2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FELSEFE 2. SINIF
Sıra
No
1
2
Adı Soyadı
Geldiği
Üniversite
Kırıkkale
Üniversitesi
Kırıkkale
Gizem Kübra SÜMER
Üniversitesi
Ebru UZUN
Genel Not
Ortalaması
Genel Not
100'lük
Ortalaması Sisteme
ÇevrilmiĢ
Hali
Bölümü
Bitirdiği
Dönem
BaĢvurduğu
Bölüm
GiriĢ Yılı
ÖSYS
Puan Türü
ÖSYS
Puanı
Felsefe
2
Felsefe
2013
TM-3
290,88012
3,66
Felsefe
2
Felsefe
2013
TM-3
276,79084
3,32
ÖSYS
Puanı *
0.70
Genel Not
Ortalaması
*
0.30
Toplam
Puan
AÇIKLAMALAR
92,06
203,61608
27,61800
231,23408
ASIL
84,13
193,75359
25,23900
218,99259
ASIL
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FELSEFE (İ.Ö.) 2. SINIF
Sıra
No
Adı Soyadı
1
Ferruh CAN TAN
2
Muhammed ÇĠFTÇĠ
3
Gizem UĞUZ
Geldiği
Üniversite
Akdeniz
Üniversitesi
Bingöl
Üniversitesi
Kırklareli
Üniversitesi
GiriĢYılı
ÖSYS
Puan Türü
ÖSYS
Puanı
Genel Not
Ortalaması
Genel Not
Ortalaması
100'lük
Sisteme
ÇevrilmiĢ
Hali
ÖSYS
Puanı
*
0.70
Genel Not
Ortalaması
*
0.30
Toplam
Puan
AÇIKLAMALAR
Felsefe (ĠÖ)
2013
TM-3
290,88833
87,00
87,00
203,62183
26,10000
229,72183
ASIL
2
Felsefe (ĠÖ)
2012
TM-3
257,82992
81,94
81,94
180,48094
24,58200
205,06294
ASIL
2
Felsefe (ĠÖ)
2013
TM-3
260,73907
2,73
70,36
182,51735
21,10800
203,62535
YEDEK
Bölümü
Bitirdiği
Dönem
BaĢvurduğu
Bölüm
Felsefe
2
Felsefe
Felsefe
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ 2. SINIF
Sıra
No
Adı Soyadı
1
Merve ATĠÇ
2
ġeyma YILMAZ
3
Gizem Doğa KESER
4
Cemal AKMEġE
5
Nilay GARĠPBAġ
6
Mert ÇĠL
7
Esma SEL
8
Songül KESKĠN
9
Sanem ATEġ
10
Merve ġAHĠN
11
Berkay KOÇ
12
Seren CAMUZ
13
Duygu AKGÜN
14
Ferhat BOZKURT
15
Kevser TABAKÇI
16
Serkan Ahmet
GÜLER
17
Oğuzhan BAYRĠ
18
19
20
21
22
23
Geldiği
Üniversite
Toros
Üniversitesi
Canik BaĢarı
Üniversitesi
MelikĢah
Üniversitesi
19 Mayıs
Üniversitesi
Çankaya
Üniversitesi
Toros
Üniversitesi
Cumhuriyet
Üniversitesi
Hasan
KALYONCU
Üniversitesi
Cumhuriyet
Üniversitesi
Avrasya
Üniversitesi
Fatih
Üniversitesi
Avrasya
Üniversitesi
Toros
Üniversitesi
Cumhuriyet
Üniversitesi
MelikĢah
Üniversitesi
Ġstanbul AREL
Üniversitesi
Üsküdar
Üniversitesi
Hasan
Onurcan YÜKSEL
KALYONCU
Üniversitesi
MelikĢah
Habibe KAYA
Üniversitesi
Canik BaĢarı
Zeynep YAVUZER
Üniversitesi
Canik BaĢarı
Seher ARSLAN
Üniversitesi
Ġstanbul
Buse Sultan
Ticaret
KAVURMACIOĞLU
Üniversitesi
Canik BaĢarı
Mehtap DOĞAN
Üniversitesi
Genel Not
Ortalaması
Genel Not
100'lük
Ortalaması Sisteme
ÇevrilmiĢ
Hali
ÖSYS
Puanı
*
0.70
Genel Not
Ortalaması
*
0.30
Toplam
Puan
AÇIKLAMALAR
88,70
288,54299
26,61000
315,15299
ASIL
95,00
95,00
284,07751
28,50000
312,57751
ASIL
402,72142
3,89
97,43
281,90499
29,22900
311,13399
ASIL
TM-3
402,89536
3,76
94,40
282,02675
28,32000
310,34675
YEDEK
2013
TM-3
402,58893
85,40
85,40
281,81225
25,62000
307,43225
YEDEK
Psikoloji
2012
TM-3
399,20719
93,10
93,10
279,44503
27,93000
307,37503
YEDEK
2
Psikoloji
2013
TM-3
400,15073
90,60
90,60
280,10551
27,18000
307,28551
