T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
27 Ocak 2015
SALI
Sayı : 29249
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
22 Ocak 2015
69471265-305-728
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) Toplantısına katılmak üzere; 26 Ocak 2015 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın
dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un
vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-31-53
Yalçın AKDOĞAN
Başbakan V.
26 Ocak 2015
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 22/1/2015 tarihli ve 69471265-305-728 sayılı yazınız.
Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) Toplantısına katılmak üzere, 26 Ocak 2015 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın
dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un
vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 96. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
T.C.
BAŞBAKANLIK
20 Ocak 2015
69471265-305-626
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
D-8 Sanayi Bakanları Toplantısına katılmak üzere; 27 Ocak 2015 tarihinde İran’a gidecek
olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Yalçın AKDOĞAN
Başbakan V.
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
20 Ocak 2015
68244839-140.03-29-49
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 20/1/2015 tarihli ve 69471265-305-626 sayılı yazınız.
D-8 Sanayi Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 27 Ocak 2015 tarihinde İran’a gidecek
olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
ATAMA KARARI
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1252
1 – Açık bulunan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığına (KOSGEB) Recep BİÇER’in atanması, 3624 sayılı Kanunun 11 inci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
26/1/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Fikri IŞIK
Başbakan
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
—— • ——
SINIR TESPİT KARARI
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1264
1 – Konya İli Taşkent İlçesi (Taşkent Belediyesi) ile Karaman İli Sarıveliler İlçesi
(Sarıveliler Belediyesi) arası sınırın özel krokisinde gösterildiği üzere;
“Çamboynu noktasını (Y:459320, X:4074725) Cula Tepesine (Y:457650, X:4075700)
bağlayan düz bir hat, yine bu noktadan Taşlıkaya Tepesine (Y:454600, X:4076025) çekilecek
düz hat ve bu noktadan da Kızıleğrik Tepesine (Y:452500, X:4076375) birleşecek düz hat”
olarak belirlenmesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine
göre uygun görülmüştür.
2 – Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.
2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
26/1/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Efkan ALA
Başbakan
İçişleri Bakanı
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
Birinci dereceye yükselmiş olup 31.12.2014 tarihi itibariyle birinci sınıfa ayrılma incelemesine tâbi tutulacak olan adlî ve idari yargı hâkimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarını belirtir liste aşağıda gösterilmiştir.
Aralık 2014 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye
dâhil edilmemiştir.
Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri hâlde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren 1 ay içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı
başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler.
HÂKİM SINIFI
Sicil No Adı ve Soyadı
Görev Yeri
Ünvanı
20783
Sezai GÖNÜLTAŞ
Mardin
Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
24366
Hayati ÇUHADAR
Silivri
Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
24771
Etem Tuğrul TOPRAKOĞLU Nevşehir
Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
30066
Tevfik ERDOĞAN
Osmaniye
Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
32136
Öznur ÖTEN
Çumra
Hâkim
32483
Şaban ALTUNIŞIK
İnebolu
Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
33185
Salim Demirhan DURAK
Ünye
Hâkim
38115
Dr. Servet ALYANAK
Kamu Denetçiliği
Kurumunda Görevli
38754
Tuncay ELARSLAN
Sinop
Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
42043
Samim SARAÇ
Çorum
Hâkim
98124
Remziye GÜLDÜR
Salihli
Hâkim
43153
Barış KARAKUŞ
Karaman
Hâkim
92664
Yaşar ÇELENK
Bolvadin
Hâkim
98125
Habibe EFE ÖZPOLAT
Yargıtay
Tetkik Hâkimi
98126
Emine AKÇAKOCA
Erzurum
Hâkim
119732
Taner GÜLŞEN
Van
Hâkim
40581
Şenol DEMİR
Giresun
Hâkim
68445
Ali Arslan KELAM
Erzincan
Hâkim
92545
Uğur BÜTÜNER
Niğde
Hâkim
97969
Serdar TUNCAL
Bakanlık
Tetkik Hâkimi
41521
Özgür BAŞIBÜYÜK
Yargıtay
Tetkik Hâkimi
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
Sicil No Adı ve Soyadı
Görev Yeri
Ünvanı
92546
Erhan KILINÇ
Turgutlu
Hâkim
92581
Halil SAĞLAM
Yargıtay
Tetkik Hâkimi
92598
Ertan ER
Yargıtay
Tetkik Hâkimi
92602
Dursun SABAY
Yargıtay
Tetkik Hâkimi
92638
Aliye ÖZKAN
Küçükçekmece
Hâkim
94984
Zeki CİĞERCİ
Yargıtay
Tetkik Hâkimi
95001
Mustafa ÇAL
Anayasa Mahkemesi
Raportörü
95019
Hasan COŞAR
Yargıtay
Tetkik Hâkimi
95072
Hayrettin GENÇ
Van
Hâkim
95106
Talip DEMİRCAN
İstanbul
Hâkim
95116
Rahmi ASLAN
Söke
Hâkim
95128
Zeki GÜLER
Çarşamba
Hâkim
95131
Harun SAĞLAM
Bakanlık yetkili
Tetkik Hâkimi
95142
Mehmet ARIÇ
Yargıtay
Tetkik Hâkimi
95148
Serkan ERŞEN
Yargıtay
Tetkik Hâkimi
95221
Aytaç BALLI
Akhisar
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
SAVCI SINIFI
Sicil No Adı ve Soyadı
Görev Yeri
Ünvanı
23194
Mehmet Ali ÖZKURT
Bafra
Cumhuriyet Savcısı
29321
Dr. Ömer Lütfi PEKER
Bakanlık yetkili
Tetkik Hâkimi
95179
Tuncay BOZDOĞAN
Bozüyük
Cumhuriyet Başsavcısı
98140
Süleyman ÖZAR
Bakanlık yetkili
Tetkik Hâkimi
101669
Yusuf SEZER
Teftiş Kurulu
Kurul Müfettişi
Başkanlığı
92513
Engin TAŞ
Hâkimler ve
Kurul Müfettişi
Savcılar Yüksek Kurulu
95007
Selami SOLAK
Aksaray
Cumhuriyet Savcısı
95024
Hasan YILDIZ
Yalvaç
Cumhuriyet Savcısı
95071
Mehmet Tufan YÜCEL
Adana
Hâkim
95087
Ersin KARADAĞ
Gaziosmanpaşa
Cumhuriyet Savcısı
95197
Onur GÜNDEM
Batman
Cumhuriyet Savcısı
97900
Hüseyin SOLMAZ
İskenderun
Cumhuriyet Savcısı
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
İDARİ YARGI
Sicil No Adı ve Soyadı
Görev Yeri
Ünvanı
101603
Dr. Mehmet GÖK
Denizli
İdare Mahkemesi Üyesi
101643
Tarık KAVAK
Anayasa Mahkemesi
Raportör
Yetkili
40600
Şevki DAVUT
Eskişehir
İdare Mahkemesi Üyesi
68093
Sinan ZENGİN
İstanbul
İdare Mahkemesi Üyesi
101630
Adnan ŞAHİN
İzmir
İdare Mahkemesi Üyesi
94865
Yunus YÖNÜGÜL
İzmir
İdare Mahkemesi Üyesi
94872
Hamit GÖRÜR
Sivas
İdare Mahkemesi Başkanı
94873
İsmail UĞUR
Muğla
İdare Mahkemesi Üyesi
94880
Tahsin TOSUN
Danıştay
Tetkik Hâkimi
94889
Hakan BAŞ
Kocaeli
İdare Mahkemesi Üyesi
94898
Celal HOCAOĞLU
Danıştay
Tetkik Hâkimi
97751
Emir DALKIRAN
Danıştay
Tetkik Hâkimi
—— • ——
YÖNETMELİKLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/7/1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve
Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasından sonra aşağıdaki
ikinci fıkra eklenmiş, müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, teselsül sonrası üçüncü
ve dördüncü fıkralar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenesi, bu Yönetmeliğin 9 uncu ve 11 inci maddelerinde belirtilen sürelerde yapılır. Periyodik muayeneleri sonucunda uygun bulunan ölçü ve
ölçü aletleri, Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde damgalanır.
Damganın üzerinde damgalandığı yılın son iki rakamı bulunur. Periyodik muayene süresinin
hesaplanmasında, damgalandığı yıl esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa
olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır.
Damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, sürenin dolduğu yılı izleyen yılın Şubat ayının son gününe kadar, Bakanlık Ölçüler ve
Ayar Teşkilatı veya Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilmesi
ve muayene gününü belirleyen bir belge alınması gerekir. Söz konusu belgenin, ölçü aletinin
muayenesi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi ve gerektiğinde ilgililere ibraz edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, müracaatın süresi içinde ulaştırılmış olması gerekir.
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Şubat ayının son gününün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün
mesai bitimine kadar yapılabilir. Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, o ölçü aletinin kullanımda olduğunun tespit
edilmesi halinde, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 sayılı Ölçüler
ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Periyodik muayeneleri sonucunda uygun bulunan ölçü ve ölçü aletleri, Ölçü ve Ölçü
Aletleri Damga Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde damgalanır. Damganın üzerinde damgalandığı yılın son iki rakamı bulunur. Bu Yönetmelik kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınır ve yıl içerisinde hangi
tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Kalan süre, damgalandığı yılı takip eden yıldan itibaren hesaplanır. Periyodik muayene süresinin bittiği yılı takip eden yılın Şubat ayının son gününe kadar periyodik muayene müracaatında bulunulur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Periyodik muayeneleri sonucunda uygun bulunan ölçü ve ölçü aletleri, Ölçü ve Ölçü
Aletleri Damga Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde damgalanır. Damganın üzerinde damgalandığı yılın son iki rakamı bulunur. Bu Yönetmelik kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınır ve yıl içerisinde hangi
tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Kalan süre, damgalandığı yılı takip eden yıldan itibaren hesaplanır. Periyodik muayene süresinin bittiği yılı takip eden yılın Şubat ayının son gününe kadar periyodik muayene müracaatında bulunulur.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 160 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 160 – Damgaları sökülerek tamir ve ayarı yapılan ve devamlı surette kullanılmalarında zorunluluk bulunan sayaçlar, sayaç teknisyenleri tarafından geçici damga ile damgalanır. Geçici damga süresi on beş gündür. Bu süre geçici damganın yapıldığı tarihten itibaren
başlar. Geçici damga süresi içinde sayaç kullanıcıları tarafından Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatına muayene ve damgalama işlemleri için müracaat edilmesi zorunludur. Posta ile yapılacak müracaatlarda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, müracaatın süresi içinde ulaştırılmış
olması gerekir. Bu süre içerisinde müracaat etmeyen kullanıcılara damga süresi dolmuş ölçü
aletini kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idari
ve cezai işlem uygulanır. Söz konusu ölçü aletlerinin, müracaat tarihinden itibaren en geç 3 ay
içerisinde muayenelerinin yapılması zorunludur.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
Süleyman Şah Üniversitesinden:
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/11/2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman
Şah Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini, seminer dersini ve tez savunmasını başarıyla
tamamlayamayan öğrenci; burslu ise ilgili burs kesilir ve öğrenim ücreti bakımından ücretli
öğrencilerle aynı esaslara tabi olur; burslu değilse öğrenim ücretini kayıt yenileyeceği dönem
için enstitünün ilgili program için belirlediği eğitim ücreti üzerinden öder.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2014-2015 eğitim öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Şah Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
28/11/2013
28835
—— • ——
GENELGE
Başbakanlıktan:
Konu : Ulusal Tütün Kontrol Programı
Eylem Planı (2015-2018)
GENELGE
2015/1
Sağlık alanında yaşanan gelişmelerin yanı sıra, ekonomik ve teknolojik imkânların da
gelişmesi, bireylerin yaşam kalitesini artırmakta ve daha uzun ömürlü olmalarını sağlamaktadır.
Bu doğrultuda, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve etkin bir şekilde sunulabilmesi için koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine önem verilmesi gerekmektedir.
Tütün kullanımı, bulaşıcı olmayan hastalıkların en önemli risk faktörlerinden birisi olup
tütün kullanımının azaltılmasıyla birçok hastalığın önüne geçilebilmektedir. Bu kapsamda,
Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) sağlıkla ilgili bölümlerinde; “tütün kullanımı ile mücadele” sağlıklı hayata yönelik program ve eylem planları arasında sayılmakta ve bu programların geliştirilmesi ve uygulamada etkinliğinin artırılmasına vurgu yapılmaktadır.
Kalkınma Planının sağlıkla ilgili programında; “tütün kullanımı ile mücadele kapsamında programlar ve kampanyalar düzenlenmesi ve denetimlerin etkinleştirilmesi” istenmiş
ve bu hususlarda koordinasyon görevi Sağlık Bakanlığına verilmiştir.
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Kalkınma Planında yer alan “tütün kullanımı ile mücadele” konusunda belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili kurumların katılımıyla hazırlanan “Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı (2015-2018)” genelgenin yayımı ile uygulamaya konulacaktır. Eylem Planı Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili kurumlara
gönderilecek ve Bakanlığın internet adresinde yayımlanacaktır.
Eylem Planının izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, gerektiğinde değiştirilmesi
ve güncellenmesi; ihtiyaç duyulması halinde yeni strateji, program ve eylem planları hazırlanarak onaylanması ve uygulamaya konulması görevlerini yürütmek üzere, Sağlık Bakanlığının
başkanlığında “Ulusal Tütün Kontrolü Koordinasyon Komitesi” kurulması uygun görülmüştür.
Komite, Sağlık Bakanı veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanının başkanlığında;
Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası
Düzenleme Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Yükseköğretim Kurulundan üst düzey temsilcilerin ve Sağlık Bakanı tarafından belirlenecek konu ile ilgili diğer kurumlardan ve
sivil toplum kuruluşlarından yeterli sayıda temsilcinin katılımıyla oluşturulmuştur.
Komite, altı ayda bir veya gerektiğinde başkan veya üyelerden birisinin talebi üzerine
en geç bir hafta içerisinde toplanacaktır. Komitenin sekretarya hizmetleri ve aldığı kararların
ilgili kurumlarca uygulanmasının takibi ve koordinasyonu, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülecektir. Komite, gerekli gördüğünde, diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek birlikleri, medya ve sivil toplum kuruluşları ile sektör
temsilcilerini toplantılarına davet edebilecektir. Komite tarafından ihtiyaç duyulması halinde;
alt komite, danışma grupları ile geçici ve kalıcı çalışma grupları oluşturulabilecektir.
Eylem Planında, çeşitli kurum ve kuruluşların konuya ilişkin görev ve sorumlulukları
belirlenmiştir. Yerine getirilmesi gereken görevler konusunda ve eylem planının uygulanması
sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü bilgi Sağlık Bakanlığınca sağlanacak; bilgilendirme, işbirliği ve koordinasyon toplantıları düzenlenecek ve uygulamalar yakından takip edilecektir.
Ülkemizin tütün kontrolü alanında tüm dünyada örnek gösterilen uygulamaları göz
önünde bulundurularak Komite çalışmalarında alınan kararlar ile Program ve Eylem Planının
uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü katkı ve desteğin; bütün bakanlıklar, kamu kurum
ve kuruluşları tarafından verilmesi ve bu kapsamda kurumlarca üstlenilen görev ve sorumlulukların özenle yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
TEBLİĞ
Millî Savunma Bakanlığından:
5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP
ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT
YEDEK PARÇALAR, ASKERÎ PATLAYICI MADDELER,
BUNLARA AİT TEKNOLOJİLERE İLİŞKİN LİSTE
(2015 YILI KONTROLE TABİ MALZEME LİSTESİ)
MADDE 1 – Aşağıda ana başlıklar altında belirtilen "Kontrole Tabi Liste" kapsamında
yer alan kalemlerin üretilmesi ile ihracat ve ithalâtına ilişkin izin işlemleri, Millî Savunma Bakanlığı sorumluluğunda ve bilgisi dâhilinde yapılacaktır.
1. NAMLULU SİLÂHLAR:
a. Her çap ve model ateşli yivli setli tabancalar, makineli tabancalar ve bunların ana
parçaları (gövde/çerçeve, sürgü/kapak takımı/üst gövde, namlu, toplu tabancalar için top/hazne/silindir, mekanizma komplesi ve tetik tertibatı) ile balistik öneme haiz parçaları (ateşleme
iğnesi, mekanizma dip tablası, tırnak, çıkarıcı, namlu).
b. Her çap ve model tek veya otomatik atışlı yivli setli tüfekler, keskin nişancı tüfekleri,
yivli setli av tüfekleri ve bunların ana parçaları (gövde/çerçeve, kapak takımı/üst gövde, namlu,
mekanizma komplesi, şarjör komplesi ve tetik tertibatı) ile balistik öneme haiz parçaları (ateşleme iğnesi, mekanizma dip tablası, tırnak, çıkarıcı, namlu).
Not: Yivsiz av tüfekleri, nişancılık eğitiminde kullanılan tüfekler, spor amaçlı kullanılan
tüfekler ve parçaları hariç.
c. Bombaatarlar (Roket Fırlatıcılar, Alev Atıcılar, El Bombası Atıcılar, Torpil Tüpleri
ve benzeri fırlatıcılar dâhil) ve bunların ana parçaları (namlu, tetik tertibatı, gövde, nişangâh/optik nişangâh).
ç. Yivli ve yivsiz her çap ve model havanlar ve bunların namlu ve nişangâhları.
d. Her çap ve model hafif ve ağır toplar, obüsler ve bunların ana parçaları (namlu, kama,
kama payı) ile bu silahlarda kullanılan namlucuk aparatı.
2. TAKTİK ARAÇLAR:
a. Tanklar, tırtıllı (paletli) ve tekerlekli zırhlı muharebe araçları, zırhlı personel taşıyıcılar, zırhlı silah taşıyıcı araçlar.
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
b. Bu araçlara takılan her türlü silahlar, kama kompleleri, zırh, otomatik/yarı otomatik
doldurucu, kule, namlular ve bu silah sistemlerine ait atış kontrol sistemleri.
c. Üzerinde askerî ekipman (silah, komuta kontrol düzeneği, elektronik harp ve elektronik karşı tedbir sistemleri) bulunan askerî amaçlı her türlü tekerlekli taktik araçlar.
ç. Askerî amaçlı; tank çekiciler, tank taşıyıcılar, kurtarıcı araçlar.
d. Mayın temizleme ve serpme sistemlerine ait araçlar, mayınlı sahalarda geçit açma
sistemleri.
e. Her türlü silah platformları ve platform araçları.
f. Askerî amaçlı insansız kara araçları.
g. Askerî amaçlı her türlü köprücü araçları.
3. ASKERÎ PATLAYICILAR VE PİROTEKNİK MALZEME:
a. Yukarıda belirtilen namlulu silahlarda kullanılan her türlü mühimmat ve bunlara ait
ana parçalar ile sevk maddesi (Kara barut hariç olmak üzere Topçu mühimmat Sevk Barutları,
Hafif Silah Mühimmatı Sevk Barutları, Özel Amaçlı Sevk Barutları) ve patlayıcılar.
b. Harp silahlarına ait olan her türlü tapalar.
c. Tahrip amaçlı kullanılan her türlü askerî patlayıcı malzemeler (bomba, el bombası,
sis bombası, mayın ve tahrip kalıbı gibi) ile bunlara ait ana parçalar (kapsül, ecza, yemleme,
buster, detanatör ve ana şarj olarak kullanılan her türlü patlayıcı madde).
ç. Yakıcı, yanıcı ve eritici her türlü askerî piroteknik malzeme (ışık, ses, gaz, duman
oluşturan piroteknik malzemeler, askerî maksatlı işaret fişekleri, askerî maksatlı sis işaretleri/
fişekleri, fitiller, infilak fitilleri veya infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler elektrikli infilak
ettirici maddeler).
d. Roket ve füze yakıtları ve bu yakıtlara katılan malzemeler ile sevk fişekleri.
4. ROKETATAR, ROKET, FÜZELER VE TORPİDOLAR:
a. Her çap ve menzildeki roketler, füzeler ve torpidolar ile bu sistemlere ait ana parçalar
(Roket motoru, harp başlığı, güdüm sistemi, arayıcı başlık, kuyruk komplesi/yönlendiricili kanatlar dâhil olmak üzere kontrol sistemi, gövde, tapa ve ateşleyiciler, algılayıcılar).
b. Her çap ve menzildeki roketler, füzeler ve torpidoların fırlatılmasında kullanılan sistemler ve bunların ana parçaları (Fırlatma platformu, namlu, lançer, atış kontrol sistemi, 3000
PSI ve üzeri pnömatik basınç sağlayıcı komponentler).
5. KİMYASAL, BİYOLOJİK RADYOLOJİK VE NÜKLEER SİLÂHLAR:
a. Bu silahlar ile kullanılabilecek her türlü tahrip maddesi, mühimmat ve bu silahların
yerleştirilmesi ve taşınması, fırlatılması amacıyla kullanılan sistemler.
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
b. Askerî amaçla kullanılan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere karşı
koruyucu elbise, koruyucu iç giyimi, koruyucu bot kılıfı, koruyucu eldiven ve sistemler, maske
ve süzgeçler, bunlara ait filtreler ile koruyucu melbusatlar, her türlü KBRN temizleme kit ve
cihazları.
6. ASKERİ HAVA ARAÇLARI VE SİSTEMLERİ:
a. Askerî amaçlı her çeşit hava araçları (uçak, helikopter, insansız hava araçları, dronlar,
balonlar, planörler), bu hava araçlarında kullanılabilen her türlü harp sistemleri.
b. Askerî hava araçlarında kullanılan yatay ve dikey stablize, komple kuyruk, kanatçık,
flap, spar, komple kanat, longeron, bulkhead, gövde.
c. Askerî hava araçlarının gösterge-telsiz-radar sistemleri (seyrüsefer alet ve cihazları,
radar cihazları ve uzaktan kumanda etmeye mahsus olanlar da dâhil olmak üzere tüm telsiz cihazları), bu vasıtalarda kullanılan hedefe yönelme ve hedef takip cihazları.
ç. Askerî hava araçlarının motorları (turbofan, turbojet, turboprop, turboshaft, pistonlu)
ve bu motorlarda kullanılan yanma odası, türbin, türbin palesi, türbin diski, türbin nozul.
d. Askerî amaçlı hava araçlarının iniş takımı dikmesi, pervane, pervane göbeği (spindle,
hub), rotor (rotor göbeği, ana transmisyon ve rotor palleri).
e. Karşı Tedbir Mühimmatları ve bunların fırlatma sistemleri (dispenser) dâhil olmak
üzere askerî hava araçlarına takılan her türlü silah sistemi, donanımı ve mühimmatı.
f. İnsansız hava araçlarını fırlatma cihazı ve tertibatları.
g. Bu vasıtalarda kullanılan diğer askeri amaçlı kullanım için tasarlanmış mekanik,
elektromekanik, elektronik, optik ve optronik cihazlar.
7. SU ÜSTÜ VE SU ALTI SAVAŞ GEMİLERİ:
a. Su üstünde ve altında kullanılan her tür ve sınıftaki savaş gemileri ve platformlar.
(askerî maksatlı şişirilebilir sallar dâhil).
b. Bunlarda kullanılan silah, atış kontrol ve komuta kontrol sistemleri ile akustik aldatıcı
ve akustik karıştırıcılar.
c. Deniz platformlarında kullanılan askerî amaçlı diğer özel mekanik, elektromekanik,
elektronik, optik ve optronik cihazlar ile zırh malzemesi.
ç. Askerî kullanım için üzerinde silah ve/veya silah kaidesi ve/veya askeri elektronik
sistemler yerleştirilebilecek şekilde özel olarak tasarlanmış veya uyarlanmış her türlü bot.
d. Askerî amaçlı insansız su üstü ve su altı deniz araçları.
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
8. ASKERÎ KOMUTA KONTROL, MUHABERE VE BİLGİ SİSTEMLERİ:
a. Elektronik Harp (EH), Elektronik Taarruz (ET), Elektronik Destek (ED), Elektronik
Koruma (EK), sistem ve teçhizatı ile bu sistemlerin test ve değerlendirmesini yapan, etkinliğini
artıran/azaltan taktik ve teknik geliştirmeye yönelik simülatör ve simülasyon sistemleri.
b. Askerî amaçlı ve/veya emniyetli (kriptolu) telli ve telsiz muhabere sistem ve cihazları
(Bu cihazlara ait kulaklık, mikrofon takımları, aksesuarlar ve bataryalar hariç).
c. Askerî amaçlı veya ulusal güvenlik amaçlı kullanılan kripto ve ses emniyet cihazları.
ç. Lazer ve mikrodalga kaynaklı her türlü silah ve askerî haberleşme sistemleri.
d. Askerî amaçlı kullanılan NATO ve ACE tipi şelterler.
e. Askerî keşif gözetleme, bunların kayıt cihazları, radar ve ekipmanları ile dost ve düşman tanıma ve tanıtma sistemleri.
f. Her türlü askerî ve ulusal güvenlik amaçlı yazılımlar. (Askerî maksatlı olmayanlar
ve kayıt yapılmamış olanlar hariç).
g. Her türlü askerî amaçlı eğitim simülatörleri ve simülasyonları.
9. ASKERÎ AMAÇLI UZAY SİSTEMLERİ:
a. Askerî amaçlı olan uzay araçları (uydular dâhil), uydu sistemleri, taşınabilir/sabit uydu yer terminalleri ile bu sistemlere ait uzay ve yer teçhizatı. (Askerî maksatlı olan uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge altı araçları, Uzay Gözlem Sistemleri, Roket-fırlatma rampaları
ve kuleleri, alıcı cihazı bulunan verici cihazlar, uydu radyolink alıcı ve verici antenleri).
b. Uydularda keşif, gözetleme, karıştırma, haberleşme sevk ve güdüm amacıyla kullanılabilecek donanımları ve silah sistemleri.
10. ASKERÎ KEŞİF, GÖZETLEME VE TESPİT SENSÖRLERİ, COĞRAFİ
KONUM BELİRLEME VE SEYRÜSEFER SİSTEMLERİ:
a. Askerî amaçlı kullanılabilecek INS (Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri) ile emniyetli
(kriptolu) GPS (Coğrafi Konum Belirleme) cihazları ile diğer koordinat belirleme yer ve yön
tespit cihazları.
b. Askerî amaçlı Termal IR (Kızılötesi) ve lazer özellikli nişan tevcih, atış kontrol ve
gözetleme alet ve cihazları (Askerî maksatlı teleskopik dürbün, teleskop, periskop, dürbün, askerî maksatlı termal kameralar).
c. Askerî amaçla kullanılan patlayıcı madde tespit sistemleri ve mayın dedektörleri.
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
ç. Askerî amaçlı lazer işaretleme cihazları, lazer noktalayıcılar ve lazer hedef tespit sistemleri.
d. Askerî amaçlı gece görüş cihazları ile gece görüş dürbün ve cihazlarında kullanılan
askerî amaçlı görüntü yoğunlaştırıcı tüpler, dedektörler ve dedektörlerin okuma devreleri.
e. Askerî amaçlı görüntü işleme sistemleri.
11. DİĞER ASKERÎ MALZEME VE CİHAZLAR:
a. Gece görüş dürbünü ve termal kamera ile görünmeyen (görülemeyen) kumaş/ağ.
b. Askerî amaçlı olarak kullanılan görünmezlik teknolojileri (Radar Soğurucu Malzemeler, Radar Soğurucu Yapılar, Radar Kesit Alanı Tahmin Yazılım Kodları, Infrared/Gözle Görülür/Akustik/ Manyetik İz Azaltıcı Malzeme ve Teknikler ile her türlü İz Tahmini Yazılım
Kodları).
c. Askeri sistemler ve personel için balistik koruma sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış metalik veya metalik olmayan yapılar.
12. AÇIKLAMALAR:
a. Yukarıda belirtilen sistemlerde yer alan sivil amaçlı kullanıma uygun yazılımlar ve
genel imalât malzemeleri (cıvata, somun, vida, conta, o-ring, boya, bağlama amaçlı kullanılan
bracket/fitting v.b.), ile ticari maksatlı tedarik edilebilen bilgisayar donanımları Kontrole Tâbi
Liste kapsamında değildir.
b. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer harp maddeleri/silahlarının ithalatı, ihracatı ve üretimi Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereği yasaklanmıştır.
c. Hem askeri hem de sivil amaçlı kullanılan malzemeler "Çift Kullanımlı Malzeme"
olarak adlandırılır. Kuruluşun beyanına esas olarak Çift Kullanımlı Malzemelerle ilgili sivil
kullanıma yönelik tüm işlemler Ekonomi Bakanlığı sorumluluğunda yürütülür.
ç. Firmalar tarafından ihracatı/ithalatı yapılacak malzemenin askeri veya sivil amaçlı
olup olmadığı Gümrük Beyannamesine yazılır.
d. İhracat/ithalat işlemlerinde, ilave olarak Füze Teknolojileri Kontrol Rejimi Ek Listesi
(www.mtcr.info/english/annex.html) ve Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi (www.wassenaar.org/controllist/index.html) de dikkate alınır.
MADDE 2 – Bu Liste yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Liste hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
27 Ocak 2015
SALI
Sayı : 29249
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Van 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/798
Karar No : 2014/712
Sanıklar : 1- Aras Marzban . Hosseın ve Kobra oğlu, 1984 İran doğumlu, İran uyruklu.
2- Seyed Mohammadalı Shahram Kamalı. Seyed Gholamreza ve Eşref oğlu
1971 İran doğumlu, İran uyruklu.
Kullanmak için uyuşturucu madde veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak
suçundan mahkememizin 14.11.2014 tarih ve 2014/798 esas, 2014/712 karar sayılı ilamı ile
sanıklar hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda; sanıkların eylemlerine
uyan ve lehlerine olan TCK.nun (18.06/2014 tarih ve 6545 sayılı kanunun 68. Maddesi ile
başlığıyla değiştirilmeden önceki) 191/1. Maddesi TCK.nun. 62/1,53,6545 sayılı yasanın 85.
Maddesi ile 5320 sayılı kanuna eklenen geçici 7/2. Maddesi, CMK.231/5. Maddesi gereğince
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanıkların 5271 sayılı CMK.nun 231/8. Maddesi
gereğince 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmalarına dair verilen karar, sanıkların
yokluğunda verilmiş olduğu , sanıkların İran uyruklu olması nedeniyle tebliğ yapılamadığından,
işin daha fazla sürüncemede kalmaması bakımından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve
müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilan edilmek suretiyle tebliğine, aynı kanunun 31.
Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın sanığa yapılmış sayılacağına
ilan masrafının sanıklardan alınacağına dair ilanen tebliğ olunur.
239
—— • ——

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; İbrahim ve Şemse oğlu, 1957 Halep doğumlu
Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan Muhammed Nuri hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet
suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 23/12/2014 tarih ve 2014/1315 Esas2014/1333 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
243
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/453
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Necap ve Vefa oğlu 1979 D.lu Halep/SURİYE
Nüf. kayıtlı olan CİHAD ABDULHAMİT hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu
davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/453 esas, 2014/1134 karar sayılı ilamı ile
sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan
kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
11412
—————
Esas No : 2014/391
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdu ve Hamide oğlu 1991 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MEHE ATA hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu
davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/391 esas, 2014/1105 karar sayılı ilamı ile
sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan
kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
11411
—————
Esas No : 2014/363
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Halden ve Bedriye oğlu 1992 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan AHMED HAMDEN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/363 esas, 2014/1092 karar sayılı
ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta
yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
11410
—————
Esas No : 2014/393
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Ayşe oğlu 1979 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan HASAN EL RAŞID hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/393 esas, 2014/1107 karar sayılı
ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta
yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
11409
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Gümüşhane Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2012/34
Karar No : 2013/110
Gümüşhane Asliye Ceza Mahkemesince; Mahbub ve Sanaye oğlu, 1974 Azerbaycan
Doğumlu, Azerbaycan uyruklu MUHAMMAD MAMMADOV hakkında 4733 Kanuna Muhalefet
suçundan Mahkememizin 24/04/2013 tarih, 2012/34 esas, 2013/110 karar sayılı ilamı ile 1 yıl, 8
ay, 25 gün hapis cezası ve 1.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, verilen 1 yıl, 8 ay,
25 gün hapis cezasının 2 yıl süre ile ertelenmesine karar verildiği, bu kararın Hazine-i Maliye
vekili Avukat Mesut GÜNEY tarafından temyiz edildiği.
Gerekçeli kararın ve temyiz dilekçesinin tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediği
anlaşılmış 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince kararın ve temyiz dilekçesinin
ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tebliğ olunmuş
sayılarak temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
11935
—— •• ——
Silifke 1. Sulh Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2012/1364
Karar No : 2014/368
Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması suçundan sanık Burhan Kahraman hakkında
mahkememizde açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda:
Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 08/05/2014 tarihli ilamı ile sanık
Burhan Kahraman hakkında 2 Ay 15 Gün Hapis cezası cezalandırılmasına, 5271 sayılı CMK.nın
5728 sayılı Yasa ile değişik 231/5 maddesi gereğince sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilmiş olup, verilen karar tüm aramalara ve çabalara rağmen sanığa
tebliğ edilememiş olduğundan;
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN
OLUNUR.
11534
—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
A SINIFI YANGIN SÖNDÜRME KÖPÜĞÜ SATIN ALINACAKTIR
THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden:
1 - THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinin ihtiyacı olan 41.250 litre + 18.300 litre
(opsiyonel) A sınıfı yangın söndürme köpüğü alımı 09 Şubat 2015 Pazartesi günü saat:14.00’da
kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.
2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve
saatine kadar THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi (Büyük Sanayi Sitesi Elif Sokak No: 4/F
Akköprü/Altındağ/ANKARA) Satın Alma birimine vereceklerdir.
3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00 TL. karşılığında yukarıda belirtilen adresten
temin edebilirler.
4 - THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi
değildir.
Bilgi Tel: (0 312) 303 48 18 - 303 48 00 / 278 – 418
598/1-1
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RİBONLU KRAFT TORBA ETİKETİ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 5.500.000 adet Ribonlu Kraft Torba Etiketi %20 artar-azalır
opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale
Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.02.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
568/1-1
—— • ——
MT 30000 TİPİ DİZEL TREN SETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE
51 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No: 2015/7422
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0312 309 05 15/4419 - 4149 0312 311 53 05
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 51 Kalem Yedek Malzeme Alımı
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 03/03/2015 Salı günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer
Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL
bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
601/1-1
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
YAP İŞLET MODELİ İLE TURİSTİK OTEL KİRALAMA İHALE İLANI
Vakfıkebir Belediye Başkanlığından:
Belediyemize ait Çarşı Mahallesi 2 ada, 5 parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde
Gülbaharhatun Caddesi No: 73 Vakfıkebir/TRABZON adresindeki Turistik Tesis niteliğindeki
üzerinde teras katı bulunan 7 katlı, 40 yatak odalı Otel Binası 5393 sayılı Belediye Kanununun
18’nci Maddesinin (e) ve (j) bendi gereğince Yap İşlet Modeli ile 25 yıllığına kiraya verilmesi işi
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale
edilecektir.
1. Aylık kira muhammen bedeli 14.000,00.-TL, yıllık 168.000,00.-TL, 25 yıllık
4.200.000,00.-TL’dir. Tadilat muhammen bedeli 2.118.458,27.-TL + KDV’dir. Tadilat bedeli kira
toplam tutarından mahsup edilecektir.
2. Geçici teminat tutarı 126.000,00.-TL’dir. (Toplam Kira Muhammen bedeli üzerinden
alınacaktır.)
İhale 06/02/2015 tarihinde Cuma günü saat 14:00’de Belediye Binasında belediye
encümen salonunda encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.
3. İhaleye çıkartılan yerlere ilişkin şartnameler ve belgeler mesai saatleri içinde Belediye
Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp incelenebilir 500,00.-TL bedel mukabilinde satın
alınabilir.
4. İhale saatine kadar geçici teminatın yatırılması gerekmektedir. Geçici teminat olarak
tedavüldeki Türk Parası veya bankalardan temin edilecek süresiz teminat mektupları kabul
edilecektir.
5. İhaleye İştirak Etmek İsteyenlerin;
1. Kanuni ikametgahı gösterir belge ve tebligat adresi (gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin bu belgeyi getirmesi gereklidir.)
2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (İhale Tarihinden önceki son 3 ay içerisinde
alınmış)
a. Gerçek kişi olması halinde Meslek Odası veya Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı
olduğunu gösterir belge
b. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir
makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
3. Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler İçin; aslı veya noter tasdikli sureti)
4. İmza Sirküleri (İhale tarihinden önceki son 6 ay içinde düzenlenmiş)
a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
b. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
5. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise İSTEKLİ adına teklifte bulunacak
kimse/kimselerin vekaletnameleri ve vekalete bağlı noter tasdikli imza sirküleri,
6. Her sayfası imzalı ilgili ihale şartnamesi.
7. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
8. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan “Belediyeye Borcu Yoktur” belgesi
9. Geçici teminat dekontu/makbuzu veya banka teminat mektubu.
10. İhale dosyası satın alma makbuzu.
11. Şartnamesinde belirtilen diğer belgeler
İstekliler yukarıda belgeleri 06.02.2015 tarihinde saat 12:00’a kadar ihale komisyonuna
teslim etmeleri gerekmektedir.
5. Vakfıkebir Belediyesi Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir ve uygun bedeli
tespit etmekte yetkilidir.
6. İhale kararı ita amirince en geç 15 gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.
İlan olunur.
654/1-1
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İçişleri Bakanlığından:
KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV İLANI
T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 60 (altmış) kaymakam
adayı alınacaktır.
Sınava Başvuru Şartları
- Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az
dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.
- 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A ile 657 sayılı DMK’nın 48/A
maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.
- 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (01.01.1980 ve daha sonraki
tarihlerde doğanlar).
- Askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak.
Sınavın Tarihi ve Süresi
- Sınav, 28 Mart 2015 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 09.30’da başlayacaktır.
- Sınavda sorulacak en az soru sayısı ve cevaplama süresi: 50 soru için 120 dakika (değişebilir)
Sınavın İlanı ve Başvuruların Alınması
- Adaylar başvurularını, 05-18 Şubat 2015 tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru
merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini
yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Sınava Giriş Belgesinin Düzenlenmesi
Başvurusunu yapan ve sınav ücretini yatıran her aday için ÖSYM tarafından, adayların
hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi
düzenlenecektir.
Sınav Organizasyonu ve Yürütülmesi
- Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda
gerçekleştirilecektir.
- Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş
Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Üzerinde soğuk damga,
güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik numarası elle veya
daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik
süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.
- Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir
aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav
bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera
kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.
Sınav Konuları
Sınavda adayların, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kısa bir metin yazmasına,
verilen problemleri yazarak çözmesine ya da verilen sorulara uzun veya kısa, yazılı cevaplar
vermesine dayanan açık uçlu (yazılı) sınav uygulanacaktır. Sınavda adaylara, en az 20 açık uçlu
sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür ile en az 30 açık uçlu sorudan oluşan Alan Bilgisi
uygulanacaktır. Soruların, konular içerisindeki yaklaşık oranı aşağıdaki gibi olacaktır:
Genel Yetenek ve Genel Kültür (%40): Türkçe (%15), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
(%5), Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Yapısı (%10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan
Hakları (%10) ile ilgili sorulardan,
Alan Bilgisi (%60): Anayasa Hukuku (%10), İdare Hukuku (%20), Türkiye’nin İdari
Yapısı (%8), Türkiye’de Mahalli İdareler (%7), Ekonomi (%15) ile ilgili sorulardan oluşacaktır.
Soruların konu içerisindeki oranı %20 oranında eksik veya fazla olabilecektir. Tüm adaylara aynı
sorular sorulacaktır.
Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
- Adaylar, sınavdaki açık uçlu (yazılı) soruların cevaplarını soru kitapçığında yer alan
cevap alanlarına yazacaklar, cevaplar ÖSYM’de taranıp adaydan bağımsızlaştırılarak elektronik
ortama aktarılacaktır. Adayların sadece soru kitapçığında belirlenen cevap alanına yazdıkları
cevapları değerlendirmeye alınacaktır. Adayların sorulara verdiği cevaplar, cevap anahtarı göz
önünde bulundurularak, en az iki puanlayıcı tarafından adaydan bağımsız olarak soru bazında
değerlendirilecektir. Söz konusu puanlayıcılar, değerlendirdikleri sorunun cevabına aynı puanı
vermedikleri takdirde sorunun cevabı bir başka puanlayıcı tarafından tekrar değerlendirilecek ve
bu puanlayıcının belirlediği puan dikkate alınacaktır.
- Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi Testi için puanlayıcılar tarafından soru
bazında verilen puanlar test bazında ayrı ayrı toplanacak ve bu toplamlar testlerin ham puanı
olarak belirlenecektir. Her test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve
standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak
her test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara
dönüştürülecektir.
- Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için hesaplanan standart puan 0,4 ağırlıklandırma
katsayısı ile Alan Bilgisi Testi için hesaplanan standart puan 0,6 ağırlıklandırma katsayısı ile
çarpılarak toplanacak ve bu şekilde adayların Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.
- Ağırlıklı Puanlar, en büyüğü 100, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ham
Puanı ile Alan Bilgisi Testi Ham Puanı toplamının en küçüğü olacak şekilde puanlara
dönüştürülecek ve bu puan Genel Başarı puanı olacaktır.
- 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan
başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
kadronun (60), 4 katı olan 240 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 240. adayla aynı puanı
alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından
yapılacak mülakata çağrılacaklardır.
- Yazılı sınavı kazanan adaylar Bakanlıkça tespit ve ilan edilecek bir tarihte mülakata tabi
tutulacaktır. Mülakat sonucunda oluşacak nihai başarı listesi İçişleri Bakanlığının internet
adresinden duyurulacak, ayrıca sınavı kazanan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır.
Yedek liste ilan edilmeyecektir.
Sınav Sonuçlarının Duyurulması: Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin
https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile
öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınav Sonuçlarına İtiraz ve İnceleme Talepleri
- Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik
ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan
“Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda
Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin
itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır.
- Adaylar sınavda kullanmış oldukları kendi soru-cevap kâğıdını “Adaylar Tarafından
Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda, ÖSYM’de inceleyebilirler.
Sınav Ücreti ve Tahsili
Sınava girecek adaylar 5-18 Şubat 2015 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında
yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 110,00 TL (%18 KDV
dâhil) sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır.
Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden
kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Fazla ya da
yersiz ödeme yapan kişilere herhangi bir iade yapılmayacaktır.
Diğer Hususlar
- Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra
engelli duruma gelen adaylardan, alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile
ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb. kullanan adaylar sınava alınmayacağından, bu
durumlarını sağlık raporu ile belgelendirilerek dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta
içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaştırılmalıdır.
- Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen
süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
- Başvuru koşullarını taşımayan adayların sınav başvuruları iptal edilecek, bina/salon
atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek, yazılı sınavda
başarılı olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak, atamaları yapılmayacak
ve atamaları yapılsa dahi geçen süreye bakılmaksızın atama işlemleri iptal edilecektir.
- Bu ilanda yer olmayan ayrıntılı bilgiler ÖSYM’nin internet sitesinde bulunan Sınav
Protokolünde yer almaktadır.
Duyurulur.
652/1-1
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Tarihi: 21.01.2015 No: 6778
* HAK SAHİBİ ŞİRKETİN ADI : Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd. Şti.
* MERKEZİ ve TEBLİGAT
ADRESİ
: Ayrancı Mahallesi Şair Nazım Sokak Çankaya
Konut Kuleleri D Blok No: 8 Çankaya, ANKARA
* HAK TESİSİ YAPILACAK
ŞİRKETİN ADI
: Aladdin Middle East Ltd.
* MERKEZ ADRESİ
: 123 South Market Wichita Kansas 67202 U.S.A.
* TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ
: İran Cad. Karum İş Merkezi F Blok No: 21/394
06680 Kavaklıdere, Çankaya, ANKARA
* TESİS VE TESCİL EDİLECEK
PETROL HAKKININ
MAHİYETİ
: AR/AME-SNR/5019 hak sıra no.lu petrol arama
ruhsatında Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic.
Ltd. Şti.’nin sahip olduğu % 15 hissesinden % 3
hissesi üzerinde; aşağıda (a), (b), (c), (d), (e)
maddelerinde belirtilen hususların Aladdin Middle
East Ltd. lehine bir hak, Sonar Petrol Arama ve
Üretim San. Tic. Ltd. Şti. aleyhine bir takyit olarak
tesisi ve Petrol Siciline tescili.
: 01.12.2014
* MÜRACAAT TARİHLERİ
KARAR:
Aladdin Middle East Ltd. ve Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd.’nin Siirt,
Şırnak illeri sınırları içerisinde müştereken sahip bulundukları AR/AME-SNR/5019 hak sıra no.lu
petrol arama ruhsatındaki Sonar Petrol Ar. ve Ür. San. Tic. Ltd.’nin % 15 hissesinden % 3 hissesi
üzerinde;
a. AR/AME-SNR/5019 hak sıra numaralı arama ruhsatında Sonar Petrol Arama ve Üretim
San. Tic. Ltd. Şti.’ye ait %15 hisseden %3 hisse üzerine Aladdin Middle East Ltd. lehine hak ve
Sonar Petrol Arama ve Üretim Ltd. Şti. aleyhine takyit tesis ettirilecektir.
b. AR/AME-SNR/5019 hak sıra numaralı arama ruhsatında Sonar Petrol Arama ve Üretim
San. Tic. Ltd. Şti.’ye ait %15 hisseden %3 hisse üzerine Aladdin Middle East Ltd. lehine tesis
ettirilecek hak, bu ruhsattan doğacak İşletme Ruhsatları için de geçerli olacaktır.
c. AR/AME-SNR/5019 hak sıra numaralı arama ruhsatında Sonar Petrol Arama ve Üretim
San. Tic. Ltd. Şti.’ye ait %15 hisseden %3 hisse üzerine Aladdin Middle East Ltd. lehine tesis
ettirilecek hak süresiz olacak, ruhsat ve/veya bu ruhsattan doğacak İşletme Ruhsatları
mevcudiyetini sürdürdüğü müddetçe geçerli olacaktır.
d. Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd. Şti. ve Aladdin Middle East Ltd. 6491
sayılı Türk Petrol Kanunu, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği veya bu kanunun
herhangi bir şekilde tadili çerçevesinde sahip oldukları hak ve vecibelerden münferiden sorumlu
olacaklardır.
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
e. AR/AME-SNR/5019 hak sıra numaralı ruhsatın ve/veya bu ruhsattan doğacak İşletme
Ruhsatlarının Hak tesisine konu %3’lük bölümü için Devlet Hissesi, ruhsat yatırım programından
kaynaklanan teminat, arama ve işletme giderleri de dahil her türlü mali yükümlülük Aladdin
Middle East Ltd. tarafından yerine getirilecektir. Söz konusu %3 hisse ile ilgili olarak bu
konularda Aladdin Middle East Ltd. tarafından yapılacak olan ödeme ve/veya masraflarla ilgili
olarak hiçbir ödeme ve/veya masraf Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd. Şti.’ne rücu
edilmeyecektir.
hususlarının tarafların aralarında imzaladıkları 31.10.2014 tarihli “İntifa Hakkı Tesis
Sözleşmesi” çerçevesinde, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/Ç ve Yönetmeliğin 8/D
maddelerine istinaden Aladdin Middle East Ltd. lehine bir hak, Sonar Petrol Ar. ve Ür. San. Tic.
Ltd. aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescili için 01.12.2014 tarihinde Genel
Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Milli menfaatlere ve Kanunun
maksadına uygunluğu yönünden Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 15.01.2015 tarihli
Olur’ları alındıktan sonra;
Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd. Şti.’nin Siirt, Şırnak illeri sınırları içerisinde
Aladdin Middle East Ltd. ile müştereken sahip bulunduğu AR/AME-SNR/5019 hak sıra no.lu
petrol arama ruhsatındaki % 15 hissesinden % 3 hissesi üzerinde; yukarıda (a), (b), (c), (d), (e)
maddelerinde belirtilen hususların, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi ve taraflar
arasında 31.10.2014 tarihinde imzalanan “İntifa Hakkı Sözleşmesi”nin kendi aralarında geçerli
olması şartlarıyla, Aladdin Middle East Ltd. lehine bir hak, Sonar Petrol Arama ve Üretim San.
Tic. Ltd. Şti. aleyhine bir takyit olarak tesisine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı
Türk Petrol Kanunu’nun 21/Ç maddesi gereğince karar verilmiştir.
—————
585/1-1
Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin Adıyaman ili sınırları
içerisinde sahip bulunduğu AR/GYP/4244 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen
petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/GYP/K/M40-c2-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı
iktisabı için 14.01.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu
Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.
—————
586/1-1
Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm San Tic. A.Ş ’nin Van, Bitlis, Iğdır ve Kars
illerinde sahip bulunduğu AR/GMŞ/4921, 4922, 4923, 4924 ve 4941 hak sıra numaralı 5 adet
petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-1’inci maddesi ve mülga 6326
sayılı Petrol Kanunu’nun 132/3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanının 15.01.2015 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir.
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi
yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş
olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu
ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel
Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.
587/1-1
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Milli Eğitim Bakanlığı/ Iğdır Üniversitesi
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
Iğdır Üniversitesi
Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü,
Suveren Kampüsü
76000
İl/İlçe
Iğdır/Merkez
Tel-Faks
0476 226 11 39
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Gün-Ela İnş. Malz. Gıda, Taş. Pet.
Adı/Unvanı
Mad. Orm. San. Tic. Ltd. Şti.
Bağlar Mah. Doktor Sadık Ahmet
Adresi
Cad. Kat: 2 No: 6 Iğdır
T.C. Kimlik No.
21599018870
Vergi Kimlik/
4260548701
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ay
5559
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
611/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 42
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/63095
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı/T.C. İstanbul Üniversitesi
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Hastanesi
İl/İlçe
İstanbul - Fatih
Adresi
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Dekanlık Binası K: 4 Satınalma
Müdürlüğü
Tel-Faks
0212 414 20 00-0212 414 20 25
Posta Kodu
34094
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Oac Proje Danışmanlık Yapı ve
İnş. Ltd. Şti.
Adresi
Topçular Mah. Rami Kışla Cad.
No: 58 Kat: 1/28 Eyüp-İstanbul
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
632 042 2225
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
İstanbul Ticaret Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
653/1-1
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
MALTEPE İLÇE MİLLİ
İl/İlçe
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL/MALTEPE
BAĞDAT CADDESİ KAĞAN
Adresi
SOKAK HASAN ŞADOĞLU
Tel-Faks 0 (216) 4170876- 0 (216) 4176959
ORTAOKULU EK BİNA 3.KAT
Posta
Kodu
34841
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel
Kişi
Adı/Unvanı
EMİRHAN SOKAK 4/2
ÇEKMEKÖY/ İSTANBUL
T.C. Kimlik No.
17870813296
Vergi Kimlik/
YOK
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
YOK
YOK
No.
Süresi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
AYDIN KEÇKİN
Adresi
6. Yasaklama
maltepe34@ meb.gov.tr
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
c-2886 DİK
( )
b-4735
KİSK
( )
(X)
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
610/1/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 44
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
UŞAK İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
İl/İlçe
UŞAK/MERKEZ
KURTULUŞ MAHALLESİ
Adresi
ENSTİTÜ SOKAK NO:11
Tel-Faks 0 (276) 2233990
UŞAK
Posta
Kodu
64100
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel
Kişi
Adı/Unvanı
ÜNALAN MAHALLESİ 1.
GÜLDİBİ SOKAK NO:7 UŞAK
T.C. Kimlik No.
66625211368
Vergi Kimlik/
YOK
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
Süresi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
VEDAT GÜNEŞ
Adresi
6. Yasaklama
fatura64@ meb.gov.tr
Ay
YOK
YOK
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
c-2886 DİK
( )
b-4735
KİSK
( )
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
610/2/1-1
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Milli Eğitim Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
610/3/1-1
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
605/1-1
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
İçişleri Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
606/1-1
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
607/1-1
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
608/1-1
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
609/1-1
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
612/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 52
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/70085
2. Yasaklama Kararı Veren
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Kahramanmaraş Orman Bölge
Adı
Müdürlüğü, Kahramanmaraş
İl/İlçe
Kahramanmaraş/Onikişubat
Orman İşletme Müdürlüğü
Hacı Bayram Veli Mah. Sait
Zarifoğlu Bulvarı No: 225
Adresi
Tel-Faks
Onikişubat/Kahramanmaraş
Posta Kodu 46040
Tel: (0344) 234 44 01
Fax: (0344) 234 44 10
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Serkan ATAY
Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi
Adresi
No: 243/A Adıyaman
T.C. Kimlik No.
12154434778
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Adıyaman İnşaatçılar Esnaf ve
Ticaret/Esnaf Odası
Sanatkarlar Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No. 02/30857
6. Yasaklama
Süresi
Ay
()
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
(X)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
592/1-1
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/69940
Orman Genel Müdürlüğü
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Orman Genel Müdürlüğü Çankırı
Adı
Orman İşletme Müdürlüğü
Abdülhalık Renda Mahallesi Refik
Adresi
Saydam Cad. No: 85
Posta Kodu
18200
İl/İlçe
Çankırı/Merkez
Tel-Faks
0376 213 10 67/0376 213 16 70
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
İMF Koç Gıda İnş. Oto. Mad. Day.
Adı/Unvanı
Tük. Mal. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.
Ankara Karayolu 3. Km. Çankırı
Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
4740143299
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
2/2354
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
(X)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
593/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 54
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Muğla Orman Bölge
Müdürlüğü Makine ve İkmal Şube Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/105270
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
İl/İlçe
Muğla/Menteşe
Adresi
Marmaris Bulvarı No: 8/1
Tel-Faks
0252 214 12 02-0252 214 14 09
Posta Kodu
48000
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Genç Efe Yapı Nakliye İnşaat İnş. Malz.
Adı/Unvanı
Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cuma Mah. 213 Sok. No: 28/C
Adresi
Efeler/Aydın
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Güzelhisar V.D.: 3930583418
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
Aydın Ticaret Odası
14568-Aydın/20408
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
(X)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
591/1-1
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Orman Genel Müdürlüğü Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Artvin Orman İşletme
Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/104217
2. Yasaklama Kararı Veren
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Orman Genel Müdürlüğü - Artvin
Adı
OBM - Artvin Orman İşletme
İl/İlçe
Artvin/Merkez
Müdürlüğü
Yeni Mahalle Stad Sokak No: 21,
Adresi
Tel-Faks
0466 212 68 90 - 0466 212 26 60
Artvin
Posta Kodu 08000
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Çelik-Oğlu İnşaat Emlak Tekstil
Konfeksiyon Elektrik Elektronik
Mobilya Dekorasyon Züccaciye İtriyat
Toplu Temizlik Güvenlik
Medikal Plastik PVC Akaryakıt Orman
Ürünleri Hayvancılık Gıda
Adı/Unvanı
Alkollü Alkolsüz İçkiler Tekel Ürünleri
Otomotiv İş Makinaları
Kuyumculuk Madencilik Kırtasiye
Bayilik Turizm Nakliye Pazarlama
İthalat İhracat Taahhüt Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi
Dere Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak
Adresi
No: 63/Artvin
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
2400568472
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Artvin Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
1727
No.
6. Yasaklama
7. Yasaklamanın
a-4734
b-4735
Ay ( ) Yıl (1)
( )
(X)
Süresi
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
KİSK
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
(X)
Bakanlık İhalelerinden ( ) Bakanlık İhalelerinden ( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
590/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 56
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/83161
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
ADANA TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
İl/İlçe
ADANA /SEYHAN
Tel-Faks
3223525301-3223597885
E-Mail
-
REŞAT BEY MAH. ORDU
Adresi
Posta Kodu
CAD.ADLİYE ARKASI
01330
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
SÜREYYA TEMİZLİK İNŞAAT
GIDA PAZARLAMA TEKSTİL
Adı/Unvanı
-
İTHALAT İHRACAT SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
HUZUREVLER MAH. 77206 SOK.
M.PARTAL APT. B BLOK ZEMİN
Adresi
KAT NO:5/A
ÇUKUROVA/ADANA
T.C. Kimlik No.
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
7870306497
-
ADANA TİCARET ODASI
-
48602
-
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
603/1/1-1
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/47230
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
1'İNCİ HAVA İKMAL BAKIM
Adı
İl/İlçe
ESKİŞEHİR/TEPEBAŞI
Tel-Faks
222 2375940 - 222 2375939
E-Mail
-
MERKEZİ KOMUTANLIĞI
GÜNDOĞDU MAH. ANKARA
Adresi
ASFALTI KARTAL KAVŞAĞI
Posta Kodu
26320
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ALİ YILMAZ
MİTHATPAŞA CAD. SIRT SOK.
Adresi
NO:172 ÜMRANİYE / İSTANBUL
T.C. Kimlik No.
42844564546
Vergi Kimlik/
9670117950
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
İSTANBUL TİCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
665864
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( ) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
603/2/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 58
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/38360
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
İl/İlçe
İSTANBUL/FATİH
Tel-Faks
2125140010-2125140020
E-Mail
-
HOCA PAŞA MAHALLESİ /
Adresi
DEMİRKAPI GÜLHANE PARKI
YANI
Posta Kodu
34112
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
MANGA TEKSTİL
KONFEKSİYON ÇANTA DERİ
MAMÜLLERİ SPOR
Adı/Unvanı
MALZEMELERİ İMALAT
ERKAN AÇIKGÖZ
SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi
T.C. Kimlik No.
ÇAMLICA MAH. DİMAŞ İŞ
FAHRİ KORUTÜRK MAH. 904
MERKEZİ 15. SOKAK NO:6/L
SK. NO:4 İÇ KAPI NO:9
YENİMAHALLE/ANKARA
MAMAK/ANKARA
-
11944241602
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
6120479321
-
ANKARA TİCARET ODASI
-
204726
-
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
603/3/1-1
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
2013/16370
-
İZMİR TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
İl/İlçe
İZMİR/KONAK
Adresi
GAZİLER CD./ 1420 SOKAK 1/3
Tel-Faks
2324330076-2324332709
Posta Kodu
35128
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
CEVTEKS GIDA İNŞAAT
ELEKTRONİK TEKSTİL
Adı/Unvanı
SANAYİ VE TİCARET
-
LİMİTED ŞİRKETİ
MALTEPE MAHALLESİ
GÜMÜŞSUYU CADDESİ
Adresi
CEVTEKS ÇARŞISI NO:64/48
-
ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
T.C. Kimlik No.
-
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
1380325291
-
İSTANBUL TİCARET ODASI
-
764130
-
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
603/4/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 60
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/50649
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
2’NCİ KOLORDU
Adı
İl/İlçe
ÇANAKKALE/GELİBOLU
Tel-Faks
2865661137-2865666898
E-Mail
-
KOMUTANLIĞI
HOCA HAMZA MAH.
Adresi
TUĞSAVUL CAD. 15
Posta Kodu
17500
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
İBRAHİM SAK
-
1202/2SOKAK NO:31 KAT:2
Adresi
DAİRE:205 YENİŞEHİR/İZMİR
T.C. Kimlik No.
15715161434
-
7390272649
-
İZMİR TİCARET ODASI
-
1 136651
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
603/5/1-1
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/45283 (Karar No:53)
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
ANKARA TEDARİK BÖLGE
Adı
İl/İlçe
ANKARA-KEÇİÖREN
BAŞKANLIĞI
Adresi
ESKİ GARAJ YANI-ETLİK
Tel-Faks
0 312 384 32 50-0 312 384 32 61
Posta Kodu
06010
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
BİNSES TEKSTİL TİCARET VE
Adı/Unvanı
MİMTAZ YETKİN
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi
BAHÇELİEVLER MAH.
BAHÇELİEVLER MAH.
SELAHATTİN KAYA CAD.
SELAHATTİN KAYA CAD.
NO:28/2 BİNGÖL
NO:28/2 BİNGÖL
T.C. Kimlik No.
30487191878
Vergi Kimlik/
1760276701
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ
Ticaret/Esnaf Odası
ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
3598
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( ) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
603/6/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 62
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/45283 (Karar No:54)
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
ANKARA TEDARİK BÖLGE
Adı
İl/İlçe
ANKARA-KEÇİÖREN
BAŞKANLIĞI
Adresi
ESKİ GARAJ YANI-ETLİK
Tel-Faks
0 312 384 32 50-0 312 384 32 61
Posta Kodu
06010
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
BİNSES TEKSTİL TİCARET VE
Adı/Unvanı
MİMTAZ YETKİN
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi
BAHÇELİEVLER MAH.
BAHÇELİEVLER MAH.
SELAHATTİN KAYA CAD.
SELAHATTİN KAYA CAD.
NO:28/2 BİNGÖL
NO:28/2 BİNGÖL
T.C. Kimlik No.
30487191878
Vergi Kimlik/
1760276701
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ
Ticaret/Esnaf Odası
ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
3598
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( ) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
603/7/1-1
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/45283 (Karar No:58)
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
ANKARA TEDARİK BÖLGE
Adı
İl/İlçe
ANKARA-KEÇİÖREN
BAŞKANLIĞI
Adresi
ESKİ GARAJ YANI-ETLİK
Tel-Faks
0 312 384 32 50-0 312 384 32 61
Posta Kodu
06010
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
BİNSES TEKSTİL TİCARET VE
Adı/Unvanı
MİMTAZ YETKİN
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi
BAHÇELİEVLER MAH.
BAHÇELİEVLER MAH.
SELAHATTİN KAYA CAD.
SELAHATTİN KAYA CAD.
NO:28/2 BİNGÖL
NO:28/2 BİNGÖL
T.C. Kimlik No.
30487191878
Vergi Kimlik/
1760276701
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ
Ticaret/Esnaf Odası
ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
3598
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( ) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
603/8/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 64
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/45283 (Karar No:61)
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
ANKARA TEDARİK BÖLGE
Adı
İl/İlçe
ANKARA-KEÇİÖREN
BAŞKANLIĞI
Adresi
ESKİ GARAJ YANI-ETLİK
Tel-Faks
0 312 384 32 50-0 312 384 32 61
Posta Kodu
06010
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
BİNSES TEKSTİL TİCARET VE
Adı/Unvanı
MİMTAZ YETKİN
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi
BAHÇELİEVLER MAH.
BAHÇELİEVLER MAH.
SELAHATTİN KAYA CAD.
SELAHATTİN KAYA CAD.
NO:28/2 BİNGÖL
NO:28/2 BİNGÖL
T.C. Kimlik No.
30487191878
Vergi Kimlik/
1760276701
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ
Ticaret/Esnaf Odası
ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
3598
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( ) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
603/9/1-1
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/45283 (Karar No:62)
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
ANKARA TEDARİK BÖLGE
Adı
İl/İlçe
ANKARA-KEÇİÖREN
BAŞKANLIĞI
Adresi
ESKİ GARAJ YANI-ETLİK
Tel-Faks
0 312 384 32 50-0 312 384 32 61
Posta Kodu
06010
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
BİNSES TEKSTİL TİCARET VE
Adı/Unvanı
MİMTAZ YETKİN
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi
BAHÇELİEVLER MAH.
BAHÇELİEVLER MAH.
SELAHATTİN KAYA CAD.
SELAHATTİN KAYA CAD.
NO:28/2 BİNGÖL
NO:28/2 BİNGÖL
T.C. Kimlik No.
30487191878
Vergi Kimlik/
1760276701
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ
Ticaret/Esnaf Odası
ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
3598
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( ) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
603/10/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 66
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/45283 (Karar No:55)
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
ANKARA TEDARİK BÖLGE
Adı
İl/İlçe
ANKARA-KEÇİÖREN
BAŞKANLIĞI
Adresi
ESKİ GARAJ YANI-ETLİK
Tel-Faks
0 312 384 32 50-0 312 384 32 61
Posta Kodu
06010
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
BİNSES TEKSTİL TİCARET VE
Adı/Unvanı
MİMTAZ YETKİN
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi
BAHÇELİEVLER MAH.
BAHÇELİEVLER MAH.
SELAHATTİN KAYA CAD.
SELAHATTİN KAYA CAD.
NO:28/2 BİNGÖL
NO:28/2 BİNGÖL
T.C. Kimlik No.
30487191878
Vergi Kimlik/
1760276701
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ
Ticaret/Esnaf Odası
ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
3598
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( ) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
603/11/1-1
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/65405
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE
Adı
İl/İlçe
İSTANBUL/FATİH
Tel-Faks
2125140010-2125140020
E-Mail
-
BAŞKANLIĞI
HOCA PAŞA MAHALLESİ /
Adresi
DEMİRKAPI GÜLHANE PARKI
YANI
Posta Kodu
34112
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
İBRAHİM SAK
-
1202/2SOKAK NO:31 KAT:2
Adresi
DAİRE:205 YENİŞEHİR/İZMİR
T.C. Kimlik No.
15715161434
-
7390272649
-
İZMİR TİCARET ODASI
-
1 136651
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
603/12/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 68
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/43742
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
-
ANKARA TEDARİK BÖLGE
Adı
İl/İlçe
ANKARA/KEÇİÖREN
Tel-Faks
3123843250-3123843261
E-Mail
-
BAŞKANLIĞI
ETLİK CADDESİ (ESKİ
Adresi
GARAJLAR YANI)
Posta Kodu
06010
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı
-
YAŞAR TAŞCI
MERKEZ MAH. CUMHURİYET
Adresi
CAD. BAYINDIR SOKAK 3/8
-
PURSAKLAR/ANKARA
T.C. Kimlik No.
31685397710
-
Vergi Kimlik/
8260071337
-
ANKARA TİCARET ODASI
-
354879
-
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
603/13/1-1
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
2014/106937
-
2’NCİ HAVA İKMAL BAKIM
MERKEZİ KOMUTANLIĞI
İl/İlçe
KAYSERİ/MELİKGAZİ
Tel-Faks
3522224545-3522221017
E-Mail
-
ESENYURT MAH.ERCİYES
Adresi
CAD.
Posta Kodu
38050
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
ÖZ RULMAN TİCARET VE
Adı/Unvanı
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
YENİ SANAYİ SİTESİ GAZALİ
Adresi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ALİ HİKMET SÖNMEZ
YENİ SANAYİ SİTESİ GAZALİ
CAD. NO:1
KOCASİNAN/KAYSERİ
T.C. Kimlik No.
-
CAD. NO:1 KOCASİNAN/KAYSERİ
36595788696
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
6620072762
-
KAYSERİ TİCARET ODASI
-
16440
-
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
603/14/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 70
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/43314
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
ASKERİ VETERİNER OKULU
Adı
VE EĞİTİM MERKEZİ
İl/İlçe
BURSA/GEMLİK
Tel-Faks
2245190210 - 2245190219
E-Mail
-
KOMUTANLIĞI
KURŞUNLU YOLU
Adresi
ENGÜRÜCÜK MEVKİİ
Posta Kodu
16600
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
AYŞE TURHAN
ESENTEPE MAH. DORUK SOK.
Adresi
K:3 D:9 NİLÜFER/BURSA
T.C. Kimlik No.
11735184088
Vergi Kimlik/
8710102247
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
BURSA TİC. VE SAN.OD.
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
74925/BURSA/MERKEZ
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( ) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
603/15/1-1
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
2013/73454
-
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
İl/İlçe
İSTANBUL/FATİH
Tel-Faks
2125140010-2125140020
E-Mail
-
HOCA PAŞA MAHALLESİ /
Adresi
DEMİRKAPI GÜLHANE PARKI
YANI
Posta Kodu
34112
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı
-
NURDAN ERDİŞ
ZUHURATBABA MAH.
Adresi
ZUHURATBABA CAD. NO:35/4
-
BAKIRKÖY/İSTANBUL
T.C. Kimlik No.
26353862904
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
-
-
İSTANBUL TİCARET ODASI
-
815759
-
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
603/16/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 72
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/76198
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
-
İÇ GÜVENLİK EĞİTİM VE
Adı
TATBİKAT MERKEZİ
İl/İlçe
ISPARTA/ISPARTA MERKEZ
KOMUTANLIĞI
Adresi
EĞİRDİR YOLU ÜZERİ
Tel-Faks
2462324612-2462324612
Posta Kodu
32000
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı
-
MEHMET ALİ CANLI
NİŞANTAŞ MAH. KEMERLİ
CAD. DEMİRCİ İŞ MERKEZİ 7/F
Adresi
-
SELÇUKLU/KONYA
T.C. Kimlik No.
18230480882
-
Vergi Kimlik/
2010364144
Mükellefiyet No.
KONYA BAKKALLAR
Kayıtlı Olduğu
BAYİLER VE
Ticaret/Esnaf Odası
42/145626
6. Yasaklama
Ay
-
KURUYEMİŞCİLER ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
Süresi
-
( )
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
603/17/1-1
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 73
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/59953
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
-
2’NCİ ORDU KOMUTANLIĞI
İl/İlçe
MALATYA/MALATYA MERKEZ
Tel-Faks
4223715800-4223715746
E-Mail
-
ZAFER MAH. MEHMET
Adresi
BUYRUK CAD.
Posta Kodu
44100
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı
-
İBRAHİM SAK
1202/2SOKAK NO:31 KAT:2
Adresi
DAİRE:205 YENİŞEHİR/İZMİR
T.C. Kimlik No.
15715161434
-
Vergi Kimlik/
7390272649
-
İZMİR TİCARET ODASI
-
1 136651
-
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
603/18/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 74
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/174443
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
GÜLHANE ASKERİ TIP
AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI
İl/İlçe
ANKARA/KEÇİÖREN
Tel-Faks
0 312 304 24 21-0 312 304 22 50
E-Mail
-
GENERAL DR.TEVFİK
Adresi
Posta Kodu
SAĞLAM CAD. ETLİK
06018
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
PLATİN MEDİKAL İNŞAAT
TURİZM İTHALAT İHRACAT
Adı/Unvanı
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
FEVZİ DUMAN
ŞİRKETİ
Adresi
T.C. Kimlik No.
GAZİ MAH. SİLAHTAR CAD.
GAZİ MAH. SİLAHTAR CAD.
MÜMTAZ GÜMÜŞ SOK. NO:4/6
MÜMTAZ GÜMÜŞ SOK. NO:4/6
YENİMAHALLE/ANKARA
YENİMAHALLE/ANKARA
-
11977187236
Vergi Kimlik/
7300075789
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
ANKARA TİCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
139229
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( ) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
603/19/1-1
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 75
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
2014/27037 (76 Karar No.lu)
-
İZMİR TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
İl/İlçe
İZMİR/KONAK
Adresi
GAZİLER CD. / 1420 SOKAK 1/3 Tel-Faks
2324330076-2324332709
Posta Kodu
35128
-
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
MANGA TEKSTİL
KONFEKSİYON ÇANTA DERİ
MAMÜLLERİ SPOR
Adı/Unvanı
MALZEMELERİ İMALAT
ERKAN AÇIKGÖZ
SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi
T.C. Kimlik No.
ÇAMLICA MAH. DİMAŞ İŞ
FAHRİ KORUTÜRK MAH. 904
MERKEZİ 15. SOKAK NO:6/L
SK. NO:4 İÇ KAPI NO:9
YENİMAHALLE/ANKARA
MAMAK/ANKARA
-
11944241602
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
6120479321
-
ANKARA TİCARET ODASI
-
204726
-
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
603/20/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 76
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/67887
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
ANKARA TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
İl/İlçe
ANKARA-KEÇİÖREN
Adresi
ESKİ GARAJ YANI-ETLİK
Tel-Faks
0 312 384 32 50-0 312 384 32 61
Posta Kodu
06010
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ANBA BÜRO MALZEMELERİ
VE GIDA İŞLETMELERİ
Adı/Unvanı
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
NECATİBEY CAD. GÜMRÜK
SOK. NO:12/4 BEYOĞLU
Adresi
KARAKÖY İSTANBUL
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
0680767432
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
İSTANBUL TİCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
620657
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( ) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
603/21/1-1
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/130085
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
3'ÜNCÜ ANA JET ÜS
Adı
İl/İlçe
KONYA/SELÇUKLU
KOMUTANLIĞI
Adresi
-
Tel-Faks
332 3271002 - 332 3214150
Posta Kodu
42040
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ARNET TAAHHÜT ANONİM
Adı/Unvanı
MUHAMMED EMİN ARGUN
ŞİRKETİ
Adresi
T.C. Kimlik No.
FEVZİ ÇAKMAK MAH.
FEVZİ ÇAKMAK MAH.
MUHABİR CAD. NO:55
MUHABİR CAD. NO:55
KARATAY/KONYA
KARATAY/KONYA
-
32581684782
Vergi Kimlik/
0800348018
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
KONYA TİCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
27006 / MERKEZ
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
(6)
Yıl
a-4734
( )
b-4735
(X)
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
KİSK
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( ) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
603/22/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 78
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/9290
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
1'İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ
İl/İlçe
SAKARYA/ARİFİYE
Adresi
Tel-Faks
0 264 275 16 20-0 264 276 86 79
Posta Kodu 54580
E-Mail
-
KOMUTANLIĞI
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
STANDART OTOMOTİV
MAKİNE TEKSTİL GIDA VE SU
Adı/Unvanı
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BEŞYOL MAH. BİRLİK CAD. ALİ
AĞA SOK. GÜLEN HAN. NO.:4/1
Adresi
SEFAKÖY ÇEKMECE/İSTANBUL
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
7810212588
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
İSTANBUL TİCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
429552
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
603/23/1-1
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 79
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/65723
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
ANKARA TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
İl/İlçe
ANKARA-KEÇİÖREN
Adresi
ESKİ GARAJ YANI-ETLİK
Tel-Faks
0 312 384 32 50-0 312 384 32 61
Posta Kodu
06010
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
MİM LOJİSTİK GIDA TEDARİK
Adı/Unvanı
HİZMETLERİ SANAYİ VE
LÜTFÜ SERHAN KALMAZ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi
T.C. Kimlik No.
CADDEBOSTAN MAH.
CADDEBOSTAN MAH.
PLAJYOLU CAD. KADİRAĞA
PLAJYOLU CAD. KADİRAĞA
SOK. CÜNERAY APT.
SOK. CÜNERAY APT.
N.:32/MÜŞTEMİLAT
N.:32/MÜŞTEMİLAT
KADIKÖY/İSTANBUL
KADIKÖY/İSTANBUL
-
20228224620
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
6210407238
-
İSTANBUL TİCARET ODASI
-
577707
-
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( ) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
603/24/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 80
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
-
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
KIBRIS TÜRK BARIŞ
Adı
KUVVETLERİ
İl/İlçe
KKTC/GİRNE
Tel-Faks
-
E-Mail
-
KOMUTANLIĞI
Adresi
-
Posta Kodu -
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
BAYUR TARIM ÜRÜNLERİ
Adı/Unvanı
KEMAL BAYUR
ŞİRKETİ LİMİTED
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
HASPOLAT LEFKOŞA/K.K.T.C.
HASPOLAT LEFKOŞA/K.K.T.C.
-
136179 (K.K.T.C KİMLİK NO.)
Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
MŞ.12705
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
13478
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
603/25/1-1
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 81
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/22924
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
-
İZMİR TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
İl/İlçe
İZMİR/KONAK
Adresi
GAZİLER CD. / 1420 SOKAK 1/3 Tel-Faks
2324330076-2324332709
Posta Kodu
35128
-
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
GAMATEKS TEKSTİL SANAYİ
Adı/Unvanı
VE TİCARET ANONİM
OSMAN AYDINLI
ŞİRKETİ
KARAKURT YOLU ÜZERİ
CUMHURİYET MAH. ESKİ
CUMHURİYET MAHALLESİ
KARAKURT YOLU (1891
1891 SOKAK NO:52
SOKAK) SK. NO:52 İÇ KAPI
MERKEZ/DENİZLİ
NO:A PAMUKKALE/DENİZLİ
-
37987183006
Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
3880084184
-
DENİZLİ TİCARET ODASI
-
10141
-
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
603/26/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 82
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/71907
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
-
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE
Adı
BAŞKANLIĞI
İl/İlçe
İSTANBUL/FATİH
Tel-Faks
2125140010-2125140020
E-Mail
-
HOCA PAŞA MAHALLESİ /
DEMİRKAPI GÜLHANE PARKI
Adresi
YANI
Posta Kodu
34112
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ANATOLYAM GIDA VE
Adı/Unvanı
AMBALAJ SANAYİ VE
-
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MERKEZ MAH. ORUÇ REİS
NO:21/B 01
Adresi
YENİBOSNA/BAHÇELİEVLER/İ
-
STANBUL
T.C. Kimlik No.
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
-
0680784283
-
İSTANBUL TİCARET ODASI
-
684079
-
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
—————
603/27/1-1
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre Kahvecioğlu
Gıda Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında verilen ve 04 Eylül 2014 tarihli ve 29109
sayılı Resmi Gazete’nin 74’üncü sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara
7’nci İdare Mahkemesi tarafından 16 Aralık 2014 tarihli ve Esas No:2014/1959 sayılı karar ile,
yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince idarenin, davanın esasına ilişkin
hakları saklı kalmak kaydıyla yasaklama kararının uygulanması durdurulmuştur.
Duyurulur.
603/28/1-1
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 83
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/103006
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
HAVA LOJİSTİK
KOMUTANLIĞI
İl/İlçe
ANKARA / Etimesgut
Adres
Hava Lojistik Komutanlığı
Tel-Faks
312 298 44 71 / 312 249 10 76
Posta Kodu
06790
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
BOZTEPE MÜHENDİSLİK
İNŞAAT İŞ SAĞLIĞI VE
Adı/Unvanı
GÜVENLİĞİ SANAYİ VE
Muzaffer BOZTEPE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Cevizlidere Mahallesi 1242. Cad.
Adresi
No: 5/2 Çankaya / ANKARA
T.C. Kimlik No.
-
-
33485260720
6260054812
-
Ankara Ticaret Odası
-
320605
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6 )
Yıl
7. Yasaklamanın
( )
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
(X)
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
602/1-1
Sayfa : 84
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 85
Sayfa : 86
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 87
Sayfa : 88
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 89
Sayfa : 90
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 91
Sayfa : 92
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 93
Sayfa : 94
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 95
Sayfa : 96
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2015 – Sayı : 29249
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Başbakan Yardımcısı Numan
KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
Sayfa
1
2
ATAMA KARARI
— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ait Atama Kararı
3
SINIR TESPİT KARARI
— Sınır Tespitine Dair Karar
3
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar
4
YÖNETMELİKLER
— Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— Süleyman Şah Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
6
8
GENELGE
— Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 2015/1
Sayılı Başbakanlık Genelgesi
8
TEBLİĞ
— 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri
ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler,
Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2015 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi)
10
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 6/1/2015 Tarihli ve 2013/8517 Başvuru Numaralı Kararı
15
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 20/1/2015 Tarihli ve 57 Sayılı Kararı
27
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
29
31
36
86
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR