Návod na vyplnění elektronického formuláře
žádosti o vízum do Ruské Federace
1. Otevřete si stránku pro vyplňování elektronických formulřářů žádostí o vízum do Ruska
https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx
2. Vyberte zemi, ve které budete žádat o vízum (Czech republic) a vyberte jazyk, ve
kterém chcete formulář vyplnit (angličtina nebo ruština)
3. Důkladně si přečtěte informace k vyplňování žádosti a potvrďte jejich přečtení zatržením
políčka
4. Klikněte na tlačítko “Complete new application form”
Maximatour, spol. s r.o. , Opletalova 27, 110 00, Praha 1, Česká republika
TEL/FAX: +420 224 229 434, GSM: +420 777 279 099
[email protected] www.sssr.cz www.maximatour.cz
Firma Maximatour, spol s r.o. je vedená u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C 35225 , IČ 62913077, DIČ CZ62913077
Informační překlad textu v rámečku (z bodu 3)
Než začnete s vyplněním žádosti, ujistěte se, že máte k dispozici následující:
1.
2.
3.
4.
5.
Internet prohlížeč, který podporuje 128-bitové šifrování s operačním JavaScript. Naše webové stránky v
současné době podporují Internet Explorer verze 7.0 a vyšší a Mozilla Firefox verze 3.6 a výše. V případě
použití jiných prohlížečů nezaručujeme správný běh a fungování našich webových stránek.
Program, který umožňuje prohlížení a tisk PDF souborů. Doporučujeme Adobe Acrobat Reader.
Inkoustovou nebo laserovou tiskárnu pro tisk žádosti o vízum.
Platný cestovní pas.
Relevantní dokumenty, potřebné pro vyřízení žádosti o vízum, v závislosti na délce a účelu cesty.
Kompletní a podrobné informace (jako je seznam požadovaných dokumentů, pořadí podání dokumentů, požadavky
na fotografii, výši poplatků, dobu vyřízení atd.) lze získat na zastupitelském úřadě, konzulárním oddělení Ruské
federace nebo ruském vízovém centru, podle toho, kde máte v úmyslu předložit žádost o vízum.
POZOR: pokud během vyplňování formuláře uděláte přestávku delší než 20 minut, bude vaše připojení ukončeno.
Pokud si neuložíte číslo žádosti, nebo svůj koncept, budete muset začít s vyplňováním od začátku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Způsob vyplnění elektronického formuláře žádosti o vízum:
Vyberte z rozevíratelného seznamu s názvem "Země" jméno státu, kde se nachází diplomatický
zastupitelský orgán, konzulární oddělení Ruské federace nebo Ruské vízové centrum, kde máte v úmyslu
požádat o vízum.
Vyberte z rozevíratelného seznamu s názvem "Jazyk nápovědy" jazyk, v němž chcete zobrazit nápovědu.
Tyto rady vám vysvětlí význam otázek, které je třeba zodpovědět. Zvolíte-li jako jazyk nápovědy ruštinu,
pak musí být všechny vaše odpovědi v ruštině, s výjimkou příjmení, jména, adresy a názvů institucí či
organizací, které mohou být zadány v angličtině. Pokud jste vybrali jiný jazyk než ruský, měli byste
odpovědět na všechny otázky pouze v angličtině a používat pouze abecední znaky latinky. Pokud vaše
jméno obsahuje některé znaky národního jazyka (např. Ñ, É, Ü, nebo Ç), použijte prosím transliteraci
(přepis) svého jména, která se objeví v prvním řádku strojově čitelné zóny v dolní části stránky cestovního
pasu s osobními údaji. Například pokud se na stránce pasu s osobními údaji jméno a příjmení píše "Séo
Türre» ve strojově čitelné zóně se objeví jako "Seo Tuerre".
P<UTOTUERRE << SEO <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
L898902C <3UTO6908061F9406236ZE184226B <<<<< 14
Pro zahájení vyplnění formuláře žádosti stiskněte tlačítko "Vyplnit novou žádost". Pro pokračování
vyplňování, pro editaci, prohlížení a tisk dříve vyplněné žádosti, nebo vytvoření nové žádosti na základě
dříve zadaných údajů stiskněte „Otevřít dříve vyplněnou žádost“
Poznamenejte si číslo formuláře žádosti, které se nachází v pravém horním rohu. Budete ho potřebovat
pokud přerušíte vyplňování formuláře nebo pokud bude Vaše spojení ukončeno. Pro uložení konceptu
klikněte na tlačítko „Uložit koncept“
Řiďte se pokyny na každé stránce aplikace. Pole označená symbolem "*" jsou povinná. Pokud vyplníte
některá údaj chybně nebo zůstane nevyplněný povinný údaj, bude toto pole zvýrazněno a objeví se hlášení
o chybě, kterou je nutné opravit.
Vytiskněte formulář žádosti o vízum na tiskárně. UPOZORNĚNÍ: neukládejte PDF soubor s formulářem
žádosti na počítači, na který mají přístup další osoby, které nemají oprávnění k zobrazení nebo uchovávání
vašich osobních údajů. Uložíte-li žádost na pevný disk veřejného počítače, například v internetové
kavárně nebo v knihovně, ostatní uživatelé budou moci najít a prohlížet formulář vaší žádosti.
Na vytištěnou žádost nalepte fotografii 3.5x4.5 cm - fotografie musí být pořízena nejdéle 6 měsíců přede
dnem podání žádosti - napište datum a formulář podepište a spolu s ostatními požadovanými dokumenty
jej odneste na konzulární oddělení Ruské federace nebo do ruské vízum centra, s cílem získat vízum.
VAROVÁNÍ! Vyplnění elektronické žádosti o vízum je pouze počáteční fázi procesu získání víza. Aby mohlo
být uděleno vízum musíte předložit všechny potřebné dokumenty na zastupitelský úřad, konzulární oddělení
Ruské federace nebo Ruské vízové centrum, které jste vybrali při vyplňování žádosti o vízum.
Vyplněním elektronické podoby žádosti o vízum prostřednictvím této webové stránky (vyplněním údajů, tiskem
formuláře, odesláním formuláře na diplomatické zastoupení nebo konzulární oddělení Ruské federace) vyjadřujete
svůj dobrovolný souhlas pro automatizované zpracování, přenos a uložení údajů uvedených v žádosti. Všechny data
uvedená v žádosti, jsou zpracována a uložena v souladu se zákonnými požadavky ruské politiky v oblasti ochrany
osobních údajů.
Elektronický formulář žádosti o vízum bude uložen po dobu 30 dnů od okamžiku jeho posledního uložení.
Všechny informace uvedené v žádosti musí být pravdivé a úplné. Jakékoliv chybné údaje mohou vést k odmítnutí
žádosti nebo ke zrušení již uděleného víza, a mohou také vést k vystavení se trestnímu stíhání podle ruského
práva.
Maximatour, spol. s r.o. , Opletalova 27, 110 00, Praha 1, Česká republika
TEL/FAX: +420 224 229 434, GSM: +420 777 279 099
[email protected] www.sssr.cz www.maximatour.cz
Firma Maximatour, spol s r.o. je vedená u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C 35225 , IČ 62913077, DIČ CZ62913077
5. Vyberte ze seznamu kontrolní otázku (překlad otázek uvádíme níže)
6. Napište odpověď na kontrolní otázku
7. Opište kód z obrázku a klikněte na tlačítko “Submit”
Informativní překlad otázek (z bodu 5):
What was your childhood nickname? Jaká byla Vaše přezdívka z dětství?
In what city did you meet your spouse/significant other? Ve kterém městě jste potkal/a Vašeho manžela/lku
(partnera/rku)
What is the name of your favorite childhood friend? Jak se jmenuje Váš oblíbený přítel z dětství?
What street did you live on in third grade? Na jaké ulici jste bydlel/a ve 3. třídě?
What is the middle name of your youngest child? Jaké je prostřední jméno Vašeho nejmladšího dítěte?
What is your oldest sibling's middle name? Jaké je prostřední jméno Vašeho nejstaršího sourozence?
What school did you attend for sixth grade? Do jaké školy jste chodil/a v 6. třídě?
What was your childhood phone number including area code? Jaké bylo Vaše telefonní číslo včetně
předvolby v dětství?
