BO Z DO Ğ AN M ESL EK YÜKSE KO KUL U
Adnan Menderes Üniversitesi
I- PROGRAMLAR
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İkinci Öğretim)
LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK
LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK(İkinci Öğretim)
PAZARLAMA
PAZARLAMA (İkinci Öğretim)
SU ÜRÜNLERİ
SU ÜRÜNLERİ(İkinci Öğretim)
II- ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ
177
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI (BİRİNCİ ve İKİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI
D. KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
D.KODU
U
K
AKTS
Zorunlu Dersler
Genel İletişim
2
0
2
2
HİT 102
Habercilik Teknikleri
3
1
4
4
HİT 103
Halkla İlişkiler – 1
3
1
4
4
HİT 104
Halkla İlişkiler – 2
3
1
4
4
HİT 105
Davranış Bilimleri
2
0
2
3
HİT 106
Pazarlama İlkeleri
2
0
2
2
HİT 107
Organizasyon Tasarımı ve Yönetimi
2
0
2
3
HİT 108
İstatistik
3
0
3
3
HİT 109
Genel Ekonomi I
2
0
2
2
HİT 110
Genel Ekonomi II
2
0
2
2
HİT 111
İşletme Yönetimi
2
0
2
2
HİT 112
Temel Hukuk Bilgisi
2
0
2
3
TD 101
Türk Dili – 1
2
0
2
2
TD 102
Türk Dili – 2
2
0
2
2
Aİ 101
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-1
2
0
2
2
Aİ 102
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-2
2
0
2
2
Yabancı Dil – 1
2
0
2
2
Yabancı Dil – 2
2
0
2
2
Program Seçmeli Ders
2
3
Program Seçmeli Ders
2
2
Program Seçmeli Ders
2
3
Program Seçmeli Ders
2
2
2
2
YYD 101
YYD 102
Program Seçmeli Dersleri (Toplam 5 AKTS’lik ders seçilebilecektir.)
Program Seçmeli Dersleri (Toplam 5 AKTS’lik ders seçilebilecektir.)
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Üniversite Seçmeli Ders Havuzu
2
TOPLAM
D. KODU
DERSİN ADI
2
26
30
T
U
K
AKTS
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
TOPLAM
D.KODU
Zorunlu Dersler
29
30
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Zorunlu Dersler
HİT 201
Halkla İlişkiler Uygulamaları
3
1
4
6
HİT 200
Staj
0
2
1
8
HİT 203
Halkla İl. Enformasyon Tekn.
3
1
4
4
HİT 202
Halkla İlişkiler Uygulama Projesi
0
4
2
4
HİT 205
İnsan Kaynakları Yönetimi
2
0
2
2
HİT 204
İletişim Hukuku
2
0
2
3
HİT 207
İş ve Sosyal Güv. Hukuku
2
0
2
2
HİT 206
Medya Okur Yazarlığı
2
0
2
2
HİT 209
Medya Planlama
2
0
2
2
HİT 208
Reklam ve Grafik Tasarım
3
1
4
5
HİT 211
İnternette Pazarlama
3
1
4
4
HİT 213
Toplam Kalite Yönetimi
2
0
2
2
IV. YARIYIL
III. YARIYIL
T
HİT 101
II. YARIYIL
I. YARIYIL
Zorunlu Dersler
DERSİN ADI
Program Seçmeli Dersleri (Toplam 6 AKTS’lik ders seçilebilecektir.)
Program Seçmeli Dersleri (Toplam 6 AKTS’lik ders seçilebilecektir.)
Program Seçmeli Ders
2
3
Program Seçmeli Ders
2
3
Program Seçmeli Ders
2
3
Program Seçmeli Ders
2
3
2
2
17
30
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
TOPLAM
2
2
26
30
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
TOPLAM
( Zorunlu Dersler; Zorunlu Dersler dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları kapsamaktadır.)
