8, avenue Félix d'Hérelle
F-75016 PARIS
EN 13707
0679-CPD-0128
Aktualizováno:
22.10.2013
Předešlý dokument:
19.4.2004
www.axter.eu
Technický list výrobku
150100
Výrobní závod:
Číslo certifikačního úřadu: 0679
První rok označení CE: 2006
Courchelettes (Fr-59)
Označení dokumentu:
AT ALPAL
CAMINAXTER
Popis
CAMINAXTER je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený netkanou stabilizovanou vložkou s ochranným posypem z
minerálních granulí specifické barevnosti.
Použití
Pochozí údržbové chodníčky na plochých střechách.
Zpracování
Plnoplošné natavení na hydroizolační systém .
Skladování
Role se musí skladovat v suchém a chladném skladu, ve svislé poloze na vodorovné ploše. Chraňte před teplem a vlhkostí
(např. sluneční světlo). Během chladné sezóny je nutné minimálně 12 hodin před zpracováním skladovat při teplotě + 5°C.
Palety se nesmí stohovat.
Složení
Výztužná vložka (g/m²) :
Krycí vrstva (g/m²) :
Povrch (g/m²) :
Spodní povrch (g/m²) :
(orientační)
Vlastnosti
NORMA
Délka
Šířka
Přímost
Hmostnost role
Rozměry
Tloušťka
Plošná hmotnost
Nový výrobek
Po zestárnutí dle EN 1297
Přilnavost posypu
Odolnost proti protrhávání
Maximální tahové síly
Maximální protažení
Smyková odolnost ve
spoji
Chování za chladu
Odolnost proti stékání
Max. síla
Průměrná síla
Max. síla
Podélně
Příčně
Podélně
Příčně
Podélně
Příčně
Podélný spoj
Příčný spoj
Podélný spoj
Příčný spoj
Podélný spoj
Příčný spoj
Horní povrch
Spodní povrch
Nový výrobek
Po zestárnutí dle EN 1296
Odolnost proti nárazu
Odolnost statickému zatížení
Rozměrová stálost
Tvarová stálost pásu spojených s podkladem při změně teploty
Propustnost pro vodní páru
Nový výrobek
Po zestárnutí dle EN 1296
Vodotěsnost
Nový výrobek
Po zestárnutí dle EN 1296
Vodotěsnost po protažení při nízké teplotě
Reakce na oheň
Odolnost proti prorůstání kořenů
Nebezpečné látky podle databáze "nebezpečných látek", na
adrese:http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm
JEDNOTKY
EN 12039
m
m
mm/10m
kg
mm
kg/m²
%
EN 12310-1
N
EN 12311-1
N/50 mm
EN 12311-1
%
EN 12316-1
N/50 mm
EN 12317-1
N/50 mm
EN 1109
°C
180
3730
1200
10
DEKLAROVANÁ
HODNOTA
EN 1110
°C
EN 12691
EN 12730 (A)
EN 1107-1
EN 1108
EN 13897
EN 13501-1
EN 13948
mm
k
%
%
%
-
8
1
Prošel
NSP
3,95
NSP
Bez vad
NSP
15,00
NSP
NSP
690
540
40
50
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
-16
-16
100
110
20
20
0,5
NSP
µ=20000
NSP
Prošel
NSP
NSP
F
NSP
-
-
nejsou
EN 1848-1
EN 1849-1
EN 1849-1
Zjevné vady
Odolnost proti
odlupování ve spojích
stabilizovaný polyester
SBS bitumen
hrubozrný minerální posyp
lehce tavitelný spalný film
EN 1850-1
EN 1931
EN 1928
NSP- Není stanoveným parametrem; MLV - Výrobní limitní hodnota
Všechna prohlášení odrážejí současný stav techniky a vývoje. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výrobku a jeho specifikací.
TOLERANCE / MLV
MIN
MAX
-1 %
-1 %
3,8
4,1
0
570
440
30
40
30
810
640
50
60
≤
≤
≥
100
120
≤
≥
≤
při 10 kPa
Download

caminaxter