GÜNCELLEME TARĠHĠ:
İŞLEME TESİSLERİ
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
Kayıt No
İşletme Adı
Adresi
05.01.2015
İli
αTR-1600021
DOĞA HAYV. SAN. ve TĠC. LTD. ġ.
Bursa Deri Org. San. Böl. 8.Sk.No: 5
BURSA
3
TR-BU-17-821
αTR5300041
αTR-5500023
1746
αTR-5500030
TR-BU-57-322
αTR-5700030
TR-BU-57-582
TR-BU-57-1152
αTR-5700021
αTR-6100021
αTR-6100022
O-E-E10-00085
TR-64-DT(d)-001
TR-64-DT(d)-002
TR-64-DT(d)-003
TR-64-DT(d)-004
TR-64-DT(d)-005
TR-64-DT(d)-006
TR-42-DT(d)-001
TR-42-DT(d)-002
TR-64-DT(d)-007
TR-35-DT(d)-001
TR-35-DT(d)-002
TR-59-DT(d)-0001
TR-35-DT(d)-003
TR-10-DT(d)-0001
TR-10-DT(d)-0002
TR-16-DT(d)-0001
TR-16-DT(d)-0002
TR-10-DT(d)-0005
TR-70-DT(d)-0001
TR-70-DT(d)-0002
TR-34-DT(d)-0001
TR-34-DT(d)-0002
TR-34-DT(d)-0003
DARDANEL - ÖNENTAġ Gıda San. A. ġ.
SÜRSAN Su Ürünleri San. Tic. A. ġ.
SÜRSAN Su Ürünleri San. Tic. A. ġ.
SAMSUN BALIKÇILIK Su Ürünleri Hayv. ĠnĢ. Tur. Plas.
KAR-DEZ Su Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. ġti.
BAYSUN Su ve Nebati Ürü. Değe. Tic.ve San. A.ġ.
SÜRSAN Su Ürünleri San. Tic. A. ġ.
CAN. KARDEġLER Su Ürün. San. ve Tic.
SĠBAL Plastik Su Ürünleri A.ġ.
DALYAN Su Ürünleri Ve Gıda Mad. San. Tic. Ltd. ġti
KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri San. A.ġ.
KOPTUR Balıkçılık Gıda San. Nakliyat Ve Tic. Ltd. ġti.
SEL Sanayi Ürünleri Tic. ve Pazarlama A.ġ.
TAġCANLAR Deri Tekstil Kim. ĠnĢ. ve Oto San. Tic.
EGEM Deri ve Tarım. San. Tic. Ltd. ġti.
YILDIRIM Deri Sa. Ve Tic. Ltd. ġti
FEYZĠOĞLU deri Kimya UlaĢım Ġth. Ġhr. San. ve Tic. Ltd. ġti
ERKAL Deri ve Teks.San. ve Tic. Ltd. ġti.
DABBAGH Deri ve Teks.San. ve Tic. Ltd. ġti.
Hilal Deri Sakadat Mamulleri Tar. Ve Hay. Tic. San. A.ġ
Fikret EROL-Erol Deri Ticaret
Ağaoğlu DıĢ Ticaret Dericilik Ltd.ġti.
Sepiciler ÇaybaĢı Deri Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Yusef Ninyo Halefleri Kollektif ġti.
Desa Deri San. Tic. A.ġ.
Deri 2000 San. Ve Tic. Ltd. ġti.
KurĢunoğlu Deri Konfeksiyon Ltd. ġti.
Hüseyin Sabri Süren Ham Deri Depolama ĠĢletmesi
Kardersan Deri Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti.
Lader Deri Turizm ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Ltd.ġti.
Ensar Deri Ġmalat San. ve Tic. Ltd. ġti.
Beyhan Deri
Bozoğlu Deri
Cevahir Deri San. ve Tic. Ltd. ġti.
Cihan Deri San. A.ġ
Kopuzlar Deri San. ve Tic. A.ġ
Birol Deri (Engin BĠROL)
Atatürk Cad.
