Goce Nanevski
Content for the Others | Sadržaj za druge
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ATELJE DADO
Sadržaj za druge 2, (2010)
Najnovija instalacija Nanevskog fokusirana je na fluidni identitet objekta, kao i preispitivanje ideje promjene funkcije nekih od predmeta koji nas okružuju. Tokom ovog procesa, objekti koje umjetnik slučajno pronalazi, izvlače se iz svog prirodnog ili svakidašnjeg
okruženja i lišavaju svoje osnovne funkcije (hiruški instrumenti iz Poljske vojne bolnice);
na ovaj način, oni dobijaju posve novo značenje uz pomoć umjetničkih sredstava, u ovom
slučaju digitalnom obradom fotografija od strane autora.
Svojim djelovanjem, Nanevski aktivno utiče na aktuelnu vizuelnu promjenu objekata
ističući izvjesne detalje ne pribjegavajući pasivnom i pojednostavljenom reprodukovanju
realnosti. Stvarajući crno-bijele slike ogromnih dimenzija, osnovna funkcija objekata gubi se
u poređenju s autorovom željom da odrazi novu izmijenjenu funkciju.
Tako, cilj vizuelne modifikacije jeste direktan razvoj sadržaja od neumjetničkog u
umjetnički, pri čemu se pokreće pitanje – u kom trenutku svakidašnji sadržaj postaje dio
umjetnosti? Konkretno, analizira se trenutak kada neki predmet privuče pažnju umjetnika
uzimajući u obzir mogućnost promjene, taj kratki nestabilni trenutak – mogući postulat
za razvoj umjetničkog djela, kao efemerna subatomska čestica koja mijenja svoj oblik u
zavisnosti od namjere posmatrača, u ovom slučaju – umjetnika.
Ovaj projekat može se shvatiti i kao jedna vrsta preispitivanja ideje promjene. U svijetu
opsjednutom vizuelnim narativima, gdje kontekst dolazi prije kategorije, čina umjetničkog
odgovora na svakodnevne događaje, okruženje dobija svoju novu formu i sadržaj kojima ne
smetaju spoljne interpretacije i koji nude svoj sopstveni svijet realnosti.
Bojana Janeva Šemova
istoričarka umjetnosti
Content for the others 2, (2010)
The fluid identity of objects is the focus of the newest installation by Nanevski, along
with re-evaluating the idea of changing the function of some items that surround us.
During this process, the objects, accidentally found by the artist, are being subtracted
from their natural or quotidian domain, being deprived of their initial application (surgical
instruments from Polish Military Hospital), thus gaining completely new meaning with the
help of artistic means, in this case, by digital processing of photographs by the author.
With his intervention, Nanevski actively influences the actual visual change of the objects
by emphasizing certain details, and not following a simplified, reproductive reality in a passive manner. By making black and white images in huge dimensions, the initial application of
the objects is lost compared with the author’s wish to reflect new and changed application.
Thus, the goal of the visual modification is the direct development from non-artistic into
artistic content, initiating the question – in which moment a quotidian content becomes
part of art? In particular, it analyses the moment when something attracts the attention of
the artist taking into consideration the possibility of change; this short unstable moment
- possible postulate for development of the work of art, as ephemeral subatomic particle
that changes its shape depending on the intention of the observer, in this case – the artist.
Moreover, this project can be seen as one type of re-evaluation of the idea of change. In
a world obsessed with visual narratives, where the context comes before the category, the
act of the artistic answering to the daily events, the surroundings gets its own new form
and content unobstructed by external interpretations, and offering its own world of reality.
Bojana Janeva Shemova
Art Historian
Goce Nanevski
1974. Rođen u Skoplju, Republika Makedonija
1996. Diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Skoplju, Odsek skulptura
2002. Magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Skoplju, Odsek skulptura
Zaposlen na Fakultetu likovnih umetnosti Sv Ćiril i Metodije u Skoplju, kao vanredni profesor na
Odsjeku vajanje, vajarske tehnike i crtanje.
1974 Born in Skopje, Republic of Macedonia;
1996 BFA, Faculty of Fine Arts in Skopje, Department for sculpture
2002 MFA, Faculty of Fine Arts in Skopje, Department for sculpture.
Present job: Associate Professor at FFA, University St. Cyril and Methodius Skopje, Department of
Sculpture.
Samostalne izložbe | Solo exhibitions:
2014.
2010.
2010.
2009.
2009.
2009.
2008.
2008.
2007.
2007.
2006.
2006.
2006.
2004.
2002.
1998.
Skopje, Mo(nu)ment, National Gallery of Macedonia
Banja Luka, BH, Fifty or Fifty extended, Museum of Contemporary Art
New York, USA, Content for the others II, Gallery MC
Sarajevo, BH, Content for the others, Subdocuments and Charlama depot
Venice, 53rd Venice Biennale, Fifty or Fifty
Skopje, Horizon-a, Small Gallery
Nikšić, Mountenegro, Line or Number, Gallery Ilija Šobaić
Sarajevo, BH, Sarajevo Winter, Fifty or Fifty II, Gallery Preporod
New York, USA, Continuous Probability Distributions, Gallery MC
Plovdiv, Bulgaria, Continuous Probability Distributions, Ancient Bath
Gostivar, Path II, Cultural Center ASNOM
Skopje, Fifty or Fifty, Museum of Contemporary Art
Veles, Path, National Museum
Skopje, Virtual Kermez, Skopje city park
Skopje, System-s, Museum of the City of Skopje
Skopje, Sculptures, Youth Cultural Center
Grupne izložbe | Selected group exhibitions:
2013.
2013.
2012.
2012.
2011.
2011.
2011.
2011.
2010.
2009.
2009.
2009.
2008.
2008.
2008.
2008.
2008.
New York, An Exit: From one Place to Another, Gallery MC
Napoli, Reflection White-Black or Not, MOCA
Skopje, Life Action / Game Action 2, Mala stanica, NGM
Skopje, White Night, YCC
Skopje, Fragments od Macedonian Art 1990-2010, MOCA
Skopje, Life Action / Game Action, Mala stanica, NGM
Skopje, Radost na Živeeweto, MGS
Skopje, Minimalism and Geometry in Macedonian Art, MOCA
Cairo, 12 Cairo Biennale, Egipt
Brussels, Crucial in Selecting, Flemish Ministry of Foreign Affairs
Skopje, City will Rise Again, Museum of the City of Skopje
Skopje, Reinkart, Museum of the City of Skopje
Skopje, In-Out, National Gallery of Macedonia
New York, Eight Contemporary Macedonian Artists, Gallery MC
Skopje, Art and Developmement, Gallery Press to Exit and World Bank
Skopje, Refresh yourself, Main square, Museum of the City of Skopje
Gorni Milanovac, Serbia, 9th International Biennial of Miniature Art
2008. Sarajevo, BH, The Door was Open, Art Gallery
2008. Bitola, Strumica, Macedonia Sculptures of This Age, Galerija Megaza
2007. Kumanovo, Macedonia, Sculptures from This Age, Cultural Center
2007. Skopje, Macedonia, Association of Artist of Macedonia, Museum of the City of Skopje
2007. Bitola, Macedonia, Out of Volume, Gallery Megaza
2007. Caldas Da Rainha, Portugal, Sculptures, Galeria Pepper’s
2007. Skopje, Macedonia, Small Plastic, KIC
2006. Varna, Bulgaria, August in Art 2006. Toresh Vedras, Portugal, Coperativa Comunicação e Cultura
2005. Skopje, International Art Symposium Galichnik, Museum of the City of Skopje
2004. Los Angeles, USA, Bread and Salt, Angelsgate Cultural Center
2004. Skopje, Art Pedagogies, AAPM
2004. Skopje, Winners of the Award Ljubomir Belogaski, Museum of the City of Skopje
2003. Xanti, Greece, project Art and Health Veles, Macedonia, The Differences Unite Vienna, Austria,
Soho in Ottakring
2003. Skopje, Macedonia, 6th Biennale of Youth Artists; Museum of Contemporary Art
2003. Trieste, Italy, Trieste Contemporanea
2002. Galichnik, Macedonia, International Art Symposium Galichnik
2002. Kosjerić, Serbia and Montenegro, International Art Camp
2002. Skopje, Macedonia, Association of Artists of Macedonia, Museum of the City of Skopje
2001. Skopje, Macedonia, 5th Biennale of Youth Artists, Museum of Contemporary Art
2001. Samothrace, Greece, Third Interbalcanic Art Symposium
2001. Constanta, Romania, 9th International Ceramic Symposium Hamangia 2001
2000. Strumica, Macedonia, 36th International Art Symposium
2000. Skopje, Macedonia, Student International Art Biennale, Museum of the City of Skopje
2000. Skopje, Macedonia, Association of Artists of Macedonia, Winter Saloon, MCA
1999. Skopje, Macedonia, Association of Artist of Macedonia, Museum of the City of Skopje
1999. Prilep, Macedonia, International Studio for Iron Sculptures
Nagrade | Awards:
2004. Skopje, Macedonia, Award Stefan Manevski for sculpture, AAPM
2003. Skopje, Macedonia, Award Ljubomir Belogaski
The best exhibition for 2002 year, Museum of the City of Skopje
2000. Skopje, Macedonia, Award Jordan Grabul for sculpture, Association of Artists of Macedonia
Kontakt | Contact:
e-mail: [email protected]
Izdavač: Narodni muzej Crne Gore | Za izdavača: Pavle Pejović | Kustos: Mirjana Dabović Pejović |
Tekst: Bojana Janeva Šemova | Prevod: Olivera Kusovac | Fotografija: Goce Nanevski |
Dizajn: Branka Vujović | Štampa: DPC – Podgorica | Tiraž: 300
Cetinje, novembar | decembar, 2014.
Download

Goce Nanevski - GALERIJA ATELJE DADO