sarier,N., (19 Jan. 2014) Solar Energy,
01570, http://ees.elsevier.com/se/
Manuscript number: SE-D-13-
7. Sarier, N., (12 Jan. 2014) Thermochimica Acta, Manuscript number:
TCA-D-13-00907, http://ees.elsevier.com/tca/
8. Sarier, N., (3 Jan. 2014) Energy, Manuscript number: EGY-D-13-03064,
http://ees.elsevier.com/egy/
9. Sarier, N., (22 Nov. 2013) Solar Energy Materials and Solar Cells,
Manuscript Number: SOLMAT-D-13-01308, http://ees.elsevier.com/solmat/
10.Sarier, N., (21 Nov. 2013) Industrial & Engineering Chemistry
Research,Manuscript Number:ie-2013-03542h, http://pubs.acs.org/loi/iecred
11.Sarier, N., (13 Dec. 2013) Journal of Materials Design, Manuscript
number: JMAD-D-13-00160R4, http://ees.elsevier.com/jmad/
3
12.Sarier, N., (19 Oct. 2013) Energy Conversion and Management,
Manuscript number: ECM-D-12-01390R1, http://ees.elsevier.com/ecm/
13.Sarier,N., (25 Oct. 2013) Solar Energy,
00862, http://ees.elsevier.com/se/
Manuscript number: SE-D-13-
14.Sarier, N., (23 Oct. 2013) Journal of Materials Design, Manuscript
number: JMAD-D-13-00160R1, http://ees.elsevier.com/jmad/
15.Sarier,N., (October 2013) ELECO 2013 8th Internatıonal Conference
on Electrical and Electronics Engineering. Manuscript number: ELECO2013-27, http://eleco.org.tr/openconf_2013/review/
16.Sarier,N., (October 2013) ELECO 2013 8th Internatıonal Conference
on Electrical and Electronics Engineering. Manuscript number: ELECO2013-28, http://eleco.org.tr/openconf_2013/review/
17.Sarier,N., (October 2013) ELECO 2013 8th Internatıonal Conference
on Electrical and Electronics Engineering. Manuscript number: ELECO2013-47, http://eleco.org.tr/openconf_2013/review/
18.Sarier,N., (October 2013) ELECO 2013 8th Internatıonal Conference
on Electrical and Electronics Engineering. Manuscript number: ELECO2013-114, http://eleco.org.tr/openconf_2013/review/
19.Sarier,N., (October 2013) ELECO 2013 8th Internatıonal Conference
on Electrical and Electronics Engineering. Manuscript number: ELECO2013-124, http://eleco.org.tr/openconf_2013/review/
20.Sarier, N., (23 Sept. 2013) Journal of Materials Design, Manuscript
number: JMAD-D-13-00160, http://ees.elsevier.com/jmad/
21.Sarier, N., (23 Sept. 2013) Thermochimica Acta, Manuscript number:
TCA-D-13-00594, http://ees.elsevier.com/tca/
22.Sarier, N., (12 Sept. 2013) Measurement, Manuscript Number: MEAS-D13-00732, http://ees.elsevier.com/meas/
23.Sarier,N.,(26 Aug. 2013) Textile Research Journal, Manuscript number:
TRJ-13-0159R1, http://mc.manuscriptcentral.com/textile-research
24.Sarier,N., (25 June 2013) Solar Energy, Manuscript number: SE-D-1300290R3, http://ees.elsevier.com/se/
25.Sarier,N., (18 June 2013) Solar Energy, Manuscript number: SE-D-1300290R2, http://ees.elsevier.com/se
26. Sarier,N., (17 June 2013) Fibers and Polymers, Manuscript number
FIPO-D-13-00309, http://link.springer.com/journal/12221/
27.Sarier,N., (14 May 2013) Solar Energy,
00290R1, http://ees.elsevier.com/se
Manuscript number: SE-D-13-
28.Sarier,N.,(13 May. 2013) Textile Research Journal, Manuscript number:
TRJ-13-0159, http://mc.manuscriptcentral.com/textile-research
29.Sarier, N., (01 May 2013) Energy, Manuscript number: EGY-D-1202465R1, http://ees.elsevier.com/egy/
30.Sarier, N., (18 Apr. 2013) Thermochimica Acta, Manuscript number:
TCA-D-13-00130, http://ees.elsevier.com/tca/
31.Sarier,N., (16 Apr. 2013) Solar Energy, Manuscript number: SE-D-1300290, http://ees.elsevier.com/se/
4
32.Sarier,N.,(16 Feb. 2013) Textile Research Journal, Manuscript number:
TRJ-13-0028, http://mc.manuscriptcentral.com/textile-research
33.Sarier, N., (16 Jan. 2013) Energy, Manuscript number: EGY-D-1202465, http://ees.elsevier.com/egy/
34.Sarier, N., (16 Jan. 2013) Energy Conversion and Management,
Manuscript number: ECM-D-12-01390, http://ees.elsevier.com/ecm/
35.Sarier, N., (10 Jan. 2013) Thermochimica Acta, Manuscript number:
TCA-D-12-00868, http://ees.elsevier.com/tca/
36.Sarier, N., (12 Dec. 2012) E-Polymer Journal, Manuscript number:
M240412 http://www.e-polymers.org
37.