DerebaĢı Köyü Değirmen arkası -Pazar
Gülbeağzı Köyü Yakakent -Alacam
Bafra Org. San. Böl. Bafra
Liman Mah. 2. Sinop Cad. No: 124 Yakakent-Alaçam
Güzelceçay Mevkii (Kanlıçay Mev.) –Dikmen-Gerze
Karaağaç Köyü Dip Mevki. Dikmen -Gerze
Karaağaç Köyü Dip Mevki. Dikmen -Gerze
Firenk Mah. Lala Köyü - Gerze
Güzelceçay Mevkii - Dikmen
Yomra
Yavuz Grup Yolu 2.km. ÇarĢıbaĢı
Tabakhaneler Mevkii BaĢak Sok. No:3 10900-Gönen
Karma OSB 110 Cad.No:5
Karma OSB 2. Cadde No:1
Karma OSB 5.Cadde No:19
Karma OSB. 8.Cadde No: 1
Karma OSB 5.Cad. No:45
Karma OSB 9.Cad. No:1
Hacı Yusuf Mescit Mah. Hilal Cad. No:90 KARATAY
Tipi Mah. Murat Sok. No:3/I-J, 3A/H AkĢehir
Karma Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:33
Mustafa Kemal Atatürk Mah. Ġzmir Aydın Asfaltı Cad. No:110 Torbalı
YazıbaĢı Orhan Alpyörük Cad. No:5 Torbalı
Tabakhaneler Mevkii Cad. 2 Sok. No:14 Ergene
Ġzmir Menemen Deri Serb. Bölg Maltepe Köyü Panaz Mevkii Bul. No:9 Menemen
KurtuluĢ Mah. 551 Sok. No:14 Gönen
Altay Mah. Pazar Cad. No:30/A
BDOSB Aziz Demirkakan Cad. 6. Sok. No:9 Nilüfer
Ġhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi 3.Sokak No:4 Nilüfer
KurtuluĢ Mahallesi 559. Sokak No:7-9 Gönen
Kemal KaynaĢ Cad. No:4
Tahsin Ünal Mah. Faik Kayserilioğlu Cad. No:69
Organize Deri Sanayi Bölgesi V-3 Parsel Tuzla
Ġstanbul Deri Org. San. Bölgesi Dolap Cad. (3.Yol) No:10 Tuzla
Ġst. Deri Org. San. Bölgesi Güderi Cad. No:14 G-2 Özel Parsel Tuzla
Kabala Yolu Üzeri Yalım Köy KarĢısı
ÇANAKKALE
RĠZE
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SĠNOP
SĠNOP
SĠNOP
SĠNOP
SĠNOP
TRABZON
TRABZON
BALIKESĠR
UġAK
UġAK
UġAK
UġAK
UġAK
UġAK
KONYA
KONYA
UġAK
ĠZMĠR
ĠZMĠR
TEKĠRDAĞ
ĠZMĠR
BALIKESĠR
BALIKESĠR
BURSA
BURSA
BALIKESĠR
KARAMAN
KARAMAN
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
MARDĠN
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
TR-47-DT(m)-0001
EU* : Avrupa Birliği Traces Sistemine giren iĢletmeler.
Kat.*: ĠĢletmede iĢlenen ürün kategorisi (sınıflandırma)
Kat.*
İzin Tarihi
05.07.1996
22.01.2003
27.05.1983
12.11.2010
23.01.2013
16.10.1985
29.03.2013
24.08.2005
12.02.2001
19.12.2012
02.01.2013
09.01.2013
19.02.2010
01.03.2013
31.05.2013
06.06.2013
12.06.2013
26.06.2013
05.08.2013
23.10.2013
23.01.2014
11.03.2014
20.11.2013
28.02.2014
08.05.2014
03.06.2014
11.03.2014
02.07.2014
21.04.2014
02.06.2014
27.10.2014
02.12.2014
04.12.2014
28.08.2014
28.11.2014
28.11.2014
24.12.2014
Download

isleme_tesisleri