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
402,82525
3,21
81,56
281,97768
24,46800
306,44568
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
400,68444
3,41
86,23
280,47911
25,86900
306,34811
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
394,26197
3,90
97,66
275,98338
29,29800
305,28138
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2012
TM-3
401,86806
76,00
76,00
281,30764
22,80000
304,10764
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
394,93765
3,62
91,13
276,45636
27,33900
303,79536
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2012
TM-3
397,30073
84,60
84,60
278,11051
25,38000
303,49051
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
401,14746
2,81
72,23
280,80322
21,66900
302,47222
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2012
TM-3
373,60356
92,00
92,00
261,52249
27,60000
289,12249
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
374,05719
83,30
83,30
261,84003
24,99000
286,83003
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2012
TM-3
374,32300
2,93
75,03
262,02610
22,50900
284,53510
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
373,03493
3,03
77,36
261,12445
23,20800
284,33245
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2012
TM-3
361,88743
81,00
81,00
253,32120
24,30000
277,62120
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
351,43622
94,00
94,00
246,00535
28,20000
274,20535
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
354,58127
84,00
84,00
248,20689
25,20000
273,40689
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
352,7839
3,18
80,86
246,94873
24,25800
271,20673
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
345,19152
94,00
94,00
241,63406
28,20000
269,83406
YERLEŞEMEDİ
Bölümü
Bitirdiği
Dönem
BaĢvurduğu
Bölüm
GiriĢ Yılı
ÖSYS
Puan Türü
ÖSYS
Puanı
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
412,20427
88,70
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
405,82501
Psikoloji
2
Psikoloji
2012
TM-3
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
Psikoloji
2
Psikoloji
Psikoloji
2
Psikoloji
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Toros
Üniversitesi
Ġstanbul
Sebahattin
Eda AYDIN
ZAĠM
Üniversitesi
IĢık
Leman GÜNDOĞDU
Üniversitesi
M.Salih
Ġzmir
ASLANYÜREK
Üniversitesi
MelikĢah
Safiyye ELEMAN
Üniversitesi
Ufuk
C.Oğulcan GÜNDÜZ
Üniversitesi
Üsküdar
ġerife ÇELĠK
Üniversitesi
Ufuk
Hülya AYDIN
Üniversitesi
Canik BaĢarı
Yusuf Ahmet KAYA
Üniversitesi
Ġzmir
BüĢra ABACI
Üniversitesi
Ufuk
Sinem Özge YENER
Üniversitesi
Avrasya
AyĢenur ĠNAL
Üniversitesi
Avrasya
Sevim KARATEPE
Üniversitesi
Ġstanbul
Nesrin KARA
AYDIN
Üniversitesi
Ġstanbul Yeni
AyĢe ÖZATA
Yüzyıl
Üniversitesi
Emel KARAKÖSE
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
348,99484
83,70
83,70
244,29639
25,11000
269,40639
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
341,47006
3,36
85,06
239,02904
25,51800
264,54704
