Oznámení o změně účtu pro zasílání výplaty
Název zaměstnavatele:
Mzdové oddělení:
Adresa zaměstnavatele:
Dobrý den,
protože mám novou banku, prosím Vás o změnu čísla účtu pro zasílání výplaty.
Od data:
mi prosím posílejte peníze na nový účet číslo:
/ 3030 u Air Bank a.s.
O nastavení nového účtu mi dejte vědět na e-mail:
O nastavení mě informovat nemusíte.
Přeji Vám pěkný den
Jméno a příjmení: Podpis:
Adresa:
V
496/11/01
I banku můžete mít rádi
www.airbank.cz
dne
1/1
Air Bank a.s. / Hráského 2231/25 / 148 00 Praha 11 / IČ 29045371
společnost zapsaná
Společnost
zapsaná uu rejstříkového
rejstříkového soudu
soudu vv Praze,
Praze, spisová
spisová značka
značka B
B 16013.
16013.
Download

Oznámení o změně účtu pro zasílání výplaty