MİCROSOFT POWERPOİNT 2007
BİL-MERAK ET-ÖĞREN / BİLİNMESİ GEREKENLER
NEDEN SUNU-SUNUM?
Sunu, uzun araştırmalar ve çalışmalar sonucunda elde edilen sonuçların, başka insanlara takdim edildiği ve
bilgilendirildiği araçlardır.
Sunu, verilmek istenen mesajı anlatmalıdır. Gerçek bir uygulama ile veya canlandırma yöntemi ile
desteklenmeyen bilgi insanların kafasında uzun süre kalmaz.
Sunu, etkin çoklu ortam sunumları hazırlamak için çok kullanışlı bir yazılımdır. Sunumları tasarlarken 2 boyutlu ve
3 boyutlu resimlerden, simgelerden, özel efektlerden, canlandırmalardan ve çizim nesnelerinden
faydalanabilirsiniz.
Öğrenme-öğretme sürecinde bireylerin daha çok duyusuna hitap etme, farklı zeka türlerine sahip bireyler ve çoklu
ortam araçları kullanarak birden fazla zeka türünü barındırma vs gibi avantajları olan bir bilgi aktarım aracı.
NEDEN POWERPOİNT?
Öncelikle en yaygın ve bir kitleye birşeyler anlatmak için
kullanılan basit bir yapıya sahip. Yani amaca hizmet etmesi,
kullanımının kolay olması, yaygın bir yazılım olması gibi
nedenlerden dolayı powerpoint.
Benzer programlar; Prezi, Vuvox, Slideshare…
Microsoft firmasının ofis paket programlarından bir
tanesidir.
Program Adı
Dosya Uzantısı
2007 den
önce
Access
2007 ve
sonrası
.mdb
Excel
.xls
.xlsx
PowerPoint
.ppt
.pptx
Publisher
.pub
Word
.doc
.docx
1
SUNU İLE SLAYT ARASINDAKİ FARK
PowerPoint programındaki her bir sayfaya slayt denir.
Slaytların tamamına sunu yada powerpoint programda hazırlanan dosyaya sunu dosyası yada sunum dosyası denir.
PROGRAM ARAYÜZÜ
Normal görünüm, sununuzu yazdığınız ve tasarladığınız asıl düzenleme görünümüdür. Görünümün dört çalışma alanı
vardır:
1- Anahat sekmesi: Bu alan içeriğinizi
yazmak, fikirlerinizi toparlamak ve
nasıl sunabileceğinizi planlamak,
slaytların ve metnin yerlerini
değiştirmek için çok kullanışlıdır.
Anahat sekmesi slayt metninizi
anahat biçimde gösterir.
2- Slaytlar sekmesi: Bu, düzenleme
yaparken, sununuzdaki slaytları küçük
resim boyutunda görüntülemek için
çok iyi bir yerdir. Küçük resimler,
sununuzda gezinmenizi ve tasarım değişikliklerinizin etkilerini
görebilmenizi kolaylaştırır. Ayrıca slaytları burada yeniden
düzenleyebilir, silebilir veya yenilerini ekleyebilirsiniz.
3- Slayt bölmesi: PowerPoint penceresinin üst sağ bölümünde, Slayt bölmesi geçerli slaytın büyük bir görünümünü
görüntüler. Bu görünümde gösterilen geçerli slaytla, metin ekleyebilirsiniz ve resimler, tablolar, SmartArt grafikleri,
grafikler, çizim nesneleri, metin kutuları, filmler, sesler, köprüler ve animasyonlar ekleyebilirsiniz.
4- Notlar bölmesi: Slayt bölmesinin altındaki Notlar bölmesinde, geçerli slayt için notlar yazabilirsiniz. Daha sonra,
notlarınızı yazdırabilir ve sununuz sırasında onlara başvurabilirsiniz. Ayrıca, notlarınızı dinleyicilerinize dağıtmak üzere
yazdırabilirsiniz veya notları dinleyiciye gönderdiğiniz bir sunuya ekleyebilir ya da bir Web sayfasında
yayınlayabilirsiniz.
YENİ SLAYT EKLEME
[Ctrl + M] Tuş kombinasyonu ile yeni slayt eklenir.
Yada Giriş-Yeni Slayt-Hangi slay
düzeninde yeni bir slayt eklemek
istiyorsanız onu seçmelisiniz.
2
SLAYT DÜZENİ
Ekranda görünen slaytın yada seçili slaytın slay düzenini
gösteririr.
Mevcut bir yapıyı değiştirmek için farklı bir slayt
düzenini de seçebilirsiniz.
TASARIM
Programı ile birlikte gelen hazır tasarım şablonları(tema)
mevcuttur.
Etkili sunum tekniklerine göre hazırlanmış bir hazır yapı
vardır. Slayt başlıklarının daha büyük yazı boyutunda
olması, renklerin okunaklılık düzeyinin yüksek olması, içerik
metninin maddeler halinde yazılması gibi hazır bir tavsiye
yapı vardır.
3
ASIL SLAYT
Asıl slayt genelde hazır temalar üzerindeki değişiklik yapmak için kullanılır. Yazının rengi, boyutu, yazı tipi vs vs.
Ayrıca asıl slaytta eklediğiniz resim, logo, yazı aynı slayt düzenine sahip tüm slaytlarda görünür.
Okul logosunu tüm slaytların üst köşesinde yer almasını istiyorsanız asıl slayta eklediğinizde tüm slaytlarda
görünecektir.
Asıl Slayt
Normal Görünüm
ANİMASYON
Seçili bir nesneye; yazı, resim, şekil,
efekt vermek için kullanılır.
3 tür efekt vardır.
Giriş, Vurgu, Çıkış
Her birinin kullanım amacı farklıdır.
1- Giriş efekti: Giriş efekli verilen
nesne slayt ekrana geldiğinde
görünmez. Tıklama yada belirlenen
bir süre sonra ekrana gelir, giriş
yapar.
2- Vurgu efekti: Efekt verilmiş nesne
görünür. Fakat belirli bir amaçtan
dolayı bu nesnenin fark
edilebilirliğini artırmak için
vurgulanması gerekir. Bu nedenle
kullanılır.
3-Çıkış Efekti: Nesne gösteri ekranında görünür fakat bir nedenden dolayı o nesnenin sonradan görünmemesi
istendiğinde kullanılan efektir. Örneğin belirli bir akış içerisinde bir yazı giriş yaparken diğer bir yazının çıkış yapması
gerekir.
4
KÖPRÜ EKLEME
Seçili bir yazıya, resime,
şekile tıklandığında sunu
içerisindeki başka bir slayta
gitmesi istenildiğinde
kullanılır.
Sununuzun akışını bir web
sitesi mantığı ile yönetmek
isterseniz köprü ekleme
yöntemi ile geçişli bir yapı
yapabilirsiniz.
Ayrıca, tıklandığında bir
internet adresinin
açılmasını istiyorsanız
bağla alanındaki “Varolan
Dosya veya Web Sayfası”
komutunu seçmelisiniz.
SUNU GÖRÜNÜMLERİ
1-Normal
2-Slayt Sıralayıcısı
3-Notlar Sayfası
4-Slayt Gösterisi(F5)
5
FARKLI KAYDET-SLAYT GÖSTERİSİ
Normal olarak sununuzu kaydederken kayıt türü PowerPoint Sunusu(.pptx) olarak seçilidir. Bu şekilde kaydettiğiniz
sunu dosyasını açtığınızda sunu düzenleme görünümü-normal görünümde açalır.
Bir sunu dosyasını doğrudan slayt gösterisi görünümünde açmak için Farklı Kaydetten Kayıt Türünü PowerPoint
Gösterisi(.ppsx) seçili olarak kaydetmeniz gereklidir.
Slayt gösterisi olarak kaydettiğiniz bir sunuda değişiklik yapmak
için ise windows gezgininde dosyanın üzerine gelerek sağ tuşyeni seçenği seçerek düzenleme görünümü-normal görünümde
açabilirsiniz.
6
SUNUYA SES DOSYASI EKLEME-VİDEO EKLEME
Ekle sekmesinden ses simgesine tıklayarak ses dosyası ekleyebilirsiniz.
Ses ekleme ile ilgili bilinmesi gereken iki husus vardır.
1-Ses dosyasını sunu dosyasına katıştırma, sunuya dahil ederek tek dosya olarak kaydetme.
2- Ses dosyasını katıştırmadan dosyanın dışarıdan çağrılması.
Yani sizin bir sunu dosyanız var. Birde ses dosyası vardır. Toplamda iki dosya. Katıştırırsanız ses dosyası sunuya dahil
olur, teknik jargonda gömmek denir, ses dosyası sunuya gömülür.
Diğer türlü ise sununuzu bir yere taşırken eğer ses eklenmiş ise ses dosyasını da taşımanız gereklidir. Aksi halde ses
çalmaz. Video içinde bu geçerlidir.
Ses dosyasını sunuya dahil etmek için ses dosyasının .wav türünde olması gereklidir. Bir de dosya boyutunun 48 Mb
geçememesi gereklidir. Standart ayarlarda ses dosyasının boyutunun üst sınırı 100 Kb tır. Bunu da artırmanız
gereklidir.
Eklediğinizde ekrana gelen hoparlör simgesine tıkladığınızda Ses Araçları-Seçenekleri gelir oradan ayarlanmalıdır.
Video ekleme işlemi de benzerdir. Fakat video sunuya dahil edilemez. Burada dikkat edilmesi gereken video
açılabilmesi için video türünü destekleyen-açan programın bilgisayarda yüklü olması gerekir.
7
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ
-
Giriş slaytı-ilk slayt sununun adı, kim tarafından verildiği vs bilgileri içermeli.
Bilginin ilgi, dikkat çekiciliği, önemli kısımlarının vurgulanması, doğru mesajı içeren görsellerin kullanımı, hedef
kitlenin seviyesi gibi hususlara dikkat edilmesi.
Son Slayt da soru-cevap ve teşekkür edilir.
Slaytlara numarası konulmalıdır(Ekle-Slayt Numarası)
Zemin rengi koyu yazı açık renk yada tam tersi
En okunaklı renk çifti Mavi zemin üzerine Beyaz yazı, Siyah zemin üzerine Sarı yazıdır.
Renklerin anlamları-etkili sunum teknikleri sunusuna bakınız
Slaytlara metin ve resim yerleştirme.
PowerPoint penceresinde gezinme.
Tasarım şablonu uygulama.
Düzenleri kullanarak slayt içeriğini ayarlama.
Dinleyici notlarını ve notları yazdırma.
Gösteriye hazırlanma.
alanına fare tek tıklaması ile seçip istenilen efekt
komutuna tıklayabilme.
2. Nesnenin giriş esnasındaki-ilk göründüğü andaki
efekti, görünür haldeki nesneye vurgu efekti,
nesnenin göründükten sonraki gelecek olan
nesneden önceki çıkış efekti. Seçilen nesneye
Hareket yollarını kullanarak efekt verme
GİRİŞ
1. Madde işaretleri ve numaralandırma, metin
yönü vs. kullanımı
2. Paragraf ayarları ve özellikleri(satır aralığı,
paragraf öncesi ve sonrası boşluk vs)
3. Yazı tipi ayarları ve özellikleri(alt simge, üst
simge, büyük küçük harf değiştir vs)
4. Yeni Slayt ekleme
SLAYT GÖSTERİSİ
1. Slayt gösterisini başlatma. En baştan ve geçerli
slayttan başlatabilme(shift+F5)
2. Slaytlar arası geçiş zamanlamasını zamanlama
provası ile yapabilme
EKLE
1. Tablo oluşturma, kullanımı, Tablo Araçları
Seçenekleri Alanı kullanma
2. Harici resim ekleme, Ofis kütüphanesinden
küçük resim ekleme, şekiller ekleme, Resim
Araçları Seçenekleri Alanını kullanma
3. Alt Bilgi, Üst Bilgi ekleme
4. Slayt numarası ekleme, Tarih-Saat ekleme
5. Metin kutusu ekleme, Denklem ekleme, Simge
ekleme
GÖZDEN GEÇİR
1. Yazım ve ve dilbilgisi denetimi
2. Açıklama ekleme
GÖRÜNÜM
1. Sayfa Düzeni
2. Tam Ekran Okuma
3. Web düzeni
4. Asıl Slayt düzenleyicisini kullanabilme
5. Cetvel, Kılavuz Çizgileri
6. Gri tonlama, renkli
7. Yakınlaştırma, Pencereye sığdırma
8. Pencere işlemleri, birden fazla pencerede aynı
anda çalıştırma
TASARIM
1. Sayfa Yapısı, Kenar boşluklarını değiştirme
2. Sayfayı yönlendirme
3. Hazır şablonları, yani temaları kullanma
4. Arka Plan Stilleri, Arka alan rengini değiştirme
GEÇİŞLER
1. Slaytlar arası geçiş efektleri, istenilen efekti
kullanma, Fare komutu ile yada süreli geçiş
yapabilme
ARAÇLAR
Resim Araçları
Çizim Araçları
Grafik Araçları vs
ANİMASYONLAR
1. Slayt içerisindeki herhangi bir nesneye; bu yazımetin, resim, grafik, şekil vs olabilir. Taşıma
8
http://ideas.ceit.metu.edu.tr/botebit/it121.htm
9
Download

PowerPoint Ders Çalışma Notu dosyasını olarak indirmek için