Forex Hacim Göstergeleri
Piyasa işlemlerinin temel göstergelerinden biri işlemlerin hacmidir. Bitmiş işlemlerin hacmi
piyasada katılımcıların aktif katılımı, onun gücü ve şiddeti ile karakterize edilir. Hacim, fiyat
yükseldiğinde istikrarlı bir yükseliş ile artar ve fiyat düştüğünde azalır. Aynısı düşüş trendi ile
olur - hacim fiyatlar düştüğü zaman artar ve fiyatlar yükseldiğinde azalır. Forex piyasasında
işlemlerin hacmini doğrudan gösteren bir yöntem yoktur, bir bar sırasında fiyat değişikliklerinin sayısını yansıtan “Hacim” adlı gösterge bu nedenle düzenlenmiştir. Bu gösterge
fiyat değişiklikleri aktivitesini gösterir ve bu aktivitenin işlemlerin gerçek hacmi ile iyi korele
olduğu düşünülmektedir.
www.ifcmarkets.com
Alım/Dağıtım Göstergelsi - Accumulation/Distribution Indicator
Alım/Dağıtım Endeksi, aslında daha popüler
olan Denge İşlem Adedi (On Balance Volume,
OBV) indikatörünün değişimidir. Her iki indikatör de fiyatlarla birleştirilmiş işlem adedinin
karşılaştırılması yoluyla fiyatlarda değişimin
olup olmayacağını denemektedir.
Alım/Dağıtım çizgisi, trendi doğrulamak ya da
onun zayıflık belirtilerini göstermek için kullanılmaktadır.
Trendin doğrulanması:
•
Yükselen trend, göstergenin
değerleriyle teyit edilir;
büyüyen
•
Düşen trend, göstergenin azalan değerleriyle teyit edilir.
Iraksama belirtileri:
•
Fiyatın yeni bir zirveye yükselmesinin, endeksin dinamikleriyle deoğrulanmadığı durum, yükselen trendinin
zayıflığı olarak yorumlanabilir. Aşağı yönlü dönüş mümkündür;
•
Fiyatın yeni bir düşüğe ulaşmasının, endeksin dinamikleriyle deoğrulanmadığı durum, düşen trendinin zayıflığı olarak yorumlanabilir. Yukarı yönlü dönüş mümkündür.
Hesaplanma
A/D(t) = [((C – L) – (H – C)) / (H – L)] x Vol + A/D(t-1),
burada:
A/D(t) – endeksin cari değeri;
A/D(t-1) – endeksin önceki değeri;
H – şimdiki maksimum;
L – şimdiki minimum;
C – kapanış fiyatı;
Vol – hacim.
www.ifcmarkets.com
Click here to share
Para Akım Endeksi - Money Flow Index
Para Akım Endeksi (MFI - Money Flow İndex)
para giriş çıkışı belirleyen bir göstergedir. RSI’a
benzerliği olan göstergede işlem hacmi de dikkate alınmaktadır.
Gösterge, varlığın aşırı alım/satım bölgesinde
olması durumunu ve dönüş noktalarını belirlemek için kullanılabilir.
Aşırı alım/satım bölgelerinin sınırlarının kesişmesi:
•
Endeks 80’nin üstüne arttığında varlığın
aşırı alım bölgesinde bulunduğu sayılır.
Göstergenin aşırı alım bölgesini yukarıdan
aşağı kesmesi satış sinyali olarak yorumlanabilir;
•
Endeks 20’nin altına düştüğünde varlığın aşırı satım bölgesinde bulunduğu sayılır. Göstergenin aşırı satım
bölgesini aşağıdan yukarı kesmesi alış sinyali olarak yorumlanabilir.
Iraksama belirtileri:
•
Fiyatın yeni bir zirveye yükselmesinin, endeksin dinamikleriyle deoğrulanmadığı durum, yükselen trendinin
zayıflığı olarak yorumlanabilir. Aşağı yönlü dönüş mümkündür;
•
Fiyatın yeni bir düşüğe ulaşmasının, endeksin dinamikleriyle deoğrulanmadığı durum, düşen trendinin zayıflığı olarak yorumlanabilir. Yukarı yönlü dönüş mümkündür.
Hesaplanma
Göstergeyi hesaplamak için aşağıdakileri yapmak gerek:
TP = (H + L + C) / 3;
2. MF = TP*Vol;
3. MR = Sum(MF+) / Sum(MF-);
4. MFI = 100 – (100 / (1 + MR)),
burada:
TP – tipik fiyat;
H – cari maksimum;
L – cari minimum;
C – kapanış fiyatı;
MF – para akımı (şimdiki TP > önceki TP ise olumlu (MF+); aksi takdirde olumsuz (MF-));
Vol – hacim;
MR – para endeksi.
www.ifcmarkets.com
Click here to share
Denge İşlem Adedi - On-Balance Volume
Denge işlem adedi (On Balance Volume, OBV), fiyatlarla birleştirilmiş işlem adedinin karşılaştırılması yoluyla fiyatlarda değişimin olup olmayacağını denemektedir.
Bakiye hacmi, trendi doğrulamak ve dönüş noktaları belirtilerini göstermek için kullanılmaktadır.
Trendin doğrulanması:
•
Yükselen trend, göstergenin
değerleriyle teyit edilir;
büyüyen
•
Düşen trend, göstergenin azalan değerleriyle teyit edilir.
Iraksama belirtileri:
•
Fiyatın yeni bir zirveye yükselmesinin, endeksin dinamikleriyle deoğrulanmadığı durum, yükselen trendinin
zayıflığı olarak yorumlanabilir. Aşağı yönlü dönüş mümkündür;
•
Fiyatın yeni bir düşüğe ulaşmasının, endeksin dinamikleriyle deoğrulanmadığı durum, düşen trendinin zayıflığı olarak yorumlanabilir. Yukarı yönlü dönüş mümkündür.
Hesaplanma
OBV(t) = eğer C(t) > C(t-1) ise OBV(t-1) + Vol;
OBV(t) = eğer C(t) < C(t-1) ise OBV(t-1) – Vol;
OBV(t) = eğer C(t) = C(t-1) ise OBV(t-1),
burada:
t – cari dönem;
t-1 – öbceki dönem;
C – kapanış fiyatı;
Vol – hacim
www.ifcmarkets.com
Click here to share
Forex Hacimler - Forex Volumes
İşlem hacmi endeksi, yatırımcıların belli bir süre
içinde akitivitesini gösteren bir teknik analiz
aracıdır.
Gösterge, kaide olarak trendi doğrulamak ya da
onun zayıflık belirtilerini göstermek için varlık
değerinin hareket analizi ile birlikte kullanılmaktadır.
Trendin doğrulanması:
•
Fiyatlar yükselirken işlem hacminin bu yükselişe eşlik etmesi Boğa eğilimi devam edeceğine işaret eder
•
Fiyatlar azalırken işlem hacminin bu yükselişe eşlik etmemesi Ayı eğilimi devam edeceğine işaret eder
Trendin zayıflık belirtisi:
•
Ticari aktivitedeki düşüş, yatırımcıların eğilimin devam edeceği konusunda bir şüphesi belirtisi olabilir. Fiyatlar yükselirken işlem hacminin düşmesi durumunda hatta yüksek fiyatlarla varlığın taleb kaybolabilir
Hesaplanma
Hacim = belirli bir dönem içinde yapılan işlem sayısı.
www.ifcmarkets.com
Click here to share
Download

Forex Hacim Göstergeleri