ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY
Jednovrstvý izolační systém
jedn.
cena za jedn.
bez DPH
cena za jedn.
s DPH
ELASTEK SOLO
jednovrstvý mechanicky kotvený izolační systém
1010151300
ELASTEK 50 SOLO modrozelený (role/8,1m2)
Modifikovaný pás proti prorůstání kořenů
m2
jedn.
204,00 Kč
246,84 Kč
cena za jedn.
bez DPH
cena za jedn.
s DPH
242,00 Kč
292,82 Kč
cena za jedn.
bez DPH
cena za jedn.
s DPH
203,00 Kč
245,63 Kč
A
ELASTEK 50 GARDEN
SBS modifikovaný pás proti prorůstání kořenů s atestem FLL
1010151655
ELASTEK 50 GARDEN modrozelený (role/5,4m2)
ELASTEK FIRESTOP
m2
jedn.
ELASTEK 40 FIRESTOP
SBS modifikovaný asfaltový pás splňující požadavky dle zkoušky „BROOF (t3)“
určený pro dvouvrstvé systémy
1010151190
ELASTEK 40 FIRESTOP modrozelený (role/7,5m2)
m2
ELASTEK 50 SOLO FIRESTOP
SBS modifikovaný asfaltový pás splňující požadavky dle zkoušky „BROOF (t3)“
určený pro jednovrstvé mechanicky kotvené systémy
1010151310
ELASTEK 50 SOLO FIRESTOP modrozelený (role/8,1m2)
m2
ELASTEK 40 COMBI
jedn.
237,00 Kč
286,77 Kč
cena za jedn.
bez DPH
cena za jedn.
s DPH
ELASTEK 40 COMBI
SBS modifikovaný asfaltový pás s kombinovanou nosnou vložkou
(polyester + skleněná tkanina)
1010151195
ELASTEK 40 COMBI modrozelený (role/7,5m2)
AXTER - speciální pásy s kovovým povrchem
m2
jedn.
203,00 Kč
245,63 Kč
cena za jedn.
bez DPH
cena za jedn.
s DPH
274,00 Kč
587,00 Kč
331,54 Kč
710,27 Kč
cena za jedn.
bez DPH
cena za jedn.
s DPH
154,30 Kč
154,30 Kč
186,70 Kč
186,70 Kč
cena za jedn.
bez DPH
cena za jedn.
s DPH
237,00 Kč
227,00 Kč
286,77 Kč
274,67 Kč
APP modifikované asfaltové pásy s kovovým povrchem
1010751000
1010751010
ARMALU 3,5mm (role/8m2)
PAXALPHA PB 4000 CUIVRE (role/8m2)
GLASTEK AL 40 MINERAL, ELASTAL
- protiradonová bariéra, parotěsná zábrana
SBS modifikované pásy
m2
m2
jedn.
SBS modifikované pásy
určené jako parotěsná zábrana nebo protiradonová bariéra
1010301469
GLASTEK AL 40 MINERAL (role/7,5m2)
1010301470
PARAELAST AL+V S40 (role/7,5m2)
Modifikované mostní pásy
m2
m2
jedn.
Modifikované mostní pásy pro izolace betonových
a ocelových konstrukcí
1010501400
1010501420
BÖRNER OK 50-N (role/7,5m2)
BÖRNER OK 45 (role/7,5m2)
m2
m2
ceník platný od 15. 5. 2013 | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na www.dektrade.cz
037
Download

A ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY