Module1:e- Life Sanal
Assistanlık
e-LIFE
FİZİKSEL ENGELLİLER İÇİN E-EĞİTİM SANAL MERKEZİ
2011-1-RO1-LEO05-15322
Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların
görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde
kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
İÇİNDEKİLER
MODULUN TANITIMI
4
GİRİŞ
7
BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR
9
9
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
SANAL ASİSTANLIK NEDİR?
SANAL ASİSTAN (SA) KİMDİR?
SANAL İŞVEREN (Sİ) KİMDİR?
SANAL ASİSTAN NE İŞ YAPAR?
10
10
10
11
14
14
1.5. SANAL BİR ASİSTANLA ÇALIŞMANIN FAYDALARI:
BÖLÜM 2: SANAL ASİSTANLIK İŞİNİ EVDE HAZIRLAMA
17
2.1. İLGİLİ BECERİLERE SAHİP OLDUĞUNUZA EMİN OLUN
2.1.1 ÖZ DEĞERLENDİRME
2.1.2 BECERİ EKSİKLERİNİ KAPATMAK
2.2 SANAL ASİSTAN OLABİLMEK İÇİN NE TÜR EKİPMANLARA İHTİYAÇ DUYARSINIZ?
BÖLÜM 3: SANAL ASİSTAN NASIL KENDİ İŞİNİ KURAR?
17
19
22
23
26
3.1 POTANSİYEL MÜŞTERİLER GENELLİKLE NASIL BULUNUR?
3.1.2 İŞİNİZ İÇİN PAZARLAMA PLANI YAPIN
26
27
BÖLÜM 4: MÜŞTERİ KAZANMAK İÇİN İNTERNET AĞININ KULLANILMASI
4.1 KENDİNİZE BİR İNTERNET SİTESİ VE BLOG OLUŞTURUN
4.2 SOSYAL MEDYAYI KULLANIN
4.3 İNTERNETTE BİLGİ ARAMA DAVRANIŞI
4.3.1 WEB’DE ARAMA YAPARKEN BİLMENİZ GEREKENLER
4.3.2. İNTERNETTE POTANSİYEL İŞ FIRSATLARI
30
30
31
33
33
35
BÖLÜM 5: KENDİNİZE UYARLAMAYA BAŞLAYIN
39
39
5.1 SÖZLEŞME KONULARI
5.2 SANAL DEĞER: FİYATLARINIZI SAPTAMAK
SONUÇ
39
40
42
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
2/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
REFERANSLAR
42
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
3/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
MODULUN TANITIMI
MODUL BAŞLIĞI
Sanal Çalışma, (sanal çalışma nasıl gerçekleşir),
(sanal e- life asistanlığı modülü)
KOD
VAT1
ANAHTAR
KELİMELER
sanal asistan, sanal iş, veri girişi,
araştırma, yazma, blog, masaüstü
freelance iş / ler Online iş
HEDEF GRUP
Modülün hedef grubu sanal işgücü piyasalarına
girmek ve bu piyasalarla iletişim kurmak isteyen
engelli bireylerdir.
SEVİYE
internette
yayıncılık,
Yok
KARİYER
FIRSATLARI
İdari ve iş hizmetlerin geniş bir yelpazede
gerçekleştirecek olan nitelikli bağımsız yükleniciler
olarak işe başlamak
MODULUN AMACI
Bu modül katılımcılara sanal asistanlık işine nasıl
başlayacakları ve işi nasıl sürdürecekleri ve
kariyerlerini nasıl başarılı bir biçimde geliştirecekleri
konusunda gerekli kaynak ve network fırsatlarını
içeren kapsamlı bir bilgi sunmaktadır.
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
4/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
ÖĞRENME
ÇIKTILARI
GEREKLİ BECERİ
(LER)
Bu modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar:
- “nasıl Sanal Asistan olunacağı” konusunda ev-ofis
çalışma tarzının genel ilkelerini öğrenecek;
- kendi işini kurarak nasıl çalışılacağını veya genel
olarak sanal asistanlığı;
- müşterileri nasıl bulacağı ve onlara nasıl yardım
edeceğini;
- internet kullanarak enformasyonu elde etme
becerilerini;
-iletişim bilgilerini elde etmeyi ve organize etmeyi
öğrenecektir.
Temel ICT kullanımı
ÖNCEDEN
Yok
ALINMASI GEREKEN
DERS (LER)
ÖNERİLEN ÇALIŞMA 9 saat
SÜRESİ
YETERLİLİK
DEĞERLENDİRME
KATEGORİ
Etkin Çalışma süreci ve prsedürleri geliştirmek
Değerlendirme
aşamasında,
çoktan
seçmeli
test
uygulanacaktır. Her testte çoktan seçmeli sorular yer
alacak ve adayın, Öğrenme Çıktıları ile bilgi ve anlayışı
ölçülecektir.
MALİYET (maliyet optimizasyonu)
ZAMAN (etkili zaman yönetimi)
H-KALİTESİ (hizmet kalitesi)
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
5/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
Y-KALİTESİ (yönetim kalitesi)
TAMALAYICI
MATERYALLER
Yok
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
6/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
GİRİŞ
Değerli Katılımcı,
Bu module hoşgeldiniz! Bu modül kendi işini kurarak hizmet verebilmek için
sanal asistanlık işinde uzmanlaşmak ve sanal asistanlık konumunu geliştirmek
isteyenleri hedeflemektedir. Bu modülde başarılı bir sanal asistanlık işini nasıl
kuracağınız öğretilmektedir.
Öncelikle, bu modülde sanal işgücü piyasalarına girmeden önce işle ilgili bazı
kolay ipuçları verilecektir. İşinizi kuracağınız sırada; ne istediğiniz, ne
yapabileceğiniz, sanal asistanlıktan umduğunuz fayda gibi konularda kararlar
almak zorundasınız. Bu aşamada kendinizi nasıl değerlendirdiğiniz; zayıf, güçlü
yönlerinizi bilmeye ihtiyacınız vardır. Bu işte hangi tip mesleği seçeceğiniz
zayıf ve güçlü yönleriniz tarafından belirlenecektir. Bu modülde size bu
konularda rehberlik etmeye çalışacağız.
Diğer yandan, sanal asistanlıkta mevcut olan işler ve potansiyel müşterilere
nasıl ulaşacağınızı bilmeye ihtiyacınız vardır. İnternet yoluyla enformasyon
elde etmek bir metafor olarak hizmet verebilir. İş araştırmaları yeni arama
teknolojilerinin bir sonucu olarak, daha geniş bir alanda kullanılır bir hale
gelmiştir. İş ararken etkili iş bir şekilde iletişim / web tabanlı araçları
kullanmayı bilmelisiniz. Örneğin, Wiki nedir? Ortak içerik geliştirme için
kullanılabilir ve kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler nelerdir? Windows Live
Massenger kulanımının temel özelliklerini anlamak, Google docs un temel
özellikleri ve onunla neler yapabilecekleriniz. Skype kullanabilmek ve bununla
yapabilecekleriniz. Sırasıyla tüm bunları bu modülde inceleyeceğiz.
Son
olarak
sanal
piyasalarda
işinizi
yaparken
nasıl
davranacağınızı
öğreneceksiniz. Organize olmayı, müşterilerle ilişki kurmayı, onları idare
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
7/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
edebilmeyi, ücret konusundaki tavrınızı, görevlerinizi ve sorumluluklarınızı
bilmek ve bunları ciddiye almak önemlidir.
Daha sonraki modüllerde CADD, MS Ofis Programı, Graphic Adobe Photosop ve
Web tasarlama konularını öğreneceksiniz.
Bu modüllerden sonra artık profesyonel bir sanal asistan olarak işinize
başlamaya hazır olacaksınız!
Yeni bir iş dünyasına hoş geldiniz
En içten dileklerimizle,
e- Life Proje Ekibi
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
8/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR
Evden çalışmak, zamanla uygulamaya geçirilebilecek en
iyi fikirlerden biri olarak görülmüş ve işyeri günümüzde
daha önce hiç olmadığı kadar sanal bir hal almıştır.
Milyonlarca işçi bir yolla veya başka yollarla zamanlarının
büyük bir kısmını siber ortamda geçirmektedir.
Mavi veya beyaz yakalı işçilerin aksine, açık yakalı işçiler evden veya uzaktan
çalışan kişilerdir1.
Daha da önemlisi, sanal bir ortamdan çalışmak engelli bir kişiye özgürlük ve
saygınlık kazandırır. Ayrıca sanal iş belirli bir binada veya dükkânda faaliyet
gösteren geleneksel tuğla harç tipi (brick and mortar) işletmelere kıyasla
özünde birçok avantaj sağlar. Örneğin, geleneksel tuğla harç işletmelerine
özgü giderler olmadığında risklerin ve başlangıç giderlerinin önemli bir bölümü
ortadan kaldırılacaktır. Sanal iş sahipleri kira ödemeyecekler, çoğu zaman
kullanıma açık telefon ve internet hizmeti dâhil olmak üzere evlerinde hali
hazırda
bulunan
altyapının
bir
kısmından
veya
tamamından
yararlanabilecekler, ısınma ve elektrik için ayrı bir ücret ödemeyecekler ve
işlerine bağlı olarak değişen seyahat masraflarından tasarruf edecekler veya
seyahat masrafları hiç olmayacaktır2.
Ayrıca, uzaktan çalışanların sayıları arttıkça, engelli insanlara da işgücüne
katılmaları için daha fazla fırsat kapısı açılacaktır. Bu işçiler için bazen klik
işçiler, tele işçiler, sanal işçiler veya bulut işçiler tabirleri kullanılsa da ‘’Sanal
işçiler’’ kapsayıcı bir şemsiye terimdir.
1
Shipside Steve,(2002) Flexible and Virtual Working, Capstone Publishing (a Wiley company
ISBN 1-841122-688 P. 75
2
Blume, Alan Your Virtual Success Finding Profitability in an Online World The Career Press,
Inc, ISBN 978-1-60163-101-5 pp:50
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
9/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
Sanal işçiler, farklı koşullar altında farklı becerilere ve iş potansiyellerine haiz
olsalar da ortak paydaları işyerlerinin yalnızca fantezi boyutunda var olmasıdır.
Şimdi sanal yaşamı ve kavramlarını daha yakından tanıyalım.
1.1. Sanal Asistanlık Nedir?
Sanal kelimesi hiçbir yere gitmek zorunda kalmadan bilgi teknolojilerini
kullanmak suretiyle yapılabilecek veya görülebilecek şeyleri tanımlar.
‘’Asistanlık’’ ise destek olma eylemi veya tedarik edilen yardımdır. Yeni bir
çalışma şekli olan sanal asistanlık, tuğla harç tipi ofislerin dışında bulunan bilgi
teknolojilerini
kullanmak
suretiyle
gerçekleştirilen
ve
sanal
iş
desteği
hizmetlerini de kapsayan bir iştir. Aslında sanal çalışma iyi, hızlı ve ucuz
anlamlarına da gelir. Yani etkili, uygun maliyetli, karlı, esnek ve çevre dostu
bir çalışma şeklini ifade eder3.
1.2. Sanal Asistan (SA) Kimdir?
Serbest çalışan bir profesyonel olarak sanal asistan, sanal yardım kapsamında
çalışan ve müşterilere elektronik ortamda hizmet sunan kişidir. Bu kişiler
alışıldık işyerlerinin uzağından, mesela ev gibi yerlerden çalışırlar. Bir sanal
asistan aynı zamanda e-ticaret veya e-iş olarak da adlandırılan kendi ‘’Sanal
işinde’’ yarı zamanlı veya tam zamanlı çalışabilen işçidir.
1.3. Sanal İşveren (Sİ) Kimdir?
Sanal İşveren (Sİ), belirli işlerin tamamlanması için Sanal Asistanlara (SA)
ihtiyaç duyan bir şahıs veya şirkettir. Sanal işveren küçük girişimci, evden
çalışan girişimci, ev ofis veya küçük işletme sahibi olabileceği gibi aynı
zamanda büyük şirket sahibi de olabilir. E-iş ile meşgul olan biri, özellikle tek
bir kategoriye veya alt kategoriye sığdıramayacağız hizmetler gerektiren
büyük ölçekli işlerde bazen hem ‘’Sanal işveren’’ hem de ‘’Sanal asistan’’
rolünü üstlenebilir.
3
Blume, op. Cit. p:10
Pompton Plains,
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
10/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
1.4. Sanal Asistan Ne İş Yapar?
Sanal asistanlar oldukça çeşitli idari ve ticari hizmetleri yerine getiren becerikli
ve bağımsız yüklenicilerdir…
Sanal asistanlar, geleneksel bir ofiste yapılabilecek türden birçok işi kendi
ofislerinde veya ev ofislerinde gerçekleştirebilirler4. İletişim ise telefon, faks,
düzenli e-posta veya çevrimiçi anlık ileti aracılığıyla sağlanabilmektedir.
Dosyalar e-postalara eklenerek, dosya paylaşımı/transferi veya disketlerden
yararlanılarak düzenli/geçici e-posta aracılığıyla paylaşılmaktadır. İş dünyası
değiştikçe sanal asistanın rol ve görev kapsamı da genişlemektedir. Sanal
asistanın belli başlı görevleri aşağıdaki gibidir:
 Birçok
sanal
asistan
web
tasarımı
ve
arama
motoru
iyileştirme
alanlarında uzmanlaşmaktadır. Sanal asistanlar detaylara hâkim oldukları için
onlarla çalıştığınız takdirde internet sitenizin içeriğini güncelleyebilir, sitenizi
ilgi çekici ve etkili bir hale getirebilirler.
 Sanal
asistan
marifetli
bir
dokunuşla
sunumlarınızı
göz
alıcı
ve
profesyonel bir görünüme kavuşturabilir.
 Sanal asistan size tüm yazışmalarınızı, dilekçelerinizi, taslaklarınızı vb.
kontrol etme, düzeltme ve yazma konusunda destek sağlayarak her türlü
işletme iletişimine daha profesyonel bir boyut kazandırır.
 Sanal asistan tüm muhasebe işlerinizle, fatura ve borç hesaplarınızla
ilgilenebilir.
 Sanal asistan bir sonraki şirket etkinliğinizi veya gezilerinizi planlayarak
herkese eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşatabilir.
 Uzman sanal asistanlar (USA) projelerin çeşitli aşamalarında teknik
destek sağlayabilirler. (Örneğin; teknik çizim, tasarım, görüntü kurgusu).
 Sanal
asistan
randevularınızı
ayarlayabilir,
takviminizi
yönetebilir,
işlerinizi organize edebilir ve işlerinizin daha sorunsuz yürümesini sağlayabilir.
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
11/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
Aslında sanal asistanlar sadece farklı sektörlere yönelik hizmetler veya ofis
destek hizmetleri sunmakla kalmayarak, müşterileriyle işbirlikçi ilişkiler de
geliştirirler.
Diğer
taraftan
sanal
asistanlar
iş
yönetimi
süreçlerinin
oluşturulması, yürütülmesi ve sürdürülmesinden beyin fırtınasına, çeşitli
projeler için görevlerin yerine getirilmesine, pazarlamaya, araştırmaya, iş
stratejisi geliştirmeye ve takım oluşturmaya kadar çok çeşitli konularda destek
hizmetleri sunarlar. Aşağıdaki listede sanal asistanların yaptıkları işlerin
bazılarına yer verilmiştir:
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
12/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
Sanal Asistanların Yaptıkları İşler
 Sekreterya işi, mektup ve rapor yazımı, iş yazışmalarını yürütme, power point
sunumlarının hazırlanması vb.


Randevuların ayarlanması, müşteri telefonlarının canlı olarak cevaplanması.
E-posta ve faks gönderimi, belge yazdırma, tarama, disk yakma, multimedia
sunumlarının hazırlanması.
 Genel ve hukuki transkripsiyon, dijital ortama aktarma ve kaydetme.
 Muhasebe defteri ve hesap kayıtları tutma, faturalandırma, kar & bordro hizmetleri,
bildirilerin/ faturaların düzenlenmesi.
 İş tablolarının hazırlanması.
 Yasal evrakların kodlanması.
 Sanal hukuk sekreterliği.
 Profesyonel organizatörlük, emlakçılık desteği.
 Internet araştırması.
 Sosyal medya pazarlamacılığı.
 Internet pazarlamacılığı.












Marka geliştirme, rekabet analizi, pazar araştırması, arama motoru optimizasyonu
(AMO)
Sosyal medya optimizasyonu (SMO)
Online itibar yinetimi (OİY)
Link inşaası çalışmaları, basın bildirisi kampanyaları.
Makale gönderimi.
Ağ yöneticilerine makale ve blog yönetimi konusunda destek sağlama.
Dizinlere gönderim yapma ve destek sağlama.
Kaşılıklı linkler inşaa etme ve kısa yol oluşturma.
Pay per click (Tıklama başına ödeme) yönetimi.
Satış ortaklığı ve yönetimi.
Online reklamcılık.
İçerik yazımı, redaksiyon, anahtar sözcükle arama, podcastlerin düzenlenmesi ve
gönderimi vb.


Ağ yöneticilerine forum moderasyonunda destek sağlama.






Müşteri hizmetleri, imalat danışmanlığı.





Grafik tasarım, grafik tarama, yazılım destek hizmetleri.


Resumes/CV's writing
Ağ yöneticilerine elektronik magazinlerin oluşturulması/yönetilmesi konusunda destek
sağlama.
Kişisel asistanlık.
Sanal yazar asistanlığı.
Sanal pazarlama asistanlığı.
Sanal veri giriş asistanlığı.
İnternet sitesi tasarımı, kurulumu, blog ve forum oluşturma, hosting, bakım ve inşa,
internet sitesi istatistiklerinin izlenmesi (Mükemmel statik ve dinamik internet siteleri
oluşturma, dikkat çekici ve çağdaş tasarımlar sunma, iş dünyasında neyin en çok işe
yarayacağına ilişkin yaratıcı girdiler sağlama ve bounce rate oranı düşük, kolay gezilebilen
internet siteleri yaratma).
Masaüstü yayıncılık, CAD, bilgisayar programlama hizmetleri, veri tabanı yönetimi.
Seyahat ayarlaması, sanal danışmanlık, sanal resepsiyonculuk.
Redaktörlük, düzeltmenlik. "A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
Sanal iflas asistanlığı.
2011-1-RO1-LEO05-15322
Event management
13/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
1.5. Sanal Bir Asistanla Çalışmanın Faydaları:
Uzaktan çalışma, mesafe ve zaman dilimi
sorunlarını şirketin avantajına dönüştürür.
Diğer yandan patronlar düzenli bir maaş
veya sosyal güvenlik masrafları ödemeden
sanal bir asistandan ihtiyaç duyduklarında
istedikleri
şekilde
yararlanmanın
rahatlığını yaşarlar.
Patronlar
yalnızca
gerçekleşen
iş
için
ödeme yaparlar; ekipman, araç gereç ve
aylık maaş ödemek zorunda kalmazlar. Bu da patronların sadece gerçekleşen
işin saatine göre ücret ödeyecekleri için masraflardan muazzam tasarruf
edeceği anlamına gelir5. Masraf tasarrufları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
5
files/7_things_you_must_know_free_ebook_signed_rebranded.pdf
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
14/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
İŞÇİLİK
MAALİYETLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
(EST) (€)
Tam Zamanlı Çalışan
Sanal Asistan
Saat Başına Ödenen Ücret*
17.93**
11.00
Yan Ücretler (%21,78)
5.08
Yok
Genel Giderler Oranı
(%50)***
11.5
Yok
Toplam Efektif Ödeme Oranı
34.51
11.00
Bir Yıla Düşen Birim Saat
Sayısı
1687 saat*
1040 saat
TOPLAM Yıllık İşçilik
Maliyeti
58,201
11,440
Kaynak: http://www.vanetworking.com/clients/virtual-assistant-cost-comparison/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/
* Ortalama saatlik işçilik maliyetlerinin 2011 yılı AB27 iş ekonomisinde €23,1, Euro alanında (EA17) ise
bu miktarın €27,6 olduğu tahmin edilmiştir.
Yine de, bu oran €3,5 ve €39,3 arasında değişen saatlik işçilik masraflarıyla üye ülkeler arasındaki
önemli farklılıkları gizlemektedir.
** İşçilik maliyetleri, maaşlar&ücretler artı çalışan için ödenen sosyal katkılar gibi maaş
kapsamına girmeyen maliyetlerden meydana gelir.
** *AB-27, EA-17, FR: NACE Rev. 2. Kısım P (Bölüm 85) Fransa dâhil edilmemiştir.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-32-11-798/EN/KS-32-11-798EN.PDF
Genel giderler oranı ofis alanını, ekipmanları & ofis araç gereç giderlerini, mesai ücretlerini,
idari giderleri vb. kapsar.
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
15/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
İşçilik masrafları, işverenin personel istihdam etmeye yönelik yaptığı
harcamalar olarak tanımlanır. Bu tür masraflar çalışan giderlerini (maaşlar,
nakit ve ayni ödemeler, sosyal yardım katkıları dâhil olmak üzere), mesleki
eğitim giderlerini ve diğer masrafları (personel alım masrafları, iş kıyafetleri
için
yapılan
harcamalar
ve
işçilik
maliyetinden
diğer
alınan
ücretlerin
çıkarılmasıyla elde edilen istihdam vergisi) içerir6.
Tabloda gösterildiği gibi, sanal asistan için bu masrafların hiçbirisi söz
konusu değildir. Sanal bir asistanla çalışmanın avantajlarından biri de
ödemede esnekliktir. Patronlar sadece saat sayısına göre ödeme yapmakla
mükelleftir.
Ayrıca, ‘’Geçicilerin’’ aksine sanal asistanların çoğu patronlarıyla ortaklık
kurmak suretiyle çalışırlar. Bu şekilde çalışarak patronlarının işini öğrenir ve o
işin uzun vadedeki başarısını olumlu yönde etkileyebilirler 7.
Bu durum aynı zamanda üretkenliği de arttırır.
6
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/
www.pedva.net/vemployment.
7
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
16/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
BÖLÜM 2: SANAL ASİSTANLIK İŞİNİ EVDE HAZIRLAMA
Bu bölümde sizlere yeni bir sanal iş kurmanız için bazı stratejileri nasıl
uygulayacağınız gösterilecektir. Daha önce de belirtildiği gibi, sanal asistanlık
işi esnek çalışma saatleri, fiziksel engelli insanlar için makul çalışma ortamları,
düşük genel masraflar ve muazzam kar potansiyeli gibi fırsatlar sunar.
Ancak, öncelikle kendi işinizi kurmanız ve sürdürmeniz için hangi becerilerin
gerektiğini bilmeniz gerekir. Çoğu zaman göz ardı edilse de en önemli beceri
müşterileri çekme, yönetme ve kaybetmeme becerisidir. Müşteriye neler
sunabileceğinizi bilmeniz gerekir! Bu yüzden güçlü yönlerinizi en iyi yaptığınız
iş için kullanmanız daha kolay olacaktır.
2.1. İlgili Becerilere Sahip Olduğunuza Emin Olun
Kendi becerilerinize ve ilgi alanlarınıza bakmadan, şu an hangi hizmetleri
sunmanız
gerektiğini
ve
eğitim
alarak
gelecekte
hangi
hizmetleri
sunabileceğinizi bilemezsiniz8. Başarılı olabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz
belirli tutumlar vardır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir9:

Sabırlı ve istikrarlı olmak,

Disiplinli olmak,

Kendiliğinden harekete geçen biri olmak,

İyimser olmak,

Bağımsız çalışabiliyor olmak,

Teknolojiye ilgi duymak.
8
http://www.stay-a-stay-at-home-mom.com/supportfiles/7_things_you_must_know_free_ebook_signed_rebranded.pdf
9
cit
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
17/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
Öz farkındalığınızı arttırarak size en uygun, gerçekçi bir hedef doğrultusunda
mükâfatın, statünün ve manevi doyumun ideal bir karışımını elde etmek için
çalışabilirsiniz.
Bunu
bilmeniz
uygun
hedefler
belirlemenize
ve
kendi
beklentilerinizi yönetmenize yardımcı olacaktır.
Bir sanal asistanlık işi kurmak için Elite Ofis Desteği’nin kurucusu Susan
Totman aşağıdaki önerileri sunmaktadır:10
1. Hangi tür hizmetleri sağlamak istediğinize karar verin ve yeterli deneyime
sahip olduğunuza emin olmak için altyapınızı analiz edin.
2.İş alanınıza karar verin, yalnızca iki veya üç hizmet alanında uzmanlaşmayı
düşünün.
3.Ne kadar zamanınızı ve enerjinizi girişiminize ayıracağınıza karar verin. Yarı
zamanlı mı yoksa tam zamanlı mı çalışmak istiyorsunuz?
4.Kendi muhitinizde hizmet verebileceğiniz ihtiyacı keşfetmek için kapsamlı bir
endüstri araştırması yapın.
5.Müşterilerinizin kim olduğunu, nerede olduğunu ve onlara nasıl ulaşacağınızı
tespit edin.
10
http://www.eliteofficesupport.com/
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
18/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
6.Pazar araştırması yapın. Alanınızdaki ihtiyaçları keşfedin ve bulgularınızı
kendi işinize nasıl uygulayacağınıza odaklanın.
7.Bütçenizin sınırlarını, tahmini masrafları, gelirleri ve işleriniz başarılı bir
tempoya girene dek ne kadar süre ‘’batmadan idare edebileceğinizi’’ bilin.
8.Bir iş planı hazırlayın; gelişimi ve değişimi yönetmek için sık sık planınızı
gözden geçirin.
9.Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun olup olmadıklarından emin olmak için araç
gereçlerinizi, yazılımızı ve çalışma ortamınızı kontrol edin.
10.İlk müşterinizi garanti etmeden önce başlangıç için gereken tüm yasal ve
maddi boyutları bir kenara bırakın.
11. Hizmetlerinizi 7/24 pazarlayın. Bir internet sitesi yaptırdınız veya sarı
sayfalara bir ilan verdiniz diye müşteriler kapınızı çalmaz. Bu alanda hizmet
veren internet sitelerinin çoğunda da insanların kendi işlerini kurarken
aşağıdaki adımları izleyebileceklerinden bahsedilmektedir.
2.1.1 Öz Değerlendirme
Kendi güçlü ve zayıf yönlerinizi anlayabilirseniz, bu
sizin hangi meslek türünün güçlü yönlerinizi geliştirirken
zayıf
yönlerinizi
azalttığını
keşfetmenize
olanak
sağlayacaktır.
Aşağıdaki test, sanal girişimcilik skorunuzu belirlemek
için Alan Blume’un (2010) kitabından alınmıştır. Testin
sonunda sanal iş profilinize karar vermek için her bir
sorunun puan değerini ekleyin. Bu test gerçekten de
güçlü
yönlerinizi
ve
bu
yönlerin
sanal
iş
yürütmeyle
nasıl
bağlantılı
olabileceğini daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Kendinize dürüst olun-zayıf noktalarınız nelerdir ve siz onlarla ilgili neler
yapabilirsiniz?
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
19/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
Sanal İş Profili Testi11
1-Bağımsız çalışmaktan keyif alır mısınız?
1. Evet, bağımsız bir ortamda iyi çalışırım.
2. Bazen yalnız çalışmaktan hoşlanırım; daha çok takım çalışmasında yer
almayı severim.
3.Hayır, iş arkadaşlarımla çalışmayı tercih ederim.
2. Bir zorlukla karşılaştığımda sorunları değil fırsatları görürüm.
1. Evet, zorluklar sadece zekice gizlenmiş fırsatlardır.
2. Duruma göre değişir.
3. Hayır, alternatifleri düşünmeden önce tüm sorunları değerlendirmek isterim.
3. Başkalarına yardım etmekten çok başkalarını yönlendirmekten hoşlanırım.
1. Evet, başkalarına tavsiye sunarak ve rehberlik ederek koçluk yapmayı severim.
2. Bazen koçluk yapmaktan hoşlanırım; daha çok kolları sıvamayı tercih ederim.
3. Hayır, ben daha çok işe hemen koyulur, yardım ederim.
4. Kendiliğinden harekete geçen biriyim ve kendi kendime bir şeyler yapmaktan
hoşlanırım.
1. Evet, projeleri kendim başlatmayı severim.
2. Evet, bazen hoşlanırım; ama daha çok bir takımın parçası olmayı tercih ederim.
3. Hayır, bir grupla birlikte çalışmaktan veya ilerlemeden önce fikir birliği
sağlamaktan hoşlanırım.
5. Çok kararlıyım ve çabuk karar veririm.
1. Evet, ben kararlı biriyim.
2. Her zaman sorular sorarım ve harekete geçmeden önce başkalarının fikrini
alırım.
3. En iyi ilerleme planına karar vermeden önce tam fikir birliğinin sağlanmasını
isterim.
6. Başarıyı garantilemek için yerleşik kuralları ve modelleri izlemekten hoşlanırım.
1. Hayır, yenilik yapmaktan hoşlanırım.
2. Kurallar işe yaradığı sürece kuralları izlerim.
3. Kaliteyi güvence altına almak için kurallar ve sistemler son derece önemlidir.
7. Yapı, yaratıcılığa ve yeniliğe uzak bir andır.
1. Yapıdan hoşlanmam; yapılar yaratıcı enerjimi engeller.
11
Blume Alan (2010) “ Your Virtual Success Finding Profitability in an Online World”, pp.29-30
The Career Press, Inc., 220 West Parkway, Unit 12Pompton Plains, N.J. 07444
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
20/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
2. Bazı yapılar gereklidir.
3. Herhangi bir işlemin başarısı için katı yapılar son derece önemlidir.
8. Çoğu zaman yeni ve yaratıcı fikirlerle gelirim.
1. Daha iyi fikirlerle ve yeni yaklaşımlarla ilgilenmekten hoşlanırım.
2. Bazen yeni fikirlerle geldiğim olur; ancak kafamı önüme eğip, işimi
tamamlamakla da ilgilenirim.
3. Görevlerimi doğru ve zamanında tamamlamakla ilgilenirim.
9. Kararlar verirken içgüdüsel tahminlerden çok sorunların kapsamlı analizine
güvenirim.
1. Hayır, kapsamlı analizler için zamanım yok ve çoğu zaman mükemmel olmayan
verilere dayanarak karar veririm.
2. Karar vermeden önce yeterli veriye sahip olduğumu hissedene dek beklemeyi
tercih ederim.
3. Asla hızlı karar vermem ve mümkün olan en iyi çözüme karar vermeden önce
bilgi toplamak için yeteri kadar zaman harcarım.
10. Sabit bir iş benim ve ailemin iyiliği için gereklidir. Bana haftalık ücret ödeyin.
1. Hayır, küçük işletmelerin iniş ve çıkışlarını kaldırabilirim.
2. Sabit bir gelir ailem ve benim için önemlidir.
3. Mevcut kazancıma benzer bir ücret olmadan 60 günden fazla dayanamam.
11. Önceden planlanmış durumlarda doğaçlama gelişen durumlara göre kendimi daha
rahat hissediyorum.
1. Hayır, gerçek zamanlı kararlar vermekten hoşlanırım.
2. Hali hazırda yeterli veri yoksa hızlı kararlar vermemeliyim. Asla hızlı kararlar
vermem; bu şekilde alınan kararlar çoğu zaman eksik ve yanlış olur.
12. Oldukça rekabetçi biriyim.
1. Kesinlikle.
2. Biraz rekabetçiyim; ancak bu huyumun başkalarıyla çalışmamı engellemesine
izin veremem.
3. Benim daha rahat bir yapım var ve takım ruhu yaratmaktan hoşlanırım.
13. Sorumluk üstlendiğimde ve kontrolü elime aldığımda kendimi en rahat
hissederim.
1. Evet, ben sorumluluk üstlenen türden biriyim.
2. Bazen, yine de ilerlemeden önce çoğu zaman başkalarına danışırım.
3. Hayır, bir takımla çalışmayı ve fikir birliğini sağlamayı severim.
14. Sıkı çalışmaktan ve sıkı eğlenmekten hoşlanırım.
1. Evet, çalışmaya bayılırım—sonra da dibine kadar eğlenirim.
2. Ailem için para kazanmamın tek yolu çalışmaktır.
3.Sıkı çalışmaktansa sıkı eğlenmeyi tercih ederim.
15. Evden çalışmak isterim ve programımı kendim yapmaktan hoşlanırım.
1. Evet, geleneksel bir ofise gidip gelmek istemem.
2. Evden çalışmak isterim, ancak insanlarla da iletişim kurmak isterim.
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
21/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
3. Bir takım içerisinde yer alarak çalışmayı isterim, bence evden çalışmak oldukça
soyutlayıcı olacaktır.
16. İnsanlarla telefonda ve/veya internet toplantılarında görüşmekten hoşlanırım.
1. Evet, telefonda zaman geçirmekten ve insanlarla internet üzerinden toplantı
çevrelerinde çalışmaktan hoşlanırım. 
2. Zamanımın yarısını insanlarla yüz yüze görüşerek geçirmeyi tercih ederim.
3. Yüz yüze yapılan görüşmeler tam bana göre. Telefonda fazla zaman
geçirmekten hoşlanmam.
17. İşe gidip gelmekten ve sabah 9-akşam 5 mantığıyla çalışmaktan yoruldunuz mu?
1. Günlük işe gidip gelmelerden bıktım ve artık buna katlanamıyorum!
2. İşe gidip gelmek beni yoruyor; ancak işim tatmin edici.
3. İşe gidip gelmeyi hiç sorun etmiyorum ve şu anki işimden memnunum.
18. Basit bilgisayar teknolojilerini ve internet araçlarını iyi kullanabiliyor musunuz?
1. Evet, kelime işlemci uygulamasının, elektronik tabloların ve e-postanın nasıl
kullanıldığını biliyorum; hatta Skype, IM (Anlık ileti) ve sosyal ağları
kullanabiliyorum.
2. Bilgisayar kullanmayı biliyorum ve internette sörf yapabiliyorum.
3. Bilgisayar ve e-posta kullanmayı bilmiyorum.
Haydi,
şimdi
sanal
girişimcilik
profilinizi
puanlayalım.
Cevaplarınıza bakarak kendinize soru başına 1’den 3’e
kadar puan verin. Örneğin, cevap olarak 1 numaralı
seçeneği tercih ettiyseniz, kendinize 1 puan verin, eğer 2
veya 3 numaralı seçenekleri cevap olarak tercih ettiyseniz
kendinize sırasıyla 2 veya 3 puan verin. Puanlarınızı alt alta toplayın.
Toplam puanınız ne kadar düşükse sanal asistanlık işi de size o kadar
uygun!
26 veya daha düşük: Sanal asistanlık tam size göre!
27- 36 arası: Sanal girişimcilik eğilimleriniz çok güçlü.
37–46 arası: İyi bir sanal girişimcinin özelliklerinden bazılarını
taşıyorsunuz.
47–54 arası: Sanal işler size uygun olmayabilir.
2.1.2 Beceri Eksiklerini Kapatmak
Beceri ve nitelikleriniz bu tercihinizle yeterince örtüşüyor olabilir veya bazı
eksiklikleriniz varsa, bu eksiklikleri kapatmak için bazı becerileri edinmeniz ve
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
22/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
geliştirmeniz gerekebilir. Şimdi tüm bu gerçeklerin ışığında, arzu ettiğiniz iş
için en uygun aday olmak ve gelecekteki işvereninizin ihtiyaçlarını karşılamak
için gereken eğitimi almaya ve sürdürmeye yönelik
profesyonel bir gelişim planı yapmalısınız.
Kendi işinizi yürütürken, yapılması gereken şeylerin
zamanında yapılması konusunda sizi kendinizden
başka motive eden biri olmayacaktır. Kimse takip
etmediğinde,
işleri
bırakıyorsanız
iş
sürekli
ahlakınızı
son
dakikaya
yeniden
gözden
geçirmeli ve iç disiplininizi arttırmak için çok çalışmalısınız 12.
Başarılı bir sanal iş kurmak istiyorsanız, işinizin güncelliğini ve yüksek rekabet
gücünü mümkün olduğunca muhafaza etmek için yeni bilgi ve beceriler
edinmeye hevesli bir endüstri öğrencisi olmanız gerekir.
Sanal
asistan
olmak
istediğinize
karar
verdiğinizde
ileri
teknolojiden
kopmamanız gerektiğini bilmelisiniz. Sunduğunuz hizmetlere ilişkin yeni
gelişmeleri ve yazılımları öğrenmeye devam edin. Sektördeki tüm yeni
eğilimleri yakalayın, bir sanal asistanın ihtiyaç duyduğu şey budur.
2.2 Sanal Asistan
Duyarsınız?
Olabilmek
İçin
Ne
Tür
Ekipmanlara
İhtiyaç
Kendi işini yürüten sanal bir asistan olarak zamanınızın büyük bir kısmını
hizmetlerinizi pazarlamaya, network olaylarına katılmaya, müşterilerle görüş
alışverişinden
bulunmaya,
haber
postaları
ve
bloglar
gibi
pazarlama
materyalleri oluşturmaya ve muhtemel müşterilerle yüz yüze, telefonda ve eposta aracılığıyla görüşmeye ayıracaksınız.
Öncelikle kendi sanal asistanlık hizmetinizi sunabilmek için neye ihtiyaç
duyduğunuzu araştırmanız ve bulmanız gerekir. Paranızı israf etmemek için
gerekirse birine danışın; yine de yeni işinizi başlatmak için gereken hızlı ve
güvenilir araç gereçleri almanız konusunda yeteri kadar masraf etmekten
Virtual Pathways, VAClassroom.com is a property of Esalesguru Ventures Ltd. 2010
12
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
23/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
çekinmeyin13. Aşağıdaki ofis ihtiyaçları listesini edinirseniz sizin için daha iyi
olur:
 İnternet erişimi– Yüksek hızlı bir internet bağlantısı,
 Faks gönderme veya alma imkanı– Bunun için online, uygun fiyatlı
programlar mevcuttur,
 Uygun fiyatlı uzak mesafe telefon hizmeti,
 Yazılabilen CD ROM,
 İyi bir monitör– Unutmayın ki zamanınızın büyük bölümünü
monitörünüze bakarak geçireceksiniz.Aslında hemen gidip en pahalı
bilgisayarı almak zorunda değilsiniz, özellikle de dar bir bütçeniz
varsa. Bilgisayar donanımı hakkında çok fazla bilginiz yoksa bir
danışmanla
çalışabilirsiniz.
Kullanmayacağınız
bir
şey
için
para
harcamayın!
 İyi bir yazıcı (Tercihen tarama özelliği bulunan),
 Harici sabit disk veya iyi bir yedek sistem,
 Anti virüs yazılımı.
Bunlar gerekli olan araç gereçlerdir. Aslında bu hizmetin güzel tarafı çok fazla
ekipmana ihtiyaç duymuyor olmanızdır. Yine de zamanla sunmayı planladığınız
hizmete bağlı olarak ileride ihtiyaç duyacağınız diğer şeyler de olabilir.
 Mikrofonlu kulaklık,
 Online faks hizmetleri kullanmıyorsanız bir faks cihazı,
 Ev numaranızın yanında ayrı bir ev ofis telefon numarası. Telefon
ve faks sistemi kurmanın uygun maliyetli bir yolu da RingCentral’dir.
Özel donanım ve yazılım gerektiren hizmetler sunmayı düşünüyorsanız
hesaplarınıza bu masrafları da dâhil ettiğinize emin olun. Mesela, grafik
üretmek için Adobe Illustrator veya Paint Shop Pro’ya ihtiyacınız olabilir.
Masaüstü yayıncılığı ise Adobe Pagemaker veya Microsoft Publisher
gerektirebilir.
Bu
tür
programların
bazıları
oldukça
yüksek
fiyatlı
13
http://www.virtualassistantsguide.com/office-equipment.html
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
24/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
olabiliyor. Bu yüzden bir süre bu programlar olmadan idare edebilirseniz,
kredi kartına yüklenmek yerine bunları daha sonra işten elde edeceğiniz
kazancınızla satın alabilirsiniz14.
14
Durst, Christine and Haren, Michael (2005) “2-Second The Commute Join The Exploding
Ranks Of Freelance Virtual Assistants”. The Career Press, Inc. NYC p.109
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
25/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
BÖLÜM 3: SANAL ASİSTAN NASIL KENDİ İŞİNİ KURAR?
Şimdiye dek kendinizle ilgili bir değerlendirme yaptınız.
Kişilik tipinizi, değerlerinizi, beceri ve ilgi alanlarınızı
biliyorsunuz. Görev analizi yöntemine göre profesyonel
gelişim planınızı yaptınız, kendinizi geliştirmek için
gereken aktiviteleri gerçekleştirdiniz ve artık iş avına
hazırsınız. Peki, şimdi potansiyel iş fırsatlarını nasıl
bulacağız? Kendi işinizi başlatmak için biraz cesur olmalısınız!
3.1 Potansiyel Müşteriler Genellikle Nasıl
Bulunur?
Öncelikle bunun çok zaman, çaba ve yoğunlaşma
gerektirdiğini bilmelisiniz. Yeni bir iş nasıl kurulabilir
konusunda araştırma yaparak detaylı bir iş planı
hazırlamaktan –her şeyi organize etmekten- hevesle işe
atılıp bundan para kazanmaya çalışmaya kadar farklı birçok fikir
bulunmaktadır15.
Aynı zamanda planlama, istikrar ve takip de başarılı bir iş araştırması için
anahtardır. Başarılı bir iş araştırması yapmak zaman ve çaba gerektirir. Bu
yüzden iş araştırması yaparken çok zaman harcayacağınızı planlamalısınız.
Etkili bir iş araştırması yaparken dikkat emeniz gereken bazı şeyler vardır.
Belirli bir işle ilgili arz, talep ve istatistikleri öğrenmek için elektronik iş ilanları,
insan kaynakları siteleri, kariyer sayfaları, anketler gibi ilgili kaynaklara bakın.
Potansiyel iş fırsatları araştırırken kullanımınıza açık her türlü yöntemden
yararlanmalısınız. İlgili destek ağlarına bakmak, iş ilanlarını okumak,
internette sörf yapmak, iş merkezlerini ve/veya sanal iş bulma kurumlarını
ziyaret etmek bu yöntemlerden sadece birkaçıdır.
15
http://www.wikihow.com
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
26/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
Potansiyel iş fırsatları bulmak için öncelikle işverenlerin çalışanları nasıl işe
aldıkları konusunda fikir edinmeniz gerekir. Elbette işe alımla ilgili çeşitli
uygulamalar mevcuttur; ancak işverenlerin çoğunun kullandığı birkaç ortak
yöntemden söz edilebilir.
3.1.2 İşiniz İçin Pazarlama Planı Yapın
Sanal asistanlık dünyasında deneyimleriniz, becerileriniz ve bilginiz üst
seviyede olabilir; uygun araç ve gereçler kusuruz hizmet sunmanız konusunda
size büyük destek sağlıyor olabilir; fakat en önemli bileşen işinizi iyi
pazarlayabilmenizdir. Sanal asistanlık işinde başarılı olmak istiyorsanız bir iş
planı yapmaya zamanınızı ayırın ve çaba harcayın. Şimdilik elinizde olan tek
şey bir fikirdir. İnsanlar birçok durumda amaç ve hedef kelimelerini
birbirlerinin yerine kullanırlar. Fakat amaçlar ve hedefler arasındaki farkı
anlamanın amaç belirlemede önemli bir payı vardır. Önce önemli amaçlarınızı
sonra da hedeflerinizi belirleyerek ilerlersiniz. Hedefler de amaçlardır; ancak
hiyerarşide ikinci sırada yer alırlar. Hedefler, amaçlarınıza hizmet etmeleri için
belirlediğiniz alt amaçlardır. Diğer bir deyişle, amaç bir sonsa hedefler bu
sona ulaşmak için izlenen yolardır. Bu farkı aklımızda tutmamız önemlidir.
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
27/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
Amaçlarınıza ulaşmak için kaynaklarınız neler olmalı, hangi koşulları
sağlamalısınız, ne tür bilgi ve becerilere haiz olmalısınız?
Amaçlarınıza ulaşmadan önce başarmanız gereken önemli şeyler nelerdir?
Bu sorulara verilen yanıtlar sizin hedefleriniz olacaktır. Amaçların kendi
içerisinde bazı zorluklar barındırdığının farkında olun. Her halükarda kartvizit
bastırmak, ağlara katılmak, internet sitesi kurmak, tanıtım vb. şeyler için
paraya ihtiyaç duyacaksınız. Kime pazarlama yapacaksınız? Aklınızda belirli bir
pazar hedefi var mı? Güncel durumunuzu dikkatlice gözden geçirin.
Herhangi bir plan yapmadan önce başlangıç noktanızı gerçekçi ve net bir
şekilde tanımlamalısınız. Şu an ihtiyacınız olan şey fikrinizi nasıl tatbik
edeceğinize ilişkin bir yol haritası çizmektir. İş planınızın bir parçası olarak bir
pazarlama planına ihtiyacınız var! Öncelikle, pazarlamaya ayıracak ne kadar
paranız var? İşinizi herhangi bir ücret ödemeden geliştirebilmeniz için birçok
yol mevcuttur. Bunlardan bazıları:

Herkese yaptığınız işten bahsetmek,

Yazılar yazmak ve yayımlamak,

Ticaret rehberlerine ve sanal asistanlık ağlarına katılmak
veya kayıt yaptırmak,

Online tartışma forumlarına katılmak, hedeflenen twitter
takipçisi olmak,

Facebook marka sayfaları oluşturmak ve aktif bir şekilde
topluluklara katılmak,

Linkedin’de bir profil oluşturmak (Hedeflenen bağlantılar
kurun, tavsiyeler ekleyin, hedeflenen gruplara katılın ve katkıda
bulunun, ilgili soruları cevaplayın), kendi yerel topluluğunuzda
gönüllü olmak,

E-Posta imzası kullanmak,

Google Rehberde, Yahoo ve Bing dizinlerinde yerel
optimizasyonu yapılmış iş profilleri oluşturmak,

Hedeflenen e-posta listeleri oluşturmak için ücretsiz bilgi
ürünü yaratmak ve sunmak,
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
28/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1

Anahtar kelime hedefli yazılar ve basın bildirileri yayımlamak
(EzineArticles.com, PRWeb.com),

Slideshare.net ve Scribd.comaracılığıyla sunumlar ve PDF
dosyaları oluşturmak- portfolyo ve ilgili içerikleri paylaşmak,

Viral Pazarlama- Müşterilerden diğer meslektaşlarına da
yönlendirme yapmalarını talep etmek (Bilme, hoşlanma ve güven
faktörü)16.
Sonraki bölümlerde yukarıda açıklanan görüşlerle ilgili detaylara
değineceğiz.
.
1616
VAClassroom.com
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
29/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
BÖLÜM 4: MÜŞTERİ KAZANMAK İÇİN İNTERNET AĞININ
KULLANILMASI
İş bulmak için internetten yararlanmak diğer yöntemlere göre daha rahat,
ucuz ve etkilidir. Bu özellikle de ev tabanlı iş arayan engelli insanlar için
geçerlidir. World Wide Web geliştirildiğinden beri şirketlerin çoğu işe alım
süreçlerini basitleştirmek istedikleri için açık pozisyonlarını kendi internet
sitelerine ve iş arama sayfalarına yüklemektedir. Klasik iş arama yöntemleri
yerlerini adım adım yeni yöntemlere bırakmaktadır. Geleneksel gazete
ilanlarının yerini artık online iş arama yöntemleri almıştır.
4.1Kendinize Bir İnternet Sitesi ve Blog Oluşturun
Sanal asistan, sanal ortamda çalıştığı için çevrimiçi olması gerekmektedir.
İşinizin başlangıç aşamalarında yapmanız gereken şeylerden birisi kendinize
bir internet sitesi oluşturmanızdır. İnsanlar hizmetlerinize dair ilk izlenimlerini
buradan edinebilecekleri için profesyonel görünümlü bir internet sitesine sahip
olmanız önemlidir.
Bu e-yaşam eğitim programı sayesinde gerekli becerileri öğrenerek sitenizi
kendiniz tasarlayabilirsiniz. E-yaşam web tasarımı modülünü tamamladıktan
sonra kendi internet sitenizi kolayca oluşturabilirsiniz. Sitenizin görünümüne
önem verin. İnternet siteniz profesyonel, site içi gezintilere elverişli ve hızlı
yüklenebilir olmalıdır. İnternet sitenizin hızlı, gerçek ve kullanıcı dostu bir
tasarımının olması oldukça önemlidir. Sitenizi en son bilgilerle güncel tutmanız
işinizin imajını olumlu yönde etkiler.
Bilgilendirici bir site oluşturun: İnternet kullanıcıları farklı konularda daha fazla
bilgi edinmeye büyük ilgi duyarlar. İnternet sitenizle bazı ilginç haberler
arasında bağlantı kurmak daha fazla ziyaretçiyi sitenize çekmenizi sağlayabilir.
İnternet sitenizi öncelikli hale getirin17 .
http://www.stay-a-stay-at-home-mom.com/supportfiles/7_things_you_must_know_free_ebook_signed_rebranded.pdf
1717
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
30/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
Benzer şekilde, blog yazma da bahsetmek istediğiniz konularla ilgili bilgi
paylaşmanın
yayımlayarak
en
kolay
sadece
yollarından
bilginizi
biridir.
Bloğunuzda
göstermekle
kalmaz
kaliteli
aynı
içerikler
zamanda
da
bloğunuzun gerçek sahibi olursunuz. Bloğunuza sürekli gönderim yaptığınızda
görüntüleyiciler zamanla sizi belirli konularda gerçek bir bilgi kaynağı olarak
görmeye başlayacaklardır.
Özetle hangi kaynak siteyi kullanabileceğinize karar verirken aşağıdaki
unsurları aklınızda bulundurun:

Siteyi kullanmak kolay mı?

Kimliğiniz gizli tutuluyor mu?

Hatasız arama yapmak mümkün mü?

İş listeleri eklendikleri zamanı bileceğiniz şekilde tarihlendiriliyor
mu?

Sitenizde düzenli güncelleme yapılıyor mu?

Hizmeti kim yürütüyor?

Sunulan hizmeti kullanan birini tanıyor musunuz?

Sitenizi kullanmak ücretliyse, talep edilen ücreti ödemeye değer
mi?
4.2 Sosyal Medyayı Kullanın18
Sosyal medyadaki görünürlüğünüzü arttırmak için çeşitli sosyal paylaşım
sitelerindeki profil sayfalarınız arasında bağlantı oluşturabilir ve hepsini çapraz
http://www.xceedagents.com/resources/article-inside1.php
18
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
31/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
bağlantıyla kendi internet sitenize ve blogunuza yönlendirebilirsiniz. Sosyal
medya sayesinde kendinize eşsiz bir kimlik oluşturabilir, diğerlerinin yanında
farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Sosyal medyayı bir süre doğru bir şekilde
kullanarak sadece sizinle benzer alanlara ilgi duyan, benzer düşünen kişilerle
bağlantı kurmakla kalmaz, aynı zamanda daha geniş kitleler üzerinde de etkili
olabilirsiniz.
Kullanabileceğiniz etkili yöntemler aşağıdaki gibidir:
 Pozitif Bir Marka İmajı Yaratın–İnsanlarda saygı ve güven duygusu
uyandırmak için kültürlü ve bilgili biri olarak görülmek önemlidir. Bunun için
çevrenizde itibarınızı inşa ederek kendi kişisel markanızı geliştirin.
Pozitif bir marka imajı yaratmak sizi hem fark edilir kılar hem de insanlar
tarafından doğru algılanmanızı sağlar. Bunu yapmanın en kolay yolu ise
tanınmak istediğiniz şekilde sizi anlatan bir profil sayfası oluşturmaktır.
Sayfanıza başarılarınızı, niteliklerinizi, deneyimlerinizi ve insanların sizin
hakkınızda bilmesini istediğiniz diğer şeyleri ekleyin.
 Farklı Sosyal Ağlara Katılın - Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube,
Squidoo vb. gibi farklı sosyal paylaşım sitelerinde kendinize sayfa açın. Aynı
zamanda kendi alanınız ve işinizle ilgili sosyal ağlara da katılabilirsiniz. Bu
sitelere
düzenli
aralıklarla
içerik
yollayarak,
ilgi
alanınızla
ilgili
online
topluluklara ve gruplara katılarak varlığınızı hissettirin.
 Online Tartışmalara ve Forumlara Katılın–Online forumlarda ve
tartışmalarda yerinizi almaya başlayın. Diğer kullanıcılar tarafından gönderilen
soruları cevaplayabilir, işinizle ilgili haberleri yayabilir ve alanınızla ilgili
konuları tartışabilirsiniz. Twitter gibi sitelere kısa mesajlar göndermek,
bloglara yorum yazmak veya online forumlarda düşüncelerinizi dile getirmek
seçtiğiniz alana ilişkin bilginizi göstermenin diğer birkaç yoludur.
 Ağınızı Sürdürün ve Büyütün- Facebook ve LinkedIn gibi siteler
uzmanlık alanınızda çalışan insanlarla bağlantı kurabileceğiniz mükemmel
yerlerdir. Kendi online ağınızı geliştirmek ve büyütmek için sosyal medyayı
kullanın. Unutmayın ki ağınız ne kadar büyük olursa size ulaşacak kitle de o
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
32/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
kadar geniş olur. Ağınızı büyütmenin başka bir yolu ise sizinle aynı alanda
uzman olan diğer blogcularla bağlantı kurmaktır. Böylece, alanınızla ilgili en
son haberlerden ve gelişmelerden haberdar olabilir; sizinle benzer ilgileri
paylaşan insanları tanıyabilirsiniz.
 Ağınızda Aktif Olun- Varlığınızı hissettirmek için tüm sosyal ağlarda
aktif olun. Bu sitelerin kendi reklâmınızı yapabileceğiniz yerlerden ziyade
insanların
birbirleriyle
etkileşimde
bulundukları
ve
ağ
oluşturdukları
platformlar olduğunu unutmamanız akıllıca olacaktır. Sadece kaliteli içerikler
yayımlayarak değil aynı zamanda diğer insanlarla etkileşimde bulunarak,
soruları cevaplayarak, görüş ve bilgi sunarak da uzmanlığınızı pekiştirin19.
4.3 İnternette Bilgi Arama Davranışı
Kapsamlı müşteri ve iş araştırması yapmak hazırlık aşamasında ikinci önemli
adımı teşkil eder. Web’de işveren/şirket profillerini online arayarak işe
başlayabilirsiniz. İnternette şirketler, okullar, üniversiteler, hükümetler, haber
ve bilgi servisleri tarafından sağlanan birçok veri tabanı mevcuttur. Arama
yapmaya başlamak için web üzerinde nasıl etkili arama yapılacağını bilmeniz
gerekir. Arama işlemini kullanıcılar için daha yararlı kılmak adına ara yüzlerin
yeniden tasarlanmasını öneriyoruz.
4.3.1 Web’de Arama Yaparken Bilmeniz Gerekenler
Web’de yapılan aramaların sonuçları genel olarak bu üç kavramın açıklanması
gerektiğini ortaya koymuştur.
—Navigasyonel Arama;buradaki amaç var olduğu bilinen; ancak URL’si
bilinmeyen
belirli
bir
WEB
sitesini
bulmaktır.
Örneğin,
birisi
http://europa.eu/sitesine gitmek için Web’de ‘’European Union’’ terimini
aratabilir.
—Bilgilendirici Arama; buradaki amaç bir bilgiye ulaşmaktır; Web öncesi
19
http://www.xceedagents.com/resources/article-inside1.php
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
33/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
dönemde tüm arama motorlarının geleneksel görevi buydu.
— Transaksiyonel Arama;buradaki amaç harita veri tabanı sorgulama gibi iyi
yapılandırılmış bir etkileşime tabi olan çevrimiçi bir hizmete ulaşmaktır. Bu
kategori transaksiyonel aramanın yanı sıra kullanıcının gerçekte yüklenebilir
dosya gibi bir kaynağa erişmeyi amaçladığı kaynak aramalarını da kapsar 20.
Bilgilendirici aramada bile farklı arama amaçlarının, birçok bilgi türüne ihtiyaç
duyulmasıyla sonuçlandığı görülmektedir. Eğer özel bir ifade arıyorsanız,
arama
motoruna
sadece
bu
ifadeyi
yazdığınız
takdirde
muhtemelen
beklediğiniz sonucu bulamayacaksınız. Arama motorları girdiğiniz sözcüklerin
tümünü içeren sayfaları size bulabilir; ancak bu sözcükler büyük ihtimalle sizin
arzu ettiğiniz sırada yer almayacak veya yan yana bile dizili olmayacaklardır.
Diyelim ki, Nobel Ödülü Kazananlar 1987gibi çok özel bir arama yapmak
istediniz:
21
Arama sonuçlarınız arasında Nobel Ödülü, ödülleri kazananlar, 1987 ödülleri
kazananlar, ödüllerin 1,987 kazananları olabilir ve bu liste böyle uzayıp gider.
Söylemek istediğiniz şey muhtemelen bunların hiçbirinde yer almayacaktır.
Hâlbuki ifadelerinizin başında ve sonunda tırnak işaretleri kullanırsanız bu
sorunun önüne geçmiş olursunuz. İfadelerinizin başında ve sonunda tırnak
işaretlerinden yararlanırsanız arama motoruna sadece yazdığınız ifadeleri
aynen sizin yazdığınız biçimde, sırada, mesafede vb. şekilde içeren sayfaları
getirmesi komutunu vermiş olursunuz. Mesela: "Nobel Ödülünü Kazananlar
1987"
Arama sonuçlarınız artık sadece aynı sırada yer alan bu sözcükleri içeren
sayfaları size getirecektir.
Web’de daha etkili, stressiz ve başarılı aramalar yapmak için öğrenmeniz
gereken birkaç temel beceri bulunmaktadır.
20
Rose, D.E.; Reconciling Information- Seeking Baheviour With Search Interfaces for the Web ,Journal of American
Society for Information Science and Technology, 57(6): 799, 2006
21
http://websearch.about.com/od/searchingtheweb/u/web_search_basics_path.htm
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
34/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
4.3.2. İnternette Potansiyel İş Fırsatları
Günümüzde tamamen sanal asistanlara iş bulma konusunda
yardım etme amacıyla tasarlanmış birçok internet sitesi
mevcuttur. Bu internet siteleri yeni bir iş arayan kişiler için
muhteşem
araçlar
olabilir.
Http://www.vworker.com
vehttp://zirtual.com gibi siteler işverenlere/sanal işverenlere
bireysel olarak veya grup halinde hizmet sunan sanal asistanları bir araya
getiren portal işlevi görürler. Siz de bir serbest çalışan ve bir sanal asistan
olarak bunlar gibi yararlı internet sitelerini ve aynı zamanda iş imkânları
sağlayan sanal istihdam veya dış kaynak kullanımı (outsourcing) hizmetlerini
bulabilirsiniz. HotJobs.com, CareerBuilder.com ve Monster.com gibi büyük iş
ilanı siteleri binlerce evden çalışma imkânıyla doludur.
SimplyHired.com veIndeed.comaçık pozisyonları oldukça çeşitli kaynaklardan
toplayan sitelerdir. Online yayımlanan iş fırsatları için tüm ilgili internet
sitelerinde
"sanal"
yapabilirsiniz.
veya"ev
Ayrıca,
tabanlı"kelimelerini
kullanarak
arama
http://freelanceswitch.com/finding/monster-list-of-
freelance-job-sites-2011/adresinden Serbest İş Sitelerinin Canavar Listesinde
verilen internet sitelerini de ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda Guru.comgibi
internet sitelerinde kendi beceri ve yeteneklerinizi tanıtarak işverenlerin sizi
bulmasını sağlayabilirsiniz.
Craigslist.com da çok çeşitli serbest iş imkânlarına yönelik yerel liste
gönderimi yapılan sitelere örnektir. İnternet sitelerinde halkın kullanımına açık
ve ücretsiz olarak üye listelerine (potansiyel işverenlere) yer veren birçok
şirket bulmanız mümkün. Farklı veri tabanlarında bazı iş fırsatları da
bulabilirsiniz. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir:
VA4U.com –Avrupa’dan Sanal Asistan Üyeliği
http://www.va4u.com/registers/europe/spain.shtml
http://www.va4u.com/registers/europe/greece.shtml
http://www.va4u.com/registers/europe/romania.shtml
http://www.va4u.com/registers/europe/turkey.shtml
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
35/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
http://www.va4u.com/registers/europe/slovakia.shtml
Serbest İş
http://www.freelancejobopenings.com/
Evden Çalışma İşleri
http://www.thehomeworkerjob.com/search/jobs_by_role/j/virtual+assistant/r
/101815_see_counties_for_slovakia_regions/m/9000350_work_from_home
http://www.thehomeworkerjob.com/search/jobs_by_role/j/virtual+assistant/r
/101808_south_west/m/9000350_work_from_home
Freelancer.com
http://www.freelancer.com/projects/Training-Virtual-Assistant/VIRTUALASSISTANT-RECRUITMENT.html
Servcorp Belgium
http://virtualoffice.servcorp.be/?gclid=CPr0p8O_8a4CFQdG3wodWzo-JQ
The VA [email protected]
http://vimeo.com/31688795
(Başarılı Bir Online Hizmet İşi Kurma ve Yürütme Kılavuzu videosunu da
içermektedir).
Sanal asistan olma konusunda birçok bilgiye ulaşmanız için aşağıdaki siteler
yararlı olacaktır:
http://www.virtual-assistant-training.com/va_software_and_tools.html
http://www.youtube.com/watch?v=G4-76cQ-Qto&feature=player_detailpage
http://vatrainingonline.com/tag/virtual-assistant-training/
Engelli kimse/İşe alma KABİLİYETİ.(http://www.disabledperson.com/) özellikle
engellilere ve engellilerin ihtiyaçlarına hassasiyet gösteren işverenlere yönelik
bir iş gönderim hizmetidir. Bu hizmet aynı zamanda yüzlerce internet istihdam
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
36/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
kaynağının linklerini içeren online bir kaynak rehberidir. Sanal kütüphanelerin
istihdam ve İş/Kariyer bölümleri de faydalı olabilir. Online kaynak rehberleri
özel konulara ayrılmış belgeler ve sitelerdir. Kaynak rehberlerinin bazı
örnekleri aşağıdaki gibidir:
NewsLink
http://www.newslink.org
Job Hunt
http://www.job-hunt.org/
Job Hunters Bible
http://www.jobhuntersbible.com
The Riley Guide
http://www.rileyguide.com/
Bu rehberler hem iş avcılarına hem de işverenlere ücretsizdir.
Daha fazla eğitim imkânı arıyorsanız, işte size en çok arananlar:
WordPress: Sanal asistanlara yönelik WordPress dersleri
CPanel: HostGator’da CPanel’i bulunur, oldukça popüler bir seçimdir. Sanal
asistanlar için en iyi Webhost budur.
FTP: Bunlara çok sık rastlanır. Ben ücretsiz FileZilla kullanıyorum.
Photoshop: Burada bazı sanal asistan eğitim dersleri ve bir sanal asistan
kütüphanesi bulunmaktadır (TASARIM sekmesini seçin).
Kaynak: http://vatrainingonline.com/virtual-assistant-jobs-onlinejobs-ph/
4.3.3 Hedef Müşterilerle İletişime Geçin
Herhangi bir işe gerçekten başvurmadan önce niteliklerinizi tanıtacak ve
potansiyel müşterilerinizin ihtiyaçlarına cevap verecek tüm bilgileri toplayıp
düzenleyerek iş aramaya başlayın. İstihdam edilmenizle ilgili tüm bilgileri
içeren
kişisel
bir
veri
sayfası
hazırlayın.
Bu
sayfa,
iş
başvurularınızı
tamamlamanızı kolaylaştıracaktır. Potansiyel işverenlerin her biri için sonradan
uyarlanabilecek, becerilerinizi tanıtan bir veya birden fazla basit özgeçmiş
hazırlayın. Aradığınız işi, sahip olduğunuz becerileri ve neden en uygun adayın
siz olduğunuzu yüksek sesle açıklayacağınız ‘’Kısa bir konuşma’’ hazırlayın.
Sanal bir asistan olarak ev ofisinizden ayrılmadan etkili iletişim kurmak için
günümüz teknolojisinden yararlanabilirsiniz. Artık internet sanal asistanların
gerçek zamanlı olarak müşterileriyle çevrimiçi çalışmalarına olanak sağlayarak
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
37/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
uzak mesafeleri yakınlaştırmaktadır. Alanınıza bağlı olarak siz de en kısa
zamanda bu tür araçlara ihtiyaç duyabilir; müşterilerinizin onları zaten
kullandıklarını görebilirsiniz. Ücretli veya ücretsiz olarak video görüşmesi
gerçekleştirmek için birçok fırsat mevcuttur. Sanal asistanlar için en kolay ve
ucuz araç Skype’tır. İşe alım süreçlerinde video görüşmesi yapmak, bu
süreçleri gerçekleştiren kişiler arasında giderek yaygınlaşmaktadır. Bu teknik
hareket kabiliyeti sınırlı, fiziksel engelli insanlar için de oldukça yardımcı ve
faydalıdır.
En önemli şey ise bu tür görüşmelerin ofiste
karşılıklı
yapılan
görüşmeler
kadar
önemli
ve
‘’gerçek’’ olmasıdır. Tıpkı karşılıklı yapılan ofis
görüşmelerinde olduğu gibi vereceğiniz cevaplar
tartılarak
kararlar
alınacaktır.
Sanal
asistanlık
işinde müşteriyle iletişim çok mühimdir.
Sonuç veya projenin akıbeti ne olursa olsun asla
iletişim
kanalını
kesintiye
uğratmayın.
Müşterileriniz sizi göremez ve tam anlamıyla ne yaptığınıza dair bir fikirleri
yoktur. Tek bir e-posta adresinizin olması veya anlık ileti güncellemeleriniz
müşterilerinizin
size
bakış
açısında
büyük
farklılık
yaratır.
Kurduğunuz
bağlantılar, onların size güven duymalarına ve becerilerinize hayran olmalarına
yol açar.
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
38/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
BÖLÜM 5: KENDİNİZE UYARLAMAYA BAŞLAYIN
Harekete Geçme Zamanı!
Yukarıdaki bölümlerde dile getirildiği gibi profesyonel
bir
sanal
asistanlık
işine
başlamaya
karar
verdiğinizde kendi iş planınızı yapmak için son birkaç
haftanızı araştırarak, okuyarak ve online topluluklara katılarak geçirmiş
olmanız gerekmektedir. Fakat anlatılanları kendinize uyarlamaya başlamadan
önce en az bir sonraki dersi başarılı bir şekilde tamamlamış olmanız sizin için
daha iyi olacaktır. Böylece, teknik bilgi ve beceriniz arttıkça yöntemleri daha
başarılı uyarlayabileceksiniz. Temel olarak pazarlama, sunduğunuz hizmetler
ve ürünlerle ilgili kapsamlı bilgi edinmelisiniz. Bu yüzden uzmanlaşmak sizin
için çok önemlidir, bu becerileri kazanmazsanız müşteri sayınız giderek
azalır.
5.1 Sözleşme Konuları22
Sanal
asistanların
imzalamalarını
çoğu
istemeye
dikkatsizlikten
çekindikleri
için
veya
sadece
müşterilerinden
şifahi
bir
kontrat
sözleşmeye
dayanarak çalışmaya başlarlar. Fakat bir sözleşme hazırlamak ve imzalamak
bu kadar karmaşık veya stresli bir süreç olmak zorunda değildir. Aslında birçok
müşteri size sadece profesyonel yaklaşımınızdan dolayı saygı duyacaktır.
Kontrat taslaklarını kolayca internet üzerinden aşağıdaki anahtar kelimeleri
kullanarak bulabilirsiniz:
22

Taslak “Bağımsız yüklenici sözleşmesi”

Örnek “Bağımsız yüklenici sözleşmesi”

Kontrat örneği” serbest çalışma

Serbest çalışan sözleşmesi.”
Durst, Christine and Haren, Michael (2005) op.cit p: 122
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
39/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
Diğer taraftan, teknik bilgi ve becerinizi aşan projeleri kabul edip teslim
etmeye söz vermek ve anlaşmayı yaptıktan sonra bir işin nasıl yapılacağını
öğrenmek işinizi riske atmanın iyi bir yoludur. Çoğu sanal asistan tarafından
sıkça yapılan bir hata ise çok fazla iş kabul etmek ve zamanında teslim
edememektir. Gelen işlerin yoğunluğu sizi yıldırmasın. Yetersiz ve ikinci sınıf
ürünlerden kaçınmak için her zaman işinize odaklanın. İşle ilgili yapmanız
gereken tüm görevleri anlayın; belirsizlikler varsa ve müşterinin talimatları
net değilse açıklama istemeye çalışın. Başarılı sanal ortaklıklar, sanal asistanın
ve müşterinin kabul edilen amaçlar doğrultusunda aktif ve yeteri kadar
çalışacaklarına ilişkin karşılıklı anlayışa dayanır.
Son olarak, yaptığınız her işte en iyi siz olun— orta düzeyde veya %50 iyi
olmak yerine tam anlamıyla bir istisna olun!23
5.2 Sanal Değer: Fiyatlarınızı Saptamak
Sanal bir asistanın başarısının önündeki en büyük engellerden biri sanal bir iş
için geleneksel işini bıraktıktan çok sonra bile maaşlı bir çalışan gibi düşünme
eğilimini sürdürmektir. Kendi küçük işinizin sahibi olarak artık başka birinin
hak ettiğinizi düşündüğü miktara boyun eğmek zorunda olan bir çalışan
değilsiniz. Adil bir fiyat belirleyin ve ona sadık kalın. Potansiyel müşterilerinize
fiyatlarınızı söylerken unutmayın ki zam değil harcadığınız zaman ve beceriniz
için bir mükâfat istiyorsunuz. Siz ne söylerseniz söyleyin, her zaman fiyatın
çok
yüksek
olduğunu
düşünen
müşteriler
olacaktır.
Anlamsız
para
tartışmalarıyla uğraşırken, iş sahiplerinin sanal asistanlar sayesinde normalde
işsizlik sigortası, sağlık güvencesi, işçi tazminatı, iş eğitimi, hastalık ücreti gibi
geleneksel işlere ait birçok masraftan önemli ölçüde tasarruf ettiklerini
aklınızda tutun (müşterilerinize hatırlatın).
Bu masraflar sonucunda çalışanlara ödenen maaşlar, birisini geleneksel iş
yerinde istihdam etmek için harcanan toplam bedelin sadece küçük bir kısmını
23
http://vatrainingonline.com/virtual-assistant-jobs-onlinejobs-ph/
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
40/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
temsil eder. Müşterilerinizden bu masrafları almadığınız için özellikle uzman
hizmetler sunuyorsanız 9–5 mantığıyla çalışanlardan daha fazla ücret talep
etme hakkınız doğar. Müşteri tabanınızı garanti edip işinizi tam gaz yürütene
kadar
fiyatlarınızı
düşürmeyi
isteyebilirsiniz;
fiyatlandırma yapmadığınıza emin olun!
ama
değerinizin
altında
En iyi yöntem sektördeki normal
oranları bilmek ve kendinize orta düzeyde bir oran belirlemektir. İş hayatında
yeni biriyseniz yapılacak en akıllıca şey ne çok düşük ne de çok yüksek bir
fiyat söylemektir.
Avrupa’da sanal asistan hizmetlerinin sunulan beceri ve uzmanlıklara göre
değişebilen ortalama ücretleri aşağıda gösterilmiştir.
SANAL ASİSTAN HİZMETLERİ
Kaynak:
Saat Sayıları
Saat
Ücretleri
1–4
€ 11.00
5–9
€ 9.65
10–19
€ 9.00
20–39
€ 7.40
40–59
€ 6.70
60–79
€ 6.30
80–119
€ 6.00
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
120–167
€ 5.50
168
€ 5.00
41/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
http://www.webkinson.com/simple-pricing-methods/european-plan
Müşterilerinizle çalışırken arta kalan zamanınız ücretinizi alabileceğiniz ve
fatura verebileceğiniz tek fırsattır. Masada harcadığı her bir saat için kendisine
para ödenen bir ‘’Çalışan’’ olmak artık size çok uzak. Sanal asistan ücretleri bu
durumu yansıttığı için ‘’Saat ücretlerinin’’
maaşa veya geçici saat ücretine
kıyasla yüksek gibi görünmesi doğaldır. Ancak herkes işini pazarlamak,
potansiyel müşterilerle ilgilenmek ve onları yönetmek konusunda yetenekli ve
istekli değildir. Siz de bu insanlardan biriyseniz, şu veya bu sebeple kendi
sanal işinizi kurma konusunda tereddütleriniz varsa diğer bir seçenek de kendi
ülkenizdeki bir sanal asistana ortak olmaktır (Örneğin, IAVA www.iava.co.uk/).
Sonuç
Bu modülde sanal asistanlığın ne anlama geldiğini ve bu mesleğin temel
prensiplerini öğrendiniz. Engelli insanlar için iş imkânlarının sınırlı olduğunu
göz önünde bulundurduğumuzda sanal asistanlık, ekonomik özgürlük kazanma
ve alternatif işyerleri kurma yolunda önemli bir adımdır. Sanal asistanlık genel
iş
giderlerini
azaltarak
işleri
tamamlamak
için
en
gelişmiş
teknolojik
cihazlardan yararlanan tesislere katkıda bulunmaktadır. Şimdi size gerekli
becerileri kazandıracak modüllere geldik. Bunlar oldukça değerli ve sanal
işgücünde de pazarlanabilir becerilerdir. Beceri ve yeteneğinizi rahat ev
ortamında sanal asistanlık işi yaparak değerlendirdiğinizde sizi birçok fırsat
bekliyor olacaktır!
REFERANSLAR
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
42/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
Blume Alan (2010) “ Your Virtual Success Finding Profitability in an Online
World”, The Career Press, Inc., 220 West Parkway, Unit 12Pompton Plains,
N.J. 07444
Bruch, H. & Ghoshal, S., (2004) “A Bias for Action”, Published By: Harvard
Business School Press, May
Cherry, A. M
(2011)“A Taxonomy of Virtual Work” Georgie Law Review
Volume 45, Summer 2011, Number 4.
Durst, Christine and Haren, Michael (2005) “2-Second The Commute Join The
Exploding Ranks Of Freelance Virtual Assistants”. The Career Press, Inc. NYC
PEDVA 2008 European Disabled Virtual Assistants (Created by IT&E Integrated Training and Employment) http://www.pedva.net/
Rose, D.E. (2006) Reconciling Information- Seeking Baheviour with Search
Interfaces for the Web, Journal of American Society for Information Science
and Technology, 57(6): 799
Shipside Steve,(2002)
Flexible and Virtual Working, Capstone Publishing (a
Wiley company ISBN 1-841122-688
Virtual Pathways (2010)
VAClassroom.com is a property of Esalesguru
Ventures Ltd.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-32-11-798/EN/KS32-11-798-EN.PDF
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
43/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 1
http://www.vanetworking.com/clients/virtual-assistant-costcomparison/http://www.ukava.co.uk/html/i_want_to_be_a_virtual_assista.ht
ml
http://www.stay-a-stay-at-home-mom.com/supportfiles/7_things_you_must_know_free_ebook_signed_rebranded.pdf
http://www.virtualassistantsguide.com/office-equipment.html
http://www.wikihow.com
http://www.eliteofficesupport.com/
http://www.work-from-home.com/network-marketing
http://www.xceedagents.com/resources/article-inside1.php
http://vatrainingonline.com/virtual-assistant-jobs-onlinejobs-ph/
http://www.webkinson.com/simple-pricing-methods/european-plan
VAClassroom.com
http://www.wikihow.com
http://websearch.about.com/od/searchingtheweb/u/web_search_basics_path.
http://www.webkinson.com/simple-pricing-methods/european-plan
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
44/44
Download

Module1:e- Life Sanal Assistanlık