LdV Projesi “
Modül 2 - MS Office 2010 (Word,
Excel, PowerPoint) da becerilerinizi
geliştirin
E-LIFE
FİZİKSEL ENGELLİLER İÇİN EÖĞRENME SANAL MERKEZİ
2011-1-RO1-LEO0515322
. Bu proje Avrupa Komisyonu
tarafından finanse edilmektedir. Bu
yayın sadece yazarların görüşlerini
yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer
alan bilgilerin herhangi bir şekilde
kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
İÇİNDEKİLER
1.
2.
3.
MODÜLÜN AÇIKLAMASI ............................................................... 3
GİRİŞ ........................................................................................... 6
MS Office 2010............................................................................. 7
3.1. Yeni kullanıcı arabirimi............................................................................... 7
3.2. Klavye ile Herşey ...................................................................................... 7
3.3. Şerit başlıca özellikleri ............................................................................... 8
3.4. Şerit diğer özellikleri ................................................................................. 8
3.5. Şerit özelleştirme ...................................................................................... 9
3.6. Seçenekler Araçlara ne oldu?.................................................................... 10
3.7. Kendi şerit sekmeleri veya gruplar oluşturma ............................................. 10
3.8. Canlı önizleme ........................................................................................ 11
4.
WORD ........................................................................................ 12
4.1. Word 2010 için kullanışlı ipuçları ............................................................... 12
4.2. Uzun Word belgeleri? Fonksiyonu genel bakış kullanın ................................. 14
4.3. MS Office 2010 uygulamalarında dilini değiştirme ....................................... 17
4.4. Word 2010 adres mektup birleştirme Kullanımı ........................................... 17
5.
Sivrilmek ................................................................................... 18
5.1. Faydalı Excel adımları ve ipuçları .............................................................. 18
5.2. Çalışma ortamı Özelleştirme ..................................................................... 19
5.3. 2010 yılında koşullu biçimlendirme ............................................................ 20
5.4. Gelişmiş tablo sıralama ............................................................................ 23
5.5. Sütununa metin ...................................................................................... 23
5.6. Kontrol hücreleri ..................................................................................... 24
5.7. Filtre ..................................................................................................... 26
5.8. En yaygın fonksiyonları- .......................................................................... 27
5.9. PivotTable .............................................................................................. 29
5.10.
Bir sayfa ayarı .................................................................................. 32
5.11.
Grafikler / Grafik güncelleştirme ......................................................... 32
5.12.
Makro oluşturma giriş ........................................................................ 33
5.13.
Yinelenen değerleri Filtreleme ve çıkarma ............................................ 36
6.
POWERPOINT ............................................................................ 37
6.1. PowerPoint 2010: ekran, geçişler, animasyonlar ve video ..... Eroare! Marcaj în
document nedefinit.
6.2. PowerPoint 2010: en az boyutu ile multimedya sunumlar ...... Eroare! Marcaj în
document nedefinit.
6.3. PowerPoint .................................... Eroare! Marcaj în document nedefinit.
7.
REFERANSLAR........................... Eroare! Marcaj în document nedefinit.
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
2/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
MODÜLÜN AÇIKLAMASI
MS Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint) da
MODÜL BAŞLIK
becerilerinizi geliştirin
KODU
02-MOD-ELF
ANAHTAR
MS Office 2010, Word, Excel, PowerPoint, Sunum,
KELİMELER
Video, Şerit, Sekmeler, Slayt, Kart, Grup, Kullanıcı
Arayüzü, Uyumluluk
HEDEF KİTLE
Modül II’nin hedef kitlesi, sanal işgücü piyasasına
ev tabanlı ofis ("sanal asistanlık") yoluyla bir
serbest meslek sahibi ya da girişimci olarak
girmek isteyen ve çalışma fırsatı arayan bilgisayar
odaklı engelli bireylerdir.
SEVİYE
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Düzeyi 1-2
karşılık gelir
KARİYER
BİT odaklı insanlar: Grafik tasarımcılar, bilgi ve
OLANAKLARI
iletişim
teknolojileri
yöneticileri,
Eğitmenler,
danışmanlar

MODÜLÜ AMACI
Bu modül MS Office’in eski sürümleri aşina olan
ileri düzey kullanıcılar içindir. MS Office 2010’un
en son sürümünde kullanıcı ara yüzü değişti. Bu
nedenle,
bu
olmanıza
yardımcı
kullandığınız
modül
bu
yeni
olacak
araçları
ve
tanıtarak
çevreye
adapte
çalışmalarınızda
daha
verimli
olmanızı sağlayacaktır.
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
3/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
Bu modülü tamamladıktan sonra;
ÖĞRENME
•
MS Office paketinin yeni bir kullanıcı ara
yüzü kullanmanız mümkün olacak
ÇIKTILARI
•
Yeni
MS
Office
hakkında
bilgi
edinmiş
olacaksınız
•
Word, Excel ve PowerPoint için yararlı
ipuçları öğreneceksiniz
•
Word ve Excel hakkında eğlenceli bilgiler ve
birçok şeyi keşfedeceksiniz
•
Yeni bilgilerinizi test edebileceksiniz.
ÖN (S) BECERİ:
Temel BİT kullanımı
ÖN (S) DERS:
Hiçbiri
ÖNERİLEN
5 saat
ÖĞRENME SAATİ:
YETERLİLİK
ICT becerileri
DEĞERLENDİRME
Değerlendirmeyi
oluşturacaktır.
çoktan
Her
testte;
seçmeli
test
öğrenme
çıktıları
genelinde adayların bilgi ve anlayış test edilecek
ve bu testin içeriği çoktan seçmeli sorulardan
oluşacaktır.
KATEGORİ
maliyet (maliyet optimizasyonu)
zaman (etkin zaman yönetimi)
s kaliteli (hizmet kalitesi)
m-kalite (yönetim kalitesi)
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
4/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
TAMAMLAYICI
Hiçbiri
MALZEME (LER)
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
5/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
1. GİRİŞ
Bu modül eski sürümlerine aşina olan MS Office konusunda ileri seviyede kullanıcılar içindir. MS
Office 2010 kullanıcı ara yüzünün görünümü en son sürümünde değişti. Bu nedenle, bu modül,
işinizi
yaparken
kullanabileceğiniz
yeni
çevreleri
ve
türleri
ve
ipuçlarını
tanıtmayı
amaçlamaktadır. Bu modül, Engellilerin işgücü piyasasına girmesi amacıyla ev tabanlı ofisinden
("sanal asistan") bir serbest çalışan, serbest meslek sahibi ya da girişimci olarak çalışmak için
fırsatlar arayan kişilerin kullanımı içindir.
Bu modülde en iyi şey, burada yazılı metni her zaman okumanıza gerek kalmamasıdır. Sizin
işinizi yaparken kullanabileceğiniz ipuçları ve bazı yöntemleri gösteren bazı yararlı videolar da
hazırladık. 'Bir kez görmek iki kez okumaktan daha iyidir’ kavramı ile videolar sayesinde daha
hızlı öğrenebilirsiniz.
Bu modül tamamladıktan sonra, aşağıdakilere erişebileceğiniz kabul edilir:
•
MS Office paketinin yeni kullanıcı ara yüzünü kullanabilir olacağınız
•
Yeni MS Office ile ilgili şeyler öğreneceğiniz
•
Word, Excel ve PowerPoint ile ilgili kullanışlı ipuçları öğreneceğiniz
•
Word ve Excel hakkında çok sayıda eğlenceli gerçekleri keşfedeceğiniz
•
Yeni öğrendiğiniz bilgileri test edeceğiniz
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
6/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
2. MS Office 2010
2.1.
Yeni kullanıcı ara yüzü
Office Süit Microsoft Office içerisinde yeni işlevler bulunmaktadır ve görünümü değişmiştir. Üst
şeridin ihtiyaçlarınıza uygun olarak özelleştirilebilir olmasının sağlanması ile programların
kontrolü basit, daha sezgisel ve esnek hale gelmiştir. Bu konu hakkında ve kullanıcı ortamında
gerçekleştirilen diğer değişiklikler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki alt bölümlerde
anlatılan konulara bakmanızı öneriyoruz.
2.2.
Her şeyi Klavye Kullanarak Yapın
Bazen farenizi koyacak yer bulamadığınızda fareyi kullanmadığınız durumlar ortaya çıkar. Her
zaman dokunmatik fareyi kullanmak rahatsız edici ve konforsuzdur. MS Office bu durumu
düşünerek geliştiricilerinin bu yeni sürümünde bazı yeni
kısa yollar oluşturmasını sağlamıştır. Bu kısa yollar çok
daha hızlı çalışmanıza yardımcı olur. Buradaki en iyi durum
ise
bu
bütün
tuş
takımı
kısa
yollarını
MS Office’in gelecek sürümleri
hakkında bilgi için
hatırlamanız
gerekmemesi ve ihtiyacınız olan bir tanesini aramak için
çok fazla zaman harcamamanızdır. Aşağıda gösterilen
resimde olduğu gibi, olayın bulunduğu kutucuk içerisinde
http://www.free-power-pointtemplates.com/articles/newfeatures-of-microsoft-office2013-office-15/
gösterilmiş olan karakteri kullanarak ALT tuşuna basmanız
ile,
bütün
Şerit
sekmesinin
görüntülenmesini
sağlayabilirsiniz. Örneğin “1” tuşuna basarak Yazı Tipi Stilini “Kalın” olarak değiştirebilirsiniz.
Aynı zamanda, bu harf ve rakamları bir arada da kullanabilirsiniz, örneğin “13” yazdığınızda
kullandığınız Yazı Tipi “Kalın” ve “Alt Çizgili” olacaktır. Çalışmanızı bitirdiğinizde ve tuş takımı
ipuçlarına artık ihtiyacınız olmadığı durumda sadece Alt tuşuna basarsınız ve bu bütün basılmış
olan tuşlar ekrandan kaybolur .
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
7/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
2.3.
Şeridin temel özellikleri
1. Şerit üzerinde bulunan bir sekmedir, burada gösterilen durumda Home (Başlangıç)
sekmesidir. Her bir sekme bir ortam dosyasının eklenmesi veya objelere animasyonların
eklenmesi gibi bir aktivite tipi ile ilgilidir.
2. Başlangıç sekmesi içerisinde bir gruptur, burada gösterilen durumda Font (Yazı Tipi)
grubudur. Komutlar mantıksal gruplar halinde organize edilmiştir ve sekmeler altında
bir araya toplanmıştır.
3. Slides (Slâytlar) grubunda bireysel bir düğme veya komuttur, burada gösterilen
durumda New Slide (Yeni Slâyt) düğmesidir.
2.4.
Şeridin diğer özellikleri
Şerit üzerinde görebileceğiniz diğer şeyler içeriksel sekmeler, galeriler ve diyalog kutusu
başlatama sekmeleridir.
1. Burada gösterilen durumda bir galeri, Drawing (Çizim) grubu içerisindeki Şekiller
Galerisidir. Galeriler, ilgili görsel seçeneklerin sunulmuş olduğu dikdörtgen şeklindeki
pencereler veya menülerdir.
2. Burada gösterilen durumda bir içeriksel sekme, Picture Tools (Resim Araçları)
sekmesidir. Yığılma ve düzensizliği azaltmak amacıyla bazı sekmeler yalnızca ihtiyaç
duyulduğu zaman görüntülenir. Örneğin, Resim Araçları sekmesi yalnızca bir slâyt
üzerinde bir resim eklediğinizde ve bu işlemin ardından bir resmin üzerine tıklandığında
görüntülenir.
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
8/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
3. Burada gösterilen durumda Diyalog Kutusu Başlatıcısı, diyalog kutusunu çalıştıran
Format Shape (Şekli Biçimlendir) diyalog kutusudur.
2.5.
Şeridin Özelleştirilmesi
Office yeni sürümüne yeni özellikleri eklemiştir. Şeridin içerisindeki bazı komutları bulmanız
biraz zaman alabilir, bu nedenle istediğiniz şekilde Şeridin yeniden kolayca düzenlenmesi
kolaylığı bulunmaktadır. Şeridi özelleştirmek için File tab (Dosya sekmesi) → Backstage
(Arkaplan) → Options (Opsiyonlar) → Customize ribbon (Şeridi özelleştir) kısımlarına tıklayınız.
Kolonun sağ tarafında, sekmeleri, grupları veya bileşenleri oluşturabilir, silebilir veya yeniden
düzenleyebilirsiniz.
Eski
sürümlerde
bulunan
bazı
komutlar
yeni
Şerit
içerisinde
bulunmamaktadır. Ancak bu bölüm içerisinde bunları bulabilirsiniz ve kullanım sırasında ihtiyaç
duyarsanız halen şerit içerisinde bunları bulabilirsiniz. Not: Alt sağ kısımda bulunan düğme ile
Office ayarları için özelleştirmelerinizi diğer Office uygulamalarına dışa aktarma yapabilirsiniz.
İp uçları hakkında daha fazla
bilgi ister misiniz? MS Office
2010 hakkında 10 ipucu için
aşağıdaki siteye bakınız
http://tech.gaeatimes.com/ind
ex.php/archive/10-tips-andhacks-for-microsoft-office2010/
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
9/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
2.6.
Tools (Araçlar)| Options (Opsiyonlar) sekmesine ne oldu?
PowerPoint’te yazdığınız metinlerin formatlanmasını ve düzenlenmesini, sunumlarınızın veya
güvenlik opsiyonlarının kaydedilmesini kontrol etmenizi sağlayan program ayarlarını mı
arıyorsunuz?
İlk önce File (Dosya) sekmesine ve ardından Options (Opsiyonlar) sekmesine tıklayınız. Bu
işlem
PowerPoint
ayarları
ve
özelliklerini
özelleştirebilmenizi
sağlayan
PowerPoint
Opsiyonları diyalog kutusunu açacaktır.
PowerPoint Opsiyonları diyalog kutusu
içerisindeki
bazı
ayarlar
yalnızca
PowerPoint’e uygulanır. Ancak bazı özellikler
(örneğin renk düzeni) bilgisayarınıza kurmuş
olduğunuz bütün diğer Microsoft Office 2010
programlarına uygulanır.
10 Bilmek isteyeceğiniz bazı
eğlenceli Microsoft Gerçekleri
2.7.
Kendinize ait şerit sekmelerinin veya
http://mashable.com/2010/07/17/
microsoft-facts/
gruplarının
oluşturulm
ası
Henüz tanımlanmış olan bir grup kartın özelleştirilebileceğini
biliyor muydunuz? Bunların konumlarını değiştirebilirsiniz,
sıklıkla
kullandıklarınızı
ekleyebilirsiniz
ve
çalışırken
kullanmadıklarınızı kaldırabilirsiniz.
Herhangi bir şerit grubuna sağ tıklama yapınız ve ardından
Customize the Ribbon (Şeridi Özelleştirin) ibaresine
tıklayınız.
PowerPoint
Opsiyonları
diyalog
kutusunda,
kendinize ait sekmeleri veya grupları içerisine seçtiğiniz
komutları ekleyiniz. Örneğin, Frequent (Sıkça kullanılan)
adında bir sekme oluşturabilirsiniz ve bu sekme içerisinde bir özelleştirilmiş grup içerisine
sıklıkla kullandığınız komutları ekleyebilirsiniz.
Bir hata yaparsanız sakın panik yapmayın. Reset düğmesine basarak ön tanımlı (“fabrika”)
ayarlarına geri dönüş yapabilirsiniz.
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
10/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
Eski sürümdeki PowerPoint komutlarının tamamı şerit üzerinde görüntülenmez, ancak bu
komutlar halen mevcuttur. Bunlardan bazıları olmadan yaşayamayacağınızı düşünüyorsanız bu
komutları kolayca şerit üzerine veya Quick Access Toolbar (Hızlı Erişim Araç çubuğu)’a
ekleyebilirsiniz.
PowerPoint Opsiyonları diyalog
kutusunda
ve ardından
Choose Commands from
(Listeden Komutları Seçin) listesinde, Commands Not in the Ribbon (Şerit içerisinde
bulunmayan komutlar) bölümünü seçiniz. Bu işlemin ardından eklemek istediğiniz komutu
bulun ve özelleştirilmiş şerit sekmesine veya bir gruba bunu ekleyin.
2.8.
Canlı Ön izleme
Canlı ön izleme, Gallery of Styles (Stiller Galerisi)nde bulunan bütün stiller için, ve aynı
zamanda Başlangıç sekmesinde bulunan Yazı Tipi grubu içerisinde mevcut olan Font and Font
Size Drop-down Menu (Yazı Tipi ve Yazı Tipi kaydırmalı menü) içerisinde bulunan bütün stiller
için çalışmaktadır. Bu işlem, gerçekten bu değişikliği uygulamadan önce stil, yazı tipi, yazı tipi
boyutu ve benzeri değişiklik sonrasında dokümanınızın nasıl görüneceğini göstermektedir. Basit
bir şekilde farenizi stil üzerine getirin ve doküman otomatik olarak bu stile geçiş yapacaktır.
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
11/44
LdV Projesi “
3. WORD
3.1.
Word 2010’için kullanışlı ipuçları
Matematiksel sembolleri nasıl yazabiliriz
Matematiksel eşitlikler açısından Word 2010 oldukça ilginç yeniliklere sahiptir. Bu programda
matematiksel
otomatik
düzeltmeler
bulunmaktadır.
Bu
program,
metin
içerisine
bazı
matematiksel simgeler, Yunan alfabesinin harflerinin yanı sıra bazı az sayıda eşitliğin de
eklenmesine izin verir. Bütün işlemler oldukça basittir: bir eşitliği yazmak için yalnızca metni
yazınız, örneğin \ binominal. Ayrıca örneğin, \ beta ve \ Delta Yunan alfabesinin harflerini
yazmaktadır. Eğer yazdığınız kelimenin ilk harfini büyük harf olarak yazarsanız, Yunan
alfabesine ait harf de büyük harf olarak gelecektir. Buna ilaveten, çok sayıda diğer simgeyi de
yazabilirsiniz.
Bu işlemin yalnızca matematik bölgesinde değil de normal metin içerisinde de gerçekleşmesini
sağlamak için aşağıda belirtilen işlemleri ayarlamanız gerekmektedir.
1. Dosya> Opsiyonlar> Proofing spelling and mathematics (Yazım düzeltme ve
matematik) sekmelerine tıklayınız ve ardından AutoCorrect Options (Otomatik Düzeltme
opsiyonları)na tıklayınız.
2. Otomatik düzeltme kutucuğu içerisinde Math AutoCorrect (Matematik Otomatk
düzeltme) sekmesine tıklayınız ve ardından Matematiksel alanların dışında da otomatik
matematiksel düzeltmeler için matematiksel kuralları kullan bileşenine tıklayınız. Ayrıca,
Replace text as you type (Yazılana uygun olarak metnin değiştirilmesi) seçeneği
seçilmiş olmalıdır.
3. Alt kısımda mevcut olan Otomatik Düzeltme listesi görülecektir ve açık olan bütün
pencereleri kapatmak için OK (TAMAM) düğmesine basınız.
Şu anda otomatik düzeltme yolu ile bazı temel matematiksel simgeleri kullanabilirsiniz. Eğer
otomatik düzeltmeler ve matematiksel otomatik düzeltmeler arasında değiştirilecek olan
ifadeler için bir çakışma söz konusu olursa, otomatik düzeltme için terci edilenler kural olarak
uygulanır.
Otomatik Düzeltme: yazım esnasında matematiksel simgeleri eklemek için, bu opsiyonun
açık olması gereklidir. Bir eşitliğin tamamını aktarabilirsiniz. Bu işlem aynı zamanda standart
otomatik düzeltmeler için de kullanılabilir.
Matematiksel
düzeltmeler
içerisinde
yukarıda
belirtilmiş
olan
işlem
ipucu
kullanılarak
oluşturmuş olduğunuz kendinize ait eşitliği de tanımlamak için kullanabilirsiniz. Sol kısımda
gösterilen üç noktayı tutarak seçim yapınız. Dosya> Opsiyonlar> Düzeltme Otomatik
Düzeltme penceresini açınız, burada Matematik Otomatik Düzeltme sekmesinde eşitliğin
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
hangisi ile değiştirileceğinin görüntüleneceği With What (Ne İle) alanı görüntülenecektir.
Replace (Değiştir) alanı içerisine ifadenizi ekleyerek değiştirin, metin içerisine yazdığınızda
yazılım seçilmiş olan ile metni değiştirecektir. Ekle düğmesini kullanarak bu ifadeyi düzeltme
listesine ekleyeceksiniz. İfade için sıklıkla kullanılan kelimeleri kullanmayınız, bir ayırma işareti
(/) veya kendinize ait bir kısa yol kullanınız.
Profesyonel bir kullanım şeklinde bir eşitliği bu şekilde ekleme ihtiyacınız olursa, Otomatik
Düzeltme sekmesini kullanın ve ardından Formatted text (Düzenlenmiş Metin) sekmesini
tıklayın. Yazım esnasında eşitliğe dönüştürülmesini istediğiniz ifadeyi girin ve ardından Ekle’ye
tıklayın. Bütün diyalog kutularını kapatın ve ardından eşitlik galerisinden ekleme yapmaksızın
eşitlikleri metin içerisine doğrudan yazabilirsiniz. Otomatik düzeltme aynı zamanda yazma
sırasında sıklıkla hata yaptığınız kelimeleri tanımlamak için de kullanılabilir. Yazım hatası olan
kelimeleri ve düzeltilmiş kelimeleri listeye ekleyiniz. Bu işlem, eğer hatalı bir şekilde yazım
yaparsanız otomatik olarak doğru kelimeye değişiklik yapacaktır. Liste içerisinde bulunan
herhangi bir düzeltmeyi istemediğiniz bir durumda, ilgili düğmeyi kullanarak bu düzeltmeleri
listeden silebilirsiniz.
Doküman içerisine eşitliklerin yerleştirilmesi
Word 2010’da bir doküman oluşturduğunuzda, çoğu sıklıkla okul işleri, belge işleri ve benzeri
şekilde farklıdır ve aynı
zamanda
bazı
hesaplamaları
yapmanız gereken
bir formülü
tanımlamanızı gerektirecek dokümanlardan oluşur, işte bu durumda eşitlikleri eklediğiniz araç
bu işlemler için etkin bir şekilde kullanılabilir. Bu araç Şerit> Ekle > Eşitlik altından
kullanılabilir. Eşitliklerin yalnızca doküman üzerinde gösterildiği ve hesaplama amacıyla
kullanılamayacağına dikkat edilmelidir. Galeri içerisinde binom eşitlikleri, kuadratik eşitlikler,
daire
alanı,
Pisagor
Teoremi
ve
daha
birçoğu
gibi
önceden
oluşturulmuş
eşitlikler
sunulmaktadır. Aynı zamanda Office.com üzerinde diğer eşitlik tiplerinde arama yapabilirsiniz,
örneğin Gauss İntegralleri, iki vektörün skaler toplanması, ve daha birçoğu. Aynı zamanda
eşitlik galerisi içerisine kaydedilebilecek şekilde kendinize ait eşitlikleri oluşturabilirsiniz.
1. Eşitlilik yazma düğmesine basınız ve bu durumda dokümanın metin kısmı içerisinde bir
eşitlik yerleştirme bölümü açılır ve aynı zamanda Tools contextual tab equations (Araçlar
içeriksel sekme eşitlikler) > Draft (Taslak) görüntülenir.
2. İki ana galeri mevcuttur – Symbols (Simgeler) ve Structures (Yapılar).
3. Yapılar bölümünde kesirler halinde girilme, karekökler, integraller, parantez içi işlemler ve
benzerleri bulunur.
4. Simgeler bölümünde, eşitlik tipine uygun olarak eşitlik yapısı içerisine istediğiniz simgeleri
ekleyebilirsiniz. Bu simgeler temel matematik fonksiyonları, Yunan alfabesi karakterleri,
operatörler ve diğer simgeler olabilir. Bu simgeleri aşağıya doğru açılan galerilerin içerisinde gri
bantta, simgelerin adının yazılı olduğu kısım da bulunan bölümden seçebilirsiniz.
5. Tamamlanmış bir eşitlik, dokümana eklenen diğer objeler gibi sürükleme yolu ile metin
içerisine yerleştirilir, stili Yerleştirilmiş olarak değiştirmek için fare imlecini eşitliğin üzerindeki
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
13/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
okun üzerine getirilmesi gerekmektedir. İkinci bir opsiyon ise Stili Ekrana dönüştür
seçeneğidir ve metnin üzerinde veya altında bu eşitliğin merkezlenmesi amacıyla kullanılır, bir
başka deyişle, metnin eşitliğin etrafındaki konumunu ayarlamak için kullanılır. Bunun yanı sıra
metne hizasını sol veya sağ olarak da ayarlayabilirsiniz.
6. Formül üzerindeki ok işaretinin yardımı ile, sunumu doğrusal ila deneyimli arasında
değiştirebilirsiniz. Bir eşitliğin doğrusal olarak sunumunda, eşitlik tek bir satırda gösterilir ve
profesyonel bir sunumda ise kesikli satırlar halinde gösterilir.
7. Gereksiz olan eşitlikleri ortadan kaldırmak için sol kısımda bulunan üç noktaya sahip
parantezin üzerine tıklayınız ve ardından DELETE (SİL) basınız.
Eşitlik: yerel bir galeriden veya Office.com’dan ekleme yapmak. Metin içerisine gömülmüş ola
eşitlik, değerlerin ve simgelerin ilave edilmesi ile isteğe bağlı olarak modifiye edilebilir. Bu
işlemin ardından daha sonar da kullanılmak üzere eşitlikler menüsünün ardından kaydedilebilir.
– Simgeler: bu simgeler galeri içerisinde bulunmaktadır. Liste içerisinde galeride baştan aşağı
gös
teril
İlk sürüm şu bayların yardımı ile Ekim 1983’te ortaya çıkarılmıştır: Charles Simonyi,
Bill Gates, Paul Allen ve Richard Brodie.
Orijinal adı "Multi-Tool Word" idi, ancak çok uzun bir isim olduğundan Word’e
dönüştürülmüştür.
İlk once, Mac için ve ardından Windows için sürümleri oluşturuldu (500 $ fiyat ile).
en
sim
gel
erin
gös
terilmesinden sonar simgenin tipini listenin başından seçebilirsiniz.
Bu araç özellikle ICT ve diğer teknik olarak yönelmiş olan insanlar ile araştırmacıların çeşitli
eşitliklerin
dokümana
ilave
edilmesi
ihtiyacı
olduğu
durumda
çeşitli
dokümanların
oluşturulmasında ilgi çekicidir. Eşitlikler ile düzgün bir çalışma sağlamak için özel olarak
geliştirilmiş uygulamalar ve aksesuarlara sahiptir.
Uzun Word dokümanları mı var? Fonksiyon ön izlemeyi kullanın
Görüntüleme ve incelemeyi kullanma
Word 2010/2007’de uzun dokümanlar ile çalışma yapıyorsanız, ana hat görüntülemeyi
kullanmaya başlamak oldukça kullanışlı olabilir. Bu özellik başlıklandırma stilleri ile formatı
oluşturulmuş
olan
bir
dokümanda
verimli
bir
şekilde
çalışma
yapabilmenizi
sağlar.
Görüntülenen yalnızca metin içerisinde mevcut olan
bazı seviyelerdir ve metnin geri kalanı gizli olarak
kalır.
Paragrafların
paragrafların
Şerit
sırasını
üzerindeki
seviyesinin
başlıklarını
kolayca
komutları
kolayca
değiştirerek
değiştirebilirsiniz.
kullanarak
değiştirilmesi
başlık
mümkündür,
örneğin, Başlık 1 (Heading 1) den Başlık 3’e ve
benzeri şekilde. Bu opsiyonlara ek olarak, diğer
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
14/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
metin dokümanlarını ana doküman içerisine aktarmak da oldukça ilginçtir. Bu işlem, çeşitli ayrı
hazırlanmış dokümanı, bir dokümandan diğerine metin kopyalaması yapmadan bir doküman
içerisinde birleştirerek yeni bir doküman yapılmasını sağlar.
1. Word’ü başlatın, başlıklandırma sitili 1 ila 3 arasında olan başlıklandırma formatına sahip
olan bir daha uzun dokümanı açın veya oluşturun.
2. View (Görünüm) sekmesinde, Overview (Anahat)’a tıklayın. Şerit üzerinde başlat
kısmında yeni bir sekme olarak Outlining (Anahat Oluşturma) sekmesi gerekli komutlar ile
birlikte görüntülenecektir. Metin içerisinde başlıkların yan kısmında bulunan artı düğmeleri
bütün metin bölümünü tasarımlamak için kullanacağınız düğmelerdir.
3. Komutlar grubunda aşağı inen listeden gösterim seviyesini değiştirmek için Report tools
(Raporlama araçlar)’ını kullanmayı deneyiniz. Eğer 1. seviyeyi seçerseniz, yalnızca birinci
seviye başlıklar görünür olacaktır.
Bütün seviyelerin görüntülenmesi.
4. Yeşil ok işareti başlıkların seviyesini veya temel metni seçmeniz için değişikliği yapacaktır.
Bu işlem aynı zamanda aşağı doğru açılan liste kullanılarak da yapılabilir.
5. Daha da açıklığa kavuşturmak için, Text format display (Metin formatı görüntleme)
kısmına tıklamayı deneyiniz, bu işlem formatlamayı gizleyecektir ve See only the first line
(Yalnızca ilk satırı görüntüle) temel metin içerisinde bir paragrafın yalnızca ilk satırını
görüntüleyecektir.
6. Yalnızca ilk seviyeyi görüntüleyin ve ilk bölümü artı işaretini kullanarak sürükleyerek ikinci
bölümün arkasına sürükleyin. Bu işlem, başlıklar, alt başlıklar ve temel metin dâhil olmak üzere
bütün bölümü taşıyacaktır.
Anahat oluşturma: bu görüntüleme şeklinde bir dokümanla çalıştığınız şekilde birden
fazla doküman ile de çalışabilirsiniz, bu işlemde ana doküman olarak adlandırılan
dosyadan çalışırsınız ve diğer bağımsız dokümanlar bu metine gömülür. Burada
metnin kendisi veya depolanmış olduğu bölüme bir link gösterilir.
7. Değişikliklerinizi doküman üzerinde kaydedin.
Bir
sonraki
bölümde,
ana
dokümana
ekleyeceğiniz,
başlıklandırma
stilleri
ile
formatı
hazırlanmış iki ya da daha fazla sayıda benzer dokümana ihtiyacınız olacaktır. Bu işlem, çeşitli
dokümanlardan oluşturulmuş bir tek dokümanın oluşturulmasını sağlayacaktır. Bu işlem
örneğin, ekip üyeleri tarafından ayrı dosyalarda hazırlanmış olan dokümanları kullanarak bir
ana doküman hazırlanması gerektiğinde dokümanı oluşturmak için kullanılabilir.
1. Şerit üzerinde Anahat Oluşturma araçları ile birlikte Dokümanı Görüntüle sekmesine
tıklayınız. Daha fazla komut görüntülenecektir.
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
15/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
2. Metin içerisine gömülmüş bir dokümandan bilgi almak istediğiniz metin içindeki kısma imleci
getirin ve Ekle’ye tıklayın. Ekranda gösterilen pencerede, dokümanı bulun ve Aç’a tıklayın.
3. Aynı stillere sahip olanlar hakkında bir uyarı ile bir pencere açılırsa, gerekli olduğu durumda
tıklayınız. Bu durumda Hayır’a tıklamanız gerekir.
4. Bu doküman, imlecin olduğu konumda ortaya çıkar. Bu işlem ilave alt dokümanların
oluşturulmasını veya eklenmesini sağlar.
5. Expand the subdocuments (alt dokümanları genişlet) seçeneğini seçiniz ve bu
durumda depolandıkları konuma ait olan ve yalnızca metinden oluşan bir link gösterilecektir.
Komut metnini yeniden giriniz ve alt dokümanları genişletiniz.
6. Unlink button (Linkten çıkar) düğmesine tıklayarak, doküman içerisine gömülmüş olan
dosyaya olan linki kaldırabilirsiniz. Bu işlem ana dokümana metni kopyalayacaktır ve ana
dokümanın bir parçası haline getirecektir.
7. Lock the document (Dokümanı kilitle) düğmesi ile eklenmiş olan dokümanlar ile ana
dokümanın kısımlarını kilitleyebilirsiniz ve değişikliklere karşı bu dokümanı koruyabilirsiniz.
Başlık görüntülendiğinde, bunun ile birlikte bir küçük kilit simgesi de görüntülenecektir. Aynı
düğmeye tekrar basarak kilitlenmiş bölümün kilidini açabilirsiniz.
8. Eğer iç içe konuşmuş olan doküman kilitli ise, veri ön izleme kısmında bunun üzerinde
değişiklik yapmak mümkün olmayacaktır. Yalnızca okuma şeklinde (read-only) şeklinde
açılacaktır.
9. Eğer doküman kilitli değilse, iç içe geçmiş olan dokümanı açabilirsiniz ve üzerinde
değişiklikler yapabilirsiniz. Ana doküman üzerinde, ana hat gösterimi içinde kaydedildikten
sonar görüntülenir. Bir takım çalışması yapılırken, ekip üyeleri bağımsız dokümanları
düzenleyebilir ve ekip lideri bu değişiklikleri aynı anda ana doküman üzerinde görülebilir.
10. Bir doküman üzerinde çalışmanın tamamlanmasının ardından kapatmak için Görsel Ekranı
Kapat düğmesine basarak ana hat görünümünü
kapatınız ve dokümanı kaydediniz. Çeşitli iç içe
geçmiş
dokümanların
oluşturmak
bir
için
adet
sürekli
linklerinin
doküman
kaldırılıp
kaldırılmayacağına dikkat ediniz.
Bu
fonksiyonellik
bir
dosya
içerisinde
sonuçları
görmeniz gerektiğinde çoklu dokümanlar ile çalışan
ekiplerde temel olarak kullanılabilir. Bu doküman
normal
yöntemler
ile
hazırlanmış
Excel ilgi çekici olabilir – 5
saniye içerisinde tablo
işlemcisini kullanabileceğiniz
15 neşeli şey
şekilde
http://chandoo.org/wp/2008/08/0
1/15-fun-things-with-excel/
bir
müşteriye veya firmaya bu işlemin ardından gönderilebilir.
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
16/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
3.2.
MS Office 2010 uygulamalarında dilin değiştirilmesi
Bu gerçekten mümkün müdür? Evet mümkündür. MS Office 2010 uygulamalarında dilin nasıl
değiştirildiğini gösterdik. Şimdi videomuzu izleyin.
3.3.
Word 2010’da mektup birleştirmenin kullanılması
Word 2010 içerisinde mektup birleştirmenin nasıl kullanıldığını keşfetmek için videomuza
bakınız.
Limp Bizkit'in şarkısı "Rollin'in bir parodisinde (Air Raid Vehicle)," Neşeli Müzik Projesi bir
“Scrollin” adlı bir şarkı yazdı ve sundu. Şarkının sözlerinde “Şimdi yapıştır ve kes al/
Sayfayı yukarı kaydır ve şimdi de aşağıya” ve “Bir iki üç format numaralı liste/ Sekme
durakları her inçin altı ve sekizinde birinde” gibi Microsoft Word özelliklerinden
bahsetmiştir.
Daha fazlasını okumak için: Microsoft Word hakkında eğlenceli gerçekler | eHow.com
http://www.ehow.com/info_8453518_fun-microsoft-word.html#ixzz2DMG0Fc1F
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
17/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
4. Excel
4.1.
Kullanışlı Excel adımları ve ipuçları
Excel kelimesini gördüğünüzde veya işittiğinizde ilk veya ortaokula giderken uzun saatler süren
matematik dersleri aklınıza geliyordur. Ve artık yüzleşelim: ne yazık ki çoğumuz matematiği
sevmemektedir. Bu yazılıma odaklanma konusunda eğitime gelen tepkiler genellikle şu
şekildedir: “ama matematik konusunda zayıfım”, “matematiği sevmem” veya “bunu hesap
makinesinde hesaplamak hem hızlı hem de kolay”. Peki ama böyle mi? Bu yazılımı tam
anlamıyla kullanmanız için bir matematikçi olmanız mı gerekmekte? Gerçekten de hesap
makinesi kullanmak çok daha mı kolay? Aşağıdaki sorulara cevap vermeye çalışalım:
Bir kâğıt üzerine bir çizelge hazırlamak ne kadar sürer? Eğer bunu hazırlarken bir hata
yaparsam hatayı kolayca nasıl telafi edebilirim? Hesap makinesinde sayıları toplarken hızlı bir
şekilde bunları kontrol edebilir miyim? Sayıları girerken hata yapmadığımdan nasıl emin
olabilirim?
Microsoft Office Excel 2010, çeşitli hesaplamalarda ve çizelgelerin oluşturulmasında mükemmel
bir şekilde hizmet veren bir yazılımdır. İşlerinizin sonuçlarını daha iyi bir şekilde yansıtmak
amacıyla, grafikleri kullanarak verilerinizin görselleştirilmesi imkânı da mevcuttur. Basit ve
karmaşık hesaplamalarınızı daima kontrol altında tutarsınız – istediğiniz zaman geriye dönüp
girdi değerlerini değiştirebilirsiniz. Aynı durum formüller için de geçerlidir, çünkü gerektiği
durumlarda formüllere ek yapabilirsiniz. Excel’in avantajlarını listeleyerek bir sonraki sayfayı da
doldurabilirim. Ancak, yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsunuz ve bu kadar konuşma yeter, hadi
yeni bir şeyler öğrenelim.
İlk önce bir ipucu
Excel ile çalışırken herhangi bir şey yapamıyorsanız sinirlerinizi bozmayın. Çalışma gelişmeye
yardımcı olur. Her şeyi hatırlamanıza gerek olmayacak. Size yardımcı olmak için, bu çalışma
modülüne ve yardımcı videolara sahipsiniz. İlerleyen sayfalarda tarif edilen tüm işlemlerin
üstesinden gelebilirsiniz, sadece biraz sabır ve tabii ki tekrarlama gerektirir. Bu konuyla
çalışmaktan sıkıldığınızda bir ara vermenizi ve sonradan devam etmenizi öneririz.
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
18/44
LdV Projesi “
4.2.
Çalışma ortamının özelleştirilmesi
Şerit
Kendinize ait kartların oluşturulması
2010 sürümünde, sıklıkla kullandığınız gruplar ve aletler arasında kendinize ait kartı
oluşturabilirsiniz.
1. Dosya sekmesine tıklayınız.
2. Opsiyonları seçiniz.
3. Şeridi Özelleştiriniz tuşuna basınız.
4. Yeni Sekme’ye tıklayınız.
5. Sekmeler listesinde bir Yeni kart (Kendinize ait/Özelleştirilmiş) görüntülenir.
Vurgulu seçimi yapınız ve Yeniden adlandır’a tıklayınız. Kartınız için yeni ismi giriniz. Bu
işlemin ardından Yeni Grup (Kendinize ait/Özelleştir) seçimini yapınız ve grubun
adını değiştiriniz.
6 Kart üzerindeki yeni grup Yeni Grup düğmesine basılarak oluşturulur.
Özelleştirilmiş kartınıza komutların eklenmesi
Özel bir kart oluşturduktan sonar çeşitli komutların eklenmesini isteyebilirsiniz. Laptop
bilgisayar sahipleri için formüller içerisinde kendisine ait karakterleri ekleyebilme imkânı
büyük bir avantaj sağlar (*, /, +, -). Bu nedenle kendi kartlarına ekleme yapalım:
1. Tarafınızca hazırlanmış olan yeni sekmeyi işaretleyiniz ve komut eklemek istediğiniz
bu sekme içerisindeki grubu seçiniz.
2.
Solda bulunan düzlemde, komutlar ile ilgili açılır menüde Seç’i ve ardından Bütün
komutlar’ı seçiniz.
3. Division sign (Bölme işareti) komutunu bulun ve işaretleyin. Eğer farenizi herhangi
bir komutun üzerine getirirseniz, şerit üzerinde bulunduğu konumu gösterir. Bu tarz bir
komut yoksa, "Commands not in the Ribbon- Komutlar Şeritte Bulunmamaktadır" metni
görüntülenir.
4 Ekle düğmesine basınız. Sizin tarafınızdan oluşturulan grup içerisine bu komut
eklenmiş olur. Diğer komutları eklemek için işlemleri tekrarlayınız.
5 Düşüncelerinize uygun olarak kartınızı özelleştirdiyseniz, TAMAM tuşunu tıklayınız.
6 Şerit, komutlar ile birlikte oluşturmuş olduğunuz kart kadar artacaktır.
Birinin sahip olduğu karttan komutların çıkarılması
1. Kartınızdan çıkarmak istediğiniz komutu seçiniz ve vurgulayınız
2.
Sil düğmesine tıklayınız.
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
4.3.
2010 içerisinde koşulsal formatlama
Koşulsal formatlama verilerinizi göstermek için oldukça kullanışlı bir araçtır. Mantıklı bir
şekilde kullanılırsa, çizelge görsel değerlendirmeyi ve bunlar içerisindeki düzenlenmeyi
açık hale getirebilir ve basitleştirilebilir. Bir hücreyi özel bir durumu karşıladığı anda
hücrenin görünümünü istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Ayarlamalar farklıdır. Önceden
tanımlanmış
opsiyonlar
kullanılarak
hızlı
formatlamayı
kullanabilirsiniz.
Veya
ihtiyaçlarınıza uygun olarak ayrıntılı seçenekleri seçebilirsiniz.
Hızlı format oluşturma opsiyonları
Koşul değerinden büyük, küçük veya bu değere eşit değerleri vurgulamak
Örnek: fiyatları 750 €’dan daha büyük olan üç çeşit akvaryum fiyatı bulunan bir çizelgede
sözleşme fiyatının vurgulanmasını istiyorsunuz.
1. Koşulsal format oluşturma istediğiniz hücreleri seçerek vurgulayınız.
2.
Başlangıç kartında, Stiller grubunda, Koşulsal Format Oluşturma seçeneğine
tıklayınız
3.
Açılmış olan menüde, Rules highlighting cells – Hücreleri vurgularken
kullanılacak kurallar’I tıklayınız.
4. Size uygun olan kriterin üzerine tıklayınız (daha fazla, daha az, arasında, doğrusal, ve
benzeri). Bizim durumumuzda seçenek more than- Daha fazla’dır.
5.
Açılan pencere içerisine, koşul değerini giriniz (750), ve ardından hücrenin nasıl
formatlanacağını seçiniz.
6. TAMAM’ı tıklayınız.
7. İstenilen koşula denk gelen seçilmiş hücreler renklendirilecektir.
Daha hızlı koşulsal format oluşturma opsiyonlarının açıklanması
İlk 10 adet en büyük değerin vurgulanması – seçilmiş alandaki 10 adet en büyük
sayıyı vurgular. Kurallar girilirken sayıları değiştirilebilir. Kullanılan örnekler en büyük 5
sayının vurgulanması amacıyla yapılmıştır.
Data-bars (Veri çubukları) diğer hücrelere bağlı
olarak hücrenin aldığı değerleri görmenizi sağlar.
Excel’de oyun oynayarak işte
Çubuğun uzunluğu hücre içerisinde gösterilen değeri
mükemmel bir gün geçirin! Do
simgelemektedir. Daha uzun olan çubuk daha yüksek
not believe? Buraya bakın!
olan değeri gösterir ve daha kısa olan çubuk ise daha
http://npxp.com/23-free-
düşük değeri gösterir. Çok yüksek miktarda veri
içerisinde
içerisindeki
gezinmeye
yardımcı
verilerin
olur
ve
microsoft-excel-games-
çizelgeler
görselleştirilmesinde
download
çok
mükemmel bir araçtır.
Renk aralığı – iki ya da üç rengin kullanılması ile renk aralığı, bir grup hücrenin
karşılaştırılmasını
sağlar.
Renklerin
gölgelendirme
dereceleri
yüksek
veya
düşük
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
20/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
seviyeleri göstermektedir. Eğer yeşil ve kırmızı renkleriniz varsa, daha yüksek değerlere
sahip olan hücreleri daha yeşil, ve daha düşük değerlere sahip olan hücreleri daha kırmızı
yapabilirsiniz. Üç rengin aralıkları durumunda ise, bir en yüksek değerleri, diğer renk en
düşük değerleri ve üçüncü renk ortanca değerleri gösterebilir.
Set of icons (İkon setleri) – Renk skalası ile aynı prensibe sahiptir.
İleri koşulsal format oluşturma opsiyonları
Koşulsal Format Oluşturma Kural Yöneticisi
Şimdiye kadar tarif edilmiş prosedürler önceden ayarlanmış koşulsal format oluşturma
için hızlı ayarlama işlemlerini içermektedir. Koşulsal format oluşturma kullanarak farklı bir
etki elde etmek istediğinizde ne yapmanız gerekir? Veya hızlı seçim opsiyonları tarafından
önerilen renklerden daha farklı renkleri kullanmak isterseniz?
Mevcut kuralları modifiye etmek, bu kuralları kaldırmak, kendi kurallarınızı oluşturmak
veya öncelikleri değiştirmek gibi işlemler Conditional Formatting Rules Manager –
Koşulsal Format Oluşturma Kural Yöneticisi kullanılarak gerçekleştirilebilir. Stil
grubu içerisinde Başlangıç kartı üzerinde bulabilirsiniz. Koşulsal Format Oluşturma
üzerine ve ardından Management Rules- Yönetim kuralları’na tıklayınız. Bu işlem
yönetici için koşulsal format oluşturma kurallarını açacaktır. Bu bölümde aşağıdakileri
gerçekleştirebilirsiniz:
• Kullanılan kuralların bir listesini görüntülemek
• Yeni bir kural oluşturmak, seçili bir kuralı düzenlemek veya bu kuralı silmek
• Belirli bir çalışma çizelgesinde veya çalışma kitabının tamamında son olarak seçilmiş
olan alanda kullanılmış olan kuralları görüntülemek
İki kez tekrarlanmış kayıtların vurgulanması ve kuralın özelleştirilmesi
Basit bir örnek olması için, bir kişinin kendisine ait kural oluşturması için Yönetim
Kurallarının kullanımını göstereceğiz. Fatura numaralarını yazmış olduğumuz bir listemiz
olsun. Bir numaranın tekrarlanması durumunda, bu olay nedeniyle uyarı almak istiyoruz.
Örneğin, aynı sayıya sahip olan hücrelerin kırmızı renkte gölgelendirilmesini istiyoruz.
1. Format uygulamak istediğiniz hücreleri vurgulayarak seçiniz
2. Başlangıç kartı üzerinde, Stiller grubu içerisinde, Koşullu Format Oluşturma
seçeneğine tıklayınız ve ardından Kural Yönetimini seçiniz.
3. Koşullu Format Oluşturma Kural Yöneticisi açılacaktır. Yeni Kural’a tıklayınız.
4. Açılmış olan pencerede, eşsiz veya iki kez yazılmış olan değerler için yalnızca
biçimlendirmeyi seçiniz
5. Vurgulanmış olan hücrelerde format’ı seçiniz.
6. TAMAM tuşuna tıklayınız.
Mevcut olan koşulların değiştirilmesi
1. Başlangıç sekmesi üzerinde, Stiller grubu içerisinde, Koşullu format oluşturma
seçeneğine tıklayınız. Ardından Yönetim Kurallarını seçiniz.
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
21/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
2. Koşullu Format Oluşturma Kural Yöneticisi açılacaktır. Düzenlemek istediğiniz kuralı
seçmek için tıklayınız.
3. Edit the Rule – Kuralı düzenle seçeneğine tıklayınız.
4. Seçili kuralın olduğu bir pencere görüntülenecektir. İstediğiniz ayarlamayı yapınız ve
TAMAM tuşuna tıklayınız.
Koşulların kaldırılması
1 Başlangıç sekmesi üzerinde, Stiller grubu içerisinde, Koşullu format oluşturma
seçeneğine tıklayınız. Ardından Yönetim Kurallarını seçiniz.
2. Koşullu Format Oluşturma Kural Yöneticisi açılacaktır. Silmek istediğiniz kuralı seçmek
için tıklayınız.
3. Delete rule- Kuralı sil seçimi üzerine tıklayınız.
Önceliği olan kurallar
Hücrelerdeki aynı aralık için iki ya da daha fazla sayıda kural kullanılırsa, Koşullu Format
Oluşturma Kural Yöneticisi diyalog penceresinde görüntülendiği sırada önceliklerine göre
aşağıda belirtilen işlemler uygulanır. Listede daha üst sıralarda yerleşmiş olan kural, daha
alt sırada bulunan kurala göre önceliğe sahiptir. Ön tanımlı olarak, yeni kurallar daima
listenin en üstüne ilave edilir ve bu nedenle daha yüksek önem derecesine
sahiptir.
Her iki kural da uygulanırsa ne olur?
Örneğin bir hücrede ayarlanmış olan 2 adet kural olsun. Bu kurallardan birisi hücrenin
içerisinde bulunan sayı 10’dan büyükse, hücrenin rengini yeşile döndürsün. İkinci kural
ise sayı 15’ten büyükse hücrenin renginin kırmızı olacağını söylesin. 17 rakamı için
hücrenin renginin ne olacağını düşünürsünüz? Bu tür kurallar çelişkilidir. Bu nedenle
hangisi öncelikli olursa o kural kullanılacaktır (bir başka deyişle hangisi kurallar listesinde
daha üst sırada yer alıyorsa o kullanılacaktır). Eğer çelişkili olmayan koşullarımız varsa
her ikisi de uygulanacaktır. Örneğin 10’dan büyük sayılar kalın olarak yazılacak ve 15’ten
büyük olan kırmızı renkli hücrede gösterilecekse, 17 rakamı hücrede hem kırmızı hem de
kalın olarak görüntülenecektir.
Excel 97-2003 sürümleri ile koşullu format oluşturma uyumluluğu
Geriye dönük olarak uyumluluktan emin olmak için, koşul oluştuğunda dur (Stop, if the
condition is satisfied) kutucuğunu seçebilirsiniz. Durdurma kutucuğu, koşul mevcut
değilse ve bir kural veri çubuklarını kullanıyorsa, ölçek veya bir grup ikonu renklendirir.
Örneğin, bir grup hücreyi üç adetten fazla koşullu format oluşturma kuralları içerecek
şekilde ayarlarsanız, Office Excel 2007’den önceki sürümler aşağıdaki gibi davranacaktır:
• yalnızca ilk üç kural değerlendirmeye alınacaktır
• hücrelerin karşılaması gereken ilk kuralın önceliği hususu uygulanacaktır,
• Hiyerarşik olarak altta bulunan kurallarda, kural doğru bile olsa doğru kurallar göze
alınmayacaktır.
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
22/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
İlk kuralı değerlendirmek için ilk kural için “Dur” seçeneğini seçiniz. Yalnızca ilk ve ikinci
kuralı değerlendirmek için, ikinci kural için “Dur” seçeneğini seçiniz. Ve yalnızca birinci,
ikinci ve üçüncü kuralı değerlendirmek istiyorsanız, üçüncü kural için “Dur” seçeneğini
seçiniz.
4.4.
Gelişmiş çizelge sıralama
Bir çizelgede akvaryum tipi ve akvaryumun satış fiyatını kullanarak bir sıralama yapmak
istiyoruz Bu durumda elimizde iki kriter bulunmaktadır.
1. Sıralamak istediğiniz çizelgeye tıklayınız (çizelgelerin prensipleri ile ilgili işlemler
tamamlanmadığından sadece bu çizelgedeki herhangi bir kolonun başlangıç kısmına
tıklayınız)
2 Data (Veri) sekmesi üzerinde Sort & Filter (Sıralama ve Filtreleme) grubu içinde
Sıralamaya tıklayınız.
3 İlk kriteri seçiniz
4 Ardından Add Level- Seviye ekle’ye tıklayınız.
5 İkinci kriteri seçiniz ve ardından TAMAM’a tıklayınız. Çizelge sıralanacaktır.
4.5.
Metinden kolonlara
Bu basit ve oldukça etkin özellik, iş zamanında tasarruf edilmesini sağlayabilir. Bu
özelliği, mevcut olan çizelgeleri düzenlerken, ve metin verilerini Excel içerisine aktarırken
ve benzeri işlemlerde kullanabilirsiniz. Bu işlem ne ile ilgilidir? Bu işlem bir metni çoklu
kolonlara hızlı bir şekilde bölebilir. İnsanları soyadlarına göre nasıl listeleyebilirsiniz? Bu
işlem muhtemelen, yanlış bir şekilde heceleneceği için nispeten zor olacaktır. Tam ismin
bir kolonda olmasının yanı sıra kişinin adı ilk konumda olacaktır. Amacımız ilk adların ve
soy isimlerin ayrılması olmalıdır.
1. Bölmek istediğiniz kolonun sağ tarafında bir boş kolon yoksa, yeni bir kolon ekleyiniz
(bu durumda bu işlemde – bu veriler soy isimler ile değiştirilecektir).
2. Data- Veri sekmesi içerisinde, Data Tools- Veri araçları grubunda, Text to
Columns- Metinden Kolonlara seçimine tıklayınız.
3 İlk basamakta seçimini yaptığınız diyalog penceresini açmak için tıklayınız, bu sekmede
verilerin bir ayırıcı ile mi yoksa sabit bir genişlikle mi ayrıldığı sorulacaktır. Bizim
durumumuzda veriler ayrılmıştır.
4 Next- İleri’ye tıklayınız ve bir sonraki kutucukta Separator- Ayırıcı’yı seçiniz. Bizim
durumumuzda bu ayırıcı bir boşluk karakteridir.
5 Finish- Bitir’e tıklayınız.
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
23/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
6 Soyadları sağ tarafta bulunan bir boş kolona taşınacaktır. Yeni kolona bir başlık
eklemeyi unutmayınız.
4.6.
Hücrelerin doğrulanması
Veri doğrulama, kullanıcıların bir hücreye girmiş olduğu veri veya değerlerin türünü
belirlemek için kullanılır. Örneğin, belirli bir veri aralığında veri girişini önleyebilirsiniz,
liste
içerisinde
uygulayabilirsiniz.
seçim
yapılmasına
Başkalarıyla
izin
çalışma
verebilirsiniz
kitabını
veya
paylaşmak
benzeri
işlemleri
girilen
verilerin
ve
doğruluğunu sağlamak istiyorsanız, veri doğrulamanın önemi ölçülemez.
İlk örnekte Kolon A içerisinde yalnızca 2011 yılına ait tarihler girilebilir bir şekilde
sütundaki hücreleri ayarlamaya çalışacağız. İkinci örnek, hücre içerisine şehir adlarının
önceden ayarlanmış şekilde gösterilmesini nasıl sağlayacağımız ile ilgilidir.
Hücrelerin tarihler ile doğrulanması
1 Doğrulama işlemini yapmak istediğiniz hücreleri seçerek vurgulayınız.
2. Veri sekmesi üzerinde, Veri Araçları grubu içerisinde, Data Validation- Veri
Doğrulama seçeneğine tıklayınız.
3. Verileri ayarlamak için görüntülenen kutu 3 karttan oluşur:
Settings (Ayarlar) - Enable (Aktif Hale Getirin) – Date (Tarih). Başlama tarihini ve
bitiş tarihlerini girmek için, kabul edilecek olan başlangıç ve bitiş tarihlerini giriniz.
Giriş Raporu (Inception report) – burada, doğrulamanın gerçekleştirildiği hücre
üzerine kullanıcı tıkladığında görüntülenecek olan metin yazılır.
Error message (Hata mesajı)- bu bölümde izi seviyesi ayarlanır. Hatalı bir veri
girildiğinde görüntülenecek olan kendinize ait metni buraya yazabilirsiniz. Bir hata mesajı
oluşturmak için üç adet opsiyon bulunmaktadır:
Dur : Kullanıcının bir hücre içerisine geçersiz veri girmesini engeller. Dur hata mesajının
iki ayrı opsiyonu bulunmaktadır: Retry (Tekrar) ve Cancel (İptal)
Not: Kullanıcının veri girmesini engellemeksizin, kullanıcıyı girilen verinin geçersiz
olduğu konusunda uyarır. Kullanıcı Evet’e tıklayarak geçersiz veriyi kabul edebilir veya
Hayır’a tıklayarak düzenleyebilir veya Sil’e tıklayarak bu veriyi kaldırabilir.
Bilgi: Kullanıcıyı girilen verinin geçersiz olduğu konusunda uyarır. Ancak veri girilebilir.
Bu seçenek doğrulama için en düşük seviyedir. Kullanıcı TAMAM’a tıklayarak bu değeri
kabul eder veya İptal diyerek reddedebilir.
Hücrelerin doğrulanması – listenin kullanımı
Hücreler içerisinde aynı metinlerin her zaman kullanımından emin olmak veya çizelgelerin
doldurulmasına yardımcı olmak için, doğrulama esnasında bu listeyi kullanın.
1. Bir liste eklemek istediğiniz hücreleri vurgulayarak seçin.
2. Veri sekmesi üzerinde, Veri araçları grubu içerisinde, Veri Doğrulama’yı seçiniz.
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
24/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
3. Ayarlar sekmesi üzerinde açılmış olan diyalog penceresi içerisinde Allow List
(Listeye İzin Ver) seçeneğini seçiniz.
4. Source (kaynak) alanında, liste içerisinde görüntülenmesini istediğiniz metni giriniz.
Bağımsız liste bileşenleri noktalı virgül ile ayrılır.
5. Gerekirse, Giriş mesajını ayarlayınız ve Hata mesajını düzenleyiniz.
6. Etiketlenmiş hücrelerde listeye eklemek için TAMAM seçeneğine tıklayınız.
Hücrelerden doğrulama seçenekerinin kaldırılması
1. Doğrulamayı kaldırmak istediğiniz hücreleri burgulayarak seçiniz.
2. Veri sekmesi üzerinde, Veri Araçları grubu içerisinde Veri Doğrulama seçeneğini
seçiniz.
3. Açılmış olan diyalog kutusunda Hepsini Temizle’yi seçiniz.
Çizelgelerdeki iki kez yazılmış verilerin silinmesi
Excel 2010’deki mükemmel araçlardan birisi de iki kez yazılmış verilerin kaldırılması
aracıdır. Çizelgelerin iki kez yazılmış olan kayıtlar içermesini istemediğiniz durumlarda, bu
listelerdeki durumdan emin olmak için oldukça yaygın olarak kullanılır. Dikkat, bu komutu
girmenizin hemen ardından, iki kez yazılmış olan parametrelerin seçilmiş olanları anında
ortadan kaldırılır. Bu nedenle, bu komutu kullanarak ne elde edebileceğinize dikkat ediniz
ve muhtemelen çizelgenin bir kopyasını oluşturunuz. Tanıtımımızda bir çizelgeden
sözleşme sahiplerinin bir listesini elde etmeye çalışacağız.
1. İki kez girilmiş verilerin kaldırılmasını istediniz çizelgeye tıklayınız.
2. Veri Araçları grubu içerisinde Veri sekmesine gidiniz ve İki kez yazılmış verileri
kaldır (Remove Duplicates) seçeneğini seçiniz.
3. Açılan pencerede kontrol edilecek olan verileri seçiniz. Yalnızca tedarikçileri seçiniz.
4. TAMAM’a tıklayınız.
5. Diyalog kutusunda, kaldırılmak üzere olacak iki kez yazılmış olan verilerin sayısı
konusunda bir bilgi verilecektir.
Alt toplamlar
Excel belirli bileşenler için alt toplamlar oluşturmanızı sağlamaktadır.
1 Alt toplam almak istediğiniz çizelgelerin aşağıda belirtilen formata sahip olmasından
emin olunuz:
a. Kolonun ilk satırında bir etiket bulunmalıdır ve benzer verileri içermelidir.
b. Çizelge içerisinde herhangi bir boş kolon veya satır bulunmamalıdır.
2. Çizelgenin müşteriye göre sıraya konulması gerekmektedir (bir başka deyişle alt
toplamı belirlemek istediğiniz kolon).
3. Veri sekmesine ve İncele grubuna gidiniz ve Subtotal (Alt Toplam) seçeneğine
tıklayınız.
4. Açılmış olan kutucukta aşağıdaki değerleri ayarlayınız:
a. At each change in column (Kolondaki her bir değişiklikte): Müşteri (bir
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
25/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
başka deyişle, alt toplamları hesaplamak istediğiniz listelemek istediğiniz kolon)
b. Fonksiyonu kullanın: Sum- Toplam (istediğiniz alt toplam türüne bağlı olarak,
çeşitli fonksiyonlardan seçim yapabilirsiniz).
c. Bir kolona alt toplamı eklemek için: Seçim (sonuçları istediğiniz bir veya daha fazla
sayıda kolonun seçilmesi)
5. TAMAM’a tıklayınız.
6. Alt toplamlar çizelge içerisine eklenirler.
7. Kontroller yolu ile kontrol opsiyonunuz mevcuttur.
a. –Kontroller tüm seviyelerin görüntülenmesini/ gizlenmesiniz sağlar.
b. – Özel bir tedarikçinin ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar.
c. – Özel müşterilerin ayrıntılarını gizler.
Alt toplamların kaldırılması
1. Alt toplamları içeren çizelge içerisinde herhangi bir hücreye tıklayınız.
2. Veri sekmesine gidiniz, İnceleme grubu içerisinde Alt toplam’a tıklayınız.
3. Açılan pencerede Hepsini Kaldır seçeneğine tıklayınız.
4.7.
Filtreleme
Excel’de çizelgelerin filtrelenmesi en sık kullanılan fonksiyonlardan birisidir. Bunun sebebi
listelerin işlenmesindeki yüksek verimliliği be kullanım kolaylığıdır.
1. Filtre uygulamak istediğiniz çizelge üzerinde herhangi bir hücreye tıklayınız.
2 Veri sekmesine gidiniz ve Sırala & Filtrele grubu içerisinde Filtreleme‘ye tıklayınız.
3. Başlık tablosu içerisinde filtreleme okları görüntülenecektir.
4. Filtrelemek istediğiniz kolon üzerinde bulunan ok işaretinin üzerine tıklayarak gerçek
filtreleme gerçekleştirilir.
5. Menünün açılmasının ardından, görüntülenmesine devam ettirilecek olan bu bileşenleri
seçiniz.
Sayıların, tarihin ve metnin filtrelenmesi
Kolon
içerisinde
olarak
(tarihler,
size
birçok
sahip
olduğunuz
sayılar
verinin
tipine
bağlı
veya metin), filtreleme işlemleri
opsiyon
sunmaktadır.
Örneğin:
• Metin filtreleme.
• Tarih filtreleme.
• Sayıları filtreleme.
Filtreleme fonksiyonun
kaldırılması
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
26/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
Eğer çizelgenizdeki filtreleri kaldırmak isterseniz, Veri sekmesi üzerinde Sırala ve Filtrele
grubu içerisinde Sil seçeneğine tıklayınız.
4.8.
Sıklıkla karşılaşılan fonksiyonlar -IF, VLOOKUP
IF – Bu fonksiyon mantıksal fonksiyonlardan birisidir. Excel çizelgesi içerisinde en çok
kullanılan fonksiyonlardan birisidir. Bazı kullanım örnekleri şu şekildedir:
• bir koşullandırma altında çeşitli metinlerin yazılması (örneğin, okulda, eğer öğrenci 53
puan almışsa dersten geçer, eğer bu nottan düşük almışsa bu dersten kalır).
• koşullar altında farklı formüllerin kullanılması (eğer toplam 150 veya daha fazla ise
fiyattaki ıskonto %5 olacaktır, eğer fiyat 150’den az ise ıskonto fiyatın %1’i kadar
olacaktır.)
• diğer fonksiyonların hatalı sonuçlarını gizlemek.
Çalışanların yaş, cinsiyet, çocuklarının sayısı ve benzeri ayrıntılı bilgiler ile birlikte
çalışanların bir listesinin olduğu bir çizelgeyi düşünelim. Eğer çalışan 60 yaşından gün
almışsa, yıllık olarak tıbbi muayenenin mecburi olması sağlanacaktır. Çalışanların
hangisinin zorunlu muayene gideceğini ve hangisinin gitmeyeceğini bizim yerimize
Excel’in işaretlemesini istiyoruz.
Excel’den tam olarak ne istediğimizi yazalım:
Eğer E2 hücresindeki değer 60’tan daha büyük ise, bu durumda muayeneye gitmek
mecburidir. Eğer koşul geçerli olmazsa, zorunlu değildir.
Şu anda bir koşul oluşturduk, bu koşul gerçekleştiğinde ve gerçekleşmediğinde ne
olacağını da belirledik.
Bir fonksiyonu eklemek için:
1. Sonucu görmek istediğiniz hücre üzerine tıklayınız (F2)
2. Fonksiyon kütüphanesi içerisinde Formüller sekmesinde, mantıksal fonksiyonlar
için ikon üzerine tıklayınız.
3. IF fonksiyonunu seçiniz (Çek sürümünde KDYŽ)
4. Fonksiyon argümanlarının bulunduğu kutu içerisinde, aşağıdaki parametreleri giriniz:
5. Eğer bir önceki metinde anlattığımız konuya dikkat ederseniz, kutucuk içerisine
girilecek olan parametrelerin, Excel tarafından talep edilen ve yazmamız gereken
kısımlara nasıl mükemmel bir şekilde uyduğunu göreceksiniz:
• "Logical text (mantıksal metin)" argümanının olduğu kısma test edilecek olan koşulu
yazıyoruz.
• eğer doğru ise değeri, koşul karşılandığı zaman hangi fonksiyonun yerine getirileceğini
belirtir.
• eğer doğru değilse değeri, koşul karşılanmadığı zaman hangi fonksiyonun yerine
getirileceğini belirtir.
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
27/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
6 TAMAM’a tıklayarak onaylayınız. İlk satırdaki sonuç opsiyoneldir.
7 Fonksiyonu çizelgenin diğer satırlarına kopyalayınız.
Çoklu koşullar
Bir önceki örnekte belirtilmiş olan koşulu biraz değiştirelim. Mecburi muayenenin yalnızca
60 yaşından daha büyük olan erkekler için olduğunu düşünelim (bir başka deyişle 60
yaşından daha yaşlı olan kadınlar için muayene zorunlu değildir). Excel’den gerçekte ne
istediğimizi nasıl yazacağımıza bakalım:
Cinsiyet erkek olduğunda (C2 = "Erkek" durumunda), bununla birlikte yaşın 60tan
daha büyük olduğu durumda (E2> 60) muayene mecburi olacaktır. Eğer koşul
karşılanmaz ise muayene opsiyonel olacaktır.
Bu tarz bir çoklu koşul için IF fonksiyonunun her iki durumu da karşıladığı durumu
söyleyebilecek bir fonksiyona ihtiyacımız vardır (cinsiyet ve yaş). Bu fonksiyon ANDVE’dir.
1. Sonucu görmek istediğiniz hücre üzerine tıklayınız (F2)
2. Fonksiyon kütüphanesi içerisinde Formüller sekmesinde, mantıksal fonksiyonlar
için ikon üzerine tıklayınız.
3. IF fonksiyonunu seçiniz (Çek sürümünde KDYŽ)
4. Fonksiyon argümanlarının bulunduğu kutucukta, ilk argümana tıklayınız (Mantık testi).
Alan adları içerisinde AND fonksiyonunu seçiniz. Yeni kullanılan fonksiyonların listesinde
gösterilmiyorsa, “More functions – Daha fazla fonksiyonu" seçiniz ve fonksiyonunuzu
listede arayınız.
5. AND fonksiyon parametreleri ile gösterilen kutucuk içerisinde aşağıdaki resimde
gösterilen bilgileri giriniz. Eğer hücre içerisindeki değer bir metine eşit olacaksa bu metin
tırnak işareti ile yazılmalıdır (C2 = "Erkek").
6. Şimdi orijinal IF fonksiyonuna geri dönmemiz gerekmektedir, bu şekilde doğru sonucu
elde etmek için gerekli olan kalan argümanları da ekleyebiliriz. Formül çubuğu içerisinde
IF kelimesine tıklayınız.
7. Bu işlem aşağıdaki argümanlar ile kutucuğu IF fonksiyonuna değiştirecektir:
8.
Argüman
Değerleri’ni
doldurunuz:
eğer
doğru
ise
(if-true)(buraya
mecburi
muayene yazacağız) ve ardından eğer yanlış ise (if-false) bölümünü doldurunuz
(opsiyonel muayene)
9 TAMAM’a tıklayınız ve fonksiyonu diğer çizelge satırlarına kopyalayınız.
VLOOKUP
Bu fonksiyon sıklıkla kullanılan bir arama fonksiyonudur. İki adet etiketin birleştirilmesi ile
ilgili örnekte kullanımı daha iyi anlaşılabilir. İki adet çizelgemiz olsun. Bu çizelgelerden
birisinde çalışanlarımızın adı ve ücretlendirme sınıfındaki durumları bulunsun. Bu çizelge
100 adet çalışanı içersin. Bu çizelge, Employees (A) çalışma çizelgesi içerisinde kayıtlı
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
28/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
olsun. İkinci çizelge daha küçük olsun, yalnızca ücretlendirme sınıfını ve bu ücretlendirme
sınıfına ait saatlik ücreti içeren sayılardan oluşsun. Bu çizelge de Tariffs (B) çalışma
tablosu içerisinde kayıtlı olsun. Yapılacak görev doğru saatlik ücretleri atayarak çalışanın
maaşını hesaplamaktır.
1. Sonuçları görmek istediğiniz hücre üzerine tıklayınız.
2. Fonksiyon kütüphanesi grubu içerisinde Formüller sekmesi üzerinde, arama
fonksiyonları için ikona tıklayınız.
3. VLOOKUP fonksiyonunu seçiniz(Çek sürümünde SVYHLEDAT)
4. Bu fonksiyon 4 argümana sahiptir. Aşağıdaki şekilde argümanları doldurunuz:
Aranılan değer –B2 hücresine girilecek = saatlik ücretin bulunması için aramanın
yapılacağı hücre.
Çizelge alanı - Tariffs çalışma kitabı üzerinde bir çizelgeyi seçiniz = saatlik ücret olan
sonucun bulunup getirileceği uygun sınıfın bulunacağı ilk kolon. Burada, fonksiyon
girildikten sonra, bizim durumumuzda uygun olan Employees çizelgesinde diğer satırlara
bunu kopyalamaktır. Bu nedenle de içeriğin F4 tuşu kullanılarak düzeltilmesi gereklidir.
Kolon indeks numarası - 2 sayısını yazınız= ücretlerin bulunduğu çizelgede ayrıntılarını
istediğimiz ikinci kolondur (saatlik ücret).
Arama aralığı - 0 yazınız= B2 hücresinde bulunan değerin tam değerini bulmaya ihtiyacınız
bulunmaktadır.
5. TAMAM’a tıklayarak ayarları onaylayınız. Employees tablosunun diğer satırlarına
fonksiyonu kopyalayınız.
Özet Çizelgeleri
Kaynak veri tabanlarının Excel’de oluşturulmasına ait temel kavramlar
Kontenjan tablolarını kaynak olarak kullandığınız tablolar için belirli ilkeler (özünde
Excel'de tabloları oluştururken takip edilmesi gereken genel ilkeler olarak) uygulanır:
• İlk satır her bir sütunun başlığını içermelidir. Excel Özet Çizelge oluşturmak için
kullanılabilir alan adları olarak bu başlıkları kullanır.
• Başlık tek satır olmalıdır, hücre birleştirme işlemini kullanmaktan kaçınınız.
• Veri içerikleri içinde boş satır veya sütun meydana gelmemelidir.
• Her sütunda bulunan veri yalnızca bir tür içermelidir - Metin, sayı veya tarih.
• Eğer Kaynak verileri Veri sekmesinde Alt toplamlar ile oluşturulan otomatik alt
toplamlar ve genel toplamları içeriyorsa bir rapor oluşturmadan önce, bunları kaldırmak
için bu komutu kullanın.
• Filtre edilmiş verilerle çalışmak için, özgün konumundan daha farklı bir yerde bir filtre
listesi oluşturmaya yarayan Gelişmiş Filtre komutunu kullanın. Orijinal konumunda
bulunan verilere filtre uygulamayın ve Otomatik Filtre komutunu kullanmayın. Bu şekilde
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
29/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
sadece bazı bilgileri gizleyebilirsiniz, ancak Özet Tablo raporu listeden tüm verileri dâhil
edecektir.
•Gerçek liste ve diğer veriler arasında (örneğin son toplamlar) bir satır atlayınız.
•Eğer uygunsa, tek bir çalışma kitabı içerisinde bir liste (veritabanı) kullanın.
Özet Tablo Oluşturma
Özet Tabloların kullanılması aşağıdaki örnek üzerinde gösterilecektir. Üç tür akvaryumun
bulunduğu bir tablo düşünün. Tablo yaklaşık bin satır (kayıt) içermektedir. Her satılan
Akvaryum için verilerden oluşmaktadır - teslim tarihi, fiyat, yükleme veya şikâyet ve
hangi şubeden satıldığı.
Burada görevimiz farklı tiplerden ne kadar akvaryumun satılmış olduğunu belirlemek
olsun.
1. Özet Tablo oluşturmak için kullanmak istediğiniz veri çizelgesi üzerine tıklayınız.
2. Ekle sekmesinde Çizelgeler grubunda, PivotTable (Özet Tablo)’yu seçiniz.
3. Açılan diyalog penceresinde, veri kaynağını seçiniz. Eğer doğru ise TAMAM’a tıklayınız.
4. Yeni bir çalışma kitabı üzerinde boş bir Özet Tablo yerleştirilecektir. Bu çalışma
kitabında PivotTable Fields (Özet Tablo Alanlarını) (başladığımız yerde çizelgenin
başındaydı aslında), ve aynı zamanda Opsiyonlar sekmesini ve PivotTable Tools (Özet
Tablo Araçları)’ na bağlı olarak Motion (Hareket) seçeneğini görebilirsiniz.
5. Özet tablo alanlarının altında, alanları taşıma amaçlı ve bu şekilde kendisinde bir Özet
tablo oluşturulmasını sağlayan Özet tablo alanlarını göreceksiniz. Bu bölgede filtreleme
bölümü, kolon etiketleri, satır etiketleri ve değerleri bulunacaktır.
6. Sorumuzun cevabını belirlemek için – farklı tipteki akvaryumlardan kaç adet satılmıştır
– Tip alanını Satır Etiketlerine taşıyınız.
7. Bu işlemin ardından aynı alanı (tip) Values- Değerler alanına taşıyınız.
8. Satış temsilcisi alanını almayı deneyelim ve bunu
Kolon Etiketleri kısmına
sürükleyelim. Çizelge, satış temsilcilerine bağlı olarak çeşitli türde satılmış akvaryumların
toplam sayılarını gösterecektir.
9. Verileri göstermek için farklı opsiyonlar ile de denemeler yapınız. Örneğin, satış ofisi
alanını Satır Etiketlerine taşıyınız ve Alanlar, Tipler ve Satış Ofisleri sıralarını Satır
Etiketlerinde değiştirip Özet Tablo içerisindeki verilere nasıl etki ettiğine bakınız.
Özet fonksiyonunun değiştirilmesi
Metin içeren bir alana değerleri taşıdığınızda, koşula bağlı çizelge COUNT (SAYIM)
fonksiyonunu kullanacaktır. Sayıları içeren bir kolona, değerleri taşıdığınızda ise TOTAL
(TOPLAM) alacaktır. Toplam fonksiyonunu bir ortalama, maksimum veya minimum alma
fonksiyonuna nasıl değiştirebiliriz?
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
30/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
1. Değerlerin bulunduğu alanda fonksiyonu değiştirmek istediğiniz bölümde alan okuna
tıklayınız (örneğin, ortalama üzerine).
2. Seçim menüsünden, Setting the field value (alan değerinin ayarlanması)
seçeneğini seçiniz.
3. Gerektiği gibi kutucuktan fonksiyonu seçiniz (ortalama)
4. TAMAM seçeneğine tıklayınız.
Çizelge içerisinde aynı kolondan çoklu fonksiyonların hesaplanması gerektiğinde ne
yapmanız lazımdır? Örneğin, bizim kaynak çizelgemizde kolon Fiyat kolonudur. Burada,
her bir tipin ortalama fiyatının ne olduğunu belirlemek istiyoruz ve aynı zamanda bu tip
için
en
yüksek
ve
en
düşük
fiyatın
ne
olduğunu
belirlemek
istiyoruz.
1. Fiyat alanını Değerler alanına 3 kez çekmek zorundasınız.
2. Yukarıda belirtilmiş olan birleşik fonksiyonların değiştirilmesi için prosedürü kullanarak,
ilk alanda ortalama değere değişiklik yapın, ikinci alanda maksimum ve üçüncü alanda
minimum değerlere değişiklik yapın.
3. Özet Çizelge içerisinde bu üç sonuç görüntülenecektir:
4. Mantıksal alan etiketleri, örneğin Ortalama fiyat, En yüksek fiyat ve En düşük fiyat için
yazılabilir.
Örnek Tabloda sayıların yeniden boyutlandırılması
Bir önce verilmiş olan örnekte kesirsel kısmı çok olan sayıların kesir bölüm ortadan
kalkmış olacaktır. Sayılarda € simgesini kullanarak ekranda görüntüleme alırken yalnızca
iki ondalık rakam şeklinde gösterim alabiliriz.
1. Değerler kutucuğunda, sayı formatını değiştirmek istediğiniz kısımda alan okuna
tıklayınız.
2. Menüden Value field settings- Değer alan ayarları’nı seçiniz.
3. Açılmış olan diyalog penceresinin alt kısmında Number format- Sayı formatı kısmına
tıklayınız.
4. Bu işlemi yaparak sayı formatı için ayarlarının yapılabilmesini sağlayan bir kutucuk
açacaksınız. Para birimi (Currency) kategorisini, ondalık sayı olarak 2’yi ve simge olarak
€’yu seçiniz.
5. TAMAM’a tıklayarak onaylayın. Sayı formatını düzenlemek istediğiniz bütün alanlar için
bu işlemin aynısını gerçekleştiriniz.
Özet Tablonun Güncellenmesi
Veri kaynağı çizelgesi içerisinde bir değişiklik olduğu durumda Özet Tabloyu günceller.
Güncelleme fonksiyonu Özet Tablo Araçları, Opsiyonlar sekmesi içerisinde, Veri
grubu içerisinde bulunabilir. Özet tabloyu güncellemek için Yenile seçeneği üzerine
tıklayınız.
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
31/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
Kaynak çizelgesinde bir sonraki kaydı doldurduysanız (satır), şu işlemleri yapmalısınız:
• Mevcut çizelge içerisine yeni bir satır ekleyiniz, veya
• Özet Tablo Araçları, Opsiyonlar sekmesi içerisinde bulunan Veri grubu içerisinde
üste yazmaya izin vererek üste yazma yolu ile kaynak verinin Özet Tablo için
değiştirilmesini sağlayınız. Burada veri kaynağını değiştirmek için tıklayınız ve yeni
kaynak ile eşleşen kapsamı ayarlayınız.
Bir sayfanın ayarlanması
4.9.
Her bir sayfada kolon başlıklarının tekrarlanması
1. Page Setup – Sayfa Ayarları grubu içerisinde Page Layout -Sayfa Düzeni
sekmesinde Print headings – Başlıkların yazdırılması bölümünü seçiniz.
2. Açılan kutucukta, üst satırı tekrarla - repeat top rows alanına tıklayınız.
3. Baskısı alınacak olan her bir sayfada tekrarlanmasını istediğiniz bir veya daha fazla
satırı çizelgeden seçiniz.
Üst bilgi ve alt bilgi, sayfa numaralandırma
Görünüm sekmesinde, Çalışma kitapları grup görüntüleme sırasında Sayfa Yapısına
tıklayınız. Ekran üst bilgi, alt bilgi, sayfa numaraları, tarih, saat, dosya adı ve benzerlerini
ekleyebileceğiniz yeni bir bilgi ekranını görüntüleyecektir. Üst bilgi ve alt bilgi 3 kısma
bölünmüştür (sol, orta ve sağ). Öneri (Proposal) kartında herhangi bir üst bilgi ve alt
bilgi aracına tıklayınız. Burada, üst bilgi ve alt bilgi ile çalışan bütün araçları bulabilirsiniz.
Çalışma kitapları grup görüntüleme içerisinde Görünüm sekmesinde Normal’e tıklayarak
klasik Excel tablosu görünümüne geçiş yapabilirsiniz.
4.10.
Grafiklerin/Kartların güncellenmesi
Bir kartın oluşturulması
1. Bir kart oluşturmak istediğiniz verileri vurgulayarak seçiniz.
2. Ekle sekmesinde, Charts (Kartlar) grubunda oluşturmak istediğiniz kartın tipini ve
alt tipini seçiniz.
3- Kart eklenecektir.
Grafik/Kartın güncellenmesi
1.
Bir
grafiği
işaretlediğinizde
aşağıdaki
üç
sekme
ile
birlikte
kart
araçları
görüntülenecektir: Design (Tasarım), Layout (Anahat), ve Format.
2. Grafiğin herhangi bir parçasını modifiye etmek istediğinizde bu kısmı seçin, Anahat
sekmesinde, Current Selection (Mevcut Seçim) grubunda, Format the Selection
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
32/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
(Seçimin formatını değiştir) seçeneğini seçin. Bu işlem mevcut olan seçenekler ile
kartın özel parçasının düzenlenmesi için bir diyalog kutucuğu açacaktır.
3. Kart üzerinde isim eklemek ve düzenlemek için, Anahat sekmesi içerisindeki Etiketler
(Labels) grubuna ait düğmeyi kullanınız.
Birleşik bir grafik /kart
1. Bir kart oluşturmak istediğiniz kısmın çizelgeden seçimini yapınız.
2. Ekle sekmesi üzerinde, Kartlar grubunda bir kolon tipi kart ekleyiniz.
3. Bir sütun kart ile çubuk tipi kartına değişiklik yaparak bir birleşik kart oluşturmak için,
bunu işaretleyiniz.
4 Tasarım sekmesinde Type (Tip) grubunda Kart araçlarının içerisinde Change Chart
Type (Kart Tipini Değiştir)’e tıklayınız.
5 Açılan menüde kart tipini seçiniz.
İki Y eksenli kartlar
Bu kart çizelgenizde büyük varyasyonları olan verilere sahip olduğunuzda kullanılır
(örneğin bir değer onlar ölçeğinde ve saniyeler binler ölçeğinde ise ve benzeri
durumlarda).
1. 2D kolon veya çubuk kartı oluşturun.
2. Alt eksen Y’de bulunacak olan satırı işaretleyiniz. Eğer tıklama ile işaretleyemezseniz,
Chart elements (Kart elemanları)’nı seçerek işaretleyiniz (Anahat sekmesi, Mevcut
seçilmiş grup, Kart elemanları, Aşağıya açılır düğme)
3 Kart Araçlarında, Anahat sekmesinde, Mevcut Seçim grubunun içinde, Format
Seçimi’ne tıklayınız.
4 Açılan diyalog kutusunda, opsiyonel serileri seçiniz - Secondary axis (İkinci eksen).
Eğriler
Eğrilerin kullanımı Microsoft Excel 2010 içindeki yeniliklerden birisidir. Eğri bir hücre
içerisinde görüntülenen görece küçük bir çizelgedir. Bunları örneğin artışlar ve azalışlar,
ekonomik döngüler veya minimum ve maksimum değerleri vurgulamak gibi eğilimlerde
kullanabilirsiniz. Çizelgenin satır veya sütununda gösterilen veriler kullanışlıdır fakat ilk
bakışta bu eğilimlerin fark edilmesi güçtür. Veri yanındaki eğri ile birlikte hücre yerleşimi
ilgili veri ve eğri arasındaki ilişkinin çabuk bir şekilde görülebilmesini sağlar ve veri
değiştirildiğinde böylesi bir değişiklik karşılık gelen eğride hemen görülür. Eğriler hücre
alanı ile birlikte tek bir hücre ile yaratılabilirler.
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
33/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
1. Bir ya da daha fazla eğri yerleştirmek istediğinizde boş bir hücre veya boş bir hücre
grubu seçin.
2. Ekle sekmesinde, Eğriler grubunda yaratmak istediğiniz eğri tiplerinden birine tıklayın:
Çizgi, Kolon, Kar veya Zarar
3. Verinin amacı kısmında eğri yaratmakta kullanılacak verileri içeren hücre aralığını
belirtin.
4 Sonra OK üzerine tıklayın.
5. Bir ya da daha fazla eğri yarattıktan sonra Tasarı sekmesinde Eğri Araçları
görünecektir.
Eğride herhangi bir hücreyi işaretlediğinizde bunlar görüntülenecektir.
Eğriyi düzenleyebilir, eğrinin türünü değiştirebilir, önemli noktaların görüntülenmesini vb
sağlayabilirsiniz.
4.11.
Makro oluşturma işlemlerine giriş
Eğer tekrar tekrar gerçekleştirmek zorunda olduğunuz görevler varsa, bunları otomatik
hale getirmek için bir makro kaydedebilirsiniz. Makro aslında herhangi bir sayıda
çalıştırabileceğiniz eylemlerden oluşan bir eylem veya bir eylem grubudur. Makro
oluştururken fare tıklaması ve tuş basılmalarını kaydedersiniz. Bu bir makro oluşturmak
için en kolay yoludur. Daha zor (ama kesinlikle daha karmaşık) bir çözüm ise
programlama yolu ile makro oluşturmaktır. Bu çok büyük bir konu olduğu için bu
kılavuzda ele alınmamıştır.
Neye dikkat etmemiz gerekir?
• Makroları kaydederken, makro tarafından çalıştırılacak olan bütün adımlar kayıt edilir
(ve neyi işaretlerseniz).
• Şerit üzerinde fare hareketleri ve geçişleri kayıt basamaklarına dâhil edilmez.
• Bir makroyu kaydetmeden önce, kayıt etmek istediğiniz tüm basamakları tekrar ediniz,
gereksiz ve hatalı sıralamalardan kaçınınız.
• Bir hücreyi kayıt yapmadan önce işaretlerseniz, makro mevcut olan seçilmiş
hücreden başlayacaktır. Ancak bir makroyu kaydederken bir grup hücreyi seçerseniz,
makro çalışmanın ardından bu hücrelere muhakkak geri dönecektir.
• Eğer bir makroyu kaydederken makro içerisindeki özellikleri değiştirmek için diyalog
kutularını
kullanırsanız,
bu
kutuların
bütün
özellikleri
de
makro
içerisinde
kaydedilecektir.
Bir makronun kayıt edilmesi
Formatı değiştirmek için basit bir makroyu size gösterelim – örneğin yazı rengini maviye
ve yazı tipini kalına çevirecek bir fonksiyon yapalım.
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
34/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
1. Bir hücreyi seçiniz.
2.
Görünüm sekmesi üzerinde, Makrolar grubu içerisinde, Record the Macro-
Makroyu Kaydet’e tıklayınız.
3. Açılan diyalog penceresinde makro için bir isim giriniz, bizim buradaki örneğimizde
makromuza CellChange adını verdik. (Boşluklar veya diğer karakterleri kullanmayınız).
4. Bu makronun sizin tarafınızdan veya diğer kullanıcılar tarafından ne işlem yaptığını
belirlemesi için bir tanımlama ekleyiniz.
5. TAMAM’a tıkladığınız zaman makro kaydı başlayacaktır. Dikkat, yaptığınız tüm
işlemler şu an kaydediliyor durumdadır. Mavi rengi ve kalın harfleri ayarlamak için şeridi
kullanınız.
6. Ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra Kaydı durdur seçeneğini tıklayınız (durum
çubuğunun sol kısmında – Excel kutusunun sol köşesinde)
7. İlk makronuzu şimdi oluşturmuş oldunuz.
Bir makronun çalıştırılması
Şimdi makro alıştırmaları ile elinizi alıştırın.
1 Kayıt edilmiş makroyu kullanarak düzenlemek istediğiniz hücreleri veya metni
vurgulayarak seçiniz.
2 Görünüm sekmesi üzerinde, Makrolar grubunda, Makroları Görüntüle üzerine
tıklayınız.
3 Çalıştırmak istediğiniz makroyu, kayıtlı makrolar içerisinde seçerek işaretleyiniz.
4 Başlat’a tıklayınız.
5 Hücreler ayarlanacaktır – mavi renkli gölgelendirme ile kalın harfle yazılacaktır.
Hızlı Erişim paneli üzerindeki ikonu kullanarak bir makronun çalıştırılması
Yukarıda açıklanan Görünüm sekmesinden makro çalıştırma işlemi biraz sıkıcıdır. Eğer
makroyu denediyseniz ve bu makro çalışıyorsa, hızlı erişim için şerit üzerinde bunun için
özel bir simge oluşturabilirsiniz (ya kendinize ait veya mevcut kartta. Böyle bir kartın
nasıl oluşturulacağına dair prosedür kılavuzun başında açıklanmıştır) .
1. Hızlı Erişim Panelini Özelleştir okunun üzerine tıklayınız.
2. Daha fazla komut’u seçiniz.
3. Açılan diyalog penceresinden komutları şuradan seçiniz bölümünden seçim yapınız:
Macros- Makrolar’ı seçiniz.
4. Eklemek istediğiniz makroyu vurgulayarak seçiniz ve eklemek için Ekle seçeneğinin
üzerine tıklayınız.
5. Makroya atanmış olan ikonu değiştirmek için, kutunun sağ kısmında bunu işaretleyiniz
ve Düzenle seçeneği üzerine tıklayınız.
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
35/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
6. Makro için kullanmak istediğiniz ikonu seçiniz ve bunu uygulamak için TAMAM’a
tıklayınız.
7. Eklenmiş bir makro için Hızlı Erişim panelinde ön izleme yapınız (markı ikonu mavi bir
kare içerisinde değiştirilmiş olacaktır.)
Makroların çıkarılması
Makroyu kullanmak istemiyorsanız bunu çıkarabilirsiniz (yanlış çalıştığı belirlenmiş olan
veya daha fazla ihtiyaç duyulmayan).
1. Görünüm sekmesi üzerinde, Macros- Makrolar grubu içerisinde View MacrosMakroları görüntüle’ye tıklayınız.
2. Kayıtlı makroların görüntülendiği kutucuk içerisinde silmek istediğiniz makroyu
işaretleyiniz.
3. Sil tuşuna tıklayınız.
4.12.
İki kez yazılmış olan değerlerin filtrelenmesi ve kaldırılması
Nasıl yapıldığını bilmek mi istiyorsunuz? Eğer öyleyse videomuzu izleyin!
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
36/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
5. POWERPOINT
6.1 PowerPoint 2010: ekran görüntüleri, geçişler, animasyonlar ve
video
Microsoft Office 2010 içindeki yeni PowerPoint heyecan verici pek çok geliştirmelere
sahiptir. Toplam paket pek çok yenilikler içeren aynı PowerPoint gibidir. Sunumlara yeni
efektler eklemekte ve video düzenlemenize yol göstermektedir.
Yeni PowerPoint 2010 halen, sunum yaratan sizler için iyi bilinen bir sunum gerecidir.
İnternette dolaşırken eğlenceli veya bilgi veren sunumların açılması için yalnızca
PowerPoint'e ihtiyacınız vardır.
Ancak PowerPoint'in ciddi kullanımına geri dönersek: Sunumlar yaratmak için en çok
kullanılan gereçlerden birisidir.
Microsoft buna dikkat ederek 2010 içindeki yeni
versiyona yalnızca görünümsel değişiklikler değil aynı problem için başka bir çözümler
sunan yeni önemler eklemiştir.
Tüm uygulamalarda renkleri maviden griye değişen ve önceki dizaynı hafifçe değiştiren
benzer görünümlü şeritler bulabilirsiniz. Yuvarlak Office düğmesi kaldırılıp yerine şerit
içine tam olarak pozisyonlanan dikdörtgen şekilli olan düğme kondu. Tüm programlardaki
değişiklik aynı zamanda Office düğmesine basarak dönülen ArkaPlan modudur. Burada
sunumu saklayabilir, önizleyebilir, bağımsız slâytları yazdırabilir ve ana hatlar kullanarak
yeni sunumlar yaratabilirsiniz.
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
37/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
Yeni grafikler ve bölümde kümelenmeler
Diğer programlarda olduğu gibi PowerPoint 2010 da çeşitli SmartArt grafik elemanları
sunan genişletişmiş nesneler menüsüne sahiptir. Ayrıca canlı görünüm varlığı mevcuttur
2007 versiyonunda var olan ve onaydan önce sonuç ayarlarının hemen formatlanmasına
olanak tanıyan yenilikler PowerPoint 2010 da da mevcuttur ve gömülü içeriğin geniş bir
şekilde desteklenmesini sağlayacak şekilde genişletilmiştir. Gömülü içerik değişiklerinin
uygun hedef formatlaması ile nasıl yapılacağını görebilirsiniz.
En ilgi çekici değişiklik Fonksiyonlar bölümündedir. Büyük boyutlu sunumlardaki resimler
mantıklı bölümlere bunun yardımı ile gruplanır. Bunun sayesinde içeriğindekileri kolaylıkla
hareket ettirerek sunumları düzenlemek mümkün olmaktadır.
Sunumlarda Ekran Görüntüleri ve Resim Düzenlemesi
Yeni Microsoft Office 2010 un bir kaç kez belirtilen değişikliklerinden birisi ve ekran
görüntülerinin yerleştirilmesi desteği olarak elbette PowerPoint'te unutulmamıştır. Ekle
sekmesinde doğrudan açık uygulamaların küçük görüntülerini gösteren bir Ekran
Görüntüsü düğmesi bulacaksınız ve birine tıkladığınızda bu slâyda eklenir veya ekranın
özel bir kısmını seçebileceğiniz bir Ekran Kırpması önerilir.
Resimlerin düzenlenmesi, PowerPoint arka plan giderilmesi ve resim düzenlenmesine bir
kaç efekt eklenmesi ile Microsoft Office 2010 içerisinde ufak bir değişiklik görmüştür.
Şeklin tıraşlanması veya görüntü oranı oldukça başarılıdır.
Geçişler – geçiş efektleri
PowerPoint 2010 içerisindeki Geçişler sekmesi bağımsız slâytlara uygulanan geçiş
efektleri programın önceki sürümlerinde bulunanlar olmasına rağmen yenidir. Sekmenin
kendisi daha fazla yer sunar ve bu sayede geçişler için bir kaç ileri ayarlamalar
mevcuttur.
Animasyon Efektleri
Geçişlerin
oluşturulduğu
Animasyonlar
sekmesine
döndüğünüzde
yerlerinin
yeni
özelliklerle değiştirildiğini göreceksiniz. Bunlar seçilen resim için değişik animasyon
efektlerinin ayarlanmasında kullanılırlar. Önceki sürümlere benzer olmayan şekilde
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
38/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
burada sunumlarınızı canlandıran gerçekten çok çeşitli animasyonlar bulunmaktadır. Aynı
zamanda burada canlı önizleme çalışmaktadır. Boyama gereci kullanarak, burada
uygulanana animasyonu kopyalayıp bir nesneden diğerine kolayca taşıyabilirsiniz.
Vidoların PowerPoint'te doğru şekilde düzenlenmesi
Slâytlara gömülü videoların desteklenmesi PowerPoint 2010 da tam olarak ve farklı
şekilde değiştirilmiştir. Format özelliklerini ayarlamak için önceki fonksiyonların yerine
video etiketleme sonrası video düzenleme için biçim özellikleri görüntülenir. Doğrudan
PowerPoint içinde videonun gereksiz kısımları kesilir, çeşitli efektler ve imler koyulur.
Mevcut çalma gerecinin görsel kontrolleri opsiyoneldir.
Video aynı zamanda seçeneklerin dışa aktarılmasında bulunabilir. Bitmiş sunumun video
dosyası olarak dışa aktarılması mümkündür.
PowerPoint 2010 daki diğer yenilikler
Slâyt Gösterisi yayınlama özelliği ile web üzerinde gösterilecek bir sunum gönderme ilginç
bir geliştirmedir. Hedef kullanıcılar bir web tarayıcı ile fon üzerinde sunumu izleyebilirler.
Zamanlama ayarı ve anlatım desteği de geliştirilmiştir. PowerPoint 2010 da, revizyonlarla
ilgilenmek için diğer Microsoft Office uygulamalarından bildiğimiz kadarıyla bütün bir
sistem
bulacaksınız.
Eğer
sunumun
görsel olarak nasıl göründüğüne bakmak
isterseniz yeni Okuma Modu nu kullanın.
Orijinal tam ekran önizlemenin yerini
almıştır.
PowerPoint 2010 bütün Microsoft Office
2010 içersinde en çok adapte edilmiş ve
başarılı programlardan birisidir. Diğer
yanda sunum programındaki değişiklikler
kullanıcının
Microsoft
Office
2007
yükseltme uyarısındaki değişikliklerden
değildir.
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
39/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
6.2 PowerPoint 2010: Küçük Boyutlu multimedya sunumları
Eğer sunumunuza fotoğraf veya videolar koyacaksanız, sonuçtaki boyut kolaylıkla bir kaç
on megabaytlara çıkabilir. Bir sunumu e-posta ile göndermek etkin değildir. PowerPoint
2010 sizin multimedya dosyalarınızın ebatlarını belirgin şekilde küçültmeniz için olanak
tanır.
Sunumunuza videolar, resimler eklerken ve değişik grafik
stiller kullanırken sunumun son boyutu aynı zamanda
büyümektedir, bu yüzden depolama alanı kolaylıkla çok
fazla megabayt yer tutabilir. Daha sonra böylesi bir
sunum, bunu e-posta ile göndermek veya internette
paylaşmak istediğinizde, boyutu problem olacaktır.
Ses ve video sıkıştırması
PowerPoint 2010 sunumun boyutunu yüzde onlarca kez küçültebilen kolay bir Medya
Sıkıştırma fonksiyonu sağlar. Bu fonksiyon, sunumunuza doğrudan yerleştirilecek şekilde
ses ve video sıkıştırabilir.
Sunuma multimedya dosyaları yerleştirmek veya mevcut bir sunumu açmak için Dosya
menüsünde, Bilgi üzerine tıklayın. Sağdaki panoda Medya Sıkıştır düğmesi görünecektir.
Eğer bu düğmeye tıklarsanız, yüklenen medyanın sıkıştırma oranını seçebileceğiniz bir
menü meydana çıkacaktır:
▪ Kaliteli Sunum – Power Point, seslerin ve videoların kalitesinde bir düşmeye neden
olmaksızın boyutu sıkıştırmaya başlayacaktır. Bu seçenekten kaçınmayız zira size çok
geniş yer kazandıracaktır.
▪ Internet Kalitesi – Gömülü video ve ses dosyaları kaliteleri İnternet üzerinden akanlar
ile kıyaslanabilir düzeyde sıkıştırılacaktır.
Sunumunuzu
internet
üzerinden
paylaşmak
için
bu
seçenek
idealdir.
▪ Düşük kalite: Video veya ses dosyalarının kalitesinde önemli düzeyde düşüşe neden
olacak mümkün olan en yüksek sıkıştırma derecesidir. Ancak bir sunumu e-posta ile
gönderecekseniz, bu seçenek gerçekten boyutta önemli oranda küçülme sağlar.
Sıkıştırma tipini seçtikten sonra size işlem hakkında ve boyutun ne kadar küçültüldüğü
konusunda bilgi veren bir diyalog kutusu görünecektir.
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
40/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
Resim Sıkıştırma
Sunumun boyutu özellikle sunumunuzda bir kaç düzine resim varlığında resimlerin
sıkıştırılması ile de küçültülebilir.
Resimlerden birini vurgulayın ve sonra diğerlerinin sağ tarafında yer alacak olan Format
sekmesine geçin. Ayarla menüsünün altında Resimleri Sıkıştır düğmesine tıklayın.
Sizden bir dizi sıkıştırma parametresinin girilmesi istenecektir. Yalnızca seçtiğiniz resmin
sıkıştırılması için Uygula düğmesini işaretleyin fakat eğer tümünün işaretini kaldırırsanız
tümü sıkıştırılacaktır. Başka bir öğe daha sonra gereksiz kesilmiş alanları çıkarılmasını
sağlayacaktır.
Daha sonra Hedef çıktısı altında sıkıştırma miktarını seçin. Malzemenin projektör veya
monitörde sunumu için Ekran (150 ppi) opsiyonu yeterlidir, eğer dosyayı e-posta ile
göndermek istiyorsanız, E-posta (96 ppi) seçeneğini işaretleyin ve sonra OK düğmesine
basın.
PowerPoint te fotoğraf albümü yaratmak
Arkadaşlarınıza güzel görünen fotoğraf albümlerinizi elektronik şekilde göndermek mi
istiyorsunuz? Özel bir yazılım yüklemek zorunda değilsiniz, yalnızca bilgisayarınızda
kurulu olan PowerPoint hizmetlerini kullanabilirsiniz.
PowerPoint arkadaşlarınıza göndermek üzere foto albümleri yaratmanızdan ziyade
öncelikle başka görevler için tasarlanmıştır. Ama kesinlikle arka planda farklı resimler ve
müzik çalan bir PowerPoint sunumu almışsınızdır. Benzer bir şey yaratmaya çalışın.
PowerPoint2007 albümün ilgi çekici bir görünümü olmasını sağlayın ve tek desteğiniz bir
kaç poz çekim ve basit bir kurulum olacaktır.
PowerPoint fotoğraf albümünü yaratmaya başlamadan önce, sonucun tekrar ve yalnızca
Powerpoint ile açılabilen bir dosya olarak saklanabileceğini hesaplayın. Bu albüm bir web
galerisinin veya resim yönetimi programının yerini alması için düşünülmemiştir. Fakat bu
yine de ilgi çekici bir elektronik hediye olabilir.
Albüme resimler eklenmesi
Bir PowerPoint sunusu ile başlayın, Ekle sekmesine geçin ve albümü basın. Yeni
pencerede Dosya veya disk düğmesine basarak devam edin. Dosya taramaları için bir
klasik diyalog kutusu görünecektir. Açmak için bir ya da daha fazla resim seçin. İsteğe
bağlı olarak daha fazla resim eklenmesi tekrar edilebilir. Albüm içerisinde Resimler
kutusunda resimler listesini göreceksiniz. Sağa doğru hatlardan birine tıkladığınızda
resimlerin bir önizlemesi görüntülenecektir. Resimler metin açıklamaları içeren resimler
ile tamamlanabilir – Yani Metin Kutusu düğmesini kullanın.
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
41/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
Albüm Görünümünün Ayarlanması
Ok tuşlarını kullanarak resimlerin sıralarını ayarlayın. Önizlemenin altında gerektiğinde
seçili olan resimlerin sırasıyla parlaklık ve karşıtlığını ayarlayabileceğiniz bir düğme seti
mevcuttur. Resim düzeninden albüm fikrinize uygun bir seçim yapın. Fotoğrafın
kendisindeki slâyttaki varsayılan görünüme, örneğin, bir başlıkla görüntülenen tek bir
resim yerleştirebilirsiniz. Bir önizleme altında görsel örneği takip edin. Ayar yaptıktan
sonra Yarat düğmesini kullanarak PowerPoint ana penceresine dönebilirsiniz.
Başlık eklemek ve diğer ayarlar
Eğer başlıklar içeren resimler göstermek isterseniz, bunları el ile yazmak durumundasınız.
Resim önizleme panelinde kademeli olarak tıklayın. PowerPoint size gerekli olan metni
bitirmeniz
için
uyaracaktır.
Hareket
sekmesine
dönün
ve
Temalar
menüsünden
beğendiğinizi seçin. Varsayılan tema genellikle ilk olarak görüntülenir, bu nedenle geri
dönme seçeneğiniz mevcuttur. Animasyonlar sekmesine gidin, görüntüleme esnasında
değişikliği katmak için görsel efektlerden bir tanesini seçin. Etiketlemeden sonra Tümüne
Uygula düğmesine tıklayarak diğer resimlere bağlayın.
Arka Plan Müziği
Eğer isterseniz fotoğraf albümünün arka planına yumuşak bir müzik ekleyebilirsiniz.
Sunumunuzu başlattığınız anda çalmaya başlaması için ilk slâyda ilerleyin. Şarkı dosyasını
hazırlayın, Ekle sekmesine gidin ve Ses düğmesine basın. Diyalog kutusunda hazır
dosyayı seçin. Sunumunuzda sesin nasıl çalışacağı sorulduğunda, otomatik olarak cevap
verin. Gömülü resmi ses işaretini gösterecek şekilde işaretleyin. Seçenekler sekmesinde,
sunumunuz esnasında Gizle düğmesini seçin, menünün sonunda tekrar edin ve bir kaç
çekim içinde Arka Planda Çal'ı seçin.
Fotoğraf Albümünü Saklamak
PowerPoint içinde fotoğraf albümünüzü hazırladığında baştan itibaren çalıştığını görmek
için Slâyt Gösterisi sekmesini (F5) tıklayın. Eğer sonuçtan memnun kaldıysanız sol üst
köşede bulunan Office düğmesini kullanarak albümü saklayın.
Boyuta dikkat
Henüz
yaptığınız
PowerPoint
fotoğraf
albümünü
e-posta
ile
göndermeye
karar
verdiyseniz, boyutuna dikkat edin. Ne kadar büyük resimler koymuşsanız, sonuçta ortaya
çıkacak olan fotoğraf albümünün boyutu o kadar büyüyecektir ve bazı e-posta kutuları bu
dosyayı yollamakta veya açmakta problemler yaşayacaktır. Buna ilave olarak, pek çok
deneyimli kullanıcı kendi posta kutularının bu şekilde ki sunumlar sebebi ile depolama
kapasitelerinin azalmasından hoşlanmazlar. Önceden anlaşmaksızın bu tür albümleri
göndermeyin.
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
42/44
LdV Projesi “e-LIFE” – Modül 2 – e-LIFE MS Office Kursu
6.3 PowerPoint Reklam
PowerPoint yardımı ile nasıl reklam yapılacağını öğrenmek istiyorsanız lütfen videomuzu
kontrol edin.
" Leonardo da Vinci Projesi"
e-LIFE – Fiziksel Engelleri Olan Kişiler İçin e-Öğrenme Sanal Merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322
43/44
LdV Projesi “
Download

Modül 2 - MS Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint) da