What is your oldest cousin's first and last name? Jak se jmenuje Vaše nejstarší neteř?
What was the name of your first stuffed animal? Jaké bylo jméno vašeho prvního plyšáka?
In what city or town did your mother and father meet? V jakém městě se potkali Vaši rodiče?
Where were you when you had your first kiss? Kde se odehrál Váš první polibek?
What is the first name of the boy or girl that you first kissed? Jaké je jméno chlapce/dívky kterého/kterou jste
poprvé políbil/a?
What was the last name of your third grade teacher? Jaké bylo příjmení Vaší učitelky ze 3. třídy?
In what city does your nearest sibling live? Ve kterém městě žije Váš nejbližší sourozenec?
What is your maternal grandmother's maiden name? Jaké je rodné příjmení Vaší babičky z matčiny strany?
In what city or town was your first job? Ve kterém městě jste byl/a poprvé zamětnán/a?
What is the name of the place your wedding reception was held? Jak se jmenuje místo, kde byla Vaše
svatební hostina?
What is the name of a college you applied to but didn't attend? Jak se jmenuje vysoká škola, kam jste se
hlásil/a, ale nebyl/a přijat/a?
What was the first concert you attended? Jaký byl Váš první koncert, na který jste šel/šla?
Maximatour, spol. s r.o. , Opletalova 27, 110 00, Praha 1, Česká republika
TEL/FAX: +420 224 229 434, GSM: +420 777 279 099
[email protected] www.sssr.cz www.maximatour.cz
Firma Maximatour, spol s r.o. je vedená u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C 35225 , IČ 62913077, DIČ CZ62913077
Maximatour, spol. s r.o. , Opletalova 27, 110 00, Praha 1, Česká republika
TEL/FAX: +420 224 229 434, GSM: +420 777 279 099
[email protected] www.sssr.cz www.maximatour.cz
Firma Maximatour, spol s r.o. je vedená u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C 35225 , IČ 62913077, DIČ CZ62913077
Maximatour, spol. s r.o. , Opletalova 27, 110 00, Praha 1, Česká republika
TEL/FAX: +420 224 229 434, GSM: +420 777 279 099
[email protected] www.sssr.cz www.maximatour.cz
Firma Maximatour, spol s r.o. je vedená u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C 35225 , IČ 62913077, DIČ CZ62913077
Maximatour, spol. s r.o. , Opletalova 27, 110 00, Praha 1, Česká republika
TEL/FAX: +420 224 229 434, GSM: +420 777 279 099
[email protected] www.sssr.cz www.maximatour.cz
Firma Maximatour, spol s r.o. je vedená u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C 35225 , IČ 62913077, DIČ CZ62913077
Maximatour, spol. s r.o. , Opletalova 27, 110 00, Praha 1, Česká republika
TEL/FAX: +420 224 229 434, GSM: +420 777 279 099
[email protected] www.sssr.cz www.maximatour.cz
Firma Maximatour, spol s r.o. je vedená u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C 35225 , IČ 62913077, DIČ CZ62913077
Maximatour, spol. s r.o. , Opletalova 27, 110 00, Praha 1, Česká republika
TEL/FAX: +420 224 229 434, GSM: +420 777 279 099
[email protected] www.sssr.cz www.maximatour.cz
Firma Maximatour, spol s r.o. je vedená u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C 35225 , IČ 62913077, DIČ CZ62913077
Maximatour, spol. s r.o. , Opletalova 27, 110 00, Praha 1, Česká republika
TEL/FAX: +420 224 229 434, GSM: +420 777 279 099
[email protected] www.sssr.cz www.maximatour.cz
Firma Maximatour, spol s r.o. je vedená u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C 35225 , IČ 62913077, DIČ CZ62913077
Formulář musí mít po vytištění okraje 0,5 cm z každé strany
Maximatour, spol. s r.o. , Opletalova 27, 110 00, Praha 1, Česká republika
TEL/FAX: +420 224 229 434, GSM: +420 777 279 099
[email protected] www.sssr.cz www.maximatour.cz
Firma Maximatour, spol s r.o. je vedená u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C 35225 , IČ 62913077, DIČ CZ62913077
Download

zde. - Maximatour, spol. s ro