ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMASI
Erdi Eser
Bu dersimizde neler öğreneceğiz?
 Algoritma
Nedir?
 Algoritmanın
Hazırlanması
 Akış
Şemaları(Diyagramları) Nedir?
 Akış
Şemalarının Çizilmesi
 Hava
çok sıcak ve bunalıyorsunuz.
Sıcaktan bunalmanız bir problemdir.
Bu problemin bir çok çözüm yolu olabilir.
Problem: Hava çok sıcak ve bunalıyorsunuz
 ADIM
 ADIM
 ADIM
 ADIM
 ADIM
 ADIM
 ADIM
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
Başla.
Sıcaktan bunalıyor musun?
Evet ise ADIM 5’ e git.
Hayır ise ADIM 6’ ya git.
Bol su iç.
İşine devam et.
Dur.
Algoritma
Problemin bu şekilde adım adım ifade edilmesi bir
algoritmadır.
Algoritma, herhangi bir sorunun çözümü için
izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için
yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma
izin vermeksizin sözel olarak ifade edilir.
Diğer bir şekilde algoritma bilgilerin nasıl
girileceğinin, problemin nasıl çözüleceğinin, hangi
basamaklardan geçilerek sonuç alınacağının,
sonucun nasıl ve nereye yazılacağının sözel olarak
ifade edilmesidir.
 ADIM
 ADIM
 ADIM
 ADIM
 ADIM
 ADIM
 ADIM
1: Başla.
2: Yoğurdu kaba koy.
3: Tuz koy.
4: Su koy.
5: Çırp.
6: Bardağa doldur.
7: Bitir.
 ADIM
 ADIM
 ADIM
 ADIM
 ADIM
1:
2:
3:
4:
5:
Başla.
Birinci sayıyı giriniz
İkinci sayıyı giriniz.
İki sayıyı topla.
Bitir.
 ADIM
 ADIM
 ADIM
 ADIM
 ADIM
1:
2:
3:
4:
5:
AKIŞ ŞEMASI
Akış Şeması
Akış şeması belirli bir işin yapılabilmesi
için, basit işlemlerle şema halinde
gösterilmesidir.
Kısaca algoritmanın şemalarla
gösterilmesidir.
Algoritma geliştirildikten sonra, daha iyi
anlaşılabilir olması ve programlama
dillerine aktarımı daha kolay olması
nedeniyle, akış şeması haline getirilir.
Böylece sorunun çözüm basamakları,
birbirleri ile ilişkileri ve bilgi akışı daha
kolay görülebilir ve yanlışlıklar
düzeltilebilir.
Elips : Akış şemasının başlangıç ve
bitiş yerlerini gösterir.
Akış şemasında kullanılışı:
Başla
Bitir
Paralel Kenar: Araç belirtilmeden giriş
ya da çıkış yapılacağını gösterir. (Oku,
Yaz)
Akış şemasında kullanılışı:
Dikdörtgen Hesaplama ya da değerin
değişkene aktarımını gösterir. (A=A+1,
Final=100 vb..)
Eşkenar Dörtgen Aritmetik ve mantıksal ifadeler
için karar verme ya da karşılaştırma durumunu
gösterir. (Eğer sayi<0 ise Yaz “Sayı negatif” vb…)
Oklar Diyagramın akış yönünü ,yani her hangi bir
adımdaki işlem tamamlandıktan sonra hangi
adıma gidileceğini gösterir.
Problem: Hava çok sıcak ve bunalıyorsunuz
 ADIM
 ADIM
 ADIM
 ADIM
 ADIM
 ADIM
 ADIM
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
Başla.
Sıcaktan bunalıyor musun?
Evet ise ADIM 5’ e git.
Hayır ise ADIM 6’ ya git.
Bol su iç.
İşine devam et.
Dur.
Başla
İşine
devam
et.
Hayır
Sıcaktan
bunalıyor
musun?
Bitir
Bol su iç
Evet
Problem: İki sayıyı toplayan, sonucu ekrana
yazdıran akış şeması.
 ADIM
 ADIM
 ADIM
 ADIM
 ADIM
 ADIM
 ADIM
 ADIM
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
Başla.
Birinci sayıyı giriniz
Sayıyı değişkene aktar
İkinci sayıyı giriniz.
Sayıyı değişkene aktar.
İki sayıyı topla.
Sayıyı ekrana yaz.
Bitir.
Başla
Birinci sayıyı giriniz
Sayıyı değişkene aktar.
(Sayı=a)
İkinci sayıyı giriniz
Sayıyı değişkene aktar.
(Sayı=b)
İki sayıyı topla
(Topla=a+b)
Toplamı ekrana yaz
Bitir
BAŞLA
Öğretmen Algoritma ve
Akış şemasını anlattı
hayır
Algoritma
Ve
Akış Şeması
anlaşıldı mı ?
evet
Kitaptaki “Tek mi Çift Mi”
etkinliğini yapınız
BİTİR
Sabah kalkıp da okula gelene kadar
yaptığınız işlerin algoritma ve akış şeması
nasıl olmalı?
Algoritma
Akış şeması
Başla
Adım 1: Başla
Adım 2: Uyan
Adım 3: Yüzünü yıka
Adım 4: Kahvaltını
yap
Adım 5: Okul
Kıyafetlerini giy
Adım 5: Servisine bin
Adım 6: Okula gel
Uyan
Yüzünü yıka
Kahvaltını yap
Okul kıyafetlerini giy
Servisine bin
Adım 7: Bitir
Okula gel
Bitir
Download

Algoritma