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
342,76569
3,19
81,10
239,93598
24,33000
264,26598
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
339,47273
3,51
88,56
237,63091
26,56800
264,19891
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2012
TM-3
328,94775
93,00
93,00
230,26343
27,90000
258,16343
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
322,26557
3,92
98,13
225,58590
29,43900
255,02490
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2012
TM-3
330,45913
74,00
74,00
231,32139
22,20000
253,52139
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2012
TM-3
315,90046
3,21
81,56
221,13032
24,46800
245,59832
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
309,38235
81,00
81,00
216,56765
24,30000
240,86765
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
300,22976
3,24
82,26
210,16083
24,67800
234,83883
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2012
TM-3
295,80108
3,13
79,70
207,06076
23,91000
230,97076
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
291,26209
3,43
86,70
203,88346
26,01000
229,89346
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
268,68380
3,54
89,26
188,07866
26,77800
214,85666
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
272,06588
2,98
76,20
190,44612
22,86000
213,30612
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
267,23982
3,40
86,00
187,06787
25,80000
212,86787
YERLEŞEMEDİ
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ 2. SINIF (YURTDIŞI BAŞVURU)
Sıra
No
Adı Soyadı
1
Abdülaziz ARIÇ
2
Ahmet Fatih ġENEL
3
Özlem ÇETĠN
Geldiği
Üniversite
Yakındoğu
Üniversitesi
Yakın Doğu
Üniversitesi
Lefke Avrupa
Üniversitesi
Genel Not
Ortalaması
Genel Not
100'lük
Ortalaması Sisteme
ÇevrilmiĢ
Hali
ÖSYS
Puanı
*
0.70
Genel Not
Ortalaması
*
0.30
Toplam
Puan
AÇIKLAMALAR
84,60
280,71222
25,38000
306,09222
ASIL
2,91
74,56
272,30887
22,36800
294,67687
YEDEK
3,23
82,03
196,82277
24,60900
221,43177
YERLEŞEMEDİ
ÖSYS
Puanı
*
0.70
Genel Not
Ortalaması
*
0.30
Toplam
Puan
AÇIKLAMALAR
Bölümü
Bitirdiği
Dönem
BaĢvurduğu
Bölüm
GiriĢ Yılı
ÖSYS
Puan Türü
ÖSYS
Puanı
Psikoloji
2
Psikoloji
2012
TM-3
401,01745
3,34
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
389,01267
Psikoloji
2
Psikoloji
2013
TM-3
281,17538
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ 3. SINIF
Sıra
No
Adı Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
Geldiği
Üniversite
Cumhuriyet
Üniversitesi
Yeni Yüzyıl
Ahmet DEMĠR
Üniversitesi
Cumhuriyet
Ġrem ADSEVER
Üniversitesi
Cumhuriyet
Havva GÖÇMEN
Üniversitesi
Cumhuriyet
Mihrap KARAKAYA
Üniversitesi
Maltepe
Sülen ÖZTÜRK
Üniversitesi
Ġzmir
Rahime YILMAZ
Üniversitesi
Ġzmir
Sezen ELCĠK
Üniversitesi
Hüpra KORKMAZ
Genel Not
Ortalaması
Genel Not
100'lük
Ortalaması Sisteme
ÇevrilmiĢ
Hali
Bölümü
Bitirdiği
Dönem
BaĢvurduğu
Bölüm
GiriĢ Yılı
ÖSYS
Puan Türü
ÖSYS
Puanı
Psikoloji
4
Psikoloji
2012
TM-3
421,31824
89,00
89,00
294,92277
26,70000
321,62277
ASIL
Psikoloji
4
Psikoloji
2012
TM-3
411,93677
3,77
94,63
288,35574
28,38900
316,74474
ASIL
Psikoloji
4
Psikoloji
2012
TM-3
413,25025
3,34
84,60
289,27518
25,38000
314,65518
ASIL
Psikoloji
4
Psikoloji
2012
TM-3
412,26609
3,30
83,66
288,58626
25,09800
313,68426
YEDEK
Psikoloji
4
Psikoloji
2012
TM-3
412,68044
3,04
77,60
288,87631
23,28000
312,15631
YEDEK
Psikoloji
4
Psikoloji
2012
TM-3
355,43142
3,32
84,13
248,80199
25,23900
274,04099
YEDEK
Psikoloji
4
Psikoloji
2012
TM-3
345,99551
3,40
86,00
242,19686
25,80000
267,99686
YERLEŞEMEDİ
4
Psikoloji
2012
TM-3
350,04226
2,92
74,80
245,02958
22,44000
267,46958
YERLEŞEMEDİ
ÖSYS
Puanı
*
0.70
Genel Not
Ortalaması
*
0.30
Toplam
Puan
AÇIKLAMALAR
Psikoloji
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ 3. SINIF (YURTDIŞI BAŞVURU)
Sıra
No
Adı Soyadı
Geldiği
Üniversite
Bölümü
Bitirdiği
Dönem
BaĢvurduğu
Bölüm
GiriĢ Yılı
ÖSYS
Puan Türü
ÖSYS
Puanı
Genel Not
Ortalaması
Genel Not
100'lük
Ortalaması Sisteme
ÇevrilmiĢ
Hali
1
Alev ÇELTĠK
Yakındoğu
Üniversitesi
Psikoloji
4
Psikoloji
2011
TM-3
430,357
3,69
92,76
301,24990
27,82800
329,07790
ASIL
2
Halime ALAGÖZ
Doğu Akdeniz
Üniversitesi
Psikoloji
4
Psikoloji
2011
TM-3
340,688
3,01
76,90
238,48160
23,07000
261,55160
YEDEK
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ (İ.Ö.) 2. SINIF
Sıra
No
Adı Soyadı
1
Berkay KOÇ
2
Seren CAMUZ
3
Ferhat BOZKURT
4
Nur SARAÇ
5
Kevser TABAKÇI
6
Serkan Ahmet
GÜLER
7
Habibe KAYA
8
9
Geldiği
Üniversite
Fatih
Üniversitesi
Avrasya
Üniversitesi
Cumhuriyet
Üniversitesi
Çağ
Üniversitesi
MelikĢah
Üniversitesi
Ġstanbul AREL
Üniversitesi
MelikĢah
Üniversitesi
Canik BaĢarı
Zeynep YAVUZER
Üniversitesi
Ġstanbul
Buse Sultan
Ticaret
KAVURMACIOĞLU
Üniversitesi
10
Dilek
ALGÜNERHAN
11
Eda AYDIN
12
Rabia GĠRGĠN
13
Zeynep ERMĠġ
14
Ceyda ANZER
15
Berke GÖKGÜL
16
Sinem Özge YENER
17
AyĢenur ĠNAL
18
Tuğba ATÇEKEN
19
Hande Su ACAR
20
Sevim KARATEPE
21
Raziye Seçil
AYDOĞAN
Fatih Sultan
Mehmet Vakıf
Üniversitesi
Ġstanbul
Sebahattin
ZAĠM
Üniversitesi
Ġstanbul Arel
Üniversitesi
Ġstanbul
Sebahattin
ZAĠM
Üniversitesi
Ufuk
Üniversitesi
Beykent
Üniversitesi
Ufuk
Üniversitesi
Avrasya
Üniversitesi
Avrasya
Üniversitesi
NiĢantaĢı
Üniversitesi
Avrasya
Üniversitesi
Avrasya
Üniversitesi
Bölümü
Bitirdiği
Dönem
BaĢvurduğu
Bölüm
GiriĢ Yılı
ÖSYS
Puan Türü
Psikoloji
2
Psikoloji (ĠÖ)
2012
TM-3
Genel Not
Genel Not
Ortalaması
ÖSYS
ÖSYS
Genel Not
Ortalaması Toplam
100'lük
Puanı *
Puanı
Ortalaması Sisteme
*
Puan
0.70
0.30
ÇevrilmiĢ
Hali
401,86806
76,00
76,00
281,30764 22,80000 304,10764
Psikoloji
2
Psikoloji (ĠÖ)
2013
TM-3
394,93765
3,62
91,13
276,45636
27,33900
303,79536
ASIL
Psikoloji
2
Psikoloji (ĠÖ)
2013
TM-3
401,14746
2,81
72,23
280,80322
21,66900
302,47222
ASIL
Psikoloji
2
Psikoloji (ĠÖ)
2012
TM-3
382,49227
83,80
83,80
267,74459
25,14000
292,88459
YEDEK
Psikoloji
2
Psikoloji (ĠÖ)
2012
TM-3
373,60356
92,00
92,00
261,52249
27,60000
289,12249
YEDEK
Psikoloji
2