Sarier, N., (26 Nov. 2012) Latvian Council of Science, The project
proposal No 464/2012, http://www.lzp.gov.lv/projekti/projekti2/autorizacija/ielogoties
38.Sarier, N., (16 Nov. 2012) Journal of Textile Science & Engineering,
Manuscript number: JTSE-1943, http://omicsgroup.info/editorialtracking/textile
39. Sarier, N., (17 Oct. 2012) Journal of Textile Science & Engineering,
Manuscript number: JTSE-1836, http://omicsgroup.info/editorialtracking/textile
40.Sarier, N., (03 Oct. 2012) Thermochimica Acta, Manuscript number:
TCA-D-12-00597, http://ees.elsevier.com/tca/
41.Sarier, N., (22 Sep. 2012) Polymer Bulletin, Manuscript number: PB-120463, https://mc.manuscriptcentral.com/polbul
42.Sarier,N., (14 Sep. 2012) ELECO 2012 Elektrik - Elektronik - Bilgisayar
Mühendisliği Sempozyumu. Manuscript number: ELECO-2012-247,
http://eleco.org.tr/openconf_2012/review/
43.Sarier,N., (14 Sep. 2012) ELECO 2012 Elektrik - Elektronik - Bilgisayar
Mühendisliği Sempozyumu. Manuscript number: ELECO-2012-222,
http://eleco.org.tr/openconf_2012/review/
44.Sarier,N., (14 Sep. 2012) ELECO 2012 Elektrik - Elektronik - Bilgisayar
Mühendisliği Sempozyumu. Manuscript number: ELECO-2012-183,
http://eleco.org.tr/openconf_2012/review/
45.Sarier,N., (14 Sep. 2012) ELECO 2012 Elektrik - Elektronik - Bilgisayar
Mühendisliği Sempozyumu. Manuscript number: ELECO-2012-164,
http://eleco.org.tr/openconf_2012/review/
46.Sarier, N., (05 Sep. 2012) Textile Research Journal,
Manuscript
number: TRJ-12-0396, http://mc.manuscriptcentral.com/textile-research
47.Sarier,N., (26 Apr. 2012)Express Polymer Letters, Manuscript number:
EPL-0003496, http://www.expresspolymlett.com/
48.Sarier,N., (22 Apr. 2012)Thermochimica Acta,
TCA-D-12-00222, http://ees.elsevier.com/tca/
Manuscript number:
49.Sarier,N., (28 Marc. 2012) Solar Energy, Manuscript number: SE-D-1100777R1, http://ees.elsevier.com/se/
50.Sarier,N., (27 Feb. 2012)Surface and Coating Materials, Manuscript
number: SURFCOAT-D-12-00240, http://ees.elsevier.com/surfcoat/
51.Sarier,N., (22 Feb. 2012)Journal of Inorganic Materials, Manuscript
number:JIM-12-049,
http://118.145.16.219:8080/Journalx_jimen/expertLogOn.action?mag_Id=1
5
52.Sarier,N., (14 Nov. 2011) Solar Energy, Manuscript number: SE-D-1100777, http://ees.elsevier.com/se/
53.Sarier,N., (09 Nov. 2011)Thermochimica Acta,
TCA-D-11-00669, http://ees.elsevier.com/tca/
Manuscript number:
54.Sarier,N.,(28-Oct-2011) Textile Research Journal, Manuscript number:
TRJ-11-0404, http://mc.manuscriptcentral.com/textile-research
55.Sarier,N., (October
2011) ELECO 2011 Elektrik - Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu. Manuscript number: ELECO-2011332, http://eleco.org.tr/openconf_2011/review/
56.Sarier,N., (October
2011) ELECO 2011 Elektrik - Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu. Manuscript number: ELECO-2011261, http://eleco.org.tr/openconf_2011/review/
57.Sarier,N., (October
2011) ELECO 2011 Elektrik - Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu. Manuscript number: ELECO-2011234, http://eleco.org.tr/openconf_2011/review/
58.Sarier,N.,(17-Aug-2011) Textile Research Journal, Manuscript number:
TRJ-11-0281, Elongation properties of polyurethane coated knitted fabrics,
17-Aug-2011, http://mc.manuscriptcentral.com/textile-research
59.Sarier, N.(Mayıs 2011) TÜBİTAK Ardeb 1001 Mayıs 2011 Dönemi Proje
Değerlendirme Panelist.
60.Sarier,N.,(08-Apr-2011) Textile Research Journal, Manuscript number:
TRJ-11-0100, http://mc.manuscriptcentral.com/textile-research
61.Sarier,N., (December 2010) Recent Patents on Chemical Engineering,
The manuscript: Polymers as natural nanocomposites: the missing
opportunities.
62.Sarier,N., (October 2010) Textile Research Journal,
Manuscript
number: TRJ-10-0357, http://mc.manuscriptcentral.com/textile-research
63.Sarier,N., (October 2010) ELECO 2010 Elektrik - Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu. Manuscript number: ELECO-20101589, http://eleco.org.tr/openconf_2010/review/review.php?pid=1589
64.Sarier,N., (October 2010) ELECO 2010 Elektrik - Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu. Manuscript number: ELECO-20101535, http://eleco.org.tr/openconf_2010/review/review.php?pid=1535
65.Sarier,N., (September 2010) Industrial & Engineering Chemistry
Research, Manuscript number: ie-2010-01727b,
https://acs.manuscriptcentral.com
66.Sarier,N., (May
2010)İstanbul Kültür
Öztunalı 2009 Bilim Ödülü, Jüri üyeliği.
Üniversitesi
Prof.Dr.Dr.Önder
67.Sarier,N., (May 2010) Textile Research Journal, Manuscript number:
TRJ-10-0183, http://mc.manuscriptcentral.com/textile-research
68.Sarier,N., (March 2010)Thermochimica Acta, Manuscript number: TCAD-09-00353, http://ees.elsevier.com/tca/
69.Sarier,N., (October 2009)Solar Energy,
00437R2, http://ees.elsevier.com/se/
Manuscript number: SE-D-08-
70.Sarier,N., (October 2009)Polymer Bulletin, Manuscript number: PB-090121.R2, https://mc.manuscriptcentral.com/polbul/
6
71.Sarier,N., (September 2009) Thermochimica Acta, Manuscript number:
TCA-D-09-00353 http://ees.elsevier.com/tca/
72.Sarier,N., (June 2009)Polymer Bulletin, Manuscript number: PB-090121.R2 https://mc.manuscriptcentral.com/polbul
73.Sarier,N., (March 2009) Thermochimica Acta, Manuscript number: TCAD-09-00111 http://ees.elsevier.com/tca/
74.Sarier,N., (March 2009) Solar Energy, Manuscript number: SE-D-0800437, http://ees.elsevier.com/se
75.Sarier,N., (March 2009) E-Polymers,
1618-7229.
http://www.e-polymers.org, ISSN
76.Sarier,N., (February 2009) Composites Science and Technology,
Manuscript number: CSTE-D-08-01267, http://ees.elsevier.com/cste/
77.Sarier,N., (1 Nov. 2008) Solar Energy,
00437R1, http://ees.elsevier.com/se/
Manuscript number: SE-D-08-
78.Sarier,N., (August 2008) Textile Research Journal, Manuscript number:
TRJ-07-0167, http://mc.manuscriptcentral.com/textile-research
79.Sarier,N., (10 Aug. 2008) Solar Energy, Manuscript number: SE-D-0800437, http://ees.elsevier.com/se/
80.Sarier,N., (July 2008) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and
Engineering
Aspec,
Manuscript
Number:
COLSUA-D-08-00727,
http://ees.elsevier.com/colsua/
81.Sarier,N., (June 2008) Thermochimica Acta, Manuscript number: TCA-D08-00208, http://ees.elsevier.com/tca/
82.Sarier,N., (June 2008) TÜBİTAK, 1002 Hızlı Destek Projesi.
83.Sarier,N., (November 2007) Chemical Engineering Journal, Manuscript
number: CEJ-D-07-00774, http://ees.elsevier.com/cej/
7
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Biricik, H., Sarier, N., “Comparative Study of the Characteristics of Nano
Silica–, Silica Fume– and Fly Ash–Incorporated Cement Mortars”, Materials
Research, in print, 2014.
A2. Onder, E., Sarier, N., Ukuser,G., Ozturk,M., Arat,R., “Ultrasound assisted
solvent free intercalation of montmorillonite with PEG1000: A new type of
organoclay with improved thermal properties.”, Thermochimica Acta, 566, 24-35
(2013)
A3. Onder, E., Sarier, N., Ersoy, S., “The manufacturing of polyamide– and
polypropylene–organoclay nanocomposite filaments and their suitability for textile
applications.”, Thermochimica Acta, 543, 37–58 (2012) (Alınan atıf sayısı 1)
A4. Sarier, N., Onder, E., “Organic phase change materials and their textile
applications: An overview.”, Thermochimica Acta, 540, 7–60 (2012) (Alınan atıf
sayısı 37)
A5. Sarier, N., Onder, E., Ozay, S., Ozkilic,Y., “Preparation of phase change
material–montmorillonite composites suitable for thermal energy storage.”,
Thermochimica Acta, 524, 1-2, 39-46 (2011) (Alınan atıf sayısı 17)
A6. Sarier, N., Onder, E., Ersoy, S., “The modification of Na-montmorillonite by
salts
of
fatty
acids:
An
easy
intercalation
process.”
Colloids
Surf.A:Physicochem.Eng.Aspects, 371, 40-49 (2010) (Alınan atıf sayısı 21)
A7. Sarier, N., Onder, E., “Organic modification of montmorillonite with low
molecular weight polyethylene glycols and its use in polyurethane nanocomposite
foams.” Thermochimica Acta, 510, 113-121 (2010) (Alınan atıf sayısı 23)
A8. Sarier, N., Onder, E., “Thermal insulation capability of PEG-containing
polyurethane foams.” Thermochimica Acta, 475 (1-2), 15-21 (2008) (Alınan
atıf sayısı 18)
A9. Onder, E., Sarier, N., Cimen,E., “Encapsulation of phase change materials
by complex coacervation to improve thermal performances of woven fabrics.”
Thermochimica Acta, 467(1), 63–72 (2008) (Alınan atıf sayısı 83)
A10. Sarier, N., “Specific features of adsorption of azo dyes on fly ash.” Russian
Chemical Bulletin,56(3),566–569(2007) (Alınan atıf sayısı 3)
A11. Sarier, N., Onder, E., “Thermal Characteristics of Polyurethane Foams
Incorporated with Phase Change Materials.” Thermochimica Acta, 454, 90-98
(2007) (Alınan atıf sayısı 68)
A12. Sarier, N., Onder, E., “The manufacture of microencapsulated phase
change materials suitable for the design of thermally enhanced fabrics.”
Thermochimica Acta, 452(2), 149–160 (2007) (Alınan atıf sayısı 131)
A13. Güler, Ç., Sarier, N., “The Mechanism of Acid Activation of
Montmorillonite.” Doğa-Tr.J. of Chemistry,15, 1-8 (1991) (Alınan atıf sayısı
10)
A14. Sarier, N., Güler, Ç., “Kinetics of The Thermal Dehydration of AcidActivated Montmorillonite by The Rising Temperature Technique.” Thermochimica
Acta,159, 29–33(1990) (Alınan atıf sayısı 19)
8
A15. Sarier, N., Güler, Ç., “The Mechanism of Beta-Carotene Adsorption on
Activated Montmorillonite.” J. American Oil Chemists Society, 66(7), 917–923
(1989) (Alınan atıf sayısı 25)
A16. Sarier, N., Güler, Ç. “Beta-Carotene Adsorption on Acid-Activated
Montmorillonite.” J. American Oil Chemists Society, 65(5), 776–779 (1988)
(Alınan atıf sayısı 32)
A17. Sarier, N., Güler, Ç., “Thermal Investigation of Acid Activated Clay
Minerals.” Thermochimica Acta, 119, 293–300 (1987) (Alınan atıf sayısı 3)
[Not: SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makalelerden alınan toplam atıf
sayısı: 491 (13 Ocak 2014)]
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda
(Proceedings) basılan bildiriler :
sunulan
ve
bildiri
kitabında
B1. Sarier,N., Ukuser,G., Ozay,S., Arat,R., “A Biomimetic Application:
Manufacturing of Superhydrophobic Cotton Fabrics and Their Surface Properties”,
The International Istanbul Textile Congress 2013:Innovative and Functional
Textiles, Proceedings, May 30th to June 1th 2013, Istanbul, Turkey.
B2. Sarier,N.,Ukuser,G., Ozay,S., Arat,R., “Biodegradable Pectin Based
Agrotextiles”, The International Istanbul Textile Congress 2013 Innovative and
Functional Textiles, Proceedings, May 30th to June 1th 2013, Istanbul, Turkey.
B3. Adsay,B.,Onder,E., Sarier,N., “New Approaches for Improving Thermal
Properties of Textile Materials”, The International Istanbul Textile Congress
2013:Innovative and Functional Textiles, Proceedings, May 30th to June 1th
2013, Istanbul, Turkey.
B4. Onder, E., Sarier,N., Ersoy , M.S., “Organoclay Applications In Polymer
Nanocomposite Filament Production”, International Congress of Innovative
Textiles(ICONTEX 2011), Proceedings, 297-302, 20-22 October 2011, Silivri,
Istanbul
B5. Sarier,N., Onder, E., Manufacture of Silver Nanoparticle Embedded
Chitosan and Design of Antimicrobial Cotton Fabrics, AUTEX 2011 World
Conference, Book of Proceedings, V.2, 838-842, 8-10 June 2011, Mulhouse,
France.
B6. Onder, E., Sarier,N., Silver Nanoparticle Incorporated Thermocapsules
Suitable For The Development of Thermally Enhanced Fabrics, AUTEX 2011 World
Conference, Book of Proceedings, V.2, 744-748, 8-10 June 2011, Mulhouse,
France.
B7. Onder, E., Sarier,N., Ersoy , M.S., “Electroless Plating of Textile Surfaces
with Silver Nano Particles for Electromagnetic Shielding” XIIth International Izmir
Textile and Apparel Symposium, 28 – 30 October 2010, Çeşme, İzmir.
B8. Ersoy , M.S., Onder, E., Sarier,N., Skrifvars, M., “Mechanical and Dynamic
Mechanical Properties of Carbon Nanotube Added Polypropylene Nanocomposite
Fibers”, Proceedings of X International Conference on Nanotechnology, Rome,
Italy, 13-17 September 2010 (oral presentation paper ID: Fr-am-D-C5)
B9. Sarier, N., Onder, E., “The Effect of Ultrasound Sonication on Pure and
Intercalated Nano Clay Production from Anatolian Montmorillonite”, Proceedings
of the International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and
9
Applications, Ottawa, Ontario, Canada, 4-6 August 2010. (oral presentation
paper ID:574)
B10. Sarier, N., Onder, E., “Ultrasound Sonication of Tokat Reşadiye
Montmorillonite and its Feasibility in Nano Clay Production”, International
Conference on Nanomaterials and Nanosystems-NanoMatsVI 2010, Proceedings,
İzmir Institute of Technology, Izmir, 14-18 June 2010.(oral presentation paper
ID: 360)
B11. Onder, E., Sarier, N., “Preparation of Polyethylene Glycol Intercalated
Organoclays and Their Utilization In Polyurethane Nanocomposites”, International
Conference on Nanomaterials and Nanosystems-NanoMats2009 , Proceedings,
20, Istanbul Technical University, Turkey, 2009.
B12. Sarier, N, Ozkılıc, Y., Ozay, S., “Agrotextiles Prepared By
Copolymerization of Pectin and Polyvinylalcohol on Nonwowen Polyester” , Latest
Advancements in High Tech Textiles and Textile-Based Materials Conference,
Proceedings, 316-317, Ghent University, Belgium, 2009.
B13. Eren, A. D., Onder, E., Sarier, N., “The Tensile Behaviors of NonAbsorable Sutures in Acidic and Basic Applications”, Ambiance 08 Smart Terxtiles
– Technology and Design Conference Proceedings, 175-177, University College of
Boras, Sweden, 2008.
B14. Ersoy, M. S., Onder, E., Sarier, N., “Nanostructured Electrical Conductive
Textiles with Electromagnetic Shielding Property”, Ambiance 08 Smart Terxtiles –
Technology and Design Conference Proceedings, 196-199, University College of
Boras, Sweden, 2008.
B15. Sarier, N., Onder, E., Kipcak, A.S., “Design and Development of a
Transport Box with Dynamic Thermal Management Capability”, V.International
Packaging Congress, TMMOB KMO Izmir Şubesi, Izmir, Turkey, 2007.
B16. Sarier, N., Onder, E., Kipcak, A.S., “Computer Modeling of Dynamic
Thermal Management in Buildings”, Seventh International Congress on Advances
in Civil Engineering Proceedings CD. Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey,
2006.
B17. Onder, E., Sarier, N., “Improving Thermal Properties of Textiles Using
Microencapsulated Phase Change Materials”, AUTEX 2006 World Conference
Proceedings CD.North Carolina State University, North Carolina, USA, 2006.
B18. Sarier, N., Onder, E., “A Comparative Study of Thermally Enhanced
Fabrics Based On the Microencapsulation Techniques Used”, Intelligent Ambience
and Well-Being 2005 Proceedings, 246-257, Tampere Technical University,
Tampere, Finland, 2005.
B19. Sarier,N., Onder, E. “Improving Thermal Regulation Functions of
Textiles”, 4th AUTEX World Textile Conference Proceedings CD. University on
Ensait, Roubaix, France, 2004.
B20. Sarier, N., Ustaer, C. “Effect of Different Oxides on the Sinterization of
Glass Ceramic Tiles”, Industrial Minerals and Building Stones Symposium
Proceedings, 439 - 445, The Turkish National Group of International Association
for Engineering Geology and the Enviroment, İstanbul Technical University,
İstanbul, Turkey, 2003.
10
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Sarier, N., “ The Attitude of Engineering Freshmen Towards Chemistry
Teaching in Turkey”, Journal of İstanbul Kültür University, 5(4), 1-15 (2007)
D2. Onder, E., Sarier, N., "Ev Tekstillerinde Yüksek Teknoloji Uygulamaları",
Home Trend, 1(1), 48-55 (2007)
D3. Sarier, N., Onder, E. “ Dinamik Isı Yönetiminde Kullanılan Akıllı
Malzemeler”, Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, 119, 148-154
(2005)
D4. Sarier,N. “Türkiye’nin 2023 Stratejik Hedeflerine Göre Fen-Mühendislik
Yükseköğretim Kontenjanlarına Bakış”, Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat
Dergisi, 116, 36-37 (2005)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Sarıer,N., Onder,E., “Altın Nanotaneciklerin Optik Özellikleri ve
Aydınlatmada Kullanılma Olanağı”, 8. Ulusal Aydınlatma Kongresi, Bildiri Kitabı,
77-82, İstanbul,Türkiye,14-15 Nisan 2011.
E2. Sarıer,N., Kipcak,A.S., “Türkiye’de Mühendislik Birinci Sınıf Öğrencilerinin
Kimya Öğretimine Yaklaşımı”, 1. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Bildiri Kitabı, 3132, İstanbul,Türkiye, 2007.
E3. Sarıer,N.,“Yükseköğretime Öğrenci Yerleştirme Başarısını Artırmaya
Yönelik Öneriler”, 7. Rehberlik Sempozyumu Bildiri Kitabı, 9-13, Kültür 2000
Koleji,İstanbul, 2005.
E4. Önder, E., Sarıer, N., “Tekstillerde Dinamik Isı Yönetimi Olanakları” , IX.
Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu,493506,TMMOB KMO Bursa Şubesi, Bursa, 2003.
E5. Biricik, H., Gündüz,A.S., Çakır, Ö., Sarıer, N., “Doksan gün sülfat etkisinde
kaldıktan sonra kalker ve silis dumanı katkılı betonların baz özellikleri”, 5. Ulusal
Beton Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yayınlanmış Tebliğ, İstanbul,
2003.
E6. Biricik, H., Türk,A.M., Sarıer,N.,Gündüz, A.S., “Süper Akışkanlaştırıcı ve
Agrega Tane Boyutunun Beyaz Betonun Basınç Mukavemetine Etkisi”, 1. Ulusal
Yapı Malzemesi Kongresi, İstanbul Mimarlar Odası, Yayınlanmış Tebliğ, İstanbul,
2002.
E7. Sarıer, N., Öztunalı .Ö. “Üniversitelere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Başarısını Arttırmaya Yönelik Çözüm Önerileri”, Lise Öğretimine Çağdaş
Yaklaşımlar Sempozyumu, 21-47, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2002.
E8. Sarıer, N., Demiralp, C., Güler, Ç., “Kaolinin Nötral Ploiakrilamid ile
Flokulasyonuna İyon Etkisi”, Seramik Teknik Kongresi, Yayınlanmış Tebliğ,
İstanbul, 1987.
E9. Sarıer, N., Güler, Ç., “Asitle Aktiflenmiş Bir Kil Mineralinin DTA ve TG ile
İncelenmesi”, IV. Kimya ve Kimya Müh. Sempozyumu, Yayınlanmış Tebliğ, Fırat
Üniversitesi, Elazığ, 1987.
E10. Sarıer, N., Güler, Ç. “Asitle Aktiflenmiş Bir Kil Mineralinin Spektroskopik
Yöntemlerle İncelenmesi”, VI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Yayınlanmış Tebliğ,
Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 1987.
11
E11. Sarıer, N., Güler, Ç., “Asitle Aktiflenen Montmorillonit Mineralinin
Aktiflenme Mekanizması”, III. Ulusal Kil Sempozyumu, Yayınlanmış Tebliğ, ODTÜ,
Ankara, 1987.
E12. Sarıer, N., Güler, Ç., “Aktif Kil Üzerinde -Karoten Adsorpsiyon
Mekanizması”, III.Kimya ve Kimya Müh. Sempozyumu, Yayınlanmış Tebliğ,
Ankara Üniversitesi, Ankara, 1986.
E13. Sarıer, N., Güler, Ç. “Asitle Aktifleştirilen Çanakkale Bentonitlerinin Yüzey
Asitliği”, II. Ulusal Kimya Sempozyumu, Yayınlanmış Tebliğ, ODTÜ, Ankara, 1985.
E14. Sarıer, N., Güler, Ç. “Asitle Aktiflenen Bentonitin
Adsorpsiyonu”, II.Ulusal Kil Sempozyumu, Yayınlanmış Tebliğ,
Üniversitesi, Ankara, 1985.
-Karoten
Hacettepe
F. Diğer yayınlar :
F1. Onder, E., Sarıer, N., (2013) Termal Komfor ve Tekstillerde Dinamik ısı
Yönetimi Olanakları. Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi, 1395, 13, 13 Aralık
2013.
F2. Onder, E., Sarıer, N., (2013) Giyilebilir Bilgisayarlar. Cumhuriyet Bilim
Teknoloji Dergisi, 1370, 15, 21 Haziran 2013.
F3. Sarıer, N., Onder, E., (2013) Nanoteknoloji Ürünü Akıllı Cam Uygulamaları.
Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi, 1366, 13, 24 Mayıs 2013.
F4. Sarıer, N., Onder, E., (2013) Doğadan Esinlenen Akıllı Aktif Tekstiller.
Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi, 1346, 13, 4 Ocak 2013.
F5. Sarıer, N., Onder, E., (2012) Doğadan Esinlenen Akıllı Biyomimetik
Tekstiller. Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi, 1341, 13, 30 Kasım 2012.
F6. Onder, E., Sarıer, N., (2012) Tekstillerde Nanoteknoloji Uygulamaları:
Gümüş Nanotanecikler ile Elektromanyetik Kalkanlama. Cumhuriyet Bilim
Teknoloji Dergisi, 1331, 15, 21 Eylül 2012.
F7. Onder, E., Sarıer, N., (2012) Gümüş Nanotanecik Katkılı Antimikrobiyal
Tekstiller. Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi, 1325, 13, 10 Ağustos 2012.
F8. Sarıer, N. (2012) Binalarda ve Yapı Malzemelerinde Nano Teknoloji
Uygulamaları. Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi, 1322, 13, 20 Temmuz 2012.
F9. Sarıer, N., Onder, E., (2012) Karbon Nano Tüplerin Eşsiz Özellikleri ve
Kullanım Alanları. Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi, 1312, 13, 11 Mayıs 2012.
F10. Sarıer, N. (2011) “General Chemistry Laboratory Manual“, İstanbul Kültür
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ISBN 978-605-4233-62-5.
F11. Sarıer, N., Onder, E., (2011) Sıcaklık Düzenleme İşlevi Olan Akıllı Tekstil
Ürünleri. Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi, 1287, 14, 18 Kasım 2011.
F12. Sarıer, N. (2011) Süper İletkenlerin Kullanım Alanları, Cumhuriyet Bilim
Teknoloji Dergisi, 1272, 14-15, 5 Ağustos 2011.
F13. Sarıer, N. (2011) Süper İletkenlerin Yüzüncü Doğum
Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi, 1268, 14, 8 Temmuz 2011.
Yıldönümü,
F14. Sarıer, N. (2011) 2011 Uluslararası Kimya Yılı Olarak Kutlanıyor,
Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi, 1243, 14,14 Ocak 2011.
F15. Sarıer,N., Onder,E.(2010) “Altın: Nanoteknolojinin Hizmetinde Soylu Bir
Metal”, Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 23, 1239, 14.
12
F16. Sarıer,N.(2010) “Organik Sentezlerde Karbon Atomlarının Yeni Buluşma
Noktası: Palladyum Katalizör”, Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 23, 1236, 14.
F17. Sarıer,N., Onder,E.(2010) “Kendini Onarabilen Polimerler: Bir Biyomimetik
Uygulama”, Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 23, 1231, 12.
F18. Sarıer,N., Onder,E.(2010) “Giyilebilir Elektronik ve Fotonik Tekstiller”,
Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 23, 1212, 14.
F19. Sarıer,N., Onder,E.(2010) “Kendini Temizleyebilen Tekstiller”, Cumhuriyet
Bilim Teknoloji, 23, 1207, 14.
F20. Sarıer,N.(2010) “Tıbbi Hedef Belirleyen Nanorobot Üretimi”, Cumhuriyet
Bilim Teknoloji, 23, 1201, 12.
F21. Sarıer,N.(2010) “Karbon Nanotüp Mürekkepten Radyo Yapıldı”, Cumhuriyet
Bilim Teknoloji, 23, 1197, 12.
F22. Sarıer,N., Onder,E.(2009) “ Elektroeğirme Yöntemi ile Üretilen Nanoiplik
Yapılı Kompozitlerin Biyomedikal Kullanımı”, Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 22,
1172, 12.
F23. Sarıer,N., Onder,E.(2009) “Giyilebilir Elektronik Tekstiller”, Cumhuriyet
Bilim Teknoloji, 22, 1152, 12.
F24. Sarıer,N., Onder,E.(2009) “Nanotel İle Dokunmuş Kumaştan Elektrik
Üretimi. Cumhuriyet Bilim Teknoloji,23, 1140, 12.
F25. Sarıer,N.(2008) “Denizanasının Parıldayan Proteinlerine
Ödülü. ”, Cumhuriyet Bilim Teknoloji,22, 1127, 17.
Nobel
Kimya
F26. Sarıer,N., Ozay,S., Ozkılıç,Y.(2008) “Sürdürülebilir Yeşil Binalar I-II. ”,
Cumhuriyet Bilim Teknoloji,22, 1123-1124, 17.
F27. Sarıer,N., Onder,E.(2008) “Biçim Hafızalı Malzemeler:I. Metal Alaşımlar, II.
Polimerler. ”, Cumhuriyet Bilim Teknoloji,22, 1111-1112, 17.
F28. Onder,E., Sarıer,N. (2007) “Tekstillerde Yüksek Teknoloji Uygulamaları:
Fotonik Tekstiller. ”, Cumhuriyet Bilim Teknoloji,21, 1067, 17.
F29. Sarıer,N., Onder,E.(2007) “Sıcaklık Düzenleme İşlevli Akıllı Malzemeler.”,
Cumhuriyet Bilim Teknoloji,21, 1055, 17.
G. Teknik Raporlar:
G1. Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı için
hazırlanan Kayseri Sümerbank Yerleşkesi içerisinde bulunan tescilli Elektrik ve
Buhar Santrali restorasyon çalışmaları için harçların yapısal incelemesine ilşkin
teknik rapor, Nihal Sarıer, Gökçen Ukuşer, Şubat 2014.
G2. Kayseri Kaleiçi restorasyon çalışmaları için harçların yapısal incelemesine
ilşkin teknik rapor, Nihal Sarıer, Refik Arat, Gökçen Ukuşer, Temmuz 2013.
G3. FİXA Yapı kimyasalları yapısal incelemesine ilişkin teknik rapor, Nihal Sarıer,
Refik Arat, Gökçen Ukuşer, Ocak 2013.
H.Kitaplar:
H1. Onder, E. and Sarier N., Chapter 3: Thermal Regulation Finishes For
Textiles, İn Functional Finishes For Textiles: Improving Comfort, Performance
And Protection, Edited By R Paul, Woodhead Publishing Series İn Textiles No.
156, Isbn 0 85709 839 X Isbn-13: 978 0 85709 839 9,September 2014, 570 pp.
13
H2. Sarıer, N. (2011) General Chemistry Laboratory Manual, İstanbul Kültür
Üniversitesi Yayınları, 110 s., ISBN 978-605-4233-62-5.
H3. Sarıer, N. (2006) “General Chemistry Laboratory Manual“, İstanbul Kültür
Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
H4. Sarıer N. (2008) “Yüzyedi Kimya Öyküsü” ,Çeviri , TÜBİTAK Popüler Bilim
Kitapları Dizisi, No.026, 25. Basım, ISBN 975-403-044-8 (1. basım:1995 ),
Ankara.
H5.
Sarıer N. (2001) “Sekiz Yıllık Eğitimde Fen & Matematik Öğretimi
Sempozyumu”, Editör, Kültür Koleji Yayınları-1, 255 sayfa, İstanbul, ISBN:9757415-06-5
H6.
Sarıer N. (2001) Genel Kimya Ders Notları , İstanbul Kültür Üniversitesi
Yayınları:08, İstanbul.
H7.
Sarıer N. (2001) Genel Kimya Laboratuvarı , İstanbul Kültür Üniversitesi
Yayınları, İstanbul.
H8.
Sarıer N. (2000) General Chemistry Lecture Notes , Sarıer N., İstanbul
Kültür Üniversitesi Yayınları:02, İstanbul.
I. Son iki yılda okutulan dersler
Akademik
Yıl
Dönem
Ders ismi
General Chemistry
Güz
2013-2014
Bahar
Güz
2012-2013
Bahar
Haftalık ders saati
Teori
Uygulama/Lab
2
2
Öğrenci
sayısı
110
Genel Kimya
2
2
80
Materials Science
Materials Science
Malzeme Bilgisi
Nanotechnology Applications in
Civil Engineering
İnşaat Mühendisliğinde
Nanoteknoloji Uygulamaları
Chemistry
General Chemistry
General Chemistry
2
0
2
2
95
76
80
70
2
2
50
2
2
2
2
2
2
110
90
100
Genel Kimya
2
2
60
Materials Science
Materials Science
Nanotechnology Applications in
Civil Engineering
İnşaat Mühendisliğinde
Nanoteknoloji Uygulamaları
Chemistry
General Chemistry
2
0
2
2
98
68
70
2
2
50
2
2
2
2
96
67
14
Download

Nihal Sarıer Doğum Tarihi - İstanbul Kültür Üniversitesi