KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce, prevádzka: Dukelská 37
Tel.: 0907564671 e.mail: [email protected] IČO: 36488241 DIČO DPH : SK2021751369
Platnosť cenníka od: 20.01.2015
Pokládka
Cena práce
Pokládka systému TopStone hr. 1-2cm vrátane bežného brúsenia kameň 9,81 € /m2 bez DPH
11 , 77 €
Príplatok pokládka systému TopStone hr. 2-3cm v priemere
pri spätnom prepočte spotreby materiálu
3,15 € /m2 bez DPH
3,78 €
/m2 vr. D P H
Príplatok pokládka systému TopStone hr. 3-5cm v priemere
pri spätnom prepočte spotreby materiálu
6,85 € /m2 bez DPH
8,22 €
/m2 vr. D P H
Penetrovanie TopFix
1,12 € /m2 bez DPH
1,34 €
/m2 vr. D P H
Pokládka Geotextilie
/m2 vr. D P H
1,12 € /m2 bez DPH
1,34 €
/m2 vr. D P H
Pokládka TopCell, zakotvenie, vrátane sponkovacieho
2,23 € /m2 bez DPH
materiálu
Pokládka TopMesh, zakotvenie, vrátane sponkovacieho
1,48 € /m2 bez DPH
materiálu
Revitalizačný náter TopVital, TopStop vrátane prípravy podkladu, vysatia,2,96 € /m2 bez DPH
2,67 €
/m2 vr. D P H
1,78 €
/m2 vr. D P H
3,55 €
/m2 vr. D P H
Zakotvenie hliníkovej lišty(dilatácie) vrátane kotviaceho
1,12 € /bm bez DPH
materiálu
Zakotvenie nerezovej lišty, tvarové dekory vrátane kotviaceho materiálu 3,70 € /bm bez DPH
1,34 €
/ b m vr. D P H
4,44 €
/ b m vr. D P H
Pokládka TopPur
5,56 € /m2 bez DPH
6,67 €
/m2 vr. D P H
Aplikácia k uzavretiu povrchu - TopLock
3,34 € /m2 bez DPH
4,00 €
/m2 vr. D P H
Aplikácia k uzavretiu povrchu – Clear
6,67 € /m2 bez DPH
8,00 €
/m2 vr. D P H
Debnenie - ukončenie -do výšky 30 cm (rezivo, kotviaci materiál, separá 9,26 € /bm bez DPH
11 , 11 €
/ b m vr. D P H
13,30 € /bm bez DPH
15 , 96 €
/ b m vr. D P H
16,67 € /bm bez DPH
20 , 00 €
/ b m vr. D P H
Zapravenie prasklín - prerezanie, penetrácia, tmelenie, bandáž
2,23 € /bm bez DPH
2,67 €
/ b m vr. D P H
Búranie bez likvidácie sutiny do hrúbky 2cm v priemere
2,96 € /m2 bez DPH
3,55 €
/m2 vr. D P H
Debnenie - schody klasické -do výšky schodu 30cm(rezivo,
kotviaci materiál, separátor)
Debnenie - schody atyp, okrúhle a pod -do výšky schodu
30cm(rezivo alebo plastová doska, kotviaci materiál, separátor)
Download

Cenník prác