Ujištění o vydání „ES Prohlášení výrobce o shodě“
Na základě Direktivy 89/106/EHS ve znění Direktivy 93/68/EHS jejichž požadavky jsou převzaty
nařízením vlády č. 190/2002 Sb., v aktuálním znění,
zástupce výrobce: AXTER CZ, a.s., Eliášova 393/20, Praha 6, Česká republika
výrobce: Axter S.A., 8, avenue Félix d´Herelle, F-75016 Paris, Francie
ujišťují, že je vydáno ES prohlášení o shodě technických vlastností dle:
ČSN EN 13707 Hydroizolační pásy a folie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a
charakteristiky, příloha ZA
ČSN EN 13969 Hydroizolační pásy a folie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do
izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky, příloha ZA
ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a folie - Asfaltové parozábrany - Definice a charakteristiky, příloha ZA
ČSN EN 13859-1 Hydroizolační pásy a folie - Definice a charakteristiky pásu a folií podkladních a pro
pojistné hydroizolace-Část 1: Pásy a folie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny,
příloha ZA
ČSN EN 13491 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě
tunelů a podzemních staveb
ČSN EN 13492 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné
odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží
ČSN EN 13493 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě míst pro skladování
a likvidaci tuhých odpadů
ČSN EN 13361 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází
ČSN EN 13362 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů
pro následující výrobky:
Alpaflore, Alpal, Armalu, Axter, B3A, Coletanche, Exceljoint, Force, Hyrene, Matfix, Matflex,
Paxalpa, Paxalumin, Topfix, Topflam, Vap a jejich odvozené varianty.
Výrobky splňují jim příslušné technické požadavky a jsou za podmínek zde uvedených
dokumentů bezpečné a mají označení CE.
V Praze dne 17. ledna 2011
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
ředitel
AXTER CZ s.r.o., Eliášova 393/20, 160 00 Praha 6
Spisová značka: C 175063 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Komerční banka a.s., č. ú. 43-8414210207/0100, IBAN CZ2101000000438414210207
IČO: 24796841 DIČ: CZ24796841
Tel: + 420 728 438 661, [email protected], www.axter.info
Download

Ujištění o vydání „ES Prohlášení výrobce o shodě“