Souhlas o zpracování osobních údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění, tímto uděluji souhlas společnosti SERVIER s.r.o., se sídlem Praha 1,
Klimentská 1216/46, PSČ 11000, IČ: 61467219, vedená u rejstříkového soudu v
Praze oddíl C, vložka 29474, jakožto správci databáze (dále jen „společnost“), a
společnosti PEARS HEALTH CYBER, s. r. o. se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12,
PSČ 170 00, IČ: 25784684, zapsanou u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka
69981, jakožto zpracovateli (dále jen „zpracovatel“), aby za účelem zasílání
informačních a promočních sdělení společnosti SERVIER s.r.o. a uchovali mé
osobní údaje vyplněné ve formuláři, s jehož vyplněním jsem souhlasil/a. Jsem si
vědom/a, že svůj souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat. Zároveň tímto
poskytuji souhlas společnosti i zpracovateli k zasílání obchodních sdělení
elektronickou cestou dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti, v platném znění.
Download

Souhlas o zpracování osobních údajů V souladu - cvd