Asfaltové pásy vyhovující požadavkům na technické parametry předepsané dokumentem Technická pravidla SVAP 01 - Požadavky na asfaltové pásy a označené značkou GARANCE
KVALITY.
Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR, Aktualizace 2014-09-10
TYP A POUŽITÍ ASFALTOVÉHO PÁSU
Aplikace
Výrobková
norma
Použití,
charakteristika
podkladní vrstva,
mezivrstva
hydroizolace
spodní stavby
(ČSN EN 13969)
www.dehtochema.cz
Extrasklobit
Skloelast
Skloelast extra
Polyelast
Polyelast extra
DEKTRADE a.s.
KVK Parabit, a.s.
GEORG BÖRNER
BÜSSCHER HOFFMANN
www.dektrade.cz
www.kvkparabit.com
www.boerner.cz
www.bueho.cz
PARAELAST FIX kombi 46 dekor
SKLODEK 40 special dekor
SK Bit 1 Plus
ELMO-FLEX 4K
POLY-ELAST 3K
Barutop T 55 D
-
PARAELAST G200 MONO 50 medium
dekor
POLY-ELAST 3K
Baruplan E 55 K UNO
-
MONO-FLEX EPV 5 TR
DESIGN
-
ELASTEK 50 SOLO
ELASTEK 50 SOLO FIRESTOP
vrchní vrstvy pro
vegetační střechy
BITU-FLEX EPV
GARDEN
BITU-FLEX EPV 5
GARDEN DESIGN
-
ELASTEK 50 GARDEN
-
BITUMAX G200 S40
BITU-FLEX GG
v podmínkách působení
BITU-FLEX PV
zemní vlhkosti (TYP A),
BITU-FLEX EPV
např. deska nad
BITU-FLEX TPV
terénem
SINTOPOL
BITU-PLAST V60 S35
Bitubitagit V60 S35
Bitubitagit V60 S40
Extrasklobit
Skloelast
Skloelast extra
Polyelast
Polyelast extra
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
ROOFTEK G 40 SPECIAL MINERAL
ROOFTEK PV 40 SPECIAL MINERAL
DEKGLASS G200S40
BITUMAX G200 S40
v podmínkách působení
BITU-FLEX GG
vody působící
BITU-FLEX PV
hydrostatickým tlakem
BITU-FLEX EPV
(TYP T)
BITU-FLEX TPV
Extrasklobit
Skloelast
Skloelast extra
Polyelast
Polyelast extra
DEKGLASS G200S40
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL
ROOFTEK G 40 SPECIAL MINERAL
ROOFTEK PV 40 SPECIAL MINERAL
SKLOBIT 40 mineral
ELASTODEK 40 special mineral
ELASTODEK 50 special mineral
SKLODEK 40 medium mineral
ELASTODEK 40 medium mineral
Radonelast 3,5
Radonelast
Bitalbit S
Bitalbit S 40
GLASTEK AL 40 MINERAL
ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL
PARAELAST AL + V S40
PARAELAST AL + V S35
podkladní vrstva,
mezivrstva
v podmínkách působení
hydroizolace
zemní vlhkosti (TYP A),
spodní stavby
např. deska nad
(ČSN EN 13969)
terénem
parozábrana
s al vložkou
staveb
(ČSN EN 13970)
BITU-STICK GV 3
BITU-STICK GG
BITU-STICK GG 3
BITU-STICK GG 4
SKLOBIT 40 mineral
ELASTODEK 40 special mineral
ELASTODEK 50 special mineral
SKLODEK 35 standard mineral
SKLODEK 40 medium mineral
ELASTODEK 40 medium mineral
SK Bit 105 + PUK Ausgleisbahn
POLY-ELAST GG 200 S4
POLY-ELAST PV 200 S5
SK Bit 105 Wurzelschutzbahn
SK Bit 105 + PUK Ausgleisbahn
POLY-ELAST GG 200 S4
POLY-ELAST PV 200 S5
SK Bit 105 + PUK Ausgleisbahn
POLY-ELAST GG 200 S4
POLY-ELAST PV 200 S5
Baruplan GG E 45 K
-
-
Baruplan KV E 45 K
Baruplan GG E 45 K
Baruplan super KV E 55 K
charBIT G200 S40
charBIT elast G S40
charBIT elast PV S40
charBIT elast PV S40 HQ
charBIT elast PV S50
charBIT elast PV S50 HQ
Baruplan KV E 45 K
Baruplan GG E 45 K
Baruplan super KV E 55 K
charBIT G200 S40
charBIT elast G S40
charBIT elast PV S40
charBIT elast PV S40 HQ
charBIT elast PV S50
charBIT elast PV S50 HQ
Aluplan ALGV E 40 K
charBIT AL S40
Multiplex Therm
-
GLASTEK 30 STICKER ULTRA
GLASTEK 30 STICKER PLUS
-
-
ELASTEK 46 STICKER COMBI
-
-
GLASTEK 30 STICKER ULTRA
GLASTEK 30 STICKER PLUS
BITU-STICK T ALGV 3
-
GLASTEK 25 AL STICKER
-
PARAELAST FIX kombi 46 dekor
DACO-KSU S3
DACO-KSU S4
DACO-KSU-FO
DACO-KSU-SI
DACO-KSO
-
-
-
-
-
-
-
-
PARAELAST FIX AL
-
Aluplan KSK AL E 30
Aluplan KSK AL E 15
-
-
-
charBIT V60S35
-
charBIT G200S40
Oxidovaný pás typu V60 S35
BITUMAX V60 S35
Bitubitagit V60 S35
DEKBIT V60 S35
BITAGIT 35 mineral
Oxidovaný pás typu G200 S40
BITUMAX G200 S40
Extrasklobit PE
DEKGLASS G200 S40
SKLOBIT 40 mineral
Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR, Tiskařská 10/257, 108 00, Praha 10
Email: [email protected]
www.asfaltovepasy.cz
charBIT G200 S40
charBIT elast G S40
charBIT elast G S40 HQ
charBIT elast PV S40
charBIT elast PV S40 HQ
charBIT elast PV S50
charBIT elast PV S50 HQ
SKLOBIT 40 mineral
ELASTODEK 40 special mineral
ELASTODEK 50 special mineral
SKLODEK 40 special mineral
SKLODEK 40 medium mineral
ELASTODEK 40 medium mineral
jednovrstvá aplikace
BITU-FLEX AL
BITU-FLEX AL 4
Charvát a.s.
www.charvat.cz
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
ROOFTEK G 40 SPECIAL MINERAL
ROOFTEK PV 40 SPECIAL MINERAL
DEKGLASS G200 S40
-
vrchní vrstva
Samolepicí
asfaltový pás
BITUMAX G200 S40
BITU-FLEX GG
BITU-FLEX PV
BITU-FLEX EPV
BITU-FLEX TPV
DEHTOCHEMA-TN a.s.
ELASTEK 40 COMBI
ELASTEK 40 FIRESTOP
ELASTEK 40 GRAPHITE
ELASTEK 40 CPECIAL DEKOR
GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR
parozábrana
pás s kovovou nosnou
staveb
vložkou
(ČSN EN 13970)
hydroizolace
střech
(ČSN EN 13707)
BITUMAX s.r.o.
www.bitumax.cz
MONO-FLEX TPV
DESIGN
MONO-FLEX EPV
DESIGN
MONO-PLAST TPV 5
DESIGN
MONO-PLAST TPV
DESIGN
hydroizolace
střech
(ČSN EN 13707) vrchní vrstva
Natavitelný
asfaltový pás
ASFALTOVÉ PÁSY VYHOVUJÍCÍ OZNAČENÍ "GARANCE KVALITY"
MONOPLEX GG 200 S4
Download

GARANCE KVALITY 2014-09-10 - Svaz výrobců asfaltových pásů