178
PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
HİT 151
Kamu Yönetimi
2
0
2
3
HİT 153
Meslek Etiği
2
0
2
3
HİT 155
Marka Yönetimi
2
0
2
3
HİT 157
Bilgisayar Kullanımı
2
0
2
3
T
U
D.Kodu
II. YARIYIL
I. YARIYIL
D. Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
HİT 152
Örgütsel İletişim
2
0
2
2
HİT 154
Örgütsel Davranış
2
0
2
2
HİT 156
Yönetimde Halkla İlişkiler
2
0
2
2
HİT 158
Yönetim ve Organizasyon
2
0
2
2
PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ
K
AKTS
HİT 251
Kriz Yönetimi
2
0
2
3
HİT 253
Araştırma Yöntemleri
2
0
2
3
HİT 255
Tüketici Davranışları
2
0
2
3
HİT 257
Protokol
2
0
2
3
Not:
Dersin Adı
D.Kodu
IV. YARIYIL
III. YARIYIL
D. Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
HİT 252
İnternet ve Site Tasarım
1
2
2
3
HİT 254
Bilgi Yönetimi
2
0
2
3
HİT 256
Müşteri İlişkileri Yönetimi
2
0
2
3
HİT 258
Çalışma Psikolojisi
2
0
2
3
- Ders Havuzu Seçmeli Dersi, her yarıyılda bir ders olmak üzere dört yarıyıla konulacaktır.
- Ders Havuzunda yer alan derslerin tümü iki ulusal/AKTS krediliktir.
- Program Seçmeli Dersleri, her yarıyılda belirtilen Program Seçmeli Derslerinin AKTS toplamını sağlayacak şekilde seçilecektir.
179
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PROGRAMI (BİRİNCİ ve İKİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI
D. KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
D.KODU
T
U
K
AKTS
LVS 101
Anatomi
2
2
3
4
LVS 102
Genel Mikrobiyoloji
2
1
3
3
LVS 103
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
2
2
3
4
LVS 104
Genel Parazitoloji
2
1
3
3
LVS 105
Fizyolojiye Giriş
3
0
3
3
LVS 106
Laboratuar Teknikleri ve Gereçleri
2
2
3
4
LVS 107
Genel Patoloji
2
0
2
2
LVS 108
Genel Klinik Bilgisi
2
2
3
4
LVS 109
Hayvan Yetiştiriciliği İlkeleri
3
0
3
3
LVS 110
Farmakoloji
2
0
2
2
TD 101
Türk Dili-I
2
0
2
2
TD 102
Türk Dili-II
2
0
2
2
Aİ 101
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
2
0
2
2
Aİ 102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
2
0
2
2
Yabancı Dil-I
2
0
2
2
Yabancı Dil-II
2
0
2
2
YYD 101
Program Seçmeli Dersleri
Program Seçmeli Ders
2
3
Program Seçmeli Ders
2
3
Program Seçmeli Ders
2
3
Program Seçmeli Ders
2
3
2
2
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Üniversite Seçmeli Ders Havuzu
2
TOPLAM
2
26
30
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
LVS 201
Klinik Laboratuar Analizleri
2
2
3
5
LVS 203
Klinik Alet ve Malzeme Bilgisi
2
2
3
4
LVS 205
Doğum Bilgisi
3
0
3
LVS 207
Hayvan Besleme-I
3
0
LVS 209
Mesleki Uygulama-I
2
2
LVS 211
Genel Hayvan Hastalıkları
3
0
D. KODU
YYD 102
Program Seçmeli Dersleri
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Üniversite Seçmeli Ders Havuzu
26
30
DERSİN ADI
TOPLAM
T
U
K
AKTS
LVS 200
Staj
0
2
1
8
LVS 202
İmmunoloji ve Seroloji
2
2
3
3
3
LVS 204
Toksikoloji
2
0
2
2
3
3
LVS 206
Suni Tohumlama
2
2
3
3
3
4
LVS 208
Hayvan Besleme-II
3
0
3
3
3
3
LVS 210
Mesleki Uygulama-II
2
2
3
3
LVS 212
Marazi Madde ve Numune Alma Teknikleri
1
2
2
2
Program Seçmeli Ders
2
2
Program Seçmeli Ders
2
2
D.KODU
Zorunlu Dersler
IV. YARIYIL
Zorunlu Dersler
III. YARIYIL
DERSİN ADI
Zorunlu Dersler
II. YARIYIL
I. YARIYIL
Zorunlu Dersler
Program Seçmeli Dersleri
Program Seçmeli Dersleri
Program Seçmeli Ders
2
3
Program Seçmeli Ders
2
3
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Üniversite Seçmeli Ders Havuzu
2
TOPLAM
2
24
Üniversite Seçmeli Ders Havuzu
30
2
TOPLAM
( Zorunlu Dersler; Zorunlu Dersler dâhil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları kapsamaktadır.)
180
2
23
30
PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
LVS 151
Biyoistatistik
2
0
2
3
LVS 153
Tıbbi Terminoloji
2
0
2
3
LVS 155
Halk Sağlığı
2
0
2
3
D.Kodu
II. YARIYIL
I. YARIYIL
D. Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
LVS 150
Yem Bilgisi
2
0
2
3
LVS 152
Bilgisayar Kullanımı
1
2
2
3
LVS 154
Hayvan Sağlığı İşletmeciliği Ve Ekonomisi
2
0
2
3
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
LVS 250
Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri
2
0
2
2
LVS 252
Aşı Bilgisi ve Uygulamaları
1
2
2
2
LVS 254
Ayak Hastalıkları
1
2
2
2
PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ
D. Kodu
YENİ
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
LVS 251
Klinik Biyokimya
1
2
2
3
LVS 253
Hayvan Sağlığı ve Hijyeni
2
0
2
3
LVS 255
Kanatlı Hayvan Hastalıkları
2
0
2
3
IV. YARIYIL
III. YARIYIL
ESKİ
181
D.Kodu
PAZARLAMA PROGRAMI (BİRİNCİ / İKİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI
D. KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
İPZ 101
Matematik
2
0
2
2
İPZ 103
Ekonomi
3
0
3
5
İPZ 105
İletişim
2
0
2
İPZ 107
İşletme Yönetimi – I
3
0
TD 101
Türk Dili – I
2
YYD 101
Yabancı Dil – I
2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I
2
D.KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
İPZ 102
Satış Yönetimi
4
2
5
12
İPZ 104
Pazarlama İlkeleri
4
0
4
6
5
TD 102
Türk Dili – II
2
0
2
2
3
4
YYD 102
Yabancı Dil – II
2
0
2
2
0
2
2
Aİ 102
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - II
2
0
2
2
0
2
2
0
2
2
Aİ 101
Zorunlu Dersler
II. YARIYIL
I. YARIYIL
Zorunlu Dersler
Program Seçmeli Dersleri
Program Seçmeli Dersleri
Program Seçmeli Ders
3
Program Seçmeli Ders
3
3
Program Seçmeli Ders
2
2
3
Program Seçmeli Ders
2
2
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Üniversite Seçmeli Ders Havuzu
TOPLAM
D. KODU
DERSİN ADI
T
U
2
2
24
30
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
K
AKTS
TOPLAM
D.KODU
2
30
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Zorunlu Dersler
İPZ 201
Pazarlama İletişim Teknikleri
4
0
4
4
İPZ 200
Staj
0
2
1
8
İPZ 203
Satış Saha Planlaması
2
0
2
7
İPZ 202
Satış Gücü Eğitimi
4
0
4
9
İPZ 205
Müşteri İlişkileri Yönetimi
2
0
2
4
İPZ 204
Perakende Yönetimi
3
0
3
5
İPZ 207
Pazarlama Araştırması
3
0
3
3
İPZ 209
Pazarlama Mevzuatı
2
0
2
2
İPZ 211
Elektronik Pazarlama
2
0
2
2
Program Seçmeli Ders
3
3
Program Seçmeli Ders
3
3
Program Seçmeli Ders
3
3
Program Seçmeli Ders
3
3
Program Seçmeli Dersleri
IV. YARIYIL
III. YARIYIL
Zorunlu Dersler
2
21
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Program Seçmeli Dersleri
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
TOPLAM
2
2
23
30
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
TOPLAM
( Zorunlu Dersler; Zorunlu Dersler dâhil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları kapsamaktadır.)
182
2
2
16
30
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
BİL 100
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
2
2
3
3
İPZ 109
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
3
0
3
3
İPZ 111
İstatistik
3
0
3
3
II. YARIYIL
I. YARIYIL
PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ
D. Kodu
D.Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
İPZ 106
Tedarik Zincir Yönetimi
2
0
2
2
İPZ 108
Marka Yönetimi
2
0
2
2
İPZ 110
Kalite Yönetim Sistemleri (Hizmet)
2
0
2
2
İPZ 112
Global Pazarlama
2
0
2
2
D.Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
İPZ 206
Deneyim Pazarlaması
2
2
3
3
İPZ 208
Uygulamalı Elektronik Pazarlama
2
2
3
3
İPZ 210
Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları
2
2
3
3
İPZ 212
Reklâmcılık
2
2
3
3
D. Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
İPZ 213
Tüketici Davranışları
3
0
3
3
İPZ 215
Genel Muhasebe
2
2
3
3
İPZ 217
İlişkisel Pazarlama
3
0
3
3
İPZ 219
Modern Pazarlama Teknikleri
3
0
3
3
IV. YARIYIL
III. YARIYIL
PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ
Not: Ders Havuzu Seçmeli Dersi, her yarıyılda bir ders olmak üzere dört yarıyıla konulacaktır.
Ders Havuzunda yer alan derslerin tümü iki ulusal/AKTS krediliktir.
Program Seçmeli Dersleri, her yarıyılda belirtilen Program Seçmeli Derslerinin AKTS toplamını sağlayacak şekilde seçilecektir.
183
SU ÜRÜNLERİ PROGRAMI (BİRİNCİ / İKİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI
D. KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
İSÜ 101
Genel Biyoloji
2
2
3
4
İSÜ 103
Balık Biyolojisi
2
0
2
2
İSÜ 105
İş Güvenliği
2
0
2
İSÜ 107
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
2
1
İSÜ 109
Su Ürünlerinde İstatistik Uygulamalar
2
0
İSÜ 111
Deniz Ortamları Ekolojisi
2
Aİ 101
Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi I
2
TD 101
Türk Dili I
YYD 101
Yabancı Dil I
D.KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
İSÜ 102
Balık Sistematiği
2
0
2
2
İSÜ 104
İçsu Balıkları Yetiştiriciliği
2
1
3
4
2
İSÜ 106
Akvaryum Balıkları ve Üretimi
2
1
3
5
3
4
İSÜ 108
Ağ Yapım Teknikleri
1
1
2
5
2
2
Aİ 102
Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi II
2
0
2
2
0
2
2
TD 102
Türk Dili II
2
0
2
2
0
2
2
YYD 102
Yabancı Dil II
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
Program Seçmeli Ders
2
2
Program Seçmeli Ders
2
3
Program Seçmeli Ders
2
2
Program Seçmeli Ders
2
3
Program Seçmeli Ders
2
2
Zorunlu Dersler
II. YARIYIL
I. YARIYIL
Zorunlu Dersler
Program Seçmeli Dersleri
Program Seçmeli Dersleri
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
TOPLAM
D. KODU
DERSİN ADI
T
U
2
2
28
30
K
AKTS
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
TOPLAM
D.KODU
2
30
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Zorunlu Dersler
İSÜ 201
Su Ürünlerinde Hijyen ve Hastalık Kontrolü
3
0
3
4
İSÜ 200
Staj
0
2
1
8
İSÜ 203
Deniz Balıkları Yetiştiriciliği
2
1
3
4
İSÜ 202
Su Ürünleri Hastalıkları
3
0
3
3
İSÜ 205
Av Araçları ve Avlanma Yöntemleri
3
1
4
6
İSÜ 204
Su Ürünleri İşleme Teknolojileri
2
1
3
3
İSÜ 207
Su Omurgasızları
3
0
3
3
İSÜ 206
Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği
3
0
3
3
İSÜ 209
Su Ürünleri Mekanizasyonu
2
0
2
5
İSÜ 208
Su Omurgasızları Yetiştiriciliği
3
0
3
3
İSÜ 210
Ekonomik Su Omurgalıları
2
0
2
4
Program Seçmeli Dersleri
IV. YARIYIL
III. YARIYIL
Zorunlu Dersler
2
22
Program Seçmeli Dersleri
Program Seçmeli Ders
2
2
Program Seçmeli Ders
2
2
Program Seçmeli Ders
2
2
Program Seçmeli Ders
2
2
Program Seçmeli Ders
2
2
2
2
23
30
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
TOPLAM
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
TOPLAM
( Zorunlu Dersler; Zorunlu Dersler dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve kredilendirilmesi gereken uygulamaları kapsamaktadır.)
184
2
2
21
30
PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
İSÜ 151
İçsu Ortamları Ekolojisi
2
0
2
2
İSÜ 153
Su Ortamları Biyolojisi
2
0
2
2
İSÜ 155
Çevre Koruma
2
0
2
2
İSÜ 157
İletişim
2
0
2
2
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
İSÜ 251
Balık Besleme ve Uygulamaları
2
0
2
2
İSÜ 253
Canlı Yem Üretimi
2
0
2
2
İSÜ 255
Su Ürünleri Ekonomisi
2
0
2
2
İSÜ 257
Proje Hazırlama
1
1
2
2
D.Kodu
II. YARIYIL **
I. YARIYIL *
D. Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
İSÜ 152
Çevre Biyolojisi
2
0
2
3
İSÜ 154
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
1
1
2
3
İSÜ 156
Kalite Güvencesi ve Standartları
2
0
2
3
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
İSÜ 252
Meslek Etiği
2
0
2
2
İSÜ 254
Su Bitkileri
2
0
2
2
İSÜ 256
Kalite Yönetim Sistemleri
2
0
2
2
Not:
IV. YARIYIL ****
III. YARIYIL ***
PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ
D. Kodu
D.Kodu
- Ders Havuzu Seçmeli Dersi, her yarıyılda bir ders olmak üzere dört yarıyıla konulacaktır.
- Ders Havuzunda yer alan derslerin tümü iki ulusal/AKTS krediliktir.
- Program Seçmeli Dersleri, her yarıyılda belirtilen Program Seçmeli Derslerinin AKTS toplamını sağlayacak şekilde seçilecektir.
185
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ
Dayanak
Madde 1- Bu Yönerge ;
a) Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10. maddesi, (Adnan
Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin 2 inci fıkrası)
b) Adnan Menderes Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin 28. maddesi
ve (Adnan Menderes Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin 14 üncü maddesinin 8
inci fıkrası)
c) Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim Uygulama ve
Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Amaç
Madde 2- Bu Yönergenin amacı, öğrencilere programları ile ilgili konularda bilgi ve beceri kazandırmak, bilimsel
teknolojik gelişmeleri tanıma olanağı sağlamak amacıyla yaptırılacak stajın yürütülmesine ilişkin esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 3- Bu Yönerge hükümleri, Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin
stajlarına ilişkin düzenlemeleri kapsar.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen ;
Üniversite
Yüksekokul
Yönetim Kurulu
Müdür
Staj Yeri
Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama
Kurulu
: Adnan Menderes Üniversitesini,
: Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulunu,
Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Yönetim
:
Kurulunu,
: Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
: Öğrencinin staj yaptığı yurt içi ve yurt dışı kurum ve işletmeyi,
: Adnan Menderes Üniversitesinde dayanak (c) deki yönetmeliğin
5. maddesi uyarınca oluşturulan kurulu,
Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim
Uygulama Kurulu
:
Eğitici Personel
:
Usta Öğretici
:
Denetçi Öğretim Elemanı
:
Okul–Sanayi Koordinatörü
:
Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından, dayanak (c) deki yönetmeliğin 6.
maddesi uyarınca oluşturulan kurulu,
Mesleki yeterliliğe sahip, öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu mesleki
eğitim yöntem ve tekniklerini bilen, uygulayan ve meslek yüksekokullarında
atölye, laboratuvar, meslek dersleri öğretim elemanlığı yapabilme yeterliliğine
sahip kişiyi,
Gerekli görüldüğü hallerde bölüm başkanı tarafından belirlenen ve
Yüksekokul Yönetim kurulunca onaylanan ve Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından verilmiş usta öğretici belgesine sahip kişiyi,
Mesleki eğitimde yararlanılacak işletmelerdeki; çalışma alanlarının tespiti,
eğitimin planlanması, eşgüdümü, uygulanması ve izlenmesi ile görevli atölye,
laboratuvar ve meslek derslerinde yetişmiş müdür yardımcısı ve her programın
kadrolu öğretim elemanlarını,
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama
Kurulunun kararları doğrultusunda staj ve eğitim yapmalarını düzenlemekle
görevli Bozdoğan Meslek Yüksekokulunun Müdür Yardımcısını,
ifade eder.
Staj Süresi
Madde 5- Staj süresi 30 iş günüdür.
187
Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu
Madde 6- Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, öğrencilerin staj ve eğitim uygulama
çalışmalarını düzenlemek ve değerlendirmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından Müdür Yardımcıları arasından belirlenen Okul–
Sanayi Koordinatörünün başkanlığında, Bozdoğan Meslek Yüksekokulunun Bölüm Başkanlarınden oluşturulur.
Meslek Yüksekokulu Staj ve Uygulama Kurulu, gerekli gördüğü program ve birimlerde çalışma komisyonları
oluşturabilir. Bu kurul, yılda en az üç toplantı yaparak toplantı değerlendirme ve sonuçlarını Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama
Kuruluna bildirir.
Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun Görevleri
Madde 7- Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun görevleri şunlardır :
a) Yüksekokul öğrencilerinin bu yönerge hükümleri doğrultusunda staj ve eğitim uygulaması yapmalarını sağlamak
üzere toplantılar düzenlemek,
b) Stajda kullanılacak basılı evrakın zamanında düzenlenip, basılıp hazır hale gelmesini organize etmek,
c) Öğrencilere staj yeri temini hususunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak,
d) Öğrencilerin staj yerlerine dağıtımını yapmak,
e) Staj çalışmalarının değerlendirilmesini yapmak,
f) Staj çalışmalarını denetlemek,
g) Gerekli gördüğü takdirde stajla ilgili mülakat ve uygulamalar düzenlemek.
Staj Yerleri
Madde 8- Stajlar, Okul–Sanayi Koordinatörünün yönetim ve sorumluluğunda ;
 Adnan Menderes Üniversitesinin ilgili birimlerinde,
 Bakanlıklara bağlı kuruluşlarda,
 Yurt içinde ve yurt dışında ilgili meslek odalarına kayıtlı ve Bozdoğan Meslek Yüksekokulu programlarına uygun en az ön
lisans mezunu veya uzman kişilerin çalıştırıldığı bürolarda, atölyelerde, işletmelerde,
 Kadrosunda Bozdoğan Meslek Yüksekokulu programlarına uygun en az ön lisans düzeyinde eğitim yapmış görevli
uzman kişi ya da usta öğretici bulunduran kuruluşlarda gerçekleştirilir.
Staj Yapacak Öğrencilerden İstenen Belgeler
Madde 9- Staj yapmak isteyen öğrenciler, I. yarıyılın son dört haftasından itibaren II. yarıyılın bitimine kadar olan
süre içerisinde aşağıdaki belgelerle Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna başvururlar:
a) Öğrencinin staj yapmak istediğini gösterir başvuru belgesi,
b)İki adet vesikalık fotoğraf.
Yüksekokul işyeri kabul formunu ilgili işyerine gönderir. Öğrencinin staja kabul edildiğini gösteren işyeri kabul formu
Yüksekokula ulaştıktan sonra öğrenci Yüksekokul tarafından hazırlanmış staj dosyası ile birlikte işyerine gönderilir.
Staj ve Eğitim Uygulamasında Devam Zorunluluğu
Madde 10- Staja devam zorunludur. Staj sırasında Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunca kabul edilebilecek bir özür
veya hastalık nedeniyle çalışmalarına (3) gün üst üste veya en fazla (4) günlük bir süre için devam edemeyen öğrencinin stajı
tamamlatılır. Adı geçen kurulca kabul edilen özrü nedeniyle stajına (4) günden fazla devam edemeyen öğrencinin stajı bir
sonraki döneme ertelenir. Özürsüz devamsızlık yapan öğrenciler başarısız sayılır ve stajı bir sonraki dönemde tekrar ederler.
Stajın yasal olarak, öğrencilik haklarının devam ettiği süre içinde tamamlanması zorunludur.
Öğrenci bütün derslerini vermiş ancak, stajını henüz tamamlayamamış ise stajına herhangi bir ayda başlayabilir.
Öğrencilerin Uyacakları Kurallar
Madde 11- Öğrenci staj yaptığı kurumun çalışma düzenine ve disiplin kurallarına uymakla yükümlüdür. Bu
yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri
uygulanır.
Öğrenci staj yaptığı kurumda eğitici personelin ya da usta öğreticinin bilgisi dahilinde staja ilişkin olarak verilen
görevleri zamanında ve istenilen şekilde yapmakla yükümlüdür. Ayrıca staj çalışmalarını yürüttüğü kurumun alet-malzeme-cihaz
ve her türlü araç gerecini özenle kullanmak zorundadır. Aksi halde neden olduğu zararlardan kendisi sorumludur.
Stajın Denetlenmesi ve Değerlendirilmesi
Madde 12- Gerek görüldüğünde öğrencinin staj çalışmaları ve staj yerinin nitelikleri Yüksekokul Müdürlüğünce
doğrudan, yazışma yoluyla yada denetçi öğretim elemanı aracılığıyla veya benzer yöntemlerle denetlenebilir.
Madde 13- Öğrenciler, staj yaptıkları süre içinde Yüksekokul Müdürlüğü tarafından bastırılmış ve onaylanmış bir staj
defteri tutarlar. Bu deftere staj yapılan kurumun adresi, unvanı, staj yapılan bölüm, faaliyet alanının niteliği hakkındaki bilgilerle,
günlük olarak (her gün ayrı ayrı) yapılan çalışmalar, gözlemler, edinilen bilgiler yazılır. Staj dosyasındaki formlar doldurularak iş
yeri eğitici personeline yada usta öğreticiye imzalatılıp kaşeletilir.
Madde 14- Staj çalışmasının bitiminden sonra staj defteri iş yeri tarafından bir zarfa konularak ağzı kapatılıp,
mühürlenerek stajyer öğrenci aracılığıyla eğitim–öğretimin başlamasından sonraki 30 gün içerisinde Bozdoğan Meslek
Yüksekokulunun ilgili kuruluna ulaştırılır.
188
Öğrencilerin staj çalışmaları, bölüm başkanları tarafından incelenir. Gerekli gördüğü hallerde bölüm başkanları
kendisinin başkanlığında, kendisi dahil olmak üzere en çok üç öğretim elemanından oluşan bir kurul ile bu incelemeyi yapar.
İncelemenin sonucu Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna sunulur.
Stajlar, bu kurul tarafından dördüncü yarıyıl içerisinde değerlendirilir. Bu değerlendirmede öğrenci tarafından
sunulan staj defteri ve staj yapılan kurumca gönderilen Öğrenci Staj Başarı Formu temel alınır. Öğrencinin stajda başarılı
sayılması için 100 üzerinden en az 60 alması zorunludur. Öğrencinin stajı başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.
Başarısızlık durumunda staj yinelenir.
Değerlendirme sonuçları 3 örnek halinde staj sonuç formuna işlenir. Bu formlarda Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu
başkanı ve tüm üyelerinin imzası bulunur. Örneklerden biri ilgili staj bölüm başkanında kalır. Diğerleri (staj defteri, staj yapılan
kurumca gönderilen öğrenci staj başarı formu) staj kurulu tarafından Yüksekokul Müdürlüğüne gönderilir. Müdürlüğe gönderilen
orijinal örnek Öğrenci İşleri Bürosunda saklanır; diğer örnek ilan edilir.
Staj belgeleri iki yıl saklanır.
Yürürlük
Madde 15- Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16- Bu Yönerge hükümleri, Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından
yürütülür.
189
T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI
ÖĞRENCİNİN
Adı Soyadı
:
Programı
:
Numarası
:
Staj Sorumlu Öğretim Elemanı
:
Staj Dönemi ve Süresi
:
Staj Başlama Tarih
:
Staj Yeri ve Adresi
:
*Staj Formu 1
190
T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU
YAZ STAJI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU
ÖĞRENCİNİN
Adı ve Soyadı
Programı
Sınıfı ve Numarası
Staj Süresi
: ......................................................
: ......................................................
: ........... / .......................................
: ................ iş günü
GİZLİ
Sayın Kurum Yetkilisi;
Kurumunuzda staj programı kapsamında süresini tamamlayan öğrencinin bilgi,beceri ve stajdan yararlanma
derecesini ve iletişim becerilerini değerlendirmek amacıyla aşağıdaki tabloyu özenle doldurduğunuz için teşekkür ederiz.
Staj başlama tarihi :......./......./........
Değerlendirme
Mesleki bilgisi
Staja uygun giyinmesi
Çalışma saatlerine uyması
Öğrenme isteği
Araç ve gereç kullanma becerisi
Sorumluluk alması
Sağlık personeliyle olumlu iletişime girmesi
Kurallara uyması
Algılama gücü
Zamanını uygun kullanması
Staj Yürütücüsü
Adı ve Soyadı
Unvanı
İmza
Staj bitirme tarihi :......./......./........
Puan
Öğrencinin aldığı puan
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Toplam puan
100
Kurum Yetkilisi
Adı ve Soyadı
Unvanı
İmza
:
:
:
*Staj Formu 2
191
:
:
:
T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU
YAZ STAJI ÖĞRENCİ DEVAM TAKİP ÇİZELGESİ
ÖĞRENCİNİN
Adı ve Soyadı
Programı
Sınıfı ve Numarası
Staj Tarihi
STAJ
GÜNLERİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
: ............................................................
: ............................................................
: ........... / ..............................................
: ......./......./.......... ile ......./....../.........
TARİH
ÇALIŞILAN BİRİM
İMZA
Staj Yürütücüsünün
Adı ve Soyadı
İmza
*Staj Formu 3
192
İMZA
:
:
T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU
YAZ STAJI RAPORU
Yapılan İş :
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................……………………….
.. .................................................................................................................................................................. ...……………………..
.....................................................................................................................................................................……………………….
.....................................................................................................................................................................……………………….
........ ........................................................................................................................................... ........……………………………...
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................……………………….
.. ................................................................................................................. ....................................................……………………..
.....................................................................................................................................................................……………………….
.....................................................................................................................................................................……………………….
...…................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ............…………………..
...................................................................................................................................................................…………………….......
................................................................................................................................................................………………………......
.......................................................................................................................................... ......................………………………......
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ..................................……………
...................................................................................................................................................................................... …………
…………......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... …………
..................................................................................................................................................................... ................. …………
......................................................................................................................................................................................…………..
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .....................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .............................................................
................................................................................................................................................................................................... ...
......................................................................................................................................................................................................
.................................………………………………………………………………………………………………………………………..
Staj Yürütücüsü
Adı Soyadı
Unvanı
İmzası
:
:
:
*Staj Formu 4
** Bu form öğrenci tarafından doldurulacaktır.
*** Öğrencinin yaz stajı süresince yaptığı bütün işler bu formda özetlenecektir.
193
T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
.........../......../...........
SAYI
KONU
:
:
İLGİ
:
Kurumunuzda
yaz
stajı
yapma
isteği
tarafınızdan
onaylanan
Yüksekokulumuz
......................................................................................
programı
1./2.
sınıf
......................
no’lu
öğrencisi
..................................................................................... ‘nın diplomaya ön şart olan ........... ..... iş günü yaz stajını kurumunuzda
yapması uygun görülmüştür. Staj tamamladıktan sonra (ek 3’te sunulan Yaz Stajı Öğrenci Değerlendirme Formu staj
yürütücüsü tarafından doldurulur, ek 4’te sunulan Yaz Stajı Öğrenci Devam Takip Çizelgesi staj yürütücüsü tarafından takip
edilir ve staj sonunda onaylanır; ek 5’te sunulan Yaz Stajı Raporu öğrenci tarafından doldurulduktan sonra staj yürütücüsü
tarafından onaylanır.) İlgili formların staj bitimini takiben en geç bir hafta içinde yüksekokulumuza gönderilmesini arz ve rica
ederim.
Yüksekokul Müdürü
EKLER:
EK-1:Yaz Stajı Yönergesi
EK-2:Fotoğraflı Öğrenci Staj Dosyası
EK-3:Yaz Stajı Öğrenci Değerlendirme Formu
EK-4:Öğrenci Devam Takip Çizelgesi
EK-5:Yaz Stajı Raporu
ADRES :
Adnan Menderes Üniversitesi
Bozdoğan Meslek Yüksekokulu
Bozdoğan/ AYDIN
Tel :
Faks:
E-posta:
194
Download

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayın