PentaxWG20_QSG.book Page 0 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
Bu RICOH WG-20 Dijital Fotoğraf Makinesini satın aldığınız
için teşekkür ederiz.
Bu fotoğraf makinesi aşağıda gösterildiği gibi su geçirmez,
toz geçirmez ve darbeye karşı dayanıklı özelliktedir ve
böylece fotoğraf makinesini pek çok dış aktivitede
kullanabilirsiniz.
Su geçirmez/toz geçirmez: JIS derece 8 su geçirmez
ve derece 6 toz geçirmez (IP68)
Darbelere dayanıklılık: MIL-Standardı 810F Metodu
516.5-Darbe testine uygun olarak yapılan düşme testimizi
karşılamaktadır (5 cm kalınlığındaki kontraplak zemin üzerine
1,5 m yükseklikten).
* Fotoğraf makinesinin düşme veya çarpma gibi etkilere
maruz kalması halinde, su geçirmezlik özelliği garanti
edilmez.
* Fotoğraf makinesinin her koşul altında sorunsuz veya
hasarsız olacağı garanti edilmez.
0
PentaxWG20_QSG.book Page 0 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
Bu fotoğraf makinesinin kullanıcılarına
• Bu cihazı güçlü elektromanyetik radyasyon veya manyetik alanlar üreten
aygıtların yakınında kullanmayınız veya konumlamayınız. Radyo ileticiler
gibi aygıtlar tarafından üretilen güçlü statik yükler veya manyetik alanlar
monitörün çalışmasını kesintiye uğratabilir, kayıtlı olan verileri hasara
uğratabilir veya ürünün dahili devrelerini etkileyip fotoğraf makinesinin
bozulmasına neden olabilir.
• Fotoğraf makinesinin monitöründe kullanılan sıvı kristal panel, son derece
hassas bir teknoloji kullanılarak üretilmiştir. İşlevsel piksel seviyesinin
% 99,99 ya da daha yüksek olmasına karşın, % 0,01 ya da daha az sayıda
pikselin çalışmayabileceği ya da çalışmamaları gerekirken çalışabilecekleri
ihtimalini göz önünde bulundurunuz. Ancak, bunun kaydedilen görüntü
üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
• Eğer fotoğraf makinesi parlak bir nesneye doğrultulursa ekranda bir ışık
şeridi belirebilir. Bu, leke olarak adlandırılır ve bir arıza oluştuğu anlamına
gelmez.
• Bu kılavuzdaki resimlerin ve ekran görüntülerinin, asıl üründen farklı olma
ihtimali mevcuttur.
• Bu kılavuzda, SD Bellek Kartları, SDHC Bellek Kartları ve SDXC Bellek
Kartlarından SD Bellek Kartları olarak bahsedilir.
• Bu kılavuzda kullanılan, “bilgisayar(lar)” genel terimi bundan böyle bir
Windows PC’ye veya bir Macintosh’a işaret edecektir.
• Bu kılavuzda, “pil(ler)” terimiyle bu fotoğraf makinesi ve aksesuarlar için
kullanılan her türden piller kastedilmektedir.
PentaxWG20_QSG.book Page 1 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
Fotoğraf Makinenizin Güvenli bir Biçimde Kullanımı
Bu ürünün güvenliği konusunda azami dikkati sarfettik. Bu ürünü kullanırken,
aşağıdaki sembollerle gösterilmiş unsurlar hakkında özel bir dikkat
göstermenizi rica ediyoruz.
Uyarı
Dikkat
Bu sembol, bu maddenin ihlal edilmesi halinde ciddi kişisel
yaralanmaların ortaya çıkabileceğini göstermektedir.
Bu sembol, bu maddenin ihlal edilmesi halinde küçük veya
orta ölçekli kişisel yaralanmaların veya mal kaybının ortaya
çıkabileceğini göstermektedir.
Fotoğraf Makinesi Hakkında
Uyarı
• Fotoğraf makinesini parçalarına ayırmaya ya da değişikliğe uğratmaya
çalışmayın. Fotoğraf makinesi içerisinde yüksek gerilim mevcuttur
ve fotoğraf makinesinin parçalara ayrılması halinde elektrik şoku tehlikesi
söz konusudur.
• Fotoğraf makinesinin içinin, örneğin fotoğraf makinesinin düşürülmesi
sonucunda, açılması halinde, elektrik şoku olasılığına karşı, lütfen hiçbir
şekilde açığa çıkan parçalara dokumayın.
• Fotoğraf makinesinin askısını boynunuza dolamak da tehlikelidir.
Küçük çocukların askıyı boyunlarına dolamamalarına dikkat edin.
• Kullanım esnasında duman ya da garip bir koku gibi herhangi bir düzensizlik
oluşması halinde derhal kullanıma son verin, pili ya da AC adaptörü çıkarın
ve size en yakın servis merkezi ile irtibat kurun. Ürünün kullanımına devam
etmek, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Dikkat
• Yanık oluşma riski nedeniyle, kullanım esnasında parmağınızı flaşın
üzerine koymayın.
• Flaşı, kıyafetinize değerken patlatmayın, renk bozulmasına neden olabilir.
• Fotoğraf makinesinin bazı kısımları kullanım esnasında ısınacaktır;
dolayısıyla, söz konusu bölgelerin uzun süre tutulması halinde düşük
ısı yanıklarının meydana gelme riskine karşı dikkatli olun.
• LCD’nin hasar görmesi halinde, cam parçacıklarına dikkat edin. Ayrıca, sıvı
kristalin cildinize, gözlerinize ya da ağzınıza temas etmesine izin vermeyin.
1
PentaxWG20_QSG.book Page 2 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
• İçinde bulunduğunuz kişisel faktörlere veya fiziksel koşullara bağlı olarak,
fotoğraf makinesinin kullanımı kaşınma, pişme veya kabarmalara yol
açabilir. Herhangi bir anormal durum karşısında fotoğraf makinesinin
kullanımına son verin ve derhal bir tıbbi yardıma başvurun.
Pil Şarj Cihazı ve AC Adaptörü Hakkında
Uyarı
• Her zaman bu ürün için özel olarak geliştirilen pil şarj cihazını ve AC
adaptörü belirtilen elektrik akımı ve voltaj ile kullanın. Bu ürüne has
olmayan bir pil şarj cihazının veya AC adaptörün kullanımı ya da bu özel pil
şarj cihazı veya AC adaptörün belirtilen elektrik akımı veya voltaj değerleri
dışında kullanımı yangına, elektrik çarpmasına ya da fotoğraf makinesinin
bozulmasına yol açabilir. Belirlenmiş olan voltaj 100-240V AC şeklindedir.
• Ürünü parçalarına ayırmayın ya da üründe değişiklik yapmayın. Bu durum
yangın ya da elektrik şokuna neden olabilir.
• Üründen duman ya da değişik bir koku gelmesi veya diğer herhangi bir
anormal durum karşısında, hemen ürünü kullanmayı bırakıp en yakın servis
merkezine başvurun. Ürünün kullanımına devam edilmesi yangın ya da
elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Ürünün içerisine su kaçması halinde, size en yakın servis merkezi ile irtibat
kurun. Ürünün kullanımına devam etmek, yangın ya da elektrik çarpmasına
neden olabilir.
• Pil şarj cihazının veya AC adaptörün kullanımı esnasında bir fırtına
oluşması halinde, AC kablosunu fişten çekip, kullanıma son verin.
Ürünün kullanılmaya devam edilmesi ürünün zarar görmesine, yangın
ya da elektrik şokuna neden olabilir.
• Tozlanması halinde, AC kablosunu silerek temizleyin. Kablo üzerindeki
toz bir yangına neden olabilir.
Dikkat
• AC kablosunun üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin; üstüne ağır nesnelerin
düşmesine ya da aşırı bükmeden ötürü zarar görmesine izin vermeyin.
AC kablosunun zarar görmesi halinde, size en yakın servis merkezine
başvurun.
• Prizde iken ürünün çıkış terminallerine kısa devre yaptırmayın ya da
dokunmayın.
• Elleriniz ıslakken AC kablosunu fişe takmayın veya fişten çıkarmayın.
Aksi halde elektrik şoku ortaya çıkabilir.
• Ürünü güçlü etkilere maruz bırakmayın ya da sert bir yüzeye düşmesine
izin vermeyin. Bu durum ürünün arızalanmasına neden olabilir.
2
PentaxWG20_QSG.book Page 3 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
• Şarj cihazını şarj edilebilir lityum-iyon pil D-LI92 dışında hiçbir pili şarj
etmek için kullanmayın. Aksi takdirde aşırı ısınma, patlama ya da pil şarj
cihazının arızalanması mümkündür.
• Tehlike riskini önlemek için, yalnızca bir CSA/UL sertifikalı elektrik arz
kablosu seti kullanın, kablo Type SPT-2 ya da daha ağır olup minimum
NO.18 AWG bakırdır; tek ucu dökümlü erkek ilave fiş başlıklı (bir NEMA
özelliği ile belirlenmiş) ve diğer ucu da dökümlü dişi konektör gövdeli
(bir IEC endüstriyel olmayan tip özelliği ile belirlenmiş) ya da eşitidir.
Pil Hakkında
Uyarı
• Pili küçük çocukların erişiminden uzakta sakladığınızdan emin olun.
Pilin ağza sokulması bir elektrik şokuna neden olabilir.
• Herhangi pil sızıntısının gözlerinize temas etmesi halinde, bu durum görüş
kaybına yol alabilir. Gözlerinizi temiz su ile yıkayıp vakit kaybetmeden tıbbi
yardıma başvurun. Gözlerinizi ovuşturmayın.
Dikkat
• Bu fotoğraf makinesi ile yalnızca belirtilen pili kullanınız. Diğer pillerin
kullanımı patlamaya veya yangına neden olabilir.
• Pilin içini sökmeyiniz. Pilin içinin sökülmesi patlama veya sızıntıya
neden olabilir.
• Isınması ya da duman çıkması halinde, pili fotoğraf makinesinden derhal
çıkarınız. Bu işlem esnasında kendinizi yakmama hususunda dikkatli
olunuz.
• Telleri, saç tokalarını ve diğer metal nesneleri pilin + ve - temas
noktalarından uzak tutunuz.
• Pili kısa devre yapmayın veya pili ateşe atmayınız. Bu bir patlama veya
yangına neden olabilir.
• Cildinize ya da kıyafetinize herhangi bir şekilde pil sızıntısının temas etmesi
halinde, bu, ciltte tahrişe neden olabilir. Bulaşan alanları tamamen su ile
yıkayınız.
3
PentaxWG20_QSG.book Page 4 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
• D-LI92 Pil Kullanımı Hakkında Önlemler:
YANLIŞ KULLANIMI HALİNDE PİL İNFİLAK EDEBİLİR VEYA TUTUŞABİLİR.
- PİLİ SÖKMEYİN VEYA ATEŞE ATMAYIN.
- BELİRTİLEN ŞARJ ETME KOŞULLARININ HARİCİNDE ŞARJ
ETMEYİN.
- 140°F / 60°C’NİN ÜZERİNDEKİ BİR SICAKLIĞA MARUZ BIRAKMAYIN
VEYA KISA DEVRE YAPMAYIN.
- SIKIŞTIRMAYIN VEYA DEĞİŞİKLİĞE MARUZ BIRAKMAYIN.
Fotoğraf Makinesini ve Aksesuarları Küçük Çocukların
Erişiminden Uzakta Tutun
Uyarı
• Fotoğraf makinesini ve bunun aksesuarlarını çocukların erişiminden uzakta
tutmaya özen gösterin.
1. Ürünün düşmesi veya beklenmeyen hareket neticesinde yaralanmalar
oluşabilir.
2. Askının boyun çevresinde dolanması neticesinde boğulma ortaya
çıkabilir.
3. Pil veya SD Bellek Kartı gibi küçük aksesuarlar yutulabilir.
Eğer bir aksesuar kazara yutulursa derhal tıbbi yardıma başvurun.
4
PentaxWG20_QSG.book Page 5 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
Kullanım Esnasında Uygulanacak Bakım
Kullanıma Başlamadan Önce
• Seyahat halinde iken, ürün paketi içerisinde tedarik edilmiş olan Dünya
Servis Ağı listesini de yanınıza alınız. Yurtdışındayken sorunlarla
karşılaşmanız halinde bu sizin için faydalı olacaktır.
• Fotoğraf makinesi uzun bir müddet kullanılmadığında, özellikle önemli
resimler çekmeden önce (örneğin bir düğünde ya da seyahat ederken)
fotoğraf makinesinin hala düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
Fotoğraf makinenizin ya da kayıt ortamı (SD Bellek Kartı) v.b’nin kötü
çalışmasından dolayı görüntüler ve sesler gibi bir kaydın içeriğinin kaydı,
izlenmesi ve fotoğraf makinenizden bir bilgisayara verilerin aktarılması
garanti edilemez.
• Fotoğraf makinesinin üzerindeki objektif değiştirilebilir değildir.
Objektif yerinden çıkarılamaz.
Pil ve Pil Şarj Cihazı Hakkında
• Pilin tam şarjlı bir şekilde saklanması pilin performansını azaltabilir.
Pili özellikle yüksek sıcaklıklarda muhafaza etmekten kaçının.
• Eğer pil takılı ise ve fotoğraf makinesi uzun bir süre kullanılmazsa, pilin şarjı
kendiliğinden boşalacak ve bu durum pilin kullanım ömrünü kısaltacaktır.
• Pilin kullanımdan bir gün önce veya kullanım gününde şarj edilmesi tavsiye
edilmektedir.
• Fotoğraf makinesi ile birlikte verilen AC kablosu sadece pil şarj cihazı
D-BC92 ile kullanılmalıdır. Başka herhangi bir cihazla kullanmayınız.
Fotoğraf Makinesinin Taşınması ve Kullanımı esnasında Uyarılar
• Sıcak ve nemli yerlerden kaçınılmalıdır. İç sıcaklıkları oldukça artabilecek
olduğu için otomobiller konusunda dikkat gösterin.
• Hasara, bozulmaya ya da su geçirmezlik özelliğinde kayba neden olabileceği
için, fotoğraf makinesinin sürekli titreşimlere, şoklara ya da basınca maruz
kalmamasına dikkat edin. Fotoğraf makinesini bir motorsiklet, otomobil,
gemi v.b. içerisinde titreşimlere maruz kaldığı zaman korumak üzere
fotoğraf makinesini bir yastık üzerine yerleştirin. Eğer fotoğraf makinesi
sürekli titreşimlere, şoklara veya basınca maruz kalıyorsa, fotoğraf
makinenizi size en yakın servis merkezine götürün ve kontrol ettirin.
• Fotoğraf makinesinin kullanılabileceği sıcaklık aralığı, -10°C ila 40°C
(14°F ila 104°F) arasındadır.
• Yüksek ısılarda sıvı kristal ekran siyah renk alacak ancak normal
ısı seviyesine erişildiğinde normal rengine geri dönecektir.
5
PentaxWG20_QSG.book Page 6 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
• Sıvı kristal ekranın tepki hızı, düşük ısılarda yavaşlayacaktır. Bunun sebebi,
sıvı kristalin özelliklerinden kaynaklanmaktadır ve bir arıza değildir.
• Eğer fotoğraf makinesi ani ısı değişikliklerine maruz kalırsa, fotoğraf
makinesinin içinde ve dışında terleme meydana gelebilir. Dolayısıyla,
fotoğraf makinesini bir çantaya ya da plastik bir torbaya koyun ve
sıcaklıktaki değişiklik geçince fotoğraf makinesini çıkarın.
• Çöp, çamur, kum, toz, su, zehirleyici gazlar ye da tuzlarla temastan kaçının.
Bunlar fotoğraf makinesinin bozulmasına yol açabilir. Fotoğraf makinesine
düşen yağmur veya su damlacıklarını kurulayın.
• Ekrana sert bir şekilde bastırmayın. Kırılmasına ya da arızalanmasına
neden olabilir.
• Fotoğraf makinesinin dışı ya da monitör zarar görebileceği için fotoğraf
makinesi arka cebinizdeyken oturmamaya dikkat edin.
• Fotoğraf makinesini tripod ile birlikte kullanırken, fotoğraf makinesinin
üzerindeki tripod soketinde bulunan vidayı çok sıkmamaya özen gösteriniz.
Tamiratlar Hakkında
• Ürünü, tiner, alkol ya da benzin gibi organik solventler ile temizlemeyin.
• Objektifte biriken tozları almak için bir objektif fırçası kullanınız. Objektife
zarar verebileceğinden dolayı temizleme için asla bir sprey kullanmayınız.
Saklama Hakkında
• Fotoğraf makinesini böcek ilaçları ve kimyasalların bulunduğu yerlerde
saklamaktan kaçının. Saklama esnasında küflenmesini önlemek üzere
fotoğraf makinesini kutusundan çıkarıp iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
• Fotoğraf makinesini, statik elektrik veya elektrik enterferansına maruz
kalabileceği ortamlarda kullanmaktan veya saklamaktan kaçınınız.
• Fotoğraf makinesini doğrudan güneş ışığında veya ani sıcaklık veya
yoğunlaşma değişimine maruz kalınabilen ortamlarda kullanmaktan veya
saklamaktan kaçınınız.
• Yüksek performansı korumak için 1 ile 2 yılda bir periyodik olarak bakım
yapılması yavsiye edilmektedir.
6
PentaxWG20_QSG.book Page 7 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
Diğerleri
• SD Bellek Kartı bir yazma-koruma
düğmesi ile donatılmıştır. Düğmenin
LOCK kısmına getirilmesi, karta yeni
veriler kaydedilmesini, kayıtlı verilerin
silinmesini ve kartın fotoğraf makinesi
veya bilgisayar tarafından
Yazma-koruma
formatlanmasını önler.
anahtarı
Kart yazma-korumalı olduğu zaman
ekranda r belirir.
• Fotoğraf makinesi kullanımından hemen sonra SD Bellek Kartı yerinden
çıkarılırken dikkatli olunmalıdır, kart sıcak olabilir.
• Fotoğraf izlenirken veya karta kaydedilirken ya da fotoğraf makinesi
USB kablosu ile bir bilgisayara bağlıyken pil/kart kapağını kapalı tutun
ve SD Bellek Kartını çıkarmayın veya fotoğraf makinesini kapatmayın,
aksi halde veriler kaybolabilir veya kart zarar görebilir.
• SD Bellek Kartını bükmeyin veya sert darbelere maruz bırakmayın.
Kartı sudan ve yüksek sıcaklıktan uzak yerlerde muhafaza edin.
• Biçimlendirme esnasında SD Bellek Kartını yerinden çıkarmayın,
aksi halde kart zarar görebilir ve kullanılamaz hale gelebilir.
• SD Bellek Kartı içerisindeki veriler aşağıdaki durumlarda kaybedilebilir.
Silinen verilerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz
(1) SD Bellek Kartı, kullanıcı tarafından yanlış kullanıldığında.
(2) SD Bellek Kartı, statik elektrik veya elektrik enterferansına maruz
kaldığında.
(3) SD Bellek Kartı uzun bir süre kullanılmadığı zaman.
(4) Karta veri okuma yapılırken SD Bellek Kartı çıkarıldığı veya pil yerinden
çıkarıldığı zaman.
• Eğer kart uzun bir süre kullanılmazsa, içerisindeki kayıtlı veriler okunamaz
hale gelebilir. Önemli verileri bilgisayarınıza düzenli olarak
yedeklediğinizden emin olun.
• Kullanılmamış veya başka bir fotoğraf makinesinde kullanılmış olan
SD Bellek Kartlarını biçimlendirmek için bu fotoğraf makinesini kullanın.
• SD Bellek Kartları veya dahili bellek üzerinde kayıtlı olan verileri silmenin
veya bir bunları biçimlendirmenin orijinal verileri tamamen silmeyeceğini
aklınızda bulundurun. Silinen dosyalar bazen piyasada satılan programlar
kullanılarak geri kazanılabilmektedir. Bu tür verilerin gizliliğinin muhafaza
edilmesi kullanıcının sorumluluğundadır.
7
PentaxWG20_QSG.book Page 8 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
Paketin İçindekilerin Kontrol Edilmesi
Fotoğraf makinenizle birlikte aşağıda listesi verilen parçaların
eksiksiz verilip verilmediğini kontrol edin.
P Fotoğraf Makinesi
(RICOH WG-20)
P Yazılım (CD-ROM) S-SW147
P USB kablosu (I-USB7)
P Şarj edilebilir lityum-iyon pil
(D-LI92)
Landscape
P Pil şarj cihazı
For capturing landscape
views. Enhances colors
of sky and foliage
MENU Cancel
OK
(D-BC92)
P AC OKkablosu
P Askı (O-ST104)
P Kullanım Kılavuzu
8
1/2
P Makro sehpası (O-MS1)
O Hızlı Kılavuz (bu kılavuz)
PentaxWG20_QSG.book Page 9 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
Parçaların ve Ekran Göstergelerinin İsimleri
Ön
Deklanşör düğmesi
Güç düğmesi/Güç lambası (yeşil)
Flaş
Objektif
Hoparlör/Mikrofon
Uzaktan kumanda
alıcısı
Makro ışığı
Zamanlayıcı lambası/
Odak yardımı
Arka
Terminal kapağı kilit mandalı
Ekran
Terminal kapağı
Tripod soketi
Pil/kart kapağı kilit
mandalı
Pil/kart bölmesi
kapağı
Bilgisayar/
AV terminali
HDMI terminali
Pil kilit mandalı
Bu Hızlı Kılavuzda, basılabilir ok
tuşları sağda gösterildiği şekildedir.
9
PentaxWG20_QSG.book Page 10 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
Ekran Göstergeleri
Aşağıdaki göstergeler fotoğraf çekim modunda görüntülenir.
Normalde Fotoğraf Çekim Modunda görüntülenen ekran
Odak modu
Geçiş modu
Dijital zum simgesi
Flaş modu
Çekim modu
P
Pil seviyesi
Yüz Algılama
DATE
Tarih baskısı ayarı
+1.0
1/250
F3.5
EV telafisi
Obtüratör hızı
04/04/'14 14:25
38
Açıklık
Odak çerçevesi
Fotoğraf makinesi
sarsıntı azaltma
Saat Dilimi ayarı
Kalan fotoğraf depolama kapasitesi
+ Dahili bellek (kartsız)
? SD Bellek Kartı
r Kart yazma-korumalı
Pil Seviyesi Göstergesi
Pil seviyesini monitör üzerindeki
edebilirsiniz.
10
Tarih ve saat
D-Menzil Ayarı
Bellek durumu
Ekran Göstergesi
(yeşil)
(yeşil)
(sarı)
(kırmızı)
[Pil bitmiş durumda]
Eye-Fi iletişim durumu
Sembol yok :
:
Bulunulan yer
Gidilen yer
göstergesinden kontrol
Pil Durumu
Yeterli güç var.
Pil bitmek üzere.
Pil bitmek üzere.
Pil bitmiş.
Bu mesaj görüntülendikten sonra fotoğraf makinesi kapanır.
PentaxWG20_QSG.book Page 11 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
1
Fotoğraf Makinesinin Kullanım
için Hazırlanması
Kullanmaya başlamadan önce fotoğraf makinenizi kullanım
için hazırlayın.
Askının
Takılması
Fotoğraf makinenizle birlikte
verilen bilek askısını şekilde
gösterildiği gibi takın.
Pil ve SD Bellek Kartının Takılması
Resimde gösterildiği gibi pili
ve SD Bellek Kartını yerine
takınız.
Pil/kart bölmesi kapağı
Pil kilit
mandalı
Pil/kart kapağı kilit mandalı
SD Bellek Kartı yuvası
SD Bellek Kartı
Pil
* SD Bellek Kartı ayrı olarak satılır.
Pil/kart ve terminal kapaklarının içi su geçirmezlik özelliğine sahip değildir
• Fotoğraf makinesinin su altında, plajda, mutfakta v.b. olduğu gibi suya
veya kirliliğe maruz kaldığı yerlerde, pil/kart ve terminal kapağı kilit
mandallarının sıkıca kapatılmış olduğundan ve beklenmeyen bir
şekilde açılmayacağından emin olun. Bu tür yerlerde kapakları
açmayın.
• Pili veya kabloyu çıkardığınızda, fotoğraf makinesinin su veya toza
maruz kalabileceği yerlerde bulunmamasını sağlayın ve fotoğraf
makinesi, pil, kart ve ellerinizin tamamen kuru olmasını temin edin.
11
PentaxWG20_QSG.book Page 12 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
2
Fotoğraf Makinesinin Açılması
Güç Düğmesine basın
Fotoğraf makinesi açılır ve resim çekmeye
hazır durumdadır. Fotoğraf makinesini
kapatmak için güç düğmesine yeniden basın.
Başlangıç Ayarlarını Yapın
Fotoğraf makinesi ilk defa açıldığında [Language/
] ekranı belirir.
İstenen dili seçiniz ve sonrasında tarihi ve saati ayarlayınız.
1 İstenen dili seçmek için çoklu
seçiciyi (2345) kullanınız.
2 4 düğmesine basınız.
[Başlangıç Ayarı] ekranı belirir.
MENU
İptal
OK
Tamam
Not
Eğer istemeden yanlış bir dil seçer
ve 4 düğmesine basarsanız,
çoklu seçicinin (5) düğmesine basın,
istenen dili seçmek üzere çoklu
seçiciyi (2345) kullanın ve
sonrasında 4 düğmesine basın.
[Başlangıç Ayarı] ekranı seçilen
dilde belirir.
12
Türkçe
Bulunulan yer
DST
OFF
Ayarlar tamamlandı
MENU
PentaxWG20_QSG.book Page 13 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
3 Çerçeveyi [W Bulunulan yer]
kısmına getirmek için çoklu
seçicinin (3) düğmesine basın.
Başlangıç Ayarı
Türkçe
Bulunulan yer
İstanbul
DST
OFF
Ayarlar tamamlandı
MENU
İptal
4 Çoklu seçicinin (5) düğmesine
basın. [W Bulunulan yer] ekranı
belirir.
5 Bir şehir seçmek için çoklu
seçicinin (45) düğmesini
kullanın.
6 Çoklu seçicinin (3) düğmesine basarak, çerçeveyi [Yaz/Kış]
kısmına hareket ettiriniz.
7 O veya P seçmek için çoklu seçicinin (45) düğmesini kullanın
ve 4 düğmesine basın.
[Başlangıç Ayarı] ekranı yeniden belirir.
8 [Ayarlar tamamlandı] seçmek üzere çoklu seçicinin (3)
düğmesine basın ve 4 düğmesine basın.
[Tarih Ayarlama] ekranı belirir.
9 [gg/aa/yy] alanını seçmek için
çoklu seçicinin (5) düğmesine
basın ve ardından çoklu seçicinin
(23) düğmelerini kullanarak
tarih biçimini seçin.
10 [24h] alanını seçmek için çoklu seçicinin (5) düğmesine basın
ve ardından çoklu seçicinin (23) düğmelerini kullanarak [24h]
(24 saat gösterimi) veya [12h] (12 saat gösterimi) arasından
seçim yapın.
13
PentaxWG20_QSG.book Page 14 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
11 Çoklu seçicinin (5) düğmesine basın ve ardından [Tarih] alanını
seçmek için çoklu seçicinin (3) düğmesine basın.
12 [01] (ay), [01] (gün) veya [2014] (yıl) seçmek üzere çoklu
seçicinin (5) düğmesine basın, sonrasında geçerli tarih ve saati
ayarlamak üzere çoklu seçicinin (23) düğmesine basın.
13 Çoklu seçicinin (5) düğmesine basın ve ardından [Saat] alanını
seçmek için çoklu seçicinin (3) düğmesine basın.
14
12 dahilinde uygulanan işlemin aynısıyla saati ayarlayın.
Ardından çoklu seçicinin (5) düğmesine basın.
15 [Ayarlar tamamlandı] seçmek
üzere çoklu seçicinin (3)
düğmesine basın ve 4
düğmesine basın.
14
PentaxWG20_QSG.book Page 15 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
Bir SD Bellek Kartının Biçimlendirilmesi
Kullanılmamış veya başka bir fotoğraf makinesinde ya da dijital
cihazda kullanılmış olan bir SD Bellek Kartını biçimlendirmek
(başlatmak) için bu fotoğraf makinesini kullanın. Biçimlendirme
işleminin, SD Bellek Kartında kayıtlı olan tüm verileri sileceğini
göz önünde bulundurun.
15
PentaxWG20_QSG.book Page 16 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
3
Fotoğraf Çekimi
Fotoğraf makinesini nesneye doğrultun, sonrasında deklanşör
düğmesine basın. Flaş, parlaklığa bağlı olarak otomatik bir
şekilde patlar.
2 Ekrandaki odak çerçevesini kullanarak nesneyi çerçeve
1
içine alın.
2 Çekim alanını değiştirmek w/x düğmesine basın.
Fotoğraf makinesi
tarafından çekilen
alanı genişletir
Nesneyi
büyütür
2
3 Deklanşöre yarıya kadar basınız.
Eğer nesne netse, ekrandaki odak çerçevesi yeşile döner.
2
4 Deklanşöre tam olarak basınız.
Fotoğraf çekilmiştir.
1/250
F4.6
38
16
PentaxWG20_QSG.book Page 17 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
Flaş Modu Seçimi
Çoklu seçicinin (4) düğmesine her bastığınızda, flaş modu
aşağıdaki modlara değişir.
Otom.
Flaş Kapalı
Flaş Açık
Otom. + Kırmızı-göz
Flaş Açık + Kırmızı göz giderme
Not
• Çekim modunda mevcut olan fonksiyonlar farklı olabilir.
Geçiş Modunun Seçilmesi
Çoklu seçicinin (2) düğmesine her bastığınızda, geçiş modu
aşağıdaki modlara değişir.
Standart (tek kare)
10 sn. Zamanlayıcı
3-sn. Uzaktan Kumanda
17
PentaxWG20_QSG.book Page 18 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
Not
• Çekim modunda mevcut olan fonksiyonlar farklı olabilir.
• Çoklu seçicinin (3) düğmesine basarak ve g (10 sn. Zamanlayıcı)
dahilinde (5) seçerek Z (2 sn. Zamanlayıcı) seçebilirsiniz.
• Çoklu seçicinin (3) düğmesine basarak ve i (3-sn. Uzaktan
Kumanda) dahilinde (5) seçerek h (0-sn. Uzaktan Kumanda)
seçebilirsiniz.
Odaklama Modu Seçimi
Çoklu seçicinin (5) düğmesine her bastığınızda, odaklama modu
aşağıdaki modlara değişir.
Standart
Makro
1cm Makro
Pan Odaklama
Sonsuz
Manuel Odak
18
PentaxWG20_QSG.book Page 19 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
Bir Çekim Modunun Seçilmesi
Çekim Modu Paletinden bulunduğunuz duruma uygun olan
doğru modu seçebilirsiniz.
Çoklu seçicinin (3) düğmesine basınız.
Çoklu seçiciyi (2345) kullanarak bir
çekim modu seçiniz, sonrasında 4
düğmesine basınız.
Not
Çekim modunu seçtiğiniz zaman bir açıklama belirir.
19
PentaxWG20_QSG.book Page 20 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
Monitör ekranı 16:9 görüntü oranında
[Kaydedilen Piksel] [A Kayıt Modu] dahilinde i/
/
/
h olarak ayarlandığında, fotoğrafın görüntü oranı 16:9’dur
ve kayıt ve oynatım için monitör ekranı aşağıda gösterildiği gibidir.
P
38
20
PentaxWG20_QSG.book Page 21 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
4
Fotoğrafların İzlenmesi
Çekilmiş olan fotoğrafları ekranda izleyebilirsiniz.
Fotoğrafların İzlenmesi
1 Fotoğraf çektikten sonra Q düğmesine basınız.
Fotoğraf ekranda görüntülenecektir.
Not
• Bir önceki veya bir sonraki fotoğrafı oynatmak için, çoklu seçicinin
(45) düğmesine basın.
• Oynatım esnasında f/y düğmesinde f düğmesine basılması
6 küçük resim görüntüler. 6-kare ekranında tekrar f düğmesine
basıldığında 12-kare ekranına geçilir. f düğmesine tekrar
basılması klasör veya takvim ekranına geçiş anlamına gelir.
21
PentaxWG20_QSG.book Page 22 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
Fotoğrafların Silinmesi
Tek bir Fotoğraf Silme
Mevcut görüntülenen fotoğrafı silebilirsiniz.
1 Silmek istediğiniz fotoğraf görüntüleyin.
2 i düğmesine basın.
Onay ekranı görüntülenir.
3 Çoklu seçicinin (2) düğmesini kullanarak [Sil] seçimini yapın.
100-0017
Sil
İptal
OK
Tamam
4 4 düğmesine basın.
Not
• 6- veya 12- kare ekranından seçtiğiniz çeşitli fotoğrafları
silebilirsiniz.
• Tüm fotoğrafları tek seferde silebilirsiniz.
• Yanlışlıkla silinmesini önlemek için kayıtlı görüntüleri korumaya
alabilirsiniz.
22
PentaxWG20_QSG.book Page 23 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
Bir Oynatım Modunun Seçilmesi
Oynatım Modu Paleti ile kullanmak istediğiniz oynatım işlevini
seçebilirsiniz.
Bir fotoğraf oynatım modunda görüntülendiği esnada çoklu
seçicinin (3) düğmesine basın.
Çoklu seçiciyi (2345) düğmesini
kullanarak bir oynatım modu seçin,
sonrasında 4 düğmesine basın.
Not
Oynatım modunu seçtiğiniz zaman bir açıklama belirir.
23
PentaxWG20_QSG.book Page 24 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
RICOH WG-20'yi nasıl kullanacağınız veya fotoğraf makinesini bir
bilgisayara nasıl bağlayacağınızla ilgili ayrıntılar için, kullanım
kılavuzuna bakın. www.ricoh-imaging.eu adresini ziyaret ederek,
kullanım kılavuzunu indirebilir, ürününüzü kayıt edebilir, duyurulardan
haberdar olmak için başvurabilir veya en yeni donanım bilgilerine
ulaşabilirsiniz.
RICOH WG-20
Kullanım Kılavuzu
24
PentaxWG20_QSG.book Page 25 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
Eski Cihazların ve Kullanılmış Pillerin Toplanması ve Elden Çıkarılması ile ilgili
Kullanıcılar için Bilgiler
1. Avrupa Birliği’nde
Ürünlerde, paketleme malzemesinde ve/veya buna eşlik
eden belgelerde bulunan bu semboller, kullanılmış elektrikli
ve elektronik cihazın ve pillerin genel evsel atıklarla
karıştırılmaması gerektiği anlamına gelir.
Kullanılmış elektrikli/elektronik cihaz ve piller ayrı olarak
işleme tabi tutulmalı ve bu tip ürünlerin uygun muamele,
yeniden kazanım ve yeniden dönüşümünü gerekli kılan
mevzuatla uyum içinde olmalıdır.
Bu ürünleri düzgün şekilde elden çıkararak, atığın gerekli
muamele, yeniden kazanım ve yeniden dönüşüm işlemlerine
tabi tutulmasının sağlanmasına katkıda bulunacak ve böylece,
uygun olmayan elden çıkarma yöntemlerinden kaynaklanan
çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri
önlemiş olacaksınız.
Eğer, Pil Yönergesi ile uyumlu olacak şekilde, yukarıda gösterilen sembolün altına
bir kimyevi sembol eklenmiş durumda ise, bu durum pilde, Pil Yönergesinde
belirtilen yürürlükteki eşiğin üzerindeki bir konsantrasyonla bir ağır metalin
(Hg = Cıva, Cd = Kadmiyum, Pb = Kurşun) mevcut olduğu anlamına gelmektedir.
Kullanılmış ürünlerin toplanması ve yeniden dönüştürülmesi ile ilgili daha fazla bilgi
için, lütfen yerel mercilerle, atık toplama hizmetleri birimiyle veya ürünü satın almış
olduğunuz satış noktası ile irtibat kurun.
2. AB dışındaki diğer ülkeler
Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği dahilinde geçerlidir. Eğer kullanılmış ürünleri
elden çıkarmak istiyorsanız, lütfen yerel mercilerle ve bayinizle irtibat kurunuz
ve uygun elden çıkarma metodu ile ilgili bilgi edininiz.
İsviçre için: Yeni bir ürün satın alınmış olmasa bile kullanılmış elektrikli/elektronik
cihazı ücretsiz olarak bayiye teslim edebilirsiniz. Toplama tesisleri hakkında daha
ayrıntılı bilgiler www.swico.ch ya da www.sens.ch websitelerinde mevcuttur.
25
PentaxWG20_QSG.book Page 1 Tuesday, February 4, 2014 1:09 PM
RICOH IMAGING
COMPANY, LTD.
2-35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku,
Tokyo 174-8639, JAPAN
(http://www.ricoh-imaging.co.jp)
RICOH IMAGING
EUROPE S.A.S
112 Quai de Bezons, B.P. 204,
95106 Argenteuil Cedex, FRANCE
(http://www.ricoh-imaging.fr)
RICOH IMAGING
DEUTSCHLAND GmbH
Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg, GERMANY
(http://www.ricoh-imaging.de)
RICOH IMAGING
UK LTD.
PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough,
Berks SL3 8PN, U.K.
(http://www.ricoh-imaging.co.uk)
RICOH IMAGING
AMERICAS CORPORATION
633 17th Street, Suite 2600,
Denver, Colorado 80202, U.S.A.
(http://www.us.ricoh-imaging.com)
RICOH IMAGING
CANADA INC.
1770 Argentia Road Mississauga,
Ontario L5N 3S7, CANADA
(http://www.ricoh-imaging.ca)
RICOH IMAGING
CHINA CO., LTD.
23D, Jun Yao International Plaza, 789 Zhaojiabang Road,
Xu Hui District, Shanghai, 200032, CHINA
(http://www.ricoh-imaging.com.cn)
EEE Yönetmeligine
Uygundur
Nar Yatirim A.S.
Burhaniye Mah. Nesetbey Sok. No:7/B
Uskudar 34676 Istanbul - Turkiye
Tel: +90 216 422 40 50 - Fax: +90 216 422 55 20
www.pentax.com.tr
Özellikler ve harici boyutlar önceden haber verilmeksizin değişikliğe tabi tutulabilir.
OPWG20289-TR
Copyright © RICOH IMAGING COMPANY, LTD. 2014
FOM 01.02.2014 Printed in Europe
Download

WG20 - QSG - TR