E-LIFE
e-LEARNING VIRTUAL CENTER FOR PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES
FİZİKSEL ENGELLİLER İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ
2011-1-RO1-LEO05-15322
e-LIFE e-Eğitim El Kitabı Pedagojik araç ve yöntemlerin kısa bir sunum ile
Sanal Asistanlar için El Kitabı
e-LIFE
FİZİKSEL ENGELLİ BİREYLER İÇİN SANAL E-ÖĞRENME MERKEZİ
2011-1-RO1-LEO05-15322
Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların
görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde
kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
İÇİNDEKİLER
1.
GİRİŞ
3
2.
e-Training Program Scheme
7
2.1 Module 1: e- LIFE Sanal Asistanlık
8
2.2 Module 2: MS Office’de Becerileri Gliştirmek
9
2.3 Module 3: Other Office Utiliites
10
2.4 Module 4: e-LIFE Graphic Course
11
2.5 Module 5: e- LIFE Web Tasarımı
12
2.6 Module 6 – e-LIFE CADD Kursu
13
3.
4.
15
Sanal Asistanlık Nedir?
3.1 Sanal Asistan Kimdir (SA)?
15
3.2 Sanal İşveren Kimdir (Sİ)?
16
3.3 Evden Çalışma
17
3.4 Virtual Assistant Jobs
18
Pedagojik Araçlar ve Yöntemler
21
4.1 e-Life Portalında Gezinme
22
4.2 Nasıl Üye Olunur
25
4.3 Üye Alanı
27
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
2/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
1. GİRİŞ
Bireylerin çalışması sadece bir gelir sahibi olmalarından ibaret değildir.
Çalışma aynı zamanda sosyal ilişkiler, aile, çevre ilişkileri, özgüven, kişisel
doyum, mutluluk gibi pek çok faktörü etkiler. Engellilerin sorunlarının
çözümünde çalışmak ve bir iş sahibi olmak, bu nedenle oldukça önemlidir.
Kaldı ki engelliler, diğerlerine göre istihdam edilmeye çok daha fazla
ihtiyaç duymaktadır. Bununla beraber engelliler iş hayatındaki en
dezavantajlı kesimlerden biridir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre
istihdam piyasasında az ya da çok yer alan engelliler, çalışma yaşamında
birçok güçlükle karşılaşmaktadır. Engellilerin işe alınmaları zorluklar
taşıyan bir süreç iken, iş yeri koşulları ve işyerindeki tutumlar da önem
taşır.
İşyerlerindeki uygulamalar
engelli
bireylerin
uyum
sorunu
çekmelerine neden olmaktadır. Özelikle yeni işe başlayan engelli bireyler,
karşılaştıkları görev tanımları, iş analizleri ve kriterler karşısında
zorlanmakta ve uyum güçlükleri çekmektedir. Yine çalışma hayatındaki
engellilerin çalışma ortamındaki mimari engeller, fiziksel ihtiyaçlarını tam
olarak karışılmayan işyeri koşulları, işe ulaşım problemleri, rahat bir
şekilde çalışmalarına engel olmaktadır. Aynı işi yapmalarına karşılık sadece
engelli olmaları nedeniyle daha az ücret almaları, terfi ihtimallerinin az
olması engellileri çalışma hayatından uzaklaştıran çok önemli nedenlerden
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
3/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
biridir. Bu durum, aslında engellilerimizin neden evden çalışmak
istediklerinin de açık kanıtıdır.
Sonuç olarak engelli bireyler istihdam problemleriyle karşı karşıyadırlar.
Bu, ulusal ekonomi için insan kaynaklarının ziyan olması anlamına
gelmektedir.
Bu proje, engelli bireylere başarılı bir uygulama oluşturmalarında
rehberlik etme yoluyla, başarılı bir şekilde sanal asistanlık işine başlamaları
ve kurmaları ve böylece bilgi ve becerilerini en yüksek düzeyde
sergileyebilecekleri bir işi sağlamayı amaçlamaktadır. Sanal asistanlık
bugünün bilgisayar odaklı dünyasında büyüyen işlerden biridir ve özellikle
engelli durumu nedeniyle evden çalışmaya ihtiyaç duyan bireyler için ideal
bir çözümdür. Sanal asistanlık onlara kariyer, iyi gelir seçenekleri sağlar ve
bir iş sahibi olarak yeni beceriler inşa etmelerine fırsat tanır. Bu proje aynı
zamanda Makro istihdam politikası açısından toplumdaki her bireyin
çalışma hakkından yararlanabilmesi ilkesini benimsemektedir. Engellilerin
istihdam edilmesi ile engelliler başkalarına bağımlılık duygusundan
kurtulacak, kendilerini toplumun bir parçası olarak görecek ve kendilerini
daha mutlu ve faydalı hissedeceklerdir.
Bu gerçeklerden yola çıkarak engelli bireyler için sanal asistanlık işini
oluşturmaları için e- eğitim programının kapılarını açıyoruz. Eğitim
materyallerinin hepsi web sitesinde üyelerin kullandığı alanda bulunmakta
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
4/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
ve program altı modülden oluşmaktadır. e- LIFE web sitesi aynı zamanda
görme engelli bireyler için “konuşma metni” özelliği sunmaktadır.
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
5/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
e- Eğitim programının içeriği….
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
6/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
2. e-Eğitim Program Şeması
Module 6:
e-LIFE CADD
Kursu
Module 1:
e-LIFE Sanal
Asistanlık
Module 2:
BecerileriniziMS
office 2010 ile
gelistirmek
Sanal Asistan
Module 3: Diger
ofis araçlarıOther
office utilities
Module 5: e-LIFE
WEB Tasarımı
(Dreamwaver,
Flash and Joomle)
Module 4:
Grafik (Adobe
Photoshop and
Corel Draw)
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
7/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
2.1 Modül 1: e- LIFE Sanal Asistanlık
Bu modül kendi işini kurarak hizmet verebilmek için sanal asistanlık işinde
uzmanlaşmak ve sanal asistanlık konumunu geliştirmek isteyenleri
hedeflemektedir. Bu modülde başarılı sanal asistanlık işini nasıl
kuracağınız öğretilmektedir.
Öncelikle, bu modülde size sanal işgücü piyasalarına girmeden önce işle
ilgili bazı kolay ipuçları verilecektir. İşinizi kuracağınız sırada; ne istediğiniz,
ne yapabileceğiniz, sanal asistanlıktan umduğunuz fayda gibi konularda
kararlar
almak
zorundasınız.
Bu
aşamada
kendinizi
nasıl
değerlendirdiğiniz; zayıf, güçlü yönlerinizi bilmeye ihtiyacınız vardır. Bu
işte hangi tip mesleği seçeceğiniz zayıf ve güçlü yönleriniz tarafından
belirlenecektir. Bu modülde size bu konularda rehberlik etmeye
çalışacağız.
Diğer yandan, sanal asistanlıkta mevcut olan işler ve potansiyel
müşterilere nasıl ulaşacağınızı bilmeye ihtiyacınız vardır. İnternet yoluyla
enformasyon elde etmek bir metafor olarak hizmet verebilir. İş
araştırmaları yeni arama teknolojilerinin bir sonucu olarak, daha geniş bir
alanda kullanılır bir hale gelmiştir. İş ararken etkili iş bir şekilde iletişim /
web tabanlı araçları kullanmayı bilmelisiniz
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
8/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
Son olarak sanal piyasalarda işinizi yaparken nasıl davranacağınızı
öğreneceksiniz. Organize olmayı, müşterilerle ilişki kurmayı, onları idare
edebilmeyi, ücret konusundaki tavrınızı, görevlerinizi ve sorumluluklarınızı
bilmek ve bunları ciddiye almak önemlidir.
2.2 Modül 2: MS Office’de Becerileri Geliştirmek
Bu modül eski sürümlerine aşina olan MS Office konusunda yetkin
kullanıcılar içindir. MS Office 2010 kullanıcı ara yüzünün görünümü en son
sürümünde
değişti.
Bu
nedenle,
bu
modül,
işinizi
yaparken
kullanabileceğiniz yeni çevreleri ve türleri ve ipuçlarını tanıtmayı
amaçlamaktadır. Bu modül, Engellilerin işgücü piyasasına girmesi amacıyla
ev tabanlı ofisinden ("sanal asistan") bir serbest çalışan, serbest meslek
sahibi ya da girişimci olarak çalışmak için fırsatlar arayan kişilerin kullanımı
içindir. Bu modülde en iyi şey, burada yazılı metni her zaman okumanıza
gerek kalmamasıdır. Sizin için işinizi yaparken kullanabileceğiniz ipuçları ve
bazı ipuçlarını gösteren yararlı videolar da hazırladık. 'Bir kez görmek iki
kez okumaktan daha iyidir’ kavramı ile videolar sayesinde daha hızlı
öğrenebilirsiniz. Bilgisayar –odaklı modül yaratıcı alt yazılarıyla video
seyrederken engellilerin
yeni şeyler
öğrenmesini ve becerilerini
geliştirmesini sağlamak için desteklediği için diğer modul tipleri arasında
benzersiz bir özelliğe sahiptir. Bu yararlı araçlar önemli derecede zaman
tasarrufu ve öğrenme ortamına adapte olmayı sağlayacaktır. Bu geliştirilen
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
9/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
modül, hedef kitleye esnek, aktif katılımı teşvik eden ve en etkili yolla EIT
becerilerini geliştiren yeni fırsatlar sunmaktadır.
Bu modül eğitimi aldıktan sonra, aşağıdakileri gerçekleştirebileceğiniz
kabul edilir:
• MS Office paketinin yeni kullanıcı ara yüzünü kullanmayı (Word,
Excel ve Powerpoint)
• Fareyi kullanmadan kısa yol tuşu ile programı kontrol etmeyi,
• Yeni MS Office ile ilgili yeni şeyleri bilmeyi,
• Word, Excel ve PowerPoint ile ilgili size yardımcı olacak kullanışlı
ipuçlarını,
• Word ve Excel hakkında çok sayıda eğlenceli gerçekleri
keşfedeceğiniz,
• Yeni öğrendiğiniz bilgileri test edeceğiniz.
2.3 Modül 3: Diğer Ofis Araçları
Bu modül şirketler veya kuruluşlara özgü hizmetlerin sağlanması
konusunda uzmanlaşmış sanal asistanlar olarak çalışmak amacında olan
engelliler için tasarlanmıştır. Günümüzde Veri tabanı yönetimi, pazarlama
yönetimi, medya takibi, profesyonel tarama ve profesyonel çeviri, şirket
veya kuruluşların çoğunda önemli konular haline gelmektedir. Farklı
konuların karmaşıklığı nedeniyle bu modül sadece her profesyonel meslek
için temel bir yaklaşım sağlayacaktır. Her bir alt modül temelde bir
profesyonel rolü tanımlamaya çalışacak, sanal asistanlık ile ilgili ana
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
10/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
konuları, gerekli becerileri, beklenen görevleri ele alacaktır. Sizden
beklenen bu malzemelerde yer alan her konuda daha derine gitmenizdir.
Sanal bir asistan rolü e-LIFE Sanal Asistan Modülünde açıklanmıştır. Bu
modül başarılı bir sanal asistan olmak için bilgi, tavsiye, öneriler ve doğru
stratejiler sağlayacaktır, bu nedenle, biz iki eğitim modülünün etkisini en
üst düzeye çıkarmak için birlikte alınmasını önermekteyiz. Bu modüllerle
birlikte e-LIFE eğitim programında sizin için ayrıca, MS Office programı,
Grafik Tasarım ve Web Tasarım, CADD gibi modüller hazırlanmıştır.
2.4 Modül 4: e-LIFE Grafik (Adobe Photoshop ve
CorelDRAW)
Bilgisayarlar fiziksel engelli bireyler için mükemmel bir çözüm olabilirler
çünkü bilgisayarlar sadece parmaklarınız ve vizyonunuzu kullanmanızı
gerektirir. Engelli bireyler yaratıcı hünerleri ile grafik ya da web tasarımcısı
olarak işe başlayabilirler. Grafik tasarımcıları, elleri veya bilgisayar
yazılımları yoluyla kelime, sembol ve görüntülerin etkin kullanımı ile görsel
fikirlerini iletmek için görsel kavramlar oluştururlar. Grafik tasarımcılarının
yaptıkları işler reklam, tanıtım, web ve yazılı pek çok araçta kullanılır.
Bu derste Photoshop veya CorelDRAW ile ilgili tüm seçeneklerin ayrıntılı
bir incelemesinden ziyade profesyonel grafik ve web tasarımı çalışmaları
için kullanılan ve gerekli olan en önemli kavramları öğreneceksiniz. Bu
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
11/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
modülün sonunda profesyonel bir grafik oluşturmanız mümkün olacak ve
herhangi bir şirket bu çalışmalarınızı satın almak ve kullanmak isteyecektir.
2.5 Modül 5: e- LIFE Web Tasarımı
Bu modül evden kendi işinde çalışmak, çok az profesyonel yardım ile kendi
özel web sitesini inşa etmek isteyen bireyler için genel talimatlar
sunmaktadır. Modül, büyük web tasarımı firmalarına büyük ödemeler
yapmadan kendi web sitelerini kurarak, internette işlerini büyütmek
isteyen küçük işletmelere yardımcı olacaktır. Özel ihtiyaçları olan biri
olarak, web tasarımı konusunda becerili biri olduğunuz takdirde bu alanda
işe başlayabilirsiniz. Örneğin Crainglist.com iş bulmaya başlamanız için
bedava bir yoldur.
Kılavuz, daha önce hiçbir teknik bilgiye sahip olmayan ve bir web sitesi
oluşturmak isteyenler için kolayca kendi web sitesi tasarımlarını
oluşturmak ve aynı zamanda bunları başarılı ve etkin bir şekilde
yürütmelerini sağlayacak bilgileri sunmaktadır.
Bu kılavuzun temelinde ana içerik olarak (CMS) Joomla yönetim sistemi
vardır. CMSes ise, bir web sitesi için tam bir çerçeve sunarak ve en az çaba
ile profesyonel olarak siteyi yönetmenizi sağlar. Sizin için temel koşul,
içeriğin (metin, resim ve video) elde edilmesi olacaktır.
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
12/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
Engelli bireyler için en zor olan şey işten eve gidip gelmektir. Özellikle
kentte yaşıyorsanız, büyük kentler sizin durumunuza göre tasarlanmış
değildir, sabahları ofise ulaşmaya çalışmak veya akşam saatleri dönmek
tem bir maceradır. Evinizden bir web tasarımcısı olarak, tüm bu engelleri
aşacaksınız.
2.6 Modül 6 – e-LIFE CADD Kursu
Bu ders, tasarımla ilgilenenler için düzenlenmiştir: 2D tasarım (iki boyutlu
uzayda şekil ve eğriler) veya 3D boyutlu tasarım (üç boyutlu uzayda
yüzeyler ve eğriler).
CAD (Bilgisayar destekli tasarım) veya CADD (bilgisayar destekli tasarım ve
çizim) bir tasarım oluşturmak, değiştirmek, analiz veya optimize etmek için
kullanılır. Genellikle elektronik dosya formatı kullanılır ve bunu:
Endüstriyel, mühendislik, mimarlık, inşaat, gemi yapımı, havacılık sanayi,
vb. farklı alanlarda görebilirsiniz.
Tasarım - mimarlık, iç mimarlık, giyim tasarım ve peyzaj mimarlığı ve
bunun gibi alanlarda yaratıcı bir kariyer yolu ile ilgilenen fiziksel engelli
bireyler, bu dersi takip edebilirler. Tasarım alanları teknik yeterliliklerinizi
geliştirmeniz, yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanız ve fikirlerinizin nasıl
gerçeğe dönüştüğünü görmeniz için çok sayıda ilginç kariyer seçenekleri
sunar. Bina, araba tasarımı, şehirler planlama çevrenizdeki dünyayı
geliştirmek için size fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca, tasarımcı olan fiziksel
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
13/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
engelliler için dünya daha hoş bir yer haline gelebilir ve diğer engelli
bireylerle ilişki kurmalarına yardımcı olabilir.
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
14/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
3. Sanal Asistanlık Nedir?
Sanal kelimesi hiçbir yere gitmek zorunda kalmadan bilgi teknolojilerini
kullanmak suretiyle yapılabilecek veya görülebilecek şeyleri tanımlar.
‘’Asistanlık’’ ise destek olma eylemi veya tedarik edilen yardımdır. Yeni bir
çalışma şekli olan sanal asistanlık, tuğla harç tipi ofislerin dışında bulunan
bilgi teknolojilerini kullanmak suretiyle gerçekleştirilen ve sanal iş desteği
hizmetlerini de kapsayan bir iştir.
VirtualAssistants.com, evden çalışmak isteyen ve hizmet ihtiyacı içinde
olanların ihtiyacını karşılayacak bir web sitesidir. Bu sitede sanal asistanlık
ile ilgili, transkripsiyon, veri girişi ve müşteri hizmetleri çalışmaları pek çok
farklı iş bulabilirsiniz.
3.1 Sanal Asistan Kimdir (SA)?
Serbest çalışan bir profesyonel olarak sanal asistan, sanal yardım
kapsamında çalışan ve müşterilere elektronik ortamda hizmet sunan
kişidir. Bu kişiler alışıldık işyerlerinin uzağından, mesela ev gibi yerlerden
çalışırlar. Bir sanal asistan aynı zamanda e-ticaret veya e-iş olarak da
adlandırılan kendi ‘’Sanal işinde’’ yarı zamanlı veya tam zamanlı çalışabilen
işçidir.
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
15/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
3.2 Sanal İşveren Kimdir (Sİ)?
Sanal İşveren (Sİ), belirli işlerin tamamlanması için Sanal Asistanlara (SA)
ihtiyaç duyan bir şahıs veya şirkettir. Sanal işveren küçük girişimci, evden
çalışan girişimci, ev ofis veya küçük işletme sahibi olabileceği gibi aynı
zamanda büyük şirket sahibi de olabilir. E-iş ile meşgul olan biri, özellikle
tek bir kategoriye veya alt kategoriye sığdıramayacağız hizmetler
gerektiren büyük ölçekli işlerde bazen hem ‘’Sanal işveren’’ hem de ‘’Sanal
asistan’’ rolünü üstlenebilir.
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
16/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
3.3 Evden Çalışma
Engelli bireyler için engelli durumları nedeniyle güçlükler içindedir. İçinde
bulundukları bu güç durum, iş bulamadıklarında ya da onların özel
ihtiyaçlarını karışılmakta yetersiz olan bir işte çalıştıklarında daha da artar.
Ancak evden esnek çalışma saatleriyle bir iş bulmak onları topluma dâhil
edebilecek önemli bir şanstır ve durumda içinde bulundukları güçlüklerin
ortadan kaybolduğu görülür.
Evden çalışmak, zamanla uygulamaya geçirilebilecek en iyi fikirlerden biri
olarak görülmüş ve işyeri günümüzde daha önce hiç olmadığı kadar sanal
bir hal almıştır. Milyonlarca işçi bir yolla veya başka yollarla zamanlarının
büyük bir kısmını siber ortamda geçirmektedir. Bu işçiler için bazen klik
işçiler, tele işçiler, sanal işçiler veya bulut işçiler tabirleri kullanılsa da
‘’Sanal işçiler’’ kapsayıcı bir şemsiye terimdir. Sanal işçiler, farklı koşullar
altında farklı becerilere ve iş potansiyellerine haiz olsalar da ortak
paydaları işyerlerinin yalnızca sanal boyutta var olmasıdır.
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
17/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
3.4 Sanal Asistanın İşleri
Engelli olmak işsiz olmak demek değildir. Ayrıca tüm engellileri istihdama
katmak mümkün değil iken, diğer seçenekler mevcuttur. İş bulmakta
zorlanan ve iş saatlerinde esnekliğe ihtiyaç duyan pek çok kişi için evden
çalışma gittikçe popüler hale gelmektedir. Engelli bir birey sanal bir asistan
olarak, evden çok uygun ve meşru bir şekilde evinin rahat ortamında
çalışabilir. Hatta bir hobi ile evden para kazanmaya başlayabilir. Hiçbir iş
özel olarak engelliler için tasarlanmamıştır. Engelliler için mevcut işler her
bir bireyin yeterliliğine göre çok büyük bir farklılık gösterir. Tekerlekli
sandalye kullanan biri engelli olarak düşünülür ancak ayakta durmayı
gerektirmeyen ofis asistanlığı, grafik tasarımcılığı, muhasebe işleri,
transkripsiyon, resim yazısı, belge biçimlendirme, vb. çok çeşitli
yapılabilecek işler vardır.
Aşağıdaki
liste
fiziksel
engelliler
tarafından
yapılabilecek
işleri
göstermektedir:
 Sekretarya işi, mektup ve rapor yazımı, iş yazışmalarını yürütme, power
point sunumlarının hazırlanması vb.
 Randevuların ayarlanması ve müşteri telefonlarının canlı olarak
cevaplandırılması

E- posta ve faks gönderilmesi, belge yazdırma, tarama, disk
kaydetme, multi media sunumlarının hazırlanması

Genel ve hukuki transkripsiyon, dijital ortama aktarma ve
kaydetme.
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
18/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
 Muhasebe defteri ve hesap kayıtları tutma, faturalandırma, kar &
bordro hizmetleri, bildirilerin/ faturaların düzenlenmesi.
 İş tablolarının hazırlanması.
 Yasal evrakların kodlanması
 Sanal hukuk sekreterliği.
 Profesyonel organizatörlük, emlakçılık desteği.
 Internet araştırması.
 Sosyal medya pazarlamacılığı
 Internet pazarlamacılığı
 Marka geliştirme, rekabet analizi, pazar araştırması, arama motoru
optimizasyonu (AMO)
 Sosyal medya optimizasyonu (SMO)
 Online itibar yönetimi (OİY)
 Link inşaası çalışmaları, basın bildirisi kampanyaları.
 Makale gönderimi.
 Ağ yöneticilerine makale ve blog yönetimi konusunda destek sağlama.
 Dizinlere gönderim yapma ve destek sağlama.
 Karşılıklı linkler inşaa etme ve kısa yol oluşturma.
 Pay per click (Tıklama başına ödeme) yönetimi.
 Satış ortaklığı ve yönetimi.
 Online reklamcılık.
 İçerik yazımı, redaksiyon, anahtar sözcükle arama, podcastlerin
düzenlenmesi ve gönderimi vb.

Ağ yöneticilerine forum moderasyonunda destek sağlama.

Ağ yöneticilerine elektronik magazinlerin
oluşturulması/yönetilmesi konusunda destek sağlama.

Müşteri hizmetleri ve imalat danışmanlığı.

Kişisel asistanlık.

Sanal yazar asistanlığı.

Sanal pazarlama asistanlığı.

Sanal veri giriş asistanlığı.

İnternet sitesi tasarımı, kurulumu, blog ve forum oluşturma,
hosting, bakım ve inşa, internet sitesi istatistiklerinin izlenmesi (Mükemmel
statik ve dinamik internet siteleri oluşturma, dikkat çekici ve çağdaş
tasarımlar sunma, iş dünyasında neyin en çok işe yarayacağına ilişkin
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
19/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
yaratıcı girdiler sağlama ve bounce rate oranı düşük, kolay gezilebilen
internet siteleri yaratma).

Grafik tasarım, grafik tarama, yazılım destek hizmetleri.

Masaüstü yayıncılık, CAD, bilgisayar programlama hizmetleri, veri
tabanı yönetimi.

Seyahat ayarlaması, sanal danışmanlık, sanal resepsiyonculuk.

Redaktörlük, düzeltmenlik.

Sanal iflas asistanlığı.

Özgeçmiş / CV yazma

Organizasyon yönetimi

Dijital fotoğraf

Ebay satış asistanı

Çeviri hizmeti (aynı zamanda yabacı dil transkripsiyon yazma)
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
20/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
4. Pedagojik Araçlar ve Yöntemler
Heinrich ve arkadaşlarına göre, “Bir yöntemin diğerlerinden çok üstün
olduğuna veya öğrenmenin tümünün aynı şekilde hizmet ettiğine inanmak
konuyu aşırı basitleştirmek olacaktır” 1.
Heinich ve arkadaşları öğretim yöntemlerini aşağıdaki on kategoride
sınıflandırmışlardır: Sunum, Gösteri, Tartışma, Talim-ve-uygulama, özel
ders, İşbirlikçi Öğrenme, Oyun, Simülasyon, Keşif ve Problem çözme
(Heinich et al. 2002):
Tüm bu kategorilerin e-öğrenmede kullanılabileceğini söyleyebiliriz.
Şüphesiz ki, e-öğrenmenin, öğretmenlerin sınıflarda çok çeşitli yöntemleri
uygulama olanağına sahip olması; tartışma forumlarının olmasına karşılık
öğretmen ve sanal öğrenci arasında internet bağlantısı, zaman
uyumsuzluğu vb nedenlerle iletişim eksikliğinin ortaya çıkması gibi
nedenlerle bazı zayıf yönleri de vardır.
Günümüzde e- öğrenme sisteminde, uygulanan ve kullanılan içerik
oluşturma, dersin verilişi( LMS, LCMS ve dersin içeriğinin oluşturulması)
1
Heinich, R., Molenda, M., Russel, J.D., Smaldino, S.E. (2002). Instructional Media and Technologies for
learning, 7th edition. Merrill Prentice Hall
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
21/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
vb. alanların farklı işlevleri vardır. İçerik oluşturma. araçları öğrenme ve
materyallerini geliştirmek için kullanılan araçları içerir (slaydlar, resimler,
filmler, animasyon vb).
Bu projede içeriğin oluşturulmasında standart ve prosedür sağlayan
SCORM kullanılmıştır (öğrenme nesnesi). Öğrenme nesneleri (web
sayfaları veya flash öğreticileri gibi) learning tasarımcısı tarafından
faaliyetler bir sıra halinde ve sıkıştırılarak SCROM paketi içine kombine
edilerek SCROM modelini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu paket
daha sonra bir öğrenme ortamına yüklenebilir. Paket bir menü
yaratıldığında açılır ve öğeleri internette kaydedilir.
Biz, özellikle engelli katılımcılar için, bir geri bildirim soru seti oluşturduk.
Geri
bildirim,
çalışılan
materyallerin
anlaşılması,
katılımcıların
düşücelerinin teyid edilmesi ve bu şekilde herhangi bir yanlış anlaşılmanın
açıklığa kavuşturulmasını sağlamayı içerir. Etkili bir geri bildirim
öğrencilerin gelişmesini teşvik eden önemli girişimlerden biridir. Bazı
modüllerde videolar engelli bireylerin dersleri görsel olarak takip etmeleri,
tekrar hatırlamaları ve altyazılardan izlemeye devam etmeleri için
gerçekleştirilmiştir.
4.1 e-Life Portalında Gezinme
e-Life portalına giriş tümüyle basittir. En iyi uyumu sağlamak için Firefox
tarayıcısını
kullanmanızı
öneririz.
Tarayıcınızın
adres
çubuğuna
http://www.elife-eu.net/ yazın
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
22/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
Ardından enter (girişe) basın.
e-life portal; tarayıcınızın özelliklerine bağlı olarak, bilgisayar ayarlamaları
ve kimlik numaranız (IP number)
eğer tasarımda mevcut ise kendi
dilinizde görünecektir. Aksi takdirde İngilizce olarak görünür. Ardından site
dilini değiştirmek için sayfanın sağ üst kısmında bulunan dil bayraklarını
kullanabilirsiniz.
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
23/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
Herhangi bir görme bozukluğu ve / veya uzun okumalarda problem
yaşıyorsanız o zaman e-Life portalının sesli özelliğini kullanmanızı öneririz.
Farenin sol düğmesine tıklarken aynı zamanda sürükleyerek takip etmek
istediğiniz paragrafı seçin. Seçiminizi tamamladıktan sonra sağı tıklarsanız,
seçilen paragrafın altındaki speaker (spiker) simgesini görürsünüz. Bu
“görünen” simgeye tıklarsanız, paragrafı kendi dilinizde dinlersiniz.
Ardından, bizim yaklaşımımızda fiziksel engellilerin istihdamının artması
için ne kadar önemli olduğunu gösteren “sanal asistanlık kavramı” ile
ilgili temel ve kısa enformasyon/bilgi edinmeniz için sol tarafta bulunan
“Public Menu”nün, alt menülerinde gezinmenizi öneririz
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
24/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
4.2 Nasıl Üye Olunur
Yaklaşımımız ve e-Life portal ve hakkında kısa bir fikir
edindikten sonra oldukça kolay olan e-Öğrenme
sisteminden yararlanmak için şimdi siz üye olmaya
çağırıyoruz.Üyelik sürecini başlatmak için, ana sayfanın
sağ üst köşesinde yer alan e- Life üye girişi menüsünde
bulunan alt menü "Hesap oluştur" a tıklayın. Burada
geçerli bir e-posta adresi ile birlikte temel bilgilerin isteneceği bir kayıt
sayfası açılacaktır.
Her bir soru yanındaki sembollerin anlamı aşağıda verilmektedir.
Gönder (submit) düğmesine tıkladıktan sonra, ekranda onay istenir.
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
25/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
Ardından e-posta yolu ile bir geçerleme alacaksınız. Bunu size yollanan
mesajın linki üzerine tıklayarak onaylayacaksınız.
Bu, kullanıcı adınız ve şifrenizin yanı sıra iletişim kurmak için seçilmiş olan
adresi de içermektedir bu nedenle bu e-posta kaydetmeniz gerekir
Bu üyelik işlemi tamamlandı ve artık üye girişi menüsü üzerinden portala
giriş yapabilirsiniz.
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
26/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
4.3 Üye Alanı
Kullanıcı adınız ve şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra, sistem sizi
karşılar ve erişimiz için "Sanal MEÖ" (Virtual VET Center) menüsü
mevcuttur.
Ekranın sağ tarafında yer alan bu menüyü kullanarak, eğer varsa kendi
dilinizde kişisel hesabınızı yönetmeniz ve kendi dilinizde E-Eğitim
kurslarına erişiminiz mümkün olacaktır.
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
27/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
e-Life projesinin MEÖ merkezinde e-Derslerin kullanılabilir kısa bir listesi
vardır.
"Sanal MEÖ” menüsü altında "E-Eğitim Kursu" alt menüsünü tıklayın,
Sanal Mesleki Eğitim Merkezi e-Eğitim Programı" yönlendirileceksiniz artık
e-Dersleri kullanabilirsiniz.
Ayrıca, sol üstteki yeni bir menü "E-Eğitim Platformu" e-eğitim sistemi
içinde gezinmenize olanak tanır. “e-MEÖ Merkezi Değerlendirme" adı
verilen genel eğitim altyapısı içinde e-kurslar, mevcut her e-kurs için
sınavlar, her bir ders için sizin geri bildirimleriniz ve ulaşabilecek olan
değerlendirmeleriniz yer almaktadır.
Diğer alt menü; "Dış e-VET Merkezi Değerlendirme “sanal Asistan olarak
gelecekteki potansiyel işverenlerinizin değerlendirmelerini sisteme almayı
hedeflemektedir.
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
28/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
Farklı modülleri tıklarsanız, e-Ders
ve ilgili sınavları almak ve bireysel
değerlendirme bağlantılarını
görmek ve kısa içerik ve alt
menülerine erişmeniz mümkün
olacaktır.
Her modülde, içeriği görüntülemek için size ekran tipi ve boyutuna bağlı
olarak yatay (landscape) veya dikey (portrait) yönde seçenek sunulacaktır.
Eğer çalışmanız için aynı anda iki modül veya iki dili aramak isterseniz
biçimlendirmek için portrait (dikey) formatını kullanmanız önerilir. Aksi
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
29/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
takdirde landscape (yatay) format, diğer pek çok görüntü için en uygun
olanıdır.
Dikey veya yatay ’a tıkladığınızda, modülün içeriğini gösteren yeni bir
pencere açılır.
Sınavlar
e-Kursu tamamladıktan sonra, içeriği ne kadar anladığınızı görmeniz ve öz
değerlendirmeniz için sınavları almanız kuvvetle önerilmektedir.
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
30/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
Bu amaç doğrultusunda sadece “sınav” bağlantısını tıklayın ve ekrandaki
talimatları izleyin ve verilen süre içinde sınavı tamamlamayın. Sınırlamaları
anlayıp anlamadığınızı onaylamak yeni bir pencere açılacaktır. Ardından
seçmeli sınava başlayacak ve bitirdikten sonra cevapları göndereceksiniz.
Ardından, sizin, doğru, yanlış veya
boş bıraktığınız cevaplara karşılık
gelen puanınızı görmeniz mümkün
olacaktır. Bu, sizin çabalarınızı
değerlendirmenize olanak
tanıyacaktır. Eğer puanınız 80’in
altındaysa e-Ders’i tekrar etmenizi
tavsiye ederiz.
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
31/32
LdV Project “e-LIFE” – Eroare! Fără sursă de referință.
Daha önce de fark ettiğiniz gibi, bu sistem tümüyle sizin istekliliğiniz ve
kavrama olan ilginize dayanır. Bu nedenle bu programdan yararlanma
derecesi tamamen şevk ve coşkuyla bağlantılıdır.
"A Leonardo da Vinci Project"
e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities
2011-1-RO1-LEO05-15322
32/32
Download

Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir