KİŞİSEL BİLGİLER
Naile KARAKEHYA

İş Adresi: Organize Sanayi Böl. Teknoloji Bulvarı Antrepo Cad. No:1
Eskişehir

E-mail: [email protected] [email protected]

İş Tel: 0-222-2361415 (4519)
ÖĞRENİM DURUMU
Derece
Bölüm
Üniversite
Yıl
Doktora
Kimya Mühendisliği
Esogü
2013
Esogü
2007
Esogü
2005
(Kimyasal Teknolojiler)
Yüksek Lisans
Kimya Mühendisliği
(Temel İşlemler ve Termodinamik)
Lisans
Kimya Mühendisliği
YABANCI DİL VE DÜZEYİ

İngilizce (ÜDS: 77.5)
AKADEMİK ÜNVANLAR

ÖĞR.GÖR. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir MeslekYüksekokulu, 2011
PROJELER

2012-Devam Ediyor: (Esogü BAP), Polimer ve Tabakalı Kil Yapılarından Elde Edilen
Nanokompozitlerin Yanma ve Yüzey Özelliklerinin Belirlenmesi.
BİLİMSEL YAYINLAR
A ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
A1 Karakehya, N., Bilgiç, C., 2014, Surface Characterisation of Montmorillonite/PVC Nanocomposites by
Inverse Gas Chromatography, International Journal of Adhesion and Adhesives, 51, 140-147.
A2 Bilgiç, C., Yazıcı, D.T., Karakehya, N., Çetinkaya, H., Singh, A., Chehimi, M.M., 2014, Surface and
Interface Physicochemical Aspects of Intercalated Organo-Bentonite, International Journal of Adhesion and
Adhesives, 50, 204-210.
A3 Bilgiç, C., Yazıcı, D.T., Vural, N., 2010, Characterizing the Surface Acidity of Bentonite by Various
Methods, Surface and Interface Analysis, 42, 100-1004.
A4 Yorgun, S., Vural, N., Demiral, H., 2009, Preparation of high-Surface Area Activated Carbons From
Paulownia Wood by ZnCl2 Activation, Microporous and Mesoporous Materials, 121, 189-194.
B. ULUSLARASI TOPLANTILARDA SÖZLÜ SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN
BİLDİRİLER
B1 Karakehya, N., Being Women, Wife, Mother and Engineer in Turkey in The Light of Changes in
Modernization Process, III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, February 6-8, 2014,
Sapienza University, Rome, Italy
B2 Karakehya, N., Environmental Effects of the Consumerist Society, International Conference on Eurasian
Economies, September 17-18, 2013, St. Petersburg, Russia
D ULUSAL TOPLANTILARDA SÖZLÜ SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA ÖZET OLARAK
BASILAN BİLDİRİLER
D1 Karakehya, N., Nanoteknoloji ve Çevresel Etkileri, Ekoloji Sempozyumu, Mayıs 1-4, 2014, Doğu Akdeniz
Üniversitesi, Gazimağusa, K.K.T.C.
C ULUSAL TOPLANTILARDA POSTER OLARAK SUNULAN BİLDİRİLER
C1 Bilgiç, C., Yazıcı, D.T., Vural, N., Kaolenin Yüzey Asit-Baz Özelliğinin Farklı İki Yöntemle Belirlenmesi,
9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Haziran 22-25, 2010, Gazi Üniversitesi, Ankara
C2 Vural, N., Yorgun, S., Karbonuzasyon Sıcaklığı ve Emdirme Oranının Aktif Karbon Dokusal Özelliklerine
Etkisi, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ağustos 26-29, 2008, İnönü Üniversitesi, Malatya
VERDİĞİ DERSLER

Çevre Kimyası

Şehircilik ve Çevre Planlama

Katı Atık Yönetimi

Hava Kirliliği ve Kontrolü

Nanoteknoloji ve Çevre

Çevre Teknolojileri
Download

Fotoğraflı CV Formu - eskişehir osmangazi üniversitesi