HAFTALIK EĞİTİM BÜLTENİ
14 - 18 NİSAN 2014
Haftanın Konusu: EKONOMİK TAKVİM
Haftanın Verisi: İNŞAAT İZİNLERİ (YAPI RUHSATLARI)
Haftanın Göstergesi: ICHIMOKU KINKO HYO
HAFTANIN KONUSU: EKONOMİK TAKVİM
14 - 18 Nisan 2014
Düzenli olarak açıklanan ekonomik verilerin yer aldığı takvime “Ekonomik Takvim” denmektedir. Ekonomik
göstergelerin büyük bölümü aylık düzenli olarak açıklanmaktadır. İstisnai olarak yılda dört defa ya da yılda iki defa
açıklanan verileri de görebiliriz. Ekonomik Takvim yatırımcıya, fiyatı belirleyen değişkenleri düzenli olarak takip
edebilme imkanı sunmaktadır ve yatırımcının hızlı, güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlamaktadır. Doğru bilgiye erişimin
hızlı olması; yatırımcının başarısı açısından en önemli faktörlerden biridir. Piyasadaki ani hareketlere hazırlıklı
olmak, hızlı ve doğru bilgiye erişim için ekonomik takvimi yakından takip etmemiz gerekmektedir. Bu takibi yapmak
oldukça basittir. Yatırımcı olarak birlikte çalıştığımız aracı kurumların internet sayfalarında ekonomik takvimi güncel
olarak takip etmemiz mümkündür.
HAFTANIN KONUSU: EKONOMİK TAKVİM
14 - 18 Nisan 2014
 Veriyi Anlamaya Çalışalım
Açıklanan veriler, ekonomideki fiyatların yönünü belirlemede güçlü olduğunu vurgulamıştık.
Verilerin arasında bir takım ilişkiler mevcuttur. Örneğin büyüme-GSYİH, Enflasyon-TÜFE/ÜFE,
işsizlik-Tarım Dışı İstihdam göstergeleri birlikte ölçülmektedir. Bu noktada kesinlikle kafamız
karışmasın. Verileri sonraki bölümlerde takip edeceğiz ve fiyatlara olan etkisini ayrıntılı olarak
inceleyeceğiz.
 Veri ile ilgili beklenti ve geçmiş değerleri de göz önünde bulunduralım
Ekonomik takvimde açıklanacak bir verinin etkisinin ölçülebilmesi için açıklanan verinin geçmiş
değerleri ve beklentisi ile ilgili de bilgi sahibi olmak yatırımımızın başarıya ulaşması açısından
önemlidir. Burada beklenti ile ilgili 3 durum karşımıza çıkmaktadır. İlki beklenti ile paralel
gerçekleşen güncel veridir. Bu noktada piyasadaki oynaklıklar sınırlı kalabilecektir. İkinci
durumda;
Açıklanan veri beklentiye göre daha olumsuz olsun. Bu durumda verinin açıklandığı ülkenin para
biriminin değerinin düşmesi beklenmektedir. 3. Durumda ise açıklanan veri beklenenden daha
olumlu olsun. Bu durumda ise verinin açıklandığı ülkenin para biriminin değerinin artması
beklenmektedir. Anlaşılmayan bir takım noktalar olabilir. Örnekler ile açıklandığında konunun
daha da netleşeceğini söyleyebiliriz.
HAFTANIN VERİSİ: İNŞAAT İZİNLERİ – YAPI RUHSATLARI
14 - 18 Nisan 2014
Yapı ruhsatları, bir inşaatın veya yapının resmi olarak başlatılabilmesi için gerekli olan o ülkedeki düzenleyici
denetleyici kurumdan ya da ilgili bakanlık tarafından alınan ruhsattır. ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Departmanı
tarafından her ayın 18 iş günü için aylık yapı ruhsatlarının nihai sayısını açıklanmaktadır.
Aylık yapı ruhsatları verisi ekonomistler ve yatırımcılar için önemle takip edilen verilerdendir. Konut sektörünün
yaklaşık 270 alt sektörü etkilemesi ile birlikte finansal piyasalarda da mortgage faizlerine olan etkisi göz önünde
bulundurulduğunda forex piyasasında da yatırımcıların takip ettiği verilerdendir. Yapı ruhsatları kısa-orta vadede
ekonominin görünümü hakkında sinyal vermektedir.
Beklenti ve geçmiş değeriyle karşılaştırılması gereken verinin nispeten yüksek açıklanması ABD tarafında Dolar’ın
diğer para birimlerine karşı değer kazanmasını sağlayacaktır.
HAFTANIN KONUSU: ICHIMOKU KINKO HYO
14 - 18 Nisan 2014
Ichimoku Kinko Hyo olarak da bilinen bu indikatör trend hareketlerini daha kolay analiz edebilmek amacıyla
kullanılmaktadır. 1930’lu yıllardan itibaren geliştirilen bu indikatör ilk olarak Japonya’da kullanılmaya başlanmıştır.
“Denge Grafiğine Bakış” anlamına gelen Ichimoku Kinko Hyo daha çok orta ve uzun vadeli analizler için tercih
edilmektedir. Çoğunlukla 9 ve 26 günlük periyotlarla kullanılan bu indikatör yatırımcıya aynı anda birçok farklı
avantaj sağlamaktadır. Trend yönünün tespiti, al-sat sinyalleri üretmesi, destek-direnç noktalarını göstermesi
bunların başlıcalarıdır. Ichimoku indikatörünün en önemli özelliklerinden birisi de re-paint olmaması yani fiyata göre
görünümünü değiştirmemesidir.
İlk bakışta biraz karmaşık görünen bu indikatörün kullanımı oldukça kolaydır. Bu noktada indikatörü oluşturan
parametreleri tanımak faydalı olacaktır:
1- Tenkan Sen: 9 Periyotluk Hareketli Ortalama
2- Kijun Sen: 26 Periyotluk Hareketli Ortalama
Bu parametrelere bakılırken hareketli ortalamalar için geçerli yaklaşımlar kullanılır. Tenkan Sen ve Kijun Sen
seviyeleri destek direnç noktalarını göstermeleri açısından faydalıdır ve bu iki indikatörün kesişmesi al-sat sinyalleri
üretmektedir.
3- Senkou Span A: 9 ve 26 periyotluk hareketli ortalamaların toplanarak ikiye bölünmesi ve 26 periyot ileri
kaydırılması sonucu elde edilir.
4- Senkou Span B: Bu ortalamayı elde etmek için 52 periyot içindeki en yüksek ve en düşük değerler
toplanarak aritmetik ortalaması alınır. Bu değer 26 gün ileri kaydırılır.
5- Ichimoku Bulutu: Senkou Span değerleri arasında kalan alan Ichimoku bulutlarını oluşturmaktadır.
Ichimoku bulutları trendi gözlemlemek açısından oldukça kullanışlıdır ve pozisyonun yönü belirlenirken fiyatın
bulutlara göre konumu analiz edilmelidir. Bulutlar aynı zamanda destek ve direnç görevi görmektedirler. Fiyatın
bulutların içinde oluşması piyasasının kararsız olduğu zaman aralıklarını göstermektedir. Bulutların kalınlığı da
destek ve direnç bölgelerinin gücü hakkında fikir vermektedir.
6- Chinkou Span: Kapanış fiyatının 26 periyot geriye kaydırılması ile elde edilir. Bu değer 26 periyot önceki
kapanışın üzerinde ise boğa piyasasına, altında ise ayı piyasasına işaret eder.
Örnek grafiklerde parametreler önce ayrı ayrı alınmış sonra da bir arada gösterilmiştir. İlk grafikte ortalamaların
kesişmesi ve ardıl göstergenin (Chinkou Span) 26 periyot öncesinin fiyatının konumuna göre piyasanın eğilimine
dair bilgi verilmiştir. İkinci grafikte bulutların çalışma prensiplerine değinilmiştir. Üçüncü grafikte ise göstergeyi
oluşturan bütün parametreler birleştirilmiştir.
HAFTANIN KONUSU: ICHIMOKU KINKO HYO
14 - 18 Nisan 2014
Download

18 nisan 2014 - İntegral Menkul