CARES -SAĞLIK ÇALIŞANLARI IÇIN
DUYGUSAL ZEKA VE SOSYAL
DUYARLILIK PROJESI
ULUSLARARASI
KONFERANS
Istanbul, TÜRKİYE, 17 Ekim 2014, 09:30-14:30
Bahcesehir Universitesi Şişli Kampüsü
Abide-i Hürriyet Tepesi, Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:2, 34381
Şişli, İstanbul/Türkiye
PROJE ÇIKTILARI:

WEB TABANLI UZAKTAN ÖĞRENME PORTALI:
WWW.CAR-ES.EU

AVRUPADAKI İYİ UYGULAMALAR

SAGLIK ÇALIŞANLARININ IHTIYAC ANALIZI
www.car-es.eu FACEBOOK www.facebook.com/CarES.for.health.care
CARES PROJECT - Project No. 2012-1-TR1-LEO05-35179 project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views
This
only of the author, and the Commission
Download

Uluslararası Konferans