Psikoloji (ĠÖ)
2013
TM-3
374,05719
83,30
83,30
261,84003
24,99000
286,83003
YEDEK
Psikoloji
2
Psikoloji (ĠÖ)
2012
TM-3
361,88743
81,00
81,00
253,32120
24,30000
277,62120
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji (ĠÖ)
2013
TM-3
351,43622
94,00
94,00
246,00535
28,20000
274,20535
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji (ĠÖ)
2013
TM-3
352,78390
3,18
80,86
246,94873
24,25800
271,20673
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji (ĠÖ)
2012
TM-3
351,17046
3,19
81,10
245,81932
24,33000
270,14932
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji (ĠÖ)
2013
TM-3
341,47006
3,36
85,06
239,02904
25,51800
264,54704
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji (ĠÖ)
2013
TM-3
337,71503
92,8
92,8
236,40052
27,84000
264,24052
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji (ĠÖ)
2013
TM-3
334,72742
3,46
87,40
234,30919
26,22000
260,52919
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
4
Psikoloji (ĠÖ)
2011
TM-3
311,874
3,42
86,46
218,31180
25,93800
244,24980
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji (ĠÖ)
2013
TM-3
295,79378
3,42
86,46
207,05565
25,93800
232,99365
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji (ĠÖ)
2012
TM-3
295,80108
3,13
79,70
207,06076
23,91000
230,97076
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji (ĠÖ)
2013
TM-3
291,26209
3,43
86,70
203,88346
26,01000
229,89346
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji (ĠÖ)
2013
TM-3
273,91130
3,81
95,56
191,73791
28,66800
220,40591
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji (ĠÖ)
2012
TM-3
271,15639
3,64
91,60
189,80947
27,48000
217,28947
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji (ĠÖ)
2013
TM-3
268,68380
3,54
89,26
188,07866
26,77800
214,85666
YERLEŞEMEDİ
Psikoloji
2
Psikoloji (ĠÖ)
2013
TM-3
269,90447
3,39
85,76
188,93313
25,72800
214,66113
YERLEŞEMEDİ
AÇIKLAMALAR
ASIL
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ (İ.Ö.) 2. SINIF (YURT DIŞI)
Sıra
No
Adı Soyadı
1
Ferda KIRAN
2
Nedim YARDIMCI
Geldiği
Üniversite
Yakındoğu
Üniversitesi
Girne
Amerikan
Üniversitesi
Genel Not
Ortalaması
Genel Not
100'lük
Ortalaması Sisteme
ÇevrilmiĢ
Hali
Bölümü
Bitirdiği
Dönem
BaĢvurduğu
Bölüm
GiriĢ Yılı
ÖSYS
Puan Türü
ÖSYS
Puanı
Psikoloji
2
Psikoloji (Ġ.Ö.)
2012
TM-3
394,97776
3,87
Psikoloji
2
Psikoloji (ĠÖ)
2012
TM-3
395,27202
3,15
ÖSYS
Puanı *
0.70
Genel Not
Ortalaması
*
0.30
Toplam
Puan
AÇIKLAMALAR
96,96
276,48443
29,08800
305,57243
ASIL
80,16
276,69041
24,04800
300,73841
YEDEK
ÖSYS
Puanı *
0.70
Genel Not
Ortalaması
*
0.30
Toplam
Puan
AÇIKLAMALAR
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ (İ.Ö.) 3. SINIF
Sıra
No
Adı Soyadı
1
2
3
4
5
Geldiği
Üniversite
Cumhuriyet
Üniversitesi
Cumhuriyet
Feyzan FEYZĠOĞLU
Üniversitesi
Ġzmir
Rahime YILMAZ
Üniversitesi
Ġzmir
Sezen ELCĠK
Üniversitesi
Ufuk
Ceyda ANZER
Üniversitesi
AyĢe Nur SÖNMEZ
Genel Not
Ortalaması
Genel Not
100'lük
Ortalaması Sisteme
ÇevrilmiĢ
Hali
Bölümü
Bitirdiği
Dönem
BaĢvurduğu
Bölüm
GiriĢ Yılı
ÖSYS
Puan Türü
ÖSYS
Puanı
Psikoloji
4
Psikoloji (ĠÖ)
2012
TM-3
414,28696
3,04
77,60
290,00087
23,28000
313,28087
ASIL
Psikoloji
4
Psikoloji (ĠÖ)
2012
TM-3
412,12294
3,05
77,83
288,48606
23,34900
311,83506
ASIL
Psikoloji
4
Psikoloji (ĠÖ)
2013
TM-3
345,99551
3,40
86,00
242,19686
25,80000
267,99686
ASIL
Psikoloji
4
Psikoloji (ĠÖ)
2012
TM-3
350,04226
2,92
74,80
245,02958
22,44000
267,46958
YEDEK
Psikoloji
4
Psikoloji (ĠÖ)
2011
TM-3
311,87400
3,42
86,46
218,31180
25,93800
244,24980
YEDEK
ÖSYS
Puanı *
0.70
Genel Not
Ortalaması
*
0.30
Toplam
Puan
AÇIKLAMALAR
229,67480
22,71900
252,39380
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ 2. SINIF
Sıra
No
Adı Soyadı
1
2
Zeynep TEKĠN
Serkan PULAT
Geldiği
Üniversite
Erciyes
Üniversitesi
Ġnönü
Üniversitesi
Bölümü
Bitirdiği
Dönem
BaĢvurduğu
Bölüm
GiriĢ Yılı
ÖSYS
Puan Türü
ÖSYS
Puanı
Sosyoloji
2
Sosyoloji
2013
TM 3
328,10686
Sosyoloji
2
Sosyoloji
2013
TM 3
325,06138
Genel Not
Ortalaması
Genel Not
100'lük
Ortalaması Sisteme
ÇevrilmiĢ
Hali
2,96
2,91
75,73
74,56
227,54297
22,36800
249,91097
ASIL
YETERLİ DERS UYUMU
OLMADIĞI İÇİN
KABUL EDİLMEDİ
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ 3. SINIF
Sıra
No
Adı Soyadı
Geldiği
Üniversite
Bölümü
Bitirdiği
Dönem
BaĢvurduğu
Bölüm
GiriĢ Yılı
ÖSYS
Puan Türü
ÖSYS
Puanı
Genel Not
Ortalaması
Genel Not
100'lük
Ortalaması Sisteme
ÇevrilmiĢ
Hali
ÖSYS
Puanı *
0.70
Genel Not
Ortalaması
*
0.30
Toplam
Puan
AÇIKLAMALAR
1
Zeynep Elif TUNÇ
Selçuk
Üniversitesi
Sosyoloji
4
Sosyoloji
2012
TM 3
348,99613
3,53
89,03
244,29729
26,70900
271,00629
ASIL
2
Kübra SARIKAYA
Çankırı
KARATEKĠN
Üniversitesi
Sosyoloji
4
Sosyoloji
2012
TM 3
305,89671
80,80
80,80
214,12770
24,24000
238,36770
ASIL
3
Gülbahar ĠRKĠLMEZ
Bartın
Üniversitesi
Sosyoloji
4
Sosyoloji
2012
TM 3
301,14803
3,01
76,90
210,80362
23,07000
233,87362
YETERLİ DERS UYUMU
OLMADIĞI İÇİN
KABUL EDİLMEDİ
ÖSYS
Puanı *
0.70
Genel Not
Ortalaması
*
0.30
Toplam
Puan
AÇIKLAMALAR
204,25455
25,35000
229,60455
YETERLİ DERS UYUMU
OLMADIĞI İÇİN
KABUL EDİLMEDİ
ÖSYS
Puanı *
0.70
Genel Not
Ortalaması
*
0.30
Toplam
Puan
AÇIKLAMALAR
ASIL
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ (İ.Ö.) 2. SINIF
Sıra
No
1
Adı Soyadı
Geldiği
Üniversite
Bölümü
Bitirdiği
Dönem
BaĢvurduğu
Bölüm
GiriĢ Yılı
ÖSYS
Puan Türü
ÖSYS
Puanı
Seher ġĠMġEK
Çankırı
Karatekin
Üniversitesi
Sosyoloji (Ġ.Ö.)
2
Sosyoloji (Ġ.Ö.)
2013
TM-3
291,79221
Genel Not
Ortalaması
Genel Not
100'lük
Ortalaması Sisteme
ÇevrilmiĢ
Hali
84,50
84,50
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ (İ.Ö.) 3. SINIF
Sıra
No
Adı Soyadı
Geldiği
Üniversite
Bölümü
Bitirdiği
Dönem
BaĢvurduğu
Bölüm
GiriĢ
Yılı
ÖSYS
Puan Türü
ÖSYS
Puanı
Genel Not
Ortalaması
Genel Not
100'lük
Ortalaması Sisteme
ÇevrilmiĢ
Hali
1
Muhammet Sinan
KARABIYIK
Çankırı
KARATEKĠN Sosyoloji
Üniversitesi
4
Sosyoloji (Ġ.Ö.)
2012
TM 3
304,11014
83,10
83,10
212,87710
24,93000
237,80710
2
BüĢra AY
Kırıkkale Ünv. Sosyoloji
4
Sosyoloji (Ġ.Ö.)
2012
TM-3
300,00485
3,16
80,40
210,00340
24,12000
234,12340
3
Muaz KAYA
Kırıkkale Ünv. Sosyoloji (Ġ.Ö.)
4
Sosyoloji (Ġ.Ö.)
2012
TM-3
299,36198
2,96
75,73
209,55339
22,71900
232,27239
YETERLİ DERS UYUMU
OLMADIĞI İÇİN
KABUL EDİLMEDİ
YETERLİ DERS UYUMU
OLMADIĞI İÇİN
KABUL EDİLMEDİ
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TARİH (İ.Ö.) 2. SINIF
Sıra
No
Adı Soyadı
1
2
Geldiği
Üniversite
Giresun
Üniversitesi
Celal BAYAR
Melek MERCĠMEKCĠ
Üniversitesi
Özlem KONUK
Genel Not
Ortalaması
Genel Not
100'lük
Ortalaması Sisteme
ÇevrilmiĢ
Hali
Bölümü
Bitirdiği
Dönem
BaĢvurduğu
Bölüm
GiriĢ Yılı
ÖSYS
Puan Türü
ÖSYS
Puanı
Tarih (ĠÖ)
2
Tarih (ĠÖ)
2013
TS-2
321,83424
3,5
2
Tarih (ĠÖ)
2013
TS-2
323,95963
3,09
Tarih (ĠÖ)
ÖSYS
Puanı *
0.70
Genel Not
Ortalaması
*
0.30
Toplam
Puan
AÇIKLAMALAR
88,33
225,28397
26,49900
251,78297
ASIL
78,76
226,77174
23,62800
250,39974
ASIL
ÖSYS
Puanı *
0.70
Genel Not
Ortalaması
*
0.30
Toplam
Puan
AÇIKLAMALAR
232,10370
28,87800
260,98170
ASIL
ÖSYS
Puanı *
0.70
Genel Not
Ortalaması
*
0.30
Toplam
Puan
AÇIKLAMALAR
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TARİH (İ.Ö.) 3. SINIF
Sıra
No
1
Adı Soyadı
Geldiği
Üniversite
Gülüzar ALKAN
Kırıkkale
Üniversitesi
Bölümü
Tarih (ĠÖ)
Bitirdiği
Dönem
BaĢvurduğu
Bölüm
4
Tarih (ĠÖ)
GiriĢ Yılı
ÖSYS
Puan Türü
ÖSYS
Puanı
2012
TS-2
331,57671
Genel Not
Ortalaması
Genel Not
100'lük
Ortalaması Sisteme
ÇevrilmiĢ
Hali
3,84
96,26
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2. SINIF
Sıra
No
Adı Soyadı
1
2
Geldiği
Üniversite
Çankırı
Karatekin
Üniversitesi
Artvin
Sevinç SARAYOĞLU ÇORUH
Üniversitesi
Elif YILDIZ
Genel Not
Ortalaması
Genel Not
100'lük
Ortalaması Sisteme
ÇevrilmiĢ
Hali
Bitirdiği
Dönem
BaĢvurduğu
Bölüm
GiriĢ Yılı
ÖSYS
Puan Türü
ÖSYS
Puanı
Türk Dili ve
Edebiyatı
2
Türk Dili ve
Edebiyatı
2013
TS 2
344,36389
3,83
94,90
241,05472
28,47000
269,52472
ASIL
Türk Dili ve
Edebiyatı
2
Türk Dili ve
Edebiyatı
2013
TS 2
340,98799
2,98
76,20
238,69159
22,86000
261,55159
YETERLİ DERS UYUMU
OLMADIĞI İÇİN
KABUL EDİLMEDİ
2
Türk Dili ve
Edebiyatı
2013
TS 2
339,21646
2,73
70,36
237,45152
21,10800
258,55952
YETERLİ DERS UYUMU
OLMADIĞI İÇİN
KABUL EDİLMEDİ
2
Türk Dili ve
Edebiyatı
2013
TS 2
320,43395
3,89
96,70
224,30377
29,01000
253,31377
ASIL
Bölümü
3
Gizem YILMAZ
Kırıkkale
Üniversitesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
4
Yasemin KOLCU
Çankırı
Karatekin
Üniversitesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2. SINIF (YURT DIŞI)
Sıra
No
Adı Soyadı
1
Hasan Hüseyin
TÜRKMEN
2
Ceylan MÜJDECĠ
Geldiği
Üniversite
Uluslararası
Kıbrıs
Üniversitesi
Uluslararası
Kıbrıs
Üniversitesi
Bitirdiği
Dönem
BaĢvurduğu
Bölüm
Türk Dili ve
Edebiyatı
2
Türk Dili ve
Edebiyatı
2
Bölümü
Genel Not
Ortalaması
Genel Not
100'lük
Ortalaması Sisteme
ÇevrilmiĢ
Hali
GiriĢ Yılı
ÖSYS
Puan Türü
ÖSYS
Puanı
Türk Dili ve
Edebiyatı
2013
TS 2
289,28823
3,86
Türk Dili ve
Edebiyatı
2013
TS 2
280,54426
3,49
ÖSYS
Puanı *
0.70
Genel Not
Ortalaması
*
0.30
Toplam
Puan
AÇIKLAMALAR
96,73
202,50176
29,01900
231,52076
ASIL
88,10
196,38098
26,43000
222,81098
YEDEK
ÖSYS
Puanı *
0.70
Genel Not
Ortalaması
*
0.30
Toplam
Puan
AÇIKLAMALAR
322,97160
21,00000
343,97160
ASIL
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3. SINIF
Sıra
No
Adı Soyadı
1
2
Rabia KANPOLAT
Nurten GÖNEN
Geldiği
Üniversite
Erciyes
Üniversitesi
Anadolu
Üniversitesi
(AÖF)
Bölümü
Bitirdiği
Dönem
BaĢvurduğu
Bölüm
GiriĢ Yılı
ÖSYS
Puan Türü
ÖSYS
Puanı
Türk Dili ve
Edebiyatı
4
Türk Dili ve
Edebiyatı
1996
TS 2
461,388
Türk Dili ve
Edebiyatı
4
Türk Dili ve
Edebiyatı
2012
TS 2
281,04516
Genel Not
Ortalaması
Genel Not
100'lük
Ortalaması Sisteme
ÇevrilmiĢ
Hali
2,70
97,75
70,00
97,75
196,73161
29,32500
226,05661
YETERLİ DERS UYUMU
OLMADIĞI İÇİN
KABUL EDİLMEDİ
ÖSYS
Puanı *
0.70
Genel Not
Ortalaması
*
0.30
Toplam
Puan
AÇIKLAMALAR
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (İ.Ö.) 2. SINIF
Sıra
No
Adı Soyadı
Geldiği
Üniversite
1
Beyzanur KARAHAN
Kırıkkale
Üniversitesi
2
Zeynep KUDAT
Fırat
Üniversitesi
Bölümü
Bitirdiği
Dönem
Türk Dili ve
Edebiyatı
(ĠÖ)
2
Türk Dili ve
Edebiyatı
2
BaĢvurduğu
Bölüm
Türk Dili ve
Edebiyatı
(ĠÖ)
Türk Dili ve
Edebiyatı
(ĠÖ)
Genel Not
Ortalaması
Genel Not
100'lük
Ortalaması Sisteme
ÇevrilmiĢ
Hali
GiriĢ Yılı
ÖSYS
Puan Türü
ÖSYS
Puanı
2013
TS 2
336,62293
3,13
79,70
235,63605
23,91000
259,54605
ASIL
2013
TS 2
339,49836
2,82
72,46
237,64885
21,73800
259,38685
YETERLİ DERS UYUMU
OLMADIĞI İÇİN
KABUL EDİLMEDİ
Download

2014-2015 eğitim-öğretim yılı insan ve toplum bilimleri fakültesi