1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE
TÜRK DĠLĠ, ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP
TARĠHĠ, YABANCI DĠL DERSLERİ UZAKTAN EĞİTİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ (ERUZEM)
TARAFINDAN İNTERNET ÜZERİNDEN CANLI OLARAK
VERİLECEKTİR. ÖĞRENCİLERİMİZİN UZAKTAN EĞİTİM
DERS PROGRAMINI DİKKATLE İNCELEYEREK DERS
SAATLERİNDE eruzem.erciyes.edu.tr ADRESİNDEN CANLI
DERSLERE KATILMALARI GEREKMEKTEDİR.
2014-2015 GÜZ YARIYILI UZAKTAN EĞĠTĠM DERS PROGRAMI
(BAHÇE TARIMI - GIDA TEKNOLOJĠSĠ - ORGANĠK TARIM - LABORANT VE VETERĠNER SAĞLIK)
BĠRĠNCĠ ÖĞRETĠM
Ders Saati
08.10
09.00
09.10
10.00
10.10
11.00
11.10
12.00
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
Pazartesi
YD1-103
YABANCI DĠL-I
ERKAN ÖZDOĞAN
Salı
ÇarĢamba
TD1-103
TÜRK DĠLĠ-I
Mehmet BİLGEHAN
PerĢembe
ATA1-104
ATATÜRK ĠLK. ve ĠNK. TARĠHĠ-I
Ahmet Nedim KİLCİ
Cuma
GIDA TEKNOLOJĠSĠ (ĠÖ) - LABORANT VE VETERĠNER SAĞLIK (ĠÖ)
ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM
Ders Saati
08.10
09.00
09.10
10.00
10.10
11.00
11.10
12.00
Pazartesi
Salı
YD1-113
YABANCI DĠL-I
GÖKTUĞ YÜCEL
ÇarĢamba
PerĢembe
ATA1-113
Cuma
ATATÜRK ĠLK. ve ĠNK. TARĠHĠ-I
İbrahim BOZBIYIK
TD1-114
TÜRK DĠLĠ-I
Vasfi ADİKTİ
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
2014-2015 GÜZ YARIYILI LABORANT ve VETERĠNER SAĞLIK HAFTALIK DERS PROGRAMI
1.SINIF
Ders Saati
08.10
09.00
09.10
10.00
10.10
11.00
11.10
12.00
13.10
14.00
14.10
15.00
LVS 109 GENEL MİKROBİYOLOJİ LVS 109 GENEL MİKROBİYOLOJİ
(T) Z1
(U) Z1
Ethem BAZ
Ethem BAZ
Pazartesi
LVS 113 TEMEL
LAB. BİL. (T) Z1
Salı
LVS 113 TEMEL LAB. BİL. (U)
Z1
H.CANKURT
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
Hasan CANKURT
LVS 103 ANATOMİ (T)
Z1
Ali KÖSE
LVS 107 GENEL ZOOTEKNİ
Z1
Mehmet ÖZKAN
LVS 111 FİZYOLOJİ (T)
LVS 111 FİZYOLOJİ (U)
Z1
Z1
Kemal DURUSU
Kemal DURUSU
LVS 105 GENETİK
Z1
Duran ÖZKÖK
15.10
16.00
16.10
17.00
LVS103 ANATOMİ (U)
Z1
Ali KÖSE
2.SINIF
Ders Saati
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
08.10
09.00
09.10
10.00
10.10
11.00
11.10
12.00
LVS 207 BÜYÜKBAŞ HAYVAN
YETİŞTİRİCİLİĞİ (T) 14
Mehmet ÖZKAN
LVS 211 GIDA GÜVENLİĞİ
14
Kemal DURUSU
LVS 205 LABORATUVAR
LVS 205 LABORATUVAR
HAYVANLARI (T) 14
HAYVANLARI (U) 14
Mürsel KARABACAK
Mürsel KARABACAK
LVS 201 İÇ HASTALIKLARI (T)
LVS 203 DIŞ HASTALIKLARI (T)
14
14
Mürsel KARABACAK
Mürsel KARABACAK
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
LVS 201 İÇ HASTALIKLARI (U)
LVS 203 DIŞ HASTALIKLARI (U)
14
14
Mürsel KARABACAK
Mürsel KARABACAK
LYD 201 MESLEKİ YABANCI DİL-I
14
Mehmet ÖZKAN
LVS 207 BÜYÜKBAŞ HAYVAN LVS 213 YEM BİLGİSİ ve HAYVAN
YETİŞTİRİCİLİĞİ (U) 14
BESLEME (U) 14
Mehmet ÖZKAN
Mehmet ÖZKAN
LVS 213 YEM BİLGİSİ ve HAYVAN BESLEME (T)
14
Mehmet ÖZKAN
2014-2015 GÜZ YARIYILI BAHÇE TARIMI HAFTALIK DERS PROGRAMI
1.SINIF
Ders Saati
Pazartesi
08.10
09.00
09.10
10.00
10.10
11.00
11.10
12.00
BZ115 BOTANİK
22
Nihat YILMAZ
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
BZ101 BAHÇE BİTKİLERİ (T)
22
MUSTAFA DEMĠRKAYA
BZ101 BAHÇE BİTKİLERİ
(U) 22
MUSTAFA DEMĠRKAYA
BZ105 TOPRAK BİLGİSİ (T)
22
Mustafa BAġARAN
BZ105 TOPRAK BİLGİSİ (U)
22
Mustafa BAġARAN
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
BBİ101 BİLGİSAYAR
BBİ101 BİLGİSAYAR (T)
(U) 22
22
S.
HASOĞLU
Seyit HASOĞLU
BZ109 TARIMSAL EKOLOJİ
22
Mustafa DEMĠRKAYA
BZ113 BİTKİ
FİZYOLOJİSİ (U)
BZ113 BİTKİ FİZYOLOJİSİ (T)
22
Mustafa DEMĠRKAYA
Cuma
22
M. DEMĠRKAYA
DEMĠRKAYA
2.SINIF
Ders Saati
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
08.10
09.00
09.10
10.00
10.10
11.00
11.10
12.00
BZ201 BAHÇE BİTKİLERİNİN
BZ218 TARIM EKONOMİSİ
ISLAHI 23
23
Halit YETĠġĠR
Duran ÖZKÖK
BZ203 BAHÇE ZİRAATINDA
BZ203 BAHÇE ZİRAATINDA
MEKANİZASYON (T) 23
MEKANİZASYON (U) 23
Cevdet SAĞLAM
Cevdet SAĞLAM
BZ104 BAHÇE
BZ104 BAHÇE BİTKİLERİ
BİTKİLERİ HAST.(U) 23
HASTALIKLARI (T) 23
Nihat YILMAZ
Nihat YILMAZ
BZ208 ÖZEL MEYVECİLİK (T)
23
Nihat YILMAZ
BZ209 MANTAR
BYD201 MESLEKİ YABANCI
YETİŞTİRİCİLİĞİ(U) 23
DİL-I 23
M.DEMĠRKAYA
Nihat YILMAZ
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
BZ213 ORGANİK BAHÇE TARIMI
23
Nihat YILMAZ
BZ214 TOHUMCULUK (T)
BZ214 TOHUMCULUK (U)
23
23
Mustafa DEMĠRKAYA
Mustafa DEMĠRKAYA
BZ208 ÖZEL MEYVECİLİK (U)
BZ209 MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ
(T) 23
23
Nihat YILMAZ
Mustafa DEMĠRKAYA
2014-2015 GÜZ YARIYILI GIDA TEKNOLOJĠSĠ HAFTALIK DERS PROGRAMI
1.SINIF
Ders Saati
Pazartesi
08.10
09.00
09.10
10.00
GT103 GENEL KİMYA
24
Elif DEMĠRAL
10.10
11.00
11.10
12.00
13.10
14.00
14.10
15.00
GT107 GENEL MİKROBİYOLOJİ
(T) 24
Ethem BAZ
GT107 GENEL MİKROBİYOLOJİ
(U) 24
Ethem BAZ
GT110 GIDA MUHAFAZA VE
AMBALAJLAMA 24
Kemal DURUSU
GT105 GIDA BİLİMİ ve TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ
24
Hasan CANKURT
PerĢembe
Cuma
16.10
17.00
GT111 LABORATUVAR TEKNİĞİ
(U) 24
Elif DEMĠRAL
Salı
ÇarĢamba
15.10
16.00
GT114 HİJYEN ve SANİTASYON
24
Ali KÖSE
GT101 BESLENME
24
Kemal DURUSU
2.SINIF
Ders Saati
Pazartesi
Salı
08.10
09.00
09.10
10.00
GT201 MEYVE ve SEBZE
TEKNOLOJİSİ (U) 25
Hasan CANKURT
GT209 TAHIL TEKNOLOJİSİ (T)
25
Elif DEMĠRAL
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
GT207 ET TEKNOLOJİSİ (T)
25
Ali KÖSE
10.10
11.00
11.10
12.00
GT203 YAĞ TEKNOLOJİSİ (T)
25
Hasan CANKURT
GT209 TAHIL TEKNOLOJİSİ (U)
25
Elif DEMĠRAL
GT205 SÜT TEKNOLOJİSİ (T)
25
Elif DEMĠRAL
GT207 ET TEKNOLOJİSİ (U)
25
Ali KÖSE
13.10
14.00
14.10
15.00
GT201 MEYVE ve SEBZE
TEKNOLOJİSİ (T) 25
Hasan CANKURT
GT102 GIDA KİMYASI
25
Hasan YALÇIN
GT 205 SÜT TEKNOLOJİSİ
(U) 25
Elif DEMĠRAL
GT203 YAĞ TEKNOLOJİSİ (U)
25
Hasan CANKURT
15.10
16.00
16.10
17.00
2014-2015 GÜZ YARIYILI ORGANĠK TARIM HAFTALIK DERS PROGRAMI
1.SINIF
Ders Saati
Pazartesi
Salı
08.10
09.00
09.10
10.00
ORT107 TARIM EKONOMİSİ
11
DURAN ÖZKÖK
ORT106 TOPRAK BİLGİSİ (T)
10.10
11.00
11.10
12.00
ve MEVZUAT (T) 11
11
NĠHAT YILMAZ
ORT106 TOPRAK BİLGİSİ (U)
NĠHAT YILMAZ
11
11
MUSTAFA BAġARAN
11
DURAN ÖZKÖK
14.10
15.00
ORT210 ORG.
ARICILIK (U) 11
DURAN ÖZKÖK
ORT111 BİLG. (U)
11
S. HASOĞLU
15.10
16.00
16.10
17.00
15.10
16.00
16.10
17.00
ORT105 TARIMSAL EKOLOJİ
ORT112 ORGANİK ÜRETİM İLKELERİ
MUSTAFA BAġARAN
ORT210 ORGANİK ARICILIK (T)
ÇarĢamba
13.10
14.00
ORT111 BİLGİSAYAR (T)
11
SEYĠT HASOĞLU
ORT101 GENEL BİYOLOJİ
(FEN FAKÜLTESĠ BĠYOLOJĠ-B3)
DĠDEM AYDIN
PerĢembe
Cuma
2.SINIF
Ders Saati
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
08.10
09.00
09.10
10.00
10.10
11.00
11.10
12.00
13.10
14.00
14.10
15.00
ORT228 ORG. TOHUM
ORT227 ORG. SIĞIR
ORT228 ORGANİK TOHUM
ORT227 ORGANİK SIĞIR
ÜRET.(U) 26
YETİŞ.(U) 26
ÜRETİMİ (T) 26
YETİŞTİRİCİLİĞİ (T) 26
M.DEMĠRKAYA
Kemal
DURUSU
Mustafa DEMĠRKAYA
Kemal DURUSU
ORT229
ORG.
TARIMDA
ORT229 ORGANİK TARIMDA
BİTKİSEL HASTALIKLAR (T) 26 BİTKİSEL HAST. (U) 26
NĠHAT YILMAZ
NĠHAT YILMAZ
ORT206 ORGANİK ÜRÜNLER ORT206 ORG. ÜRÜN.
ORT211 BİTKİ BESLEME ve
ORT211 BİTKİ BESLEME ve
İŞL.ve MUH. (U) 26
İŞLEME ve MUHAFAZA (T) 26
ORGANİK GÜBRELER (T) 26
ORGANİK GÜBRELER (U) 26
M. DEMĠRKAYA
MUSTAFA DEMĠRKAYA
Adem GÜNEġ
Adem GÜNEġ
ORT218 HAY. SAĞ. VE
ORT225 ORG. KÜÇ.
ORT218 HAYVAN SAĞLIĞI
ORT225 ORGANİK KÜÇÜKBAŞ
HASTALIK (U) 26
HAY YET. (U) 26
VE HASTALIKLARI (T) 26
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ (T) 26
ETHEM BAZ
Kemal
DURUSU
ETHEM BAZ
Kemal DURUSU
OYD201 MESLEKİ YABANCI DİL (T)
26
NĠHAT YILMAZ
2014-2015 GÜZ YARIYILI LABORANT ve VETERĠNER SAĞLIK (Ġ.Ö.) HAFTALIK DERS PROGRAMI
1. SINIF
Ders Saati
13.30
14.15
14.20
15.05
15.10
15.55
16.00
16.45
LVS 113 TEMEL LAB. BİL. (U)
Z1
Pazartesi
Hasan CANKURT
Salı
17.00
17.45
17.50
18.35
18.40
19.25
19.30
20.15
20.20
21.05
21.10
21.55
20.20
21.05
21.10
21.55
LVS 113 TEMEL
LAB. BİL. (T) Z1
H. CANKURT
LVS 107 GENEL ZOOTEKNİ
Z1
LVS 109 GENEL
MİKROBİYOLOJİ (U) 25
Ethem BAZ
LVS 103 ANATOMİ (U) LVS 105 GENETİK
Z1
Z1
D. ÖZKÖK
Ali KÖSE
LVS 111 FİZYOLOJİ (U)
Z1
Kemal DURUSU
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
Mehmet ÖZKAN
LVS 103 ANATOMİ (T)
Z1
Ali KÖSE
LVS 105 GENETİK
LVS 109 GENEL
MİKROBİYOLOJİ (T) Z1
Z1
Duran ÖZKÖK
Ethem BAZ
LVS 111 FİZYOLOJİ (T)
Z1
Kemal DURUSU
2. SINIF
Ders Saati
13.30
14.15
14.20
15.05
LVS 213 YEM BİLGİSİ ve
Pazartesi HAYVAN BESLEME (U) 12
Mehmet ÖZKAN
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
LVS 201 İÇ
HASTALIKLARI (U) 12
Mürsel KARABACAK
15.10
15.55
16.00
16.45
17.00
17.45
17.50
18.35
18.40
19.25
19.30
20.15
LVS 207 BÜYÜKBAŞ
LVS 205 LABORATUVAR
LVS 211 GIDA GÜVENLİĞİ
HAYVAN YET. (U) 12
HAYVANLARI YET. (T) 12
12
Mehmet ÖZKAN
Mürsel KARABACAK
Kemal DURUSU
LVS 205 LABORATUVAR LVS 201 İÇ HASTALIKLARI (T) LVS 203 DIŞ HASTALIKLARI
HAYVANLARI YET. (U) 12
(T) 12
12
Mürsel KARABACAK
Mürsel KARABACAK
Mürsel KARABACAK
LVS 203 DIŞ
LVS 213 YEM BİLGİSİ ve HAYVAN BESLEME
HASTALIKLARI (U) 12
(T) 12
Mürsel KARABACAK
Mehmet ÖZKAN
LVS 207 BÜYÜKBAŞ HAYVAN LYD 201 MESLEKİ YABANCI
YETİŞTİRİCİLİĞİ(T) 12
DİL-I 12
Mehmet ÖZKAN
Mehmet ÖZKAN
2014-2015 GÜZ YARIYILI GIDA TEKNOLOJĠSĠ HAFTALIK DERS PROGRAMI (ĠÖ)
1. SINIF
Ders Saati
13.30
14.15
14.20
15.05
15.10
15.55
16.00
16.45
Pazartesi
GT111 LABORATUVAR
TEKNİĞİ (U) 13
Elif DEMĠRAL
GT103 GENEL KİMYA
13
Elif DEMĠRAL
GT107 GENEL
MİKROBİYOLOJİ (U) 13
Ethem BAZ
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
17.00
17.45
17.50
18.35
18.40
19.25
19.30
20.15
20.20
21.05
21.10
21.55
20.20
21.05
21.10
21.55
GT101 BESLENME
13
Kemal DURUSU
GT114 HİJYEN ve SANİTASYON
13
Ali KÖSE
GT 105 GIDA BİLİMİ ve TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ
13
Hasan CANKURT
GT107 GENEL MİKROBİYOLOJİ GT110 GIDA MUHAFAZA VE
(T) 13
AMBALAJLAMA 13
Ethem BAZ
Kemal DURUSU
Cuma
2.SINIF
Ders Saati
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
13.30
14.15
14.20
15.05
15.10
15.55
16.00
16.45
17.00
17.45
17.50
18.35
18.40
19.25
19.30
20.15
GT 205 SÜT TEKNOLOJİSİ
GT209 TAHIL TEKNOLOJİSİ
GT201 MEYVE ve SEBZE
(U) 13
(T) 14
TEKNOLOJİSİ (T) 14
Elif DEMĠRAL
Elif DEMĠRAL
Hasan CANKURT
GT203 YAĞ TEKNOLOJİSİ
GT102 GIDA KİMYASI
(U) 14
14
Hasan CANKURT
Hasan YALÇIN
GT207 ET TEKNOLOJİSİ (U)
13
Ali KÖSE
GT209 TAHIL TEKNOLOJİSİ
GT 205 SÜT TEKNOLOJİSİ
GT207 ET TEKNOLOJİSİ (T)
(U) 12
(T) 14
14
Elif DEMĠRAL
Elif DEMĠRAL
Ali KÖSE
GT201 MEYVE ve SEBZE
GT203 YAĞ TEKNOLOJİSİ (T)
TEKNOLOJİSİ (U)
14
Hasan CANKURT
Hasan CANKURT
2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı ve daha önceki yıllarda kayıt yaptırmıĢ öğrenciler için geçerlidir.
2014-2015 GÜZ YARIYILI BAHÇE TARIMI HAFTALIK DERS PROGRAMI
2.SINIF
Ders Saati
08.10
09.00
09.10
10.00
10.10
11.00
11.10
12.00
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
Pazartesi
Salı
BZ212 MESLEKİ UYGULAMA
(T)
Nihat YILMAZ
ÇarĢamba
BZ212 MESLEKİ UYGULAMA
(U)
Nihat YILMAZ
PerĢembe
Cuma
2014-2015 GÜZ YARIYILI GIDA TEKNOLOJĠSĠ HAFTALIK DERS PROGRAMI
2.SINIF
Ders Saati
08.10
09.00
09.10
10.00
10.10
11.00
11.10
12.00
13.10
14.00
14.10
15.00
16.10
17.00
GT213 GIDA PROSES UYG.
(U)
Pazartesi
Ali KÖSE
Salı
GT213 GIDA
ÇarĢamba PROSES UYG.(T)
Ali KÖSE
GT215 SEMİNER
(U)
Kemal DURUSU
GYD201 MESLEKİ YABANCI DİL-I
PerĢembe
Hasan CANKURT
Cuma
15.10
16.00
Download

2014-2015 güz ders programı