rşı
ÇİFTÇİ KARINCALAR
KÖLECİ KARINCALARA KARŞI
Toprak Işık
Hayvanların şaşırtıcı dünyalarından esinlenmiş nefes kesen bir macera!
Özgürlük, savaş, barış, üretkenlik, sömürü, farklılıkları kabullenme gibi kavramlara ilişkin zihin açıcı bir roman.
İlişkilendirilen Kazanımlardan Bazıları:
* 3. sınıf, Hayat Bilgisi
* 3. sınıf, Fen Bilimleri
A.3.24. Nasıl daha iyi öğrendiğini açıklayarak kendisine uygun
öğrenme tekniklerini seçer ve kullanır.
3.5.1.1. Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve
cansız olarak sınıflandırır.
B.3.2. Canlıları sınıflandırarak, evinde bitki yetiştirmeye veya
hayvan beslemeye istekli olur ve onların ihtiyaçlarını karşılamak
için sorumluluk alır.
3.5.3.2. Doğal çevrenin canlılar için önemini kavrar ve doğal
çevreyi korumak için tedbirler alır.
B.3.12. Hayalindeki meslekle ilgili duygu, düşünce ve
beklentilerini sanat yoluyla ifade eder.
* 4. sınıf, Sosyal Bilgiler
1.1. Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder.
B.3.17. Aile içinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek
için, sorun çözme becerisini kullanır.
1.2. Duyguları ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi fark eder.
B.3.22. Yemek, uyku, ders çalışma ve oyun saatlerine uymanın
kişisel başarı ve başarısızlıkla ilişkisini araştırır.
1.4. Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar.
C.3.12. Doğadaki su döngüsünün nasıl gerçekleştiği hakkında
sorular sorarak çıkarımlarda bulunur.
C.3.15. Ay’ın görünüşündeki farklılıkları gözlemler.
C.3.16. Dünya’nın hareketleri sonucunda oluşan değişim ve
sürekliliği algılar.
C.3.25. Canlıların ortak özelliklerini araştırır.
* 4. sınıf, Türkçe
Okuma:
2.10. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.
2.11. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
5. baskı
C.3.3. Kendisinin veya anne-babasının hayatında zaman içinde
oluşan değişiklikleri fark eder ve bunları sözlü ya da yazılı olarak
sunar.
1.3. Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder.
2.12. Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate alarak okur.
Görsel Okuma:
1.9. Beden dilini yorumlar.
1.10. Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.
1.11. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.
* 3. sınıf, Türkçe
*4. sınıf, Fen Bilimleri
Okuma:
2.1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.
2.2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni
kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
4.5.2.1. İnsan ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimin önemini
kavrar.
* 5. sınıf, Sosyal Bilgiler
2.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili
soruları cevaplandırır.
3.4. Yaşadığı bölgedeki insanların doğal ortamı değiştirme ve
ondan yararlanma şekillerine kanıtlar gösterir.
2.25. Okuduklarıyla ilgili, kendi yaşantısından ve günlük hayattan
örnekler verir.
5.1. Buluşlarla teknolojik gelişmeleri ilişkilendirir.
2.27. Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler.
2.28. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir.
2.29. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.
5.2. Buluşların ve teknolojik ürünlerin toplum hayatımıza
etkilerini tartışır.
5.3. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerinin
farkına varır.
* 5. sınıf, Türkçe
5.7. Paylaşarak okumaktan zevk alır.
5.10. Bilgi edinmek için okur.
Okuma:
5.12. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.
2.21. Okuduklarında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları
belirler.
Yazma:
2.13. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.
2.24. Okuduklarından çıkarımlar yapar.
2.15. Özet çıkarır.
2.25. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı
çözümler bulur.
2.16. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter, olay, yer, an ile
ilgili görüş ve düşüncelerini yazar.
5.6. Bilgi edinmek için okur.
Toprak Işık
1973 yılında Elazığ’da doğdu. Üniversite birinci basamak sınavında Türkiye 9’uncusu, ikinci basamak sınavında Türkiye 16’ncısı
olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 1996 yılında mezun oldu. Bir süre New York’ta
yaşadıktan sonra yazarlığa daha fazla zaman ayırabilmek için İstanbul’a yerleşti; mühendislik yaşamını ise araştırma-geliştirme
projelerinde danışmanlık yaparak sürdürmeye devam etti.
Tudem Yayınlarından
Çıkan Kitapları:
7. baskı
96128
em.com
Toprak Işık
tudem.com
www.tudem.com
Baba Beni
Anlasana
(roman)
www.tudem.com
Anne Beni
Geri Getir
(roman)
Sıradana Övgü
(deneme)
Adından Belli
Kuşlar Köyü
(roman)
İşimle Başım Dertte
(deneme)
Nine Bizi Kurtarsana
önmüş bir Büyücü,
eye takmış kafasını.
çaldığı İrade Taşı
a başarıyla ilerliyor
rinin sayısı önüne
artıyor. Birileri onu
nya’nın hali pişmiş
beter olacak.
arsana, fen bilimleri
a uyarlama projesinin
n kitabı. Fantastik
heyecan dolu bir
nda okura Dünya ve
bilgiler de sunuluyor.
Babam Okulun
En Çalışkanı
(roman)
ayı
şlatm
yava
saatlerce
zamanı
sonunda odaya girip ğınızda
Bir
Bilim
rıya çıktı ğini
rıyor.
in
da başaorsunuz. Dışa saniye geçtigelişmen
on
sel
kalıy
ce beş bir bilim
i gibi
ise sade Böyle hayat eskis i altına
nuz.
enliğ
rı
te ki
görüyorsudan elbet anı egem olanakla
ardın aktır. Zam getirdiği kuşku
n
ğına
akmayac lığın bunu naca en kontrol
insan
r kulla nılırk
alan
kada
kulla
olur?
sonuna bu güç
neler
Peki
edilirse
yok.
ve
kayb
zaman için
r
k
Geti
Geri et ve eşitli bir
Beni
alan
adal
Anne
ı
rken
oyna eyi merkezineunu. Ayn
ânla
okur
dan
mek
mücadel çekiyor konuların n
verilen ın içine
loji
de roma
tekno
maceran fen ve ait bilgiler
r.
zamanda olaylara e aktarılıyo
içind
fiziksel
kurgusu
Toprak Işık
69-612-8
Toprak Işık
Toprak Işık
Ceren çalışkan bir öğrenci ama babasının sürekli
onu kontrol etmesinden dolayı çok bunalıyor. Yaz
tatilinde biraz olsun nefes almak istediğinden emekli
bir profesör olan babaannesinin yanına gidiyor. Ceren’in
babaannesi, herkesin Kimya Nine’si, Bizimora diye bilinen
ekolojik bir çiftlikte yaşıyor. Kendisi küçük ama anlamı
büyük bir yer.
Ceren orada madde ve değişim yasalarının birçok
uygulamasını da görüyor. Ne var ki huzurlu yaşam çok
uzun sürmüyor; çünkü şehirleşmenin doğaya düşman hırsı
Bizimora’yı da yutmak istiyor...
Baba Beni Anlasana doğaya dost bir yaşamın mümkün,
hatta zorunlu olduğunu savunan bir kitap.
Anne Beni Geri Getir
rahat ederdİm.
rı bİlmem
Baba Beni Anlasana
.. Keşke babamın
Babam Okulun En Çalışkanı
me yarayacak?
Delidolu Yayınlarından
Çıkan Kitapları:
Nine Bizi
Kurtarsana
(roman)
Büyüyen
Çocuk
(öykü)
Download

çiftçi karıncalar köleci karıncalara karşı