Bülten 5
Sağlık Çalışanları için Duygusal Zeka ve
Sosyal Duyarlılık
CarES - Sağlık çalışanları için Duygusal Zeka ve Sosyal Duyarlılık Projesi Türk Ulusal Ajansı
tarafından desteklenen AB Hayat Boyu Öğrenim Programı Yenilik Transferi Projesidir. Bu
bülten periyodik olarak çıkarılmaktadır.
WEB 2.0 -UZAKTAN ÖĞRENME ARACININ ULUSAL GEÇERLİLİĞİNİN TESTİ
Web 2.0 öğrenme materyalinin teknik ve pedagojik olarak kullanımı ve orak ülkelere
transferinin geçerliliği her bir ortak ülkede proje hedef grubu tarafından test edilmektedir.
Bu süreç 2014 yılı Temmuz ve Ekim ayları arasında Türkiye, Avusturya, İtalya, Portekiz,
İspanya
ve
İsveç’de
ortakların
uzmanları
ve
seçilen
hedef
grubun
katılımıyla
gerçekleşmektedir. Geçerlilik testine katılan grupların seçimi ulusal ve bölgesel düzeyde
bireylerle, kurumlarla-hastaneler, sosyal ve sağlık bakım merkezleri, odalar, yerel birlikler ve
sosyal bakım merkezleri– ile temaslar sonucu oluşmaktadır.
Proje No. 2012-1-TR1-LEO05-35179 –Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye
Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+ Programı (Hayatboyu Öğrenme veya Gençlik Programı) kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.
PROJE KOORDINATÖRÜ
Marmara Universitesi Pendik
Eğitimve Araştırma Hastanesi
(Turkiye)
[email protected]
www.marmaraeah.gov.tr
ORTAKLAR
AUSL2 of Umbria
(Italya)
[email protected]
BEST Institut für
berufsbezogene
Weiterbildung und
Personaltraining GmbH
(Avusturya)
[email protected]
www.best.at
Elderberry AB (İsveç)
Bülten 5
TURKIYE
CarES eğitim içeriği İstanbul Valiliği, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde Eylül ayında Marmara Bölgesinde bulunan farklı hastanelerde
çalışan 15 uzman ve 20 sağlık çalışanın katılımyla gerçekleşti. Katlımcılar CarES eğitim içeriğini; iş hayatında mesleki becerilerin gelişimine
yardımcı olduğu gibi hayat kalitesini arttırmaya destekleyici olarak değerlendirdi. Ek olarak eğitimin online formatı ulaşılabilirIik açısından çok
olumlu bulundu.
AVUSTURYA
CarES eğitim içeriğinin BEST uzmanları tarafından değerlendirilmesinden sonra Ekim ayı içinde Avusturya’da farklı kurumlardan 5 uzman, 12
sağlık çalışanı ve gönüllünün katılacağı ulusal pilot uygulama süreci
gerçekleştirilecektir.
[email protected]
www.elderberry.nu
Istanbul Valiliği (Turkiye)
[email protected]
www.istanbulab.gov.tr
ISQ (Portekiz)
[email protected]
www.isq.pt
Investigación Social y de
Mercado (İspanya)
[email protected]
www.inveslan.com
ITALYA
Sağlık bakım meslek grubu 4 uzman ve 10 sağlık çalışanından oluşturuldu. USL Umbria 2 Eğitim Merkezi Multimedia biriminde CarES Projesinin iki eğitmeni tarafından sağlık çalışanlarına projenin temel amaçları, öğrenme methodu ve sağlayacağı yararlar anlatıldıktan sonra pilot
uygulamaya geçildi.
PORTEKİZ
CarES pilot uygulamaları Eylül ayında Portekiz’de gerçekleşti. Buna
göre katılımcıların çoğu eğitim içeriğini memnuniyetle karşılayarak hem
hayat kalitesini arttırıcı bulduklarını hem de işteki verimi arttırdığını ifade
ederken bir kısmı da online formatı uygun bulmadığını belirtti.
Değerlendirme süreci online olarak ISQ tarafından düzenlenen Duygusal Zeka ve Sosyal Duyarlılık Çalıştayında gerçekleşmiştir.
Marmara Universitesi Tıp
Fakültesi
ISPANYA
(Turkiye)
[email protected]
w.marmara.edu.tr
CarES web sayfası:
www.car-es.eu
CareES Facebook Sayfası:
https://www.facebook.com/
CarES.for.health.care
10 Temmuz’da, INVESLAN İspanya’da değerlendirme sürecini gerçekleştirdi. Oturum sürecinde, Bilbao’dan farklı hastanelerden gelen sağlık
çalışanları CarES içeriğini değerlendirip kendi gelişimlerine faydalı buldular.
İSVEÇ
Değerlendirme süreci ve test aşamasında,CarES materyali tüm ortaklar
tarafından test edilecek ve çıkan sonuçlar proje ortakları için gelişime
katkı sağlayacaktır. Elderberry İsveç’te sağlık çalışanları ve eğitimcilerle
bu süreçte birlikte çalışmaktadır.
Daha fazla bilgi için , lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz, Facebookta bizi takip ediniz
www.facebook.com/CarES.for.health.care
Ya da size enyakın proje ortağı ile temasa geçiniz.
Proje No. 2012-1-TR1-LEO05-35179 –Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye
Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+ Programı (Hayatboyu Öğrenme veya Gençlik Programı) kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.
Download

Bülten 5