SIRA SİCİL
NO
NO
GÖREV YERİ
ADI SOYADI
LOJMANDA
OTURANLARIN
ADRESİ
TALEPLERİ
PUANI
1
34839
Ġstanbul Hakimi Hıdır ERULAġ
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi, Ataköy,
BaĢakĢehir, BahçeĢehir
(GiriĢ Kat Hariç)
2
33188
Bakırköy
Hakimi
Ataköy 9. Kısım
(GiriĢ ve Üst Kat Dahil)
128,927
3
31456
Ġstanbul Hakimi Mustafa ERDOĞAN
Baran Sitesi (GiriĢ ve Üst
Kat Dahil)
127,900
4
27570
Bakırköy
Hakimi
Dr. Doğan
DEMĠRSOY
Ataköy 7.8. Kısım (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
127,044
5
165589
Bakırköy
Hakimi
Ġbrahim KARPUZ
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
125,576
6
32350
Bakırköy
Hakimi
Halil SAYAN
Misstanbul Evleri E-4
Blok, Ataköy (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
123,217
7
42157
Ġstanbul Hakimi Ġsmail ERMĠġ
Ataköy (GiriĢ Kat Hariç)
117,634
Nuriye Yasemin
CEYLAN
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi, Ataköy,
BaĢakĢehir 4. Etap,
BahçeĢehir, Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Ataköy 9. Kısım, Baran
Sitesi, Misstanbul
(Kilerli Dairelerden)
(GiriĢ Kat Hariç)
147,875
8
33445
Bakırköy
Hakimi
9
32257
Ġstanbul Hakimi Gürcan AKINCI
10
27656
Bakırköy
Hakimi
Sevim ÖZOK
Ataköy (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
113,850
11
32300
Ġstanbul
C.Savcısı
Mehmet GÜNCAN
Misstanbul Evleri (Kilerli
Dairelerden)
112,790
12
41405
GaziosmanpaĢa
Kadir KARAKOÇ
Hakimi
Ataköy (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
112,238
Ali ÜNAL
115,906
114,827
13
27610
Bakırköy
Cumhuriyet
Zülkarneyin KISIK
BaĢsavcı Vekili
14
31394
Ġstanbul Hakimi Serpil AKDEMĠR
15
34141
Ġstanbul Hakimi
Hacı Ġbrahim
GÖZÜKARA
Misstanbul Evleri (Kilerli
Dairelerden), Baran
Sitesi, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (3+1)
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
Baran Sitesi (3+1),
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
Kat Hariç)
Misstanbul Evleri E-1, E2, E-3 Blok (Kilerli
Dairelerden) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
112,001
111,779
108,787
16
27596
Ġstanbul Hakimi Nihal ANCI KOÇ
Ataköy 9. Kısım, Baran
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
17
40297
Ġstanbul Hakimi Ġhsan KERÇĠN
Misstanbul Evleri (GiriĢ
Kat Hariç)
107,143
105,982
108,521
18
41441
Ġstanbul Hakimi Fatih KURT
Ataköy (3+1), Baran
Sitesi (3+1), Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
Kat Hariç)
19
165701
Ġst. Ġdare Mah.
Hakimi
Sıtkı YILDIRIM
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
104,582
20
38672
Küçükçekmece
Nedim AKALIN
Hakimi
Ataköy 5. Kısım E-2/7
Blok (3+1) (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
104,471
21
42684
K.çekmece
C.Savcısı
Ataköy (GiriĢ Üst Kat
Hariç)
104,047
22
32413
Ġstanbul
Cumhuriyet
Ahmet AKKAYA
BaĢsavcı Vekili
23
42704
Ġstanbul Hakimi Rüstem SEZGĠN
24
38171
Büyükçekmece
ġule YERLĠ
Hakimi
Ataköy 9. Kısım,
Misstanbul Evleri (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
102,440
25
165754
Ġst. Ġdare Mah.
Hakimi
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
101,427
Cengiz ġAġI
Fatih Hakan POLAT
Ortaköy Sitesi,
Misstanbul Evleri (Kilerli
Dairelerden) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Ataköy 5. Kısım (3+1),
Ataköy 9. Kısım, Baran
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
102,832
102,488
26
42689
GaziosmanpaĢa
Enver TUNÇ
C.Savcısı
Ataköy (3+1),
Misstanbul Evleri (GiriĢ
Kat Hariç)
101,391
27
29320
Ġstanbul C.
Savcısı
Hüseyin YAVAġ
Ataköy 9. Kısım B-22 ve
B-23 Blok (8.9.10.11 ve
12. katlardan)
100,755
28
34975
Bakırköy
C.Savcısı
Bülent GÜMÜġ
Ataköy (Mülkiyeti
ATGV' ye ait
lojmanlardan)(GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
100,063
29
36095
Ġstanbul Hakimi Filiz MUHAN
Ataköy 5. Kısım (E
Kapısı Hariç) (GiriĢ Kat
Hariç)
100,057
30
37158
Bakırköy
C.Savcısı
Misstanbul Evleri E-4
Blok (Kilerli
Dairelerden) (2. ile 8.
Kat Arası Dairelerde)
98,198
31
36091
Ġstanbul Hakimi Pınar ġAFAK
Baran Sitesi
(GiriĢ Kat Hariç)
97,794
32
37813
Ġst. Bölge Ġdare
Tülay ġERAN
Mah. Hakimi
33
35291
GaziosmanpaĢa
Yasemin KĠRAZ
Hakimi
34
40935
Bakırköy
Hakimi
35
28109
Ġstanbul Hakimi Canan KÜÇÜKALĠ
Baran Sitesi
(Dublex Daireler)
96,626
95,572
Ertuğrul SARIYAR
Cemal KÖK
Ataköy, Misstanbul
Evleri, Baran Sitesi,
BahçeĢehir (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
Misstanbul Evleri E-3
Blok (Güney Cephe
Kilerli Dairelerden),
Baran Sitesi (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
Ortaköy Sitesi,
Misstanbul Evleri,
BaĢakĢehir 4. Etap (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
97,536
97,137
96,942
36
42741
Ġstanbul Hakimi Hatice TOMAġ
Ataköy, Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.),
BaĢakĢehir (GiriĢ v Üst
Kat Hariç)
37
35072
K.çekmece
C.Savcısı
Orhan UZUN
Ortaköy Sitesi, Ataköy
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
95,464
38
33835
Ġst. Ġdare
Mah.Hakimi
Yalçın MACAR
Ataköy 7.8. Kısım,
Ataköy 9. Kısım (GiriĢ
Kat Hariç)
95,239
39
35074
Bakırköy
Hakimi
Serap NEBĠLOĞLU
Baran Sitesi (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç), Ataköy 5.
Kısım (3+1), Ataköy 9.
Kısım (Ġlk 4 kat ve üst
katlar hariç)
40
38485
Bakırköy
C.Savcısı
YaĢar Sami
BÖLÜKBAġI
Ataköy (3+1), Baran
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
95,094
41
31481
K.Çekkemece
Hakimi
Ali ÇELĠK
Ataköy 5. Kısım (3+1),
Misstanbul (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
94,587
42
35280
Bakırköy
Cumhuriyet
Bayram KÖROĞLU
BaĢsavcı Vekili
Ortaköy Sitesi, Baran
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
94,137
Bakırköy
Hakimi
ġehsuvar KOÇAK
Baran Sitesi (3+1) ,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
7.8. Kısım, Ataköy 9.
Kısım (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
94,049
Salih Ġlkin
DOLUNAY
Ataköy 5. Kısım (3+1) (E
Kapısı Hariç), Baran
Sitesi, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
9. Kısım, Ataköy 7.8.
Kısım (GiriĢ Kat Hariç)
93,867
Mustafa UYAR
Baran Sitesi (GiriĢ Kat
Hariç), Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
92,916
92,424
43
44
45
37354
37207
Bakırköy
C.Savcısı
37752
Ġst. Ġdare
Mah.BaĢkanı
95,176
46
40066
Ġstanbul Hakimi Mustafa AK
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi, Ataköy
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
47
33497
Ġstanbul
C.Savcısı
Ataköy 9. Kısım, Baran
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
92,368
48
33612
Ġst.Bölge Ġdare
Ertan DEMĠRCĠ
Mah. Hakimi
Ataköy 9. Kısım
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
92,274
49
34078
Ġstanbul
C.Savcısı
Ortaköy Sitesi C-12 ve C13 Blok (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
92,205
35040
Mehmet Rahmi
Ġstanbul Hakimi
AKÖNER
Misstanbul Evleri E-1 ve
E-2 Blok (Kilerli
Dairelerden) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
92,035
50
Mahmut Celal
MUSAOĞLU
Hacı Hasan
BÖLÜKBAġI
51
165700
Ġst. Vergi Mah.
Nihal FIRAT
Hakimi
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
90,143
88,058
52
38749
Ġstanbul
C.Savcısı
Ahmet Hamdi KOÇ
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
7.8.9. ve 5. Kısım (E
Kapısı Hariç) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
53
37298
Bakırköy
C.Savcısı
Muhittin
BAYIRKÖYLÜ
Baran Sitesi (GiriĢ ve Üst
Kat Dahil)
87,679
54
38584
Bakırköy
C.Savcısı
Mustafa Kemal
ÖZTÜRK
Ataköy 5. Kısım
A,B,C,D Kapıları (GiriĢ
Kat Hariç), Baran Sitesi
(GiriĢ ve Üst Kat Dahil)
87,420
55
28318
Ġstanbul Hakimi Emine ULAġ
Ataköy 7.8. Kısım,
Ataköy 9. Kısım (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
87,314
56
33998
Bakırköy
Hakimi
Tülay ÖZMEN
AYKUġ
Ataköy, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Dahil)
86,830
57
40053
Bakırköy
Hakimi
Bülent DALKIRAN
Misstanbul Evleri (Kilerli
Daireler) (GiriĢ ve Üst
Kat Dahil)
86,797
58
38098
Bakırköy
C.Savcısı
Rifat ERTÜRKMEN
Baran Sitesi (3+1)
Ataköy 9.Kısım
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
86,758
86,494
86,400
59
31550
Bakırköy ACM
Recep BAġ
BaĢkanı
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
Kat Hariç)
60
39517
Ġstanbul ACM
BaĢkanı
Baran Sitesi (3+1) (GiriĢ
Kat Hariç)
Ahmet MüĢteba
ÖZBEK
61
32191
Küçükçekmece
Ömer BERBER
Hakimi
62
42184
Ġstanbul Hakimi Mehmet ARSLAN
63
37854
Ġst. Bölge Ġdare Recai
Mah. Hakimi
KESKĠNKILIÇ
Ataköy 9. Kısım, Ataköy
5. Kısım A Kapısı,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
Baran Sitesi (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
Ataköy (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
85,787
85,766
85,655
34945
Büyükçekmece
Mustafa KARAMIK
C.Savcısı
Mimaroba (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
85,508
65
35047
Bakırköy
Hakimi
Ertan KIYAK
Misstanbul Evleri (Kilerli
Dairelerden) Ataköy 9.
Kısım (GiriĢ, 1. Kat ve
En Üst Kat Hariç)
85,252
66
36995
Bakırköy
C.Savcısı
Bülent
DEMĠRBĠLEK
Baran Sitesi, Ataköy 5.
Kısım (3+1) (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
85,231
67
31137
Küçükçekmece
Birol ÇĠÇEKÇĠ
C.Savcısı
Ataköy 9. Kısım (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
85,112
83,131
64
68
38387
Ġstanbul Hakimi Orhan ARISOY
Baran Sitesi, Ataköy,
BaĢakĢehir (2. Etap
Hariç) (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
69
37065
Küçükçekmece
Arzu NOGAY
Hakimi
Ataköy 7.8. Kısım, Baran
Sitesi
82,989
70
38431
GaziosmanpaĢa
Fatma ALBAY
Hakimi
Ataköy 9. Kısım B/22-2324-25 Bloklar (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
82,945
71
35910
Bakırköy ACM Ümit Selçuk
BaĢkanı
DOĞAN
Baran Sitesi (3+1),
Ataköy 7.8. Kısım,
Ataköy 9. Kısım (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
82,906
72
165978
Bakırköy
Hakimi
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
82,416
73
40148
Ġstanbul Hakimi Muzaffer AYDIN
Ortaköy Sitesi (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
82,168
74
38818
Bakırköy
C.Savcısı
75
40910
Küçükçekmece
Yeter Sibel TURAN
Hakimi
76
35130
Küçükçekmece
Yasemin AKGÜL
Hakimi
Ataköy, Baran Sitesi
(GiriĢ Kat Hariç)
81,887
77
31601
Ġstanbul
C.Savcısı
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
81,513
Serkan TEPE
Ahmet
TOPALFAKIOĞLU
Yusuf Hakkı
DOĞAN
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi, Ataköy (GiriĢ Kat
Hariç)
Baran Sitesi, Ataköy,
Misstanbul Evleri (Kilerli
Dairelerden) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
82,157
82,131
78
37325
Ġstanbul Hakimi Zehra ERGÜL
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi, Ataköy (5. Kısım
Hariç) (GiriĢ Kat Hariç)
79
37211
Ġstanbul Hakimi AyĢegül EKĠNCĠ
Ataköy 9. Kısım B/22-2324-25 Blok, Baran Sitesi
(3+1) (GiriĢ Kat Hariç)
81,377
80
38635
Ġstanbul Hakimi Nilgün ġENER
Ataköy (3+1) (GiriĢ Kat
Hariç)
81,037
81
36903
Bakırköy
Hakimi
Ataköy 9. Kısım, Ataköy
7.8. Kısım (A/23-24-2526 Bloklarından) (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
80,910
82
39628
Ġstanbul Hakimi Ahmet ÇATAL
Ataköy 5. Kısım (3+1)
(GiriĢ ve Üst Kat Dahil)
80,891
80,080
Ġlhan DOĞRU
81,484
83
33,912 Ġstanbul Hakimi Berrin ÖRKEN
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
9. Kısım (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
84
34457
Büyükçekmece
Turgay SEVĠM
C.Savcısı
Ataköy (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
79,940
85
41047
GaziosmanpaĢa
SavaĢ UYSAL
C.Savcısı
BaĢakĢehir (2. Etap
Hariç), Ataköy (3+1),
BahçeĢehir (GiriĢ ve Üst
Kat Dahil)
79,910
86
37598
Ġstanbul Hakimi Rana ÖZÇINAR
Ataköy 9. Kısım (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
79,778
87
35274
Ġstanbul Hakimi Ramazan ACAR
Baran Sitesi (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
79,762
88
38750
GaziosmanpaĢa Ġsmahan AKKUġ
Hakimi
ġEREN
Ataköy 9. Kısım (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
79,579
41541
Küçükçekmece
Sultan KAÇAR
Hakimi
Ataköy 9. Kısım, Ataköy
5. Kısım (3+1) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
79,241
32431
GaziosmanpaĢa
Cumhuriyet
Kadir YILMAZ
BaĢsavcı Vekili
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
(3+1), Baran Sitesi (3+1)
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
79,132
89
90
91
39499
Ġstanbul Hakimi Necla YILMAZ
Ataköy 5. Kısım E-2/7
Blok A Kapısı (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
79,098
92
38496
Ġstanbul Hakimi Salih ERġENEL
Baran Sitesi (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
78,789
93
36005
Hüseyin
Ġstanbul Hakimi
KAHRAMAN
Ataköy, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
78,549
94
39520
Bakırköy
Hakimi
Sadullah GÜLER
Ataköy 5. Kısım (3+1),
Baran Sitesi (3+1) (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
78,530
95
39803
Bakırköy
Hakimi
HaĢim ÖZAYDIN
Ortaköy Sitesi (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
78,241
96
34082
Büyükçekmece
Kasım ĠLĠMOĞLU
C.Savcısı
97
35069
Bakırköy
C.Savcısı
Sait KARA
98
34469
Bakırköy
C.Savcısı
Mutlu BERKMAN
Ataköy 9. Kısım, Baran
Sitesi, Ataköy 5. Kısım
(3+1) (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Ataköy 9. Kısım, Ataköy
5. Kısım, Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
78,014
77,747
77,572
99
37161
Ġstanbul Hakimi Apdullah KAYA
100
35271
Bakırköy
Hakimi
Ataköy 5. Kısım (3+1)
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
101
39705
Bakırköy
Hakimi
102
40315
GaziosmanpaĢa
Cumhur ġENGÜL
Hakimi
Mevlüt YILMAZ
78,017
Ataköy 5. Kısım (3+1),
Baran Sitesi (3+1) (GiriĢ
Kat Hariç)
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.),
Baran Sitesi
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
Mehtap Orhan
KORKMAZ
78,104
Ataköy 5. Kısım A
Kapısı, Ataköy 9. Kısım,
Ataköy 7.8. Kısım (GiriĢ
Kat Hariç)
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy,
Misstanbul Evleri E/1 ve
E/2 Blok (GiriĢ ve Üst
Kat Dahil)
77,499
77,122
103
40038
Ġstanbul Hakimi Doğan DEMĠRCĠ
Ataköy, Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ortaköy
Sitesi, Misstanbul Evleri,
BaĢakĢehir 4. Etap (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
104
42079
GaziosmanpaĢa Özlem UĞUR
Hakimi
EKĠNCĠ
Ataköy, Baran Sitesi,
BaĢakĢehir, BahçeĢehir
(GiriĢ ve Üst Kat Dahil)
76,883
105
39536
Bakırköy
C.Savcısı
Ataköy (3+1),
Misstanbul Evleri (Kilerli
Dairelerden) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
76,605
106
38555
Büyükçekmece Burhanettin
C.Savcısı
ÜNÜVAR
Mimarabo (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
76,354
107
37172
Küçükçekmece
Zafer KOÇ
C.Savcısı
Misstanbul E-1 Blokta
29,37,41 numaralı; E-2
Blokta 13,21, 29, 37, 41
numaralı daireler
76,299
108
41908
GaziosmanpaĢa
Emin Emre EKĠNCĠ
C.Savcııs
Ataköy, Baran Sitesi,
BahçeĢehir, BaĢakĢehir
(GiriĢ ve Üst Kat Dahil)
76,073
Baran Sitesi (3+1),
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (3+1),
Ataköy 5. ve 9. Kısım
(2+1,3+1) (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
76,031
Tamer CAN
Bahar KOZANHAN
TÜRK
77,012
109
38126
Bakırköy
Hakimi
110
41817
Ġstanbul Hakimi Hayri ÖZTÜRK
Ortaköy Sitesi C-13 Blok
11,15,19,23,27 nolu
daireler
75,573
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi (en üst dubleks
daireler dahil), Ataköy 5.
Kısım (3+1), Ataköy 9.
Kısım (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
75,510
Ataköy 9. Kısım (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç), Baran
Sitesi (GiriĢ Kat Hariç)
75,491
BaĢakĢehir, BahçeĢehir,
Ataköy, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr), Baran
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç) (3+1)
75,456
111
33310
Bakırköy
Hakimi
112
29326
Ġstanbul Hakimi Halide YAZICI
113
41854
Ġstanbul Hakimi
Ziya DĠNLER
Dr. Egemen
KÖYLÜOĞLU
Mehmet Hanifi
YALÇINKAYA
Misstanbul Evleri E/1 ve
E/2 Blok 4,5,6,7,8,9,10.
katlardan (kilerli
dairelerden) (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
Ataköy, BaĢakĢehir,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi (GiriĢ Kat Hariç)
75,416
114
41478
Ġstanbul Hakimi
115
40013
Ġstanbul Hakimi DurmuĢ KARAÇALI
116
38242
Ġstanbul Hakimi Rafet KALYONCU
Ataköy (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
74,955
117
35160
Bakırköy
Hakimi
Semra KANLI
Baran Sitesi, Ataköy
(3+1) (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
74,932
118
37491
Ġstanbul Hakimi Ayhan PALAZ
Ataköy 9. Kısım (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
74,276
74,076
75,358
119
42140
Ġstanbul Hakimi Gürkan ERGĠN
Ataköy, Bahçelievler
(Sağl.Bak.Devr.),
Ortaköy Sitesi,
Misstanbul Evleri, Baran
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Dahil)
120
165635
Ġst. Vergi Mah.
Murat AKKAġ
Hakimi
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
73,996
73,946
121
29916
Ġstanbul Hakimi Hidayet SERĠN
Baran Sitesi (3+1),
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.),
BahçeĢehir, Ataköy
(3+1) (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
122
34482
Çatalca C.
Savcısı
Mustafa Erkan
KOÇTEKĠN
Mimaroba (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
73,221
72,609
123
38594
Bakırköy
Hakimi
Cemile FĠDAN
Misstanbul Evleri (Kilerli
Dairelerden), Baran
Sitesi (3+1), Ataköy 9.
Kısım, Ataköy 5. Kısım
(3+1) (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
124
37373
Bakırköy
Hakimi
Elife Selma SÖZEN
Ataköy 9. Kısım (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
72,445
125
39828
Bakırköy
C.Savcısı
Hüseyin AKÇAY
Ataköy 5. Kısım (E
Kapısı Hariç) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
72,289
126
40140
Ġstanbul Hakimi Fevzi KELEġ
Ataköy, Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ortaköy
Sitesi, BaĢakĢehir 4.
Etap, Misstanbul (GiriĢ
Kat Hariç)
127
33824
Ġst. Vergi Mah.
Mehmet KAPLAN
Hakimi
Ataköy 9. Kısım
128
41937
Bakırköy
Hakimi
Mehmet KAYMAZ
129
35146
Ġstanbul
C.Savcısı
Ersoy ÜLGER
130
42429
Bakırköy
Hakimi
131
34879
Ġstanbul
C.Savcısı
132
37848
Ataköy 7.8. Kısım (GiriĢ
Kat Hariç) Ataköy
9.Kısım (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç) Misstanbul Evleri
E-4 Blok (1.2.3.4.
Katlardan) (Kilerli
Dairelerden)
Baran Sitesi, Ataköy 9.
Kısım, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
72,125
71,869
71,824
71,577
Hülya AVCI DAĞ
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
71,439
Sadık GÜLYAZ
Ataköy 9. Kısım (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
71,098
Ġst. Vergi Mah. AyĢegül
BaĢkanı
ÖZHAMARATLI
Ortaköy Sitesi
71,036
70,380
133
42961
Ġst. Vergi Mah.
Bülent DAĞ
Hakimi
Baran Sitesi (3+1),
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
(3+1) (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
134
39499
Büyükçekmece
Fikret ARAS
C.Savcısı
Mimaroba (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
70,280
135
42147
Bakırköy
Hakimi
RaĢit GÜRBÜZ
Ataköy (GiriĢ ve Üst Kat
Dahil)
70,146
136
35842
Ġstanbul Hakimi
Maksut
KARAKULAK
Ataköy (GiriĢ ve Üst Kat
Dahil)
69,839
137
39871
Ġstanbul Hakimi Kadir ALPAR
BaĢakĢehir (2. Etap
Hariç), Ataköy (3+1)
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
69,293
138
30023
Bakırköy
C.Savcısı
Yılmaz AKTAġ
139
33573
Ġstanbul
C.Savcısı
Mehmet DÜZGÜN
140
40152
Bakırköy
Hakimi
Sabri ALCA
Baran Sitesi (3+1),
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
5. Kısım (3+1), Ataköy
9. Kısım (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
Baran, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr), Ataköy
9. Kısım, Ataköy 7.8.
Kısım, Ataköy 5. Kısım
(3+1) (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Misstanbul Evleri (Kilerli
Dairelerden) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
9. Kısım (GiriĢ Kat
Hariç)
Ataköy 5. Kısım (3+1)
(GiriĢ Kat Hariç),
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (2. veya
3. Katlardan)
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi, Ataköy (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Misstanbul Evleri (Kilerli
Dairelerden), Ortaköy
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Ataköy, Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Misstanbul Evleri E-4
Blok (Kilerli
Dairelerden) (3.4.5.6.7.8.
katlardan)
68,931
68,927
68,895
141
35481
Bakırköy
C.Savcısı
Uğur BAġAR
142
35190
Ġstanbul ACM
BaĢkanı
Yakup Hakan
GÜNAY
143
41926
Bakırköy
Hakimi
Marziye
KAYAARDI
144
41373
Ġstanbul Hakimi Faruk AYDIN
145
42403
Ġstanbul Hakimi Nurcan ÖZKAN
146
34868
Ġstanbul Hakimi Mustafa YALÇIN
147
39721
Küçükçekmece Özgür AKBEL
Hakimi
SERTBAġ
Ataköy 5. Kısım, Ataköy
9. Kısım (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
67,090
Bakırköy
C.Savcısı
Misstanbul Evleri (GiriĢ
Kat Hariç) Ortaköy Sitesi
(GiriĢ Kat Hariç), Ataköy
(E Kapısı Hariç) , Baran
Sitesi, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
66,721
148
40825
Ġbrahim BAYTEKĠN
68,823
68,671
68,626
68,609
67,729
67,138
149
39798
Ġstanbul Hakimi Metin ÖZDEMĠR
Ortaköy Sitesi (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Ataköy 7.8. Kısım
Ataköy 9. Kısım,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi (3+1), Ataköy 5.
Kısım (3+1)
Ataköy 9. Kısım, Baran
Sitesi (3+1), Ataköy 7.8.
Kısım, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Ortaköy Sitesi C/19 Blok
(GiriĢ, GiriĢ Üstü ve En
Üst Kat Hariç) Baran
Sitesi (GiriĢ ve GiriĢ
Üstü Hariç)
Misstanbul Evleri (E/1
veya E/2 Blokta Kilerli
Dairelerden) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
66,517
150
37030
Ġstanbul
C. Savcısı
151
35828
Ġstanbul Hakimi Arif TIRIL
152
32274
Bakırköy ACM
FerĢat AYDIN
BaĢkanı
153
37273
Bakırköy
C.Savcısı
154
37890
Ġst. Bölge Ġdare Safiye Canan
Mah. Hakimi
ALTUNSOY
Ataköy (GiriĢ ve Üst Kat
Dahil)
65,812
65,590
Abbas TEMĠZ
Bülent BOZKURT
66,186
66,179
66,119
66,042
155
39661
GaziosmanpaĢa
Nesrin BEZCĠ
Hakimi
Ataköy 5. Kısım, Ataköy
9. Kısım, Misstanbul
Evleri, Ortaköy Sitesi,
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
156
35097
Ġstanbul
C.Savcısı
Sait YAKIġAN
Ataköy 5 .Kısım (3+1),
Baran Sitesi (3+1) (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
65,171
36946
Bakırköy
Hakimi
Nilgün GÜLDALI
Ataköy 7.8. Kısım,
Ataköy 9. Kısım, Ataköy
5. Kısım (GiriĢ ve Üst
Kat Dahil)
65,001
Canan KOÇYĠĞĠT
Ataköy 7.8. Kısım,
Ataköy 9. Kısım, Ataköy
5. Kısım E-2/7 Blok
(GiriĢ ve Üst Kat Dahil)
64,789
Orhan GÜLDĠKER
Ataköy 5. Kısım (3+1),
Ataköy 7-8 ve Ataköy
9.Kısım (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
64,401
157
158
159
38438
Ġst.Vergi Mah.
Hakimi
36465
Ġstanbul C.
Savcısı
Baran Sitesi (3+1) ,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
5. Kısım (3+1), Ataköy
9. Kısım (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
64,276
160
42863
Bakırköy
C.Savcısı
161
34996
Bakırköy
Cumhuriyet
Hikmet USTA
BaĢsavcı Vekili
Baran Sitesi (GiriĢ Kat
Hariç)
63,247
162
34893
Bakırköy
Hakimi
AyĢe BALIK
Ataköy 7.8. Kısım (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
63,189
163
36970
Ġstanbul
C.Savcısı
Faruk BĠLDĠRĠCĠ
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
62,936
164
40035
Ġstanbul Hakimi Filiz GÜNGÖR
Ataköy 5. Kısım, Ataköy
9. Kısım (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
62,603
165
39602
Ġstanbul Hakimi Muzaffer ĠREN
Misstanbul E-1 ve E-2
Blok (Kilerli Daireler)
(GiriĢ Kat Hariç)
62,577
34349
Bakırköy
C.Savcısı
Mehmet ÇOBAN
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi, Ataköy 5. Kısım
(3+1), Ataköy 7.8.
Kısım, Ataköy 9. Kısım
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
62,552
167
42357
GaziosmanpaĢa
Özgür KUZULU
Hakimi
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
62,403
168
166003 Ġstanbul Hakimi
BaĢakĢehir, BahçeĢehir
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
61,992
166
Bülent BAKĠ
Abdulkadir
YEġĠLTAġ
169
32702
Ġst.Bölge Ġdare Mehmet Ali
Mah. Hakimi
DAĞDAġ
170
38597
Ġstanbul Hakimi Gülhan KITAY
171
39713
Bakırköy
C.Savcısı
Vahit
KAYADUMAN
Ataköy 5 .Kısım (3+1),
Baran Sitesi,
Bahçelievler (Sağ. Bak.
Devr.) (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Ataköy 9. Kısım B/22-2324-25 Bloklardan,
Ataköy 5. Kısım (3+1) (E
Kapısı Hariç) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Baran Sitesi (3+1),
Ataköy 5. Kısım A
Kapısı (3+1) (GiriĢ, 1. ve
2. Kat Hariç, En Üst Kat
Dahil)
61,745
61,690
61,379
172
98141
Çatalca Hakimi Türkan HALICI
Ataköy, Mimaroba,
BaĢakĢehir, BahçeĢehir
61,210
GaziosmanpaĢa
Mahmut SAVAġÇI
C.Savcısı
Ataköy 9. Kısım, Ataköy
5. Kısım, Ataköy 7.8.
Kısım, Misstanbul Evleri
(Kilerli Dairelerden)
(GiriĢ ve Üst Kat Dahil)
60,918
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
60,602
BaĢakĢehir 4. Etap,
Ortaköy Sitesi,
Misstanbul Evleri (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
60,313
Ataköy 9. Kısım (1.2.3.4.
katlar) (Güney
Cephelerden)
58,511
173
37410
174
165787 Ġstanbul Hakimi Mehmet ÇELĠK
175
39760
Ġstanbul
C.Savcısı
176
33906
Ġstanbul Hakimi Sultan BOZTAġ
Hasan YILMAZ
177
32276
Bakırköy
Hakimi
AĢkın
KOCAMANOĞLU
178
41004
Ġstanbul Hakimi
Ġbrahim
LORASDAĞI
179
100609
Bakırköy
Hakimi
Uğur TAġAL
180
42629
Küçükçekmece Mustafa Kemal
Hakimi
KIZILELMA
181
39843
Bakırköy
C.Savcısı
182
39873
Ġstanbul Hakimi Hulusi PUR
183
42551
Ġstanbul Hakimi Ġbrahim ÖZDOĞAN
Gökhan ELMALI
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
5. Kısım (3+1, E Kapısı
Hariç) (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Ortaköy Sitesi,
Misstanbul Evleri,
Ataköy (3+1), BaĢakĢehir
4. Etap (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
58,241
58,206
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
57,576
Ataköy (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
55,277
Ataköy 9. Kısım B-22
Blok (10. kat ve üzeri
dairelerden) (Üst Kat
Hariç)
Baran Sitesi, Misstanbul
Evleri (Kilerli
Dairelerden), Ortaköy
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Ataköy 9. Kısım, Ataköy
7.8. Kısım, Ataköy 5.
Kısım (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
54,629
53,849
53,225
Ataköy 9. Kısım, Ataköy
7.8. Kısım, Baran Sitesi
(3+1) (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
52,827
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
52,593
Ortaköy Sitesi C-11, C12, C-13 Blok (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
51,582
Harun ORMAN
BaĢakĢehir 5. Etap
Ortaköy Sitesi C/11-1213 Bloklar (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
51,573
Sevil TOSUN
Baran Sitesi (3+1),
Ataköy 5. Kısım (3+1)
(GiriĢ Kat Hariç)
50,908
50,765
184
35024
Küçükçekmece Hasan Hüseyin
C.Savcısı
SORMAZ
185
165668
Ġst. Ġdare Mah.
Hakimi
186
39463
187
Ġst. Ġdare
102199 Mahkemesi
Hakimi
188
33880
Abdullah DENĠZER
Ġstanbul Hakimi Ġsmail ÖZTEMĠZ
Ġstanbul ACM
BaĢkanı
189
37618
Bakırköy
Hakimi
Ülkü Münife
YURDACAN
BOZKURT
Baran Sitesi (3+1),
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
5. Kısım (3+1), Ataköy
9. Kısım (GiriĢ Kat
Hariç)
190
165912
Bakırköy
Hakimi
Numan ÖZLÜK
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
49,496
191
41109
Büyükçekmece Dr. Ahmet Cahit
Hakimi
ĠYĠLĠKLĠ
Ataköy, BahçeĢehir
(GiriĢ Kat Hariç)
48,394
46,919
46,414
192
37284
Ġstanbul Hakimi Bülent OĞUZ
Ataköy 9. Kısım, Ataköy
7.8. Kısım, Ataköy 5.
Kısım, Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.),
Misstanbul Evleri (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
193
165690
Ġst. Vergi Mah. Yılmaz
Hakimi
KARAHASAN
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
194
36079
Ġstanbul Hakimi Nuran YALINBAġ
195
102688
Ġst. Vergi Mah.
Bahattin ÇELĠK
Hakimi
Ataköy 9. Kısım,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ,
1. Kat ve En Üst Kat
Hariç)
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
9. Kısım (GiriĢ ve Üst
Kat Dahil)
45,849
42,829
196
42051
Bakırköy
Hakimi
Metin ÇĠFTÇĠ
Misstanbul Evleri (Kilerli
Dairelerden), Baran
Sitesi, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
41,482
40,419
197
36104
Ġstanbul Hakimi Davut VARLI
Baran Sitesi (3+1),
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
5. Kısım (3+1) (E Kapısı
Hariç) (GiriĢ Kat Hariç)
198
101118
Ġst. Ġdare
Mah.Hakimi
Tayfun KUTBAY
BaĢakĢehir 4. Etap (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
38,387
199
152905
Ġst. Ġdare
Mah.Hakimi
Muharrem
BAġKAYA
BaĢakĢehir (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
36,950
200
139905 Çatalca Hakimi
Alev Deniz
DURSUN
Ataköy, Mimaroba,
BahçeĢehir, BaĢakĢehir
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
31,952
201
165921 Ġstanbul Hakimi Veysi PEKACAR
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
26,496
202
Ġst. Ġdare
165853 Mahkemesi
Hakimi
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
25,809
203
165785 Ġstanbul Hakimi Tuncay ÇAKIR
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
25,328
204
165837
Bakırköy
Hakimi
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
25,080
205
165856
Ġst. Vergi Mah.
Kenan YAZ
Hakimi
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
24,809
206
165723
Ġst. Vergi Mah.
Mehmet GÖREN
Hakimi
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
24,744
207
165920
Bakırköy
Hakimi
Sadık KAHRAMAN
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
23,004
208
165683
Ġst. Ġdare Mah.
Hakimi
Yasin KARACA
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
22,744
Ali ÜNAL
Erkan DURHAN
209
165914 Ġstanbul Hakimi
Asım Kadir
ĠġYAPAN
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
21,835
21,744
210
165783
Bakırköy
Hakimi
Ġbrahim
ALBAYRAK
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy,
BaĢakĢehir (GiriĢ ve Üst
Kat Dahil)
211
165969
Bakırköy
Hakimi
Ġsmail TAġ
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
19,106
212
165735
Ġst. Vergi Mah.
Mutahhar ÖZLÜK
Hakimi
Tüm Lojmanlar (GiriĢ
Kat Hariç)
18,874
213
165738
Ġst. Vergi Mah.
MemiĢ GÜMÜġ
Hakimi
214
152923
Ġst. Ġdare
Mah.Hakimi
215
165539 Ġstanbul Hakimi Yeliz BAġBĠLEN
216
165593
Bakırköy
Hakimi
Sümeyra ANUK
Burçin SEVGEL
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.),
BahçeĢehir (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
18,095
17,640
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
13,835
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
13,744
13,731
217
165959 Ġstanbul Hakimi Ahmet KILIÇELLĠ
BaĢakĢehir, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi, BahçeĢehir (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
218
165717
Ġst. Vergi Mah.
Ejder GÖRCEĞĠZ
Hakimi
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
11,744
Ġst. Vergi Mah.
Ali ERTUNÇ
Hakimi
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
Mimaroba (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
10,705
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
1,770
219
165692
220
165967 Ġstanbul Hakimi Abdulkadir UNGAN
Download

2014 yılı lojman puan listesi için tıklayın