Dobrá rodina o.p.s.
Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1
IČO 24286664
ÚVOD DO SPECIFIK
DOPROVÁZENÍ
PĚSTOUNSKÝCH RODIN
SEMINÁŘ
Určeno zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky
CÍL SEMINÁŘE
• Předání praktických zkušeností z doprovázení pěstounských rodin
a sdílení dobré praxe.
OBSAH SEMINÁŘE
Seminář je jednodenní v rozsahu 8 vyučovacích hodin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uzavírání dohody s novou pěstounskou rodinou.
Zmapování potřeb dítěte, vztahy a ztráty, poruchy attachmentu.
Práce s rodinou a vedení návštěvy.
Zmapování potřeb pěstounské rodiny, specifické potřeby rodin (počet dětí,
minoritní etnikum, např. složitá právní, zdravotní problematika, věk
pěstounů, typ pěstounské péče).
Pomoc při naplňování zákonných povinností pěstounů.
Původní rodina dítěte (asistovaný kontakt s původní rodinou, vytváření
knihy života, historie dítěte, poruchy attachmentu).
Odchod dítěte z pěstounské péče.
Týmová spolupráce. Role jednotlivých subjektů.
Administrativa spojená s doprovázením pěstounských rodin (vedení
dokumentace, zprávy pro OSPOD, čerpání státního příspěvku).
Cena, místo a datum konání semináře je uvedeno na www.dobrarodina.cz.
Seminář v jiném termínu a místě je možno uspořádat po předchozí dohodě.
Seminář je akreditovaný MPSV - PC/SP/VP/PP
Download

Úvod do specifik doprovázení pěstounských rodin